2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, május Gaszperné Román Margit ügyvezető

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítás ai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) II. KÖVETELÉSEK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY F. Kötelezettségek ( sor) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK III. ÉRTÉKPAPÍROK I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalékok I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzívák időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Nyíregyháza, május 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Ebből: értékvesztés 0 0 A. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 4 7 IX. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) 4 7 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 28 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Nyíregyháza, május 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

4 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT évi egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Nyíregyháza, május Gaszperné Román Margit ügyvezető 4

5 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A TÁRSASÁG ADATAI Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf Honlap: Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Alapítás éve: 2008 ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak Törzstőke: Ft A Társaság tulajdonosai: Tulajdonos Törzsbetét összege Szavazati arány Balkány Város Önkormányzata Ft 3,33% Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány Ft 3,33% Nagykálló Város Önkormányzata Ft 13,67% Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 31,00% Nyíregyházi Főiskola Ft 3,67% Tiszavasvári Város Önkormányzata Ft 12,00% Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft Ft 33,00% Jegyzett tőke összesen: Ft 100,00% A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Gaszperné Román Margit, 4431 Nyíregyháza, Sikló u. 3. A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Kutykó Róbert Könyvvizsgáló: TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: , Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma:

6 A társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás Cél szerinti közhasznú közszolgáltató tevékenysége: - szakmai középfokú oktatás - általános középfokú oktatás - felső szintű nem felsőfokú oktatás - máshová nem sorolt egyéb oktatás Általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységek: - sport, szabadidős képzés - kulturális képzés - oktatást kiegészítő tevékenység. A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Vállalkozási tevékenységünk 2012-ben indult, de mértéke nem jelentős az alaptevékenységhez viszonyítva ben vállalkozási tevékenységünk nem volt. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása, valamint a tárgyévben végzett főbb tevékenységek A Társaság alapvető feladata, hogy a szakképzési, köznevelési és felnőttképzési törvénynek megfelelően közreműködjön a fenntartók képzési szerkezetének működtetésében, korszerűsítésében, a szakmai oktatás színvonalának emelésében, valamint a térségi foglakoztatási arány bővítésében, a foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzés feltételeinek javításával től az új szakképzési törvénnyel erőteljes változások indultak meg a szakképzés területén, és ez érintette a TISZK-ként működő, szakképzés-szervezési feladatokat ellátó Nyírszakképzés Nonprofit Kft-t is. A változások ugyan még nem értek véget, de erősen érződött annak hatása, hogy több feladat közvetlenül az NGM-hez ill. a kamarákhoz került át. A feladatok csökkenésével párhuzamosan a gazdálkodást is szűkítettük, amely egyértelműen megjelenik a gazdálkodás sarokszámaiban is. A feladatainkat természetesen 2014-ben is elláttuk, különös tekintettel a TÁMOP projekt fenntartásával kapcsolatosan, de ez már lényegesen kevesebb erőforrást igényel, mint a korábbi években. A feladatokhoz rendeltük a humán erőforrást is, az ügyvezetésen kívül év végére már csak egy fő részmunkaidős alkalmazott volt az állományunkban. Kiemelt feladatunk a TÁMOP projekt eredményeinek fenntartása, ebből eredően 2014-ben megküldtük a 3. projektfenntartási jelentést, melyet elfogadtak. Az alábbi tevékenységek valósultak meg a fenntartás keretében: Közösségi szolgáltatásokat működtettünk 4 területen: tanácsadói, mentori, közösségi programszervezés és információnyújtás szolgáltatásokban. 6

7 Működtettük az Intézményvezetők Tanácsát. A partnerintézmények segítségével szerveztük és valósítottuk meg a TISZK közösség rendezvényeket: a GREEN TISZK környezettudatos gondolkodásmódot fejlesztő vetélkedőn 9 iskolából 49 fő vett részt. Prevenciós Egészségnap - Sporttal a szenvedélymentes életért keretében a TISZK partnerintézményei között sportversenyt szerveztünk, melyen 9 iskolából 92 fő versenyzett asztalitenisz, floorball, lábtenisz, lengőteke, petanque, tollaslabda sportágakban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett Pályaválasztási Kiállításon a Bujtosi Szabadidőcsarnokban a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. a partneriskolákkal közösen a TISZK udvarban állította fel az intézményi profilnak megfelelő standjait, 99 fő részesült információnyújtásban a TISZK standján. A kamara által szervezett Mi a pálya? elnevezésű pályaorientációs rendezvény szakmai bemutatóinak megtartását vállaltuk a Központi Képzőhelyen az általános iskolások számára, melyen 10 csoport vett részt, összesen 233 tanulóval. Pályaválasztást segítő rendkívüli osztályfőnöki óra c pályaorientációs rendezvényen a kamara kérésére szintén szakmai bemutatót tartottunk és szakmai konzultációt biztosítottunk az érdeklődő tanulóknak. Közreműködtünk a szakképzési irányok és arányokról szóló kormányrendelet ránk vonatkozó egyeztetési-tervezési feladataiban az NMH SZFI-vel és a helyi kamarával együttműködve ben felnőttképzési tevékenységünk nem volt. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2014-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. 7

8 Amortizációs politika a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. Értékhelyesbítés A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Kiemelt fontosságú a számviteli alapelvek közül az összemérés elve, a korábbi évek nagyösszegű támogatásai miatt, amelyeknek az elhatárolt bevétele mindig az adott évi költségekkel áll szemben, így eredményhatása nem torzítja a valós és megbízható összképet. Bevételeink nagy része ugyanis 2008 és 2011 között támogatás formájában folyt be. Ezek a támogatások mára megszűntek, ugyanakkor a passzív időbeli elhatárolások közül, azon belül is a halasztott bevételek közül a mai napig számolunk el elhatárolt bevételt, és a mérlegben még ma is döntő súlya van. Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet. 8

9 II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez ESZKÖZÖK: e Ft Befektetett eszközök: e Ft Immateriális javak: e Ft. Bruttó érték Nettó érték ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök: e Ft. Nyitó érték Bruttó érték Növekedés Nyitó érték Nyitó érték Nettó érték Növekedés Nyitó Növeke- Csökkenés Záró Nyitó Növeke- Csökke- Megnevezés érték dés érték érték dés nés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Csökkenés Csökkenés ezer Ft-ban Nyitó érték Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások TÁRGYI ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 e Ft Forgóeszközök: e Ft. Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 9

10 Követelések: 587 e Ft. Vevőkövetelések: 194 e Ft. Tulajdonos önkormányzattal szemben fennálló követelések: 377 e Ft. (Nagykálló Város Önkormányzata a rá eső támogatást a mérlegkészítés időszakában átutalta. Pénzeszközök: e Ft. A pénzeszközök állománya nőtt, amelynek a tárgyévben elsődlegesen a jegyzett tőke emelése az oka. Pénztár: 10 e Ft Bankszámlák: e Ft Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft FORRÁSOK: e Ft Saját tőke: e Ft. A jegyzett tőke összege e Ft, melyet 2014-ben emeltek tulajdonosaink a Ptk. előírásai szerint Ft-ról Ft-ra. A törzsbetétek összegét a tulajdonosok teljes összegében a Társaság rendelkezésére bocsátottak. Eredménytartalék: e Ft Mérleg szerinti eredmény: 0 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: 0 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye: 0 e Ft. Céltartalékok: 0 e Ft A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek: 109 eft Hátrasorolt kötelezettségek: 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: 109 e Ft A szállítói kötelezettségek állománya 54 e Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 55 e Ft 10

11 Kötelezettség jogcíme Összeg (e Ft) TAO kötelezettség 0 SZJA kötelezettség 9 Egyéb adófizetési kötelezettség 29 Nettó bérkötelezettség 0 Járulékok SZOCHO adó 17 Összesen 55 Passzív időbeli elhatárolások: e Ft. A Társaság beszámolójában különös jelentőséggel bíró összemérés elve alapján az utófinanszírozott támogatott tevékenységeinkhez kapcsolódóan történik passzív időbeli elhatárolás képzés, ezek állománya még mindig a források 72 %-át teszi ki. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként mutatjuk ki a TÁMOP projekthez, a decentralizált pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések le nem írt összegét, a fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök, ill. a térítés nélkül átvett eszközök még le nem írt összegét. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: e Ft Itt mutatjuk ki a tulajdonos önkormányzatok által 2014-ben átadott működési támogatásból a költségekkel nem ellentételezett összeget, amelyet a 2015-ös év költségeinek fedezetére fordítunk. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft. Halasztott bevételek: e Ft Itt mutatjuk ki a TÁMOP projekt, a decentralizált pályázat, a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összegét, ill. a tárgyévben fogadott, de még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összegét. TÁMOP /2-2F projekt támogatott eszközeire képzett P.I.E. Nyitó állomány: e Ft Ezen eszközökre elszámolt ÉCS támogatott része: 1.832e Ft Passzív időbeli elhatárolások állománya a mérlegfordulónapon: e Ft Szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya 2008-as szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 337 e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 143 e Ft, Záró állomány: 194 e Ft 2009-es szakképzési hozzájárulás: 11

12 Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: e Ft, - decent pályázat eszközeinek ÉCS arányos része: 76 e Ft, Záró állomány: e Ft 2010-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: e Ft, Záró állomány: e Ft 2011-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 896 e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 238 e Ft, Záró állomány: 658 e Ft Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt: e Ft Decentralizált pályázati támogatás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya Nyitó állomány: e Ft elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 637 e Ft, Záró állomány: e Ft Térítés nélkül kapott eszközök bruttó értéke: e Ft Eszközök év végi nettó értékének támogatás arányos része: e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek (TÁMOP): Halasztott bevételek (SZAHO): Halasztott bevételek (Decent pályázat): Halasztott bevételek (térítés nélkül kapott eszközök): Passzív időbeli elhatárolások összesen: e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 12

13 II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzleti terv A tétel megnevezése Összeg (e Ft) százelékában 2013 (e Ft) I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE , II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 0-0 III. EGYÉB BEVÉTELEK , IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS , VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK , A ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) , Értékesítés árbevétele: 396 e Ft 2012-ben és 2013-ban a cég végzett felnőttképzési tevékenységet, de 2014-ben a piaci viszonyok átalakulása miatt ez elmaradt. Már az üzleti tervben is ezt a csökkenő tendenciát terveztük. Egyéb bevételek: e Ft (előző év: e Ft) A támogatásjellegű bevételek jelentősen csökkentek, ennek legfőbb oka az, hogy 2013-ban a központi költségvetésből kapott szakmai gyakorlati képzési normatíva egymaga 24 millió forintot tett ki, ez pedig augusztustól megszűnt, a működési támogatást is jelentősen csökkentettük. 1. Alaptevékenység működési költségekre kapott támogatás: e Ft (2013: e Ft) A tulajdonos önkormányzatoktól 2013-an ismét kaptunk működési támogatást. Ezt a támogatást az összeszűkített gazdálkodásnak köszönhetően a harmadára tudtuk csökkenteni. A pénzügyileg realizált támogatás összege ennél magasabb, mivel az önkormányzatok által átutalt támogatás összege e Ft volt. A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljes önkormányzati működési támogatásra nem volt szükség, ezért a költségekkel nem ellentételezett összeget, összesen e Ft-ot (Nyíregyháza: e Ft, Nagykálló: 112 e Ft, Tiszavasvári: 107 e Ft) bevételek passzív időbeli elhatárolásként mutatunk ki, és a 2015-ös költségek fedezetére fordítunk, ezzel is tudjuk csökkenteni a 2015-es működési támogatás összegét. 13

14 2. DT-EA/2/002/2010 Decentralizált pályázat elszámolt bevétele: 637 e Ft, amely egyezik a használatba adott eszközök elszámolt ÉCS támogatás arányos részével. 3. TÁMOP projekt elszámolt bevétele: e Ft A projekt befejezését követően csak értékcsökkenési leírást számolunk el, amely a projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, az értékcsökkenési leírással arányos részt pedig a passzív időbeli elhatárolások közül feloldjuk. 4. Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt bevétel: e Ft, ennek összetétele: Ssz. Felhasználási, bevétel jogcím megnevezése Összeg (e Ft) 1. Fogadott fejlesztési támogatás 2014-ben 0 2. (= ) SZAHO felhasználás 2014-ben as SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je Decent pályázatra eső ÉCS-önerő elszámolás es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je (= ) 2011-es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je (=2) Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg) 3384 A kimutatásból látható, hogy nem a kapott támogatás jelenti az elszámolt bevételt, hanem a felhasználásra jutó feloldott halasztott bevétel. Összesítés Önkormányzati működési támogatás: e Ft Központi költségvetési normatív támogatás: 0 e Ft 2013: e Ft Decentralizált pályázat bevétele: 637 e Ft TÁMOP projekt bevétele: e Ft Szakképzési hozzájárulás: 3.384e Ft Összesen támogatásjellegű bevétel 2014-ben: e Ft Egyéb, máshova nem sorolt bevételek: 211 e Ft Az egyéb bevételek összege: e Ft KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: e Ft 14

15 Költségtípus Összeg (e Ft) Üzleti terv százelékában (%) Előző év (e Ft) Az előző év százelékában (%) Működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások , ,16 Elszámolt anyagköltség , ,08 Igénybe vett szolgáltatások költsége , ,22 Egyéb szolgáltatások , ,79 Közvetített szolgáltatások , ,55 Vállalkozási tevékenység költségei 0 0, ,00 Anyagjellegű ráfordítások összesen , ,23 Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Költségtípus Összeg (e Ft) Üzleti terv százelékában (%) Előző év (e Ft) Az előző év százelékában (%) Működéssel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások: , ,23 Bérköltség és megbízási díj , ,37 Személyi jellegű egyéb kifizetések , ,26 Járulékok , ,37 Vállalkozási tevékenység költségei ,00 Személyi jellegű ráfordítások összesen , ,79 Értékcsökkenési leírás: e Ft (Üzleti terv 99,8%-a, előző év 95,5%-a) Értékcsökkenési leírás jogcíme Összeg (e Ft) Terv szerinti értékcsökkenési leírás 9955 Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT 4102 Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP 1832 Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO terhére 3308 Terv szerinti értékcsökkenési leírás DECENT 713 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 0 Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen 9955 Egyéb ráfordítások: 134 e Ft (Üzleti terv 62,6%-a, előző év 0,5%-a) Nyírvidéknek továbbadott normatív támogatás: Költségvetéssel, önkormányzattal szemben elszámolt adók: Késedelmi kamat, egyéb: 0 e Ft (előző év: e Ft) 132 e Ft (előző év: 132 e Ft) 2 e Ft ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: e Ft (előző év: e Ft) Pénzügyi műveletek eredménye: 7 e Ft (kamatbevétel, előző év: 4 e Ft) 15

16 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY : e Ft (előző év: e Ft) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY: e Ft (előző év: e Ft) Rendkívüli bevételek: e Ft Ezen az eredménysoron a térítés nélkül kapott eszközökre képezett passzív időbeli elhatárolások között elszámolt halasztott bevételek összege található, amelyet az értékcsökkenési leírással arányosan oldottunk fel. Rendkívüli ráfordítások: 0 e Ft. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: e Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: e Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: e Ft Társasági adóalap: 0 e Ft Számított társasági adó: 0 e Ft 2014.évi társasági adókötelezettség: 0 e Ft ADÓZOTT EREDMÉNY: 0 e FT Jóváhagyott osztalék: 0 e Ft MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: 0 e Ft, amely 0 e Ft vállalkozási eredményből és 0 e Ft közhasznú tevékenység eredményéből tevődik össze. 16

17 II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése * A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele Megnevezés Előző év Összeg (E Ft) Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) adatok E Ft-ban Változás (%) Befektetett eszközök , ,79 71,98 Immateriális javak , ,21 36,85 Tárgyi eszközök , ,58 75,10 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,21 138,30 Készletek Követelések 282 0, ,76 208,16 Értékpapírok Pénzeszközök , ,45 134,59 Aktív időbeli elhatárolások 212 0,51 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN , ,00 80,58 Források összetétele Megnevezés Előző év Összeg (E Ft) Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) adatok E Ft-ban Változás (%) Saját tőke , ,82 133,34 Jegyzett tőke , ,01 272,73 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,81 189,96 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,27 Céltartalékok Kötelezettségek , ,33 9,40 Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,33 9,40 Passzív időbeli elhatározások , ,86 74,25 FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN , ,00 80,58 * Megjegyzés a mutatókhoz: A változás mindig az előző évhez viszonyított arányt jelöli, vagyis azt mutatja meg, hogy hányszorosára változott a mutató értéke (%-os formában). 17

18 Jelentős változások nem történtek 2014-ben, tovább csökkent a mérlegfőösszeg, és a befektetett eszközök aránya, ugyanakkor a forgóeszközök (azon belül a pénzeszközök) nagysága és aránya is nőtt. Kedvező, hogy a pénzeszközökkel párhuzamosan nőtt a saját tőke, és a tőkeerősség, amely az erősödést jelzi, és a likviditásra nézve is kedvező. A vagyoni helyzet mutatói Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőkeerősség (Saját tőke arány)% Rövid lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya % Befektetett eszközök ,96 76,79 89,33 Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen ,53 23,21 171,63 Saját tőke Források összesen ,79 22,82 165,47 Rövid lejáratú köt Források összesen ,81 0,33 11,66 Kötelezettségek Források összesen ,81 0,33 11,66 Pénzügyi helyzet értékelése Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Lidviditási mutató I. (Current ratio) Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta) Lidviditási mutató IV. Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Előző év (%) Tárgyév (%) Változás (%) 481, , ,82 481, , ,82 457, , ,33 18

19 A tétel megnevezése adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév E Ft % E Ft % Nettó árbevétel , ,54 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0,00 0 0,00 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0,00 0 0,00 Egyéb bevétel , ,46 Összes bevétel , ,00 Anyagköltség 595 1, ,67 Igénybe vett szolgáltatások értéke , ,16 Egyéb szolgáltatások értéke 490 1, ,76 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0,00 0 0,00 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 282 0, ,61 Anyagjellegű ráfordítások , ,19 Bérköltség , ,87 Személyi jellegű egyéb kifizetések 470 0, ,93 Bérjárulékok , ,19 Személyi jellegű ráfordítások , ,99 Értékcsökkenési leírás , ,06 Egyéb ráfordítások , ,20 Összes költség és ráfordítás , ,44 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye , ,44 19

20 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei A Társaság a következő juttatásokat nyújtotta Gaszperné Román Margit ügyvezetőnek (javadalmazásának kifizetése január 31-ig történt a Társaságnál, februártól a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-hez (Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-hez) került át a javadalmazása. A két cég ügyvezetői teendőit továbbra is együtt látja el az ügyvezető ezer Ft Bruttó bér 420 Útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján 0 Cafetéria 8 Összesen: 428 Munkáltatót terhelő szocho adó 113 A háromtagú felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft. Hollós András könyvvizsgáló. Könyvvizsgálati díj: Ft + ÁFA /félév. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései Megnevezés Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló Részmunkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft Egyéb munkajövedelem E Ft 0, Ebből nők 0, , Állományba nem tartozók 150 Foglalkoztatottak összesen 1,

21 A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek: e Ft. Rendkívüli eseménynek a 2 db fröccsöntő gép térítés nélküli átvétele volt 2011-ben. Az átadott értéket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként mutatjuk ki, amelynek az elszámolt értékcsökkenéssel arányos részét oldottuk fel év végén. Ennek összege 2014-ben e Ft. Rendkívüli ráfordítás 2014-ben nem merült fel. 21

22 IV. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év (e Ft) Előző év helyesbítése (e FT) Tárgyév (e Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 0 0 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

23 Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Alaptevékenység (e Ft) Vállalkozási tevékenység (e Ft) Összesen (e Ft) előző év előző év előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év helyesbítése tárgyév előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások A. Összes bevétel (1± ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.22 08:56:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 3 0 Település: Miskolc Közterület neve: Corvin Közterület jellege: utca Házszám: 15 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 07:48:09 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 4 3 1 Település: Nyíregyháza - Sóstófürdő Közterület neve: Berenát Közterület jellege:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Szederkényi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 2 0 1 5 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 2 Település: Budapest Közterület

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BARCSIK Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.15 08:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 4 0 0 Település: Kaposvár Közterület neve: Horgász Közterület jellege: utca Házszám: 10 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Galló Istvánné Születési név: Péter Piroska Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.11 13:28:53 Szervezet neve: Magyar Nephrologiai Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 8 3 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.26 14:43:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 3 0 0 Település: Ráckeve Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Balog László Születési név: Balog László Anyja neve: Csörsz Ilona Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 2015.10.08 00:19:26 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 0 8 3 Település: Solymár Közterület neve: Sport Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagyné Tenner Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek NOVRECZKY LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 2 Pécsi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szoldatics Családi név Első utónév További utónevek Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csathó Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.16 10:52:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 1 Település: Budapest Közterület neve: Zrínyi Közterület jellege: utca Házszám: 14 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Jezerniczky Attila Gábor Jezerniczky Attila Gábor

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.04.22 16:07:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 6 0 0 Település: Vác Közterület neve: Radnóti Közterület jellege: út Házszám: 7.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.01.30 11:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 1 9 Település: Pécel Közterület neve: Kálvin Közterület jellege: tér Házszám: 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek VARGA PÉTER PÁL Varga Péter Pál Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 12:29:29 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 2 Település: Budapest Közterület neve: Táncsics M. Közterület jellege: út Házszám: 27-29

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szutrély Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mezei Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.23 13:49:42 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 0 0 Település: Eger Közterület neve: Kiskőporos Közterület jellege: dűlő Házszám: hrsz 578/18

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Juhászné Halász Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.29 21:25:46 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 3 1 Település: Göd Közterület neve: Szent István Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben