BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, JANUÁR KÉSZÜLT:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, JANUÁR

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az Euro-Régió Ház saját, lezárt projektei 2009-ben Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott projekt: Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztı-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen Röviden: DEBioInk Az Euro-Régió Ház megvalósítás alatt levı projektei 2009-ben Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címmel transznacionális partnerségben benyújtott projektjavaslat Az Euro Régió Ház Kht. Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-elıkészítési és pályázatkészítési tevékenység European Spallation Source (ESS) megvalósítási helyszín Debrecen címő nyertes pályázathoz kapcsolódó tevékenységek A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódóan projektfejlesztés, 2. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása, a Támogatási Szerzıdés elıkészítése, hiánypótlások elkészítése, a projektmenedzsment feladatok ellátása DMJV Önkormányzata ÉAOP /B kiírására benyújtandó város-rehabilitációs pályázatok elıkészítése ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtandó pályázat elkészítése, hiánypótlása "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címmel pályázat elkészítése az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címő felhívásra Pályázat benyújtása az ÉAOP /B, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra Erzsébet utcai bölcsıde bıvítése és felújítása, játszócsoport kialakítása címmel ÉAOP /A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő pályázati felhívásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel pályázat elkészítése AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. Debrecen Megyei Jogú Városnak végzett területfejlesztési tevékenysége Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára Projektgyőjtés DMJV számára Debrecen Fejlesztési Pólus (DFP) programhoz kapcsolódó tevékenységek AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Pályázatírás és projektmenedzsment a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára...20

3 3.2 Debreceni kistérség területfejlesztési koncepciójának elkészítése EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE...22

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni évben lezárt, illetve folyamatban lévı pályázatainkról, külsı megbízásból elvégzett projektmenedzsment tevékenységrıl, valamint Debrecen városának végzett pályázatkészítési munkáinkról. 1.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SAJÁT, LEZÁRT PROJEKTEI 2009-BEN Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott projekt: Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztı-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen Röviden: DEBioInk A projekt státusza: Projektforrás: Konzorcium tag: Konzorcium- vezetı: lezárt projekt Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. Debreceni Egyetem (DEOEC) A projekt futamideje: 24 hónap Projekt kezdési idıpont: január 1. Befejezési idıpont: április 30. A Debreceni Egyetem és az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. közös pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal Biotechnológiai minta-inkubátorközpont létrehozására címő pályázati felhívására október 26-án, melynek eredményeként szeptember 1-én támogatási szerzıdést kötöttünk az NKTH-val. A projekt célja, tevékenységei: A Debreceni Egyetem és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. együttmőködésének eredményeként létrejött Bioinkubátorközpont, az Egyetem két létesítményében kapott helyet. A DEOEC Elméleti Tömbjében, illetve a DETEK Kémia Épületében kialakított központ olyan biotechnológiai cégek számára kínál betelepülési lehetıséget, melyek az egyetemi környezet által biztosított szellemi légkört és infrastrukturális lehetıségeket kívánják felhasználni. A Bioinkubátorközpont kedvezı feltételeket biztosít a betelepülı vállalkozások K+F tevékenységéhez, új termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztéséhez, továbbá elısegíti az inkubátorközpontban mőködı vállalkozások gazdasági megerısödését. Az inkubátorközpont a beköltözı vállalkozások számára meghatározott ideig bérleti- és eszközhasználati díjkedvezményt nyújt és kiköltözés után is lehetıvé teszi számukra a K+F és innovációs, vállalkozástámogató szolgáltatások igénybevételét. A Bioinkubátorközpont mőködésétıl a hazai biotechnológiai ipar megerısödése, a Debreceni Egyetem jelentıs innovációs képességének fokozott társadalmi felhasználása, a szellemi 4/25 oldal

5 termékek elıállítására és hasznosítására létrejött Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont, valamint Kooperációs Kutató Központok eredményes mőködésének továbbfejlesztése és az Észak-alföldi régió gazdasági növekedése várható. A Támogatási Szerzıdés 2. sz. módosítása értelmében az eredetileg tervezett november 30-i projektzárási határidı április 30-ra módosult a konzorciumi partner, Debreceni Egyetem kezdeményezésére. Projekt eredményeként a 24 hónap alatt összesen 8 (ebbıl ben) kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cég részesült a Bioinkubátor Központ vállalkozásfejlesztési szolgáltatásaiban. Az Euro-Régió Ház szerepe a projektben: Az Euro-Régió Ház tagja volt a pályázatot benyújtó konzorciumnak, így szakmai és pénzügyi felelısséggel tartozott a pályázati költségvetés rá esı részére. Ez az összeg a támogató döntése és az DEOEC vezetésével folytatott egyeztetés alapján eft (ÁFÁ-val együtt). Az Euro-Régió Ház biztosította a projekt munkatársak személyi jellegő kifizetéseit, illetve kiszerzıdött tevékenységek formájában a Bioinkubátor Központba betelepült és egyéb vállalkozásoknak üzleti szolgáltatások nyújtását, valamint szakértıi tevékenységeket. A Bioinkubátor Központba betelepült vállalkozások mindegyike több szolgáltatást választott ki a felkínált szolgáltatás csomagokból 2009-ben: Biomer Kft.: általános jogi tanácsadás, webtervezés, pályázati tanácsadás Bionanoferm Kft.: kiadványkészítés magyar/angol nyelven és webtervezés, újdonságvizsgálat Cetox Kft. : kiadvány és weblapkészítés angol nyelven, angol és magyar nyelvő hirdetések, PR anyagok megjelentetése szaklapokban, könyvelés InnoTears Kft.: üzleti terv készítése, HR menedzsment, kiadvány készítése UD-Genomed Kft.: kiadványkészítése üzletfejlesztési szolgáltatáshoz kapcsolódóan, pályázat figyelés A szolgáltatások elosztásánál arra törekedtünk, hogy mindegyik vállalkozásnak lehetısége nyíljon legalább egy szolgáltatás igénybe vételére és lehetıség szerint a Bioinkubátor-központ rendelkezésére álló összeget egyenlı arányban osszuk szét a vállalkozások között. A vállalkozások vezetıivel való egyeztetést követıen az inkubációs igények elbírálása az IT (a projekt Irányító Testülete) jóváhagyásával a következıképpen alakult a cégek által kért szolgáltatások indokoltságának tükrében: Biomer Kft.: webtervezés (saját, önálló honlap készítése, logótervezés) Bionanoferm Kft.: kiadványkészítés magyar/angol nyelven és webtervezés, Cetox Kft.: angol és magyar nyelvő hirdetések, PR anyagok megjelentetése szaklapokban InnoTears Kft.: üzleti terv készítése, kiadvány készítése UD-Genomed Kft. : kiadványkészítése üzletfejlesztési szolgáltatáshoz kapcsolódóan 5/25 oldal

6 Az IT elızetes állásfoglalása alapján a 2. munkaszakaszban azok a vállalkozások kaptak inkubációs szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a felállított kritériumoknak és az elsı munkaszakaszban nem kaptak vagy csak csekély összegő támogatást kaptak ben a projekt megvalósítására további elıleget már nem utalt át részünkre a támogató, mivel a szerzıdésben foglalt jóváhagyott támogatási összeg 90%-a 2008-ban már átutalásra került a projektszámlára. A projekt 2. munkaszakaszának elszámolása május 29-én került benyújtásra a MAG Zrt-hez. 1.2 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ MEGVALÓSÍTÁS ALATT LEVİ PROJEKTEI BEN Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Közép-Európa program elsı pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő projekttel. Az Altmarki Regionális Tervezési Hivatal fıpályázó mellett 9 partner alkotja a projekt partneri körét, akik Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából és Magyarországról képviselik a partnerrégiókat. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja regionális értéknövelı hálózat létrehozása a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza minél szélesebb körő felhasználása céljából a partner régiókban és városokban, a területi tervezés eszközeinek felhasználása és fejlesztése által. Mindezt az érintettek (önkormányzatok, mezıgazdasággal, erdıgazdasággal foglalkozó cégek, magánfogyasztók) hálózatba szervezésével, a tervhivatalok bevonásával, kiterjedt regionális menedzsmenttel, tapasztalatcserével, pilóta projektekkel kívánja elérni. szerepe a projektben: A fıpályázó az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. feladataként a következıket jelölte meg: értéknövelı partnerhálózat kiépítése és regionális koncepció kidolgozása. A régióban képzések, workshopok szervezése és pilóta projektek lebonyolítása. Egy szimpózium megszervezése a regionális vállalatok részére, illetve PR tevékenység (konferenciák, kapcsolattartás a regionális média szereplıivel). Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását és a nyitókonferenciát követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Szakértık közremőködésével egy regionális analízissel indult, amely feltérképezi a régiók terület-felhasználására vonatkozó adatait, az energia újrahasznosításának meglévı gyakorlatait, a lakossági energiafogyasztás 6/25 oldal

7 (elektromosság és főtés) keresletét és forrásait. Összegyőjtésre és elemzésre kerültek a regionális területgazdálkodást szabályozó formális és informális módszerek és eszközök, amelynek transznacionális szintő összehasonlítása is megtörtént. Az értéknövelı partnerhálózat kiépítésének elsı lépéseként regionális koncepció került kidolgozásra. Megkezdıdött a RUBIRES iskolai verseny is, amelynek keretében 2 debreceni középiskola 6 csapata méri össze tudását, kreativitását a megújuló energiaforrások, ezen belül is a biomassza hasznosításának terén. A hazai társfinanszírozási szerzıdés megkötésére november 10-én, összegének átutalására december 11-én került sor. A projekt elsı két félévére vonatkozó két elırehaladási jelentés benyújtásra került, mely tartalmazza az elvégzett projekttevékenységekrıl szóló szakmai, valamint a pénzügyi jelentéseket. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro-Régió Háznak, melynek 15%-át, eurót önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl december 31-ig 36 hónap áll rendelkezésre A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címmel transznacionális partnerségben benyújtott projektjavaslat A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a Bihor Megyei Tanáccsal a Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása címő projekttel. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. vezetı partnerként vesz részt a projektben. A pályázatot a január 30-án nyújtotta be. A projekt célja: a régiós érdekeltek közötti kommunikáció javítása, a Debrecen-Nagyvárad kulturális, gazdasági kohéziójának erısítése; a határ két oldalán élı lakosság, cégek és civil szervezetek határ menti eseményekrıl történı informálása, tematikus mősorok elıállítása, mely hozzájárul a határ menti térség kommunikációjának javulásához, a közösségi tudatformáláshoz, a kulturális, társadalmi, gazdasági koherencia erısítéséhez. A megyei önkormányzatok által generált és felügyelt projektben ennek érdekében a határ mindkét oldalán felállításra kerül egy médiaszakértıkbıl álló csapat, valamint a szükséges high-tech digitális, HD, mobil tartalom-elıállító és -terjesztı infrastruktúra, mellyel a hírügynökség képes lesz arra, hogy három nyelven, ingyenesen informálja a határszakasz mentén élıket. A projektet marketing-disszeminációs tevékenység egészíti ki a hírügynökség és az új kommunikációs felületek megismertetése és népszerősítése érdekében. 7/25 oldal

8 Konkrét projekttevékenységek: A projektmenedzsment feladata biztosítani a projektben vállalt tevékenységek megfelelı megvalósítását, a feladatok szakmai koordinációját, kontrollját. A tartalom-elıállító infrastruktúra eszközeinek beszerzését a legújabb technológiát képviselı, digitális, HD rendszerő mobil eszközök jelentik. A hírügynökség a határ mindkét oldalán, debreceni és nagyváradi székhellyel is üzemeltetne bázist. A tartalomtovábbító infrastruktúra kialakítása az automatizált tartalomkezelı és menedzselı algoritmusokkal felszerelt, biztonságos backoffice rendszer létrehozását jelenti, ahonnan az anyag a hírügynökség front-end rendszerébe továbbítható. A front-end rendszer végzi a tartalmak lakosság felé történı megjelenítését. A tartalomtovábbító rendszer elkészítését a felek közös szakmai felügyelete mellett a debreceni vezetı partner koordinálja. A projekt kommunikációs tevékenységén belül disszeminációs konferenciákra, a stakeholderek bevonásával megrendezett workshopokra, valamint magyar és román nyelvő brosúrák kiadására is sor kerül. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro- Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót (mintegy 6 millió Ft) önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl június 30-ig 18 hónap áll rendelkezésre. A projekt státusza: A Közös Irányító Bizottság június 24-i döntése értelmében a projektet ,95 euró ERFA-támogatásban részesítette. és a Bihor Megyei Tanács október 15-én megkötötte a partnerségi megállapodást. A támogatási szerzıdés elıkészítése megtörtént, megkötésére januárjában kerül sor. 1.3 AZ EURO RÉGIÓ HÁZ KHT. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT-ELİKÉSZÍTÉSI ÉS PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ELİZMÉNY: Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. A szerzıdés keretein belül az Euro-Régió Háznak az alábbi feladatokat látja el: 1. EU-s fejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumok készítésével szakértıi feladatok ellátása. 2. Testületi döntést igénylı fejlesztési projektek esetében a döntés elıkészítés segítése. 3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a projekt-elıkészítésben és sikerese pályázatok esetében a végrehajtás során. 8/25 oldal

9 4. Pályázatírás a megbízó számára 5. Kapcsolattartás a megbízó irányításával a fejlesztési forrásokat kezelı nemzeti intézményekkel és hivatalokkal. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház április 30-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében European Spallation Source (ESS) megvalósítási helyszín Debrecen címő nyertes pályázathoz kapcsolódó tevékenységek Debrecen Megyei Jogú Város a 2007-ben megnyert kétfordulós pályázat eredményeként az ESS kijelölt magyarországi helyszíne lett. A város képviseletében az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a magyar pályázat elkészítése során felmerülı Debrecenre vonatkozó feladatokat (kapcsolattartás a magyar ESS-team vezetıivel és szakértıivel, a városra vonatkozó szakmai- és háttéranyagok elkészítése, rendezvények szervezésében való közremőködés és azokon való részvétel stb.). A év folyamán az alábbi ESS-hez kapcsolódó tevékenységek ellátására került sor: Debrecen, mint kijelölt magyarországi helyszín képviseletében folyamatos kapcsolattartás az ESS magyarországi pályázatát elıkészítı szakértıi team-el, részvétel az általuk szervezett különbözı megbeszéléseken és egyeztetéseken: o január 29. (Budapest, NFGM, Honvéd u ): megbeszélés a magyar ESS projekt környezı országok felé történı kommunikációjáról, a szükséges diplomáciai lépésekrıl. A várható döntési menetrend (EU Versenyképességi Tanácsa) kérdésköre, a szükséges teendık megbeszélése. o február 10. (Debrecen, DMJV Polgármesteri Hivatal, Piac u. 20.): Egyed Géza, az ESS miniszterelnöki megbízottjának látogatása alkalmával a magyar ESS konzorcium szervezésének során DMJV-re váró teendıkrıl, mindenekelıtt marketing tevékenységekrıl folyt az eszmecsere. A Városházán megtartott megbeszélésen emellett egyeztetés folyt a márciusban Debrecenben tartandó ESS konferencia technikai részleteirıl is. o február 11. (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.): egyeztetés a márciusban Debrecenben megszervezésre kerülı ESS konferencia elıkészületeirıl, a meghívandók listájának összeállításáról. A megbeszélésre a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságán került sor, részt vettek az ESS Hungary, a HBKIK és az ATOMKI képviselıi is. o február 25. (Budapest, NFGM, Honvéd u ): tájékoztató az ESS magyarországi megvalósulása érdekében tett diplomáciai tevékenységekrıl és az elkövetkezı idıszak kommunikációs feladatairól, a tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok megbeszélése. o február 25. (ATOMKI, Bem tér 18/c): egyeztetés a Debreceni Egyetem, az ATOMKI és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési Ügynökség szakembereivel a szomszédos országokról készülı ország-tanulmányok tematikájáról, közremőködés az ehhez szükséges kérdıív összeállításában. 9/25 oldal

10 o március 2. (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.): részvétel az egyeztetı megbeszélésen, közremőködés a szomszédos országokról készülı országtanulmányok elkészítéséhez szükséges kérdıív véglegesítésében. Az április ei debreceni konferenciával kapcsolatos feladatok egyeztetése. o április (Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ, Hunyadi u. 1-3.): részvétel a Mit tehet a régió az európai tudományért és társadalomért? (Középeurópai összefogás az ESS-ért) címmel megrendezett konferencián. Az áprilisi debreceni ESS konferenciára meghívandók listájának összeállításához szükséges címjegyzék elkészítése. Debrecenre vonatkozó statisztikai jellegő adatok beszerzése, összegzése és elsı szintő elemzése az ESS magyar pályázathoz kapcsolódóan (Debreceni Repülıtér utas és áruforgalma, a Debrecenben és a régióban élı külföldiekre, a régió és a város hightech szektorára, illetve K+F+I kutatóhelyeire vonatkozó adtok). Az adatbázis áprilisában készült el A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódóan projektfejlesztés, 2. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása, a Támogatási Szerzıdés elıkészítése, hiánypótlások elkészítése, a projektmenedzsment feladatok ellátása. Az 1. fordulós pályázat kiemelt projektként került benyújtásra július 4-én, majd a Kormány szeptember 17-ei pozitív döntése alapján a projekt elızetes nevesítésére sor került a vonatkozó Akciótervben. A projektfejlesztést követıen a 2. fordulós pályázat március 20-án került benyújtásra, majd a hiánypótlást és a bírálatot követıen július 6-ai levélben DMJV PH értesítést kapott a projekt támogatásáról. A Támogatási Szerzıdés megkötésére a szükséges dokumentumok benyújtását követıen szeptember 2-án került sor. Az Euro-Régió Ház látja el a projekt menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, mint a projektben megvalósítását operatív szinten koordináló Városfejlesztı Társaság. Projektfejlesztés, a pályázat 2. fordulójára történı felkészülés keretében elvégzett tevékenységek: Az NFGM által közreadott Városfejlesztési Kézikönyv második, átdolgozott kiadásának elızetes véleményezése DMJV PH részére (2009. január). Részvétel a városrehabilitációs projekthez kapcsolódó A városfejlesztés aktuális kérdései címmel január 28-án a Duna Palotában megrendezett konferencián. Az Euro-Régió Ház székhelyén február 6-án a projekt beadásával kapcsolatos egyeztetı megbeszélésre került sor az érintettek részvételével (DMJV Polgármesteri Hivatal, az Akcióterületi Tervet készítı OTP Hungaro-Projekt Kft. illetékesei, valamint a KSZ szerepét betöltı ÉARFÜ képviselıi). A megbeszélésen a pályázat második körös beadásához szükséges menetrend átbeszélésére, illetve az azzal kapcsolatos feladatok kiosztására került sor. 10/25 oldal

11 A ROP IH által csak január végén közzétett költségvetési tábla és más kiegészítı dokumentumok miatt az Euro-Régió Ház a KSZ-el és DMJV illetékeseivel folyamatosan egyeztetve elkészítette a projekt módosított útvonaltervét, illetve annak módosítását március 4-én megbeszélésre került sor az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának székhelyén (Budapest, Wesselényi u ) a város-rehabilitációs pályázat 2. fordulós beadásával kapcsolatban. A projektfejlesztés során folyamatosan egyeztetésekre került sor DMJV illetékes szakembereivel (Nyulasi András, Scheffer Attila, Szentei Tamás), az OTP Hungaro-Projekt Kft-vel, a KSZ kijelölt munkatársával, valamint a ROP IH illetékesével (Horváth Csilla). Az Euro-Régió Ház elkészítette a 2. fordulós pályázati anyagot (új kiemelt projekt adatlap kitöltése, szükséges nyilatkozatok és mellékletek elıkészítése és beszerzése, a dokumentáció összeállítása és sokszorosítása), amely március 20-án került benyújtásra a KSZ szerepét ellátó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat hiánypótlása és további fejlesztése keretében elvégzett tevékenységek: Az ÉAOP-5.1.1/B számon nyilvántartásba vett 2. fordulós pályázat formai ellenırzésekor a KSZ a pályázat hiánypótlására szólított fel (2009. március 31-ei keltezéső levél). Az Euro-Régió Ház a hiánypótlás keretében DMJV PH illetékeseivel egyeztetve megválaszolta a hiánypótlásban megfogalmazott kérdéseket, a pályázati adatlapon megtette a szükséges pontosításokat, beszerezte a KSZ által hiányolt dokumentumokat. A hiánypótlás április 16-án benyújtásra került. A KSZ által május 12-én feltett tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése (egyeztetve a ROP IH, a KSZ és DMJV PH illetékeseivel), és megküldése (2009. május 13.) A projekttel kapcsolatban a ROP IH által feltett újabb tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése és benyújtása a Közremőködı Szervezet részére június 10-én (27 oldalas dokumentum). A támogatásban nem részesülı, de a projekthez kapcsolódó soft elemek tartalmának átdolgozása a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. bevonásával a ROP IH kérésének megfelelıen. Részvétel a projekttel kapcsolatos egyeztetéseken, megbeszéléseken: o május 20. és 22. (ÉARFÜ, 3. emeleti tárgyaló): egyeztetés a KSZ munkatársaival a pályázat Bíráló Bizottsági ülését megelızıen. o május 28. (ÉARFÜ, Jász-Nagykun-Szolnok tárgyaló): részvétel a DMJV PH és az NFÜ ROP IH között a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban felmerült tisztázó kérdésekrıl tartott egyeztetésen. 11/25 oldal

12 o június 3. (Régi Városháza): egyeztetés a konzorciumi partnerként részt vevı civil szervezetekkel kapcsolódó soft tevékenységeknek a projektelemekhez való szorosabb illeszkedés miatt szükséges átdolgozásáról. o június 24. (Régi Városháza, 63. terem): részvétel a Pajna Zoltán alpolgármester által a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban szervezett megbeszélésen. A projekt Támogatási Szerzıdésének megkötésével kapcsolatos tevékenység, hiánypótlás: A szükséges nyilatkozatok elıkészítése DMJV Önkormányzata és a konzorciumi partnerek számára. A kapcsolódó soft elemek átdolgozása a partnerek bevonásával a projektelemekhez való szorosabb illeszkedés biztosának érdekében. A projekt megvalósítására megkötött konzorciumi megállapodás elıkészítése, a korábbi konzorciumi megállapodás módosításának elkészítése (amely egy tag cseréje miatt vált szükségessé), új konzorciumi partner megkeresése (DISZ Kft.) és bevonása DMJV PH Polgármesteri Kabinettel egyeztetve. A konzorciumi partnerek részérıl szükséges dokumentumok begyőjtése (aláírási címpéldány, saját erıt igazoló bankigazolás, cégkivonat stb.). A TSZ kötéshez szükséges dokumentáció 1. részének összeállítása és benyújtása a Közremőködı Szervezet részére (2009. július 28-án) A TSZ kötéshez szükséges dokumentumok hiánypótlása (KSZ ) keretében sor került a kommunikációs terv elkészítésére, a még hiányzó nyilatkozatok elıkészítésére, az idıközbeni jogszabályváltozások miatt az ÁFA kompenzációs kérelem és táblázatok elkészítésére, a projekt adatlapjának és valamennyi pénzügyi mellékletének elkészítésére és többszöri átdolgozására a ROP IH által idıközben kiadott módosításoknak megfelelıen, az Akcióterületi Terv kiegészítésére és átdolgozására, a kapcsolódó soft elemek ROP IH kérésére történı újabb átdolgozására. A hiánypótlás két részletben került benyújtásra, augusztus 27-én és szeptember 1-én. Részvétel a TSZ kötéssel kapcsolatos megbeszéléseken, eseményeken: o július 16. (Kölcsey Központ): megbeszélés a Fınix Rendezvényszervezı Kht. ügyvezetıjével a városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó új soft elem tervezésérıl o augusztus 4. (ÉARFÜ Nonprofit Kft.): a TSZ megkötéséhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetés (dr. Fésüs László ig. helyettessel és a KSZ munkatársaival.) szeptember 2. (Régi Városháza, polgármesteri tárgyaló): részvétel a projekt Támogatási Szerezıdésének aláírásán 12/25 oldal

13 A projekttel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátása: A menedzsment tevékenység elızményeként ajánlat összeállítása a DMJV Önkormányzata által közétett Megbízási szerzıdés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására tárgyú közbeszerzési eljárásban (2009. április 3.). Az eljárásban az Euro-Régió Ház lett a nyertes, amelynek értelmében ellátja a Városfejlesztı Társaság feladatait DMJV városrehabilitációs projektjeinek vonatkozásában. A projekttel kapcsolatos DMJV által kiírandó közbeszerzési eljárások (kivitelezık és tervellenırök kiválasztása) nyomon követése, hivatalos közbeszerzési szakértı általi véleményeztetése, a mőszaki dokumentációk átvizsgálása ben a Hal köz, az Emlékkert, az Ifjúsági Közösségi Ház projektelemek, valamint az idıközben kötelezıvé tett tervellenırzés esetében jelent meg a közbeszerzési kiírás. A Városfejlesztı Társaság által lefolytatandó Nyugati kiskörút kiviteli terveinek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás elıkészítése hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával. A dokumentáció elkészült, a KSZ és az EKKE véleményezését követıen februárban indítható az eljárás. A projekt mőszaki ellenırzésére vonatkozó szerzıdés elıkészítése. A projekt keretében megvalósítandó beruházások elıkészítéseként rendszeresen koordinációs megbeszélések szervezése és lebonyolítása az Euro-Régió Ház s székhelyén (4025 Debrecen, Piac u. 79., tárgyaló) ben 6 alkalommal került sor ilyen megbeszélésre, amelyek tartalmát emlékeztetık dokumentálják. Változás bejelentés elkészítése és benyújtása a KSZ felé a projekt megkezdettségével kapcsolatban (2009. november 3.). Kapcsolattartás a KSZ-el, a projektre vonatkozó információk folyamatos nyomon követése (személyes és telefonos egyeztetések, írásos állásfoglalások kérése, NFÜ honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése). Részvétel a KSZ által szervezett Pályázói Workshopon (2009. október 5.), ahol a projekt menedzsmentjének technikai lebonyolításával kapcsolatos ismeretek kerültek átadásra (pályázati tájékoztató felület, elırehaladási jelentés, kifizetési kérelem) A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos győjtése és dokumentálása a különbözı médiákból (2009-ben 13 megjelenés). A projekttel kapcsolatos fotódokumentáció készítése és folyamatos frissítése ben a Támogatási Szerzıdés aláírása mellett dokumentálásra került a projekthelyszínek beruházások elkezdése elıtti állapota. 13/25 oldal

14 1.3.3 DMJV Önkormányzata ÉAOP /B kiírására benyújtandó városrehabilitációs pályázatok elıkészítése Az ÉAOP es akciótervi idıszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrheblitációs pályázat beadására, amelyben kötelezıen szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. Összetettsége miatt a pályázat beadása alapos és hosszadalmas elıkészítést igényel, emiatt már nyarán elkezdıdött a tervezés folyamata. DMJV döntése értelmében 3 pályázat kerül majd benyújtásra: a Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációjának 2. üteme, Nagysándortelep-Vulkántelep szociális városrehabilitációja, valamint Nagymacs szociális városrehabilitációja. Az Euro-Régió Ház 2009-ben a projekt elıkészítésével kapcsolatban az alábbi tevékenységeket látta el: A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új elıírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevıkkel, a tervezés új elıírásoknak megfelelı alakítása szeptemberben és december végén is jelentısen módosult a Tervezési Útmutató, amely számos változást indukált a projekt elıkészítése során. A beruházási jellegő projektelemek tartalmának összeállítása és elıkészítése során rendszeres szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával (2009-ben 6 ilyen emlékeztetıkkel dokumentált megbeszélésre került sor). A beruházás jellegő projektelemek potenciális helyszíneinek bejárása, közremőködés az alkalmas helyszín kiválasztásában. A szociális városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódó soft programcsomagok elıkészítése: o Megbeszélések szervezése az akcióterületen mőködı civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Fıosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról (7 alkalommal) o A Nagysándortelepen lefolytatott kérdıíves igényfelmérés adatainak számítógépes rögzítése, adatbázis összeállítása, elsı szintő szoftveres kiértékelése és elemzése. o A civil partnerek által készülı programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése. Folyamatos kapcsolattartás a Közremőködı Szervezet munkatársaival a tervezést érintı kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, stb.). A tervezett pályázatokhoz kötelezıen csatolandó Akcióterületi tervek készítése. Az Euro- Régió Ház 3 akcióterületi terv készítését végzi párhuzamosan a szeptember 30-án DMJV-vel megkötött szerzıdés alapján (Belváros, Nagysándortelep - Vulkán telep, Nagymacs) ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő, ÉAOP D2 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel. A projekt 14/25 oldal

15 Debrecen belterületén, a Lencztelep városrész ÉNy-i része három utcájának, a Pohl Ferenc, a Kisdobos és a Szilva utcáknak a csapadékvíz-elvezetését célozta meg gravitációs csapadékcsatornák megépítésével. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft szeptember 28 október 13. között végezte. A pályázati dokumentáció október 15-én, az elvégzett hiánypótlás pedig november 24-én, határidıre postázásra került Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtandó pályázat elkészítése, hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata TDM szervezetek támogatására kiírt regisztrációs pályázatra sikeresen pályázatot. A regisztrációs pályázatot követıen április 16-án tette közé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívást (kódszám: EAOP ), melyre csak a sikeresen regisztrációs pályázatot benyújtó szervezetek pályázhatnak, az Észak- Alföldi Régióból összesen 17 szervezet. DMJV Önkormányzata július 3-i közgyőlésén döntött arról, hogy teljes jogú tagként részt vesz a Debrecen Turizmusáért Egyesület - ÉAOP/ kódszámmal kiírt, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezéső pályázati kiírás feltételeinek megfelelı - átalakításával létrehozandó helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetben (TDM) Hortobágy településsel együtt. A projekt tartalma: Debrecen-Hortobágy turisztikai desztináció menedzsment szervezetének kialakítása: 2 front office és a back office tevékenység összekapcsolása, azok infokommunikációs eszközökkel való ellátása. Kutatások, stratégiai programok, cselekvési tervek készülnek. Képzések az IT, az E-marketing alkalmazásra. Hagyományos (kiállítások, prospektusok) és online marketingkommunikációs eszközök használatát tervezzük. Információszolgáltatást (touch info), látogató menedzsmentet (turisztikai kártya) alakítunk ki. A pályázat költségvetése: Ft, melyhez sikeres pályázat esetén Ft önerı biztosítása szükséges. A pályázat, valamint a hiánypótlás határidıre október 30-án, illetve december 4-én benyújtásra került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címmel pályázat elkészítése az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címő felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 22-i közgyőlésén pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés címő konstrukcióra. A pályázat célja Déri György egyedülálló néprajzi 15/25 oldal

16 győjtemények méltó elhelyezése, a Rákóczi u. 25. sz. alatt található Magoss György házban. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt tartalma: A projekt keretében megvalósul Debrecenben a Rákóczi u. 25. alatt a Magoss házban, 853,13 m2 össz alapterületen a Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és egy önálló néprajzi állandó kiállítás megrendezése. Az Észak-alföldi Régióban mőködı közgyőjtemények sorában, kiemelkedı, egyedülálló hely illeti meg a Déri győjteményt, s ennek a sokrétő értékes győjteménynek egy modern kiállításban való szervezése, megjelenítése igazi turisztikai vonzerıt jelenthet, ezt kihasználva kapcsolódó szolgáltatás: a régió elı kézmővesiparának népszerősítése és termékeinek értékesítése. A győjtemény kiállítása a turisztika célok mellett közmővelıdési célokat is szolgálna. A projekt a fogyatékkal élık számára is kínál programokat, autista gyerekek számára kiscsoportos foglalkozást, vakok és gyengén látók részére un. "tapintott tárlat"-ot. Létrejövı új munkahelyek száma a fenntartási idıszakban 6 fı, a támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése 2017-re eléri a fıt. A pályázat költségvetése Ft, melynek támogatás tartalma(90%) Ft, Ft önerı biztosítása mellett. A pályázat, valamint a hiánypótlás határidıre október 30-án, illetve december 3-án benyújtásra került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére Pályázat benyújtása az ÉAOP /B, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra Erzsébet utcai bölcsıde bıvítése és felújítása, játszócsoport kialakítása címmel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az EAOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése c. pályázati felhívására. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt fejlesztésekor kiemelt szempont volt a bölcsıdei férıhelyszám bıvítése, mivel a pályázat kirója kizárólag kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztéseket támogat. DMJV Önkormányzatának Közgyőlés-i döntése alapján felújítani és bıvíteni kívánják az Erzsébet utcai bölcsıde épületét. A bölcsıde épülete Debrecen frekventált környezetében helyezkedik el. A fejlesztés eredményeként korszerő bölcsıde épület jön létre 700,18 m2-en. A projekt tartalma: Jelen átalakítás során 6 db 10 fıs foglalkoztató és egy 5 fıs játszó szoba kerül kialakításra. A meglévı átadók és fürdıszobai helyiségek átalakításra kerülnek, az új vizesblokkok szabvány szerinti kialakításúak. Az épület telekhatárhoz legközelebb esı bejárata akadálymentesített. Itt külön akadálymentes WC is lett tervezve. A megszőnı öltözı épület helyett új öltözı - vizes blokk lett tervezve. Minden helyiség padló és fal burkolata lebontásra kerül, helyette új gres lap ill. habalátétes burkolat készül. A falak az új csempézés felett festést kapnak. A zártterő helyiségek szellızése az álmennyezet felett elvezetett csıvezetékeken keresztül gépi úton történik. 16/25 oldal

17 A konyha felújítás megtörténik, de bıvítésére nem kerül sor így ennek a konyhának kell ellátnia a 65 fı gyermek és a 22 fı dolgozói létszámot. Az így felújított és bıvített épületben a meglévı 35 férıhely felújítása mellett kialakításra kerül egy mintegy 25 bölcsıdei férıhely, amely három bölcsıdei csoportot jelent. A bölcsıde alapellátáson túl szolgáltatásként játszócsoport mőködtetésével segíti, támogatja a családokat. A játszócsoportban a gyermekeket a szülıkkel, vagy hozzátartozókkal együtt is fogadhatják abból a célból, hogy közösen játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvezı körülmények között. A feltételek kialakításánál a kisgyermek gondozás-nevelés elveit és gyakorlatát követik. A játszócsoportban étkezést is biztosítanak. Új szolgáltatásként a szülık munkaidejéhez alkalmazkodó rugalmas nyitva tartás kerül bevezetésre. A pályázat december 1-én került benyújtásra a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A projekt költségvetéséhez Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett Ft támogatást igényelt DMJV Önkormányzata. A projekt megvalósításához Ft önerı szükséges ÉAOP /A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő pályázati felhívásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel. A projekt a Debrecen, Faraktár u. 74. szám alatt található ingatlan felújítását, orvosi rendelıkké és védınıi tanácsadókká alakítását célozza meg, ahová a Ruyter utcai 4 gyermekorvosi rendelı és 8 védınıi tanácsadó körzet, valamint a Szenczi M. A. utcai 2 háziorvosi rendelı is átköltözne. A fejlesztés során laboratóriumi tevékenységhez mintavételi hely kialakítására is sor kerülne. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft november január 7. között végezte. A pályázati dokumentáció január 8-án postázásra került. 17/25 oldal

18 2. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE 2.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSNAK VÉGZETT TERÜLETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE ELİZMÉNY: Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. A szerzıdés keretein belül az Euro-Régió Háznak az alábbi feladatokat szükséges ellátnia: 1. EU-s fejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumok készítésével szakértıi feladatok ellátása. 2. Testületi döntést igénylı fejlesztési projektek esetében a döntés elıkészítés segítése. 3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a projekt-elıkészítésben és sikerese pályázatok esetében a végrehajtás során. 4. Pályázatírás a megbízó számára 5. Kapcsolattartás a megbízó irányításával a fejlesztési forrásokat kezelı nemzeti intézményekkel és hivatalokkal. A szerzıdés nem rendelkezik területfejlesztési feladatok ellátásáról, azonban az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. a területi tervezéshez és fejlesztéshez kapcsolódó feladatokat is ellátja külön díjazás nélkül. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház április 30-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára elsısorban szakmai szempontokat és a város érdekeit figyelembe véve folyamatosan véleményezi az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács üléseire készülı elıterjesztések elızetesen hozzáférhetı anyagait ben az ülésekhez igazodva összesen 9 alkalommal készült ilyen véleményezés, amelyek elektronikus úton kerültek továbbításra DMJV Önkormányzata felé Projektgyőjtés DMJV számára Az ÚMFT DMJV szempontjából legfontosabb operatív programjai (ÉAOP, a TÁMOP és a TIOP) es akcióterveibıl az Euro-Régió Ház összefoglalást és értékelést készített DMJV számára kiemelve azokat a konstrukciókat, amelyek DMJV számára is relevánsak lehetnek. Az akciótervekrıl készült összefoglaló elemzések támpontul szolgáltak DMJV PH 18/25 oldal

19 különbözı osztályi számára kapcsolódó projektek generálásához. Az Euro-Régió Ház koordinálásában, az általa készített projektgyőjtı adatlap segítségével, projektgyőjtés került megvalósításra DMJV számára, amely során az alábbi feladatok ellátására került sor: Projektgyőjtı adatlapok befogadása és rendszerezése, a felmerülı hiányosságok, pontatlanságok javítása. A projektötletek pályázati konstrukciókhoz való illesztése. A projektötletek táblázatos formában való összegzése, és az adatlapokkal egységes dokumentumba szerkesztése február 9-én egyeztetı megbeszélésen való részvétel a projektgyőjtéssel kapcsolatban, ahol döntés született a továbbfejlesztendı projektekrıl és a további feladatok pontosításra kerültek. A projektgyőjtés véglegesítése Debrecen Fejlesztési Pólus (DFP) programhoz kapcsolódó tevékenységek A évben az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a következı Debrecen Fejlesztési Pólus programhoz kapcsolódó tevékenységeket látta el: Közremőködés a KSH által készített Debrecen fejlesztési pólus címő kiadvány tartalmi kereteinek összeállításában. A Statisztikai Tükör április 15-én 47. számaként megjelent kiadvány a KSH honlapjáról is letölthetı. Az Euro-Régió Ház és a pólus programot országos szinten koordináló Pólus Programiroda Kht. együttmőködési megállapodást írtak alá (2009. május 5.), amelynek alapcélja a Pólus Programba keretében rendelkezésre álló források minél hatékonyabb debreceni felhasználásának elısegítése. Az együttmőködési megállapodásban megjelölt feladatok koordinálását az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, amely tevékenysége keretében Stratégiai Irányító Testületet hoz létre és mőködtet. A Stratégiai Irányító Testületet a Debrecen Fejlesztési Pólus Program végrehajtásában érintett szervezetek alkotják (Debreceni Egyetem, DMJV Önkormányzata, HBKIK, Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft., Pólus Programiroda Kht.), amelyek egyegy állandó delegált taggal képviseltetik magukat a Testületben július 27. (Régi Városháza, 63. terem): részvétel a Pólus Programiroda Kft. által szervezett találkozón, amikor Gyır városának delegációja látogatott ide, Debrecen városának a Pólus Program projektjeiben való részvételének, önkormányzati, egyetemi, kamarai stratégiai, pályázati és operatív mechanizmusok megismerése, jó gyakorlatok átvétele céljából október 27. (Debreceni Egyetem, fıépület, rektori tanácsterem): közremőködés és DMJV képviselete a Debrecen Fejlesztési Pólus programjával kapcsolatban a Debreceni Egyetemen szervezett egyeztetésen, amelyen a programban érdekelt helyi szereplık mellett részt vett a Pólus Programiroda Kft. vezetıje is. A megbeszélésen mindenekelıtt a Pólus Programban érintett klaszterek eddig elért eredményei és jövıbeli tervei kerültek áttekintésre. 19/25 oldal

20 3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE 3.1 PÁLYÁZATÍRÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA ELİZMÉNYEK: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérı keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást hirdetett meg június 30-án, melynek tárgya pályázatírási és projektmenedzseri (kiegészítı) tevékenység ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a keret-megállapodásra alapozva a közbeszerzési eljárás második szakaszában egyedi vállalkozási szerzıdéseket kötött, melynek tárgya az ajánlatkérı, illetve költségvetési szervei (intézményei), közhasznú és adott esetben gazdasági társaságai uniós pályázati pénzbıl megvalósuló beruházásainak (projektjeinek) projektmenedzselési támogatása, illetve projektmenedzselése, továbbá ezek számára pályázatírási tevékenység ellátása. A keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásra a Megakom Kft. vezette konzorcium sikeres pályázatott nyújtott be augusztus 11-én, melynek tagja az Euro-Régió Ház, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség is. A keret-megállapodás megkötésére október 15-én került sor. A fenti közbeszerzési eljárás második része szerinti írásbeli konzultáció kezdeményezésének napja december 18. volt. A sikeres, konkrét projektre vonatkozó konzultáció lefolytatását követıen a Megakom Kft. vezette konzorcium január 13-án szerzıdést kötött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, melynek tárgya a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program elsı pályázati felhívására a "Kaland, pihenés, szórakozás" - Hajdú- Bihar megye és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerősítése címő pályázat kidolgozása. A pályázatot az Euro-Régió Háznak kellett elkészítenie a Megakom-mal kötött megállapodás alapján, melynek benyújtási határi ideje január 30. volt. A pályázatot rendben elkészítettük és határidıre benyújtottuk. A pályázat a Bíráló Bizottság június 24-i döntése értelmében ,45 EUR ERFA támogatásban részesült. A projekt rövid bemutatása: Hajdú-Bihar és Bihor megye földrajzi közelsége és az idegenforgalmi látványosságok egymást részben kiegészítı jellege (pl. gyógyturizmus) miatt lehetıség van a hajdú-bihar és bihor megyei turisztikai látványosságok közös népszerősítésére. A turisztikai attrakciók a határ mentén a nagyvárosokban és néhány fürdıváros környékén találhatók. A komplex turisztikai csomagok hiánya komoly problémát jelent. Az is problémaként mutatkozik, hogy a turisztikai marketingtevékenységhez nem áll rendelkezésre elegendı forrás. A projekt átfogó célja Hajdú-Bihar és Bihor megye turisztikai fejlesztése, gazdasági versenyképességének javítása. A projekt konkrét célja közös turisztikai kínálat összegyőjtése, rendszerezése és bemutatása. Tervezett tevékenységek: -Közös turisztikai csomagok létrehozása az alábbi területeken 20/25 oldal

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben