40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA É N E K Z E N E T A G O Z A T A

2 K Ö S Z Ö N T Õ Amikor Petõfi Sándor elolvasta a Toldit, levelet írt Arany Jánosnak, amelyben többek között a következõt írta: Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Kodály Zoltánnak a kecskeméti ének zenei általános iskola vendégkönyvébe írt szöveg részlete: Régi gondolatom, hogy ha új rendet akarunk ebben az országban, akkor újjá kell születnünk a zenében is. 12 évvel késõbb, amikor az elõbb említett intézmény új épületét avatták fel, így beszélt: Emlékezetes napokat élünk. Ez nem olyan iskolaavatás, mint a többi. Ez nem egy új épület, ez fordulópontot jelent a magyar mûvelõdés történetében... Ez az iskola nem zeneiskolának készült, és nem ismételhetjük eléggé, hogy nem zeneiskola, mint ma is sokan tévesen hiszik... Mindent tanítanak itt. Sõt egyes dolgokat jobban, mint másutt. De megtaníthatják arra is a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel beara-nyozza minden késõbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. Ugyanezek a gondolatok, ugyanez a méltatás elhangozhatott volna akár Orosházán is, mert ugyanannak a messze kiható jelentõségû kultúrpolitikai döntésnek az eredményeként kapott és vállalt Orosháza két olyan jelentõségû zenei intézményt, mint iskolánk ének-zenei tagozatának megnyitása és a Liszt Ferenc Zeneiskola megszervezése. Most, amikor ezeréves a magyar iskola, az oktatás, a kultúra súlyos válságban van. A mi tagozatunk szerény négy évtizedét ünnepelve illõ köszönteni az elsõ magyar iskola szülõhelyét, Pannonhalmát. Illõ szeretettel emlékezni azokra a szerzetesekre, akik valószínûleg a Kárpátmedence elsõ iskoláját alapították, és indították el a magyarságot az egyetemes mûveltség befogadása útjára. A kodályi, ezáltal a magyar ének zenei nevelés eredményei alapján világszerte messzemenõ elismerést és követési szándékot váltott ki. Igaz ugyan, hogy a kodályi mû különbözõ okok sokasága miatt nem vált minden iskola közkincsévé és mindennapi tevékenységévé. Ez nagy baj! Éppen ezért a zenei általá-nos iskolának még nagyobb a felelõssége Kodály akaratának védelmében, megvalósításában. Mert igaz: A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belsõ világunk jobb megismertetése, felvirágoztatása és kiteljesedése....és ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését. A negyvenéves mûködés alatt 932 tanuló végzett a zenei tagozaton. Jelenleg 197 gyermek jár ide. Több, mint százan tanultak tovább magasabb fokú zenei intézményben, s közülük 86 azoknak a száma, akiknek mindennapos munkájuk a zenei nevelés nemes feladatához kapcsolódik. Amikor eredményeinkrõl gondolkodunk, akkor számba kell vennünk, hogy iskolánk a zenei tagozat által nemcsak érdekes színfoltja városunk közmûvelõdésének, hanem sok vonatkozásban meghatározója, és ha nem volna, városunk zenei élete szegényebb lenne. Azon túl, amit a mindennapi munkával, ismeretek gyarapításával, élmények nyújtásával tanulóink kapnak és adnak, olyan, városunk határán túlnövõ jelentõségû rendezvényeket tettek lehetõvé, amelyek során bemutattuk A nagypapa névnapja kantátát és Pergolesi: Strabat Materét. Sok éven át az aranyérmek, az elsõ díjak sokasága jelezte és jelzi az igényes munka eredményeit.

3 A kórus a négy évtized folyamán énekelte Kodály mûveinek többségét, Bartók, Bárdos kórusmûveit Mûsorain a reneszánsz, a klasszikus és romantikus kórusmûvek éppúgy szerepelnek, mint napjaink kórus-zenéje. Emlékezetesek Szokolay Sándor és Karai József szerzõi estjei. Számtalan külföldi úton járt a kórus. Úgy gondolom, mindenki érzi és tudja, hogy az újvidéki utak, vagy az erdélyi hangversenykörút, de a finnországi szereplések is nem egyszerûen fellépések voltak. Nem lehet szavakba foglalni, csak érezni azt az érzelmi hatást, amit ezek a találkozások váltottak ki. A népdal tiszta forrás. Ennek a tiszta forrásnak a keresése, megtalálása, másoknak való mutatása és kínálása a zenei tagozatos iskolák feladata. Mi mindig arra törekedtünk, hogy e feladatnak eleget is tegyünk. Rendezvényeinket, azok színvonalát mindig igyekeztünk emelni azzal is, hogy elismert mûvészeket hívtunk meg egy-egy elõadásunkon közremûködni. Így az említett szerzõk mellett neves hangszeres mûvészeket: Jandó Jenõ, Szecsõdi Ferenc, Sin Katalin, Elek Tihamér, de eljöttek: Fehér Ferenc író Újvidékrõl, vagy Horváth Ferenc színmûvész és sokan mások. Járt nálunk Szõnyi Erzsébet tanszékvezetõ fõiskolai tanár, aki a Zenemûvészeti Fõiskola karvezetés szakos hallgatóit hozta ide hospitálni. Az ének, a népdal nagy örökség, évszázadok és évezredek õsi kincsét õrzi. Megmutatja, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, kik a rokonaink. Ott, ahol a tudomány már ingadozik, a dallam, az õsi motívum még mindig világít nekünk. Ez a kincs átörökíthetõ. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszereztük. A zene is csak úgy lesz a miénk, úgy marad meg bennünk, ha munkával szántjuk föl lelkünket alája. Amikor megemlékezünk az elmúlt 40 évrõl, akkor köszönetet mondunk azoknak az elõdöknek Dr. Elek Lászlónénak, Juhos Lenkének, akik felismerték a kodályi gondolat jelentõségét, és elindítot-ták a tagozat megszervezését az akkori igazgató Baranyi János támogatásával tõl tanít napjainkig is Dinnyés István és Dinnyés Istvánné, akiknek három és fél évtizedes munkája meghatározta a tagozat arculatát, eredményeit. A tagozatra kerülõ tanulók gondos, körültekintõ kiválogatása, az igényes szakszerûség, a tehetségesek pedagógiailag jól átgondolt zenei pályára irányítása, a tanulókkal és szülõkkel tartott pedagógusi kapcsolatuk biztosította azt a magas színvonalú zenei nevelést, mely elismerést szerzett az iskolának. Itthoni eredményei mellett meg kell említeni, hogy a kórus eddig Európa 11 országában járt Dinnyés István vezetésével, többek között Llangollenben (Wales) kórus világversenyen és a várnai kórusversenyen. A tagozaton tanítottak, ill. tanítanak: Bak Zsuzsanna, Németh Katalin, Kecskeméthy Enikõ, Szalay Józsefné, Dér Ildikó, Mosolygó Miklósné, göblyös Miklósné és Dávidné Bartha Szilvia. Megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik rövidebb vagy hosszabb ideig foglalkoztak a gyerekekkel. Mindig az általános lehetõségek vagy azoknál rosszabb körülmények között mûködött a tagozat. Soha, semmiféle többletet nem kaptunk sehonnan, munkánk akadályozását azonban nem egyszer. Amit elértünk, azt a magunk erejébõl, munkánkkal értük el. A szakmai eredmények mellett, más tárgyak eredményei is vonzóvá tették az iskolát. Voltak évek, amikor akár két osztályt is indíthattunk volna a zenei tagozaton. Dancz gyula nyugalmazott címzetes igazgató 1

4 V I S S Z AT E K I N T É S A N E g y V E N É V R E Az orosházi 3. sz. általános Iskola ének-zene tagozata 1955-ben kezdte meg mûködését. Ez volt a második, ilyen típusú iskola az országban. Az ének-zenei általános iskolák Kodály Zoltán elképzelése alapján, az õ hathatós közbenjárására jöttek létre hazánkban. Rövid idõ alatt olyan eredményeket értek el, olyan színtû zenei nevelést produkáltak, amelyet az egész világ megcsodált! A Kodály-módszerre épülõ ének tanítás, a zenei nevelés, a kórusmunka összetartó ereje a nevelés-oktatás egyéb területein is jól érzékelhetõen mutatkozott. A tagozaton tanuló gyerekek neveltsége, szép éneklésük, átlagosnál jobb tanulmányi és sport eredményeik hamarosan népszerûvé tették a tagozatot Orosházán. Kitûnõ zenepedagógusok Pukánszky Jolán, Juhos Lenke, gidófalvy Ilona irányításával kezdõdött a munka. Az elsõ néhány évben Kodály elképzelésének megfelelõen - hangszeroktatás is folyt zongora, hegedû és cselló tanszakokon. A közismereti tárgyak tanítását városszerte ismert, nagy tekintélynek örvendõ pedagógusokra bízták. Több szülõ számára ezért is volt vonzó a tagozat. A 60-as évek elejétõl tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt megszüntették a hangszertanítást. Az akkor odakerülõ énektanárok Dinnyés István és Dinnyés Istvánné arra inspirálták a tanulókat, hogy a zeneiskolában tanuljanak hangszert. Ettõl kezdõdõen a két intézmény jó kapcsolatának köszönhetõen a gyerekek közel 100 %-a járt zeneiskolába hangszeres órákra. A 8. osztályt elvégezve a tanulók közül sokan választották a zenei pályát. Évente öten-hatan, de volt olyan év, amikor tizen nyertek felvételt zenegimnáziumba. A 8 évi intenzív énektanulás, a hangszertanulás, a helyes pályairányítás igazolta a Kodály által megálmodott iskolatípus hatalmas nevelõerejét és perspektíváját. A szegedi, kecskeméti, békéscsabai és budapesti zenemûvészeti szakközépiskolákban jó híre lett a tagozatról odakerült növendékeknek. Az iskola gyermekkórusa már a hatvanas évek közepétõl az élvonalbeli kórusok közé tartozott. Évenkénti hangversenyeik, vendégmûvészekkel közös koncertjeik, szerzõi estjeik rangos zenei eseményekké váltak. Budapesti kórussal és zenekarral adták elõ Pesten Sugár: Hõsi ének c. oratóriumát. A Liszt Ferenc Társaság rendezésében Pergolesi Stabat Mater-ét énekelték a Zeneakadémián. A kórus eddig Európa 11 országában járt. Ezek az utak egy életre szóló élményt és tanulságot jelentettek a éves gyerekeknek. Szinte hihetetlen, hol és milyen helyeken jártak! Helsinkiben a sziklatemplomban énekeltek. Busszal körbejárták az éjszakai Londont, Amsterdamban a tengerparton gyönyörködtek a látványban. Jártak a Magas-Tátrában, sétáltak a Fekete-tenger partján Várnában. gyönyörû szállodákban laktak a Tamperei tó partján. Angliában énekeltek a BBC televízióban. Belgrádban az Európa öröme gyermekfesztiválon szereplésüket az Eurovízió egyenes adásban sugározta. A llangolleni (Wales) kórusversenyen nézõ elõtt talán egyetlen kórus sem kapott akkora tapsot, mint ez az együttes, amikor a bemondó bejelentette a közönségnek, hogy ezekben az órákban temetik újra Bartók Béla hamvait Budapesten és ekkor a gyerekek elénekelték Bartók: Ne hagyj itt c. mûvét. Talán soha olyan szépen. Hollandiában egy holland zenekarral és két holland énekesnõvel énekelték Pergolesi Stabat Mater-ét. Az itteni koncertek mellett egy szimpózium keretében, az utreht-i konzervatóriumban a kórus vezetõje elõadást tartott a Kodály-módszerrõl, melyet több mint száz holland zenetanár hall- 2

5 gatott végig. Az elõadást illusztrálva a kórus tagjai szemelvényeket mutattak be Kodály pedagógiai célzatú mûveibõl, az Ötfokú zene egyszerû dallamaitól kezdve a Tricinia bonyolult darabjaiig. A szimpózium hallgatósága végignézte azt a videofelvételt is mely Németh Katalin elsõ osztályos énekóráján készült. Az 1995-ös esztendõ 3 külföldi utat is hozott a kórusnak. áprilisban a finnországi Kuusankoski-ba, Orosháza testvérvárosába utaztak, ahol több nagysikerû hangversenyt adtak. A finn táj szépségét, a finn emberek közvetlenségét, egyszerûségét ugyancsak megcsodálták a gyerekek. Családoknál laktak, így jól érzékelhették a nyugalmat, biztonságot, amit Finnország nyújt állampolgárainak. Látták jókedvüket, vidámságukat is, amikor magyar táncokat járva a felnõttek is közéjük álltak, s még a polgármester is velük táncolt. Hazaérve, a kórus máris a következõ meghívás mûsorát tanulta. Júniusban végre eljuthattak Erdélybe - Csíkszeredára a Régizene Fesztivál -ra szólt a meghívás. Szereplésük szakmai körökben is elismerést váltott ki. A fesztivál - koncertek mellett énekeltek több település templomában is, ahol a közönség nagy-nagy szeretettel fogadta a gyerekeket. Láthatták Erdély legszebb tájait: a Kárpátok hatalmas vonulatait, a gyilkos-tó, a Békás-szoros, a Szent Anna-tó megannyi felejthetetlen látvány volt. Alkalma volt a gyerekeknek székely emberekkel, székely gyerekekkel beszélgetni. Érezhetõ volt a kórus tagjain, hogy ez az út egy életre szóló élményt és tanulságot jelentett nekik. Szeptemberben ismét Romániába, a Lippai Fesztiválra -ra utaztak. A rangos fesztiválon szép sikerrel szerepeltek. A vendéglátók több történelmi helyre is elvitték a gyerekeket. Így pl. Világoson megnézhették azt az asztalt, melyen 1849-ben aláírták a fegyverletételt. A tanulságokban gazdag útról szép emlékekkel jött haza a kórus. A tagozat és a kórus ma is a korábbihoz hasonló intenzitással dolgozik, mûködik. (A kórus most egy nemzetközi fesztiválra készül, mely júniusában lesz Hollandiában.) Vonzereje a sok egyéb lehetõség - számítógép, nyelvi tagozat, D. I. AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy JEgES TANÍTó BáCSIVAL 3

6 K Ö Z R E M û K Ö D I K: Az iskola ÉNEKKARA SZENDREI IMRE Liszt-Chopin-és VIT-díjas zongoramûvész Aki a népzene ellen beszél, a nép ellen beszél. (Kodály Z.) Kodály: Katalinka Kodály: Süket sógor Kodály: Villõ Orosháza Város Önkormányzata, az orosházi 3.sz. általános Iskola és az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ tisztelettel meghívja HANGVERSENYÉRE az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ hangversenytermébe május 3-án (hétfõn) órára. Közremûködik: az Orosházi gyermekkar, az Orosházi Leánykar Vezényel: DINNyÉS ISTVáN ELEK TIHAMÉR fuvola geiger györgy trombita HUSZáR BARBARA ének MAROS ÉVA hárfa CSONTOS JóZSEF zongora Jegyek a Petõfi Mûvelõdési Központban kaphatók Z E N E I TA g O Z AT H A N g V E R S E N y M á J U S 6. K O D á Ly Z O LT á N E M L É K É R E M Û S O R Rauch: A reggel g. D. da Nola: Zengjen a nóta Friderici: Ladilom Chopin: g-moll Ballada S Z ü N E T Bartók: Régi táncdalok Prokofjev: Ördögi sugallat Hacsaturján: Toccata Kodály: Zöld erdõben Kodály: Hajnövesztõ VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN HANgVERSENy MáJUS 3. Chopin: cisz-moll Scherzo Smetana: Csillagom Schumann: A vízirém Mendelssohn: Búcsú az erdõtõl Kodály: Lengyel László Kodály: Magyarokhoz KÖZREMûKÖDIK: a Táncsics Mihály gimnázium kórusa MÛSOR: Campanel: Rorando coeli Schubert: Álljon a tánc Halmos: Jubilate Kodály: 150. genfi zsoltár Kodály: Lengyel László (Gyermekkar) Amorosi: Két középkori tánc (trombita, hárfa) J. S. Bach: Air (fuvola, hárfa) greensleves: Variációk (trombita, hárfa) Debussy: Arabeszk (hárfa) R. Korszakov: Hindu dal (fuvola, hárfa) Dvorak: Humoresque (trombita, hárfa) Maros R.: Szvit hárfára Ibert: Közjáték (fuvola, hárfa) Hartmann: Facilita (trombita, hárfa) Rimszkij-Korszakov: Dongó (fuvola, trombita, hárfa) Friderici: Ladilom Verdi: Laudi alla vergine Maria Pacius: Finn dal Clement: Come, Dark Prothero: There is a river (Leánykar) 4

7 ZENEI T A g O Z AT KóRUSVERSENyEN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN Ilo vs zk y V árnai Á rp ád NEgyVEN ÉV KÉPEKBEN É NEKLÉS A SZIKLATEMPLOMBAN O (Helsinki május 30.) R O S H á Z A 5

8 T A g O Z AT Á rp ád ZENEI FELÉ Ilo vs zk y REPüLÕVEL LONDON LLANgOLLENI KóRUSVERSENyEN 6 O R O S H á Z A

9 T A g O Z AT ELÕTT F ERIHEgyEN (Várnai út) Ilo vs zk y I NDULáS Á rp ád ZENEI V árnában O A TENgERPARTON R O S H á Z A 7

10 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON B ELgRáDBAN Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI V EZÉNyEL N ÉMETH K ATALIN (1988. május) 8 O R O S H á Z A

11 A V É g Z E T T O S Z T á Ly O K N É V S O R A germán ENDRÉNÉ 1962 Csombók Mária Darók Erzsébet Fábián Klára ** Fekete Ildikó Kovács gabriella Kovács Magdolna Matúz Mária Molnár Ilona Radics Márta Sinkó Katalin * Szabó Éva Szabó Klára Szabó Vera ** Szalay Julianna Szombathy Erzsébet * Szula János Szûcs Anikó * Szverle Rozália Tüske Irén Varga Ilona Vági Judit Zeley Márta ** Zsiga Klára gyõrös gyuláné Abonyi Zoltán Barna Elek Benkõ Sára Bottka Sándor Dér Ildikó ** geeb Lajos * gulyás Olga Hajdú Éva Hajdú Klára Hlobocsányi Rozália Konczos Éva Kovács Éva Malatinszki györgy Nagy Judit Nagy Zoltán Ottlecz István Plenter Valéria Sapka Margit Sándor László Szilágyi Magda Szula Julianna Trugly Judit Tóth Éva Valaczkai Erika Zanócz Anna Zvolenszki Mihály PUKáNSZKy BÉLáNÉ Albert János Balló Katalin Baranyai Piroska Dani Ella Dénes Mária Dobrádi László Elek Tihamér *** Fábián Márta ** gabnai Katalin Helesfai Anna Kátai Katalin * Komjáti László Kovács géza Laki Ildikó ** Marsal gyöngyi Mengyel János Mácsai Katalin ** Mórocz László Nagy Béla Pálka Katalin * Sin Katalin *** Szöri Ilona Vajda Mihály Váradi Kornél gonda JóZSEFNÉ Bogár Miklós Bolga József Brachna gyöngyi Burghardt Flóra Faur Katalin Fegyverneki Éva Fehérvári Mária germán László Jancsár Éva Kalmár Anikó ** Kristóf Éva Makrai Éva Nagy Katalin Papp Róbert Pap Rózsa Szarvas László Szerencsés László Támadás Márta Tóth Mária Varga ágnes Vági László Verba Zita Veres István SZMEDó SáNDORNÉ Abonyi Mária Dumitrás Margit Fülöp Edit * gabnai Katalin Jároli Katalin Juhász Edit Kiss Ilona Kovács Edit Krcsmárik Katalin Lászlóffy László Marczin Zsuzsa Máté Éva Méri Katalin Nagy ágnes Nagy Márta Oláh Katalin Plenter Béla Rózsavölgyi Erzsébet Sin Péter Süle Mária Szathmári Nagy Lajos Sztojanov Éva Varga István Vass István DINNyÉS ISTVáN és BÉLáDI KáLMáNNÉ Aklan Eszter Andrékó géza Bogár Kornélia ** Buri Márta * Csáki Margit Dénes István Eckert Ella Fejes Erzsébet gyulai László gyulai Teréz Hajdú Magda ** Kiss Edit Kovács Ferenc Kovács Ilona Molnár László Mórocz györgy Poór István Sitkei István Sitkei Judit Srankó Klára Szekeres Veronika Szemenyei László Tóth Edit Dr.HORVáTH LAJOSNÉ DINNyÉS ISTVáNNÉ és KOZáRERZSÉBET Abonyi János Antali Károly Balogh Katalin Baranyai Ilona Bella József Borsos Katalin * Bottka László Brestyánszky Katalin Csepregi Ildikó Csizmadia Margit Devosa Péter Farkas Sándor Hargittai Katalin Horváth Márta ** Jeges Magdolna Klimaj János Kovács László Laki Dóra Lipcsei István Pál István Pukánszky Béla ** Sass Judit * Széll Márta Stefkovics Márta Szöllõsi Erzsébet Tornyi Molnár Katalin Varga László Zsiga ágnes Albert Éva Boksa Anna Csepregi Bálint Csõke Lajos Dénes ágnes Dér gyöngyi Erõss Ella ** godáts Dénes Kálmán István Kiss Valéria Kovács Bertalan Ottlecz Sára ** Papp Éva Pusztai Edit Pusztaszeri Klára Sáros Mária Schiller Alíz Szendi Horváth Ildikó Szokodi Péter Tóth Edit Tüske Rózsa Zatykó Emma DINNyÉS ISTVáNNÉ Bánfi Erzsébet Becsei Sándor Bíró Éva Bogár László Csizmadia Mária Dénes gyula Dobrádi Erzsébet Förster Rózsa Fürst Beáta gaál Margit gabnai Klára ** Hack Irén Hajdú István Helesfai Krisztina Horváth Varga Erzsébet Institoris István Kovács Lajos Lakatos Éva ** Líbor Erika Medgyesi Erzsébet Mlinarics József Muzsik Ibolya ** Szalai Éva Szegvári Péter Szendi Horváth ágnes Talabér Valéria Timotity ágnes Tóth Mihály Tóth Zsuzsanna DR. ZILAHy LAJOSNÉ Ambrus géza Bán Zoltán Bella Zsuzsa Bíró Irén Dani László Dénes Katalin * Farkas Erika Fábián Erzsébet Fejõs Irén gabnai Sarolta ** galyas Ildikó gombkötõ Etelka gonda József Hegedûs Ilona Horváth gellért Laczó Attila Malya Zsolt Mónus Krisztina Németh Beáta Orbán Katalin Poór Julianna Rózsa Miklós Schulde János Szabó Erzsébet Szendi Horváth Brigitta Szmedó Ilona Sztojanov István Tóth B. Veronika Török Kornélia 9

12 NÉMETH KATALIN Abonyi Edit Benyó Sándor Bíró Aranka ** Burghardt Miklós Czúth István Czakó Béla Czvitkó Zoltán Füsti Molnár Lajos gulyás Mihály Kecskeméti Anna Kulcsár Irén Malatinszky Zoltán Mihutz Margit * Nagy Klára Papp Edit Prohászka Sára Szamos Beáta Szendi H. Ildikó Szilágyi Erzsébet Szimonidesz Julianna Szula László Takács Mária Tóth Irén Tóth Judit Török Ibolya Varga József DR. MLINARICS JóZSEFNÉ Balázs Mária Bálint Judit * Béládi Éva Buri Zsuzsanna Buri József Csõke Ottó godáts Aurél Horváth Éva ** Horváth gabriella Horváth Katalin Horváth Katalin Jankó Béla Kincses Erika Kristóf Edit * Kupeczik Margit Marton Zita Megyik Sándor Pavuk Erika Sáros Ildikó Sin Stefánia Szabó Dénes Szilasi H. Judit Szmedó Éva Toma gergely Tóth Valéria Varga László DINNyÉS ISTVáNNÉ ÉS gyõrös gyuláné gonda JóZSEFNÉ Babarczi árpád ** gajdács gabriella galyas László ** Herczeg Hajnalka Hetényi Ildikó Iványi Edit * Jancsár Rita Joó Zsuzsanna Kocsis Márta * Kovács Mária László Éva Lukács Magdolna Makó Ildikó ** Márfi Ildikó Metál Ildikó Mikula Csilla Oszadszky Anikó * Osztheimer Mónika Polgár Edit Süle Antal Szász györgy Szikora Csilla Trucz Erzsébet Vitális Zoltán Zábrák Ildikó ** Bélfenyéri Erzsébet Czakó géza Dénes ágnes Egervári Márta Farkas Katalin * gyõri Dani Emma gyõri Dani József Hajdú Natália Kaszás Szilárd Kiss Attila Kulcsár Timea Lakatos Eszter Lánczi Ildikó ** Mikó Zsuzsanna Mónus Zoltán Móricz Márta Németh Mariann Pavló Veronika Rózsa Attila Sákovics József Sándor Márta Seres Mónika Simon Tibor Szemenyei Olga Szûcs Klára Tótka Zsolt Vokanics Judit Zelenák géza ** germán ENDRÉNÉ Andrékó Csilla Bíró Ildikó Czina gabriella Czina Sándor Dancz Éva * Fejes gyula Fiam Irén Füsti Molnár Éva gonda Attila györgyi Zoltán Hambarás Judit Honfy Rita Horváth Klára ** Kádár Tünde Kertész Mirjam Kiss ágota Kovács Attila Kracker gyöngyi * Madarász györgy Miszlai Lenke Molnár Edit * Musztafa Szulimán Rési József Szabó Ferenc Tóth Beáta Verba Mariann DR. HORVáTH LAJOSNÉ Bánhidi Éva ** Botos Zsolt Bõr László Csizmadia Andrea ** Csont Anikó Csüllög János Dancz gyula Dauda ágota Dudik Andrea Jankó Elza Jankó Zsolt Kovács Katalin Kovács Nimród Malya Ildikó Matkócsik Éva *** Nagy gábor Perjési Zoltán Rajki Andrea Roszik Zsuzsanna * Seres Mariann Szabó Erika Szabó Ildikó Szûcs Edit Torda ágnes * Tóth Ildikó Verók Antal Zilahi Tibor Zsótér Klára Zsótér Olga DINNyÉS ISTVáN ÉS MARgITTAI MARgIT Bacsa Ida Bálint Júlia Csepregi Etelka Csíki Csaba Csiszár Erzsébet *** gálik József gugyella András guth gabriella györgyi Éva Hajdú Hanna Hetényi Marianna Héjjas Béla Horváth ágnes * Joó Edit * Kaszás Márta Kincses István Kovács Magdolna Lázár Péter Lovász Erzsébet Manczúr gabriella * Oravecz gyöngyi Trippe Rózsa * Sapka Erika Varga Erika NÉMETH KATALIN Ambrus Mária Bacsur Péter Balogh Andrea Bárdos Csilla Berke Anikó Bihari Krisztina * Blahó László Csicsely Tünde Dinnyés Zsuzsánna ** Farkas Ildikó ** Farkas Tibor Forgó Ilona ** gelecsényi Éva gyarmati gizella Horváth Klára Kiss gabriella Kunos Mariann * Manczúr Zsuzsanna Mészáros Tibor Olajos gábor Pavuk Anita Perjési Klára Pusztai Ildikó Szokodi ágnes Varga Magdolna Vokanics Katalin SZMEDó SáNDORNÉ Bacsúr Kálmán Bereczki Beatrix * Csanda gyöngyi Csizmadia Ildikó Deák Ildikó Faragó Béla Fejes Zsuzsanna gyõri Dani Erika * Halász Mariann Jankó Andrea Jámbor Tünde * Kecskeméti Imre Kiss Eszter Kovács István Kõvári Eszter Lõdi Mariann Ottlecz Zoltán Somogyi Attila Süle Katalin Süle Rózsa Szikora Anikó Újj Erika * Varga Ildikó Vass Éva Vastag Lajos Zsótér Márta SZALAy JóZSEFNÉ Bánki H.Klára Berta Ella Borsos Rita Burghardt Erika Czút Csaba Csizmadia Éva Debreczeni Csilla * Farkas gyöngyi Fejes Edit Földesi gabriella Fülöp ágota Für Sándor gyenge Zoltán Hegedûs Tünde Horváth gyöngyi Lõrincz Anita *** Madarász Katalin Makay Helga Molnár Anna Nagy Piroska Porzsolt györgy *** Pribék Andrea Sebesi Anikó Sisák Zsolt Süle Sándor Szabó Zoltán Torda Edit Tóth ágnes Török Ildikó Zvolenszki Edit 10

13 SZûCS FERENC SZEMENyEI SáNDORNÉ INSTITORIS gyuláné NÉMETH KATALIN DR. HORVáTH LAJOSNÉ Antali Éva Balogh gyöngyi * Bánhidi Beáta ** Bányik Edit Bálint Zsuzsa ** Bencze Márta Bondár Andrea Csáki Éva Dandé Endre Erostyák Andrea Fejes Tünde Fiam Andrea ** Hamzsek Timea Hegedûs Katalin Horváth Mónika Iványi Zoltán Kiss Anna Kmetykó ágnes Mészáros László Mikó Erzsébet * Nagy Zsolt Polgár Andrea Sonkoly Éva ** Szabó Zsuzsa Szemenyei János Szûcs ágota Tóth Sándor Tóth Tünde Vetési Imre Zelenák László SZALAy JóZSEFNÉ Csík Krisztina Csikós Irén Csizmadia Ibolya Csizmadia Judit Dani Dóra Dimák Sándor Erostyák Zoltán Faludi Roland Feldmann Natália gelecsényi József gombkötõ Anita Hodján Attila Jantos Attila Jeszenka Hajnalka Kohári Edit * Májer Éva Mucsi Mónika Pechan Szabolcs Rajki Mónika Salka Mária Sass Magdolna *** Szemenyei Éva Szenteczki Attila Székács Anikó Tóth Mihály Tóth Szilvia Zalai Mihály Zalai Szilvia Adamik János Bányik József Bencsik gabriella Benkõ József Czvitkó Anikó Csiszár István Dananai Anita Dobróka ágnes Farkas Andrea gombkötõ Éva ** gömöri Andrea * göntér Andrea Hampel Ferenc Héjja Ernõ Horváth Sándor Horváth Tünde Jankó Mónika * Kocsis Timea Krucsai Erika Kunos Károly Nagy Ervin Németh Krisztina Pechan Krisztina Petõ Csilla Porzsolt Péter Pribék Dalma Pusztai Linda Rácz Ildikó Szabó Krisztina Szilvási Krisztina Szula Róbert ** K. Tóth László Tölgyes László Varga László INSTITORIS gyuláné Bárdos Anikó Berger Andrea Bús Viktória Csizmadia Edit Csomós gyöngyi ** gera Erika gombkötõ Ildikó gyarmati Klára ** gyivicsán Viktória Hrabovszky Éva Huszár Andrea Keresztes Nóra Kiss Andrea Kiss László Komjáti Andrea Konczos Szilárd Krucsai Mónika Kunos Róbert Lupse Beáta Madarász ágnes Mojsza Andrea * Nagy Ildikó Neller Borbála ** Németh Anna Pechan Szilvia ** Pintér Vilmos ** Rácz Erika Révész Rita Bakos Zsolt ** Bittner Pálma Borsós Krisztina ** Czvitkó Attila Csizmadia Anikó Csiha Judit Dénes Teréz Fiam Tibor galyas gábor Hári Anikó Hegyesi ágnes Huszár Rita Lázár Andrea Molnár Krisztina Nagy Anikó Neller Irén Oláh Andrea Perendi Éva Szénási Ildikó Tóth Anikó Tóth Tünde Urbán Enikõ Vági Zsuzsanna Vranka József Zsíros gabriella Soós Katalin ** Szekeres györgy Tóth Anita Tóth Csaba Tölgyes Viktor Vasadi Valéria * Zalai gabriella ** Ancsin Brigitta Antali Andrea Bacsur györgy Berta Béla Bibercz Judit Blahó Erika Dinnyés József Fekécs Levente Földeák Balázs gömöri Judit Horváth Ibolya Jantos Szilvia Kaszás Zsolt Károlyi Mariann Keresztes Timea Komjáti Emma Kovács Tünde Madarász Zsolt Nagy Éva Nagy Róbert Patakfalvi Krisztina Pataki Ildikó Plesznik Tünde Pribék Emese Szalai Attila Szilvási Orsolya Tölgyes Tamás Trippe Krisztina Varga János Vági Andrea ** Zvolenszki Tünde BENCSIKNÉ KISS EDIT árvai Mariann Borsos Éva Csiha Krisztina Csiszár Róbert Dani gyõzõ Dimák ágnes ** Dimák Regina Farkas Ildikó Farkas Mihály Feldmann Tibor Halász Eszter ** Hegedûs Enikõ Institoris Éva Konczos Adrienn Kovács Anikó Kozári Biczó Brigitta Laczy Orsolya Lestyán Tímea *** Mák Szabolcs Nikodém Noémi Pál Richard Pintér Mónika Pintér Zita ** Roszik Máté Süle Zsolt Szabó Lilla Szemenyei gabriella Szepesi Andrea Aranyodi Katalin Bacsa Ildikó Balla Henriette Bába Szilvia Birkás Endre Bojtos Annamária ** Bogdán Beatrix Csapó János Duray Péter Fekete ágnes ** Feldmann József Fudala ágnes gaál Péter görbics Dóra * gyenge Krisztina Huszár Barbara ** Juhász Nagy Éva Keresztes Szilvia Kovács Anita Kovács Szabolcs Laukó gábor Lõrincz Zsolt Móricz Henriett Perjés Anita * Rajos Tünde * Sáros Péter Szabó Blanka Szalay Zsolt Szilágyi Csilla Török Sándor Vági Barbara Zvolenszky Andrea Szénási Anikó ** Varga ágnes Váczi Katalin 11

14 PALyOV PáLNÉ MIHáLy BRIgITTA ÉS BáNyAI JóZSEFNÉ SZEMENyEI SáNDORNÉ LAKNER PáLNÉ Berger gabriella ** Berta Kálmán Csizmadia Nelli Csõke Noémi Debreczeni Anna *** Faragó Mária ** Fudala Péter gyõri gabriella Illés Bernadett Kohári Norbert Major László Mázsa Regina ** Melega Krisztián Mosolygó Virág ** Ördög Barbara Pabar Katalin Papp Anita ** Pleskó Jusztina Csordás Csilla Révész Adrienn ** Róza Veronika ** Sass Annamária *** Seres Angelika Stréling Edina Szabó Zoltán *** Szepesi Timea Szõke Csaba Tóth B. Csilla ** Tóth Zsuzsanna Török Tamás Zsíros ágnes Bánki H. györgy Daubner Zsuzsanna Dömsödi Emese Duray gergõ Együd Veronika Farkas Szilvia Fejes Zsolt gombkötõ Krisztina Horváth Tibor Huszár Henriett Institoris Zita Koltai gábor Kovács Péter Kovács Tamás Madarász Anett * Mázsa Anett ** Mlinarics Réka Sárközi gréta Szabó Tünde Szemenyei ágnes Szigeti Barbara Sztanev Pálma Szûcs Anita Tóth Judit ** Vági Anikó ** Vágó Otilia DINNyÉS ISTVáNNÉ Abonyi Sára Bárándi Emese Bús Mónika ** Csáki Sándor Csernai ágnes ** Csernyánszki Éva Fésû Anita gálik Anikó Hornok Péter Hornok Zsolt Kovács Endre Kóti Szilvia Laluska Zoltán ** Madarász Boglárka Magyar Mónika Pap Katalin Pálfi Edina Perjés Edit Rozsnyai Veronika Sin Réka Skita györgy Szepesi Edina Varga Tamás Veres Rafael Zsofenszki Zita Abonyi ágnes Abonyi Dóra Bárándi Zsuzsanna Bedõ Timea Czank Szilvia Czifra gabriella Csabai Mária Csizmadia gergely Csordás gabriella Faludi Patricia Farkas Timea ** Fejes Judit Fekete Anett Fekete Zsuzsanna Fizel Natasa Furák Péter ** göttler Éva Hornok Szilvia Jandsó Szilvia Joó Márta Kovács ágnes Kovács Katalin ** Lestyán Anita Madarász Noémi Mák Levente Melega Tamás ** Miszlai Szilvia Nagy Piroska Rácz Tünde Sonkoly Mónika ** Tóth Margit Tóth Nikolett DR. HORVáTH LAJOSNÉ Albert Viktória Andrusik Krisztina ágost gabriella ** Banka Ferenc Bíró Viktor Czirle Krisztina Csányi gergely Csík Norbert Csizmadia Anikó Fekete Ferenc gulyás Csilla gyarmati Éva Harcsás Adrienn Horváth Katalin Ilyés Adrien Keresztúri Zita Kolozsvári Kata Kossuth Csilla Lipcsei Kornélia Macsányi Viktória Maróthy Anikó Megyik Zsolt Miszlai Anita Mórocz Erika Nagy Mónika Nótári Andrea Papp László Szilassi Ibolya Tóth Judit K. Tóth Péter Varga ágnes Zalai Roland Andrusik gábor ágost Zoltán Bajkán Szilvia Balla Norbert Banka Anikó Bella Mária Benkõ Orsolya Bordás Mária Czvitkó Ibolya Farkas Rita Fekécs Zsuzsanna göndös Zsuzsanna gyõri Cecília Körmendi ágnes Laczi Adél Nagy Orsolya Palyov Pál Sárközi Péter Szabó Kitti Szénási Timea Tóth Judit Varga Tamás * óvónõ, tanítónõ ** hangszeres tanár, énektanár, fõiskolai hallgató, népmûvelõ 12

15 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON A BUSZBAN H OLLANDIA FELÉ Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI O E R D É Ly B E N R O S H á Z A 13

16 T A g O Z AT A K ODáLy MóDSZERRÕL H OLLANDIáBAN Ilo vs zk y E LÕADáS Á rp ád ZENEI K ONCERT H OLLANDIáBAN 14 O A J ános R O S H á Z A TEMPLOMBAN

17 T A g O Z AT TÉLBEN F INNORSZágBAN Ilo vs zk y á PRILISI Á rp ád ZENEI F INN O VENDÉgEINK R O S H á Z A 15

18 T A g O Z AT ELÕTT C SÍKSZEREDáN Ilo vs zk y S ZEREPLÉS Á rp ád ZENEI A B ÉKáS 16 O SZOROSBAN R O S H á Z A

19 FELSÕ TAgOZATOS LETT AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy AZ 1970-BEN VÉgZETT OSZTáLy 17

20 A KICSINyEK KóRUSA 1963-BAN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáNNÉ TANTESTüLET 1964-BEN 18

21 ELSÕ KüLFÖLDI UTUNK, INDULáS A CSORBA-TóHOZ AZ ORSZágOS VERSENyT NyERT KAMA- KÖZÖS KONCERT AZ ÉPÍTÕK KóRUSáVAL BUDAPESTEN 19

22 A SOPRONI FESZTIVáLON SüSSMAyER NAgyPAPA NÉVNAPJA C. MûVÉT ÉNEKLI A KóRUS JáTÉKOS VETÉLKEDÕN AZ ALSóTAgOZATOSOK 20

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Pecsétszám Teljes név Választási körzet 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi

Pecsétszám Teljes név Választási körzet 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi 50788 Dr. Balázs Éva Kiskunhalasi 52981 Dr. Balázs Gizella Kiskunhalasi 46953 Dr. Balázsik Andrea

Részletesebben

DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV. Rendező:

DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV. Rendező: DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV Rendező: Igazolt és bátor amatőr Táv: 4621 méter 2. oldal 1 Tábor Miklós Buda-Cash Békéscsabai AC 1986 13:57 I. férfi 2 Feyissa Mossissa Buda-Cash Békéscsabai

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

ÉNEK - EREDMÉNYTÁBLÁZAT

ÉNEK - EREDMÉNYTÁBLÁZAT MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben