ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA"

Átírás

1 ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez. (Gyarmathy Éva) Készítette: Kemerléné Suri Ildikó szakvizsgázott óvodapedagógus, mérési-értékelési szakember, a Kőbányai Kiskakas Óvoda pedagógusa A szerzőről: Pályaválasztásomat a gyermekek szeretete, tisztelete, és a korán megmutatkozó pedagógiai elhívatottság motiválta. A főiskolai évek alatt már komolyan érdeklődtem a fejlődéslélektan és a fejlesztőpedagógia iránt. Szakdolgozatom témaválasztását az akkor csoportomba járó autista kisfiú nehéz helyzete inspirálta, óvodai integrációban történő sikeres fejlesztése további lendületet adott, és jelentősen befolyásolta pedagógiai attitűdöm alakulását. Tizenkilenc éve dolgozom a Kőbányai Kiskakas Óvodában. Az intézmény szakmai fejlődését hosszú ideig munkaközösség-vezetőként, valamint minőségirányítási felelősként segítettem. A pedagógus hívatás során fontosnak tartom a korszerű ismeretek, a naprakész tudás megszerzését, ezért szívesen vettem részt akkreditált és iskolarendszerű továbbképzéseken A BME Közoktatás vezetői szakának elvégzését követően minőségirányítási, szakértői képzésen gyarapítottam ismereteimet. Ezt követően - szaktanácsadóként - lehetőséget kaptam a kerületi Minőségirányítási, valamint Játékpedagógiai szakmai műhely vezetésére. Óvodánkban jellemzően vegyes életkorú csoportok vannak, így hosszú évekig dolgoztam 3-7 évesek csoportjában. A különböző életkorú, eltérő fejlettségi szintű és fejlődési ütemű gyermekek együttnevelése szép kihívást jelentett számomra. Hiszem, hogy minden gyermeknek meg kell kapnia a kellő figyelmet, a megfelelő egyéni fejlesztést. Ennek megvalósításához a pedagógusnak nagymértékű tudatossággal és színes módszertani kultúrával kell rendelkeznie. Az évek során szerzett ismeretek és tapasztalatok segítettek abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassam a csoportomba járó, különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek fejlődését. Jó érzéssel gondolok vissza olyan esetre, amelyben a kivételes tehetségű gyermek a szülőkkel való eredményes együttműködés hatására - képességei kibontakozhattak, és fejlődése töretlenül folytatódik - immár határon túli hírnévvel. Talán ennél is nagyobb örömmel töltött el, mikor a csoportomba járt Asperger - szindrómás gyermek sikeres iskolai beilleszkedéséről értesültem. AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT BEMUTATÁSA Tehetségfejlesztő pedagógiai gyakorlatomból egy visszahúzódó, képességeit nehezen kibontakoztató kislány sikeres egyéni fejlesztésének esetét mutatom be. Az egyéni fejlesztésbe bevont gyermek K. Regina 5,4 éves kislány, aki óvodánk vegyes csoportjába járt az adott időszakban. I. A tehetségek kiválasztásának módja, módszere óvodánkban 1

2 Az alábbiakban tehetségazonosítási folyamat, amelyen Regina is részt vett. Az óvodai tehetséggondozás során a hangsúly elsősorban a tehetség felismerésén, kibontakoztatásán, a későbbi tehetséggondozás megalapozásán van. A kiválasztást hosszas, tudatos, célirányos megfigyelés, a tehetségazonosítást segítő tulajdonságlista alkalmazása, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus kolléga bevonásával, minden területre kiterjedő információgyűjtés előzi meg. A megfigyelés tapasztalatainak elemzése - értékelése, a lehetséges fejlesztési irányvonal és módszerek megválasztása szintén közös feladat. A folyamat lényeges eleme a szülőkkel való konzultáció, amelynek során további fontos információk birtokába jutunk, illetve tájékoztatjuk őket gyermekük kiemelkedő képességeiről, a fejlesztés lehetőségéről, valamint az együttműködés további feladatairól. A folyamat eredményessége szempontjából kiemelten fontos a fejlesztésben résztvevők (pedagógus/ok, nevelést segítő szakemberek és a szülők) együttműködése, rendszeres konzultációja. A fejlesztési folyamat nagyfokú pedagógiai tudatosságot, színes, módszertani kultúrát igényel. II. A gyermek jellemzése, képességeinek bemutatása: Megjelenés: Magatartás, viselkedés: Nagymozgás: Finommozgás: Értelmi : Kommunikáció: Játék: Szocializáció: Családi háttér: Sötét hajú, arányos alkatú kislány. Visszahúzódó, nehezen oldódó, félszeg, megfontolt, kissé lassú. Rendezett, korának megfelelő Fejlett. Szívesen és sokat ábrázol. Alkotásai egyéniek, kreativitás jellemzi. Figyelme koncentrált, tartós. Matematikai logikai képességei kiemelkedőek. Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra képes. Nyelvi kifejezőkészsége (szókincse, mondatalkotása) lényegesen meghaladja életkorát. Kommunikációja bátortalan, verbálisan nehezen nyílik meg. Szívesen játszik egyedül, gyakran vizuális, alkotó tevékenységgel foglalja el magát. Szerepjátékot ritkán játszik, szerepet nem vállal. Szüleihez nagyon ragaszkodik, nehezen illeszkedett be a csoportba. Társai elfogadták, kedvelik. Értelmiségi család gyermeke, egy nagyobb (iskolás) fiú testvére van. Regina különösen jó értelmi (térbeli logikai) és verbális kel rendelkező, kreatív kislány. Játékában, vizuális tevékenységekben kitartó, saját elképzelésit aprólékosan, fantáziadúsan kivitelezi. Memóriája kiemelkedően jó, könnyen és gyorsan tanul. Szüleihez ragaszkodik, nehezen válik el tőlük, ez megnehezíti a társas kapcsolatainak alakulását. Az óvodai csoportban nehezen nyílik meg, félénk, visszahúzódó, nehezen tudja kifejezni, érvényesíteni önmagát és vágyait. Felnőttekkel nyitottabb, kiemelkedő képességei szabad és irányított játékokban, beszélgetés során mutatkoznak meg. Regina kiemelkedő képességei mellett jelen lévő gyenge én-képe, csekély önbizalma, valamint énérvényesítésének gyengesége hátráltatják személyisége erős oldalának kibontakozását. A képességeihez mért alulteljesítés egyik valószínűsíthető oka erős megfelelési vágya a látens szülői elvárásoknak, amely szüleivel való szoros, bensőséges kapcsolatából táplálkozik. (nagyobb figyelem vágya) III. Egyéni fejlesztési terv 2

3 Egyéni fejlesztés célja: Célhoz kapcsolódó speciális feladat: Időtartam: Fejlesztendő területek, : Módszerek: Szervezeti keret: (A szervezeti keretek egymásra gyakorolt hatásának követése, figyelembe vétele!) Együttműködés a bevont kollégákkal, szakemberekkel Gazdagító programokon tevékenységek, személyek és társak által az egyéni fejlődés katalizálása. A személyiség komplex fejlesztése, a feltárt tehetségjegyek kiteljesedésének elősegítése. (önálló, kreatív alkotások létrehozása) A tehetség fejlődését megnehezítő gyenge oldal, az érzelmi-szociális fejlődés támogatása.(aktívan vegyen részt a közös játékokban, mutatkozzon meg kiemelkedő képessége) Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő csoportlégkör kialakítása.( megelőzés - favorizálást elkerülése, légkörjavítás a kiemelkedő képességű gyermek gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a többieket.) 6 hónap (szeptembertől-februárig) emlékezet én-kép kreativitás önbizalom fantázia én-érvényesítés manipuláció finommotorika matematikai individualizáció, differenciálás (egyéni és csoportos feladatok felkínálása) szabad játék nyújtotta komplex helyzetek tehetségfejlesztés szolgálatába állítása, óvodán kívüli programok és tevékenységek, család bevonása, folyamatos párbeszéd, tájékoztatás, segítség, - és tanácsadás (hétvégi programok) a gyermek optimális fejlődése érdekében Csoportban, gazdagító tevékenységek szervezése (napi tevékenységekbe ágyazva, differenciáltan, a tehetségterületeknek megfelelő gazdagító programokkal, projekt módszerkeretein belül) * Vizuális témákhoz változatos, különleges anyagok, technikák biztosítása (erős oldal támogatása) Célzott irányított játékok szervezése, amelyben - szabad részvétel szerint az érzelmi-szociális (gyenge oldal) fejlődését segítjük elő. Csoportos és egyéni differenciálás délutáni foglalkozások, csoportközi műhely keretében: az erős oldal támogatása, kreativitás kibontakoztatása Szabadidős tevékenység - szülők bevonása ** Fejlesztési célok lebontása a különböző területekhez kapcsolódó feladatokra (kinek, mikor, mi a teendője a folyamatban?) fejlesztő pedagógus pszichológus csoportközi szülők műhelyt vezető óvodapedagógus csoportlátogatás szakmai támogatás tehetségszűrésben való közreműködés egyéni és kiscsoportos támogatás családi programok differenciálás konzultáció (azonosítás, célok meghatározása, folyamat közbeni korrekció, értékelés - visszacsatolás, szükség esetén új folyamatterv *A gazdagító tevékenységhez szükséges változatos anyagok - igény esetén - a többi gyermek is rendelkezésére állnak. **A témákhoz kapcsolódó külön programok ajánlata a faliújságon kifüggesztésre kerül az érdeklődő családok és gyermekek részére. IV. Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása az óvodai csoport tevékenységébe ágyazva 3

4 Az egyéni fejlesztést az óvodai csoportban folyó tevékenységekbe ágyazottan valósítottam meg, főleg a délelőtti időszakban. Az irányított játékok a csoport számára, de (a csoportban megvalósított) egyéni az fejlesztésben részesülő gyermek szükségleteinek folyamatos szem előtt tartásával kerültek megtervezésre. A megvalósítás során minden gyermek részt vehetett a felkínált tevékenységben, azonban különös figyelemmel kísértük Regina motivációját, részvételét és aktivitását. Az alábbiakban a szeptembertől- februárig terjedő időszak projektjeiből csak azok a részek kerülnek bemutatásra, ahová az egyéni fejlesztések megvalósultak. Fejlesztendő terület emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Csoport számára tervezett tevékenységek Állatokkal kapcsolatos mondókák, dalok, játékok Látogatás az ecseri farmra Farm építése a csoportszobában Élményrajz a kirándulásról Bartos Erika: Őszi nyuszi versillusztráció (falevélkép) Fésűs Éva: Sündisznócska versillusztráció gesztenye-báb készítése Gesztenye-bagoly készítése (bagoly mondóka) Gazdagító tevékenységek ÁLLATOK PROJEKT (részlet) Találós kérdés alkotása kedvenc állatról Külön feladat a farmon: ló ápolásának megfigyelése, rajz készítése. A legérdekesebb részről beszámoló a csoport számára. Változatos anyagok felkínálása: hőre keményedő gyurma, kövek, szalma, pálcikák Különleges anyagok biztosítása: pasztellkréta, akvarell Bábkészítéshez szükséges kellékeket is felajánlunk (merített papír hőre keményedő gyurma) Előzetes információgyűjtés alapján felkészülés a sünök életéről: étel, lakhely, szokások (szülők bevonása) Lakóhely kialakítása szabadon választott, előzetesen gyűjtött anyagokból. Irányított játék (csoportban) Állatokat utánzó játékok (hangok, mozgás) Állatokról szóló mese alkotása, folytatása Játék állat-kártyákkal (hang, vagy leírás alapján kell kitalálni milyen állat van a képen) barchoba nyuszi-iskola mozgásos játék nyuszi család életedramatikus játék Ki mit eszik? ételválasztás párkereső játék ki hol lakik? élőhelyválasztás párkereső játék emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Fejlesztendő terület Látogatás a repülőtéri Skanzenbe Repülőtér építése Élményrajz a repülőtéri kirándulásról zenehallgatás közben (Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel) Papírrepülő hajtogatása Csoport számára tervezett tevékenységek REPÜLŐ PROJEKT (részlet) Érdekességek felkutatása a légi járművekről (szülők bevonása) Hangártervezés- rajz, ill. kivitelezés felkínált technika: viaszkarc Minta, rajz alapján nehezebb technikák felajánlása Gazdagító tevékenységek Repülőgép- bizalomjáték Papírrepülők versenye Repülőtér irányítótorony mozgásos játék Papírrepülők versenye Irányított játék 4

5 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai reális én-kép önbizalom én-érvényesítés Falevelek gyűjtése, préselése Teremdíszítés őszi levelekkel Kép vagy báb készítése őszi termésekből Diótörés, barkácsolás dióhéjból, képalkotás Levélfüzér, levélnyomat, kéregnyomat készítése Almás-diós süti készítése ŐSZ KINCSEI PROJEKT (részlet) Egyéni gyűjtés alapján virágok, termések (szülők bevonása) Levélfüzér készítése saját elképzelés alapján soralkotás színek, méret szerint Agyaglenyomat terményekből. Mese kitalálása a képről, ill. alkotás közben Dióhéjból, és egyéb szabadon gyűjtött termésekből tetszés szerinti kompozíció kialakítása A technikák ötvözésére ösztönzés kompozíció kialakítása tetszés szerint. Különböző kiszúró-formák készítése a sütihez kartonból Imitációs játék: falevelek tánca Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel A kitalált mese eljátszása a rendező útmutatása szerint Folytatásos mese az őszről Séta az erdőben szimulációs játék Mi van a zsákban? őszi termések, gyümölcsök Töklámpás készítése Tökmag- kép Milyen gyümölcs vagyok?- hívóképpel MIKULÁS-VÁRÓ PROJEKT (részlet) : emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai : én-kép önbizalom én-érvényesítés Ismert és új énekek a Mikulásról Ajándékkészítés a Mikulásnak Teremdíszítés, adventi füzér készítése Gyűjtőmunka a szokás eredetéről (szülők bevonása) Páros munka díszítés különleges technikák (szövés) esetleg varrás Vágás különböző profilú ollókkal, Mikulászsák varrása az elkészített ajándékoknak (páros munka) Kakukktojás-játék Ünnepek Hol lakhat a Mikulás? fantázia játék Mikulásváró vers, vagy dal közös megalkotása KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS PROJEKT (részlet) emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Karácsonyi népszokások Három királyok megzenésített vers hallgatása Karácsonyi ajándék tervezése, tervek megbeszélése Karácsonyfadíszek készítéseajándékkészítés a családnak a választott szokással kapcsolatos gyűjtőmunka Betlehemi történet elmesélése a gyereknek K.R. Zenére rajzolás Elképzelt anyagok beszerzése, biztosítása - lehetőségeken belül Karácsony a babaszobában (Karácsonyi ajándékok készítése a babáknak) Lucaszék"- foglaló Hol szól a csengő? Azért szeretem a barátomat, szüleimet, stb Toboz-kereső mozgásos játék Fejlesztendő terület Csoport számára tervezett tevékenységek Gazdagító tevékenységek Irányított játék 5

6 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai Planetáriumi látogatás Égitestek kasírozása Nap, hold, csillagok Távcső készítése papírhengerből, folpackkal Kasírozott égitestek felületének kialakítása Évszak- tábla készítése Hóember készítése só-liszt gyurmából seprű horkapálca+cirok, kalap, gombok, stb. Díszlet készítése a Holle anyó című meséhez Holle anyó című mese eljátszása- báb, vagy dramatizálás Madáretetés Madáretető készítése BOLYGÓK PROJEKT (részlet) Előzetes gyűjtőmunka a bolygókról, tetszés szerinti forrásból. A kasírozás alatt az érdekességek megosztása a gyerekekkel origami csillag hajtogatása Dupla csöves távcsőkészítése, ill díszítés tetszés szerinti anyaggal, technikával Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása- Pl: krumpli dúc nyomat, fonalragasztás TÉL PROJEKT (részlet) Évszakokhoz tartozó képek válogatása, gyűjtése Javaslat: terepasztal kialakítása, téli tájjal Téli mondóka alkotása, kitalálása Munka közben a mese meghallgatása. (Regina) Hópihe vágása teremdíszítéshez Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása HASZNÁLD ÚJRA! NEM MINDEN HULLADÉK SZEMÉT! PROJEKT (részlet) Újrahasznosítható anyagok gyűjtése Folyamatos ötletbörze a beérkezett anyagok hasznosíthatóságáról Újra-papír készítése Kutatómunka a szelektív hulladékgyűjtésről (szülők bevonása- hétvégi program ajánlása) kreativitás kibontakoztatása, saját elképzelés megvalósításának támogatása Változatos anyagok biztosítása Bonyolultabb technika (papírmasé), változatos forma létrehozása lehetőségének felkínálása Papír-madzag sodrása a lánchoz szín-sorrend szerint fűzés Kakukktojás-játék: bolygók Bolygók mozgása- mozgásos játék Figyelemjáték a napszakokkal Barchoba a bolygókról Évszak-tündér (önkifejezés) Hópihék mozgásos játék 2,3,4-es csoportok alkotása a játékvezető irányítása alapján Beszélgető kör a munkáról és a lustaságról Mese-játék - ismert mesék részleteivel Mit szeretnek a madarak? Müzli-játék- magokkal Mi miből készül? tárgyak, anyagok megnevezése Párkereső különféle anyagok párosításával Mi miből készül? tárgyak, én-kép Tányérok, tálak készítése papírból anyagok tapintása- érzékelő játék változatos anyagokkal önbizalom Nyaklánc készítése díszcsomagoló papírból- én-érvényesítés sodrással Dob készítése sajtos Dobverők készítése Papír-zenekar alakítása dobozból Játékház/garázs Kert fák, bokrok alkotása papírdobozból Kirándul a család Táska az elkészült Kreatív díszítési ötletek, dramatikus játék tárgyaknak újságpapírból papírvirág, stb. V. A fejlesztés tapasztalatai (a feltárt probléma korrekciójának beépítésével) 6

7 A fejlesztési folyamat hatékonyságának átgondolását, az eredményesség értékelést nagymértékben segítette a korábbi minőségfejlesztő feladatok során szerzett tapasztalatom. Az egyéni fejlesztés első felének tapasztalatai szerint a kiválasztási folyamatban a feltérképezése megfelelő volt, a pszichológus kolléga által tesztekkel elvégzett tehetségazonosítás is ezt támasztotta alá. A kitűzött cél reális, megvalósítható. Regina a felkínált tevékenységekben általában szívesen vett részt. Megfigyeltük azonban, hogy a közösen tervezett programok, játékok, az előre megbeszélt vizuális technikák és eszközök még inkább motiválták, ezért a későbbiekben a közös tervezésre nagyobb hangsúlyt helyezünk, és több időt szánunk majd. Regina nagymértékben igényli az odafigyelést, ezért több páros helyzetet kell beiktatni. További inspiráció lehet, ha a megkezdett alkotását a csoportközi műhelyben, ill. a csoportban folytathatja. (a csoporttársai is láthatják) Az irányított játékokban szívesen vett részt, inkább együttműködő szerepet vállalt. A mozgásos játékokat kedvelte, önkifejezése itt erőteljesebben megmutatkozott. A vizuális tevékenységek és a matematikai-logikai feladatok hosszú időre lekötötték. Érdeklődött a sakk iránt, ezért a fejlesztésében részt vevő kollégák egyöntetű javaslatára, a szülők egyetértésével - bekapcsolódik az óvodai sakkoktatásba. A fejlesztési időszak végén azt tapasztalatuk, hogy Regina az elmúlt félév alatt sokat fejlődött. A csoportban történő fejlesztés eredményeképp felszabadultabb lett, önbizalma erősödött, önértékelése javult. Véleményének, kívánságainak bátrabban hangot ad. A csoportban szervezett irányított játékokban szívesen vett részt, többször vállalt irányító szerepet. Társai elismerik, elfogadják. A tevékenységek és játékok közös és pontosabb tervezése nagyobb hangsúlyt kapott, ennek szervezeti kerete a mindennapos beszélgető-kör. A gazdagító tevékenységekben felkínált lehetőségeket kihasználta, kreatív vizuális alkotásaival motiválta a társait, én-képe is formálódott. A csoportközi műhelyben szívesen tevékenykedett, ahol kreativitása teret kapott, széles érdeklődési köre megmutatkozott. A sakk-tanfolyamon szívesen, és eredményesen vett részt, az elért eredmények pozitív hatással voltak személyiségére. Azóta a csoporttársaival is rendszeresen sakkozik. A szülők, valamint a fejlesztésben részt vevő kollégák együttműködésének köszönhetően a kitűzött célt sikerült elérni. Regina személyiségfejlődési folyamata jó hatással volt a csoportra, a társas kapcsolatok alakulására. A sok közösen tervezett közös játék segítette a csoportkohézió erősödését, kreativitásának kibontakozása mintául szolgált társainak, inspirálta őket az önkifejezésre, ezáltal a csoport összességében sokkal nyitottabbá, kreatívabbá vált. A fejlesztési folyamat számomra nagyon izgalmas kihívást jelentett, örömmel kerestem a megfelelő utat (alkalmas, egyénre szabott módszereket), ami nem ment mindig zökkenőmentesen. Regina aktivitásán, érdeklődésén minden tervezett tevékenységnél lemérhető volt, hogy az elképzelésem mennyire megfelelő számára. A folyamatos megfigyelés, korrekció és visszacsatolás végül sikerre vezette a tehetséggondozó folyamatot. Ez az időszak számomra sok tanulsággal és megerősítéssel szolgált. Az ÉRTŐ megfigyelés a legalkalmasabb és leghatékonyabb módszer arra, hogy az óvodáskorú gyermekekről tapasztalatokat szerezzünk, valamint munkánk eredményét, eredményességét lemérjük. 7

8 Az eredményes fejlesztés elengedhetetlen feltétele az együttműködés, ami a szülőkkel és a gyermekkel kialakított jó kapcsolat talaján valósulhat meg. Utókövetés Regina azóta megkezdte az általános iskolát. Önbizalmának, magabiztosságának fejlődése tartósnak bizonyult. A visszajelzések alapján sokkal könnyebben illeszkedett be az első osztályba, mint az óvodai csoportba. Szívesen vesz részt előadásokon, rendezvényeken. Tanulmányaiban eredményes, matematikai téren kimagasló, a sakkban egyre sikeresebb. 8

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Ökomatek tehetséggondozás

Ökomatek tehetséggondozás Ökomatek tehetséggondozás Időpontja: szerda 6. óra Tehetséggondozó tanár: Németh Zoltánné A tehetséggondozó foglalkozásokba 8-14 év közötti gyerekeket vonok be. Érdekes és változatos programokkal szeretném

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tehetséggondozás. a Cseresznyevirág Katolikus Óvodában. Nagykörű

Tehetséggondozás. a Cseresznyevirág Katolikus Óvodában. Nagykörű Tehetséggondozás a Cseresznyevirág Katolikus Óvodában Nagykörű 2103.-2014. Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni."

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Kerámia II. 2013/14.

Kerámia II. 2013/14. Kerámia II. 2013/14. 2013. Szeptember, október KEZDŐ kerámia, grafika 1. Kirándulás a Gerenday fotótárlatára 2. Szőlődiadalív nyomtatása dugóval és levéllel 3. Szivacsfestés, tusrajzolás Hipp Hopp kalandjai

Részletesebben