Június, az iskolai események hónapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Június, az iskolai események hónapja"

Átírás

1 Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: XVII. évfolyam 6. szám június Június, az iskolai események hónapja Június első vasárnapján a pedagógusnap nyitja az évzáró események sorát, melyet 1951 óta ünnepelünk. A hónap második felében pedig a ballagásra, a művészeti és a bizonyítványosztó évzáró ünnepségre készül lázasan az iskola apraja-nagyja. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - a megye egyik legnagyobb iskolájaként - mindhárom jeles napon egyedülálló adatokkal büszkélkedhet. A pedagógusnapon csaknem 100 pedagógust köszöntöttek, a ballagáson 119 tanuló búcsúzott, a művészeti évzárón 245, a tanévzárón 1156 gyerek vehette át a bizonyítványát. Képes összeállításunkkal köszöntjük a pedagógusokat, a ballagókat, gratulálunk a jó bizonyítványokhoz, a szünidőre jó pihenést kívánunk! A kitűnő tanulók névsorát következő számunkban közöljük. Nagy Tamara és Földi Nikolett sikeres nyolcadikosok, akik a június 20-án megtartott művészeti évzárón is felléptek Június 3-án az iskola énekkara is köszöntötte a tanárokat, tanítókat június 18. Közös ballagás az aulában és búcsúzás az osztályban, két vissza nem térő, megható pillanat... A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Közérdekű közlemények Innen-onnan Oktatás, kultúra Programok, sport Hirdetések Képes visszatekintő 2-3. oldal 4. oldal 5. oldal 6-7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal

2 2. oldal Sámsoni Hírlap Önkormányzat Trianonra emlékeztünk KÖZLEMÉNYEK A Nemzeti Összetartozás Napja, a Trianoni Szerződés 91. évfordulója alkalmából városi megemlékezést tartottunk az emlékműnél. Az alábbiakban Hamza Gábor polgármester ünnepi beszédéből idézünk. A rendezvényről kép az utolsó oldalon, képes összeállításunkban látható. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékező Közönség! 1920-ban, 91 esztendővel ezelőtt, a világtörténelem legvéresebb háborújának befejezése után a győztesek Trianonban súlyos ítéletet hirdettek június 4. az a nap, amelyen a népek önrendelkezési jogát, a nemzetközi jogot felrúgó békét kényszerítettek ránk. Megtörtént a nagyhatalmak legszégyenletesebb döntése. Trianon és a Párizs környéki békerendszer nem csak nekünk, hanem az egész térség számára veszteséget jelentett. Trianon generációk életét nyomorította meg és tette kiszolgáltatottá. A legyőzötteknek, megszégyenítés, szenvedés és nyomor jutott osztályrészül. Románok, szerbek, csehek, szlovákok földig tiporhatták a határon kívül rekedt magyarokat és gyermekeiket. De ha az arányt akarjuk kifejezni, elmondhatjuk, hogy Németország elvesztette területének 13%-át, Magyarország 72%-át. Németországtól elszakították lakosságának 10%-át, Magyarországtól 64%-át. Elszakítottak több millió magyart a családjától, rokonaitól. A Nagy Magyarország nemcsak a világ legtökéletesebb földrajzi alkotása, hanem nagyszerű gazdasági egység is volt. A földarabolás következtében a megmaradt és az elszakadt részek lakosságára egyaránt az elszegényedés várt. A legnagyobb nyomorúságban darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét. Tisztelt Emlékezők! A történelmi Magyarország második temetője Trianon. A háború vérgőzös levegőjében vizsgálat nélkül elfogadták az utódállamok megbízottainak minden követelését. A magyar jegyzékeket el sem olvasták. Így született meg az ítélet, ami ellen nem volt fellebbezés. A békeszerződések megkötése óta 91 esztendő telt el. Ma már világszerte Trianon jelen volt és ma is jelen van életünkben. Lelkünkben hordozzuk a fájdalmat szép történelmi városaink Brassó, Kolozsvár, Arad, Ungvár, Munkács, Kassa, Trencsén, Eperjes és sok száz településünk elrablását. Hazafias kötelességünk, hogy a nemzedékek soha ne felejtsenek. Mindez a 91 év és a vele járó szörnyű események, keserűséggel töltenek el minden jóérzésű magyar embert még ben is. De ezt az alkalmat ne csak a gyászra használjuk, hanem gondoljunk a jövőre is! Használjunk ki minden alkalmat, hogy a Trianon okozta sebeket lépésről lépésre begyógyítsuk. Ennek egyik fontos lépése az, hogy az Országgyűlés az elszakított részeken és a világ bármely részén élő magyarok számára megadta a magyar állampolgárság lehetőségét. Ne felejtsük, csak akkor leszünk erősek a világban, ha összefogunk! Ha ezen az úton járunk tovább, akkor van remény Trianonon túllépni, van remény a sebek begyógyulására, a nemzet felemelkedésére, összetartására. Tisztelt Emlékező Közönség! A nemzet élete éppúgy, mint az egyes polgároké, a mai időkben telve van nehéz küzdelmekkel. A mindennapi kenyér gondja ólomsúllyal nehezedik a magyar társadalomra, fáradtan hordozza a megpróbáltatások súlyos keresztjét. Éppen ezért még nagyobb szükségünk van a nemzeti eszmére, amely egyesíteni és lelkesíteni tud, amely világító fáklyaként, irányt mutat mindnyájunknak. Ez legyen a Haza szeretete, a hazafiasság, a Himnusz, a Szózat Tisztelete, melynek első sora arra szólít, hogy Hazádnak rendületlenül légy híve Ó magyar. Tisztelt Ünneplő Közösség! A HAZA, A NEMZET társadalmi felelőssége, az, hogy képes legyen egészséges hazafisággal gondolkodó FIATALSÁGOT NEVELNI, akik értik az Európai Unióhoz való tartozás előnyeit, és bárhol is élnek a világban, a magyar nemzet követeiként viselkednek. Végezetül két dologra szeretném felhívni a figyelmüket, amire megtanított bennünket Trianon: Az első a HŰSÉG a hazához és a nemzetünkhöz! A második, a SZOLIDARI- TÁS hazánkkal és az itt élőkkel. KÖZTISZTVISELŐK NAPJA A Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy július 1-je köztisztviselői nap, ezért a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Fenti napon csak telefonos ügyeletet tartunk. (52/ ) * * * * * * * * Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi LXXXIV. Törvény értelmében július 1-je Semmelweis nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknak, foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. Fentiekre tekintettel július 1-jén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelések szünetelnek. A betegek ellátása ezen a napon ügyeleti rendszerben történik. Megértésüket köszönjük! * * * * * * * * GYERMEKORVOSI RENDELÉS június 14-től augusztus végéig a nyári szabadságok miatt H-P: 8-12-ig lesz. A rendelés helyéről a Hársfa u szám alatt tájékozódhatnak. Dr. Jakab Éva és Dr. Pál Ilona gyermekorvosok * * * * * * * * KÖLTÖZÉS Értesítjük a lakosságot, hogy az Árpád u. 22. szám alatti épület átalakításának idejére a Családsegítő Szolgálat a Petőfi u. 2. szám alá (régi rendelő), a Gyermekjóléti Szolgálat a Kossuth u. 10. szám alá (régi posta) költözött. Az intézmények várhatóan július 1-től újra a régi helyen, az Árpád u. 22. sz. alatt várják az ügyfeleket!

3 Önkormányzat A Képviselő-testület május 17-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Debreceni Városi Bíróság előtt az Art Vital Kft. felperesnek - Hajdúsámson Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés iránt indított perben született 28. sorszám alatti ítélet ellen fellebbezéssel él, mivel az önkormányzat perbeli jogi álláspontja ellentétes az ítéletben foglaltakkal, - jóváhagyta a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat évi tevékenységéről szóló könyvvizsgáló által záradékolt beszámolóját, valamint a évre vonatkozó üzleti tervét, - elhatározta, hogy a Hajdúsámson, Hársfa u szám alatt található egészségügyi központ bővítése, egészségházzá való fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódóan a gyógyászati segédeszközöket értékesítő üzletet nem akként hasznosítja, hogy abból bevétele származzon. Felkérte a polgármestert, hogy a gyógyászati segédeszközöket értékesítő üzlet működtetésére vonatkozóan a szerződést a GS-HERCZ Bt-vel (4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 2. sz.) kösse meg, - a évi munkatervéről szóló 437/2010. (XII. 15.) öh. sz. határozatát az alábbiak szerint módosította: III. Lakossági fórumok helye, tervezett időpontja: Helye: II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Ideje: október 21. (péntek) 17 óra Helye: Sámsonkert Általános Iskola Ideje: október 7. (péntek) 17 óra Helye: Martinka Közösségi Ház Ideje: október 14. (péntek) 17 óra. A Képviselő-testület a május 26-án tartott ülésén módosította a évi összesített közbeszerzési tervét, - elhatározta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatának tanulmányi kirándulásához Ft támogatást nyújt, Sámsoni Hírlap Ülésezett a képviselő-testület RÓLUNK ÍRTÁK - elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. Tv. 96. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót, - elfogadta a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány, valamint a Sámsonkertért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló Éves jelentést, - elhatározta, hogy a tulajdonában lévő 750/1 helyrajzi számú, Hajdúsámson, Táncsics u. 44. sz. alatti kivett lakóház, udvar művelési ágú, 1001 m 2 területű ingatlant eladja Horváth Sándorné Hajdúsámson, Táncsics u. 44. sz. alatti lakos számára Ft. összegért - döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0393/1 hrsz-ú, 37 ha 1755 m 2 nagyságú, gyep, legelő művelési ágú, valamint a 0395 hrsz-ú, 21 ha nagyságú, gyep, legelő művelési ágú területeket használatba adja legeltetés céljára június 1. napjától december 31. napjáig, - elhatározta, hogy a Petőfi szobor, az 56-os és a trianoni emlékmű körül térburkolatot épít ki 180 m 2 felületen szürke színű hullámtérkőből, szegélykővel. A térburkolat kiépítését közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókkal valósítja meg. A térburkolat anyagköltsége tervezési költséggel együtt Ft, - elhatározta, hogy Hajdúsámson, Viola, Irinyi utcákban, valamint a Veres Péter utca végén található szikkasztó árkok burkolását, a közmunka program keretében elvégezteti és a gépi munkához, valamint anyagköltséghez szükséges Ft-ot biztosítja, - döntött arról, hogy GGT OPTIMUM Kft. áramenergia szolgáltatás felülvizsgálatára tett ajánlatát elfogadja, - a Képviselő-testület a Sámsoni Hírlap időszaki lap főszerkesztői feladatainak ellátásával Tarné Hajdú Juditot bízta meg június 1. napjától határozatlan időre. Rovatunkban hónapról-hónapra azt figyeljük, mi jelenik meg rólunk a médiában. Hajdú-Bihari Napló Június 8. Bírák előtt az igazgatók leváltása Június 15. Éjszaka karamboloztak az útkereszteződésben Június 18. Varga Miklós, Kalucza és Bernáth az Eb-n bokszol legutóbbi cikkei Június 7. Törvénysértő döntés bíróság vizsgálja az igazgatók leváltását Június 17. Hajdú-Bihar megyei foci körkép Június 19. Csak Bernáth István élte túl 3. oldal A Képviselő-testület a június 2-án tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat komplex akadálymentesítésére Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódó átalakítási és akadálymentesítési kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a Jónás-Silver Kft Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület a pályázatban elszámolható költségként biztosított bruttó Ft összegen túl bruttó Ft összeget biztosít. A Képviselő-testület a június 10-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 467-3/2011/Te. számú május hó 25. napján kelt törvényességi észrevételének a testület 36/2011. (III. 01.) és a 46/2011. (III. 21.) számú határozatainak a Közokt. tv. 84 (12) bekezdésére alapozott megtámadását a kezdeményező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatásköre és illetékessége hiányában érdemben nem vizsgálja. A Képviselő-testület a június 14-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy az Útfejlesztés Hajdúsámson- Sámsonkert, Szűcs utcájában című pályázat (ÉAOP-3.1.2/A ) megvalósításához kapcsolódó kivitelezés, kiegészítő építési beruházásának hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényessé nyilvánítja, a Magyar Aszfalt Kft. ajánlatát elfogadja. A kivitelezéshez szükséges Ft. többletforrást biztosítja. A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT július 18-tól július 29-ig ZÁRVA TART. A jegyzői titkárságon ( B épület, 3. sz. iroda) csak a rendszeres szociális segély és a köztemetés iránti kérelmek benyújtására lesz lehetőség. A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, a jegyzői titkárságon keresztül. Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt postai úton juttassák el hivatalunkba. SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK.

4 4. oldal Sámsoni Hírlap Közlemények Az állatorvos ügyfélfogadási ideje Értesítem a lakosságot, hogy június 1-től az állatorvosi ügyfélfogadási idő Hajdúsámsonban az alábbiak szerint változik. A délelőtti ügyfélfogadás megszűnik! Új ügyfélfogadási idő hétfő óráig kedd óráig szerda óráig csütörtök óráig péntektől-vasárnapig telefonos egyeztetés alapján. Az ügyfélfogadás helye továbbra is: Hajdúsámson Széchenyi u. 2. Tel: 06/70/ Ügyfélfogadási időben: 06/52/ web dr.vajna Zsolt állatorvos A parlagfű elleni védekezésről Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A fenti törvény értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik a fenti határidőig kötelezettségüknek nem tesznek eleget növényvédelmi bírsággal sújthatók, melynek mértéke Ft-tól Ft-ig terjed. Ezen felül június 30-a után előzetes felszólítás nélkül elrendelhető a kényszerkaszálás, melynek költségét szintén az ingatlan tulajdonos viseli. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy lakókörnyezetünk és egészségünk védelme érdekében gondoskodjanak a megfelelő parlagfű-mentesítésről. Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket megtehetik: Hajdúsámson belterületén a 52/ telefonszámon, vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.), illetve személyesen. Hajdúsámson külterületén (Sámsonkert, Martinka, Ligettanya és egyéb külterületi részek) a 52/ telefonon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságán. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Tájékoztatom Hajdúsámson város lakosságát, hogy a évi népszámlálásról a évi CXXXIX. törvény rendelkezik, mely értelmében a Magyar Köztársaság területén október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével kötelező. A feladat elvégzéséhez számlálóbiztosokat keresünk, előreláthatólag főt. A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladata az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő átlagosan 125 cím és az ott élő átlagosan 290 személy összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez otthoni felkészülés szükséges, és részt kell venni a Központi Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi képzésén. A számlálóbiztosi jelentkezési lap letölthető a KSH honlapjáról (www.ksh.hu), valamint a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.etarsulas.hu/hajdusamson), melyet augusztus 10-ig kérünk leadni személyesen a polgármesteri hivatal B épület 5. sz. irodájában. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Tar Sándor halálának 10. évfordulójára fájó szívvel emlékeznek: bánatos felesége és gyermekei MEGEMLÉKEZÉS Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, dolgos két kezét Áld meg Atyám, s én köszönöm, hogy Ő volt férjem. Egész életeden át dolgozva éltél, Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Drága jó édesapánk, Isten veled. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központja és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala között létrejött együttműködési megállapodás alapján a kihelyezett ügyfélszolgálatok az alábbi soron következő időpontokban lesznek: JÚLIUS 27. 8,30-13,30 AUGUSZTUS 17. 8,30-13,30

5 Innen-onnan Sámsoni Hírlap 5. oldal Gyermeknap A Martinka Lakosokért Egyesület gyermeknapot szervezett Martinkán június 4-én. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a rendezvény támogatóinak: HBM-i Önkormányzat, Tasó László országgyűlési képviselő, Máthé Attila képviselő a HBM-i Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának tagja, Szabó Kálmán, Bihari Lajosné, Antal Szabolcs önkormányzati képviselők, Varga Attila vállalkozó, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség, HBM-i Vízművek, Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI, Pillangó mazsorett csoport, Martinkai Nyugdíjas Klub, Tar Ágnes, Dobi Sándorné, Szabó Andrásné. A rendezvény nagy érdeklődés mellett, színvonalas műsorokkal, jó hangulatban zajlott. (Kép a 10. oldalon.) A szervezők Rákóczi nyomában Szeretettel várunk minden érdeklődőt július 26-án 10 órakor a Rákócziemléktáblához a Kossuth utcára. Emlékezzünk együtt Rákóczi 1703-as Sámsonba érkezésére! Piroska János szervező Barátunk a könyv A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár idén is meghirdette Barátunk a könyv olvasónapló pályázatát. Településünket három csapat képviselte. Mindenkinek köszönjük az eredményes részvételt. Plés Mihályné könyvtáros Felső tagozat 6.b,,Igéző" csapat tagjai: Iltyu Emese, Fekete Ádám,Tar Zoltán, Vida Gergő. Felkészítő pedagógus: Katona Tünde Alsó tagozat 4.d,,Tudorka" csapat: Elek Péter, Kucskár Dániel, Maklaga Sándor, Végh Tamás 4.d,,A könyv barátai" csapat: Kéri Kitti, Kiss Daniella, Pilka Jusztina, Sándor Boglárka. Felkészítő pedagógus: Maszlagné Kulcsár Zita 25 mázsa szemetet gyűjtöttek Sikeresen zárult településünkön is a május 21-re meghirdetett országos szemétszedési akció, melynek során kg szemetet sikerült összeszedni, aminek nagyon örültünk. A sikerhez hozzájárultak és köszönetet érdemelnek képviselőink, jegyzőasszony, bokszolóink, focistáink, néhány közmunkásunk, illetve az egyik legaktívabb közösség, a Cigány Kisebbség tagjai. Köszönet illeti a kevés, de annál lelkesebb lakosságot is! Reméljük, hogy a egyre nagyobb számban fognak majd részt venni hasonló akcióinkban! Köszönet illeti a Debrecen Hulladékgyűjtő Kft. dolgozóit és külön köszönet ügyvezetőjüknek Bana Józsefnek, aki az ingyenes zsákokat és a hulladék elszállítását biztosította. Szegediné Páll Rita Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány Kuratórium elnöke Az ökölvívók Tóth János alpolgármester vezetésével vettek részt az akcióban Sikerrel pályáztak a védőnők A 0-18 év közötti gyermekek szűrővizsgálatának fontos része az évente végzett hallásvizsgálat, mely szűrő audiométerrel történik. A beszédtanulás alapvető feltétele a tökéletes hallás. A halláskárosodás korai felismerése ezért rendkívül fontos a gyermekek életében. A hallásvizsgálatot minden évben, minden gyermeknél el kell végezni. Az új hallásvizsgáló eszköz, melyre a védőnők pályáztak Az általános iskolában egy nagyon régi (18éves) Medicor SA- 4 típusú hallásszűrő eszköz volt, amely már elavult, majd elromlott. Az 1200 gyermek hallásszűrése indokolttá tette egy új, modern hallásvizsgáló készülék meglétét. Fontos, hogy azonos feltételek mellett tudjon minden gyermek indulni az életben, akkor is ha valamilyen egészségkárosodása van./pl. halláscsökkenése/. Ennek korai felismerése, szűrése és gyógykezelése elsődleges cél kell hogy legyen, ezért a Védőnői Szolgálat pályázatot nyújtott be a VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZHASZ- NÚ ALAPÍTVÁNYHOZ. A támogatásból egy SA-6 szűrőaudiométert vásároltak Ft értékben, amely Hajdúsámson iskolás és óvodás gyermekeinek egészségmegőrzését szolgálja.

6 6. oldal Sámsoni Hírlap Oktatás, kultúra Gyermeknap az Eszterlánc Óvodában Az Eszterlánc Óvoda május 27- én tartotta a gyermeknapi ünnepségét. Az év minden napján a szemünk fényei a gyermekek állnak a középpontban, de ezen a napon különös figyelmet fordítva az óvodásokra, élményekben gazdag délelőttöt szerveztek az intézmény dolgozói. Az óvoda aulájában megnézhették a gyermekek a Szívtelen csiga című mesét, melyet az óvónők adtak elő. A meseelőadás után Tehetséggondozó (néptánc) csoportunk mutatta be a tanév során elsajátított táncelemeket. Ezután a Szeredás együttes zenés, szórakoztató műsora csalt örömteli mosolyokat a gyermekek arcára. Előadás közben a gyermekeket is bevonta az együttes a szereplésbe és a zenés részeknél szívesen táncra perdültek az óvodások. A csoportok többsége fagylaltozással zárta a programokban gazdag, kellemes délelőttöt. (Kép a 10. oldalon) Egriné Kincses Ildikó óvodapedagógus Nyári zárás Értesítjük látogatóinkat, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény július 11-től július 29-ig ZÁRVA lesz. Ez idő alatt minden szolgáltatásunk szünetel. Nyitás: augusztus 1. hétfő 8 óra Tel.: , Megértésüket köszönjük. Szomszédünnep a Radnóti játszótéren május 28-án országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, Szomszédünnep elnevezéssel, családi és gyereknapot tartottunk a Radnóti játszótéren. A rendezvény célja az volt, hogy a szomszédi közösségben élő emberek ezen a napon országszerte szakítsanak időt egymásra, ismerkedjenek és beszélgessenek, mert a mai rohanó hétköznapokban pont erre jut a legkevesebb idő. A program a Ficánka mazsorett csoport fergeteges táncával és Hamza Gábor polgármester úr kedves gondolataival indult. Ezt követően különböző programokkal és feladatokkal színesítettük meg ezt a szép májusi szombatot. A gyerekek mozoghattak az ugráló várban, arcfestést kérhettek, logikai játékokat oldhattak meg, szekerezhettek póni fogaton, egzotikus madarakkal ismerkedhettek és szerencsekerék forgatásával mérhették fel tudásukat a környezetünkben élő növények és állatok ismeretéről. Vetélkedhettek kötélhúzásban, aszfaltrajz versenyen és kipróbálhatták kerékpáros és törpiturbós ügyességüket is. A nagyobbak grundfociban mérték össze erejüket. A délelőtt folyamán ingyenes vércukor és vérnyomásmérés keretében közel száz érdeklődő győződhetett meg egészségi állapotáról és kapott felvilágosítást az egészség megőrzéséről a védőnőktől. A bátor családok slambucfőző versenyen mutathatták be a bográcsozás fortélyait. Délután bűvészmutatványaival és lufiszobraival varázsolt el mindenkit Peti bohóc, majd a SANSZ Alapítvány tevékeny- ségével, terápiás kutyáival és a Harangi Imre Sportegyesület ifjú bokszolóinak látványos bemutatójával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvény végén tombolasorsolás volt, majd az SO2 Sportegyesület röptette fel postagalambjait. A rossz idő miatt a focirajongók sajnos este már nem tudták a BL döntőt nagy kivetítőn megnézni. Egy rendezvény sikere az összefogás eredménye. Itt szeretném megköszönni mindenkinek áldozatos munkáját a nap szervezésével, zavartalan lebonyolításával kapcsolatban. Köszönet Hajdúsámson Város Képviselő-testületének az anyagi támogatásért, Sándor Lászlónak és csapatának, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetőjének Tarné Hajdu Juditnak és munkatársainak, a Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület (HFE) tagságának a segítségért. Köszönet továbbá Rásáné Marika néninek és férjének a közel 200 adag slambucért, Horváth Sándornak, Kerekesné Balázs Anikónak, Csire Imrének, Mászlé Tibornak (SO2), a védőnőknek (Nyakó Jánosnénak, Láyerné Konyári Juliannának, Vargáné Petrás Juditnak), Hárs Patikának (vércukor mérés és szóróanyagok) Máté Attilának és tanítványainak (boxbemutató), Szegedi Szabolcsnak (TTSE), Fejes Istvánnak (ugrálóvár), Bihari Lajosné képviselő asszonynak, Nagy Hajnalkának (Virág és Ajándékbolt) Verdesné Kun Évának (Gerébi Élelmiszer) a felajánlásokért. A napsütés, a jó idő, a gyerekek hangos kacagása, a családok nyugodt beszélgetése a szurkolók hangos biztató szavai megerősítettek abban, hogy hasznos és felejthetetlen napot tölthettünk el. Remélem jövőre is találkozunk szomszédainkkal, barátainkkal és családtagjainkkal. Kincsesné Kirtyán Mária önkormányzati képviselő

7 Oktatás, kultúra Sámsoni Hírlap 7. oldal Pedagógiai Díj Idén is három pedagógus kapta meg eddigi munkája elismeréseként az önkormányzat Pedagógiai Díját. Konczné Kiss Katalin óvodapedagógus 1978 szeptemberében kezdte munkáját az óvodában, amely első munkahelye is. Szívén viseli a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, megpróbál esélyegyenlőséget teremteni a csoportjában. Számára minden gyermek egyformán szerethető, mindegyikben a jót látja meg. Zeneszeretete, kézműves tevékenysége, hagyományőrzése áthatja az óvoda mindennapjait. Ismereteit folyamatosan bővíti. Hosszú évek óta tagja a művészeti munkaközösségnek, szervezi az óvodai felnőtt énekkar tevékenységét. Zeneóvodát szervezett, színvonalas bemutatót tartott, az intézmény rendezvényeinek aktív résztvevője. Nagy Krisztina 1993 augusztusa óta tanít magyar nyelvet és irodalmat az iskolában ban megkapta az alsós közösség Év Pedagógusa díját. Fontosnak tartja, hogy minden gyermek szintjének megfelelően teljesítsen, következetes, emberséges szigorral, szeretettel neveli, tanítja diákjait. A szülőkkel jó kapcsolatot ápol, kollégái elismerik szakmai tudását. Az oktatás mellett az iskolai rendezvények szervezésében, a közösségi életben is részt vesz. Több tanítványa képviselte az iskolát helyi, megyei és országos versenyeken. Kereskényiné Papp Ildikó biológia - földrajz szakos általános iskolai tanár, 1971 szeptemberében kezdett tanítani Martinkán. Aktívan részt vett az iskolai közösség életben, a felső tagozat munkájában. Ünnepi pillanatokat szereztek a lakosoknak gyermekműsorokkal. Diákjai sikeresen szerepeltek a versenyeken. Fontos számára a tanulás, így elvégzett többek között egy Sulinet digitális tudásbázis tanfolyamot is től a martinkai iskolaegységének vezetője, 2008-tól a felső tagozat megszűnése után a központi iskolában folytatta munkáját ban megkapta az Év Pedagógusa díjat, most az eddigi kimagasló munkája elismeréseként ítélték oda az önkormányzat elismerését. A tanév végén nyugdíjba vonult. Minden díjazottnak gratulálunk! 4. Családi Nap az Oncsán Május 13-án az Amatőr Zenekarok bemutatójával kezdődött a Huncutka játszótér mellett megrendezett kétnapos Családi- és Gyermeknap, melynek most is nagy sikere volt. Igaz, az eső miatt sajnos helyi lakosunk, Oláh Miklós nem tudott fellépni a tangóharmonikájával, de ezt követően a Sós Family, a Crazy Zone együttes, Farkas Ibolya és Kovács Vivien, a Józsi együttes, a nap végén pedig Dj. Kecsu biztosította a jó hangulatot. Minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző zenét, hiszen a rocktól a mulatósig, a bluestól és a diszkóig minden volt. Még egyszer köszönet a fellépőknek! Május 14-én a 4. Gyermek- és Családi Napot és az Oncsa 70. születésnapját ünnepeltük. Az 1940-es évek családsegítő kísérlete az ONCSA Országos Nép és Családvédelmi Alap, melyet 1940-ben a XXIII. törvénnyel hozott létre a Belügyminisztérium ben a Jóléti Szövetkezet osztotta ki a telkeket, 42 tavaszán ültették be a kiosztott földeket almafákkal. 44- ben már nagy része készen volt az oncsai házaknak. Biztos sokan emlékeznek rá, hogy gyermekkorunkban a Láng iskolánál volt a Madarak és Fák Napja, illetve a Föld Napja. Nagyon sok gyerek lepte el a területet, sokan jöttek bográcsozni, szalonnát sütni stb. Én ezt a hagyományt szeretném visszahozni az Oncsára. Nagyon sokan voltak a 4. Családi és Gyermeknapon. Miután Huszti Barbara köszöntötte az Oncsai lakosokat, felléptek ovisok, idősek, countrysok, hastáncosok, mazsorettesek, mulatósok. Volt kutya és tűzoltó bemutató, Balázs János hintóztatta a gyerekeket a szép nagy lovaival, Norbi pedig a pónilovaival. Főzhettek bográcsban, játszhattak a vidámparkban, vásárolhattak az árusoktól, majd a sok tombola nyeremény is gazdára talált. Bízom benne, hogy aki eljött az jól érezte magát, sokan este haza sem akartak menni, de tekintettel voltunk a szomszédokra is. Köszönöm azoknak a lakosoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, azoknak, akik segítettek a főzésben és a pakolásban. Köszönöm azoknak, akik támogatták a rendezvényt, és akik tombola ajándékokat ajánlottak fel: Nagy Tiborné vállalkozónak, Sándor S+CS Kft.-nek, Nagy Hajnalka Virág és Ajándéküzletnek, Cső-Csati Bt.-nek, Tasó László országgyűlési képviselőnek, Nyíradony polgármesterének, Dr. Sutka Sándornak, a Pannon Guard vezérigazgatójának, a Sámsoni Kutyakiképző tulajdonosának, Drei-Cargo Kft.- nek, Fábián Gábornénak, Török Sándor Állateledel- és Horgászbolt tulajdonosának, Szegedi Bútor- és Függönyboltnak, Hadnagy Mária virágboltosnak, Barna Tibor szobafestőnek, Dudás Imre 100.-Ft-os kereskedőház tulajdonosának, Papp László martinkai vállalkozónak, Gál Istvánnak, Tomosi Tamáséknak, Nap ABC-nek, Tipp-Topp ABC tulajdonosának Kerekes Zoltánnak, Szabó Kálmán képviselőnek, Máthé Attila Fidesz elnöknek, Farkas Antalnénak, Verdesné Kun Évának, Rácsai Lajosnénak, OTP Banknak, a debreceni tűzoltóknak, a Villás kertészetnek, Kiss Sándornénak, Makai Imrének, Nagy Jánosnak, Polgárőrségnek, Lukács Sándornak és mentős társának, az Oázis Cukrászdának. Külön köszönöm a Sámson TV-nek, hogy évről évre megörökíti a hagyományőrző rendezvényeket. Nagyon sok munkám és energiám van a rendezvényben, de most is megérte, hiszen öröm volt látni a sok mosolygós arcot és a lakosokat, akik régen találkoztak és beszélgettek. Bízom benne, hogy legközelebb egyszerűbben megoldódik az áramlekötés, sőt ez a településrész is megérdemelne egy rendezvényterületet, végleges áramellátással együtt. Ez volt az egyetlen kérésem a Polgármesteri Hivataltól. Szeretném, ha a városvezetés is gondolna az Oncsa részre, hiszen a buszjárat, járdák, szilárd utak, munkahelyteremtés, több lámpatest felhelyezése stb. kérésekre sem érkezett ez idáig válasz. (Kép a 10. oldalon!) Tisztelettel: Bihari Lajosné 6.sz. választókörzet képviselője

8 8. oldal Sámsoni Hírlap Programok, sport Az Életfa Nyugdíjas Klub hírei Prágai kirándulás Az Életfa nyugdíjasai Prágában, a száztornyú aranyvárosban töltött pár napot. A város központja a Vencel tér, ahol sokat sétáltunk. A legrégebbi és legismertebb hídja a Károly-híd. A híd jellegzetes tornyával, 16 kőívével, gótikus és barokk szobor díszítéseivel csodálatos látvány volt számunkra. Meglátogattunk nemzeti, néprajzi és egyéb múzeumokat, képtárakat, könyvtárakat. Megnéztük a nevezetes épületeket, helyeket: a Hradzsint, a lőportornyot, az egyetlen megmaradt kaputornyot, az aranyművesek utcáját, a Vitus-székesegyházat, a volt királyi palotát, a kincsek tárházát, a Lorettát. Pár nap alatt legyalogoltunk pár tucat kilométert, megnéztünk a nevezetességeket, magunkba szívtuk az ottani kultúrát, a hely szellemét és fáradtan, de élményekben gazdagon indultunk haza. Két évesek lettünk Véget ért a megye I. bajnokság, bronzéremmel zártunk Városunk felnőtt és serdülő csapata a 3. helyen, az ifjúságiak a 6. helyen végeztek. A bronzérem történelmi esemény a hajdúsámsoni labdarúgás életében. A csapat ezúton köszöni a régi és új vezetőség munkáját, a támogatók felajánlásait és a szurkolók biztatását! A legutóbbi mérkőzések eredményei: Május 22. vasárnap 17,00 Kabai Meteorit SE- Hajdúsámson 2:4 Május 28. szombat 17,00 Hajdúsámson SE - Létavértes 2:1 Június 4. szombat 17,00 Tiszacsegei VSE - Hajdúsámson 1:2 Június 11. szombat 17,00 Hajdúsámson SE Bárándi KSE 8:0 Június 19. vasárnap 17,00 Hajdúnánás Hajdúsámson SE 3:5 Sportbál A TTISZE egyesület sportbált szervez július 2-án. Jegyek (sport)baráti áron, elővételben kaphatók! Érd. Szegedi Szabolcsnál lehet. Újra bulgáriai nyaralás Az egyesület 20 év után ismét bulgáriai nyaralást szervez. Ideje: július Utazás autóbusszal, szállás 3 csillagos, medencés apartmanban. Korlátozott számban (6 helyre) még lehet jelentkezni! Érd.: Szegedi Szabolcs Tel.: Varga Miklós Ankarába utazott A hajdúsámsoni Varga Miklós a tíz fős magyar válogatott tagjaként június 15-én Törökországba utazott a felnőtt Európa-bajnokságra. Szerepléséhez nagy reményt fűztek, hiszen hasonló versenyen állt már a dobogó harmadik fokán, most azonban sajnos az új pontozói szisztéma áldozata lett. A magyar öklöző hiába verte meg három bírónál is nagy különbséggel az orosz Ildar Vaganovot, a senki által sem értett összegzési rendszer a riválist hozta ki győztesnek. Az Életfa Nyugdíjas Klub június 8-án ünnepelte fennállásának második évfordulóját, melyen részt vett Tóth János alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. Eszti néni nagyon finom pörköltöt főzött, amely szinte mind elfogyott. Az ünnepség nagyon jól sikerült, a meghívott vendégek és a klubtagok is kellemesen érezték magukat, sokat nótáztak, táncoltak. Kitűnő hangulatban ért véget ez a remek este, melyet még sokszor szeretnénk megismételni. Köszönetet szeretnénk mondani a meghívott vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel szerény kis ünnepségünket. Sándor Lászlóné klubvezető Albert Szelimov után Ildar Vaganovval is őszinte mérkőzést vívott Varga Miklós, aki egyöntetű vélemény szerint remekül bokszolt a 60 kilósoknál második számú orosznak számító Vaganovval (Szelimovot a bakii világbajnokságra jegelik"), és bármilyen nevetséges is ezt egy magyar orosz esetében leírni inkább a pontozói ármánykodás, mint a rivális tudása miatt maradt alul. Rendben, az első menet elment (a pontozók szerint 7:6-ra, bár kettő bírónál már ekkor is Varga vezetett), de hogy a második után miként vezethetett Vaganov, azt nagyon kevesen értették. A görög bíró ugyan 12:11-re Vaganovot látta elöl, kettőnél viszont iksz volt, másik kettőnél pedig a mi fiúnk vezetett öt-öt ponttal. Ehhez képest az összesítés (becsszó, senki sem érti pontosan, hogy az újonnan bevezetett összegzés miként jön ki eddig minden matematikai szabályra rácáfoltak az eredmények) 12:11-es orosz vezetést mutatott. A vége meg 20:17-et oda. Az utolsó menetet egyértelműen nyerte Varga, három bírónál a meccset is (24:18, 21:13 és 33:20 arányban), kettőnél összesen hat ponttal nyert Vaganov, de a követhetetlen pontozás miatt a meccs is az övé lett. A hevesebb magyarok csalást emlegettek, a mindig visszafogott Szántó Imre szerint inkább Varga nyert", ezzel viszont semmire sem ment. Forrás és további friss hírek:

9 Hirdetések Sámsoni Hírlap 9. oldal A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG Pályázatot hirdet Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék kitüntető díj elnyerésére évben A pályázat célja: Hajdú-Bihar megyében előállított termékek magas minőségi színvonalának elismerése, népszerűsítése, piacra jutásának segítése. A fogyasztók segítése a minőségtudatos, környezetbarát termék kiválasztásában. A pályázók köre: Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek. Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot. A termék: Kizárólag kereskedelmi forgalomra képes termék, tárgy, amely a megyére jellemző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a megyében készül, és megjelenésében egyediséget hordoz. A kitüntető díjra pályázott termék legyen besorolható a következő kategóriák egyikébe: kézműves alkotás, kézműipari termék, mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék, ipari termék. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalában szerezhető be (4024 Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 111. szoba) vagy letölthető a internetes oldalról. A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/ , Jogi és Önkormányzati Főosztály, I. emelet 111. szoba). A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság Debrecen, Piac u. 54. címre kell elküldeni, vagy személyesen a megyei önkormányzat Irattárában kell leadni (Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 107. szoba). A borítékon kérjük feltüntetni: Minőségi Termék Pályázat 2011 A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus 26. (péntek) óra A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék embléma használatára vonatkozó szabályzat, valamint a korábbi díjazottak felsorolása megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapján, a címen ( letölthető dokumentumok). Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság Jogosítványt szeretnél még a nyáron? Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a ROY S 96 AUTÓSISKOLA TÉGED VÁR! ITT NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!! Tanfolyamkezdés minden kategóriában! Június 30-án 17 órától induló NYÁRI AKCIÓS tanfolyamra lehet jelentkezni!!! - B kategóriás tanfolyam - Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben - Részletfizetési lehetőség - Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF-programmal - A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft Máté Attila oktató Hajdúsámson, Radnóti u. 2. Tel: / vagy 06-52/ Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város ingyenes havilapja Megjelenik 3700 példányban Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5. Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit, Tel.: Honlap: Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN:

10 10. oldal Sámsoni Hírlap Képes visszatekintő Rendezvények Május 13-án negyedik alkalommal rendeztek hagyományőrző családi programokat az Oncsán Az Eszterlánc Óvodában május 27-én tartották a gyermeknapot, ahol a Szeredás Együttes is fellépett. A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Május 28-án a Radnóti játszótéren Szomszédünnepet szerveztek, ahol a környék apraja-nagyja részt vett Június 3-án este városi ünnepség volt a Trianoni Emlékműnél, ahol a helyi intézmények, szervezetek gyertyagyújtással és egy szál fehér virággal emlékeztek. Kirándulások Június 4-én Martinkán, a Közösségi Ház udvarán tartottak gyermeknapi rendezvényt. Az Öltögetők Klubja (balra) Budapesten, a Néprajzi Múzeumban, Az Életfa Nyugdíjas Klub (jobbra) Prágában kirándult

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben