BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, JANUÁR KÉSZÜLT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, JANUÁR

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az Euro-Régió Ház saját, lezárt projektei 2009-ben Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott projekt: Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztı-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen Röviden: DEBioInk Az Euro-Régió Ház megvalósítás alatt levı projektei 2009-ben Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címmel transznacionális partnerségben benyújtott projektjavaslat Az Euro Régió Ház Kht. Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-elıkészítési és pályázatkészítési tevékenység European Spallation Source (ESS) megvalósítási helyszín Debrecen címő nyertes pályázathoz kapcsolódó tevékenységek A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódóan projektfejlesztés, 2. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása, a Támogatási Szerzıdés elıkészítése, hiánypótlások elkészítése, a projektmenedzsment feladatok ellátása DMJV Önkormányzata ÉAOP /B kiírására benyújtandó város-rehabilitációs pályázatok elıkészítése ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtandó pályázat elkészítése, hiánypótlása "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címmel pályázat elkészítése az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címő felhívásra Pályázat benyújtása az ÉAOP /B, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra Erzsébet utcai bölcsıde bıvítése és felújítása, játszócsoport kialakítása címmel ÉAOP /A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő pályázati felhívásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel pályázat elkészítése AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. Debrecen Megyei Jogú Városnak végzett területfejlesztési tevékenysége Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára Projektgyőjtés DMJV számára Debrecen Fejlesztési Pólus (DFP) programhoz kapcsolódó tevékenységek AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Pályázatírás és projektmenedzsment a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára...20

3 3.2 Debreceni kistérség területfejlesztési koncepciójának elkészítése EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE...22

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni évben lezárt, illetve folyamatban lévı pályázatainkról, külsı megbízásból elvégzett projektmenedzsment tevékenységrıl, valamint Debrecen városának végzett pályázatkészítési munkáinkról. 1.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SAJÁT, LEZÁRT PROJEKTEI 2009-BEN Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott projekt: Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztı-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen Röviden: DEBioInk A projekt státusza: Projektforrás: Konzorcium tag: Konzorcium- vezetı: lezárt projekt Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. Debreceni Egyetem (DEOEC) A projekt futamideje: 24 hónap Projekt kezdési idıpont: január 1. Befejezési idıpont: április 30. A Debreceni Egyetem és az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. közös pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal Biotechnológiai minta-inkubátorközpont létrehozására címő pályázati felhívására október 26-án, melynek eredményeként szeptember 1-én támogatási szerzıdést kötöttünk az NKTH-val. A projekt célja, tevékenységei: A Debreceni Egyetem és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. együttmőködésének eredményeként létrejött Bioinkubátorközpont, az Egyetem két létesítményében kapott helyet. A DEOEC Elméleti Tömbjében, illetve a DETEK Kémia Épületében kialakított központ olyan biotechnológiai cégek számára kínál betelepülési lehetıséget, melyek az egyetemi környezet által biztosított szellemi légkört és infrastrukturális lehetıségeket kívánják felhasználni. A Bioinkubátorközpont kedvezı feltételeket biztosít a betelepülı vállalkozások K+F tevékenységéhez, új termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztéséhez, továbbá elısegíti az inkubátorközpontban mőködı vállalkozások gazdasági megerısödését. Az inkubátorközpont a beköltözı vállalkozások számára meghatározott ideig bérleti- és eszközhasználati díjkedvezményt nyújt és kiköltözés után is lehetıvé teszi számukra a K+F és innovációs, vállalkozástámogató szolgáltatások igénybevételét. A Bioinkubátorközpont mőködésétıl a hazai biotechnológiai ipar megerısödése, a Debreceni Egyetem jelentıs innovációs képességének fokozott társadalmi felhasználása, a szellemi 4/25 oldal

5 termékek elıállítására és hasznosítására létrejött Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont, valamint Kooperációs Kutató Központok eredményes mőködésének továbbfejlesztése és az Észak-alföldi régió gazdasági növekedése várható. A Támogatási Szerzıdés 2. sz. módosítása értelmében az eredetileg tervezett november 30-i projektzárási határidı április 30-ra módosult a konzorciumi partner, Debreceni Egyetem kezdeményezésére. Projekt eredményeként a 24 hónap alatt összesen 8 (ebbıl ben) kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cég részesült a Bioinkubátor Központ vállalkozásfejlesztési szolgáltatásaiban. Az Euro-Régió Ház szerepe a projektben: Az Euro-Régió Ház tagja volt a pályázatot benyújtó konzorciumnak, így szakmai és pénzügyi felelısséggel tartozott a pályázati költségvetés rá esı részére. Ez az összeg a támogató döntése és az DEOEC vezetésével folytatott egyeztetés alapján eft (ÁFÁ-val együtt). Az Euro-Régió Ház biztosította a projekt munkatársak személyi jellegő kifizetéseit, illetve kiszerzıdött tevékenységek formájában a Bioinkubátor Központba betelepült és egyéb vállalkozásoknak üzleti szolgáltatások nyújtását, valamint szakértıi tevékenységeket. A Bioinkubátor Központba betelepült vállalkozások mindegyike több szolgáltatást választott ki a felkínált szolgáltatás csomagokból 2009-ben: Biomer Kft.: általános jogi tanácsadás, webtervezés, pályázati tanácsadás Bionanoferm Kft.: kiadványkészítés magyar/angol nyelven és webtervezés, újdonságvizsgálat Cetox Kft. : kiadvány és weblapkészítés angol nyelven, angol és magyar nyelvő hirdetések, PR anyagok megjelentetése szaklapokban, könyvelés InnoTears Kft.: üzleti terv készítése, HR menedzsment, kiadvány készítése UD-Genomed Kft.: kiadványkészítése üzletfejlesztési szolgáltatáshoz kapcsolódóan, pályázat figyelés A szolgáltatások elosztásánál arra törekedtünk, hogy mindegyik vállalkozásnak lehetısége nyíljon legalább egy szolgáltatás igénybe vételére és lehetıség szerint a Bioinkubátor-központ rendelkezésére álló összeget egyenlı arányban osszuk szét a vállalkozások között. A vállalkozások vezetıivel való egyeztetést követıen az inkubációs igények elbírálása az IT (a projekt Irányító Testülete) jóváhagyásával a következıképpen alakult a cégek által kért szolgáltatások indokoltságának tükrében: Biomer Kft.: webtervezés (saját, önálló honlap készítése, logótervezés) Bionanoferm Kft.: kiadványkészítés magyar/angol nyelven és webtervezés, Cetox Kft.: angol és magyar nyelvő hirdetések, PR anyagok megjelentetése szaklapokban InnoTears Kft.: üzleti terv készítése, kiadvány készítése UD-Genomed Kft. : kiadványkészítése üzletfejlesztési szolgáltatáshoz kapcsolódóan 5/25 oldal

6 Az IT elızetes állásfoglalása alapján a 2. munkaszakaszban azok a vállalkozások kaptak inkubációs szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a felállított kritériumoknak és az elsı munkaszakaszban nem kaptak vagy csak csekély összegő támogatást kaptak ben a projekt megvalósítására további elıleget már nem utalt át részünkre a támogató, mivel a szerzıdésben foglalt jóváhagyott támogatási összeg 90%-a 2008-ban már átutalásra került a projektszámlára. A projekt 2. munkaszakaszának elszámolása május 29-én került benyújtásra a MAG Zrt-hez. 1.2 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ MEGVALÓSÍTÁS ALATT LEVİ PROJEKTEI BEN Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Közép-Európa program elsı pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő projekttel. Az Altmarki Regionális Tervezési Hivatal fıpályázó mellett 9 partner alkotja a projekt partneri körét, akik Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából és Magyarországról képviselik a partnerrégiókat. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja regionális értéknövelı hálózat létrehozása a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza minél szélesebb körő felhasználása céljából a partner régiókban és városokban, a területi tervezés eszközeinek felhasználása és fejlesztése által. Mindezt az érintettek (önkormányzatok, mezıgazdasággal, erdıgazdasággal foglalkozó cégek, magánfogyasztók) hálózatba szervezésével, a tervhivatalok bevonásával, kiterjedt regionális menedzsmenttel, tapasztalatcserével, pilóta projektekkel kívánja elérni. szerepe a projektben: A fıpályázó az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. feladataként a következıket jelölte meg: értéknövelı partnerhálózat kiépítése és regionális koncepció kidolgozása. A régióban képzések, workshopok szervezése és pilóta projektek lebonyolítása. Egy szimpózium megszervezése a regionális vállalatok részére, illetve PR tevékenység (konferenciák, kapcsolattartás a regionális média szereplıivel). Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását és a nyitókonferenciát követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Szakértık közremőködésével egy regionális analízissel indult, amely feltérképezi a régiók terület-felhasználására vonatkozó adatait, az energia újrahasznosításának meglévı gyakorlatait, a lakossági energiafogyasztás 6/25 oldal

7 (elektromosság és főtés) keresletét és forrásait. Összegyőjtésre és elemzésre kerültek a regionális területgazdálkodást szabályozó formális és informális módszerek és eszközök, amelynek transznacionális szintő összehasonlítása is megtörtént. Az értéknövelı partnerhálózat kiépítésének elsı lépéseként regionális koncepció került kidolgozásra. Megkezdıdött a RUBIRES iskolai verseny is, amelynek keretében 2 debreceni középiskola 6 csapata méri össze tudását, kreativitását a megújuló energiaforrások, ezen belül is a biomassza hasznosításának terén. A hazai társfinanszírozási szerzıdés megkötésére november 10-én, összegének átutalására december 11-én került sor. A projekt elsı két félévére vonatkozó két elırehaladási jelentés benyújtásra került, mely tartalmazza az elvégzett projekttevékenységekrıl szóló szakmai, valamint a pénzügyi jelentéseket. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro-Régió Háznak, melynek 15%-át, eurót önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl december 31-ig 36 hónap áll rendelkezésre A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címmel transznacionális partnerségben benyújtott projektjavaslat A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a Bihor Megyei Tanáccsal a Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása címő projekttel. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. vezetı partnerként vesz részt a projektben. A pályázatot a január 30-án nyújtotta be. A projekt célja: a régiós érdekeltek közötti kommunikáció javítása, a Debrecen-Nagyvárad kulturális, gazdasági kohéziójának erısítése; a határ két oldalán élı lakosság, cégek és civil szervezetek határ menti eseményekrıl történı informálása, tematikus mősorok elıállítása, mely hozzájárul a határ menti térség kommunikációjának javulásához, a közösségi tudatformáláshoz, a kulturális, társadalmi, gazdasági koherencia erısítéséhez. A megyei önkormányzatok által generált és felügyelt projektben ennek érdekében a határ mindkét oldalán felállításra kerül egy médiaszakértıkbıl álló csapat, valamint a szükséges high-tech digitális, HD, mobil tartalom-elıállító és -terjesztı infrastruktúra, mellyel a hírügynökség képes lesz arra, hogy három nyelven, ingyenesen informálja a határszakasz mentén élıket. A projektet marketing-disszeminációs tevékenység egészíti ki a hírügynökség és az új kommunikációs felületek megismertetése és népszerősítése érdekében. 7/25 oldal

8 Konkrét projekttevékenységek: A projektmenedzsment feladata biztosítani a projektben vállalt tevékenységek megfelelı megvalósítását, a feladatok szakmai koordinációját, kontrollját. A tartalom-elıállító infrastruktúra eszközeinek beszerzését a legújabb technológiát képviselı, digitális, HD rendszerő mobil eszközök jelentik. A hírügynökség a határ mindkét oldalán, debreceni és nagyváradi székhellyel is üzemeltetne bázist. A tartalomtovábbító infrastruktúra kialakítása az automatizált tartalomkezelı és menedzselı algoritmusokkal felszerelt, biztonságos backoffice rendszer létrehozását jelenti, ahonnan az anyag a hírügynökség front-end rendszerébe továbbítható. A front-end rendszer végzi a tartalmak lakosság felé történı megjelenítését. A tartalomtovábbító rendszer elkészítését a felek közös szakmai felügyelete mellett a debreceni vezetı partner koordinálja. A projekt kommunikációs tevékenységén belül disszeminációs konferenciákra, a stakeholderek bevonásával megrendezett workshopokra, valamint magyar és román nyelvő brosúrák kiadására is sor kerül. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro- Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót (mintegy 6 millió Ft) önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl június 30-ig 18 hónap áll rendelkezésre. A projekt státusza: A Közös Irányító Bizottság június 24-i döntése értelmében a projektet ,95 euró ERFA-támogatásban részesítette. és a Bihor Megyei Tanács október 15-én megkötötte a partnerségi megállapodást. A támogatási szerzıdés elıkészítése megtörtént, megkötésére januárjában kerül sor. 1.3 AZ EURO RÉGIÓ HÁZ KHT. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT-ELİKÉSZÍTÉSI ÉS PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ELİZMÉNY: Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. A szerzıdés keretein belül az Euro-Régió Háznak az alábbi feladatokat látja el: 1. EU-s fejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumok készítésével szakértıi feladatok ellátása. 2. Testületi döntést igénylı fejlesztési projektek esetében a döntés elıkészítés segítése. 3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a projekt-elıkészítésben és sikerese pályázatok esetében a végrehajtás során. 8/25 oldal

9 4. Pályázatírás a megbízó számára 5. Kapcsolattartás a megbízó irányításával a fejlesztési forrásokat kezelı nemzeti intézményekkel és hivatalokkal. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház április 30-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében European Spallation Source (ESS) megvalósítási helyszín Debrecen címő nyertes pályázathoz kapcsolódó tevékenységek Debrecen Megyei Jogú Város a 2007-ben megnyert kétfordulós pályázat eredményeként az ESS kijelölt magyarországi helyszíne lett. A város képviseletében az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a magyar pályázat elkészítése során felmerülı Debrecenre vonatkozó feladatokat (kapcsolattartás a magyar ESS-team vezetıivel és szakértıivel, a városra vonatkozó szakmai- és háttéranyagok elkészítése, rendezvények szervezésében való közremőködés és azokon való részvétel stb.). A év folyamán az alábbi ESS-hez kapcsolódó tevékenységek ellátására került sor: Debrecen, mint kijelölt magyarországi helyszín képviseletében folyamatos kapcsolattartás az ESS magyarországi pályázatát elıkészítı szakértıi team-el, részvétel az általuk szervezett különbözı megbeszéléseken és egyeztetéseken: o január 29. (Budapest, NFGM, Honvéd u ): megbeszélés a magyar ESS projekt környezı országok felé történı kommunikációjáról, a szükséges diplomáciai lépésekrıl. A várható döntési menetrend (EU Versenyképességi Tanácsa) kérdésköre, a szükséges teendık megbeszélése. o február 10. (Debrecen, DMJV Polgármesteri Hivatal, Piac u. 20.): Egyed Géza, az ESS miniszterelnöki megbízottjának látogatása alkalmával a magyar ESS konzorcium szervezésének során DMJV-re váró teendıkrıl, mindenekelıtt marketing tevékenységekrıl folyt az eszmecsere. A Városházán megtartott megbeszélésen emellett egyeztetés folyt a márciusban Debrecenben tartandó ESS konferencia technikai részleteirıl is. o február 11. (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.): egyeztetés a márciusban Debrecenben megszervezésre kerülı ESS konferencia elıkészületeirıl, a meghívandók listájának összeállításáról. A megbeszélésre a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságán került sor, részt vettek az ESS Hungary, a HBKIK és az ATOMKI képviselıi is. o február 25. (Budapest, NFGM, Honvéd u ): tájékoztató az ESS magyarországi megvalósulása érdekében tett diplomáciai tevékenységekrıl és az elkövetkezı idıszak kommunikációs feladatairól, a tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok megbeszélése. o február 25. (ATOMKI, Bem tér 18/c): egyeztetés a Debreceni Egyetem, az ATOMKI és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési Ügynökség szakembereivel a szomszédos országokról készülı ország-tanulmányok tematikájáról, közremőködés az ehhez szükséges kérdıív összeállításában. 9/25 oldal

10 o március 2. (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.): részvétel az egyeztetı megbeszélésen, közremőködés a szomszédos országokról készülı országtanulmányok elkészítéséhez szükséges kérdıív véglegesítésében. Az április ei debreceni konferenciával kapcsolatos feladatok egyeztetése. o április (Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ, Hunyadi u. 1-3.): részvétel a Mit tehet a régió az európai tudományért és társadalomért? (Középeurópai összefogás az ESS-ért) címmel megrendezett konferencián. Az áprilisi debreceni ESS konferenciára meghívandók listájának összeállításához szükséges címjegyzék elkészítése. Debrecenre vonatkozó statisztikai jellegő adatok beszerzése, összegzése és elsı szintő elemzése az ESS magyar pályázathoz kapcsolódóan (Debreceni Repülıtér utas és áruforgalma, a Debrecenben és a régióban élı külföldiekre, a régió és a város hightech szektorára, illetve K+F+I kutatóhelyeire vonatkozó adtok). Az adatbázis áprilisában készült el A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódóan projektfejlesztés, 2. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása, a Támogatási Szerzıdés elıkészítése, hiánypótlások elkészítése, a projektmenedzsment feladatok ellátása. Az 1. fordulós pályázat kiemelt projektként került benyújtásra július 4-én, majd a Kormány szeptember 17-ei pozitív döntése alapján a projekt elızetes nevesítésére sor került a vonatkozó Akciótervben. A projektfejlesztést követıen a 2. fordulós pályázat március 20-án került benyújtásra, majd a hiánypótlást és a bírálatot követıen július 6-ai levélben DMJV PH értesítést kapott a projekt támogatásáról. A Támogatási Szerzıdés megkötésére a szükséges dokumentumok benyújtását követıen szeptember 2-án került sor. Az Euro-Régió Ház látja el a projekt menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, mint a projektben megvalósítását operatív szinten koordináló Városfejlesztı Társaság. Projektfejlesztés, a pályázat 2. fordulójára történı felkészülés keretében elvégzett tevékenységek: Az NFGM által közreadott Városfejlesztési Kézikönyv második, átdolgozott kiadásának elızetes véleményezése DMJV PH részére (2009. január). Részvétel a városrehabilitációs projekthez kapcsolódó A városfejlesztés aktuális kérdései címmel január 28-án a Duna Palotában megrendezett konferencián. Az Euro-Régió Ház székhelyén február 6-án a projekt beadásával kapcsolatos egyeztetı megbeszélésre került sor az érintettek részvételével (DMJV Polgármesteri Hivatal, az Akcióterületi Tervet készítı OTP Hungaro-Projekt Kft. illetékesei, valamint a KSZ szerepét betöltı ÉARFÜ képviselıi). A megbeszélésen a pályázat második körös beadásához szükséges menetrend átbeszélésére, illetve az azzal kapcsolatos feladatok kiosztására került sor. 10/25 oldal

11 A ROP IH által csak január végén közzétett költségvetési tábla és más kiegészítı dokumentumok miatt az Euro-Régió Ház a KSZ-el és DMJV illetékeseivel folyamatosan egyeztetve elkészítette a projekt módosított útvonaltervét, illetve annak módosítását március 4-én megbeszélésre került sor az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának székhelyén (Budapest, Wesselényi u ) a város-rehabilitációs pályázat 2. fordulós beadásával kapcsolatban. A projektfejlesztés során folyamatosan egyeztetésekre került sor DMJV illetékes szakembereivel (Nyulasi András, Scheffer Attila, Szentei Tamás), az OTP Hungaro-Projekt Kft-vel, a KSZ kijelölt munkatársával, valamint a ROP IH illetékesével (Horváth Csilla). Az Euro-Régió Ház elkészítette a 2. fordulós pályázati anyagot (új kiemelt projekt adatlap kitöltése, szükséges nyilatkozatok és mellékletek elıkészítése és beszerzése, a dokumentáció összeállítása és sokszorosítása), amely március 20-án került benyújtásra a KSZ szerepét ellátó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat hiánypótlása és további fejlesztése keretében elvégzett tevékenységek: Az ÉAOP-5.1.1/B számon nyilvántartásba vett 2. fordulós pályázat formai ellenırzésekor a KSZ a pályázat hiánypótlására szólított fel (2009. március 31-ei keltezéső levél). Az Euro-Régió Ház a hiánypótlás keretében DMJV PH illetékeseivel egyeztetve megválaszolta a hiánypótlásban megfogalmazott kérdéseket, a pályázati adatlapon megtette a szükséges pontosításokat, beszerezte a KSZ által hiányolt dokumentumokat. A hiánypótlás április 16-án benyújtásra került. A KSZ által május 12-én feltett tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése (egyeztetve a ROP IH, a KSZ és DMJV PH illetékeseivel), és megküldése (2009. május 13.) A projekttel kapcsolatban a ROP IH által feltett újabb tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése és benyújtása a Közremőködı Szervezet részére június 10-én (27 oldalas dokumentum). A támogatásban nem részesülı, de a projekthez kapcsolódó soft elemek tartalmának átdolgozása a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. bevonásával a ROP IH kérésének megfelelıen. Részvétel a projekttel kapcsolatos egyeztetéseken, megbeszéléseken: o május 20. és 22. (ÉARFÜ, 3. emeleti tárgyaló): egyeztetés a KSZ munkatársaival a pályázat Bíráló Bizottsági ülését megelızıen. o május 28. (ÉARFÜ, Jász-Nagykun-Szolnok tárgyaló): részvétel a DMJV PH és az NFÜ ROP IH között a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban felmerült tisztázó kérdésekrıl tartott egyeztetésen. 11/25 oldal

12 o június 3. (Régi Városháza): egyeztetés a konzorciumi partnerként részt vevı civil szervezetekkel kapcsolódó soft tevékenységeknek a projektelemekhez való szorosabb illeszkedés miatt szükséges átdolgozásáról. o június 24. (Régi Városháza, 63. terem): részvétel a Pajna Zoltán alpolgármester által a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban szervezett megbeszélésen. A projekt Támogatási Szerzıdésének megkötésével kapcsolatos tevékenység, hiánypótlás: A szükséges nyilatkozatok elıkészítése DMJV Önkormányzata és a konzorciumi partnerek számára. A kapcsolódó soft elemek átdolgozása a partnerek bevonásával a projektelemekhez való szorosabb illeszkedés biztosának érdekében. A projekt megvalósítására megkötött konzorciumi megállapodás elıkészítése, a korábbi konzorciumi megállapodás módosításának elkészítése (amely egy tag cseréje miatt vált szükségessé), új konzorciumi partner megkeresése (DISZ Kft.) és bevonása DMJV PH Polgármesteri Kabinettel egyeztetve. A konzorciumi partnerek részérıl szükséges dokumentumok begyőjtése (aláírási címpéldány, saját erıt igazoló bankigazolás, cégkivonat stb.). A TSZ kötéshez szükséges dokumentáció 1. részének összeállítása és benyújtása a Közremőködı Szervezet részére (2009. július 28-án) A TSZ kötéshez szükséges dokumentumok hiánypótlása (KSZ ) keretében sor került a kommunikációs terv elkészítésére, a még hiányzó nyilatkozatok elıkészítésére, az idıközbeni jogszabályváltozások miatt az ÁFA kompenzációs kérelem és táblázatok elkészítésére, a projekt adatlapjának és valamennyi pénzügyi mellékletének elkészítésére és többszöri átdolgozására a ROP IH által idıközben kiadott módosításoknak megfelelıen, az Akcióterületi Terv kiegészítésére és átdolgozására, a kapcsolódó soft elemek ROP IH kérésére történı újabb átdolgozására. A hiánypótlás két részletben került benyújtásra, augusztus 27-én és szeptember 1-én. Részvétel a TSZ kötéssel kapcsolatos megbeszéléseken, eseményeken: o július 16. (Kölcsey Központ): megbeszélés a Fınix Rendezvényszervezı Kht. ügyvezetıjével a városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó új soft elem tervezésérıl o augusztus 4. (ÉARFÜ Nonprofit Kft.): a TSZ megkötéséhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetés (dr. Fésüs László ig. helyettessel és a KSZ munkatársaival.) szeptember 2. (Régi Városháza, polgármesteri tárgyaló): részvétel a projekt Támogatási Szerezıdésének aláírásán 12/25 oldal

13 A projekttel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátása: A menedzsment tevékenység elızményeként ajánlat összeállítása a DMJV Önkormányzata által közétett Megbízási szerzıdés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására tárgyú közbeszerzési eljárásban (2009. április 3.). Az eljárásban az Euro-Régió Ház lett a nyertes, amelynek értelmében ellátja a Városfejlesztı Társaság feladatait DMJV városrehabilitációs projektjeinek vonatkozásában. A projekttel kapcsolatos DMJV által kiírandó közbeszerzési eljárások (kivitelezık és tervellenırök kiválasztása) nyomon követése, hivatalos közbeszerzési szakértı általi véleményeztetése, a mőszaki dokumentációk átvizsgálása ben a Hal köz, az Emlékkert, az Ifjúsági Közösségi Ház projektelemek, valamint az idıközben kötelezıvé tett tervellenırzés esetében jelent meg a közbeszerzési kiírás. A Városfejlesztı Társaság által lefolytatandó Nyugati kiskörút kiviteli terveinek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás elıkészítése hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával. A dokumentáció elkészült, a KSZ és az EKKE véleményezését követıen februárban indítható az eljárás. A projekt mőszaki ellenırzésére vonatkozó szerzıdés elıkészítése. A projekt keretében megvalósítandó beruházások elıkészítéseként rendszeresen koordinációs megbeszélések szervezése és lebonyolítása az Euro-Régió Ház s székhelyén (4025 Debrecen, Piac u. 79., tárgyaló) ben 6 alkalommal került sor ilyen megbeszélésre, amelyek tartalmát emlékeztetık dokumentálják. Változás bejelentés elkészítése és benyújtása a KSZ felé a projekt megkezdettségével kapcsolatban (2009. november 3.). Kapcsolattartás a KSZ-el, a projektre vonatkozó információk folyamatos nyomon követése (személyes és telefonos egyeztetések, írásos állásfoglalások kérése, NFÜ honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése). Részvétel a KSZ által szervezett Pályázói Workshopon (2009. október 5.), ahol a projekt menedzsmentjének technikai lebonyolításával kapcsolatos ismeretek kerültek átadásra (pályázati tájékoztató felület, elırehaladási jelentés, kifizetési kérelem) A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos győjtése és dokumentálása a különbözı médiákból (2009-ben 13 megjelenés). A projekttel kapcsolatos fotódokumentáció készítése és folyamatos frissítése ben a Támogatási Szerzıdés aláírása mellett dokumentálásra került a projekthelyszínek beruházások elkezdése elıtti állapota. 13/25 oldal

14 1.3.3 DMJV Önkormányzata ÉAOP /B kiírására benyújtandó városrehabilitációs pályázatok elıkészítése Az ÉAOP es akciótervi idıszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrheblitációs pályázat beadására, amelyben kötelezıen szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. Összetettsége miatt a pályázat beadása alapos és hosszadalmas elıkészítést igényel, emiatt már nyarán elkezdıdött a tervezés folyamata. DMJV döntése értelmében 3 pályázat kerül majd benyújtásra: a Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációjának 2. üteme, Nagysándortelep-Vulkántelep szociális városrehabilitációja, valamint Nagymacs szociális városrehabilitációja. Az Euro-Régió Ház 2009-ben a projekt elıkészítésével kapcsolatban az alábbi tevékenységeket látta el: A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új elıírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevıkkel, a tervezés új elıírásoknak megfelelı alakítása szeptemberben és december végén is jelentısen módosult a Tervezési Útmutató, amely számos változást indukált a projekt elıkészítése során. A beruházási jellegő projektelemek tartalmának összeállítása és elıkészítése során rendszeres szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával (2009-ben 6 ilyen emlékeztetıkkel dokumentált megbeszélésre került sor). A beruházás jellegő projektelemek potenciális helyszíneinek bejárása, közremőködés az alkalmas helyszín kiválasztásában. A szociális városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódó soft programcsomagok elıkészítése: o Megbeszélések szervezése az akcióterületen mőködı civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Fıosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról (7 alkalommal) o A Nagysándortelepen lefolytatott kérdıíves igényfelmérés adatainak számítógépes rögzítése, adatbázis összeállítása, elsı szintő szoftveres kiértékelése és elemzése. o A civil partnerek által készülı programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése. Folyamatos kapcsolattartás a Közremőködı Szervezet munkatársaival a tervezést érintı kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, stb.). A tervezett pályázatokhoz kötelezıen csatolandó Akcióterületi tervek készítése. Az Euro- Régió Ház 3 akcióterületi terv készítését végzi párhuzamosan a szeptember 30-án DMJV-vel megkötött szerzıdés alapján (Belváros, Nagysándortelep - Vulkán telep, Nagymacs) ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő, ÉAOP D2 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel. A projekt 14/25 oldal

15 Debrecen belterületén, a Lencztelep városrész ÉNy-i része három utcájának, a Pohl Ferenc, a Kisdobos és a Szilva utcáknak a csapadékvíz-elvezetését célozta meg gravitációs csapadékcsatornák megépítésével. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft szeptember 28 október 13. között végezte. A pályázati dokumentáció október 15-én, az elvégzett hiánypótlás pedig november 24-én, határidıre postázásra került Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtandó pályázat elkészítése, hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata TDM szervezetek támogatására kiírt regisztrációs pályázatra sikeresen pályázatot. A regisztrációs pályázatot követıen április 16-án tette közé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívást (kódszám: EAOP ), melyre csak a sikeresen regisztrációs pályázatot benyújtó szervezetek pályázhatnak, az Észak- Alföldi Régióból összesen 17 szervezet. DMJV Önkormányzata július 3-i közgyőlésén döntött arról, hogy teljes jogú tagként részt vesz a Debrecen Turizmusáért Egyesület - ÉAOP/ kódszámmal kiírt, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezéső pályázati kiírás feltételeinek megfelelı - átalakításával létrehozandó helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetben (TDM) Hortobágy településsel együtt. A projekt tartalma: Debrecen-Hortobágy turisztikai desztináció menedzsment szervezetének kialakítása: 2 front office és a back office tevékenység összekapcsolása, azok infokommunikációs eszközökkel való ellátása. Kutatások, stratégiai programok, cselekvési tervek készülnek. Képzések az IT, az E-marketing alkalmazásra. Hagyományos (kiállítások, prospektusok) és online marketingkommunikációs eszközök használatát tervezzük. Információszolgáltatást (touch info), látogató menedzsmentet (turisztikai kártya) alakítunk ki. A pályázat költségvetése: Ft, melyhez sikeres pályázat esetén Ft önerı biztosítása szükséges. A pályázat, valamint a hiánypótlás határidıre október 30-án, illetve december 4-én benyújtásra került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címmel pályázat elkészítése az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címő felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 22-i közgyőlésén pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés címő konstrukcióra. A pályázat célja Déri György egyedülálló néprajzi 15/25 oldal

16 győjtemények méltó elhelyezése, a Rákóczi u. 25. sz. alatt található Magoss György házban. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt tartalma: A projekt keretében megvalósul Debrecenben a Rákóczi u. 25. alatt a Magoss házban, 853,13 m2 össz alapterületen a Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és egy önálló néprajzi állandó kiállítás megrendezése. Az Észak-alföldi Régióban mőködı közgyőjtemények sorában, kiemelkedı, egyedülálló hely illeti meg a Déri győjteményt, s ennek a sokrétő értékes győjteménynek egy modern kiállításban való szervezése, megjelenítése igazi turisztikai vonzerıt jelenthet, ezt kihasználva kapcsolódó szolgáltatás: a régió elı kézmővesiparának népszerősítése és termékeinek értékesítése. A győjtemény kiállítása a turisztika célok mellett közmővelıdési célokat is szolgálna. A projekt a fogyatékkal élık számára is kínál programokat, autista gyerekek számára kiscsoportos foglalkozást, vakok és gyengén látók részére un. "tapintott tárlat"-ot. Létrejövı új munkahelyek száma a fenntartási idıszakban 6 fı, a támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése 2017-re eléri a fıt. A pályázat költségvetése Ft, melynek támogatás tartalma(90%) Ft, Ft önerı biztosítása mellett. A pályázat, valamint a hiánypótlás határidıre október 30-án, illetve december 3-án benyújtásra került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére Pályázat benyújtása az ÉAOP /B, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra Erzsébet utcai bölcsıde bıvítése és felújítása, játszócsoport kialakítása címmel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az EAOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése c. pályázati felhívására. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt fejlesztésekor kiemelt szempont volt a bölcsıdei férıhelyszám bıvítése, mivel a pályázat kirója kizárólag kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztéseket támogat. DMJV Önkormányzatának Közgyőlés-i döntése alapján felújítani és bıvíteni kívánják az Erzsébet utcai bölcsıde épületét. A bölcsıde épülete Debrecen frekventált környezetében helyezkedik el. A fejlesztés eredményeként korszerő bölcsıde épület jön létre 700,18 m2-en. A projekt tartalma: Jelen átalakítás során 6 db 10 fıs foglalkoztató és egy 5 fıs játszó szoba kerül kialakításra. A meglévı átadók és fürdıszobai helyiségek átalakításra kerülnek, az új vizesblokkok szabvány szerinti kialakításúak. Az épület telekhatárhoz legközelebb esı bejárata akadálymentesített. Itt külön akadálymentes WC is lett tervezve. A megszőnı öltözı épület helyett új öltözı - vizes blokk lett tervezve. Minden helyiség padló és fal burkolata lebontásra kerül, helyette új gres lap ill. habalátétes burkolat készül. A falak az új csempézés felett festést kapnak. A zártterő helyiségek szellızése az álmennyezet felett elvezetett csıvezetékeken keresztül gépi úton történik. 16/25 oldal

17 A konyha felújítás megtörténik, de bıvítésére nem kerül sor így ennek a konyhának kell ellátnia a 65 fı gyermek és a 22 fı dolgozói létszámot. Az így felújított és bıvített épületben a meglévı 35 férıhely felújítása mellett kialakításra kerül egy mintegy 25 bölcsıdei férıhely, amely három bölcsıdei csoportot jelent. A bölcsıde alapellátáson túl szolgáltatásként játszócsoport mőködtetésével segíti, támogatja a családokat. A játszócsoportban a gyermekeket a szülıkkel, vagy hozzátartozókkal együtt is fogadhatják abból a célból, hogy közösen játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvezı körülmények között. A feltételek kialakításánál a kisgyermek gondozás-nevelés elveit és gyakorlatát követik. A játszócsoportban étkezést is biztosítanak. Új szolgáltatásként a szülık munkaidejéhez alkalmazkodó rugalmas nyitva tartás kerül bevezetésre. A pályázat december 1-én került benyújtásra a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A projekt költségvetéséhez Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett Ft támogatást igényelt DMJV Önkormányzata. A projekt megvalósításához Ft önerı szükséges ÉAOP /A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő pályázati felhívásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerősítése címő, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védınıi szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása címmel. A projekt a Debrecen, Faraktár u. 74. szám alatt található ingatlan felújítását, orvosi rendelıkké és védınıi tanácsadókká alakítását célozza meg, ahová a Ruyter utcai 4 gyermekorvosi rendelı és 8 védınıi tanácsadó körzet, valamint a Szenczi M. A. utcai 2 háziorvosi rendelı is átköltözne. A fejlesztés során laboratóriumi tevékenységhez mintavételi hely kialakítására is sor kerülne. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft november január 7. között végezte. A pályázati dokumentáció január 8-án postázásra került. 17/25 oldal

18 2. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE 2.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSNAK VÉGZETT TERÜLETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE ELİZMÉNY: Az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. A szerzıdés keretein belül az Euro-Régió Háznak az alábbi feladatokat szükséges ellátnia: 1. EU-s fejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumok készítésével szakértıi feladatok ellátása. 2. Testületi döntést igénylı fejlesztési projektek esetében a döntés elıkészítés segítése. 3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a projekt-elıkészítésben és sikerese pályázatok esetében a végrehajtás során. 4. Pályázatírás a megbízó számára 5. Kapcsolattartás a megbízó irányításával a fejlesztési forrásokat kezelı nemzeti intézményekkel és hivatalokkal. A szerzıdés nem rendelkezik területfejlesztési feladatok ellátásáról, azonban az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. a területi tervezéshez és fejlesztéshez kapcsolódó feladatokat is ellátja külön díjazás nélkül. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház április 30-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára elsısorban szakmai szempontokat és a város érdekeit figyelembe véve folyamatosan véleményezi az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács üléseire készülı elıterjesztések elızetesen hozzáférhetı anyagait ben az ülésekhez igazodva összesen 9 alkalommal készült ilyen véleményezés, amelyek elektronikus úton kerültek továbbításra DMJV Önkormányzata felé Projektgyőjtés DMJV számára Az ÚMFT DMJV szempontjából legfontosabb operatív programjai (ÉAOP, a TÁMOP és a TIOP) es akcióterveibıl az Euro-Régió Ház összefoglalást és értékelést készített DMJV számára kiemelve azokat a konstrukciókat, amelyek DMJV számára is relevánsak lehetnek. Az akciótervekrıl készült összefoglaló elemzések támpontul szolgáltak DMJV PH 18/25 oldal

19 különbözı osztályi számára kapcsolódó projektek generálásához. Az Euro-Régió Ház koordinálásában, az általa készített projektgyőjtı adatlap segítségével, projektgyőjtés került megvalósításra DMJV számára, amely során az alábbi feladatok ellátására került sor: Projektgyőjtı adatlapok befogadása és rendszerezése, a felmerülı hiányosságok, pontatlanságok javítása. A projektötletek pályázati konstrukciókhoz való illesztése. A projektötletek táblázatos formában való összegzése, és az adatlapokkal egységes dokumentumba szerkesztése február 9-én egyeztetı megbeszélésen való részvétel a projektgyőjtéssel kapcsolatban, ahol döntés született a továbbfejlesztendı projektekrıl és a további feladatok pontosításra kerültek. A projektgyőjtés véglegesítése Debrecen Fejlesztési Pólus (DFP) programhoz kapcsolódó tevékenységek A évben az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a következı Debrecen Fejlesztési Pólus programhoz kapcsolódó tevékenységeket látta el: Közremőködés a KSH által készített Debrecen fejlesztési pólus címő kiadvány tartalmi kereteinek összeállításában. A Statisztikai Tükör április 15-én 47. számaként megjelent kiadvány a KSH honlapjáról is letölthetı. Az Euro-Régió Ház és a pólus programot országos szinten koordináló Pólus Programiroda Kht. együttmőködési megállapodást írtak alá (2009. május 5.), amelynek alapcélja a Pólus Programba keretében rendelkezésre álló források minél hatékonyabb debreceni felhasználásának elısegítése. Az együttmőködési megállapodásban megjelölt feladatok koordinálását az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, amely tevékenysége keretében Stratégiai Irányító Testületet hoz létre és mőködtet. A Stratégiai Irányító Testületet a Debrecen Fejlesztési Pólus Program végrehajtásában érintett szervezetek alkotják (Debreceni Egyetem, DMJV Önkormányzata, HBKIK, Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft., Pólus Programiroda Kht.), amelyek egyegy állandó delegált taggal képviseltetik magukat a Testületben július 27. (Régi Városháza, 63. terem): részvétel a Pólus Programiroda Kft. által szervezett találkozón, amikor Gyır városának delegációja látogatott ide, Debrecen városának a Pólus Program projektjeiben való részvételének, önkormányzati, egyetemi, kamarai stratégiai, pályázati és operatív mechanizmusok megismerése, jó gyakorlatok átvétele céljából október 27. (Debreceni Egyetem, fıépület, rektori tanácsterem): közremőködés és DMJV képviselete a Debrecen Fejlesztési Pólus programjával kapcsolatban a Debreceni Egyetemen szervezett egyeztetésen, amelyen a programban érdekelt helyi szereplık mellett részt vett a Pólus Programiroda Kft. vezetıje is. A megbeszélésen mindenekelıtt a Pólus Programban érintett klaszterek eddig elért eredményei és jövıbeli tervei kerültek áttekintésre. 19/25 oldal

20 3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE 3.1 PÁLYÁZATÍRÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA ELİZMÉNYEK: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérı keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást hirdetett meg június 30-án, melynek tárgya pályázatírási és projektmenedzseri (kiegészítı) tevékenység ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a keret-megállapodásra alapozva a közbeszerzési eljárás második szakaszában egyedi vállalkozási szerzıdéseket kötött, melynek tárgya az ajánlatkérı, illetve költségvetési szervei (intézményei), közhasznú és adott esetben gazdasági társaságai uniós pályázati pénzbıl megvalósuló beruházásainak (projektjeinek) projektmenedzselési támogatása, illetve projektmenedzselése, továbbá ezek számára pályázatírási tevékenység ellátása. A keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásra a Megakom Kft. vezette konzorcium sikeres pályázatott nyújtott be augusztus 11-én, melynek tagja az Euro-Régió Ház, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség is. A keret-megállapodás megkötésére október 15-én került sor. A fenti közbeszerzési eljárás második része szerinti írásbeli konzultáció kezdeményezésének napja december 18. volt. A sikeres, konkrét projektre vonatkozó konzultáció lefolytatását követıen a Megakom Kft. vezette konzorcium január 13-án szerzıdést kötött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, melynek tárgya a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program elsı pályázati felhívására a "Kaland, pihenés, szórakozás" - Hajdú- Bihar megye és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerősítése címő pályázat kidolgozása. A pályázatot az Euro-Régió Háznak kellett elkészítenie a Megakom-mal kötött megállapodás alapján, melynek benyújtási határi ideje január 30. volt. A pályázatot rendben elkészítettük és határidıre benyújtottuk. A pályázat a Bíráló Bizottság június 24-i döntése értelmében ,45 EUR ERFA támogatásban részesült. A projekt rövid bemutatása: Hajdú-Bihar és Bihor megye földrajzi közelsége és az idegenforgalmi látványosságok egymást részben kiegészítı jellege (pl. gyógyturizmus) miatt lehetıség van a hajdú-bihar és bihor megyei turisztikai látványosságok közös népszerősítésére. A turisztikai attrakciók a határ mentén a nagyvárosokban és néhány fürdıváros környékén találhatók. A komplex turisztikai csomagok hiánya komoly problémát jelent. Az is problémaként mutatkozik, hogy a turisztikai marketingtevékenységhez nem áll rendelkezésre elegendı forrás. A projekt átfogó célja Hajdú-Bihar és Bihor megye turisztikai fejlesztése, gazdasági versenyképességének javítása. A projekt konkrét célja közös turisztikai kínálat összegyőjtése, rendszerezése és bemutatása. Tervezett tevékenységek: -Közös turisztikai csomagok létrehozása az alábbi területeken 20/25 oldal

BESZÁMOLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2011 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására Kódszám: NYDOP/2008/2.4.1.A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17.

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Észak-alföldi ldi jój gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben