2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves szakmai működéséről Előadó: Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente két alkalommal kötelesek beszámolni az önkormányzat képviselő-testületének a Többcélú Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett munkájukról. A Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért évente két alkalommal szakmai beszámolót készít, melyet a tag települések polgármesterei elfogadásra beterjeszthetnek a képviselőtestületek elé. A beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény által alkalmazott szempontrendszer szerint készül, melyet a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódjának a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni. I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, A FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás június 29-én alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék. I.1. A TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI: A jelenleg hatályos (utoljára: május 21-i Társulási tanácsülésen módosított) társulási megállapodás a Dombóvári Többcélú Társulás feladatait a következőképpen határozza meg: 1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: (1993. évi LXXIX. tv. 20. (1) a), b). pontja) a) Gondoskodik a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv d.) e.) és h.) pontjaiban meghatározott nevelési tanácsadás, logopédiai ellátást és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatok megszervezésről a 14/1994. (VI.24.)MKM. rendeletben foglaltak figyelembevételével. A feladatot a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el. b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 30. (1) bekezdésében és a 34. a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthon által szervezett otthoni ellátás keretében látja el. 1

2 c.) A Társulás augusztus 31-ig ellátja a Közoktatási törvény 30. (6) bekezdése, illetve 34. b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthonban szeptember 1- jétől a Társulás a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását a Közoktatási törvény 30/A -a szerint a Reménység Napközi Otthonban szervezett fejlesztő iskolai intézményegységben látja el. d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik, nevezetesen: Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, (Dombóvár, Fő u ) Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.) Kurd és Csibrák Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd, Petőfi u. 11.) Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.) Az intézményfenntartó társulások és a többcélú társulás megállapodást kötnek a tanügyigazgatási feladat ellátására. e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Oktatási Minisztérium jogutódja vagyonkezelésében álló Iskolabuszt. 2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó társulás, mely a következő feladatokat biztosítja: a) az Sztv 63. szerinti házi segítségnyújtást, kivéve Dombóvár, Gyulaj, Szakcs községek közigazgatási területén. b) az Sztv ában szereplő családsegítést, c) az Sztv 65/A -a szerinti közösségi ellátást, d) az Sztv. 65/C -ban szereplő támogató szolgálatot. e) a Gyvt 40. -ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot, f) a Gyvt a szerinti gyermekek átmeneti gondozását. 3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű ellátását biztosítja: a) az Szt. 68. szerinti Ápolást, gondozást nyújtó otthonok, b) az Szt. 80. szerinti átmeneti elhelyezést biztosító intézmények, c) az Szt. 57. d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás, d) az Szt. 57. c) pontja szerinti étkeztetés, e) az Szt. 57. f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) az Szt. 57. j) pontja szerinti nappali ellátás működtetése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szintű ellátását a Társulás külön megállapodás keretében a székhely Dombóvár Város és a kistérségi önkormányzatok között kötött megállapodás útján biztosítja. 2

3 4. A Társulás az általa fenntartott Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja 1. az Szt. 65/F -a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, 2. az Szt. 99/B -a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás; 3. A közoktatási pedagógiai szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás ellátását a megállapodás 1. b.)-c.) pontja szerint. 5. Biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását (1992. évi XXXVIII. tv. 120/A.. (2)-(3) bek., 121/A.., 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 5..) 6. Közművelődés területén: a.) Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. (1997. évi CXL. tv. 73..(2) bek.) b.) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. (1997. évi CXL.tv (1)-(2) bek.), működteti a mozgókönyvtári ellátást. 7. Együttműködés egyéb területei: a) Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a bűnmegelőző és drogprevenciós tevékenységet, Kistérségi Bűnmegelőzési Kerekasztalt hoz létre. b) Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét c) Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét d) Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel e) Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet. f) Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a sportolási lehetőségeket a kistérségben g) Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását. h) működteti a Dombóvár Gunaras-fürdő (Dombóvár, Tó u. 10., hrsz.: 5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort, i) működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári u ). 8. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is részt vesz. 9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja a Dombóvári Kistérségi Tourinform Irodát (Dombóvár, Hunyadi tér 42.). 10. Területfejlesztési feladatok ellátása: (1) A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (1996. évi XXI. törvény 10/G.) A kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési 3

4 társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni; l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtethet; p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. (3) A (2) bekezdés b), c), e), k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a tanács egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács szavazati jogú tagjai minősített többségének [16. (8)] támogató szavazatával dönt. I.2. A TÁRSULÁS KIEMELT FELADATA A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A Társulás Tanácsa decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta, hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív támogatáson felül magas önkormányzati 4

5 hozzájárulással, működnek, működtek a közoktatási intézmények, a hatékony szervezetátalakítási javaslatok kidolgozását, az önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás különösen a nehezen megközelíthető kistelepüléseken csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy a közoktatási célú támogatások (normatívák) képviselik a Társulás forrásain belül a legmagasabb arányt. A közoktatási feladatellátás keretében év első félévében a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások segítését, tanácskozások, munkaközösségi összejövetelek megszervezését végezte. A legfontosabb feladata a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kiegészítő normatívák leigénylése és továbbítása az intézmény fenntartók számára. Már a korábbi években is felmerült, hogy a Társulás, mint intézményfenntartó is vállaljon szerepet a térség közoktatási rendszerében, de ez ellen több érv is szól. A Társulás által lehívható közoktatási többlettámogatások mértéke évről-évre folyamatosan csökkent. A Munkaszervezet jelenlegi létszáma és az ellátandó feladatok mellett, ennek a jelentős többletfeladatnak az elvégzése nem biztosítható. Mindössze egy intézmény a jelenleg megyei fenntartású Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának kérdése merült fel év első félévében. A kérdésben egyelőre a Tolna Megyei Önkormányzat válaszára vár a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa. I.3. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA Az év első felében a Társulás Munkaszervezete fontos feladatának tekintette, hogy a munkatervben is tervezett Kistérségi Cselekvési Terv felülvizsgálata mielőbb történjen meg. Az önkormányzatokkal történt egyeztetések során számos új fejlesztési elképzelés is előkerült, melyeket beépítettünk az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervbe. Az első félévben került sor két fontos az egész kistérség területét érintő alapdokumentum elfogadására. A Társulási tanács egyhangúan támogatta a Dombóvári Kistérség Környezetvédelmi Programját, valamint a Dombóvári Kistérség Közoktatás Fejlesztési és Intézkedési Tervét. II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÉVI ELSŐ FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSA II.1. BEVÉTELEK A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás év első félévére teljesített összes bevétele 183,220- eft. A bevételek teljesülésénél a június 30. realizálódott és lekönyvelt bevételeket vettük alapul. A első félévében a bevételek teljesülése így évi egész évre vonatkozó előirányzatához (348,147- eft) képest 52 %. II.2. KIADÁSOK A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás év első félévére teljesített összes kiadása: 172,918 - eft. A kiadások teljesítésénél a június 30. 5

6 realizálódott és lekönyvelt kiadásokat vettük alapul. A év első félévében a kiadások teljesítése, így a évi egész évre tervezett előirányzathoz (332,152- eft) képest 52 %. A Társulás 2010 első félévében hitelt nem vett fel. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása stabil. III. A MUNKASZERVEZET ÉVI ELSŐ FÉLÉVES MŰKÖDÉSE A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült Munkaszervezet végzi. A Munkaszervezet első félévében 13 főállású közalkalmazottat foglalkoztatott első félévében 3 tartósan távol lévő dolgozónk volt. 2 fő gyermeknevelés címén van távol, 1 fő, pedig felmentési idejét töltötte évben pályázatot nyert a Munkaszervezet két fő munkaszerződéssel történő foglalkoztatására a Diplomás fiatalok a régió fejlődésért című programban. Egy fő a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ munkáját, egy fő, pedig a területfejlesztési, pályázat előkészítési tevékenységet segíti. Az ő foglalkoztatásuk első félévében is folyt, csökkenő bértámogatással. A Munkaszervezet feladatai között kiemelkedik a Tanács üléseinek előkészítése, az ülések dokumentálása, a hozott döntések végrehajtása. Az ülések előkészítése a Munkaszervezet vezető és kijelölt helyettesének a feladata. A első félévében tartott 7 társulási ülésen 69 db határozat született. A Tanács első félévében kizárólag a Munkaszervezet-vezető helyettes jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban tartott zárt ülést. A Kistérségi Fejlesztési Tanács 3 ülésén 9 db határozat született. A Dombóvári Kistérségi Fejlesztési Tanács tárgyalta többek között a Társulás költségvetését, költségvetési koncepcióját, valamint tárgyalta az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervet. Mindkét Tanács valamennyi ülése határozatképes volt. A Tanács által hozott határozatokat néhány kivételtől eltekintve - egyhangúan fogadta el a testület. IV. A Dombóvári Tourinform Iroda évi első féléves működése: A Dombóvári Tourinform Iroda évi első féléves bevételi és vendégforgalom alakulása: 6

7 Tourinform Iroda bevételei (Ft és %) január-június Helytörténeti könyv 22120; 13% 29260; 17% 12000; 7% 6615; 4% Közvetítés Bikal Volán ; 59% Hotelinfo termékek Ajándéktárgy (kézműves termék, térkép, képeslap) Személyes vendégforgalom I. félév (fő) Személyes vendégforgalom I. félév (fő) Január Február Március (költözés) Április Május Június 7

8 V. A Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola évi első féléves működése: A költségvetési törvény évi változása szerint a fogyatékosok nappali intézményében ellátottak fiatalok esetében akik részt vesznek rehabilitációs célú foglalkoztatásban is, a szociális normatíva 40 %-a igényelhető. Ez jelentős kiesés a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodásában mivel a Ft helyett csak Ft/fő normatív hozzájárulásra jogosult a Társulás 29 fő rehabilitációs foglalkoztatott számára. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetések során sikerült kidolgozni egy olyan több pontból álló javaslat csomagot, mellyel az intézmény költségvetési egyensúlya megteremthető. Gyakorlatilag két hónap alatt (2010. február, március) végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, melyben Kerényiné Rieger Erika, intézmény vezető asszonynak komoly szerepe volt sikerült a nehéz helyzet ellenére stabilizálni a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodását. Az intézkedések során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők lehetőség szerint ne sérüljenek, ne szenvedjenek hátrányt. Erre jó lehetőséget biztosított egy jogszabályváltozás, mely alapján a 20 fő feletti foglalkoztatónak éves szinten 20 főnként jelentős rehabilitációs díj befizetési kötelezettsége van, de mentesül a befizetés alól az a munkáltató, aki 20 főnként egy fogyatékkal élőt is foglalkoztat. Dombóvár Város Önkormányzatánál intézményvezető asszonnyal közösen kezdeményeztük, hogy a város és intézményei éljenek a lehetőséggel és foglalkoztassanak olyan személyeket, akik számukra hasznos munkát végeznek, és egyben mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. A kezdeményezésünket a város vezetése támogatta. Jelenleg az intézménynél éves átlagban a munka-rehabilitációs foglalkoztatás létszáma 20 fő, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás létszáma pedig, 37 fő. Dombóvár, augusztus 29. Naszvadi Balázs Munkaszervezet vezető Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi első féléves szakmai munkájáról készített beszámolót fogadja el. Határozati javaslat A Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi első féléves szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felelős: Szili Lajosné polgármester Határidő: azonnal. Döbrököz, november 4. Szili Lajosné sk polgármester 8

9 Tájékoztatás a évi szakmai beszámoló óta november, december hónapokban - történt szakmai munkáról A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2009 novemberdecember hónapban 22 db pályázatot készített el, ezek közül eddig 4 pályázat nem nyert, 5 db elbírálás alatt van. A 13 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg Ft. A november-december hónapokban a már értékelt pályázatok (17 db) alapján a pályázati eredményességünk: 76 % - os. Ebben a két hónapban 1 nyertes vállalkozói pályázat pénzügyi elszámolásában (havi elszámolás) vettünk részt, az igényelt összeg: Ft. Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Csikóstőttős Község Gyulaj Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyulaj Község Kapospula Község Csikóstőttősi Faluszépítő Naki Faluszépítő GUBINCZKI Kft. OFA Megőrzés- 9122/2009 Pünkösdnek gyönyörű ideje Csikóstőttős-Attala Roma identitás erősítése roma kulturális nap Gyulajon Faluszépítés települési összefogással Gyulaj községben Kapospula fejlesztése a lakosság bevonásával Alkotóház létrehozása helyi összefogással Egy évszázad közelségében Az élhető paraszti lakóház tájházzá alakítása Nakon A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz Pályázott Eredmény összeg (Ft) (Ft) Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés pénzügyi elszámolás: Október, november 9

10 Várong Község Kapospula Község Gyulajért Alapítvány Csikóstőttősi Faluszépítő Attala Község Jágónak Község Jágónak Község Dalmand Község Kurd Község Nak Község Cigány Kisebbségi Csikóstőttős Község Csibrák Község Zöldövezet Program 2009 II. forduló VÁTI KHT. DDOP helyzetbe jutott munkáltatóknál Várongi Panzió szolgáltatásainak fejlesztése Béke téri park rekonstrukciója Kapospulában Egységes hagyományőrző falukép kialakítása Gyulaj községben II. ütem Park Sétány új elemének kialakítása Csikóstőttősön Attala Község képviselőtestülete hivatalának akadálymentesítése Pünkösdnek gyönyörű ideje Pünkösdi Vigadalom Jágónak-Kapospula Egységes falukép kialakítása Jágónakon Szent István Nap Dalmandon és Kocsolán Egységes falukép kialakítása Kurdon Roma Nap Nakon A test és a lélek összhangja Csikóstőttősön Harangláb felújítása Csibrákon Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert Nyert Nyert Nyert: HACS döntés Nyert Nem nyert Nem nyert Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás 10

11 Lápafő Község Kocsoláért Közalapítvány Szakcs Község Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Művelődési Ház felújítása Lápafőn III. ütem Komplex Falumegújító Program Kocsolán elbírálás alatt Nem nyert Nem nyert FVM IKSZT - hiánypótlás Nyert Szociális és 2010/01. sz. Télitavaszi Nyert Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram 11

12 Tájékoztatás a évi első féléves szakmai munkáról A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete első félévében 31 db pályázatot készített el. Az elkészített pályázatokból 6 db pályázat nem nyert, 12 db elbírálás alatt van. A 17 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg Ft. A év első félévében a már értékelt pályázatok (23 db) alapján a pályázati eredményességünk: 73 % - os. Összesen 4 nyertes pályázat pénzügyi elszámolásában vettünk részt, az igényelt összeg: Ft. Szintén négy támogatott (EMVA) pályázat monitoring adatszolgáltatásában segítettük az önkormányzatokat. Pályázó Benyújtás Pályázott Eredmény Pályázat címe szervezet helye összeg (Ft) (Ft) Attala Község FVM IKSZT - hiánypótlás Nyert Kapospula ÚMVP falunap 55. Szüreti Fesztivál Elbírálás alatt Község Kapospulában műsor Dombóvári NKA Dombóvár története a Nem nyert Városszépítő és Városvédő 2521 vizek tükrében Dombóvári NKA A Horvay titok Nem nyert Városszépítő és Városvédő 2521 Egy elfeledett alkotó ébresztése Kaposszekcsői NCA Déldunántúli Civil szervezetek Nyert Nyugdíjas működésének Orchidea Nyugdíjas Klub Regionális Kollégiuma támogatása Attala Község 8/2010.(II.26.) Az önkormányzatok és Nyert ÖM rendelet jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Kurd Község 8/2010.(II.26.) Az önkormányzatok és Nem nyert ÖM rendelet jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Magyarországi NCA-CIV-10-F Dombóvár története a Elbírálás alatt 12

13 Közhasznú GUBINCZKI Kft. OFA Megőrzés- 9122/2009 Lápafő Község Nak Község Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vizek tükrében A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál Településőr foglalkoztatás Településőr foglalkoztatás Nyert pénzügyi elszámolás: december-május 2 fő dologi költségére 2 fő + 2 fő dologi költségére Nyert Nyert Várong Község Attala Község Attala Község Kapospula Község Döbrököz Község Dalmand Község Kaposszekcső Község Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium EMVA III. tengely a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás Településőr foglalkoztatás KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL Kapospula-Alsóhetényi Kápolna felújítása 1 fő + 1 fő dologi költségére Nyert Nyert 1. pénzügyi elszámolás: Nyert pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás elbírálás alatt FVM IKSZT- hiánypótlás Nyert Nemzeti Komplex Falumegújító Hiánypótlás Diverzifikációs Program Dalmandon Program elbírálás alatt ÚMVP Falunap És mégis mozog a föld - Ifjúsági Nap Kaposszekcsőn műsor Elbírálás alatt 13

14 Nak Község Nak Községért Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Német - Magyar Kulturális Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvár Város Kertbarát Alapítvány Kisbarát Alapítvány Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke ÚMVP Falunap NCA-CIV- 10 C-0264 Miniszterelnöki Hivatal Magyarországi Nemzeti és Etni-kai Kisebbségekért Közalapítvány NCA-CIV-10- A-0292 NCA-DD TIOP /07/ Pályázatírói projektmenedzser képzés civil szervezeteknek Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány évi működésének támogatása Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben Dombóvári Kertbarát tagjainak szakmai továbbképzése tanulmányutak szervezésével Tavaszi Német Nemzetiségi Tánctalálkozó az Erzsébet Óvodában Dombóvári Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozása és működtetése NCA-CIV-10- D-0415 NCA-CIV-10- D OKM Közkincs OKM Közkincs Szociális Munkaügyi és I. Naki Lakodalmas Hagyományőrző Fesztivál Kistérségi Civil Tanács létrehozása és működtetése X. Országos Roma Találkozó és Roma Nap Hagyományok ösvényein nemzetiségi tábor Dombóvári kistérségi közművelődési feladatellátás fejlesztése közművelődési referens foglalkoztatásával 2010/01. sz. Télitavaszi műsor Elbírálás alatt Nem nyert Nem nyert Nyert Nyert Nyert Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Elbírálás alatt Elbírálás alatt Nyert

15 Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr (DÖPTE) Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár Város Minisztérium IFJ-KTM-10 IFJ-GY-DD- 10-AB Nemzeti Diverzifikációs Program Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közmunkaprogram Az ifjúság társadalmi szerepvállalásának megerősítése a dombóvári kistérség területén Ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő rendezvénysorozat a dombóvári kistérség 16 településén Kapu a Kis-Konda patak völgyére Előminősítő és általános pályázat a szociális foglalkoztatást végző fenntartók támogatására Nem nyert Nyert Szerződéskötés alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert TÁMOP Együtt a jövődért Hiánypótlás elbírálás alatt Rendezvények, konferenciák, szakmai megbeszélések, amelyeket a Társulás Munkaszervezete szervezett, vagy amelyeken képviseltette magát január-június január 19. Vállalkozói Fórum Dombóvár Német Közösségi Ház január 20. Vállalkozói Fórum Dombóvár január 27. Nyugdíjas Találkozó Kurd január 29. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Attala február 5. Nyugdíjas Farsang Dombóvár február 15. Társulási Ülés Kapospula február 16. ÚMVP Információs Nap Kaposszekcső február 24. Intézményvezetői Dombóvár értekezlet február 24. Kell egy hely.. konferencia Szekszárd 15

16 2010. február 24. NCA Információs Nap Dombóvár február 25. Munkaközösségi értekezlet Dombóvár február 26. Tourinform Iroda átadó Dombóvár ünnepség február 26. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Csikóstőttős március 1. TÁMOP Információs Nap Lengyeltóti március 1. TIOP Információs Nap Siófok március 2. Nyugdíjas Találkozó Dombóvár Polgármesteri Hivatal március 5 Kerékpárút átadó ünnepség Kaposszekcső március 17. Kistérségi Nyugdíjas Máza Találkozó- színház március Láss a szíveddel Dombóvár konferencia március 22. Társulási ülés Dombóvár Német Közösségi Ház március 23. Kapaszkodó Gyermekjóléti Dombóvár Szolgálat Kistérségi Konferencia március 25. Igazgatói Munkaközösségi Dombóvár Értekezlet március 26. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Kurd március 31. Apáczai Tehetségsegítő Dombóvár Pályázat nyitórendezvénye április 9. Szakmai munkaközösségi Dombóvár értekezlet- Szociális koncepció április 13. Elnökségi értekezlet Dombóvár április 19. Projekt Indító Nap Gyulaj április 20. Múzeum az iskolákban- Szekszárd Iskola a Múzeumban Megyei Múzeum április 21. Társulás ülés Csikóstőttős április 23. Rendőrnap, Év Rendőre Dombóvár Díj április 23. ÖKOMAT Konferencia Dombóvár április 27. Szakmai Tanulmányút Baja Térfigyelő kamerarendszer bemutatása április 29. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Gyulaj május 4. Munkaközösségi Dombóvár megbeszélés május 8. Kertvárosi Virágnapok Dombóvár május 11. Szakmai Tájékoztató Dombóvár Munkaügyi Központ május 14. MOBILITAS Információs Dombóvár 16

17 Nap május 18. KIÚT taggyűlés Szekszárd május 20. Vállalkozói Fórum Dombóvár Polgármesteri Hivatal május 21. Társulási ülés Jágónak május 22. Pünkösdnek gyönyörű Csikóstőttős ideje Csikóstőttős május 23. Pünkösdnek gyönyörű Kapospula ideje Kapospula május 24. Pünkösdnek gyönyörű Attala ideje Attala május 26. DIP taggyűlés Kaposszekcső május 28. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Kocsola június 11. Szakmai Nap Budakalász Gyógynövénykutató Zrt június 20. Koncert az árvízkárosultak Csikóstőttős javára június 23. Társulási ülés Dombóvár június 23. TÁMOP Kontaktus Szekszárd Konferencia június 24. Vállalkozói Fórum Dombóvár június 25. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Döbrököz június 26. Gyermeknap Várong június 27. Pál Napi Vigasságok Dombóvár 17

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben