A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/ A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJA

2 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/ Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött műsorszolgáltatási szerződésnek megfelelően, a hét minden napján, napi 24 óra műsort szolgáltat a helyi kábelhálózaton és sugároz az UHF 29-es csatornán Salgótarján város és vonzáskörzetének lakossága számára az évi I. tv. (Médiatörvény) pontjában meghatározott nem nyereségérdekelt (non profit) szervezetként. A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az érvényes törvényi előírásoknak (2000. évi C. törvény a számvitelről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről) megfelelően elkészítette a évi egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját megvitatni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi e Ft mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezését. Felelős: Határidő: László István ügyvezető igazgató értelemszerűen Salgótarján, március 26. László István Ügyvezető igazgató

3 I. sz. melléklet Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Salgótarján, Fő tér 5. Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről Salgótarján, a vállalkozás vezetője

4 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktiv időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) FORRÁSOK Sorsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e 15. D.Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 19. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Salgótarján, a vállalkozás vezetője

5 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Tétsz. A tétel megnevezése ÉV Előző év mód ÉV a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 2 24 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 124 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII.-IX. ) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( A.+B ) X. Rendkívüli bevételek 2 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY ( X.-XI. ) 2 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( C.+D ) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( E.-XII. ) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Salgótarján, a vállalkozás vezetője

6 II. sz. melléklet SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Tartalom: 1. Általános rész 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató adatok 5. Közhasznúsági jelentés 6. Beszámoló a 2009.évi üzleti terv teljesítéséről

7 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 2. oldal 1. Általános rész A vállalkozás cégneve: SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. A társaság alapító okiratának kelte: április 28. Bejegyzés időpontja: május 28. Az január 1-jén alakult Salgótarjáni Városi Televízió Kht. teljeskörű jogutódja. Cégjegyzékszáma: Jogelőd cégjegyzékszáma: Alapító: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kft. közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR szerint az alábbiak: Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység) Rádióműsor-szolgáltatás Filmvetítés Kulturális képzés Előadó-művészet Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Kft. a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja többek között: Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, videó- és televízióprogram terjesztése Hangfelvétel készítése, kiadása Vezetékes tévközlés Vezeték nélküli távközlés Műholdas távközlés Egyéb távközlés Piac-, közvélemény-kutatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

8 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 3. oldal Tevékenységünk jellemzői, mutatói: évi nettó árbev. + közhasznú tevék. bevétele: , évi jegyzett tőke: , évi tőketartalék: , évi eredmény: , évi eredménytartalék: , évi mérleg főösszeg: , évi átlagos állományi létszám: 6 fő Számvitel politikánk ismertetése: Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett és a Számviteli törvény 7. paragrafusa alapján az egyszerűsített éves beszámoló készítését vállalta. Eredménykimutatását az "A" változat szerint, összköltség elszámoláson alapuló módszerrel készítette el. A Tárgyi eszközöket a mérleg készítésénél beszerzési költségen értékeltük, saját előállítás nem volt. Társaságunk jegyzett tőkéje teljes egészében pénzbeni betétből áll, a tőketartalék összegéből ,-Ft pénzeszköz, ,-Ft nem pénzbeni eszköz (apport), amely a Kft. működéséhez szükséges, elsősorban műszaki eszközökből áll. A műszaki berendezések körét tovább bővítettük év során. Az alábbi tárgyi eszközök bővítésre került sor: 2 db Camera Set EW-112-P műszaki eszköz ,-Ft 1 db Panasonic DV kamkorder ,-Ft Az értékcsökkenés elszámolásánál a Kft. a társasági adótörvényben, illetve annak mellékletében meghatározott amortizációs normákat alkalmazza, az immateriális javak esetében a Számviteli törvényben előírt leírási időt használja. Az amortizációt az üzembehelyezés napjától kezdődően számoljuk el.

9 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 4. oldal évben az ,- Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása ,- Ft, a továbbiakban csoportosan tartjuk nyilván. A Kft-nél a HTV társaságban meglévő ,- Ft-os névértéken lévő részesedést találjuk a befektetett pénzügyi eszközök között. Céltartalék képzés évben nem történt. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése: A Kft évi működése során a Forgóeszközök változása: Megnevezés Záró Nyitó Különbség (Ft-ban) Követelések Pénzeszközök Összesen: A Követelések ezer Ft-os csökkenése következett be. A Vevő követelések összege ,- Ft-tal csökkent, az Egyéb követeléseké pedig ,- Ft-tal. A Pénzeszközök állomány-változása egyrészt az OTP folyószámlán lévő pénzösszeg növekedéséből ered ,-Ft-tal, valamint a Pénztár állomány 3.000,-Ft-os növekedéséből.

10 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. oldal A vagyoni, pénzügyi helyzet elemzésére a következő mutatók szolgálnak: - A vagyoni arány, tőkeerősség mutató: A Kft ,-Ft-os nyeresége mellett a saját vagyon részaránya a mérleg főösszegében: , ,- * 100 = 82,99 % A Kft. saját tőkéje 82,99 % -ban finanszírozza eszközeit, ami igen kedvező. - A legfontosabb eszköz csoport arány mutatója: A forgóeszközeink aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva: , ,- * 100 = 850,64 % - Tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: A Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközeinek nettó értékének aránya a bruttó értékükhöz viszonyítva , ,- * 100 = 10,22 % - Eladósodottság foka: Az idegen tőke aránya az összes forráshoz, ill. összes eszközhöz viszonyítva: mondható , ,- * 100 = 13,35 %, ami igen kedvezőnek

11 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 6. oldal 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Kft. mérlegkészítését a Számviteli törvénynek megfelelő szellemben kialakított nyilvántartásokra támaszkodva az alábbi sajátosságok jellemzik: évben Céltartalék képzésre nem került sor évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett az alábbiak szerint: - elhatárolt december havi telefon költség: ,-Ft, - elhatárolt TV-s szolgáltatás: ,-Ft, - elhatárolt decemberi nyomdai költség: ,-Ft, - elhatárolt december havi fűtési költség: ,-Ft, - elhatárolt december havi áramdíj: ,-Ft, - ARTISJUS jogdij negyedévi összege: ,-Ft, - frekvencia lekötési díj: ,-Ft, összesen: ,-Ft. Az Eszközök megoszlása az alábbiak szerint alakult 2009.december 31-én: Az összes eszköz %-ában Befektetett eszközök 10,1 - Immateriális javak 0,2 - Tárgyi eszközök 8,7 - Befektetett pü-i eszközök 1,2 Forgóeszközök 85,9 - Követelések 6,2 - Pénzeszközök 79,7 Aktív időbeli elhatárolások 4,0 Összesen: 100,0

12 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 7. oldal A Források összetétele a következő december 31-én: Az összes forrás %-ában Saját tőke 83,0 - Jegyzett tőke 15,7 - Tőketartalék 61,2 - Eredménytartalék 1,6 - Mérleg szerinti eredmény + 4,5 Céltartalék 0,0 Idegen tőke 13,3 - Rövid lejáratú kötelezettség 13,3 Passzív időbeli elhatárolás 3,7 Források összesen: 100,0 Az Eszközök között a Befektetett eszközök állománya a következők szerint alakult évben: Az Immateriális javak értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek Vagyoni értékű jog Összesen: Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek Vagyoni értékű jog Összesen:

13 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. oldal évben csak terv szerinti értékcsökkenés lett elszámolva a befektetett eszközöknél. Ingatlanok értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj Gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b Egyéb berend. f ÖSSZESEN:

14 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 9. oldal év során a Tárgyi eszközök állománya nem csökkent, hanem beruházás eredményeként bővült az eszközállomány, ugyanakkor az eszközök elhasználódásának mértéke 89,8 %, ami igen magas, tehát a Kft. elhasználódott eszközállománnyal rendelkezik. A műszaki eszközök nagy része már 0-ra leíródott. Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b Egyéb berend, f ÖSSZESEN: évben a bankbetétek után évre járó kamat miatti aktív időbeli elhatárolás összege ,-Ft, évi előfizetési díj elhatárolása ,-Ft, továbbá januárjában kiszámlázott 2009.évi árbevétel elhatárolása ,-Ft. Az aktív időbeli elhatárolások értéke összesen: ,-Ft. 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Kft. az összköltség eljárás szerinti eredmény-megállapítást választotta. A közhasznú tevékenység bevétele ,-Ft volt a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodás alapján. A vállalkozási tevékenységből (elsősorban reklám-, hirdetési tevékenység eredményeképpen) származó árbevétele ,-Ft volt évben. Kamatbevétel: ,-Ft, egyéb bevételek összege ,-Ft. Az egyszerűbb eredménykimutatást indokolja az is, hogy késztermékelőállítást nem folytat a Kft., így nincs szüksége a költségviselő - költséghely szerinti nyilvántartásra.

15 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. oldal Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,-Ft volt évben. Ezen eredményt javította a Pénzügyi műveletek eredménye, amely a Pénzügyi műveletek bevételei miatt ,-Ft-ot tesz ki. A Pénzügyi műveletek bevételei a pénzintézettől származó kamatbevételt tartalmazzák, így a Szokásos vállalkozási eredmény: ,-Ft. Rendkívüli eredmény 0-, Ft. A Kft évi Adózás előtti eredménye ,-Ft, Társasági adó fizetési kötelezettség ,-Ft, a Mérleg szerinti eredménye ,- Ft. Az évben az egyes költségnemek alakulása évhez viszonyítva a következő, valamint az egyéb szolgáltatások összetétele évben az alábbi: A költségek költségnemenkénti megoszlása (adatok eft-ban) Eltérés Anyagjellegű ráfordítások anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség személyi jellegű egyéb kifiz TB járulék Értékcsökkenési leírás Összesen: A költségek 2,5 %-kal csökkentek az elmúlt évhez képest, s ez alatt maradt az üzleti tevékenység bevétele változása (-0,2%), ezért történt az eredményjavulás.

16 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 11. oldal Az egyéb szolgáltatások megoszlása: év (Ft) Rádióengedély, sugárzási díjak Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja Illetékek,ügyvédi költség Bankköltség ARTISJUS, MAHASZ jogdij Egyéb (kamarai tagdíj ) Összesen: Összefoglalva a 2008., évi eredmény a következő: ( Ft-ban ) Üzleti tev. eredménye Pénzügyi műv. eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Fizetendő Társasági adó Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A évben foglalkoztatottak létszáma és keresetei Megnevezés Átl. stat. létszám Bérköltség Teljes munkaidőben fogl. 6 fő Ft Részmunkaidős fogl. 1 fő Ft 4. Tájékoztató adatok A Kft. nem rendelkezik sem többségi, sem jelentős részesedéssel más vállalkozásban év október 01-jétől 1 fő ügyvezető látja el a Társaság irányítását, díjazása évben összesen bruttó ,- Ft volt.

17 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. oldal 5. Közhasznúsági jelentés A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. jogelődje június 01-ig benyújtotta a közhasznú szervezetté minősítésére vonatkozó dokumentumokat, amelyek alapján július 07-én a Cégbíróság május 04. napjától közhasznú szervezetté minősítette a Cg /16. számú végzéssel május 28-án jegyezte be a cégbíróság a Kht. teljeskörű jogutódjaként a Nonprofit Kft-t. a cégjegyzékszámon közhasznú besorolással. Ennek megfelelően évre a társaság az alábbiak szerinti közhasznúsági jelentést készítette: Közhasznú beszámoló a módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint (adatok eft-ban) A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 c) helyi önkormányzattól 0 d) egyéb, eszközfejlesztési célra 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 24 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C) ÖSSZES BEVÉTEL

18 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. oldal D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 501 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 322 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 F) ÖSSZES RÁFORDíTÁS G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 66 I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY Tájékoztató adatok: (vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen) A) Személyi jellegű ráfordítások ,- 1. Bérköltség ,- Megbízási díjak ,- Tiszteletdíjak 0,- 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés ,- 3. Bérjárulékok ,- B) A szervezet által nyújtott támogatások 0,- - ebből pályázati úton nyújtott támogatások 0,-

19 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 14. oldal A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi mellékletek tartalmazzák: 1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló kimutatás 2. sz. melléklet: a kapott támogatások felhasználása 3. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 4. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 5. sz. melléklet: a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról 1. sz. melléklet A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évben a következő támogatásokat kapta: A Salgótarján Megye Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés alapján az alábbi részletezésben érkezett ezer forint: Az Kft. folyószámlájára érkezés A kapott támogatás cél Összeg: időpontja: szerinti megjelölése: február 27. Folyamatos közszolg ,- működésre április 20. Folyamatos közszolg ,- működésre július 21. Folyamatos közszolg ,- működésre október 22. Folyamatos közszolg ,- működésre Összesen ,- A ,- forint juttatási cél szerint működési támogatás, amely a folyamatos közszolgálati műsorszolgáltatás célját szolgálta.

20 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 15. oldal 2. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról A kapott ezer forintos működési támogatást a társaság az Alapító Okiratban, valamint a Műsorszolgáltatási szerződésben rögzített célok megvalósításához használta fel. Ezen célok: - filmgyártás - rádiós és televíziós szolgáltatás - közösségi művelődési szolgáltatások A folyamatos működéshez és az eszközfejlesztésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része jelentősen megterheli a tárgyévi, a évi bevételt mintegy ezer forint összegben.

21 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 16. oldal Kimutatás a vagyon felhasználásáról 3. sz. melléklet Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala: (adatok eft-ban) év év D. Saját tőke I. Induló tőke Jegyzett tőke változás II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: A Társaságnak évben ezer Ft-tal növekedett a vagyona, s ezen belül a Saját tőke összege ezer Ft-tal emelkedett, amelyet a évi ezer forintos Mérleg szerinti nyereség okoz. A Kötelezettségek ezer Ft-tal növekedtek, s a Passzív időbeli elhatárolás 400 ezer Ft-os növekedése a költségek, ráfordítások elhatárolása miatt következett be. A jogelőd Társaságot 1 millió forintos alaptőkével és ezer forintos tőketartalékkal alapította január 1-jén a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos 3 millió Ft Jegyzett tőke emelést hajtott végre évben, amelyet július 10. napján jegyzett be a cégbíróság. A ezer forintos Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az alábbiakat: Törzstőke ,- Tőketartalék ,- Eredménytartalék december 31-én ,- Mérleg szerinti eredmény december 31-én ,-

22 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 17. oldal Kötelezettségek A Társaság valamennyi kötelezettsége éven belüli, azaz rövid lejáratú. Az december 31-én fennálló összes kötelezettség: ,- A/ Szállítókkal szembeni kötelezettségek: összeg: Audit Team Bt ,- ÁSSZ Bt ,- OREN Média Bt ,- Polar Stúdió Bt ,- Összesen: ,- A mérlegzárás időpontjáig ezen kötelezettségek rendezésre kerültek. B/ A költségvetési kötelezettségek a következők szerint alakultak: - SZJA, különadó ,- - Egyéb adók: ,- - Helyi iparűzési adó ,- - ÁFA: ,- - Egészség- és Nyugdíjbizt. Alap felé kötelezettség: ,- - Magánnyugdíjpénztári befiz. köt ,- Ezen kötelezettségek átutalása határidőben megtörtént. C/ A jövedelem-elszámolási számlán ,- forintos kötelezettség mutatkozik, amely összeg januárjában kifizetésre került. Céltartalékok Céltartalékot évben nem képeztünk. Passzív időbeli elhatárolás évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett a évi működési költségek elhatárolása: ,- Ft.

23 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 18. oldal 4. sz. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. irányítását 1 fő ügyvezető látja el. A Társaság működését a 5 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely a megalakulás óta tiszteletdíj kifizetése nélkül látja el feladatait. A Felügyelő Bizottság részére évben sem került kifizetésre semmilyen juttatás. Az ügyvezető évi munkabére és járulékai Név Bruttó TB Munkaadói Egészségügyi Összesen kifizetés járulék hozzájárulás Ügyvezető Az ügyvezető évi költségtérítése, béren kívüli juttatása Név Étkezési jegyek Egészség pénztár, üdülési csekk Saját gk. hiv.célú haszn. belföldi kiküld. Rendelvény alapján Összesen Ügyvezető

24 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 19. oldal 5. sz. melléklet Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

25 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 20. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

26 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 21. oldal 6. Beszámoló a évi üzleti terv teljesítéséről A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft évi üzleti terve megvalósításra került (lásd: 1. sz. függelék). Bevételek: A bevételek a tervezett szinten realizálódtak, 102,2 %-ra. Az önkormányzati támogatások 100 %-ra teljesültek, míg a saját bevételek 3,5%-kal magasabb szinten realizálódtak. Ez az ismert gazdasági folyamatok tükrében jónak mondható. A kamat bevételek 50,3 %-kal magasabb szinten teljesültek, ami a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező betételhelyezéseknek köszönhető. Költségek: A költségek és ráfordítások a tervezett szinten teljesültek, 99,2 %-ra. A működési kiadások és a humán erőforrások költségei is a takarékos és költséghatékony gazdálkodás eredményeképpen kevéssel a tervezett szint alatt maradtak. Az anyagköltségek a tervhez képest 3,7 %-kal növekedtek. Ezen belül az elektromos energia költségek növekedése és a félévkor bekövetkezett ÁFA emelés hatása mutatkozik meg. Az igénybevett szolgáltatások költségei 97,7 %-ra, az egyéb szolgáltatások pedig 102,0%-ra teljesültek. A szerzői jogdíjak mellett (ARTISJUS) évben az Európai Uniós jogharmonizáció miatt 5 évre visszamenőleg megjelent az előadói jogdíj fizetési kötelezettség (MAHASZ) összege, amely 62,8 %-kal megemelte a jogdíjak tervezett összegét. A helyi televíziók egyesületével közösen fellépve komoly kedvezményt sikerült elérni a díjtételben. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten belül, 96,0 %-ra teljesültek. Ezen belül a bérköltség 4,5%-kal növekedett. Egyrészt a minimálbér emelkedése, másrészt a belső ellenőrzés által javasolt pénzügyi szakember alkalmazása következtében. A személyi jellegű egyéb kifizetések között a reprezentáció sorában került kimutatásra a cafeteria, a béren kivüli adómentes juttatások összege. A bérjárulékok 8,1 %-kal csökkentek az EKHO-s kifizetések terhei, ill. az évközi járulékcsökkentések következtében.

27 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 22. oldal Az értékcsökkenési leírás 74,8 %-ra teljesült. Az egyéb ráfordítások a tervezett szintet meghaladóan, 147,0 %-ra teljesültek. Egyrészt a le nem vonható áfa 28,2 %-kal magasabb szintjének köszönhető, másrészt a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség miatt ( ,- Ft). A társaság folyamatos likviditása biztosítása mellett a tervezetthez képest ezer Ft összegű Adózás előtti eredményt, nyereséget realizált. A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

28 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 23. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

29 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 24. oldal Saját műsor téma ( AGB kód ) szerinti időbeni megoszlása 2009-ben: AGB LEÍRÁS ÓRA:PERC PERC 1 Hirdetések kereskedelmi 5400: Hirdetések politikai 0: Promo, műsorismertetés 23: Nem műsor (inzert, műszaki hiba, stb.) 0: Irodalmi művek előadása 19: Fikció, dráma, irod. mű gyerekeknek 3: Egyéb nem zenei szórakoztató 11: Egyéb zenei műsor 58: Operett, musical (színházi követítés, film) 0: Népzene, néptánc 14: Zenei műsor gyerekeknek 1: Egyéb sportműsor 23: Sporthírek, sportmagazin 1: Sportközvetítés: egyéb labdajáték 3: Egyéb aktuális 305: Hírek, híradó 357: Aktuális politikai vita, riport 61: Választási műsor 3: Gazd. hírek, gazd. magazin 10: Egyéb információ 4: Reggeli információs magazin 1: Európai információs magazin 2: Érdekvédelem riport 1: Közérdekű közlemény 0: Egyéb művészet, tud., kultúra 36: Művészeti, kultur. hírek, riport, interjú 8: Dokumentum filmek 44: Tudományos ismeretterjesztő filmek 15: Oktatás 19: Egyéb vallási 0: Vallási szertartás közvetítése 24: Egyházi, vallási szervezetek élete, tevékenysége 14: ÖSSZESEN 6473:

30 2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 25. oldal évben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze az INFONET TV. Az év során a hirdető partnerek számának növelése érdekében többször küldtünk szét az internetről összeállított listán, szolgáltatásunkat azonnal megtekinthető ajánlásokat. A városon kívüli partnereknél és a helyben rendszeresen hirdetők frissítéseinél az kapcsolat a legelterjedtebb, többnyire ezt használják a hírekhez fotókat beküldők is. Egyre több alkalommal váltja fel a reklám spotok postai úton küldését az FTP használata. A honlap (INFONET TV) látogatottsága havi bontásban: salgotv.hu Hónap Oldalak Fájlok Linkek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Az elmúlt három év mért adatai alapján folyamatos az INFONET TV internetes látogatottságának emelkedése. salgotv.hu Linkek Fájlok Oldalak január február március április május június július augusztus szeptember október november december

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására és eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló. az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására és eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben