HFTE hírlevél. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HFTE hírlevél. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség."

Átírás

1 KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA HFTE hírlevél A H O L S T E I N - F R Í Z T E N Y É S Z T İ K E G Y E S Ü L E T É N E K R E N D S Z E R E S E N M E G J E L E N İ I N T E R N E T E S K I A D V Á N Y A Májusi események május 2. HFTE irodai nap május 5-8. Alföldi Áll.teny. Napok, Hódmezıvásárhely május 10. Keith Flaman látogatása-holstein Canada május 12. MÁSZ: OMÉK megbeszélés, Riska egyezt. május 16. FVM áll.teny. törvény egyeztetés, OMÉK május 17. Tej Terméktanács küldöttközgyőlés május 18. Magyartarka szakmai nap, küldöttgyőlés május Lutrel Pure szakmai tanácskozás május 31. HFTE ISO audit Júniusi események június 2. Herceg Farm avatás június 6. HFTE nap+pfizer tárgyalás június 7. Kaposvári kiállítás megbeszélés június 8. Tej világnap, Dunakiliti június 9. MÁSZ elnökségi ülés június 15. MÁSZ küldöttgyőlés június 16. HOMAKO ÁT Kft. taggyőlés június 17. bikanevelı tehén szemle Mezıhegyes június ICAR konferencia június 30. OMÉK megbeszélés június 22. Panadditív Kft. szakmai nap, Szentes Júliusi események július 4-7. EHRC küldöttgyőlés+ konferencia j ú l i u s 1 4. B i c s é r d biogázüzem+ százezer literes tehén avatás július 27. Kaposvár, kiállítás megbeszélés Augusztus Április 30-tól a megújult, funkcióiban bıvült honlapunkon hasznos információkat találhat. Kérjük, látogasson el a oldalra, ahol tagjaink regisztrált felhasználóként közvetlenül intézhetik tenyésztési dokumentációkkal kapcsolatos ügyeiket. Amennyiben szeretne értesítést kapni legfrissebb hírlevelünkrıl, küldjön egy t a vagy a címre! Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség. Kevesebbet fizet a világ a búzáért. Aktuális Több milliárd forint az állatbetegségek elleni védekezésre Az Eu enyhít a zéró tolerancián. Brachyspina Újra bíznak a tejben Esik a búza ára, mindenhol sok terem (Folytatás a 2. oldalon) GMO bekeveredés engedélyezése a takarmányimportban Nem zárják be a tejüzemet Debrecenben A FrieslandCampina közölte: a cég elkötelezett Debrecen mellett. (Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) Ha valaki a Sajt Lovagrend tagja lesz úgy, hogy nem készít sajtot, valamit nagyon tudhat. (Folytatás a 3. oldalon) Támogatják más állatfajok tejtermékeit. Nemcsak a tehén ad tejet (Folytatás a 5. oldalon) Farmer Expo Debrecen Díjátadás a Herceg Farmon 2011 június másodikán ünnepség a Herceg Farmon.

2 II. II. ÉVFOLYAM SZÁM Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a járványos, esetenként emberre is veszélyes állatbetegségek megelızésérıl és felszámolásáról szóló jogszabályt. A tárca rendeletben szabályozza a járványos állatbetegségekkel kapcsolatos feladatokat és a megelızésre, védekezésre szánt idei keretösszeget is. Minden uniós tagország kötelessége védekezni a kéknyelv betegség, a szalmonella, a sertéspestis,a madárinfluenza, a fertızı szivacsos agyvelıbántalmak, illetve a veszettség ellen, miután ezek egy része a lakosságot is veszélyeztetheti. A feladatokhoz idén 1 milliárd 680 millió forinttal járul hozzá a nemzeti költségvetés, állami támogatás formájában. A pénzügyi forrás több millió eurós másik részét az Európai Unió biztosítja. Az állattartók terheinek részleges átvállalásával segíthetı a versenyképességük, megteremthetıek az egészséges élelmiszerek elıállításához szükséges feltételek és javul hazánk járványügyi helyzete. Ezek a járványos állatbetegségek hatalmas károkat okozhatnak a mezıgazdasági haszonállat-állományokban (pl. sertéspestis), ugyanakkor állatról emberre is terjedhetnek, mint például a szalmonella és a veszettség. Éppen ezért kiemelten fontos volt megalkotni az ezekre vonatkozó jogszabályt. Az Európai Bizottság évente határozza meg a tagállamoknak nyújtott tárgykörre vonatkozó - pénzügyi hozzájárulás mértékét. A Bizottság határozata egy évre szól, emiatt szükséges a évre a támogatási összegeket és feltételeket új magyar jogszabályban is rögzíteni. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el a kérelmeket és fizeti ki a támogatásokat. /Forrás: kormany.hu/ Több milliárd forint az állatbetegségek elleni védekezésre Brachyspina Az Amerikai Holstein Szövetség legutóbbi értekezletén hivatalosan is elismerte a brachyspinát genetikai terheltségként. Ha mindkét recesszív allél jelen van, az korai embrió elhalást, holtellést és deformációkat eredményezhet. Ezentúl, a brachyspina hordozó állatok BYC jelölést kapnak nevük után, a negatív eredményt mutató bikák pedig BYF jelzést. Magyarországon, törvényi elıírás alapján a hordozó, terhelt egyedek nem használhatóak köztenyésztésben. További fontos tudnivalókról a témával kapcsolatban magazinunkban olvashatnak. Nem zárják be a tejüzemet Debrecenben A debreceni tejüzem esetleges bezárását, illetve elosztó központtá történı átalakítását célzó kérdésünkre a tulajdonos FrieslandCampina kommunikációs cége az alábbi közleményt juttatta el a Napló szerkesztıségébe. "A FrieslandCampina elkötelezett Debrecen mellett. A híresztelésekkel ellentétben a FrieslandCampina nem tervezi termelésének áttelepítését Debrecenbıl Romániába. A sajtóban megjelent találgatások annyiban nem okoztak meglepetést a vállalatnak, hogy erre a múltban is többször volt példa. Az elmúlt öt évben ez a hatodik alkalom, amikor ilyen bizonytalan és megalapozatlan, egyértelmően a harmadik fél érdekeit szolgáló pletyka kap szárnyra a gyárral kapcsolatban." Érdeklıdésünket az indokolta, hogy több forrásból jutottak el olyan információk lapunkhoz, melyek szerint miután a társaság romániai gyára is megkapta az engedélyt az uniós piacon való megjelenésre, Debrecenbıl oda telepítik a gyártást, itt pedig elosztó központ marad. A több száz dolgozó azonban megnyugodhat, hiszen a munkaadójuk határozottan cáfolta ezt. /Forrás: agroline.hu/ 2

3 GMO bekeveredés engedélyezése a takarmányimportban Az EU június 23-án a korábbi szabályozást módosítva elfogadhatónak tartotta a 0,1 százalékos GMO bekeveredést a harmadik országokból származó takarmányimportban, tekintettel arra, hogy több tagország csak jelentıs import-kiegészítéssel tudja megoldani állatállományának ellátását. A Közösség kereskedelmi partnereivel egyeztetve megállapította, hogy a 0,1 százalékos bekeveredés nem jelent komoly kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve, ugyanakkor lehetıvé teszi azoknak a évi eseteknek az elkerülését, amikor emiatt több hajórakományt kellett visszautasítani. A 0,1 százalékos küszöb elfogadását még az EFSA-nak külön nyilatkozatban el kell fogadnia. Fentiek ellenére, bizonyos környezetvédı és fogyasztói csoportok máris azzal vádolják az EU-t, hogy nem ismerve a génmódosított növényi termékek hosszú távú hatásait a zéró tolerancia feladásával behódolt a GMO lobbynak. Az EU ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 0,1 százalékos küszöb csak az állati takarmányokra vonatkozik, és nem érvényes az emberi fogyasztásra szánt termékekre, bár több tagország ennek engedélyezését is hajlandó lenne elfogadni. Az EU jelenleg, harmadik országokból évente mintegy 45 millió tonna fehérjetakarmányt importál, amelynek nagy részét a Brazíliából, Argentínából és az USA-ból érkezı szójabab és szójadara teszi ki. Ezekben az országokban viszont túlnyomórészt génmódosított szóját termesztenek, így a zéró-toleranciához való ragaszkodás gyakorlatilag az onnan származó import teljes feladását jelentené. /Forrás: AE hírlevél /II./ Újra bíznak a tejben Ha valaki a Sajt Lovagrend tagja lesz úgy, hogy nem készít sajtot, valamit nagyon tudhat. Például életben tartotta a tejtermelést a legválságosabb években is. Növelni kell a tej- és tejtermékek fogyasztását, és ennek népszerősítésében a sajtlovagok is kiveszik a részüket. Ezért is alakult meg a Sajt Lovagrend, amelynek új tagja Prázmári László, a tiszanánai Agrocentina Kft. ágazatvezetıje lett. A Heves megyei szakember nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy idén éppen ırá esett a választás. Az indok pedig úgy hangzott, hogy sokat tett a magyar tejágazat fennmaradása érdekében, szarvasmarhatelepükön pedig szép eredményeket értek el. Vajon hogyan sikerült fennmaradniuk, hiszen az utóbbi években egyre csak azt hallottuk, hogy a magyar tejágazat a huszonnegyedik órában van? - Bár az árak emelkednek, ma is nehéz helyzetben vagyunk, hiszen továbbra is az a legnagyobb gondunk, hogy az áruházláncok olcsóbban kínálják az importtejet - válaszolta a szakember, aki alapító tagja a Tej Terméktanácsnak. Ha a kereskedık ugyanakkora árrést tennének a külföldire, mint a hazaira, akkor egyenlı eséllyel indulhatnánk a piacon. Hogy mindezek ellenére életben maradtunk, az a kitartásunknak köszönhetı, és annak, hogy még a válságos idıben is képzıdött csekélyke nyereség a tejen. Sıt ez az ágazat tartotta életben az egész gazdaságot. Elıször felszámoltuk a juhászatot, három éve pedig a négyszáz kocás sertéstelepet is, így most már csak szántóföldi növénytermesztéssel és tejtermeléssel foglalkozunk - Nem is csökkentették a tehénállományt? - Rákényszerültünk, ezért az elmúlt két évben kétszázhúsz üszıt adtunk el külföldre, legtöbbet vemhesen, darabját ezer forintért - mondta Oláh Béla telepvezetı. - Tavaly, amikor a tejünk értékesítési átlagára 73 forint volt, az önköltség 71,50 forintra jött ki, tehát minimális nyereség képzıdött rajta. Abban pedig, hogy nálunk viszonylag kicsi az önköltség, az is közrejátszik, hogy alacsonyak a bérek. A dolgozók kétharmada minimálbérért dolgozik, mert máshol nem is tudnának elhelyezkedni. Ugyanakkor megpróbálunk takarékoskodni a takarmányozásban, például a melléktermékek felhasználásában. Enyhítette gondjainkat, hogy az elmúlt években jelentıs támogatásokat vettünk föl. Mi talpon maradtunk, de sokan abbahagyták a tejtermelést, mert veszteségük volt. Nem véletlenül hívják a szarvasmarha-tenyésztést a mezıgazdaság nehéziparának. Ez egy nagyon bonyolult, sok buktatót rejtı tevékenység, és állandó jelenlétet kíván. - A környéken más állattartók is tudtak alkalmazkodni a nehézségekhez? - Heves azon megyék közé tartozik, ahol a legjobban csökkent a tehénállomány, egy kezemen meg tudnám számolni, hány nagy telep mőködik - jegyezte meg Prázmári László. Szerinte baj az is, hogy egyik kormány sem karolta föl a kistermelıket, pedig, ahogy Ausztriában, úgy nálunk is tehénbıl megélhetne egy család. Közben pedig munkanélküliség van a falvakban. Ezért nagyon gyorsan segíteni kellene a vidéki embereken, hogy újra meg tudjanak élni mezıgazdaságból. - Most önök is bizakodóbbak, ugye? Hiszen emelkedtek a tejárak. - Végre újra 87 forintot kapunk egy liter tejért, és reméljük, ez az ár tartósan megmarad vagy még nagyobb is lesz. Ezért úgy határoztunk, hogy felújítjuk a tehenészeti telepet, a fejıházat, mert a fejlesztéseket eddig halogattuk. És a mostani 400-as tehénlétszámot növelni szeretnénk. Magas színvonalú tejtermelésünk annak is köszönhetı, hogy a holstein fríz állományt Amerikából hoztuk be, és mindig élvonalbeli bikákkal termékenyítettünk. Ha mi is úgy tudnánk takarmányozni, mint néhány jól menı gazdaság, akkor ott lehetnénk az országos elsık között, 3 de megelégszünk a jó erıs középmezınnyel is. /Forrás:szabadfold.hu/

4 Francia kézbe kerülhet a Parmalat Elbukta a függetlenségért vívott csatát a Parmalat S.p.A.: az olasz élelmiszeripari csoport közgyőlésén a 29 százalékos tulajdoni hányaddal, de már a szavazatok 62,77 százalékával rendelkezı francia családi vállalkozás, a Lactalis 11-bıl 9 helyet szerzett meg az igazgatóságban. A Parmalat elnöke Franco Tato, az olasz állami energiaszolgáltató az ENEL korábbi vezérigazgatója lett, a csoportot hét éve vezetı, a csıdbıl új életre keltı 76 éves Enrico Bondi nem tartotta meg vezérigazgatói posztját. Az igazgatóság egy évre nyerte el megbizatását, amíg az új vezetés fel nem áll. A világ elsı számú sajtgyártójaként ismert Lactalis július 8-ig tartja fenn ajánlatát, hogy részvényenként 2,6 euróért felvásárolja a még nem a kezében levı Parmalat-részvényeket (ez az ár 11,6 százalékkal magasabb az elmúlt 30 nap átlagánál). Az összesen 4,3 milliárd eurós ajánlat korábban elnyerte a szakszervezetek támogatását, miután a franciák megígérték, hogy megırzik a munkahelyeket és a vállalat székhelye is Olaszországban marad. A hónapok óta tartó felvásárlási csatába az olasz kormány is beszállt, amikor például a közgyőlés elhalasztása érdekében módosított jogszabályt, emellett olasz bankok is megpróbálkoztak egy olyan ellenajánlat összehozásával, amelynek nyomán olasz kézben maradhatott volna a társaság. Mindez végül is nem vezetett eredményre, így ha a Lactalis sikeresen lezárja akcióját, akkor a világ legnagyobb tejipari csoportját hozhatja össze a Besniercsalád vállalkozása. Az olasz Finanza.com szerint egyelıre nincs nagy lelkesedés a Parmalat-részvényesek körében, így lehet, hogy a vevı emel még valamit a 2,6 eurós ajánlaton. /Forrás: napi.hu/ A Progresszív Magazin száma már az alábbiakat közli: A francia Lactalis tejipari cégcsoport átvette az ellenırzést versenytársa, az olasz Parmalat vezetésében, miután meghiúsultak az ezt megakadályozni kívánó olasz próbálkozások. A Lactalis a június végi közgyőlésen a Parmalat igazgatótanácsában a tizenegybıl kilenc helyet szerzett meg. Az olasz cégcsoport megszerzésére azóta készült, hogy márciusban megvásárolta a részvényeinek csaknem harminc százalékát. A klónok támadása A klónozott állatok miatti vita miatt továbbra sincs új szabályozás az új élelmiszerekre vonatkozóan az Európai Unióban. A szabályozás modernizálására pedig nagy szükség lenne, hiszen az új élelmiszerek és új technológiák már az "ajtóban toporognak". Jól mutatja az EU döntéshozatali mechanizmusának nehézkességét, hogy mivel a - március végi határidıre nem született meg a jogszabály, arra akár éveket is várhatunk. A bizottság persze újra elindítja a folyamatot, de sokan már az európai élelmiszeripar versenyképességét siratják az elavult szabályozási környezet, a nehézkes engedélyezési eljárások miatt. A kását persze nem eszik olyan forrón. Az új technológiák bevezetésére szinte csak a legnagyobb globális cégek képesek. Az európai élelmiszerpiacon most inkább a hagyományos élelmiszerek reneszánszáról lehet beszélni. A minél inkább adalékmentes, az egészséges életmódot támogató élelmiszerek iránti kereslet élénkül leginkább. A természetesség most a fejlesztésben és a reklámokban is a legfontosabb hívó szó. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az EU nem maradhat le a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítási versenyében. A klónozással kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács közötti egyeztetés évek óta tart. Az élelmiszercélú klónozásról folyó vita öt évvel ezelıtt kezdıdött, amikor klónozott embriókat hoztak be az EU-ba. Az Európai Parlament már szeptemberi állásfoglalásában a klónozás teljes tilalmát követelte. Most amiatt akadt el a folyamat, mert a klónozott állatok utódaiból származó élelmiszerek címkézésével kapcsolatban nincs egyetértés. Addig mindkét döntéshozó testület eljutott, hogy be kell tiltani az állatszaporításban alkalmazott élelmiszer-ipari klónozást, illetve teljes tilalmat kell elıírni a klónozott állatokból származó élelmiszertermékek tekintetében. A tiltás utódokra való kiterjesztése azonban újabb nézetkülönbséget szült. A parlament a megegyezés érdekében azt javasolta, hogy ilyen termékek esetében egyértelmően tüntessék fel a speciális eredetet. A tanács ezt csak a friss marhahús esetében támogatta, a képviselık viszont ezt nem találták elegendınek. A tanács álláspontja szerint a parlament nem vette figyelembe egy ilyen jellegő kötelezı jelölés technikai megvalósíthatóságát és gyakorlati hatásait. Bár a klónozás nem genetikai módosítás, a fogyasztók fejében gyakran mosódik egybe a genetikailag módosított szervezetek és a klónozott állatok témaköre; az EU rendkívül óvatos ezekben a témákban. Élelmiszer-biztonsági szempontból nincs arra utaló jel, hogy különbség lenne a klónok és azok utódainak húsa és teje, valamint a hagyományosan tenyésztett állatokból származó hús és tej között. Ennek ellenére az EU úgy ítéli meg, hogy a megbízható kockázatbecslésekhez szükséges kutatási idıszakok még nem elég hosszúak. Ráadásul jelenleg a szarvasmarhán és a sertésen kívüli egyéb fajok esetében még igen kevés az értékelhetı kutatási eredmény. Az európai élelmiszer-szabályozás nem csak az új élelmiszerekkel kapcsolatban 4

5 A klónok támadása van átalakulóban. Az élelmiszerek címkézése hosszú évek óta állandó téma. Az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága napjainkban fogalmazott meg új véleményt. Eszerint olvashatóan és táblázatos formában kell a jövıben feltüntetni minden élelmiszer csomagolásán a tápanyag-összetételre vonatkozó legfontosabb információkat (energiatartalom, zsír, telített zsír, cukor és só mennyisége). Ehhez a listához a szakbizottság hozzátette még a mesterséges transzzsírokat. Fel kell tüntetni az ajánlott napi mennyiséget, és azt is rá kellene írni a címkére, ha egy összetevıt kicserélnek az élelmiszerben. /Forrás: elelmiszer.hu/ Esik a búza ára, mindenhol sok terem Kevesebbet fizet a világ a búzáért: a meghatározó párizsi gabonatızsdén jelentısen, 187,5 euróra - körülbelül forintra - esett egy tonna búza ára. Oroszországban Vlagyimir Putyin miniszterelnök már egy hónapja bejelentette, hogy július elsejével visszavonja a tavaly nyáron elrendelt gabonaexport-tilalmat. A 2010-es példátlan aszály és az emlékezetes, hatalmas területeket beborító tőzvész miatt a 2009-es termésnél 37 százalékkal kevesebb gabonát arattak az oroszok - mindössze 61 millió tonnát tett ki 2010-ben a termés az egy évvel korábbi 97 millió tonnával szemben. A terméskiesés miatt az orosz kormány mindenekelıtt a 80 millió tonnás belföldi keresletet biztosította. Oroszország a világ harmadik legnagyobb gabonatermelıje és egyben gabonaexportıre, így a tilalom jelentısen megemelte a búza tızsdei árát. Idén az orosz termés elérheti a millió tonnát. Ukrajnában az ottani mezıgazdasági tárca szerint idén több mint 50 millió tonna gabonát takarítanak majd be, lényegesen többet a tavalyi 39,2 millió tonnánál. Az ország éves gabonafogyasztása közel 26 millió tonna. Tavaly októberben a világ egyik legnagyobb gabonaexportırének számító Ukrajna kvótát rendelt el a gabona kivitelére, amit többszöri módosítás után július 1-jéig meghosszabbított. Az Európai Unióban a búzatermés várhatóan 3,5 százalékkal fog nıni idén. Brüsszeli elemzık szerint a tavalyi 127,1 millió tonnáról 131,4 millióra fog emelkedni a betakarítás, annak ellenére, hogy tavasszal nagy aszály volt a kontinens nyugati felében. Franciaországban - amely a legnagyobb EU-s búzatermesztı - 35 millió tonna körüli termésre számítanak. Németország 24,4 millió, az Egyesült Királyság pedig 15,5 millió tonna búza betakarítását jelzi elıre. De a távolabbi országok termése is befolyásolja a búza árát. Az Egyesült Államokban korábban a száraz tél aggodalmakat ébresztett, melyek szerint az amerikai termés károkat szenvedhetett volna. A búza azonban sokkal jobb állapotban van a vártnál, a táblákon az átlagosnál nem kisebb mennyiséget takarítanak be. Az USA a világ legnagyobb búzaexportıre, ezért az ottani termés meghatározó a világpiaci árra. Ausztránotliában, a világ negyedik legnagyobb búzaexportır országában is bı termést jeleznek elıre: a kontinensnotországban akár 26,2 millió tonnát is betakaríthatnak a es szezonban - ez 7,8 százalékkal több, mint a korábbi becslés. Egy másik fontos szereplı, Kazahsztán idei termése az elemzık szerint 14,5 millió tonnára nıhet a tavalyi 9,7 millió tonnáról. A kivitelt 7 millió tonnára becsülik, ami 2 millióval nagyobb a 2010-es exportnál. Kazahsztán a világ legnagyobb lisztexportıre. Az idén Magyarországon nem igazán az átlagterméssel van baj, az közepesnek mondható, annál inkább az ıszszel elvetett terület nagyságával. Az akkori óriási területeket borító belvíz és csapadékos idı miatt ezer hektárra becsült - a pontos számot ma sem tudjuk - vetésterületrıl így csak 3,5-3,9 millió tonna összes termésrıl érkeznek becslések. Ez elég itthonra, mert 1,1-1,2 millió tonna kell kenyérre és még egyszer annyi takarmányozásra, így ugyanennyi maradhat exportra is. /Forrás: szabadfold.hu/ 5

6 Nemcsak a tehén ad tejet A Nemzetközi Tejipari Egyesülés (IDF) a tehéntej hasznosítása mellett támogatni kívánja a más állatoktól származó tejtermékek emberi fogyasztásra történı felhasználását vizsgáló kutatásokat. Az Egyesülés által ez év májusában, Athénban rendezett szimpóziumon 200 szóbeli elıadás és poszter keretében mutatták be a nemtehenektıl származó tejtermékek fı jellemzıit, tápértékét és az emberi fogyasztásba való bekapcsolási lehetıségeit. Megállapítást nyert, hogy az ilyen termékek fogyasztása és a globális tejpiacon belül elfoglalt részaránya világszerte növekszik. Az IDF komoly fejlesztési lehetıséget lát a juh-, kecske-, jak-, bivaly- és tevetej begyőjtésének és értékesítési hálózatának megszervezésében (az önfogyasztásról a feldolgozásra és a bolti elosztásra való áttérésben), illetve fogyasztásának népszerősítésében. Közismert többek között a kecsketej magas tápértéke és kedvezı étrendi hatása, amelyet a benne lévı aminosavak a tehéntejnél kedvezıbb összetétele biztosít. Richard Doyle, az IDF elnöke az athéni szimpóziumon a tevetej magas C-vitamin tartalmát hangsúlyozta ki. Emellett, a fent említett állatfajok igénytelensége és a zordabb környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodóképessége a tej termelését bizonyos körzetekben a tehéntejnél jóval gazdaságosabbá teszi. Különösen érvényes ez a legszegényebb országokban, ahol istállózásra, abraktakarmányokra és állatorvosi ellátásra kevesebbet tudnak költeni. Mindezek ellenére, a rendszeres begyőjtéshez és értékesítéshez még alapos élelmiszeripari és közgazdasági kutatásokra van szükség. /Forrás: AE Hírlevél, I./ A FAO-nak a Svéd Élelmiszeripari és Biotechnológiai Intézet vizsgálataira alapozott, május elején közzétett jelentése szerint a világban emberi fogyasztásra elıállított élelmiszerek egyharmada az élelmiszerlánc valamelyik pontján évente szemétre kerül. Ebben az a különösen érdekes, hogy bár a gazdag amerikai és európai államokban több élelmiszert pazarolnak el mint a szegényebb országokban, összességében a fejlett és a fejlıdı országok között e tekintetben nincs jelentıs különbség. Abszolút mennyiségben, a fejlett országok évi 670, a fejlıdı országok pedig 630 millió tonna élelmiszert dobnak a szemétre. Abban viszont nagy különbség mutatkozik, hogy a fejlett országokban a pazarlás elsısorban a fogyasztók szintjén (azaz a megvásárolt termékekbıl), a fejlıdı országokban viszont annak nagy része a betakarítás és a tárolás során a hiányos infrastruktúra és a tárolási beruházások hiánya miatt jelentkezik. A fentiekbıl könnyen kiszámíthatjuk, hogy amennyiben a kidobott 1,3 milliárd tonna élelmiszernek legalább százalékát sikerülne megmenteni, akkor abból az egymilliárdra becsült, éhínséggel küszködı emberek mindegyikének évente mintegy 600 kg, azaz naponta több mint 1,5 kg táplálék jutna. A gazdag országokban kidobott élelmiszer egy része gyümölcsbıl és zöldségfélékbıl áll, ez évente 222 millió tonnát tesz ki. A teljes kidobott élelmiszer- mennyiség gyakorlatilag megegyezik az Afrika szub-szaharai övezetében évente megtermelt 630 millió tonnás teljes mennyiséggel. Az élelmiszerpazarlás nem csupán a megtermelt érték elveszítésével okoz kárt, hanem a termıföld, az öntözıvíz, a munka, az energia és a tıke felesleges igénybevétele, valamint az üvegházhatású gázok indokolatlan növelése és ezáltal a globális felmelegedés hatásának erısítése révén is. Ezért van szükség nemzetközi összefogásra és a pazarlás minden lehetséges eszközzel és területen történı csökkentésére. A probléma enyhítése érdekében a jelentés javasolja, hogy a gazdag országok nagy élelmiszer elosztói lépjenek kapcsolatba a különbözı karitatív szervezetekkel, és azok a kidobásra szánt élelmiszerek felhasználható (fogyasztásra alkalmas) részét juttassák el a legszegényebb fejlıdı országok éhezı lakosaihoz. Az élelmiszerpazarlás az egyik központi témája a Brüsszelben, május 24-én kezdıdött EU tanácskozásnak is, ahol a szakértık mintegy 40 ülés keretében vitatják meg a takarékosabb felhasználás lehetıségeit. /Forrás: AE Hírlevél, II../ Élelmiszerpazarlás 6

7 A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTİK EGYESÜLETÉNEK RENDSZERESEN MEGJELENİ INTERNETES KIADVÁNYA Cím: 1134 Budapest Lıportár utca 16. Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1) Feliratkozás a levelezılistára: Díjátadás Herceg Farm Családja, munkatársai, valamint a meghívott vendégek körében ünnepelt június 2-án dr. Herczegh Károly Tisztabereken a Herceg-Farm Kft. szarvasmarha telepén. Az ünnepség egyik apropója, hogy az idei évben ı kapta a holstein-fríz tenyésztés legnagyobb elismerését, Az év tenyésztıje címet, amelyet Egyesületünk ügyvezetı igazgatója, Bognár László adott át. Az ünnepet fokozta, hogy a már egy Aranytörzskönyves egyeddel rendelkezı gazdaságban újra bıvült a 100 ezer literes életteljesítményő tenyészállatok köre, ez esetben két kiváló tenyészállattal, a Petin apaságú, Púpossal és a Master Mascot apaságú Marcellával. Az ezzel járó oklevelet dr. Herczegh Károly és Herczegh Zsolt közösen vették át. Gratulálunk a 2007 óta legmagasabb laktációs tejtermeléső gazdaság munkatársainak és kívánjuk, hogy az elkövetkezendı évek is hasonló sikerekben teljenek!

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

FINO CSOPORT 2013.11.06.

FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT Földrajzi elhelyezkedés Mezőgazdasági vertikum 100% magyar családi tulajdonban ÁLLATTENYÉSZTÉS 2013 2014 Tejelő tehén állomány (fő): 2.500 3.300 Tejtermelés (Liter/nap):

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál HFTE KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA Események novemberben november 22. Küldöttgyőlési meghívók és küldötti tájékoztatók kiküldése november 23. DATE államvizsgáztatás november 24. MSzSz tisztújító

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK A faji sajátoss tosságok A tejágazat ökonómiai jellemzése Agrárgazdas rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK Késın érı állatfaj. Hosszú generáci ciós s intervallum. Egyet ellı állatfaj. Tömegtakarmány fogyasztó

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Európai Cukorkereskedelmi Szövetség Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Cukor Tanácsadó Testület 2010. június 28. 1 Prezentációs áttekintés Világpiaci áttekintés A globális kínálat és kereslet

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/5. szám 25.3.21. 25/1. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig A Tiszaadonyi szociális földprogram, mint Új j típust pusú szociális segítı állattenyésztési si rendszertıl l a Startmunka program ig Tiszaadonyról l rövidenr Vásárosnaménytól l 20 km-re Szabolcs-Szatm

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 5. hét

Lapszemle. 2011. 5. hét Lapszemle 2011. 5. hét Megoldatlan panaszok Az európai fogyasztók 46 százaléka nem áll ki jogaiért a vállalkozásokkal szemben, és nem viszi tovább ügyét az alternatív vitarendezési fórumok felé sem. A

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László http://www.kmprojekt.hu egy gondolat az elıadóról vegyészmérnök Veszprém, 1990 környezeti menedzser Bologna, 1996 1991-2002 Veszprémi Egyetem 2002- KM-Projekt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben

Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben Mezőhegyes, 2014. április 8. Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP $/fő Az állati

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások

Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások 10 Éves az IME Országos évadnyitó MIT-IME IME ingatlan-konferencia Budapest, 2010. február 19. Helyzetelemzés Elhúzódó válság

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése. dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök

A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése. dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök A GVH fúziós eljárásrendjének fejlesztése dr. Tóth András tanszékvezető egyetemi docens, KRE-ÁJK GVH elnökhelyettes Versenytanács elnök Statisztika Ké re lme k s záma az e lmúlt 5 é vbe n, s umma: 194

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Lehetőségek a Magyar sertéstenyésztésben Ing. Arno van de Laar MSc, Regional Director TOPIGS International Az előadás témái: A világ sertéshús kereskedelme, a

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben