FÖLDRAJZ OKTV 2008/ Erdőgazdálkodás hazánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2008/ Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, május / [szerk. Rakonczai János]. [Budapest] : Belügyminisztérium, [1992]. 92 p. (A Nagyalföld Alapítvány kötetei ; 2.) M DOBROSI Dénes SZABÓ Gábor: A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között / Dobrosi Dénes, Szabó Gábor. Budapest : WWF Magyarország, p. : ill. ; 30 cm. (WWF-füzetek = WWF Hungary publication series ; 20.) O 5568 "Erdészeti Fórum 2001" : az erdőtelepítés új perspektívái : a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának és Erdészeti Bizottságának rendezvénye. Budapest : Erdészeti Tudományos Intézet, p. (Erdészeti Tudományos Intézet kiadványai ; 16.) M "Az erdészeti kutatás szerepe az ágazat fejlesztésében" : konferencia. Budapest : Erdészeti Tudományos Intézet, p. (Erdészeti Tudományos Intézet kiadványai ; 17.) M Erdő nélkül? / Somogyi Zoltán [et al.]. Budapest : L'Harmattan, p. (Környezet és társadalom. XXI. századi forgatókönyvek.) M FÜHRER Ernő JÁRÓ Zoltán: Az aszály és a belvíz érvényesülése a Nagyalföld erdőművelésében I. / szerk. Führer Ernő ; [írta Führer Ernő, Járó Zoltán]. Budapest : Erdészeti Tudományos Intézet, p. (Erdészeti Tudományos Intézet kiadványai ; 12.). M Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón : az MTA Erdészeti Bizottsága és az Erdészeti Tudományos Intézet jubileumi ülése Pagony Hubert és Szontagh Pál 75. születésnapja alkalmából / [szerk. Mátyás Csaba, Führer Ernő, Tóth József]. Budapest : Erdészeti Tudományos Intézet, p. (Erdészeti Tudományos Intézet kiadványai ; 15.) M KESZTHELYI István CSAPODY István HALUPA Lajos: Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére / Keszthelyi István, Csapody István, Halupa Lajos. Budapest : KTM Természetvédelmi Hivatal, p. (A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei ; 3.) L 6917 Környezetstatisztikai évkönyv 2005 = Environmental statistical yearbook of Hungary 2005 / 1

2 [összeáll. Aujeszky Pál et al. ; szerk. Rausz Attila]. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, p. O 6100 MAGYAR Pál: Alföldfásítás kötet / írta Magyar Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, , 622 p. N 2830 Magyarország erdőállományainak főbb adatai 1996 : országos adatok / szerk. Szabó Péter. Budapest : Állami Erdészeti Szolgálat, p. O 5153 Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai / szerk. Danszky István. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság, [Magyarország egyes erdőgazdasági tájainak részletes jellemzése.] Kötetei: Általános irányelvek, erdő- és termőhelytípus térképezés N Dél-Dunántúl erdőgazdasági tájcsoport, N Dunántúli középhegység erdőgazdasági tájcsoport, N Északi középhegység erdőgazdasági tájcsoport, N Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport, N 3770 Hiányzó kötetek könyvtárunkban meglévő fejezetei: Szigetköz erdőgazdasági táj. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság, é. n p. M 5305 Kemenesalja erdőgazdasági táj. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság, é. n p. M 5306 Hanság erdőgazdasági táj. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság, é. n p. M 5307 Kisalföldi homok erdőgazdasági táj. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság, é. n p. M 5308 SZÁNTÓ István: Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás : a Kárpátok medencéjében az Alföldre való tekintettel / irta Szántó István. Sopron : Röttig-Romwalter, p. M 4971 Természetközeli erdő-, és vadgazdaság, környezetbarát fagazdaság : tanulmánykötet, amely az MTA Erdészeti Bizottságának az évi tudományos rendezvényein elhangzott előadásokat, hozzászólásokat tartalmazza / szerk. Solymos Rezső. Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, p. M 9748 Cikkek, tanulmányok AGÓCS József: A Szigetköz erdeinek regenerációja. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, / BARNA Tamás: Erdőtelepítések az Alföldön. Hidrológiai Közlöny, / BARTHA Dénes: Történelmi erdőhasználatok Magyarországon. Magyar tudomány, /

3 BORSOS Zoltán: Ökológiai alapú erdőgazdaság : a természeti környezet sérelme nélkül fenntartható fatermesztés a vasi erdőkben, potenciális termőhely-hasznosítással. Vasi Szemle, / BORSOS Zoltán: A vasi erdők hatvan éve 1944-től 2004-ig : a rablógazdálkodástól az ökológiai alapú erdőgazdaságig. 1. rész. Vasi Szemle, / CSAPODY István: Az erdő és az ember. In: A növények világa : második kötet / szerk. Kárpáti Zoltán. Budapest : Gondolat, CSAVAJDA Zsolt: Az erdősávok haszna. Környezet és Fejlődés, / CZÁJLIK Péter: Az erdőrezervátumok hasznosításáról. Környezet és Fejlődés, / CZÁJLIK Péter: Erdőszerkezetek, erdészeti nevelő vágások és a védett fajok kapcsolatának vizsgálata. Környezet és fejlődés, / DÉRI József: A tiszai erdőborítottság változása és nagyvízi hatásvizsgálat. Hidrológiai Közlöny, / HALUPA Lajos CSÓKÁNÉ SZABADOS Ildikó: A Kisalföld erdői. Hidrológiai Közlöny, / DÓZSA József: Az erdők sorsa a történelem folyamán. Környezet és Fejlődés, / GERGELY Sándor: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, / GŐBÖLÖS Antal: A "vízhiányos" erdőgazdálkodás kérdései a Duna-Tisza közi homokháton. Hidrológiai Közlöny, / ERDŐS László: Ültetvényerdők szerepe a távlati földhasználatban. Gazdálkodás, / Az Európai Közösséghez csatlakozás várható hatásai a magyarországi erdő- és fagazdaságra, 1. Gazdálkodás, / FEHÉR Alajos: A mező- és erdőgazdaság fejlesztési lehetőségei a Tisza-vidéken 1. Gazdálkodás, / FÜHRER Ernő: A Tisza ártéri erdőinek változása. Erdészeti Kutatások, GRÓF István: Vas megye mező- és erdőgazdasága a rendszerváltást követően. Vasi Szemle, 52. 3

4 1998/ HANUSZ István: Erdők Magyarországon. Földrajzi Közlemények, / IJJÁSZ Ervin: Az erdő szerepe a természet vízháztartásában. Hidrológiai Közlöny, / HOLDAMPF Gyula: "Az erdő a jövő öröksége". A X. Erdészeti Világkongresszus előkészületei. Környezet és fejlődés, / ILLÉS Gábor: A szigetközi ártéri erdők egészségi állapotának ortofotókon alapuló elemzése és értékelése. Tájökológiai Lapok, / JÁRÁSI Lőrinc: A Zempléni-hegység erdőhasználata. In: Szerencs és a Zempléni-hegység : a Szerencsen május én megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András. Nyíregyháza ; Szerencs : Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, KOLTAY András: Az erdők egészségi állapotának változásai az erdővédelmi monitoring rendszerek adatai alapján. Tájökológiai Lapok, / KOMAREK Levente: A dél-alföldi régió erdősültségének alakulása a rendszerváltozás utáni időszakban. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, / KULCSÁR Viktor: A magyar erdőgazdálkodás néhány gazdaságföldrajzi kérdése. Földrajzi Értesítő, / MADAS András: Alföldi kérdések az erdészeti politikában. Hidrológiai Közlöny, / MÁTYÁS Csaba: Mérlegen a magyar erdők. Természetbúvár, / MÁZSA Katalin HORVATH Ferenc ASZALOS Réka KOVACS Gabriella: A hazai erdőrezervátum-hálózat kialakulásának időszaka és aktuális kutatások a Vár-hegy Erdőrezervátum területén. In: Jelez a flóra és a vegetáció : a 80 éves Simon Tibort köszöntjük / szerk. Kalapos Tibor. Budapest : Scientia Kiadó, MEDZIHRADSZKY Zsófia: A magyarországi erdők rövid története. Földrajzi Közlemények, / MIHOLICS József: Az erdőknek mint természeti erőforrásoknak földrajzi értékelése : (az Őrség és Vendvidék példáján). Földrajzi Közlemények, / NÉMETH Ferenc: Magyarország erdőterületeinek változása 1100 év alatt. Erdészeti Kutatások, NÉMETH László: Erdővagyon, erdő- és fagazdálkodás a Dél-Dunántúlon. Területi Statisztika, /

5 PAPP Mónika: A szajkó (Garrulus glandarius L.) szerepe és jelentősége a természetközeli erdőgazdálkodásban. Tájökológiai Lapok, / PETHŐ József: Gondolatok Vas megye állami erdőgazdálkodásáról. Vasi Szemle, / SCHRŐDL László: Vas megye erdőgazdálkodásáról. Különös tekintettel a magánerdőgazdálkodás helyzetére. Vasi Szemle, / SOLYMOS Rezső: A 21. század kiemelt erdészeti feladata: az erdei ökoszisztémák sokoldalú hasznának fenntartása és fejlesztése. Magyar Tudomány, / SOLYMOS Rezső: Erdeink helyzete : kitekintés az erdőkben gazdag Vas megyéből. Vasi Szemle, / SOLYMOS Rezső: Erdeink jövője. Ezredforduló, 1997/ SOLYMOS Rezső: Az erdészeti szaknyelv szerepe a magyar erdészet fejlesztésében. Magyar Tudomány, / SOLYMOS Rezső: Erdőgazdálkodás. In: A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre / összeáll. Bedő Zoltán. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, (Rendszerváltás Magyarországon : műhelytanulmányok) M SOLYMOS Rezső: Erdők és erdőgazdálkodás a szárazföld egyharmadán. Gazdálkodás, / SOLYMOS Rezső: Erdőtelepítési programok Magyarországon - egy sikertörténet. Magyar Tudomány, / SOLYMOS Rezső: Magyarország erdőstratégiája. Magyar Tudomány, / SOLYMOS Rezső: Nemzeti erdőprogramunk tudományos megalapozása. Magyar Tudomány, / SOLYMOS Rezső: Ökológia a nevelésben és a hasznosításban: erdőgazdálkodásunk régi-új alapjai. Természetbúvár, / SZABÓ Mária: Tájszerkezeti változások a Szigetközben a mező- és erdőgazdálkodás, és a Duna elterelésének hatására. In: Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére / [szerk. Kiss Andrea, Mezősi Gábor, Sümeghy Zoltán]. Szeged : SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék ; SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, M 10923, M SZODFRIDT István: Az erdő és a talajvizek kapcsolata a Duna-Tisza közi hátságon. Hidrológiai Közlöny, /

6 SZODFRIDT István: Erdőgazdasági tájak és termőhelytípusok mint a korszerű erdőgazdálkodás alapjai. Földrajzi Értesítő, / SZOVJÁK Jenő: Erdőgazdálkodás, erdőigazgatás Vas megyében 1945 előtt, az erdők államosítása (I. rész). Vasi Szemle, / SZOVJÁK Jenő: Az erdőgazdálkodás 25 éve a Vas megyei állami erdőkben (II. rész). Vasi Szemle, / TARJÁN Lászlóné: Az erdőgazdálkodás megújítása. Környezet és fejlődés, / TÓTH Béla CSIHA Imre: Erdészet a szikesen : alföldfásítás. Falu - város - régió, 1994/ TÓZSA István: Környezetgazdálkodási információs rendszer erdőgazdasági célú tesztelése / Tózsa István. Budapest : MTA FKI, p. (Műhely : különkiadás) X VÁRHELYI István: Az erdők jövőjéről. Gazdálkodás, / ZSUFFA István: A gemenci erdő revitalizációjának vízimérnöki munkái. Hidrológiai Közlöny, / A felkészüléshez ajánlható még az alábbi, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár munkatársai által az erdőgazdálkodás-erdőművelés témakörében összeállított bibliográfia: 6

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása Könyvek A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1994. 126

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRTÁMOGATÁSOK Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Talajtani Vándorgylés. Program

Talajtani Vándorgylés. Program Talajtani Vándorgylés Program Rendezk: Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társasága, Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Bizottsága, Nyugat Magyarországi Egyetem Erdmérnöki Kar Sopron

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN II. rész: 2007-2010 Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Projektvezető: Prof. Dr. BONDOR ANTAL

Projektvezető: Prof. Dr. BONDOR ANTAL TAEG, KAEG, NYUGAT-DU NÁN TÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖK SÉG SZOMBATHELYI ER DŐ GAZ DA SÁG ZALAERDŐ, KEFAG, DIGITERRA, BAKONYERDŐ SZABÓ VENDEL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LAJ TA-HANSÁG MEZŐGAZDASÁGI RT, FALCO

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola A természet nem templom, hanem műhely, benne a munkás az ember. (Turgenyev)

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben