ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2015/2016. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2015/2016. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2015/2016. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK I. Jelentkezési útmutató I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre A 2015/2016. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára az itt letölthető jelentkezési lapot használhatják azok a jelentkezők, akik: A) már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és a) tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel, vagy b) olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, amely nem szervez érettségi vizsgát, vagy c) külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat (és Magyarországon nem állnak középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban). B) érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkeznek, és a) tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel. Az itt letöltött jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz (a továbbiakban: kormányhivatalok) lehet benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi iktatószámuk miatt) a középiskolák nem tudják rögzíteni. A tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó érettségi vizsgára személyesen jelentkezhet bármelyik érettségi vizsgát szervező középiskolában is, ez esetben a jelentkezési lapot az adott intézmény biztosítja a jelentkező számára. (A középiskola azonban nem köteles fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó jelentkezését.) Figyelem! Középiskolában történő jelentkezés esetén az itt letölthető jelentkezési lap nem használható, azt a középiskola biztosítja a tanulók számára! I. 2. Jelentkezési információk 1. Az itt letölthető érettségi jelentkezési lapot az I.1. pontban meghatározott jelentkezők tölthetik ki. 2. A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában megjelölhető vizsgafajták a következők: rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló, valamint javító érettségi vizsga Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, 1

2 előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. 3. A letöltött érettségi jelentkezési lap egyedi, személyre szóló, így csak az tudja felhasználni, akinek az adatai azon szerepelnek! Az érettségi jelentkezési lapon megadott személyes adatok és vizsgajelentkezések a felhasználó hozzájárulása esetén szeptember 10-éig tárolásra kerülnek. A jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat kizárólag a vizsgaszervező kormányhivatalban és az OH-ban az érettségi vizsgák szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg. Érvényes érettségi jelentkezéshez a kinyomtatott érettségi jelentkezési lapot a vizsgaszervező kormányhivatalnak be kell nyújtani. 4. Az érettségi jelentkezési lapot szeptember 7-éig kell benyújtani (postára adni). A jogszabályban meghatározott jelentkezési határidő szeptember 5-e, de ez 2015-ben szombatra esik). A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a megfelelő csatolt dokumentumokkal együtt személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton tértivevényes küldeményben kell benyújtani ahhoz a kormányhivatalhoz, amelytől a vizsgák megszervezését kéri. Az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés érvénytelen! A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. (Ez érvényes a határon túli vizsgázókra is.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 5. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkező kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát, az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. -ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.), minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg). Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az igen szó feltüntetésével Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázó (amennyiben az adott középfokú intézmény nem szervez érettségi vizsgát) kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát, az iskola által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. 2

3 -ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.), minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg). Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az igen szó feltüntetésével Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők kiegészítő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát, a kétszintű vizsgarendszerben esetleg már korábban megszerzett érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg). Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező határon túli jelentkezők kiegészítő vizsgafajtára nyújthatják be jelentkezésüket. Amennyiben a kétszintű rendszerben szereztek már érettségi tanúsítványt, úgy lehetőség van az adott tárgyból ismétlő és szintemelő vizsga letételére is Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó rendes érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát, ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (amely még a hagyományos érettségi rendszerben vagy már a kétszintű érettségi rendszerben előrehozott vizsgaként keletkezett), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló törzslapkivonatot, az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. -ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.), minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg) Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó javító vagy pótló érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát, a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a középiskolában állították ki, ahol a már sikeresen teljesített vizsgá(ka)t letette, ill. ahol a jelentkezőt javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították), az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. -ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.), második vagy további javító érettségi vizsga esetén eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg). 3

4 Javító/pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 előtt, hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgyat kell kiválasztani a vizsgatárgyak listájából. Majd ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben, középszinten, emelt szinten) az igen szó feltüntetésével. Ezt követően az Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak/pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen eredmény beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. Pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a 7.2. pontban megtalálható 8. sz. mellékletet is csatolni kell a jelentkezési laphoz. Figyelem! Pótló vizsga letételére az érettségi vizsgarendszer változása miatt csak a kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van lehetőség. 6. A másolatok hitelesítése nem szükséges, ezen dokumentumok eredeti példányát a vizsgaszervezés megfelelő szakaszában be kell majd mutatni! 7. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok (lásd VIII. pont): 7.1. Ha a vizsgázó az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a Jelentkezési lap mellékletei pont alatt megtalálható, megfelelő nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz: Rajz és vizuális kultúra középszint (1/B. számú melléklet) Utazás és turizmus középszint (2. számú melléklet) Gazdasági ismeretek emelt szint (3/A. vagy 3/B. számú melléklet) Informatika középszintű vizsga esetén (4/A. vagy 4/B. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.) Informatika emelt szintű vizsga esetén (4/C. vagy 4/D számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.) Informatikai alapismeretek középszintű vizsga esetén (5/A. vagy 5/B számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.) Informatikai alapismeretek emelt szintű vizsga esetén (5/C. vagy 5/D. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.) Testnevelés emelt szintű vizsga esetén (6. számú melléklet) Testnevelés középszintű vizsga esetén (7. számú melléklet) Biológia középszintű vizsga esetén (9. számú melléklet) Természettudomány középszintű vizsga esetén (10. számú melléklet) 7.2. Egyéb mellékletek: Pótló vizsgára történő jelentkezés esetén (8. számú melléklet) 8. További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a honlapon talál. II. Kitöltési útmutató 1. Minden jelentkezési lap és így minden jelentkező egyedi érettségi iktatószámmal rendelkezik, amely a kinyomtatott jelentkezési lap tetejének közepén található meg. Az egyedi érettségi iktatószám miatt a jelentkezési lapok nem másolhatók! A személyes adatokkal kitöltött jelentkezési lap több példányban is kinyomtatható. 4

5 2. A jelentkezési lapot csak akkor tudja kinyomtatni, ha az alábbi adatokat hiánytalanul kitölti: Személyes adatok: családi név, utónév (valamennyi), születési hely, születési dátum, anyja születési neve, sz.ig./útlevél száma (külföldi vizsgázó esetében személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma), állampolgárság, anyanyelv, a vizsgázó neme, állandó lakcím. Tanulói jogviszony: a legördülő listából ki kell választani, hogy a jelentkezőnek középiskolával van-e tanulói jogviszonya. Amennyiben tanulói jogviszonya van, kötelezően ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezőket is. A munkarendet legördülő listából kell kiválasztani az alábbi lehetőségek közül: nappali; felnőttoktatás, nappali; felnőttoktatás, esti-levelező. Ha van tanulói jogviszonya, kötelező az évfolyam megadása is. Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezőbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni. Figyelem! Az érettségi bizonyítvány sorszámát ismétlő vagy kiegészítő vizsgára történő jelentkezés esetén kötelezően meg kell adni. (A külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázóknak ebbe a rovatba a külföldi szót kell beírniuk.) Az ér. biz.-t kiállította: iskola OM kódja mezőbe amennyiben a jelentkező rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal annak az intézménynek az OM kódját kell beírni, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították. A mezőt a kék színű OM kód feliratra kattintva felugró listából a megfelelő intézmény nevét tartalmazó sor végén levő másol gombra kattintva lehet kitölteni. Amennyiben az az iskola, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem található meg a listában, a mezőt üresen kell hagyni. Külföldi érettségi bizonyítvány esetén a mezőt szintén üresen kell hagyni. A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezőket (iskola neve, a volt iskola OM kódja, tanév) csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányait már befejezte. Vizsgaszervezésre vonatkozó adatok: melyik kormányhivatalban kíván vizsgát tenni. Ebben az útmutatóban megtalálható a kormányhivatalok címe és elérhetőségei. A kézzel kitöltött adatokat nyomtatott nagybetűvel, kék színű tollal kell a jelentkezési lapon feltüntetni. 3. Ha van tanulói azonosítója (oktatási azonosító), kérjük, tüntesse azt fel! Figyelem! A tanulói azonosító feltüntetésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulói azonosítóhoz kapcsolódó személyes adatait az OH és a vizsgaszervező kormányhivatalok az érettségi vizsgák során kezeljék. 4. A jelentkezési lapon az Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem (hagyományos / középszint / emelt szint) oszlopot csak azoknak a vizsgázóknak kell kitölteni, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és a jelentkezési lapjukon legalább öt magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy kötelezően választott vizsgatárgy és egy szabadon választott vizsgatárgy van feltüntetve, amelyekből egy vagy több javító, pótló vagy rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló/rendes vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak/pótlónak/rendesnek kell megjelölni, a korábbi elégtelen eredmény beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. Kérjük, a jelentkezési lap kitöltéséhez mindenképpen tanulmányozza át a VII. pont 9. és 10. pontját is! 5. Kérjük, hogy amennyiben van telefonszáma, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntesse azt fel! 6. A külföldi jelentkezőknek a jelentkezési lapon a személyi igazolvány száma helyett az útlevelük számát kell megadniuk! 7. A vizsgatárgy nevének kitöltésekor Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása cím alatt található vizsgatárgy-megnevezéseket kell alkalmaznia (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet). A vizsgatárgyakra vonatkozó részletes követelményeket a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. Mindkét rendelet megtalálható a weboldalon. 8. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61/A. -a alapján a év május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely - mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy - a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel. Az összes vizsgatárgy és az emelt szinten letehető vizsgatárgyak listája az Útmutató VI. pontjában található. A 5

6 hivatkozott jogszabály alapján szakmai előkészítő tárgyakból emelt szinten magyar nyelven valamint a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén van lehetőség a vizsga letételére. Fontos, hogy azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből már nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, a vizsgázó abban az esetben sem jelentkezhet emelt szintű érettségi vizsgára, ha egy korábbi vizsgaidőszakban az adott vizsgatárgyból emelt szinten kezdte meg az érettségi vizsgát, de javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították. 9. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az előre nyomtatott sorok alatt tüntesse fel. 10. Az adott vizsgára vonatkozóan a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. (7) ) bekezdése szerinti kérelmet adok be oszlop kitöltéséhez kérjük, tanulmányozza át a VII. pontban található jogi útmutató 12. pontját! 11. A jelentkezési lapot kitöltve a szükséges mellékleteket ahhoz csatolva a program által megjelölt, a lap alján is megjelenő címre kell eljuttatnia. Az érettségi vizsgákat az Ön számára az Ön által megjelölt kormányhivatal szervezi meg. 12. Figyelem! Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet április 1-jétől hatályos változásai során módosult egyes szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése, vizsgakövetelménye és vizsgaleírása, valamint új szakmai előkészítő vizsgatárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni. A május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően már az új elnevezésű vizsgatárgyakra lehet jelentkezni, és az adott vizsgatárgyak érettségi vizsgái is a módosult vizsgakövetelmények és vizsgaleírások alapján kerülnek megszervezésre. 13. Figyelem! Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csak az öt (kötelező és kötelezően választandó) vizsgatárgyon felüli, szabadon választott (hatodik) vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga. 14. Előrehozott érettségi vizsgára az október-novemberi vizsgaidőszakban nem lehet jelentkezni. 15. Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október novemberi vizsgaidőszakban lehetett utoljára érettségi vizsgát tenni. Ezekből a vizsgatárgyakból javító vagy pótló vizsgát sem lehet tenni. 16. Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május júniusi vizsgaidőszaktól választható közismereti vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni. III. Vizsgadíjak 1. A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok: Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A fizetendő vizsgadíj összege: - Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2015-ben Ft). - Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2015-ben Ft). A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni. A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet: - a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon; - banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár

7 Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget. A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet: - A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u , Hungary - A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár - A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4. - Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni: o utalás devizaneme: EUR o Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma feltüntetésre kerüljön: HU o Államkincstár SWIFT/BIC kódja feltüntetésre kerüljön: HUSTHUHB - Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni: o Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU o Számlavezető bank ( account with institution ) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB o Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank ( correspondent ) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a kinyomtatott jelentkezés lap jobb felső sarkában található, és 15 számból áll. A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. IV. Külföldi jelentkezők A külföldi jelentkezőknek az I. és II. pontban részletesen leírtak szerint kell eljárniuk. Ha a jelentkező kettős állampolgársággal rendelkezik, és ebből az egyik állampolgárság a magyar, akkor esetében a magyar állampolgárságú vizsgázókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. V. A megyei/fővárosi kormányhivatalok: A megyei/fővárosi kormányhivatalok oktatási főosztályaira vonatkozó aktuális információk megtalálhatók az OH honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon. VI. Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása: KÖZÉPSZINT EMELT SZINT VIZSGATÁRGY írásbeli gyakorlati szóbeli írásbeli gyakorlati szóbeli Magyar nyelv és irodalom Horvát nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom Szerb nyelv és irodalom Német nemzetiségi nyelv és irodalom Szlovák nyelv és irodalom

8 Történelem Matematika * Angol nyelv Német nyelv Francia nyelv Olasz nyelv Spanyol nyelv Orosz nyelv Japán nyelv Héber nyelv Ukrán nyelv Lengyel nyelv Holland nyelv Lovári nyelv Beás nyelv Finn nyelv Portugál nyelv Szlovén nyelv Eszperantó nyelv Bolgár nyelv Újgörög nyelv Kínai nyelv Magyar mint idegen nyelv Horvát nyelv Román nyelv Szlovák nyelv Szerb nyelv Latin nyelv Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Informatika Testnevelés Filozófia Evangélikus hittan Katolikus hittan Református hittan Természettudomány Emberismeret és etika Társadalomismeret Ember- és társadalomismeret, etika Dráma Mozgóképkultúra és médiaismeret Német nemzetiségi népismeret Cigány kisebbségi népismeret Horvát népismeret

9 Román népismeret Szerb népismeret Szlovák népismeret Szlovén népismeret Angol célnyelvi civilizáció Francia célnyelvi civilizáció Német célnyelvi civilizáció Olasz célnyelvi civilizáció Orosz célnyelvi civilizáció Spanyol célnyelvi civilizáció Szlovák célnyelvi civilizáció Belügyi rendészeti ismeretek Katonai alapismeretek Utazás és turizmus Gazdasági ismeretek Judaisztika Bibliaismeret Hit Gyülekezete Egészségügyi alapismeretek Szociális alapismeretek Oktatási alapismeretek Művelődési és kommunikációs alapismeretek Gépészeti alapismeretek Elektronikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Vegyipari alapismeretek Építészeti és építési alapismeretek Könnyűipari alapismeretek Faipari alapismeretek Nyomdaipari alapismeretek Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) Ügyviteli alapismeretek Kereskedelmi és marketing alapismeretek Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Rendészeti alapismeretek Mezőgazdasági alapismeretek Élelmiszer-ipari alapismeretek Népművészet Művészettörténet

10 Pszichológia (*) Szóbeli vizsgarész középszinten csak akkor van, ha az írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot, de nem éri el a 25 %-ot! VII. Jogi útmutató 1. A jelentkezési lapot azok tölthetik ki, akik megfelelnek az I.1. pontban meghatározott feltételeknek és rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító, pótló érettségi vizsgát kívánnak tenni. 2. A jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a vizsgaszervező kormányhivatalokhoz kell benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi iktatószámuk miatt) a középiskolák nem tudják fogadni. 3. A jelentkezés a középiskolai illetve érettségi bizonyítvány megszerzése óta eltelt időtől függetlenül benyújtható. 4. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Tehát a javító és pótló érettségi vizsgákat is az új vizsgarendszer szerint kell letenni. 5. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (2)). 6. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (4)). Kiegészítő érettségi vizsgára kizárólag az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal. 7. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (6)). A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 8. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (9)). Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal. 9. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (8)). Javító érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az igen szó feltüntetésével. Ezt követően az Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen eredmény beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. 10. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (7)). Azoknak a vizsgázóknak, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén, azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetniük a jelentkezési lapon, amelyből van már érettségi vizsgaeredményük. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az igen szó feltüntetésével. Ezt követően az Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban 10

11 jelzett eredményem feltüntetését kérem oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen eredmény beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. 11. Előrehozott érettségi vizsgát csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet tenni. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre a magyarországi középiskolában oktatott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. (3)). Továbbá a sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet továbbá a kormányhivatalnál bármely érettségi vizsgatárgyból a május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 12. (16)). 12. A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 6. (7) bekezdése szerint a vizsgázót a szakértői bizottság véleménye alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. -ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.) A vizsgázó részére a szakértői bizottság szakvéleménye alapján engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 13. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (A vizsgaidőszak rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. számú melléklete szabályozza.) 11

12 VIII. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok 1/B. számú melléklet Nyilatkozat (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén) Alulírott,... (vizsgázó neve, címe), tudomásul veszem, hogy a Rajz és vizuális kultúra vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgarész követelményeit projektmunka elkészítésével kell teljesítenem. szülő / gondviselő aláírása 12

13 2. számú melléklet Nyilatkozat Alulírott,... (vizsgázó neve, címe), jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy az Utazás és turizmus vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgarész követelményeit - projektmunka elkészítésével és annak szóbeli megvédésével kívánom teljesíteni. - központilag megadott tételek alapján, gyakorlati-szóbeli vizsga letételével kívánom teljesíteni. A megfelelő rész aláhúzandó! szülő / gondviselő aláírása 13

14 3/A. számú melléklet Nyilatkozat (érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező és tanulói jogviszonyban álló vizsgázó esetén) Alulírott,... (vizsgázó neve, címe), jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy a Gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgarész követelményeit - projektmunka elkészítésével teljesítem. - az emelt szinten meghatározott témakörökhöz (makroökonómia, mikroökonómia és nemzetközi gazdasági ismeretek) kapcsolódó, központilag meghatározott írásbeli feladatok megoldásával teljesítem. A megfelelő rész aláhúzandó! szülő / gondviselő aláírása 14

15 3/B. számú melléklet Nyilatkozat (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén) Alulírott,... (vizsgázó neve, címe), tudomásul veszem, hogy a Gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgarész követelményeit egy központilag meghatározott írásbeli feladatsor megoldásával kell teljesítenem. szülő / gondviselő aláírása 15

16 Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához (A) 4/A. számú melléklet A vizsgázó neve:. A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma:... A 2015/2016. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsoportokon belül az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvert tudja használni az érettségi vizsgán. Minden csoportban csak egyetlen szoftvert választhat! Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az adatbázis-kezelő programot is meghatározza! Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftver neve elé, a V jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást. Windows operációs rendszeren V Szoftverek Szoftvercsoportok MS Windows 7 Enterprise MS Windows 8.1 Pro MS Office 2013 Professional Plus (32 bit) Apache OpenOffice.org (MySQL adatbázismotorral) LibreOffice (MySQL adatbázismotorral) MS Access 2013 vagy Apache OpenOffice.org Base, LibreOffice Base a MySQL adatbázismotorral a választott irodai szoftvercsomagnak megfelelően Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás Adobe PhotoShop CS HU PaintShop Pro V.9 Gimp IrfanView 4.38 Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás Office SharePoint Designer 2007 DreamWeaver MX 2004 KompoZer 0.8b3 Operációs rendszer Irodai szoftvercsomag Adatbázis-kezelő program Grafikai alkalmazás Weblapkészítéshez használható program szülő aláírása 16

17 4/B. számú melléklet Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához (B) A vizsgázó neve: A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma:. A 2015/2016. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsomagok közül az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvereket tudja használni az érettségi vizsgán. Csak egy szoftvercsomagot választhat! Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftvercsomag neve elé, a V jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást. Linux operációs rendszeren V Szoftverek Szoftvercsoportok Ubuntu Érettségi Remix SuSE - Érettségi Linux SLED 12 SP2 SuliX Professional 7 PB008 Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag, adatbázis-kezelő program, grafikai alkalmazás, weblapkészítő program LibreOffice Writer LibreOffice Calc A fenti csomagok tartalma: Ubuntu Érettségi Remix LibreOffice Impress - Gimp LibreOffice Draw - Inkscape Pinta KompoZer 0.8b.3 - Seamonkey Bluefish LibreOffice Base (MySQL adatbázismotorral) Környezetek/fordítók: - Idle Code::Blocks Eclipse Lazarus Geany QtCreator Nyelvek: - Python Free Pascal Perl C (gcc 4.8.2) - C++ (g ) - Java 1.7.0_55 Szoftvercsoportok Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Prezentáció-készítés Grafikai alkalmazás Weblapkészítés Adatbázis-kezelés Programozási nyelv LibreOffice Writer LibreOffice Calc LibreOffice Impress Gimp SuSE - Érettségi Linux SLED 12 SP2 17 Szoftvercsoportok Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Prezentáció-készítés Grafikai alkalmazás KompoZer Weblapkészítés LibreOffice Base + mysql JDBC Adatbázis-kezelés - gcc vagy - Free Pascal vagy - java 1.6.0_20 vagy Programozási nyelv - perl

18 LibreOffice Writer LibreOffice Calc LibreOffice Impress SuliX Professional 7 PB008 Gimp LibreOffice Base + mysql JDBC KompoZer 0.8b3 - gcc vagy - Free Pascal vagy - java 1.7.0_25 vagy - perl Szoftvercsoportok Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Prezentáció-készítés Grafikai alkalmazás Adatbázis-kezelés Weblapkészítés Programozási nyelv szülő aláírása 18

19 Nyilatkozat emelt szintű informatika érettségi vizsgához (C) 4/C. számú melléklet A vizsgázó neve: A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma:. A 2015/2016. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában informatikából emelt szinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsoportokon belül az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvert tudja használni az érettségi vizsgán. Minden csoportban csak egyetlen szoftvert választhat! Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az adatbázis-kezelő programot is meghatározza! Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftver neve elé, a V jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást. Windows operációs rendszeren V Szoftverek Szoftvercsoportok MS Windows 7 Enterprise MS Windows 8.1 Pro MS Office 2013 Professional Plus (32 bit) Apache OpenOffice.org (MySQL adatbázismotorral) LibreOffice (MySQL adatbázismotorral) MS Access 2013 vagy Apache OpenOffice.org Base, LibreOffice Base a MySQL adatbázismotorral a választott irodai szoftvercsomagnak megfelelően. Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás Adobe PhotoShop CS HU PaintShop Pro V.9 Gimp IrfanView 4.38 Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás Office SharePoint Designer 2007* DreamWeaver MX 2004 KompoZer 0.8b3 FreePascal FreePascal Geany 1.24 Lazarus (fpc 2.6.2) Code::Blocks MinGW/GCC (4.8.1) MinGW/TDM-GCC Geany 1.24 Python IDLE (Python GUI) MS Visual Studio 2013 Express for Windows Desktop (Visual Basic, Visual C#, Visual C++) Operációs rendszer Irodai szoftvercsomag Adatbázis-kezelő program Grafikai alkalmazás Weblapkészítéshez használható program Programozási nyelv / programozói környezet JAVA SE - NetBeans 8.0, JDK 7 * A Microsoft FrontPage aktuális változata a listán található (ingyenesen használható) Office SharePoint Designer 2007 program. szülő aláírása 19

20 Nyilatkozat emelt szintű informatika érettségi vizsgához (D) 4/D. számú melléklet A vizsgázó neve: A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma: A 2015/2016. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában informatikából emelt szinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsomagok közül az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvereket tudja használni az érettségi vizsgán. Csak egy szoftvercsomagot választhat! Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftvercsomag neve elé, a V jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást. Linux operációs rendszeren V Szoftverek Szoftvercsoportok Ubuntu Érettségi Remix SuSE - Érettségi Linux SLED 12 SP2 SuliX Professional 7 PB008 Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag, adatbázis-kezelő program, grafikai alkalmazás, weblapkészítő program LibreOffice Writer LibreOffice Calc A fenti csomagok tartalma: Ubuntu Érettségi Remix LibreOffice Impress - Gimp LibreOffice Draw - Inkscape Pinta KompoZer 0.8b.3 - Seamonkey Bluefish LibreOffice Base (MySQL adatbázismotorral) Környezetek/fordítók: - Idle Code::Blocks Eclipse Lazarus Geany QtCreator Nyelvek: - Python Free Pascal Perl C (gcc 4.8.2) - C++ (g ) - Java 1.7.0_55 Szoftvercsoportok Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Prezentáció-készítés Grafikai alkalmazás Weblapkészítés Adatbázis-kezelés Programozási nyelv LibreOffice Writer LibreOffice Calc LibreOffice Impress Gimp KompoZer SuSE - Érettségi Linux SLED 12 SP2 20 Szoftvercsoportok Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Prezentáció-készítés Grafikai alkalmazás Weblapkészítés LibreOffice Base + mysql JDBC Adatbázis-kezelés - gcc vagy - Free Pascal vagy programozási nyelv - Java 1.6.0_20 vagy - perl

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK I. Jelentkezési útmutató I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559 III. Kormányrendeletek A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek Tartalomjegyzék 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 109/2012.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI ALAPISMERETEK VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁIHOZ

AZ INFORMATIKAI ALAPISMERETEK VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁIHOZ A dokumentum az emelt szintű érettségi vizsgán, valamint a kormányhivatalok által szervezett középszintű érettségi vizsgán választható szoftvereket tartalmazza. Az érettségit szervező középiskolák ettől

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet ki az érettségi

Részletesebben

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. március 30. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felügyelő tanárok teendőit a középszintű

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

Az érettségi feladatokhoz a forrásállományok mindegyik platformra azonosak. A szöveges állományok elsősorban ISO 8859-2, illetve UTF-8 kódolásúak.

Az érettségi feladatokhoz a forrásállományok mindegyik platformra azonosak. A szöveges állományok elsősorban ISO 8859-2, illetve UTF-8 kódolásúak. Az érettségi feladatokhoz a forrásállományok mindegyik platformra azonosak. A szöveges állományok elsősorban ISO 8859-2, illetve UTF-8 kódolásúak. Minden csoportban csak egyetlen szoftvert választhat!

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Igazgató: Babarciné Matusik Zsuzsanna Igazgatóhelyettes: Sutka Irén Szeged, 2013. január 15. A kétszintű érettségivel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben