Június, az iskolai események hónapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Június, az iskolai események hónapja"

Átírás

1 Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: XVII. évfolyam 6. szám június Június, az iskolai események hónapja Június első vasárnapján a pedagógusnap nyitja az évzáró események sorát, melyet 1951 óta ünnepelünk. A hónap második felében pedig a ballagásra, a művészeti és a bizonyítványosztó évzáró ünnepségre készül lázasan az iskola apraja-nagyja. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - a megye egyik legnagyobb iskolájaként - mindhárom jeles napon egyedülálló adatokkal büszkélkedhet. A pedagógusnapon csaknem 100 pedagógust köszöntöttek, a ballagáson 119 tanuló búcsúzott, a művészeti évzárón 245, a tanévzárón 1156 gyerek vehette át a bizonyítványát. Képes összeállításunkkal köszöntjük a pedagógusokat, a ballagókat, gratulálunk a jó bizonyítványokhoz, a szünidőre jó pihenést kívánunk! A kitűnő tanulók névsorát következő számunkban közöljük. Nagy Tamara és Földi Nikolett sikeres nyolcadikosok, akik a június 20-án megtartott művészeti évzárón is felléptek Június 3-án az iskola énekkara is köszöntötte a tanárokat, tanítókat június 18. Közös ballagás az aulában és búcsúzás az osztályban, két vissza nem térő, megható pillanat... A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Közérdekű közlemények Innen-onnan Oktatás, kultúra Programok, sport Hirdetések Képes visszatekintő 2-3. oldal 4. oldal 5. oldal 6-7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal

2 2. oldal Sámsoni Hírlap Önkormányzat Trianonra emlékeztünk KÖZLEMÉNYEK A Nemzeti Összetartozás Napja, a Trianoni Szerződés 91. évfordulója alkalmából városi megemlékezést tartottunk az emlékműnél. Az alábbiakban Hamza Gábor polgármester ünnepi beszédéből idézünk. A rendezvényről kép az utolsó oldalon, képes összeállításunkban látható. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékező Közönség! 1920-ban, 91 esztendővel ezelőtt, a világtörténelem legvéresebb háborújának befejezése után a győztesek Trianonban súlyos ítéletet hirdettek június 4. az a nap, amelyen a népek önrendelkezési jogát, a nemzetközi jogot felrúgó békét kényszerítettek ránk. Megtörtént a nagyhatalmak legszégyenletesebb döntése. Trianon és a Párizs környéki békerendszer nem csak nekünk, hanem az egész térség számára veszteséget jelentett. Trianon generációk életét nyomorította meg és tette kiszolgáltatottá. A legyőzötteknek, megszégyenítés, szenvedés és nyomor jutott osztályrészül. Románok, szerbek, csehek, szlovákok földig tiporhatták a határon kívül rekedt magyarokat és gyermekeiket. De ha az arányt akarjuk kifejezni, elmondhatjuk, hogy Németország elvesztette területének 13%-át, Magyarország 72%-át. Németországtól elszakították lakosságának 10%-át, Magyarországtól 64%-át. Elszakítottak több millió magyart a családjától, rokonaitól. A Nagy Magyarország nemcsak a világ legtökéletesebb földrajzi alkotása, hanem nagyszerű gazdasági egység is volt. A földarabolás következtében a megmaradt és az elszakadt részek lakosságára egyaránt az elszegényedés várt. A legnagyobb nyomorúságban darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét. Tisztelt Emlékezők! A történelmi Magyarország második temetője Trianon. A háború vérgőzös levegőjében vizsgálat nélkül elfogadták az utódállamok megbízottainak minden követelését. A magyar jegyzékeket el sem olvasták. Így született meg az ítélet, ami ellen nem volt fellebbezés. A békeszerződések megkötése óta 91 esztendő telt el. Ma már világszerte Trianon jelen volt és ma is jelen van életünkben. Lelkünkben hordozzuk a fájdalmat szép történelmi városaink Brassó, Kolozsvár, Arad, Ungvár, Munkács, Kassa, Trencsén, Eperjes és sok száz településünk elrablását. Hazafias kötelességünk, hogy a nemzedékek soha ne felejtsenek. Mindez a 91 év és a vele járó szörnyű események, keserűséggel töltenek el minden jóérzésű magyar embert még ben is. De ezt az alkalmat ne csak a gyászra használjuk, hanem gondoljunk a jövőre is! Használjunk ki minden alkalmat, hogy a Trianon okozta sebeket lépésről lépésre begyógyítsuk. Ennek egyik fontos lépése az, hogy az Országgyűlés az elszakított részeken és a világ bármely részén élő magyarok számára megadta a magyar állampolgárság lehetőségét. Ne felejtsük, csak akkor leszünk erősek a világban, ha összefogunk! Ha ezen az úton járunk tovább, akkor van remény Trianonon túllépni, van remény a sebek begyógyulására, a nemzet felemelkedésére, összetartására. Tisztelt Emlékező Közönség! A nemzet élete éppúgy, mint az egyes polgároké, a mai időkben telve van nehéz küzdelmekkel. A mindennapi kenyér gondja ólomsúllyal nehezedik a magyar társadalomra, fáradtan hordozza a megpróbáltatások súlyos keresztjét. Éppen ezért még nagyobb szükségünk van a nemzeti eszmére, amely egyesíteni és lelkesíteni tud, amely világító fáklyaként, irányt mutat mindnyájunknak. Ez legyen a Haza szeretete, a hazafiasság, a Himnusz, a Szózat Tisztelete, melynek első sora arra szólít, hogy Hazádnak rendületlenül légy híve Ó magyar. Tisztelt Ünneplő Közösség! A HAZA, A NEMZET társadalmi felelőssége, az, hogy képes legyen egészséges hazafisággal gondolkodó FIATALSÁGOT NEVELNI, akik értik az Európai Unióhoz való tartozás előnyeit, és bárhol is élnek a világban, a magyar nemzet követeiként viselkednek. Végezetül két dologra szeretném felhívni a figyelmüket, amire megtanított bennünket Trianon: Az első a HŰSÉG a hazához és a nemzetünkhöz! A második, a SZOLIDARI- TÁS hazánkkal és az itt élőkkel. KÖZTISZTVISELŐK NAPJA A Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy július 1-je köztisztviselői nap, ezért a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Fenti napon csak telefonos ügyeletet tartunk. (52/ ) * * * * * * * * Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi LXXXIV. Törvény értelmében július 1-je Semmelweis nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknak, foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. Fentiekre tekintettel július 1-jén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelések szünetelnek. A betegek ellátása ezen a napon ügyeleti rendszerben történik. Megértésüket köszönjük! * * * * * * * * GYERMEKORVOSI RENDELÉS június 14-től augusztus végéig a nyári szabadságok miatt H-P: 8-12-ig lesz. A rendelés helyéről a Hársfa u szám alatt tájékozódhatnak. Dr. Jakab Éva és Dr. Pál Ilona gyermekorvosok * * * * * * * * KÖLTÖZÉS Értesítjük a lakosságot, hogy az Árpád u. 22. szám alatti épület átalakításának idejére a Családsegítő Szolgálat a Petőfi u. 2. szám alá (régi rendelő), a Gyermekjóléti Szolgálat a Kossuth u. 10. szám alá (régi posta) költözött. Az intézmények várhatóan július 1-től újra a régi helyen, az Árpád u. 22. sz. alatt várják az ügyfeleket!

3 Önkormányzat A Képviselő-testület május 17-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Debreceni Városi Bíróság előtt az Art Vital Kft. felperesnek - Hajdúsámson Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés iránt indított perben született 28. sorszám alatti ítélet ellen fellebbezéssel él, mivel az önkormányzat perbeli jogi álláspontja ellentétes az ítéletben foglaltakkal, - jóváhagyta a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat évi tevékenységéről szóló könyvvizsgáló által záradékolt beszámolóját, valamint a évre vonatkozó üzleti tervét, - elhatározta, hogy a Hajdúsámson, Hársfa u szám alatt található egészségügyi központ bővítése, egészségházzá való fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódóan a gyógyászati segédeszközöket értékesítő üzletet nem akként hasznosítja, hogy abból bevétele származzon. Felkérte a polgármestert, hogy a gyógyászati segédeszközöket értékesítő üzlet működtetésére vonatkozóan a szerződést a GS-HERCZ Bt-vel (4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 2. sz.) kösse meg, - a évi munkatervéről szóló 437/2010. (XII. 15.) öh. sz. határozatát az alábbiak szerint módosította: III. Lakossági fórumok helye, tervezett időpontja: Helye: II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Ideje: október 21. (péntek) 17 óra Helye: Sámsonkert Általános Iskola Ideje: október 7. (péntek) 17 óra Helye: Martinka Közösségi Ház Ideje: október 14. (péntek) 17 óra. A Képviselő-testület a május 26-án tartott ülésén módosította a évi összesített közbeszerzési tervét, - elhatározta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatának tanulmányi kirándulásához Ft támogatást nyújt, Sámsoni Hírlap Ülésezett a képviselő-testület RÓLUNK ÍRTÁK - elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. Tv. 96. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót, - elfogadta a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány, valamint a Sámsonkertért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló Éves jelentést, - elhatározta, hogy a tulajdonában lévő 750/1 helyrajzi számú, Hajdúsámson, Táncsics u. 44. sz. alatti kivett lakóház, udvar művelési ágú, 1001 m 2 területű ingatlant eladja Horváth Sándorné Hajdúsámson, Táncsics u. 44. sz. alatti lakos számára Ft. összegért - döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0393/1 hrsz-ú, 37 ha 1755 m 2 nagyságú, gyep, legelő művelési ágú, valamint a 0395 hrsz-ú, 21 ha nagyságú, gyep, legelő művelési ágú területeket használatba adja legeltetés céljára június 1. napjától december 31. napjáig, - elhatározta, hogy a Petőfi szobor, az 56-os és a trianoni emlékmű körül térburkolatot épít ki 180 m 2 felületen szürke színű hullámtérkőből, szegélykővel. A térburkolat kiépítését közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókkal valósítja meg. A térburkolat anyagköltsége tervezési költséggel együtt Ft, - elhatározta, hogy Hajdúsámson, Viola, Irinyi utcákban, valamint a Veres Péter utca végén található szikkasztó árkok burkolását, a közmunka program keretében elvégezteti és a gépi munkához, valamint anyagköltséghez szükséges Ft-ot biztosítja, - döntött arról, hogy GGT OPTIMUM Kft. áramenergia szolgáltatás felülvizsgálatára tett ajánlatát elfogadja, - a Képviselő-testület a Sámsoni Hírlap időszaki lap főszerkesztői feladatainak ellátásával Tarné Hajdú Juditot bízta meg június 1. napjától határozatlan időre. Rovatunkban hónapról-hónapra azt figyeljük, mi jelenik meg rólunk a médiában. Hajdú-Bihari Napló Június 8. Bírák előtt az igazgatók leváltása Június 15. Éjszaka karamboloztak az útkereszteződésben Június 18. Varga Miklós, Kalucza és Bernáth az Eb-n bokszol legutóbbi cikkei Június 7. Törvénysértő döntés bíróság vizsgálja az igazgatók leváltását Június 17. Hajdú-Bihar megyei foci körkép Június 19. Csak Bernáth István élte túl 3. oldal A Képviselő-testület a június 2-án tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat komplex akadálymentesítésére Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódó átalakítási és akadálymentesítési kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a Jónás-Silver Kft Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület a pályázatban elszámolható költségként biztosított bruttó Ft összegen túl bruttó Ft összeget biztosít. A Képviselő-testület a június 10-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 467-3/2011/Te. számú május hó 25. napján kelt törvényességi észrevételének a testület 36/2011. (III. 01.) és a 46/2011. (III. 21.) számú határozatainak a Közokt. tv. 84 (12) bekezdésére alapozott megtámadását a kezdeményező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatásköre és illetékessége hiányában érdemben nem vizsgálja. A Képviselő-testület a június 14-én tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy az Útfejlesztés Hajdúsámson- Sámsonkert, Szűcs utcájában című pályázat (ÉAOP-3.1.2/A ) megvalósításához kapcsolódó kivitelezés, kiegészítő építési beruházásának hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényessé nyilvánítja, a Magyar Aszfalt Kft. ajánlatát elfogadja. A kivitelezéshez szükséges Ft. többletforrást biztosítja. A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT július 18-tól július 29-ig ZÁRVA TART. A jegyzői titkárságon ( B épület, 3. sz. iroda) csak a rendszeres szociális segély és a köztemetés iránti kérelmek benyújtására lesz lehetőség. A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, a jegyzői titkárságon keresztül. Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt postai úton juttassák el hivatalunkba. SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK.

4 4. oldal Sámsoni Hírlap Közlemények Az állatorvos ügyfélfogadási ideje Értesítem a lakosságot, hogy június 1-től az állatorvosi ügyfélfogadási idő Hajdúsámsonban az alábbiak szerint változik. A délelőtti ügyfélfogadás megszűnik! Új ügyfélfogadási idő hétfő óráig kedd óráig szerda óráig csütörtök óráig péntektől-vasárnapig telefonos egyeztetés alapján. Az ügyfélfogadás helye továbbra is: Hajdúsámson Széchenyi u. 2. Tel: 06/70/ Ügyfélfogadási időben: 06/52/ web dr.vajna Zsolt állatorvos A parlagfű elleni védekezésről Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A fenti törvény értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik a fenti határidőig kötelezettségüknek nem tesznek eleget növényvédelmi bírsággal sújthatók, melynek mértéke Ft-tól Ft-ig terjed. Ezen felül június 30-a után előzetes felszólítás nélkül elrendelhető a kényszerkaszálás, melynek költségét szintén az ingatlan tulajdonos viseli. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy lakókörnyezetünk és egészségünk védelme érdekében gondoskodjanak a megfelelő parlagfű-mentesítésről. Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket megtehetik: Hajdúsámson belterületén a 52/ telefonszámon, vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.), illetve személyesen. Hajdúsámson külterületén (Sámsonkert, Martinka, Ligettanya és egyéb külterületi részek) a 52/ telefonon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságán. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Tájékoztatom Hajdúsámson város lakosságát, hogy a évi népszámlálásról a évi CXXXIX. törvény rendelkezik, mely értelmében a Magyar Köztársaság területén október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével kötelező. A feladat elvégzéséhez számlálóbiztosokat keresünk, előreláthatólag főt. A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladata az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő átlagosan 125 cím és az ott élő átlagosan 290 személy összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez otthoni felkészülés szükséges, és részt kell venni a Központi Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi képzésén. A számlálóbiztosi jelentkezési lap letölthető a KSH honlapjáról (www.ksh.hu), valamint a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.etarsulas.hu/hajdusamson), melyet augusztus 10-ig kérünk leadni személyesen a polgármesteri hivatal B épület 5. sz. irodájában. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Tar Sándor halálának 10. évfordulójára fájó szívvel emlékeznek: bánatos felesége és gyermekei MEGEMLÉKEZÉS Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, dolgos két kezét Áld meg Atyám, s én köszönöm, hogy Ő volt férjem. Egész életeden át dolgozva éltél, Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Drága jó édesapánk, Isten veled. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központja és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala között létrejött együttműködési megállapodás alapján a kihelyezett ügyfélszolgálatok az alábbi soron következő időpontokban lesznek: JÚLIUS 27. 8,30-13,30 AUGUSZTUS 17. 8,30-13,30

5 Innen-onnan Sámsoni Hírlap 5. oldal Gyermeknap A Martinka Lakosokért Egyesület gyermeknapot szervezett Martinkán június 4-én. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a rendezvény támogatóinak: HBM-i Önkormányzat, Tasó László országgyűlési képviselő, Máthé Attila képviselő a HBM-i Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának tagja, Szabó Kálmán, Bihari Lajosné, Antal Szabolcs önkormányzati képviselők, Varga Attila vállalkozó, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség, HBM-i Vízművek, Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI, Pillangó mazsorett csoport, Martinkai Nyugdíjas Klub, Tar Ágnes, Dobi Sándorné, Szabó Andrásné. A rendezvény nagy érdeklődés mellett, színvonalas műsorokkal, jó hangulatban zajlott. (Kép a 10. oldalon.) A szervezők Rákóczi nyomában Szeretettel várunk minden érdeklődőt július 26-án 10 órakor a Rákócziemléktáblához a Kossuth utcára. Emlékezzünk együtt Rákóczi 1703-as Sámsonba érkezésére! Piroska János szervező Barátunk a könyv A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár idén is meghirdette Barátunk a könyv olvasónapló pályázatát. Településünket három csapat képviselte. Mindenkinek köszönjük az eredményes részvételt. Plés Mihályné könyvtáros Felső tagozat 6.b,,Igéző" csapat tagjai: Iltyu Emese, Fekete Ádám,Tar Zoltán, Vida Gergő. Felkészítő pedagógus: Katona Tünde Alsó tagozat 4.d,,Tudorka" csapat: Elek Péter, Kucskár Dániel, Maklaga Sándor, Végh Tamás 4.d,,A könyv barátai" csapat: Kéri Kitti, Kiss Daniella, Pilka Jusztina, Sándor Boglárka. Felkészítő pedagógus: Maszlagné Kulcsár Zita 25 mázsa szemetet gyűjtöttek Sikeresen zárult településünkön is a május 21-re meghirdetett országos szemétszedési akció, melynek során kg szemetet sikerült összeszedni, aminek nagyon örültünk. A sikerhez hozzájárultak és köszönetet érdemelnek képviselőink, jegyzőasszony, bokszolóink, focistáink, néhány közmunkásunk, illetve az egyik legaktívabb közösség, a Cigány Kisebbség tagjai. Köszönet illeti a kevés, de annál lelkesebb lakosságot is! Reméljük, hogy a egyre nagyobb számban fognak majd részt venni hasonló akcióinkban! Köszönet illeti a Debrecen Hulladékgyűjtő Kft. dolgozóit és külön köszönet ügyvezetőjüknek Bana Józsefnek, aki az ingyenes zsákokat és a hulladék elszállítását biztosította. Szegediné Páll Rita Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány Kuratórium elnöke Az ökölvívók Tóth János alpolgármester vezetésével vettek részt az akcióban Sikerrel pályáztak a védőnők A 0-18 év közötti gyermekek szűrővizsgálatának fontos része az évente végzett hallásvizsgálat, mely szűrő audiométerrel történik. A beszédtanulás alapvető feltétele a tökéletes hallás. A halláskárosodás korai felismerése ezért rendkívül fontos a gyermekek életében. A hallásvizsgálatot minden évben, minden gyermeknél el kell végezni. Az új hallásvizsgáló eszköz, melyre a védőnők pályáztak Az általános iskolában egy nagyon régi (18éves) Medicor SA- 4 típusú hallásszűrő eszköz volt, amely már elavult, majd elromlott. Az 1200 gyermek hallásszűrése indokolttá tette egy új, modern hallásvizsgáló készülék meglétét. Fontos, hogy azonos feltételek mellett tudjon minden gyermek indulni az életben, akkor is ha valamilyen egészségkárosodása van./pl. halláscsökkenése/. Ennek korai felismerése, szűrése és gyógykezelése elsődleges cél kell hogy legyen, ezért a Védőnői Szolgálat pályázatot nyújtott be a VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZHASZ- NÚ ALAPÍTVÁNYHOZ. A támogatásból egy SA-6 szűrőaudiométert vásároltak Ft értékben, amely Hajdúsámson iskolás és óvodás gyermekeinek egészségmegőrzését szolgálja.

6 6. oldal Sámsoni Hírlap Oktatás, kultúra Gyermeknap az Eszterlánc Óvodában Az Eszterlánc Óvoda május 27- én tartotta a gyermeknapi ünnepségét. Az év minden napján a szemünk fényei a gyermekek állnak a középpontban, de ezen a napon különös figyelmet fordítva az óvodásokra, élményekben gazdag délelőttöt szerveztek az intézmény dolgozói. Az óvoda aulájában megnézhették a gyermekek a Szívtelen csiga című mesét, melyet az óvónők adtak elő. A meseelőadás után Tehetséggondozó (néptánc) csoportunk mutatta be a tanév során elsajátított táncelemeket. Ezután a Szeredás együttes zenés, szórakoztató műsora csalt örömteli mosolyokat a gyermekek arcára. Előadás közben a gyermekeket is bevonta az együttes a szereplésbe és a zenés részeknél szívesen táncra perdültek az óvodások. A csoportok többsége fagylaltozással zárta a programokban gazdag, kellemes délelőttöt. (Kép a 10. oldalon) Egriné Kincses Ildikó óvodapedagógus Nyári zárás Értesítjük látogatóinkat, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény július 11-től július 29-ig ZÁRVA lesz. Ez idő alatt minden szolgáltatásunk szünetel. Nyitás: augusztus 1. hétfő 8 óra Tel.: , Megértésüket köszönjük. Szomszédünnep a Radnóti játszótéren május 28-án országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, Szomszédünnep elnevezéssel, családi és gyereknapot tartottunk a Radnóti játszótéren. A rendezvény célja az volt, hogy a szomszédi közösségben élő emberek ezen a napon országszerte szakítsanak időt egymásra, ismerkedjenek és beszélgessenek, mert a mai rohanó hétköznapokban pont erre jut a legkevesebb idő. A program a Ficánka mazsorett csoport fergeteges táncával és Hamza Gábor polgármester úr kedves gondolataival indult. Ezt követően különböző programokkal és feladatokkal színesítettük meg ezt a szép májusi szombatot. A gyerekek mozoghattak az ugráló várban, arcfestést kérhettek, logikai játékokat oldhattak meg, szekerezhettek póni fogaton, egzotikus madarakkal ismerkedhettek és szerencsekerék forgatásával mérhették fel tudásukat a környezetünkben élő növények és állatok ismeretéről. Vetélkedhettek kötélhúzásban, aszfaltrajz versenyen és kipróbálhatták kerékpáros és törpiturbós ügyességüket is. A nagyobbak grundfociban mérték össze erejüket. A délelőtt folyamán ingyenes vércukor és vérnyomásmérés keretében közel száz érdeklődő győződhetett meg egészségi állapotáról és kapott felvilágosítást az egészség megőrzéséről a védőnőktől. A bátor családok slambucfőző versenyen mutathatták be a bográcsozás fortélyait. Délután bűvészmutatványaival és lufiszobraival varázsolt el mindenkit Peti bohóc, majd a SANSZ Alapítvány tevékeny- ségével, terápiás kutyáival és a Harangi Imre Sportegyesület ifjú bokszolóinak látványos bemutatójával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvény végén tombolasorsolás volt, majd az SO2 Sportegyesület röptette fel postagalambjait. A rossz idő miatt a focirajongók sajnos este már nem tudták a BL döntőt nagy kivetítőn megnézni. Egy rendezvény sikere az összefogás eredménye. Itt szeretném megköszönni mindenkinek áldozatos munkáját a nap szervezésével, zavartalan lebonyolításával kapcsolatban. Köszönet Hajdúsámson Város Képviselő-testületének az anyagi támogatásért, Sándor Lászlónak és csapatának, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetőjének Tarné Hajdu Juditnak és munkatársainak, a Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület (HFE) tagságának a segítségért. Köszönet továbbá Rásáné Marika néninek és férjének a közel 200 adag slambucért, Horváth Sándornak, Kerekesné Balázs Anikónak, Csire Imrének, Mászlé Tibornak (SO2), a védőnőknek (Nyakó Jánosnénak, Láyerné Konyári Juliannának, Vargáné Petrás Juditnak), Hárs Patikának (vércukor mérés és szóróanyagok) Máté Attilának és tanítványainak (boxbemutató), Szegedi Szabolcsnak (TTSE), Fejes Istvánnak (ugrálóvár), Bihari Lajosné képviselő asszonynak, Nagy Hajnalkának (Virág és Ajándékbolt) Verdesné Kun Évának (Gerébi Élelmiszer) a felajánlásokért. A napsütés, a jó idő, a gyerekek hangos kacagása, a családok nyugodt beszélgetése a szurkolók hangos biztató szavai megerősítettek abban, hogy hasznos és felejthetetlen napot tölthettünk el. Remélem jövőre is találkozunk szomszédainkkal, barátainkkal és családtagjainkkal. Kincsesné Kirtyán Mária önkormányzati képviselő

7 Oktatás, kultúra Sámsoni Hírlap 7. oldal Pedagógiai Díj Idén is három pedagógus kapta meg eddigi munkája elismeréseként az önkormányzat Pedagógiai Díját. Konczné Kiss Katalin óvodapedagógus 1978 szeptemberében kezdte munkáját az óvodában, amely első munkahelye is. Szívén viseli a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, megpróbál esélyegyenlőséget teremteni a csoportjában. Számára minden gyermek egyformán szerethető, mindegyikben a jót látja meg. Zeneszeretete, kézműves tevékenysége, hagyományőrzése áthatja az óvoda mindennapjait. Ismereteit folyamatosan bővíti. Hosszú évek óta tagja a művészeti munkaközösségnek, szervezi az óvodai felnőtt énekkar tevékenységét. Zeneóvodát szervezett, színvonalas bemutatót tartott, az intézmény rendezvényeinek aktív résztvevője. Nagy Krisztina 1993 augusztusa óta tanít magyar nyelvet és irodalmat az iskolában ban megkapta az alsós közösség Év Pedagógusa díját. Fontosnak tartja, hogy minden gyermek szintjének megfelelően teljesítsen, következetes, emberséges szigorral, szeretettel neveli, tanítja diákjait. A szülőkkel jó kapcsolatot ápol, kollégái elismerik szakmai tudását. Az oktatás mellett az iskolai rendezvények szervezésében, a közösségi életben is részt vesz. Több tanítványa képviselte az iskolát helyi, megyei és országos versenyeken. Kereskényiné Papp Ildikó biológia - földrajz szakos általános iskolai tanár, 1971 szeptemberében kezdett tanítani Martinkán. Aktívan részt vett az iskolai közösség életben, a felső tagozat munkájában. Ünnepi pillanatokat szereztek a lakosoknak gyermekműsorokkal. Diákjai sikeresen szerepeltek a versenyeken. Fontos számára a tanulás, így elvégzett többek között egy Sulinet digitális tudásbázis tanfolyamot is től a martinkai iskolaegységének vezetője, 2008-tól a felső tagozat megszűnése után a központi iskolában folytatta munkáját ban megkapta az Év Pedagógusa díjat, most az eddigi kimagasló munkája elismeréseként ítélték oda az önkormányzat elismerését. A tanév végén nyugdíjba vonult. Minden díjazottnak gratulálunk! 4. Családi Nap az Oncsán Május 13-án az Amatőr Zenekarok bemutatójával kezdődött a Huncutka játszótér mellett megrendezett kétnapos Családi- és Gyermeknap, melynek most is nagy sikere volt. Igaz, az eső miatt sajnos helyi lakosunk, Oláh Miklós nem tudott fellépni a tangóharmonikájával, de ezt követően a Sós Family, a Crazy Zone együttes, Farkas Ibolya és Kovács Vivien, a Józsi együttes, a nap végén pedig Dj. Kecsu biztosította a jó hangulatot. Minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző zenét, hiszen a rocktól a mulatósig, a bluestól és a diszkóig minden volt. Még egyszer köszönet a fellépőknek! Május 14-én a 4. Gyermek- és Családi Napot és az Oncsa 70. születésnapját ünnepeltük. Az 1940-es évek családsegítő kísérlete az ONCSA Országos Nép és Családvédelmi Alap, melyet 1940-ben a XXIII. törvénnyel hozott létre a Belügyminisztérium ben a Jóléti Szövetkezet osztotta ki a telkeket, 42 tavaszán ültették be a kiosztott földeket almafákkal. 44- ben már nagy része készen volt az oncsai házaknak. Biztos sokan emlékeznek rá, hogy gyermekkorunkban a Láng iskolánál volt a Madarak és Fák Napja, illetve a Föld Napja. Nagyon sok gyerek lepte el a területet, sokan jöttek bográcsozni, szalonnát sütni stb. Én ezt a hagyományt szeretném visszahozni az Oncsára. Nagyon sokan voltak a 4. Családi és Gyermeknapon. Miután Huszti Barbara köszöntötte az Oncsai lakosokat, felléptek ovisok, idősek, countrysok, hastáncosok, mazsorettesek, mulatósok. Volt kutya és tűzoltó bemutató, Balázs János hintóztatta a gyerekeket a szép nagy lovaival, Norbi pedig a pónilovaival. Főzhettek bográcsban, játszhattak a vidámparkban, vásárolhattak az árusoktól, majd a sok tombola nyeremény is gazdára talált. Bízom benne, hogy aki eljött az jól érezte magát, sokan este haza sem akartak menni, de tekintettel voltunk a szomszédokra is. Köszönöm azoknak a lakosoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, azoknak, akik segítettek a főzésben és a pakolásban. Köszönöm azoknak, akik támogatták a rendezvényt, és akik tombola ajándékokat ajánlottak fel: Nagy Tiborné vállalkozónak, Sándor S+CS Kft.-nek, Nagy Hajnalka Virág és Ajándéküzletnek, Cső-Csati Bt.-nek, Tasó László országgyűlési képviselőnek, Nyíradony polgármesterének, Dr. Sutka Sándornak, a Pannon Guard vezérigazgatójának, a Sámsoni Kutyakiképző tulajdonosának, Drei-Cargo Kft.- nek, Fábián Gábornénak, Török Sándor Állateledel- és Horgászbolt tulajdonosának, Szegedi Bútor- és Függönyboltnak, Hadnagy Mária virágboltosnak, Barna Tibor szobafestőnek, Dudás Imre 100.-Ft-os kereskedőház tulajdonosának, Papp László martinkai vállalkozónak, Gál Istvánnak, Tomosi Tamáséknak, Nap ABC-nek, Tipp-Topp ABC tulajdonosának Kerekes Zoltánnak, Szabó Kálmán képviselőnek, Máthé Attila Fidesz elnöknek, Farkas Antalnénak, Verdesné Kun Évának, Rácsai Lajosnénak, OTP Banknak, a debreceni tűzoltóknak, a Villás kertészetnek, Kiss Sándornénak, Makai Imrének, Nagy Jánosnak, Polgárőrségnek, Lukács Sándornak és mentős társának, az Oázis Cukrászdának. Külön köszönöm a Sámson TV-nek, hogy évről évre megörökíti a hagyományőrző rendezvényeket. Nagyon sok munkám és energiám van a rendezvényben, de most is megérte, hiszen öröm volt látni a sok mosolygós arcot és a lakosokat, akik régen találkoztak és beszélgettek. Bízom benne, hogy legközelebb egyszerűbben megoldódik az áramlekötés, sőt ez a településrész is megérdemelne egy rendezvényterületet, végleges áramellátással együtt. Ez volt az egyetlen kérésem a Polgármesteri Hivataltól. Szeretném, ha a városvezetés is gondolna az Oncsa részre, hiszen a buszjárat, járdák, szilárd utak, munkahelyteremtés, több lámpatest felhelyezése stb. kérésekre sem érkezett ez idáig válasz. (Kép a 10. oldalon!) Tisztelettel: Bihari Lajosné 6.sz. választókörzet képviselője

8 8. oldal Sámsoni Hírlap Programok, sport Az Életfa Nyugdíjas Klub hírei Prágai kirándulás Az Életfa nyugdíjasai Prágában, a száztornyú aranyvárosban töltött pár napot. A város központja a Vencel tér, ahol sokat sétáltunk. A legrégebbi és legismertebb hídja a Károly-híd. A híd jellegzetes tornyával, 16 kőívével, gótikus és barokk szobor díszítéseivel csodálatos látvány volt számunkra. Meglátogattunk nemzeti, néprajzi és egyéb múzeumokat, képtárakat, könyvtárakat. Megnéztük a nevezetes épületeket, helyeket: a Hradzsint, a lőportornyot, az egyetlen megmaradt kaputornyot, az aranyművesek utcáját, a Vitus-székesegyházat, a volt királyi palotát, a kincsek tárházát, a Lorettát. Pár nap alatt legyalogoltunk pár tucat kilométert, megnéztünk a nevezetességeket, magunkba szívtuk az ottani kultúrát, a hely szellemét és fáradtan, de élményekben gazdagon indultunk haza. Két évesek lettünk Véget ért a megye I. bajnokság, bronzéremmel zártunk Városunk felnőtt és serdülő csapata a 3. helyen, az ifjúságiak a 6. helyen végeztek. A bronzérem történelmi esemény a hajdúsámsoni labdarúgás életében. A csapat ezúton köszöni a régi és új vezetőség munkáját, a támogatók felajánlásait és a szurkolók biztatását! A legutóbbi mérkőzések eredményei: Május 22. vasárnap 17,00 Kabai Meteorit SE- Hajdúsámson 2:4 Május 28. szombat 17,00 Hajdúsámson SE - Létavértes 2:1 Június 4. szombat 17,00 Tiszacsegei VSE - Hajdúsámson 1:2 Június 11. szombat 17,00 Hajdúsámson SE Bárándi KSE 8:0 Június 19. vasárnap 17,00 Hajdúnánás Hajdúsámson SE 3:5 Sportbál A TTISZE egyesület sportbált szervez július 2-án. Jegyek (sport)baráti áron, elővételben kaphatók! Érd. Szegedi Szabolcsnál lehet. Újra bulgáriai nyaralás Az egyesület 20 év után ismét bulgáriai nyaralást szervez. Ideje: július Utazás autóbusszal, szállás 3 csillagos, medencés apartmanban. Korlátozott számban (6 helyre) még lehet jelentkezni! Érd.: Szegedi Szabolcs Tel.: Varga Miklós Ankarába utazott A hajdúsámsoni Varga Miklós a tíz fős magyar válogatott tagjaként június 15-én Törökországba utazott a felnőtt Európa-bajnokságra. Szerepléséhez nagy reményt fűztek, hiszen hasonló versenyen állt már a dobogó harmadik fokán, most azonban sajnos az új pontozói szisztéma áldozata lett. A magyar öklöző hiába verte meg három bírónál is nagy különbséggel az orosz Ildar Vaganovot, a senki által sem értett összegzési rendszer a riválist hozta ki győztesnek. Az Életfa Nyugdíjas Klub június 8-án ünnepelte fennállásának második évfordulóját, melyen részt vett Tóth János alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. Eszti néni nagyon finom pörköltöt főzött, amely szinte mind elfogyott. Az ünnepség nagyon jól sikerült, a meghívott vendégek és a klubtagok is kellemesen érezték magukat, sokat nótáztak, táncoltak. Kitűnő hangulatban ért véget ez a remek este, melyet még sokszor szeretnénk megismételni. Köszönetet szeretnénk mondani a meghívott vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel szerény kis ünnepségünket. Sándor Lászlóné klubvezető Albert Szelimov után Ildar Vaganovval is őszinte mérkőzést vívott Varga Miklós, aki egyöntetű vélemény szerint remekül bokszolt a 60 kilósoknál második számú orosznak számító Vaganovval (Szelimovot a bakii világbajnokságra jegelik"), és bármilyen nevetséges is ezt egy magyar orosz esetében leírni inkább a pontozói ármánykodás, mint a rivális tudása miatt maradt alul. Rendben, az első menet elment (a pontozók szerint 7:6-ra, bár kettő bírónál már ekkor is Varga vezetett), de hogy a második után miként vezethetett Vaganov, azt nagyon kevesen értették. A görög bíró ugyan 12:11-re Vaganovot látta elöl, kettőnél viszont iksz volt, másik kettőnél pedig a mi fiúnk vezetett öt-öt ponttal. Ehhez képest az összesítés (becsszó, senki sem érti pontosan, hogy az újonnan bevezetett összegzés miként jön ki eddig minden matematikai szabályra rácáfoltak az eredmények) 12:11-es orosz vezetést mutatott. A vége meg 20:17-et oda. Az utolsó menetet egyértelműen nyerte Varga, három bírónál a meccset is (24:18, 21:13 és 33:20 arányban), kettőnél összesen hat ponttal nyert Vaganov, de a követhetetlen pontozás miatt a meccs is az övé lett. A hevesebb magyarok csalást emlegettek, a mindig visszafogott Szántó Imre szerint inkább Varga nyert", ezzel viszont semmire sem ment. Forrás és további friss hírek:

9 Hirdetések Sámsoni Hírlap 9. oldal A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG Pályázatot hirdet Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék kitüntető díj elnyerésére évben A pályázat célja: Hajdú-Bihar megyében előállított termékek magas minőségi színvonalának elismerése, népszerűsítése, piacra jutásának segítése. A fogyasztók segítése a minőségtudatos, környezetbarát termék kiválasztásában. A pályázók köre: Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek. Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot. A termék: Kizárólag kereskedelmi forgalomra képes termék, tárgy, amely a megyére jellemző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a megyében készül, és megjelenésében egyediséget hordoz. A kitüntető díjra pályázott termék legyen besorolható a következő kategóriák egyikébe: kézműves alkotás, kézműipari termék, mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék, ipari termék. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalában szerezhető be (4024 Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 111. szoba) vagy letölthető a internetes oldalról. A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/ , Jogi és Önkormányzati Főosztály, I. emelet 111. szoba). A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság Debrecen, Piac u. 54. címre kell elküldeni, vagy személyesen a megyei önkormányzat Irattárában kell leadni (Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 107. szoba). A borítékon kérjük feltüntetni: Minőségi Termék Pályázat 2011 A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus 26. (péntek) óra A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék embléma használatára vonatkozó szabályzat, valamint a korábbi díjazottak felsorolása megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapján, a címen ( letölthető dokumentumok). Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság Jogosítványt szeretnél még a nyáron? Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a ROY S 96 AUTÓSISKOLA TÉGED VÁR! ITT NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!! Tanfolyamkezdés minden kategóriában! Június 30-án 17 órától induló NYÁRI AKCIÓS tanfolyamra lehet jelentkezni!!! - B kategóriás tanfolyam - Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben - Részletfizetési lehetőség - Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF-programmal - A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft Máté Attila oktató Hajdúsámson, Radnóti u. 2. Tel: / vagy 06-52/ Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város ingyenes havilapja Megjelenik 3700 példányban Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5. Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit, Tel.: Honlap: Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN:

10 10. oldal Sámsoni Hírlap Képes visszatekintő Rendezvények Május 13-án negyedik alkalommal rendeztek hagyományőrző családi programokat az Oncsán Az Eszterlánc Óvodában május 27-én tartották a gyermeknapot, ahol a Szeredás Együttes is fellépett. A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Május 28-án a Radnóti játszótéren Szomszédünnepet szerveztek, ahol a környék apraja-nagyja részt vett Június 3-án este városi ünnepség volt a Trianoni Emlékműnél, ahol a helyi intézmények, szervezetek gyertyagyújtással és egy szál fehér virággal emlékeztek. Kirándulások Június 4-én Martinkán, a Közösségi Ház udvarán tartottak gyermeknapi rendezvényt. Az Öltögetők Klubja (balra) Budapesten, a Néprajzi Múzeumban, Az Életfa Nyugdíjas Klub (jobbra) Prágában kirándult

Hírlap. Rákóczi-hét az iskolában. A hősökre emlékeztünk. Sámsoni. Újabb tűzeset. XVIII. évf. 4.szám 2012. ÁPRILIS

Hírlap. Rákóczi-hét az iskolában. A hősökre emlékeztünk. Sámsoni. Újabb tűzeset. XVIII. évf. 4.szám 2012. ÁPRILIS Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. MAJÁLIS PROGRAM- AJÁNLÓ AZ UTOLSÓ OLDALON XVIII. évf. 4.szám 2012. ÁPRILIS Rákóczi-hét az iskolában Névadónk, II. Rákóczi

Részletesebben

A világháborúk áldozataira emlékeztünk

A világháborúk áldozataira emlékeztünk Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 4. szám 2011. április A világháborúk áldozataira emlékeztünk Hajdúsámsonban 1995 óta emlékezünk az I. és II. világháború

Részletesebben

További károkat okozott a belvíz

További károkat okozott a belvíz Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február További károkat okozott a belvíz Életveszélyes ingatlanok is vannak Sok udvart teljesen elborít

Részletesebben

Polgármesteri köszöntő

Polgármesteri köszöntő Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 12. szám 2011. december Újságunk ünnepi száma szebb kiadásban jelenik meg a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány

Részletesebben

Küzdelem a hóval és a hideggel

Küzdelem a hóval és a hideggel Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja Alapítva: 1995-ben XVIII. évfolyam 2. szám 2012. február Küzdelem a hóval és a hideggel SPORT Ungvári István ezüstérmes lett az 56. Bocskai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvonalon történő

Részletesebben

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért!

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP Odaadó példamutatással csatlakozott városunk is a TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz idén is. Május 16-án, szombaton reggel 8 órakor gyűltek össze a

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

megújuló közlekedés fejlesztéssel

megújuló közlekedés fejlesztéssel Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 4. szám 2013. MÁJUS - JÚNIUS Hajdúsámson A városi közlekedésfejlesztés új útjain. Ez év áprilisában elkezdődött

Részletesebben

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága!

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja XVIII. évfolyam 2010. október-november Emléktáblát avattunk október 23-án Az 1956-os városi megemlékezést idén október 22-én pénteken délután 15

Részletesebben

Hírlap. Polgármesteri köszöntő. Sámsoni. XVIII. évf. 12. szám 2012. DECEMBER

Hírlap. Polgármesteri köszöntő. Sámsoni. XVIII. évf. 12. szám 2012. DECEMBER Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XVIII. évf. 12. szám 2012. DECEMBER a tartalomból: A közigazgatásról tanácskoztak Debrecenben 2. oldal Újabb lakossági

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2014. július XIX. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft IV. Nádudvari Aratófesztivál Beke Imre polgármester köszöni meg Barta Imre elnöknek a polgárőrszervezet áldozatos munkáját A

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Önkormányzati választás 2014. október 12.

Hírlap. Sámsoni. Önkormányzati választás 2014. október 12. Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XX. évf. 8. szám Önkormányzati választás 2014. október 12. 2014. SZEPTEMBER Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Díjat alapított az önkormányzat

Díjat alapított az önkormányzat XXIV. évf. 6. (205.) szám 2015. június Napisten hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

2014. április 22-én kedden a délelőtti órákban riasztották a debreceni és a nyíradonyi tűzoltóságot, hogy Hajdúsámsonban

2014. április 22-én kedden a délelőtti órákban riasztották a debreceni és a nyíradonyi tűzoltóságot, hogy Hajdúsámsonban Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XX. évf. 4. szám 2014. ÁPRILIS Súlyos tűzeset a Szatmári utcán Majális program a hátsó oldalon 45 éves a Dínó Bábcsoport

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15.

LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15. LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Nótaest Városnap 2013 Ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált Nótaest a Mezõtúri Közmûvelõdési és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben