ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA"

Átírás

1 ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez. (Gyarmathy Éva) Készítette: Kemerléné Suri Ildikó szakvizsgázott óvodapedagógus, mérési-értékelési szakember, a Kőbányai Kiskakas Óvoda pedagógusa A szerzőről: Pályaválasztásomat a gyermekek szeretete, tisztelete, és a korán megmutatkozó pedagógiai elhívatottság motiválta. A főiskolai évek alatt már komolyan érdeklődtem a fejlődéslélektan és a fejlesztőpedagógia iránt. Szakdolgozatom témaválasztását az akkor csoportomba járó autista kisfiú nehéz helyzete inspirálta, óvodai integrációban történő sikeres fejlesztése további lendületet adott, és jelentősen befolyásolta pedagógiai attitűdöm alakulását. Tizenkilenc éve dolgozom a Kőbányai Kiskakas Óvodában. Az intézmény szakmai fejlődését hosszú ideig munkaközösség-vezetőként, valamint minőségirányítási felelősként segítettem. A pedagógus hívatás során fontosnak tartom a korszerű ismeretek, a naprakész tudás megszerzését, ezért szívesen vettem részt akkreditált és iskolarendszerű továbbképzéseken A BME Közoktatás vezetői szakának elvégzését követően minőségirányítási, szakértői képzésen gyarapítottam ismereteimet. Ezt követően - szaktanácsadóként - lehetőséget kaptam a kerületi Minőségirányítási, valamint Játékpedagógiai szakmai műhely vezetésére. Óvodánkban jellemzően vegyes életkorú csoportok vannak, így hosszú évekig dolgoztam 3-7 évesek csoportjában. A különböző életkorú, eltérő fejlettségi szintű és fejlődési ütemű gyermekek együttnevelése szép kihívást jelentett számomra. Hiszem, hogy minden gyermeknek meg kell kapnia a kellő figyelmet, a megfelelő egyéni fejlesztést. Ennek megvalósításához a pedagógusnak nagymértékű tudatossággal és színes módszertani kultúrával kell rendelkeznie. Az évek során szerzett ismeretek és tapasztalatok segítettek abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassam a csoportomba járó, különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek fejlődését. Jó érzéssel gondolok vissza olyan esetre, amelyben a kivételes tehetségű gyermek a szülőkkel való eredményes együttműködés hatására - képességei kibontakozhattak, és fejlődése töretlenül folytatódik - immár határon túli hírnévvel. Talán ennél is nagyobb örömmel töltött el, mikor a csoportomba járt Asperger - szindrómás gyermek sikeres iskolai beilleszkedéséről értesültem. AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT BEMUTATÁSA Tehetségfejlesztő pedagógiai gyakorlatomból egy visszahúzódó, képességeit nehezen kibontakoztató kislány sikeres egyéni fejlesztésének esetét mutatom be. Az egyéni fejlesztésbe bevont gyermek K. Regina 5,4 éves kislány, aki óvodánk vegyes csoportjába járt az adott időszakban. I. A tehetségek kiválasztásának módja, módszere óvodánkban 1

2 Az alábbiakban tehetségazonosítási folyamat, amelyen Regina is részt vett. Az óvodai tehetséggondozás során a hangsúly elsősorban a tehetség felismerésén, kibontakoztatásán, a későbbi tehetséggondozás megalapozásán van. A kiválasztást hosszas, tudatos, célirányos megfigyelés, a tehetségazonosítást segítő tulajdonságlista alkalmazása, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus kolléga bevonásával, minden területre kiterjedő információgyűjtés előzi meg. A megfigyelés tapasztalatainak elemzése - értékelése, a lehetséges fejlesztési irányvonal és módszerek megválasztása szintén közös feladat. A folyamat lényeges eleme a szülőkkel való konzultáció, amelynek során további fontos információk birtokába jutunk, illetve tájékoztatjuk őket gyermekük kiemelkedő képességeiről, a fejlesztés lehetőségéről, valamint az együttműködés további feladatairól. A folyamat eredményessége szempontjából kiemelten fontos a fejlesztésben résztvevők (pedagógus/ok, nevelést segítő szakemberek és a szülők) együttműködése, rendszeres konzultációja. A fejlesztési folyamat nagyfokú pedagógiai tudatosságot, színes, módszertani kultúrát igényel. II. A gyermek jellemzése, képességeinek bemutatása: Megjelenés: Magatartás, viselkedés: Nagymozgás: Finommozgás: Értelmi : Kommunikáció: Játék: Szocializáció: Családi háttér: Sötét hajú, arányos alkatú kislány. Visszahúzódó, nehezen oldódó, félszeg, megfontolt, kissé lassú. Rendezett, korának megfelelő Fejlett. Szívesen és sokat ábrázol. Alkotásai egyéniek, kreativitás jellemzi. Figyelme koncentrált, tartós. Matematikai logikai képességei kiemelkedőek. Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra képes. Nyelvi kifejezőkészsége (szókincse, mondatalkotása) lényegesen meghaladja életkorát. Kommunikációja bátortalan, verbálisan nehezen nyílik meg. Szívesen játszik egyedül, gyakran vizuális, alkotó tevékenységgel foglalja el magát. Szerepjátékot ritkán játszik, szerepet nem vállal. Szüleihez nagyon ragaszkodik, nehezen illeszkedett be a csoportba. Társai elfogadták, kedvelik. Értelmiségi család gyermeke, egy nagyobb (iskolás) fiú testvére van. Regina különösen jó értelmi (térbeli logikai) és verbális kel rendelkező, kreatív kislány. Játékában, vizuális tevékenységekben kitartó, saját elképzelésit aprólékosan, fantáziadúsan kivitelezi. Memóriája kiemelkedően jó, könnyen és gyorsan tanul. Szüleihez ragaszkodik, nehezen válik el tőlük, ez megnehezíti a társas kapcsolatainak alakulását. Az óvodai csoportban nehezen nyílik meg, félénk, visszahúzódó, nehezen tudja kifejezni, érvényesíteni önmagát és vágyait. Felnőttekkel nyitottabb, kiemelkedő képességei szabad és irányított játékokban, beszélgetés során mutatkoznak meg. Regina kiemelkedő képességei mellett jelen lévő gyenge én-képe, csekély önbizalma, valamint énérvényesítésének gyengesége hátráltatják személyisége erős oldalának kibontakozását. A képességeihez mért alulteljesítés egyik valószínűsíthető oka erős megfelelési vágya a látens szülői elvárásoknak, amely szüleivel való szoros, bensőséges kapcsolatából táplálkozik. (nagyobb figyelem vágya) III. Egyéni fejlesztési terv 2

3 Egyéni fejlesztés célja: Célhoz kapcsolódó speciális feladat: Időtartam: Fejlesztendő területek, : Módszerek: Szervezeti keret: (A szervezeti keretek egymásra gyakorolt hatásának követése, figyelembe vétele!) Együttműködés a bevont kollégákkal, szakemberekkel Gazdagító programokon tevékenységek, személyek és társak által az egyéni fejlődés katalizálása. A személyiség komplex fejlesztése, a feltárt tehetségjegyek kiteljesedésének elősegítése. (önálló, kreatív alkotások létrehozása) A tehetség fejlődését megnehezítő gyenge oldal, az érzelmi-szociális fejlődés támogatása.(aktívan vegyen részt a közös játékokban, mutatkozzon meg kiemelkedő képessége) Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő csoportlégkör kialakítása.( megelőzés - favorizálást elkerülése, légkörjavítás a kiemelkedő képességű gyermek gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a többieket.) 6 hónap (szeptembertől-februárig) emlékezet én-kép kreativitás önbizalom fantázia én-érvényesítés manipuláció finommotorika matematikai individualizáció, differenciálás (egyéni és csoportos feladatok felkínálása) szabad játék nyújtotta komplex helyzetek tehetségfejlesztés szolgálatába állítása, óvodán kívüli programok és tevékenységek, család bevonása, folyamatos párbeszéd, tájékoztatás, segítség, - és tanácsadás (hétvégi programok) a gyermek optimális fejlődése érdekében Csoportban, gazdagító tevékenységek szervezése (napi tevékenységekbe ágyazva, differenciáltan, a tehetségterületeknek megfelelő gazdagító programokkal, projekt módszerkeretein belül) * Vizuális témákhoz változatos, különleges anyagok, technikák biztosítása (erős oldal támogatása) Célzott irányított játékok szervezése, amelyben - szabad részvétel szerint az érzelmi-szociális (gyenge oldal) fejlődését segítjük elő. Csoportos és egyéni differenciálás délutáni foglalkozások, csoportközi műhely keretében: az erős oldal támogatása, kreativitás kibontakoztatása Szabadidős tevékenység - szülők bevonása ** Fejlesztési célok lebontása a különböző területekhez kapcsolódó feladatokra (kinek, mikor, mi a teendője a folyamatban?) fejlesztő pedagógus pszichológus csoportközi szülők műhelyt vezető óvodapedagógus csoportlátogatás szakmai támogatás tehetségszűrésben való közreműködés egyéni és kiscsoportos támogatás családi programok differenciálás konzultáció (azonosítás, célok meghatározása, folyamat közbeni korrekció, értékelés - visszacsatolás, szükség esetén új folyamatterv *A gazdagító tevékenységhez szükséges változatos anyagok - igény esetén - a többi gyermek is rendelkezésére állnak. **A témákhoz kapcsolódó külön programok ajánlata a faliújságon kifüggesztésre kerül az érdeklődő családok és gyermekek részére. IV. Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása az óvodai csoport tevékenységébe ágyazva 3

4 Az egyéni fejlesztést az óvodai csoportban folyó tevékenységekbe ágyazottan valósítottam meg, főleg a délelőtti időszakban. Az irányított játékok a csoport számára, de (a csoportban megvalósított) egyéni az fejlesztésben részesülő gyermek szükségleteinek folyamatos szem előtt tartásával kerültek megtervezésre. A megvalósítás során minden gyermek részt vehetett a felkínált tevékenységben, azonban különös figyelemmel kísértük Regina motivációját, részvételét és aktivitását. Az alábbiakban a szeptembertől- februárig terjedő időszak projektjeiből csak azok a részek kerülnek bemutatásra, ahová az egyéni fejlesztések megvalósultak. Fejlesztendő terület emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Csoport számára tervezett tevékenységek Állatokkal kapcsolatos mondókák, dalok, játékok Látogatás az ecseri farmra Farm építése a csoportszobában Élményrajz a kirándulásról Bartos Erika: Őszi nyuszi versillusztráció (falevélkép) Fésűs Éva: Sündisznócska versillusztráció gesztenye-báb készítése Gesztenye-bagoly készítése (bagoly mondóka) Gazdagító tevékenységek ÁLLATOK PROJEKT (részlet) Találós kérdés alkotása kedvenc állatról Külön feladat a farmon: ló ápolásának megfigyelése, rajz készítése. A legérdekesebb részről beszámoló a csoport számára. Változatos anyagok felkínálása: hőre keményedő gyurma, kövek, szalma, pálcikák Különleges anyagok biztosítása: pasztellkréta, akvarell Bábkészítéshez szükséges kellékeket is felajánlunk (merített papír hőre keményedő gyurma) Előzetes információgyűjtés alapján felkészülés a sünök életéről: étel, lakhely, szokások (szülők bevonása) Lakóhely kialakítása szabadon választott, előzetesen gyűjtött anyagokból. Irányított játék (csoportban) Állatokat utánzó játékok (hangok, mozgás) Állatokról szóló mese alkotása, folytatása Játék állat-kártyákkal (hang, vagy leírás alapján kell kitalálni milyen állat van a képen) barchoba nyuszi-iskola mozgásos játék nyuszi család életedramatikus játék Ki mit eszik? ételválasztás párkereső játék ki hol lakik? élőhelyválasztás párkereső játék emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Fejlesztendő terület Látogatás a repülőtéri Skanzenbe Repülőtér építése Élményrajz a repülőtéri kirándulásról zenehallgatás közben (Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel) Papírrepülő hajtogatása Csoport számára tervezett tevékenységek REPÜLŐ PROJEKT (részlet) Érdekességek felkutatása a légi járművekről (szülők bevonása) Hangártervezés- rajz, ill. kivitelezés felkínált technika: viaszkarc Minta, rajz alapján nehezebb technikák felajánlása Gazdagító tevékenységek Repülőgép- bizalomjáték Papírrepülők versenye Repülőtér irányítótorony mozgásos játék Papírrepülők versenye Irányított játék 4

5 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai reális én-kép önbizalom én-érvényesítés Falevelek gyűjtése, préselése Teremdíszítés őszi levelekkel Kép vagy báb készítése őszi termésekből Diótörés, barkácsolás dióhéjból, képalkotás Levélfüzér, levélnyomat, kéregnyomat készítése Almás-diós süti készítése ŐSZ KINCSEI PROJEKT (részlet) Egyéni gyűjtés alapján virágok, termések (szülők bevonása) Levélfüzér készítése saját elképzelés alapján soralkotás színek, méret szerint Agyaglenyomat terményekből. Mese kitalálása a képről, ill. alkotás közben Dióhéjból, és egyéb szabadon gyűjtött termésekből tetszés szerinti kompozíció kialakítása A technikák ötvözésére ösztönzés kompozíció kialakítása tetszés szerint. Különböző kiszúró-formák készítése a sütihez kartonból Imitációs játék: falevelek tánca Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel A kitalált mese eljátszása a rendező útmutatása szerint Folytatásos mese az őszről Séta az erdőben szimulációs játék Mi van a zsákban? őszi termések, gyümölcsök Töklámpás készítése Tökmag- kép Milyen gyümölcs vagyok?- hívóképpel MIKULÁS-VÁRÓ PROJEKT (részlet) : emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai : én-kép önbizalom én-érvényesítés Ismert és új énekek a Mikulásról Ajándékkészítés a Mikulásnak Teremdíszítés, adventi füzér készítése Gyűjtőmunka a szokás eredetéről (szülők bevonása) Páros munka díszítés különleges technikák (szövés) esetleg varrás Vágás különböző profilú ollókkal, Mikulászsák varrása az elkészített ajándékoknak (páros munka) Kakukktojás-játék Ünnepek Hol lakhat a Mikulás? fantázia játék Mikulásváró vers, vagy dal közös megalkotása KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS PROJEKT (részlet) emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Karácsonyi népszokások Három királyok megzenésített vers hallgatása Karácsonyi ajándék tervezése, tervek megbeszélése Karácsonyfadíszek készítéseajándékkészítés a családnak a választott szokással kapcsolatos gyűjtőmunka Betlehemi történet elmesélése a gyereknek K.R. Zenére rajzolás Elképzelt anyagok beszerzése, biztosítása - lehetőségeken belül Karácsony a babaszobában (Karácsonyi ajándékok készítése a babáknak) Lucaszék"- foglaló Hol szól a csengő? Azért szeretem a barátomat, szüleimet, stb Toboz-kereső mozgásos játék Fejlesztendő terület Csoport számára tervezett tevékenységek Gazdagító tevékenységek Irányított játék 5

6 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai Planetáriumi látogatás Égitestek kasírozása Nap, hold, csillagok Távcső készítése papírhengerből, folpackkal Kasírozott égitestek felületének kialakítása Évszak- tábla készítése Hóember készítése só-liszt gyurmából seprű horkapálca+cirok, kalap, gombok, stb. Díszlet készítése a Holle anyó című meséhez Holle anyó című mese eljátszása- báb, vagy dramatizálás Madáretetés Madáretető készítése BOLYGÓK PROJEKT (részlet) Előzetes gyűjtőmunka a bolygókról, tetszés szerinti forrásból. A kasírozás alatt az érdekességek megosztása a gyerekekkel origami csillag hajtogatása Dupla csöves távcsőkészítése, ill díszítés tetszés szerinti anyaggal, technikával Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása- Pl: krumpli dúc nyomat, fonalragasztás TÉL PROJEKT (részlet) Évszakokhoz tartozó képek válogatása, gyűjtése Javaslat: terepasztal kialakítása, téli tájjal Téli mondóka alkotása, kitalálása Munka közben a mese meghallgatása. (Regina) Hópihe vágása teremdíszítéshez Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása HASZNÁLD ÚJRA! NEM MINDEN HULLADÉK SZEMÉT! PROJEKT (részlet) Újrahasznosítható anyagok gyűjtése Folyamatos ötletbörze a beérkezett anyagok hasznosíthatóságáról Újra-papír készítése Kutatómunka a szelektív hulladékgyűjtésről (szülők bevonása- hétvégi program ajánlása) kreativitás kibontakoztatása, saját elképzelés megvalósításának támogatása Változatos anyagok biztosítása Bonyolultabb technika (papírmasé), változatos forma létrehozása lehetőségének felkínálása Papír-madzag sodrása a lánchoz szín-sorrend szerint fűzés Kakukktojás-játék: bolygók Bolygók mozgása- mozgásos játék Figyelemjáték a napszakokkal Barchoba a bolygókról Évszak-tündér (önkifejezés) Hópihék mozgásos játék 2,3,4-es csoportok alkotása a játékvezető irányítása alapján Beszélgető kör a munkáról és a lustaságról Mese-játék - ismert mesék részleteivel Mit szeretnek a madarak? Müzli-játék- magokkal Mi miből készül? tárgyak, anyagok megnevezése Párkereső különféle anyagok párosításával Mi miből készül? tárgyak, én-kép Tányérok, tálak készítése papírból anyagok tapintása- érzékelő játék változatos anyagokkal önbizalom Nyaklánc készítése díszcsomagoló papírból- én-érvényesítés sodrással Dob készítése sajtos Dobverők készítése Papír-zenekar alakítása dobozból Játékház/garázs Kert fák, bokrok alkotása papírdobozból Kirándul a család Táska az elkészült Kreatív díszítési ötletek, dramatikus játék tárgyaknak újságpapírból papírvirág, stb. V. A fejlesztés tapasztalatai (a feltárt probléma korrekciójának beépítésével) 6

7 A fejlesztési folyamat hatékonyságának átgondolását, az eredményesség értékelést nagymértékben segítette a korábbi minőségfejlesztő feladatok során szerzett tapasztalatom. Az egyéni fejlesztés első felének tapasztalatai szerint a kiválasztási folyamatban a feltérképezése megfelelő volt, a pszichológus kolléga által tesztekkel elvégzett tehetségazonosítás is ezt támasztotta alá. A kitűzött cél reális, megvalósítható. Regina a felkínált tevékenységekben általában szívesen vett részt. Megfigyeltük azonban, hogy a közösen tervezett programok, játékok, az előre megbeszélt vizuális technikák és eszközök még inkább motiválták, ezért a későbbiekben a közös tervezésre nagyobb hangsúlyt helyezünk, és több időt szánunk majd. Regina nagymértékben igényli az odafigyelést, ezért több páros helyzetet kell beiktatni. További inspiráció lehet, ha a megkezdett alkotását a csoportközi műhelyben, ill. a csoportban folytathatja. (a csoporttársai is láthatják) Az irányított játékokban szívesen vett részt, inkább együttműködő szerepet vállalt. A mozgásos játékokat kedvelte, önkifejezése itt erőteljesebben megmutatkozott. A vizuális tevékenységek és a matematikai-logikai feladatok hosszú időre lekötötték. Érdeklődött a sakk iránt, ezért a fejlesztésében részt vevő kollégák egyöntetű javaslatára, a szülők egyetértésével - bekapcsolódik az óvodai sakkoktatásba. A fejlesztési időszak végén azt tapasztalatuk, hogy Regina az elmúlt félév alatt sokat fejlődött. A csoportban történő fejlesztés eredményeképp felszabadultabb lett, önbizalma erősödött, önértékelése javult. Véleményének, kívánságainak bátrabban hangot ad. A csoportban szervezett irányított játékokban szívesen vett részt, többször vállalt irányító szerepet. Társai elismerik, elfogadják. A tevékenységek és játékok közös és pontosabb tervezése nagyobb hangsúlyt kapott, ennek szervezeti kerete a mindennapos beszélgető-kör. A gazdagító tevékenységekben felkínált lehetőségeket kihasználta, kreatív vizuális alkotásaival motiválta a társait, én-képe is formálódott. A csoportközi műhelyben szívesen tevékenykedett, ahol kreativitása teret kapott, széles érdeklődési köre megmutatkozott. A sakk-tanfolyamon szívesen, és eredményesen vett részt, az elért eredmények pozitív hatással voltak személyiségére. Azóta a csoporttársaival is rendszeresen sakkozik. A szülők, valamint a fejlesztésben részt vevő kollégák együttműködésének köszönhetően a kitűzött célt sikerült elérni. Regina személyiségfejlődési folyamata jó hatással volt a csoportra, a társas kapcsolatok alakulására. A sok közösen tervezett közös játék segítette a csoportkohézió erősödését, kreativitásának kibontakozása mintául szolgált társainak, inspirálta őket az önkifejezésre, ezáltal a csoport összességében sokkal nyitottabbá, kreatívabbá vált. A fejlesztési folyamat számomra nagyon izgalmas kihívást jelentett, örömmel kerestem a megfelelő utat (alkalmas, egyénre szabott módszereket), ami nem ment mindig zökkenőmentesen. Regina aktivitásán, érdeklődésén minden tervezett tevékenységnél lemérhető volt, hogy az elképzelésem mennyire megfelelő számára. A folyamatos megfigyelés, korrekció és visszacsatolás végül sikerre vezette a tehetséggondozó folyamatot. Ez az időszak számomra sok tanulsággal és megerősítéssel szolgált. Az ÉRTŐ megfigyelés a legalkalmasabb és leghatékonyabb módszer arra, hogy az óvodáskorú gyermekekről tapasztalatokat szerezzünk, valamint munkánk eredményét, eredményességét lemérjük. 7

8 Az eredményes fejlesztés elengedhetetlen feltétele az együttműködés, ami a szülőkkel és a gyermekkel kialakított jó kapcsolat talaján valósulhat meg. Utókövetés Regina azóta megkezdte az általános iskolát. Önbizalmának, magabiztosságának fejlődése tartósnak bizonyult. A visszajelzések alapján sokkal könnyebben illeszkedett be az első osztályba, mint az óvodai csoportba. Szívesen vesz részt előadásokon, rendezvényeken. Tanulmányaiban eredményes, matematikai téren kimagasló, a sakkban egyre sikeresebb. 8

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program A Fiatal Tehetség Program bemutatása Constantinovits Milán MCC FIT Program Fiatal Tehetség Program - Miről lesz ma szó? az MCC és a FIT Program bemutatása a FIT-tehetségmodell: kiválasztás, teljesítményértékelés

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben A 2015/2016. tanévben kiemelt feladatként jelöltük meg a tehetséggondozás megújítását

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben