Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem"

Átírás

1 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A csapadék jellemzése 34. Lecke

3 A csapadék k mennyisége Egy F nagyságú területre lehulló esı mennyisége V=h*F [l, mm 3 ] 1 mm esı 1 m 2 felületre letre hullva 1 l vízmennyiséget jelent, l km 2 felületre letre hullva pedig 1000 m 3 vízmennyiséget jelent. Forrás: Hamza I.

4 Esıintenzit intenzitás - Az esı hullásának hevességét t az intenzitása adja: Jele: i Mértékegysége: [mm/perc=mm/min, mm/ó=mm/h mm/nap=mm/d] Az intenzitás s az idıegys egység g alatt lehullott csapadékmagass kmagasság: g: i=h/t illetve i=dh dh/dtdt Forrás: Hamza I.

5 A csapadék k hozama Ha az esı során n a földre f hulló vízmennyiség hozamát t tekintjük, k, akkor h F Q = = i F T A képletbk pletbıl l láthatl tható,, hogy a csapadékintenzit kintenzitás s (i) tulajdonképpen a csapadék k fajlagos hozamának (q) is tekinthetı. V h F h q = = = = T F T F T i Forrás: Hamza I.

6 h t = i o dt Forrás: Hamza I. Az esıkarakterisztikák alapelvei

7 Példacsapadék k karakterisztikája Növekvı, majd csökkenı esı karakterisztikája Forrás: Hamza I.

8 Montanari képlete az éghajlati valószínőségi csapadékfüggvény, a csapadékmaximum függvény h= a n T h T n a a csapadék k magassága, ga, a csapadékhull khullás s ideje, tényezı,, mely függ f a földrajzi f helyzettıl és s az éghajlattól, l, tényezı,, mely függ f a földrajzi f helyzettıl, l, az éghajlattól, l, a gyakoriságt gtól Forrás: Hamza I.

9 A csapadékmaximum függvf ggvény intenzitásra vonatkozó alakja: i = a T m ahol m = n 1 Forrás: Hamza I.

10 A csapadék k maximum függvf ggvény két k t alakja:

11 Különféle gyakoriságú csapadékmaximum függvf ggvények Forrás: Hamza I.

12 Csapadékmaximum függvf ggvények kettıs s logaritmikus ábrázolásban Forrás: Hamza I.

13 Az évi csapadékösszeg sszeg sokéves átlaga Cs év Forrás: Hamza I.

14 Forrás: Hamza I. Évi csapadékösszeg sszeg empirikus eloszlása: sa:

15 Kérdések a leckéhez A csapadék paraméterei Csapadék maximum függvény Évi csapadékösszegek Magyarországon

16 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

17 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

18 A csapadékmaximum kifejezése 35. Lecke

19 A p valósz színőségő évi csapadékösszeg sszeg Cs év, p = K p Cs év ahol K p szorzótényez nyezı függ a p valósz színőségtıl és s az évi csapadékösszeg sszeg C v variáci ciós s tényezt nyezıjétıl Forrás: Hamza I.

20 C v variáci ciós s tényezt nyezı térképe

21 K p meghatározása a C v variációs tényezı és a p valószínőség függvényében: Forrás: Hamza I.

22 Rövididejő nagycsapadékok meghatároz rozása Forrás: Hamza I.

23 A valósz színő legnagyobb csapadék Cs max Cs pot, Forrás: Hamza I.

24 Cs i Cs i F i Forrás: Hamza I. Egyszerő számtani átlag n Cs= Cs i= 1 Háromszögekre bontás : Csi 1 + Csi + Csi +1 = 3 i Cs n Cs i= 1 = n i= 1 az i állomáson mért m csapadék az i háromszh romszöghöz z tartozó átlagcsapadék az i háromszh romszög g területe i F i F i

25 Háromszögekre bontás Cs i Csi 1 + Csi + Csi +1 = 3 Cs n Cs i= 1 = n i= 1 i F i F i Forrás: Hamza I.

26 Medián n módszerm (más s néven n Thissen-poli poligonokok módszere) Cs n Cs i= 1 = n i= 1 i F i F i Cs i F i az i állomáson mért csapadék, az i állomáshoz tartozó sokszög g területe Forrás: Hamza I.

27 Hidrológia környezetmérnökök részére Izohiéták szerkesztése se Forrás: Hamza I.

28 Kis-Balaton Forrás: Hamza I.

29 Forrás: Hamza I. Hómérı állomás

30 A hóléh mennyisége V = f ( t, t min, t max, H, H v, t t ) t t min t max H H v t t a napi átlaghımérséklet a napi legkisebb hımérsh rséklet napi legnagyobb hımérsh rséklet a hóréteg h vastagsága ga a hóréteg h hóvízegyenh zegyenértéke a hótakarh takaró alatti talajfelszín n hımérsh rséklete Forrás: Hamza I.

31 Kérdések a leckéhez Csapadék paraméterek Csapadéktérképek Hó csapadék mérése

32 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

33 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

34 A légkör vízszennyezıi 36. Lecke

35 A légkör alapösszetétele A légkör összetétele a keletkezése óta A Föld keletkezésekor: fıleg H 2, He, CO 2, NH 3, CH 4, N 2, CO, H 2 O alkotja (redukáló hatású légkör) vulkáni mőködés: gázok H 2 O fotodisszociáció: O 2 UV hatására: O 3 élet kialakulhat a tengerekben fotoszintézis: O 2 -t termel (oxidáló hatású légkör) kb. 300 millió éve a maihoz hasonló volt az O 2 -szint CO 2 -szint: csökkent a földtörténet során Forrás: Zseni A.

36 Forrás: Zseni A. A légkör jelenlegi összetétele

37 A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-monoxid* (CO) 11,5 g/km. Színtelen, szagtalan gáz, amely szén és szénhidrogén tüzelıanyagok tökéletlen égése során keletkezik széndioxid helyett. Nagyvárosi területeken a levegı CO tartalmának 80%-a belsıégéső motorokból származik, a tökéletlen égés eredményeként. Százszor erısebben kötıdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így kiszorítja az oxigént a vérünkbıl. Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése. Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, elısegíti a koszorúér-elmeszesedést, szőkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza a vér oxigénszállító képességét. *50 km/h sebesség esetén személygépkocsi átlag kibocsátása, a Közlekedéstudományi Intézet évi adatai alapján.

38 A légkör szennyezıi (közlekedés)) Szén-dioxid (CO 2 ) 169,2 g/km. Színtelen, szagtalan gáz, amely természetes alkotóeleme a Föld légkörének. Fosszilis tüzelıanyagok elégetésével szintén nagy mennyiségben kerül a légkörbe. Elsıdleges üvegházhatású gáz. A közúti közlekedésbıl származik a globális CO 2 kibocsátás harmada.

39 A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-hidrogének (CH) 1,75 g/km PAH-vegyületek Policiklikus aromás szénhidrogének. Két vagy több benzolgyőrőt tartalmazó szén-hidrogének, több száz vegyület. Antropogén eredető szerves gázszennyezık. A háztartási kibocsátásokon túl a gépjármőforgalom is felelıs a PAH szennyezésért. Legismertebb PAH-ok: benzapirén (BaP), benzantracén, ciklopentopirén, dibenzantracén, 1-metil-fenantrén. Hatásaik: rákkeltık, mutagének, károsítják az immunrendszert. Ha a születés körüli idıszakban jutnak be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését. A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO szerint az I. veszélyességi kategóriába tartozik, egészségügyi határértéke lakóterületen 1 nanogramm/m 3. (A budapesti Margit körúton már 54 nanogramm/m 3 értéket is mértek.)

40 A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-hidrogének (CH) 1,75 g/km VOC (Illékony szénhidrogének) Elsıdleges forrásuk a közlekedés (35%). Hozzájárulnak a füstköd képzıdéséhez. Amennyiben egyes vegyületei a születés körüli idıszakban kerülnek az emberi szervezetbe, súlyos felnıttkori következményei lehetnek. Közvetlen hatásuk: fejfájás, hányinger, szédülés. Olefinek Az egyszeresen telítetlen alifás szénhidrogének csoportja. A bennük található kettıs kötés (telítetlenség) következtében lényegesen nagyobb a reakcióképességük, mint a telített paraffinoknak. Egyes szakértık szerint az olefineknek szerepük van az ún. talajközeli ózon képzıdésben, ezért a benzinek olefintartalmát korlátozzák. A szén-hidrogének keletkezésének elsıdleges forrása a közúti közlekedés.

41 A légkör szennyezıi (közlekedés) Nitrogén-oxidok (pl.: NO 2, NO) 1,48 g/km NO 2 (nitrogén-dioxid): Vörösesbarna, szúrós szagú, a levegınél nehezebb gáz. Erıs oxidálószer és heves reakcióba lép éghetı és redukáló anyagokkal. Reagál vízzel, salétromsavat és nitrogén-oxidot képezve. Megtámadja az acélt nedvesség jelenlétében. A gáz és a gız egyaránt izgatja a szemet, a bırt és a légzıszervet. Belégzése tüdıvizenyıt okozhat, nagymértékő expozíció halálhoz is vezethet. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Genetikus károsodást is okozhat az emberben.

42 A légkör szennyezıi (közlekedés) NO (nitrogén-monoxid): Színtelen gáz, amely erıs oxidálószer és reakcióba lép éghetı és redukáló anyagokkal. Levegıvel érintkezve nitrogén-dioxid szabadul fel belıle. A nitrogén-monoxid izgatja a szemet és a légzıszervet. Belégzése tüdıvizenyıt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat methaemoglobin képzıdést. Magas expozíció halált okozhat. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Szaga nem figyelmeztetı, ha toxikus koncentrációban van jelen. Nitrogén-monoxid keletkezhet magas hımérsékleten a levegı oxigénjébıl és nitrogénjébıl, illetve nitrogén tartalmú vegyületek elégetésekor. Ezek a folyamatok leggyakrabban belsı égéső motorokban játszódnak le, de jelentıs NO-forrás az ipar és a biomassza égetés is. Városi környezetben elsısorban a gépjármőmotorok felelısek a NO és a NO 2 szennyezésért.

43 A légkör szennyezıi (közlekedés) Légköri aeroszolok 0,0993 g/km A levegıben, mint közegben diszpergált állapotban elıforduló, folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskék. Az aeroszol részecskék élettartama néhány perctıl akár több hónapos idıtartamig terjedhet a részecskék méretétıl és tömegétıl függıen. Méretük 0,001 és 100 mm közé esik. Az egészségre gyakorolt hatásuk függ a méretüktıl, ugyanis a nagyobb mérető szemcsék megakadnak az orrunkban, míg az egészen kicsik lejutnak a tüdı mélyére. Tartalmazhatnak kormot, szerves anyagokat, nehézfémeket, azbesztet. Nagy részük rákkeltı. Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszol képzı anyag már egészen kis mennyiségben is nagyon káros lehet. Az azbeszt belégzés útján kerül az emberi szervezetbe és rákot vagy azbesztózist okozhat. A közúti forgalom is felelıs a levegıben megtalálható azbesztszennyezésért (a fék- és kuplungtárcsák kopása következtében). Hazánkban országos programok szolgálnak az azbesztmentesítésre. A légköri aeroszolok képzıdésében nagy szerepe van a gépjármőforgalomnak. A dízel üzemő jármőveknek számottevı az aeroszol kibocsátása, de a kerekek is felverik a port,

44 A légkör szennyezıi (közlekedés) Kén-dioxid (SO 2 ) Színtelen, szúrós szagú mérgezı gáz, amely fosszilis tüzelıanyagok elégetésekor keletkezik. Magas kéntartalmú kıszenet vagy kıolajat felhasználó erımővek szintén jelentıs kén-dioxid források. A kén-dioxid a levegı nedvességtartalmával kénessavat ill. kénsavat képez, melynek eredménye a savas esı. A természetes folyamatokon túl a főtés, az erımővek és a dízelüzemő motorok felelısek a SO 2 kibocsátásért. Egészségügyi hatások: nagyobb mennyiségben köhögést, görcsöt, tüdıödémát, tudatzavart és halált is okozhat.

45 A légkör szennyezıi (közlekedés) Ózon (O 3 ) Az ózon három oxigén atomból álló, kékes színő, jellegzetes szagú, nagyon mérgezı gáz. A szagára jellemzı, hogy még 500 ezerszeres hígításban is érezhetı. Folyékony állapotban sötétkék, szilárdan pedig ibolyaszínő. Igen erıteljes oxidálószer, könnyen bomlik, és a belıle felszabaduló atomos oxigén agresszívan reagál környezetével. Ezért is használjuk fertıtlenítésre, fehérítésre és ivóvíztisztításra. A sztratoszférában elıforduló ózonpajzs (20-22 km magasságban) elnyeli a Napból érkezı ibolyántúli sugárzás jelentıs hányadát. Azonban a troposzférikus (felszín közeli) ózon káros egészségügyi hatásokat okoz. Az ózon magas koncentrációja fokozott fizikai fáradtságot, köhögést, a szájban, az orrban, a torokban szárazságérzést, a szem kivörösödését, könnyezését, duzzadását válthatja ki. Az ózon a tüdıben meggátolja az ott lévı makrofágok mőködését, valamint különbözı enzimek mőködését is. Közvetlenül árt a növényeknek, oxidálja, pusztítja azok zöld leveleit, virágait. Gátolja a fotoszintézist és a gyökérlégzést, ami szintén a növény pusztulásához vezethet. Már 60 ppm ózon a felére csökkenti a fotoszintézis mértékét egyes növényeknél.az ózon a szmog fı komponense is egyúttal, másodlagos légszennyezı, napfény hatására keletkezik a kipufogógázokból.

46 Kérdések a leckéhez A légkör alapösszetétele A légkör szennyezıi közlekedésbıl Az ózon és kártétele

47 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI Nitrogén-dioxid Vegyjel és leírás Nitrogén-dioxid, NO 2 Az NO 2 vöröses-barna, szúrós szagú, savas kémhatású gáz. Nagyon reakcióképes, erősen oxidáló, korrozív

Részletesebben

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása 1.1. Bevezetés 1.2. A természetes légkör kémiája, különös tekintettel a savas es!re 1.3. A csapadék keletkezése, különös tekintettel a savas es!re 1.4. A kénsav

Részletesebben

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre Dr. Rudnai Péter közegészségtan-járványtan szakorvos főosztályvezető főorvos Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben

Veszélyes anyagok azonosítása

Veszélyes anyagok azonosítása Veszélyes anyagok azonosítása Szerkesztette: Barta Vámos László 2005.12.13. 1 Új kihívások a vészhelyzetek kapcsán A vegyi anyagok sokfélesége (minőség) Tömegtermelés (mennyiség) A szállítás veszélyes

Részletesebben

BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W3 DOHÁNY KLÓNNAL

BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W3 DOHÁNY KLÓNNAL BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W DOHÁNY KLÓNNAL 2004. AZ ÓZON (O ) Az ózon egy különleges gáz, melyet a atmoszférában való elhelyezkedése alapján két csoportba sorolunk. A magas légköri (sztratoszférikus)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Körmendi Krisztina krisztina.kormendi@gmail.com Solymosi József solymosi.jozsef@zmne.hu AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA

Részletesebben

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc VESZÉLYEK - HATÁSOK Technikai eredetű veszélyek csoportosítása érvényesülés szerint Típus Megnyilvánulás Védekezés potenciális látens permanens transzponált Meghibásodás, elhasználódás, üzemzavar, baleset,

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék)

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék) Oldal: 1/9 Felülvizsgált verzió 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név (27%N) CAS szám Nem alkalmazható (keverék) EINECS szám Nem alkalmazható (keverék) Szinonima

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszék VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA MAGYARORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSEIN Tudományos Diákköri Dolgozat Témavezető: Konzulensek:

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Magyar Tudomány, 2014/5. szám, 594-602. o. EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Faragó Tibor c. egyetemi tanár Tibor_Farago@t-online.hu Bartholy Judit tanszékvezetı

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Ne égesd el! - második, bővített kiadás Budapest, 2006

Ne égesd el! - második, bővített kiadás Budapest, 2006 I M P R E S S Z U M Ne égesd el! - második, bővített kiadás Budapest, 2006 A Levegő Munkacsoport kiadványa Szerkesztette, írta: Lenkei Péter Grafikus: Lenkei Péter Lektorálta: Simon Gergely Felelős kiadó:

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

MILYEN LEGYEN BUDAPEST? ÉGHAJLATVÁLTOZÁS. Az utcák és terek évezredekig voltak a közösségi kapcsolatok színterei. Ezeken találkoztak,

MILYEN LEGYEN BUDAPEST? ÉGHAJLATVÁLTOZÁS. Az utcák és terek évezredekig voltak a közösségi kapcsolatok színterei. Ezeken találkoztak, 1 2 Gyakori, hogy egy város fejlôdésének érzékeltetésére toronyházak és fôutak képeit mutatják. Valójában egy nagyváros nem akkor civilizáltabb, ha fôútjai vannak, hanem ha egy gyermek triciklivel könnyen

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben