JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Peresztegi Lászlóné aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Zünde Takács Béla Cseréné Gelencsér Zsuzsanna pénzügyi irodavezető honlap szerkesztő jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel köszöntöm minden kedves képviselő-társamat a mai testületi ülésünkön. Köszöntöm Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyunkat és Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezetőt, illetve megjelent vendégünket. Dr. Cseh Tamás jegyző úr még szabadságon van, Kardos Sándor képviselő úr pedig jelezte, hogy késni fog. Megállapítom, hogy ettől függetlenül 4 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalásával kapcsolatban kérésetek, javaslatotok van-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben a napirendi pontok sorrendjével egyetértetek, azt kérem, kézfeltartással jelezzétek.

2 2 A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 94/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról. Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Javaslat veszélyes hulladék elszállíttatására. b.) Javaslat a Malomcsatornán található kishidak megvalósulási tervének elkészíttetésére. c.) Javaslat önkormányzat terület bérbe adására. d.) Tájékoztatás a vilonyai református templom régészeti lelőhely feltárásáról. e.) Tájékoztatás Peremartongyártelep, Északi bányaterület kármentesítése során a szállítási feladatok megkezdéséről.

3 3 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról. Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Mint minden negyedév végén, félév után is megkaptuk az írásos anyagot a évi költségvetés I. félévi alakulásáról. Tünde, szeretnéd-e esetleg szóban kiegészíteni? Az írásos anyag tartalmazza az álláspontomat. Úgy gondolom, hogy mindig érthető és annyira nem száraz anyag a szöveges beszámoló, amit megkapunk a testületi ülésre. Én is pár mondatot tudok hozzáfűzni, ami időszerű. Ami a tájékoztató elkészítését követően a testületi ülésünkig történik, arra próbálok odafigyelni, hogy tájékoztassalak benneteket. A bevételi oldalról megközelítve a dolgokat: a kintlévőségeket szigorúan próbáljuk a jövőben is behajtani. Tisztában vagyok azzal, hogy sajnos a lakosság körében is elég sok embernek gondot okoz ennek a befizetése, de úgy gondolom, a mi anyagi helyzetünket sem kell külön ecsetelnem, amikor egy-két millió forint - ha nem több - kintlévőségről beszélünk. Azt gondolom, ez luxus, hogy ezt a későbbiekben fenntartsuk. De erről már a korábbiakban beszéltünk, úgyhogy megtörténtek az egyeztetések. A helyi adóbevételekkel kapcsolatban annyit mondanék, hogy - Ti is látjátok - az építményadó valamelyest növekedett. Azért nincs szó milliós tételekről, de ezer Ft-os emelkedés már most mutatkozik. Az iparűzési adó-tételen írta a Tünde, hogy a teljesülési szint elmarad a várttól, illetve a megszokottól. Ez idő közben realizálódott. Értelemszerűen július 30. után került befizetésre kettő nagyobb iparűzési adózónktól közel egymillió forint. Ez a következő, III. negyedévi beszámolóban biztos nem fog ilyen csúnya számokat mutatni.

4 4 A református templom körüli régészeti feltárás munkáival kapcsolatban a 635 ezer Ft-os támogatás is a számlánkra érkezett. Oda még egy szakmai beszámolót kell elküldenünk egy számlával alátámasztva. A számlánk megvan, a szakmai beszámolót a Pintér úr azt ígérte, hogy minél hamarabb megírja. Ettől függetlenül a számlánkra már megküldték a minisztériumtól ezt az összeget, amit az önkormányzat megelőlegezett. A falunappal kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be, melyre 755 ezer Ft-os pályázati támogatással számolhatunk. E héten ennek az elszámolását is el kell küldeni. Pár sorban megjelenik a szennyvízcsatorna hátralékosok minimális befizetése. Illetve, amit még szeretnék mondani, a három civil szervezet részére megítélt 300 ezer Ft-os támogatás is megérkezett a számlánkra. Ezt a mai napon láttam a bankszámla kivonatokból. Arra sem kell tovább várnunk. Elméletileg a falunapi támogatás és az adóbevétel, amit realizálhatunk még a számlánkon. A kiadási oldal talán jobban tükrözi az időszaknak megfelelő arányokat, számokat. Itt az első félévben a legnagyobb falat úgymond a Leader kultúrparkkal kapcsolatos lehívásunk volt. A második lehívást is eszközöltük nemrég a Pénzügyi Irodával. Remélem ez az összeg is megérkezik hamarosan a számlánkra. A kiadásokkal kapcsolatban ennél többet én nem szerettem volna mondani. Még talán a bevételekkel kapcsolatban annyit tudnék mondani, hogy a Serke-féle környezetvédelmi bírságra is rákérdeztem a mai nap során. Azt a választ kaptam, hogy befizetés eddig még nem történt meg, pedig másodfokon is helybenhagyta a bíróság a döntést. Ennek 30 %-a minket illetne, ezért pontosan utánanéz, hogy a behajtás jelenleg hol tart. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Reméljük, most már majd csak megérkezik a pénz. Az egyik napirendi pontban van - habár ez nem annyira költségvetés oldalához tartozik, csak átfutott a gondolat -, régóta húzódik a téma az illegális hulladéklerakással kapcsolatban. Valahogy mindig rettegünk tőle, nehogy bírságolásra kerüljön a dolog, de a másik oldalról elég érdekes a dolog, hogy itt már másodfokon megvan a bírósági döntés, és egy forint befizetés nem történt. Mondtam is a hölgynek, hogy augusztus 8-án volt ez az értesítés, hogy majd mi is megkapjuk a 30 %-ot. Azóta sajnos azzal a pénzzel nem találkoztam. Rajtunk biztos, hogy egy hét után bevasalnák a bírságot. Reméljük, ilyenre nem fog sor kerülni. A közösségi támogatáson 600 ezer Ft volt az eredeti előirányzat, és 550 ezer Ft látható

5 5 a teljesülésnél. Az Irénke ott felajánlotta 3 havi tiszteletdíját. Ebből több, kellett, hogy maradjon. A tiszteletdíjak esetében sajnos nem kaptam lemondó nyilatkozatot, így átcsoportsítás nem történt. A közösségi támogatásoknál az eredeti előirányzat szerepel, illetve a június 30-i teljesítés. Igen. Úgy számoltam, hogy itt közel 200 ezer Ft maradványnak kellene lenni. Átvezetésre nem került sor. Mire mondtál le Irénke? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Civil szervezetek támogatására. Nincs rajta a közösségi támogatáson az előirányzat, ott van még a jogalkotás személyi és járulék előirányzatán, a 3. sorban. Ha valaki lemond így a tiszteletdíjról, akkor azt a bruttó összeggel lehet számolni? Ha a képviselő meg akarja határozni a támogatás pontos célját papíron, hogy hova adja, akkor a nettóról tud lemondani. Amennyiben a képviselő lemond a tiszteletdíjáról, de nem mondja meg, hogy kinek, akkor az önkormányzat, átruházott hatáskörben a polgármester dönt róla, és a bruttó összeg kerül átcsoportosításra. Tehát konkrét szervezet részére csak nettóban. Testületi ülésen is módosíthatók a táblák. Korrigálhatjuk a táblákat úgy, hogy lemondásod alapján a személyi és járuléki alapból átkerül a civil szervezeti alapba X forint, képviselő-testületi döntés alapján. A költségvetéssel kapcsolatban kérdésetek lenne-e?

6 6 Amennyiben nincs, kérlek benneteket, hogyha a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 95/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat: a évi költségvetés I. félévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a kintlévőségek behajtása, a pályázatok lebonyolításának figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha a évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását a tervezet jelzett változtatásával elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg:

7 7 VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A kiküldött írásbeli tájékoztatóban is benne volt, hogy miért kell az SZMSZ-ünket módosítani. Amiről már korábban beszéltünk; a polgármester 50 ezer Ft saját hatáskörben való döntését 100 ezer Ft összegig emeli meg. Illetve Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 7/2011. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 3. (1) bekezdés 2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az óvodai nevelést a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagintézményben működő óvoda fenntartása útján látja el. A rendelet-tervezethez indokolás és hatástanulmány is készült, illetve egy-két ponttal kiegészült ez a rendelet. Az önkormányzat bankszámlaszámára, illetve az önkormányzat adószámára vonatkozóan. Az 1. mellékletben aktualizálva lettek a szakfeladatok. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Azt jelenti, hogy itt változott a bankszámlaszám is, meg az adószám is?

8 8 Nem, eddig nem szerepelt benne, most beleírjuk. Testületi döntés alá tartozik a bankszámlaszám, saját magunktól nem változtatunk rajta. Nem pontosan az SZMSZ-hez tartozik, csak korábban beszéltünk már róla, hogy most a Barthalos János végzi az ételszállítást. Kellene új szerződést kötni vele. Az intézményvezetőkkel célszerű leegyeztetni a létszámarányt. Most hány iskolás és hány ovis van az étkezők között? Felesben gondolkodtunk a Polgármester úrral, változott-e a nyáron? Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Az óvodás most kicsit több; 17 fő a létszám, az iskolás meg 12. Maradt a 12? Úgy emlékszem a nyári állami támogatás felmérésben 10 főt jelöltetek meg. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Most volt egy anyuka, aki variál, hogy költöznek, nem költöznek, de úgy tűnik, marad. Szociális gondozottak is vannak. A szociális ellátottak száma 3-4 fő, mely nem releváns az iskolához, óvodához képest. Ezért azzal nem foglalkoztunk eddig. Sajnos a területen az ellátottak száma csökkenő tendenciát mutat. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Vagy %-ban, és eldöntik az intézményvezetők. Ha 17 és 12 fő van, akkor a 60:40 arányt lehet venni.

9 9 Meg kell egyezni a százalékos arányban. A 17:10 a 2/3-1/3-hoz közelebb van. Azért fontos iskola, óvoda tekintetében, mert nem tudjuk, hogy mi lesz januártól. Akkor csak december 31-ig kerüljön megkötésre a megállapodás? Javasolom kettébontani a két tagintézmény között ezen költségeket. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Még azt sem tudom, hogy ebből a 10 gyerekből hány fog étkezni. Nem mindig eszik mindenki. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A szállítást hogy lehet elszámolni? Nem km alapján kell? Km alapján van kikalkulálva egy havi díj. Az intézményvezető egyeztette le a szállítóval, hogy nyáron, júliusban az óvoda miatt fél hónap kerül kifizetésre, mert fél hónapot van nyitva az óvoda. A vízdíj is meg kell, hogy osztódjon, vagy az eddig is úgy volt? A szerződés ott a szolgáltatóval kié, vagy továbbszámlázás alapján történik? Továbbszámlázott szolgáltatás lesz. Az döntést igényel, hogy a tagiskola vagy a tagóvoda kösse át a szerződéseket a saját A téma inkább kapcsolódik a költségvetéshez, mint az SZMSZ-hez. Beszéltünk arról is, hogy kinek a nevére kötődjön a szerződés. Megjelent a köznevelési törvény módosítása, és hamarosan a végrehajtásához a kormányrendelet. Az önkormányzatnak szeptember 30-ig nyilatkozni, majd október 30-ig döntenie kell arról, hogy az önkormányzat a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes átvállalni, 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni. A szeptemberi ülésre megpróbálunk valamiféle számításokat végezni. Még mi sem tudjuk pontosan, hogy alakul, de ezért is lehet jelentősége, hogy kinek a nevére szól a

10 10 szerződés. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Az ovinak nagyobb esélye van. Bocsánat, de ez van. Inkább az óvoda. Erről nem szándékozom nyilatkozni. Senki nem mer. Az ember azt gondolná, én is az óvoda mellett tenném le a voksom, de hát... Kardos Sándor képviselő 16 óra 20 perckor megérkezett. A továbbiakban jelen lévő képviselők száma 5 fő. Mind az iskolának, mind az óvodának magas a működési költsége, nagyon kevés a gyerek, és egyre növekednek a költségek. A jelenlegi ismereteink szerint a pedagógus béreket január 1-től az állam viseli. De az egyéb fenntartási költség, működési költség a 3000 fő feletti településeknél jelentkezik, a 3000 fő alatti településeknek van olyan lehetősége a nyilatkozatra, hogy a működtetést az államtól képes átvállalni. Attól még, hogy nyilatkozni kell szeptember 30-ig, mindkét tagintézménynek lesz számlája. Ha maradunk az Ildikó javaslatánál és az óvoda köti az alapszerződést például a Bakonykarszttal, a két tagintézmény közötti megállapodás alapján az óvoda továbbszámlázza az iskolának a légköbméter arányos, vagy valamilyen más szempontok szerint megosztott költséget. Gondolom, azért erről nem most kellene dönteni.

11 11 Még nem. Az SZMSZ-szel kapcsolatban lenne még kérdésetek? Ha nincs, meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítását a kiküldött mellékletek alapján elfogadjátok-e. Ha igen, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Mint minden évben, idén is meg szeretnénk rendezni ezt az emlékünnepet. Az idei dátum a programterv szerint szeptember 16., vasárnap lenne a református templomban 15 órás kezdéssel. A tavalyi programterv alapján írtam ki, hogy kik voltak, akik szerepeltek. Itt volt a veszprémi Szent Mihály Székesegyház kórusa, az Ifjúsági kórus, a Népdalkör, illetve a köszöntők után Farkas Béla ismertette - ahogy évekkel ezelőtt is -

12 12 Pap Gábor élettörténetét, illetve verseket szavaltak vilonyai fiatalok. Értelemszerűen utána istentiszteletet tartottunk. Tavaly nem a Bikádi úr - egyéb elfoglaltság miatt, de remélhetőleg idén Ő tud részt venni. Egy kis szeretet-vendégségben részesítettük az ünnepségre ellátogatókat, illetve megkoszorúztuk Pap Gábor emléktábláját. Idő közben bejelentkeztek hozzánk a Balatonfűzfői Fúvósok kisebb zenekara is. A hét végén volt hozzá szerencsém, hogy meghallgassam egy nagyon rövid előadás erejéig az előadásukat. De nem tudtam a vezetőjükkel konkrétan beszélni, mert sietett a következő fellépésükre. Viszont odaadtam a névjegykártyámat, hogy írjon egy t, vagy hívjon fel, hogy meg tudjuk beszélni a részleteket. Sajnos ez még nem történt meg, de talán nem is olyan nagy baj. Úgy gondolom, hogy a székesegyház kórusa, illetve a fűzfői fúvósok talán egy kicsit sok lenne, kiegészítve a helyi szervezetekkel is, akik biztosan elvállalják a fellépéseket, ahogy eddig is. Az Ildikó mondta, hogy megkérdezed a Forrás Színházat. Tudtál velük beszélni? Persze. Ma estére vagy délutánra mondta a Szilvi, hogy visszahív. Az a probléma, hogy már Sopronban vannak, komplett oda költöztek. Ha a Tamás ráér, el fogják vállalni, csak nehezebb lesz, hogy Sopronból kell idejönnie, már az útiköltség megemeli erősen. Már nem veszprémiek lesznek így. A Pataki András lett a soproni színház igazgatója, aztán odavitte az egész csapatot. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ha vers van, az nem baj, az úgysem okoz nagy költséget. Hazafelé hogy megy inkább? Egy negyedórás vers előadásra nyilván ne horror összegeket számítsanak. Ha a Tamás ráér, nyilván elvállalják ezt így. Azt mondták, 16-án nincs se előadás, se próba. Ma este akkor kapsz erre választ? Azt mondta; ma délután. Csak Sopronból kell jönnie, az ami drágább. Veszprémbe be lett vive egyszer-kétszer, de Sopronba...

13 13 Az alap programterv szerint a köszöntő, a Népdalkör, ők biztosan vállalják. Tavaly megkérdeztük a Nyugdíjas klubot, de akkor nem vállalták. Nem tudom, idén megkérdezem-e őket? Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Nem tudom, van-e valami olyan repertoárjuk, ami illik ilyen komolyabb programba. Legfeljebb megkérdezem. De akkor tényleg variálni kell a hosszúságával, hogy tényleg csak 5-10 perc lehet maximum. Olyat hiába mondasz, az kizárt. Az Ifjúsági kórus szerepelt tavaly. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Most nincs már. Akkor miben maradjunk, a székesegyház vagy a fúvósok? Mert szerintem mindkettővel túl hosszú lenne. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: El tudod érni holnap a fúvósokat? Mert ha jönnének a vendéglátásért, akkor jöjjenek ők. Ha esetleg költségbe kerül, akkor szólok a kórusnak, mert nem kérnek érte semmit. Költségtakarékosak legyünk. Ők tavaly sem kértek semmit. A Farkas Bélával beszéltem, Ő is szerda-csütörtök körül tud majd konkrétumot mondani, hogy mennyire tudja elvállalni, mert az osztályával így év elején elég sok dolga van. Ezzel kapcsolatban még beszélünk. Azt hiszem, a kezdés 15 óra maradhat. Devecsery Ildikó Anikó képviselő:

14 14 15 óra volt tavaly is? Persze, eleve akkor kezdődik az Istentisztelet is. A Bikádi úr máshol is tart Istentiszteletet, máshonnan jön, ez a vége. Hajmáskér, Sóly, Királyszentistván, Vilonya. Tassi Lászlóné képviselő: 15 óra legyen. Akkor a Népdalkört, Nyugdíjasklubot megkérdezem, Bélával beszélek, holnap megkeresem az Ildikót, hogy mit tudtam a fúvósokkal beszélni. Nem tudom, hogy ehhez költséget vagy valamilyen anyagi vonzatot szoktunk-e tenni? Szerintem, nem nagyon hiszem, hogy kellene. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mindenkitől várjuk a felajánlásokat, ahogy tavaly is. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Nagyon rendesek voltak, elég sokan hoztak valamit. A programterv így elég hiányos, de én nem nagyon szerettem volna teljesen készre írni. Pont azért ülünk össze, hogy beszéljük meg közösen, hogy ki legyen, akit felkérünk, vagy kinek a szereplésére számítunk. A határozat-tervezetet el lehet fogadni úgy, hogy az emlékünnepség lebonyolítására költségvetéséből nem kíván átcsoportosítást végezni. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 96/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat a Pap Gábor emléknapról

15 15 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pap Gábor emléknap megrendezésére vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A Pap Gábor emléknapot a programterv szerint szeptember 16. napján 15 órai kezdettel megtartja. 2.) A Pap Gábor emlékünnepség lebonyolítására költségvetéséből nem kíván átcsoportosítást végezni. Határidő: szeptember 16. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 4.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4/a.) Javaslat veszélyes hulladék elszállíttatására. /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Időközönként mindig vissza-visszatér ez a témakör, de tényleg nagyon remélem, hogy ezzel egy jó darabig, jó-pár évig pontot tudunk tenni az ügy végére. Ahogy az előterjesztésben olvashattátok, kaptunk egy felszólítást a felügyelőségtől, hogy a veszélyes hulladék elszállításáról és kezeléséről szóló dokumentációt juttassuk el hozzájuk. Dokumentációval egyelőre sajnos még nem rendelkezünk. Én megpróbáltam megkeresni Polgárdiban a Vertikál Zrt-t, de ők veszélyes hulladék elszállításával nem foglalkoznak. Ők ajánlották Székesfehérváron a Depónia Kft-t, akik a megyében a leírt ellenértékeken vállalják ezt a szolgáltatást, hogy elszállítják a veszélyes hulladékot, illetve a szállítási szolgáltatást. Én megpróbáltam megbeszélni az egyik helyi vállalkozóval, hogy segítsen abban, hogy IFÁ-val elszállítjuk innen mi a saját költségünkre az egy forduló veszélyes hulladékot, de ez így sajnos nem működik, mivel ennek külön veszélyes hulladékról szóló szállító-, illetve menetlevéllel kell rendelkeznie.

16 16 Ez a vállalkozásában sajnos nincs benn, úgyhogy rászorulunk arra, hogy a szállítást is a kft-től kérjük. Úgy gondoljuk, hogy a területen lévő kb. 500 kg azbeszt hulladékot elvitetjük, annak lesz átvételi költsége. Az áramköri panelek tekintetében - aminek elszállíttatására szólt még a kötelezés - megvannak az EWC számok. Elméletileg az az áramköri panel hulladék, ami kint van a területen, azt ingyen be tudja fogadni ez a veszélyes hulladék átvevő, illetve -feldolgozó cég. Viszont ott más is a hulladék elszállításának költsége. Értelemszerűen nem csak az önkormányzatot kötelezték itt a veszélyes hulladék elszállítására, hiszen - ahogy eddig is - a továbbiakban is egyetemlegesen vagyunk a Sipőcz úrral kötelezve ennek az illegális hulladéklerakónak a felszámolására. Ő arra vállal kötelezettséget, hogy a szállítási költséget kifizeti. Írásban vagy szóban? Írásban nem, szóban. Akkor még meggondolhatja magát. Nem hiszem, hogy meggondolná. Ahogy eddig hozzáállt a történethez, nem hiszem, hogy ezen csúszna el a dolog. Írnánk róla természetesen pár sort, hogy Ö ennek a költségeit vállalja. Nyilatkoznia kell az árajánlatra, amit tett a Székesfehérvári cég. A szállításos részére csak. Csak pontosan az a baj, hogy minden a menetlevél alapján kerül kiszámlázásra. Én azt mondanám, hogy a pala, illetve az áramköri panel elszállításának a költségét. Öt m3 van a tanulmányban, viszont az elszállítható rész annál sokkal kevesebb. A tanulmányt készítő Piller Péter ezt meg is írta.

17 17 Nyilván látták Székesfehérváron ezt a tanulmányt. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mi elfogadtuk azt a tanulmányt? Vagy abba nincsen beleszólásunk? Akkor se tudunk semmit se tenni ellene? A tanulmány azért tanulmány, mert egy szakértő csinálja. Ő a szakértő. Akkor nem kell szakértőt hívni, ha mi tudjuk, hogy mennyi. Müller Józseffel voltam kint, azt mondta, hogy ami ott van, azt el kell vitetni. De szerintem az nincs 5 m3. Nyilatkozatot kell kérni a Sipőcz úrtól, hogy a szállítás költségét vállalja. Mi meg vállaljuk az átvétel költségét, csak mekkora összegig? A Kft adott árajánlatot, hogy mennyiért fog 1 kg-ot elvinni. Majd amennyi felkerül az autóra, azt lemérik, és azt kell kifizetni. Mennyi 1 kg átvétele? ÁFÁ-val 45 Ft. Ha nem viszik el, akkor megbüntethetik az önkormányzatot, és akkor környezetvédelmi bírságra sokkal többet fizethet ki.

18 18 Milyen maximum összeget szavazzon meg a testület, mikor senki nem tudja, hogy valójában mennyi fog odakerülni? A kilós árat kéne elfogadni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem tudunk mást csinálni, szerintem sem. Mennyi fér rá az elszállító autójukra? Legalább tudjuk kontrollálni, m3-ben viszik, nem kilóra? Köbméterben. De átvételkor kilóra mérik. A konténer 4,6,7 m3-es lehet. Mi a cél? El legyen onnan szállítva az az anyag, ami ott található. Ha el van szállítva, akkor kijöhet a környezetvédelem, és megnézheti, hogy nincs ott. Akkor is azt tudja csak mondani most bárki, hogy amit elvisz az autó, azt fizeti ki az önkormányzat. Úgy tudunk csak dönteni, hogy a kint lévő veszélyes azbeszt pala hulladékot elvitetjük 45 Ft/ kg áron. Ami nem haladhatja meg az 5 m3-t. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Így jó. Ha azzal egyetértetek, hogy a szállítási költségeket nyilatkozattal mellékelve a Sipőcz úr átvállalja, illetve mi vállaljuk az azbeszt hulladék elszállítását 45 Ft/kg áron. Az áramköri paneleket remélhetőleg ingyen és bérmentve átveszik. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

19 19 97/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat veszélyes hulladék elszállíttatásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonya 91/2 és 98 hrsz-ú ingatlanokon lévő illegális hulladéklerakó területéről veszélyes hulladék elszállíttatására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya 91/2 és 98 hrsz-ú területekről az egyetemleges kötelezés miatt az ingatlanok tulajdonosával közösen a veszélyes hulladékot (azbesztpalát és elektronikai hulladékot) elszállíttatja. 2.) A szállítás költségeinek vállalásáról szóló írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni Sipőcz István ingatlan-tulajdonostól. 3.) A területeken található azbesztpala ártalmatlanításának költségét a Depónia Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) által adott árajánlat alapján 35 Ft + ÁFA / kg áron költségvetéséből biztosítja. 4.) Az elszállított hulladékok átadásának igazolására vonatkozó kísérődokumentumokat (szállítólevél, átvételi elismervény, Sz kísérőjegy, számla) haladéktalanul meg kell küldeni a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. 5.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: Azonnal Felelős: Fésüs Sándor polgármester Müller József műszaki ügyintéző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 4/b.) Javaslat a Malomcsatornán található kishidak megvalósulási tervének elkészíttetésére. /Előterjesztés, tervezői szerződés, megállapodás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

20 20 Mint ahogy tudjátok, folyamatban van a Séd-Malomcsatorna kotrási munkálata. Ezzel kapcsolatban volt egy bejárás, ahol kiderült, hogy a Papkeszi és Kossuth utcában lévő, elsősorban magán ingatlanokhoz tartozó kis hidak jó-pár évtizeddel ezelőtt épültek mindenféle engedély és fenntarthatósági nyilatkozat hiányában. Az érintett ingatlantulajdonosok mindenféleképpen szeretnék azt, hogyha ezek a hidak fennmaradhatnának, és ne kelljen ezeket a hidakat elbontani. Én annyi segítséget tudtam ezzel kapcsolatban nyújtani, hogy megkerestük Rajki Tamás mérnök urat, akinek van jogosultsága arra, hogy megvalósulási terveket készítsen a kis hidakra vonatkozóan. Első körben még 12 db hídról volt szó, aztán kiderült, hogy 9, most 10 hídról lenne szó. A 12 hídra 100 ezer Ft-os ajánlatot adott. Tehát nettó 100 ezer Ft-ért vállalja el ennek a megtervezését. Ebből a 12-ből, illetve most a 10-ből 2 db olyan híd van, aminek az önkormányzat kellene, hogy vállalja a költségeit. Az egyik, ami a Velegi Sanyi bácsiékkal szemben van, ami lemegy a kanyarulatnál a szántóföldekre, a másik a "Mazsa-bolt" mellett van. Mindkettő közterületen érinti a talajt - úgymond. Kettőnek a költségeit nekünk kellene átvállalni. A történetben még annyi cifraság van, hogy Rajki Tamás mérnök úr 7-es adószámmal dolgozik, ami azt jelenti, hogy eztán elég kemény járulékfizetési kötelezettségünk van. Le kell jelentenünk ezt az összeget, amit Rajki úr kiszámláz felénk. Viszont - értelemszerűen - a tíz kis hídból csak kettőnek a költségei terhelnék az önkormányzatot, mivel a többi 8 híd ingatlantulajdonosa megállapodást írna alá, miszerint a rá eső költséget ebből a tervezési díjból átvállalja. Ennek fejében kapna egy megvalósulási tervet, illetve az I. fokú építési hatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Felügyelőség megvalósulási nyilatkozatát, amivel a későbbiekben nem lenne problémája az ingatlantulajdonosnak, hogy ne kelljen ezt elbontania. A lépések a következők: Minden egyes ingatlantulajdonos meginterjúvolása, hogy átvállalja-e, hogy konkrétan hány hídról készítsen tervet a tervező úr. Ha itt az utcában valamelyik lakos azt mondja, hogy köszönöm szépen, engem ez nem érdekel, és nem akarja vállalni a költségeit, akkor értelemszerűen le kell bontani a hidat. Viszont akkor értelemszerűen a tervezői díj is csökken. Hiszen, hogyha 12-re adott 100 ezres ajánlatot, valószínűleg 8-ra csak 80 ezres ajánlatot ad. Átküldtem neki a megállapodást, a tervezési szerződés módosítást. Szabadságon van, de nagyon remélem, hogy átnézi, és mihamarabb válaszol rá. A tervezői szerződést próbáltuk úgy összehozni a Müller Józseffel, a Tündével és a Zsuzsával, - illetve a megállapodást is -, hogy figyeljünk minden pontban, hogy se az önkormányzat, se az ingatlantulajdonos ne maradjon károsultja ennek a kezdeményezésnek. Remélem, sikerül pontot tenni a végére. Az biztos, hogy aki azt szeretné, hogy fennmaradjon ez a kis híd, amin akár most is közlekedik, de nem akarja ennek a költségeit vállalni, utána

21 21 saját maga kell, hogy ezeket a lépéseket lebonyolítsa, ami előre láthatóan több tízezer forintos költséget jelent majd neki, inkább a százezer forint felé közelítene. Hogyha ezt a nyilatkozatot nem szerzi be, akkor hatóságilag kötelezve lesznek a híd elbontására. Ami minket, Képviselő-testületet érint, hogy annak a kettő hídnak a költségeit nekünk kellene vállalni. Viszont én úgy gondolom, hogy az 50 ezer Ft-ot se így, se úgy nem éri el. Főleg úgy, ha esetleg bármelyik ingatlantulajdonos azt mondja, hogy köszöni szépen, ebből nem kér, akkor biztos vagyok benne, hogy a tervező úr is lejjebb viszi majd a költségeit. Hiszen aránytalanul a lakosok se vállalják be, hogy - mondjuk - 12 hídra 100 ezer Ft a tervezési díj. Ha - mondjuk - maradnak hatan az önkormányzattal, és akkor 12 ezer Ft-os befizetés helyett fizessenek be 30 ezer Ft-ot. Ezért biztos húznák a szájukat. Habár még mindig jobban járnának, hogyha egyesével járnák ezeket a köröket. Abban kérném a támogatásotokat, hogyha Ti is egyetértetek azzal, hogy az a két híd, aminek a költségeit az önkormányzat magára vállalná, hogy az megmaradjon. Igazából sajnos ide se tudtam pontos forint összeget tenni, de biztos vagyok benne, hogy ennek a költsége nem fogja elérni az 50 ezer forintot sem. Mivel úgy beszéltük, hogy a járulékfizetési kötelezettséggel növelt teljes összeget osszuk szét a lakosok között, tehát nem úgy van, hogy ami járulékot az önkormányzat befizet, az a mi nyakunkon marad. Azt is át kell vállalniuk. Az osztószám változik? Igen. De ez hogyan lehet? A Vízügyi hatóság megnézte, hogy mely hidak maradhatnak fenn. Aki nem csináltatja meg a terveket a fennmaradásra, azt el kell bontatni. Az önkormányzat a magánszemélyek által engedély nélkül épített hídjai fennmaradását próbálja intézni, de ezt csak egyenlő feltételekkel teheti. Megvolt a híd az első bejárásnál. Azért is volt ez a szám eltérés. Egy-két héttel ezelőtt megint körbementünk. Eltűnt a híd, a helye megvan. Volt nálam a hölgy, akinek az ingatlanáról szó van. Mondta, hogy amikor volt a lakossági tájékoztatás a kultúrban, valóban arról volt szó - habár nem lett felszólítva senki, írásban nem lett kötelezve rá -,

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16/2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISE- LŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. JÚLIUS 26-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL - 2 - J e g y z ő k ö n y v Készült Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 2007. július

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 30-án du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben