2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves szakmai működéséről Előadó: Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente két alkalommal kötelesek beszámolni az önkormányzat képviselő-testületének a Többcélú Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett munkájukról. A Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért évente két alkalommal szakmai beszámolót készít, melyet a tag települések polgármesterei elfogadásra beterjeszthetnek a képviselőtestületek elé. A beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény által alkalmazott szempontrendszer szerint készül, melyet a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódjának a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni. I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, A FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás június 29-én alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék. I.1. A TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI: A jelenleg hatályos (utoljára: május 21-i Társulási tanácsülésen módosított) társulási megállapodás a Dombóvári Többcélú Társulás feladatait a következőképpen határozza meg: 1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: (1993. évi LXXIX. tv. 20. (1) a), b). pontja) a) Gondoskodik a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv d.) e.) és h.) pontjaiban meghatározott nevelési tanácsadás, logopédiai ellátást és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatok megszervezésről a 14/1994. (VI.24.)MKM. rendeletben foglaltak figyelembevételével. A feladatot a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el. b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 30. (1) bekezdésében és a 34. a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthon által szervezett otthoni ellátás keretében látja el. 1

2 c.) A Társulás augusztus 31-ig ellátja a Közoktatási törvény 30. (6) bekezdése, illetve 34. b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a fenntartásában működő Reménység Napközi Otthonban szeptember 1- jétől a Társulás a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását a Közoktatási törvény 30/A -a szerint a Reménység Napközi Otthonban szervezett fejlesztő iskolai intézményegységben látja el. d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik, nevezetesen: Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, (Dombóvár, Fő u ) Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.) Kurd és Csibrák Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd, Petőfi u. 11.) Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.) Az intézményfenntartó társulások és a többcélú társulás megállapodást kötnek a tanügyigazgatási feladat ellátására. e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Oktatási Minisztérium jogutódja vagyonkezelésében álló Iskolabuszt. 2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó társulás, mely a következő feladatokat biztosítja: a) az Sztv 63. szerinti házi segítségnyújtást, kivéve Dombóvár, Gyulaj, Szakcs községek közigazgatási területén. b) az Sztv ában szereplő családsegítést, c) az Sztv 65/A -a szerinti közösségi ellátást, d) az Sztv. 65/C -ban szereplő támogató szolgálatot. e) a Gyvt 40. -ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot, f) a Gyvt a szerinti gyermekek átmeneti gondozását. 3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű ellátását biztosítja: a) az Szt. 68. szerinti Ápolást, gondozást nyújtó otthonok, b) az Szt. 80. szerinti átmeneti elhelyezést biztosító intézmények, c) az Szt. 57. d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás, d) az Szt. 57. c) pontja szerinti étkeztetés, e) az Szt. 57. f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) az Szt. 57. j) pontja szerinti nappali ellátás működtetése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szintű ellátását a Társulás külön megállapodás keretében a székhely Dombóvár Város és a kistérségi önkormányzatok között kötött megállapodás útján biztosítja. 2

3 4. A Társulás az általa fenntartott Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja 1. az Szt. 65/F -a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, 2. az Szt. 99/B -a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás; 3. A közoktatási pedagógiai szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás ellátását a megállapodás 1. b.)-c.) pontja szerint. 5. Biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását (1992. évi XXXVIII. tv. 120/A.. (2)-(3) bek., 121/A.., 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 5..) 6. Közművelődés területén: a.) Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. (1997. évi CXL. tv. 73..(2) bek.) b.) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. (1997. évi CXL.tv (1)-(2) bek.), működteti a mozgókönyvtári ellátást. 7. Együttműködés egyéb területei: a) Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a bűnmegelőző és drogprevenciós tevékenységet, Kistérségi Bűnmegelőzési Kerekasztalt hoz létre. b) Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét c) Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét d) Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel e) Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet. f) Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a sportolási lehetőségeket a kistérségben g) Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását. h) működteti a Dombóvár Gunaras-fürdő (Dombóvár, Tó u. 10., hrsz.: 5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort, i) működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári u ). 8. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is részt vesz. 9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja a Dombóvári Kistérségi Tourinform Irodát (Dombóvár, Hunyadi tér 42.). 10. Területfejlesztési feladatok ellátása: (1) A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (1996. évi XXI. törvény 10/G.) A kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési 3

4 társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni; l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtethet; p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. (3) A (2) bekezdés b), c), e), k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a tanács egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács szavazati jogú tagjai minősített többségének [16. (8)] támogató szavazatával dönt. I.2. A TÁRSULÁS KIEMELT FELADATA A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A Társulás Tanácsa decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta, hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív támogatáson felül magas önkormányzati 4

5 hozzájárulással, működnek, működtek a közoktatási intézmények, a hatékony szervezetátalakítási javaslatok kidolgozását, az önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás különösen a nehezen megközelíthető kistelepüléseken csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy a közoktatási célú támogatások (normatívák) képviselik a Társulás forrásain belül a legmagasabb arányt. A közoktatási feladatellátás keretében év első félévében a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások segítését, tanácskozások, munkaközösségi összejövetelek megszervezését végezte. A legfontosabb feladata a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kiegészítő normatívák leigénylése és továbbítása az intézmény fenntartók számára. Már a korábbi években is felmerült, hogy a Társulás, mint intézményfenntartó is vállaljon szerepet a térség közoktatási rendszerében, de ez ellen több érv is szól. A Társulás által lehívható közoktatási többlettámogatások mértéke évről-évre folyamatosan csökkent. A Munkaszervezet jelenlegi létszáma és az ellátandó feladatok mellett, ennek a jelentős többletfeladatnak az elvégzése nem biztosítható. Mindössze egy intézmény a jelenleg megyei fenntartású Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának kérdése merült fel év első félévében. A kérdésben egyelőre a Tolna Megyei Önkormányzat válaszára vár a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa. I.3. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA Az év első felében a Társulás Munkaszervezete fontos feladatának tekintette, hogy a munkatervben is tervezett Kistérségi Cselekvési Terv felülvizsgálata mielőbb történjen meg. Az önkormányzatokkal történt egyeztetések során számos új fejlesztési elképzelés is előkerült, melyeket beépítettünk az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervbe. Az első félévben került sor két fontos az egész kistérség területét érintő alapdokumentum elfogadására. A Társulási tanács egyhangúan támogatta a Dombóvári Kistérség Környezetvédelmi Programját, valamint a Dombóvári Kistérség Közoktatás Fejlesztési és Intézkedési Tervét. II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÉVI ELSŐ FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSA II.1. BEVÉTELEK A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás év első félévére teljesített összes bevétele 183,220- eft. A bevételek teljesülésénél a június 30. realizálódott és lekönyvelt bevételeket vettük alapul. A első félévében a bevételek teljesülése így évi egész évre vonatkozó előirányzatához (348,147- eft) képest 52 %. II.2. KIADÁSOK A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás év első félévére teljesített összes kiadása: 172,918 - eft. A kiadások teljesítésénél a június 30. 5

6 realizálódott és lekönyvelt kiadásokat vettük alapul. A év első félévében a kiadások teljesítése, így a évi egész évre tervezett előirányzathoz (332,152- eft) képest 52 %. A Társulás 2010 első félévében hitelt nem vett fel. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása stabil. III. A MUNKASZERVEZET ÉVI ELSŐ FÉLÉVES MŰKÖDÉSE A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült Munkaszervezet végzi. A Munkaszervezet első félévében 13 főállású közalkalmazottat foglalkoztatott első félévében 3 tartósan távol lévő dolgozónk volt. 2 fő gyermeknevelés címén van távol, 1 fő, pedig felmentési idejét töltötte évben pályázatot nyert a Munkaszervezet két fő munkaszerződéssel történő foglalkoztatására a Diplomás fiatalok a régió fejlődésért című programban. Egy fő a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ munkáját, egy fő, pedig a területfejlesztési, pályázat előkészítési tevékenységet segíti. Az ő foglalkoztatásuk első félévében is folyt, csökkenő bértámogatással. A Munkaszervezet feladatai között kiemelkedik a Tanács üléseinek előkészítése, az ülések dokumentálása, a hozott döntések végrehajtása. Az ülések előkészítése a Munkaszervezet vezető és kijelölt helyettesének a feladata. A első félévében tartott 7 társulási ülésen 69 db határozat született. A Tanács első félévében kizárólag a Munkaszervezet-vezető helyettes jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban tartott zárt ülést. A Kistérségi Fejlesztési Tanács 3 ülésén 9 db határozat született. A Dombóvári Kistérségi Fejlesztési Tanács tárgyalta többek között a Társulás költségvetését, költségvetési koncepcióját, valamint tárgyalta az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervet. Mindkét Tanács valamennyi ülése határozatképes volt. A Tanács által hozott határozatokat néhány kivételtől eltekintve - egyhangúan fogadta el a testület. IV. A Dombóvári Tourinform Iroda évi első féléves működése: A Dombóvári Tourinform Iroda évi első féléves bevételi és vendégforgalom alakulása: 6

7 Tourinform Iroda bevételei (Ft és %) január-június Helytörténeti könyv 22120; 13% 29260; 17% 12000; 7% 6615; 4% Közvetítés Bikal Volán ; 59% Hotelinfo termékek Ajándéktárgy (kézműves termék, térkép, képeslap) Személyes vendégforgalom I. félév (fő) Személyes vendégforgalom I. félév (fő) Január Február Március (költözés) Április Május Június 7

8 V. A Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola évi első féléves működése: A költségvetési törvény évi változása szerint a fogyatékosok nappali intézményében ellátottak fiatalok esetében akik részt vesznek rehabilitációs célú foglalkoztatásban is, a szociális normatíva 40 %-a igényelhető. Ez jelentős kiesés a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodásában mivel a Ft helyett csak Ft/fő normatív hozzájárulásra jogosult a Társulás 29 fő rehabilitációs foglalkoztatott számára. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetések során sikerült kidolgozni egy olyan több pontból álló javaslat csomagot, mellyel az intézmény költségvetési egyensúlya megteremthető. Gyakorlatilag két hónap alatt (2010. február, március) végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, melyben Kerényiné Rieger Erika, intézmény vezető asszonynak komoly szerepe volt sikerült a nehéz helyzet ellenére stabilizálni a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodását. Az intézkedések során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők lehetőség szerint ne sérüljenek, ne szenvedjenek hátrányt. Erre jó lehetőséget biztosított egy jogszabályváltozás, mely alapján a 20 fő feletti foglalkoztatónak éves szinten 20 főnként jelentős rehabilitációs díj befizetési kötelezettsége van, de mentesül a befizetés alól az a munkáltató, aki 20 főnként egy fogyatékkal élőt is foglalkoztat. Dombóvár Város Önkormányzatánál intézményvezető asszonnyal közösen kezdeményeztük, hogy a város és intézményei éljenek a lehetőséggel és foglalkoztassanak olyan személyeket, akik számukra hasznos munkát végeznek, és egyben mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. A kezdeményezésünket a város vezetése támogatta. Jelenleg az intézménynél éves átlagban a munka-rehabilitációs foglalkoztatás létszáma 20 fő, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás létszáma pedig, 37 fő. Dombóvár, augusztus 29. Naszvadi Balázs Munkaszervezet vezető Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi első féléves szakmai munkájáról készített beszámolót fogadja el. Határozati javaslat A Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi első féléves szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felelős: Szili Lajosné polgármester Határidő: azonnal. Döbrököz, november 4. Szili Lajosné sk polgármester 8

9 Tájékoztatás a évi szakmai beszámoló óta november, december hónapokban - történt szakmai munkáról A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2009 novemberdecember hónapban 22 db pályázatot készített el, ezek közül eddig 4 pályázat nem nyert, 5 db elbírálás alatt van. A 13 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg Ft. A november-december hónapokban a már értékelt pályázatok (17 db) alapján a pályázati eredményességünk: 76 % - os. Ebben a két hónapban 1 nyertes vállalkozói pályázat pénzügyi elszámolásában (havi elszámolás) vettünk részt, az igényelt összeg: Ft. Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Csikóstőttős Község Gyulaj Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyulaj Község Kapospula Község Csikóstőttősi Faluszépítő Naki Faluszépítő GUBINCZKI Kft. OFA Megőrzés- 9122/2009 Pünkösdnek gyönyörű ideje Csikóstőttős-Attala Roma identitás erősítése roma kulturális nap Gyulajon Faluszépítés települési összefogással Gyulaj községben Kapospula fejlesztése a lakosság bevonásával Alkotóház létrehozása helyi összefogással Egy évszázad közelségében Az élhető paraszti lakóház tájházzá alakítása Nakon A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz Pályázott Eredmény összeg (Ft) (Ft) Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés Nyert: HACS döntés pénzügyi elszámolás: Október, november 9

10 Várong Község Kapospula Község Gyulajért Alapítvány Csikóstőttősi Faluszépítő Attala Község Jágónak Község Jágónak Község Dalmand Község Kurd Község Nak Község Cigány Kisebbségi Csikóstőttős Község Csibrák Község Zöldövezet Program 2009 II. forduló VÁTI KHT. DDOP helyzetbe jutott munkáltatóknál Várongi Panzió szolgáltatásainak fejlesztése Béke téri park rekonstrukciója Kapospulában Egységes hagyományőrző falukép kialakítása Gyulaj községben II. ütem Park Sétány új elemének kialakítása Csikóstőttősön Attala Község képviselőtestülete hivatalának akadálymentesítése Pünkösdnek gyönyörű ideje Pünkösdi Vigadalom Jágónak-Kapospula Egységes falukép kialakítása Jágónakon Szent István Nap Dalmandon és Kocsolán Egységes falukép kialakítása Kurdon Roma Nap Nakon A test és a lélek összhangja Csikóstőttősön Harangláb felújítása Csibrákon Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert Nyert Nyert Nyert: HACS döntés Nyert Nem nyert Nem nyert Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás 10

11 Lápafő Község Kocsoláért Közalapítvány Szakcs Község Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Művelődési Ház felújítása Lápafőn III. ütem Komplex Falumegújító Program Kocsolán elbírálás alatt Nem nyert Nem nyert FVM IKSZT - hiánypótlás Nyert Szociális és 2010/01. sz. Télitavaszi Nyert Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram 11

12 Tájékoztatás a évi első féléves szakmai munkáról A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete első félévében 31 db pályázatot készített el. Az elkészített pályázatokból 6 db pályázat nem nyert, 12 db elbírálás alatt van. A 17 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg Ft. A év első félévében a már értékelt pályázatok (23 db) alapján a pályázati eredményességünk: 73 % - os. Összesen 4 nyertes pályázat pénzügyi elszámolásában vettünk részt, az igényelt összeg: Ft. Szintén négy támogatott (EMVA) pályázat monitoring adatszolgáltatásában segítettük az önkormányzatokat. Pályázó Benyújtás Pályázott Eredmény Pályázat címe szervezet helye összeg (Ft) (Ft) Attala Község FVM IKSZT - hiánypótlás Nyert Kapospula ÚMVP falunap 55. Szüreti Fesztivál Elbírálás alatt Község Kapospulában műsor Dombóvári NKA Dombóvár története a Nem nyert Városszépítő és Városvédő 2521 vizek tükrében Dombóvári NKA A Horvay titok Nem nyert Városszépítő és Városvédő 2521 Egy elfeledett alkotó ébresztése Kaposszekcsői NCA Déldunántúli Civil szervezetek Nyert Nyugdíjas működésének Orchidea Nyugdíjas Klub Regionális Kollégiuma támogatása Attala Község 8/2010.(II.26.) Az önkormányzatok és Nyert ÖM rendelet jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Kurd Község 8/2010.(II.26.) Az önkormányzatok és Nem nyert ÖM rendelet jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Magyarországi NCA-CIV-10-F Dombóvár története a Elbírálás alatt 12

13 Közhasznú GUBINCZKI Kft. OFA Megőrzés- 9122/2009 Lápafő Község Nak Község Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vizek tükrében A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál Településőr foglalkoztatás Településőr foglalkoztatás Nyert pénzügyi elszámolás: december-május 2 fő dologi költségére 2 fő + 2 fő dologi költségére Nyert Nyert Várong Község Attala Község Attala Község Kapospula Község Döbrököz Község Dalmand Község Kaposszekcső Község Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium EMVA III. tengely a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás Településőr foglalkoztatás KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL Kapospula-Alsóhetényi Kápolna felújítása 1 fő + 1 fő dologi költségére Nyert Nyert 1. pénzügyi elszámolás: Nyert pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás elbírálás alatt FVM IKSZT- hiánypótlás Nyert Nemzeti Komplex Falumegújító Hiánypótlás Diverzifikációs Program Dalmandon Program elbírálás alatt ÚMVP Falunap És mégis mozog a föld - Ifjúsági Nap Kaposszekcsőn műsor Elbírálás alatt 13

14 Nak Község Nak Községért Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Német - Magyar Kulturális Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvár Város Kertbarát Alapítvány Kisbarát Alapítvány Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke ÚMVP Falunap NCA-CIV- 10 C-0264 Miniszterelnöki Hivatal Magyarországi Nemzeti és Etni-kai Kisebbségekért Közalapítvány NCA-CIV-10- A-0292 NCA-DD TIOP /07/ Pályázatírói projektmenedzser képzés civil szervezeteknek Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány évi működésének támogatása Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben Dombóvári Kertbarát tagjainak szakmai továbbképzése tanulmányutak szervezésével Tavaszi Német Nemzetiségi Tánctalálkozó az Erzsébet Óvodában Dombóvári Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozása és működtetése NCA-CIV-10- D-0415 NCA-CIV-10- D OKM Közkincs OKM Közkincs Szociális Munkaügyi és I. Naki Lakodalmas Hagyományőrző Fesztivál Kistérségi Civil Tanács létrehozása és működtetése X. Országos Roma Találkozó és Roma Nap Hagyományok ösvényein nemzetiségi tábor Dombóvári kistérségi közművelődési feladatellátás fejlesztése közművelődési referens foglalkoztatásával 2010/01. sz. Télitavaszi műsor Elbírálás alatt Nem nyert Nem nyert Nyert Nyert Nyert Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Elbírálás alatt Elbírálás alatt Nyert

15 Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr (DÖPTE) Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár Város Minisztérium IFJ-KTM-10 IFJ-GY-DD- 10-AB Nemzeti Diverzifikációs Program Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közmunkaprogram Az ifjúság társadalmi szerepvállalásának megerősítése a dombóvári kistérség területén Ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő rendezvénysorozat a dombóvári kistérség 16 településén Kapu a Kis-Konda patak völgyére Előminősítő és általános pályázat a szociális foglalkoztatást végző fenntartók támogatására Nem nyert Nyert Szerződéskötés alatt Hiánypótlás elbírálás alatt Nyert TÁMOP Együtt a jövődért Hiánypótlás elbírálás alatt Rendezvények, konferenciák, szakmai megbeszélések, amelyeket a Társulás Munkaszervezete szervezett, vagy amelyeken képviseltette magát január-június január 19. Vállalkozói Fórum Dombóvár Német Közösségi Ház január 20. Vállalkozói Fórum Dombóvár január 27. Nyugdíjas Találkozó Kurd január 29. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Attala február 5. Nyugdíjas Farsang Dombóvár február 15. Társulási Ülés Kapospula február 16. ÚMVP Információs Nap Kaposszekcső február 24. Intézményvezetői Dombóvár értekezlet február 24. Kell egy hely.. konferencia Szekszárd 15

16 2010. február 24. NCA Információs Nap Dombóvár február 25. Munkaközösségi értekezlet Dombóvár február 26. Tourinform Iroda átadó Dombóvár ünnepség február 26. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Csikóstőttős március 1. TÁMOP Információs Nap Lengyeltóti március 1. TIOP Információs Nap Siófok március 2. Nyugdíjas Találkozó Dombóvár Polgármesteri Hivatal március 5 Kerékpárút átadó ünnepség Kaposszekcső március 17. Kistérségi Nyugdíjas Máza Találkozó- színház március Láss a szíveddel Dombóvár konferencia március 22. Társulási ülés Dombóvár Német Közösségi Ház március 23. Kapaszkodó Gyermekjóléti Dombóvár Szolgálat Kistérségi Konferencia március 25. Igazgatói Munkaközösségi Dombóvár Értekezlet március 26. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Kurd március 31. Apáczai Tehetségsegítő Dombóvár Pályázat nyitórendezvénye április 9. Szakmai munkaközösségi Dombóvár értekezlet- Szociális koncepció április 13. Elnökségi értekezlet Dombóvár április 19. Projekt Indító Nap Gyulaj április 20. Múzeum az iskolákban- Szekszárd Iskola a Múzeumban Megyei Múzeum április 21. Társulás ülés Csikóstőttős április 23. Rendőrnap, Év Rendőre Dombóvár Díj április 23. ÖKOMAT Konferencia Dombóvár április 27. Szakmai Tanulmányút Baja Térfigyelő kamerarendszer bemutatása április 29. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Gyulaj május 4. Munkaközösségi Dombóvár megbeszélés május 8. Kertvárosi Virágnapok Dombóvár május 11. Szakmai Tájékoztató Dombóvár Munkaügyi Központ május 14. MOBILITAS Információs Dombóvár 16

17 Nap május 18. KIÚT taggyűlés Szekszárd május 20. Vállalkozói Fórum Dombóvár Polgármesteri Hivatal május 21. Társulási ülés Jágónak május 22. Pünkösdnek gyönyörű Csikóstőttős ideje Csikóstőttős május 23. Pünkösdnek gyönyörű Kapospula ideje Kapospula május 24. Pünkösdnek gyönyörű Attala ideje Attala május 26. DIP taggyűlés Kaposszekcső május 28. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Kocsola június 11. Szakmai Nap Budakalász Gyógynövénykutató Zrt június 20. Koncert az árvízkárosultak Csikóstőttős javára június 23. Társulási ülés Dombóvár június 23. TÁMOP Kontaktus Szekszárd Konferencia június 24. Vállalkozói Fórum Dombóvár június 25. Kirakatban a Kistérség Dombóvár Bemutatkozik Döbrököz június 26. Gyermeknap Várong június 27. Pál Napi Vigasságok Dombóvár 17

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai működéséről Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai működéséről Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető 2. napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Előadó: Tárgyalta: Beszámoló a és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai működéséről Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i alakuló ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i alakuló ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség valamennyi határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 29-i alakuló ülésére Tárgy: Tagok delegálása az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS. 2. Napirendi pont 2. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének 2011. évi szakmai munkájáról Előadó: Naszvadi Balázs munkaszervezet-vezető Tisztelt

Részletesebben

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról és a szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, A FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net K ö r j e gy z ő T Tel./fax. : 8 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net E L Ő T E R J E S Z T É S Hegyesd Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okirata Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a társulás alapító tagjai, azaz

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 29-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselőtestületének 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ.

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Mely létrejött : Alsónána Község Önkormányzata (székhely:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 64/2011.(III.3.) Kt. sz.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 64/2011.(III.3.) Kt. sz. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 64/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben