Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3"

Átírás

1 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne azt mondani, hogy csak a ma már mindenki fülét eldugaszoló mini-hangfalaktól van ez. Igaz, hogy az mp3-lejátszók megjelenésével ismét óriási méreteket öltött a fülekbõl kilógó drótok mennyisége (ez a jelenség a 80-as évekre emlékeztet, amikor a walkman-ek elterjedése okozott nagy feltûnést és keltett némi rosszallást az idõsebb korosztályban), és milyen egyszerûvé is vált az elszigetelõdés: füldugó be, hangerõ fel és már nem is érdekel a világ! Szörnyülködhetnék azon a szerelmespáron, akik más-más zenét hallgatva és ellentétes ablakon kibámulva ülnek egymás mellett a buszon és csak az összekulcsolódó kezük jelzi, hogy talán van közük egymáshoz. Felháborodhatnék azon a másik ember iránti tisz-teletlenségen, amikor egy fiatalokból álló csoport tagjai úgy beszélnek a többiekhez, hogy mindannyiuk fülébõl kilóg a zsinór és borzasztó kakofóniát okoz az összekeveredõ sokféle dallam és ritmus. Meglepõdve ingathatnám a fejem azon a középkorú hölgyön, aki a kora reggeli buszon nemcsak olyan hangerõvel hallgatja a zenét, hogy az több üléssel hátrébb is tisztán érthetõ, de még mozog, dobog is hozzá a többiek nagy örömére. Szóvá tehetném mindezt, de mi értelme volna? Ha nekik így jó, éljenek így, süketen a környezetükre mi dolgom velük? A világot úgysem tudom megváltoztatni néhány kritikai sorral. Vajon így gondolták mindezt ötven évvel ezelõtt is? Nyilván akkoriban nem a fülhallgatón (mivel még nem volt) vagy a fiatalok céltalanságán (pedig ez örök téma!) sajnálkoztak, hanem az idegen elnyomáson és az élhetetlen körülményeken de õk meghallották a kor szavát és mertek is tenni valamit! Ha csak egy napra is odaálltak a többi tüntetõ mellé, ha csak egy sebesültet is eltámogattak a sortûz elõl, ha csak egy követ is ráhajítottak a támadó tankokra már megtették, amiért megszülettek! S ha még a forradalom bukása után is pártfogolták az üldözötteket, élelmet vittek a kitelepítetteknek, bújtatták és továbbsegítették a menekülõket, vagy csak vállalták a szenvedést és halált a hitükért és hazájukért százszorosan is változtattak a világon! Milyen jó, hogy nem minden ember süket a világra és nem mindenki nyugszik bele a megváltoztathatatlanba így lehetnek elõttünk példaképek õk, akiket odaállíthatunk a füldugósok elé: tessék, halld meg azt is, mit tettek õk! És menj, tégy te is így! Meg kell találnunk õket, hiszen még köztünk élnek: nagyapák, nagyanyák, szomszéd bácsik és nénik akik megélték, megszenvedték azt a kort, s ma még megkérdezhetjük tõlük, hogyan is történtek az iskolai tankönyvek és sok helyütt a tanárok által is igen mostohán kezelt, elhanyagolt vagy elhallgatott események. Mit tudhat egy mai fiatal egy távoli múltban élt példaképrõl, ha még a közelmúltját sem képes meghallani akár a saját maga, akár a média által létrehozott füldugók miatt? Szent Erzsébet emlékéve kezdõdik éppen ma. Mi jut eszünkbe róla? Jó esetben beugrik az Árpád-ház, mint családi háttér, a wartburgi grófi férj; a szent legendáját jobban ismerõk elõtt feldereng a kenyér és rózsa csodája, esetleg a betegek ápolásáról szóló részletek de a fõ kérdés mégis nyitott marad: ki volt ez az asszony, hogy olyan fontos nekünk ma, 800 évvel késõbb élõ magyaroknak az õ életpéldája? A magyar püspöki kar egy egész évet szentel a Szent Erzsébet életén és tevékenységén keresztül közvetített eszmények megismerhetõségének és megértésének. Számtalan különféle formában kerül majd elõ az adakozó önzetlenség, a segítõ szeretet, a rászorulókért adott élet gondolata a következõ év során. Vajon áthatol-e füldugónkon ebbõl valami is? -mg- XVIII. évfolyam 2. szám Tartalom Harcba hívta fiataljait az egyház 2 Szent marad örökké 3 k Még nem tudom... Lehet-e munkásfiatalokból vezetõket nevelni? 4 Hegyi Beszéd médiaiskola 5 V. Országos Megtérési Imanapok 6 k Az Életrendezés Háza programjai A Szolidaritás Éjszakája 7 k Ferences napköziotthon a Vajdaságban Múltba gyökerezett jövõ 8 Újak... 9 Önkénets központ 10 k Könyvajánló Regösnap Programajánló 12 k Lepramisszió k Viccek

2 2 Harcba hívta fiataljait az egyház A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója és a kialakult politikai helyzet kedvezõ hangulatot teremtett arra, hogy csatába hívhassák az egyházi vezetõk a Szegedrõl és környékérõl érkezõ fiatalokat. A megérkezõ harcosok zászlóaljakba tömörültek, és pajzsukat fölvéve hatalmas csatában vettek részt a szegedi Dóm téren... Mielõtt bárki megijedne, hogy a politika végérvényesen betört a templom falai közé, vagy az iszlám kultúra fenyegetésére gondolna, szeretném leszögezni, hogy ami a Dóm téren történt szeptember 23- án, az csak egy virtuális csata volt, melyet nem pengével és bárddal vívtak, hanem pihekönnyû gumilabdákkal, amikkel felelevenítettek egy várvédõ csatát, ahogyan a labdákat egyik térfélrõl a másikba dobálták. Mindennek az apropója a Szent Gellért-napi ifjúsági találkozó volt, melyet idén is a Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársai és segítõik szerveztek meg. Reggel Gyulay Endre püspök atya fogadott bennünket egy rövid reggeli imával, majd a nap témájával emlékezés a nándorfehérvári diadal évfordulójára kapcsolatban Hofher József jezsuita szerzetes tartott egy kis elõadást, mely beillett volna akár forradalmi szónoklatnak is. Számomra külön élményként szolgált ez a lendületes és érzelmekben bõvelkedõ beszéd (mely a gyengébb idegzetûeknek akár nyomasztó is lehetett). Az atya arról beszélt, hogy a gonosz és (ezt különösen kihangsúlyozta) a globális, kapitalista világ az, ami megrontja az embereket, valamint a mérhetetlen költekezés és vásárlás vonja el a fiatalok figyelmét a valódi értékekrõl. A hallgatóságot nemegyszer felállította a padsorokból és a menetrend szerinti énekrendet is felrúgta, amikor visszakérte egy általa kedvelt dalnak újbóli eléneklését. Az elhangzott kemény mondatokat kiscsoportokban emészthették meg a fiatalok, valamint a kiosztott zászlókon és a pajzsokon a saját életükbõl vett szimbólumokat és érzéseket jelenítettek meg rajz és festés formájában. Délután a Fogadalmi templom elõtti téren kisebb lovagi tornát tartottak, mialatt a Dóm altemplomában Az atya meséje címû misztériumjátékot láthattuk a Paraliturgikus Kutatások Mûhelye Grotowski-labor elõadásában. Az elõadás Nagy László: Ég és Föld címû oratóriuma és bibliai szövegek felhasználásával készült, a szerzõk: Punk Mária és Liszkai Tamás. A kitagadott apa története a tékozló fiú példázatának fordítottja. Itt a fiak tûnnek erõsebbnek, õk üldözik el otthonról az atyát, s teszik nevetségessé, koldussá, már-már õrültté. A züllésbe fordult, megkeseredett ember utolsó erejével még harcolni kezd azért, hogy megváltoztassa az eseményeket, megvédje az örökséget, és annak adja, aki méltó rá. A nándorfehérvári diadal és az 1956-os szabadságharc jubileumi évében szembesítésre hív meg ez a mese: mit tettünk az õseinkkel, az atyáinkkal, a hitükkel, az eszményeikkel, milyen örökösei vagyunk történelmünknek. De te fabula narratur! A mese rólad szól! Mindez olvasható volt a TALPRA címû alkalmi hírújságban, melyet a régi közhírré-tételrõl ismert pergamen formában osztogattak a résztvevõknek. Ebben a lapban lehetett nyomon követni a napközbeni és a miseénekeket, melyet gitáros, kongás fiatalok kísértek. A 16 órakor kezdõdött szentmisén Kiss-Rigó László püspök atya prédikált, majd igen hosszú, de nagy létszámú és nagyon jó hangulatú táncház zárta a napot. Ez a rendezvény minden bizonnyal jó alkalom arra, hogy összehívják és bevezessék a keresztény életbe mindazokat az ifjú korú keresztényeket, akiket nem csak az érdekel, amit a televízió vagy a média sugall, hanem az is, hogy milyen lelkisége volt a 1456-os nándorfehérvári hõsöknek, amikor harcoltak a vár falain, tovább annál, mint ahogy azt mások, vagy õk maguk gondolták volna... Dezsõ

3 2006. november 19. Szent marad örökké 3 A Szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola diákjai színdarabbal készültek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából, melynek címe: Szent marad örökké. A darabot egy helyi, az iskolában tanító tanárnõ írta, az 50-es években játszódik, mikor a gyerekek az iskolában döbbennek rá milyen is a kommunizmus igazi arca. A darabban végig jelen van (bár nincs megszemélyesítve) Mindszenty bíboros, és az elõadás érinti az október 23-án, történteket is. Egy nagyon jól felépített, (élõ) zenei betétekkel megrendezett színdarab, kb. 30 perces. Ha a valahol lenne rá igény, szívesen elmegyünk a darabbal az egyházmegye területén belül, mert úgy érezzük, ezt érdemes megmutatni másoknak is. Igaz, az évfordulón túl vagyunk, de amint látjátok 56-nak nincs vége, üzente ma is élõ! Serfõzõ Levente plébános Érdeklõdni: Szent Anna plébánia 6600 Szentes, Erzsébet tér 2. Tel.: (63) Még nem tudom......miért nehéz türelmesnek lenni? Általában arra törekszünk, hogy minél gyorsabban megoldjuk saját ügyes-bajos dolgainkat. Bedobjuk a pénzt az automatába, s máris kapjuk a csokit, üdítõt, szendvicset. Egyszerûen utálunk várakozni, utáljuk, ha nem teljesül egybõl az akaratunk, pedig meg kell tanulnunk ezzel az érzéssel együtt élni. Sõt, nagyon is fontos a türelmes, állhatatos, célra irányuló várakozás. Nem hiába van annyi közmondás is, ami figyelmeztet bennünket a kitartásra. (Pl. Türelem rózsát terem. Jó munkához idõ kell. Teher alatt nõ a pálma. Lassú víz partot mos.) Mind-mind azt kívánja bennünk erõsíteni, hogy ne nyugtalankodjunk, ne kapkodjunk, ne idegeskedjünk csak várjuk ki a megfelelõ alkalmat. Mindennek meg van a pillanata, mindennek el fog jönni az ideje. Az fontos, hogy akarjunk, jó célokért küzdjünk, de nem mindegy, hogyan. Ha úgy viselkedünk, mint egy türelmetlen horgász, aki folyamatosan rángatja a pecabotot nézve, van-e már rajta hal, akkor kevésbé lesz eredményes, kevésbé éri el a célját, nem úgy teljesül a pecázás, ahogyan akarta. Ki kell várni a megfelelõ alkalmat, s addig csak cselekvésre készen kell állni, várni és figyelni. Az adventi idõ is a várakozás idõszaka. Olyan tevékeny idõszak, amely megtanít bennünket a készülõdésre, a figyelmességre. Alkalom a türelmesség megtanulására. A reklámok, a modernizált világ arra ösztönöznek bennünket, hogy szerezd meg gyorsan, amire szükséged van, bármi áron, s akkor boldog leszel. Tudjuk azonban, hogy ez nem ilyen egyszerû, hiszen mennyivel többre értékeljük azokat a kapcsolatainkat, dolgainkat, elvégzett feladatainkat, amikért meg kellett izzadnunk, szenvednünk. Mennyivel jobban esik az otthon kisütött kalács, mint a boltban vásárolt, még ha kicsit meg is égett az alja. A karácsony is akkor lesz igazán értékes, örömteli számunkra, ha nem egybõl letudjuk ajándékvásárlással, hanem fokozatosan felkészülünk az igazi szeretet megszületésére bennünk, hogy tudjunk belõle másnak is adni. A békétlenség a türelmetlenségbõl fakad, a türelmetlenséget az akaratosság táplálja. Ezért tartom fontosnak az adventben ezt a gondolatot: Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Próbáljunk akaratunkról néha lemondva másokkal türelmesek lenni, de hogy ez könnyû lesz-e, még nem tudom. Misa

4 4 Lehet-e munkásfiatalokból vezetõket nevelni? avagy egy képzés tapasztalatairól A Keresztény Munkásifjú Mozgalmak nemzetközi találkozóin értetlenül hallgattuk, hogy miért központi kérdés más országokban a fiatalok képzése. Ahogy kezdtünk kiöregedni a mozgalomból, rájöttünk, hogy ez alapvetõ stratégiai szempont, ha egy keresztény ifjúsági szervezet folyamatosan ki akarja nevelni az utánpótlást. Megfogalmaztuk, hogy ifjúsági csoportok létrehozásában a terepmunka mellett nagyon fontos, hogy a rátermettebb fiatalokat meghívjuk arra, hogy egy képzés után õk legyenek a saját kortársaik apostolai. Sok szerencsés egymásra találásnak és beszélgetések köszönhetõen Szegedrõl négy, Budapestrõl egy csoport fiataljait sikerült meghívni a képzésre. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, akik jelent-keztek, már mûködõ csoportoknak a tagjai, így szoros kapcsolatot kialakítva a vezetõikkel, folyamatosan nyomon tudjuk követni fejlõdésüket. A képzés négy szinten folyik: l A fõleg középiskolás fiatalok egy alapképzésben vesznek részt, melynek célja, hogy aktívabban be tudjanak kapcsolódni egy felnõtt vezetõ mellett a csoport vezetésébe és ebben bizonyos feladatokat vállaljanak. l A fiatalok felnõtt csoportvezetõi a képzések között közösen értékelik a fiatalok fejlõdését, keresik a lehetõségeket, hogy feladatokon keresztül bevonják õket a csoport vezetésébe, s maguk is elsajátítják azokat a módszereket, amelyekkel a fiatalok megismerkednek. l A mozgalom tagjai részt vesznek az alapképzésben, és tapasztalataikkal, nyitottságukkal és szintén fiatal lendületükkel segítik, biztatják a középiskolásokat elkötelezõdésükben a világi apostolkodás felé. l A mozgalom tagjai egy továbbképzésben is részt vesznek, melynek alapvetõ célja, hogy önállóan is el tudjanak indítani középiskolás csoportokat. Sokat tanakodtunk azon, mit is érdemes átadni, illetve mi várható el középiskolás fiataloktól. Elsõsorban olyan módszereket vettünk át a JOC nemzetközi tapasztalatából, amelyek egyszerûek, de segítik abban a fiatalokat, hogy egy csoport belsõ életét elmélyítsék, illetve a társadalmi szerepvállalásukat már ilyen fiatal korban ösztönözzék. Ilyen módszerek: l a három igazság módszer rávezeti a fiatalokat arra, milyen fontos szerepük lehet abban, hogy küzdjenek és tegyenek a társadalmi igazságtalanságok ellen, illetve segítsenek kortársaiknak a baráti, családi, munkahelyi és környezetük emberi kapcsolatainak fejlesztésében. l A Barátság Térkép módszer elsajátításával rávehetik kortársaikat a csoportban, hogy megosszák egymás között legfontosabb kérdéseiket, egyszerû lépéseket keressenek ezek megoldásában. l A Láss Ítélj Cselekedj módszert használatával a kérdéseik mélyebb megvilágítására nyílik lehetõség. Fontos, hogy felnõtt lelkész vagy kísérõ mellett segítséget kaphatnak abban, hogy kérdéseiket a Szentírás tükrében is megvizsgálják és ez is ösztönözze õket a cselekedeteikben. l A koordináció módszer alapján felismerték a fiatalok, hogy vezetéssel kapcsolatos tapasztalataikat és kérdéseiket megvitathatják, egymástól is kérhetnek segítséget. Ez a tapasztalat-megosztás segíti a fiatalokat abban, hogy egy szövetség, illetve ami talán ennél is fontosabb, barátság alakuljon ki a szegedi középiskolás hittanosok között. l Az akciókampány módszere a társadalmi részvételre ösztönzi a fiatalokat. Megtanulták, hogyan lehet egy kérdõívet összeállítani, melyhez egy igen nehéz, de fontos témát választottak: a szenvedélybetegségeket, azon belül is a kábítószerek okozta problémát. A képzés során egy szakértõ segítségével összeállítottak egy kérdõívet, és vállalták, hogy az iskolában a lehetõ legtöbb társukkal kitöltik azt. Evvel egyszerre nyílik lehetõségük arra, hogy diáktársaik figyelmét felhívják a problémára, másrészt barátságokat kössenek, népszerûsítsék saját csoportjukat és programjaikat. Eszter és Laura A Szeged-Belvárosi plébánia DHISZ (Dóm Hittanosainak Ifjúsági Szövetsége) közösségébe járunk. Eszter: Már kiskorom óta járok hittanra és azóta belenõttem ebbe a közösségbe. Az itt tanultak segítségével már egyedül is sikerült egy hétvégés programot megszervezni a csoporttársaimnak. Laura: Engem elõször Eszter hívott el és ottmaradtam a közösség miatt. A DHISZ-ben az tetszik, hogy fiataloknak szól, teljesen ránk szabottak a programok, és jól érezzük magunkat itt. A veze-tõképzõn a jó társaság és a hangulat az, ami tetszik és néha hasznosakat is hallunk. :-)

5 2006. november Bognár Szabolcs Cserkész közösségbe járok már második éve, amelynek munkásfiatalok a tagjai. Amikor érettsé-gizõ évfolyamba jártam, Cusa <Kósa László szerk.>, a felnõtt vezetõnk egy osztályfõnöki óránkon a Dériben meghirdetett egy cserkészfoglalkozást. Elmondta, hogy természetjárást, túlélési dolgokat lehet ott megtanulni, és ez felkeltette az érdeklõdésemet. Nagyon tetszenek az itt megélt táborok, túrák és a hétvégi csoportos foglalkozások. A csoportfoglalkozáson képzések vannak, pl. tájolás, térképészet, csomózások stb. Néha egyes eseményekre, programokra készülünk, azokat tervezzük, amelyekben vannak bátorságpróbák, de van pihenés, lazulás is, mert ezt is szeretik a fiatalok. Én segédvezetõi szerepet töltök be, és a Déris raj vezetésében segítek Cusának a heti rendszerességû csoportfoglalkozásokon és a táborok megszervezésében. A képzést azért választottam, mert Cusa hívott, másrészt szeretnék segíteni azoknak a fiataloknak, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel vagy szabadidejükkel. Tetszik, hogy találkozom olyan fiata-lokkal, akik komolyan gondolják a vezetést vagy a fiatalokon való segítést. Lehet komolyabban megbeszélni bizonyos témákat, pl. a Szent Koronáról, Bibliáról többet tudtunk beszélgetni, de ugyanígy megvitattuk a fiatalok valós helyzetét is. Szeged-Szentmihályi fiatalok Csoportunk úgy jött létre, hogy a plébánosunk hívott meg bennünket egy levélben, a további tagokat pedig a barátaik hívták késõbb. Az év során együtt szoktunk újévezni (akár valamelyik tagnál), anyák napjára szervezünk programot (ennek nagyon örültek, sõt néhány anyuka el is sírta magát). Betanultuk a betlehemezést és ha egy család meghívott minket, akkor elmentünk hozzájuk. Egy családnál kaptunk kolbászt (helyesen: kóbászt ) és ebbõl kóbászpartit szerveztünk. Év elején és év végén szalonnát sütünk és a heti találkozókon hétköznapi témákat beszélünk meg. A vezetõképzõre a csapatból elõször mindenki eljött, de végül hárman maradtunk. Nagyon tetszik, hogy új embereket ismerünk meg, érdekes dolgokról hallunk. Olyan témák is elõkerülnek, amik elõtte is foglalkoztattak, pl. mi szükséges egy csoport összehozásához. Kocsis Edit A Baby-sitter és a szentmihálytelki csoportba is járok, néha a cserkésztáborokba is elmegyek. Nagyon fontos számomra a csoportokban, hogy mi, fiatalok együtt leülünk és beszélgetünk. Új dogokat tanulunk egymástól, jobban megismerjük egymást. A Baby-sitter csoportban nagyon jó volt, amikor családnapon együtt vigyáztunk a gyerekekre. A mihálytelki csoportban az tetszik, amikor este összeülünk és szalonnát sütünk. A táborokban az egész hangulat: ahogy elmegyünk együtt, sátorozunk, elzárva a külvilágtól. Legutóbb kicsit hideg volt, de hõsiesen kitartottunk. (Amikor nem kaptunk ebédet, azt is kibírtuk.) Kaszper Pál (egy csoportvezetõ véleménye) Egyházi körülmények közt negyedik éve, másutt 6-7 éve rendszeresen foglalkozom fiatalokkal. A Szentmihályi plébánián a kamaszhittan csoportot vezetem, a Nagyító Alapítvány keretein belül pedig évi 4-6 alkalommal hétvégi képzés csoportvezetõje vagyok, amit középiskolás diákok számára tartunk. Azért fontos számomra, hogy fiatalokat is bevonjunk az ifjúsági munkába, mert egyértelmûen át kell adni a stafétát. Annyira sok lehetõség van köröttünk, hogy nagyon nehéz eligazodni, melyiket érdemes választaniuk. Különösen nehéz ez a lázadókorban. Ha itt tudunk értéket mutatni nekik, akkor remény van rá, hogy ezt õk is fölismerik és nem lesznek elveszett bárányok... A képzésre járó fiataloknál legnagyobb fejlõdést abban tapasztalom, hogy igényükké vált a közösség. Érzik, hogy jó tartozni valahová, hogy érdemes járni. Ezenkívül sokat fejlõdött az önismeretük, érettebbek lettek. Saját jövõbeni terveim épp változnak, mivel elköltözünk egy másik városrészbe, így a hittancsoportot el kell hagynom. Marad számomra a Nagyító, ami egy teljesen más forma, de nagyon szép munka. Elsõsorban ott szeretnék hatással lenni az ifjabbakra... H e g y i B e s z é d m é d i a i s k o l a KMM-JOC A JM média a Magyar Keresztény Alapítvány Audió- Vizuális Stúdiója januárjában HEGYI BESZÉD címmel 1 éves, havonta egyszeri, egész napos elfoglaltsággal járó, médiaiskola képzést indít két csoportban: 1. Felnõtteknek, lelkészeknek, lelki munkásoknak, presbitereknek, hitoktatóknak, ifivezetõknek és mindenki másnak, aki szeretne jó eszköz lenni Isten kezében a médián belül. 2. Fiataloknak, a média (televíziózás, rádiózás, újságírás) egyes területei iránt érdeklõdõ vagy már gyakorló fiataloknak. Bõvebb információ a oldalon található. Ha téged ez most nem érint, vagy nem keltette fel érdeklõdésedet, vagy idõhiány miatt nem tudnál részt venni, kérjük, továbbítsd olyanok felé, akiket ez a téma érinthet! Kérjük a lelkészeket, papokat, gyülekezeti vezetõket, ha van a gyülekezetükben olyan fiatal és/vagy kreatív egyháztag, akiben látnak erre a feladatra nyitottságot, tehetséget, tájékoztassák errõl a lehetõségrõl. Köszönettel és tisztelettel: Kádár József, az iskola alapítója és vezetõje

6 6 V. Országos Megtérési Imanapok Maradjatok meg szeretetemben! /Jn 15,9/ Kedves Testvérem! Amikor Urunk, Jézus barátaival meg akarta ünnepelni a húsvétot, a velük töltött utolsó, földi vacsorán így szólt hozzájuk: Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15,9) Isteni tekintetével látta, hogy néhány óra múlva teljesen magára hagyják, elárulják és azt is letagadják, hogy egyáltalán ismerték. Tudta, hogy mi lakik barátai szívében, mégis szerette õket. Emberi tekintetével szomjazta viszontszeretetüket, sóvárgott azután, hogy vele maradjanak, ne hagyják magára és imádkozzanak vele az elfogás elõtt. Vajon bennünk, mai barátaiban mit lát Jézus? Mi lakozik a szívünkben? Erõtlenségünkben készek vagyunk-e a Lélek erejével imádkozni? Akarunk-e áldozatot hozni Jézusért? Vagy már nem is hiszünk abban, hogy a Jézusért vállalt áldozatok gyümölcsöt hoznak? Ha õ annyira szeretett minket, hogy életét adta értünk, akkor nekünk mit kell tennünk õérte és egymásért? Kedves Testvérem! Ha ezek a kérdések valóban megérintik szívedet, akkor térj meg és imádkozz! Térj meg és imádkozz, hogy megmaradj Jézus szeretetében! Az imában és a megtérésben szeretnénk segíteni Neked. Gyere, hogy együtt megtérjünk! Gyere el az V. Országos Megtérési Imanapokra! Gyere el, és ünnepeljük együtt Jézust, mert Õ azt akarja, hogy vele legyünk és imádkozzunk közösségeinkért, falvainkért, városainkért, hazánkért és az Egyházunkért! Szilveszterkor ne a diszkót, ne a bálat, hanem Jézust válaszd! Válaszd a dicsõítést énekkel, gitárral, kitárt karokkal, tapssal! Néhány gyakorlati információ: December 29-én, pénteken 17:00-kor kezdõdik és január 1-én, hétfõn ebéddel, búcsúzással, imádsággal ér véget. Érkezz pontosan és maradj végig! Ezt nyomatékosan kérjük! Helyszín: Püspökszentlászló, a plébánia vendégháza. A buszok Pécsrõl indulnak félóránként Hosszúheténybe, ahonnan egy gyönyörû erdei út vezet fel a faluba. Költség: 7500 Ft. Kérünk, hogy 1500 Ft-ot küldj el postai utalványon, miután telefonon vagy ben egyeztettünk. Cím: 7833 Görcsöny, Hársfa u. 4., Tel.: (72) ; (30) , Jelentkezési határidõ: december 15. Erdei, hegyi sétához megfelelõ bakancs, alváshoz hálózsák kell. Hozz magaddal Szentírást! Ne hagyd otthon nyitott szívedet, és köztünk is õrizd meg! (Ne ijedj meg, ha egy kicsit õrültnek látszunk! Mi így szeretjük és szolgáljuk Jézus Krisztust.) Hegyháti Tibor görcsönyi plébános és a szolgáló testvérek Az Életrendezés Háza programjai November Élni jó, meghalni szép (Reményik Sándor: Béke) Vezeti: Nemeshegyi Péter SJ Az élõ Isten az élet barátja (Bölcs 11,27). Ezért az élõ ember az Isten dicsõsége (Szent Ireneus). Legyünk mi is az élet barátai, és szolgáljuk az élet kultúráját (II. János Pál). Igaz, meghal minden, ami e földön születik, de Jézus halála és feltámadása óta hisszük és tudjuk, hogy a halál kapuján át utunk az életbe visz. November 30 december 3. Képtelen istenképeink Vezeti: Medgyessy L. Emmánuel teológus, logoterapeuta és Honti Irén evangélikus kórházlelkész, logoterapeuta Háromnapos önismereti lelkigyakorlaton ismerkedhetnek az érdeklõdõk az Istenre nyitottságunk alapjaival, saját tapasztalatokat szerezve errõl a belsõ ajándékról. Megismerhetjük önmagunkat abban a tekintetben, hogyan vagyunk arra teremtve, hogy a Mindenható Istent megismerjük s mindazt, ami vele kapcsolatos, transzcendens. Mindenkiben él valamilyen istenkép, jó vagy kevésbé jó, netán torz. E három napban mód lesz ezeken javítani, helyes istenképre szert tenni s Vele a kapcsolatot rendezni. Ebben segít majd Viktor E. Frankl, a logoterápia atyjának szellemisége, gondolatai, tanításai a Szentírás mellett, csoportos és egyéni beszélgetésekben, elcsendesedésben és imában. Minden Isten keresõt és újra keresõt szeretettel várunk! Korcsoport: év December Ökumenikus remény Vezeti: Nemesszeghy Ervin SJ Ez a lelkigyakorlat összekapcsolja az adventi reményt az ökumenizmus reményével, hogy Jézus bensõbb eljövetele szívünkbe és bûnös világunkba majd megszünteti a keresztény egyházak széttöredezését és lesz egy akol és egy pásztor. De hogyan? Mi módon? Errõl elmélkedünk és ezért imádkozunk ebben a lelkigyakorlatban. Bõvebb ismertetés és jelentkezés a következõ elérhetõségeken: Életrendezés Háza, 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11. Tel.: (72) vagy (30) Honlapok: vagy

7 2006. november november 16 17: A Szolidaritás Éjszakája virrasztás a hajléktalanokért 7 Kérdés, hogy lesz-e valaha kutyából szalonna, hajléktalanból házlakó attól, hogy mi a Klauzál téren este héttõl hajnalig ott vagyunk. Kérdés, hogy csak ennyirõl szól-e a Szolidaritás Éjszakája. Változtat valamit az emberek és az állam hozzáállásán egy viszonylag csendes virrasztás? Szépen el tudtuk mondani idegen újságíróknak és kameráknak, hogy milyen sok haszna van, ha itt ember az emberrel találkozhat, ha mi mindenféle információkat adunk arról, hogy hogyan segíthet valaki, ha akar, sõt, a helyszínre is hozhat mindenféle adományokat. Hajnalban a kutya és a szalonna közt vívódva nehéz. Az ünnep heve hajlamos bennünket a szalonna pártjára állítani. Igazán megható, ahogy a cigány igazán szívbõl énekel, ha a nagyszájú kedvencünk ott áll és úgy izgul, hogy újra kell kezdenie a verset, hogy királynõnek nevezik az embert, könnyeket lát, igazi örömet, amikor egy darabig mindenki szeret mindenkit. Mégis, a virrasztás alatt a kutya csak kutya maradt, harapott, mert sosem elégszik meg azzal, amit kapott. No mi legyen a dilemmával? Kell-e nekünk õket megváltoztatni? És ha igen, miért maradnak a dolgok a régiben? Nem hagytak dilemmázni. Folyton kérdezgettek, mit írogatok. Antusnak mondtam, hogy le kell írnom, mit gondolok az éjszakáról. Õ pedig a papírom hátuljára a következõket írta: Társaim és magam nevében szeretném megköszönni ezt az éjszakát mert sokat kaptam az ember társaimtól, s fõleg a szociális munkásoktól mink úgy hívjuk õket, hogy zsíroskenyér osztók. Nagyon szeressük õket, mert csak õk vannak nekünk. Kérünk titeket, hogy adjatok támogatást nekik hogy segíthessenek nekünk. Gyönyörû, persze ettõl még mindig nem világos, hogyan szerethetjük õket elég okosan ahhoz, hogy az valódi segítség legyen. Csak próbálkozunk. Juli Ferences napköziotthon a Vajdaságban Böjte Csaba ferences atya neve sokak elõtt ismert. Nevéhez fûzõdik a dévai árvaház létrehozása és azóta több árvaház és napközi otthonok létrehozása. Az õ pártfogásával és Harmath Károly ferences atya munkálkodása révén a szerbiai Bácskában, Szabadkától kb kilométerre délre esõ kis falucskában, Dreán napközi otthon indult az õsszel. Az új otthonnak gyermek lesz lakója napközben. Akik délután mennek iskolába, délelõtt vesznek részt a napközi programjában, a délelõttösök pedig délután. A gyermekek legfõképpen a rendszeres ebédnek fognak örülni, de nevelõnõjük, Csík Ildikó azon lesz, hogy megszeressék a tanulást és javítsanak tanulmányi eredményeiken. Mindenki imáját kérjük, hogy Isten áldja meg ezt a munkát, amelyrõl meg vagyunk gyõzõdve hiszen számtalan jelét adta, hogy az Õ akarata. Emellett kérjük, hogy ismerõseiknek is újságolják el ezt a hírt és amennyiben a jó Isten arra indít valakit, hogy anyagilag is tudja támogatni a dreai gyerekeket kérjük, tegye azt meg. Az otthon csak akkor tud mûködni, ha biztosítva lesz a gyermekek számára a napi 1 euró összegû támogatás. Csaba testvér szokta mondani, hogy ha egymillió magyar ember havonta 100 Forintot adna, az már biztos alap lenne a rászoruló gyerekek számára. Az adományt a Szent Ferenc rend által indított Poverelló Alapítvány számlájára kell befizetni, amely Magyarországon is be van jegyezve. Reményünk, hogy ez a napközi otthon úttörõje a következõknek. Már más községbõl is jelezték az igényt egy ilyen jellegû napközi felállítására. Napközi otthonunkat Böjte Csaba atya áldja és szenteli meg november 17-én. Isten áldását kérve a kezdeményezésre és minden jószándékú támogatóra: Vrecko M. Marisztella nõvér A támogatás befizethetõ: Ferences Rendház, Újvidék/Novi Sad, Cara Dusana 4. Országos Takarékpénztár, 6720 Szeged, Klauzál tér 5. Számlaszám:

8 8 Múltba gyökerezett jövõ A csengelei egyházközség jubileumi búcsúünnepe A Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó kis település, Csengele plébániáján 4 éve egy fiatal, háromgyermekes hitoktató házaspár él és tevékenykedik világi apostolként Krisztus szolgálatában. Õk mutatják most be 75 éves egyházközségük történetét, jelenét és jeles évfordulójuk megünneplését. Csengele község Szegedtõl északi irányban mintegy 40 kilométerre fekszik. A nyugalom szigete - mondja mindenki, amikor beér a szép, rendezett faluba. A kétezer lelket számláló település lakosságának fele ma is tanyán él békésen, nyugodtan, sokat imádkozva, ugyanakkor keményen dolgozva megélhetéséért. Csengele története röviden Területét a régészeti leletek tanúsága szerint a középkorban kunok lakták. A feltárások során két templom maradványait is megtalálták. A török uralom után került ez homokos puszta Szeged birtokába. Lakói földmûveléssel, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A XX. század elsõ felében már 4000 körüli volt a csengelei tanyákon élõ emberek száma. Számukra nagy segítség volt, hogy gróf Klebelsberg Kunó miniszter több tanyasi iskolát is építtetett az 1920-as években. Ezekben az intézményekben rendszeresen tartottak szentmiséket is. A lelkipásztori ellátást a szomszédos Balástya papjainak kellett megoldaniuk, ott volt a legközelebbi templom is. A csengelei hívekben erõsen élt a vágy, hogy önálló egyházközségük legyen, s ne kelljen a 20 kilométerre lévõ balástyai plébániahivatalba menniük ügyes-bajos dolgaikat intézni. Ezt a várakozást Glattfelder Gyula püspök úr teljesítette be, amikor 1931-ben engedélyezte a csengelei egyházközség felállítását, melynek patrónusa Szent Imre herceg lett. A háborús, majd a kommunista idõk nem tették lehetõvé, hogy a jámbor hívek templomot is építsenek; a plébánia három szobáját összenyitva tartották a szentmiséket egészen 2001-ig. Ekkor épült fel az új templom, melyet Csengele szülöttének, Laczkó Ferenc plébános, pápai prelátusnak köszönhetnek a helybeliek. Az egyházközség jelene Csengelén még él a hagyományos vallásosság: a szentségek felvételét és a gyermekek hitoktatását sokan fontosnak tartják (az iskolások 80%-a jár hittanra). Érezhetõ azonban, hogy ez nem elegendõ az élõ hit megõrzéséhez és továbbadásához. Ezért a hitoktatásban is igyekszünk a fõ hangsúlyt a közösségben megélt szeretetre helyezni, hiszen így tapasztalható meg legjobban Isten szeretete. A fiataloknak lehetõségük van betérni plébániánkra kötetlen programok alkalmával is. Sajnálatos tény, hogy a paphiány miatt 1996 óta nincs a falunak helyben lakó plébánosa. Laczkó Ferenc atya két segédlelkésszel együtt Kistelekrõl látja el Csengelét és a környezõ településeket (Pusztaszert, Ó- pusztaszert, Dócot, Balástyát és Sándorfalvát). Az egységes irányításnak elõnyei is vannak: gyakran találkozunk, közös programokat szervezünk ebben a nagy közösségben (imaórák, elõadások, táborok), tudunk egymás gondjairól, örömeirõl. Megalakítottuk az Ifjú Keresztények Egyesületét (IKER), mely pályázatokkal és rendezvények szervezésével támogatja az egyházközségekben a lelkipásztori munkát. A kistérséghez való tartozáson kívül igyekszünk erõsíteni az egyházmegyéhez való kötõdésünket is. Évek óta nagyon jó a kapcsolatunk a szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvánnyal és a tavaly alapított Egyházmegyei Pasztorális Centrummal. Tagjai vagyunk a Világi Apostolok Közösségének (VAK), amely már nem csupán egyházmegyei, hanem országos kapcsolatokat is jelent. Igyekszünk tehát a csengeleiek egyházi látóterét ily módon tágítani, s nagy örömünkre már látszódnak a magvetés elsõ csírái. Jubileumi ünnepség A november 5-ét megelõzõ hetekben mindig lázas készülõdés jellemzi községünket. Diákjaink, szüleik és a nagymamák is jól tudják, hogy hamarosan kisebb-nagyobb, igen örömteli feladatok várnak majd rájuk, hiszen hamarosan következik templomunk és egyházközségünk védõszentjének ünnepe, s a falu apraja-nagyja jön majd Szent Imrét ünnepelni. Lehet-e szerepelni, lesz-e megint saját alkotásokból készült képzõmûvészeti kiállítás, szabad-e kókuszos süteményt hozni vagy a pogácsa jobb lenne? ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoznak felénk nap mint nap. Az idén védõszentünk ünneplése még két árnyalattal gazdagodott: 2006-ban ünnepli a csengelei egyházközség fennállásának 75 éves jubileumát, s a falu egyik büszkesége, gyönyörû új temploma most 5 esztendõs. Ünnepségsorozatunk is e három esemény köré szövõdött. A kétnapos ünnepség nyitásaként a péntek esti szentmisét követõen Taizéi imaórát tartottunk, melynek megszervezésében nagy segítségünkre volt a szegedi Egyetemi Lelkészségrõl Pálfai Zoltán atya zenésztársaival és barátaival együtt. A megható és bensõséges énekes imádságon a

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben