ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Schreindorfer Károly ügyvezető Hárs Józsefné könyvvizsgáló Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Érdekképviseleti Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Taggyűlés! Tisztelt Képviselő-testület! A számvitelről szóló 2. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a Számv. tv-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK.) 3:188 (1) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés, jelen esetben a képviselő-testület. A PTK. 3:19. (2) bekezdésében foglaltak alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A Zirci Városüzemeltetés Kiemeltem Közhasznú Nonprofit Kft. részéről a számviteli törvényben foglaltak alapján a beszámoló elkészítésre került a közhasznúsági melléklettel együtt. Kérem Tisztelt Taggyűlést, Tisztelt Képviselő-testületet a közhasznúsági melléklet és a beszámoló jóváhagyására. Zirc, 215. május 15. Schreindorfer Károly ügyvezető

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./215.(..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet jóváhagyja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

4 Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>> Ide írd be az adatokat! Helyettesítsd! Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! Név (fősor) Név második része: Gazdálkodási forma: Cím: Cégjegyzékszám: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft nonprofit korlátolt felelősségű társaság 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Csak az egyik jelölő négyzetben legyen x Bejegyzési szám: Cégjegyzékszám: x Ha nincs második rész, ide ne í Ha nincs statisztikai számjel, akkor hagyd üresen és csak az adószámot írd! Statisztikai számjel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Adószám x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ez lesz beírva: Web: Beszámolókészítés időpontja: Fordulónap: A beszámoló éve: honlapcím cím dátum A számviteli politikával egyezően! dátum évszám Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 1 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

5 214. évi egyszerűsített éves beszámoló Fordulónap: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft nonprofit korlátolt felelősségű társaság Schreindorfer Károly ügyvezető Beszámolókészítés Cégjegyzékszám: Cím: 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Könyvvizsgáló által ellenőrzött Web: Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 1 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

6 Statisztikai számjel, vagy adószám Cégjegyzékszám: Szervezet: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Tárgyév A. I. II. III. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgó eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Beszámolókészítés Aláírás: Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 2 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

7 Statisztikai számjel, vagy adószám Cégjegyzékszám: Adatok ezer forintban Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg Szervezet: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft Cím 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Tételszám Megnevezés FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év Módosítások Tárgyév 12 D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke 3 14 II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék 17 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Mérlegkészítés Aláírás: Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 3 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

8 Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás egyéb szervezet Cégjegyzékszám: Szervezet: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Tételszá m A B 2 Megnevezés Alaptevéken ység Előző év Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevéken ység Előző évek módosításai Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevéken ység Összesen Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés ebből: támogatások Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: alapítótól kapott befizetés ebből: támogatások Összes bevétel (1± ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai Tárgyév Vállalkozói tevék. Beszámolókészítés időpontja: Cégszerű aláírás: Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 1 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

9 Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás Statisztikai számjel, vagy adószám egyéb szervezet Cégjegyzékszám: Szervezet: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 842. Zirc, Alkotmány u. 5. Tételszá m C 12 D 13 E Megnevezés Alaptevéken ység Előző év Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevéken ység Előző évek módosításai Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevéken ység Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék Tárgyévi eredmény (D-13) Tárgyév Vállalkozói tevék. Összesen Tételszá m 1 A. Tájékoztató adatok Alaptevéken ység Központi költségvetési támogatás 26 Előző év Vállalkozói tevék. Összesen 26 Alaptevéken ység Előző évek módosításai Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevéken ység Tárgyév Vállalkozói tevék. Összesen B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. 4 D. 5 E. 6 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás Normatív támogatás A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg Közszolgáltatási bevétel Beszámolókészítés időpontja: Cégszerű aláírás: Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. 2 cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

10 Közhasznúsági melléklet A szervezet azonosító adatai név: Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 842 Zirc, Alkotmány u. 5. bejegyző határozat száma: Cg nyilvántartási szám: képviselő neve: Schreindorfer Károly 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A 214. évre szóló Zirc Városi Önkormányzattal megkötött Közhasznúsági Szerződés. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként Ingatlankezelés az Önkormányzati tulajdonában lévő lakásoknál:: karbantartása, közös költségek rendezése lakbérek beszedése, képviselő-testületihatározatnak megfelelően lakásfelújítás lebonyolítása Temetők üzemeltetése: a fenntartó Zirc Városi Önkormányzattal kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés szerint. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése Közcélú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása: a közcélú munkások napi feladatainak meghatározása a feladatok végrehajtásának felügyelete,ellenőrzése Zirc város parkfenntartás, köztisztasági feladatainak végzése Sportpálya üzemeltetése: Rendszeres és szervezett sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása. Közvetett eredmény fizikai képesség fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltése. Játszóterek üzemeltetése: játékok karbantartása, zöld növényzet gondozása Önkormányzati intézményeknél karbantartás végzése.

11 közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Helyi Önkormányzatokról szóló 211. évi CLXXXIX. tv. A gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv. Helyi Önkormányzati rendeletek Közhasznúsági szerződés 24. év i I. törvény a sportról. a közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakosai a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai. a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Iskolarendszeren kívüli oktató nevelő munka, szabadidő hasznos eltöltése. Tartósan munkanélküli személyek munka világához történő visszavezetése. Tisztább környezet. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja Önkormányzati támogatás Közhasznúsági szerződés teljesülése Munkaügyi központ a évi közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatása 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

12 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* Alapítótól Központi költségvetéstől Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* Ügyvezető A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) fő. fő.

13 Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1..,- Ft] Igen Igen Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 ] Igen Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2),25] Igen Igen Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2),2] Nem Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2),5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 1 fő] Nem Nem * Adatok ezer forintban. Zirc,

14 Független könyvvizsgálói jelentés A "Zirc Városüzemeltetés"i Nonprofit Kft tulajdonosának Elvégeztük a "Zirc Városüzemeltetés"i Nonprofit Kft mellékelt 214. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 214. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5.98 E Ft nyereség ebből az alaptevékenység eredménye e Ft nyereség, a vállalkozási tevékenység eredménye 4,22 e Ft nyereség,, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontroljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a vállalkozó a "Zirc Városüzemeltetés" Nonprofit Kft 214. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal és a civil törvénnyel összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről Elvégeztük a Zirc Városüzemeltetés Nonprofit Kft mellékelt 214. évi beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletének vizsgálatát. A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és ugyanezen évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése.

15 A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk ezen jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 3. évi közhasznúsági melléklete a Zirc Városüzemeltetés Nonprofit ( Közhasznú ) Kft 214. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Zirc, 215. május 8. Dr. Hárs Józsefné Dr. Hárs Józsefné ügyvezető igazgató kamarai tag könyvvizsgáló Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft kamarai tagsági szám: Pápa, Ady sétány 2. Clph. Fsz.1., nyilvántartásba-vételi szám: 173

16 Adószám: Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbirósága Cégjegyzék szám: "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft 842 Zirc, Alkotmány utca 5. Kiegészítő melléklet 214. Fordulónap: 214. december 31. Beszámolási időszak: 214. január december 31. Zirc, 215. május 8. P.h. A gazdálkodó képviselője [EsBo program]

17 -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. A beszámoló közreműködői 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 2.4. Beszámoló választott formája és típusa 2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 2.6. Értékvesztések elszámolása 2.7. Visszaírások alkalmazása 2.8. Vásárolt készletek értékelése 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség 3.5. Jövedelmezőség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Befektetett eszközök Befektetett eszközök egyéb sajátosságai 4.3. Saját tőke Saját tőke változása 4.4. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 4.5. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.2. Bevételek 5.3. Ráfordítások Ráfordítások alakulása 6. Tájékoztató adatok 6.1. Bér- és létszámadatok Létszámadatok 6.2. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

18 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

19 -3-1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek az alábbiak: 842. Zirc, Alkotmány u Zirc, Rákóczi tér Zirc, Március 15. tér Zirc, Fáy A. u Zirc, Fáy A. u. 2/B. alagsor évben a társaság tevékenysége bővült, új feladatként a Társasházak közös képviselete és a Tanuszoda üzemeltetése jelentkezett A beszámoló közreműködői A számviteli feladatok ellátását, irányitásást a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előirt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítésért felelős személy neve, cime, regisztrálási száma: Takácsné Marosvári Zsuzsa 842. Zirc, Köztársaság u.1/a,regisztrációs szám: A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:dr. Hárs Józsefné 85. Pápa, Ady sétány 2. kamarai tagsági száma: A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel Beszámoló választott formája és típusa A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

20 -4- Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 1 e Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 1 e Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

21 -5-1HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás 5. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 15. III.Tőketartalék 16. IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 18. VI. Értékelési tartalék 19. VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

22 -6-1HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegtételek megoszlása Eszköz Előző időszak (%) Tárgyidőszak (%) Befektetett eszközök Immateriális javak.. Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök.. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok.. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások.3.76 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Forrás Előző időszak (%) Tárgyidőszak (%) Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke.. Tőketartalék.. Eredménytartalék Lekötött tartalék.. Értékelési tartalék.. Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok.. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek.. Hosszú lejáratú kötelezettségek.. Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

23 Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 34.9 %-ban, a tárgyévben %- ban fedezte. A készletek finanszírozására az előző évben 1,284.1 %-ban, a tárgyévben 1,566. %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 35.2 nap, a tárgyévben 23.7 nap volt. A saját tőke az előző évhez képest 5,98 e Ft értékkel, 2.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 83.1 %, a tárgyévben 85.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 4.9 %-át, a tárgyévben 6.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 96 e Ft értékkel, 64.1 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. A növekedés oka a létszám bővűléssel kapcsolatos adó és járulékteher növekedése Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 6,558 e Ft értékkel, 33.4 %-kal növekedett. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 16.38, a tárgyévben 13.9 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 66.2 %, a tárgyévben 74.3 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 17.98, a tárgyévben 14.5 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 25 napi árbevétel nyújtana fedezetet Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 55,118 e Ft, a tárgyévben 81,367 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 26,249 e Ft értékkel, 47.6 %-kal növekedett. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 23,548 e Ft, a tárgyévben 34,413 e Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1,865 e Ft értékkel, 46.1 %-kal növekedett. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg.8 %-át, a tárgyévben a 14.5 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 8.9 %, a tárgyévben % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben.9 %, a tárgyévben 16.9 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 11 Ft, a tárgyévben 172 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 5 Ft, a tárgyévben 73 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 28 Ft, a tárgyévben 741 Ft adózott eredmény jutott. "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

24 -8- Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 1 Ft, a tárgyévben 144 Ft volt. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 151 EFt, a tárgyévben 223 EFt volt. A mérleg szerinti eredmény az előző évben 268 EFt, a tárgyévben 5,98 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 5,64 EFt értékkel növekedett. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Befektetett eszközök Befektetett eszközök egyéb sajátosságai A Kft 214. évben lakásfelújitásokat és temetői beruházásokat hajtott végre, a lakásalap és az alapító önkormányzat finanszirozásából Saját tőke Saját tőke változása A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi mérleg szerinti eredmény által változott. A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: Eredmény hatása a saját tőke alakulására Tőkeelem 1HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás Jegyzett tőke 3 3 Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Jegyzett tőke alakulása A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. Eredménytartalék változása Az eredménytartalék az előző évi adózott eredmény miatt növekedett. Mérleg szerinti eredmény változása A mérleg szerinti eredmény jelentős növekedése egyrészt az új tevékenységek eredményességéből adódik, de jelentős volt a lakásalap és a temetési szolgáltatás eredményessége. "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet [EsBo program]

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>>

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben