Az autizmus kórkép gazdaságszociológiai szempontból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az autizmus kórkép gazdaságszociológiai szempontból"

Átírás

1 Az autizmus kórkép gazdaságszociológiai szempontból Gazdaságszociológia évközi beadandó dolgozat Készítette: Gálné Páll Anita Miskolci Egyetem Kereskedelem- Marketing III. évfolyam Neptun kód: WR04X0 1

2 Tartalomjegyzék: Címlap Előszó: Hipotézisek felállítása Prognózis Kutatási módszerek Szekunder kutatás Mi az autizmus? Az autizmussal élő emberek jellemzői, kórképük tünetei Az autista gyermeket nevelő családok jellemzői ma Magyarországon Primer kutatás Kutatási kérdés Hipotézis A kérdőív értékelése Primer kutatások összesítése, értékelése Összehasonlítás a hipotézissel Hipotézis Eredmény Következtetés Források Előszó: Az egyetemen azt a feladatot kaptam, hogy készítsek egy dolgozatot, bármely általam választott témából, ami kapcsolódik a gazdaságszociológiához, és ezt egy oldalas terjedelemben mutassam be. A téma meglehetősen bőséges, ezért 17 oldal lett a végeredmény. A dolgozatom címe: Az autizmus kórkép gazdaságszociológiai szempontból Azért ezt a témát választottam, mert engem is érint. A kislányom 6,5 éves, és autista. Szerintem nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, mert sokakat érint ez a probléma, viszont nem megfelelő a társadalom hozzáállása. Kevés segítséget kapunk, kevés a speciális intézmény, vontatott a diagnosztika, és még sorolhatnám a nehézségeket 2

3 Ezt a kórképet én most gazdaságszociológiai szempontból vizsgálom, elsősorban az autizmussal érintett családok szociális helyzetét szeretném bemutatni. Az emberek többsége az autizmust Barry Levinson, Esőember (Rain man), című, nagyszerű filmjéből ismeri. Sokan nem tudják azonban, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ezek a családok! Ezért készítettem ezt a tanulmányt, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra a tényre, hogy gazdaságilag, és szociálisan, és társadalmilag is a perifériára szorultak ezek az életközösségek, és tennünk kell(ene) valamit a változásért! (1) 2. Hipotézisek felállítása: Az autizmussal élő embertársaink családjának rossz a gazdasági, és szociológiai helyzete, azokhoz az emberekhez képest, akik, nem küzdenek ilyen jellegű problémával. 3. Prognózis: Véleményem szerint a hipotézisem igazolódni fog. 4. Kutatási módszerek: Szekunder, és primer adatgyűjtés, kutatás. Szekunder: A témához kapcsolódó, rendelkezésre álló adatok összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása. Legfőbb kiindulási pontja lehet a vizsgálatnak. A szekunder információk más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. Primer: Konkrét céllal összegyűjtött, első kézből származó adatok összessége. (pl.: Kérdőív.) 5. Szekunder kutatás: 5.1. Mi az autizmus? Az AUTIZMUS az agyműködés fejlődési zavara, mely genetikai tényezők, illetve az agyat ért károsító hatások következményeként jön létre. A tünetek az első három életév során jelentkeznek, és csaknem minden esetben egész életre szólóan megmaradnak. A károsodás mértéke különböző, a súlyosan megzavart fejlődéstől, az enyhe szociális zavarig terjed. 3

4 ember közül 4-5 mutat súlyos, enyhébb autista tüneteket. Fiúkban négyszer gyakoribb, mint lányokban. (2) Kialakulásának okaiban több tényező is szerepet játszik, ezeket most nem részletezném. Lényegesebbek a tünetek, hiszen ezek alapján ismerhető fel, és fontos megjegyezni, hogy a korai diagnosztika, szükségszerű, hogy minél hamarabb elkezdődjön a terápia a fejlesztés. Hiszen ezen múlhat, hogy milyen felnőtt válik belőle, tud e majd önálló életet élni a gyermek Az autizmussal élő emberek jellemzői, kórképük tünetei: 1. Közömbösen viselkedik. 2. Nem játszik gyerekekkel, csak ha felnőtt erőlteti, segíti. 3. Egyoldalú kapcsolat, a válaszra nem figyel. 4. Felnőtt kezével jelzi szükségleteit. 5. Szakadatlanul ugyanarról a témáról beszél. 6. Papagájszerűen utánozza a beszédet. 7. Bizarr viselkedés. pl. repdeső kézmozgás. 8. Indokolatlan nevetés és sírás. 9. Tárgyakat fogdossa, pörgeti. 10. Nem, vagy ritkán néz mások szemébe. 11. Változások ellen tiltakozik. 12. Fantáziadús szerepjáték hiánya. 13. Egyes dolgokat nagyon jól, gyakran tesz, de nem olyanokat, amihez szociális érzék kell. (3) Utánanéztem, hogy mit állít a szakirodalom az autizmussal élő gyermekek, felnőttek, szociális helyzetével kapcsolatosan: 4

5 5.3. Az autista gyermeket nevelő családok jellemzői ma Magyarországon (a családfunkciók globális pusztulása) Nincs szervezett segítség, nincs ez irányú szakemberképzés. A család működésében folyamatosan mélyülő, majd uralhatatlan krízishelyzet keletkezik, megkezdődik a családfunkciók globális pusztulása. Kulcsfogalom: az állandó egykeresetűségre kényszerített családok egy kétkeresős társadalomban előbb-utóbb törvényszerűen és kizárólagosan pusztulásra vannak ítélve!( ) ( )Az autista családoknak teljesen kilátástalan ma Magyarországon a sorsuk. E családok szociálisan lealacsonyított, társadalmilag kiközösített, egzisztenciálisan diszkriminált, egészségileg és gazdaságilag lepusztult állapotba kerülnek. De akkor hol a hazájuk ma az autista gyermeket nevelő magyar családoknak? : A Magyar Köztársaság Alkotmányának ide vonatkozó paragrafusai az autista gyermeket nevelő családokra populációs szintű jogi diszkrimináció formájában nehezednek országunkban. (4) 6. Primer kutatás: 6.1. Kutatási kérdés: Felmerült bennem a kérdés: Hogy is állnak ezek a családok, gazdaságilag, szociálisan? Készítettem egy kérdőívet, melyet ismerőseim körében küldtem szét, interneten keresztül. A minta viszonylag reprezentatív, mert az ország minden régiójából, különböző társadalmi rétegből származó családoktól, személyektől érkeztek a válaszok. Az értékelésnél két részre bontottam a válaszadókat: Autizmussal érintett családokra, és akiknek nincs ilyen jellegű problémájuk. A két családtípust szeretném összehasonlítani, hogy bizonyítsam hipotézisemet Hipotézis: Az autizmussal élő embertársaink családjának rossz a gazdasági, és szociológiai helyzete, azokhoz az emberekhez képest, akik, nem küzdenek ilyen jellegű problémával. A szekunder kutatás, bár nem túl részletes, helyhiány miatt, de eredménye igazolja a hipotézist. 5

6 6.3. A felmérés eredménye, kérdőív értékelése: AUTIZMUSSAL ÉRINTETT CSALÁDOK: AUTIZMUSSAL NEM ÉRINTETT CSALÁDOK: 1. A válaszoló neme: Nő: 54% Férfi: 46% Nő: 51% Férfi: 49% 2. A válaszoló életkora: 20 év alatti: 0% év:0% év: 46% év:38% 50 év felett: 16% 20 év alatti: 0% év:38% év: 54% év: 6% 50 év felett: 2% Az életkori megoszlás változó, a 20 év alattiak, korcsoportból senki nem válaszolt, érthetően, ők még jellemzően nem családfenntartók. 3. A válaszadó iskolai végzettsége: Általános iskolai: 0% Középiskolai: 40% Felsőfokú: 60% Általános iskolai: 0% Középiskolai: 52% Felsőfokú: 48% A válaszadók végzettségét illetőleg jelentős különbség látható, azonban ennek gazdaságszociológiai szempontból túl nagy jelentősége nincsen, véleményem szerint. 4. Ön dolgozik (munkahelyen, vagy saját vállalkozóként)? Igen: 61% Nem, munkanélküli vagyok: 7% Nem, Nyugdíjas, Rokkantnyugdíjas vagyok: 7% Nem, Gyesen, Gyeden vagyok: 25% Nem, egyéb inaktív vagyok: 0% Igen: 66% Nem, munkanélküli vagyok: 20% Nem, Nyugdíjas, Rokkantnyugdíjas vagyok: 0% Nem, Gyesen, Gyeden vagyok:14% Nem, egyéb inaktív vagyok: 0% Meglepő eredmény született a munkahelyeket illetően. Közel azonos az aktív dolgozók száma mindkét csoportban. Jelentős eltérés van a munkanélküliek arányában. Az autizmussal nem érintett családok több mint a duplája volt a munkanélküliek száma, viszont kevesebben vannak gyesen, gyeden. Ezt azzal tudnám magyarázni, hogy az autista gyermekeket nevelő szülők közül sokan nem tudnak munkát vállalni, viszont nekik az állam különböző családi ellátásokat biztosít. Ez azonban nem azonos a jóléttel! (5) 6

7 Egészségügy:35 % Oktatás:35% Kereskedelem: 15% Egyéb:15% Kistelepülés: 12% Város:38% Megyeszékhely: 38% Főváros: 12% 5. Ha igen, milyen területen dolgozik? Egészségügy:35% Oktatás:26% Kereskedelem: 13% Egyéb:26% 6. A válaszadó lakhelye: Kistelepülés: 14% Város:26% Megyeszékhely: 46% Főváros: 14% 7. A válaszadó családi állapota: Egyedülálló: 23% Egyedülálló: 40% Házas:69% Házas: 40% Kapcsolatban: 8% Kapcsolatban: 20% Özvegy:0% Özvegy: 0% Nagy eltérések vannak a csoportok között. Azt látható, hogy az autizmussal érintett családokban, magasabb a házasságban élők aránya, cáfolja ez azt a tévhitet, hogy az ilyen családtagok magukra maradnak gondjaikkal. 8. Háztartásában élők száma: 1-2: 20% 1-2: 38% 3-4: 67% 3-4: 53% 5-6 :13% 5-6 :9% 6-nál több: 0% 6-nál több:0% Az autizmussal érintett családok, többen élnek egy háztartásban, mint az autizmussal nem érintett családokban. Az utóbbinál jellemzőbb a szingli életmód is. 9. Háztartásban élő gyermekek (18 év alattiak) száma: 0 : 15% 1-2: 67% 3-4: 18% 4-nél több: 0% 0 : 38% 1-2: 62% 3-4: 0% 4-nél több: 0% 7

8 Míg az autizmussal érintett családoknál, nagyon kevés az ahol nincs kiskorú gyermek a családban, a másik tábornál, több mint a duplája ez az arány. Általánosságban elmondható, hogy mindkét csoportnál, közel azonos az 1-2 kiskorút nevelő családok száma, és lényegesen magasabb, az olyan családok száma, az autizmussal élők körében, ahol 3-4 kiskorú gyermeket nevelnek. (5) 10. Mennyi a család havi átlagos összjövedelme? Ft/ hó Ft/ hó Szemmel láthatóan jóval több az autizmussal érintett családok átlagos egy havi jövedelme, mint akik nem érintettek ebben. 11. Mennyi az egy főre eső jövedelem? Ft/ hó Ft/ hó Az egy főre eső jövedelem, viszont sokkal kevesebb, ez azzal magyarázható, hogy az autizmussal érintett háztartások több főből állnak, tehát kevesebb pénz jut egy családtagra. (5) 12. Elégedett a család összjövedelmével? Igen:39% Igen: 34% Nem:61% Nem: 66% Az arányok magukért beszélnek, jól tükrözik azt, hogy mindegy, milyen problémákkal küzdenek a mindennapjaikban, közel azonos az elégedettségi szóródás. 13. Van e Önnek, családjának, megtakarított pénze lekötött formában? (Bankbetét, Államkötvény, stb.) Igen: 22% Nem: 78% Igen: 20% Nem: 80% 8

9 Ennél a kérdésnél is, hasonló eredmények születtek, nincs nagy különbség, ami a megtakarítások létét illeti. Azonban a következő kérdésnél kiderülnek a különbségek! 14. Ha igen, ez a család egy havi összjövedelmének, hány százaléka? 86% 300% Itt jönnek ki a valós különbségek a két tábor között. Az autizmussal nem érintett családok lényegesen nagyobb összeget tudnak ilyen célra fordítani. Ez azzal magyarázható, hogy a másik tábor összes pluszjövedelmét, az betegséggel kapcsolatos külön költségekre kell fordítani. 15. Van e az Ön családjának tulajdonában személygépkocsi, vagy haszongépjármű? Van: 81% Nincs: 19% Van: 73% Nincs: 27% 16. Ha igen, akkor mennyi a jármű havi fenntartási költsége? Ft/ hó Ft/ hó Az autizmussal érintett családok, nagyobb számban tartanak fenn autót, és többet is költenek a járművekre. Ennek magyarázata, hogy sokszor az ilyen problémákkal küzdő, gyermekek, felnőttek szülei, nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, hiszen az autizmussal élők, sokszor nem tudnak a szociális normák szerint viselkedni, utasok megszólják a szülőket, kellemetlen szituációk adódnak. Erejükön felül vállalják inkább más javakról lemondva, a gépkocsi fenntartását. 17. A család összjövedelméből mennyit költenek rezsire? Ft/ hó Ft/ hó A lakásfenntartás, költségeiben nincsenek nagy különbségek. Nagyjából mindkét tábor azonos összeget költ ilyen célra. 18. A család összjövedelméből mennyit költenek élelmiszerre? Ft/ hó Ft/ hó Élelmiszerre viszont már valamivel többet költenek az autizmussal érintett családok. Sok autista fiatal speciális diétát fogyaszt, ennek magas a költsége. 19. A család összjövedelméből mennyit költenek ruházatra? Ft/ hó Ft/ hó Meglepő az eredmény a ruházat terén, lényegesen kevesebbet költenek ruházatra az autizmussal nem érintett családok. Ennek az lehet a magyarázata, hogy más az értékrendjük, más dolgokat tartanak fontosnak. 20. A család összjövedelméből mennyit költenek gyógyszerre? Ft/ hó Ft/ hó 9

10 Gyógyszerre az autizmussal élő családok költenek egy kicsit kevesebbet. Ez érdekes eredmény, hiszen azt gondolnánk, hogy sokkal több az ilyen jellegű kiadásuk. 21. A család összjövedelméből mennyit költenek hitelek finanszírozására? Ft/ hó Ft/ hó Az előzőekben kimutatott egy főre eső jövedelem magyarázza azt a tényt, hogy az autizmussal nem érintett családok jóval többet tudnak hitelek finanszírozására költeni. Viszont a továbbiakban jól látszik majd, hogy minden másra a másik csoport többet költ 22. A család összjövedelméből mennyit költenek szórakozásra? Ft/ hó Ft/ hó 23. Ha van a családban gyermek, a család összjövedelméből mennyit költenek oktatásra, fejlesztésre, különórákra? Ha van a családban fogyatékkal, autizmussal élő családtag a család összjövedelméből mennyit költenek oktatásra, fejlesztésre, különórákra? És itt a lényeg, ennél az adatnál. Ezzel a költséggel a nem érintett családoknál nem kell számolni (5) Igazolódni látszik, már most a hipotézis, miszerint az autizmussal élők, gazdaságilag sokkal rosszabb szociális helyzetben vannak, mint azok a családok, akik nem küzdenek ilyen problémával! 10

11 25. Ön a társadalom melyik osztályába sorolja családját? Szegény réteg: 15% Szegény réteg: 27% Középréteg: 85% Középréteg: 73% Felső tízezer: 0 Felső tízezer: 0% Az autizmussal érintett családok összjövedelme magasabb ugyan, mint a másik csoporté, de az egy főre eső jövedelem alacsonyabb, mégis kevesebben vallották magukat szegénynek. Ez egy furcsa ellentmondás. A felső tízezer kategóriába véleményük szerint senki nem tartozik. 26. Ha az ön jövedelme havi Ft-tal több lenne, mire fordítaná ezt az összeget? Gyermeke (i) m fejlesztésére, taníttatására 49% Utazásra, szórakozásra 35% Kölcsönökre hitelekre7% Befektetném:8% Más családtagok segítésére:1% Egyéb: Takarékoskodnék nyugdíjas éveimre! Gyermeke (i) m fejlesztésére, taníttatására 20% Utazásra, szórakozásra 38% Kölcsönökre hitelekre: 26% Befektetném: 0% Más családtagok segítésére: 6% Egyéb: 10% Bevállalnék egy lakás hitelt. Vállalkozást indítanék belőle! Hogy olyan dolgokra is jusson, aminek természetesnek kellene lennie, de e nélkül nem, vagy csak kevésbé futja. Semmi luxus, ahhoz kevés. Teljesen eltérő eredmények születtek, mindkét tábornak más fontos, másra vágyik. Az egyéb kategóriára írásban adtak választ a megkérdezettek, ebből néhányat idézek. A gyermek (eik) fejlesztése, megfelelő tanítása utáni vágy, az autizmussal érintett családokban, sokkal erőteljesebben mutatkozik meg. Erre áldoznának a legtöbbet, míg a másik csoportnál az utazás utáni vágy a legmagasabb, és azt követi a hitelek tisztázása. 27. Az Ön családjának anyagi helyzete: Hullámzó: 23% Hullámzó: 40% Állandó: 54% Állandó: 33% Mindig kevés a pénz, kölcsönből kell pótolni a jövedelmünket: 23% münket: 27% Mindig kevés a pénz, kölcsönből kell pótolni a jövedel- Jól látszik, hogy bár relatíve kevesebb pénzből élnek az autista gyermekkel felnőttel, élő családok, mégis biztosabb lábakon állnak, jövedelmük kevés, de állandó. Ami viszont a szomorú mai magyar valóságot tükrözi, az az utolsó adat Ennek nullának kellene lennie, mindkét táborban, az én véleményem szerint!!! 28. Ön szerint mi a család funkciója? A személy egyik természetes élettere a család, mely elsőként a házastársak számára biztosít kiegyensúlyo- Identitás forrása, az ember énképe, önértékelése nagymértékben itt dől el. 11

12 zott és harmonikus életet, ahol a család minden tagja biztonságra, gondoskodásra és oltalomra számíthat. Érzelmi biztonságot nyújt a családtagoknak, növeli a Ezen túlmenően a férfi és a nő szeretetéből új élet(ek), stressz tűrő képességet stb. gyermek(ek) születik/nek. A férj apává, a feleség anyává válik, és ez segíti személyiségük, életük kiteljesülését. Remélhetőleg újra családbaráttá válik a magyar családban. Érzelmi és kulturális-szellemi közösség. Szocializáció a társadalom, mert a családok jelentik bármely társadalom építőköveit, és ha ezt nem támogatják, a társadalom előbb-utóbb széthullik. Összetartás Egymás segítése Közel azonos a két csoport véleménye, ki hosszabban, ki pedig rövidebben fektette ki, a teljesség igénye nélkül olvasható fent néhány idézet. 29. Ön, tudásának, és iskolai végzettségének megfelelő munkahelyen dolgozik? Igen:78% Igen:53% Nem: 22% Nem: 47% Az autizmussal érintett családoknál, nagyobb a megelégedettség a megfelelő munkahely terén. Ennek az az oka véleményem szerint, hogy megbízható, állandó jövedelemre van szükségük, hogy talpon tudjon maradni a család, ezért jobban megbecsülik munkahelyeiket. 30. Ha nem a megfelelő helyen dolgozik, Ön szerint mi ennek az oka? Nyugdíjasként nem alkalmaztak tovább. Nincs a képzettségemnek, és egészségi állapotomnak megfelelő munkahely. Mivel a szakmám könyvkötő, sokkal nehezebb munkát találnom most, mint amikor elvégeztem ezt az iskolát.hoz, nincs szükség a végzettségem beszámítására. Gyer- Kevés a munkahely, sok a jelentkező, az ellátott feladatmekem és beteg nagymamám miatt nem tudok távolabbi, A gyermekemnek nincs megfelelő iskola a városunkban ezért utazni kell vele, négy órában nem találok jól fizető munkát vállalni. megfelelő munkahelyet az iskola környékén. Az alábbi kérdések speciálisan csak az autista gyermekkel vagy felnőttel, élő családokhoz szóltak: 31. Anyagi helyzetüket tekintve, Ön szerint ront a család anyagi helyzetén az, hogy autizmussal élő az egyik családtag? Igen:54% Nem:46% Meglepő eredmény született. Én azt gondoltam, hogy lényegesebben több lesz azoknak a száma, akik úgy vélik, ront a család anyagi helyzetén az, hogy autizmussal élő az egyik családtag. 12

13 32. Mennyire tud, Ön, és családja beilleszkedni a társadalomba? Be tudunk illeszkedni: 62% Nem tudunk beilleszkedni: 37% Szintén megdöbbentett az eredmény, mert nekem, mint autista kisgyermeket nevelő szülőnek, teljesen mások a tapasztalataim, de a nagy többség véleménye előtt meghajlok, a válaszadók 62%-a érzi úgy, hogy be tudnak illeszked- Csak sérült közösségbe lehetséges a beilleszkedés: 1% ni a társadalomba. 33. Ön szerint, milyen a társadalmi megítélése a fogyatékkal élőknek? Elfogadják őket: 37% Kirekesztik a fogyatékkal élőket: Ez már számomra is igaz eredmény. Ezen nincs is mit elemezni. Ez a valóság. 63% 34. Ön szerint segítenek e a közigazgatási hivatalok, az autizmussal élő családtagok hozzátartozóinak a problémáik megoldásában? Igen: 23% Nem:77% Jól tükrözi a közszféra hozzáállását. Sajnos ez az én tapasztalatom is. Az ügyintézés nehézkes, sok alkalmazott tájékozatlan, és nem túl kedves. 35. Gondolt már arra, hogy bentlakásos intézményben helyezi el, autizmussal élő családtagját? Igen: 35% Nem:65% A 35%-os arányon nem feltétlenül kell megütközni. Sok helyen megyénként vannak a szegregált intézmények, így sokak számára megoldhatatlan a mindennapos bejárás. 36. Gondolt már arra, hogy állami gondozásba adja autizmussal élő családtagját? Igen: 0% Nem: 100% Erre az eredményre vagyok a legbüszkébb!!! Bár sok nehézséggel küzdenek ezek a családok, mégsem választják az egyszerűbb megoldást. A mi harcunk egy örök szélmalomharca társadalommal. Kirekesztenek, és megnehezítik az életünket, sokszor fordulunk önmagunkba, és kiáltunk fájdalmas jajszóval a semmibe Mégsem adjuk fel, küzdünk, mert olyan a gyermekünk amilyen, de szeretjük őt, mindegy milyen, imádjuk őt Ő a miénk, a mi vérünkből született, kötelességünk őket a legjobb tudásunk szerint felnevelni! 37. Ön szerint megfelelő a pedagógiai ellátottsága az autizmussal élőknek? Igen: 0% Nem: 100% Ez az eredmény is önmagáért beszél A 38. kérdésre adott válaszokban a magyarázat: 38. Ha, úgy érzi, hogy nem megfelelő, megindokolná, hogy miért? SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL: Manapság sok vita folyik az integráció kontra szegregáció témájában. Mindkét ellátásnak van előnye és hátránya, de az uralkodó, és a mindenek felett, integráció elmélet megvalósításához (mely sok esetben megfelelő volna) nincs biztosítva sem anyagi, sem szakmai háttér. Így marad, az un. rideg (vagy hideg) integráció, ami végső soron csu- 13

14 pán problémás gyerekek kényszerközössége. A közoktatás jelenlegi működése nem hogy nem csökkenti, hanem inkább újratermeli a társadalmi esély különbségeket Az SNI jelenlegi, azaz fenntartói körben történő kezelése jelentős részben felelős a kialakult helyzetért, a finanszírozás céltévesztése törvényi eszközökkel nem tűnik korrigálhatónak. Állami garanciákat vállal az esélyegyenlőség érvényesítésére, finanszírozási modelljeiben azonban elveszik a statisztikai és szakmai kategóriák között, a fenntartónak átadott jogokkal pedig kiengedi kezéből az SNI szabályozását. A problémákat jogi szempontból tovább színezi, hogy a külföldről behozott, másolt, adaptált eljárások egy része nem rendelkezik engedéllyel, a szerzői jogok rendszeresen sérülnek. Rendszeresen találkozni lehet ugyanarról a gyermekről egymással jelentősen ütköző diagnózisokkal... A tanulási zavarok egyes kategóriáiban azonban számos, gyakran ellenőrizhetetlen, esetleg szakmailag megkérdőjelezhető módszer van használatban. Gyermekem Aspergeres, s normál iskolába jár, de a tanárok nincsenek felkészülve a velük való bánásmódra. Ezáltal az osztálytársak sem tudják kezelni ezeket a gyerekeket. Autizmussal élők részére nincs elegendő és megfelelő színvonalú oktatási intézmény, az általános iskolai szinten túl gyakorlatilag teljesen megszűnik a szervezett oktatás. Az állam semmiféle segítséget az oktatásban és ellátásban nem biztosít, a kiemelt családi pótlékon kívül, aminek az odaítélését a 18 év felettieknél érzéketlen módon meg is nehezítették. Olyan fejlesztő pedagógusokkal ellátni integráló intézményeket, akiknek nagy tapasztalatuk van az autizmussal ez lehetetlen feladatnak tűnik. Talán jó szemléletű pedagógusok mellé kellene nagyon hatékony, probléma megoldásra fókuszáló utazó gyógypedagógiai TANÁCSADÓ. Külföldön ez jól működik. 39. Mit lehetne tenni, a helyzet javítása érdekében Ön szerint? SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL: A diagnózis ne az emelt norma megszerzésének eszköze, hanem a fejlesztés és a megfelelő szakember (és intézmény) kijelölésének eszköze. legyen. Szükséges lenne a fejlesztő módszerek áttekintésére, rendszerezésére, elemzésére, a leggyakrabban használtak hatásvizsgálatára. A fejlesztésben résztvevő szakemberek köre, minősítése minimálisan elemzést, ideálisan felülvizsgálatot igényelne. A módszerek hatásvizsgálata, a fejlesztők szakmai feladatainak áttekintése nélkül a minőségbiztosítás rendszere sem dolgozható ki. Több intézményt kell számukra kialakítani, ahol tanítják őket pl.: szőnyeget szőni. Működhetne napközi otthonként, reggel bemennének az autizmussal élők, este pedig a szülők értük mehetnének. A munkáért cserébe ellátást, némi pénzt kaphatnának. Egy kis reklámmal biztos vagyok benne, hogy el lehetne adni az általuk készített szőnyegeket, falvédőket, stb. 14

15 A szülők önszerveződő mozgalmain és a különböző szervezeteken keresztüli (általában sajnos többségében teljesen hatástalan) nyomásgyakorláson kívül nem sokat. Lehet, hogy megérné egy próbapert indítani a családtag képviseletében a jogainak mulasztásos törvénysértéssel elkövetett folytatólagos csorbítása miatt. Ez viszont sok időt, energiát és pénzt felemésztő folyamat, ami valószínűleg valamelyik európai bíróságon végződne évek múlva. Igazában ezt is valamely érdekképviseleti szervezetnek kellene felvállalnia. Ezen kívül csak egyéni megoldásokat látok. 40. Ön milyennek találja a magyar közigazgatás, oktatás, és egészségügy, és a társadalom hozzáállását az autizmussal élő embertársainkhoz? SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL: Igen színes a kép, mert vannak kiemelkedően jó tapasztalatok, ugyanakkor a mai verseny- és sikerorientált, önmegvalósító világban, nincs helye az elesetteknek, gyakran az autizmus igazi problémáját nem is igen értik igazán. Gyakran a jó szándékú próbálkozások (pl. színdarabok, hamis beállításban (= az autisták mind zsenik) félrevezethetik a nagyközönséget. Bármely említett területen akkor van igazából esélye egy autistának, illetve az őt nevelő, gondozó családnak, ha jó kapcsolatai vannak az adott intézmények alkalmazottaival (lásd: egészségügy), vagy a család kiemelkedően jó anyagi helyzete biztosítja az autista emberhez méltó fogadtatását, ellátását. Egy szülő alábbi javaslatot fogalmazta meg egy internetes fórumon: NAGYON FONTOS LENNE AZ ISKOLÁKBAN EGÉSZSÉGES GYEREKEKNEK OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA KERETÉBEN BESZÉLNI AZ AUTIZMUSRÓL (PERSZE, SZÁMUKRA ÉRTHETŐ MÓDON), MERT AZ EGÉSZSÉGES TESTVÉREK BIZONY NAGYON MEGSÍNYLIK, HOGY KICSÚFOLJÁK ŐKET A TEST- VÉRÜK MIATT, ÉS NEM FOGADJÁK EL A MÁSSÁGOT (Erre már vannak biztató kezdeti lépések az AOSZ részéről ) Hiányosnak, mert főiskolákon tanítani kéne az autizmust, így megfelelően képzett óvónőket, pedagógusokat képezni, az egészségügynek rugalmasabban kéne kezelni az autista embereket, (legyen az egy fogászati szakrendelés), a társadalomnak is többet kéne tudni az autizmusról. (Volt olyan, megkérdezték tőlem, hogy ez fertőző-e). A közigazgatásban eddig még nem találtam hiányosságot. Iszonyúan elmaradott helyzetben van minden. Talán már tudják, az emberek, hogy van autizmus, de hogy az mivel jár, milyen iszonyatos erőfeszítés a mindennapi élet megoldása, pl. ha valaki egyedül marad a gyermekével, hogy hova fordulhat, ki segít rajta? Szinte senki. Vagy Ő megtalálja a helyeket, utakat, valahogy próbál élni fillérekből, mert sokan dolgozni sem tudnak, vagy a teljes elszegényedés, leépülés vár rájuk. Idősebb korban pedig nincs foglalkoztatás, semmit nem tudnak a gyerekeink csinálni, csak otthon tengődni, mert még a napközik kifizetése is probléma lehet, és nem is látják még ott sem őket szívesen. Sokféle autista, sokféle helyzet, sokféle hozzáállás. Mi szerencsére sok támogatást kapunk és kevesebb elutasítást, 15

16 de természetesen nekünk is vannak rémtörténeteink, mint mindenkinek. Szerintem, akit nem érint a téma, annak a mi mindennapi nehézségeinket, harcainkat lehetetlen megérteni. Én ezt nem várom el az átlag embertől, hiszen Magyarországon nagyon jellemző a kirekesztés, a elutasítás, nem csak az autizmussal élők felé. Negatív, mert nem ismerik, nem értik, nem akarják elfogadni az oktatásban és a társadalomban. Az egészségügyben már vannak pozitív változások, de nagyon kevés A közigazgatásban nem tudnak semmit szinte az autizmus nehézségeiről Nagyon kevés segítséget adnak Primer kutatások összesítése, értékelése: Gazdaságszociológiai szempontból, elemezve a felmérés eredményét, az állapítható meg, hogy az autizmussal érintett családok lényegesen rosszabb helyzetben vannak, mint a másik csoport. Bár a családi összjövedelmük magasabb, de az egy főre eső jövedelem lényegesen alacsonyabb, hiszen nagyobb a család létszáma, valamint a kiadások is sokkal erőteljesebbek. Többet költenek rezsire, élelmiszerre, autóra, különórákra. Érdekes eredmény született a családi állapotot illetően, megcáfolható az a tévhit, hogy az autizmussal élők családtagjaik magányosak, egyedül küzdenek a problémákkal. Több kiskorút nevelnek az autizmussal érintett családok, ez a kiadásokat is jelentősen növeli. A család jövedelmével egyik tábor sem elégedett igazán. Ez várható eredmény volt, tükrözi a mai magyar valóságot! A megtakarítások terén nagyon nagy a különbség az autizmussal nem érintett családok, lényegesen nagyobb összeget tudnak erre a célra fordítani! A hitelek kölcsönök terén is az autizmussal nem érintett családok vezetik a versenyt. A vágyakat illetően különböző dolgok voltak fontosak mindkét táborban, amit kiemelnék, az az, hogy az autizmussal élő családoknak, továbbra is az a fontos, hogy minél nagyobb összeggel segítsék autista hozzátartozójuk fejlesztését nevelését, míg a másik család típus tagjai inkább utaznának a pluszjövedelemből, illetve hiteleiket csökkentenék vele. Nagyobb a munkahelyet érintő megelégedettség az autizmussal érintett családoknál. Ezzel magyarázható az a tény, hogy a másik csoportban élők, gyakrabban váltanak munkahelyet, keresik önmagukat. Az autizmussal érintett családokra vonatkozott a kérdőív további része, ahol azt boncolgattam, hogy mennyire érzik hátrányos helyzetben magukat, szociálisan, és társadalmilag. A családok gazdasági helyzetére vonatkozó kérdésben, hogy ront e az anyagi helyzetükön, hogy autistával élnek, vegyes lett az eredmény, közel azonos számú lett az igen, és a nem válaszok száma. Különös eredmény született arra a kérdésre, hogy be tudnak e illeszkedni a társadalomba, nagy részük igennel válaszolt, de mindezek ellenére, kirekesztettnek érzik magukat, ez az én személyes tapasztalatom is. Az ellentmondás azzal magyarázható, hogy bár eljárunk dolgozni, és a családtagunkat is el tudjuk helyezni valahová, valameddig, de a társadalom többi tagja hátat fordít, homokba dugja a fejét, nem is törődik az autizmussal, és az azzal élők gondjaival. Ennek megerősítéséhez hozzájárul a közszféra dolgozóinak apátiája is. Alternatív megoldásként felvetettem a bentlakásos intézményt, illetve állami gondozást. Az előbbinél volt, aki igennel válaszolt, hiszen idősebb korában nem lesz más választása. De az állami gondozást, mint megoldást mindenki elvetette. A pedagógiai ellátással, senki nem volt elégedett, a leírt 16

17 vélemények összefoglalásaként az írható le, hogy mindenből több kellene, legfőképpen a pénzhiány az, ami kiemelendő. Megoldásként is sok javaslat érkezett. Végezetül azt kérdeztem a válaszadóktól mi a véleményük összességében, a közigazgatásról, oktatásról, és a társadalom hozzáállásáról. Elszomorító vélekedések születtek. Kevesen vállalják fel az autizmus problémáját, inkább homokba dugják a fejüket, mondván, ha ők nem látják, nincs is. Vannak kezdeményezések, kitörési kísérletek, de Magyarországon sajnos a megoldás még gyerekcipőben jár Összehasonlítás a hipotézissel: Hipotézis: Az autizmussal élő embertársaink családjának rossz a gazdasági, és szociológiai helyzete, azokhoz az emberekhez képest, akik, nem küzdenek ilyen jellegű problémával Eredmény: Igazolódott, bár vannak részterületek, ahol jobb helyzetben vannak az autizmussal élő családok, úgymint a gyermekek taníttatására szánt összegek, de ezek csak azért magasabbak, mert mindent elkövetnek ezek a családok, hogy nehéz anyagi helyzetük ellenére, normális életet biztosítsanak autizmussal élő hozzátartozóiknak, hogy az élet során ne szoruljanak állandó segítségre támogatásra Következtetés: Ez egy szélmalomharc, csak akkor fog változni, ha kormányzati szinten megértik és kezelni tudják ezeket a problémákat, és emberhez méltó életet biztosítanak minden autizmussal élő társunknak! Mert az alapvető emberi jogok szerint, ehhez nekik is joguk van! 7. Források: (1) 2&aq=1&aqi=g3&aql=&oq=es%C5%91e&gs_rfai= Alapján saját készítésű montázs. Letöltés ideje: (2) Készült az Angol Nemzeti Autista Szövetség (NAS) ismeretterjesztő kiadványa alapján, a fordítás megtalálható az Autisták Országos Szövetségének honlapján. Letöltés ideje: (3) Az Angol Nemzeti Autista Szövetség plakátja alapján. Letöltés ideje: (4) Letöltés ideje: (5) Diagramok, saját készítés

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Ez a fejezet a hálózatban működő családi napközik átlagos hozamára és költségére ad becslést, illetve felvázol egy lehetséges

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Helyettesítő termékek a tej esetében

Helyettesítő termékek a tej esetében Helyettesítő termékek a tej esetében Pavelka Vivien III. évfolyam, Pénzügy számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens Böröndi-Fülöp Nikoletta egyetemi

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben