VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014"

Átírás

1 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings, adás-vétele és aukcionálása. Zsolnay and Géza Gorka ceramics 47

2 őszi aukció autumn auction október 19-én (vasárnap) 18 órakor a Budapest Kongresszusi Központban (1123 Budapest, Jagelló u. 1-3) Az árverés vezetője: Virág Judit, kelen anna Kiállítás Exhibition október 4-től 18-ig minden nap 10-től 18 óráig a Virág Judit Galériában INFORMÁCIÓ INFORMATION Virág Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. Tel/Fax: ,

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK PERLROTT CSABA VILMOS ( ) Kecskeméti főtér, 1910-es évek eleje VASZARY JÁNOS ( ) San Remo, 1937 hátoldalon: Panorámaváza, erdei út látképével, Zsolnay, 1904 körül ID. MARKÓ KÁROLY ( ) Tájkép Bacchus neveltetésével, 1828 Kiadta a VIRÁG JUDIT GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ, 2014 Foto: Mester Tibor Katalógus terv: KOMOgroup, Kovács Ildi - Molnár Dénes Nyomás és kötés: Pauker nyomda 1. A Mű-Terem Galéria mint Árverési Ház az árverést az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfenntartással teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett tárgy esetében a évi LXIV Tv-ben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti. 3. Az Árverési Ház mint kereskedelmi megbízott az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre. 4. A vevő a vételár 20 %-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. Az Árverési Ház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Árverési Ház az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza. 5. A vevő az Árverési Ház részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 20%- a. A közvetítői díj az ÁFA-t tartalmazza. 6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverési Ház nem felel a tárgy sérüléseiért. Amennyiben a vevő a megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti, (- a költségei levonását követően -) a fennmaradt összeget pedig a vevő számára letétbe helyezi. 7. A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani. 8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. 9. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. 10. A Mű-Terem Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet. A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési jutalék összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független szakértő megállapítja, hogy nem eredeti. 11. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Árverési Ház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza. 12. Az árverési katalógusban VÉDETT jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A VÉDETT jelzésű tárgyak tulajdonosait a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő. 13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett EUR árak kizárólag információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta-árfolyam. 14. Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének. 4 5

4 TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA CONDITIONS OF SALE Az aukción történő licitálás személyesen, kereskedelmi megbízott útján vagy telefonon történhet az alábbi szabályok szerint. 1. Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával ütötte-e le a tételt. Kérjük bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy alkalommal rendezhet. 2. Amennyiben vevőként személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az Ön által adott megbízás alapján, a kereskedelmi megbízott a megbízásnak megfelelően hivatalból árverezhet. Vételi megbízást a Mű-Terem Galériában, a kiállítás ideje alatt a helyszínen, levélben illetve faxon ( es faxszámon) fogadunk el legkésőbb az árverést megelőző 24 órában. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük azt az összeget határozza meg amelyet személyes részvétel esetén megadna a tárgyért. 3. Vételi megbízás esetén a meghatározott összeg 20%-a előlegképpen készpénzben fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, akkor a megbízó az árverés után az előleget a vételi megbízás elismervényének ellenében levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a megbízás sikeres, az előlegből az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendő. 4. A vételár kiegyenlítése az árverési feltételek 4. és 5. pontja szerint készpénzzel történik. 5. A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a hely-színen, azt követően munkanapokon óra között a Mű-Terem Galériában (Budapest, Falk Miksa u. 30.) történik. Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a kiállítás ideje alatt a Mű-Terem Galériában, a telefonszámon lehet. FIZETÉSI MÓDOK: KÉSZPÉNZ Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe venni. NÉV: Mű-Terem Galéria Kft. CÍM: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. BANK NÉV: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. BANK CÍM: 1056 Budapest, Váci u. 36. BANKSZÁMLASZÁM: IBAN: HU (Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot) SWIFT: MKKBHUHB Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ftban megadni. 1. Mű-Terem Gallery, as Auctioneer organises, handles and conducts the Auction on behalf of the vendors and acts as a commercial agent. The lots are called up in the same succession as in the catalogue in a way that the auctioneer announces the catalogue number, painter and starting price of the lot to be auctioned. The buyers then indicate their intention to bid by raising their numbered bidding paddle. 2. The buyer offering the highest bid shall acquire the title of the lot. In the case of items marked in the catalogue as protected VÉDETT, all Hungarian museums have priority to purchase the lot at the hammer price. The protected items cannot be exported from Hungary. Owners of these items are registered by the Ministry of Cultural Heritage and any change in ownership must be reported to the relevant authorities. 3. The Auction House as a commercial agent is authorised by the commissioning party to sign the sale and the purchase agreement of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on behalf of and to the benefit of the commissioning party. Under this arrangement the sale and purchase agreement shall be settled between the commissioning party (owner of the lot) and the buyer. 4. The buyer shall pay a deposit of 20% of the purchase price in cash upon the successful bid. In case the full purchase price is paid in one amount after the auction, the buyer can take immediate possession of the object. The Auction House allows a sevenday period from the date of the auction for the payment of the balance amount between the deposit and the full purchase price. The purchase price includes the amount of the deposit provided the deadline set for the balance payment has been met. The Auction House reserves the right to terminate the sale and purchase agreement unilaterally if the purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case the paid deposit is not reimbursable to the buyer. 5. Beside the hammer price, the buyer shall pay a buyer s premium equalling 20 % of the hammer price to the Auction House. The buyer s premium includes VAT, but it is not refundable. 6. The buyer is responsible for the package and transport of the purchased item at his own cost and risk once the full purchase price has been paid. Failure to do so on the part of the buyer shall release the Auction House from any responsibility for any loss of or damage to the purchased item. 7. Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased or re-auctioned again, unless the identity of the buyer cannot be established. In this case the Auctioneer is entitled to re-auction the item. 8. All collusion or conspiracy on behalf of any party, planning to force a third party to make an unreasonable high bid, and thus inflict any loss on the third party is strictly forbidden. 9. All lots shall be on display at the exhibition prior to the Auction. All descriptions and illustrations in the catalogue are only for identification purposes. The bidder is responsible for inspecting the condition of the auction lots prior to the auction and for deciding whether this is in accordance with the catalogue description. 10. Mű-Terem Gallery guarantees that all items in the Auction are genuine. All items are sold with the defects and imperfections they may have at the time of the Auction. Once awarded to the Buyer, no objections to the physical condition of the item will be considered, unless the item is fake though marked genuine in the catalogue. In this case the buyer may contest the sale in writing within 3 months of the initial doubt to the provenance or genuinness of the item, but no later than 5 years from the date of the Auction. The Auction House undertakes to repurchase the item from the Buyer for a price including the hammer price and the buyer s premium within 5 years from the Auction date if an independent expert establishes that the item is not genuine. 11. Auction items may not be purchased below the starting price. The Auction House cannot be compelled to re-enter the same item in another auction at a later date. 12. Unsold items may be re-auctioned at the end of the Auction upon request to the Commercial Agent. 13. The EUR prices listed in the catalogue are only published for information purposes. The current daily exchange rates will be used on the day of actual payment. 14. The Civil Code shall govern in any matter unregulated in the present Conditions of Sale. Should any dispute arise, the Parties accept the competence of the Municipal Court of Budapest. 6 7

5 TECHNICAL INFORMATION FOR BIDDERS szerzők abc-sorrendben Bids can be made in person, through the commercial agent or over the phone. The following rules shall apply: 1. All bidders are requested to use their paddle when bidding in order to help make the auction process more effective. The use of numbered paddles will help the auctioneer to identify one s bid. In case one s bid has been accepted, please ascertain that your paddle number has been registered. In case of any problems, please notify the auctioneer immediately. Bidders can have their paddle numbers registered for their convenience. All items awarded to the bidder will then be collected under the registered paddle number and the bidder will have the right to settle payment for all items in one amount at the end of the bidding. 2. Absentee bids will be made on the bidder s behalf by the commercial agent in accordance with the authorisation given by the bidder to agent. Such bids can be submitted to the Mű- Terem Gallery, during the exhibition, in a postal letter or through fax (fax no.: ). Such bids must be received by the auctioneer no later than 24 hours before the auction date. The Commercial agent will make every effort to secure the item at the lowest price to the absentee bidder. In case two absentee bids of the same price indication are submitted for one auction lot, the one submitted first will take precedence. Please always indicate your price limit where you would stop bidding for the item if you participated in per-son at the auction. Absentee bids submitted without a price limit indicated will not be accepted. 3. For absentee bids, 20% of the indicated limit price amount will be paid in cash as a deposit, for which a receipt will be given to bidder. If another absentee bid with a higher price limit indicated is submitted for the same lot, or higher bids are placed during the auction, the paid deposit will be returned to the bidder against the issued receipt without any deduction after the auction. If the absentee bid is successful, the deposit will be included in the purchase price. 4. The purchase price shall be settled in cash in accordance with Points 4 and 5 of the Conditions of Sale. In case of wiring please indicate the amount in HUF in order to avoid EXchange rate differences. NAME: Mű-Terem Galéria Kft. ADDRESS: Falk Miksa u. 30., 1055 Budapest, Hungary IBAN: HU ACCOUNT NUMBER: BANK ACCOUNT: SWIFT: MKKBHUHB BANK: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Hungarian Foreign Trade Bank Ltd. BANK ADDRESS: Váci u. 38., 1056 Budapest, Hungary 7. Buyers can take possession of purchased items at the auction venue on the day of the auction or in the Mű-Terem Gallery (30. Falk Miksa utca, Budapest between 10:00 a.m. and 6:00 p. m. on workdays.) Should you have further questions with regards to the Auction, please contact Mű-Terem Gallery in person or on the phone ( ) Aba-Novák Vilmos Ámos Imre...9, 31 Anna Margit...71, 97 Bálint Endre...30, 136 Bán Béla...62 Bánk Ernő Basch Andor...65 Batthyány Gyula...75 Berény Róbert...2, 161 Bernáth Aurél...81, 147 Boldizsár István Bornemisza Géza...150, 162 Bornemisza László Boromisza Tibor...55 Czigány Dezső...124, 140 Czóbel Béla...66, 152 Csernus Tibor...32 Csók István...35, 123 Diener Dénes Rudolf...50 Egry József...29, 103 Fémes Beck Vilmos...33 Fényes Adolf Ferenczy Noémi...13 Ferenczy Valér...54 Feszty Masa Frank Frigyes...87, 143 Fried Pál...17 Glatz Oszkár...83, 122 Gulácsy Lajos Gyarmathy Tihamér...41, 63, 102, 114 Herman Lipót...42 Herrer Cézár Huszár Vilmos...18 id. Markó Károly...90 Ifj. Markó Károly...24, 78 Iványi Grünwald Béla...39, 106, 167 Jándi Dávid...119, 138, 141 Jávor Pál...70 K. Spányi Béla...19, 76 Kádár Béla...22, 52, 59, 130 Keserű Ilona Kléh János Kmetty János...92 Korniss Dezső Koszta József...49 Körösfői-Kriesch Aladár Krizsán János...53 Lakner László...34 Lesznai Anna...1 Ligeti Antal Lotz Károly...20, 89 Márffy Ödön...21, 86, 93 Mattis Teutsch János Mednyánszky László...12, 72, 79, 109, 118, 149, 166 Mészöly Géza...98 Molnár C. Pál...10 Mund Hugó...64 Munkácsy Mihály...60 Nádler István...36 Nagy Imre (Zsögödi)...85 Nagy István...57, 73 Nagy Oszkár...151, 163 Nagy Sándor Nyilasy Sándor Orbán Dezső Orlai Petrich Soma...88 Ország Lili...58 Paál László...80 Patkó Károly...74, 116, 117 Pekáry István...91 Perlmutter Izsák Perlrott Csaba Vilmos...3, 38, 68, 135 Poll Hugó...16 Pólya Tibor...69 Pór Bertalan Rippl-Rónai József...14, 40, 43 Rudnay Gyula...56, 112 Scheiber Hugó...94, 96, 120, 129, 153, 154 Schéner Mihály...27 Schönberger Armand Spányik Kornél Szántó Piroska...4 Szikora Tamás...37 Szőnyi István...25, 67, 84, 146 Telepy Károly...23, 77 Tibor Ernő...28 Tornyai János...11, 26, 108 Tóth Menyhért...51, 82, 99 Vajda Lajos Vaszary János...15, 44, 111, 145, 164 Ziffer Sándor...61, 95, 142 Zórád Géza Zsolnay...5, 6, 7, 8, 45, 46, 47, 48, 156, 157, 158, 159 Zsolnay Júlia

6 Festmények Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatékából Köszönöm Édes az együtt töltött kilenc évet Radnóti Miklós 17 éves korában, 1926-ban ismerte meg a 14 éves Gyarmati Fannit. Igazi diákszerelem volt. Ugyanahhoz a tanár-házaspárhoz jártak matematika korrepetálásra, ott tetszett meg a kereskedelmi középiskolás fiúnak a gimnazista kamaszlány. Elcserélte a ceruzáikat, hogy következő alkalommal legyen miért megszólítania a szőkésbarna, feltűnően művelt lányt, akit a barátai csak Fifinek hívtak. A fiú 18 évesnek hazudta magát, hogy ezzel is imponáljon a lánynak, akihez hamarosan megírta első szerelmes versét. A költő barátai gyakran irigykedve figyelték Radnóti oldalán a gyönyörű lányt. Vas István például, aki a jégpályáról ismerte és távolról csodálta Fifit, így emlékezett: Utolérhetetlenül tündéri lány volt. Irigyeltem, hogy ez a még nálam is nyurgább, soványabb fiú, láthatóan jóban van ezzel a gyönyörű lánnyal. A nyurga fiú és a tündéri lány 1931 telén sétálni mentek a Városligetbe, ahol leültek a havas padra. Fifi törte meg a csendet: Miklós! Én hozzád akarok menni feleségül. Radnóti azonnal igent mondott a fordított lánykérésre. A költő-barát, Zelk Zoltán nem sokkal ezután találkozott velük az utcán: 1931-ben lehetett. Estefelé mentem haza egyedül. Szembejött velem Radnóti Miklós, de ő nem egyedül volt, hanem egy szőke, és rendkívül bájos kislánnyal, akiről kiderült, hogy a menyasszonya. Szigorú menyasszonya, mert nagyon fontosnak tartotta a Miklós verseit. A házassággal azonban várniuk kellett. Radnóti gyámja és Fifi szülei megállapodtak, hogy a költő csak akkor veheti el a lányt, ha előtte diplomát szerez. Kivárták ezt is: egyikükben sem volt kétség, hogy egymással akarják leélni az életüket. A házasságkötésre csak a szegedi diplomaosztó után, augusztus 11-én került sor. Ezután költöztek a Pozsonyi út 1. szám alatti lakásba, ahol közös életüket berendezték. Igazi modern, értelmiségi lakás volt ez, könyvektől roskadozó polcokkal, barátoktól szerzett kortárs festményekkel, olvasáshoz kényelmes bútorokkal. Kezdettől egyenrangú partnernek tekintették egymást, egyikük sem akarta kisajátítani a másikat. Ezt a mély bizalmi viszonyt az sem rengette meg, hogy Radnóti nem maradt végig hűséges feleségéhez. Hatévi házasság után, 1941-ben beleszeretett felesége barátnőjébe, Beck Judit festőművésznőbe. A költő semmit sem tartott titokban, Fifi mindenről tudott. Sőt, Judittal való barátságát sem szakította meg, többször találkoztak, a szerető nagyméretű portrét is festett ajándékba a feleségről. Fifi megértéssel, türelemmel, de sokat szenvedve követte végig férje és barátnője kapcsolatát. Naplójában így írt: Ha Miklósnak örömöt okoz, örüljön. Radnóti 1942 februárjában, második munkaszolgálatából feleségének írott levelében már múlt időben szól a kapcsolatról: Szeretlek! Téged szeretlek! És Terajtad kívül minden csak játék! Küldök egy verset is néked Édes! Kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Ellopott percekben, zűrben írom hetek óta már. Egy kicsit bocsánatkérés is ez. Az engesztelő versről, az Októbervégi hexameterek-ről Gyarmati Fanni így írt naplójában: Mik verset küldött. Gyönyörű. Mégis, mégis meg tudta csinálni, és micsoda vers! Hol vannak tőle ezek itthon! Az itt biztonságban munkálkodó urak. És ott kell! Így kell elvetélni magából sokszor annyi mindent! Ebben az állati létben, hajszában, és mégis meg tudta írni. Radnóti az utolsó években minden versét a feleségének írta, neki mutatta meg először augusztusában, az utolsó Borból küldött képeslapjára ezt írta: Legutóbbi lapomon írtam Neked, hogy nagyon Veled leszek a házassági évfordulónkon, úgy is volt, és köszönöm Édes az együtt töltött kilenc évet. Nagyon hiányzol Édes Egy. Fanni soha többé nem látta viszont élve a férjét. Amikor a 35 évesen agyonlőtt költőt a háború után exhumálták, javasolták neki, hogy ne nézze meg a tömegsírból kiemelt holttestet. Megnézte, tudnia kellett ezt is. Radnóti Miklós kabátja belső zsebéből előkerült egy éves kislány megrongálódott fényképe. Gyarmati Fannit ábrázolja, úgy, ahogy a költő megismerte. Radnóti magánál tartotta még felesége egy felnőttkori képét, két tőle kapott levelezőlapot és egy levelet is. Az utolsót néhány héttel a férj halála előtt adta fel Fanni, és egy általa írt imádságot tartalmaz: Édes Istenem, nem bírom ezt a szorongást. ( ) Légy velünk, bár tudom, hogy bűnös vagyok, ő nem, soha, de én oly sokszor vagyok kemény és bántó az emberekhez, bár a legfőbb parancsnak tartom, hogy szeresd felebarátodat. De azt hiszem, azért van ez, mert sokszor és annyiszor ért már bántalom engem is. De ő jóságos. Ő még soha senkinek nem vétett az ő szívében és agyában rend van és nagyon vigyázz Rá, Istenem! Gyarmati Fanni közel nyolc évtizedet élt a Pozsonyi úti lakásban, ebből 70 évet özvegyként. Úgy ápolta férje emlékét, hogy ő maga sosem mutatta meg érzelmeit a nyilvánosság előtt. Titkait, ha voltak, magával vitte, de a hozzá írt, általa ihletett versek örökre itt maradtak. Az üres lakás ajtaján ma is ott az egykor közösen felszögezett névtábla: Dr. Radnóti Miklós. Nyáry Krisztián 10 11

7 LESZNAI ANNA ( ) Beszélgetők Tempera, papír, 41x53 cm Jelezve jobbra lent: Lesznai PERLROTT CSABA VILMOS ( ) Lombos fák Pasztell, ceruza, papír, 19x20 cm Jelezve balra lent: Perlrott Csaba Kezdő ár: Ft / 476 EUR Kezdő ár: Ft / 381 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Proveniencia: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Proveniencia: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 4. SZÁNTÓ PIROSKA ( ) Szeptemberben Olaj, papír, 39x100 cm Jelzés nélkül Kezdő ár: Ft / 286 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 2 2. Proveniencia: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni BERÉNY RÓBERT ( ) Itatás Szén, tus, papír, 34x48,5 cm Jelezve balra lent: Berény 4 Kezdő ár: Ft / 381 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Proveniencia: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 12 13

8 Panorámaváza, erdei út látképével, Zsolnay, 1904 körül Porcelánfajansz, opak és transzparens eozinmázas kézi festés, csillogó kontúrvonalazás, savmaratásos díszítés. Fazonszám: 7663 Magasság: 19,5 cm Jelzés: masszába nyomott Zsolnay Pécs márkajelzés Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 6. Váza csigás és piócás motívummal, Zsolnay, 1900 körül Sikorski Tádé formaterve Porcelánfajansz, a felületet domború és rovátkolt díszítés borítja. Opak és transzparens eozinmázas, fémszínű festésű, savmaratott. Fazonszám: 6340 Magasság: 22 cm Jelzés: domború körpecsét Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Párdarabja reprodukálva: Fábián Sándor: Magyar art-deco kerámiák, Tony Sárközy, 2006, 45. ábra 14 15

9 Historizáló kínáló fémszerelékkel, Zsolnay, 1895 körül Sárgaréz, porcelánfajansz, áttört test, magas tüzű mázas kézi festés, aranyozás Fazonszám: 4538 A dísztál méretei: 19,5x32,5 cm Teljes méret szerelékkel együtt: 34x37 cm Jelzés: masszába nyomott Zsolnay Pécs, és bélyegzett TJM családi márkajelzések Áttört díszváza, plasztikus virágokkal a Mályva-sorozatból, Zsolnay, 1891 körül Sikorski Tádé formaterve Porcelánfajansz, áttört test, rátett díszek, magas tüzű mázas kézi festés. Fazonszám: 3629 Magasság: 28 cm Jelzés: masszába nyomott Zsolnay Pécs, Made in Austria Hungaria, valamint bélyegzett öttornyos pecsétes márkajelzések Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 16 17

10 ÁMOS IMRE ( ) Anna Margit alszik Tus, papír, 38,5x30,5 cm Jelezve jobbra lent: AI Kezdő ár: Ft / 571 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR MOLNÁR C. PÁL ( ) Akt Tus, papír, 24x32 cm Jelzés nélkül Hátoldalon: Molnár-C. Pál hagyatékból Csillag Péter Kezdő ár: Ft / 889 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 18 19

11 TORNYAI JÁNOS ( ) Szobabelső Hátoldalon: Virágos ablak Olaj, fa, 62x49,5 cm Jelezve balra lent: Tornyai Hátoldalon jelezve balra fent: Tornyai Kezdő ár: Ft / EUR MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ ( ) Alkonyi táj (Ótátrafüred) Olaj, vászon, 23,5x32 cm Jelezve jobbra lent: Mednyánszky Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 20 21

12

13 FERENCZY NOÉMI ( ) Az ártatlanság kora, 1910-es évek első fele Tempera, papír, 45,5x40,5 cm Jelzés nélkül Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Proveniencia Egykor Lukács György apja, Lukács József tulajdonában Az egykori Gyopár utcai Lukács villa, a falon a Ferenczy Noémi képpel Pályakezdés és önállóság Bűnbeesés, gobelin a 17. század közepéről, Ashmolean Museum, Oxford Henri Rousseau: Éva és a kígyó A Ferenczy családban a reneszánsz művészdinasztiákhoz hasonlóan generációkon át kiváló művészek születtek. Ferenczy Noéminek adott volt az a kulturális háttér szülei és a Nagybányai művésztelep közelsége révén, amely lehetővé tette, hogy művészi ambícióit valóra válthassa, és hamar megkezdje pályáját. Az 1910-es évek legelején, a párizsi Manufacture des Gobelins-ben, idős mesterétől tanulta meg a mesterség fortélyait. Ekkor, az itthoni gobelinképzés a Gödöllői Művésztelep és az Akadémia együttműködésének keretében zajlott. Az alapokat itt sajátította el, azonban az életmű kutatói nem véletlenül hangsúlyozzák önálló látásmódját, folyamatos újítási vágyát pályája során. A gobelinművészet évszázados hagyományaival ellentétben miszerint a gobelin a hideg falakat beborító, funkcionális dekor, Ferenczy Noémi célul tűzte ki azt, hogy gobelinjeivel a festészettel egyenrangú alkotásokat hozzon létre. Elvetette a gobelinkészítés festmények másolásán alapuló gyakorlatát.... tudtam, hogy nekem csak addig kell másolnom, amíg a technikát elsajátítom. És most már világosan állt előttem a cél: igen, gobelint produkálni, de nem másolatot, hanem saját látomásaimat gobelinbe szőni, amihez nem kell»minta«, csak a fantáziám ereje és a bennem rejlő erők előhívása " vallotta. / N. Tessitori Nóra Ferenczy Noémival készített riportja/ Ennek megfelelően alkotta meg önálló műveknek tekinthető temperaképeit is, melyek a gobelinek mintájául és kiállítandó darabokként szolgáltak. Ezeken az alkotásokon Ferenczy Noémi nagy gonddal és finom részletgazdagsággal, béklyók nélkül engedte szabadra kreativitását. Az ártatlanság kora Ferenczy Noémi alkotásai művészettörténeti előképeinek a rá fiatalon oly nagy hatást gyakorolt chartres-i Notre-Dame székesegyház üvegablakai, a francia és flamand kárpitok, valamint a Quattrocento biblikus művei tekinthetőek. Az 1910-es évek első felében készült alkotásait, úgymint Az ártatlanság korát is, a nagybányai plein air festészet, valamint a bibliai történetek ihlették. Az ártatlanság kora narratív, szimmetrikusan megkomponált mű, melynek a középen álló főalakját, Évát, bordűrszerű ornamentika és szinte az egész hátteret kitöltő, paradicsomi motívumegyüttes öleli körbe. Ferenczy Noémi kompozícióinak fontos és jellegzetes eleme, hogy a háttér és előtér azonosan hangsúlyos, az egyes képépítő elemek azonos fontossággal bírnak. Ez a gobelinkészítés technikai kivitelezéséből is fakad, hiszen az alap a motívummal együtt születik meg, tőle elválaszthatatlan. A gazdag ornamentika, a statikus kompozíció az árkádiai idillt, az időtlen békét és a derűs nyugalmat idézi. Hársfalvi Magdolna 24 25

14 RIPPL-RÓNAI JÓZSEF ( ) Vízparti alkony Pasztell, papír, 24x32 cm Jelezve balra lent: Rónai VASZARY JÁNOS ( ) Alassio, 1933 Pasztell, papír, 39,5x49,5 cm Jelezve jobbra lent: Alassio. 933 VII/15 Vaszary J. Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 26 27

15 POLL HUGÓ ( ) Kikötőben Pasztell, papír, 33x50 cm Jelezve jobbra lent: Poll H. FRIED PÁL ( ) Mediterrán kikötő Olaj, vászon, 60,5x80,5 cm Jelezve jobbra lent: Fried Pál Kezdő ár: Ft / 889 EUR Kezdő ár: Ft / 571 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 28 29

16 HUSZÁR VILMOS ( ) Lány népviseletben, 1930-as évek eleje Olaj, vászon, 87x67,5 cm Jelezve jobbra lent: V. Huszar Kezdő ár: Ft / 3810 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Huszár Vilmos: Önarckép feleségével, 1910 Haags Gemeentemuseum, Hága Proveniencia J.P. Smid gyűjteménye, Amsterdam (J.P. Smid a holland konstruktivista művészek köztük Huszár Vilmos egyik legismertebb gyűjtője) Huszár Vilmos: Kézimunkázó asszonyok, 1904, (Nagybánya) Magyar Nemzeti Galéria Visszatérés a természethez Huszár Vilmos: Alvó asszony, 1910, magántulajdon Fejtörést okozhat a művészettörténésznek, vajon mikor készült ez az olajfestmény. A kép előterében végtelen finomsággal és pontossággal megjelenített női figura látható színpompás népviseletben. A fiatal lány mögött viszont tört fehér és szürke színárnyalatokkal megfestett geometrikus síklapok zárják a teret. Nem ritka jelenség az avantgárd művészek körében, hogy a teljes elvonatkoztatás nonfiguratív világából egyszer csak visszatérnek az élethű ábrázolás tárgyszerű közegébe. Hirtelen eltávolodnak a festészet törvényeit láttató következetes geometrikus képi rendszerektől, és rajzi képességeik teljes eszköztárát felvonultatva ismét a naturális ábrázolás felé fordulnak. Egyszeri alkalomról is lehet szó, mondjuk egy konkrét portré megrendelés esetében. Huszár Vilmosról köztudott, hogy kiváló portréfestőként pályája során, minden korszakában készített élethű arcképeket. A népviseltbe öltözött leány oldalnézetbe beállított ülő portréja esetében azonban nem beszélhetünk egy karakteres személyiség hiteles megörökítéséről. Sokkal inkább egy virtuóz festőegyéniség izgalmas témaválasztásáról, amelyben új kihívásokat, új festői problémákat állít maga elé. Naturalista előzmények Tudjuk, hogy a fiatal Huszár Vilmos Hollósy Simon müncheni szabadiskolájában nevelődve fogékonnyá vált az érzelemmel teli természetábrázolás iránt. Néhány Nagybányán és Técsőn készült korai festményének bensőséges hangulata a mester által hirdetett finom naturalizmus érzékeny színvilágát és átszellemített atmoszféráját érvényesítette. Huszárt nem a Ferenczy Károly közvetítette plein-air festés valőr problémái foglalkoztatták, hanem Hollósy tanítását követve az intuíció és az érzés erejét hangsúlyozta a természetábrázolásban. Ez annyira meghatározó útmutatást jelentett számára a pályáján, hogy portréfestészetében mindig előhívta a tőle tanultakat

17 Teljes absztrakció A huszonkét éves korában Hollandiába települt fiatal művész Theo van Doesburg és Piet Mondrian környezetébe kerülve szinte törvényszerűen maga mögött hagyta a nagybányai tradíciókra építő, figuratív természetábrázoló művészetszemléletet, és a geometrikus absztrakció elkötelezett hirdetőjévé vált. Az 1917-től megjelenő De Stijl (A Stílus) avantgárd folyóirat egyik aktív szervezőjeként ő tervezte a lap közismert geometrikus emblémáját az első szám címlapjára. Síklapokból komponált festményeit, üvegablakait, konstruktív szellemű enteriőrterveit, dinamikusan formált plakátjait világszerte jól ismerik. Huszár Vilmos: Kompozíció, 1917 Haags Gemeentemuseum, Hága Huszár Vilmos: Szürke kompozíció, 1918 Magántulajdon Új tárgyiasság A húszas évek közepétől érzékelhető az európai művészetben a klasszikus formákhoz való radikális visszatérés tendenciája, a környezet pontos, tárgyszerű megjelenítésének a művészi gyakorlata. Az aprólékos részletezettséggel kidolgozott realista ábrázolások sok esetben a valóság távolságtartóan prózai, érzelemmentes leképezésére szolgáltak. Huszár Vilmos festészetében erről nincsen szó. Sőt ellenkezőleg. A fiatal nő érzékletes, minden finom részletre kiterjedő megfestése kedves emlékeket idéző, szeretetteljes közelséget érzékeltet a festő és modellje között. Izgalmas kihívásnak tekinti a feladatot, s virtuóz rajzi tudásának teljes arzenálját mozgósítja. Bravúrosan oldja meg a pliszírozott szoknya redőzetének és a hímzett virágmotívumoknak a megfestését. A szemérmesen modellt ülő leány archaikus figurája érdekes kontrasztot alkot a háttéri elemek minimalista modernitásával. Huszár nem tagadja meg neoplaszticista festői gyakorlatát. A neutrális síklapok éteri fehérsége a kortárs holland építészet tiszta téralkotó szemléletét érzékelteti. Kivételes képpel állunk tehát szemben, ahol a szívet melengető múltbéli tradíciók és a jövőt hordozó letisztult formarend megtestesítői jól megférnek egymással. Huszár Vilmos: Női portré, 1925 körül, Magántulajdon Dr. Gergely Mariann 33

18 K. SPÁNYI BÉLA ( ) Patak partján Olaj, fa, 33,5x43,5 cm Jelezve balra lent: K. Spányi B. LOTZ KÁROLY ( ) Ménes Olaj, vászon, 26x36,5 cm Jelezve balra lent: Lotz K. Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Kiállítva: Spányi kiállítás. Műcsarnok, Budapest, katalógus:

19 Márffy Ödön ( ) Csinszka fürdő után KÁDÁR BÉLA ( ) Parádé a városban Akvarell, papír, 39,5x28,5 cm Gouache, papír, 34x29,5 cm Jelezve balra lent: igaz barátsággal Jelezve jobbra lent: Kádár Béla Jelezve jobbra lent: Márffy Ödön Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / 1905 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR reprodukálva: BÁV 29. árverés, 181. tétel Becsérték: Ft Estimated value: EUR reprodukálva: Hugó Scheiber Béla Kádár. Le Minotaure Galerie, Paris-Tel Aviv, oldal 36 37

20 TELEPY KÁROLY ( ) Nógrád vidékéről Olaj, papírlemez, 18x26,5 cm Jelezve balra lent: Telepy K. IFJ. MARKÓ KÁROLY ( ) Itáliai halászfalu, 1850 Olaj, vászon, 49,5x73 cm Jelezve jobbra lent: C. Markó junior Kezdő ár: Ft / 952 EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Kiállítva: Telepy kiállítás. Műcsarnok, Budapest, katalógus:

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach 2 0 1 3. o k t ó b e r 2 6. H O T E L M A R R I O T T Az aukció anyagát összeállította: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. Az árverést vezeti:

Részletesebben

A Központi Antikvárium 135. aukciója

A Központi Antikvárium 135. aukciója A Központi Antikvárium 135. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2015. május 26 - június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2015.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 127. aukciója

A Központi Antikvárium 127. aukciója A Központi Antikvárium 127. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2013. május 27 - június 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2013.

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931 2 1 1 n Scheiber Hugó (1873-1950) Könyökére támaszkodó férfi, 1925 körül Man Leaning His Elbow, c.1925 60 x 43 cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Scheiber H. 2 n

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

11. árverés 11th auction

11. árverés 11th auction 11. árverés 11th auction A kiállítás megtekintheto I On view Szeptember 26-tól október 8-ig minden nap 10-18 óra között from 26th September to 8th October daily from 10 a.m. to 6 p.m. Árverés Auction 2013.

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01 695 ft 2012. január XXIII. évf. 1. szám újművészet 2012 01 www.uj-muveszet.hu Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő Ferenczy revividus Érett művek: Jovián György, Chilf Mária, Baranyai Levente Multiplex: Győrffy

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015.

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 1. szám 2015. március június Sors és jelkép Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. Élmény! Minden tekintetben. MÜPA-BÉRLETEK

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS.

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS. 1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS 25*18,5 cm 1 2. KASSÁK LAJOS (1887-1967) KOMPOZÍCIÓ, 1920 / COMPOSITION,

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

695 Ft. 20 14december

695 Ft. 20 14december 695 Ft 14december A gótika gyümölcsei Sétáló színek: Joan Miró, Keserü Ilona, Földi Péter Lázadások: Arnulf Rainer, Peter Weibel, Marlene Dumas Versenyláz: Turner-díj 14 Csukaszürkében: az I. világháború

Részletesebben

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra Csók István Antikvitás IX. ÁRVERÉS Csók István Antikvitás 2012.02.27. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IX. ÁRVERÉSE 2012. FEBRUÁR 27. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets 2012 th Május 23-tól 26-ig, valamint május 29-tol június 4-ig minden nap 10-18 óra között from 23rd to 26th May, and from 29th May to 4th June daily from 10 a.m. to 6 p.m. 2012. június 7-én 18 órakor fotók,

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám Ingyenes Kiállítási Magazin 2014. június szeptember IV. évfolyam 2. szám Toulouse-Lautrec világa Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. Toulouse- Lautrec: Angol úr a Moulin Rouge-ban A JÖVÔ

Részletesebben