Esélyek és lehetőségek a XXI. században. Foglalkoztatási szövetkezet TÁMOP D.3-13/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyek és lehetőségek a XXI. században. Foglalkoztatási szövetkezet TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001"

Átírás

1 Esélyek és lehetőségek a XXI. században Foglalkoztatási szövetkezet TÁMOP D.3-13/

2 Program Regisztráció A konferencia megnyitása Előadások: Első ülésszak Levezető elnök: Dr. habil. Réti Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Tellér Gyula, szociológus: A szövetkezetek szerepe a helyi társadalomban Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Államés Jogtudományi Kar, Magyarország Alkotmánybíróságának tagja, alkotmánybíró: Ember és tulajdon : Összefüggések a konferencia témája kapcsán Reflektációk, párbeszéd: Moderátor: Laluk Márta, a Foglalkoztatási szövetkezet - Híd a munka világába projekt kommunikációs munkatársa Kávészünet Előadások: Második ülésszak Levezető elnök: Dr. habil. Réti Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Dr. habil. Réti Mária PhD, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar: A szociális gazdaságról. Szabályozási modelljavaslat a magyar szociális gazdaság továbbfejlesztéséhez Prof. Dr. Patyi András, rektor, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Az önkormányzatok funkcióiról, szerepük szabályozási lehetőségeiről, különös tekintettel a társadalmi felzárkóztatásra Dr. Bak Klára, egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar: A hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő foglalkoztatási szövetkezet a nemzetközi szövetkezeti alapelvek aktuális értelmezésére is figyelemmel Dr. Nagy Krisztina, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar: Az Európai Unió romaintegrációs stratégiájának céljai, a célok elérésére adott magyar válasz: a foglalkoztatási szövetkezeti program, a szövetkezet értékei Dr. Fiák István, a Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) elnöke: A magyar iskolaszövetkezeti modell jelentőségéről a foglalkoztatáspolitikában Rétalji Igor, a Foglalkoztatási szövetkezet Híd a munka világába projekt kommunikációs munkatársa: A magyar foglalkoztatási szövetkezet alapításáról a gyakorlatban Szakmai fórum a kutatás eredményeiről: Moderátor: Laluk Márta, a Foglalkoztatási szövetkezet - Híd a munka világába projekt kommunikációs munkatársa Zárszó, a konferencia zárása Büféebéd Kísérő rendezvény: a Foglalkoztatási szövetkezet - Híd a munka világába projekthez kapcsolódó munkafüzet bemutatása a konferencia szünetében

3 Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és a projekt kapcsolata TÁRSADALMI problémák Ma Magyarországon a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kirekesztődés súlyos szociális jelenség. Az elmúlt időszakban többek között a gazdasági válság negatív hatása miatt is a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak kezelése nem hozott megfelelő eredményt. A beavatkozást igénylő területek a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy és lakhatás, melyek kezelésére számtalan kezdeményezés indult el, mindeddig átütő siker nélkül. A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia olyan problémákat céloz meg, amelyek az alapvető társadalmi problémák okozói. Legfontosabb feladatok: a munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a gyermekszegénység csökkentése, a szocializációs hátrányok leküzdése, a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, és a romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése. A három pilléren alapuló rendszer A társadalmi problémák megoldásához foglalkoztatási szempontból a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való beléptetésén keresztül vezet az út, mely egy hárompillérű rendszer megvalósítását feltételezi. Az első pillér a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése és támogatása többek között célzott bér- és járuléktámogatásokkal. A második pillért a szociális gazdaság jelenti, amelynek célja a munkanélküliek foglalkoztatásának megszervezése részben állami támogatásból, részben pedig saját bevételekből. A harmadik pillér a közfoglalkoztatás. Ez azok számára kínál átmeneti foglakoztatást, akiknek az első két pillér nem biztosít munkalehetőséget. A projekt kapcsolódása a stratégiához A projekt általános célja a romák munkaerő-piaci helyzetének előre mozdítása a jelenlegi helyzetből, visszavezetésük a munka világába. Közvetlen céljai közé tartozik egy fenntartható foglalkoztatási szövetkezet megalakítása, elindítása, törvényi feltételeinek kialakítása, képzett tagokkal való feltöltése. Feladatai közé tartozik továbbá a célokhoz illeszkedő képzések akkreditálása; a rászoruló célcsoportok számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, egyéni fejlesztési tervek készítése és végrehajtásának támogatása; valamint a pszicho-szociális fejlesztés és szociális gazdaságban való részvételhez szükséges fejlesztések. A romák munkaerő-piaci integrációja gazdasági előnyökkel jár. Amennyiben a romák nagyobb mértékben lennének jelen a munkaerőpiacon, az megnövelné a gazdaság teljesítményét és csökkentené az állam által fizetett szociális támogatás összegét. A program az Országos Roma Önkormányzat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Türr István Képző és Kutató Intézet együttműködésével jön létre. A program során megvalósul a foglalkoztatási szövetkezet létrehozásához szükséges fejlesztés és a foglalkoztatási szövetkezet alapítását előkészítő szervezési feltételek megteremtése. A projekt biztosítja a hátrányos helyzetű célcsoport tagok, mint potenciális szövetkezeti tagok felkészítését a foglalkoztatási szövetkezet alapítására, a megalakult szövetkezethez tagként történő csatlakozásra. Felkészíti továbbá a tagokat a foglalkoztatási szövetkezetben való közös munkavégzésre, melynek egyik eszköze képzettségi szintjüknek növelése a foglalkoztathatóság javítása érdekében. A projekt a szociális gazdaságban működő foglalkoztatási szövetkezetek hosszú távú, fenntartható, a piaci igényekre reagáló és a gazdasági környezetbe integrálódó működését készíti elő. 3

4 Szociális gazdaság A harmadik gazdasági szektor A szociális gazdaságot a harmadik gazdasági szektornak tekintjük az üzleti magánszektor és a közszféra mellett, mely a közösségi, önkéntes és vállalkozási tevékenységek széles skáláját foglalja magában. E területek gazdasági aktivitása révén alakul ki és fejlődik. A szociális gazdaság elsődlegesen az önfoglalkoztatásra irányuló, intézményes szervezeti keretek között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységeket folytató, közösségi vállalkozások összessége. Alapértékeik: az önkéntesség és kooperáció, a szolidaritás és felelősség, a profitfelosztás tilalmával megerősített szociális elkötelezettség. A szociális szövetkezetek köztük a foglalkoztatási is a szociális gazdaság új, sajátos formáját adják, melyeknek szemben a gazdasági társaságokkal elsődleges célja nem nyereség realizálása, hanem a fenntarthatóság és a gazdasági/társadalmi célok együttes elérése. A szociális gazdaság komplex tulajdonságai miatt alkalmas a munkanélküliség visszaszorítására és a szociális ellátórendszerek tehermentesítésére. A szociális gazdaság résztvevői A szociális gazdaság azon magánjellegű, formális keretek között szervezett vállalkozások csoportja, melyek döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkeznek. A vállalkozásokat tagjaik szükségleteinek piacon keresztüli, áruk előállítása, szolgáltatásnyújtás, illetve biztosítás és finanszírozás nyújtása révén történő kielégítése érdekében hozzák létre. A szociális gazdaság magában foglal olyan magánjellegű, formális keretek között szervezett, döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkező szervezeteket is, amelyek nem piaci jellegű szolgáltatásokat nyújtanak háztartások részére. A szociális gazdaság fejlesztése és a projekt A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött, május 20-án aláírt Keretmegállapodásban megfogalmazott célok eléréséhez. A fejlesztés a Magyar Munka Tervben foglaltakkal összhangban a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását célozza. A foglalkoztatás növelése érdekében szorgalmazza a szociális gazdaság támogatását a munkavállalóknak a nyílt munkaerőpiacra való kilépése érdekében. A projekt feladata, hogy megteremtse egy országos foglalkoztatási szövetkezet felépítésének a lehetőségét. Kialakítsa a hatékony működés kereteit, létrehozza azt a szakmai közeget és fenntartó rendszert, amely a hátrányos helyzetű személyek egyéni igényeinek megfelelően nyújt megoldást és biztosít támogatást. Tervezhetően pozitív változások indulnak el a szövetkezeti tagok életében azáltal, hogy tartósan a munkaerőpiac aktív tagjává válnak. 4

5 Országos Foglalkoztatási Szövetkezet kialakítása és szakmai célkitűzései A roma felzárkózás alapja a munka A magyar munkaerőpiacon eleve meglévő negatívumokat az alacsony szintű foglalkoztatást és a gazdaságilag inaktívak széles rétegét a gazdasági válság időlegesen tovább erősítette, és ezzel együtt tovább nőtt a munkanélküliség is. A társadalmi leszakadás meghatározó részben a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. Magyarországon a tömeges társadalmi kirekesztődés az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, és a munkanélküliség folyamatosan erősödő globális folyamat. Kisebbségi megkülönböztetést vizsgáló kutatások alapján a magyarországi romákat érinti leginkább a munkaerő-piaci diszkrimináció az Európai Unióban. A cigány népesség foglalkoztatási aránya alig éri el a 20%-ot. Az elmúlt évek kormányzati roma politikájának értékelése azért is igen nehéz feladat, mert nem állnak rendelkezésre azok az adatok, amelyekkel megállapítható lenne, hogy a romáknak szánt programokból és pénzekből valójában mennyi jutott el a célcsoporthoz. Abban az esetben, ha a roma lakosság munkaerőpiaci részvétele mind nagyobb arányúvá válik, a társadalmi leszakadás folyamata megáll és a felzárkózás megkezdődik. A projekt szakterületi célja A projekt szakterülete a foglalkoztatás, ezen belül a szociális gazdaság. Szakterületi célja, hogy a foglalkoztatási problémák kezeléséhez szükséges eszköztárat bővítse, és az Új Széchenyi Tervben foglalt céloknak megfelelően olyan rendszert építsen fel és indítson el, amely hosszú távú és fenntartható megoldást jelent a hátrányos helyzetűeket sújtó munkanélküliség ellen, továbbá a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználásával csökkentse Magyarországon a munkanélküliséget azáltal, hogy több ezer állampolgár részére új foglalkoztatási formát biztosít a következő években. A foglalkoztatási szövetkezet szervezeti célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának, munkaerő-piaci jelenlétének, társadalmi és gazdasági beépülésének folyamatos biztosítása, mely által a foglalkoztatási szövetkezet az esélyegyenlőtlenség felszámolásának, a munkaerő-piaci diszkrimináció megszüntetésének és a társadalmi összetartás erősítésének aktív eszközévé válik. A projekt fő célja egyben, hogy foglalkoztatási szövetkezet létrehozásával bővítse a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának lehetőségét, biztosítsa a szövetkezeti formában való foglalkoztatás szervezeti kereteit. 5

6 A lehetőségek kihasználása A projekt megvalósulása során fontos helyet kap a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása. A szociális gazdaságban létrejövő kezdeményezések sikeréhez többnyire nélkülözhetetlen az állam támogatása, de szereplőinek hosszabb távon legalább részben önfenntartó működésre kell képesnek lenniük. Magyarországon mostanáig ennek a szektornak a teljesítménye messze a lehetőségek és az európai átlag alatt maradt. A szociális gazdaságot létrehozó folyamatok legfontosabbika a szűkülő munkalehetőség, amely tartósan és széles körben rekeszti ki a munkaerőpiacról a munkavállalókat. Szükség van tehát egy olyan, alulról építkező, ugyanakkor az állam szabályozó és támogató jelenlétét bíró szociális gazdaságra, amelynek céljai hosszú távra mutatnak, s a haszon maximalizálásával szemben más alapértékeket követ. Erre keresleti oldalon is megvan az igény, hiszen számos területen a feketegazdaság, valamint a fizetetlen házimunkák pótolják a hiányzó szolgáltatásokat. Ezek a problémák megkívánják a kormányzati koordináció és együttműködés hatékonyságának javítását, fejlesztését. A foglalkoztatási szövetkezet alapfeladataként megvalósítja a célcsoport gazdasági aktivizálását, szervezeti keretet teremt a hátrányos helyzetű roma és nem roma munkavállalók munkaerő-piaci megjelenéséhez, biztosítja a foglalkoztathatóságuk előfeltételeit, foglalkoztatási programokon keresztül bekapcsolódik a foglalkoztatásba, így közreműködésével a gazdaságból származó jövedelmek kiváltják a hátrányos helyzetű munkavállalókkal kapcsolatos állami segítségeket. A szövetkezet tagjai a hátrányos helyzetű, passzív munkanélküliek és a közfoglalkoztatási programokban részt vevők, akik képesek és szeretnének is dolgozni, de a saját foglalkoztatásukat reménytelennek tartják, ezért nem keresnek munkát. A foglalkoztatási szövetkezeti szerepvállalás a hátrányos helyzetűek számára a kilátástalan helyzetből való kilábalást jelenti. 6

7 A program szakmai tartalma A projekt felépítése A projekt első része a tagszervezés és szervezetépítés. A szövetkezet tagjai azok az inaktív hátrányos helyzetű passzív munkanélküliek, akiknek a közfoglalkoztatásból kikerülve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésre várhatóan nem lesz esélyük, vagy nem tudtak elhelyezkedni a szakértelmüknek megfelelő területen. A célcsoport társadalmi-gazdasági feladatokra aktivizálható tagjait a foglalkoztatási szövetkezetben területi és tevékenységi alapon szervezzük munkaszervezetbe. A második lépés a foglalkoztatási és képzési lehetőségek biztosítása. A képzések körébe tartoznak a foglalkoztatási szövetkezet tagjai számára nyújtott társadalmi felzárkóztató ismeretek, valamint a szociális gazdaságot megismertető modulok: ezek hiányában a munkaerő-piaci beilleszkedéshez nyújtott szakmai képzések hatékonysága is alacsonyabb lesz. A következő lépés a már megszervezett foglalkoztatási programok. Ezek egyfelől az állami beruházásokat foglalják magukban, melyek kapcsán a Kormány vállalta, hogy kötelező jelleggel előírja a beruházás térségében élő inaktívak foglalkoztatásának elsőbbségét. Másfelől a közhasznú szervezetként működő foglalkoztatási szövetkezet a közfoglalkoztatási programok keretén belül közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenységet is folytathat. Tervek a jövőre A szövetkezet és a hagyományos közfoglalkoztatók együttműködése révén több tízezer aktív szövetkezeti tag, jelenleg a közfoglalkoztatásból is kiszoruló roma munkavállaló jelenhet meg a foglalkoztatásban. A szövetkezeti tagok fenntartható, államilag szabályozható foglalkoztatási lehetőségével kapcsolatban felmerült a mezőgazdasági földutak fenntartására, a csapadék- és belvíz elvezető árkok, csatornák, átereszek karbantartására, a parlagfű-mentesítésre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó foglalkoztatási programok kidolgozásának szükségessége. A foglalkoztatási szövetkezet a jövőben szerepet vállalhat a szociális gazdaságot alkotó más szociális szövetkezetek fenntartható működésének elősegítésében: adminisztratív hátterük biztosításában, a gazdaság működési folyamataihoz történő illesztésükben. Ezzel a támogatott szövetkezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy a jövőbeni pályázati források felhasználását a hosszabb távú fejlődésükre használják. 7

8 helyi fejlődés innováció erősödő szociális gazdaság közösségépítés tisztesség szociális elkötelezettség munkaalapú társadalom munkaerő-piaci szolgáltatások munkalehetőség szegénység elleni küzdelem öngondoskodás felzárkózás mentorálás előítélet-mentesség képzések összefogás TÁMOP D.3-13/ Európai Szociális Alap

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program PILISCSÉV Község Önkormányzata Piliscsév, 2013. április Türr István Képző és

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Orbán Anikó Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Az EU 2020 stratégia 1 Az Európa 2020, az Európai Unió 10 évre

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA Összefoglalás és javaslatok Szerzők: dr. Simkó János Tarjányi Orsolya Közreműködtek: dr. Stadinger Csaba OFA Hálózat munkatársai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához. 2012. március 6. Egy civil együttműködés javaslatai

Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához. 2012. március 6. Egy civil együttműködés javaslatai Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához 2012. március 6. Egy civil együttműködés javaslatai Bevezető Magyarországi civil szervezetek a romákkal és romákért tevékenykedő roma és nem roma

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben