2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, május Gaszperné Román Margit ügyvezető

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítás ai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) II. KÖVETELÉSEK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY F. Kötelezettségek ( sor) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK III. ÉRTÉKPAPÍROK I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalékok I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzívák időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Nyíregyháza, május 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Ebből: értékvesztés 0 0 A. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 4 7 IX. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) 4 7 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 28 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Nyíregyháza, május 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

4 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT évi egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Nyíregyháza, május Gaszperné Román Margit ügyvezető 4

5 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A TÁRSASÁG ADATAI Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf Honlap: Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Alapítás éve: 2008 ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak Törzstőke: Ft A Társaság tulajdonosai: Tulajdonos Törzsbetét összege Szavazati arány Balkány Város Önkormányzata Ft 3,33% Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány Ft 3,33% Nagykálló Város Önkormányzata Ft 13,67% Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 31,00% Nyíregyházi Főiskola Ft 3,67% Tiszavasvári Város Önkormányzata Ft 12,00% Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft Ft 33,00% Jegyzett tőke összesen: Ft 100,00% A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Gaszperné Román Margit, 4431 Nyíregyháza, Sikló u. 3. A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Kutykó Róbert Könyvvizsgáló: TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: , Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma:

6 A társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás Cél szerinti közhasznú közszolgáltató tevékenysége: - szakmai középfokú oktatás - általános középfokú oktatás - felső szintű nem felsőfokú oktatás - máshová nem sorolt egyéb oktatás Általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységek: - sport, szabadidős képzés - kulturális képzés - oktatást kiegészítő tevékenység. A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Vállalkozási tevékenységünk 2012-ben indult, de mértéke nem jelentős az alaptevékenységhez viszonyítva ben vállalkozási tevékenységünk nem volt. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása, valamint a tárgyévben végzett főbb tevékenységek A Társaság alapvető feladata, hogy a szakképzési, köznevelési és felnőttképzési törvénynek megfelelően közreműködjön a fenntartók képzési szerkezetének működtetésében, korszerűsítésében, a szakmai oktatás színvonalának emelésében, valamint a térségi foglakoztatási arány bővítésében, a foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzés feltételeinek javításával től az új szakképzési törvénnyel erőteljes változások indultak meg a szakképzés területén, és ez érintette a TISZK-ként működő, szakképzés-szervezési feladatokat ellátó Nyírszakképzés Nonprofit Kft-t is. A változások ugyan még nem értek véget, de erősen érződött annak hatása, hogy több feladat közvetlenül az NGM-hez ill. a kamarákhoz került át. A feladatok csökkenésével párhuzamosan a gazdálkodást is szűkítettük, amely egyértelműen megjelenik a gazdálkodás sarokszámaiban is. A feladatainkat természetesen 2014-ben is elláttuk, különös tekintettel a TÁMOP projekt fenntartásával kapcsolatosan, de ez már lényegesen kevesebb erőforrást igényel, mint a korábbi években. A feladatokhoz rendeltük a humán erőforrást is, az ügyvezetésen kívül év végére már csak egy fő részmunkaidős alkalmazott volt az állományunkban. Kiemelt feladatunk a TÁMOP projekt eredményeinek fenntartása, ebből eredően 2014-ben megküldtük a 3. projektfenntartási jelentést, melyet elfogadtak. Az alábbi tevékenységek valósultak meg a fenntartás keretében: Közösségi szolgáltatásokat működtettünk 4 területen: tanácsadói, mentori, közösségi programszervezés és információnyújtás szolgáltatásokban. 6

7 Működtettük az Intézményvezetők Tanácsát. A partnerintézmények segítségével szerveztük és valósítottuk meg a TISZK közösség rendezvényeket: a GREEN TISZK környezettudatos gondolkodásmódot fejlesztő vetélkedőn 9 iskolából 49 fő vett részt. Prevenciós Egészségnap - Sporttal a szenvedélymentes életért keretében a TISZK partnerintézményei között sportversenyt szerveztünk, melyen 9 iskolából 92 fő versenyzett asztalitenisz, floorball, lábtenisz, lengőteke, petanque, tollaslabda sportágakban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett Pályaválasztási Kiállításon a Bujtosi Szabadidőcsarnokban a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. a partneriskolákkal közösen a TISZK udvarban állította fel az intézményi profilnak megfelelő standjait, 99 fő részesült információnyújtásban a TISZK standján. A kamara által szervezett Mi a pálya? elnevezésű pályaorientációs rendezvény szakmai bemutatóinak megtartását vállaltuk a Központi Képzőhelyen az általános iskolások számára, melyen 10 csoport vett részt, összesen 233 tanulóval. Pályaválasztást segítő rendkívüli osztályfőnöki óra c pályaorientációs rendezvényen a kamara kérésére szintén szakmai bemutatót tartottunk és szakmai konzultációt biztosítottunk az érdeklődő tanulóknak. Közreműködtünk a szakképzési irányok és arányokról szóló kormányrendelet ránk vonatkozó egyeztetési-tervezési feladataiban az NMH SZFI-vel és a helyi kamarával együttműködve ben felnőttképzési tevékenységünk nem volt. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2014-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. 7

8 Amortizációs politika a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. Értékhelyesbítés A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Kiemelt fontosságú a számviteli alapelvek közül az összemérés elve, a korábbi évek nagyösszegű támogatásai miatt, amelyeknek az elhatárolt bevétele mindig az adott évi költségekkel áll szemben, így eredményhatása nem torzítja a valós és megbízható összképet. Bevételeink nagy része ugyanis 2008 és 2011 között támogatás formájában folyt be. Ezek a támogatások mára megszűntek, ugyanakkor a passzív időbeli elhatárolások közül, azon belül is a halasztott bevételek közül a mai napig számolunk el elhatárolt bevételt, és a mérlegben még ma is döntő súlya van. Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet. 8

9 II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez ESZKÖZÖK: e Ft Befektetett eszközök: e Ft Immateriális javak: e Ft. Bruttó érték Nettó érték ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök: e Ft. Nyitó érték Bruttó érték Növekedés Nyitó érték Nyitó érték Nettó érték Növekedés Nyitó Növeke- Csökkenés Záró Nyitó Növeke- Csökke- Megnevezés érték dés érték érték dés nés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Csökkenés Csökkenés ezer Ft-ban Nyitó érték Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások TÁRGYI ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 e Ft Forgóeszközök: e Ft. Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 9

10 Követelések: 587 e Ft. Vevőkövetelések: 194 e Ft. Tulajdonos önkormányzattal szemben fennálló követelések: 377 e Ft. (Nagykálló Város Önkormányzata a rá eső támogatást a mérlegkészítés időszakában átutalta. Pénzeszközök: e Ft. A pénzeszközök állománya nőtt, amelynek a tárgyévben elsődlegesen a jegyzett tőke emelése az oka. Pénztár: 10 e Ft Bankszámlák: e Ft Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft FORRÁSOK: e Ft Saját tőke: e Ft. A jegyzett tőke összege e Ft, melyet 2014-ben emeltek tulajdonosaink a Ptk. előírásai szerint Ft-ról Ft-ra. A törzsbetétek összegét a tulajdonosok teljes összegében a Társaság rendelkezésére bocsátottak. Eredménytartalék: e Ft Mérleg szerinti eredmény: 0 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: 0 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye: 0 e Ft. Céltartalékok: 0 e Ft A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek: 109 eft Hátrasorolt kötelezettségek: 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: 109 e Ft A szállítói kötelezettségek állománya 54 e Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 55 e Ft 10

11 Kötelezettség jogcíme Összeg (e Ft) TAO kötelezettség 0 SZJA kötelezettség 9 Egyéb adófizetési kötelezettség 29 Nettó bérkötelezettség 0 Járulékok SZOCHO adó 17 Összesen 55 Passzív időbeli elhatárolások: e Ft. A Társaság beszámolójában különös jelentőséggel bíró összemérés elve alapján az utófinanszírozott támogatott tevékenységeinkhez kapcsolódóan történik passzív időbeli elhatárolás képzés, ezek állománya még mindig a források 72 %-át teszi ki. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként mutatjuk ki a TÁMOP projekthez, a decentralizált pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések le nem írt összegét, a fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök, ill. a térítés nélkül átvett eszközök még le nem írt összegét. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: e Ft Itt mutatjuk ki a tulajdonos önkormányzatok által 2014-ben átadott működési támogatásból a költségekkel nem ellentételezett összeget, amelyet a 2015-ös év költségeinek fedezetére fordítunk. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft. Halasztott bevételek: e Ft Itt mutatjuk ki a TÁMOP projekt, a decentralizált pályázat, a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összegét, ill. a tárgyévben fogadott, de még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összegét. TÁMOP /2-2F projekt támogatott eszközeire képzett P.I.E. Nyitó állomány: e Ft Ezen eszközökre elszámolt ÉCS támogatott része: 1.832e Ft Passzív időbeli elhatárolások állománya a mérlegfordulónapon: e Ft Szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya 2008-as szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 337 e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 143 e Ft, Záró állomány: 194 e Ft 2009-es szakképzési hozzájárulás: 11

12 Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: e Ft, - decent pályázat eszközeinek ÉCS arányos része: 76 e Ft, Záró állomány: e Ft 2010-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: e Ft, Záró állomány: e Ft 2011-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 896 e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 238 e Ft, Záró állomány: 658 e Ft Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt: e Ft Decentralizált pályázati támogatás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 637 e Ft, Záró állomány: e Ft Térítés nélkül kapott eszközök bruttó értéke: e Ft Eszközök év végi nettó értékének támogatás arányos része: e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek (TÁMOP): Halasztott bevételek (SZAHO): Halasztott bevételek (Decent pályázat): Halasztott bevételek (térítés nélkül kapott eszközök): Passzív időbeli elhatárolások összesen: e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 12

13 II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzleti terv A tétel megnevezése Összeg (e Ft) százelékában 2013 (e Ft) I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE , II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 0-0 III. EGYÉB BEVÉTELEK , IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS , VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK , A ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) , Értékesítés árbevétele: 396 e Ft 2012-ben és 2013-ban a cég végzett felnőttképzési tevékenységet, de 2014-ben a piaci viszonyok átalakulása miatt ez elmaradt. Már az üzleti tervben is ezt a csökkenő tendenciát terveztük. Egyéb bevételek: e Ft (előző év: e Ft) A támogatásjellegű bevételek jelentősen csökkentek, ennek legfőbb oka az, hogy 2013-ban a központi költségvetésből kapott szakmai gyakorlati képzési normatíva egymaga 24 millió forintot tett ki, ez pedig augusztustól megszűnt, a működési támogatást is jelentősen csökkentettük. 1. Alaptevékenység működési költségekre kapott támogatás: e Ft (2013: e Ft) A tulajdonos önkormányzatoktól 2013-an ismét kaptunk működési támogatást. Ezt a támogatást az összeszűkített gazdálkodásnak köszönhetően a harmadára tudtuk csökkenteni. A pénzügyileg realizált támogatás összege ennél magasabb, mivel az önkormányzatok által átutalt támogatás összege e Ft volt. A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljes önkormányzati működési támogatásra nem volt szükség, ezért a költségekkel nem ellentételezett összeget, összesen e Ft-ot (Nyíregyháza: e Ft, Nagykálló: 112 e Ft, Tiszavasvári: 107 e Ft) bevételek passzív időbeli elhatárolásként mutatunk ki, és a 2015-ös költségek fedezetére fordítunk, ezzel is tudjuk csökkenteni a 2015-es működési támogatás összegét. 13

14 2. DT-EA/2/002/2010 Decentralizált pályázat elszámolt bevétele: 637 e Ft, amely egyezik a használatba adott eszközök elszámolt ÉCS támogatás arányos részével. 3. TÁMOP projekt elszámolt bevétele: e Ft A projekt befejezését követően csak értékcsökkenési leírást számolunk el, amely a projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, az értékcsökkenési leírással arányos részt pedig a passzív időbeli elhatárolások közül feloldjuk. 4. Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt bevétel: e Ft, ennek összetétele: Ssz. Felhasználási, bevétel jogcím megnevezése Összeg (e Ft) 1. Fogadott fejlesztési támogatás 2014-ben 0 2. (= ) SZAHO felhasználás 2014-ben as SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je Decent pályázatra eső ÉCS-önerő elszámolás es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je (= ) 2011-es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je (=2) Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg) 3384 A kimutatásból látható, hogy nem a kapott támogatás jelenti az elszámolt bevételt, hanem a felhasználásra jutó feloldott halasztott bevétel. Összesítés Önkormányzati működési támogatás: e Ft Központi költségvetési normatív támogatás: 0 e Ft 2013: e Ft Decentralizált pályázat bevétele: 637 e Ft TÁMOP projekt bevétele: e Ft Szakképzési hozzájárulás: 3.384e Ft Összesen támogatásjellegű bevétel 2014-ben: e Ft Egyéb, máshova nem sorolt bevételek: 211 e Ft Az egyéb bevételek összege: e Ft KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: e Ft 14

15 Költségtípus Összeg (e Ft) Üzleti terv százelékában (%) Előző év (e Ft) Az előző év százelékában (%) Működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások , ,16 Elszámolt anyagköltség , ,08 Igénybe vett szolgáltatások költsége , ,22 Egyéb szolgáltatások , ,79 Közvetített szolgáltatások , ,55 Vállalkozási tevékenység költségei 0 0, ,00 Anyagjellegű ráfordítások összesen , ,23 Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Költségtípus Összeg (e Ft) Üzleti terv százelékában (%) Előző év (e Ft) Az előző év százelékában (%) Működéssel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások: , ,23 Bérköltség és megbízási díj , ,37 Személyi jellegű egyéb kifizetések , ,26 Járulékok , ,37 Vállalkozási tevékenység költségei ,00 Személyi jellegű ráfordítások összesen , ,79 Értékcsökkenési leírás: e Ft (Üzleti terv 99,8%-a, előző év 95,5%-a) Értékcsökkenési leírás jogcíme Összeg (e Ft) Terv szerinti értékcsökkenési leírás 9955 Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT 4102 Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP 1832 Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO terhére 3308 Terv szerinti értékcsökkenési leírás DECENT 713 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 0 Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen 9955 Egyéb ráfordítások: 134 e Ft (Üzleti terv 62,6%-a, előző év 0,5%-a) Nyírvidéknek továbbadott normatív támogatás: Költségvetéssel, önkormányzattal szemben elszámolt adók: Késedelmi kamat, egyéb: 0 e Ft (előző év: e Ft) 132 e Ft (előző év: 132 e Ft) 2 e Ft ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: e Ft (előző év: e Ft) Pénzügyi műveletek eredménye: 7 e Ft (kamatbevétel, előző év: 4 e Ft) 15

16 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY : e Ft (előző év: e Ft) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY: e Ft (előző év: e Ft) Rendkívüli bevételek: e Ft Ezen az eredménysoron a térítés nélkül kapott eszközökre képezett passzív időbeli elhatárolások között elszámolt halasztott bevételek összege található, amelyet az értékcsökkenési leírással arányosan oldottunk fel. Rendkívüli ráfordítások: 0 e Ft. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: e Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: e Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: e Ft Társasági adóalap: 0 e Ft Számított társasági adó: 0 e Ft 2014.évi társasági adókötelezettség: 0 e Ft ADÓZOTT EREDMÉNY: 0 e FT Jóváhagyott osztalék: 0 e Ft MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: 0 e Ft, amely 0 e Ft vállalkozási eredményből és 0 e Ft közhasznú tevékenység eredményéből tevődik össze. 16

17 II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése * A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele Megnevezés Előző év Összeg (E Ft) Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) adatok E Ft-ban Változás (%) Befektetett eszközök , ,79 71,98 Immateriális javak , ,21 36,85 Tárgyi eszközök , ,58 75,10 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,21 138,30 Készletek Követelések 282 0, ,76 208,16 Értékpapírok Pénzeszközök , ,45 134,59 Aktív időbeli elhatárolások 212 0,51 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN , ,00 80,58 Források összetétele Megnevezés Előző év Összeg (E Ft) Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) adatok E Ft-ban Változás (%) Saját tőke , ,82 133,34 Jegyzett tőke , ,01 272,73 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,81 189,96 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,27 Céltartalékok Kötelezettségek , ,33 9,40 Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,33 9,40 Passzív időbeli elhatározások , ,86 74,25 FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN , ,00 80,58 * Megjegyzés a mutatókhoz: A változás mindig az előző évhez viszonyított arányt jelöli, vagyis azt mutatja meg, hogy hányszorosára változott a mutató értéke (%-os formában). 17

18 Jelentős változások nem történtek 2014-ben, tovább csökkent a mérlegfőösszeg, és a befektetett eszközök aránya, ugyanakkor a forgóeszközök (azon belül a pénzeszközök) nagysága és aránya is nőtt. Kedvező, hogy a pénzeszközökkel párhuzamosan nőtt a saját tőke, és a tőkeerősség, amely az erősödést jelzi, és a likviditásra nézve is kedvező. A vagyoni helyzet mutatói Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőkeerősség (Saját tőke arány)% Rövid lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya % Befektetett eszközök ,96 76,79 89,33 Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen ,53 23,21 171,63 Saját tőke Források összesen ,79 22,82 165,47 Rövid lejáratú köt Források összesen ,81 0,33 11,66 Kötelezettségek Források összesen ,81 0,33 11,66 Pénzügyi helyzet értékelése Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Lidviditási mutató I. (Current ratio) Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta) Lidviditási mutató IV. Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Előző év (%) Tárgyév (%) Változás (%) 481, , ,82 481, , ,82 457, , ,33 18

19 A tétel megnevezése adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév E Ft % E Ft % Nettó árbevétel , ,54 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0,00 0 0,00 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0,00 0 0,00 Egyéb bevétel , ,46 Összes bevétel , ,00 Anyagköltség 595 1, ,67 Igénybe vett szolgáltatások értéke , ,16 Egyéb szolgáltatások értéke 490 1, ,76 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0,00 0 0,00 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 282 0, ,61 Anyagjellegű ráfordítások , ,19 Bérköltség , ,87 Személyi jellegű egyéb kifizetések 470 0, ,93 Bérjárulékok , ,19 Személyi jellegű ráfordítások , ,99 Értékcsökkenési leírás , ,06 Egyéb ráfordítások , ,20 Összes költség és ráfordítás , ,44 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye , ,44 19

20 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei A Társaság a következő juttatásokat nyújtotta Gaszperné Román Margit ügyvezetőnek (javadalmazásának kifizetése január 31-ig történt a Társaságnál, februártól a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-hez (Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-hez) került át a javadalmazása. A két cég ügyvezetői teendőit továbbra is együtt látja el az ügyvezető ezer Ft Bruttó bér 420 Útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján 0 Cafetéria 8 Összesen: 428 Munkáltatót terhelő szocho adó 113 A háromtagú felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft. Hollós András könyvvizsgáló. Könyvvizsgálati díj: Ft + ÁFA /félév. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései Megnevezés Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló Részmunkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft Egyéb munkajövedelem E Ft 0, Ebből nők 0, , Állományba nem tartozók 150 Foglalkoztatottak összesen 1,

21 A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek: e Ft. Rendkívüli eseménynek a 2 db fröccsöntő gép térítés nélküli átvétele volt 2011-ben. Az átadott értéket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként mutatjuk ki, amelynek az elszámolt értékcsökkenéssel arányos részét oldottuk fel év végén. Ennek összege 2014-ben e Ft. Rendkívüli ráfordítás 2014-ben nem merült fel. 21

22 IV. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év (e Ft) Előző év helyesbítése (e FT) Tárgyév (e Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 0 0 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

23 Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Alaptevékenység (e Ft) Vállalkozási tevékenység (e Ft) Összesen (e Ft) előző év előző év előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év helyesbítése tárgyév előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások A. Összes bevétel (1± ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 1 4 7 2 2 4 8 0 8 5 6 0 5 7 2 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>>

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben