Minden pályázó iskola számára:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden pályázó iskola számára:"

Átírás

1 Az iskolai ökoiskolai tevékenységének bemutatása minimumkövetelmények, Minden pályázó iskola számára: 1. Az iskola bemutatása Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Iskolafelújítási Programjának keretében közel 200 millió forint uniós támogatásból és 45 millió önrészből újult meg intézményünk, melynek december 3-án volt az ünnepélyes átadása. A versenyképes tudás elsajátításához, az alapkompetenciák és ismeretek megszerzéséhez szükséges feltételek biztosításával, valamint az oktatás minőségének és hatékonyságának növelésével a településrész népességmegtartó ereje növekszik. A fejlesztés kiemelt célja volt az eddig két - egymástól 2 kilométerre elhelyezkedő - épületben történő oktatás összevonásával a gazdaságos és költségoptimális helyzet megteremtése, valamint élhetőbb, racionálisan kialakított és kulturált tanulói környezet létrehozása. A kisebb, elavult állapotban lévő épületben az első osztályos gyermekek tanultak, valamint az 5-8. osztályosok technikai tanítása zajlott. A napközinek azonban a főépület adott otthont, így a tanulóknak délután át kellett cipelniük egész napi csomagjukat a másik épületbe. A két különböző környezethez való alkalmazkodás nehézséget okozott a kisdiákok számára. A 245 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően ebben a tanévben fejeződött be az iskola felújítása. Teljes nyílászáró cserét, külső hőszigetelést és egy emeletráépítést kapott az épület. Aulánk udvarra-utcára néző homlokzata hőszigetelt üvegtáblákból készült. Az épület nagy területű udvar határolja, melyen kézilabdapálya, füves játszóhely, valamint körülöttük egy 200 méteres és egy hatvan méteres salakborítású futópálya van. Iskolánk viszonylag messze van a főútvonaltól így csendes környezet tiszta levegő veszi körül. Udvarunkon fák, örökzöldek, és dísznövény sövény biztosít árnyékot a gyerekeknek. 1

2 Az emeletráépítéssel 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, és alkalmassá tették az épületet az információs és kommunikációs technika eszközeinek fogadására. A felújítással és bővítéssel megteremtődtek azok a 21. századi körülmények, amelyekre szükség van azért, hogy a gyerekek versenyképes tudást szerezzenek, biztonságos, otthonos környezetben, valóban modern viszonyok között tanulhassanak. A Kossuth Lajos Iskola Szeged kertvárosában, zöldövezetben, falusi arculatot is mutató, közigazgatásilag a városhoz tartozó kb fős településen, Szeged- Szőregen működik. A figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórán kívüli tevékenységek változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Őszi-tavaszi időszakban a testnevelésórákat az udvaron, friss levegőn tartjuk. Gyermekeink óraközi szünetekben is a levegőn vannak. Az udvar tisztaságáról az iskola, udvaros dolgozója gondoskodik. Több helyen van kirakva szemétgyűjtő edény, melybe a gyerekek belerakják a szemetet. Az iskola területét családi házak és kertek határolják. Főbejáratunk a Rózsák-terére, néz. Nevében is utal Szőreg régi hagyományára a rózsatermesztésre. Itt is nagyon sok fát, örökzöldet, dísznövényt ültettek. A fák alatt pihenő padok találhatók, melyeken tanulóink és a környéklakói szívesen üldögélnek. Miután csendes a környék zöldövezet veszi körül iskolánkat, ezért sok rendezvényt tartanak a Rózsák-terén. Az iskola mindig nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek testi, környezettudatos nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére. A matematika az idegen nyelv informatika differenciált csoportbontása, a matematika és az informatika magasabb óraszámú tanítása lehetőséget ad a különböző képességű tanulók igényeihez igazodó képzésére. Az iskola célját, profilját, továbbra is kettős feladatrendszere határozza meg. Az egyik, a gyengébb képességű tanulók fejlesztő, felzárkóztató, differenciált foglalkoztatása, vele párhuzamosan, az emeltszintű oktatásban résztvevő tehetséges tanulóink oktatása. Évek óta működik a sóterápiás szobánk, melyben kiscsoportos foglalkozásokat is tartanak, illetve a rászoruló gyerekek ingyen vehetik igénybe. Az óvodások is látogatják, így az óvoda és az iskola közelebb kerül egymáshoz. A téli időszakban jól felszerelt tornaterem áll rendelkezésre, melyben sokféle sport és kondíciónáló eszköz segítségével biztosítják tanulóink testi fejlődését, egészségét. Hatalmas aulánkat sokféle növény díszíti. Adottságaink segítik az Ökoiskola címhez kapcsolódó kritérium rendszer megvalósításához. 2

3 Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy súlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés. (minimum 1000 karakter) 2. Az iskola ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása (minimum 1800 karakter) Az iskolánk jelenlegi környezeti nevelési programja Iskolánk pedagógiai programjában egyik melléklete a környezeti nevelési program melynek átdolgozása folyamatban van. Munkaközösségeink munkatervei kapcsolódnak az ökoiskolai munkatervhez. Működik a munkacsoport, melyben a munkaközösségek és a technikai dolgozók is aktívan részt vesznek. Részt veszünk előadásokon illetve iskolánk is szervezett műhelymunkát a fenntarthatóság témakörben. Életharmónia Alapítvány, ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Diákönkormányzatunk bekapcsolódik, illetve van önálló feladata az ökoiskolai munkaterv megvalósításában. Projekt napokat szerveztünk a Jövő iskolája címmel. Csatlakoztunk oktatási programokhoz: ÖKOPANNON, Beagle. Rendszeresen tanulmányozzuk munkánk során az iskola működését, valamint járőrszolgálatot szervezünk. Évente többször szervezünk a természetbe gyalogos és kerékpártúrákat. Szervezés alatt van a zöld portok újbóli bevezetése. Öt fajta hulladékot gyűjtünk szelektíven, melynek edényei évek óta rendelkezésünkre állnak. Rendszeresen ellenőrizzük a csapok és a WC tartályok állapotát. Amennyiben probléma adódik, azonnal megszüntetjük a szivárgásokat. Kollégáink segítik a családokat a környezetkímélő iskolaszerek kiválasztásában. Az iskolakörnyékén környezetbarát termékeket használunk, téli időszakban aprókavicsok kiszórásával védekezünk a síkosság ellen, melyet össze lehet, seperi és újból felhasználható. A tanulók és dolgozók kerékpárjaikat biztonságos helyen tudják tárolni az iskola területén. Gyepes udvarunkon környezetbarát anyagokból készült játékok vannak. Szabadtéri sportpályánk van mely körül fák és cserjék találhatók. Tantermekben, irodákban és az aulában sok cserepes növény kapott helyet. Könyvtárunkban, a fenntarthatóság témakörben újságok, könyvek és CD-k találhatók. Dekorációink összhangban vannak az ökoiskola arculatával. Tanulóink 3

4 rendelkeznek személyes terekkel. Lehetőségük van környezetük alakítására. Helyet biztosítunk a szabadidő kulturált, kötetlen eltöltésére. Mindennapos tevékenységeinkben szülők is részt vesznek segítőként. Tanulóink és dolgozóink fele gyalog, kerékpárral illetve tömegközlekedéssel érkezik. Kübekházáról bejáró tanulókat iskolabusz szállítja reggel és délután. Rendezvényeinken nem használunk eldobható eszközöket, rendelkezésünkre állnak tartósan használható eszközök. Papírgyűjtésben a szülők és diákok közösen dolgoznak. A helyi médiában akcióinkkal többször is megjelentünk. Pedagógiai munkánkban szerepel a helyi természeti értékekkel való foglalkozás. Minden évben szervezünk a kistérség iskolái számára vetélkedőt a fenntarthatóság témakörében. Az iskolának az elmúlt tanévben még volt iskolakertje ahol biogazdálkodási módszerekkel termesztettek konyhakerti növényeket. Sajnos átalakítások miatt ez jelenleg nem működhet. Így egy gyógy növénytermesztésű kiskert kialakítását tervezzük tavasszal. Évente két alkalommal papírt gyűjtünk, egy alkalommal veszélyes (számítógépek) és elhasználódott elektromos készülékek gyűjtését szervezzük meg. Részt veszünk a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-el a falu tavaszi szépítésén. A tavaszi szünet után, még áprilisban egy iskolaszépítési családi napot tartunk, ahol festünk, fásítunk, füvesítünk, virágot ültetünk szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal közösen. Olyan hagyományos programjaink vannak, amelyek környezeti nevelési célokat tartalmaznak: Kossuth7, Víz világnapja (vagy Föld napja) illetve Madarak és fák napja vetélkedők. Ezen vetélkedők központi témája évenként változik: összpontosítva feladatait egy-egy környezetvédelmi vagy természetvédelmi világnaphoz, zöld naphoz. Természetvédelmi nyári tábort a fennálló igények szerint szervezünk meg. A napköziben is szerepe jut a környezeti nevelésnek: kirándulások a Fehér-tóra, Vadasparkba, Füvészkertbe, diavetítések. Az épületet ugyan betonból és téglából épült, belső tere mégis barátságos, otthonos, köszönhetően a sok zöld növénynek, gyerekek által készített dekorációnak. A tanulói padok a gyerekek méretéhez alkalmazkodnak. Az épület nyílászáróit kicserélték, hőszigeteléssel látták el az épületet, a világítást korszerűsítették, energiatakarékossá tették, a fűtést is modernizálták, takarékossá tették az automatizálással. Az iskola udvara zárt, nagy része füves, fákkal parkosított: diákjaink maguk is ültettek facsemetéket, bővítve ezzel iskolaudvarunk faállományát, illetve alakítva evvel felelősségtudatukat. A kézilabdapálya aszfaltburkolatú, körülötte vörös salak futópályával. 4

5 Az iskolában csak melegítőkonyha működik, az ételt külső cég szállítja. Az étel minősége jó, törekszik az egészséges ételek étrendbe iktatására. Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára, a környezeti nevelés témakörét mindegyik tantárgy tantervébe beépítik az adott évfolyamokon. Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Az 1-4. osztályokban megkezdtük a tantermi szelektív hulladékgyűjtést. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtik a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét a lehetőségeiket figyelembe véve a családok maguk is biztosítják. Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, a szegedi Vadaspark, és Füvészkert, a Móra Ferenc Múzeum, Kiskunsági Nemzeti Park. Az adott intézményekkel a kapcsolatot a szabadidőszervező tanár tartja. Emellett a szaktanárok egyénileg is alakítanak ki kapcsolatot az adott intézményekkel. Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontos a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az adott intézményekkel a kapcsolatot a szabadidő-szervező tanár tartja. Iskolai alapítvány. Az iskolai alapítvány rászorultsági alapon támogatja a tanulók erdei iskolákban és a nyári táborokban való részvételét. Minden diáknak szülői írásos kérvényt kell beadnia a támogatás kérésére. Lehetőség van arra is, hogy a tábori munkához szükséges eszközök vásárlását, vetélkedők lebonyolítását 5

6 az alapítvány anyagilag segítse. Célok: 4. számú melléklet a környezeti nevelés jelenjen meg az oktatás és nevelés valamennyi területén a tantárgyközi kapcsolatokat erősítése, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához tartozó ismereteket a pedagógusok, a felnőtt dolgozók személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése és szelektív gyűjtése (szárazelemgyűjtő konténer) takarékoskodás a vízzel és a villannyal a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják a hagyományokat legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódjának, az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, megalapozva az élethosszig tartó tanulást Feladatok: iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára környezetvédelemmel és természetvédelmi kapcsolatos vetélkedők szervezése zöld sarok kialakítása a könyvtárban: zöld könyvek, folyóiratok, video, CD városi zöld programokon való aktív részvétel illegális szemétlerakók felkutatása, felszámoltatása helyes vásárlói szokások kialakítása lehetőség szerint erdei iskolai programok szervezése, megvalósítása kiegészítő tananyag feldolgozására papírgyűjtés osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában Csak újrapályázó iskolák számára: 3. Az elmúlt három év legfontosabb eredményei az ökoiskolai munka terén (minimum 1800 karakter) Javasolt mellékletek a 3. pont alátámasztására: beszámolók, fényképek a fejlesztésekről, 6

7 4. Az elmúlt három évre tervezett, de meg nem valósult fejlesztések felsorolása 1 és annak bemutatása, hogy mi hiúsította meg a vállalást. 1 Természetesen csak abban az esetben, ha voltak ilyen fejlesztések. 7

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A közoktatási intézményeknek környezeti nevelési programot kell készíteni. A környezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI 1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 1.1.1 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8.

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM LOCAL AGENDA 21 2013 1 Bevezető 1972-ben ült össze az ENSZ kezdeményezésére az első környezetvédelmi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV ÖKOISKOLA MUNKATERV Bevezetés Iskolánk pályázat útján nyerte el, és 2009. június 6-án átvette az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott Ökoiskola címet.

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben