REGIOLINE NONPROFIT KFT PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU"

Átírás

1 P-05 PROTOKOLL A CIVIL SZERVEZETEK, ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK FELADAT, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR PROTOKOLL-LEÍRÁS Ki lehet áldozat? Az előforduló bűncselekmény típusai A bűnmegelőzéssel és áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos intézményi munka keretei A szervezetek belüli áldozatsegítés JAVASLATOK... 14

3 1 A PROTOKOLL CÉLJA A protokoll célja, a projektben együttműködő partnerként résztvevő civil szervezetek és települési önkormányzatok áldozatsegítő tevékenységéinek bemutatása, ezen tevékenységek megtervezése és ellenőrzése. 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG A protokoll kiterjed a civil szervezetek és települési önkormányzatok áldozatsegítő tevékenységére. 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Áldozat Áldozatvédelem Áldozatsegítés Bántalmazás Családon belüli erőszak Idősbántalmazás a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje. Az a természetes személy, aki a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett el (testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt). az áldozatvédelem (viktimológia) a bűncselekmény sértettjével, a sértett és az elkövető kapcsolatával foglalkozó ismeretrendszer, az áldozatok tudományos igényű tanulmányozását jelenti. a bűncselekmény áldozatává vált személyek részére nyújtott szolgáltatás és kárenyhítés bármely olyan magatartás, amely fizikai, lelki vagy szexuális sérelmet okoz, vagy annak veszélyével jár. Bántalmazásnak számít minden olyan korlátozó intézkedés, amelyet büntetésként alkalmaznak, továbbá kínzást, kegyetlen, megalázó bánásmódot jelent. családtaggal, közös háztartásban, vagy intézeti ellátásban együtt élő személyek közötti erőszaknak tekintendő a családtag, együtt élő személlyel szembeni bármely olyan magatartás, mely fizikai, pszichológiai vagy szexuális sérelmet okoz. idősbántalmazás esetén önálló bántalmazási formának minősül a rendszerbántalmazás, azaz amikor az idős személyek ellátására, a róluk való gondoskodásra hivatott szociális, egészségügyi szektor nem működik megfelelően. Ehhez a területhez tartozik, és az idősbántalmazás tekintetében a legsúlyosabb kockázati tényezőnek minősül a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés a kor alapján.

4 Gyermek-és ifjúságvédelem Gyermekjólét Fizikai erőszak Szexuális erőszak Érzelmi erőszak mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, melyek a gyermek gondozását, eltartását, egészségügyi ellátását, testi, szellemi, erkölcsi fejlődését segítik elő, oldják meg. a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni, információs és egyéb jogainak biztosítása. sérülések vagy sérülések és szenvedések megelőzésének hiánya, ideértve a mérgezést és fojtogatást, amennyiben bizonyítható vagy okkal feltételezhető, hogy azokat akarattal előidézték és tudatosan nem jelezték előre. áthelyeződött szexuális kontaktus (nemi szervek simogatása, a genitális szexuális kapcsolat, az orális vagy anális közösülés), tevékenység vagy viselkedés, ideértve az érintést, szexuális kapcsolatot és olyan személy általi kihasználást, akinek gyermek van gondjaira bízva vagy aki belőle hasznot húz, de a kontaktus nélküli részvétel is, mint például pornográf fotók, filmek felvétele és/vagy vetítése. ide tartoznak a gyermek érzelmi fejlődését súlyosan hátráltató tevékenységek, amik az önbecsülés megsértésében, sorozatos megalázások, elutasítások formájában valósulhatnak meg. A gyermek erőszakos elkülönítése, megfélemlítése, kényszerítése, a szeme láttára zajló erőszakos cselekedetek, vagy súlyos családi konfliktusokban való aktív-passzív részvétel szintén hátrányos lehet. Mobbing (pszichoterror): egy csoportnak az egyénnel szemben alkalmazott lelki terrorja, mely súlyos lelki és testi károsodásokat okoz, a tartós félelmektől kezdve, a pszichoszomatikus betegségeken át egészen az öngyilkosságig.

5 4 FELADAT, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR Civil szervezetek (együttműködő partnerek tekintetében): fiatalok számára nyújtott segítség a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. a fiatalok problémáira hathatós megoldást megtalálása információs adatbázisok kiépítése, működtetése, karbantartása, ezek rendszerezett eljuttatása a fiatalokhoz a lakhatási lehetőségek nélkül maradt családok megsegítése, és a segítségre szoruló családok részére az alapvető szociális szolgáltatások biztosítása gyermekek és fiatalok fejlődésének elősegítése, jogainak érvényre juttatása, a veszélyeztetett gyermekek és családjaik helyzetének javítása a gyógypedagógiai tevékenység, a sajátos nevelési igényű gyermekek részére (nevelési tanácsadás, logopédiai, fejlesztőpedagógiai, konduktív, stb. ellátás továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás utcai szociális munka, alacsony küszöbű szolgáltatások a magyar nemzeti érdekek ápolása és átörökítése, a társadalom fejlődésének sokoldalú szolgálata társadalmi összefogás a lakókörnyezetekben előforduló bűncselekmények, jogsértések megelőzése érdekében megyei nyugdíjas társadalom érdekvédelme, érdekképviselete, valamint feltárni a szociálisan, anyagilag, mentálisan segítségre szoruló embereket nyugdíjas, idős emberek részére érdekképviselet és jogi segítségnyújtás helyi hagyományok megtartása a bányász kultúrában, a bányászok érdekeinek képviselete az önkéntesség népszerűsítése, tudatosítása a lakosság körében önkéntesek közvetítése, fogadása

6 természeti és épített értékek megőrzése, történetük kutatása Települési önkormányzatok, Kistérségi Társulások: önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, térségi közszolgáltatások (ellátásiés szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, térségfejlesztés, területfejlesztés: a térség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) településfejlesztés összehangolása. 5 PROTOKOLL-LEÍRÁS 5.1 Ki lehet áldozat? Idősek Áldozattá válhatnak az otthonukban élő, jövedelemmel rendelkező idős emberek, leginkább trükkös bejutás, eltulajdonítás, előnytelen üzleti ajánlat kapcsán. Családon belüli súlyos elhanyagolás is előfordul Fiatalok Gyermekek esetén a családon belüli bántalmazás, méltánytalan lakókörülmények, drog-vagy alkoholproblémákkal küzdő szülők, gyakran jellemző az alultápláltság, érzelmi elhanyagolás, szexuális gyermekbántalmazás Nők Prostitúcióra kényszerített nők Bántalmazott nők

7 5.2 Az előforduló bűncselekmény típusai Vagyon-, és személy elleni bűncselekmények (lopás, csalás, bántalmazás) Családon belüli erőszak (nők, gyermekek) Gyermekek estében: fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazástól szenvednek Idősek esetében: jellemző az idősbántalmazás, sokszor családon belül, valamint a vagyon elleni bűncselekmények (meglopják, kirabolják őket) 5.3 A bűnmegelőzéssel és áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos intézményi munka keretei Alapvető feladatok Az ifjúsággal foglalkozó szervezetek fiatalok számára segítség nyújtás a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében feladatuk továbbá, hogy a működési körükben előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjanak bűnmegelőzés (pl. csellengő fiatalok elkövetővé válásának megelőzése, nemzetközi bűnmegelőzési programok megvalósítása) kábítószer prevenció re-integrációs projektek, börtönviselt fiatalkorúak visszailleszkedésének segítése ifjúsággal foglalkozó szakképzési gyakorlati helyek

8 információs adatbázis kiépítése, működtetése, karbantartása, ezek rendszerezett eljuttatása a fiatalokhoz ifjúsági lakóközösségi program biztosítása adósságrendezés segítése, pl. lakáskísérési program családkísérési program működtetése munkaerőpiaci fejlesztés elősegítése egészségmegtartás kialakítása környezettudatos viselkedésre nevelés alacsony küszöbű szolgáltatások utcai szociális munka Idősekkel foglalkozó szervezetek a Baranya megyei nyugdíjas társadalom érdekvédelme, érdekképviselete, valamint feltárni a szociálisan, anyagilag, mentálisan segítségre szoruló embereket érdekképviselet, érdekvédelem a nyugdíjasok részére jogi képviselet biztosítása idősek segítése kulturális programok megvalósítása segítségnyújtás a közbiztonság megteremtésében Önkéntességen alakuló szervezetek társadalmi, önvédelmi program működtetése, ahol a polgárok az önkéntes alapon, a lakókörnyezetükben előforduló bűncselekmények, jogsértések megelőzése érdekében együttműködnek, egy korábbinál szervezettebb, tudatosabb formában

9 az önkéntesség népszerűsítése, tudatosítása önkéntes közvetítése fogadó szervezetekhez, Egyéb civil szervezetek a magyar nemzeti érdekek ápolása és átörökítése, a társadalom fejlődésének sokoldalú szolgálata szervezni és segíteni a szövetséghez tartozó klubok munkáit ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségeinek fejlesztése, komplex programok megvalósításával helyi hagyományok megtartása a bányász kultúrában, a bányászok érdekeinek képviselete pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások biztosítása (szaktanácsadás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, pedagógus továbbképzések, pedagógiai mérés-értékelés, tanulmányi és sprotversenyek, stb.) a Balokány Liget felújítása, fejlesztése, természeti és épített értékeinek megőrzése, történetének kutatása Települési önkormányzatok önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése,

10 Bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok A korszerű bűnmegelőzési stratégia olyan célkitűzések összessége, ame- lyekkel mérsékelni kell a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkenteni kell a sértetté válás veszélyét, növelni az egész közösség biztonságát, javítani az élet minőségét, az emberi jogok érvényesülését. A bűnmegelőzési stratégia hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a piac biztonságos működéséhez, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. A bűnmegelőzési stratégia prioritásai: A bűnözés csökkentése, a városok biztonságának fokozása, a családon belüli erőszak megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítés, az áldozat kompenzációja, a bűnismétlés megelőzése.

11 A prioritásokból adódó feladatok Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák megismerése, integrálása a szervezetek életében A döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készség, az önértékelés, a stressz-kezelés, az érdekérvényesítés készségeinek fejlesztése az ellátott/kliens/ügyfél, stb. személyben A szabadidő eltöltését, közösségteremtést szolgáló programok létesítése, működtetése Az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos feladatok A bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás és a szervezetek együttműködésének megteremtése az áldozatvédelem érdekében. Az önvédelmi készségek fejlesztése, a reális kockázatok tudatosítása. Konfliktuskezelő programok integrálása, bevezetése. Erőszakmentes problémamegoldó technikák tanítása. A munkatársak védelme a foglalkozásukkal kapcsolatos konfliktusokban

12 5.4 A szervezetek belüli áldozatsegítés Felismerés Az áldozattá válás felfedezése a szervezeteknél: Áldozat maga jelentkezik Rendőrségtől kapnak jelzést Közvetlenül keresik fel az egyik otthont, vagy a Gyermekjóléti szolgálat felől érkeznek az információk Iskolák, óvodák, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnők, orvosok küldik a gyermekeket és szüleiket Az áldozatsegítés során alkalmazott módszerek Áldozattá válás esetén: először az esetet megvizsgálva megpróbálják az intézmény munkatársai maguk megoldani a problémát Ezt követően, ha szükség van, rá továbbirányítják a megfelelő hatósághoz/szervhez/partnerekhez, pl. rendőrség, gyámhivatal, egészségügyi intézmények, Áldozatsegítő Osztály, stb. Kliensbarát felfogásban végzik munkájukat: mindig a kliens van a középpontban, ő legyen képes megoldani a problémát, amennyiben nem az illetékes hatósághoz irányítják Az egyes szervezeteknél, mindig az illetékes munkatárs foglalkozik az áldozattal, az ő feladata az információnyújtás, tanácsadás, rendszeres segítés, tovább delegálás Rendszerint egyéni esetkezelés történik, esetmegbeszéléseken rögzítik a történteket, szociális munkás, pszichológus bevonásával

13 Valamennyi szervezet esetén fontos és elsődleges a megelőzés. Ha bűncselekmény történt, a szervezetek munkatársai tájékoztatják az áldozatot a hivatalos eljárás módjáról, és arról, hogy kinek a hatáskörébe tartozik (rendőrség/önkormányzat, stb.), valamint bűnmegelőzési segítséget adnak (információ, tájékoztató füzetek) Saját szakembereik segítségével kommunikálnak az áldozatokkal (felsőfokú pedagógiai végzettségű, mediátor, pszichológiai, addiktológiai konzultáns, pénzügyi szakember, pályázati tanácsadó), amennyiben szükséges, akkor továbbirányítják: Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálathoz, Jog-Pont jogsegély szolgálathoz, önkormányzatokhoz, stb. Vészfék program működtetése: felismerték, hogy a bántalmazottak sokszor visszamennek bántalmazóikhoz. A bántalmazottakat próbálják meg kezelni egy kognitív feladatokat tartalmazó munkával A sellyei kistérségben a település kis méretének köszönhetően azonnal értesülnek a lakosok a bűntettekről, és beindul egy önsegélyező mechanizmus, mely során támogatják egymást a falubeliek, településen élők Mentor programok működtetése, mediátorok közvetítése, tanácsadás Személyes találkozások, foglalkozások keretei között is történik segítés Prevenciós tevékenységek Az intézményekben/szervezeteknél az áldozatsegítő, áldozatvédelmi munka elsősorban a prevenciós tevékenységek során érvényesül. nyugdíjasklubok keretében, csellengő fiatalok elkövetővé válásának megelőzése, nemzetközi bűnmegelőzési programok megvalósítása kábítószer prevenciós programok

14 reintegrációs projektek keretében, börtönviselt fiatalkorúak visszailleszkedésének segítés szabadidős programok szervezése, tájékoztatás rendőrségi előadások, kapcsolattartás a szomszédokkal, családdal, Nyiss ajtót a szomszédodra program Jogsegélynyújtás (ingyenesen igénybe vehető): előfordul, hogy alkalmanként jogi tanácsot kérnek bűnmegelőzés vagy egy-egy bűneset kapcsán 6 JAVASLATOK Az intézmények kísérjék figyelemmel illetékességi területén a bűnügyi helyzet alakulását, legyenek tisztában az előforduló bűncselekmények jellemzőivel, értékeljék azokat mind elkövetői, mind áldozati szempontból. Tudatosan keressék a látens bűncselekmények áldozatait és törekedjenek arra, hogy ezek a hatóság előtt ismertté váljanak. Tartson kapcsolatot az illetékességi területén áldozatvédelemmel foglalkozó állami, egyházi, önkormányzati és civil szervezetekkel A rendelkezésére álló eszközökkel segítsen a hozzáforduló áldozatok problémáinak megoldásában, közvetítse más szervezetek -különösen az áldozatvédelmi irodák- segítségét. Munkája során hasznosítsa az áldozatvédelem témaköréhez kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat, ajánlásokat, tanulmányokat, a képzéseken elsajátított ismereteket.

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL Készült: a TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0003 azonosítószámú, Ne legyél áldozat! projekt keretében 2015. 1 Tartalom 1. A projektgazda

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója Nagymaros Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben