AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2"

Átírás

1 EURONEWS 21. szám JELENLEGI SZÁMUNKBÓL AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2 AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI...3 Szakképzés és szakoktatás: szakpolitika és gyakorlat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában és nevelésében...3 Fiatalok a befogadó nevelésről : messze hallatszik a hangjuk...3 A befogadást támogató oktatáspolitikák feltérképezése...5 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges információk hozzáférésének elősegítése..5 Pedagógusképzés a befogadó oktatásért...6 A súlyos és halmozottan sérült tanulók többségi oktatásba történő bekapcsolásának lehetőségei és kihívásai...7 HÍREK AZ ÜGYNOKSÉG TAGORSZÁGAIBÓL...8 Ausztria: Út a befogadó iskolához...8 Portugália: IKT Erőforrás Központ a sajátos igények kielégítésére...8 Franciaország 2012: Az Autizmus Éve...9 Norvégia: Új nemzeti befogadó oktatási-nevelési szolgálat...9 Szlovénia: CIRIUS Kamnik az Európai Parlamentben...10 Svédország: többnyelvűség és olvasási, írásbeli nehézségek...11 Dánia: Új jogi szabályozás a befogadó oktatás és nevelés területén, változás a gyógypedagógiai oktatás és nevelés koncepciójában...11 KIADÓI INFORMÁCIÓ...13 EuroNews 21 1

2 AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE Tisztelt Olvasók, Ebben a számban néhány példát mutatunk be a tagországainkban elindított új kezdeményezésekből, valamint tájékoztatjuk Önöket egyes projektjeink és egyéb tevékenységünk eredményeiről. Remélem, érdekesnek és hasznosnak fogják találni az itt közölt információkat! Ügynökségünk, 28 tagországunkkal karöltve közös és összehangolt erőfeszítéseket tesz arra, hogy megszilárdítsa pozícióit az új Erasmus mindenkinek Közösségi Oktatási Programban (http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/). Ez különösen fontos számunkra, mert tagországaink többsége már aláírta az ENSZ Konvencióját a fogyatékos emberek jogairól (2006), s mi egyik kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy olyan adatokkal, információkkal és ajánlásokkal lássuk el őket, amelyek a konvenció befogadó oktatásra és nevelésre vonatkozó szakpolitikai követelményeinek gyakorlati megvalósításához szükségesek. Ehhez kapcsolódva szorosan együttműködünk az EU elnökséget adó egyes országokkal, hogy folyamatosan fókuszban tartsuk a befogadó oktatást és nevelést: 2012 júniusában a dán EU-elnökség alatt konferenciát szerveztünk, amely a valamennyi tanuló által elérhető teljesítmény és tanulmányi előmenetel javítására összpontosított, majd 2012 novemberében, már a ciprusi elnökség ideje alatt, konferenciát szervezünk a szakoktatással összefüggő sajátos nevelési igényű oktatásról és nevelésről. Ha szeretnének többet megtudni az Ügynökség munkájáról, kérem, szánjanak időt arra, hogy meglátogatják honlapunkat, ahol egész Európára vonatkozó, naprakész országadatokat, a legutóbbi jogi szabályozás és szakpolitikai kezdeményezések részleteit találhatják, illetve megismerhetik a tagországaink részére végzett kutatásainkat. Miként korábban, most is örömmel vesszük visszajelzésüket, véleményüket. Ha kapcsolatba szeretnének lépni velünk, kérjük, olvassák el, használják fel az e szám hátoldalán található információkat. Cor J. W. Meijer Igazgató EuroNews 21 2

3 AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI Szakképzés és szakoktatás: szakpolitika és gyakorlat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában és nevelésében A szakképzés és szakoktatás (angol rövidítéssel: VET Vocational Education and Training) rendkívül magas szintű európai prioritás, amely az Európai Tanácsnak azt az álláspontját tükrözi, hogy minden állampolgárt el kell látni az új információs társadalom keretei között szükséges élni és dolgozni tudás készségeivel, s hogy ennek során külön figyelmet kell fordítani a fogyatékos emberekre. Az Ügynökség VET-projektje ( ), amelynek keretében 28 ország képviselői működtek együtt, azt tűzte ki célul, hogy azonosítsa és tegye vizsgálat tárgyává a VET sajátos nevelési igényekkel rendelkező tanulókra (SNI-tanulók) vonatkozó fő elemeit. A projekttevékenység építve az SNI-tanulók VET keretében történő ellátásával kapcsolatos szakirodalmi áttekintésre és ország-jelentésekre -, tanulmányutak szervezése volt különböző európai helyszínekre. Összesen 28 helyi VET-példa került kiválasztásra, majd mindegyik helyszínt meglátogatta és elemezte a különböző országok szakértőinek csoportja. A munkába bevonták az érintett helyi szereplőket is (mint például a szolgáltatókat, az iskolaigazgatókat, a tanárokat/trénereket, egyéb szakembereket, a tanulók, a szülők képviselőit, a szakszervezeteket, helyi munkaadókat, civil szervezeteket, helyi hatóságokat, stb.). Az elemzések arra összpontosítottak, hogy melyek azok a facilitáló tényezők, amelyek az adott szakképzési példát követhetővé és megvalósíthatóvá teszik az SNI-tanulók számára is. A fő kérdés nem csupán az volt, mi, miért és hogyan is működik egy adott megoldás keretében. A szakértők arra is törekedtek, hogy megértsék az adott konstrukciót. A tanulmányutak és a hozzájuk kapcsolódó elemzés értékes betekintést adott az SNIszemélyek Európában fellelhető különböző képzési és munkavállalási lehetőségeiről is. Ezekből a látogatásokból számos alapérték és alaptéma bukkant felszínre. Ezek egyebek mellett a következők voltak: a képzés minősége, életminőség és a befogadás minősége, független életvitel, személyközpontú megközelítés, minden ember potenciáljának és képességeinek fel- és elismerése, folyamatos és szoros kapcsolattartás a cégekkel annak érdekében, hogy a tanulók számára gyakorlati képzést szervezzenek és alkalmazzák is őket, mint munkavállalókat. A projektekben mindvégig nyilvánvaló volt a részt vevő iskolaigazgatók/intézményvezetők és valamennyi egyéb szakember és partner erős elkötelezettsége. Jelenleg előkészítés alatt áll a VET ország-gyakorlat példáinak elemzésével foglalkozó összefoglaló jelentés. Tartalmát a Cipruson 2012 novemberében, a ciprusi EU-elnökség keretei között tartandó VET-projekt záró konferenciáján vitatják meg a résztvevők. További információ a projekt web-felületén található: Fiatalok a befogadó nevelésről : messze hallatszik a hangjuk 2011 novemberében az Ügynökséget ismét az a megtiszteltetés érte, hogy házigazdája lehetett egy Európai Meghallgatásnak Brüsszelben, ahol 88 fiatal találkozott és vitatta meg egymással, mit jelent számukra a befogadó oktatás és nevelés. Összesen 31 országküldöttség résztvevői, középiskolából (gimnázium és szakközépiskola) érkező tanulók voltak jelen, fogyatékos és nem fogyatékos fiatalok egyaránt. Egy műhelymunkával EuroNews 21 3

4 eltöltött, termékeny hétvégét és egy gálavacsorát követően a küldöttek az Európai Parlamentben gyűltek össze, hogy megosszák véleményüket, igényeiket és jövőbe vetett reményeiket a megjelent európai parlamenti képviselőkkel, szakpolitikusokkal, tanárokkal és egyéb kulcsfontosságú érintett szereplőkkel. Az eseményt követően különböző blogokon és honlapokon számos küldött osztotta meg másokkal is a Meghallgatással kapcsolatos tapasztalatait. Mások cikket írtak iskolai lapokba és online újságokba, sőt, volt, aki még sajtóközleményt is készített saját kormányzati minisztériuma számára. Számos küldöttel interjút készítettek az országos televíziós csatornák. Ezekből egy válogatás található meg a következő link-en: A Meghallgatás jelentőségét felismerték Európa határain kívül is. Az eseményt széles médiaérdeklődés kísérte olyan nemzetközi intézmények részéről, mint az Egyesült Államok Nemzetközi Fogyatékos Tanácsa, a kanadai Fogyatékos Személyek Nemzetközi Szervezete és az Argentínában működő Szövetségi Fogyatékosügyi Tanács. A pozitív nemzetközi támogatás és visszhang jól demonstrálja a Meghallgatás céljainak egyetemességét. Az Ügynökség maga is több módon tudott építeni a Meghallgatás sikerére márciusában a Meghallgatás kezdeti eredményeit egy Brüsszelben tartott fogadás keretében mutatták be. Ezen jelen volt többek között Milan Zver európai parlamenti képviselő, Pierre Mairess, az Európai Bizottság igazgatója, valamint Jerzy Barski, a lengyel európai uniós elnökség korábbi szóvivője. Mindhárman személyesen is méltatták a Meghallgatás eredményeit és az előrelépés lehetőségeit. A küldöttek mély és beható ismeretekről tanúskodó kommentárjai teljes mértékben belekerültek a Fiatalok a befogadó nevelésről című jelentésbe. Ebben a fiatalok mondják el véleményüket a befogadó oktatás és nevelés előnyeiről és hátrányairól. Ezt követi az Ügynökség által készített összefoglaló az eddig szervezett három Meghallgatásról, amely azonosítja a megvitatott közös témákat és megjelöli azokat a kihívásokat, amelyekkel a jövőben továbbra is szembe kell nézni. Ez az összefoglaló részét képezi az Ügynökség által összeállítandó általános visszatekintésnek, amely a néhány év múlva ismét sorra kerülő következő Meghallgatás központi témájának meghatározását fogja elősegíteni. Mára rendelkezésre áll egy további kiadvány is a Meghallgatás úgynevezett Poszter Gyűjteménye, amely a küldöttek által készített alkotásokat mutatja be. A posztereken amelyeket az Európai Parlamentben állítottak ki - a fiataloknak a befogadó oktatással és neveléssel kapcsolatos nézetei jelennek meg. A gyűjtemény biztosítja, hogy a poszterekben megjelenő fontos üzenetek, illetve a megalkotásukba fektetett erőfeszítés és kreativitás ne vesszen kárba, hanem tartós hatást és elismertséget váltson ki. A Fiatalok véleménye a befogadó oktatásról és nevelésről Meghallgatás a korábbi meghallgatásokhoz hasonlóan magukat a fiatalokat helyezte a saját oktatásukkal és nevelésükkel foglalkozó vita homlokterébe. Annak érdekében, hogy a fontos érintett szereplők által felvetett témákat európai szinten is továbbadja, az Ügynökség folytatja erőfeszítéseit az európai szintű befogadó oktatás és nevelés minőségének valódi javításáért, hiszen így tudja biztosítani, hogy a fiatal küldöttek véleménye ne merüljön feledésbe. Az eseménnyel kapcsolatos további információ olvasható az Európai Meghallgatás web felületén: EuroNews 21 4

5 A befogadást támogató oktatáspolitikák feltérképezése A szakpolitikusokra nehezedő nyomás jól jelzi, hogy az oktatás terén fokozottabban megjelenő befogadó tendencia következtében milyen nagy szükség van a minőségi és mennyiségi információk rendszeres összegyűjtésére. Ezek segítségével választ tudnak adni fontos kérdésekre, és a sokféle tapasztalatot széles körben tudják használni saját fejlesztéseik útjának és irányainak kijelölésére. Az információk felhasználása lehetőséget teremt a saját fejlesztések többi országgal történő összehasonlítására. A befogadást támogató oktatáspolitikák feltérképezése (Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education, MIPIE) című projekt 1 éven át tartott 27 ország részvételével, összesen 60 szakember bevonásával, amelyet az Európai Közösség LLP Comenius forrásai finanszíroztak. A MIPIE projekt átfogó célja az volt, hogy egyrészt építsen a nemzeti és európai szinten már elvégzett munka eredményeire, másrészt egy vázlatos időrend formájában a nemzeti és európai szintű adatok jövőbeli összegyűjtését célzó ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyeket a befogadó oktatás- és neveléspolitika végrehajtása útjának kijelölésére használnak fel. A projekt befejezésekor részletes jelentés készült, amely leírta az indikátorok kifejlesztésével kapcsolatos nehézségeket és lehetőségeket, s emellett ajánlásokat adott a befogadó oktatás- és neveléspolitika végrehajtásához. A főbb ajánlások összegzése az Ügynökség tagországai által használt mind a 21 nyelven hozzáférhető. Valamennyi, a projekttel kapcsolatos anyag letölthető a következő webhelyről: Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges információk hozzáférésének elősegítése Az információhoz való hozzájutás minden tanuló alapvető joga, függetlenül attól, vannak-e sajátos nevelési igényei. Olyan társadalomban, amely fokozódó mértékben támaszkodik az IKT-ra, hogy közölni tudja és meg tudja osztani másokkal az információt és tudást, alapvető jelentőségű, hogy az információ hozzáférésében mindenki egyenlő esélyekkel vehessen részt. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges információk hozzáférésének elősegítése (iaccess) projektet az európai közösségi forrásból, az Egész Életen Át Tartó Tanulás Transzverzális Program keretein belül finanszírozták, s 21 ügynökségi tagországból számos szakértő vett benne részt. Ebben a projektben részt vállaló egyéb érintett szereplők és csoportok között voltak IKTszakemberek és ellátók, szolgáltatók éppen úgy, mint különböző európai és nemzetközi szervezetek (UNESCO, G3ict, az Egyetemek Nemzetközi Szövetsége, a European Schoolnet, a World Wide Web Consortium/Web Accessibility Initiative és a DAISY Consortium) képviselői. A projekt végső célja az volt, hogy növelje a tudatosságot az egész életen át tartó tanulásra (Life Long Learning, LLL) vonatkozó információ-szolgáltatást övező kérdések terén annak érdekében, hogy lehetővé tegye az információ szolgáltatását elősegítő pozitív fejlemények kialakulását. A konferencia vitái és inputjai eredményeként az i-access projekt szakértői számos irányelvben és ajánlásban egyeztek meg, amelyek az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges információ nyújtásának szakpolitikai és gyakorlati kérdéseire vonatkoztak. Az ajánlások hét területet érintettek, és egyrészt az egész életen át tartó EuroNews 21 5

6 tanulás, másrészt az IKT európai, nemzeti vagy LLL-szervezeti szintjén tevékenykedő szakpolitikusainak szólnak. A projektjelentés és az összefoglaló tanulmány 21 nyelven, továbbá a konferenciáról szóló jelentés és az összegyűjtött példák, valamint más projekt-anyagok letölthetők a következő webhelyről: Pedagógusképzés a befogadó oktatásért A Pedagógusképzés a befogadó oktatásért (Teacher Education for Inclusion, TE4I) projekt 2009-ben indult, és 26 ügynökségi tagországból összesen 55 szakember vett benne részt. Arra a kérdésre összpontosított, hogy az országok hogyan készítenek fel valamennyi tanárt a pedagógus alapképzés során arra, hogy befogadók legyenek. A projekt a végéhez közeledik, s immár számos anyag vált hozzáférhetővé a szakpolitikusok és a gyakorlati szakemberek számára is. Ezek egyebek mellett a következők: - A 2000 óta publikált nemzetközi szakpolitikai dokumentumok és kutatási szakirodalom áttekintése, beleértve összesen 18 európai ország kutatási anyagait is; - A résztvevő országok befogadással foglalkozó pedagógusképzésének jelentései. Ezeket az ország-jelentéseket egységes formátumban közöljük, hogy lehetővé tegyük az egyes speciális témák több országot érintő keresését. - Összefoglaló jelentés, amely a projektinformáció összes forrására támaszkodik, hogy bemutassa a szerte Európában megvalósuló pedagógusképzés kulcsmegállapításait és ajánlásait. - Olyan mátrix dokumentum, amely a projekttevékenységből nyert bizonyítékokat közvetlenül összekapcsolja a projekt összefoglaló jelentésében tett ajánlásokkal. - A Befogadó tanárok profilja, amely a bármely pedagógus alapképzési programban alkalmazható alapértékek és kompetenciaterületek keretét jelöli ki. A projekt egyik fő kimenetének tekinthető a Befogadó tanárok profilja. A profil rámutat azokra az alapvető értékekre és kompetenciaterületekre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felkészítsük a pedagógusokat a befogadó oktatás és nevelés keretei között végzendő munkára, figyelembe véve a sokféleség, sokrétűség valamennyi formáját. A projektben dolgozó ország-szakértők mellett több mint 450 résztvevője volt az összesen 14 tanulmányútnak, amelyekre 2010-ben és 2011-ben került sor. Ezeket a tanulmányutakat arra is felhasználtuk, hogy továbbfejlesszük, ellenőrizzük és értékeljük a profil tartalmát. A résztvevők között voltak tanárjelöltek, tanárok és iskolai vezetők, igazgatási szakemberek, önkéntes szervezetek képviselői, szakpolitikusok, tanulók, a tanulók szülei és családtagjai. A projekt eredményei világossá teszik, hogy egy kiegyensúlyozottabb oktatási rendszer víziója olyan tanárokat igényel, akik rendelkeznek a legkülönfélébb, legsokrétűbb igények kielégítéséhez szükséges kompetenciákkal. Abban reménykedünk, hogy a TE4I projekt kimenetei adnak néhány ötletet és inspirációt ennek az útnak a folytatásához, hogy minden tanuló számára biztosítani lehessen a minőségi oktatás és nevelés lehetőségét. A projekt során elkészült valamennyi anyag hozzáférhető a projekt honlapján: EuroNews 21 6

7 A súlyos és halmozottan sérült tanulók többségi oktatásba történő bekapcsolásának lehetőségei és kihívásai Az Ügynökség szokásos, évente kétszer megtartott ülésének részeként (ez alkalommal az ülés a máltai Valettában, 2011 novemberében volt) tematikus ülésre került sor, amelyen a résztvevők megvitatták a súlyosan és halmozottan sérült tanulók ellátásának kérdéseit. A tanulóknak ez a csoportja a legsebezhetőbb és leginkább kirekesztett rétege a társadalomnak s igen összetett igényeik miatt az ő többségi oktatásba történő bekapcsolásuknak van a legkisebb esélye. Ezek a tanulók a tanulásban akadályozottság mellett más fogyatékossággal is küzdenek, s mindig fennáll a valószínűsége annak, hogy kommunikációs, fizikai és egészségi igényeik miatt igen magas szintű ellátásra van szükségük. A rendezvény során számos szülő, szakember és kutató részéről hangzottak el előadások. Ezek fő üzenete az volt, hogy a minőségi ellátásnak a tanulók eme csoportja esetében a következőket kell tartalmaznia: - Megfelelően finanszírozott, egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások az igények felméréséhez, továbbá megfelelő, folyamatos támogatás a tanulóknak és családjuknak; - Olyan helyi iskolák/erőforrás-központok létrehozása és működtetése, amelyek egymással a következők elérése érdekében működnek együtt: - Befogadó szemlélet és a személyzet pozitív hozzáállása; - Koherens és jól megtervezett tanulási alkalmakat teremtő releváns és tartalmas tananyag; - Olyan tanárok és segítő személyzet toborzása, akik hatékonyan képesek kommunikálni és a pedagógiai megközelítések széles tárházát alkalmazni, annak érdekében, hogy ösztönözzék a tanulók folyamatban való minél aktívabb részvételét, illetve, hogy támogassák az egész tanulási folyamatot; - Az egész életen át tartó tanulás és az iskolán kívüli tevékenység alkalmainak megteremtése, hogy a tanulókat fel tudják készíteni saját jövőbeli életükre. Ezen célok elérése érdekében szükség van az ellátással kapcsolatos, korábbinál lényegesen radikálisabb szemlélet bevezetésére, valamint a tanulási lehetőségek mindenkinek szemlélet rugalmasabb alkalmazására, hogy a többségi környezetben is a számukra legjobb nevelést és oktatást sikerüljön megvalósítani. A tematikus ülés során kirajzolódott fő üzenetek, amelyek a legösszetettebb igényekkel rendelkező tanulók ellátását is javítani tudják, hozzáférhetők az alábbi webhelyen: EuroNews 21 7

8 Ausztria: Út a befogadó iskolához HÍREK AZ ÜGYNOKSÉG TAGORSZÁGAIBÓL Az ENSZ Konvenciója a fogyatékos személyek jogairól, amelyet a választható protokollal együtt Ausztria 2008-ban ratifikált, meghatározza azokat a célokat és intézkedéseket, amelyeknek biztosítaniuk kell valamennyi ember számára az általános részvétel lehetőségét a társadalmi élet minden szegmensében. Ausztria már nagymértékben teljesítette az ENSZ Konvenció követelményeit. Az osztrák Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium, együttműködésben a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztériummal, kezdeményezte egy végrehajtási stratégia kidolgozását és elfogadását az oktatás területén (amellyel a konvenció 24. cikkelye foglalkozik). A kezdeményezés célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi komplex helyzetet, annak sokféle megközelítésével és érdekeivel együtt. Ez felhasználható lesz a megfelelő végrehajtás útjának a megtalálásához, a szükséges intézkedések meghozatalához, illetve a további politikai döntéshozatali folyamat alapjainak megteremtéséhez során mintegy 200 szakértő az egész társadalom képviselői (közösségi alapú szervezetek, civil szervezetek, stb.), a minisztérium szakemberei, az iskolai hatóságok, valamint a pedagógusképzés terén tevékenykedő egyetemek képviselői vett részt a kerekasztal vitákban. Emellett számos konferencia és egyéb esemény szervezésére került sor, amelyek a mindenki számára elérhető, általános elvek alapján működő iskola témájával foglalkoztak. A résztvevők megvitatták a befogadó iskola lépésről lépésre történő megvalósításának forgatókönyveit, és elkezdődött a munka számos tervezett intézkedés kidolgozására. Az osztrák Oktatási Minisztérium befogadó iskola bevezetésével kapcsolatos stratégiája arra összpontosít, hogy tiszteletben tartsák valamennyi érintett gyermek és szülő igényeit és kívánságait. A konzultációs folyamat fő eredménye az úgynevezett Befogadó Régió koncepciójának kidolgozása: ez a megközelítés a regionális szintről indul ki, bevonva az összes érintett partnert, akik egyesítik erőiket helyi, regionális és országos szinten is, hogy bevezessék a befogadó oktatást és nevelést. A jelek szerint ez az úgynevezett teljes kormányzati megközelítés a legígéretesebb stratégia arra, hogy elősegítsék a minőség fejlesztését az oktatásban, még a kiszámíthatatlan költségvetési megszorítások idején is. További viták és belső tárgyalások várnak még Ausztriára. A fejleményekkel kapcsolatos további információért kérjük, lépjenek kapcsolatba Rüdiger Teutsch-sal, Szövetségi Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium, Ausztria képviselője az Ügynökségben: Portugália: IKT Erőforrás Központ a sajátos igények kielégítésére A sajátos igények kielégítésére létesült IKT Erőforrás Központ ban jött létre. A központ küldetése és fő feladata az, hogy elérje azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akiknek a segítő technológiák iránti igényeik vannak. A központ fontos szerepet tölt be azoknak a tanároknak, más iskolai szereplőknek és családoknak a tájékoztatásában és képzésében, akik az általuk ajánlott berendezéseket használják. Összesen 25 ilyen központ működik, mindegyik egy-egy iskolához telepítve, szerte az országban. Kerületi szinten a központok a környező iskolák igen nagy csoportját segítik tevékenységükkel. Munkájukat központi irányelveknek megfelelően végzik, éves EuroNews 21 8

9 tevékenységi tervet készítenek, és szervezetileg az Oktatási és Tudományos Minisztériumban működő központi egység alá vannak rendelve, amely koordinálja munkájukat. Ez a központi egység működtet megosztó- és vita-platformként egy Moodle közösségi helyet, amely integrálja valamennyi központ tevékenységét és 2011 között körülbelül tanuló felmérése történt meg, az ő támogatásukhoz szükséges segítő technológiák és erőforrások költségeit az Oktatási Minisztérium finanszírozta. Ezek a segítő technológiák hozzáférést adnak a számítógépekhez és speciális szerkezetekből, berendezésekből (software és hardware) állnak, annak érdekében, hogy a tanulók olyan feladatokat is meg tudjanak oldani, amelyekre a hozzáférés nélkül nem lennének képesek. Néhány példa az ilyen segítő technológiákra: brailler-ek, digitális kommunikátorok, alternatív klaviatúrák, kapcsolók, erősítők, képernyőolvasók vagy beszéd-szintetizátorok. A központnak vannak webhelyei és blogjai, amelyek tájékoztatják a felhasználókat szolgáltatásaikról, ezeket az alábbi link segítségével lehet közelebbről megismerni: Franciaország 2012: Az Autizmus Éve Annak ellenére, hogy közel 440,000 autista él Franciaországban és számuk folyamatosan növekszik minden 150-ből egy gyermek ma autistának számít az autizmussal kapcsolatos prekoncepciók még ma is igen elterjedtek az országban. Az Együtt az autizmusért mozgalom képviselői ezeket az adatokat és tényeket szem előtt tartva keresték meg javaslatukkal Francois Fillont, Franciaország korábbi miniszterelnökét. A francia kormány 2011 decemberében Az Autizmus Évének nyilvánította 2012-t. A kampány célja az, hogy bővüljön a francia közvélemény tudása és ismerete erről a rendellenességről. Alkalmat ad az autizmussal élő emberek, az autizmus által érintett családok és az autista emberekkel foglalkozó szervezetek és szakemberek számára, hogy országos szinten nyilvánuljanak meg. Az Autizmus Évével kapcsolatos további információért látogassák meg az alábbi webhelyeket: Norvégia: Új nemzeti befogadó oktatási-nevelési szolgálat A norvég Országos Sajátos Nevelési Igényű Oktatást Támogató Rendszer (Statped) eddig 11 független, az ország különböző helyein található erőforrás központból állt január 1-jétől ezeket az erőforrás központokat átszervezik, és egy új országos szolgálat fog működni Statped néven Tone Mørk asszony irányítása alatt. A változás minőségi reformot jelent, amelynek célja, hogy a felhasználók számára az egész ország területén biztosítsák az egyenlő hozzáférést a Statped szolgáltatásaihoz. Az új országos szervezet négy regionális fiókszervezetből áll, és az új Statped hat meghatározott alapterületen fog dolgozni: a hallássérültek a látássérültek, a nyelvi és beszéd-problémákkal küzdők, a szerzett agyi sérültek és a tanulási nehézségekkel küzdők. EuroNews 21 9

10 A norvég tanulóknak joguk van a lehető legspeciálisabban alkalmazott, a lehető (és ajánlott) leghosszabb ideig tartó oktatáshoz, s ennek az oktatásnak a helyi többségi iskolában kell folynia. A jogszabály világosan leszögezi, hogy Az iskolai oktatást és nevelést az egyes tanulók képességeihez és kapacitásaihoz kell igazítani. Azoknak a tanulóknak, akik a hagyományos oktatás keretein belül nem tudnak kielégítő tanulmányi eredményt elérni, joguk van a sajátos igényű oktatáshoz és neveléshez. Számos esetben előfordul, hogy az iskoláknak és a helyi hatóságoknak iránymutatásra és bizonyos kompetenciára van szükségük és a Statped segíti őket ebben a munkában. Speciális szolgáltatásokat nyújt a pedagógusok számára egyéni és rendszerszinten is azokon a területeken, ahol az ország 430 helyi önkormányzatának nincs meg a megfelelő kompetenciája. A befogadás a többségi iskolákban a norvég oktatáspolitika nagyon fontos célja. Ez azt is jelenti, hogy az országban működő legtöbb speciális iskolát kompetenciaközpontokká alakítják át, ahol a hangsúly a részidejű kurzusokon van, amelyeket a tanulóknak, a siket, a vak és a siket-vak gyermekek szüleinek és gondviselőinek, illetve az alternatív, kiegészítő kommunikációt igénylő tanulóknak indítanak. A további oktatás a tanuló saját önkormányzati területén működő iskolában, de egyéni adaptációval történik. Megmarad azonban két országos iskola az új Statped megalakítását követően is. Ezek egyike a Trondheimben működő, siketekkel dolgozó iskola, a másik pedig az Oslóban található iskola a siket-vak tanulók számára. További információért lépjenek kapcsolatban Jorunn Holennel, Norvégia ügynökségi koordinátorával: vagy látogassák meg a webhelyet. Szlovénia: CIRIUS Kamnik az Európai Parlamentben február végén a Kamnik városában működő Szlovén Oktatási és Rehabilitációs Központ (CIRIUS Kamnik) egy agyag-maszkokból álló kiállítást mutatott be az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága tagjainak. A Világ a maszkok mögött címet viselő kiállítás keretében amely a CIRIUS Kamnik tanulóinak munkáiból állt A különbözőség élménye címmel kerekasztal vitára került sor, ahol a résztvevők a sajátos igények területén érvényes legutóbbi oktatási koncepciókról vitatkoztak. A kiállítás megnyitója alkalmából szervezett kulturális program főbb előadói között volt Doris Pack, az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának elnöke, Milan Zver, ugyanennek a bizottságnak a tagja, valamint a CIRIUS Kamnik korábbi igazgatója, Mojca Škrinjar. A kerekasztal vitában részt vett Cor W. Meijer, az Ügynökség igazgatója, Carlotta Besozzi, az Európai Fogyatékossági Fórum igazgatója, Sogol Noorani, az Eurydice oktatáspolitikai és oktatási rendszerekkel foglalkozó elemzője, valamint Mette Mørk Andersen, a dán EUelnökség oktatási attaséja. A CIRIUS Kamnik-ot mint a megfontolásra érdemes jó gyakorlat példáját mutatták be a különböző európai szakembereknek. Az oktatás- és rehabilitációs terápiával foglalkozó mentorok több mozgásszervi fogyatékossággal küzdő gyermek és serdülőkorú fiatal munkáját és az ő sajátos igényeiket mutatták be a megjelenteknek. A kerekasztal beszélgetés során a résztvevők megvitatták a sajátos nevelési igényű iskoláskorú gyermekek általános oktatási rendszerbe történő befogadásának koncepcióját. Ez, valamint a kétirányú befogadás koncepciója rámutat arra a tényre, hogy a gyakorlatban rugalmas intézkedésekkel kell közelíteni a befogadó oktatás és nevelés felé. EuroNews 21 10

11 További információért lépjenek kapcsolatba Bojana Globačnik-kal, Szlovénia ügynökségi képviselőjével: Svédország: többnyelvűség és olvasási, írásbeli nehézségek A legtöbb tanuló, aki több nyelvet beszél, kezdeti olvasási és írásbeli készségeit minden probléma nélkül meg tudja szerezni, de nem mindegyiküknél ez a helyzet. Olyan tényezők mellett, mint a társadalmi és szocio-kulturális háttér, az iskolán belüli munka és bizonyos nyelvi tényezők is hátráltatni tudják egy tanuló tipikus olvasási és írásbeli fejlődését. A kutatók arra mutatnak rá, hogy a diszlexia legalább olyan gyakori a több nyelvet beszélő gyermekek, mint az egynyelvűek esetében. Ez a terület állt egy Svédországban a közelmúltban megjelent tanulmány középpontjában. Elkészítésének háttere az volt, hogy sok iskolának nehézséget okoz annak meghatározása, vajon egy olyan tanuló esetében, akinek anyanyelve nem svéd, az olvasási és írásproblémákat a speciális nehézségek - mint például a diszlexia - okozzák, vagy ezek a nehézségek inkább abból adódnak, hogy meg kell tanulnia, hogyan írjon a számára második nyelven. A kutatás fő célja az volt, hogy megvizsgálja azokat a feltételeket, amelyek révén korai szakaszban felismerhetők azok a tanulók, akiknél felmerülhet az olvasási és írásbeli nehézségek veszélye. A kutatás kilenc anyanyelvi tanárral, osztályfőnökkel és sajátos neveléssel és oktatással foglalkozó tanárral készített minőségi interjú-felmérés anyagaira támaszkodik. Az eredmények azt mutatják, hogy a korai felismerés feltételeit a következő tényezők határozzák meg: az együttműködés hatékonysága az egyes szakmai területek között; a pedagógusok kompetenciája és tapasztalata; különböző munkamódszerek és stílusok alkalmazása; a sajátos nevelés és oktatás támogatása, valamint a megfelelő szervezés és erőforrások. A tanulmány fő következtetése, hogy rendkívül fontos bevonni az iskolával kapcsolatban álló összes szakembert a többnyelvű tanulókkal való munka folyamatába, illetve, hogy szükség van a vonatkozó kutatási eredményekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére, mert így biztosítható, hogy a többnyelvű tanulók kedvezőbb oktatási élményekben részesüljenek. További információkért lépjenek kapcsolatba Elisabeth Lindén tanácsadóval (Svéd Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Oktatásért és Iskoláért): vagy látogassák meg a webhelyet. A jelentés svéd nyelven letölthető a honlapról. Dánia: Új jogi szabályozás a befogadó oktatás és nevelés területén, változás a gyógypedagógiai oktatás és nevelés koncepciójában A dán parlament elfogadta a kormány javaslatát, hogy változtassa meg a sajátos igényű oktatás és nevelés koncepcióját, illetve követelje meg az iskoláktól, hogy lényegesen nagyobb számú gyermek részére biztosítsák a befogadó oktatást és nevelést. A veszélyeztetett és segítségre szoruló gyermekek befogadó oktatása és nevelése így már kötelező minden iskolában. Az alkalmazott eszközök között megtalálható az egyéni segítség, a kisebb csoportokban való oktatás és nevelés, kiegészítő oktatás, gyakorlati EuroNews 21 11

12 segítség, illetve speciális kompetenciájú tanárok vagy közreműködők jelenléte a tanteremben. A befogadó oktatás és nevelés bevezetéséért az iskolaigazgató felel. A gyógypedagógiai oktatás és nevelés fogalma korlátozódik a speciális osztályokban és a speciális iskolákban tanulókra, illetve azokra, akik a saját otthoni tanulásuk érdekében heti több mint 9 órán keresztül vesznek igénybe egyéni segítséget. Ez azt jelenti, hogy az új jogi szabályozásnak köszönhetően mintegy 49,000 tanuló kerül át a gyógypedagógiai oktatási és nevelési körből a befogadó oktatást és nevelést támogató és segítő körbe. A jogszabály változása válasz arra a Dániában végbemenő folyamatra, hogy egyre nagyobb számú tanuló jelenik meg a gyógypedagógiai oktatásban és nevelésben. Az a fő cél, hogy a tanulók egyéni igények szerint történő differenciált oktatásával kapcsolatos felelősséget a többségi iskola keretei közé helyezzük. A Pedagógiai Pszichológiai Szolgálat szakembereinek a jövőben is feladatuk lesz, hogy a tanulók sorsát a gyógypedagógiai oktatás és nevelés körében is kövessék, de a befogadó oktatásban és nevelésben részesülő tanulók esetében az iskolaigazgatókra bízzák, hogy a tervezésbe és a tanácsadásba bevonnak-e külső szakértőket. A gyermek- és oktatásügyi miniszter követő rendszer bevezetését kezdeményezte az új jogi szabályozás segítésére a következő eszközök révén: létrejött a Nemzeti Befogadó és Gyógypedagógiai Oktatási Erőforrás Központ; áttekintették a befogadó oktatással és neveléssel kapcsolatosan rendelkezésre álló tényanyagot; megalakult a folyamatot segítő, támogató munkacsoport; kísérletek folynak a csoportban történő tanítással kapcsolatosan (amikor két tanár dolgozik egyszerre egy osztályban); kampány indult a különböző érintett szereplők bevonására, stb. További információért keressék Finn Christensent, az Ügynökség dán nemzeti koordinátorát: EuroNews 21 12

13 KIADÓI INFORMÁCIÓ Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért független és saját irányítású szervezet, amelyet az Ügynökség tagországai és az európai intézmények (a Bizottság és a Parlament) támogatnak. E dokumentum létrehozását az Ügynökség tagországainak, illetve az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának támogatása tette lehetővé: _en.htm A EuroNews-ban bárki által kifejtett nézetek nem szükségszerűen képviselik az Ügynökség, az Ügynökség egyes tagországai vagy a Bizottság hivatalos véleményét. A Bizottság nem felelős az e dokumentumban foglalt információ bármilyen felhasználásáért. E Hírlevélből kivonat készíthető, amennyiben a forrást világosan megjelölik. A Hírlevél elektronikus változata rendelkezésre áll az Ügynökség honlapján: E Hírlevél további példányai vagy bármely, az Ügynökség munkájával kapcsolatos információ beszerezhető: Titkárság: Østre Stationsvej 33 DK-5000, Odense C Denmark Tel: vagy Brüsszeli Iroda: 3 Avenue Palmerston BE-1000, Brussels Belgium Tel: A Hírlevél a következő nyelveken áll rendelkezésre: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, SV ISSN: European Agency for Development in Special Needs Education 2012 EuroNews 21 13

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Az információhoz való hozzájutás minden tanuló alapvető joga, akár fogyatékkal élő, illetve sajátos nevelési igényű,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért 2017. január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva Mi az EPALE A felnőttkori tanulás fejlesztésében, szolgáltatásában részt vevők nyitott közössége. Céljai:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A BEFOGADÁST TÁMOGATÓ OKTATÁSPOLITIKÁK FELTÉRKÉPEZÉSE

A BEFOGADÁST TÁMOGATÓ OKTATÁSPOLITIKÁK FELTÉRKÉPEZÉSE A BEFOGADÁST TÁMOGATÓ OKTATÁSPOLITIKÁK FELTÉRKÉPEZÉSE MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Az indikátorfejlesztés kihívásainak és lehetőségeinek feltárása A 27 országból

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata A PEDAGÓGUSOK SZEREPE A NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata NEMZETKÖZIESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN ÉS A KÉPZÉSBEN - 7 ÉV EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB Életen át tartó tanulás Leonardo Da Vinci program A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB European exchange of quality standards in rehabilitation

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben