40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA É N E K Z E N E T A G O Z A T A

2 K Ö S Z Ö N T Õ Amikor Petõfi Sándor elolvasta a Toldit, levelet írt Arany Jánosnak, amelyben többek között a következõt írta: Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Kodály Zoltánnak a kecskeméti ének zenei általános iskola vendégkönyvébe írt szöveg részlete: Régi gondolatom, hogy ha új rendet akarunk ebben az országban, akkor újjá kell születnünk a zenében is. 12 évvel késõbb, amikor az elõbb említett intézmény új épületét avatták fel, így beszélt: Emlékezetes napokat élünk. Ez nem olyan iskolaavatás, mint a többi. Ez nem egy új épület, ez fordulópontot jelent a magyar mûvelõdés történetében... Ez az iskola nem zeneiskolának készült, és nem ismételhetjük eléggé, hogy nem zeneiskola, mint ma is sokan tévesen hiszik... Mindent tanítanak itt. Sõt egyes dolgokat jobban, mint másutt. De megtaníthatják arra is a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel beara-nyozza minden késõbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. Ugyanezek a gondolatok, ugyanez a méltatás elhangozhatott volna akár Orosházán is, mert ugyanannak a messze kiható jelentõségû kultúrpolitikai döntésnek az eredményeként kapott és vállalt Orosháza két olyan jelentõségû zenei intézményt, mint iskolánk ének-zenei tagozatának megnyitása és a Liszt Ferenc Zeneiskola megszervezése. Most, amikor ezeréves a magyar iskola, az oktatás, a kultúra súlyos válságban van. A mi tagozatunk szerény négy évtizedét ünnepelve illõ köszönteni az elsõ magyar iskola szülõhelyét, Pannonhalmát. Illõ szeretettel emlékezni azokra a szerzetesekre, akik valószínûleg a Kárpátmedence elsõ iskoláját alapították, és indították el a magyarságot az egyetemes mûveltség befogadása útjára. A kodályi, ezáltal a magyar ének zenei nevelés eredményei alapján világszerte messzemenõ elismerést és követési szándékot váltott ki. Igaz ugyan, hogy a kodályi mû különbözõ okok sokasága miatt nem vált minden iskola közkincsévé és mindennapi tevékenységévé. Ez nagy baj! Éppen ezért a zenei általá-nos iskolának még nagyobb a felelõssége Kodály akaratának védelmében, megvalósításában. Mert igaz: A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belsõ világunk jobb megismertetése, felvirágoztatása és kiteljesedése....és ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését. A negyvenéves mûködés alatt 932 tanuló végzett a zenei tagozaton. Jelenleg 197 gyermek jár ide. Több, mint százan tanultak tovább magasabb fokú zenei intézményben, s közülük 86 azoknak a száma, akiknek mindennapos munkájuk a zenei nevelés nemes feladatához kapcsolódik. Amikor eredményeinkrõl gondolkodunk, akkor számba kell vennünk, hogy iskolánk a zenei tagozat által nemcsak érdekes színfoltja városunk közmûvelõdésének, hanem sok vonatkozásban meghatározója, és ha nem volna, városunk zenei élete szegényebb lenne. Azon túl, amit a mindennapi munkával, ismeretek gyarapításával, élmények nyújtásával tanulóink kapnak és adnak, olyan, városunk határán túlnövõ jelentõségû rendezvényeket tettek lehetõvé, amelyek során bemutattuk A nagypapa névnapja kantátát és Pergolesi: Strabat Materét. Sok éven át az aranyérmek, az elsõ díjak sokasága jelezte és jelzi az igényes munka eredményeit.

3 A kórus a négy évtized folyamán énekelte Kodály mûveinek többségét, Bartók, Bárdos kórusmûveit Mûsorain a reneszánsz, a klasszikus és romantikus kórusmûvek éppúgy szerepelnek, mint napjaink kórus-zenéje. Emlékezetesek Szokolay Sándor és Karai József szerzõi estjei. Számtalan külföldi úton járt a kórus. Úgy gondolom, mindenki érzi és tudja, hogy az újvidéki utak, vagy az erdélyi hangversenykörút, de a finnországi szereplések is nem egyszerûen fellépések voltak. Nem lehet szavakba foglalni, csak érezni azt az érzelmi hatást, amit ezek a találkozások váltottak ki. A népdal tiszta forrás. Ennek a tiszta forrásnak a keresése, megtalálása, másoknak való mutatása és kínálása a zenei tagozatos iskolák feladata. Mi mindig arra törekedtünk, hogy e feladatnak eleget is tegyünk. Rendezvényeinket, azok színvonalát mindig igyekeztünk emelni azzal is, hogy elismert mûvészeket hívtunk meg egy-egy elõadásunkon közremûködni. Így az említett szerzõk mellett neves hangszeres mûvészeket: Jandó Jenõ, Szecsõdi Ferenc, Sin Katalin, Elek Tihamér, de eljöttek: Fehér Ferenc író Újvidékrõl, vagy Horváth Ferenc színmûvész és sokan mások. Járt nálunk Szõnyi Erzsébet tanszékvezetõ fõiskolai tanár, aki a Zenemûvészeti Fõiskola karvezetés szakos hallgatóit hozta ide hospitálni. Az ének, a népdal nagy örökség, évszázadok és évezredek õsi kincsét õrzi. Megmutatja, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, kik a rokonaink. Ott, ahol a tudomány már ingadozik, a dallam, az õsi motívum még mindig világít nekünk. Ez a kincs átörökíthetõ. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszereztük. A zene is csak úgy lesz a miénk, úgy marad meg bennünk, ha munkával szántjuk föl lelkünket alája. Amikor megemlékezünk az elmúlt 40 évrõl, akkor köszönetet mondunk azoknak az elõdöknek Dr. Elek Lászlónénak, Juhos Lenkének, akik felismerték a kodályi gondolat jelentõségét, és elindítot-ták a tagozat megszervezését az akkori igazgató Baranyi János támogatásával tõl tanít napjainkig is Dinnyés István és Dinnyés Istvánné, akiknek három és fél évtizedes munkája meghatározta a tagozat arculatát, eredményeit. A tagozatra kerülõ tanulók gondos, körültekintõ kiválogatása, az igényes szakszerûség, a tehetségesek pedagógiailag jól átgondolt zenei pályára irányítása, a tanulókkal és szülõkkel tartott pedagógusi kapcsolatuk biztosította azt a magas színvonalú zenei nevelést, mely elismerést szerzett az iskolának. Itthoni eredményei mellett meg kell említeni, hogy a kórus eddig Európa 11 országában járt Dinnyés István vezetésével, többek között Llangollenben (Wales) kórus világversenyen és a várnai kórusversenyen. A tagozaton tanítottak, ill. tanítanak: Bak Zsuzsanna, Németh Katalin, Kecskeméthy Enikõ, Szalay Józsefné, Dér Ildikó, Mosolygó Miklósné, göblyös Miklósné és Dávidné Bartha Szilvia. Megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik rövidebb vagy hosszabb ideig foglalkoztak a gyerekekkel. Mindig az általános lehetõségek vagy azoknál rosszabb körülmények között mûködött a tagozat. Soha, semmiféle többletet nem kaptunk sehonnan, munkánk akadályozását azonban nem egyszer. Amit elértünk, azt a magunk erejébõl, munkánkkal értük el. A szakmai eredmények mellett, más tárgyak eredményei is vonzóvá tették az iskolát. Voltak évek, amikor akár két osztályt is indíthattunk volna a zenei tagozaton. Dancz gyula nyugalmazott címzetes igazgató 1

4 V I S S Z AT E K I N T É S A N E g y V E N É V R E Az orosházi 3. sz. általános Iskola ének-zene tagozata 1955-ben kezdte meg mûködését. Ez volt a második, ilyen típusú iskola az országban. Az ének-zenei általános iskolák Kodály Zoltán elképzelése alapján, az õ hathatós közbenjárására jöttek létre hazánkban. Rövid idõ alatt olyan eredményeket értek el, olyan színtû zenei nevelést produkáltak, amelyet az egész világ megcsodált! A Kodály-módszerre épülõ ének tanítás, a zenei nevelés, a kórusmunka összetartó ereje a nevelés-oktatás egyéb területein is jól érzékelhetõen mutatkozott. A tagozaton tanuló gyerekek neveltsége, szép éneklésük, átlagosnál jobb tanulmányi és sport eredményeik hamarosan népszerûvé tették a tagozatot Orosházán. Kitûnõ zenepedagógusok Pukánszky Jolán, Juhos Lenke, gidófalvy Ilona irányításával kezdõdött a munka. Az elsõ néhány évben Kodály elképzelésének megfelelõen - hangszeroktatás is folyt zongora, hegedû és cselló tanszakokon. A közismereti tárgyak tanítását városszerte ismert, nagy tekintélynek örvendõ pedagógusokra bízták. Több szülõ számára ezért is volt vonzó a tagozat. A 60-as évek elejétõl tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt megszüntették a hangszertanítást. Az akkor odakerülõ énektanárok Dinnyés István és Dinnyés Istvánné arra inspirálták a tanulókat, hogy a zeneiskolában tanuljanak hangszert. Ettõl kezdõdõen a két intézmény jó kapcsolatának köszönhetõen a gyerekek közel 100 %-a járt zeneiskolába hangszeres órákra. A 8. osztályt elvégezve a tanulók közül sokan választották a zenei pályát. Évente öten-hatan, de volt olyan év, amikor tizen nyertek felvételt zenegimnáziumba. A 8 évi intenzív énektanulás, a hangszertanulás, a helyes pályairányítás igazolta a Kodály által megálmodott iskolatípus hatalmas nevelõerejét és perspektíváját. A szegedi, kecskeméti, békéscsabai és budapesti zenemûvészeti szakközépiskolákban jó híre lett a tagozatról odakerült növendékeknek. Az iskola gyermekkórusa már a hatvanas évek közepétõl az élvonalbeli kórusok közé tartozott. Évenkénti hangversenyeik, vendégmûvészekkel közös koncertjeik, szerzõi estjeik rangos zenei eseményekké váltak. Budapesti kórussal és zenekarral adták elõ Pesten Sugár: Hõsi ének c. oratóriumát. A Liszt Ferenc Társaság rendezésében Pergolesi Stabat Mater-ét énekelték a Zeneakadémián. A kórus eddig Európa 11 országában járt. Ezek az utak egy életre szóló élményt és tanulságot jelentettek a éves gyerekeknek. Szinte hihetetlen, hol és milyen helyeken jártak! Helsinkiben a sziklatemplomban énekeltek. Busszal körbejárták az éjszakai Londont, Amsterdamban a tengerparton gyönyörködtek a látványban. Jártak a Magas-Tátrában, sétáltak a Fekete-tenger partján Várnában. gyönyörû szállodákban laktak a Tamperei tó partján. Angliában énekeltek a BBC televízióban. Belgrádban az Európa öröme gyermekfesztiválon szereplésüket az Eurovízió egyenes adásban sugározta. A llangolleni (Wales) kórusversenyen nézõ elõtt talán egyetlen kórus sem kapott akkora tapsot, mint ez az együttes, amikor a bemondó bejelentette a közönségnek, hogy ezekben az órákban temetik újra Bartók Béla hamvait Budapesten és ekkor a gyerekek elénekelték Bartók: Ne hagyj itt c. mûvét. Talán soha olyan szépen. Hollandiában egy holland zenekarral és két holland énekesnõvel énekelték Pergolesi Stabat Mater-ét. Az itteni koncertek mellett egy szimpózium keretében, az utreht-i konzervatóriumban a kórus vezetõje elõadást tartott a Kodály-módszerrõl, melyet több mint száz holland zenetanár hall- 2

5 gatott végig. Az elõadást illusztrálva a kórus tagjai szemelvényeket mutattak be Kodály pedagógiai célzatú mûveibõl, az Ötfokú zene egyszerû dallamaitól kezdve a Tricinia bonyolult darabjaiig. A szimpózium hallgatósága végignézte azt a videofelvételt is mely Németh Katalin elsõ osztályos énekóráján készült. Az 1995-ös esztendõ 3 külföldi utat is hozott a kórusnak. áprilisban a finnországi Kuusankoski-ba, Orosháza testvérvárosába utaztak, ahol több nagysikerû hangversenyt adtak. A finn táj szépségét, a finn emberek közvetlenségét, egyszerûségét ugyancsak megcsodálták a gyerekek. Családoknál laktak, így jól érzékelhették a nyugalmat, biztonságot, amit Finnország nyújt állampolgárainak. Látták jókedvüket, vidámságukat is, amikor magyar táncokat járva a felnõttek is közéjük álltak, s még a polgármester is velük táncolt. Hazaérve, a kórus máris a következõ meghívás mûsorát tanulta. Júniusban végre eljuthattak Erdélybe - Csíkszeredára a Régizene Fesztivál -ra szólt a meghívás. Szereplésük szakmai körökben is elismerést váltott ki. A fesztivál - koncertek mellett énekeltek több település templomában is, ahol a közönség nagy-nagy szeretettel fogadta a gyerekeket. Láthatták Erdély legszebb tájait: a Kárpátok hatalmas vonulatait, a gyilkos-tó, a Békás-szoros, a Szent Anna-tó megannyi felejthetetlen látvány volt. Alkalma volt a gyerekeknek székely emberekkel, székely gyerekekkel beszélgetni. Érezhetõ volt a kórus tagjain, hogy ez az út egy életre szóló élményt és tanulságot jelentett nekik. Szeptemberben ismét Romániába, a Lippai Fesztiválra -ra utaztak. A rangos fesztiválon szép sikerrel szerepeltek. A vendéglátók több történelmi helyre is elvitték a gyerekeket. Így pl. Világoson megnézhették azt az asztalt, melyen 1849-ben aláírták a fegyverletételt. A tanulságokban gazdag útról szép emlékekkel jött haza a kórus. A tagozat és a kórus ma is a korábbihoz hasonló intenzitással dolgozik, mûködik. (A kórus most egy nemzetközi fesztiválra készül, mely júniusában lesz Hollandiában.) Vonzereje a sok egyéb lehetõség - számítógép, nyelvi tagozat, D. I. AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy JEgES TANÍTó BáCSIVAL 3

6 K Ö Z R E M û K Ö D I K: Az iskola ÉNEKKARA SZENDREI IMRE Liszt-Chopin-és VIT-díjas zongoramûvész Aki a népzene ellen beszél, a nép ellen beszél. (Kodály Z.) Kodály: Katalinka Kodály: Süket sógor Kodály: Villõ Orosháza Város Önkormányzata, az orosházi 3.sz. általános Iskola és az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ tisztelettel meghívja HANGVERSENYÉRE az orosházi Petõfi Mûvelõdési Központ hangversenytermébe május 3-án (hétfõn) órára. Közremûködik: az Orosházi gyermekkar, az Orosházi Leánykar Vezényel: DINNyÉS ISTVáN ELEK TIHAMÉR fuvola geiger györgy trombita HUSZáR BARBARA ének MAROS ÉVA hárfa CSONTOS JóZSEF zongora Jegyek a Petõfi Mûvelõdési Központban kaphatók Z E N E I TA g O Z AT H A N g V E R S E N y M á J U S 6. K O D á Ly Z O LT á N E M L É K É R E M Û S O R Rauch: A reggel g. D. da Nola: Zengjen a nóta Friderici: Ladilom Chopin: g-moll Ballada S Z ü N E T Bartók: Régi táncdalok Prokofjev: Ördögi sugallat Hacsaturján: Toccata Kodály: Zöld erdõben Kodály: Hajnövesztõ VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN HANgVERSENy MáJUS 3. Chopin: cisz-moll Scherzo Smetana: Csillagom Schumann: A vízirém Mendelssohn: Búcsú az erdõtõl Kodály: Lengyel László Kodály: Magyarokhoz KÖZREMûKÖDIK: a Táncsics Mihály gimnázium kórusa MÛSOR: Campanel: Rorando coeli Schubert: Álljon a tánc Halmos: Jubilate Kodály: 150. genfi zsoltár Kodály: Lengyel László (Gyermekkar) Amorosi: Két középkori tánc (trombita, hárfa) J. S. Bach: Air (fuvola, hárfa) greensleves: Variációk (trombita, hárfa) Debussy: Arabeszk (hárfa) R. Korszakov: Hindu dal (fuvola, hárfa) Dvorak: Humoresque (trombita, hárfa) Maros R.: Szvit hárfára Ibert: Közjáték (fuvola, hárfa) Hartmann: Facilita (trombita, hárfa) Rimszkij-Korszakov: Dongó (fuvola, trombita, hárfa) Friderici: Ladilom Verdi: Laudi alla vergine Maria Pacius: Finn dal Clement: Come, Dark Prothero: There is a river (Leánykar) 4

7 ZENEI T A g O Z AT KóRUSVERSENyEN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáN Ilo vs zk y V árnai Á rp ád NEgyVEN ÉV KÉPEKBEN É NEKLÉS A SZIKLATEMPLOMBAN O (Helsinki május 30.) R O S H á Z A 5

8 T A g O Z AT Á rp ád ZENEI FELÉ Ilo vs zk y REPüLÕVEL LONDON LLANgOLLENI KóRUSVERSENyEN 6 O R O S H á Z A

9 T A g O Z AT ELÕTT F ERIHEgyEN (Várnai út) Ilo vs zk y I NDULáS Á rp ád ZENEI V árnában O A TENgERPARTON R O S H á Z A 7

10 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON B ELgRáDBAN Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI V EZÉNyEL N ÉMETH K ATALIN (1988. május) 8 O R O S H á Z A

11 A V É g Z E T T O S Z T á Ly O K N É V S O R A germán ENDRÉNÉ 1962 Csombók Mária Darók Erzsébet Fábián Klára ** Fekete Ildikó Kovács gabriella Kovács Magdolna Matúz Mária Molnár Ilona Radics Márta Sinkó Katalin * Szabó Éva Szabó Klára Szabó Vera ** Szalay Julianna Szombathy Erzsébet * Szula János Szûcs Anikó * Szverle Rozália Tüske Irén Varga Ilona Vági Judit Zeley Márta ** Zsiga Klára gyõrös gyuláné Abonyi Zoltán Barna Elek Benkõ Sára Bottka Sándor Dér Ildikó ** geeb Lajos * gulyás Olga Hajdú Éva Hajdú Klára Hlobocsányi Rozália Konczos Éva Kovács Éva Malatinszki györgy Nagy Judit Nagy Zoltán Ottlecz István Plenter Valéria Sapka Margit Sándor László Szilágyi Magda Szula Julianna Trugly Judit Tóth Éva Valaczkai Erika Zanócz Anna Zvolenszki Mihály PUKáNSZKy BÉLáNÉ Albert János Balló Katalin Baranyai Piroska Dani Ella Dénes Mária Dobrádi László Elek Tihamér *** Fábián Márta ** gabnai Katalin Helesfai Anna Kátai Katalin * Komjáti László Kovács géza Laki Ildikó ** Marsal gyöngyi Mengyel János Mácsai Katalin ** Mórocz László Nagy Béla Pálka Katalin * Sin Katalin *** Szöri Ilona Vajda Mihály Váradi Kornél gonda JóZSEFNÉ Bogár Miklós Bolga József Brachna gyöngyi Burghardt Flóra Faur Katalin Fegyverneki Éva Fehérvári Mária germán László Jancsár Éva Kalmár Anikó ** Kristóf Éva Makrai Éva Nagy Katalin Papp Róbert Pap Rózsa Szarvas László Szerencsés László Támadás Márta Tóth Mária Varga ágnes Vági László Verba Zita Veres István SZMEDó SáNDORNÉ Abonyi Mária Dumitrás Margit Fülöp Edit * gabnai Katalin Jároli Katalin Juhász Edit Kiss Ilona Kovács Edit Krcsmárik Katalin Lászlóffy László Marczin Zsuzsa Máté Éva Méri Katalin Nagy ágnes Nagy Márta Oláh Katalin Plenter Béla Rózsavölgyi Erzsébet Sin Péter Süle Mária Szathmári Nagy Lajos Sztojanov Éva Varga István Vass István DINNyÉS ISTVáN és BÉLáDI KáLMáNNÉ Aklan Eszter Andrékó géza Bogár Kornélia ** Buri Márta * Csáki Margit Dénes István Eckert Ella Fejes Erzsébet gyulai László gyulai Teréz Hajdú Magda ** Kiss Edit Kovács Ferenc Kovács Ilona Molnár László Mórocz györgy Poór István Sitkei István Sitkei Judit Srankó Klára Szekeres Veronika Szemenyei László Tóth Edit Dr.HORVáTH LAJOSNÉ DINNyÉS ISTVáNNÉ és KOZáRERZSÉBET Abonyi János Antali Károly Balogh Katalin Baranyai Ilona Bella József Borsos Katalin * Bottka László Brestyánszky Katalin Csepregi Ildikó Csizmadia Margit Devosa Péter Farkas Sándor Hargittai Katalin Horváth Márta ** Jeges Magdolna Klimaj János Kovács László Laki Dóra Lipcsei István Pál István Pukánszky Béla ** Sass Judit * Széll Márta Stefkovics Márta Szöllõsi Erzsébet Tornyi Molnár Katalin Varga László Zsiga ágnes Albert Éva Boksa Anna Csepregi Bálint Csõke Lajos Dénes ágnes Dér gyöngyi Erõss Ella ** godáts Dénes Kálmán István Kiss Valéria Kovács Bertalan Ottlecz Sára ** Papp Éva Pusztai Edit Pusztaszeri Klára Sáros Mária Schiller Alíz Szendi Horváth Ildikó Szokodi Péter Tóth Edit Tüske Rózsa Zatykó Emma DINNyÉS ISTVáNNÉ Bánfi Erzsébet Becsei Sándor Bíró Éva Bogár László Csizmadia Mária Dénes gyula Dobrádi Erzsébet Förster Rózsa Fürst Beáta gaál Margit gabnai Klára ** Hack Irén Hajdú István Helesfai Krisztina Horváth Varga Erzsébet Institoris István Kovács Lajos Lakatos Éva ** Líbor Erika Medgyesi Erzsébet Mlinarics József Muzsik Ibolya ** Szalai Éva Szegvári Péter Szendi Horváth ágnes Talabér Valéria Timotity ágnes Tóth Mihály Tóth Zsuzsanna DR. ZILAHy LAJOSNÉ Ambrus géza Bán Zoltán Bella Zsuzsa Bíró Irén Dani László Dénes Katalin * Farkas Erika Fábián Erzsébet Fejõs Irén gabnai Sarolta ** galyas Ildikó gombkötõ Etelka gonda József Hegedûs Ilona Horváth gellért Laczó Attila Malya Zsolt Mónus Krisztina Németh Beáta Orbán Katalin Poór Julianna Rózsa Miklós Schulde János Szabó Erzsébet Szendi Horváth Brigitta Szmedó Ilona Sztojanov István Tóth B. Veronika Török Kornélia 9

12 NÉMETH KATALIN Abonyi Edit Benyó Sándor Bíró Aranka ** Burghardt Miklós Czúth István Czakó Béla Czvitkó Zoltán Füsti Molnár Lajos gulyás Mihály Kecskeméti Anna Kulcsár Irén Malatinszky Zoltán Mihutz Margit * Nagy Klára Papp Edit Prohászka Sára Szamos Beáta Szendi H. Ildikó Szilágyi Erzsébet Szimonidesz Julianna Szula László Takács Mária Tóth Irén Tóth Judit Török Ibolya Varga József DR. MLINARICS JóZSEFNÉ Balázs Mária Bálint Judit * Béládi Éva Buri Zsuzsanna Buri József Csõke Ottó godáts Aurél Horváth Éva ** Horváth gabriella Horváth Katalin Horváth Katalin Jankó Béla Kincses Erika Kristóf Edit * Kupeczik Margit Marton Zita Megyik Sándor Pavuk Erika Sáros Ildikó Sin Stefánia Szabó Dénes Szilasi H. Judit Szmedó Éva Toma gergely Tóth Valéria Varga László DINNyÉS ISTVáNNÉ ÉS gyõrös gyuláné gonda JóZSEFNÉ Babarczi árpád ** gajdács gabriella galyas László ** Herczeg Hajnalka Hetényi Ildikó Iványi Edit * Jancsár Rita Joó Zsuzsanna Kocsis Márta * Kovács Mária László Éva Lukács Magdolna Makó Ildikó ** Márfi Ildikó Metál Ildikó Mikula Csilla Oszadszky Anikó * Osztheimer Mónika Polgár Edit Süle Antal Szász györgy Szikora Csilla Trucz Erzsébet Vitális Zoltán Zábrák Ildikó ** Bélfenyéri Erzsébet Czakó géza Dénes ágnes Egervári Márta Farkas Katalin * gyõri Dani Emma gyõri Dani József Hajdú Natália Kaszás Szilárd Kiss Attila Kulcsár Timea Lakatos Eszter Lánczi Ildikó ** Mikó Zsuzsanna Mónus Zoltán Móricz Márta Németh Mariann Pavló Veronika Rózsa Attila Sákovics József Sándor Márta Seres Mónika Simon Tibor Szemenyei Olga Szûcs Klára Tótka Zsolt Vokanics Judit Zelenák géza ** germán ENDRÉNÉ Andrékó Csilla Bíró Ildikó Czina gabriella Czina Sándor Dancz Éva * Fejes gyula Fiam Irén Füsti Molnár Éva gonda Attila györgyi Zoltán Hambarás Judit Honfy Rita Horváth Klára ** Kádár Tünde Kertész Mirjam Kiss ágota Kovács Attila Kracker gyöngyi * Madarász györgy Miszlai Lenke Molnár Edit * Musztafa Szulimán Rési József Szabó Ferenc Tóth Beáta Verba Mariann DR. HORVáTH LAJOSNÉ Bánhidi Éva ** Botos Zsolt Bõr László Csizmadia Andrea ** Csont Anikó Csüllög János Dancz gyula Dauda ágota Dudik Andrea Jankó Elza Jankó Zsolt Kovács Katalin Kovács Nimród Malya Ildikó Matkócsik Éva *** Nagy gábor Perjési Zoltán Rajki Andrea Roszik Zsuzsanna * Seres Mariann Szabó Erika Szabó Ildikó Szûcs Edit Torda ágnes * Tóth Ildikó Verók Antal Zilahi Tibor Zsótér Klára Zsótér Olga DINNyÉS ISTVáN ÉS MARgITTAI MARgIT Bacsa Ida Bálint Júlia Csepregi Etelka Csíki Csaba Csiszár Erzsébet *** gálik József gugyella András guth gabriella györgyi Éva Hajdú Hanna Hetényi Marianna Héjjas Béla Horváth ágnes * Joó Edit * Kaszás Márta Kincses István Kovács Magdolna Lázár Péter Lovász Erzsébet Manczúr gabriella * Oravecz gyöngyi Trippe Rózsa * Sapka Erika Varga Erika NÉMETH KATALIN Ambrus Mária Bacsur Péter Balogh Andrea Bárdos Csilla Berke Anikó Bihari Krisztina * Blahó László Csicsely Tünde Dinnyés Zsuzsánna ** Farkas Ildikó ** Farkas Tibor Forgó Ilona ** gelecsényi Éva gyarmati gizella Horváth Klára Kiss gabriella Kunos Mariann * Manczúr Zsuzsanna Mészáros Tibor Olajos gábor Pavuk Anita Perjési Klára Pusztai Ildikó Szokodi ágnes Varga Magdolna Vokanics Katalin SZMEDó SáNDORNÉ Bacsúr Kálmán Bereczki Beatrix * Csanda gyöngyi Csizmadia Ildikó Deák Ildikó Faragó Béla Fejes Zsuzsanna gyõri Dani Erika * Halász Mariann Jankó Andrea Jámbor Tünde * Kecskeméti Imre Kiss Eszter Kovács István Kõvári Eszter Lõdi Mariann Ottlecz Zoltán Somogyi Attila Süle Katalin Süle Rózsa Szikora Anikó Újj Erika * Varga Ildikó Vass Éva Vastag Lajos Zsótér Márta SZALAy JóZSEFNÉ Bánki H.Klára Berta Ella Borsos Rita Burghardt Erika Czút Csaba Csizmadia Éva Debreczeni Csilla * Farkas gyöngyi Fejes Edit Földesi gabriella Fülöp ágota Für Sándor gyenge Zoltán Hegedûs Tünde Horváth gyöngyi Lõrincz Anita *** Madarász Katalin Makay Helga Molnár Anna Nagy Piroska Porzsolt györgy *** Pribék Andrea Sebesi Anikó Sisák Zsolt Süle Sándor Szabó Zoltán Torda Edit Tóth ágnes Török Ildikó Zvolenszki Edit 10

13 SZûCS FERENC SZEMENyEI SáNDORNÉ INSTITORIS gyuláné NÉMETH KATALIN DR. HORVáTH LAJOSNÉ Antali Éva Balogh gyöngyi * Bánhidi Beáta ** Bányik Edit Bálint Zsuzsa ** Bencze Márta Bondár Andrea Csáki Éva Dandé Endre Erostyák Andrea Fejes Tünde Fiam Andrea ** Hamzsek Timea Hegedûs Katalin Horváth Mónika Iványi Zoltán Kiss Anna Kmetykó ágnes Mészáros László Mikó Erzsébet * Nagy Zsolt Polgár Andrea Sonkoly Éva ** Szabó Zsuzsa Szemenyei János Szûcs ágota Tóth Sándor Tóth Tünde Vetési Imre Zelenák László SZALAy JóZSEFNÉ Csík Krisztina Csikós Irén Csizmadia Ibolya Csizmadia Judit Dani Dóra Dimák Sándor Erostyák Zoltán Faludi Roland Feldmann Natália gelecsényi József gombkötõ Anita Hodján Attila Jantos Attila Jeszenka Hajnalka Kohári Edit * Májer Éva Mucsi Mónika Pechan Szabolcs Rajki Mónika Salka Mária Sass Magdolna *** Szemenyei Éva Szenteczki Attila Székács Anikó Tóth Mihály Tóth Szilvia Zalai Mihály Zalai Szilvia Adamik János Bányik József Bencsik gabriella Benkõ József Czvitkó Anikó Csiszár István Dananai Anita Dobróka ágnes Farkas Andrea gombkötõ Éva ** gömöri Andrea * göntér Andrea Hampel Ferenc Héjja Ernõ Horváth Sándor Horváth Tünde Jankó Mónika * Kocsis Timea Krucsai Erika Kunos Károly Nagy Ervin Németh Krisztina Pechan Krisztina Petõ Csilla Porzsolt Péter Pribék Dalma Pusztai Linda Rácz Ildikó Szabó Krisztina Szilvási Krisztina Szula Róbert ** K. Tóth László Tölgyes László Varga László INSTITORIS gyuláné Bárdos Anikó Berger Andrea Bús Viktória Csizmadia Edit Csomós gyöngyi ** gera Erika gombkötõ Ildikó gyarmati Klára ** gyivicsán Viktória Hrabovszky Éva Huszár Andrea Keresztes Nóra Kiss Andrea Kiss László Komjáti Andrea Konczos Szilárd Krucsai Mónika Kunos Róbert Lupse Beáta Madarász ágnes Mojsza Andrea * Nagy Ildikó Neller Borbála ** Németh Anna Pechan Szilvia ** Pintér Vilmos ** Rácz Erika Révész Rita Bakos Zsolt ** Bittner Pálma Borsós Krisztina ** Czvitkó Attila Csizmadia Anikó Csiha Judit Dénes Teréz Fiam Tibor galyas gábor Hári Anikó Hegyesi ágnes Huszár Rita Lázár Andrea Molnár Krisztina Nagy Anikó Neller Irén Oláh Andrea Perendi Éva Szénási Ildikó Tóth Anikó Tóth Tünde Urbán Enikõ Vági Zsuzsanna Vranka József Zsíros gabriella Soós Katalin ** Szekeres györgy Tóth Anita Tóth Csaba Tölgyes Viktor Vasadi Valéria * Zalai gabriella ** Ancsin Brigitta Antali Andrea Bacsur györgy Berta Béla Bibercz Judit Blahó Erika Dinnyés József Fekécs Levente Földeák Balázs gömöri Judit Horváth Ibolya Jantos Szilvia Kaszás Zsolt Károlyi Mariann Keresztes Timea Komjáti Emma Kovács Tünde Madarász Zsolt Nagy Éva Nagy Róbert Patakfalvi Krisztina Pataki Ildikó Plesznik Tünde Pribék Emese Szalai Attila Szilvási Orsolya Tölgyes Tamás Trippe Krisztina Varga János Vági Andrea ** Zvolenszki Tünde BENCSIKNÉ KISS EDIT árvai Mariann Borsos Éva Csiha Krisztina Csiszár Róbert Dani gyõzõ Dimák ágnes ** Dimák Regina Farkas Ildikó Farkas Mihály Feldmann Tibor Halász Eszter ** Hegedûs Enikõ Institoris Éva Konczos Adrienn Kovács Anikó Kozári Biczó Brigitta Laczy Orsolya Lestyán Tímea *** Mák Szabolcs Nikodém Noémi Pál Richard Pintér Mónika Pintér Zita ** Roszik Máté Süle Zsolt Szabó Lilla Szemenyei gabriella Szepesi Andrea Aranyodi Katalin Bacsa Ildikó Balla Henriette Bába Szilvia Birkás Endre Bojtos Annamária ** Bogdán Beatrix Csapó János Duray Péter Fekete ágnes ** Feldmann József Fudala ágnes gaál Péter görbics Dóra * gyenge Krisztina Huszár Barbara ** Juhász Nagy Éva Keresztes Szilvia Kovács Anita Kovács Szabolcs Laukó gábor Lõrincz Zsolt Móricz Henriett Perjés Anita * Rajos Tünde * Sáros Péter Szabó Blanka Szalay Zsolt Szilágyi Csilla Török Sándor Vági Barbara Zvolenszky Andrea Szénási Anikó ** Varga ágnes Váczi Katalin 11

14 PALyOV PáLNÉ MIHáLy BRIgITTA ÉS BáNyAI JóZSEFNÉ SZEMENyEI SáNDORNÉ LAKNER PáLNÉ Berger gabriella ** Berta Kálmán Csizmadia Nelli Csõke Noémi Debreczeni Anna *** Faragó Mária ** Fudala Péter gyõri gabriella Illés Bernadett Kohári Norbert Major László Mázsa Regina ** Melega Krisztián Mosolygó Virág ** Ördög Barbara Pabar Katalin Papp Anita ** Pleskó Jusztina Csordás Csilla Révész Adrienn ** Róza Veronika ** Sass Annamária *** Seres Angelika Stréling Edina Szabó Zoltán *** Szepesi Timea Szõke Csaba Tóth B. Csilla ** Tóth Zsuzsanna Török Tamás Zsíros ágnes Bánki H. györgy Daubner Zsuzsanna Dömsödi Emese Duray gergõ Együd Veronika Farkas Szilvia Fejes Zsolt gombkötõ Krisztina Horváth Tibor Huszár Henriett Institoris Zita Koltai gábor Kovács Péter Kovács Tamás Madarász Anett * Mázsa Anett ** Mlinarics Réka Sárközi gréta Szabó Tünde Szemenyei ágnes Szigeti Barbara Sztanev Pálma Szûcs Anita Tóth Judit ** Vági Anikó ** Vágó Otilia DINNyÉS ISTVáNNÉ Abonyi Sára Bárándi Emese Bús Mónika ** Csáki Sándor Csernai ágnes ** Csernyánszki Éva Fésû Anita gálik Anikó Hornok Péter Hornok Zsolt Kovács Endre Kóti Szilvia Laluska Zoltán ** Madarász Boglárka Magyar Mónika Pap Katalin Pálfi Edina Perjés Edit Rozsnyai Veronika Sin Réka Skita györgy Szepesi Edina Varga Tamás Veres Rafael Zsofenszki Zita Abonyi ágnes Abonyi Dóra Bárándi Zsuzsanna Bedõ Timea Czank Szilvia Czifra gabriella Csabai Mária Csizmadia gergely Csordás gabriella Faludi Patricia Farkas Timea ** Fejes Judit Fekete Anett Fekete Zsuzsanna Fizel Natasa Furák Péter ** göttler Éva Hornok Szilvia Jandsó Szilvia Joó Márta Kovács ágnes Kovács Katalin ** Lestyán Anita Madarász Noémi Mák Levente Melega Tamás ** Miszlai Szilvia Nagy Piroska Rácz Tünde Sonkoly Mónika ** Tóth Margit Tóth Nikolett DR. HORVáTH LAJOSNÉ Albert Viktória Andrusik Krisztina ágost gabriella ** Banka Ferenc Bíró Viktor Czirle Krisztina Csányi gergely Csík Norbert Csizmadia Anikó Fekete Ferenc gulyás Csilla gyarmati Éva Harcsás Adrienn Horváth Katalin Ilyés Adrien Keresztúri Zita Kolozsvári Kata Kossuth Csilla Lipcsei Kornélia Macsányi Viktória Maróthy Anikó Megyik Zsolt Miszlai Anita Mórocz Erika Nagy Mónika Nótári Andrea Papp László Szilassi Ibolya Tóth Judit K. Tóth Péter Varga ágnes Zalai Roland Andrusik gábor ágost Zoltán Bajkán Szilvia Balla Norbert Banka Anikó Bella Mária Benkõ Orsolya Bordás Mária Czvitkó Ibolya Farkas Rita Fekécs Zsuzsanna göndös Zsuzsanna gyõri Cecília Körmendi ágnes Laczi Adél Nagy Orsolya Palyov Pál Sárközi Péter Szabó Kitti Szénási Timea Tóth Judit Varga Tamás * óvónõ, tanítónõ ** hangszeres tanár, énektanár, fõiskolai hallgató, népmûvelõ 12

15 T A g O Z AT ÖRÖME FESZTIVáLON A BUSZBAN H OLLANDIA FELÉ Ilo vs zk y E URóPA Á rp ád ZENEI O E R D É Ly B E N R O S H á Z A 13

16 T A g O Z AT A K ODáLy MóDSZERRÕL H OLLANDIáBAN Ilo vs zk y E LÕADáS Á rp ád ZENEI K ONCERT H OLLANDIáBAN 14 O A J ános R O S H á Z A TEMPLOMBAN

17 T A g O Z AT TÉLBEN F INNORSZágBAN Ilo vs zk y á PRILISI Á rp ád ZENEI F INN O VENDÉgEINK R O S H á Z A 15

18 T A g O Z AT ELÕTT C SÍKSZEREDáN Ilo vs zk y S ZEREPLÉS Á rp ád ZENEI A B ÉKáS 16 O SZOROSBAN R O S H á Z A

19 FELSÕ TAgOZATOS LETT AZ ELSÕ ZENEI OSZTáLy AZ 1970-BEN VÉgZETT OSZTáLy 17

20 A KICSINyEK KóRUSA 1963-BAN VEZÉNyEL: DINNyÉS ISTVáNNÉ TANTESTüLET 1964-BEN 18

21 ELSÕ KüLFÖLDI UTUNK, INDULáS A CSORBA-TóHOZ AZ ORSZágOS VERSENyT NyERT KAMA- KÖZÖS KONCERT AZ ÉPÍTÕK KóRUSáVAL BUDAPESTEN 19

22 A SOPRONI FESZTIVáLON SüSSMAyER NAgyPAPA NÉVNAPJA C. MûVÉT ÉNEKLI A KóRUS JáTÉKOS VETÉLKEDÕN AZ ALSóTAgOZATOSOK 20

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória Senior férfi eredménysor Kiss Ádám 160 24,32 Senior Fucskár Attila 41 26,18 Senior Szabó Kornél 19 26,79 Senior Várnai Krisztián 53 27,90 Senior Hajduska Balázs 20 28,42 Senior Knapp Ádám 138 29,48 Senior

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály 2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály Balogh István Sándor Lakatos Karola Balogh Mária Lelesz János Belme Judit Megyesi Miklós Brán Brigitta Erika Molnár Ilona Dallos-Nagy Ildikó Mosolygó

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben