HFTE hírlevél. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HFTE hírlevél. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség."

Átírás

1 KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA HFTE hírlevél A H O L S T E I N - F R Í Z T E N Y É S Z T İ K E G Y E S Ü L E T É N E K R E N D S Z E R E S E N M E G J E L E N İ I N T E R N E T E S K I A D V Á N Y A Májusi események május 2. HFTE irodai nap május 5-8. Alföldi Áll.teny. Napok, Hódmezıvásárhely május 10. Keith Flaman látogatása-holstein Canada május 12. MÁSZ: OMÉK megbeszélés, Riska egyezt. május 16. FVM áll.teny. törvény egyeztetés, OMÉK május 17. Tej Terméktanács küldöttközgyőlés május 18. Magyartarka szakmai nap, küldöttgyőlés május Lutrel Pure szakmai tanácskozás május 31. HFTE ISO audit Júniusi események június 2. Herceg Farm avatás június 6. HFTE nap+pfizer tárgyalás június 7. Kaposvári kiállítás megbeszélés június 8. Tej világnap, Dunakiliti június 9. MÁSZ elnökségi ülés június 15. MÁSZ küldöttgyőlés június 16. HOMAKO ÁT Kft. taggyőlés június 17. bikanevelı tehén szemle Mezıhegyes június ICAR konferencia június 30. OMÉK megbeszélés június 22. Panadditív Kft. szakmai nap, Szentes Júliusi események július 4-7. EHRC küldöttgyőlés+ konferencia j ú l i u s 1 4. B i c s é r d biogázüzem+ százezer literes tehén avatás július 27. Kaposvár, kiállítás megbeszélés Augusztus Április 30-tól a megújult, funkcióiban bıvült honlapunkon hasznos információkat találhat. Kérjük, látogasson el a oldalra, ahol tagjaink regisztrált felhasználóként közvetlenül intézhetik tenyésztési dokumentációkkal kapcsolatos ügyeiket. Amennyiben szeretne értesítést kapni legfrissebb hírlevelünkrıl, küldjön egy t a vagy a címre! Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a jogszabályt. Az új recesszív genetikai terheltség. Kevesebbet fizet a világ a búzáért. Aktuális Több milliárd forint az állatbetegségek elleni védekezésre Az Eu enyhít a zéró tolerancián. Brachyspina Újra bíznak a tejben Esik a búza ára, mindenhol sok terem (Folytatás a 2. oldalon) GMO bekeveredés engedélyezése a takarmányimportban Nem zárják be a tejüzemet Debrecenben A FrieslandCampina közölte: a cég elkötelezett Debrecen mellett. (Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) Ha valaki a Sajt Lovagrend tagja lesz úgy, hogy nem készít sajtot, valamit nagyon tudhat. (Folytatás a 3. oldalon) Támogatják más állatfajok tejtermékeit. Nemcsak a tehén ad tejet (Folytatás a 5. oldalon) Farmer Expo Debrecen Díjátadás a Herceg Farmon 2011 június másodikán ünnepség a Herceg Farmon.

2 II. II. ÉVFOLYAM SZÁM Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a járványos, esetenként emberre is veszélyes állatbetegségek megelızésérıl és felszámolásáról szóló jogszabályt. A tárca rendeletben szabályozza a járványos állatbetegségekkel kapcsolatos feladatokat és a megelızésre, védekezésre szánt idei keretösszeget is. Minden uniós tagország kötelessége védekezni a kéknyelv betegség, a szalmonella, a sertéspestis,a madárinfluenza, a fertızı szivacsos agyvelıbántalmak, illetve a veszettség ellen, miután ezek egy része a lakosságot is veszélyeztetheti. A feladatokhoz idén 1 milliárd 680 millió forinttal járul hozzá a nemzeti költségvetés, állami támogatás formájában. A pénzügyi forrás több millió eurós másik részét az Európai Unió biztosítja. Az állattartók terheinek részleges átvállalásával segíthetı a versenyképességük, megteremthetıek az egészséges élelmiszerek elıállításához szükséges feltételek és javul hazánk járványügyi helyzete. Ezek a járványos állatbetegségek hatalmas károkat okozhatnak a mezıgazdasági haszonállat-állományokban (pl. sertéspestis), ugyanakkor állatról emberre is terjedhetnek, mint például a szalmonella és a veszettség. Éppen ezért kiemelten fontos volt megalkotni az ezekre vonatkozó jogszabályt. Az Európai Bizottság évente határozza meg a tagállamoknak nyújtott tárgykörre vonatkozó - pénzügyi hozzájárulás mértékét. A Bizottság határozata egy évre szól, emiatt szükséges a évre a támogatási összegeket és feltételeket új magyar jogszabályban is rögzíteni. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el a kérelmeket és fizeti ki a támogatásokat. /Forrás: kormany.hu/ Több milliárd forint az állatbetegségek elleni védekezésre Brachyspina Az Amerikai Holstein Szövetség legutóbbi értekezletén hivatalosan is elismerte a brachyspinát genetikai terheltségként. Ha mindkét recesszív allél jelen van, az korai embrió elhalást, holtellést és deformációkat eredményezhet. Ezentúl, a brachyspina hordozó állatok BYC jelölést kapnak nevük után, a negatív eredményt mutató bikák pedig BYF jelzést. Magyarországon, törvényi elıírás alapján a hordozó, terhelt egyedek nem használhatóak köztenyésztésben. További fontos tudnivalókról a témával kapcsolatban magazinunkban olvashatnak. Nem zárják be a tejüzemet Debrecenben A debreceni tejüzem esetleges bezárását, illetve elosztó központtá történı átalakítását célzó kérdésünkre a tulajdonos FrieslandCampina kommunikációs cége az alábbi közleményt juttatta el a Napló szerkesztıségébe. "A FrieslandCampina elkötelezett Debrecen mellett. A híresztelésekkel ellentétben a FrieslandCampina nem tervezi termelésének áttelepítését Debrecenbıl Romániába. A sajtóban megjelent találgatások annyiban nem okoztak meglepetést a vállalatnak, hogy erre a múltban is többször volt példa. Az elmúlt öt évben ez a hatodik alkalom, amikor ilyen bizonytalan és megalapozatlan, egyértelmően a harmadik fél érdekeit szolgáló pletyka kap szárnyra a gyárral kapcsolatban." Érdeklıdésünket az indokolta, hogy több forrásból jutottak el olyan információk lapunkhoz, melyek szerint miután a társaság romániai gyára is megkapta az engedélyt az uniós piacon való megjelenésre, Debrecenbıl oda telepítik a gyártást, itt pedig elosztó központ marad. A több száz dolgozó azonban megnyugodhat, hiszen a munkaadójuk határozottan cáfolta ezt. /Forrás: agroline.hu/ 2

3 GMO bekeveredés engedélyezése a takarmányimportban Az EU június 23-án a korábbi szabályozást módosítva elfogadhatónak tartotta a 0,1 százalékos GMO bekeveredést a harmadik országokból származó takarmányimportban, tekintettel arra, hogy több tagország csak jelentıs import-kiegészítéssel tudja megoldani állatállományának ellátását. A Közösség kereskedelmi partnereivel egyeztetve megállapította, hogy a 0,1 százalékos bekeveredés nem jelent komoly kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve, ugyanakkor lehetıvé teszi azoknak a évi eseteknek az elkerülését, amikor emiatt több hajórakományt kellett visszautasítani. A 0,1 százalékos küszöb elfogadását még az EFSA-nak külön nyilatkozatban el kell fogadnia. Fentiek ellenére, bizonyos környezetvédı és fogyasztói csoportok máris azzal vádolják az EU-t, hogy nem ismerve a génmódosított növényi termékek hosszú távú hatásait a zéró tolerancia feladásával behódolt a GMO lobbynak. Az EU ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 0,1 százalékos küszöb csak az állati takarmányokra vonatkozik, és nem érvényes az emberi fogyasztásra szánt termékekre, bár több tagország ennek engedélyezését is hajlandó lenne elfogadni. Az EU jelenleg, harmadik országokból évente mintegy 45 millió tonna fehérjetakarmányt importál, amelynek nagy részét a Brazíliából, Argentínából és az USA-ból érkezı szójabab és szójadara teszi ki. Ezekben az országokban viszont túlnyomórészt génmódosított szóját termesztenek, így a zéró-toleranciához való ragaszkodás gyakorlatilag az onnan származó import teljes feladását jelentené. /Forrás: AE hírlevél /II./ Újra bíznak a tejben Ha valaki a Sajt Lovagrend tagja lesz úgy, hogy nem készít sajtot, valamit nagyon tudhat. Például életben tartotta a tejtermelést a legválságosabb években is. Növelni kell a tej- és tejtermékek fogyasztását, és ennek népszerősítésében a sajtlovagok is kiveszik a részüket. Ezért is alakult meg a Sajt Lovagrend, amelynek új tagja Prázmári László, a tiszanánai Agrocentina Kft. ágazatvezetıje lett. A Heves megyei szakember nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy idén éppen ırá esett a választás. Az indok pedig úgy hangzott, hogy sokat tett a magyar tejágazat fennmaradása érdekében, szarvasmarhatelepükön pedig szép eredményeket értek el. Vajon hogyan sikerült fennmaradniuk, hiszen az utóbbi években egyre csak azt hallottuk, hogy a magyar tejágazat a huszonnegyedik órában van? - Bár az árak emelkednek, ma is nehéz helyzetben vagyunk, hiszen továbbra is az a legnagyobb gondunk, hogy az áruházláncok olcsóbban kínálják az importtejet - válaszolta a szakember, aki alapító tagja a Tej Terméktanácsnak. Ha a kereskedık ugyanakkora árrést tennének a külföldire, mint a hazaira, akkor egyenlı eséllyel indulhatnánk a piacon. Hogy mindezek ellenére életben maradtunk, az a kitartásunknak köszönhetı, és annak, hogy még a válságos idıben is képzıdött csekélyke nyereség a tejen. Sıt ez az ágazat tartotta életben az egész gazdaságot. Elıször felszámoltuk a juhászatot, három éve pedig a négyszáz kocás sertéstelepet is, így most már csak szántóföldi növénytermesztéssel és tejtermeléssel foglalkozunk - Nem is csökkentették a tehénállományt? - Rákényszerültünk, ezért az elmúlt két évben kétszázhúsz üszıt adtunk el külföldre, legtöbbet vemhesen, darabját ezer forintért - mondta Oláh Béla telepvezetı. - Tavaly, amikor a tejünk értékesítési átlagára 73 forint volt, az önköltség 71,50 forintra jött ki, tehát minimális nyereség képzıdött rajta. Abban pedig, hogy nálunk viszonylag kicsi az önköltség, az is közrejátszik, hogy alacsonyak a bérek. A dolgozók kétharmada minimálbérért dolgozik, mert máshol nem is tudnának elhelyezkedni. Ugyanakkor megpróbálunk takarékoskodni a takarmányozásban, például a melléktermékek felhasználásában. Enyhítette gondjainkat, hogy az elmúlt években jelentıs támogatásokat vettünk föl. Mi talpon maradtunk, de sokan abbahagyták a tejtermelést, mert veszteségük volt. Nem véletlenül hívják a szarvasmarha-tenyésztést a mezıgazdaság nehéziparának. Ez egy nagyon bonyolult, sok buktatót rejtı tevékenység, és állandó jelenlétet kíván. - A környéken más állattartók is tudtak alkalmazkodni a nehézségekhez? - Heves azon megyék közé tartozik, ahol a legjobban csökkent a tehénállomány, egy kezemen meg tudnám számolni, hány nagy telep mőködik - jegyezte meg Prázmári László. Szerinte baj az is, hogy egyik kormány sem karolta föl a kistermelıket, pedig, ahogy Ausztriában, úgy nálunk is tehénbıl megélhetne egy család. Közben pedig munkanélküliség van a falvakban. Ezért nagyon gyorsan segíteni kellene a vidéki embereken, hogy újra meg tudjanak élni mezıgazdaságból. - Most önök is bizakodóbbak, ugye? Hiszen emelkedtek a tejárak. - Végre újra 87 forintot kapunk egy liter tejért, és reméljük, ez az ár tartósan megmarad vagy még nagyobb is lesz. Ezért úgy határoztunk, hogy felújítjuk a tehenészeti telepet, a fejıházat, mert a fejlesztéseket eddig halogattuk. És a mostani 400-as tehénlétszámot növelni szeretnénk. Magas színvonalú tejtermelésünk annak is köszönhetı, hogy a holstein fríz állományt Amerikából hoztuk be, és mindig élvonalbeli bikákkal termékenyítettünk. Ha mi is úgy tudnánk takarmányozni, mint néhány jól menı gazdaság, akkor ott lehetnénk az országos elsık között, 3 de megelégszünk a jó erıs középmezınnyel is. /Forrás:szabadfold.hu/

4 Francia kézbe kerülhet a Parmalat Elbukta a függetlenségért vívott csatát a Parmalat S.p.A.: az olasz élelmiszeripari csoport közgyőlésén a 29 százalékos tulajdoni hányaddal, de már a szavazatok 62,77 százalékával rendelkezı francia családi vállalkozás, a Lactalis 11-bıl 9 helyet szerzett meg az igazgatóságban. A Parmalat elnöke Franco Tato, az olasz állami energiaszolgáltató az ENEL korábbi vezérigazgatója lett, a csoportot hét éve vezetı, a csıdbıl új életre keltı 76 éves Enrico Bondi nem tartotta meg vezérigazgatói posztját. Az igazgatóság egy évre nyerte el megbizatását, amíg az új vezetés fel nem áll. A világ elsı számú sajtgyártójaként ismert Lactalis július 8-ig tartja fenn ajánlatát, hogy részvényenként 2,6 euróért felvásárolja a még nem a kezében levı Parmalat-részvényeket (ez az ár 11,6 százalékkal magasabb az elmúlt 30 nap átlagánál). Az összesen 4,3 milliárd eurós ajánlat korábban elnyerte a szakszervezetek támogatását, miután a franciák megígérték, hogy megırzik a munkahelyeket és a vállalat székhelye is Olaszországban marad. A hónapok óta tartó felvásárlási csatába az olasz kormány is beszállt, amikor például a közgyőlés elhalasztása érdekében módosított jogszabályt, emellett olasz bankok is megpróbálkoztak egy olyan ellenajánlat összehozásával, amelynek nyomán olasz kézben maradhatott volna a társaság. Mindez végül is nem vezetett eredményre, így ha a Lactalis sikeresen lezárja akcióját, akkor a világ legnagyobb tejipari csoportját hozhatja össze a Besniercsalád vállalkozása. Az olasz Finanza.com szerint egyelıre nincs nagy lelkesedés a Parmalat-részvényesek körében, így lehet, hogy a vevı emel még valamit a 2,6 eurós ajánlaton. /Forrás: napi.hu/ A Progresszív Magazin száma már az alábbiakat közli: A francia Lactalis tejipari cégcsoport átvette az ellenırzést versenytársa, az olasz Parmalat vezetésében, miután meghiúsultak az ezt megakadályozni kívánó olasz próbálkozások. A Lactalis a június végi közgyőlésen a Parmalat igazgatótanácsában a tizenegybıl kilenc helyet szerzett meg. Az olasz cégcsoport megszerzésére azóta készült, hogy márciusban megvásárolta a részvényeinek csaknem harminc százalékát. A klónok támadása A klónozott állatok miatti vita miatt továbbra sincs új szabályozás az új élelmiszerekre vonatkozóan az Európai Unióban. A szabályozás modernizálására pedig nagy szükség lenne, hiszen az új élelmiszerek és új technológiák már az "ajtóban toporognak". Jól mutatja az EU döntéshozatali mechanizmusának nehézkességét, hogy mivel a - március végi határidıre nem született meg a jogszabály, arra akár éveket is várhatunk. A bizottság persze újra elindítja a folyamatot, de sokan már az európai élelmiszeripar versenyképességét siratják az elavult szabályozási környezet, a nehézkes engedélyezési eljárások miatt. A kását persze nem eszik olyan forrón. Az új technológiák bevezetésére szinte csak a legnagyobb globális cégek képesek. Az európai élelmiszerpiacon most inkább a hagyományos élelmiszerek reneszánszáról lehet beszélni. A minél inkább adalékmentes, az egészséges életmódot támogató élelmiszerek iránti kereslet élénkül leginkább. A természetesség most a fejlesztésben és a reklámokban is a legfontosabb hívó szó. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az EU nem maradhat le a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítási versenyében. A klónozással kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács közötti egyeztetés évek óta tart. Az élelmiszercélú klónozásról folyó vita öt évvel ezelıtt kezdıdött, amikor klónozott embriókat hoztak be az EU-ba. Az Európai Parlament már szeptemberi állásfoglalásában a klónozás teljes tilalmát követelte. Most amiatt akadt el a folyamat, mert a klónozott állatok utódaiból származó élelmiszerek címkézésével kapcsolatban nincs egyetértés. Addig mindkét döntéshozó testület eljutott, hogy be kell tiltani az állatszaporításban alkalmazott élelmiszer-ipari klónozást, illetve teljes tilalmat kell elıírni a klónozott állatokból származó élelmiszertermékek tekintetében. A tiltás utódokra való kiterjesztése azonban újabb nézetkülönbséget szült. A parlament a megegyezés érdekében azt javasolta, hogy ilyen termékek esetében egyértelmően tüntessék fel a speciális eredetet. A tanács ezt csak a friss marhahús esetében támogatta, a képviselık viszont ezt nem találták elegendınek. A tanács álláspontja szerint a parlament nem vette figyelembe egy ilyen jellegő kötelezı jelölés technikai megvalósíthatóságát és gyakorlati hatásait. Bár a klónozás nem genetikai módosítás, a fogyasztók fejében gyakran mosódik egybe a genetikailag módosított szervezetek és a klónozott állatok témaköre; az EU rendkívül óvatos ezekben a témákban. Élelmiszer-biztonsági szempontból nincs arra utaló jel, hogy különbség lenne a klónok és azok utódainak húsa és teje, valamint a hagyományosan tenyésztett állatokból származó hús és tej között. Ennek ellenére az EU úgy ítéli meg, hogy a megbízható kockázatbecslésekhez szükséges kutatási idıszakok még nem elég hosszúak. Ráadásul jelenleg a szarvasmarhán és a sertésen kívüli egyéb fajok esetében még igen kevés az értékelhetı kutatási eredmény. Az európai élelmiszer-szabályozás nem csak az új élelmiszerekkel kapcsolatban 4

5 A klónok támadása van átalakulóban. Az élelmiszerek címkézése hosszú évek óta állandó téma. Az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága napjainkban fogalmazott meg új véleményt. Eszerint olvashatóan és táblázatos formában kell a jövıben feltüntetni minden élelmiszer csomagolásán a tápanyag-összetételre vonatkozó legfontosabb információkat (energiatartalom, zsír, telített zsír, cukor és só mennyisége). Ehhez a listához a szakbizottság hozzátette még a mesterséges transzzsírokat. Fel kell tüntetni az ajánlott napi mennyiséget, és azt is rá kellene írni a címkére, ha egy összetevıt kicserélnek az élelmiszerben. /Forrás: elelmiszer.hu/ Esik a búza ára, mindenhol sok terem Kevesebbet fizet a világ a búzáért: a meghatározó párizsi gabonatızsdén jelentısen, 187,5 euróra - körülbelül forintra - esett egy tonna búza ára. Oroszországban Vlagyimir Putyin miniszterelnök már egy hónapja bejelentette, hogy július elsejével visszavonja a tavaly nyáron elrendelt gabonaexport-tilalmat. A 2010-es példátlan aszály és az emlékezetes, hatalmas területeket beborító tőzvész miatt a 2009-es termésnél 37 százalékkal kevesebb gabonát arattak az oroszok - mindössze 61 millió tonnát tett ki 2010-ben a termés az egy évvel korábbi 97 millió tonnával szemben. A terméskiesés miatt az orosz kormány mindenekelıtt a 80 millió tonnás belföldi keresletet biztosította. Oroszország a világ harmadik legnagyobb gabonatermelıje és egyben gabonaexportıre, így a tilalom jelentısen megemelte a búza tızsdei árát. Idén az orosz termés elérheti a millió tonnát. Ukrajnában az ottani mezıgazdasági tárca szerint idén több mint 50 millió tonna gabonát takarítanak majd be, lényegesen többet a tavalyi 39,2 millió tonnánál. Az ország éves gabonafogyasztása közel 26 millió tonna. Tavaly októberben a világ egyik legnagyobb gabonaexportırének számító Ukrajna kvótát rendelt el a gabona kivitelére, amit többszöri módosítás után július 1-jéig meghosszabbított. Az Európai Unióban a búzatermés várhatóan 3,5 százalékkal fog nıni idén. Brüsszeli elemzık szerint a tavalyi 127,1 millió tonnáról 131,4 millióra fog emelkedni a betakarítás, annak ellenére, hogy tavasszal nagy aszály volt a kontinens nyugati felében. Franciaországban - amely a legnagyobb EU-s búzatermesztı - 35 millió tonna körüli termésre számítanak. Németország 24,4 millió, az Egyesült Királyság pedig 15,5 millió tonna búza betakarítását jelzi elıre. De a távolabbi országok termése is befolyásolja a búza árát. Az Egyesült Államokban korábban a száraz tél aggodalmakat ébresztett, melyek szerint az amerikai termés károkat szenvedhetett volna. A búza azonban sokkal jobb állapotban van a vártnál, a táblákon az átlagosnál nem kisebb mennyiséget takarítanak be. Az USA a világ legnagyobb búzaexportıre, ezért az ottani termés meghatározó a világpiaci árra. Ausztránotliában, a világ negyedik legnagyobb búzaexportır országában is bı termést jeleznek elıre: a kontinensnotországban akár 26,2 millió tonnát is betakaríthatnak a es szezonban - ez 7,8 százalékkal több, mint a korábbi becslés. Egy másik fontos szereplı, Kazahsztán idei termése az elemzık szerint 14,5 millió tonnára nıhet a tavalyi 9,7 millió tonnáról. A kivitelt 7 millió tonnára becsülik, ami 2 millióval nagyobb a 2010-es exportnál. Kazahsztán a világ legnagyobb lisztexportıre. Az idén Magyarországon nem igazán az átlagterméssel van baj, az közepesnek mondható, annál inkább az ıszszel elvetett terület nagyságával. Az akkori óriási területeket borító belvíz és csapadékos idı miatt ezer hektárra becsült - a pontos számot ma sem tudjuk - vetésterületrıl így csak 3,5-3,9 millió tonna összes termésrıl érkeznek becslések. Ez elég itthonra, mert 1,1-1,2 millió tonna kell kenyérre és még egyszer annyi takarmányozásra, így ugyanennyi maradhat exportra is. /Forrás: szabadfold.hu/ 5

6 Nemcsak a tehén ad tejet A Nemzetközi Tejipari Egyesülés (IDF) a tehéntej hasznosítása mellett támogatni kívánja a más állatoktól származó tejtermékek emberi fogyasztásra történı felhasználását vizsgáló kutatásokat. Az Egyesülés által ez év májusában, Athénban rendezett szimpóziumon 200 szóbeli elıadás és poszter keretében mutatták be a nemtehenektıl származó tejtermékek fı jellemzıit, tápértékét és az emberi fogyasztásba való bekapcsolási lehetıségeit. Megállapítást nyert, hogy az ilyen termékek fogyasztása és a globális tejpiacon belül elfoglalt részaránya világszerte növekszik. Az IDF komoly fejlesztési lehetıséget lát a juh-, kecske-, jak-, bivaly- és tevetej begyőjtésének és értékesítési hálózatának megszervezésében (az önfogyasztásról a feldolgozásra és a bolti elosztásra való áttérésben), illetve fogyasztásának népszerősítésében. Közismert többek között a kecsketej magas tápértéke és kedvezı étrendi hatása, amelyet a benne lévı aminosavak a tehéntejnél kedvezıbb összetétele biztosít. Richard Doyle, az IDF elnöke az athéni szimpóziumon a tevetej magas C-vitamin tartalmát hangsúlyozta ki. Emellett, a fent említett állatfajok igénytelensége és a zordabb környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodóképessége a tej termelését bizonyos körzetekben a tehéntejnél jóval gazdaságosabbá teszi. Különösen érvényes ez a legszegényebb országokban, ahol istállózásra, abraktakarmányokra és állatorvosi ellátásra kevesebbet tudnak költeni. Mindezek ellenére, a rendszeres begyőjtéshez és értékesítéshez még alapos élelmiszeripari és közgazdasági kutatásokra van szükség. /Forrás: AE Hírlevél, I./ A FAO-nak a Svéd Élelmiszeripari és Biotechnológiai Intézet vizsgálataira alapozott, május elején közzétett jelentése szerint a világban emberi fogyasztásra elıállított élelmiszerek egyharmada az élelmiszerlánc valamelyik pontján évente szemétre kerül. Ebben az a különösen érdekes, hogy bár a gazdag amerikai és európai államokban több élelmiszert pazarolnak el mint a szegényebb országokban, összességében a fejlett és a fejlıdı országok között e tekintetben nincs jelentıs különbség. Abszolút mennyiségben, a fejlett országok évi 670, a fejlıdı országok pedig 630 millió tonna élelmiszert dobnak a szemétre. Abban viszont nagy különbség mutatkozik, hogy a fejlett országokban a pazarlás elsısorban a fogyasztók szintjén (azaz a megvásárolt termékekbıl), a fejlıdı országokban viszont annak nagy része a betakarítás és a tárolás során a hiányos infrastruktúra és a tárolási beruházások hiánya miatt jelentkezik. A fentiekbıl könnyen kiszámíthatjuk, hogy amennyiben a kidobott 1,3 milliárd tonna élelmiszernek legalább százalékát sikerülne megmenteni, akkor abból az egymilliárdra becsült, éhínséggel küszködı emberek mindegyikének évente mintegy 600 kg, azaz naponta több mint 1,5 kg táplálék jutna. A gazdag országokban kidobott élelmiszer egy része gyümölcsbıl és zöldségfélékbıl áll, ez évente 222 millió tonnát tesz ki. A teljes kidobott élelmiszer- mennyiség gyakorlatilag megegyezik az Afrika szub-szaharai övezetében évente megtermelt 630 millió tonnás teljes mennyiséggel. Az élelmiszerpazarlás nem csupán a megtermelt érték elveszítésével okoz kárt, hanem a termıföld, az öntözıvíz, a munka, az energia és a tıke felesleges igénybevétele, valamint az üvegházhatású gázok indokolatlan növelése és ezáltal a globális felmelegedés hatásának erısítése révén is. Ezért van szükség nemzetközi összefogásra és a pazarlás minden lehetséges eszközzel és területen történı csökkentésére. A probléma enyhítése érdekében a jelentés javasolja, hogy a gazdag országok nagy élelmiszer elosztói lépjenek kapcsolatba a különbözı karitatív szervezetekkel, és azok a kidobásra szánt élelmiszerek felhasználható (fogyasztásra alkalmas) részét juttassák el a legszegényebb fejlıdı országok éhezı lakosaihoz. Az élelmiszerpazarlás az egyik központi témája a Brüsszelben, május 24-én kezdıdött EU tanácskozásnak is, ahol a szakértık mintegy 40 ülés keretében vitatják meg a takarékosabb felhasználás lehetıségeit. /Forrás: AE Hírlevél, II../ Élelmiszerpazarlás 6

7 A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTİK EGYESÜLETÉNEK RENDSZERESEN MEGJELENİ INTERNETES KIADVÁNYA Cím: 1134 Budapest Lıportár utca 16. Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1) Feliratkozás a levelezılistára: Díjátadás Herceg Farm Családja, munkatársai, valamint a meghívott vendégek körében ünnepelt június 2-án dr. Herczegh Károly Tisztabereken a Herceg-Farm Kft. szarvasmarha telepén. Az ünnepség egyik apropója, hogy az idei évben ı kapta a holstein-fríz tenyésztés legnagyobb elismerését, Az év tenyésztıje címet, amelyet Egyesületünk ügyvezetı igazgatója, Bognár László adott át. Az ünnepet fokozta, hogy a már egy Aranytörzskönyves egyeddel rendelkezı gazdaságban újra bıvült a 100 ezer literes életteljesítményő tenyészállatok köre, ez esetben két kiváló tenyészállattal, a Petin apaságú, Púpossal és a Master Mascot apaságú Marcellával. Az ezzel járó oklevelet dr. Herczegh Károly és Herczegh Zsolt közösen vették át. Gratulálunk a 2007 óta legmagasabb laktációs tejtermeléső gazdaság munkatársainak és kívánjuk, hogy az elkövetkezendı évek is hasonló sikerekben teljenek!

Élelmiszerbiztonsági okokból vezetnék be az új rendszert. A Shottle kiadásban nyilatkoztak a magyarok is.

Élelmiszerbiztonsági okokból vezetnék be az új rendszert. A Shottle kiadásban nyilatkoztak a magyarok is. HFTE KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA Januári események január 3. HFTE évindító értekezlet január 6. ÁT Kft. szakmai egyeztetés, Aranytörzskönyves avatás Sárospatak január 11. Bos Genetic Kft. szakmai

Részletesebben

HFTE hírlevél. A hírlevélrıl. A bioteheneknek legalább 120 napot kell legelniük. Halált okoztak egy osztrák sajtüzem termékei

HFTE hírlevél. A hírlevélrıl. A bioteheneknek legalább 120 napot kell legelniük. Halált okoztak egy osztrák sajtüzem termékei I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KÉSZÍTETTE: RUSZKAI KRISZTINA Események februárban február 10. Jász-Nagykun- Szolnok megye, megyei taggyőlés, küldöttválasztás, Szolnok, Tisza Szálló február 11. Magyar Állattenyésztık

Részletesebben

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A ITTHONI HÍREK A tejtermelők us 15-ig igényelhetnek támogatást 2 Mi számít különleges tejterméknek? 2 Az export drágítja a húsmarhát 3 Kedvezményes hitelkonstrukciók 3 Országjárásonk az MFB Csoport vezetői

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Holstein M agazin. XVIII. évfolyam 1. 6. szám. 2010/6 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVIII. évfolyam 1. 6. szám. 2010/6 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 2010/6 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XVIII. évfolyam 1. 6. szám 2010/1. 2010/6. 2 Holstein Magazin 2010/6 Tanúsított cég Holstein Magazin Egyesületi élet XVIII. évf. 1. szám,

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november Tartalom Az utolsó pályázatok ebben a pénzügyi ciklusban 1 HAZAI - Terítéken a tejszektor 2 Cél az állattelepek hatékony energiaellátása 3 Az útdíj is megdrágította a tejet 4 Húszból kettő nem is laktózmentes

Részletesebben

Növekvő tehénlétszám az Agárdi Farm Kft-nél. I. évfolyam 5.szám 2014. Szeptember TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA

Növekvő tehénlétszám az Agárdi Farm Kft-nél. I. évfolyam 5.szám 2014. Szeptember TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA I. évfolyam 5.szám 2014. Szeptember TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban Növekvő tehénlétszám az Agárdi Farm Kft-nél. Eseményekről eseményekre 1 Tartalom

Részletesebben

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti

Részletesebben

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból I. évfolyam 3.szám 2014. május TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

Holstein M agazin. XVII. évfolyam 5. szám 2009/5. ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVII. évfolyam 5. szám 2009/5. ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 Tanúsított cég XVII. évfolyam 5. szám 2009/5. Tanúsított cég Egyesületi élet Holstein Magazin XVII. évf. 5. szám, 2009 A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Holstein

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet 22 Állattenyésztés Fôszerepben az állattenyésztés Átfogó állattenyésztés-fejlesztési programot jelentett be az idei év elején a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor úgy

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

Macskából lett a bunda

Macskából lett a bunda T A R T A L O M J E G Y Z É K: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal: Blikk Macskából lett a bunda 2010. március 4 9. oldal. 1 Magyar Nemzet Rákkeltı szennyezıdés a mézben 2010. március 4. 11. oldal Pénzcentrum

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Tejipari_april_01 4/6/14 16:28 Page 1 XLI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Több mint 15 ezer látogató vett részt az

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej Tartalom SZERKESZTŐI GONDOLATOK- Mégis jó a fordított áfa! 1 HAZAI HÍREK - Módosították a tej alapárát 2 A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható 2 Tíz éves az Alföldi Tej 3 Egymilliárdból

Részletesebben

Lapszemle 2011. 15. hét Adósmentés élıben: hiába segítenek a bankok, sokan így sem tudnak fizetni A Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletének frissen kiadott elemzésében olvashatunk a hátrányos gyakorlatról,

Részletesebben

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA 2008. JÚLIUS 7. SZÁM MAGYAR Baromfi Termék Tanács BAROMFI A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA Bõvebb információ és felvilágosítás a Petersime keltetõgépek választékáról: Márkaképviselet és szervíz: 06-30-205-5805

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben