Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3"

Átírás

1 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne azt mondani, hogy csak a ma már mindenki fülét eldugaszoló mini-hangfalaktól van ez. Igaz, hogy az mp3-lejátszók megjelenésével ismét óriási méreteket öltött a fülekbõl kilógó drótok mennyisége (ez a jelenség a 80-as évekre emlékeztet, amikor a walkman-ek elterjedése okozott nagy feltûnést és keltett némi rosszallást az idõsebb korosztályban), és milyen egyszerûvé is vált az elszigetelõdés: füldugó be, hangerõ fel és már nem is érdekel a világ! Szörnyülködhetnék azon a szerelmespáron, akik más-más zenét hallgatva és ellentétes ablakon kibámulva ülnek egymás mellett a buszon és csak az összekulcsolódó kezük jelzi, hogy talán van közük egymáshoz. Felháborodhatnék azon a másik ember iránti tisz-teletlenségen, amikor egy fiatalokból álló csoport tagjai úgy beszélnek a többiekhez, hogy mindannyiuk fülébõl kilóg a zsinór és borzasztó kakofóniát okoz az összekeveredõ sokféle dallam és ritmus. Meglepõdve ingathatnám a fejem azon a középkorú hölgyön, aki a kora reggeli buszon nemcsak olyan hangerõvel hallgatja a zenét, hogy az több üléssel hátrébb is tisztán érthetõ, de még mozog, dobog is hozzá a többiek nagy örömére. Szóvá tehetném mindezt, de mi értelme volna? Ha nekik így jó, éljenek így, süketen a környezetükre mi dolgom velük? A világot úgysem tudom megváltoztatni néhány kritikai sorral. Vajon így gondolták mindezt ötven évvel ezelõtt is? Nyilván akkoriban nem a fülhallgatón (mivel még nem volt) vagy a fiatalok céltalanságán (pedig ez örök téma!) sajnálkoztak, hanem az idegen elnyomáson és az élhetetlen körülményeken de õk meghallották a kor szavát és mertek is tenni valamit! Ha csak egy napra is odaálltak a többi tüntetõ mellé, ha csak egy sebesültet is eltámogattak a sortûz elõl, ha csak egy követ is ráhajítottak a támadó tankokra már megtették, amiért megszülettek! S ha még a forradalom bukása után is pártfogolták az üldözötteket, élelmet vittek a kitelepítetteknek, bújtatták és továbbsegítették a menekülõket, vagy csak vállalták a szenvedést és halált a hitükért és hazájukért százszorosan is változtattak a világon! Milyen jó, hogy nem minden ember süket a világra és nem mindenki nyugszik bele a megváltoztathatatlanba így lehetnek elõttünk példaképek õk, akiket odaállíthatunk a füldugósok elé: tessék, halld meg azt is, mit tettek õk! És menj, tégy te is így! Meg kell találnunk õket, hiszen még köztünk élnek: nagyapák, nagyanyák, szomszéd bácsik és nénik akik megélték, megszenvedték azt a kort, s ma még megkérdezhetjük tõlük, hogyan is történtek az iskolai tankönyvek és sok helyütt a tanárok által is igen mostohán kezelt, elhanyagolt vagy elhallgatott események. Mit tudhat egy mai fiatal egy távoli múltban élt példaképrõl, ha még a közelmúltját sem képes meghallani akár a saját maga, akár a média által létrehozott füldugók miatt? Szent Erzsébet emlékéve kezdõdik éppen ma. Mi jut eszünkbe róla? Jó esetben beugrik az Árpád-ház, mint családi háttér, a wartburgi grófi férj; a szent legendáját jobban ismerõk elõtt feldereng a kenyér és rózsa csodája, esetleg a betegek ápolásáról szóló részletek de a fõ kérdés mégis nyitott marad: ki volt ez az asszony, hogy olyan fontos nekünk ma, 800 évvel késõbb élõ magyaroknak az õ életpéldája? A magyar püspöki kar egy egész évet szentel a Szent Erzsébet életén és tevékenységén keresztül közvetített eszmények megismerhetõségének és megértésének. Számtalan különféle formában kerül majd elõ az adakozó önzetlenség, a segítõ szeretet, a rászorulókért adott élet gondolata a következõ év során. Vajon áthatol-e füldugónkon ebbõl valami is? -mg- XVIII. évfolyam 2. szám Tartalom Harcba hívta fiataljait az egyház 2 Szent marad örökké 3 k Még nem tudom... Lehet-e munkásfiatalokból vezetõket nevelni? 4 Hegyi Beszéd médiaiskola 5 V. Országos Megtérési Imanapok 6 k Az Életrendezés Háza programjai A Szolidaritás Éjszakája 7 k Ferences napköziotthon a Vajdaságban Múltba gyökerezett jövõ 8 Újak... 9 Önkénets központ 10 k Könyvajánló Regösnap Programajánló 12 k Lepramisszió k Viccek

2 2 Harcba hívta fiataljait az egyház A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója és a kialakult politikai helyzet kedvezõ hangulatot teremtett arra, hogy csatába hívhassák az egyházi vezetõk a Szegedrõl és környékérõl érkezõ fiatalokat. A megérkezõ harcosok zászlóaljakba tömörültek, és pajzsukat fölvéve hatalmas csatában vettek részt a szegedi Dóm téren... Mielõtt bárki megijedne, hogy a politika végérvényesen betört a templom falai közé, vagy az iszlám kultúra fenyegetésére gondolna, szeretném leszögezni, hogy ami a Dóm téren történt szeptember 23- án, az csak egy virtuális csata volt, melyet nem pengével és bárddal vívtak, hanem pihekönnyû gumilabdákkal, amikkel felelevenítettek egy várvédõ csatát, ahogyan a labdákat egyik térfélrõl a másikba dobálták. Mindennek az apropója a Szent Gellért-napi ifjúsági találkozó volt, melyet idén is a Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársai és segítõik szerveztek meg. Reggel Gyulay Endre püspök atya fogadott bennünket egy rövid reggeli imával, majd a nap témájával emlékezés a nándorfehérvári diadal évfordulójára kapcsolatban Hofher József jezsuita szerzetes tartott egy kis elõadást, mely beillett volna akár forradalmi szónoklatnak is. Számomra külön élményként szolgált ez a lendületes és érzelmekben bõvelkedõ beszéd (mely a gyengébb idegzetûeknek akár nyomasztó is lehetett). Az atya arról beszélt, hogy a gonosz és (ezt különösen kihangsúlyozta) a globális, kapitalista világ az, ami megrontja az embereket, valamint a mérhetetlen költekezés és vásárlás vonja el a fiatalok figyelmét a valódi értékekrõl. A hallgatóságot nemegyszer felállította a padsorokból és a menetrend szerinti énekrendet is felrúgta, amikor visszakérte egy általa kedvelt dalnak újbóli eléneklését. Az elhangzott kemény mondatokat kiscsoportokban emészthették meg a fiatalok, valamint a kiosztott zászlókon és a pajzsokon a saját életükbõl vett szimbólumokat és érzéseket jelenítettek meg rajz és festés formájában. Délután a Fogadalmi templom elõtti téren kisebb lovagi tornát tartottak, mialatt a Dóm altemplomában Az atya meséje címû misztériumjátékot láthattuk a Paraliturgikus Kutatások Mûhelye Grotowski-labor elõadásában. Az elõadás Nagy László: Ég és Föld címû oratóriuma és bibliai szövegek felhasználásával készült, a szerzõk: Punk Mária és Liszkai Tamás. A kitagadott apa története a tékozló fiú példázatának fordítottja. Itt a fiak tûnnek erõsebbnek, õk üldözik el otthonról az atyát, s teszik nevetségessé, koldussá, már-már õrültté. A züllésbe fordult, megkeseredett ember utolsó erejével még harcolni kezd azért, hogy megváltoztassa az eseményeket, megvédje az örökséget, és annak adja, aki méltó rá. A nándorfehérvári diadal és az 1956-os szabadságharc jubileumi évében szembesítésre hív meg ez a mese: mit tettünk az õseinkkel, az atyáinkkal, a hitükkel, az eszményeikkel, milyen örökösei vagyunk történelmünknek. De te fabula narratur! A mese rólad szól! Mindez olvasható volt a TALPRA címû alkalmi hírújságban, melyet a régi közhírré-tételrõl ismert pergamen formában osztogattak a résztvevõknek. Ebben a lapban lehetett nyomon követni a napközbeni és a miseénekeket, melyet gitáros, kongás fiatalok kísértek. A 16 órakor kezdõdött szentmisén Kiss-Rigó László püspök atya prédikált, majd igen hosszú, de nagy létszámú és nagyon jó hangulatú táncház zárta a napot. Ez a rendezvény minden bizonnyal jó alkalom arra, hogy összehívják és bevezessék a keresztény életbe mindazokat az ifjú korú keresztényeket, akiket nem csak az érdekel, amit a televízió vagy a média sugall, hanem az is, hogy milyen lelkisége volt a 1456-os nándorfehérvári hõsöknek, amikor harcoltak a vár falain, tovább annál, mint ahogy azt mások, vagy õk maguk gondolták volna... Dezsõ

3 2006. november 19. Szent marad örökké 3 A Szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola diákjai színdarabbal készültek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából, melynek címe: Szent marad örökké. A darabot egy helyi, az iskolában tanító tanárnõ írta, az 50-es években játszódik, mikor a gyerekek az iskolában döbbennek rá milyen is a kommunizmus igazi arca. A darabban végig jelen van (bár nincs megszemélyesítve) Mindszenty bíboros, és az elõadás érinti az október 23-án, történteket is. Egy nagyon jól felépített, (élõ) zenei betétekkel megrendezett színdarab, kb. 30 perces. Ha a valahol lenne rá igény, szívesen elmegyünk a darabbal az egyházmegye területén belül, mert úgy érezzük, ezt érdemes megmutatni másoknak is. Igaz, az évfordulón túl vagyunk, de amint látjátok 56-nak nincs vége, üzente ma is élõ! Serfõzõ Levente plébános Érdeklõdni: Szent Anna plébánia 6600 Szentes, Erzsébet tér 2. Tel.: (63) Még nem tudom......miért nehéz türelmesnek lenni? Általában arra törekszünk, hogy minél gyorsabban megoldjuk saját ügyes-bajos dolgainkat. Bedobjuk a pénzt az automatába, s máris kapjuk a csokit, üdítõt, szendvicset. Egyszerûen utálunk várakozni, utáljuk, ha nem teljesül egybõl az akaratunk, pedig meg kell tanulnunk ezzel az érzéssel együtt élni. Sõt, nagyon is fontos a türelmes, állhatatos, célra irányuló várakozás. Nem hiába van annyi közmondás is, ami figyelmeztet bennünket a kitartásra. (Pl. Türelem rózsát terem. Jó munkához idõ kell. Teher alatt nõ a pálma. Lassú víz partot mos.) Mind-mind azt kívánja bennünk erõsíteni, hogy ne nyugtalankodjunk, ne kapkodjunk, ne idegeskedjünk csak várjuk ki a megfelelõ alkalmat. Mindennek meg van a pillanata, mindennek el fog jönni az ideje. Az fontos, hogy akarjunk, jó célokért küzdjünk, de nem mindegy, hogyan. Ha úgy viselkedünk, mint egy türelmetlen horgász, aki folyamatosan rángatja a pecabotot nézve, van-e már rajta hal, akkor kevésbé lesz eredményes, kevésbé éri el a célját, nem úgy teljesül a pecázás, ahogyan akarta. Ki kell várni a megfelelõ alkalmat, s addig csak cselekvésre készen kell állni, várni és figyelni. Az adventi idõ is a várakozás idõszaka. Olyan tevékeny idõszak, amely megtanít bennünket a készülõdésre, a figyelmességre. Alkalom a türelmesség megtanulására. A reklámok, a modernizált világ arra ösztönöznek bennünket, hogy szerezd meg gyorsan, amire szükséged van, bármi áron, s akkor boldog leszel. Tudjuk azonban, hogy ez nem ilyen egyszerû, hiszen mennyivel többre értékeljük azokat a kapcsolatainkat, dolgainkat, elvégzett feladatainkat, amikért meg kellett izzadnunk, szenvednünk. Mennyivel jobban esik az otthon kisütött kalács, mint a boltban vásárolt, még ha kicsit meg is égett az alja. A karácsony is akkor lesz igazán értékes, örömteli számunkra, ha nem egybõl letudjuk ajándékvásárlással, hanem fokozatosan felkészülünk az igazi szeretet megszületésére bennünk, hogy tudjunk belõle másnak is adni. A békétlenség a türelmetlenségbõl fakad, a türelmetlenséget az akaratosság táplálja. Ezért tartom fontosnak az adventben ezt a gondolatot: Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Próbáljunk akaratunkról néha lemondva másokkal türelmesek lenni, de hogy ez könnyû lesz-e, még nem tudom. Misa

4 4 Lehet-e munkásfiatalokból vezetõket nevelni? avagy egy képzés tapasztalatairól A Keresztény Munkásifjú Mozgalmak nemzetközi találkozóin értetlenül hallgattuk, hogy miért központi kérdés más országokban a fiatalok képzése. Ahogy kezdtünk kiöregedni a mozgalomból, rájöttünk, hogy ez alapvetõ stratégiai szempont, ha egy keresztény ifjúsági szervezet folyamatosan ki akarja nevelni az utánpótlást. Megfogalmaztuk, hogy ifjúsági csoportok létrehozásában a terepmunka mellett nagyon fontos, hogy a rátermettebb fiatalokat meghívjuk arra, hogy egy képzés után õk legyenek a saját kortársaik apostolai. Sok szerencsés egymásra találásnak és beszélgetések köszönhetõen Szegedrõl négy, Budapestrõl egy csoport fiataljait sikerült meghívni a képzésre. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, akik jelent-keztek, már mûködõ csoportoknak a tagjai, így szoros kapcsolatot kialakítva a vezetõikkel, folyamatosan nyomon tudjuk követni fejlõdésüket. A képzés négy szinten folyik: l A fõleg középiskolás fiatalok egy alapképzésben vesznek részt, melynek célja, hogy aktívabban be tudjanak kapcsolódni egy felnõtt vezetõ mellett a csoport vezetésébe és ebben bizonyos feladatokat vállaljanak. l A fiatalok felnõtt csoportvezetõi a képzések között közösen értékelik a fiatalok fejlõdését, keresik a lehetõségeket, hogy feladatokon keresztül bevonják õket a csoport vezetésébe, s maguk is elsajátítják azokat a módszereket, amelyekkel a fiatalok megismerkednek. l A mozgalom tagjai részt vesznek az alapképzésben, és tapasztalataikkal, nyitottságukkal és szintén fiatal lendületükkel segítik, biztatják a középiskolásokat elkötelezõdésükben a világi apostolkodás felé. l A mozgalom tagjai egy továbbképzésben is részt vesznek, melynek alapvetõ célja, hogy önállóan is el tudjanak indítani középiskolás csoportokat. Sokat tanakodtunk azon, mit is érdemes átadni, illetve mi várható el középiskolás fiataloktól. Elsõsorban olyan módszereket vettünk át a JOC nemzetközi tapasztalatából, amelyek egyszerûek, de segítik abban a fiatalokat, hogy egy csoport belsõ életét elmélyítsék, illetve a társadalmi szerepvállalásukat már ilyen fiatal korban ösztönözzék. Ilyen módszerek: l a három igazság módszer rávezeti a fiatalokat arra, milyen fontos szerepük lehet abban, hogy küzdjenek és tegyenek a társadalmi igazságtalanságok ellen, illetve segítsenek kortársaiknak a baráti, családi, munkahelyi és környezetük emberi kapcsolatainak fejlesztésében. l A Barátság Térkép módszer elsajátításával rávehetik kortársaikat a csoportban, hogy megosszák egymás között legfontosabb kérdéseiket, egyszerû lépéseket keressenek ezek megoldásában. l A Láss Ítélj Cselekedj módszert használatával a kérdéseik mélyebb megvilágítására nyílik lehetõség. Fontos, hogy felnõtt lelkész vagy kísérõ mellett segítséget kaphatnak abban, hogy kérdéseiket a Szentírás tükrében is megvizsgálják és ez is ösztönözze õket a cselekedeteikben. l A koordináció módszer alapján felismerték a fiatalok, hogy vezetéssel kapcsolatos tapasztalataikat és kérdéseiket megvitathatják, egymástól is kérhetnek segítséget. Ez a tapasztalat-megosztás segíti a fiatalokat abban, hogy egy szövetség, illetve ami talán ennél is fontosabb, barátság alakuljon ki a szegedi középiskolás hittanosok között. l Az akciókampány módszere a társadalmi részvételre ösztönzi a fiatalokat. Megtanulták, hogyan lehet egy kérdõívet összeállítani, melyhez egy igen nehéz, de fontos témát választottak: a szenvedélybetegségeket, azon belül is a kábítószerek okozta problémát. A képzés során egy szakértõ segítségével összeállítottak egy kérdõívet, és vállalták, hogy az iskolában a lehetõ legtöbb társukkal kitöltik azt. Evvel egyszerre nyílik lehetõségük arra, hogy diáktársaik figyelmét felhívják a problémára, másrészt barátságokat kössenek, népszerûsítsék saját csoportjukat és programjaikat. Eszter és Laura A Szeged-Belvárosi plébánia DHISZ (Dóm Hittanosainak Ifjúsági Szövetsége) közösségébe járunk. Eszter: Már kiskorom óta járok hittanra és azóta belenõttem ebbe a közösségbe. Az itt tanultak segítségével már egyedül is sikerült egy hétvégés programot megszervezni a csoporttársaimnak. Laura: Engem elõször Eszter hívott el és ottmaradtam a közösség miatt. A DHISZ-ben az tetszik, hogy fiataloknak szól, teljesen ránk szabottak a programok, és jól érezzük magunkat itt. A veze-tõképzõn a jó társaság és a hangulat az, ami tetszik és néha hasznosakat is hallunk. :-)

5 2006. november Bognár Szabolcs Cserkész közösségbe járok már második éve, amelynek munkásfiatalok a tagjai. Amikor érettsé-gizõ évfolyamba jártam, Cusa <Kósa László szerk.>, a felnõtt vezetõnk egy osztályfõnöki óránkon a Dériben meghirdetett egy cserkészfoglalkozást. Elmondta, hogy természetjárást, túlélési dolgokat lehet ott megtanulni, és ez felkeltette az érdeklõdésemet. Nagyon tetszenek az itt megélt táborok, túrák és a hétvégi csoportos foglalkozások. A csoportfoglalkozáson képzések vannak, pl. tájolás, térképészet, csomózások stb. Néha egyes eseményekre, programokra készülünk, azokat tervezzük, amelyekben vannak bátorságpróbák, de van pihenés, lazulás is, mert ezt is szeretik a fiatalok. Én segédvezetõi szerepet töltök be, és a Déris raj vezetésében segítek Cusának a heti rendszerességû csoportfoglalkozásokon és a táborok megszervezésében. A képzést azért választottam, mert Cusa hívott, másrészt szeretnék segíteni azoknak a fiataloknak, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel vagy szabadidejükkel. Tetszik, hogy találkozom olyan fiata-lokkal, akik komolyan gondolják a vezetést vagy a fiatalokon való segítést. Lehet komolyabban megbeszélni bizonyos témákat, pl. a Szent Koronáról, Bibliáról többet tudtunk beszélgetni, de ugyanígy megvitattuk a fiatalok valós helyzetét is. Szeged-Szentmihályi fiatalok Csoportunk úgy jött létre, hogy a plébánosunk hívott meg bennünket egy levélben, a további tagokat pedig a barátaik hívták késõbb. Az év során együtt szoktunk újévezni (akár valamelyik tagnál), anyák napjára szervezünk programot (ennek nagyon örültek, sõt néhány anyuka el is sírta magát). Betanultuk a betlehemezést és ha egy család meghívott minket, akkor elmentünk hozzájuk. Egy családnál kaptunk kolbászt (helyesen: kóbászt ) és ebbõl kóbászpartit szerveztünk. Év elején és év végén szalonnát sütünk és a heti találkozókon hétköznapi témákat beszélünk meg. A vezetõképzõre a csapatból elõször mindenki eljött, de végül hárman maradtunk. Nagyon tetszik, hogy új embereket ismerünk meg, érdekes dolgokról hallunk. Olyan témák is elõkerülnek, amik elõtte is foglalkoztattak, pl. mi szükséges egy csoport összehozásához. Kocsis Edit A Baby-sitter és a szentmihálytelki csoportba is járok, néha a cserkésztáborokba is elmegyek. Nagyon fontos számomra a csoportokban, hogy mi, fiatalok együtt leülünk és beszélgetünk. Új dogokat tanulunk egymástól, jobban megismerjük egymást. A Baby-sitter csoportban nagyon jó volt, amikor családnapon együtt vigyáztunk a gyerekekre. A mihálytelki csoportban az tetszik, amikor este összeülünk és szalonnát sütünk. A táborokban az egész hangulat: ahogy elmegyünk együtt, sátorozunk, elzárva a külvilágtól. Legutóbb kicsit hideg volt, de hõsiesen kitartottunk. (Amikor nem kaptunk ebédet, azt is kibírtuk.) Kaszper Pál (egy csoportvezetõ véleménye) Egyházi körülmények közt negyedik éve, másutt 6-7 éve rendszeresen foglalkozom fiatalokkal. A Szentmihályi plébánián a kamaszhittan csoportot vezetem, a Nagyító Alapítvány keretein belül pedig évi 4-6 alkalommal hétvégi képzés csoportvezetõje vagyok, amit középiskolás diákok számára tartunk. Azért fontos számomra, hogy fiatalokat is bevonjunk az ifjúsági munkába, mert egyértelmûen át kell adni a stafétát. Annyira sok lehetõség van köröttünk, hogy nagyon nehéz eligazodni, melyiket érdemes választaniuk. Különösen nehéz ez a lázadókorban. Ha itt tudunk értéket mutatni nekik, akkor remény van rá, hogy ezt õk is fölismerik és nem lesznek elveszett bárányok... A képzésre járó fiataloknál legnagyobb fejlõdést abban tapasztalom, hogy igényükké vált a közösség. Érzik, hogy jó tartozni valahová, hogy érdemes járni. Ezenkívül sokat fejlõdött az önismeretük, érettebbek lettek. Saját jövõbeni terveim épp változnak, mivel elköltözünk egy másik városrészbe, így a hittancsoportot el kell hagynom. Marad számomra a Nagyító, ami egy teljesen más forma, de nagyon szép munka. Elsõsorban ott szeretnék hatással lenni az ifjabbakra... H e g y i B e s z é d m é d i a i s k o l a KMM-JOC A JM média a Magyar Keresztény Alapítvány Audió- Vizuális Stúdiója januárjában HEGYI BESZÉD címmel 1 éves, havonta egyszeri, egész napos elfoglaltsággal járó, médiaiskola képzést indít két csoportban: 1. Felnõtteknek, lelkészeknek, lelki munkásoknak, presbitereknek, hitoktatóknak, ifivezetõknek és mindenki másnak, aki szeretne jó eszköz lenni Isten kezében a médián belül. 2. Fiataloknak, a média (televíziózás, rádiózás, újságírás) egyes területei iránt érdeklõdõ vagy már gyakorló fiataloknak. Bõvebb információ a oldalon található. Ha téged ez most nem érint, vagy nem keltette fel érdeklõdésedet, vagy idõhiány miatt nem tudnál részt venni, kérjük, továbbítsd olyanok felé, akiket ez a téma érinthet! Kérjük a lelkészeket, papokat, gyülekezeti vezetõket, ha van a gyülekezetükben olyan fiatal és/vagy kreatív egyháztag, akiben látnak erre a feladatra nyitottságot, tehetséget, tájékoztassák errõl a lehetõségrõl. Köszönettel és tisztelettel: Kádár József, az iskola alapítója és vezetõje

6 6 V. Országos Megtérési Imanapok Maradjatok meg szeretetemben! /Jn 15,9/ Kedves Testvérem! Amikor Urunk, Jézus barátaival meg akarta ünnepelni a húsvétot, a velük töltött utolsó, földi vacsorán így szólt hozzájuk: Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15,9) Isteni tekintetével látta, hogy néhány óra múlva teljesen magára hagyják, elárulják és azt is letagadják, hogy egyáltalán ismerték. Tudta, hogy mi lakik barátai szívében, mégis szerette õket. Emberi tekintetével szomjazta viszontszeretetüket, sóvárgott azután, hogy vele maradjanak, ne hagyják magára és imádkozzanak vele az elfogás elõtt. Vajon bennünk, mai barátaiban mit lát Jézus? Mi lakozik a szívünkben? Erõtlenségünkben készek vagyunk-e a Lélek erejével imádkozni? Akarunk-e áldozatot hozni Jézusért? Vagy már nem is hiszünk abban, hogy a Jézusért vállalt áldozatok gyümölcsöt hoznak? Ha õ annyira szeretett minket, hogy életét adta értünk, akkor nekünk mit kell tennünk õérte és egymásért? Kedves Testvérem! Ha ezek a kérdések valóban megérintik szívedet, akkor térj meg és imádkozz! Térj meg és imádkozz, hogy megmaradj Jézus szeretetében! Az imában és a megtérésben szeretnénk segíteni Neked. Gyere, hogy együtt megtérjünk! Gyere el az V. Országos Megtérési Imanapokra! Gyere el, és ünnepeljük együtt Jézust, mert Õ azt akarja, hogy vele legyünk és imádkozzunk közösségeinkért, falvainkért, városainkért, hazánkért és az Egyházunkért! Szilveszterkor ne a diszkót, ne a bálat, hanem Jézust válaszd! Válaszd a dicsõítést énekkel, gitárral, kitárt karokkal, tapssal! Néhány gyakorlati információ: December 29-én, pénteken 17:00-kor kezdõdik és január 1-én, hétfõn ebéddel, búcsúzással, imádsággal ér véget. Érkezz pontosan és maradj végig! Ezt nyomatékosan kérjük! Helyszín: Püspökszentlászló, a plébánia vendégháza. A buszok Pécsrõl indulnak félóránként Hosszúheténybe, ahonnan egy gyönyörû erdei út vezet fel a faluba. Költség: 7500 Ft. Kérünk, hogy 1500 Ft-ot küldj el postai utalványon, miután telefonon vagy ben egyeztettünk. Cím: 7833 Görcsöny, Hársfa u. 4., Tel.: (72) ; (30) , Jelentkezési határidõ: december 15. Erdei, hegyi sétához megfelelõ bakancs, alváshoz hálózsák kell. Hozz magaddal Szentírást! Ne hagyd otthon nyitott szívedet, és köztünk is õrizd meg! (Ne ijedj meg, ha egy kicsit õrültnek látszunk! Mi így szeretjük és szolgáljuk Jézus Krisztust.) Hegyháti Tibor görcsönyi plébános és a szolgáló testvérek Az Életrendezés Háza programjai November Élni jó, meghalni szép (Reményik Sándor: Béke) Vezeti: Nemeshegyi Péter SJ Az élõ Isten az élet barátja (Bölcs 11,27). Ezért az élõ ember az Isten dicsõsége (Szent Ireneus). Legyünk mi is az élet barátai, és szolgáljuk az élet kultúráját (II. János Pál). Igaz, meghal minden, ami e földön születik, de Jézus halála és feltámadása óta hisszük és tudjuk, hogy a halál kapuján át utunk az életbe visz. November 30 december 3. Képtelen istenképeink Vezeti: Medgyessy L. Emmánuel teológus, logoterapeuta és Honti Irén evangélikus kórházlelkész, logoterapeuta Háromnapos önismereti lelkigyakorlaton ismerkedhetnek az érdeklõdõk az Istenre nyitottságunk alapjaival, saját tapasztalatokat szerezve errõl a belsõ ajándékról. Megismerhetjük önmagunkat abban a tekintetben, hogyan vagyunk arra teremtve, hogy a Mindenható Istent megismerjük s mindazt, ami vele kapcsolatos, transzcendens. Mindenkiben él valamilyen istenkép, jó vagy kevésbé jó, netán torz. E három napban mód lesz ezeken javítani, helyes istenképre szert tenni s Vele a kapcsolatot rendezni. Ebben segít majd Viktor E. Frankl, a logoterápia atyjának szellemisége, gondolatai, tanításai a Szentírás mellett, csoportos és egyéni beszélgetésekben, elcsendesedésben és imában. Minden Isten keresõt és újra keresõt szeretettel várunk! Korcsoport: év December Ökumenikus remény Vezeti: Nemesszeghy Ervin SJ Ez a lelkigyakorlat összekapcsolja az adventi reményt az ökumenizmus reményével, hogy Jézus bensõbb eljövetele szívünkbe és bûnös világunkba majd megszünteti a keresztény egyházak széttöredezését és lesz egy akol és egy pásztor. De hogyan? Mi módon? Errõl elmélkedünk és ezért imádkozunk ebben a lelkigyakorlatban. Bõvebb ismertetés és jelentkezés a következõ elérhetõségeken: Életrendezés Háza, 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11. Tel.: (72) vagy (30) Honlapok: vagy

7 2006. november november 16 17: A Szolidaritás Éjszakája virrasztás a hajléktalanokért 7 Kérdés, hogy lesz-e valaha kutyából szalonna, hajléktalanból házlakó attól, hogy mi a Klauzál téren este héttõl hajnalig ott vagyunk. Kérdés, hogy csak ennyirõl szól-e a Szolidaritás Éjszakája. Változtat valamit az emberek és az állam hozzáállásán egy viszonylag csendes virrasztás? Szépen el tudtuk mondani idegen újságíróknak és kameráknak, hogy milyen sok haszna van, ha itt ember az emberrel találkozhat, ha mi mindenféle információkat adunk arról, hogy hogyan segíthet valaki, ha akar, sõt, a helyszínre is hozhat mindenféle adományokat. Hajnalban a kutya és a szalonna közt vívódva nehéz. Az ünnep heve hajlamos bennünket a szalonna pártjára állítani. Igazán megható, ahogy a cigány igazán szívbõl énekel, ha a nagyszájú kedvencünk ott áll és úgy izgul, hogy újra kell kezdenie a verset, hogy királynõnek nevezik az embert, könnyeket lát, igazi örömet, amikor egy darabig mindenki szeret mindenkit. Mégis, a virrasztás alatt a kutya csak kutya maradt, harapott, mert sosem elégszik meg azzal, amit kapott. No mi legyen a dilemmával? Kell-e nekünk õket megváltoztatni? És ha igen, miért maradnak a dolgok a régiben? Nem hagytak dilemmázni. Folyton kérdezgettek, mit írogatok. Antusnak mondtam, hogy le kell írnom, mit gondolok az éjszakáról. Õ pedig a papírom hátuljára a következõket írta: Társaim és magam nevében szeretném megköszönni ezt az éjszakát mert sokat kaptam az ember társaimtól, s fõleg a szociális munkásoktól mink úgy hívjuk õket, hogy zsíroskenyér osztók. Nagyon szeressük õket, mert csak õk vannak nekünk. Kérünk titeket, hogy adjatok támogatást nekik hogy segíthessenek nekünk. Gyönyörû, persze ettõl még mindig nem világos, hogyan szerethetjük õket elég okosan ahhoz, hogy az valódi segítség legyen. Csak próbálkozunk. Juli Ferences napköziotthon a Vajdaságban Böjte Csaba ferences atya neve sokak elõtt ismert. Nevéhez fûzõdik a dévai árvaház létrehozása és azóta több árvaház és napközi otthonok létrehozása. Az õ pártfogásával és Harmath Károly ferences atya munkálkodása révén a szerbiai Bácskában, Szabadkától kb kilométerre délre esõ kis falucskában, Dreán napközi otthon indult az õsszel. Az új otthonnak gyermek lesz lakója napközben. Akik délután mennek iskolába, délelõtt vesznek részt a napközi programjában, a délelõttösök pedig délután. A gyermekek legfõképpen a rendszeres ebédnek fognak örülni, de nevelõnõjük, Csík Ildikó azon lesz, hogy megszeressék a tanulást és javítsanak tanulmányi eredményeiken. Mindenki imáját kérjük, hogy Isten áldja meg ezt a munkát, amelyrõl meg vagyunk gyõzõdve hiszen számtalan jelét adta, hogy az Õ akarata. Emellett kérjük, hogy ismerõseiknek is újságolják el ezt a hírt és amennyiben a jó Isten arra indít valakit, hogy anyagilag is tudja támogatni a dreai gyerekeket kérjük, tegye azt meg. Az otthon csak akkor tud mûködni, ha biztosítva lesz a gyermekek számára a napi 1 euró összegû támogatás. Csaba testvér szokta mondani, hogy ha egymillió magyar ember havonta 100 Forintot adna, az már biztos alap lenne a rászoruló gyerekek számára. Az adományt a Szent Ferenc rend által indított Poverelló Alapítvány számlájára kell befizetni, amely Magyarországon is be van jegyezve. Reményünk, hogy ez a napközi otthon úttörõje a következõknek. Már más községbõl is jelezték az igényt egy ilyen jellegû napközi felállítására. Napközi otthonunkat Böjte Csaba atya áldja és szenteli meg november 17-én. Isten áldását kérve a kezdeményezésre és minden jószándékú támogatóra: Vrecko M. Marisztella nõvér A támogatás befizethetõ: Ferences Rendház, Újvidék/Novi Sad, Cara Dusana 4. Országos Takarékpénztár, 6720 Szeged, Klauzál tér 5. Számlaszám:

8 8 Múltba gyökerezett jövõ A csengelei egyházközség jubileumi búcsúünnepe A Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó kis település, Csengele plébániáján 4 éve egy fiatal, háromgyermekes hitoktató házaspár él és tevékenykedik világi apostolként Krisztus szolgálatában. Õk mutatják most be 75 éves egyházközségük történetét, jelenét és jeles évfordulójuk megünneplését. Csengele község Szegedtõl északi irányban mintegy 40 kilométerre fekszik. A nyugalom szigete - mondja mindenki, amikor beér a szép, rendezett faluba. A kétezer lelket számláló település lakosságának fele ma is tanyán él békésen, nyugodtan, sokat imádkozva, ugyanakkor keményen dolgozva megélhetéséért. Csengele története röviden Területét a régészeti leletek tanúsága szerint a középkorban kunok lakták. A feltárások során két templom maradványait is megtalálták. A török uralom után került ez homokos puszta Szeged birtokába. Lakói földmûveléssel, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A XX. század elsõ felében már 4000 körüli volt a csengelei tanyákon élõ emberek száma. Számukra nagy segítség volt, hogy gróf Klebelsberg Kunó miniszter több tanyasi iskolát is építtetett az 1920-as években. Ezekben az intézményekben rendszeresen tartottak szentmiséket is. A lelkipásztori ellátást a szomszédos Balástya papjainak kellett megoldaniuk, ott volt a legközelebbi templom is. A csengelei hívekben erõsen élt a vágy, hogy önálló egyházközségük legyen, s ne kelljen a 20 kilométerre lévõ balástyai plébániahivatalba menniük ügyes-bajos dolgaikat intézni. Ezt a várakozást Glattfelder Gyula püspök úr teljesítette be, amikor 1931-ben engedélyezte a csengelei egyházközség felállítását, melynek patrónusa Szent Imre herceg lett. A háborús, majd a kommunista idõk nem tették lehetõvé, hogy a jámbor hívek templomot is építsenek; a plébánia három szobáját összenyitva tartották a szentmiséket egészen 2001-ig. Ekkor épült fel az új templom, melyet Csengele szülöttének, Laczkó Ferenc plébános, pápai prelátusnak köszönhetnek a helybeliek. Az egyházközség jelene Csengelén még él a hagyományos vallásosság: a szentségek felvételét és a gyermekek hitoktatását sokan fontosnak tartják (az iskolások 80%-a jár hittanra). Érezhetõ azonban, hogy ez nem elegendõ az élõ hit megõrzéséhez és továbbadásához. Ezért a hitoktatásban is igyekszünk a fõ hangsúlyt a közösségben megélt szeretetre helyezni, hiszen így tapasztalható meg legjobban Isten szeretete. A fiataloknak lehetõségük van betérni plébániánkra kötetlen programok alkalmával is. Sajnálatos tény, hogy a paphiány miatt 1996 óta nincs a falunak helyben lakó plébánosa. Laczkó Ferenc atya két segédlelkésszel együtt Kistelekrõl látja el Csengelét és a környezõ településeket (Pusztaszert, Ó- pusztaszert, Dócot, Balástyát és Sándorfalvát). Az egységes irányításnak elõnyei is vannak: gyakran találkozunk, közös programokat szervezünk ebben a nagy közösségben (imaórák, elõadások, táborok), tudunk egymás gondjairól, örömeirõl. Megalakítottuk az Ifjú Keresztények Egyesületét (IKER), mely pályázatokkal és rendezvények szervezésével támogatja az egyházközségekben a lelkipásztori munkát. A kistérséghez való tartozáson kívül igyekszünk erõsíteni az egyházmegyéhez való kötõdésünket is. Évek óta nagyon jó a kapcsolatunk a szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvánnyal és a tavaly alapított Egyházmegyei Pasztorális Centrummal. Tagjai vagyunk a Világi Apostolok Közösségének (VAK), amely már nem csupán egyházmegyei, hanem országos kapcsolatokat is jelent. Igyekszünk tehát a csengeleiek egyházi látóterét ily módon tágítani, s nagy örömünkre már látszódnak a magvetés elsõ csírái. Jubileumi ünnepség A november 5-ét megelõzõ hetekben mindig lázas készülõdés jellemzi községünket. Diákjaink, szüleik és a nagymamák is jól tudják, hogy hamarosan kisebb-nagyobb, igen örömteli feladatok várnak majd rájuk, hiszen hamarosan következik templomunk és egyházközségünk védõszentjének ünnepe, s a falu apraja-nagyja jön majd Szent Imrét ünnepelni. Lehet-e szerepelni, lesz-e megint saját alkotásokból készült képzõmûvészeti kiállítás, szabad-e kókuszos süteményt hozni vagy a pogácsa jobb lenne? ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoznak felénk nap mint nap. Az idén védõszentünk ünneplése még két árnyalattal gazdagodott: 2006-ban ünnepli a csengelei egyházközség fennállásának 75 éves jubileumát, s a falu egyik büszkesége, gyönyörû új temploma most 5 esztendõs. Ünnepségsorozatunk is e három esemény köré szövõdött. A kétnapos ünnepség nyitásaként a péntek esti szentmisét követõen Taizéi imaórát tartottunk, melynek megszervezésében nagy segítségünkre volt a szegedi Egyetemi Lelkészségrõl Pálfai Zoltán atya zenésztársaival és barátaival együtt. A megható és bensõséges énekes imádságon a

9 2006. november 19. szomszédos települések fiataljai közül is részt vettek néhányan, akikkel a korábbi nyári hittanos táborokban szövõdtek barátságok. S hogy a lélek után a test is táplálékhoz jusson, azt az esti agapé volt hivatott biztosítani. Ennek elõkészítésében jelentõs segítséget nyújtottak községünk fiataljai akik bár az ország különbözõ tájain tanulnak, mégis gyakran és szívesen visszajárnak plébániai rendezvényeinkre. Másnap a Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársai a Felrázás program keretében játékos vetélkedõt tartottak a gyerekeknek a templom körül. Volt itt labdacsata, célbadobás, gólyalábazás, hernyótalpazás, létrába bújva parkban bolyongás az aprónép nagy örömére. A résztvevõk legfiatalabbika (aki a Taizéi imaórán is jelen volt) egy két és fél éves kisfiú, a legrégebb óta (mintegy 70 éve) fiatalokat pedig néhány nagyszülõ képviselte. A nagy hidegben a versenyzõk gyorsan kimelegedtek az érdekesnél érdekesebb játékok közben. Aki megéhezett, megszomjazott, felfrissülhetett a templom elõtt felállított nagy asztalnál, amire a finomságokat az anyukák és a nagymamák készítették elõ. A múlt emlékeibõl Molnár Mihály helytörténész közremûködésével kiállítást készítettünk templomunkban, mely bemutatta, hogy a hetvenöt éven átívelõ eleven egyházi élet ma is folytatódik településünkön. Az utolsó tárlókban ugyanis olyan alkotások voltak láthatók, melyeket napjainkban készítettek az ifjú hittanosok, s olyan fotók is kiállításra kerültek, melyek az elmúlt év történéseit (hittanos tábor, vetélkedõk, közös éneklések) mutatták be. M ú l t b a gyökerezett jövõ mondta erre a kiállítást megnyitó Lantos István tanár úr, Mészáros István szavait idézve. Az elõdök 75 év alatt végzett munkáját egy ünnepi könyvkiadványban is megörökítették a kiállítás szervezõi, akik a korabeli dokumentumokat összegyûjtve és az immár elhunyt Papp Istvánné, egykori hitoktató értékes feljegyzéseire támaszkodva könyvvé álmodták múltunkat. A csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt éve címû könyv gyönyörû fényképmelléklete pedig azokat a híveket dicséri, akik megõrizték és a szerzõk rendelkezésére bocsátották 9 mára már halványuló elsõáldozási, bérmálási fényképeiket, emléklapjaikat. A hittanosok az esti szentmise elõtt egy tanulságos és szép mûsort adtak elõ, megelevenítve Szent Imre herceg életét, s példaképül állítva õt a magyar és fõként a helyi fiatalság elé. A nap fénypontja az ünnepi szentmise volt, melyet Gyulay Endre püspök mutatott be. Szentbeszédében kiemelte, hogy Szent Imre példáját az imádságos lelkületben mindenkinek követnie kell. Az ünnepi istentisztelet végén Laczkó Ferenc plébános mutatta be és méltatta az egyházközség 75 éves történetét bemutató könyvet, mely méltó emléket állít mindazoknak, akik szolgálták és segítették ezt a közösséget. Isten segítségével arra törekszünk, hogy az õ emlékük és hitük tovább éljen a csengelei emberekben. Katona Attila és Zólyomi Katona Theodóra Újak... Gondolatok és kérdések az új tanév elején. Amolyan examen. Magamnak és mindenkinek. Új tanév. Új kezdet. Szeptember, október. Fölkészültségem? Új napok. Új lehetõségek. Mivel megyek elébük? Új lendület. Kitart? Meddig? Új emberekkel találkozom. Hogyan fogadom õket? Új arcok. Mit látok bennük? Új találkozások régiekkel. Hogy vagy? (Igen, még érdekel.) Új találkozások újakkal. Ki vagy? (Igen, már érdekel.) Új(ra) reggelek. Új indokok a föl (nem) kelésre. Mit látok mai napomban? Nyûgöt? Örömet? Hogyan indulok neki? Új kapcsolat(ok). Mit is akarok tõle? Miért is van rá szükségem? Új örömök, ajándékok. Istentõl. Isten által az emberektõl. Hogyan fejezem ki hálámat? Új istentapasztalatok. Köszönöm! Hogyan lehetek még nyitottabb, figyelmesebb rájuk? Új(ra) ütközések, félreértések, szóváltások, konfliktusok. Kész vagyok-e tisztázni, megbeszélni? Mik a szándékaim? Hogyan tudok a béke és kiengesztelõdés eszköze lenni? Új fájdalmak. Szembenézek vagy elmenekülök? Ki tudom-e mondani rájuk az igent? Új feladatok. Megtanulandók, elintézendõk, el nem felejtendõk... Milyen a hozzáállásom? Megtalálom-e bennük az értékeket? Új egyetemi rendszer. Bolognából. Tényleg jó ez nekünk? Mit hoz? Mik az elõnyei, hátrányai? Új a tandíj. Kard a fejünk fölött. Félelem, bizonytalanság: mibõl fogjuk kifizetni? Valóban méltó és igazságos? Új püspök az egyházmegyében. Honnan jött? Merre tart? Mi a benyomásod? Hallottál már róla? Hogyan viszonyul az ifjúsághoz? Hogyan viszonyulok hozzá? Új, ifjúságot is érintõ lépések egyházmegyénkben. Lelkipásztori napok. Lelkipásztori terv. Hogyan tudok (akarok-e) a magam módján bekapcsolódni? Tettel? Imádsággal? Új program a magyar egyházban: Szent Erzsébet év. Elgondolkodom: (akár istenes) tetteim, s azok mozgatórugója, szíve-lelke... Hogyan teszem, amit teszek? Mi az igazán fontos: tetteim vagy azok módja, az abban rejlõ szeretet? Új (régi-új) hangnem a közéletben. Mindez a nemzeti imaévben. Erkölcsi, lelki válság. Figyelmes vagyok-e arra, hogy mi és hogyan befolyásol? Hogyan védekezem az engem támadó erõkkel szemben? Mit teszek saját lelki megújulásom érdekében? E gondolatok és kérdések: vezérfonal. Lehetõség a tudatosságra, figyelemre, megújulásra. Akár napról napra. Élek vele? paffy

10 10 Vannak emberek, akik a mi segítségünkre is szorulnak! Önkéntesként segíteni tudunk nekik! Hogyan? Sokszor elég a bevásárlásban segíteni egy magányos, idõs embernek. Egy mesét felolvasni a gyermekkórházban. Segítõ beszélgetésben részt venni nehézhelyzetben élõ emberekkel. Élettapasztalatunkat, tehetségünket megosztani sérült emberekkel. T e i s l e h e t s z ö n k é n t e s! G o n d o l t á l m á r r á? Az önkéntes lehetõségek megtalálásában segít a szegedi Önkéntes Központ: Szeged, Kálvária tér 21. Telefon: (20) Az Önkéntesek Hete országos rendezvénysorozat alkalmából június 7-tõl kezdte meg mûködését a szegedi Önkéntes Központ. A központ Csongrád megyében folytatja tevékenységét, szervezeti hátterét a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevû nonprofit szervezet biztosítja. A Központ szegedi és környékbeli civil szervezetek számára közvetít önkénteseket azzal a szándékkal, hogy a fogadó szervezetek munkájukat hatékonyabban végezhessék. Az önkénteseket fogadó szervezetek számára regisztrációjuk után az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelõen közvetít a központ segítõket, folyamatosan bõvülõ önkéntes-adatbázisa alapján. A központ célja, hogy az önkéntes tevékenység számára ismertséget és elismertséget szerezzen az önkéntesek, a szervezetek, és a helyi civil élet körében. A közvetítésen kívül információnyújtás és tanácsadás folyik az önkéntesek és a szervezetek számára az önkéntességrõl általában, valamint a helyi lehetõségekrõl. A szervezeteket képzés során készítik fel az önkéntesek fogadására egynapos önkéntes-menedzsment oktatás során. A szegedi Önkéntes Központ tagja az országos Önkéntes Központ Hálózatnak, amelynek küldetése az önkéntesség kultúrájának terjesztése országos szinten, valamint a hazai társadalmi környezet pozitív befolyásolása az önkéntesség elfogadása érdekében. Amennyiben igényli, hogy szervezete számára önkéntest közvetítsünk, esetleg kérdései vannak az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatban, forduljon a szegedi Önkéntes Központ munkatársához! Zsivkovitsné Gyenes Krisztina André Louf: A többi kegyelem, A spirituális kísérés Ez a könyv arra az evangéliumi türelemre tanít, amely egyszerre tudatosítja saját felelõsségünket, a másik ember szabadságát, és bízik Isten Lelkének teremtõ és megújító erejében. A szerzõ mély biblikus, teológiai, szerzetesi mûveltségére és több évtizedes apáti szolgálatának emberi tapasztalataira támaszkodva egy egészen különös és bátorító út lehetõségét fogalmazza meg. A kísérõ segít a másik embernek, hogy túl minden sebesülésen és ellenálláson megszülessen önmaga számára, a saját valódi énje számára. A kísérõ elkísér, vagyis a másik mellett halad, ugyanazon az úton. Figyelmeztet az akadályokra és segít õket elkerülni. Nem elõzi meg a másikat, még csak nem is követi. Saját személyes útja általában nem is hasonlítható az övéhez. Minden út szigorúan egyedülálló. Bencés Kiadó, 2006., 284 oldal, 2900 Ft

11 2006. november 19. Ott voltunk. Hogy hol? Ruzsa mellett, egy lovastanyán. Hogy mikor? október 7-én, egy csodálatosan napsütéses napon. Hogy miért? Hogy mit csináltunk? Errõl fog szólni a következõ pár sor. De kezdjük az elején... Szeptemberben, amikor az éves programokról beszélgettünk, csapatparancsnokunk említette, hogy idén is megrendezik a regös napot. Úgy hallottuk, a tavalyi is jól sikerült, így hát azon a bizonyos szombati reggelen elindultunk Ruzsa felé a busszal. A Bordás kereszttõl (ahol a busz lerakott minket) egy félórás üdítõ sétát tettünk, míg végül megérkeztünk a tettek színhelyére, a lovastanyára. A regisztrációnál mindenki megkapta a névkártyáját, amelyen különféle jelek is szerepeltek (pl. szív, tulipán, csillag, nap). És akkor hirtelen elkezdõdött a II. Regös nap. Délelõtt annyi lehetõséget kaptunk a játékra, új dolgok tanulására, szórakozásra, hogy alig tudtuk kihasználni. Lehetõségünk volt például agyagozni, batikolni, nemezelni, gyertyát önteni és gyöngyöt fûzni. Aki mindezekkel nem érte be, kipróbálhatta magát íjászként vagy fafaragó mesterként. Nem véletlenül voltunk lovastanyán: aki elég bátorságot érzett hozzá, akár lovagolhatott is, vagy megülhette Csongort, a csacsit. Amikor már mindenki kellõképpen megéhezett, megebédeltünk (ekkor még mindenki tarisznyából táplálkozott...). A délután második felében lett valódi jelentõsége annak, hogy a névkártyájára mindenki egy szimbólumot is kapott. Ez alapján hívták a csoportokat a nagy meglepetés megtekintésére, átélésére. Ez pedig a meseerdõ volt, amelyben egy idõs néninek kellett segítenünk, megkeresni a fiát. Kalandos utunk során találkoztunk egy sárkánnyal, a néni anyukájával és sok csodalénnyel is... Regösnap Ezután következett egy érdekes produkció, a népi divatbemutató. Különleges és szép viseleteket tekinthettünk meg. A kalotaszegi, csángó, székely, szatmári és alföldi viseleteket lekörözve a legnagyobb tetszést a turbános matyó, a cigány, illetve a 21. századi plázaviselet aratta. Ez után mindenki ehetett abból a paprikás krumpliból, melynek illata fél délután korgásra késztette gyomrunkat. E verõfényes, élményekben gazdag nap zárásaként a résztvevõk táncházban múlathatták az idõt. Mindehhez a talpalávalót két külön zenekar szolgáltatta: a körtáncok után a Kender együttes foglalhatta el az alkalmi pódiumként szolgáló pajtát. Igen nagy lelkesedéssel láttunk neki az esti program megvalósításához. Körbe-körbe, karikába roptuk a moldvait, ûztük az ördögöt majd karoltuk át egymást a gyimesi táncokhoz. A szusszanásnyi, lélegzetvételnyi pihenõt követték a széki táncok: széki négyes, széki lassú majd a gyorsabb verzió. Az ügyesebbek, tapasztalt, szakmabeli jártasságra már szert tett cserkészek önállóan rophatták a táncot, míg az újdonsült érdeklõdõk a tánctanítás elõnyeit is élvezhették. A széki és mezõségi blokk közé beékelve egy polgári hagyományokat õrzõ tánccal ismerkedhettünk meg, ami talán a résztvevõk többsége számára újdonságként hatott. Jó volt, hogy együtt tudtuk zárni ezt a napot fergeteges jókedvvel és mulatsággal. Jó volt, hogy mindenki nyitott volt a másik felé és ezt a befogadó szándékot még a nap végi fáradtság sem tompította lényegesen. Különös hangulatot adott mindehhez a tanyasi környezet a maga természetességével és természet-közeliségével. Napzártakor/éjnyitáskor a tanyavilágnak és az itt-ott felbukkanó õzeknek búcsút intve különbusszal érkezhettünk vissza Szegedre. Jó volt együtt, és reméljük, legalább ennyire jó lesz jövõre is! Köszönet a sok segítõ kéznek! Kis Judit és Kerekes Teri sz. Árpád-házi Szent Margit cserkészcsapat

12 12 november 19. vasárnap este 7 órakor Stojic Jovan ismert dallamokat, jazz standardokat játszik zongorán a Millenniumi Kávéházban. november 20. hétfõ este 8 órakor A Moe (Mókus és barátai) koncert a Millenniumi Kávéházban november 20. hétfõ este 8 órakor Filmvetítés a a Millenniumi Klubban. Robert Zemeckis: Kapcsolat november 21. kedd este 6 órakor Az újvidéki HÍD folyóirat bemutatkozása a Millenniumi Klubban. november 21. kedd este 8 órakor Jazzlesz koncert a Millenniumi Kávéházban november 22. szerda este 8 órakor Coctail Duó koncert a Millenniumi Kávéházban november 23. csütörtök este 7 órakor Zenei est és Szent Imre-bál a Szent Imre Szakkollégiumban november 23. csütörtök este 8 órakor A Frankie Látó Quartett együttes estje a Millenniumi Kávéházban november 25. szombat 10 órától "Büszkeség és balítélet" maraton az Egyetemi Lelkészségen november 25. szombat este 8 órakor Latin est a Millenniumi Kávéházban Gyógyítsuk meg õket! A lepra már gyógyítható! Programajánló november 25. szombat délután 5 órakor "Fekete kisasszony" címû vásári bábjáték a Barboncás Társulat elõadásában az Alsóvárosi Kultúrházban. Belépõ: 400 Ft/fõ november 27. hétfõ este 8 órakor Taizéi imaóra a Szent Imre Szakkollégium kápolnájában december 3. vasárnap délután 5 órakor Testi-lelki egészség és lelki harmónia a mindennapokban címmel elõadás az Alsóvárosi Kultúrházban. A belépés ingyenes! december 4. hétfõ reggel fél 7-kor Az elsõ roráte az Egyetemi Lelkészségen december 8. péntek este 6 órakor Csókási Katalin Nóra zománcmûves tûzzománc kiállítása az Alsóvárosi Kultúrházban. december 9. szombat délután 5 órakor A meseerdõ titka címmel bohóc paródia a Negyednégy Színház elõadásában az Alsóvárosi Kultúrházban. december 19. kedd este 7 órakor Hajléktalan-Karácsony a szegedi Dóm elõtt (elõkészületek: reggeltõl a Szent Imre Szakkollégiumban) A világ 6 millió leprás betegének gyógyításában 32 éve vesz részt a magyar Lepramisszió, melynek javára Jótékonysági rendezvényt tartanak november 26- án, vasárnap 16 órakor az újszegedi Szent Erzsébet templomban (Torontál tér, a régi híd lábánál). Közremûködõk: Dobos Katalin színmûvész, a Szegedi Nemzeti Színház tagja; Dr. Csanádi László DLA orgonamûvész, fõiskolai tanár; a Szegedi Baptista Gyülekezet Énekkara, vezényel: Balázs György; Horváth Anikó református lelkész, aki bangladesi leprások között végzett munkájáról tart képes beszámolót. Bevezetõ áhítatot tart: Dr. Kiss Imre püspöki helynök, plébános. A belépés ingyenes. Adományokat a helyszínen kitett perselybe kérünk elhelyezni. LEPRAMISSZIÓ (Mt 10:8) 1151 Budapest, Alagi tér 13. Adószám: Bankszámlaszám: Pakson az út mellett epret árulnak: Jó napot! Mennyi az eper? 300. Lékeljem? A szovjet iskolában, valamikor az 50- es években a tanítónõ bevisz egy kitömött nyulat az órára és megkérdezi: Na, gyerekek, mi ez? Ló. feleli Ivánka. Nem, Ivánka, nem ló. Gepárd. válaszolja Szerjozska. Nem, Szerjozska, nem gepárd. Gondolkozzatok, gyerekek, egy kicsit! E- gész fél évben róla tanultunk. No, Aljoska? Csak nem Vlagyimir Iljics személyesen? Elmentem lángososnak. Végre egy zsíros állás! Egy autóst lefényképeztek a rendõrök, amikor kissé gyorsabban hajtott a kelleténél. Hamarosan kapott is egy 40 dolláros csekket, meg az autója fényképét. Válaszként elküldte a rendõrségre 40 dollár fényképét, mire ismét kapott a rendõröktõl egy másik fényképet. Egy bilincs volt rajta. Ezután elég hamar befizette a 40 dollárt... A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Felelõs kiadó: Kondé Lajos Fõszerkesztõ: Márton Gábor Grafika: Kiss Norbert Címünk: Katolikus Ifjúsági Alapítvány 6720 Szeged, Dóm tér 15. Telefon és fax: (62) és Támogatta a RENOVABIS Tördelés: Nagy Péter

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben