Farsangi készülõdés. Saját készítésû álarcokkal készülnek a farsangra a Kerekerdõ Óvoda Maci csoportjának ovisai. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farsangi készülõdés. Saját készítésû álarcokkal készülnek a farsangra a Kerekerdõ Óvoda Maci csoportjának ovisai. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ"

Átírás

1 4 Nem fáznak 8 A kultúra lovagjai Közel ezerkétszáz mázsa fát vettek át az arra jogosultak a tél folyamán a nyíregyházi önkormányzat jóvoltából. A NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén felhalmozott fa a szociálisan hátrányos helyzetûekhez jut el. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a Kultúra Lovagrendje nemzetközi tanácsadó testülete javaslata alapján Kultúra Lovagja címet adományozott 12 ország 36 személyiségének. X X. é v f o l y a m, 4. s z á m február 8. Farsangi készülõdés Fotó: Máté János Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ lett az új neve annak az intézménynek, amely az alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatások mellett február elsejétôl a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonának is a mûködtetôje. Az intézményhez tartoznak továbbra is a bölcsôdék, valamint a Családok Átmeneti Otthona. SZERZÔ: MIKITA ESZTER 2013-tól jogszabályi változás miatt az alapellátási feladato- Saját készítésû álarcokkal készülnek a farsangra a Kerekerdõ Óvoda Maci csoportjának ovisai Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ kat biztosító intézmények nevében meg kell jelölni a település nevét is. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ alapellátási feladatokat lát el, melynek keretében február 1- jétôl a Gyermekek Átmeneti Otthonát is mûködteti. Fakivágást végez a NYÍRVV Nonprofit Kft. február 9-én (szombaton) a Bocskai utca 1 3. szám alatt. A munkálatok során két japán akácot vág ki a társaság, melyek veszélyeztetik az alattuk és Ezt a szolgáltatást hatóság utasítására, illetve kérelemre veheti igénybe a szülô, vagy a gyermek, ha a kiskorú fejlôdése átmenetileg nem biztosított a családban. A Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonában jelenleg Fakivágás a Bocskai utcán mellettük húzódó közmûvek biztonságos üzemeltetését. A fakivágás miatt az útszakaszon 7 12 óráig részleges forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért a gépjármûvezetôk türelmét kérik. telt ház van, 16 fô testi, lelki, szellemi és érzelmi fejlôdésérôl gondoskodnak a szakemberek. A kiskorúak egy évet tölthetnek el az intézményben, ami indokolt esetben fél évvel meghoszszabbítható. Felmarták az utat 1700 négyzetméternyi szakaszon marták fel az aszfaltot a Széchenyi utcán. A buszállomás elôtti rész már szinte járhatatlanná vált, a balesetveszélyes szakasz tavasszal új burkolatot kap. A Széchenyi utca buszállomás elôtti része már nem kátyúzható, ezért a teljes aszfaltszônyeget le kell cserélni. A Vasgyár utcai keresztezôdéstôl a kisvasút sínpárjáig érô mintegy 75 méter hosszú útszakasz elöregedett, az aszfaltburkolat alatt még a régi koc- kaköves út látszik. Az 1700 négyzetméteres szakasz új aszfaltburkolatot is kap. A NYÍRVV Nonprofit Kft. jelenlegi felmérései szerint több mint 20 olyan nyíregyházi utca van, amelyet jelentôsen tönkretett a tél, de ez a szám az évszak végéig elôreláthatóan tovább emelkedik majd. Ezeket a munkálatokat a technológia miatt azonban legkorábban csak áprilisban lehet elkezdeni, addig úgynevezett hideg kátyúzásos eljárással javítják a nagyobb úthibákat a városban. (További részletek a 4. oldalon.)

2 Napról napra A HÉT NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Ez is történt az elmúlt napokban február 1. péntek Egy öt és fél éves nyíregyházi kisfiúért, Mátéért szerveztek segélykoncertet az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdô Tagintézményében. A Gombóc együttes úgy gondolta, a cél érdekében, segítô szándékkal koncertet ad Máté kortársainak február 2. szombat Kosaras ünnepnap volt a szombat a Bujtosi Szabadidô Csarnokban. Elbúcsúzott az élvonaltól a legenda, Sitku Ernô, a Marso-Vagép NYKK játékosa. Nyíregyháza polgármesterétôl egy gyûrût kapott ajándékba. További részletek a 10. oldalon február 4. hétfõ Interaktív kiállítás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk a Paksi Atomerômûvel. Filmekkel, szimulátorokkal mutatják meg, hogyan mûködik az atomenergia, és mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerômû. A tájékoztató kamion a Kossuth téren február 13-áig várja az érdeklôdôket február 6. szerda 1000 roma nô szakképzését indította el az Európai Unió, az Emberi Erôforrások Minisztériuma, az Országos Roma Önkormányzat. A megyébôl több mint 100-an vehetnek részt a programban, óvodai dajkának és szociális gondozónak képezik ôket február február 1. péntek Rockzene a Bencs Villában, különleges koncertnek adott otthont a kiállítóterem. Molnár Péter elôadásában Mozart, Vivaldi és Haydn dallamai csendültek fel gitárra áthangszerelve, sôt, az érdeklôdôk egy basszusgitár-oktatáson is részt vehettek február 2. szombat Disznótorost tartottak a Jósavárosi Görög Katolikus Egyházközségben szombaton. A disznótoros egyben a görög katolikus farsangi bál elôkészülete is volt, a nap folyamán készült malacságokkal a bál vendégei este már a vacsoraasztalnál találkozhattak február 5. kedd 2013-ban Kassa Európa kulturális fôvárosa. A rendezvénysorozat január án vette kezdetét. A zenei programokban Magyarországot a nyíregyházi Nap együttes képviselte. Nagysikerû koncerttel öregbítették hazánk és Nyíregyháza hírnevét. Cégbírósági adatmódosítás Még a cégek fele sem tett eleget Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében cégbírósági bejelentési kötelezettségének. Február 1-jén járt le a határidô, azoknak a cégeknek, amelyek elmulasztották a határidôt, azt javasolják: minél elôbb tegyenek eleget a változásbejegyzéssel kapcsolatos rendelkezéseknek. SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 17 ezer céget tartanak nyilván mûködô cégként, amelyeknek eleget kellett tenniük cégbírósági bejelentési kötelezettségüknek. A cégtörvény tavaly márciusban hatályba lépett módosítása szerint idén február 1- jéig minden március 1- je elôtt bejegyzett gazdasági társaság tagjának, illetve a képviseletükre jogosultaknak be kellett jelenteniük adóazonosító jelüket, születési helyüket és idejüket, illetve édesanyjuk nevét. A cég képviseletére jogosultaknak a székhely, telephely, fióktelephely használatának jogszerûségérôl is nyilatkozniuk kellett. A Nem változnak a keretszámok Sajtóközlemény Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere a mai napon döntött egy tényfeltáró munkacsoport létrehozásáról annak érdekében, hogy a Nyíregyházán található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által használatba vett eszközök körül kialakult helyzetet megvizsgálja. A munkacsoport feladata, hogy az elmúlt napokban a sajtóban egymásnak ellentmondó, sok esetben megalapozatlannak, a valós tényekkel ellentétesnek tûnô információk nyomán kialakult helyzetet objektív és elfogulatlan módon feltárja. Különös tekintettel arra, hogy az önkormányzat ide vonatkozó Jövô tanévben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, az eddig indított szakok mindegyikén folytatódik az államilag finanszírozott képzés. Újdonság, hogy a felsôoktatási intézményben felsôfokú szakképzés is indul, a kétéves képzésben résztvevôk ifjúságsegítô és szociális munka asszisztensi végzettséget szerezhetnek. Az Egészségügyi Kar február 14-én felvételi tájékoztató napra várja a leendô hallgatókat. SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE A 2013/14-es tanévtôl jelentôs változásokkal kell szembenézniük a felsôoktatási intézményeknek, de ez a Nyíregyházán mûködô Egészségügyi Kart csak alig érinti. A keretszámok itt nem változnak. Orvos és egészségtudományi területre, nappali tagozatra 373, levelezô tagozatra pedig 334 fôt vehetnek fel, a társadalomtudományi területre pedig nappali tagozaton 158, levelezôn pedig 396 diák tanulhat. Az Egészségügyi Kar minden eddig indított szakán folytatódik az államilag finanszírozott képzés. Mentôtiszt szakon 65-en tanulhatnak, védônôképzésben 60, szülésznôképzésben 65, ápolóképzésben pedig 55-en vehetnek részt, egészségügyi szervezô szakon 85 hallgatóval, szociális munka szakon pedig 30 hallgatóval indul a törvény módosító rendelkezései még december 30- án megjelentek a Magyar Közlönyben, és a Nyíregyházi Törvényszék is közzétette honlapján azt a tájékoztatót, amely részletesen tartalmazza, hogy milyen adatokat milyen úton kell módosítani. A legtöbb cég a február 1-jei határidô elôtt csupán néhány nappal tett eleget kötelezettségének, míg az év során naponta átlagosan 40 adatmódosítási kérelem érkezett be, addig január 24-én már 242 darab. Ez a szám folyamatosan nôtt, január 28-án már 510 darab kérelmet küldtek be a cégek jogi képviselôi. A határidôig a megyében a gazdasági társaságok kevesebb mint fele, 34 százaléka tett eleget kötelezettségének. A határidô elmulasztása esetén a cégbíróság hivatalból jogosult a mulasztó cégekkel szemben eljárni. A cégek adatainak feldolgozása várhatóan egész évben tart, azoknak a cégeknek, amelyek elmulasztották a határidôt, azt javasolják: minél elôbb tegyenek eleget a változásbejegyzéssel kapcsolatos rendelkezéseknek. képzés. Az intézményben a jövô tanévtôl változás, hogy felsôfokú szakképzés indul: a kétéves képzésben résztvevôk ifjúságsegítô és szociális munka asszisztensi végzettséget szerezhetnek. A 2013/14-es tanévre február 1-je és március 1-je között jelentkezhetnek a továbbtanulás elôtt állók, a felvételi kérelem beadható papír alapon vagy elektronikus úton. A leendô hallgatók a felvételi részleteirôl a felvi.hu weblapon tájékozódhatnak. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán február 14-én felvételi tájékoztató napot szerveznek az intézménybe jelentkezôknek, a leendô hallgatók rendhagyó órákat is láthatnak, hogy megismerjék az Egészségügyi Kar képzéseit. rendeleteinek megfelelôen az oktató-nevelô munka érdekeit szem elôtt tartva, Nyíregyháza MJV tulajdonának sérelme nélkül történt-e az eszközök használatba vétele. A munkacsoport ma megkezdte munkáját, és február 7-éig kell teljes körû jelentést készítenie az eszközök átadás-átvételérôl, annak körülményeirôl, az önkormányzati rendeleteknek való megfelelésrôl. A munkacsoport február 7-én, lapzártánk után fejezte be a teljes körû vizsgálatot. Ennek eredményérôl következô lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat. Nyíregyháza, február 5. Rendes Sándor sajtószóvivô

3 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Díszes vendégség az ország szeme elôtt Nyíregyháza Budapesten Nyíregyháza lesz a díszvendége az év legnagyobb turisztikai vásárának, a budapesti Utazás Kiállításnak. A kitüntetô címhez nagymértékben hozzájárult, hogy Nyíregyháza turisztikai szempontból sikeres évet zárt. Az értékét csak növeli, hogy tavaly Debrecen volt a fókuszban, mégis újra térségünk kapja a plusz figyelmet, ráadásul komoly versenytársakat megelôzve. Kiváló pályázat ros 110 négyzetméteres standon, központi helyen mutatkozik majd be. A rendezôk mintegy látogatót várnak. Az országos Utazás Kiállításon az érdeklôdôk mellett természetesen a szakma képviselôi, turisztikai szolgáltatók, utazási irodák is részt vesznek. A nyíregyházi TDM iroda munkatársai ezért nagy erôvel készülnek arra, hogy magas színvonalon mutassák be a legfontosabb turisztikai attrakciókat, kulturális programokat, emellett pedig játékokat, vetélkedôket terveznek nyereményekkel. A standot felkeresô vendégeket színvonalas prospektusokkal várják az informátorok. A kiadványok átfogó képet adnak Nyíregyházáról és a Nyírségrôl, a helyi turisztikai vállalkozásokról, többek között a szálláshelyekrôl és az éttermekrôl. Sikeres évet zártak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetôje lapunknak elmondta: már így, év elején is látszik, hogy 2013 izgalmas év lesz a turizmus szempontjából Nyíregyházán, ahogy az volt az elmúlt esztendôben is. Tavaly több mint 121 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták Nyíregyházán, ami 6 százalékkal meghaladja a évi vendégéjszaka számát. Ez köszönhetô a turisztikai szervezetek és az önkormányzat összehangolt marketingmunkájának, valamint annak, hogy a megyeszékhelyen pezsgô A város két éve sokat tesz azért, hogy a helyi idegenforgalom fejlôdjön. Tavaly egy pályázatot nyújtott be a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment azzal a céllal, hogy az országos turisztikai kiállításon díszvendég legyen Nyíregyháza. A Hungexpo Budapesti Vásárközpont kiválónak minôsítette a pályázatot, így február 28. és március 3. között a kiállításon még nagyobb figyelmet kaphat a szabolcsi megyeszékhely. A vákulturális élet és számos kikapcsolódási lehetôség várja az idelátogatókat. A turisztikai iroda vezetôje év tervei között említette, hogy folytatni szeretnék azokat a kampányokat, amelyek az elmúlt évben már beváltak. Továbbra is találkozhatunk a városunkat népszerûsítô óriásplakátokkal a fôvárosba vezetô fô útvonalak mentén, új kampány indul a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen Romániában. A bu- dapesti Utazás Kiállításon túl, számos hazai és külföldi, turisztikai szempontból jelentôs rendezvényen képviseltetik majd magukat. Nemrégiben érkeztek haza Pozsonyból, majd Kassáról, ahol megkezdôdött a Kultúra Fôvárosa rendezvénysorozat, melyen természetesen bemutatkozik Nyíregyháza is. Tavaszra lengyel és szlovák utazási irodák képviselôit hívták a városba, akiket konkrét csomagajánlatokkal várnak. A fôszezonra elkészül egy Nyíregyháza turisztikai értékeit bemutató, több nyelvû DVD film. Megéri csatlakozni Mogyorós Judit képviseli a TDM szervezet mögött lévô Nyírség Turizmusáért Egyesületet, mely a turizmusban részt vevô gazdasági társaságokat, vállalkozásokat tömöríti. Nagyon fontos, hogy ne csak a statisztikákban legyen kimutatható Nyíregyháza tu- risztikai népszerûsége, hanem az ezzel foglalkozó szereplôk, vendéglátók, szállásadók is sikeresnek ítéljék meg a szezont. Az egyesület elnökét többek között arról kérdeztük, hogyan látják a szereplôk, hogyan értékelik az elmúlt évet. Mogyorós Judit azzal kezdte: mára már látszik, hogy szépen letisztul a TDM-tagság. A szervezethez csatlakozó gazdasági szereplôk belátták, hogy megéri üzletpolitikai szempontból hozzájuk csatlakozni. A számos kiállításon való részvételi díjat a vállalkozók nem tudnák önerôbôl finanszírozni, így a TDM-mel való megjelenésük kézzel fogható hasznot is hoz számukra. A budapesti Utazás A hét témája AKTUÁLIS Kiállítás is kiváló lehetôség a bemutatkozásukra, hiszen nem egy standdal jelenünk meg, hanem egy 110 négyzetméternyi élménystanddal. On-line kampány Hamarosan két on-line kampányt is indítanak a kiállításhoz kapcsolódva. Az egyikkel osztálykirándulást lehet majd nyerni, valamint lesz egy több generációt érintô akciójuk is, Hozd magaddal a nagyit! avagy Nagyi nélkül? Soha! címmel, amelyben arra bíztatják a fiatalokat, hogy a nagyszülôkkel együtt, különbözô korosztályok ismerhessék meg városunk turisztikai látványosságait február 8. 3

4 A hét témája AKTUÁLIS NYÍREGYHÁZI NAPLÓ A hômérséklet-ingadozást nem bírja az aszfalt A nyíregyházi utakban soha nem látott károkat okozott az idei tél. Sokakban felmerül, hogy annak ellenére, hogy az idén nem volt rendkívüli hideg, mégis kátyúk sokasága tarkítja az utakat. A NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei felkészültek az úthibák kijavítására. Elkezdôdtek az elôkészítô munkálatok. A téli idôjárás az utóbbi években idén okozta a legnagyobb kárt a nyíregyházi utakban. Elsôsorban az elöregedett útszakaszok mentek tönkre az erôs hômérséklet-ingadozás miatt. Nem támogat javítást az Európai Unió A éves utak repedéseibe a napközben befolyt víz éjszaka megfagyott, szétfeszítve a burkolatot, az aszfalt a forgalom hatására kipergett, így városszerte kisebb-nagyobb kátyúk keletkeztek óta egyébként nincs pályázati lehetôség útfelújításokra, és az Európai Unió sem támogatja a helyreállítást, pedig már kész tervek voltak a Korányi Frigyes, az Arany János, az Árpád utca, valamint a Csaló köz felújítására. Ezeken az útszakaszokon kívül a legkritikusabb állapotú a Széchenyi utca buszállomás elôtti része, melyen a teljes aszfaltszônyeget le kell cserélni. Az útszakasz annyira tönkrement, hogy február közepén a NYÍRVV Nonprofit Kft. felmarta a burkolatot, mert ez talán kevésbé balesetveszélyes, mint a jelenlegi állapot, és amint az idôjárás megengedi, újraburkolja a teljes szakaszt tudtuk meg. A tél derekán egyébként több mint 20 olyan nyíregyházi utca van, amelyet jelentôsen Kamarai hozzájárulás A kamarai regisztráció elsôdleges célja, olyan világos, átlátható, a gazdasági viszonyokat reálisan tükrözô országos nyilvántartás elkészítése, mely nyilvános és bárki számára térítésmentesen hozzáférhetô a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. A nyilvántartás alapján nemcsak új üzleti partnereket kereshetnek a vállalkozások és egyéb szervezetek, hanem segítséget nyújt a nagyközönség részére is egy-egy megbízott vállalkozó kiválasztásához. A évi CLVI. törvény értelmében az ötezer forintos kamarai hozzájárulás megfizetése kötelezô minden vállalkozás számára, tárgyév március 31. napjáig. A évi díj megfizetése minden olyan vállalkozás számára elôírás, mely szervezet január elsején mûködött. Minden vállalkozásnak, kivéve a kizárólag mezôgazdasági tevékenységet, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet végzô szervezete- tönkretett a hideg évszak, és ez a szám elôreláthatóan tovább emelkedik majd. A NYÍRVV Nonprofit Kft. felkészült a helyreállításra, és a tavalyihoz képest kétszer annyi, 1000 tonna, csaknem 55 millió forint értékû meleg aszfaltot tervez felhasználni az utak karbantartásához. Ezeket a munkálatokat a technológia miatt azonban legkorábban csak áprilisban lehet elkezdeni, addig társaságunk a csapadékmentes napokon úgynevezett hideg kátyúzásos eljárással javítja a nagyobb úthibákat a városban, erre a célra egyébként elôreláthatóan 100 tonna aszfaltot használunk fel kaptuk a tájékoztatást a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakembereitôl. A tavalyihoz képest kétszer annyi meleg aszfaltot terveznek felhasználni az utak karbantartásához ket, melyek az elôzô évben eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek, idén a kamarai hozzájárulás megfizetését kell teljesíteniük a székhely szerinti, területi kereskedelmi és iparkamarának (tehát több megyében mûködô telephelyek esetében is csak egyszer kell megfizetni). Amennyiben a vállalkozás nem kérte felvételét a nyilvántartásba, vagy újonnan alakult, abban az esetben regisztrációra is kötelezett a hozzájárulás megfizetése mellett, melyet elektronikusan is megtehet a kamara honlapján hozzáférhetô adatlapon. A kamarai hozzájárulás megfizetésével a gazdálkodás nem lesz automatikusan a kereskedelmi és iparkamara tagja, ez továbbra is a cégvezetô döntése, de a díj fejében jogosult térítésmentes szolgáltatások igénybevételére, melyek a napi munkájában jelentôs segítséget jelentenek. Ilyen szolgáltatások a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási tanácsadás, az üzleti partnerkeresés, a pályázat- és rendezvényfigyelés. Az üzleti partnerkeresés megkönnyítésére hozta létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az szolgáltatást, mely minden regisztrált vállalkozás adatait tartalmazza, és a hasonló jelentôs éves díjjal járó adatbázisok minden elônyét biztosítja ingyenesen. Fontos tudnivaló, hogy a kötelezô regisztráció nem azonos az építôiparban már két éve létezô építôipari regisztrációval, tehát az építôipari vállalkozásoknak ebben a rendszerben is kérniük kell nyilvántartásba vételüket és meg kell fizetniük a kamarai hozzájárulást. További információk: Sz.-Sz.-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nyíregyháza, Széchenyi utca 2., telefon: 42/ (x) Nem fáznak a rászorulók Közel ezerkétszáz mázsa fát vettek át az arra jogosultak a tél folyamán a nyíregyházi önkormányzat jóvoltából. A NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén felhalmozott mintegy kétezer mázsa fa, valóban a szociálisan hátrányos helyzetûekhez jut el. Keczkó János, közterületfenntartási-irodavezetô lapunknak elmondta: A rászorulók névsorát a Human-Net Alapítvány és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat állította össze, majd az alapítvány elbírálása és az átvétel ütemezése alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. központi telephelyén vehették át az igénylôk a tûzifát. A Tüzér utcai telephelyen csaknem 2000 mázsa fa állt a szociálisan hátrányos helyzetû családok rendelkezésére, mely az év során elvégzett faápolási, fakivágási és gallyazási tevékenység során gyûlt össze január közepéig pontosan 1194 mázsát már szétosztott társaságunk a rászoruló családok között. Eddig az idôpontig 440-en kaptak értesítést arról, hogy jogosultak a tûzifára, közülük 365-en át is vették a családonként meghatározott 3 mázsa mennyiséget. 33 idôs, beteg embernek, illetve mindazoknak, akik nem tudták megoldani a fa elszállítását, a NYÍRVV Nonprofit Kft. juttatta el a fûtôanyagot. Jelenleg a NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén még rendelkezésre áll további 800 mázsa fa, melyet a rendkívül hideg idôjárás esetén a krízishelyzetben lévô emberek között lehet szétosztani a város támogatásának köszönhetôen tájékoztatott Keczkó János február 8.

5 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Nyíregyházán színes a civil élet évi NEA és más pályázati lehetôségek címmel civil konferenciát tartottak a városházán. A Nemzeti Együttmûködési Alap kollégiumvezetôi az idei év pályázati lehetôségeirôl, a lebonyolításban történô fôbb változásokról és a évi (CLXXV) 175. törvény, a civil törvény fontosabb paragrafusairól tájékoztatták a civil szervezetek képviselôit. SZERZÔ: MIKITA ESZTER Az év eleje mozgalmas idôszak a civil szervezetek számára, hiszen ilyenkor jelennek meg az aktuális pályázati lehetôségek. Nyíregyházán nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezek a szervezetek hiteles forrásból tájékozódjanak a lehetôségekrôl. Ezért is rendezték meg a civil konferenciát. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: Nyíregyházán Nagyon fontos munka, amit a civil szervezetek végeznek nagyon gazdag, színes civil élet mûködik, közel 700 szervezet van a városunkban, ebbôl 460 az Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság Civilházzal közvetlen kapcsolatban van. Nagyon fontos munka, amit ôk végeznek, az önkormányzattal együttmûködve. Nyíregyháza költségvetésében az idén is szerepel a civil alap, amelyre pályázhatnak a nonprofit szervezetek. Ezt a fórumot is azért tartjuk fontosnak, hogy az érintettek lehetôleg még az év elején képet kapjanak a pályázati lehetôségekrôl, hogy tudják tervezni az évet és a programjaikat. A civil szervezetek az idei pályázatoktól elsôsorban kiszámíthatóságot várnak. Az idei az elsô olyan év, amikor már februárban lehet pályázni, tavasszal pedig az elbírálások után rendelkezésükre áll a programok megvalósításához szükséges tôke. A városházán megtartott konferencia segít a szervezeteknek eligazodni a pályázati lehetôségek világában. Gégény Béla, a Kelet Karitász Alapítvány kuratóriumi titkára szerint: Az a jó, ha a kormányzat, megértve a civilek ismerethiányát, helybe jön, és azokkal az ismeretekkel lát el bennünket, amelyek révén jó pályázatokat tudunk írni, teljes körû az információnk és akkor nem lesz visszadobott és félreértett pályázat. Hanem konkrét célra, konkrét feladatokra és remélhetôleg hatékonyan tudunk pályázni. Az elôadások után a részt vevô civileknek lehetôségük nyílt arra is, hogy feltegyék kérdéseiket a szakembereknek. A hét témája INFORMÁCIÓK Tallózzunk mezején régen volt idôknek Ezzel a címmel mutatta be legújabb mûsorának egyik gyöngyszemét a Nyírség Táncegyüttes a Budapesti Operettszínházban a Martin György Néptáncszövetség által rendezett Néptáncantológián. Az immár 7. alkalommal is Kiválóan Minôsült Együttes címet nyert társulat 1985 óta 27 alkalommal szerepelt a Néptáncantológián, amely az elôzô év legjobb együtteseitôl mutatja be a legjobb koreográfiákat egy színes és látványos színházi mûsor keretében. A Nyírség ezúttal a Nyíregyháza környéki bokortanyák tirpák táncanyagából készített koreográfiáját mutatta be, melynek alkotói Kácsor István és Kácsor-Ignácz Gabriella voltak. Csak homok és titok... címû mûsorával legközelebb a Móricz Zsigmond Színházban mutatkozik be a társulat a Táncfarsang keretében, március 8-án. A mûsor a lokálpatrióta nyíregyháziaknak szól, s a város számos, régi titkáról is fellebbenti a fátylat február 8. 5

6 Napról napra HÍREK NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Nyolcszáz óra jégidô az iskoláknak Este nyolcig nyitva Több mint 800 óra jégidôt vásárolt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei tanévben is a mûjégpályát üzemeltetô egyesülettôl. A város általános iskolásainak így lehetôségük nyílik arra, hogy tanítási óra keretein belül kipróbálják ezt a téli sportot. SZERZÔ: MIKITA ESZTER Jókedvû gyerekektôl hangos minden délelôtt a Bujtosi Szabadidô Csarnoknál lévô mûjégpálya. A város általános iskoláiból érkezô diákok testnevelésóra keretein belül próbálkoznak egy élen siklani a jégen. Minden héten egy tanítási órát töltenek el itt. Ilyenkor a gyerekek mozognak, de nem a megszokott iskolai környezetben. Nyíregyháza önkormányzata a 2012/2013-as tanévben is Jogállami kerekasztal-beszélgetés Jogállami kerekasztal címmel országos rendezvénysorozatot szervez a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület. A kerekasztal-beszélgetéseken az Alaptörvényrôl, alkotmányosságról, a közjogi berendezkedés aktuális kérdéseirôl és a választójogi változásokról hallhatnak az érdeklôdôk. A nyitórendezvénynek Nyíregyháza adott otthont. SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE Alaptörvény, alkotmányosság, közjogi berendezkedés és választójog. Ezek a témák kerülnek napirendre a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Jogállami kerekasztal országos rendezvénysoroza- tán. Tordáné dr. Petneházy Judit, az egyesület alelnöke azt mondta: a program célja az, hogy az állampolgárok megismerjék az Alaptörvényt, mert azzal kapcsolatban sok kérdés merül fel. A rendezvénysorozat kereté- Rendészeti képzés az Abigélben A mûvészeti képzések mellett két évvel ezelôtt indult el az elsô belügyi rendészeti évfolyam az Abigél Többcélú Intézményben. A szak hamar népszerûvé vált a diákok körében, ebben a tanévben már két osztály is indult, több mint ötven fôvel. A rendvédelmi ismeretek elsajátítása mellett a tanulóknak lehetôsége nyílik arra, hogy ingyenesen jussanak hozzá a segéd-motorkerékpáros KRESZ elméleti képzéséhez. A közismereti tantárgyak mellett ugyanis közlekedési ismereteket is tanulnak, így nem kell részt venniük külön tanfolyamon, és ezért fizetniük február 8. ben az ország több pontján, többek között Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Pécsett, Szombathelyen és Sopronban kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek. A tapasztalatok szerint ugyanis az embereket a sajtóhíreken túl vásárolt jégidôt az iskolásoknak annak érdekében, hogy minden gyermeknek lehetôsége legyen kipróbálni ezt a sportot is. Rendes Sándor, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának sajtószóvivôje elmondta: Úgy látjuk, hogy idén is nagyon jó helyre került az a több mint 10 millió forint, amit erre fordítottunk. Egyrészt a szándék az volt, hogy a téli sportokkal is lehetôségük nyíljon a gyerekeknek megismerkedni, másrészt pedig nem titkoltan az is, hogy a tanórán kívüli foglalkozásban máshol is tudjanak mozogni. A több mint 800 óra jégidô gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a város összes iskolájának valamennyi gyereke aki érdeklôdik a téli sportok iránt lehetôséget kap, hogy kipróbálja a korcsolyázást. Az oktatási intézményeknek nagy segítség a város felajánlása. Ezzel a lehetôséggel is biztosítani tudják, hogy a gyerekeknek változatos mozgásformákban legyen részük. A korcsolyázás, mint szabadidôs elfoglaltság pedig az osztályközösségre is jó hatással van. Megerôsítette ezt Bakó Gáborné, a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanára is, aki szerint nagyon fontos az, hogy a gyerekek mindennap sportoljanak. A pedagógus kifejtette: Nagyon sokat köszönhetünk az önkormányzatnak, hogy megadta nekünk ezt a lehetôséget. A diákoknak március 31-éig van lehetôségük arra, hogy korcsolyát húzzanak és kipróbálják magukat a jégen. is érdeklik az Alaptörvénnyel kapcsolatos kérdések. Az országos programsorozat február 1-jén kezdôdött, a nyitórendezvénynek Nyíregyháza adott otthont. Egy nagynevû egyesület Nyíregyházát választotta programsorozata elsô helyszínéül mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a téma pedig az Alaptörvény, az alkotmányosság, illetve a választójog, ami elsô hallásra túl elméletinek tûnhet, de a kerekasztal-beszélgetésen inkább a gyakorlati kérdések kerültek napirendre. A rendezvényen felléptek a Bánffy György Kulturális Szalon tagjai, valamint Pregitzer Fruzsina és Császár Angéla. Veteményest is készíteni Hogyan kell zöldségágyást készíteni, borsót, sárgarépát termeszteni, többek között ezt tanulták meg két nyíregyházi iskola diákjai a Tanyapedagógia program segítségével. A kísérleti jelleggel indított programot a nyíregyházi pedagógusok támogatják, sôt, szerintük a kerettantervbe is be kellene emelni, mert sok gyerek életében elôször találkozott a hagyományos vidéki élettel. A nyíregyházi tanyaprogram az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület segítségével valósult meg Nyíregyházán. A Móra Ferenc mellett az Evangélikus Általános Iskola egy alsós osztálya is részt vett a programban. Az iskolák azt szeretnék, ha idén is lenne Tanyapedagógia gyakorlat, amelyen minél több gyermek vehetne részt. Február elsejétôl meghosszabbított nyitva tartással várja az ügyfeleket a nyíregyházi okmányiroda: minden hétköznap reggel 8 és este 8 óra között tart nyitva. Az ügyfélszolgálat eddig heti 24 órában tartott nyitva, mostantól heti 60 órában áll az ügyeket intézôk rendelkezésére. SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE Folyamatosan tele van az ügyféltér a nyíregyházi okmányirodában, és emiatt hosszú a várakozási idô. Ezen szeretne változtatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala. Január 1-jétôl került át az okmányiroda a járási hivatalhoz, a nyíregyházi járás területén élôk számára a megyeszékhely mellett Rakamazon és Újfehértón áll rendelkezésre ilyen intézmény. A nyíregyházi okmányirodában 170 ezren intézik ügyeiket, ott naponta ügyfél fordul meg. A gyorsabb ügyintézés érdekében február 1- jétôl minden munkanapon meghosszabbított nyitva tartással, reggel 8 és este 8 óra között várják az ügyfeleket. Az ügyintézéshez nemcsak személyesen lehet idôpontot kérni a nyíregyházi okmányirodában, hanem telefonon az os és az es számokon is, illetve lehetôség van elektronikus idôpontfoglalásra is az ügyfélkapun át.

7 Emberek érdekességek ÉLETUTAK Kain Albert vasúti alagútépítô Az ismeretterjesztés és elsôsorban az erdélyi utazás és örökségturizmus szervezôjeként szeretne Pápai Ferenc tarpai, nyugalmazott tanár, idegenvezetô maradandó emlékmûvekkel tisztelegni megyénk jeles embere, Kain Albert vasúti alagútépítô emléke elôtt, s ezzel kifejezni az utókor megbecsülését is. Pápai Ferenc ezúton mutatja be a vasúti szakember életútját és tájékoztatott a tervezett emlékmû részleteirôl is. Kain Albert olyan neves személyiség, aki a térséghez kötôdve meghatározó szerepet töltött be a hazai vasútépítésben. Nagykállóban, az akkori megyeszékhelyen született december 26-án december 6-án Budapesten halt meg. Örök nyugalomba a nyíregyházi izraelita temetôbe helyezték. Tevékenysége a századforduló idején a vasútépítés hôskorának második, úgynevezett befejezô szakaszára esett. Az alagútépítés nemzetközi szaktekintélyévé avatta sokoldalúsága, s ezt bizonyítja, hogy egyaránt tervezett, épített, felügyelt és ellenôrzött. A történelmi Magyarország terepviszonyai bôven adtak erre lehetôséget, s a gyakran változó munkahelyeken foglalkoztatott mérnök nehézségekkel teli munkája során számos rendkívülit alkotott az utókor számá- A fényképezés: adottság és tanulás Ötödikes volt, amikor az egykori Úttörôházban mûködött egy fotószakkör, amit Kulcsár Lajos bácsi vezetett. Egyik osztálytársa hívta, menjenek együtt. De ôt inkább egy jó film vonzotta a moziban. Egyezséget kötöttek: elmentek a fotószakkörre, másnap pedig megnézték a filmet. Boros György fotómûvész sorsa ekkor pecsételôdött meg. SZERZÔ: MIKITA ESZTER A fotószakkörön csodák történtek: a sötétben elôhívták a filmet, majd amikor felkapcsolták a villanyt, meglátták az alkotást. Ez egy gyermeknek óriási élményt jelentett. Dicsôség volt jobb képet készíteni, mint a másik. Minden csütörtökön összeültek, megnézték, ki mit alkotott. Néha feladatot is kaptak, Lajos bácsi pedig bírálta a képeket február 8. ra. Sokféle meghatározó elôadásban fejtett ki gazdag szakirodalmi és közéleti tevékenységet. Többek között elsônek tartott ismeretterjesztô elôadásokat és gyakorlati bemutatókat a csíkszeredai diákok számára a lóvészi alagútnál, a Karakó-hídnál, mely az akkori Magyarország, és Románia máig is legmagasabb vasúti völgyhídja. Emlékek a fontosabb vasútépítkezésein A MÁV megbízásából ô szerkesztette a Magyarország címû könyvet, melyet több nyelven is kiadtak. A repre- zentatív kiadvány hazánkat akarta bemutatni a külföld számára vasútföldrajzi szempontból. Ez a példaadó munka adta az ötletet, hogy az erdélyi vasutak útikalauzát én is elkészítsem jegyezte meg Pápai Ferenc. Tervezetem szerint fontosabb vasútépítkezésein emléktáblát helyeznénk el. Ezek a következô színhelyek: Kelenföld, Máramarossziget Körösmezô-országhatár, Csíkszereda Gyimes- országhatár, Fiumei köralagút, Pozsonyi alagút, Nagybereznye Uzsok-országhatár, Déda Gyergyószentmiklós (a székely vasutak befejezô szakasza), a Nyugati Pályaudvar Boros Gyuri mert a városban és a szakmában mindenki így ismeri a technikai alapokat ott tanulta meg, majd önmagát fejlesztette ban az országos Középiskolai Fotópályázatról díjjal tért haza Nyíregyházára. Mivel a '70-es évek második felében nem volt fotómûvészeti fôiskola Magyarországon, természettudományos érdeklôdésével tanult tovább vegyésznek, Veszprémben. Közben a Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiójában a legjobbaktól volt lehetôsége tanulni. Szakmai alapjaira technikai finomítások rakódtak, sokat változott szemléletmódja, elképzelése a stúdióban eltöltött évek alatt. A fotómûvész a nyolcvanas évek elején visszatért Nyíregyházára. Jó kiállításokat, remek hangulatú megnyitókat rendeztek, amelyek mind megtermékenyítették a fényképezést. Munkái nem csupán Magyarországot járták be, hanem eljutottak Helsinkibe, Kotka városába, Ungvárra, Munkácsra, Iserlohnba, Kajaaniba, Rzeszówba és Vilniusba is. Azt vallja, egy kép születéséhez nem szükséges különleges hangulat, elég hozzá az, hogy a mûvész egyszerûen vágányhálózata. Gyimesbükk ezeréves határnál: A rajzolt, tervezet szerinti emlékmû, egy 80x50 centiméter nagyságú márványtábla, mély és domborcsiszolással. Kôszikla alapon a Gyimesbe, Deáky András turisztikai portáján, magánterületen helyeznénk el. Egy kiegészítô magyarázó táblával együtt, s ezen Kain Albert életrajzával, fotókkal, térképekkel ismertetnénk munkásságát. (A kivitelezéshez támogatók jelentkezését is várják a szerk.) Az emlékmû tervezett avatása május 13. lenne, egy idôben a zarándokvonatok 1000 éves határhoz való érkezésekor. csak van. Amikor viszont már a fizikai megjelenítésen van a hangsúly, ô jobban igényli a toleranciát és a nyugalmat. Szerinte a fényképezéshez vele született adottság és legalább ugyanannyi tanulás is szükséges. Nézete szerint ennek a mûvészeti ágnak az iskolarendszerben lenne a helye, fôleg most, amikor az egylövetû digitális gépekhez már bárki hozzájuthat. De azért, mert valaki gépet fog a kezébe, attól az még nem lesz szellemi teljesítmény. Lehet jó a kép, de még egy ugyanolyat a nem tanult ember nem tud létrehozni. Ha fotómûvészetrôl beszél, fontosnak tartja, hogy a kép készítôje mit gondol a fényképezésrôl... Ha most visszamehetne az idôben és eldönthetné, hogy moziba megy vagy fotószakkörre, akkor nem biztos benne, hogy nem a mozit választaná. NYÍREGYHÁZI NAPLÓ A kultúra lovagjai A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a Kultúra Lovagrendje nemzetközi tanácsadó testülete javaslata alapján Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Lovagja és posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozott 12 ország 36 személyiségének. A kitüntetô kultúra lovagja címet megyénkbôl ketten is viselhetik a jövôben. Vajda László (Tiszaeszlár) kovács Vajda László képviselte városunkat között a Bayonne francia partnervárosunkban hagyományosan decemberben megrendezett Európai Karácsonyi Falu nemzetközi kézmûves vásáron. Vajda László, a kihalófélben levô kovács szakma tárgyi emlékeinek gyûjtôje. A Népmûvészeti Egyesület Megyei Szervezetének 28 éve tagja, 2008-tól az egyesület elnöke, a kovács szekció vezetôje. Hagyományteremtô munkája során 12 tanítványának adta át a szakmai fogásokat, a mesterséget gyermeke, László viszi tovább a családban. Közösséget összetartó munkája is magas szintû ben temetôi lélekharangot készített Tiszaeszlárnak. Alkotásaiban, elôadásaiban a népi tárgyalkotó kultúra jelképrendszerét tekinti vezérfonalának. A Népmûvészet mestere, Király Zsiga-díjas kovács, népi iparmûvész. Kerekes Miklós (Ajak) polgármester Ifjúként a cifrapitvart kutatta és népi hagyományok fennmaradásáért dolgozott. Szorgalmazója és támogatója a település néptáncegyüttese megalakulásának, általuk a helyi viselet és az ajaki leánytánc népszerûsítésének. Polgármesterként a néprajzi tájegység hagyományainak szorgalmazója, kulturális értékeinek gyarapítója. Számos jelentôs találkozó és fesztivál kötôdik nevéhez. Szlogenjük szerint: Ajak, ahol az értékek találkoznak!. Dr. Szabó Gyula 60 éves lenne 60. születésnapján a testet gyógyító orvosra, a lélek épülését szolgáló mûvészre, az egy tömbbôl faragott emberre emlékezünk. Nyíregyházán született január 24-én dr. Szabó Gyula, a Jósa András Kórház általános és érsebész fôorvosa. Közismertségét sikeres gyógyító tevékenységének, mûvészi teljesítményének és tiszteletre méltó emberi tulajdonságainak is köszönhette. Sokoldalú érdeklôdésével, tehetségével fiatalon kitûnt iskolatársai közül. Kiválóan tanult, versmondó versenyeket nyert, hegedült, énekelt. Érettségi után nehéz döntés elé került, hiszen az orvosi és a mûvészi pálya egyaránt vonzotta. Érzékletesen vall életének errôl a meghatározó mozzanatáról, még negyedszázaddal késôbb, sikeres orvosként is: A pályaválasztás gyötrelmes volt. A kiemelkedô felvételi eredmény látszólag eldöntötte a dilemmát. Orvos lett, elhivatott gyógyító ember. Azonban a mûvészetekhez is hû maradt. Mindkét területen gyorsan és megérdemelten lett elismert.szenvedélyes lokálpatrióta volt. Büszkén vallotta magát nyíregyházinak: Úgy érezte, szabolcsinak lenni nemcsak társadalmi hátrány, hanem elsôsorban gazdag örökség és élethosszig tartó felelôsség is ban a Nyíregyháza Város Díszpolgára címmel tüntették ki. Fájdalmasan korán távozott közülünk. Dr. Szabó Gyula egész életében érezhette családja, barátai, tanítványai szeretetét. Az 1977-es Ki Mit Tud döntôjétôl élete végéig orvosként és mûvészként is tapasztalhatta a város, a megye és betegei, közönsége megbecsülését. (Bôvebben a nyiregyhaza.hu oldalon.) Dr. Szabó Géza általános és érsebész

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu 2 ÉPÜL A KÖRFORGALOM 3 FELNÕTTKORBA ÉRTEK. Nyíregyházi Sportcentrum néven mûködik tovább az önkormányzat tulajdonában nonprofit kft. formában a cég, amely az ügyvezetõ szerint felnõttkorba ért. 4 MINÕSÍTETT

Részletesebben

ELKEZDÕDÖTT A SÓSTÓI SÉTÁNY ÉPÍTÉSE

ELKEZDÕDÖTT A SÓSTÓI SÉTÁNY ÉPÍTÉSE SZERKEZETKÉSZ A TÖMBKÓRHÁZ. Jól halad a Tömbkórház mindhárom tömbjének építése. Megkezdõdtek a belsõ szigetelések, a nyílászárók beépítése és a gipszkartonozás. 3 6 RÉGI PROBLÉMÁK... A közgyûlésen tárgyalták

Részletesebben

A SZÍNHÁZ KIRÁLYAI ORSZÁGOSAN KIMAGASLÓ TÁMOGATÁS A KÓRHÁZNAK TRENDI NYÍREGYHÁZA BÜNTETÕFELJELENTÉS AZ MSZP RÁGALMAZÁSA MIATT 30 ÉVE SZÍNPADON...

A SZÍNHÁZ KIRÁLYAI ORSZÁGOSAN KIMAGASLÓ TÁMOGATÁS A KÓRHÁZNAK TRENDI NYÍREGYHÁZA BÜNTETÕFELJELENTÉS AZ MSZP RÁGALMAZÁSA MIATT 30 ÉVE SZÍNPADON... 4 5 7 10 12 MÁTÓL FORGATAG. Mától megnyitja kapuit a Kossuth téren az idei Karácsonyi Forgatag, ami külsejében és programjaival a karácsonyvárás méltó helyszínévé válik. ÁTADTÁK A MEGYEI PRIMA-DÍJAKAT.

Részletesebben

NAGYBAN GONDOLKODIK AZ ERÕMÛ ÚJ TULAJDONOSA

NAGYBAN GONDOLKODIK AZ ERÕMÛ ÚJ TULAJDONOSA 2 KÉPESLAP SZIGLIGETRÕL 3 KÉZBESÍTIK... Nyíregyháza önkormányzata a napokban postázza az érintetteknek a fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt.

Részletesebben

Útjavítás úton-útfélen. Még tart a nyílt közbeszerzési eljárás, de a tervek szerint június közepén indulhatnak az útjavítási munkálatok Nyíregyházán.

Útjavítás úton-útfélen. Még tart a nyílt közbeszerzési eljárás, de a tervek szerint június közepén indulhatnak az útjavítási munkálatok Nyíregyházán. 11 Bábos bemutató A színházi évadnak lassan vége, mégis premierre készülnek Nyíregyházán. Az Aranyos tarajos azonban nem a kôszínházban kerül színre, hanem a Korzó Bevásárlóközpontban. 12 Séta védett fáink

Részletesebben

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR VÁLTOZATLAN PARKO- LÁSI DÍJAK. Nem változtak a parkolási díjak Nyíregyházán. A bérletek érvényességét már második éve naptól napig számítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4 8 9 RENDHAGYÓ BESZÉLGE- TÉS BÁRÁNY

Részletesebben

JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK AZ ÉRKERTBEN. A polgármesteri. kiderült, a másfél milliárdos projektet a kivitelezõ határidõre befejezi.

JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK AZ ÉRKERTBEN. A polgármesteri. kiderült, a másfél milliárdos projektet a kivitelezõ határidõre befejezi. JELENTÕS IDEGENFOR- GALMI ADÓBEVÉTELEK. Eddig 23 millió forint folyt be idegenforgalmi adóból 2014-ben Nyíregyházán. Tavaly ebbõl az adónembõl 41 millió forint került a város kasszájába. 2 3 4 MEGÚJULNAK

Részletesebben

KUTYÁT PÓRÁZON! FOLYTATÓDIK A TÁVHÕREKONSTRUKCIÓ A VÁROSBAN

KUTYÁT PÓRÁZON! FOLYTATÓDIK A TÁVHÕREKONSTRUKCIÓ A VÁROSBAN 3 5 NYÍREGYHÁZA SIKEREI. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere újévi köszöntõiben az összefogás erejét és sikerét hangsúlyozta, hiszen az eredmények mögött a nyíregyházi emberek munkája és kitartása

Részletesebben

Nyitott városháza, Mikulással

Nyitott városháza, Mikulással 4 A Térfigyelõk tíz új térfigyelô kamerának köszönhetôen nem csupán a lakosság érezheti magát nagyobb biztonságban, hanem a rendôrség munkája is könnyebb lesz. 8 Ételosztás A szabolcsi megyeszékhelyen

Részletesebben

CSAK AZ A SZÉP, ZÖLD GYEP

CSAK AZ A SZÉP, ZÖLD GYEP 2 3 4 6 11 13 SHOP STOP NYÍRVV 2015. Idén is folytatódnak a városüzemeltetõ cég által tervezett fejlesztések Nyíregyházán. Egyebek mellett megújulnak járdák és utak, illetve lesz bõven városszépítõ akció

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

SÓSTÓN JÁRT A TÉL...

SÓSTÓN JÁRT A TÉL... BÚÉK 2015 2 A JÉGGEL CSAK A BAJ VAN. A tél sok örömet, de ugyanakkor sok veszélyt is rejt. A korcsolyázni vágyók legyenek körültekintõek az élõvizeken. 3 TÁMOGATTÁK AZ EGÉSZSÉGESEBB KÖZÉTKEZTETÉST. Nyíregyháza

Részletesebben

IDE VELED, RÉGI KARDUNK!

IDE VELED, RÉGI KARDUNK! BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG (?) A városlakókat érintõ kérdésekrõl beszélgettünk Sigmond Sándor fõkertésszel, aki a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorának vendége volt. 4 6 OLTATNI KELL A KUTYÁ- KAT. Május

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

NAPFÜRDÕZNI MÁR LEHET

NAPFÜRDÕZNI MÁR LEHET 3 4 6 8 10 12 KERÜLÕN JÖVÜNK. Már tart a nyugati elkerülõ második ütemének építése. Mi az elsõt teszteltük, a legrövidebb utat keresve a városba. A Tó utca a nyertes... LÉPCSÕ-HÁZIREND KAPCSOLATOK. Rzeszówban

Részletesebben

Nagyok és Aranyosak. A két közgyûlés között történt események felsorolásakor nem lehetett elmenni amellett a sajnálatos

Nagyok és Aranyosak. A két közgyûlés között történt események felsorolásakor nem lehetett elmenni amellett a sajnálatos 4 Csökken a rezsi 8 Szteppcipõben Februárban kapják meg a távfûtéses lakások tulajdonosai az elsô csökkentett fûtésszámlát. A kormány a rezsiköltségek 10 százalékos csökkentését kezdeményezte több közüzemi

Részletesebben

AKASZD SZÖGRE A CUMIDAT!

AKASZD SZÖGRE A CUMIDAT! KIJAVÍTJUK. Örömteli jövõkép kisebb bosszúságot okozó hétköznapok. Derûlátásra ad okot a sok felújítás, aszfaltozás, bõvítés... SIKERES ÉVET ZÁRHAT A VÁROSÜZEMELTETÉS Noha még nincs vége az idei esztendõnek,

Részletesebben

LEGEK AZ ÁLLATPARKBAN TOMBOL A NYÁR! TÁMOGATOTT ÉTKEZÉS NYÁRON IS

LEGEK AZ ÁLLATPARKBAN TOMBOL A NYÁR! TÁMOGATOTT ÉTKEZÉS NYÁRON IS SÉTÁNY ITT ÉS OTT. Készül a rekortánpálya a Sóstói-tó körül. Ezzel a munkafázissal már hamarosan elkészül a sétány. 2 3 5 10 LEGEK AZ ÁLLATPARKBAN HAVEROK, BULI DIÁKMUNKA? Felkerült a táblákra a vakáció,

Részletesebben

ügyvezetôje elmondta, a telephely-pályázatokra

ügyvezetôje elmondta, a telephely-pályázatokra 10 Három õsbemutató a színház repertoárján Sokak örömére, megelégedésére szolgált a Móricz Zsigmond Színház elôzô évadbeli mûsora, így aztán nem voltak könnyû helyzetben az augusztus végén kezdôdô évad

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. egyedi zene, egyedi autó

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. egyedi zene, egyedi autó A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban bérlakásokból kilakoltatnak a bankok kivárnak, ugyanakkor a Miskolc Holding 168 bérlakás esetén kezdeményezte a

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK KAMIONOK KITILTVA! NINCS TOVÁBB, EZERREL KEVESEBB KAMION NYÍREGYHÁZÁN

VÁLTOZÁSOK KAMIONOK KITILTVA! NINCS TOVÁBB, EZERREL KEVESEBB KAMION NYÍREGYHÁZÁN 3 5 KOCKÁRÓL KOCKÁRA ÉPÜL. A tervek szerint halad az építkezés az új LEGO gyárban Nyíregyházán. Már a kivitelezési munkálatok utolsó simításait végzik, folyik a a használatba vételi engedélyeztetés. VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS TÁBOROK, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSOK A SZÜNIDÕBEN

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS TÁBOROK, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSOK A SZÜNIDÕBEN 4 5 8 10 12 14 ÉPÜL AZ ELKERÜLÕ. A Nyíregyházát nyugatról elkerülõ fõút második ütemének építési munkálatai jól haladnak mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója. BIZTONSÁGBAN...

Részletesebben

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek Szerencsi V. SZERENCS TRIATLON HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 13. szám 2013. szeptember 13. További részletek a 10-11.

Részletesebben

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY 2 TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS. Bár a hõmérõ higanyszála még megközelítette a 20 fokot a héten, de a Magyar Közút megyei igazgatósága és a NYÍRVV Nonprofit Kft. is felkészült a téli idõjárásra. 4 ÁTADTÁK A BORBÁNYAI

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Kezdődnek az agrárkamarai választások

Kezdődnek az agrárkamarai választások FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Kezdődnek az agrárkamarai választások Február 1-én kezdődnek az agrárkamarai választások, megyénkben először február 4-én Hódmezővásárhelyen adhatják le voksaikat

Részletesebben

A KULTÚRA MÉLTÓ KÖZPONTJA LESZ

A KULTÚRA MÉLTÓ KÖZPONTJA LESZ 2 4 5 6 8-9 LEBUKOTT A SZEMETE- LÕ. Sikeres volt a nyíregyházi hulladékkommandó legutóbbi akciója, felderítették a szemetelõ kilétét is, akit megbírságoltak. ÚJ GYALOGÁTKELÕ SÓSTÓN. Átadták a közlekedõknek

Részletesebben

nélkül a bevételek 64,1 százalékra, Konszolidáció elôkészítése

nélkül a bevételek 64,1 százalékra, Konszolidáció elôkészítése Színes forgatag Több mint 30 kereskedô kínálja portékáját Nyíregyházán az idei Adventi Forgatagban. A Város Karácsonyfája nappal piros díszekben, éjjel pedig fehér fényben pompázik majd. Fedett pályán

Részletesebben