A létesítményi és önkéntes tűzoltóságok járműállományának megfelelősége és fejlesztési irányai a beavatkozási feladatok tükrében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A létesítményi és önkéntes tűzoltóságok járműállományának megfelelősége és fejlesztési irányai a beavatkozási feladatok tükrében."

Átírás

1 A létesítményi és önkéntes tűzoltóságok járműállományának megfelelősége és fejlesztési irányai a beavatkozási feladatok tükrében. A címben meghatározott - a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségébe tömörült tűzoltóságok alapvetően eltérő feladattal, más és más pénzügyi, szervezeti háttérrel végzik feladatukat. Ezen különbségek alapján más és más határozható meg, mint a műszaki fejlesztés leghangsúlyosabb, legfontosabb kérdései. A létesítményi tűzoltóságok technikai fejlesztésének fedezetéül szolgáló pénzügyi háttér egyéb tényezőktől függetlenül, kizárólag a fenntartó vagy fenntartók lehetőségeitől és döntéseitől függ. Ezek a gazdálkodó szervezetek a biztonságot is gazdasági alapon vizsgálják és biztosítják, ezért jármű és egyéb eszközbeszerzéseik során rendkívül érzékenyek a költséghatékonyságra. Más és más szakmai elvárásokat támasztanak a védett létesítmény vagy létesítmények technológiai, területi és szervezeti felépítéséhez igazodva. Határozottan megfogalmazódik a legkorszerűbb műszaki megoldások, oltóanyagok és beavatkozási taktikák bevezetésének gyors, szinte naprakész igénye. Készek forrást biztosítani a biztonságtechnikai, gazdasági szempontból előnyös megoldások bevezetésére, ugyanakkor rendkívül érzékenyek eszközeik megbízhatóságára és az általuk fenntartott beavatkozó erők és eszközök egyenletesen magas színvonalú kimenő teljesítményére. A létesítményi tűzoltóságok általában speciális feladataikból fakadóan a kommunális célokra gyártott, általános alkalmazású járművektől eltérő követelményeket támasztanak. Más oltóanyag arányokat, teljesítményeket, műszaki megoldásokat várnak el járműveiktől, valamit egészen különleges igényeket fogalmaznak meg. Másutt ismeretlen eszközöket, járműveket tartanak készenlétben és gyakran az általánosan alkalmazott járműveket is máshogy, eltérő körülmények között használják. A fenntartó létesítmények a nagyobb finanszírozási készség mellett rendkívül érzékenyek a tűzoltóságuk fenntartásával összefüggő gazdasági követelményekre és lehetőségekre. A készenlétben tartott eszközöket és létszámot nem csak rendkívüli események bekövetkeztekor, de a normál üzemmenet mellett is alkalmazni kívánják, javítva ezáltal az elhárító szervezet költségegyenlegét. A vázolt körülmények eredményeként megállapítható, hogy általában a létesítményi tűzoltóságok járműbeszerzései rugalmasabbak, így ezen szervezeteknél legnagyobb a új, korszerű megoldások iránti nyitottság és igény.

2 Nem meglepő tehát, hogy a legkorszerűbb és legkülönlegesebb műszaki megoldások is a létesítményi tűzoltóságoknál jelennek meg elsőként. Így például: - 1%-os bekeveréssel alkalmazható oltóhabok és ezek alkalmazására alkalmas bekeverő rendszerek, - CAF oltóhabok és képző rendszerek, - Nagyteljesítményű habbaloltó járművek és cserefelépítmények, - Vegyi elhárító tartályos cserefelépítmények, - Kölönleges oltóanyagok alkalmazása (pl. széndioxid) Az önkéntes tűzoltóságok alapvetően más pénzügyi és szervezeti környezetben működnek. Beavatkozási feladataik a területi sajátosságoktól elvonatkoztatva nagyon hasonlóak a szintén kommunális feladatot ellátó hivatásos tűzoltóságokéhoz. Esetükben a legfontosabb és legjelentősebb különbségek a működési forma eltérőségéből és a szűkös pénzügyi forrásokból adódik különösképpen a feladatellátás nagyértékű technikai eszközigényére. Az eddigiekből kitűnik, hogy míg a létesítményi tűzoltóságok esetében a speciális feladatból fakadó különleges technikai elvárásoknak való megfelelőség és a költséghatékony megoldások igénye a meghatározó, addig az önkéntes tűzoltóságok esetében a járműhöz jutás pályázati rendszerének működésétől függ a beavatkozási feladatoknak való megfelelés. A szakmai megfelelőség Húsz ország, két millió regisztrált tűzesetének a feldolgozása során az alábbi adatokat kapták: - A tüzek 65 %-át az elsőnek beavatkozó egység 1-2 fő, 1 vízsugárral, - 13 %-át 2-3 vízsugárral oltja el, melyhez 1 tűzoltó jármű elegendő. - Csak a tűzesetek 2%-nak oltásához használnak 1-nél több gépjárművet, illetve 3-nál több vízsugarat. A pályázati rendszer nem fordít kellő figyelmet: - A segítségre érkező erők elérési idejére, ami alapvetően határozza meg az ellátottság mértékét. Tudjuk, hogy a nagy oltási teljesítményű, az eszközök széles választékát mozgató és ezáltal nagyméretű és tömegű első beavatkozó járművek, a vonulási távolságok és az útvonal jellemzőitől függő mértékben, de percekkel később érkeznek a helyszínre és avatkoznak be elsőként. Ennek és a fenti adatoknak tükrében kijelenthetjük, hogy kisebb, fürgébb gyorsbeavatkozó gépjárművek a gyengébb oltási teljesítmény ellenére, alacsonyabb vonuló létszámmal ugyanolyan, vagy nagyobb eredményességgel avatkozhatnak be mint a nagyteljesítményű gépjárműfecskendők. - A védett terület (település) veszélyességére. Minden település előre meghatározható módon, mérhető paraméterekkel besorolható veszélyeztetettség szerint. Kiindulva abból, hogy maga a tűzoltói szervezet az ember védelmében jött létre, valamint abból, hogy a tűzesetek, műszaki mentések valamilyen emberi tényező következményei, megállapítható, hogy az emberek (lakosság) számának emelkedésével arányosan nő a beavatkozási igények száma. Hasonlóképen jól

3 alkalmazható mérőszám lehet az épületek száma, de a területi sajátosságok együttesen jellemzik a terület veszélyességét. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az emberek nem egyforma településeken laknak, a tűzoltó szervezet felépítésénél először a település tűzvédelmi veszélyeztetettségéből kell kiindulni. Technikailag, felszereltség szempontjából nem mindegy, hogy egy település síkságon, a hegyekben, forgalmas autópálya mellett, vízhiányos területen, ipari vagy mezőgazdasági, vagy üdülő övezetben helyezkedik el. Javasoljuk: - A fenti két jellemzőn alapuló besorolási rendszer felállítását. A szakmai kategorizálás eredményeként a terület veszélyessége alapján határozható meg a biztosítandó elsődleges beavatkozó szerállomány és létszám összetétele, valamint az elsődlegesen beavatkozó erők kötelezően biztosítandó elérési ideje. (Hasonló rendszer működik Hollandiában, ahol a követelményrendszer egyaránt alkalmas a létesítményi és a kommunális tűzoltóságok fenntartására vonatkozó kötelezettségek meghatározására. Általánosan igaz, hogy nem határozza meg a fenntartandó tűzoltóság működési formáját, csupán szakmai követelményeket támaszt az elérési idő mellett a beavatkozási teljesítményekre is. A legnagyobb veszélyeztetettségű területeken a 6 perces elérési időt követeli meg.) - Javasoljuk az önkéntes tűzoltóságok által készenlétben tartandó járművekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Szakmailag nem megfelelőek és indokoltak a 119/1996 (VII. 24.) Kormányrendeletben megfogalmazott elvárások. Többek között nem teszik lehetővé kisebb, korábbi beavatkozásra képes, forgalmi dugóban vagy éppen erdei utakon is mozogni képes járművek készenlétbe állítását. A kedvező beavatkozási tapasztalatok ellenére alkalmatlannak minősíti azokat a beavatkozó szereket, melyek nem felelnek meg a középkategóriájú járművekre vonatkozó követelményeknek. - Csökkenteni kell a gépjárműfecskendőknél általánosan megkövetelt oltási teljesítményeket, hiszen a túlzott követelmények a gyorsabb kiérkezést és beavatkozást korlátozzák. A fehér foltok és vonulási távolságok csökkenésével az első beavatkozó egység korábban a helyszínre érkezve kisebb kiterjedésű eseménnyel találja szemben magát. Nem indokolt hatalmas oltási teljesítményekre képes (pl. nagy szivattyú és habbaloltási teljesítmény, vízágyú) járművek készenlétben tartása, ami a beszerzési költségek csökkenését is eredményezi. Nagyobb eseményeknél a segítségnyújtásra érkező környező tűzoltóságok, valamint a nagyobb területen (országosan) vonultatható megyeszékhelyi gépjárművek együttesen biztosítják a szükséges beavatkozási jellemzőket. Ezekben az esetekben nem csak a nagyobb oltási teljesítmény, de a beavatkozás létszámigénye is indokolja az erők összevonását. A járműbeszerzések rendszere: Nézzük, milyen módon kerültek az önkéntes tűzoltóságok által napjainkban használt gépjárművek a köztestületekhez:

4 - Elavult, keleti gépjárművek o Korábbi központi beszerzésből o Állami, vagy Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok levetett járművei o Németország egyesítése után a leselejtezett IFA gépjárművek ajándékba adása o Más szervezetnél (honvédség, létesítményi vállalati tűzoltóság) leselejtezett tűzoltó, vagy tűzoltó jellegű járművek át- vagy eladása - Nyugati használt gépjárművek o Testvérvárosi, vagy egyéb kapcsolatok révén átadásra kerülő jó állapotban lévő, de ott már leselejtezésre ítélt járművek ajándékba adása o Vásárlás (internetes, autókereskedések kínálata, vagy közvetlenül a tűzoltóság által értékesített járművek) - Pályázati rendszerben beszerzett járművek (2002-től kiírt pályázatokon a hivatásos tűzoltósággal azonos gépjárműre lehet pályázni) - Egyénileg beszerzett új gépjárművek - Egyéni kialakítású járművek Ez utóbbi két kategória létjogosultsága felvet bizonyos kérdéseket a pályázati rendszer megfelelőségét illetően. Mi késztethet egy tűzoltóságot arra, hogy a kedvező támogatási feltételek ellenére ne a pályázható járművek közül válasszon, hanem többszörös önrésszel külön úton induljon? A válasz egyszerű. Nem talált - felvállalható kompromisszumokkal - a működési feltételeinek és elvárásainak megfelelő pályázható gépjárművet. Az elavult keleti típusú járművek és a használt nyugati járművek szerepe a készenlét biztosításában elsősorban a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkössége következtében jelentős. Gépjárműbeszerzés jelenlegi rendszere finanszírozási szempontból kedvező lehetőséget kínál önkéntes tűzoltóságok számára, hiszen 10%-os önrésszel korszerű, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokéval megegyező gépjárművekhez juthatnak. De valóban minden rendben van-e így? A finanszírozási oldalról a köztestületi tűzoltóságok kedvező helyzetbe kerültek, azonban továbbra sem kapnak támogatást járműbeszerzésre a beavatkozási feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek. Elvitathatatlan, hogy ezek a szerveződések a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok mellett a kommunális mentő tűzvédelem harmadik pillérjét képviselik. Azt a pillért, amely a legszűkösebb anyagi lehetőségek közepette leginkább igényelné a technikai eszközei fejlesztéséhez a külső támogatást. De térjünk vissza a köztestületi önkéntes tűzoltóságok kérdéséhez. A pénzügyi források mellett fontos kérdés az elérhető járművek alkalmassága. A pályázati rendszer jellemzően egy-két gépjárműfecskendő specifikációt hozott elérhető távolba az önkéntes tűzoltóságok számára. Valóban mindenütt egyformán alkalmasak ezek a járművek a tűzoltói munkavégzésre? A válasz egyértelműen nem. Belátható, hogy más járműalváz a legmegfelelőbb a szűk városi utakra, az autópálya vagy főút gyors aszfaltjára, a szűk erdei-hegyi utakra vagy éppen az alföld homokjára. A tűzoltótechnikát vizsgálva más és más teljesítmények vagy víztartály méretek a legmegfelelőbbek, hasonlóan a málházott további eszközök különféleségéhez. Határozottan meg fogalmazódik a felhasználó igényeinek való megfelelés szükségszerűsége, amely követelményt a pályázatok az eddigiekben nem tudták tükrözni.

5 Mi lehet a megoldás? A működési területnek leginkább megfelelő járművek készenlétbe állításához a végső döntést a feladatot, a működési körülményeket valóban ismerők kezébe kell adni. Kézenfekvő lehetőségnek tűnik a támogatandó beszerzések szabályozott feltételekkel történő helyi szinthez rendelése. A beszerzések tűzoltóságokhoz rendelésének legfontosabb előnye lehetne, hogy a feladatnak legmegfelelőbb járművek beszerzésére kerülne sor. Vitatható az ellenérvként használt állítás, miszerint az egyedi beszerzésnél csak a jelenlegi pályázati struktúránál magasabb beszerzési ár alakulhat ki. A közbeszerzés nehézkes túlszabályozottsága ugyanis zavarja, illetve felfelé szorítja a tenderek esetében az árakat. A járműállomány sokszínűsége következtében a szervizháttér, alkatrészellátás, időszakos felülvizsgálatok rendszere és kezelők képzése területén elkerülhetetlenül tarthatatlanná válna a jelenlegi színvonal. Sok tűzoltóságnál remek, jól alkalmazható, tűzoltóbarát járműveket eredményezhetne ez a megoldás, de valóban gépjárműfecskendőket akarnak-e tervezni a tűzoltók? Az így döntési helyzetbe hozott felhasználók nem mindig rendelkezhetnek kellő rálátással a lehetőségek teljes választékára. Annak egy-egy szegmensét ismerve az adott feladatra alkalmas, de a kedvező lehetőségeket csak részben kiaknázó járművek állhatnának csatasorba. Hogyan kombinálható tehát a beavatkozói igények érvényre juttatása a közelmúlt pályázati rendszerű beszerzéseinek előnyeivel? Alapvetően új szemléletre alapozva szükséges a gépjármű tendereket valamint a gépjárműbeszerzést célzó pályázatokat kiírni,s elbírálni. Az új szemlélet alapján a beszerzések menete a tűzoltó szövetségek szakmai bevonásával a teljes folyamatban: -A kiírás során hangsúlyosabban kell a különféle - és az ország bármely területén megjelenő igényeket megfogalmazni. A tendert követően minden használati igényre és területre biztosítani kell a kompromisszumoktól mentesen megfelelő gépjárművek pályázhatóságát. Nem egyforma járművet kell minden tűzoltóságnak biztosítani, hanem a neki megfelelőt! - A tender kiírás valóban a használók igényeire épüljön, a tűzvédelem társadalmi szerveződéseinek a tűzoltó szövetségek - segítségével. - A tűzoltóságok által egyedileg kialakított formában elérhető járműkategóriákat is be kell vonni a pályázati rendszer körébe. A hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságoknál is megtalálhatóak például kisebb, könnyű terepjáró gyorsbeavatkozó gépjárművek, ami ennek a változatnak a szükségességét igazolja. Az eddigiekben ezek a járművek csak helyi beszerzések és fejlesztések eredményeként állhattak készenlétbe.

6 - A gépjármű beszállítóktól meg kell követelni bizonyos fokú flexibilitást a málházott eszközök vonatkozásában. Biztosítani szükséges a felhasználók választási lehetőségét az elhelyezésre kerülő kisgépek, feszítő vágó eszközök, légzésvédő készülékek vonatkozásában. Ezen kiegészítő eszközök elhelyezésének szükségszerűségét csak a helyi adottságok (pl. szerállomány összetétele) alapján lehet megítélni. Biztosítani szükséges a későbbi felhasználó szervezetnél már alkalmazott eszközökkel való kompatibilitást. - Nem kategóriánkénti egy-egy győztes járműspecifikáció kihirdetését kell célul tűzni, (és ezzel elérhetővé tenni a támogatási rendszerben), hanem egy szélesebb választékot szükséges kiválasztani, biztosítva minden tűzoltóságnak legyen az egyesületi vagy köztestületi formában működő önkéntes, vagy hivatásos önkormányzati a számára megfelelő és biztonságosan használható járműveket. - A kiválasztott járműtípusok vonatkozásában elengedhetetlenül szükséges egy előzetes (a végső döntést megelőző) használati próba, ami a járművek vonulókész állapotában széleskörű csapatpróbák, vagy rövid időtartamú, de intenzív próbák formájában biztosítható. A tehergépjármű alvázak kitűnő tulajdonságai önmagukban nem garantálják a tűzoltó gépjárművek megfelelőségét! - A tűzoltók biztonságát ki kell emelni a tenderkiírás során! A szakmai megfelelőséget és használati biztonságot garantáló járműveket szabad csak kiválasztani. - A tender eredményhirdetését követően a győztes gépjárművek sorából a pályázó későbbiekben készenlétben tartó tűzoltóságra kell bízni a végső választást. Lehetőséget kell biztosítani a kiválasztást megelőzően a járművek különféle, életszerű körülmények közötti kipróbálására. Az elmúlt években a gépjármű gyártmányok kiválasztásánál nem fogalmazódtak meg kellő határozottsággal a beszerzést követő üzemeltetés és készenlétben tartás elvárásai. Több európai országban természetes igény a járműforgalmazók irányába követelményként meghatározott 24 órás mobil szerviz működtetése, a késedelem nélküli javítás lehetősége, a gyors alkatrészellátás biztosítása. Ma Magyarországon a folyamatos készenlét biztosítása érdekében, a meghibásodásokból fakadó kiesések csökkentésének igénye nem képezik a tenderkiírás részét. Biztosítandó ugyan a szerviz háttér, de az azt biztosító szakembergárda általában nem rendelkezik a szükséges különleges felkészültséggel az adott gyártmányra és típusra, nem biztosítottak a speciális szerszámok és felszerelések. A gyorsjavításokat és az ütemezett karbantartásokat, felülvizsgálatokat jellemzően azonos szakembergárda végzi. Így az előzetesen tervezett és megszervezett munkavégzések feszített időrendje következtében esetlegesen napokat csúszhatnak a szükségszerű javítások. Hatalmas űrt képez a csere alkatrész készlet hiánya, így akár gyorsan javítható hibák esetén is heteket tölt a gépjármű a készenlétből kivonva, a pótalkatrész megérkezéséig. Javasoljuk a várható beszerzési költség emelkedés ellenére a tenderkiírás során mobil szervízszolgáltatás és a gyors alkatrészellátást biztosítani kész raktárháttér felállítását követelményként megfogalmazni.

7 Összefoglalás A létesítményi tűzoltóságok járműállománya a jövőben is elsődlegesen az egyedi igényeken fog alapulni. Általánosságban megállapítható, hogy ezek a szervezetek nyitottak a legkorszerűbb fejlesztések bevezetésére, de a gépjármű gyártók számára a legnagyobb kihívást a gazdaságos, de különleges igényeknek való megfelelés jelenti. Módosítani szükséges a kommunális területek szükséges védelmét meghatározó módszert, szakmai követelményrendszert kell felállítani. A biztosítandó kiérkezési időt és beavatkozási teljesítményt egyaránt a védett terület veszélyességi jellemzői alapján kell meghatározni. Az önkéntes tűzoltóságok járműveivel kapcsolatos elvárások nagyon hasonlóak az azonos területi adottságokkal szembesülő hivatásos önkormányzati tűzoltóságokéval. A járműbeszerzések jelenlegi rendszere nem alkalmas a beavatkozási kihívásoknak megfelelő eszközök biztosítására. Elengedhetetlen egy felhasználói igényeken alapuló, a különféle körülmények között beavatkozó tűzoltók közreműködésével összeállított szélesebb pályázható járműválaszték kialakítása. Ezen elvárások az elmúlt években tűzoltótechnikai célú pályázatokra biztosított pénzügyi fedezettel többnyire teljesíthetőek, de a pályázható gépjárművek biztonságának és megfelelőségének javítása, valamint a pályázatba bevont szervezetek önkéntes tűzoltó egyesületekkel történő kiszélesítése érdekében további források is szükségessé válhatnak. Meg kell vizsgálni a biztosításokból befolyt fejlesztési támogatások 1%-os fedezetének néhány környező országhoz hasonlóan 3%-ra emelésének szükségességét és lehetőségét. A beszerzések mellett nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gépjárművek üzemeltetésének, csökkentve ezáltal azt az időtartamot, amikor is felülvizsgálatból, meghibásodásból, stb. fakadóan a beavatkozó járművek nincsenek készenlétben. Mindezen javaslatokat ajánlom a partner Tűzoltó Szövetségek, valamint a BM és a BM OKF szíves figyelmébe. a LÖTOSZ képviseletében: Pimper László

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

HEROS cserefelépítményes gyorsbeavatkozó szer

HEROS cserefelépítményes gyorsbeavatkozó szer HEROS cserefelépítményes gyorsbeavatkozó szer 2015.12.011. Pintér Tibor BM HEROS Zrt. Gyártás divízió vezető helyettes A BM Heros mint gyártó napjainkban 15. éves BM HEROS Zrt. tűzoltógépjárművek: (fecskendők,

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE

TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE Balaton 2014 PhDr. Ladislav Pethö A Szlovák Tűzoltó Szövetség elnöke SZLOVÁKIA BEBIZTOSÍTÁSA KÖZPONTI MENTŐSZOLGÁLAT Tűzoltó és Műszaki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

már a nemrég beszerzett 53 m-es emelőkosaras jármű sem oldja meg minden problémánkat.

már a nemrég beszerzett 53 m-es emelőkosaras jármű sem oldja meg minden problémánkat. A jelenlegi tűzoltó járműállomány megfelelősége a XXI. század eleje várható beavatkozási feladatainak A járműtechnika fejlesztésének szükséges irányvonalai Az elmúlt évek statisztikai adatai rámutatnak

Részletesebben

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott

Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott Amióta megelőző tűzvédelem (több ezer éve) van, az mindenekelőtt a tapasztalatokon, vizsgálatokon alapuló szabványokra, rendeletekben meghatározott előírásokra támaszkodott (normatív előírások). A mérnöki

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE Piaci helyzet: Állandó változás az autójavító piacon Életben maradás= alkalmazkodó képesség mértéke Életben maradás=folyamatosan jól meghozott döntések

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet. a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet. a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. Összeállította: Kristóf István tü. ezredes főosztályvezető BM OKF Műszaki Főosztály A katasztrófák elleni védelem alapelvei közül

Részletesebben

Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás

Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás Rólunk A Prime Tendering Kft. fő profilja, minőségi és cégre szabott közbeszerzési pályázatfigyelési és pályázatírási szolgáltatás nyújtása

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

Számítógéppel segített karbantartás menedzsment

Számítógéppel segített karbantartás menedzsment Számítógéppel segített karbantartás menedzsment Témák Mi is az a CMMS szoftver? Kiknek készültek a CMMS szoftverek? Milyen előnyt jelent a használatuk? Mi a különbség a szoftverek között? Szoftverhasználat

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Tűzvédelem Szlovéniában

Tűzvédelem Szlovéniában Tűzvédelem Szlovéniában Milan Dubravac Szlovén Tűzoltó Szövetség Magyarország, 2014. szeptember 20. Naloga : Izdelava meril za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ekoloških

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

MAGIC.SENS tűzérzékelő sorozat Háromszoros tűzvédelem, maximális védettség a téves riasztásokkal szemben

MAGIC.SENS tűzérzékelő sorozat Háromszoros tűzvédelem, maximális védettség a téves riasztásokkal szemben MAGIC.SENS tűzérzékelő sorozat Háromszoros tűzvédelem, maximális védettség a téves riasztásokkal szemben 2 Példaértékű kutatás A mérőhelyeken minden egyes MAGIC.SENS valamennyi funkciója ellenőrzésre kerül.

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

A BM Heros Zrt. nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket rendezvényünkön!

A BM Heros Zrt. nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket rendezvényünkön! Tisztelt Vendégeink! A BM Heros Zrt. nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket rendezvényünkön! A mai bemutatónkat annak keretében rendezzük, hogy bemutassuk a BM Heros Zrt. legújabb fejlesztésű, 1500-as

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

W-Tec 3D+ rejtett pántok az SFS intec-től egyedi belsőépítészeti megoldásokhoz

W-Tec 3D+ rejtett pántok az SFS intec-től egyedi belsőépítészeti megoldásokhoz W-Tec 3D+ rejtett pántok az SFS intec-től egyedi belsőépítészeti megoldásokhoz SFS intec turn ideas into reality W-Tec 3D+ rejtett pántok egyedi tervezésű ajtókhoz Az SFS intec által gyártott új rejtett

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Kuti Rajmund 1 Közúti balesetek felszámolása Ausztriában

Kuti Rajmund 1 Közúti balesetek felszámolása Ausztriában Kuti Rajmund 1 Közúti balesetek felszámolása Ausztriában Nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy a híradásokban ne számolnának be közlekedési balesetekről. A katasztrófavédelem tűzoltó egységei beavatkozásainak

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSE AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSE

AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSE AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSE PÁLYÁZAT AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSE Bevezető A RADIANT Rt. hazánkban az elsők között kezdett el foglalkozni a vezeték nélküli mobil távközlési rendszerek kiépítésével.

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben