Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú stratégiájának kidolgozását megalapozó kutatás, felmérés, elemzés és tanulmány készítése. tárgyú egyszerű eljárási rendben induló közbeszerzési eljáráshoz Budapest, május 1. oldal, összesen: 63

2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET...4 AJÁNLATI FELHÍVÁS FEJEZET...16 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE...16 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Jelen közbeszerzési eljárás meghatározása A közbeszerzési eljárás programja, időbeli ütemezése Összeférhetetlenség Ajánlati költségek A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve Az ajánlat pénzneme Ajánlati kötöttség Közös Ajánlattevők Minősített ajánlattevő(k) Alvállalkozó(k) és egyéb közreműködők Erőforrást nyújtó szervezet Az Ajánlati felhívás módosítása Az Ajánlati felhívás visszavonása Az ajánlattételi dokumentáció Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása Az ajánlattételi dokumentáció bizalmas jellege Az ajánlattételi dokumentáció teljessége Az ajánlattételi dokumentáció tartalma A Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlatok elkészítése és benyújtása Formai követelmények Az ajánlatok aláírása Az ajánlatok benyújtásának határideje és helye Az ajánlatok módosítása és visszavonása Elkésett ajánlatok Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok értékelése Az eredmény kihirdetése Eredményhirdetés Szerződéskötés A szerződés aláírása...26 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁHOZ...27 Az ajánlat felépítése, tartalma FEJEZET...29 SPECIFIKÁCIÓ FEJEZET...35 SZERZŐDÉS-TERVEZET FEJEZET...40 AJÁNLATOK JAVASOLT TARTALMI ELEMEI ÉS MELLÉKLETEK JEGYZÉKE oldal, összesen: 63

3 Mellékletek jegyéke...41 Az ajánlat javasolt tartalomjegyzéke...42 Nyilatkozat az el nem bírált változás bejelentési kérelemről...42 Információs adatlap...44 Felolvasólap...45 Közös Ajánlattevők nyilatkozata...46 Nyilatkozat az el nem bírált változás bejelentési kérelemről...49 Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint...50 Referencia táblázat...55 Előlap a vonatkozó referenciák igazolásához/nyilatkozatokhoz,...56 Előlap a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumokhoz, és szakmai önéletrajzokhoz...58 Előlap az aláírási címpéldány (ok)hoz, és amennyiben szükséges a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáshoz...60 Ajánlattevő nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítéséről...61 Nyilatkozat az Üzleti titokról...62 Nyilatkozata szerződéses feltételek elfogadásáról oldal, összesen: 63

4 1. FEJEZET AJÁNLATI FELHÍVÁS 4. oldal, összesen: 63

5 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Postai cím: Tüzér utca Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szauer Csilla Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Telefon: Fax: További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 5. oldal, összesen: 63

6 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [x] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex rehabilitációjának elősegítése [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] 6. oldal, összesen: 63

7 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú stratégiájának kidolgozását megalapozó kutatás, felmérés, elemzés és tanulmány készítése. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 10 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye 1139 Budapest, Pap Károly u NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 7. oldal, összesen: 63

8 II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Autista személyek részére alternatív munkaerőpiaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése 4862 kódszámú program keretében lebonyolítandó társadalomtudományi kutatás (Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú stratégiájának kidolgozását megalapozó kutatás, felmérés, elemzés és tanulmány készítése.) megvalósítása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő szószedet (adott esetb II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú stratégiájának kidolgozását megalapozó kutatás, felmérés, elemzés és tanulmány készítése az ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Nyertes ajánlattevő feladatai: Az ajánlatkérő által elfogadott kutatási terv alapján a kutatás lebonyolítása, ezen belül: - a nemzetközi szakirodalom áttekintése, elemzése, szakirodalmi összefoglaló elkészítése - a kutatás lebonyolítása a specifikációban rögzített területeknek megfelelően - Az adatok rögzítése, az eredmények bemutatása, elemzése és zárótanulmány készítése, a kutatás lezárása. További részletezés a dokumentációban. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 7 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) 8. oldal, összesen: 63

9 III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, és meghiúsulási kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre ajánlattevő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. előleg biztosítására nincs mód; - A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő költségvetésében rendelkezésre áll. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követő 30 napon belül utalja a nyertes ajánlattevő által megadott bankszámlaszámra az ellenszolgáltatás összegét. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: ajánlattevővel, a 10 % feletti alvállalkozóval és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezettel szemben: Kbt. 60. (1) a) i) pontja, 61. (1) a)-d), 62. (1); ajánlattevő alvállalkozójával szemben: Kbt. 60. (1) a)-i) pontja, 61. (1) d); A megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a) d) pontjai esetében a Kbt (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt 66. (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlaszámára kiterjedő eredeti vagy egyszerű másolatú nyilatkozata az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71 (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján a pénzintézeti nyilatkozat alapján a nyilatkozat kiállítását megelőző 24 hónapban: - fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget. 9. oldal, összesen: 63

10 igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan, az alábbi tartalommal: - a számlavezetés kezdő időpontja, - az ajánlattevő/alvállalkozó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz-e, - fordult-e elő a számláin 30 napot meghaladó sorban állás a pénzintézeti nyilatkozatok kiállításának dátumát megelőző 24 hónapon belül napot meghaladó sorában állás volt, Az alkalmasság feltételeit ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell teljesítenie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó elmúlt három ( ) év legjelentősebb szolgáltatásainak (fogyatékosság ügyet érintő társadalomtudományi kutatás területén végzett szolgáltatás) ismertetése Kbt. 67. (3) a.) pont és 68. (1) a-b.) pont 2. Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bemutatása (képzettséget igazoló dokumentum és szakmai önéletrajz) Kbt. 67. (3) d.) pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az előző 3 évben ( ) összesen rendelkezik legalább egy, a jelen beszerzés megvalósítására rendelkezésre álló fedezettel megegyező értékű, a fogyatékosság ügyet érintő társadalomtudományi kutatás területén szerzett szolgáltatási referenciával. 2. Felsorolt szakemberek között legyen legalább - 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki fogyatékos ügy és társadalom tudományi kutatási területen minimum 3 éves gyakorlattal rendelkezik. - 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a foglalkozási rehabilitáció területen minimum 3 éves gyakorlattal rendelkezik. - 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki az autizmus területén minimum 3 éves gyakorlattal rendelkezik. (III.2.3./1-2. esetén közös megfelelés; A 2. pontban ugyanazon személlyel maximum 1 alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolható.) III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 10. oldal, összesen: 63

11 igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Ajánlati ár 40 A nemzetközi gyakorlatok, módszerek, eszközök összegyűjtésének és ismertetésének bemutatása 20 A feltárt nemzetközi módszerek, eszközök, eljárások hazai gyakorlatba való átültethetőségének, adaptálhatóságának bemutatása 20 A mintavétel reprezentativitásának biztosítása 5 A kutatási terv kidolgozottsága 15 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) Súlysz IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] 11. oldal, összesen: 63

12 Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/05/29 (év/hó/nap ) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2009/05/29 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/05/29 (év/hó/nap) Időpont: Helyszín : 1139 Budapest, Pap Károly u Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek és szervezetek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 12. oldal, összesen: 63

13 V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: június V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: június 30. V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az ajánlattételi felhívás az A melléklet II. pontjában meghatározott címen személyesen vehető át, a hirdetmény közzétételének napjától kezdődően munkanapokon 9.00 óra és óra között, az ajánlatbontás napján 9.00 órától 14:00 óráig. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: relatív, értékarányosítás. A számú részszempontok esetében relatív, sorba rendezés A bíráló bizottság tagjai külön-külön, szöveges indoklással ellátva sorba rendezik az ajánlatokat. Ajánlatkérő megengedi a helyezésazonosságot (holtverseny). Ez esetben az azonos helyezésszámú ajánlatok után a sorban következő ajánlat 1-gyel nagyobb sorszámot kap (például 3 ajánlat közül, ha két ajánlat is 1. helyezést kap, akkor a 3. ajánlat 2. sorszámot kapja). A tagok által adott sorszámok összesítését követően kerülnek a pontszámok, fordított arányosítással, kiszámításra úgy, hogy a legkisebb össz-sorszámmal rendelkező ajánlat kapja a legmagasabb pontot (10) kapja, a többi ajánlat ehhez képest arányosan kevesebbet. A bírálat módszerének részletezését a dokumentáció tartalmazza. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 13. oldal, összesen: 63

14 1.) Az előírt feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak). 2.) Az ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)nak és a 65. (3) szerinti szervezetnek ajánlathoz csatolni kell ajánlattételi határidő időpontjához viszonyítva 60 napnál nem régebbi, az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatát; amennyiben cégadataiban a kivonat vagy igazolás vagy magyarországi bejegyzésű társaság esetén a cégkivonat alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a módosítás tartalmára vonatkozó tájékoztatást is; egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány egyszerű másolata csatolandó. cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselőik közül a jelen közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállaló személyek aláírási címpéldányának másolatát, továbbá amennyiben szükséges az általuk adott, a meghatalmazó és meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt, meghatalmazást; 3.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a dokumentációban lévő szerződéstervezet elfogadásáról. 4.) Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 70. (1) bekezdése szerint kell elkészítenie, továbbá az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. (2) pontjára. 5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 71 (1) bek. a.), b.) és c.) pontja szerinti, és a 71 (3) bek szerinti nyilatkozatát. 6.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) példányban kell benyújtani, az eredeti és másolati példány megjelölésével. Az egyes példányokat nyomdai úton, vagy sérülésmentesen nem bontható kötésben, kötve kell elkészíteni. Ellentmondás, eltérés, különbözőség esetén az Ajánlatkérő az eredeti példányban megadottakat veszi figyelembe. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat tollal, cégszerűen alá kell írni. Az ajánlat minden de legalább a tartalommal rendelkező oldalát folyamatos sorszámozással kell összefűzni, s oldalszámozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az oldalakat nyomtatva, vagy tollal kitöltve kell elkészíteni. Egyéb formai előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 7.) Az ajánlatokat "Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú stratégiájának kidolgozását megalapozó kutatás, felmérés, elemzés és tanulmány készítése. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!" megjelöléssel postán vagy személyesen a felhívás I./1 pontjában meghatározott címre kell benyújtani. Amennyiben a csomagolás vagy annak feliratozása nem az előírtak szerint történik, azonban a Kbt. szabályainak megfelel, úgy az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának időpontjában felbontásra. Személyes kézbesítés esetén munkanapokon óra; az ajánlattételi határidő napján óra között a bontás helyeként megjelölt helyen. Postai kézbesítésnél az ajánlat az ajánlatok elkeveredése, bontás helyére történő késedelmes megérkezése teljes mértékben az ajánlattevő kockázata. 8.) A Kbt. 20. (3) bekezdés alapján az igazolások eredetiben vagy egyszerű másolatban nyújtandók be. 9.) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel történhet a szerződéskötés, amennyiben az eredményhirdetésen kihirdetésre kerül. 10.) Jelen ajánlati felhívásban, illetve ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 11.) Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattételt nem biztosítja. 12.) Az ajánlattevő köteles részletes szakmai ajánlatot benyújtani a dokumentációban részletezettek szerint. 13.) Az ajánlatkérő tájékoztatja (Kbt. 92. d.) az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés 14. oldal, összesen: 63

15 megvalósítására bruttó 5 millió Ft szerinti fedezet áll rendelkezésére. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/04/28 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Postai cím: Pap Károly u Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Telefon: Fax: II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Postai cím: Pap Károly u Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1039 Ország: Magyarország Telefon: Fax: III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegynlőségéért Közalapítvány Postai cím: Pap Károly u Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Telefon: Fax: oldal, összesen: 63

16 2. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 16. oldal, összesen: 63

17 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Jelen közbeszerzési eljárás meghatározása A jelen közbeszerzési eljárás nemzeti értékhatárt el nem érő értékű, hirdetmény közzétételével induló Egyszerű közbeszerzési eljárás, így azon bármely szervezet részt vehet, aki úgy ítéli meg, hogy megfelel az ajánlatkérő által, a projekt nagyságrendje, bonyolultsága alapján meghatározott pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, és akik az ajánlatkérési dokumentációt az ajánlatkérőtől közvetlenül megvásárolták. A pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció részletesen is tartalmazza. 1.2 A közbeszerzési eljárás programja, időbeli ütemezése Ajánlati felhívás feladása: április 28. A Dokumentáció kiváltási határideje: május 29. Ajánlattételi határidő: május 29. Eredményhirdetés (az összegezés megküldése): június 22. Szerződéskötés tervezett időpontja: június Összeférhetetlenség A Kbt. 10. (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont személy vagy szervezettel szemben a Kbt. érvénytelenségi feltételt határoz meg (összeférhetetlenség). Az ajánlatkérő részéről az eljárásba bevont személyek vonatkozásában összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta. 1.4 Ajánlati költségek Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével bármely összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 1.5 A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlati dokumentáció és annak mellékletei magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére biztosításra. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat, az ajánlattevő és az ajánlatkérő között folytatott mindennemű levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv. Az ajánlat részeként benyújtásra kerülő idegen nyelvű irathoz egyszerű magyar fordítást kell csatolni, melyet az ajánlatot aláíró személynek kell cégszerűen aláírva záradékolnia. A záradékban arra vonatkozóan kell nyilatkozni, ahogy a fordítás tartalma teljeskörűen megegyezik az eredeti iratban foglaltakkal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 17. oldal, összesen: 63

18 1.6 Az ajánlat pénzneme Az ajánlat során minden adatot, mely az alkalmasság megítéléshez szükséges, illetve az ellenszolgáltatás összegét, azaz az árakat a Magyar Köztársaság hivatalos fizető eszközében, forintban (HUF) kell megadni. 1.7 Ajánlati kötöttség Az ajánlattételi határidő napján kezdődik és 60 napig tart. 1.8 Közös Ajánlattevők Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére gazdasági társaság alapítását. Közös ajánlat esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő közvetlenül kiváltja az ajánlatkérési dokumentációt az ajánlatkérőtől. Közös ajánlat esetén az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy közös nyilatkozatot, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, valamint arra vonatkozóan, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a munkák megvalósításáért. 1.9 Minősített ajánlattevő(k) A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. (3) bekezdésben, valamint a 14. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolniuk. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb pénzügyi gazdasági és műszaki-szakmai követelményeket határozott meg, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre Alvállalkozó(k) és egyéb közreműködők Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az alvállalkozók, és egyéb közreműködők bevonása nem csökkenti az ajánlattevő felelősségét a szerződés teljesítésére vonatkozóan. A megvalósítás során csak a közbeszerzésnek az ajánlatban megjelölt részére az előzőek szerint vonható be a teljesítésbe alvállalkozó, vagy egyéb közreműködő. Az alvállalkozó sem vonhat be a saját szerződéses értékének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Az alvállalkozók köre csak és kizárólag a Kbt (3) bekezdése szerint módosítható. Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét arra, hogy a teljesítés során nyertes ajánlattevő a Kbt (2) bekezdésének megfelelően köteles eljárni, és ajánlata benyújtásával ezt tudomásul veszi. Az ajánlatban, ahol ezt a Kbt., vagy a Kbt-vel összhangban az ajánlatkérő, előírja, a 10% feletti alvállalkozót is igazolási kötelezettség terheli (pl.: kizáró okoknak való megfelelés, aláírási címpéldány, stb.) Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Az erőforrás biztosításának lehetséges esete: a) hogy az erőforrást biztosító szervezet és az ajánlattevő között Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, illetve, 18. oldal, összesen: 63

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben