KÉrjÇk, csak akkor tåltse ki És kçldje el nekçnk ezt az űrlapot, ha ezeket a feltételeket elfogadja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉrjÇk, csak akkor tåltse ki És kçldje el nekçnk ezt az űrlapot, ha ezeket a feltételeket elfogadja!"

Átírás

1 Tisztelt Ärdeklődő! KÅszÅnjÇk, hogy megtisztel minket ÉrdeklődÉsÉvel És kapcsolatba kövün lépni az egyesçlettel! KÉrjÇk, figyelmesen olvassa végig ezt az űrlapot, mielőtt visszakçldené hozzünk! 1. MegbÇzÉs Ez az űrlap azt a célt szolgülja, hogy az egyesçletçnk ÜtnÉzhesse a hitelszerződését És szçkség esetén felvehesse az àn nevében a kapcsolatot a devizahitelét nyâjtä bankkal! FelhÖvjuk figyelmét, hogy egyesçletçnk csak kçlån ÖrÜsos megüllapodüs alapjün vüllal képviseletet a PÉnzÇgyi BÉkÉltető TestÇlet (PBT) vagy a böräsügok előtt. Ha szeretné az egyesçletet segötségét egy jogvitüban is igénybe venni, akkor kérjçk, lépjen kapcsolatba velçnk. Az egyesçlet non-profit jellegére tekintettel csak rendkövçl korlütozott szümban tudunk jogvitüban képviseletet vüllalni! KÉrjÇk, csak akkor tåltse ki És kçldje el nekçnk ezt az űrlapot, ha ezeket a feltételeket elfogadja! 2. TÉmogatÉs EgyesÇletÇnk non-profit türsadalmi szervezet, ezért segötségçnkért cserébe ellenszolgültatüst nem szümötunk fel. KÉrjÇk, tümogassa az egyesçletet ÅnkÉntes adomünyüval! AdomÜnyÜt kizürälag az egyesçlet fenntartüsüra fordötjuk! A tümogatüs javasolt Åsszege Ft. (SzÜmlaszÜmunk: Erste Bank) 3. KÑltsÖgtÖrÇtÖs Az egyesçlet fenntartja magünak a jogot, hogy szçkség esetén az ÇgyintÉzÉssel kapcsolatos adminisztrüciäs kåltséget szümoljon fel. Az adminisztrüciäs kåltség ÅsszegÉről ÖrÜsban mindenkit előre ÉrtesÖtÇnk! 4. Mire van szüksögünk ahhoz, hogy segçthessünk ánnek? a) RegisztrÉljon a weblapon > Jogi käpviselet < Devizahitelekkel kapcsolatos jogvédelmi adatlap b) KÜldje el nekünk ( ben, faxon vagy postün) a kñvetkezőket: o devizahitel-szerződése müsolatüt o a kitåltått És alüört meghatalmazüst 5. ElÖrhetősÖgeink PostacÖm: 1535 Budapest, Postafiäk 830, telefax: 06/ , 6. KitÑltÖsi àtmutatâ a) KÉrjÇk, hogy minden szçrke mezőt NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL tåltsån ki b) A lap tetején adja meg az àn nevét És cömét. Ha van adästürsa, akkor minden adästürs tåltsån ki egy kçlån űrlapot; c) A lap kåzepén adja meg bankja nevét, a hitelszerződés szümüt És dütumüt; És d) A lap végén adja meg az alüörüs helyét es dütumüt, valamint Örja alü a meghatalmazüst. ÄdvÅzlettel PITEE Csapat

2 AdâstÉrsak esetén minden adäs tåltsån ki egy-egy külñn meghatalmazüst! NÖv: LakcÇm: (MegbÄzÅ) PÉnzÇgyi Ismeretterjesztő És årdek-képviseleti EgyesÇlet 1084-Budapest MÜtyÜs tér 17. III/9 (KÇpviselő) MeghatalmazÉs Ezennel meghatalmazom a PÉnzÇgyi Ismeretterjesztő És årdek-képviseleti EgyesÇletet, hogy az alübbi Çggyel kapcsolatban, a nevemben es helyettem teljes jogkårrel eljürjon: Ägy türgya: A MegbÖzä hitelszerződésének ÉrvÉnyessÉgi vizsgülata, a KÉpviselő Ültal kåzzétett fogyasztävédelmi elemzés alapjün. Bank neve: SzerződÖs széma: ÄgyfÉlszÜm SzerződÖs détuma: A meghatalmazüs kiterjed az Çgy peren kövçli rendezésére, az Çgyben indötott békéltető testçleti eljürüs lefolytatüsüra; valamint az Çgyben indötott per vitelére. A meghatalmazüs feljogosötja a KÉpviselőt minden olyan cselekményre (beleértve a nyilatkozattételt is), amely az Çgy ellütüsühoz szçkséges. Az eljürüs sorün a KÉpviselő kçlånåsen jogosult okiratokat, valamint Értek- És vagyontürgyakat Ütvenni illetve megőrizni a MegbÖzä nevében es a MegbÖzä szümüra. Peres eljürüs eseten a KÉpviselő jogosult a PolgÜri PerrendtartÜs 147. ç alü eső viszontkeresetet indötani, tovübbü biztosötüsi intézkedéseket kérni És végrehajtüsi eljürüst kezdeményezni, valamint ezek sorün tovübbi kereseteket indötani. A KÉpviselő jogosult ÇgyvÉdek vagy ÇgyvÉdi irodük kåzreműkådését igénybe venni És ennek ÉrdekÉben jogosult az adott ÇgyvÉdnek vagy ÇgyvÉdi irodünak per vitelére meghatalmazüst adni. KÉpviselő vüllalja, hogy a MegbÖzät előre ÉrtesÖti az ÇgyintÉzÉs sorün felmerçlő kåltségekről. Az ÇgyintÉzÉs sorün felmerçlő kåltségeket a MegbÖzä viseli. MegbÖzä vüllalja, hogy szçkség esetén megtéröti a KÉpviselő adminisztrüciäs kåltségeit. A meghatalmazüs visszavonüsig ÉrvÉnyes. VéROS, DéTUM, A meghatalmazüst az egyesçlet elfogadja. Budapest, MegbÖzä alüörüsa PÉnzÇgyi Ismeretterjesztő És årdek-képviseleti EgyesÇlet

3 FogyasztâvÖdelmi ElemzÖs (DevizahitelezÖs) Az egyesçlet megbözüsübäl fçggetlen fogyasztävédelmi elemzés készçlt a hitelintézetek És pénzçgyi vüllalkozüsok kåzåtti devizahitelezési gyakorlatüräl. Az elemzés 6 hitelintézet devizaalapâ fogyasztäi jelzüloghitel-szerződését És 4 pénzçgyi vüllalkozüs gépjürmű-kålcsånszerződését vizsgülta. TÅltse le az elemzést teljes szåvegét az internetről: Az elemzés legfontosabb megüllapötüsai: 1. A devizaalapâ hitelekhez kapcsolädik egy speciülis kåltség, amelyet ÅrfolyamrÄsnek neveznek. 2. A hitelnyâjtäk megsértették a hitelintézetekről szälä tårvényt, mert nem tüjékoztattük ÇzletszabÜlyzataikban, hirdetményeikben És az egyedi hitelszerződésekben a fogyasztäkat az ÜrfolyamrÉs mértékéről. 3. A hitelintézeti tårvény szerint automatikusan semmis az a fogyasztüsi, lakossügi hitelszerződés, amelyik nem tartalmazza a szerződés elszümolüsa sorün alkalmazott ÜrfolyamrÉs mértékét. 4. A hitelnyâjtäk megsértették a hitelintézetekről szälä tårvényt, mert a vizsgült időszakban egyoldalâan mädosötottük az ÜrfolyamrÉs mértékét, holott a mädosötüst objektöv kårçlmények nem indokoltük És a mädosötüst a hitelnyâjtäk hirdetményeikben nem tették kåzzé. 5. A Legfelsőbb BÖräsÜg szeptember 27. napjün kelt ÖtÉlete alütümasztotta azokat a kritikükat, amelyeket Üllami szervek fogalmaztak meg az elmâlt Években a hitelnyâjtäk egyoldalâ szerződésmädosötüsi gyakorlatüt illetően. KÖrjÜk, témogassa az egyesületünk munkéjét, ha àgy Örzi, hogy ezzel az elemzössel hasznos segçtsöget nyàjtunk ánnek! A PÉnzÇgyi Ismeretterjesztő És årdek-képviseleti EgyesÇlet 2008-ban alakult. EgyesÇletÇnk célja gyakorlati segötséget nyâjtani azoknak a fogyasztäknak, akik sajüt kezçkbe akarjük venni jogaik védelmét. Feladatunknak ÉrezzÇk, hogy jogi kérdésekről råviden És kåzérthetően tüjékoztassuk a fogyasztäkat. Az elmâlt két Évben jogsegélyt nyâjtottunk egyedi fogyasztäi vitük rendezése sorün, És szélmalomharcot vövtunk vüllalkozüsokkal És Üllami szervekkel annak ÉrdekÉben, hogy a weboldal kürosultjai visszakapjük a pénzçket. TevÉkenysÉgÇnket kizürälag tagdöjakbäl És adomünyokbäl finanszörozzuk. TÜmogatÜs javasolt Åsszege: MegjegyzÉs rovat: ,- Ft. Admin. BankszÜmlaszÜmunk: SzÜmlatulajdonos: SzÜmlavezető bank: Minden adomünyräl kçldçnk bizonylatot. PÖnzÜgyi Ismeretterjesztő Ös Ärdek-kÖpviseleti EgyesÜlet ERSTE Bank Hungary Zrt. TÉmogatÉsÉt előre is kñszñnjük!

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖTÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg az Ötéves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció ) részletes

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg a Hároméves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy interneten 6 Panasztételi fórumok 8 A közüzemi szolgáltatók

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Örülünk, hogy ellátogatott a weboldalunkra, és hogy érdekli a vállalatunk. Magánjellegű adatainak védelmét komolyan vesszük, és azt szeretnénk, ha a weboldalunkra való látogatásakor

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben