40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA É N E K Z E N E T A G O Z A T A

2 K Ö S Z Ö N T Õ Amikor Petõfi Sándor elolvasta a Toldit, levelet írt Arany Jánosnak, amelyben többek között a következõt írta: Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Kodály Zoltánnak a kecskeméti ének zenei általános iskola vendégkönyvébe írt szöveg részlete: Régi gondolatom, hogy ha új rendet akarunk ebben az országban, akkor újjá kell születnünk a zenében is. 12 évvel késõbb, amikor az elõbb említett intézmény új épületét avatták fel, így beszélt: Emlékezetes napokat élünk. Ez nem olyan iskolaavatás, mint a többi. Ez nem egy új épület, ez fordulópontot jelent a magyar mûvelõdés történetében... Ez az iskola nem zeneiskolának készült, és nem ismételhetjük eléggé, hogy nem zeneiskola, mint ma is sokan tévesen hiszik... Mindent tanítanak itt. Sõt egyes dolgokat jobban, mint másutt. De megtaníthatják arra is a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel beara-nyozza minden késõbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. Ugyanezek a gondolatok, ugyanez a méltatás elhangozhatott volna akár Orosházán is, mert ugyanannak a messze kiható jelentõségû kultúrpolitikai döntésnek az eredményeként kapott és vállalt Orosháza két olyan jelentõségû zenei intézményt, mint iskolánk ének-zenei tagozatának megnyitása és a Liszt Ferenc Zeneiskola megszervezése. Most, amikor ezeréves a magyar iskola, az oktatás, a kultúra súlyos válságban van. A mi tagozatunk szerény négy évtizedét ünnepelve illõ köszönteni az elsõ magyar iskola szülõhelyét, Pannonhalmát. Illõ szeretettel emlékezni azokra a szerzetesekre, akik valószínûleg a Kárpátmedence elsõ iskoláját alapították, és indították el a magyarságot az egyetemes mûveltség befogadása útjára. A kodályi, ezáltal a magyar ének zenei nevelés eredményei alapján világszerte messzemenõ elismerést és követési szándékot váltott ki. Igaz ugyan, hogy a kodályi mû különbözõ okok sokasága miatt nem vált minden iskola közkincsévé és mindennapi tevékenységévé. Ez nagy baj! Éppen ezért a zenei általá-nos iskolának még nagyobb a felelõssége Kodály akaratának védelmében, megvalósításában. Mert igaz: A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belsõ világunk jobb megismertetése, felvirágoztatása és kiteljesedése....és ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését. A negyvenéves mûködés alatt 932 tanuló végzett a zenei tagozaton. Jelenleg 197 gyermek jár ide. Több, mint százan tanultak tovább magasabb fokú zenei intézményben, s közülük 86 azoknak a száma, akiknek mindennapos munkájuk a zenei nevelés nemes feladatához kapcsolódik. Amikor eredményeinkrõl gondolkodunk, akkor számba kell vennünk, hogy iskolánk a zenei tagozat által nemcsak érdekes színfoltja városunk közmûvelõdésének, hanem sok vonatkozásban meghatározója, és ha nem volna, városunk zenei élete szegényebb lenne. Azon túl, amit a mindennapi munkával, ismeretek gyarapításával, élmények nyújtásával tanulóink kapnak és adnak, olyan, városunk határán túlnövõ jelentõségû rendezvényeket tettek lehetõvé, amelyek során bemutattuk A nagypapa névnapja kantátát és Pergolesi: Strabat Materét. Sok éven át az aranyérmek, az elsõ díjak sokasága jelezte és jelzi az igényes munka eredményeit.

3 A kórus a négy évtized folyamán énekelte Kodály mûveinek többségét, Bartók, Bárdos kórusmûveit Mûsorain a reneszánsz, a klasszikus és romantikus kórusmûvek éppúgy szerepelnek, mint napjaink kórus-zenéje. Emlékezetesek Szokolay Sándor és Karai József szerzõi estjei. Számtalan külföldi úton járt a kórus. Úgy gondolom, mindenki érzi és tudja, hogy az újvidéki utak, vagy az erdélyi hangversenykörút, de a finnországi szereplések is nem egyszerûen fellépések voltak. Nem lehet szavakba foglalni, csak érezni azt az érzelmi hatást, amit ezek a találkozások váltottak ki. A népdal tiszta forrás. Ennek a tiszta forrásnak a keresése, megtalálása, másoknak való mutatása és kínálása a zenei tagozatos iskolák feladata. Mi mindig arra törekedtünk, hogy e feladatnak eleget is tegyünk. Rendezvényeinket, azok színvonalát mindig igyekeztünk emelni azzal is, hogy elismert mûvészeket hívtunk meg egy-egy elõadásunkon közremûködni. Így az említett szerzõk mellett neves hangszeres mûvészeket: Jandó Jenõ, Szecsõdi Ferenc, Sin Katalin, Elek Tihamér, de eljöttek: Fehér Ferenc író Újvidékrõl, vagy Horváth Ferenc színmûvész és sokan mások. Járt nálunk Szõnyi Erzsébet tanszékvezetõ fõiskolai tanár, aki a Zenemûvészeti Fõiskola karvezetés szakos hallgatóit hozta ide hospitálni. Az ének, a népdal nagy örökség, évszázadok és évezredek õsi kincsét õrzi. Megmutatja, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, kik a rokonaink. Ott, ahol a tudomány már ingadozik, a dallam, az õsi motívum még mindig világít nekünk. Ez a kincs átörökíthetõ. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszereztük. A zene is csak úgy lesz a miénk, úgy marad meg bennünk, ha munkával szántjuk föl lelkünket alája. Amikor megemlékezünk az elmúlt 40 évrõl, akkor köszönetet mondunk azoknak az elõdöknek Dr. Elek Lászlónénak, Juhos Lenkének, akik felismerték a kodályi gondolat jelentõségét, és elindítot-ták a tagozat megszervezését az akkori igazgató Baranyi János támogatásával tõl tanít napjainkig is Dinnyés István és Dinnyés Istvánné, akiknek három és fél évtizedes munkája meghatározta a tagozat arculatát, eredményeit. A tagozatra kerülõ tanulók gondos, körültekintõ kiválogatása, az igényes szakszerûség, a tehetségesek pedagógiailag jól átgondolt zenei pályára irányítása, a tanulókkal és szülõkkel tartott pedagógusi kapcsolatuk biztosította azt a magas színvonalú zenei nevelést, mely elismerést szerzett az iskolának. Itthoni eredményei mellett meg kell említeni, hogy a kórus eddig Európa 11 országában járt Dinnyés István vezetésével, többek között Llangollenben (Wales) kórus világversenyen és a várnai kórusversenyen. A tagozaton tanítottak, ill. tanítanak: Bak Zsuzsanna, Németh Katalin, Kecskeméthy Enikõ, Szalay Józsefné, Dér Ildikó, Mosolygó Miklósné, göblyös Miklósné és Dávidné Bartha Szilvia. Megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik rövidebb vagy hosszabb ideig foglalkoztak a gyerekekkel. Mindig az általános lehetõségek vagy azoknál rosszabb körülmények között mûködött a tagozat. Soha, semmiféle többletet nem kaptunk sehonnan, munkánk akadályozását azonban nem egyszer. Amit elértünk, azt a magunk erejébõl, munkánkkal értük el. A szakmai eredmények mellett, más tárgyak eredményei is vonzóvá tették az iskolát. Voltak évek, amikor akár két osztályt is indíthattunk volna a zenei tagozaton. Dancz gyula nyugalmazott címzetes igazgató 1

4 V I S S Z AT E K I N T É S A N E g y V E N É V R E Az orosházi 3. sz. általános Iskola ének-zene tagozata 1955-ben kezdte meg mûködését. Ez volt a második, ilyen típusú iskola az országban. Az ének-zenei általános iskolák Kodály Zoltán elképzelése alapján, az õ hathatós közbenjárására jöttek létre hazánkban. Rövid idõ alatt olyan eredményeket értek el, olyan színtû zenei nevelést produkáltak, amelyet az egész világ megcsodált! A Kodály-módszerre épülõ ének tanítás, a zenei nevelés, a kórusmunka összetartó ereje a nevelés-oktatás egyéb területein is jól érzékelhetõen mutatkozott. A tagozaton tanuló gyerekek neveltsége, szép éneklésük, átlagosnál jobb tanulmányi és sport eredményeik hamarosan népszerûvé tették a tagozatot Orosházán. Kitûnõ zenepedagógusok Pukánszky Jolán, Juhos Lenke, gidófalvy Ilona irányításával kezdõdött a munka. Az elsõ néhány évben Kodály elképzelésének megfelelõen - hangszeroktatás is folyt zongora, hegedû és cselló tanszakokon. A közismereti tárgyak tanítását városszerte ismert, nagy tekintélynek örvendõ pedagógusokra bízták. Több szülõ számára ezért is volt vonzó a tagozat. A 60-as évek elejétõl tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt megszüntették a hangszertanítást. Az akkor odakerülõ énektanárok Dinnyés István és Dinnyés Istvánné arra inspirálták a tanulókat, hogy a zeneiskolában tanuljanak hangszert. Ettõl kezdõdõen a két intézmény jó kapcsolatának köszönhetõen a gyerekek közel 100 %-a járt zeneiskolába hangszeres órákra. A 8. osztályt elvégezve a tanulók közül sokan választották a zenei pályát. Évente öten-hatan, de volt olyan év, amikor tizen nyertek felvételt zenegimnáziumba. A 8 évi intenzív énektanulás, a hangszertanulás, a helyes pályairányítás igazolta a Kodály által megálmodott iskolatípus hatalmas nevelõerejét és perspektíváját. A szegedi, kecskeméti, békéscsabai és budapesti zenemûvészeti szakközépiskolákban jó híre lett a tagozatról odakerült növendékeknek. Az iskola gyermekkórusa már a hatvanas évek közepétõl az élvonalbeli kórusok közé tartozott. Évenkénti hangversenyeik, vendégmûvészekkel közös koncertjeik, szerzõi estjeik rangos zenei eseményekké váltak. Budapesti kórussal és zenekarral adták elõ Pesten Sugár: Hõsi ének c. oratóriumát. A Liszt Ferenc Társaság rendezésében Pergolesi Stabat Mater-ét énekelték a Zeneakadémián. A kórus eddig Európa 11 országában járt. Ezek az utak egy életre szóló élményt és tanulságot jelentettek a éves gyerekeknek. Szinte hihetetlen, hol és milyen helyeken jártak! Helsinkiben a sziklatemplomban énekeltek. Busszal körbejárták az éjszakai Londont, Amsterdamban a tengerparton gyönyörködtek a látványban. Jártak a Magas-Tátrában, sétáltak a Fekete-tenger partján Várnában. gyönyörû szállodákban laktak a Tamperei tó partján. Angliában énekeltek a BBC televízióban. Belgrádban az Európa öröme gyermekfesztiválon szereplésüket az Eurovízió egyenes adásban sugározta. A llangolleni (Wales) kórusversenyen nézõ elõtt talán egyetlen kórus sem kapott akkora tapsot, mint ez az együttes, amikor a bemondó bejelentette a közönségnek, hogy ezekben az órákban temetik újra Bartók Béla hamvait Budapesten és ekkor a gyerekek elénekelték Bartók: Ne hagyj itt c. mûvét. Talán soha olyan szépen. Hollandiában egy holland zenekarral és két holland énekesnõvel énekelték Pergolesi Stabat Mater-ét. Az itteni koncertek mellett egy szimpózium keretében, az utreht-i konzervatóriumban a kórus vezetõje elõadást tartott a Kodály-módszerrõl, melyet több mint száz holland zenetanár hall- 2

5 gatott végig. Az elõadást illusztrálva a kórus tagjai szemelvényeket mutattak be Kodály pedagógiai célzatú mûveibõl, az Ötfokú zene egyszerû dallamaitól kezdve a Tricinia bonyolult darabjaiig. A szimpózium hallgatósága végignézte azt a videofelvételt is mely Németh Katalin elsõ osztályos énekóráján készült. Az 1995-ös esztendõ 3 külföldi utat is hozott a kórusnak. áprilisban a finnországi Kuusankoski-ba, Orosháza testvérvárosába utaztak, ahol több nagysikerû hangversenyt adtak. A finn táj szépségét, a finn emberek közvetlenségét, egyszerûségét ugyancsak megcsodálták a gyerekek. Családoknál laktak, így jól érzékelhették a nyugalmat, biztonságot, amit Finnország nyújt állampolgárainak. Látták jókedvüket, vidámságukat is, amikor magyar táncokat járva a felnõttek is közéjük álltak, s még a polgármester is velük táncolt. Hazaérve, a kórus máris a következõ meghívás mûsorát tanulta. Júniusban végre eljuthattak Erdélybe - Csíkszeredára a Régizene Fesztivál -ra szólt a meghívás. Szereplésük szakmai körökben is elismerést váltott ki. A fesztivál - koncertek mellett énekeltek több település templomában is, ahol a közönség nagy-nagy szeretettel fogadta a gyerekeket. Láthatták Erdély legszebb tájait: a Kárpátok hatalmas vonulatait, a gyilkos-tó, a Békás-szoros, a Szent Anna-tó megannyi felejthetetlen látvány volt. Alkalma volt a gyerekeknek székely emberekkel, székely gyerekekkel beszélgetni. Érezhetõ volt a kórus tagjain, hogy ez az út egy életre szóló élményt és tanulságot jelentett nekik. Szeptemberben ismét Romániába, a Lippai Fesztiválra -ra utaztak. A rangos fesztiválon szép sikerrel szerepeltek. A vendéglátók több történelmi helyre is elvitték a gyerekeket. Így pl. Világoson megnézhették azt az asztalt, melyen 1849-ben aláírták a fegyverletételt. A tanulságokban gazdag útról szép emlékekkel jött haza a kórus. A tagozat és a kórus ma is a korábbihoz hasonló intenzitással dolgozik, mûködik. (A kórus most egy nemzetközi fesztiválra készül, mely júniusában lesz Hollandiában.) Vonzereje a sok egyéb lehetõség - számítógép, nyelvi tagozat, D. I. AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy JEgES TANÍTó BáCSIVAL 3

6 K Ö Z R E M û K Ö D I K: Az iskola ÉNEKKARA SZENDREI IMRE Liszt-Chopin-és VIT-díjas zongoramûvész Aki a népzene ellen beszél, a nép ellen beszél. (Kodály Z.) Kodály: Katalinka Kodály: Süket sógor Kodály: Villõ Orosháza Város Önkormányzata, az orosházi 3.sz. általános Iskola és az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ tisztelettel meghívja HANGVERSENYÉRE az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ hangversenytermébe május 3-án (hétfõn) órára. Közremûködik: az Orosházi gyermekkar, az Orosházi Leánykar Vezényel: DINNyÉS ISTVáN ELEK TIHAMÉR fuvola geiger györgy trombita HUSZáR BARBARA ének MAROS ÉVA hárfa CSONTOS JóZSEF zongora Jegyek a Petõfi Mûvelõdési Központban kaphatók Z E N E I TA g O Z AT H A N g V E R S E N y M á J U S 6. K O D á Ly Z O LT á N E M L É K É R E M Û S O R Rauch: A reggel g. D. da Nola: Zengjen a nóta Friderici: Ladilom Chopin: g-moll Ballada S Z ü N E T Bartók: Régi táncdalok Prokofjev: Ördögi sugallat Hacsaturján: Toccata Kodály: Zöld erdõben Kodály: Hajnövesztõ VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN HANgVERSENy MáJUS 3. Chopin: cisz-moll Scherzo Smetana: Csillagom Schumann: A vízirém Mendelssohn: Búcsú az erdõtõl Kodály: Lengyel László Kodály: Magyarokhoz KÖZREMûKÖDIK: a Táncsics Mihály gimnázium kórusa MÛSOR: Campanel: Rorando coeli Schubert: Álljon a tánc Halmos: Jubilate Kodály: 150. genfi zsoltár Kodály: Lengyel László (Gyermekkar) Amorosi: Két középkori tánc (trombita, hárfa) J. S. Bach: Air (fuvola, hárfa) greensleves: Variációk (trombita, hárfa) Debussy: Arabeszk (hárfa) R. Korszakov: Hindu dal (fuvola, hárfa) Dvorak: Humoresque (trombita, hárfa) Maros R.: Szvit hárfára Ibert: Közjáték (fuvola, hárfa) Hartmann: Facilita (trombita, hárfa) Rimszkij-Korszakov: Dongó (fuvola, trombita, hárfa) Friderici: Ladilom Verdi: Laudi alla vergine Maria Pacius: Finn dal Clement: Come, Dark Prothero: There is a river (Leánykar) 4

7 ZENEI T A g O Z AT KóRUSVERSENyEN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN Ilo vs zk y V árnai Á rp ád NEgyVEN ÉV KÉPEKBEN É NEKLÉS A SZIKLATEMPLOMBAN O (Helsinki május 30.) R O S H á Z A 5

8 T A g O Z AT Á rp ád ZENEI FELÉ Ilo vs zk y REPüLÕVEL LONDON LLANgOLLENI KóRUSVERSENyEN 6 O R O S H á Z A

9 T A g O Z AT ELÕTT F ERIHEgyEN (Várnai út) Ilo vs zk y I NDULáS Á rp ád ZENEI V árnában O A TENgERPARTON R O S H á Z A 7

10 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON B ELgRáDBAN Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI V EZÉNyEL N ÉMETH K ATALIN (1988. május) 8 O R O S H á Z A

11 A V É g Z E T T O S Z T á Ly O K N É V S O R A germán ENDRÉNÉ 1962 Csombók Mária Darók Erzsébet Fábián Klára ** Fekete Ildikó Kovács gabriella Kovács Magdolna Matúz Mária Molnár Ilona Radics Márta Sinkó Katalin * Szabó Éva Szabó Klára Szabó Vera ** Szalay Julianna Szombathy Erzsébet * Szula János Szûcs Anikó * Szverle Rozália Tüske Irén Varga Ilona Vági Judit Zeley Márta ** Zsiga Klára gyõrös gyuláné Abonyi Zoltán Barna Elek Benkõ Sára Bottka Sándor Dér Ildikó ** geeb Lajos * gulyás Olga Hajdú Éva Hajdú Klára Hlobocsányi Rozália Konczos Éva Kovács Éva Malatinszki györgy Nagy Judit Nagy Zoltán Ottlecz István Plenter Valéria Sapka Margit Sándor László Szilágyi Magda Szula Julianna Trugly Judit Tóth Éva Valaczkai Erika Zanócz Anna Zvolenszki Mihály PUKáNSZKy BÉLáNÉ Albert János Balló Katalin Baranyai Piroska Dani Ella Dénes Mária Dobrádi László Elek Tihamér *** Fábián Márta ** gabnai Katalin Helesfai Anna Kátai Katalin * Komjáti László Kovács géza Laki Ildikó ** Marsal gyöngyi Mengyel János Mácsai Katalin ** Mórocz László Nagy Béla Pálka Katalin * Sin Katalin *** Szöri Ilona Vajda Mihály Váradi Kornél gonda JóZSEFNÉ Bogár Miklós Bolga József Brachna gyöngyi Burghardt Flóra Faur Katalin Fegyverneki Éva Fehérvári Mária germán László Jancsár Éva Kalmár Anikó ** Kristóf Éva Makrai Éva Nagy Katalin Papp Róbert Pap Rózsa Szarvas László Szerencsés László Támadás Márta Tóth Mária Varga ágnes Vági László Verba Zita Veres István SZMEDó SáNDORNÉ Abonyi Mária Dumitrás Margit Fülöp Edit * gabnai Katalin Jároli Katalin Juhász Edit Kiss Ilona Kovács Edit Krcsmárik Katalin Lászlóffy László Marczin Zsuzsa Máté Éva Méri Katalin Nagy ágnes Nagy Márta Oláh Katalin Plenter Béla Rózsavölgyi Erzsébet Sin Péter Süle Mária Szathmári Nagy Lajos Sztojanov Éva Varga István Vass István DINNyÉS ISTVáN és BÉLáDI KáLMáNNÉ Aklan Eszter Andrékó géza Bogár Kornélia ** Buri Márta * Csáki Margit Dénes István Eckert Ella Fejes Erzsébet gyulai László gyulai Teréz Hajdú Magda ** Kiss Edit Kovács Ferenc Kovács Ilona Molnár László Mórocz györgy Poór István Sitkei István Sitkei Judit Srankó Klára Szekeres Veronika Szemenyei László Tóth Edit Dr.HORVáTH LAJOSNÉ DINNyÉS ISTVáNNÉ és KOZáRERZSÉBET Abonyi János Antali Károly Balogh Katalin Baranyai Ilona Bella József Borsos Katalin * Bottka László Brestyánszky Katalin Csepregi Ildikó Csizmadia Margit Devosa Péter Farkas Sándor Hargittai Katalin Horváth Márta ** Jeges Magdolna Klimaj János Kovács László Laki Dóra Lipcsei István Pál István Pukánszky Béla ** Sass Judit * Széll Márta Stefkovics Márta Szöllõsi Erzsébet Tornyi Molnár Katalin Varga László Zsiga ágnes Albert Éva Boksa Anna Csepregi Bálint Csõke Lajos Dénes ágnes Dér gyöngyi Erõss Ella ** godáts Dénes Kálmán István Kiss Valéria Kovács Bertalan Ottlecz Sára ** Papp Éva Pusztai Edit Pusztaszeri Klára Sáros Mária Schiller Alíz Szendi Horváth Ildikó Szokodi Péter Tóth Edit Tüske Rózsa Zatykó Emma DINNyÉS ISTVáNNÉ Bánfi Erzsébet Becsei Sándor Bíró Éva Bogár László Csizmadia Mária Dénes gyula Dobrádi Erzsébet Förster Rózsa Fürst Beáta gaál Margit gabnai Klára ** Hack Irén Hajdú István Helesfai Krisztina Horváth Varga Erzsébet Institoris István Kovács Lajos Lakatos Éva ** Líbor Erika Medgyesi Erzsébet Mlinarics József Muzsik Ibolya ** Szalai Éva Szegvári Péter Szendi Horváth ágnes Talabér Valéria Timotity ágnes Tóth Mihály Tóth Zsuzsanna DR. ZILAHy LAJOSNÉ Ambrus géza Bán Zoltán Bella Zsuzsa Bíró Irén Dani László Dénes Katalin * Farkas Erika Fábián Erzsébet Fejõs Irén gabnai Sarolta ** galyas Ildikó gombkötõ Etelka gonda József Hegedûs Ilona Horváth gellért Laczó Attila Malya Zsolt Mónus Krisztina Németh Beáta Orbán Katalin Poór Julianna Rózsa Miklós Schulde János Szabó Erzsébet Szendi Horváth Brigitta Szmedó Ilona Sztojanov István Tóth B. Veronika Török Kornélia 9

12 NÉMETH KATALIN Abonyi Edit Benyó Sándor Bíró Aranka ** Burghardt Miklós Czúth István Czakó Béla Czvitkó Zoltán Füsti Molnár Lajos gulyás Mihály Kecskeméti Anna Kulcsár Irén Malatinszky Zoltán Mihutz Margit * Nagy Klára Papp Edit Prohászka Sára Szamos Beáta Szendi H. Ildikó Szilágyi Erzsébet Szimonidesz Julianna Szula László Takács Mária Tóth Irén Tóth Judit Török Ibolya Varga József DR. MLINARICS JóZSEFNÉ Balázs Mária Bálint Judit * Béládi Éva Buri Zsuzsanna Buri József Csõke Ottó godáts Aurél Horváth Éva ** Horváth gabriella Horváth Katalin Horváth Katalin Jankó Béla Kincses Erika Kristóf Edit * Kupeczik Margit Marton Zita Megyik Sándor Pavuk Erika Sáros Ildikó Sin Stefánia Szabó Dénes Szilasi H. Judit Szmedó Éva Toma gergely Tóth Valéria Varga László DINNyÉS ISTVáNNÉ ÉS gyõrös gyuláné gonda JóZSEFNÉ Babarczi árpád ** gajdács gabriella galyas László ** Herczeg Hajnalka Hetényi Ildikó Iványi Edit * Jancsár Rita Joó Zsuzsanna Kocsis Márta * Kovács Mária László Éva Lukács Magdolna Makó Ildikó ** Márfi Ildikó Metál Ildikó Mikula Csilla Oszadszky Anikó * Osztheimer Mónika Polgár Edit Süle Antal Szász györgy Szikora Csilla Trucz Erzsébet Vitális Zoltán Zábrák Ildikó ** Bélfenyéri Erzsébet Czakó géza Dénes ágnes Egervári Márta Farkas Katalin * gyõri Dani Emma gyõri Dani József Hajdú Natália Kaszás Szilárd Kiss Attila Kulcsár Timea Lakatos Eszter Lánczi Ildikó ** Mikó Zsuzsanna Mónus Zoltán Móricz Márta Németh Mariann Pavló Veronika Rózsa Attila Sákovics József Sándor Márta Seres Mónika Simon Tibor Szemenyei Olga Szûcs Klára Tótka Zsolt Vokanics Judit Zelenák géza ** germán ENDRÉNÉ Andrékó Csilla Bíró Ildikó Czina gabriella Czina Sándor Dancz Éva * Fejes gyula Fiam Irén Füsti Molnár Éva gonda Attila györgyi Zoltán Hambarás Judit Honfy Rita Horváth Klára ** Kádár Tünde Kertész Mirjam Kiss ágota Kovács Attila Kracker gyöngyi * Madarász györgy Miszlai Lenke Molnár Edit * Musztafa Szulimán Rési József Szabó Ferenc Tóth Beáta Verba Mariann DR. HORVáTH LAJOSNÉ Bánhidi Éva ** Botos Zsolt Bõr László Csizmadia Andrea ** Csont Anikó Csüllög János Dancz gyula Dauda ágota Dudik Andrea Jankó Elza Jankó Zsolt Kovács Katalin Kovács Nimród Malya Ildikó Matkócsik Éva *** Nagy gábor Perjési Zoltán Rajki Andrea Roszik Zsuzsanna * Seres Mariann Szabó Erika Szabó Ildikó Szûcs Edit Torda ágnes * Tóth Ildikó Verók Antal Zilahi Tibor Zsótér Klára Zsótér Olga DINNyÉS ISTVáN ÉS MARgITTAI MARgIT Bacsa Ida Bálint Júlia Csepregi Etelka Csíki Csaba Csiszár Erzsébet *** gálik József gugyella András guth gabriella györgyi Éva Hajdú Hanna Hetényi Marianna Héjjas Béla Horváth ágnes * Joó Edit * Kaszás Márta Kincses István Kovács Magdolna Lázár Péter Lovász Erzsébet Manczúr gabriella * Oravecz gyöngyi Trippe Rózsa * Sapka Erika Varga Erika NÉMETH KATALIN Ambrus Mária Bacsur Péter Balogh Andrea Bárdos Csilla Berke Anikó Bihari Krisztina * Blahó László Csicsely Tünde Dinnyés Zsuzsánna ** Farkas Ildikó ** Farkas Tibor Forgó Ilona ** gelecsényi Éva gyarmati gizella Horváth Klára Kiss gabriella Kunos Mariann * Manczúr Zsuzsanna Mészáros Tibor Olajos gábor Pavuk Anita Perjési Klára Pusztai Ildikó Szokodi ágnes Varga Magdolna Vokanics Katalin SZMEDó SáNDORNÉ Bacsúr Kálmán Bereczki Beatrix * Csanda gyöngyi Csizmadia Ildikó Deák Ildikó Faragó Béla Fejes Zsuzsanna gyõri Dani Erika * Halász Mariann Jankó Andrea Jámbor Tünde * Kecskeméti Imre Kiss Eszter Kovács István Kõvári Eszter Lõdi Mariann Ottlecz Zoltán Somogyi Attila Süle Katalin Süle Rózsa Szikora Anikó Újj Erika * Varga Ildikó Vass Éva Vastag Lajos Zsótér Márta SZALAy JóZSEFNÉ Bánki H.Klára Berta Ella Borsos Rita Burghardt Erika Czút Csaba Csizmadia Éva Debreczeni Csilla * Farkas gyöngyi Fejes Edit Földesi gabriella Fülöp ágota Für Sándor gyenge Zoltán Hegedûs Tünde Horváth gyöngyi Lõrincz Anita *** Madarász Katalin Makay Helga Molnár Anna Nagy Piroska Porzsolt györgy *** Pribék Andrea Sebesi Anikó Sisák Zsolt Süle Sándor Szabó Zoltán Torda Edit Tóth ágnes Török Ildikó Zvolenszki Edit 10

13 SZûCS FERENC SZEMENyEI SáNDORNÉ INSTITORIS gyuláné NÉMETH KATALIN DR. HORVáTH LAJOSNÉ Antali Éva Balogh gyöngyi * Bánhidi Beáta ** Bányik Edit Bálint Zsuzsa ** Bencze Márta Bondár Andrea Csáki Éva Dandé Endre Erostyák Andrea Fejes Tünde Fiam Andrea ** Hamzsek Timea Hegedûs Katalin Horváth Mónika Iványi Zoltán Kiss Anna Kmetykó ágnes Mészáros László Mikó Erzsébet * Nagy Zsolt Polgár Andrea Sonkoly Éva ** Szabó Zsuzsa Szemenyei János Szûcs ágota Tóth Sándor Tóth Tünde Vetési Imre Zelenák László SZALAy JóZSEFNÉ Csík Krisztina Csikós Irén Csizmadia Ibolya Csizmadia Judit Dani Dóra Dimák Sándor Erostyák Zoltán Faludi Roland Feldmann Natália gelecsényi József gombkötõ Anita Hodján Attila Jantos Attila Jeszenka Hajnalka Kohári Edit * Májer Éva Mucsi Mónika Pechan Szabolcs Rajki Mónika Salka Mária Sass Magdolna *** Szemenyei Éva Szenteczki Attila Székács Anikó Tóth Mihály Tóth Szilvia Zalai Mihály Zalai Szilvia Adamik János Bányik József Bencsik gabriella Benkõ József Czvitkó Anikó Csiszár István Dananai Anita Dobróka ágnes Farkas Andrea gombkötõ Éva ** gömöri Andrea * göntér Andrea Hampel Ferenc Héjja Ernõ Horváth Sándor Horváth Tünde Jankó Mónika * Kocsis Timea Krucsai Erika Kunos Károly Nagy Ervin Németh Krisztina Pechan Krisztina Petõ Csilla Porzsolt Péter Pribék Dalma Pusztai Linda Rácz Ildikó Szabó Krisztina Szilvási Krisztina Szula Róbert ** K. Tóth László Tölgyes László Varga László INSTITORIS gyuláné Bárdos Anikó Berger Andrea Bús Viktória Csizmadia Edit Csomós gyöngyi ** gera Erika gombkötõ Ildikó gyarmati Klára ** gyivicsán Viktória Hrabovszky Éva Huszár Andrea Keresztes Nóra Kiss Andrea Kiss László Komjáti Andrea Konczos Szilárd Krucsai Mónika Kunos Róbert Lupse Beáta Madarász ágnes Mojsza Andrea * Nagy Ildikó Neller Borbála ** Németh Anna Pechan Szilvia ** Pintér Vilmos ** Rácz Erika Révész Rita Bakos Zsolt ** Bittner Pálma Borsós Krisztina ** Czvitkó Attila Csizmadia Anikó Csiha Judit Dénes Teréz Fiam Tibor galyas gábor Hári Anikó Hegyesi ágnes Huszár Rita Lázár Andrea Molnár Krisztina Nagy Anikó Neller Irén Oláh Andrea Perendi Éva Szénási Ildikó Tóth Anikó Tóth Tünde Urbán Enikõ Vági Zsuzsanna Vranka József Zsíros gabriella Soós Katalin ** Szekeres györgy Tóth Anita Tóth Csaba Tölgyes Viktor Vasadi Valéria * Zalai gabriella ** Ancsin Brigitta Antali Andrea Bacsur györgy Berta Béla Bibercz Judit Blahó Erika Dinnyés József Fekécs Levente Földeák Balázs gömöri Judit Horváth Ibolya Jantos Szilvia Kaszás Zsolt Károlyi Mariann Keresztes Timea Komjáti Emma Kovács Tünde Madarász Zsolt Nagy Éva Nagy Róbert Patakfalvi Krisztina Pataki Ildikó Plesznik Tünde Pribék Emese Szalai Attila Szilvási Orsolya Tölgyes Tamás Trippe Krisztina Varga János Vági Andrea ** Zvolenszki Tünde BENCSIKNÉ KISS EDIT árvai Mariann Borsos Éva Csiha Krisztina Csiszár Róbert Dani gyõzõ Dimák ágnes ** Dimák Regina Farkas Ildikó Farkas Mihály Feldmann Tibor Halász Eszter ** Hegedûs Enikõ Institoris Éva Konczos Adrienn Kovács Anikó Kozári Biczó Brigitta Laczy Orsolya Lestyán Tímea *** Mák Szabolcs Nikodém Noémi Pál Richard Pintér Mónika Pintér Zita ** Roszik Máté Süle Zsolt Szabó Lilla Szemenyei gabriella Szepesi Andrea Aranyodi Katalin Bacsa Ildikó Balla Henriette Bába Szilvia Birkás Endre Bojtos Annamária ** Bogdán Beatrix Csapó János Duray Péter Fekete ágnes ** Feldmann József Fudala ágnes gaál Péter görbics Dóra * gyenge Krisztina Huszár Barbara ** Juhász Nagy Éva Keresztes Szilvia Kovács Anita Kovács Szabolcs Laukó gábor Lõrincz Zsolt Móricz Henriett Perjés Anita * Rajos Tünde * Sáros Péter Szabó Blanka Szalay Zsolt Szilágyi Csilla Török Sándor Vági Barbara Zvolenszky Andrea Szénási Anikó ** Varga ágnes Váczi Katalin 11

14 PALyOV PáLNÉ MIHáLy BRIgITTA ÉS BáNyAI JóZSEFNÉ SZEMENyEI SáNDORNÉ LAKNER PáLNÉ Berger gabriella ** Berta Kálmán Csizmadia Nelli Csõke Noémi Debreczeni Anna *** Faragó Mária ** Fudala Péter gyõri gabriella Illés Bernadett Kohári Norbert Major László Mázsa Regina ** Melega Krisztián Mosolygó Virág ** Ördög Barbara Pabar Katalin Papp Anita ** Pleskó Jusztina Csordás Csilla Révész Adrienn ** Róza Veronika ** Sass Annamária *** Seres Angelika Stréling Edina Szabó Zoltán *** Szepesi Timea Szõke Csaba Tóth B. Csilla ** Tóth Zsuzsanna Török Tamás Zsíros ágnes Bánki H. györgy Daubner Zsuzsanna Dömsödi Emese Duray gergõ Együd Veronika Farkas Szilvia Fejes Zsolt gombkötõ Krisztina Horváth Tibor Huszár Henriett Institoris Zita Koltai gábor Kovács Péter Kovács Tamás Madarász Anett * Mázsa Anett ** Mlinarics Réka Sárközi gréta Szabó Tünde Szemenyei ágnes Szigeti Barbara Sztanev Pálma Szûcs Anita Tóth Judit ** Vági Anikó ** Vágó Otilia DINNyÉS ISTVáNNÉ Abonyi Sára Bárándi Emese Bús Mónika ** Csáki Sándor Csernai ágnes ** Csernyánszki Éva Fésû Anita gálik Anikó Hornok Péter Hornok Zsolt Kovács Endre Kóti Szilvia Laluska Zoltán ** Madarász Boglárka Magyar Mónika Pap Katalin Pálfi Edina Perjés Edit Rozsnyai Veronika Sin Réka Skita györgy Szepesi Edina Varga Tamás Veres Rafael Zsofenszki Zita Abonyi ágnes Abonyi Dóra Bárándi Zsuzsanna Bedõ Timea Czank Szilvia Czifra gabriella Csabai Mária Csizmadia gergely Csordás gabriella Faludi Patricia Farkas Timea ** Fejes Judit Fekete Anett Fekete Zsuzsanna Fizel Natasa Furák Péter ** göttler Éva Hornok Szilvia Jandsó Szilvia Joó Márta Kovács ágnes Kovács Katalin ** Lestyán Anita Madarász Noémi Mák Levente Melega Tamás ** Miszlai Szilvia Nagy Piroska Rácz Tünde Sonkoly Mónika ** Tóth Margit Tóth Nikolett DR. HORVáTH LAJOSNÉ Albert Viktória Andrusik Krisztina ágost gabriella ** Banka Ferenc Bíró Viktor Czirle Krisztina Csányi gergely Csík Norbert Csizmadia Anikó Fekete Ferenc gulyás Csilla gyarmati Éva Harcsás Adrienn Horváth Katalin Ilyés Adrien Keresztúri Zita Kolozsvári Kata Kossuth Csilla Lipcsei Kornélia Macsányi Viktória Maróthy Anikó Megyik Zsolt Miszlai Anita Mórocz Erika Nagy Mónika Nótári Andrea Papp László Szilassi Ibolya Tóth Judit K. Tóth Péter Varga ágnes Zalai Roland Andrusik gábor ágost Zoltán Bajkán Szilvia Balla Norbert Banka Anikó Bella Mária Benkõ Orsolya Bordás Mária Czvitkó Ibolya Farkas Rita Fekécs Zsuzsanna göndös Zsuzsanna gyõri Cecília Körmendi ágnes Laczi Adél Nagy Orsolya Palyov Pál Sárközi Péter Szabó Kitti Szénási Timea Tóth Judit Varga Tamás * óvónõ, tanítónõ ** hangszeres tanár, énektanár, fõiskolai hallgató, népmûvelõ 12

15 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON A BUSZBAN H OLLANDIA FELÉ Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI O E R D É Ly B E N R O S H á Z A 13

16 T A g O Z AT A K ODáLy MóDSZERRÕL H OLLANDIáBAN Ilo vs zk y E LÕADáS Á rp ád ZENEI K ONCERT H OLLANDIáBAN 14 O A J ános R O S H á Z A TEMPLOMBAN

17 T A g O Z AT TÉLBEN F INNORSZágBAN Ilo vs zk y á PRILISI Á rp ád ZENEI F INN O VENDÉgEINK R O S H á Z A 15

18 T A g O Z AT ELÕTT C SÍKSZEREDáN Ilo vs zk y S ZEREPLÉS Á rp ád ZENEI A B ÉKáS 16 O SZOROSBAN R O S H á Z A

19 FELSÕ TAgOZATOS LETT AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy AZ 1970-BEN VÉgZETT OSZTáLy 17

20 A KICSINyEK KóRUSA 1963-BAN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáNNÉ TANTESTüLET 1964-BEN 18

21 ELSÕ KüLFÖLDI UTUNK, INDULáS A CSORBA-TóHOZ AZ ORSZágOS VERSENyT NyERT KAMA- KÖZÖS KONCERT AZ ÉPÍTÕK KóRUSáVAL BUDAPESTEN 19

22 A SOPRONI FESZTIVáLON SüSSMAyER NAgyPAPA NÉVNAPJA C. MûVÉT ÉNEKLI A KóRUS JáTÉKOS VETÉLKEDÕN AZ ALSóTAgOZATOSOK 20

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja Kürt szó A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2014. december 27. szám 2 beszél Babka József címzetes igazgató úr, zongoratanár szen zeneiskolát

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN 2009 Corvin nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros Az egyes fejezeteket írták:

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. évfolyam 7. szám www.domsod.hu Fotó: Rakszegi Z. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. július Ára: 150.- Ft A K T U Á L I S II. Hal-Víz Nap a reneszánsz jegyében Írás a 3-5. oldalakon TA RTA LO M B Ó

Részletesebben

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről II. évfolyam 27. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Elbúcsúztak a ballagók 125 éves a szervezett mentés Színes lufikat eresztettek szélnek jelképesen ballagó diákjaink.

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI SZERKESZTI: Márkusné Natter-Nád Klára XXXV. évfolyam 2014/3 szeptember TARTALOM Kodály Zoltán szoboravatás Galyatetőn

Részletesebben

AZ apor Vilmos katolikus

AZ apor Vilmos katolikus 1 AZ apor Vilmos katolikus iskolaközpont emlékalbuma 2008 2 3 Előszó Az igazság mindig egyszerűen szól Örömmel és szerényen nyújtom át mindenkinek iskolaközpontunk felszentelésének 15. évfordulóján fénykép-emlék

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Rovásírásos helységnévtábla Újkígyóson Június 24-én, a III. Újkígyósi Hazaváró keretei között fölszentelte ft. Szigeti Antal békéscsabai plébános úr, Újkígyós

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont

Részletesebben

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra.

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra. K e d v e s Olvasó! Illyés Gyula magyar költõ az idén emlékezünk meg halálának 25. évfordulójáról néhány sorával fordulok most Hozzád: Nélküled, mint az olló egy fele - van árvább ennél? Suta a sorsom:

Részletesebben

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA Támogatók: Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Continuo-Gödöllő Alapítvány Gödöllő, 2009 Szerkesztette: Ferenczi Anna: GÖDÖLLŐ ZENEI ÉLETE című

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros-tanár Az egyes fejezeteket

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

ARANYALBUMA 2009/2010

ARANYALBUMA 2009/2010 XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.: 295-08-77 E-mail: titkarsag@pihgy.hu A XVIII. kerületi tanulmányi versenyek legjobbjainak ARANYALBUMA

Részletesebben

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen Jegyzet Közeleg a karácsony. ALKALMI KIADVÁNY 1998. NOVEMBER 27. Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen 1998. október 18-án Oroszlányban 59 képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre

Részletesebben