A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : Locksley Hall Media A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Czuczor Szabolcs, Melczer László PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím: PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika 7636 Pécs, Ifjúság út 13. Tel.: (06-70) Fax: (06 72) (Szívklinika) Kulcsszavak: pacemaker kezelés, reszinkronizáció, utánkövetés Keywords: pacemaker therapy, resyncronisation, follow-up A reszinkronizációs terápia (CRT) alapvetõ módszer a szívelégtelenség nonfarmakológiás kezelésében. Vizsgálatunk célja: noninvazív hemodinamikai vizsgálat adataival alátámasztani a remodelling során kialakuló hemodinamikai adaptációt. Betegek, módszer: 6 beteg (2 nõ, 4 férfi, átlagéletkor 64±4 év) hosszútávú után követésének elemzését végeztük. A betegek csökkent balkamra funkció, következményes terápia refrakter szívelégtelenség, bal Tawara-szár-blokk miatt részesültek reszinkronizációt biztosító pacemaker implantációban (BiV). A nyugalmi hemodinamikai vizsgálatokat impedancia kardiográffal (IKG) végeztük. Az elsõdleges hemodinamikai paraméterek (PVI, SVI, SVR) mellett olyan származtatott paramétereket vizsgáltunk (LVSERI, S, ), melyek jelezhetik a javuló kontrakció, és relaxáció finom hemodinamikai változásait. Ezen adatokat vetettük össze ugyanazon krónikus mérési adatokkal. Eredmények: az LVSERI remodellált állapotban mind BiV, mind jobb oldali AV szekvenciális ingerlés és saját ritmus mellett jelentõs javulást mutatott (p<0,001). A másik kontraktilitási paraméter (S) is szignifikáns javulást igazolt (p<0,001). A krónikus BiV ingerlés mellett az arány jelentõsen csökkent (p<0,003). Következtetések: A CRT során az elsõdleges paraméterek jelentõs javulása mögött a balkamrai kontraktilitás javulása, illetve a balkamrai volumenek, a balkamrai töltõnyomás csökkenésére utaló változások mutatkoztak. A saját ritmus a reszinkronizáció megszûnése miatti, azonnali negatív hemodinamikai változásokat generált. A változások alátámasztják, hogy a CRT okozta elektro-mechanikus szinkrónia javítja a hemodinamikai státust és a betegek életminõségét. Hemodynamic effects of ventricular resynchronisation therapy. Cardiac resynchronisation therapy (CRT) has a prominent role in non-pharmacological treatment of cardiac heart failure. The aim of our study was to demonstrate the hemodynamic adaptation during remodelling by data of a nonivasive hemodynamic method. Patients and methods: we analysed 6 patients (4 male, 2 female) with a long term follow-up. Patients with low left ventricular ejection fraction, subsequent drug resistant heart failure and left bundle branch block underwent CRT procedure. The hemodynamic state at rest was monitored by Thoracic Electric Bioimpedance. However we also examined such secondary parameters besides of primary parameters (CI, SVI, SVR) which may indicate the smooth hemodynamic changes of better myocardial contractility and relaxation (LVSERI, S, ). Acut and chronic data were compared. Results: the increase of LVSERI was significant in comparison with acut measurements in ventricular remodelling (p<0,001) also at atrio-biventricular pacing, atrio-ventricular pacing and intrinsic rhythm of patients. The improvement in other contractility parameters (S or dp/dt max) was also significant (p<0,001) in all statements. decreased significantly (p<0,003) when biventricular pacing was set. Summary: on the background of advanced clinical state due to CRT, the significant improvement of primary hemodynamic parameters, better myocardial contractility, implying changes in left ventricular volumens and filling pressure developed The intrisic rhythm generated immediate negativ changing in hemodynamic state due to sudden lost of synchronisation These changes prove that the electro-mechanic synchrony by CRT improves hemodynamic parameters and the quality of life of patients. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A25

2 Areszinkronizációs terápia (CRT) alapvetõ módszer a szívelégtelenség nonfarmakológiás kezelésében, helyes indikáció, korrekt bal kamrai elektródpozíció, optimális gyógyszeres kezelés egyéni beteg adaptált pacemaker/cardioverter defibrillátor (PM/ICD) programozás jelentõsen csökkenti a szívelégtelenség klinikai tüneteit, a kórházi kezelések számát és a mortalitást (1 3). Azon betegeknél indokolt a biventricularis pacemakerterápia, iszkémiás, illetve non-iszkémiás alapbetegség alapján kialakult keringési elégtelenségének NYHA besorolása III-IV., ejekciós frakciója <35%, QRS-szélesség: >120 ms, bal Tawara-szár-blokkal (BTSZB), kamrai disszinkrónia jeleivel mutatkoznak (4 6). A betegek nagy mortalitási kockázatnak vannak kitéve, a keringési elégtelenség progressziója és a malignus kamrai ritmuszavarok miatt. Túlélésüket az utóbbi esetében BIV ICD-implantáció tudja biztosítani. A konvencionális jobb oldali A-V szekvenciális ingerlés során a pitvarkamrai (A-V) késleltetési idõ optimális beállítása 10-30% percvolumen-növekedést jelent, de a jobb oldali ingerlés hasonló BTSZB morfológiájú EKG-képet és szívmûködést eredményez, mint a pacemakerrel nem bíró kamrai disszinkróniát mutató BTSZB-s betegek, ami romló szívteljesítményhez, illetve szívelégtelenséghez vezethet. Ezen esetekben tehát szintén indokolt a pacemaker-rendszer kiegészítése bal kamrai elektróddal. AV-csomó ablációt igénylõ krónikus pitvarfibrilláció a BiV-rendszer beültetésének, vagy a korábbi rendszer kiegészítésének indikációját jelenti (7). A CRT hemodinamikai statusra, illetve mortalitásra vonatkozó pozitív hatásai ellenére a betegek közel 30%-a nem reagál a kezelésre, amely felveti a beteg kiválasztási kritériumok megváltoztatását is (8, 9). A klinikai állapotjavulás hemodinamikai alapja az elektromechanikus reszinkronizáció, javuló pumpafunkció, amelynek a szív szimpatikus tónusának hosszú távú rendezõdése (123I MIBG felvétel) az egyik új kiegészítõ mechanizmusa lehet (10). CRT okozta akut hemodinamikai, illetve krónikus állapotjavulás invazív módszerekkel egyértelmûen igazolható. A cél azonban ezen állapotváltozás noninvazív módszerekkel való utánkövetése, igazolása. Betegek és módszer Klinikánkon ban biventricularis pacemaker-beültetésen átesett betegek hemodinamikai állapotváltozásait impedancia-kardiográffal (IKG) követtük. A remodelling során kialakuló hemodinamikai adaptációt vizsgáltuk. Az akut és krónikus funkcionális status felmérése alapján végzett egyénre szabott pacemaker-programozással kívántuk elérni a CRT-re nem reagálók arányának minimalizálását. Közvetlenül a BIV pacemaker-beültetést követõen elvégzett vizsgálat sorozattal az akut alkalmazkodás, a szív funkcionális javulásának azonnali változásait, majd egy év múlva megismételt sorozatméréssel a remodelling, a hosszú távú alkalmazkodás és hemodinamikai adaptációváltozásait detektáltuk. Jelen prospektív tanulmányunkban 6 beteg (2 nõ, 4 férfi) hosszú távú utánkövetését mutatjuk be. Átlagéletkoruk 64±4 év. A beteg kiválasztási kritériumok az irodalmi/európai ajánlásoknak megfelelõek voltak. Betegeink mindegyike jelentõsen csökkent balkamrafunkcióval (EF: 28±7%), következményes terápiarefrakter szívelégtelenséggel, sinuscsomó-vezérléssel, >120 ms QRS-szélességgel, BTSZB-vel rendelkezett. Minden esetben elvégeztük a közvetlen mûtét utáni, akut méréseket a pacemaker különbözõ beállításai mellett. A sorozatméréseket az optimális alapfrekvencia beállításával kezdtük: biventricularis ingerlés mellett 60, 70, 80, 90/min frekvenciatartományban mértük a hemodinamikai paramétereket, majd az így meghatározott optimális frekvencia mellett 75, 100, 120, 140 ms A-V késleltetési idõ mellett vizsgáltuk a hemodinamikai változásokat. Az optimális alapfrekvencia betegeinknél magasabb volt, mint az aktuális sinus-ütemszám, így a CRT-hez szükséges folyamatos kamraingerlést pitvari felülvezérléssel biztosítottuk. Mindezen adatokat összehasonlítottuk az A-V szekvenciális jobb kamrai ingerlés és a pacemaker nélküli saját ritmus mellett mért adatokkal. Ezzel 3 méréscsoportot képeztünk, a biventricularis ingerlés, a jobb kamrai ingerlés, illetve a saját ritmus mellett mért paraméterek tekintetében. A sorozatméréseket percenként végeztük, az adatokat 16 sec-os mintavétellel rögzítettük. Az egyes pacemaker-beállítások mindegyikét 15 percig mértük és az utolsó 5 perc mérési adatait dolgoztuk fel. Az IKGkészülékhez kapcsolt noninvazív vérnyomásmérést percenként detektáltuk. Az IKG-vel mérhetõ paraméterek közül a vizsgálatunkban relevánsnak számító, elsõdleges hemodinamikai paraméterek a szívfrekvencia (HR), szívperctérfogat-index (CI), verõvolumen-index (SVI), perifériás ellenállás (SVR). 1. ábra. Cardiac index változásai Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A26

3 2. ábra. Verõvolumen változásai szignifikáns javulást mutatott 4. ábra. LVSERI változása 3. ábra. Szisztémás vaszkuláris rezisztencia változásai csak az A-V szekvenciális biventricularis ingerlés mellett mutatott szignifikáns változást 5. ábra. S dz/dt max változása Az elsõdleges paraméterek vizsgálata során az összehasonlítás az akut és a krónikus mérések azonos pacemaker-beállítások mellett történtek. Eredmények Szívperctérfogat-index változásai Vizsgálatainkban a szívperctérfogat-index változásai szignifikáns javulást mutattak (p<0,01) az A-V szekvenciális biventricularis és a jobb kamrai ingerlés mellett az akut és a krónikus mérés során. Verõvolumen változásai ugyancsak szignifikáns javulást mutattak az A-V szekvenciális jobb kamrai ingerlés (p<0,001) és a saját ritmus mellett (p<0,04) az akut és krónikus mérés öszszehasonlításában. A perifériás ellenállás változásai csak az A-V szekvenciális biventricularis ingerlés mellett mutatott szignifikáns változást (p<0,01) az akut és a krónikus mérés során (1 3. ábra). Ezen elsõdleges hemodinamikai paraméterek mellett olyan más, mért és származtatott paramétereket is vizsgáltunk, amelyek jelezhetik a javuló kontrakció és relaxáció okozta hemodinamikai változásokat. 6. ábra. alakulása LVSERI Az LVSERI: kontraktilitási index, amelyet a verõtérfogat-index és a kamrai ejekciós idõ határozza meg. S: az IKG-görbe derivált maximuma dz/dt max a szisztole során a balkamra-kiáramlás sebességével arányos. : Az IKG-görbe ohmikus ellenállás változásai határozzák meg. A balkamra-telõdés az end-diasztolés nyomással függ össze, a normál kamrai töltõnyomásnál <0,85. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A27

4 A mûtétet követõ egy év múlva elvégzett kontrollvizsgálatok során a korábban beállított individuális biventricularis pacemaker-program mellett, az akutan meghatározott alap frekvenciával és AV késleltetési idõvel az AV szekvenciális jobbkamra-ingerlés és a pacemaker nélküli saját ritmus melletti hemodinamikai paramétereket mértük. Ezen mérések adatait vetettük össze a korábbi eredményekkel. Az LVSERI remodellált állapotban mind BiV, mind a jobb oldali AV szekvenciális ingerlés, mind a saját ritmus mellett jelentõs javulást mutatott (p <0,001). A másik kontraktilitási paraméter (S) is szignifikáns javulást igazolt (p <0,001). A krónikus BiV-ingerlés mellett az arány jelentõsen csökkent (p <0,003) (4 6. ábra). Különös érdekességgel bír a saját ritmus melletti javulás. Az adatokból úgy tûnik, hogy a CRT során a szívizomzat tartalékot tudott képezni, ez a jótékony hatás érvényesül a saját ritmus esetén. A kontraktilitásjavulás egyértelmûen bemutatható IKG-vel a számított paraméterekre vonatkozóan. Szívelégtelenség alakulása Az utánkövetés során a betegek NYHA III. osztályból NYHA II. osztályba kerültek. Echokardiográfiával mért ejekciós frakcióváltozás a BiV-ingerlés mellett d EF: 8% volt. A szívelégtelenség non-farmakológiás kezelése jelentõs változást hozott a betegek kezelésében, amely a klinikai állapot javulásában a kórházi kezelés gyakoriságának csökkenésében, a betegek életminõségének javulásában mutatkozik meg (1 3). A beültetést követõ akut és elsõsorban a krónikus változások (remodelling) detektálásában elsõrendû szerepe a noninvazív vizsgálóeljárásoknak van: echokardiográfia, MUGA, 6 perces séta teszt, kérdõíves ellenõrzés. Ezek mellett fõleg nyugalmi vizsgálatként az impedancia-kardiográfia egy régi-új lehetõség, amely nemcsak az akut hemodinamikai változások, hanem a remodelling után követésére is alkalmas. IKG EREDMÉNYEI Az IKG jól korrelál az invazív (aranystandard) metodikák eredményeivel (11). Adatai összevethetõk az echokardiográfiás eredményekkel is (12). A diasztolés funkció javulásának tendenciáját jelenti az -arány, amely szívultrahangos vizsgálattal egyértelmûen megítélhetõ. IKG-al az individuális AVD és a szekvenciális kamraingerlés (az elsõdlegesen ingerelt szívüreg és az optimális késleltetési idõ) is megítélhetõ (13, 14). IKG hazai fejlesztése és bevezetése a klinikai gyakorlatba Gömöry és Naszlady nevéhez fûzõdik (15, 16). Magunk ASK-rendszert nyugalmi és terheléses körülmények között egyaránt használtuk (17 20). BiV-beültetés utáni korábban a programozás során kialakuló akut hemodinamikai adaptációt vizsgáltuk (21, 22). AZ IKG-VIZSGÁLAT KORLÁTAI Igen rövid AVB mellett a CO túlbecslése (19). AVD, illetve V-V idõzítés vizsgálata során több beállítás is azonos CO-változást eredményezhet (18). Saját vizsgálatainkban csak az általunk kidolgozott protokoll idõbeni hosszúsága jelent korlátot. Betegeink mindegyikénél elvégeztük a szívultrahangos vizsgálatot is a fent részletezett pacemaker-beállítások mellett. A CRT során az elsõdleges paraméterek jelentõs javulása mögött a bal kamrai kontraktilitás javulása, illetve a bal kamrai volumenek, a bal kamrai töltõnyomás csökkenésére utaló változások mutatkoztak. A saját ritmus a reszinkronizáció megszûnése miatti, azonnali negatív hemodinamikai változásokat generált. Ezen változások alátámasztják, hogy a CRT okozta elektromechanikus szinkrónia a Frank Starling-mechanizmus egyénenként különbözõ mértékû visszatérését elõsegítve, javítja a hemodinamikai státust és a betegek életminõségét. A fenti IKG-paraméterek elemzése új adatokat ad a hemodinamikai adaptáció mechanizmusainak jobb megismeréséhez. Melléklet Az impedancia-kardiográf az egyetlen noninvazív hemodinamikai mérõmódszer, amellyel elvégzett sorozatmérések lehetõséget adnak a pulzustérfogat, a perctérfogat, a perifériás ellenállás és a szisztolés idõintervallumok, valamint a centrális vérvolumen-értékeinek meghatározásával az összes fontos és származtatott keringési paraméter változásainak követésére. A verõvolumen-index (SVI) a Kubièek-képlet alapján függ az elektróda távolságától (L), az alap-impedanciá- 7. ábra. IKG-elektródák és a fonokardiográf (PKG) mikrofon anatómiai pozíciói Generátor EKG L-elektróda távolság PKG Nyak generátor Regio supraclavicularis Proc. Xiphoideus vonal Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A28

5 tól (Z0), a kamrai ejekciós idõtõl (VET) és az IKG derivált maximumától (S, dz/dt), amely a sziszole során a balkamra-kiáramlás sebességével arányos és ütésenként dinamikusan változhat (23). A mérések során az L-konstans, a vizsgálat során a Z0 állandónak tekinthetõ, így a verõvolumen rövid idejû változásait az S, és a VET határozza meg. A noninvazív módszer lényegébõl adódóan a vizsgálat a beteg számára nem megterhelõ, jól tolerálható, reprodukálható és késõbbi kontrollvizsgálatok során ambulanter végezhetõ. A mérés technikai kivitelezéséhez szükség van a végtagi EKG-elvezetésekre, négy pár elektródra az impedancia-változás rögzítésére, valamint egy mikrofonra a szívhangok regisztrálására. A fonokardiogram detektálásához elengedhetetlen mikrofon pozícionálásához szükséges a szívhangok punctum maximumának meghatározása, amely az esetek többségében a negyedik bordaközben, a sternum bal szélénél volt. A mikrofont a pontos, értékelhetõ adatrögzítés érdekében stabilan kell rögzíteni a mellkashoz. A környezeti zajok nagymértékben torzíthatják a fonokardiogramot. Az impedancia-változás rögzítését 4 pár elektródával lehet kivitelezni, melyek közül 2 pár konstans oszcillátor vagy más néven generátor és 2 pár feszültségmérõ elektróda. Az IKG elektródái minden esetben a meghatározott anatómiai helyekre kerülnek, mégpedig a felsõ mérõelektróda pár a nyak oldalvonalának és a supraclavicularis régió metszéspontja mögött, illetve felett, az alsó mérõelektróda-pár pedig a processus xiphoideus magasságában, a mellkas középsõ hónaljvonalában helyezkedik el. A felsõ generátor elektródapár a nyak két oldalára kerül mérõelektródák fölé, azoktól 2-3 cm-re, az alsó generátor elektródapár pedig a középsõ hónaljvonalban lévõ mérõelektródák alá, azoktól ugyancsak 2-3 cm-re (7. ábra). Az IKG a mellkasi szervek és szövetek, magas frekvenciájú (100 KHz) és kis energiájú (1 4 ma) árammal szemben tanúsított impedancia-változásának regisztrálása. Az alapimpedancia (Z0) mértéke fordítottan arányos a mellkasban lévõ folyadékmennyiséggel. A Z0 változásából adott esetben volumen-túladagolásra vagy tüdõödéma kialakulásra lehet következtetni. A mellkasi vértömegnek a szívciklus során történt elmozdulásával szinkron, az alapgörbén amplitúdómoduláció mutatkozik (dz/dt max). A modulált görbe értékelése lehetõséget ad a keringési paraméterek meghatározására. A regisztrált görbén, illetõleg annak elsõ deriváltján, a szívciklus referenciapontjai egyértelmûen jól felismerhetõk. Irodalom 1. Linde C, et al. Long-term benefit of biventricular pacing in heart failure: results from the MUltisite STimulation In Cardiomyopathy (MUSTIC) study. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Abraham WT, et al. for the MIRACLE Study Group. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med 2003; 346: Bristow MR. Cardiac resynchronization therapy reduces in hospitalization and cardiac resynchronization therapy an implantable defibrillator reduces mortality in chronic heart failure: results of the COMPANION trial. Presented at the American College of Cardiology 62 nd Annual Scientific Sessions; March 30-April 2, 2003; Chicago, Illinois. Late Breaking Clinical Trials I. # Cleland JG, et al. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med 2005; 352: Abraham WT, et al. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med 2002; 346: Bristow MR, et al. Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J Med 2004; 350: Vardas P, et al. ESC Guideline for cardiac pacing and resynchronisation therapy. EUR Heart J 2007; 28: Reuter S, Garrigue S, Barold SS, et al. Comparison of characteristics in responders versus nonresponders with biventricular pacing for drug-resistant congestive heart failure. Am J Cardiol 2002; 89: Lecoq G, et al. Clinical and electrocardiographic predictors of a positive response to cardiac resynchronization therapy in advanced heart failure. Eur Heart J 2005; 26: Gould PA, et al. Improvement in cardiac adrenergic function post biventricular pacing for heart failure. Europace 2007; 9: Czuczor S, et al. Hemodinamic measurements after coronary bypass operation and intra-aortic balloon pump implantation. Intensive Care Medicine Suplement 2005; Suppl Quintana AG, et al. Cardiac resynchronisation therapy tuning with impedance cardiography and echocardiography. Eur Heart J 2006; 27 (Suppl): Heinroth KM, et al. Impedance cardiography: a useful and reliable tool in optimization of cardiac reynchronisation. Europace 2007; 9: Braun MU, et al. Impedance cardiography as a noninvasive technique for atrioventricular interval optimization in catdiac resynchronisation therapy. J Interv Card Electr 2005; 13: Naszlady A. Impedancia kardiográfia alkalmazási lehetõségei. Aneszteziológia és intenzív terápia Szuppl 1: 16. Gömöry A, et al. Az impedancia kardiográfia klinikai alkalmazásának lehetõségei. Card Hung 1990; 19: Melczer L, et al. Physiologic Pacemaker Programming Using the Method of Stress Test Impedance Cardiography. Cardiologica Hungarica 1994; Suppl: Melczer L, et al Optimal setting of AV Delay Guided by Thoracic Electric Bioimpedance. Progress in Biomedical Research 1999; 4: Kindermann M. Impedanzkardiogrraphy. Herzschrittmacherter Elektrophysiol 2004; 15: Melczer L. Fiziológiás és frekvencia válaszos pacemakerek betegadaptált programozása. Kandidátusi értekezés Czuczor S, et al. Short-term effect of optimal A-V delay of patients living with atrio-biventricular pacemaker. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimulazione 2004; 7: Melczer L, et al. The importance of optimal lower rate programming of atrio-biventricular pacing at rest. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimulazione 2004; 7: Kubicek WG, et al. Development and evaluation of an impedance cardiac output system. Aerosp Med 1966; 37: Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A29

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Budapest Levelezési cím: Dr. Merkely

Részletesebben

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 2. Ábrahám Pál, Földesi Csaba, Kardos Attila, Temesvári András, Szili-Török Tamás Péterfy Sándor Utcai Kórház, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A reszinkronizációs kezelésre adott

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A Pacemaker és cardioverter defibrillátor terápia

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Areszinkronizációs kezelés (CRT) biventrikuláris

Areszinkronizációs kezelés (CRT) biventrikuláris Összefoglaló közlemény Cardiologia Hungarica 2012; 42 : 147 154 2012 Locksley Hall Media Bővülő indikációk a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, hazai tapasztalatok és lehetőségek Merkely Béla

Részletesebben

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 30 34 2008 Locksley Hall Media A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Szilágyi

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Aorta stenosis, a probléma jelentősége

Aorta stenosis, a probléma jelentősége Temesvári András Aorta stenosis, a probléma jelentősége A 65 év feletti emberek 25%-nak megvastagodott az aorta billentyűje 75 év felett 3%-nak súlyos aorta stenosisa van Időskorban a leggyakoribb billentyűhiba,

Részletesebben

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség A problémás pontok : Diagnózis Speciális (invazív) kardiológiai

Részletesebben

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla KLINIKUM C O B U R G Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája Prof. Dr. J. Brachmann - Budapest 14.03.2003 Dr. Merkely Béla http:\\cvc cvc-oktatas.blogspot.com 1 Pacemaker terápia fejlődése

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk

Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk Doktori tézisek Dr. Kutyifa Valentina Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON Botos Péter, Fogl Anita. Király Szilvia, Szabó Katalin HMÖ Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Aszív ingerképzési és ingerületvezetési zavarainak

Aszív ingerképzési és ingerületvezetési zavarainak Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C21 25 2008 Locksley Hall Media Pacemakerrel és implantálható kardioverter defibrillátorral élõ betegek utánkövetése, gondozása Melczer László 1, Veress Gábor 2 1 PTE OEKK,

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban

Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Kardos Attila Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Programvezető:

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi)

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) Szívelégtelenség Napok 2013. január 25-26. Hajdúszoboszló 2013. január 25. péntek 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 10:15 11:35 Újdonságok a szívelégtelenség

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Dr. Duray Gábor Zoltán

Dr. Duray Gábor Zoltán szívelégtelenség kezelésében Tézisfüzet Dr. Duray Gábor Zoltán Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola nyok doktora Konzulens: Dr. Stefan Hohnloser, egyetemi tanár, Dr. med Habil. (Frankfurt)

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

A krónikus szívelégtelenség nem gyógyszeres kezelése

A krónikus szívelégtelenség nem gyógyszeres kezelése A krónikus szívelégtelenség nem gyógyszeres kezelése Merkely Béla, Róka Attila LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A szívelégtelenség a gyógyszeres terápiában tapasztalható fejlôdés ellenére

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A reszinkronizációs kezelés optimalizálásának lehetőségei

A reszinkronizációs kezelés optimalizálásának lehetőségei A reszinkronizációs kezelés optimalizálásának lehetőségei Doktori tézisek Dr. Végh Eszter Mária Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gellér László, PhD, egyetemi docens

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Elektromos kardioverzió Szerzők: dr. Radnai Márton, dr. Horváth Anikó Jóváhagyta: dr. Temesvári Péter orvosigazgató Egyeztetve Szakmai Kollégium OSTHK Tanács

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással 1 Opponensi vélemény Dr. Csanádi Zoltán MTA doktori értekezéséről, amelynek címe Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben Dr. Csanádi Zoltán egyetemi docens a Debreceni

Részletesebben

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica Arrhythmia 7 Echocardiography Experimental cardiology 0 Pediatric cardiology Section of young cardiologists 4 Ischaemic heart

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával

Részletesebben

Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban

Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Kardos Attila Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Programvezető:

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. AZ INFARCTUS SZÖVŐDMÉNYEI STRESSZ ECHOCARDIOGRAPHIA DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az ischaemiás

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

Tisztelt Professzor Úr!

Tisztelt Professzor Úr! 1 VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Bíráló: Prof. Dr. Bőhm Ádám egyetemi tanár, MTA doktora (Értekezés: Csanádi Zoltán: Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben) Tisztelt

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

2013. 09. 26. (Csütörtök)

2013. 09. 26. (Csütörtök) Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának IX. Kongresszusa közös szervezésben az MKT Intenzív Terápiás és Resustitatios Munkacsoportjával Debrecen, 2013. szeptember 26-28. 2013. 09. 26. (Csütörtök)

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Újabb megfigyelések beültethető cardioverter defibrillátor és reszinkronizációs eszközös terápia hosszabb távú utánkövetése során

Újabb megfigyelések beültethető cardioverter defibrillátor és reszinkronizációs eszközös terápia hosszabb távú utánkövetése során EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Újabb megfigyelések beültethető cardioverter defibrillátor és reszinkronizációs eszközös terápia hosszabb távú utánkövetése során Dr. Clemens Marcell Témavezető: Dr.

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése receptor adekvát inger az adekvát inger detektálására specializálódott sejt, ill. afferens pálya központ efferens pálya effektor szerv

Részletesebben

jelentısségük egyre nı. Leggyakoribb megnyilvánulási formái a szívelégtelenség és a szívritmus különféle zavarai. A mortalitás

jelentısségük egyre nı. Leggyakoribb megnyilvánulási formái a szívelégtelenség és a szívritmus különféle zavarai. A mortalitás A SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSÉNEK ÉS A PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA Doktori tézisek Dr. Róka Attila Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı:

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői. VIKOTE 2015. jún. 5.

A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői. VIKOTE 2015. jún. 5. A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői Dr. Tringer László VIKOTE 2015. jún. 5. Hirtelen halál Összes haláleset 12%-a Kardiovaszkuláris halálesetek 50%-a Lear J, Poole WK, Kloner RA.

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C.

Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C. Aritmia VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G., Szabó A., Buckenham C. Budapesti Szent Ferenc Kórház, Kardiológia, Budapest Nottingham Trent University, School of Biomedical Sciences

Részletesebben

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS PM KEZELÉS CÉLJAI ASYSTOLIA TÜNETEKKEL JÁRÓ BRADYCARDIA OPTIMALIS HAEMODINAMIKA BIZTOSÍTÁSA: AV INGERÜLETI SORREND KÉTÜREGI PM PITVARFIBRILLATIO PREVENCIÓ

Részletesebben

Kardiológiai diagnosztika

Kardiológiai diagnosztika Kardiológiai diagnosztika Prof. Dr. Tóth Kálmán Pécsi Tudományegyetem ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Osztály Non-invazív és invazív vizsgálatok Kardiológiai vizsgálatok története Fizikális

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

DOKTORI TÉZISFÜZETEI. Írta: Balázs Tibor okleveles gépészmérnök. című témakörből, amellyel a PhD fokozat elnyerésére pályázik

DOKTORI TÉZISFÜZETEI. Írta: Balázs Tibor okleveles gépészmérnök. című témakörből, amellyel a PhD fokozat elnyerésére pályázik BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gépészmérnöki Kar Doktori Tanácsa Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Anyagtudomány és Technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZETEI Írta:

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás MEDTRONIC CARELINK A Heart Failure Management (Szívelégtelenség kezelése) jelentés Heart Failure Risk Status (A szívelégtelenség kockázatának mértéke) szolgáltatása Műszaki leírás 0123 2011 Az alábbi lista

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 005. március 8-9. GRINC OZGÁSFUNKCIÓINAK VIZSGÁLATA ÉS CHANIKAI VONATKOZÁSAI Dr. Orbán Ferenc Abstract Aim of the examinations is to use of Zebris apparatus

Részletesebben

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 7 1.1 Az útmutatóról... 7 1.2 Programozási útmutató...

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Csanádi Zoltán. Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben. című MTA doktori értekezéséről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Csanádi Zoltán. Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben. című MTA doktori értekezéséről OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Csanádi Zoltán Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben című MTA doktori értekezéséről Bevezetés Az klinikai eletrofiziológia a kardiológia egyik

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Történelmi áttekintés Transcutaneous external cardiac pacing (TEP) több, mint 200 évre tekint

Részletesebben

A SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSÉNEK ÉS A PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA. Doktori értekezés. Dr.

A SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSÉNEK ÉS A PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA. Doktori értekezés. Dr. A SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSÉNEK ÉS A PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA Doktori értekezés Dr. Róka Attila Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı:

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

A 2012-es év a húszéves hazai felnőttszív-transzplantáció sikeréve és ami mögötte van

A 2012-es év a húszéves hazai felnőttszív-transzplantáció sikeréve és ami mögötte van ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A 2012-es év a húszéves hazai felnőttszív-transzplantáció sikeréve és ami mögötte van Szabolcs Zoltán dr. Hartyánszky István dr. Hüttl Tivadar dr. Fazekas Levente dr. Balogh Orsolya

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló Szívelégtelenség Napok 2012. január 27-28. Hajdúszoboszló 2012. január 27. péntek (délután) 14:00 14:15 A konferencia megnyitása (Prof dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 14:15 15:25 Mi történt az elmúlt

Részletesebben

Ezt kutattuk 2010-ben

Ezt kutattuk 2010-ben Ezt kutattuk 2010-ben Dr.Végh Tamás egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék veghdr@freemail.hu Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola Létesítés idıpontja:

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE. Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE. Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora 1 VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora (Értekezés: Csanádi Zoltán: Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben) Tisztelt

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban

Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban Dr. Becker Dávid PhD., FESC Semmelweis Egyetem Szív-és Érgyógyászati Központ ESC HF GUIDELINE 2012 Kiterjesztett indikáció a mineralocorticoid (aldosterone)

Részletesebben

A szív és a tüdő érintettségének vizsgálata echocardiographiával szisztémás szklerózisban. PhD tézis összefoglaló. Dr.

A szív és a tüdő érintettségének vizsgálata echocardiographiával szisztémás szklerózisban. PhD tézis összefoglaló. Dr. A szív és a tüdő érintettségének vizsgálata echocardiographiával szisztémás szklerózisban PhD tézis összefoglaló Dr. Ágoston Gergely Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II-es számú Belgyógyászati

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok következményei

Az alvásfüggő légzészavarok következményei Az alvásfüggő légzészavarok következményei Faludi Béla Neurológus Klinikai neurofiziológus Szomnológus (ESRS certified) Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE Alvásfüggő légzészavarok

Részletesebben

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Antiarrhythmiás készítményt kizárólag előzetes EKG-vizsgálatot követően

Részletesebben

A bal kamra diasztolés funkciója

A bal kamra diasztolés funkciója A bal kamra diasztolés funkciója Dr. Faludi Réka PTE Szívgyógyászati Klinika Pécs Pécs, 2016. április 8. A diasztolés funkció vizsgálatának jelentősége A fejlett világban a szívelégtelen betegek 50%-ában

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! VI. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! A Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport Vezetôsége nevében köszöntöm Önöket a VI. Aritmia és Pacemaker

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Egy váltás kezdete a szívelégtelenség kezelésében

Egy váltás kezdete a szívelégtelenség kezelésében Referátum Cardiologia Hungarica 2013; 43 : D3 D7 2013 Locksley Hall Media Egy váltás kezdete a szívelégtelenség kezelésében Forrás: Cowie MR Ivabradine: the start of a SHIFT in heart failure treatment.

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben