Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám 2011. június"

Átírás

1 Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám VI. PASZABI SZŐTTESNAPOK július 1-2.

2 AKTUÁLIS Önkéntes munkával virágosítottunk! IMPRESSZUM MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 500 példányban - INGYENES Az Akácvirág Nyugdíjas Egyesület május hónapban sikeresen pályázott önkormányzatunk támogatásával az Önkéntes Központ Alapítvány által kiírt Önkéntesek hete' pályázatra, melynek elsődleges célja volt az önkéntesség népszerűsítése által a településünk még szebbé, még virágosabbá tétele. 9-én és június 10-én elmondhatjuk, hogy megmozdult községünk, hiszen számos, településünkért tenni akaró lakosunk járult hozzá e napok sikeréhez. Jó volt látni, ahogy a fiatalabb és idősebb korosztály együtt ültette a virágokat, festette a buszvárókat és padokat Településünkön már többször bebizonyítottuk azt, hogy összefogással nagy célokat tudunk elérni. Így történt ezen a két napon is, hiszen most már mindenki láthatja azt a közösen elért eredményt: a virágos településközpontot, a megújult buszvárókat. Elmondhatjuk, hogy itt, Paszabon akármilyen nehéz helyzet is van jelenleg a településükért, közvetlen környezetükért tenni akaró emberek élnek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves résztvevőnek, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, Paszab még szebbé tételéhez! Tajthy Péter Polgármester FELELŐS SZERKESZTŐ: VATTAMÁNY GÁBOR jegyzõ Telefon: 06-42/ E-mai: A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: CZENE MARIANN CZOMBA ZOLTÁN SZEMŐK VALÉRIA TÓTH IMRE SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL 4475 Paszab, Fő u. 9. Tel./fax: 06-42/ Web: FELELŐS KIADÓ: PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FOTÓK: CZENE MARIANN RENDEZVÉNYSERVICE TEAM KFT TÖRDELÉS, KÉPSZERKESZTÉS: 2 Paszabi Harsona LOMTALANÍTÁS Ezúton értesítjük a T. Lakosságot, hogy július 14-én (csütörtökön) lomtalanításra kerül sor községünkben. Kérjük, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

3 AKTUÁLIS VI. Paszabi Szőttesnapok július 1-2. Községünkben immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a PASZABI SZŐTTESNAPOK július 1-jén és 2-án. Idén azonban jeles évfordulót is ünneplünk a szőttesnap keretein belül, hiszen 2011-ben 750 éves Paszab. A szőttesnapon középpontba kerül a népművészet, hiszen a településünk méltán híres népművészeti kincsén, a paszabi szőttesen túl számos népművészeti termék kerül bemutatásra a Szőttes Népművészeti Házban, valamint a község Fő utcáján. Pénteken és szombaton a Népművészeti házban egész nap a szőttes történetét bemutató kiállítás, gobelin és úri hímzés kiállítás tekinthető meg. Szombaton, aki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja a szövés mesterségét, a Szőttesház mellett felállított paraszt szövőszéken meg is teheti, ezzel betekintést nyerve e méltán híres és régi hagyományokon alapuló népművészeti termék készítésének tevékenységébe. Július 2-án, szombaton a Fő utcán (a polgármesteri hivataltól az általános iskoláig terjedő szakaszon) meghívott népművészek mutatják be mesterségeiket. Köszönthetünk gyöngyfűzőt, játékkészítőt, fazekast, paszomány készítőt, ruhakészítőt, hímző mesterséget folytató népművészeket. Az előző évekhez hasonlóan idén is bemutatásra kerülnek a paszabi asszonyok által készített kézimunkák is, melyek által megismerkedhetünk a matyó és az úri hímzés sokrétű mintavilágával. A szőttesház múzeumi részében a szőttes történetét, hagyományait, valamint a község helytörténeti nevezetességeit bemutató kiállítás keretein belül a helyi szövőnők mutatják be a szövőszékeken a szövés mesterségét, megmutatva a paszabi szőttes mintavilágát, sokszínűségét. Továbbá idén először, érdekességként nyüstkötésre is sor kerül, ami szövés egyik tartozéka. A szombati nap programja az alábbiak szerint alakul: 1100 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia műsora 1200 Meghívott nyugdíjas egyesületek műsora 1330 Megnyitó A rendezvény díszvendége: Jakab István, a Magyar Országgyűlés Alelnöke A nap folyamán Népművészek Fő utcája népművészeti bemutató és vásár. Szőttes Népművészeti Házban szőttes kiállítás, úri hímzés és gobelin kiállítások. Lehetőség nyílik sétakocsikázásra a községben egy lovasfogat által, valamint kicsik és nagyok a kézműves sátorban próbálgathatják kézügyességeiket, továbbá lesz arcfestés is Az ibrányi Rétközi Ifjúsági, Kulturális Egyesület műsora Jucussal 1530 Nyírségi Suhancok műsora 1615 Sarkantyús Néptáncegyüttes fellépése 1700 Aerobic népies formában 1715 Y2K tánccsoportok fellépése 1900 MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT KONCERTJE 2100 Szabadtéri mozi a Szőttesház mögötti téren (Kellékfeleség /Amerikai vígjáték/) Bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sokan kíváncsiak lesznek rendezvényünkre, amelyen megmutathatjuk településünk értékeit, és e mellett a Fő utcán felállított színpadon színes programokkal szórakoztathatjuk vendégeinket. Mészáros Árpád Zsolt Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Paszabi Harsona 3

4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A legutóbbi Paszabi Harsona megjelenése óta a képviselő-testület hat alkalommal ülésezett, közülük először december 21-én. Ezen a képviselőtestületi ülésen önálló napirendi pont volt az Ibrány székhelyű Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Paszabi Tagintézmény évi koncepciója, évi költségvetésének I.-III. negyedévi tájékoztatója, továbbá évi költségvetésének módosítása. Ezután elfogadta a képviselő-testület a Nyírségvíz Zrt évi hatósági szolgáltatási árjavaslatát, a képviselő-testület évi munkatervét és elfogadta a jelentést a lejárt határozatok végrehajtásáról, a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett munkájáról, valamint a NYÍRFLOP Kft évi szolgáltatási díjait. Döntés született arról is, hogy gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a Paszabi Szőttes Népművészeti Ház, Helytörténeti Gyűjtemény, Közösségi és Művelődési házat mint önállóan gazdálkodó intézményét január 31. napjával megszünteti. Korábban ellátott feladatait, mint például a közösségi tér biztosítása; közművelődési tevékenység támogatása ezen időpontot követően a polgármesteri hivatal útján látja el az Önkormányzat. A január 12-én megtartott képviselő-testületi ülésen b e s z á m o l ó h a n g z o t t e l a z ú j o n n a n á t s z e r v e z e t t közmunkaprogramról. Ezután elfogadta a testület a Paszab Község Önkormányzata és Paszab Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodásban a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével kell rögzíteni. A február 3-án megtartott testületi ülésen a képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata a Buj központú Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásból évközben kiváljon. Ugyanakkor önkormányzatunk is kezdeményezte évközbeni kiválását ebből a társulásból. Ezt követően a képviselő-testület pályázat benyújtását határozta el a Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat k e r e t é b e n k ö z ö s s é g i s z í n t é r t e c h n i k a i, m ű s z a k i eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését ,- E Ft költségvetési bevétellel, ,- E Ft költségvetési kiadással és ,- E Ft költségvetési hiánnyal. Majd elfogadásra került az Önkormányzat évi rendezvény terve, mely az alábbi rendezvényeket tartalmazza: március 15-e, Szőttesnap, augusztus 20-a és október 23-a. Elfogadásra került az Önkormányzat évi fejlesztési terve, mely az orvosi rendelő felújítását tartalmazza és célként jelöli meg azt, hogy pályázati forrást kell találni a Rákóczi, Dózsa és Hunyadi utcák felújítására. Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület február én 17 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési házban. Ezután a testület elfogadta az Önkormányzat időszakára vonatkozó gazdasági programját. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjak felülvizsgálata után az a döntés született, hogy a korábbi évhez viszonyítva a nyersanyagnorma változatlan marad. Ezt követően az Ibrány székhelyű Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Paszabi tagintézmények évi költségvetését fogadta el a testület. A február 22-ei ülésen a Háziorvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése és eszközökkel történő felszerelése Paszab Községben című elnyert pályázat esetében a képviselők arról döntöttek, hogy a beérkezett árajánlatok közül a Color To Color Kft. bruttó ,- Ft-os árajánlatát fogadja el, és megbízta a kivitelezési munkák elvégzésével. Megbízta az EVATRON Kft-t a projekt építési munkálatainak műszaki ellenőrzésére. Ezután a testület hozzájárulását adta az Önkormányzat intézményeinél a telefonos szolgáltató váltásához. A március 29-ei képviselő-testületi ülésen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kisebbségi önkormányzat testülete kezdeményezte a cigány kisebbséghez tartozó lakosok lakóházaihoz tartozó földterületek felszántását, melyhez önkormányzatuk anyagi támogatást nyújt. Ezután döntés született az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. A április 21-én megtartott testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta a évi költségvetési zárszámadását, elfogadta Paszab Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatairól szóló önkormányzati rendeletét. Elfogadta ezen kívül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendeleteit is. A képviselő-testület elfogadta az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Paszabi Tagiskolája évi költségvetési beszámolóját és költségvetés módosítását. A következő napirendben jóváhagyták a képviselők a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását és az Ibrány, Paszab, Beszterec, Gégény települési önkormányzatok, valamint a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött ötoldalú közoktatási feladatellátási megállapodás módosítását. Ezek után elfogadásra került a Belső Ellenőrzési Társulás évi ellenőrzési jelentése. S végül Paszab Község Önkormányzata számára ingyenesen felajánlott paszabi 422. hrsz-ú ingatlan esetében a döntést a következő testületi ülésre halasztja. Vattamány Gábor jegyző ANYAKÖNYV Gratulálunk az újszülötteknek! január 02. Takács Zsófia an: Tóth Piroska január 02. Németh Csenge Bianka an: Németh Edina március 09. Péter Diána an: Kovács Diána március 15. Barkó Zsolt an: Bíró Zsuzsanna május 26. Jakocska Miklós an: Német Enikő Részvétünket nyilvánítjuk az elhunyt hozzátartozóinak december 20. Tompai Zsigmondné (Sárosi Borbála) 61 éves február 01. Gégény András 89 éves március 06. Kiss Sándor 74 éves március 19. Horváth Ferenc 70 éves március 25. Csonka János 72 éves március 27. Hadobás István 83 éves május 31. Tóth Balázs 62 éves 13. Tóth Mihályné (Bíró Mária) 89 éves Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! március 16. Révész Viktória és Bódi Zoltán április 26. Német Enikő és Jakocska Miklós 4 Paszabi Harsona

5 TÖREDÉKEK, HA ÖSSZEÁLLNAK... TÖREDÉKEK Községünkről az elsőírásos emlék a Zichy-okmánytárban olvasható irat dátuma Ebből következik, hogy az idén 750 éves Paszab. Ebből az alkalomból közlök a hely szűke miatt csak egy vázlatos időrendi ismertetőt: A Tisza bal partján, a Rétközben fekvő település neve a szláv Pusob személynévből keletkezett magyar névadással. Egykor a falu határában állott a szabolcsi vár földje, Bénye, valamint Terebes. Mindkettő napjainkban is ismert helynév. A történet azonban jóval az írásos emlékek előtt kezdődött. A területünkön talált leletek azt igazolják, hogy a kőkortól szinte folyamatosan lakták vidékünket. A tárgyi emlékek után 1261-től már írásokban követhetjük az eseményeket. Elsőként a Káta nemzetség birtokolja a határt, majd a Tomaj nembeli Bánffy család birtoka. Osztozik rajta a Szokolyi család (1487), majd a XVI. században a Zokoly testvérek bírták. Volt itt birtokos II. Rákóczi Ferenc k a m a r á s a, K ö r ö s s y György, majd Petneházi Zsigmond. Házasság révén szerez itt jószágot az Ibrányi, az Ormos és az Uray família. A XVIII. század közepén nyolc földesura volt: a Nyicki, Ibrányi, Pribék, Kereky, Laskay, Vay, Csoma családok és a jászói prépostság. A Bessenyeiek III. Mihály ( ) révén lettek birtokosok és VIII. László ( ) haláláig folyamatosan meghatározó szerepet játszanak a falu életében. Történelmünkből a legkorábban dokumentált esemény a Rákóczi szabadságharc, itt a Bessenyeiek történetírásából ismerünk adatokat, de területileg a harcok távol estek tőlünk. Így volt ez az 1848/49. évi eseményekkel kapcsolatban is. Még az első világháború is messzi hadszintereken tombolt, de hősi halottaink számát már feljegyezte a krónika. ( 38-an voltak!) Ekkor került községünkbe Bozsek János, mint orosz hadifogoly, akinek jelentős szerepe volt abban, hogy a következő világégés során a paszabiak kimaradtak a malenkij robotból. Ekkor már Paszab is hadszintérré vált, Nyírtétre menekítik a lakosságot. A háború katona-áldozatainak névsora (35 fő) a templomkerti emlékjelen olvasható. A település magja templomunk környezetében alakult ki, legrégibb egysége a Nagyér (Dózsa Gy. út előtt) hídjától az Alvégi Csemege boltig terjedt. A bolt helyén volt a község temetője, 1855-ben zárták be. A régi településszerkezetet víz nem járta helyeket részesíti előnyben. Az árvízmentesítés után (a Tisza-szabályozás 1846-ban indul, a Belfő-csatornát 1873-ban ássák meg) kezd terjeszkedni mai alakjához a falu. Az első magyarországi népszámlálás során (1784/87) 303 lakosa volt Paszabnak, Fényes Elek 1851-es monográfiájában 560 fő szerepel, 1869-ben 658-at tartanak nyilván, majd 1940-ben 1496 fő Paszab lakossága. (Ma 1340-en élünk itt) Az egészségügyi ellátást a helyben lakó bába és körorvos biztosította. Községünkben járványszerű betegségek nem fordultak elő, a gyermekhalandóság magas, de átlagos volt. Módosította az áruszállítást, a piacozást a kivasút megépítése.(az általános közlekedési- és fuvarozási eszköz a szekér volt) A Nyírvidéki Helyiérdekű Vasút 1905-ben megnyílt szakaszából Herminatanyánál 1911-ben ágazik ki a Balsáig közlekedő vonal, majd az 1930-ban átadott Tisza-hídon át Nyíregyházától Sátoraljaújhelyen át a Hegyközig lett biztosítva a közlekedés. Államalapító István királyunk rendelkezése szerint a kereszténység egyértelműen a katolikus vallás felvételét jelentette. A középkorban a paszabi rk. egyház a borsovai főesperességhez tartozott. Neve szerepel a pápai tizedszedők jegyzékében. ( ) Templomuk volt, de építésének idejére nincs adat. A reformáció terjedésével önálló egyházközségük megszűnik, templomukat elvesztik. Újjászerveződésükre csak az 1900-as évek első harmadában kerül sor. A környező tanyákról betelepülő családokból az 1940-es években 200 fölé emelkedik létszámuk. Önálló papjuk, templomuk nincs, a miséket a harmincas években épült iskola kápolnájában tartják. A reformáció minden valószínűség szerint a Bessenyeiek Berczelre kerülése idején jelentkezik környékünkön. A paszabi gyülekezet megalakulásáról korabeli iratok nincsenek, de egyes források szerint már 1597 óta létezik ig anyaegyház, majd Berczel filiáléjaként működött. Önállóságát ben nyeri vissza, kurátora ekkor Bessenyei Zsigmond, Bessenyei György és Sándor testvére. Templomukról szóló írások azt j e l z i k, h o g y b a n n á d f e d e l e s, t o r n y a használhatatlanná vált. Az 1808-as canonica visitatio szerint a kőtemplom 1795-ben é p ü l t, b o l t h a j t á s s a l, f a harangtoronnyal. Kőtornyát az 1830-as évek után építhették. Nevezetes az orgonája: 1908-ban készült, békési orgonaépítők közreműködésével. Bessenyei László szüleinek emelt itt síremléket, ennek kovácsoltvas kerítésén áll az az emléktábla, mellyel Bessenyei Sándor lovas kapitányra emlékezik Paszab közössége. Ő volt, aki a kelinci magányában lefordította Milton vallásos eposzát, az Elveszett paradicsomot Itt szolgált Váradi József ref. lelkész 1814 és 1820 között, akinek 1819-ben született Antal fia az 1848-as forradalmi ifjúság egyike. Esküvőjén a násztanú Petőfi Sándor és Jókai Mór volt. A templom déli szomszédságában áll a hajdani református elemi iskola épülete. Bessenyei-telekre épült 1904-ben. Az oktatás az egyház szervezésében indult, első név szerint ismert iskolamestere Szikszai János volt 1817-ből. Ő még a mai polgármesteri hivatal helyén álló régi épületben tanított. Az új iskola megépítésével egy időben készül el a kántortanítói lakás. Első lakója Kun Bertalan volt. Ő alapítja a népkönyvtárat, a szegényebb tanulók segítésére jótékonysági rendezvényeket szervez. Utódja Turi Sándor néptanító, a falu mindenese. Pedagógusi munkája mellett néprajzkutató, amatőr régész, patikája sok falubelit kikúrált. Létrehozta az iskolamúzeumot, lányával Margittal 1938-ban megszervezi a helyi hagyományokon alapuló, világhírt hozó paszabi szőttes útraindítását. A kántortanítói lak egyik helyiségében három szövőszékkel indult az a manufakturális tevékenység, melyből szövetkezeti méretűvé nőtt a paszabi szőttes gyártása től helyi önkormányzat vezeti a községet, kezdte az önálló tevékenységet. Czomba Zoltán Paszabi Harsona 5

6 VALLÁS 6 Paszabi Harsona TEMPLOM - HELY - MENNYORSZÁG Tudom, a Paszabi Harsona mindenkihez szól. Akármilyen vallású vagy felekezetű. De most, mégis, elsősorban azokat szólítanám, akik reformátusok. Akik reformátusnak lettek keresztelve, akik konfirmáltak, esküvői fogadalmat tettek, fenntartják egyházunkat, rendszeresen úrvacsoráznak, jönnek vasárnap istentiszteletre ahogy így sorolom, mintha egyre kevesebben lennénk Milyen messze kerültünk a 65. zsoltár 5. versétől: Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! Pedig ma már nem időjárásfüggő sátorban kell összegyűlnünk, és nem kell vallásunkat szégyellnünk, vagy retorziótól félnünk, ha lelki vagy vérszerinti őseink hitéhez ragaszkodunk. Erről jut eszembe egy érdekesség. Ahogyan a templomtorony bejárata fölött megkopott évszám után a Presbiteri Jegyzőkönyvben kutakodtam, sok beadvány és határozat arról szól, hogy ki melyik padba ülhet. 80 évvel ezelőtt, a templomfelújító 1924-ben a padhelyekről vitáztak. A kéthetente vagy havonta összeülő Presbitérium arról tárgyalt, hogy XY melyik padban ülhet, vagy pl., ha valaki özveggyé vált, és később újra házasodott vagy férjhez ment, akkor nem ülhet a régi padjában, hanem új családjának férfi- vagy nőtagjai mellé kell telepednie. Ettől is messze kerültünk ma mintha a sírhelyek jobban lefoglalnának, mint a templompad-helyek! Pedig egyértelmű, melyikben jobb ülni! De, akkor miért nem indulunk el többen vasárnap 9:30-ra? Mert sok a munka? Mert érdekesebb a tv? Mert nincs időnk? Azt gondolom, most, 2011-ben, egy nagy lehetőség előtt állunk! Isten kegyelméből egy gyönyörűen felújított templomot vehetünk nemsokára használatba! A nagyobb munkát és pénzt mások végezték és teremtették elő. Még a messze Németország adófizetői is ezért a templomért adóztak! Ahogyan a paszabi református templomért tettek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumban vagy a Református Egyházban! Sokan tettek, dolgoztak ezért. Településünk épületeit megújító polgármester úr, precíz önkormányzati dolgozók és pályázatírók, komoly püspöki építész, remek tervező, lelkiismeretes kivitelező, hozzáértő munkások, mindent intéző gondnok úr. Nekünk csak használni kellene Istennek ezt a hajlékát! Elsősorban, nekünk, reformátusoknak, elsősorban vasárnaponként. Hiszen akkor jönnek egy hajlékba vendégek, más történelmi egyházak tagjai vagy Istent keresők, ha annak a háznak lakói vannak! Lakója és lakói. Ki szeret üres házba menni? Elvileg ismét gyarapodtunk. A számomra kedves, hiszen egy 13 évre beváltott fogadalmat teljesítő, Konfirmációi Anyakönyvbe ebben az évben ismét be tudtunk írni 5 nevet. Június 5-én, Jónás Alexandra, Jónás Anita, Jónás István, Kállai Sándor és Mészáros Orsolya gyönyörűen konfirmáltak. Aznap a prédikáció a mennyei helyekről szólt. Amikor a kiküldött 72 tanítvány Jézushoz örömmel visszatért, mert ördögök és emberek is engedtek szavukra, akkor a Messiás azt mondta: De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. (Lk 10,20) Hangsúlyok. A lényeg Jézusnál ismét a helyére kerül. Ahogyan szeretném, ha minden vasárnapi istentiszteleten is. Nem az emberi uralom piti örvendezése. Nem a földi, egymásba könyöklés hahotája. Hanem igazi öröm, mert van mennyország. És ott már ki van jelölve a helyünk! És ez meglátszik már földi életünkben is. A gyülekezeti közösségben, a paszabi templomplafonra festett megnyíló ég alatt. Ott is ott a helyünk! Nagy igazság, hogy egyszerre két helyen (pl. templomban és iskolában) nem lehetünk. Sőt, két lábbal két irányba sem mehetünk (Pintér Béla)! Tudom, csoda kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen rendszeresen templomba járni! És ahhoz is, hogy ne csak a búskomorság, a sírás uralkodjon rajta, rajtunk a templomban. De vannak csodák! Van, hogy a mennyország öröme belopózik a régies istentisztelet és énekek alatt! Hiszem, hogy a Szentlélek másokat is hív a hálaadásra, bűnvallásra, könyörgésre, az ige hallgatására; csak életvitelünk, értékrendünk, fontossági sorrendünk, kényelmünk, munkamorálunk, családunk, de még a Gonosz is (diabolosz, a szétdobáló) elnyelik, elnyomják bennünk ezt a hívást! Egyik kedves, sokak által is ismert nyíribronyi kollegám (Nt. Szalkó K.) kitalálta, hogy nyáron ki lehetne jelölni 5 vasárnapot, amiken biztos, hogy elmegyünk a templomba. Ahogyan írja: Egy belső fogadalomtételre, egy próbatételre hívlak benneteket, hogy igen most úgy alakítom az életemet, igyekszem mindent megtenni azért, hogy megjelenhessek Isten előtt. Egész héten megpróbálnánk rákészülni az istentiszteletre, dolgokat idejükben elintézni, a családdal egyeztetni, a munkánkat úgy végezni, hogy semmi ne akadályozzon bennünket! Egyfajta kampányt folytatnánk az istentisztelet mellett! Azért öt vasárnap, mert az öt kerek szám, s azért most nyáron, mert a nyári időbeosztásunk a legalkalmasabb, egy ilyen fogadalomtétel megtartására! Szabadságolások, iskolai szünet, viszonylag kevesebb kerti munka, mind segítenek ebben nekünk!... Életünk előre csak nagy alázattal tervezhető, de alakítható, átszervezhető s ezért bátorítok mindenkit a részvételre! Ez azt jelenti, egyikünk sem tudhatja előre, hogy sikerül-e mind az öt alkalmon ott lennie, de bátran nekikezdhetünk, s meglátjuk, hogy alakul az életünk! Hívjuk egymást, bíztassuk egymást, hogy az élő Istennel és az egymással való találkozás, az egy közös ügyben való fáradozás gazdag áldását vehessük! Próbáljuk ki mi is! Már csak a megújuló/t templomunk miatt is! Már csak a mennyország miatt is! Szeretettel várjuk a gyülekezettel együtt továbbra is minden vasárnap, de ez évben június 26-ától, a Presbiterek Vasárnapjától különösképpen is! Fiatal vagy idős, konfirmált vagy presbiter, megkeresztelt vagy kereső, kérem, jöjjön el hozzánk, és legyen más a vasárnapja, az élete, a helye már a földön, de a mennyben is! Szilágyi Sándor lelkész

7 TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy június 1-jétől megkezdte működését az Ibrány- Nagyhalászi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ. A járóbeteg szakellátó központban június 1-jétől az alábbi szakellátások igénybevételére nyílik majd lehetőség: általános belgyógyászat, diabetológia cukorgondozó, gastroenterológia, általános sebészet, általános traumatológia, általános szülészet-nőgyógyászat, általános csecsemő- és gyermekgyógyászat, általános fül-orr-gége gyógyászat, általános szemészet, általános bőr- és nemibeteg-ellátás, általános neurológia, ortopédia, urológia, reumatológia, pszichiátria, általános kardiológia. A szakellátások igénybevétele elsősorban előjegyzési rend alapján történik. Az előjegyzések kérésére mind személyesen mind pedig telefonon nyílik lehetőség. Az előjegyzést célszerű a szakrendelés igénybevételét megelőző 1-2 héttel korábban megkérni. Természetesen a rendelés forgalmától függően az adott napra is lehet személyesen vagy telefonon is időpontot kérni. Az előjegyzési rend 20 perces időközönként biztosítja a betegellátást. Az előjegyzéshez a TAJ- szám, név, születési idő, lakcím, illetve beutalási kötelezettség esetén a beutaló kódjának bemondása szükséges. Mindemellett a kollegák a telefonos elérhetőséget is meg fogják kérdezni a betegnek, annak érdekében, hogy az érintetteket a rendelés esetleges elmaradásáról ( pl. áramszünet, betegség) időben értesíteni tudják. A Ramfer Kft. megnyitotta új üzletét Nagyhalász, Arany János u sz. alatt. Mezőgazdasági gépek kenőanyagai hordós kiszerelésben is. Láncfűrész alkatrészek és vágódamilok akciós árban! Termékeinkről és árainkról érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: A járóbeteg szakellátó központban a betegfelvétel minden esetben a főbejáratnál található recepción fog történni, ahol kollegák kérni fogják a betegektől a beutalójukat, TAJ kártyájukat, személyi igazolványukat és lakcím kártyájukat. A recepción a kollegák sorszámot fognak osztani a regisztrációt követően. A betegellátás nem érkezési, hanem elsősorban előjegyzési rend mellett fog majd történni. A járóbeteg szakellátó központ 1-jei indulásával egyidejűleg a korábban Ibrányban és Nagyhalászban működő labor (vérvételi hely) és az Ibrányban működő fizioterápia is az új létesítménybe költözik. A fizioterápia mellett gyógytorna igénybevételére is lehetőség nyílik majd. A létesítmény elérhetősége a következő: Cím: 4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1. cím: Honlap: Telefonszámok: Járóbeteg szakellátás: 06/ ; 06/ Központi orvosi ügyelet: 06/ VÉDEKEZZÜNK A PARLAGFŰ ELLEN! A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló, legelterjedtebb gyomnövény, amely növény jelenléte egészségügyi problémákat és nagy gazdasági károkat idéz elő. A parlagfű hazai írtásáról 2005 óta törvény rendelkezik. A kötelező írtását közigazgatási területen önkormányzati rendelet határozza meg. Természetesen e mellett minden állampolgárnak kötelessége a saját telkét, udvarát tisztán tartani. Azonban mielőtt védekezni kellene a parlagfűvel szemben, az első lépés a megelőzés. Ha már megjelent a parlagfű, akkor a mezőgazdasági, mind a magán- és közterületeken hatékony védekezési módokat szükséges alkalmazni. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg vegyszeres gyomirtás. Az egyes ingatlanokon, valamint az ingatlan előtt húzódó járda és közút közötti területen, a parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének, bérlőjének kötelezettsége! Június 30-ig van arra mód, hogy az ingatlantulajdonosok, földhasználók a területükön elvégezzék a parlagfű-mentesítést. Ezt követően rendelhetik el a közérdekű védekezést, vagy szabhatnak ki bírságot. Azon ingatlantulajdonossal, ingatlanhasználóval szemben, aki június 30-ig a parlagfű és vegyes gyomnövény elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, Ft-tól Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság szabható ki. A ki nem fizetett bírságra késedelmi kamat szabható ki. A bírságot és késedelmi kamatot adók módjára kell behajtani, amelyről az APEH gondoskodik. Mindezek alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik a parlagfű- és gyommentesítési kötelezettség betartását, melynek elmulasztása esetén a bírság kiszabása kötelező. Ezt elkerülendő kérjük a lakosságot a gyommentesítési kötelezettség teljesítésére! Vattamány Gábor jegyző Paszabi Harsona 7

8 NYUGDÍJAS HÍREK TISZTELT PASZABI NYUGDÍJASOK! Az Akácvirág Nyugdíjas Egyesület napjai sem teltek események nélkül az elmúlt fél évben. A januári hónap a próbák hónapja volt, hiszen február elejére meghívást kaptunk Tiszabercelre, a farsangi mulatságra, ahonnan első helyezéssel térhettünk haza. Februárban a főszerepet a hagyományőrzés kapta, hiszen csigát készítettünk, mely a résztvevő tagjaink húsvéti asztalára került a finom levesbe. Március elején meglepetéssel készültünk az iskolások számára, hiszen mi is felléptünk a farsangon, nagy sikert aratva kicsik és nagyok körében egyaránt. Április elején a kótaji Idősek Szeretetotthona által rendezett tavaszi bálon vettünk részt. A hónap közepén kézműves szakkör keretében készítettünk (hímeztünk) húsvéti tojásokat, amelyeket az egyesület tagjai gyerekeiknek, unokáiknak adhattak nagy szeretettel. Májusban és júniusban elkezdtük a készülődést a Szőttesnapra: fellépő ruhát varrtunk, megkezdtük a tánc és énekpróbát. Május 28-án kirándulást szerveztünk Szlovákiába, ahol megnéztük Krasznahorka várát, majd eltölthettünk egy órát a betléri kastély meseszép parkjában. Ezt követően Kassára látogattunk el. Itt gyönyörködhettünk a Szent Erzsébet Székesegyházban és környékében, ahol a gyönyörű zenélő szökőkút is található. Nyugdíjas Egyesületünk a megalakulása óta először nyújthatott be pályázatot májusban az Önkéntes Központ Alapítvány által kiírt Önkéntesek hete programban való részvételre. Ennek eredményeképpen június 9-én és 10-én településünk önkormányzatának támogatásával önkéntes napot szervezhettünk községünkben, mely keretében virágosításra, buszmegállók és padok festésére került sor. Örömünkre szolgált, hogy önkéntes munkával hozzájárulhattunk, hogy Paszab még szebbé váljon. Itt szeretném megköszönni Tajthy Péter polgármester úrnak, Paszab Község Önkormányzatának a támogatását, valamint az egyesületünk tagjainak és a paszabi lakosoknak a segítségét, melyet a program megvalósítása során nyújtottak. Amint látják, zajlik az élet a nyugdíjas egyesület háza táján. Ezért kérem, hogy aki szeretne csatlakozni az egyesülethez, szívesen várjuk, hogy részese lehessen ennek az összetartó kis közösségnek. Engedjék meg, hogy írásomat egy versrészlettel fejezzem be, amely a nyugdíjas induló egy-egy versszaka. Nyugdíjasklub hová összejárunk Benne szintén otthonra találunk. Legyen minden együtt töltött óra Békesség és öröm hordozója. Mi lehet az írásomnak a vége, Legye köztünk, s a világon béke. Adjon Isten még sok boldog évet, Békességet, erőt, egészséget! Kovácsné Tar Ilona egyesületi elnök 8 Paszabi Harsona

9 ÓVODAI HÍREK OVI ÉS SULI HÍREK 2010/2011-es nevelési évben az óvodában két Acsoportban folyt a nevelő munka: a nagycsoportban 25 gyermek, a vegyes csoportban 22 gyermek iratkozott be. Ebben az évben fontos feladatunknak tartottuk a környezetvédelmet, amely a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendbentartásán alapult. A szülőkkel együttműködő, segítő kapcsolatot alakítottunk ki. Az iskola nevelőivel (első osztályos tanítóval) folyamatos volt a kapcsolattartás az óvodai iskolai átmenet zökkenőmentesebbé tétele érdekében. A következő ünnepélyek voltak az óvodában, amelyeket lázas készülődés előzött meg: télapó, karácsony, farsang, anyák napja, évzáró. Változatos programokat élményszerzési lehetőségeket biztosítottunk a gyermekeknek. Sétákat szerveztünk az őszi, téli, tavaszi évszakokban, együtt énekelhettek a gyerekek ismert dalokat a Hinta-Palinta Együttessel, jól szórakoztak a télapó és karácsonyi ünnepségen a zenés műsort adó Romwalter Duó-val. Megtartottuk a farsangi mulattságot, melyen óvodásaink ötletes jelmezeket öltöttek magukra. Anyák napján ünnepi műsor keretében énekekkel, versekkel és virággal köszöntötték a gyerekek az édesanyákat és nagymamákat. Gyermeknapon ismét a Romwalter Duó zenés, táncos műsorral szórakoztatta a gyerekeket. Az óvodai évzáró ünnepséget május 27-én tartottuk. Mindkét csoport az év közben tanult mondókákból, versekből, dalos játékokból adott műsort. Az ünnepség második részében a nagycsoportosok búcsúztak az óvodától, pajtásaiktól, óvónéniktől, dajkanéniktől, minden dolgozótól. Kedves óvodám, sok víg nap után. Itt a búcsúnap, indul a csapat. énekelte 17 búcsúzó óvodás. Az örömkönnyek itt is megjelentek a szülők szemében. Büszkén hallgatták gyerekeik búcsúverseit. A ballagó gyerekek ajándékot kaptak a szülőktől, a Kisebbségi Önkormányzattól, az óvónéniktől. A ballagó nagycsoportos gyerekek: Balogh Dorina Jázmin Bazsa Tímea Gadnai Gabriella Hocza János Zoltán Janóczki Miklós Márk Jóni Orsolya Jóni Roxána Karászi Ramóna Laczkó Zsolt Kristóf Lakatos Levente Németh Amanda Németh Kevin Oláh Márton Tóth Anett Tóth Rudolf Váradi Máté Bódi Amanda A nagycsoportosok búcsúzása után a gyerekek versekkel köszöntötték a nyugdíjba vonuló dajkanénit, Boriska nénit. Erőt, egészséget kívántak nyugdíjas éveire, megköszönték a sok kedvességet, törődést, amit kaptak tőle. Bíró Miklósné 27 évet dolgozott óvodánkban. Köszönetet mondunk lelkiismeretes, odaadó, gyermekszerető munkájáért, és kívánunk a továbbiakban is jó egészséget, sok boldogságot a következő évekre. Köszönjük a fenntartónak, a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulásnak és Paszab Község Önkormányzatának, hogy biztosították a munkánkhoz a feltételeket ebben a nevelési évben is. Köszönjük Szemők Valériának, aki a Hetednapi Adventista Egyház szeretetszolgálatától, az ADRÁ-tól játékokat ajándékozott az óvodás gyermekeknek. Köszönjük Hocza János óvodás, valamint Fekete Péter volt óvodás anyukájának, hogy játékokat adományoztak az óvodánknak. Hálásak vagyunk a szülőknek az együttműködésért. A nyárra jó pihenést kívánunk valamennyi óvodásnak és szülőnek! Kiss Pálné Óvodai koordinátor Paszabi Harsona 9

10 OVI ÉS SULI HÍREK A VILÁG 7 ÚJ CSODÁJA (3. osztály) Csodák nemcsak a mesékben léteznek, hanem mi, emberek is képesek vagyunk csodák létrehozására. A projekt során megtudtuk, mit neveznek a 7 új csodának, kik és hogyan választották meg csodáknak őket. Tájékozódtunk arról, hol helyezkednek el, bejártuk a világot, megismerkedtünk a földrészekkel, a térképpel. Megfigyeltük, mely korban épültek, kik és milyen célból építették őket. Megismerkedtünk különböző népcsoportokkal, bepillantottunk életükbe, hétköznapjaikba, szokásaikba és rájöttünk arra, hogy az emberek milyen sok mindenre képesek. A tanulók beszámoltak a megszerzett ismereteikről, s elmondták, nekik miért volt csoda a választott témájuk. A feldolgozás közben sokat fejlődött az osztály általános tájékozottsága, szókincse. Bővültek ismereteik a szövegfeldolgozás és internet használat terén is. Türk Ferencné JÓTÉKONYSÁGI BÁL PROJEKTÓRÁK AZ ISKOLÁBAN HONFOGLALÁS (5. osztály) Az 5. osztályban a magyar nép történelmének legfontosabb fejezete a honfoglalás. Az osztály tanulói ennek a hosszú és sok titkot rejtő korszak feltárására vállalkoztak. Csoportmunkában feldolgozták a honfoglaló magyarok vándorlásának legfontosabb állomáshelyeit az Urál hegységtől a Kárpátmedencéig, melyet a bemutató órán beszámoló formájában adtak elő. Megismerkedtek őseink életmódjával, a nomád pásztorkodással, a jurta szerkezetével, öltözködési szokásaikkal, hiedelem-világukkal, a 7 törzs ill. törzsfővel. A 7 törzsfő eljátszotta a vérszerződést, melyet esküvel pecsételtek meg. Felelevenítették a 3. osztályban tanult honfoglaláskori mondákat is. Összefoglaltuk a honfoglaló ősöktől kapott legértékesebb örökségeinket: szülőföld, anyanyelv, mondavilág, vallás, zene, öltözködés, régészeti leletek. A gyerekek által készített rajzoknak és tablóknak, a Feszty körkép tanulmányozása, a Honfoglalás zenéjének hallgatása és a Honfoglalás című film megtekintésének köszönhetően egy színes, kalandokkal teli világba csöppentek a tanulók. A bemutató óra másnapján tanulmányi kiránduláson vettek részt a gyerekek Ópusztaszeren, ahol átélhették a múltbeli eseményeket, azonosulhattak honfoglaló őseinkkel és megértették a honfoglalás történelmi jelentőségét. Tajthyné Csombók Ágnes SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK (8. osztály) A szenvedély, melyen nem tudunk uralkodni olyan, mint a lepke, mely a tűz fénye körül repked mindaddig, míg halálra perzselődik A 8. osztályosokkal projekt formájában dolgoztuk fel a szenvedélybetegségeket, hozzákapcsolva a tananyagban szereplő emberi szervezethez. Csoportokban folyt a munka, melynek során összegyűjtötték a szenvedélybetegségeket, kialakulásuknak okait, a függőséghez vezető út lépcsőit, a szervezetre gyakorolt hatását, megismerték a tüneteiket, idézeteket kapcsoltak a megfelelő droghoz, segítőközpontokat kutattak fel, figyelemfelhívó plakátot készítettek és végül hasznos tanáccsal látták el egymást. A gyerekekkel együtt fontosnak tartottuk a drogok megismerését, mivel egyre jobban veszélyeztetetté válnak, a serdülőkori problémák miatt nagyobb eséllyel nyúlnak a kínálkozó szerekhez. A projekthez kapcsolódó anyagot tankönyvekből, egészségtan könyvekből, drog prevenciós könyvekből, saját tapasztalataikból gyűjtötték össze a tanulók, segítségül hívva az Internetet is. Sorsodat magad formálod. Tőled függ, engedsz-e a kísértések csábításainak. Mielőtt döntesz, gondolkozz! MONDJ NEMET A DROGOKRA! Zólyominé Hajnal Angelika 10 Paszabi Harsona JÓTÉKONYSÁGI BÁL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK A RISZ tanulmányi versenyeken összesítésben is kiváló helyen szerepelt intézményünk. A 18 RISZ iskola között a 3. helyen végeztünk. - Újhelyi Anna 1. osztályos tanuló rajzversenyen III. helyezést ért el. - Bodó Krisztina 3. osztályos tanuló a hangos meseolvasó versenyen I. helyezést, mesemondó versenyen VI., helyesíró versenyen II. helyezést és matematika versenyen II. helyezést ért el. - Helyesíró versenyen Bodó Zoltán (6.o.) I. helyezést Tóth Márton (7.o.) IV. helyezést és Újhelyi Zsófia (8.o.) VI. helyezést ért el. - Természetismereti okosodó verseny: Bodó Zoltán, Tóth Márton és Újhelyi Zsófia alkotta csapat II. helyezést ért el. - Bessenyei nyelvészeti verseny: Mészáros Orsolya, Tóth Márton és Bodó Zoltán alkotta csapat II. helyezést ért el. - Történelmi versenyen Csotka Ferenc (5.o.) III. helyezést, Bodó Zoltán (6.o.) II. helyezést és Tóth Márton (7.o.) I. helyezést ért el. - Matematika versenyen Bodó Zoltán (6.o.) V. helyezést és Tóth Márton (7.o.) IV. helyezést ért el. A sportversenyeken is eredményesen szerepelt iskolánk. Az őszi labdarúgó-bajnokságban I. korcsoportban a kiskörzeti döntőn II. helyezést, a II. korcsoportban a kiskörzeti döntőn I. helyezést értek el.

11 OVI ÉS SULI HÍREK GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN Hagyományainkhoz híven május utolsó péntekén rendeztük meg az iskolai gyermeknapot, amit összekötöttünk a Turi Sándor emléknappal. Iskolánk névadójára emlékezve izgalmas Turi-vetélkedőn vehettek részt a felső tagozatosokból alkotott csapatok. A délelőtt zajló akadályverseny feladatai is kapcsolódtak a híres pedagógus életéhez, munkásságához, és halálához is, mivel a verseny egyik feladataként fel kellett keresni a sírját. Az iskolaudvarra visszaérkező csapatok tagjait ügyességi versenyszámokkal vártuk. Nagy sikere volt a zsákban futásnak, a kötélhúzásnak, de mindenek fölött a nutellás kenyérevő-verseny nyerte el a legtöbb gyerek tetszését. Ezen a napon hirdettük ki az egész tanévben zajló iskolai tisztasági verseny eredményét is. Nagyon szoros küzdelemben a 4. osztály vehette át a jutalmat, ami egy hatalmas dobostorta volt. Megérdemelték, megdolgoztak érte. Az eseménydús nap után minden gyerek apró gyermeknapi ajándékkal térhetett haza. Tóth Lajosné IRÁNY ÓPUSZTASZER! május 24-én, kedd reggel számos jókedvű gyermek várakozott iskolánk előtt, hogy elindulhassanak egy régóta várt utazásra. A nebulók a Csongrád megyei Ópusztaszert választották úticélnak, hogy egy kellemes napot töltsenek el a helyi Nemzeti Történelmi Emlékparkban. A buszon ülve gyorsan szálltak a percek és a km-ek. A lelkes paszabi ifjúság 11 óra tájban érkezett meg a nagyjából 2200 fős községbe. Első útjuk a híres Feszty körképhez vezetett, melyről már sokat hallottak a tanító néniktől. A magyarok bejövetele című körkép-festmény az Emlékpark legnagyobb vonzereje, amely hat, egymáshoz kapcsolt jelenetben tárja elénk a magyarok bejövetelének történetét a Kárpát-medencébe. A Rotundán belül (a körképnek is helyt adó kör alakú épületben) a Reneszánsz Panoptikum varázsolta el a kicsiket és nagyokat, ahol 11 kiemelkedő királyunk élethű mellszobra mellett 28 életnagyságú figura öt jelenetben mutatja be a kor divatját, vallását és művészetét. Innen a tanyai iskolához vezetett tanulóink útja. A 100 éves épület, annak berendezése (a fapadok, a szemléltetők, a katedra stb.), hangulata elvarázsolta a gyermekeket. Nagy volt az öröm, amikor kipróbálhatták a gólyalábat, illetve a tanyasi iskola közelében összetalálkoztak egy csendőrrel. Ezt követően az égre nyíló Csete-jurták, a Mammutfenyőház, valamint ennek 6,3 m-es átmérőjű faszelete nyűgözte le agyerekeket. Végül a IX. század világát idéző Nomád Parkba is ellátogattak, ahol honfoglalás-kori haditornával, fegyverbemutatóval fogadták őket. Az öröm tovább fokozódott, amikor a gyerekek íjászkodhattak és lovagolhattak is. Valamennyien fáradtan, de élményekkel, új ismeretekkel gazdagabban tértek haza. Bíró Krisztina Paszabi Harsona 11

12 BALLAGÁS ELBALLAGTAK NYOLCADIKOSAINK A szárny megnőtt üresen áll a fészek, Csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske alkonyati szélben Ma szárnyat bont egy sereg diák. (Ady Endre) Június hónapban országszerte ballagási ünnepségek és tanévzárók zajlanak. A ballagás igen szép ünnepe az emberi életnek, fontos állomása az emberré válás igyekezetének. Ez évben községünkben 19-én került sor az általános iskolai ballagási ünnepség megrendezésére. Idén 18 végzős tanuló vett búcsút iskolájuktól, egymástól, tanáraiktól, itt maradó volt diáktársaiktól. Tajthy Istvánné tagintézmény vezető ünnepi beszédében elmondta: Ünnepi alkalom ez a mai, iskolánk életében mindig a legbensőségesebb, legmeghatóbb órák. 18-an indultok most útra, vállatokon a jelképes tarisznya, a virág, mely emlékeket őriz meg számotokra, ugyanakkor útravalóként is szánjuk. Különböző módon élitek meg ezt a búcsút. Persze a diákévek nem zárulnak le számotokra. A diákévek egy jelentős szakasz ma véget ér, de szeptembertől egy új szakasz kezdődik, hiszen mindannyian középiskolások lesztek. Bízom abban, hogy jó szívvel és kellemes érzéssel idézitek majd fel az itt töltött éveket. Most, amikor búcsúzom tőletek a magam és a nevelőtestület nevében, azt kérem, hogy legyetek megfontoltak, szeressétek és tiszteljétek szüleiteket, a pedagógusokat, az iskolát, ahol tudást kaptatok. Az ünnepség keretein belül Tajthy Péter polgármester Újhelyi Zsófia kiemelkedő tanulmányi eredményt elért nyolcadikos diák részére adta át a Paszab Község Képviselő-testülete által alapított plakettet. Osztályfőnök: Terázné Tóth Ágnes Mátyás Norbert, Váradi Roland. Osztályfőnök: Szemők Valéria Balázs Mária Szabrina, Balogh Alex, Balogh Alexandra Vivien, Balogh Bence, Bancsó Daniella Stella, Bódi Norbert, Dancs Alexandra, Holczer Sándor, Horváth Henrik, Jakocska Bernadett, Jánóczki Kitti, Laczkó Evelin, Lakatos Zsolt, Oláh Eszter, Tóth József, Újhelyi Zsófia.

Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2013. július

Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2013. július Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám AKTUÁLIS Tisztelt Falubeliek! Az elmúlt újság megjelenése óta számos változás történt önkormányzatunk életében. A legfontosabb talán az, hogy 2013.

Részletesebben

DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10.

DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10. www.paszab.hu 2 DUATLON ÉS WELLNESS 2008. 2008. Június DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10. 2008. május 10-én újból megmozgathattuk testünket és ápolhattuk a lelkünket, hiszen egy napon került megrendezésre

Részletesebben

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Paszab Község Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 2. szám 2014. december ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV

AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV 2 EGYHÁZI HÍREK 2008. Szeptember AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV Együtt falu és egyház. Ez juthatott eszébe azoknak, akik 2008. államalapítási ünnepét (és a meghívót) komolyan vették és eljöttek templomunkba.

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar.

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A PetĘfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulói karácsonyi mħsort adtak elę az iskola fenyęünnepélyén. A Vackor MĦvészeti Óvodában

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Berczeli. Kedves tiszaberceliek! 2. Szépen díszített húsvéti tojásokat

Berczeli. Kedves tiszaberceliek! 2. Szépen díszített húsvéti tojásokat Ön a Berczeli Napló 126. számát tartja a kezében. XVII. évfolyam 1. szám, 2012. január-március 2012. januárjától az ISKOLA és az ÓVODA új vezetője Hegedűs Zoltán tagintézmény-vezető lett, helyettese Stefánné

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében.

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus A 2009/2010-es tanév végén is elballagtak iskolánk végzős diákjai, akiket igazgató bácsi köszöntött

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót XVIII. évf. 5. szám 2008. május A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót Nagyigmánd 775 éves ebben az esztendőben. Ez a szép kor nagyon kevés településnek adatik meg. Persze a mindennapi

Részletesebben