A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/ A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJA

2 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/ Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött műsorszolgáltatási szerződésnek megfelelően, a hét minden napján, napi 24 óra műsort szolgáltat a helyi kábelhálózaton és sugároz az UHF 29-es csatornán Salgótarján város és vonzáskörzetének lakossága számára az évi I. tv. (Médiatörvény) pontjában meghatározott nem nyereségérdekelt (non profit) szervezetként. A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az érvényes törvényi előírásoknak (2000. évi C. törvény a számvitelről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről) megfelelően elkészítette a évi egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját megvitatni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi e Ft mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezését. Felelős: Határidő: László István ügyvezető igazgató értelemszerűen Salgótarján, március 26. László István Ügyvezető igazgató

3 I. sz. melléklet Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Fő tér 5. Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről Salgótarján, a vállalkozás vezetője

4 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktiv időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) FORRÁSOK Sorsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e 15. D.Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 19. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Salgótarján, a vállalkozás vezetője

5 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Tétsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 2 24 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 124 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII.-IX. ) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( A.+B ) X. Rendkívüli bevételek 2 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY ( X.-XI. ) 2 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( C.+D ) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( E.-XII. ) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Salgótarján, a vállalkozás vezetője

6 II. sz. melléklet SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Tartalom: 1. Általános rész 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató adatok 5. Közhasznúsági jelentés 6. Beszámoló a 2009.évi üzleti terv teljesítéséről

7 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 2. oldal 1. Általános rész A vállalkozás cégneve: SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. A társaság alapító okiratának kelte: április 28. Bejegyzés időpontja: május 28. Az január 1-jén alakult Salgótarjáni Városi Televízió Kht. teljeskörű jogutódja. Cégjegyzékszáma: Jogelőd cégjegyzékszáma: Alapító: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kft. közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR szerint az alábbiak: Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység) Rádióműsor-szolgáltatás Filmvetítés Kulturális képzés Előadó-művészet Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Kft. a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja többek között: Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, videó- és televízióprogram terjesztése Hangfelvétel készítése, kiadása Vezetékes tévközlés Vezeték nélküli távközlés Műholdas távközlés Egyéb távközlés Piac-, közvélemény-kutatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

8 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 3. oldal Tevékenységünk jellemzői, mutatói: évi nettó árbev. + közhasznú tevék. bevétele: , évi jegyzett tőke: , évi tőketartalék: , évi eredmény: , évi eredménytartalék: , évi mérleg főösszeg: , évi átlagos állományi létszám: 6 fő Számvitel politikánk ismertetése: Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett és a Számviteli törvény 7. paragrafusa alapján az egyszerűsített éves beszámoló készítését vállalta. Eredménykimutatását az "A" változat szerint, összköltség elszámoláson alapuló módszerrel készítette el. A Tárgyi eszközöket a mérleg készítésénél beszerzési költségen értékeltük, saját előállítás nem volt. Társaságunk jegyzett tőkéje teljes egészében pénzbeni betétből áll, a tőketartalék összegéből ,-Ft pénzeszköz, ,-Ft nem pénzbeni eszköz (apport), amely a Kft. működéséhez szükséges, elsősorban műszaki eszközökből áll. A műszaki berendezések körét tovább bővítettük év során. Az alábbi tárgyi eszközök bővítésre került sor: 2 db Camera Set EW-112-P műszaki eszköz ,-Ft 1 db Panasonic DV kamkorder ,-Ft Az értékcsökkenés elszámolásánál a Kft. a társasági adótörvényben, illetve annak mellékletében meghatározott amortizációs normákat alkalmazza, az immateriális javak esetében a Számviteli törvényben előírt leírási időt használja. Az amortizációt az üzembehelyezés napjától kezdődően számoljuk el.

9 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 4. oldal évben az ,- Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása ,- Ft, a továbbiakban csoportosan tartjuk nyilván. A Kft-nél a HTV társaságban meglévő ,- Ft-os névértéken lévő részesedést találjuk a befektetett pénzügyi eszközök között. Céltartalék képzés évben nem történt. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése: A Kft évi működése során a Forgóeszközök változása: Megnevezés Záró Nyitó Különbség (Ft-ban) Követelések Pénzeszközök Összesen: A Követelések ezer Ft-os csökkenése következett be. A Vevő követelések összege ,- Ft-tal csökkent, az Egyéb követeléseké pedig ,- Ft-tal. A Pénzeszközök állomány-változása egyrészt az OTP folyószámlán lévő pénzösszeg növekedéséből ered ,-Ft-tal, valamint a Pénztár állomány 3.000,-Ft-os növekedéséből.

10 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. oldal A vagyoni, pénzügyi helyzet elemzésére a következő mutatók szolgálnak: - A vagyoni arány, tőkeerősség mutató: A Kft ,-Ft-os nyeresége mellett a saját vagyon részaránya a mérleg főösszegében: , ,- * 100 = 82,99 % A Kft. saját tőkéje 82,99 % -ban finanszírozza eszközeit, ami igen kedvező. - A legfontosabb eszköz csoport arány mutatója: A forgóeszközeink aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva: , ,- * 100 = 850,64 % - Tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: A Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközeinek nettó értékének aránya a bruttó értékükhöz viszonyítva , ,- * 100 = 10,22 % - Eladósodottság foka: Az idegen tőke aránya az összes forráshoz, ill. összes eszközhöz viszonyítva: mondható , ,- * 100 = 13,35 %, ami igen kedvezőnek

11 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 6. oldal 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Kft. mérlegkészítését a Számviteli törvénynek megfelelő szellemben kialakított nyilvántartásokra támaszkodva az alábbi sajátosságok jellemzik: évben Céltartalék képzésre nem került sor évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett az alábbiak szerint: - elhatárolt december havi telefon költség: ,-Ft, - elhatárolt TV-s szolgáltatás: ,-Ft, - elhatárolt decemberi nyomdai költség: ,-Ft, - elhatárolt december havi fűtési költség: ,-Ft, - elhatárolt december havi áramdíj: ,-Ft, - ARTISJUS jogdij negyedévi összege: ,-Ft, - frekvencia lekötési díj: ,-Ft, összesen: ,-Ft. Az Eszközök megoszlása az alábbiak szerint alakult 2009.december 31-én: Az összes eszköz %-ában Befektetett eszközök 10,1 - Immateriális javak 0,2 - Tárgyi eszközök 8,7 - Befektetett pü-i eszközök 1,2 Forgóeszközök 85,9 - Követelések 6,2 - Pénzeszközök 79,7 Aktív időbeli elhatárolások 4,0 Összesen: 100,0

12 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 7. oldal A Források összetétele a következő december 31-én: Az összes forrás %-ában Saját tőke 83,0 - Jegyzett tőke 15,7 - Tőketartalék 61,2 - Eredménytartalék 1,6 - Mérleg szerinti eredmény + 4,5 Céltartalék 0,0 Idegen tőke 13,3 - Rövid lejáratú kötelezettség 13,3 Passzív időbeli elhatárolás 3,7 Források összesen: 100,0 Az Eszközök között a Befektetett eszközök állománya a következők szerint alakult évben: Az Immateriális javak értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek Vagyoni értékű jog Összesen: Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek Vagyoni értékű jog Összesen:

13 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. oldal évben csak terv szerinti értékcsökkenés lett elszámolva a befektetett eszközöknél. Ingatlanok értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj Gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b Egyéb berend. f ÖSSZESEN:

14 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 9. oldal év során a Tárgyi eszközök állománya nem csökkent, hanem beruházás eredményeként bővült az eszközállomány, ugyanakkor az eszközök elhasználódásának mértéke 89,8 %, ami igen magas, tehát a Kft. elhasználódott eszközállománnyal rendelkezik. A műszaki eszközök nagy része már 0-ra leíródott. Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b Egyéb berend, f ÖSSZESEN: évben a bankbetétek után évre járó kamat miatti aktív időbeli elhatárolás összege ,-Ft, évi előfizetési díj elhatárolása ,-Ft, továbbá januárjában kiszámlázott 2009.évi árbevétel elhatárolása ,-Ft. Az aktív időbeli elhatárolások értéke összesen: ,-Ft. 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Kft. az összköltség eljárás szerinti eredmény-megállapítást választotta. A közhasznú tevékenység bevétele ,-Ft volt a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodás alapján. A vállalkozási tevékenységből (elsősorban reklám-, hirdetési tevékenység eredményeképpen) származó árbevétele ,-Ft volt évben. Kamatbevétel: ,-Ft, egyéb bevételek összege ,-Ft. Az egyszerűbb eredménykimutatást indokolja az is, hogy késztermékelőállítást nem folytat a Kft., így nincs szüksége a költségviselő - költséghely szerinti nyilvántartásra.

15 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. oldal Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,-Ft volt évben. Ezen eredményt javította a Pénzügyi műveletek eredménye, amely a Pénzügyi műveletek bevételei miatt ,-Ft-ot tesz ki. A Pénzügyi műveletek bevételei a pénzintézettől származó kamatbevételt tartalmazzák, így a Szokásos vállalkozási eredmény: ,-Ft. Rendkívüli eredmény 0-, Ft. A Kft évi Adózás előtti eredménye ,-Ft, Társasági adó fizetési kötelezettség ,-Ft, a Mérleg szerinti eredménye ,- Ft. Az évben az egyes költségnemek alakulása évhez viszonyítva a következő, valamint az egyéb szolgáltatások összetétele évben az alábbi: A költségek költségnemenkénti megoszlása (adatok eft-ban) Eltérés Anyagjellegű ráfordítások anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség személyi jellegű egyéb kifiz TB járulék Értékcsökkenési leírás Összesen: A költségek 2,5 %-kal csökkentek az elmúlt évhez képest, s ez alatt maradt az üzleti tevékenység bevétele változása (-0,2%), ezért történt az eredményjavulás.

16 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 11. oldal Az egyéb szolgáltatások megoszlása: év (Ft) Rádióengedély, sugárzási díjak Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja Illetékek,ügyvédi költség Bankköltség ARTISJUS, MAHASZ jogdij Egyéb (kamarai tagdíj ) Összesen: Összefoglalva a 2008., évi eredmény a következő: ( Ft-ban ) Üzleti tev. eredménye Pénzügyi műv. eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Fizetendő Társasági adó Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A évben foglalkoztatottak létszáma és keresetei Megnevezés Átl. stat. létszám Bérköltség Teljes munkaidőben fogl. 6 fő Ft Részmunkaidős fogl. 1 fő Ft 4. Tájékoztató adatok A Kft. nem rendelkezik sem többségi, sem jelentős részesedéssel más vállalkozásban év október 01-jétől 1 fő ügyvezető látja el a Társaság irányítását, díjazása évben összesen bruttó ,- Ft volt.

17 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. oldal 5. Közhasznúsági jelentés A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. jogelődje június 01-ig benyújtotta a közhasznú szervezetté minősítésére vonatkozó dokumentumokat, amelyek alapján július 07-én a Cégbíróság május 04. napjától közhasznú szervezetté minősítette a Cg /16. számú végzéssel május 28-án jegyezte be a cégbíróság a Kht. teljeskörű jogutódjaként a Nonprofit Kft-t. a cégjegyzékszámon közhasznú besorolással. Ennek megfelelően évre a társaság az alábbiak szerinti közhasznúsági jelentést készítette: Közhasznú beszámoló a módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint (adatok eft-ban) A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 c) helyi önkormányzattól 0 d) egyéb, eszközfejlesztési célra 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 24 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C) ÖSSZES BEVÉTEL

18 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. oldal D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 501 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 322 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 F) ÖSSZES RÁFORDíTÁS G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 66 I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY Tájékoztató adatok: (vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen) A) Személyi jellegű ráfordítások ,- 1. Bérköltség ,- Megbízási díjak ,- Tiszteletdíjak 0,- 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés ,- 3. Bérjárulékok ,- B) A szervezet által nyújtott támogatások 0,- - ebből pályázati úton nyújtott támogatások 0,-

19 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 14. oldal A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi mellékletek tartalmazzák: 1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló kimutatás 2. sz. melléklet: a kapott támogatások felhasználása 3. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 4. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 5. sz. melléklet: a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról 1. sz. melléklet A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évben a következő támogatásokat kapta: A Salgótarján Megye Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés alapján az alábbi részletezésben érkezett ezer forint: Az Kft. folyószámlájára érkezés A kapott támogatás cél Összeg: időpontja: szerinti megjelölése: február 27. Folyamatos közszolg ,- működésre április 20. Folyamatos közszolg ,- működésre július 21. Folyamatos közszolg ,- működésre október 22. Folyamatos közszolg ,- működésre Összesen ,- A ,- forint juttatási cél szerint működési támogatás, amely a folyamatos közszolgálati műsorszolgáltatás célját szolgálta.

20 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 15. oldal 2. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról A kapott ezer forintos működési támogatást a társaság az Alapító Okiratban, valamint a Műsorszolgáltatási szerződésben rögzített célok megvalósításához használta fel. Ezen célok: - filmgyártás - rádiós és televíziós szolgáltatás - közösségi művelődési szolgáltatások A folyamatos működéshez és az eszközfejlesztésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része jelentősen megterheli a tárgyévi, a évi bevételt mintegy ezer forint összegben.

21 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 16. oldal Kimutatás a vagyon felhasználásáról 3. sz. melléklet Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala: (adatok eft-ban) év év D. Saját tőke I. Induló tőke Jegyzett tőke változás II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: A Társaságnak évben ezer Ft-tal növekedett a vagyona, s ezen belül a Saját tőke összege ezer Ft-tal emelkedett, amelyet a évi ezer forintos Mérleg szerinti nyereség okoz. A Kötelezettségek ezer Ft-tal növekedtek, s a Passzív időbeli elhatárolás 400 ezer Ft-os növekedése a költségek, ráfordítások elhatárolása miatt következett be. A jogelőd Társaságot 1 millió forintos alaptőkével és ezer forintos tőketartalékkal alapította január 1-jén a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos 3 millió Ft Jegyzett tőke emelést hajtott végre évben, amelyet július 10. napján jegyzett be a cégbíróság. A ezer forintos Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az alábbiakat: Törzstőke ,- Tőketartalék ,- Eredménytartalék december 31-én ,- Mérleg szerinti eredmény december 31-én ,-

22 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 17. oldal Kötelezettségek A Társaság valamennyi kötelezettsége éven belüli, azaz rövid lejáratú. Az december 31-én fennálló összes kötelezettség: ,- A/ Szállítókkal szembeni kötelezettségek: összeg: Audit Team Bt ,- ÁSSZ Bt ,- OREN Média Bt ,- Polar Stúdió Bt ,- Összesen: ,- A mérlegzárás időpontjáig ezen kötelezettségek rendezésre kerültek. B/ A költségvetési kötelezettségek a következők szerint alakultak: - SZJA, különadó ,- - Egyéb adók: ,- - Helyi iparűzési adó ,- - ÁFA: ,- - Egészség- és Nyugdíjbizt. Alap felé kötelezettség: ,- - Magánnyugdíjpénztári befiz. köt ,- Ezen kötelezettségek átutalása határidőben megtörtént. C/ A jövedelem-elszámolási számlán ,- forintos kötelezettség mutatkozik, amely összeg januárjában kifizetésre került. Céltartalékok Céltartalékot évben nem képeztünk. Passzív időbeli elhatárolás évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett a évi működési költségek elhatárolása: ,- Ft.

23 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 18. oldal 4. sz. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. irányítását 1 fő ügyvezető látja el. A Társaság működését a 5 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely a megalakulás óta tiszteletdíj kifizetése nélkül látja el feladatait. A Felügyelő Bizottság részére évben sem került kifizetésre semmilyen juttatás. Az ügyvezető évi munkabére és járulékai Név Bruttó TB Munkaadói Egészségügyi Összesen kifizetés járulék hozzájárulás Ügyvezető Az ügyvezető évi költségtérítése, béren kívüli juttatása Név Étkezési jegyek Egészség pénztár, üdülési csekk Saját gk. hiv.célú haszn. belföldi kiküld. Rendelvény alapján Összesen Ügyvezető

24 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 19. oldal 5. sz. melléklet Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

25 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 20. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

26 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 21. oldal 6. Beszámoló a évi üzleti terv teljesítéséről A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi üzleti terve megvalósításra került (lásd: 1. sz. függelék). Bevételek: A bevételek a tervezett szinten realizálódtak, 102,2 %-ra. Az önkormányzati támogatások 100 %-ra teljesültek, míg a saját bevételek 3,5%-kal magasabb szinten realizálódtak. Ez az ismert gazdasági folyamatok tükrében jónak mondható. A kamat bevételek 50,3 %-kal magasabb szinten teljesültek, ami a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező betételhelyezéseknek köszönhető. Költségek: A költségek és ráfordítások a tervezett szinten teljesültek, 99,2 %-ra. A működési kiadások és a humán erőforrások költségei is a takarékos és költséghatékony gazdálkodás eredményeképpen kevéssel a tervezett szint alatt maradtak. Az anyagköltségek a tervhez képest 3,7 %-kal növekedtek. Ezen belül az elektromos energia költségek növekedése és a félévkor bekövetkezett ÁFA emelés hatása mutatkozik meg. Az igénybevett szolgáltatások költségei 97,7 %-ra, az egyéb szolgáltatások pedig 102,0%-ra teljesültek. A szerzői jogdíjak mellett (ARTISJUS) évben az Európai Uniós jogharmonizáció miatt 5 évre visszamenőleg megjelent az előadói jogdíj fizetési kötelezettség (MAHASZ) összege, amely 62,8 %-kal megemelte a jogdíjak tervezett összegét. A helyi televíziók egyesületével közösen fellépve komoly kedvezményt sikerült elérni a díjtételben. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten belül, 96,0 %-ra teljesültek. Ezen belül a bérköltség 4,5%-kal növekedett. Egyrészt a minimálbér emelkedése, másrészt a belső ellenőrzés által javasolt pénzügyi szakember alkalmazása következtében. A személyi jellegű egyéb kifizetések között a reprezentáció sorában került kimutatásra a cafeteria, a béren kivüli adómentes juttatások összege. A bérjárulékok 8,1 %-kal csökkentek az EKHO-s kifizetések terhei, ill. az évközi járulékcsökkentések következtében.

27 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 22. oldal Az értékcsökkenési leírás 74,8 %-ra teljesült. Az egyéb ráfordítások a tervezett szintet meghaladóan, 147,0 %-ra teljesültek. Egyrészt a le nem vonható áfa 28,2 %-kal magasabb szintjének köszönhető, másrészt a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség miatt ( ,- Ft). A társaság folyamatos likviditása biztosítása mellett a tervezetthez képest ezer Ft összegű Adózás előtti eredményt, nyereséget realizált. A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

28 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 23. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

29 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 24. oldal Saját műsor téma ( AGB kód ) szerinti időbeni megoszlása 2009-ben: AGB LEÍRÁS ÓRA:PERC PERC 1 Hirdetések kereskedelmi 5400: Hirdetések politikai 0: Promo, műsorismertetés 23: Nem műsor (inzert, műszaki hiba, stb.) 0: Irodalmi művek előadása 19: Fikció, dráma, irod. mű gyerekeknek 3: Egyéb nem zenei szórakoztató 11: Egyéb zenei műsor 58: Operett, musical (színházi követítés, film) 0: Népzene, néptánc 14: Zenei műsor gyerekeknek 1: Egyéb sportműsor 23: Sporthírek, sportmagazin 1: Sportközvetítés: egyéb labdajáték 3: Egyéb aktuális 305: Hírek, híradó 357: Aktuális politikai vita, riport 61: Választási műsor 3: Gazd. hírek, gazd. magazin 10: Egyéb információ 4: Reggeli információs magazin 1: Európai információs magazin 2: Érdekvédelem riport 1: Közérdekű közlemény 0: Egyéb művészet, tud., kultúra 36: Művészeti, kultur. hírek, riport, interjú 8: Dokumentum filmek 44: Tudományos ismeretterjesztő filmek 15: Oktatás 19: Egyéb vallási 0: Vallási szertartás közvetítése 24: Egyházi, vallási szervezetek élete, tevékenysége 14: ÖSSZESEN 6473:

30 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 25. oldal évben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze az INFONET TV. Az év során a hirdető partnerek számának növelése érdekében többször küldtünk szét az internetről összeállított listán, szolgáltatásunkat azonnal megtekinthető ajánlásokat. A városon kívüli partnereknél és a helyben rendszeresen hirdetők frissítéseinél az kapcsolat a legelterjedtebb, többnyire ezt használják a hírekhez fotókat beküldők is. Egyre több alkalommal váltja fel a reklám spotok postai úton küldését az FTP használata. A honlap (INFONET TV) látogatottsága havi bontásban: salgotv.hu Hónap Oldalak Fájlok Linkek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Az elmúlt három év mért adatai alapján folyamatos az INFONET TV internetes látogatottságának emelkedése. salgotv.hu Linkek Fájlok Oldalak január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben