ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA"

Átírás

1 ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez. (Gyarmathy Éva) Készítette: Kemerléné Suri Ildikó szakvizsgázott óvodapedagógus, mérési-értékelési szakember, a Kőbányai Kiskakas Óvoda pedagógusa A szerzőről: Pályaválasztásomat a gyermekek szeretete, tisztelete, és a korán megmutatkozó pedagógiai elhívatottság motiválta. A főiskolai évek alatt már komolyan érdeklődtem a fejlődéslélektan és a fejlesztőpedagógia iránt. Szakdolgozatom témaválasztását az akkor csoportomba járó autista kisfiú nehéz helyzete inspirálta, óvodai integrációban történő sikeres fejlesztése további lendületet adott, és jelentősen befolyásolta pedagógiai attitűdöm alakulását. Tizenkilenc éve dolgozom a Kőbányai Kiskakas Óvodában. Az intézmény szakmai fejlődését hosszú ideig munkaközösség-vezetőként, valamint minőségirányítási felelősként segítettem. A pedagógus hívatás során fontosnak tartom a korszerű ismeretek, a naprakész tudás megszerzését, ezért szívesen vettem részt akkreditált és iskolarendszerű továbbképzéseken A BME Közoktatás vezetői szakának elvégzését követően minőségirányítási, szakértői képzésen gyarapítottam ismereteimet. Ezt követően - szaktanácsadóként - lehetőséget kaptam a kerületi Minőségirányítási, valamint Játékpedagógiai szakmai műhely vezetésére. Óvodánkban jellemzően vegyes életkorú csoportok vannak, így hosszú évekig dolgoztam 3-7 évesek csoportjában. A különböző életkorú, eltérő fejlettségi szintű és fejlődési ütemű gyermekek együttnevelése szép kihívást jelentett számomra. Hiszem, hogy minden gyermeknek meg kell kapnia a kellő figyelmet, a megfelelő egyéni fejlesztést. Ennek megvalósításához a pedagógusnak nagymértékű tudatossággal és színes módszertani kultúrával kell rendelkeznie. Az évek során szerzett ismeretek és tapasztalatok segítettek abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassam a csoportomba járó, különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek fejlődését. Jó érzéssel gondolok vissza olyan esetre, amelyben a kivételes tehetségű gyermek a szülőkkel való eredményes együttműködés hatására - képességei kibontakozhattak, és fejlődése töretlenül folytatódik - immár határon túli hírnévvel. Talán ennél is nagyobb örömmel töltött el, mikor a csoportomba járt Asperger - szindrómás gyermek sikeres iskolai beilleszkedéséről értesültem. AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT BEMUTATÁSA Tehetségfejlesztő pedagógiai gyakorlatomból egy visszahúzódó, képességeit nehezen kibontakoztató kislány sikeres egyéni fejlesztésének esetét mutatom be. Az egyéni fejlesztésbe bevont gyermek K. Regina 5,4 éves kislány, aki óvodánk vegyes csoportjába járt az adott időszakban. I. A tehetségek kiválasztásának módja, módszere óvodánkban 1

2 Az alábbiakban tehetségazonosítási folyamat, amelyen Regina is részt vett. Az óvodai tehetséggondozás során a hangsúly elsősorban a tehetség felismerésén, kibontakoztatásán, a későbbi tehetséggondozás megalapozásán van. A kiválasztást hosszas, tudatos, célirányos megfigyelés, a tehetségazonosítást segítő tulajdonságlista alkalmazása, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus kolléga bevonásával, minden területre kiterjedő információgyűjtés előzi meg. A megfigyelés tapasztalatainak elemzése - értékelése, a lehetséges fejlesztési irányvonal és módszerek megválasztása szintén közös feladat. A folyamat lényeges eleme a szülőkkel való konzultáció, amelynek során további fontos információk birtokába jutunk, illetve tájékoztatjuk őket gyermekük kiemelkedő képességeiről, a fejlesztés lehetőségéről, valamint az együttműködés további feladatairól. A folyamat eredményessége szempontjából kiemelten fontos a fejlesztésben résztvevők (pedagógus/ok, nevelést segítő szakemberek és a szülők) együttműködése, rendszeres konzultációja. A fejlesztési folyamat nagyfokú pedagógiai tudatosságot, színes, módszertani kultúrát igényel. II. A gyermek jellemzése, képességeinek bemutatása: Megjelenés: Magatartás, viselkedés: Nagymozgás: Finommozgás: Értelmi : Kommunikáció: Játék: Szocializáció: Családi háttér: Sötét hajú, arányos alkatú kislány. Visszahúzódó, nehezen oldódó, félszeg, megfontolt, kissé lassú. Rendezett, korának megfelelő Fejlett. Szívesen és sokat ábrázol. Alkotásai egyéniek, kreativitás jellemzi. Figyelme koncentrált, tartós. Matematikai logikai képességei kiemelkedőek. Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra képes. Nyelvi kifejezőkészsége (szókincse, mondatalkotása) lényegesen meghaladja életkorát. Kommunikációja bátortalan, verbálisan nehezen nyílik meg. Szívesen játszik egyedül, gyakran vizuális, alkotó tevékenységgel foglalja el magát. Szerepjátékot ritkán játszik, szerepet nem vállal. Szüleihez nagyon ragaszkodik, nehezen illeszkedett be a csoportba. Társai elfogadták, kedvelik. Értelmiségi család gyermeke, egy nagyobb (iskolás) fiú testvére van. Regina különösen jó értelmi (térbeli logikai) és verbális kel rendelkező, kreatív kislány. Játékában, vizuális tevékenységekben kitartó, saját elképzelésit aprólékosan, fantáziadúsan kivitelezi. Memóriája kiemelkedően jó, könnyen és gyorsan tanul. Szüleihez ragaszkodik, nehezen válik el tőlük, ez megnehezíti a társas kapcsolatainak alakulását. Az óvodai csoportban nehezen nyílik meg, félénk, visszahúzódó, nehezen tudja kifejezni, érvényesíteni önmagát és vágyait. Felnőttekkel nyitottabb, kiemelkedő képességei szabad és irányított játékokban, beszélgetés során mutatkoznak meg. Regina kiemelkedő képességei mellett jelen lévő gyenge én-képe, csekély önbizalma, valamint énérvényesítésének gyengesége hátráltatják személyisége erős oldalának kibontakozását. A képességeihez mért alulteljesítés egyik valószínűsíthető oka erős megfelelési vágya a látens szülői elvárásoknak, amely szüleivel való szoros, bensőséges kapcsolatából táplálkozik. (nagyobb figyelem vágya) III. Egyéni fejlesztési terv 2

3 Egyéni fejlesztés célja: Célhoz kapcsolódó speciális feladat: Időtartam: Fejlesztendő területek, : Módszerek: Szervezeti keret: (A szervezeti keretek egymásra gyakorolt hatásának követése, figyelembe vétele!) Együttműködés a bevont kollégákkal, szakemberekkel Gazdagító programokon tevékenységek, személyek és társak által az egyéni fejlődés katalizálása. A személyiség komplex fejlesztése, a feltárt tehetségjegyek kiteljesedésének elősegítése. (önálló, kreatív alkotások létrehozása) A tehetség fejlődését megnehezítő gyenge oldal, az érzelmi-szociális fejlődés támogatása.(aktívan vegyen részt a közös játékokban, mutatkozzon meg kiemelkedő képessége) Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő csoportlégkör kialakítása.( megelőzés - favorizálást elkerülése, légkörjavítás a kiemelkedő képességű gyermek gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a többieket.) 6 hónap (szeptembertől-februárig) emlékezet én-kép kreativitás önbizalom fantázia én-érvényesítés manipuláció finommotorika matematikai individualizáció, differenciálás (egyéni és csoportos feladatok felkínálása) szabad játék nyújtotta komplex helyzetek tehetségfejlesztés szolgálatába állítása, óvodán kívüli programok és tevékenységek, család bevonása, folyamatos párbeszéd, tájékoztatás, segítség, - és tanácsadás (hétvégi programok) a gyermek optimális fejlődése érdekében Csoportban, gazdagító tevékenységek szervezése (napi tevékenységekbe ágyazva, differenciáltan, a tehetségterületeknek megfelelő gazdagító programokkal, projekt módszerkeretein belül) * Vizuális témákhoz változatos, különleges anyagok, technikák biztosítása (erős oldal támogatása) Célzott irányított játékok szervezése, amelyben - szabad részvétel szerint az érzelmi-szociális (gyenge oldal) fejlődését segítjük elő. Csoportos és egyéni differenciálás délutáni foglalkozások, csoportközi műhely keretében: az erős oldal támogatása, kreativitás kibontakoztatása Szabadidős tevékenység - szülők bevonása ** Fejlesztési célok lebontása a különböző területekhez kapcsolódó feladatokra (kinek, mikor, mi a teendője a folyamatban?) fejlesztő pedagógus pszichológus csoportközi szülők műhelyt vezető óvodapedagógus csoportlátogatás szakmai támogatás tehetségszűrésben való közreműködés egyéni és kiscsoportos támogatás családi programok differenciálás konzultáció (azonosítás, célok meghatározása, folyamat közbeni korrekció, értékelés - visszacsatolás, szükség esetén új folyamatterv *A gazdagító tevékenységhez szükséges változatos anyagok - igény esetén - a többi gyermek is rendelkezésére állnak. **A témákhoz kapcsolódó külön programok ajánlata a faliújságon kifüggesztésre kerül az érdeklődő családok és gyermekek részére. IV. Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása az óvodai csoport tevékenységébe ágyazva 3

4 Az egyéni fejlesztést az óvodai csoportban folyó tevékenységekbe ágyazottan valósítottam meg, főleg a délelőtti időszakban. Az irányított játékok a csoport számára, de (a csoportban megvalósított) egyéni az fejlesztésben részesülő gyermek szükségleteinek folyamatos szem előtt tartásával kerültek megtervezésre. A megvalósítás során minden gyermek részt vehetett a felkínált tevékenységben, azonban különös figyelemmel kísértük Regina motivációját, részvételét és aktivitását. Az alábbiakban a szeptembertől- februárig terjedő időszak projektjeiből csak azok a részek kerülnek bemutatásra, ahová az egyéni fejlesztések megvalósultak. Fejlesztendő terület emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Csoport számára tervezett tevékenységek Állatokkal kapcsolatos mondókák, dalok, játékok Látogatás az ecseri farmra Farm építése a csoportszobában Élményrajz a kirándulásról Bartos Erika: Őszi nyuszi versillusztráció (falevélkép) Fésűs Éva: Sündisznócska versillusztráció gesztenye-báb készítése Gesztenye-bagoly készítése (bagoly mondóka) Gazdagító tevékenységek ÁLLATOK PROJEKT (részlet) Találós kérdés alkotása kedvenc állatról Külön feladat a farmon: ló ápolásának megfigyelése, rajz készítése. A legérdekesebb részről beszámoló a csoport számára. Változatos anyagok felkínálása: hőre keményedő gyurma, kövek, szalma, pálcikák Különleges anyagok biztosítása: pasztellkréta, akvarell Bábkészítéshez szükséges kellékeket is felajánlunk (merített papír hőre keményedő gyurma) Előzetes információgyűjtés alapján felkészülés a sünök életéről: étel, lakhely, szokások (szülők bevonása) Lakóhely kialakítása szabadon választott, előzetesen gyűjtött anyagokból. Irányított játék (csoportban) Állatokat utánzó játékok (hangok, mozgás) Állatokról szóló mese alkotása, folytatása Játék állat-kártyákkal (hang, vagy leírás alapján kell kitalálni milyen állat van a képen) barchoba nyuszi-iskola mozgásos játék nyuszi család életedramatikus játék Ki mit eszik? ételválasztás párkereső játék ki hol lakik? élőhelyválasztás párkereső játék emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Fejlesztendő terület Látogatás a repülőtéri Skanzenbe Repülőtér építése Élményrajz a repülőtéri kirándulásról zenehallgatás közben (Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel) Papírrepülő hajtogatása Csoport számára tervezett tevékenységek REPÜLŐ PROJEKT (részlet) Érdekességek felkutatása a légi járművekről (szülők bevonása) Hangártervezés- rajz, ill. kivitelezés felkínált technika: viaszkarc Minta, rajz alapján nehezebb technikák felajánlása Gazdagító tevékenységek Repülőgép- bizalomjáték Papírrepülők versenye Repülőtér irányítótorony mozgásos játék Papírrepülők versenye Irányított játék 4

5 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai reális én-kép önbizalom én-érvényesítés Falevelek gyűjtése, préselése Teremdíszítés őszi levelekkel Kép vagy báb készítése őszi termésekből Diótörés, barkácsolás dióhéjból, képalkotás Levélfüzér, levélnyomat, kéregnyomat készítése Almás-diós süti készítése ŐSZ KINCSEI PROJEKT (részlet) Egyéni gyűjtés alapján virágok, termések (szülők bevonása) Levélfüzér készítése saját elképzelés alapján soralkotás színek, méret szerint Agyaglenyomat terményekből. Mese kitalálása a képről, ill. alkotás közben Dióhéjból, és egyéb szabadon gyűjtött termésekből tetszés szerinti kompozíció kialakítása A technikák ötvözésére ösztönzés kompozíció kialakítása tetszés szerint. Különböző kiszúró-formák készítése a sütihez kartonból Imitációs játék: falevelek tánca Vivaldi: Négy évszak Ősz tétel A kitalált mese eljátszása a rendező útmutatása szerint Folytatásos mese az őszről Séta az erdőben szimulációs játék Mi van a zsákban? őszi termések, gyümölcsök Töklámpás készítése Tökmag- kép Milyen gyümölcs vagyok?- hívóképpel MIKULÁS-VÁRÓ PROJEKT (részlet) : emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai : én-kép önbizalom én-érvényesítés Ismert és új énekek a Mikulásról Ajándékkészítés a Mikulásnak Teremdíszítés, adventi füzér készítése Gyűjtőmunka a szokás eredetéről (szülők bevonása) Páros munka díszítés különleges technikák (szövés) esetleg varrás Vágás különböző profilú ollókkal, Mikulászsák varrása az elkészített ajándékoknak (páros munka) Kakukktojás-játék Ünnepek Hol lakhat a Mikulás? fantázia játék Mikulásváró vers, vagy dal közös megalkotása KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS PROJEKT (részlet) emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés Karácsonyi népszokások Három királyok megzenésített vers hallgatása Karácsonyi ajándék tervezése, tervek megbeszélése Karácsonyfadíszek készítéseajándékkészítés a családnak a választott szokással kapcsolatos gyűjtőmunka Betlehemi történet elmesélése a gyereknek K.R. Zenére rajzolás Elképzelt anyagok beszerzése, biztosítása - lehetőségeken belül Karácsony a babaszobában (Karácsonyi ajándékok készítése a babáknak) Lucaszék"- foglaló Hol szól a csengő? Azért szeretem a barátomat, szüleimet, stb Toboz-kereső mozgásos játék Fejlesztendő terület Csoport számára tervezett tevékenységek Gazdagító tevékenységek Irányított játék 5

6 emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai én-kép önbizalom én-érvényesítés emlékezet kreativitás fantázia manipuláció finommotorika matematikai Planetáriumi látogatás Égitestek kasírozása Nap, hold, csillagok Távcső készítése papírhengerből, folpackkal Kasírozott égitestek felületének kialakítása Évszak- tábla készítése Hóember készítése só-liszt gyurmából seprű horkapálca+cirok, kalap, gombok, stb. Díszlet készítése a Holle anyó című meséhez Holle anyó című mese eljátszása- báb, vagy dramatizálás Madáretetés Madáretető készítése BOLYGÓK PROJEKT (részlet) Előzetes gyűjtőmunka a bolygókról, tetszés szerinti forrásból. A kasírozás alatt az érdekességek megosztása a gyerekekkel origami csillag hajtogatása Dupla csöves távcsőkészítése, ill díszítés tetszés szerinti anyaggal, technikával Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása- Pl: krumpli dúc nyomat, fonalragasztás TÉL PROJEKT (részlet) Évszakokhoz tartozó képek válogatása, gyűjtése Javaslat: terepasztal kialakítása, téli tájjal Téli mondóka alkotása, kitalálása Munka közben a mese meghallgatása. (Regina) Hópihe vágása teremdíszítéshez Egyedi elképzelések támogatása, megvalósításhoz szükséges anyagok biztosítása HASZNÁLD ÚJRA! NEM MINDEN HULLADÉK SZEMÉT! PROJEKT (részlet) Újrahasznosítható anyagok gyűjtése Folyamatos ötletbörze a beérkezett anyagok hasznosíthatóságáról Újra-papír készítése Kutatómunka a szelektív hulladékgyűjtésről (szülők bevonása- hétvégi program ajánlása) kreativitás kibontakoztatása, saját elképzelés megvalósításának támogatása Változatos anyagok biztosítása Bonyolultabb technika (papírmasé), változatos forma létrehozása lehetőségének felkínálása Papír-madzag sodrása a lánchoz szín-sorrend szerint fűzés Kakukktojás-játék: bolygók Bolygók mozgása- mozgásos játék Figyelemjáték a napszakokkal Barchoba a bolygókról Évszak-tündér (önkifejezés) Hópihék mozgásos játék 2,3,4-es csoportok alkotása a játékvezető irányítása alapján Beszélgető kör a munkáról és a lustaságról Mese-játék - ismert mesék részleteivel Mit szeretnek a madarak? Müzli-játék- magokkal Mi miből készül? tárgyak, anyagok megnevezése Párkereső különféle anyagok párosításával Mi miből készül? tárgyak, én-kép Tányérok, tálak készítése papírból anyagok tapintása- érzékelő játék változatos anyagokkal önbizalom Nyaklánc készítése díszcsomagoló papírból- én-érvényesítés sodrással Dob készítése sajtos Dobverők készítése Papír-zenekar alakítása dobozból Játékház/garázs Kert fák, bokrok alkotása papírdobozból Kirándul a család Táska az elkészült Kreatív díszítési ötletek, dramatikus játék tárgyaknak újságpapírból papírvirág, stb. V. A fejlesztés tapasztalatai (a feltárt probléma korrekciójának beépítésével) 6

7 A fejlesztési folyamat hatékonyságának átgondolását, az eredményesség értékelést nagymértékben segítette a korábbi minőségfejlesztő feladatok során szerzett tapasztalatom. Az egyéni fejlesztés első felének tapasztalatai szerint a kiválasztási folyamatban a feltérképezése megfelelő volt, a pszichológus kolléga által tesztekkel elvégzett tehetségazonosítás is ezt támasztotta alá. A kitűzött cél reális, megvalósítható. Regina a felkínált tevékenységekben általában szívesen vett részt. Megfigyeltük azonban, hogy a közösen tervezett programok, játékok, az előre megbeszélt vizuális technikák és eszközök még inkább motiválták, ezért a későbbiekben a közös tervezésre nagyobb hangsúlyt helyezünk, és több időt szánunk majd. Regina nagymértékben igényli az odafigyelést, ezért több páros helyzetet kell beiktatni. További inspiráció lehet, ha a megkezdett alkotását a csoportközi műhelyben, ill. a csoportban folytathatja. (a csoporttársai is láthatják) Az irányított játékokban szívesen vett részt, inkább együttműködő szerepet vállalt. A mozgásos játékokat kedvelte, önkifejezése itt erőteljesebben megmutatkozott. A vizuális tevékenységek és a matematikai-logikai feladatok hosszú időre lekötötték. Érdeklődött a sakk iránt, ezért a fejlesztésében részt vevő kollégák egyöntetű javaslatára, a szülők egyetértésével - bekapcsolódik az óvodai sakkoktatásba. A fejlesztési időszak végén azt tapasztalatuk, hogy Regina az elmúlt félév alatt sokat fejlődött. A csoportban történő fejlesztés eredményeképp felszabadultabb lett, önbizalma erősödött, önértékelése javult. Véleményének, kívánságainak bátrabban hangot ad. A csoportban szervezett irányított játékokban szívesen vett részt, többször vállalt irányító szerepet. Társai elismerik, elfogadják. A tevékenységek és játékok közös és pontosabb tervezése nagyobb hangsúlyt kapott, ennek szervezeti kerete a mindennapos beszélgető-kör. A gazdagító tevékenységekben felkínált lehetőségeket kihasználta, kreatív vizuális alkotásaival motiválta a társait, én-képe is formálódott. A csoportközi műhelyben szívesen tevékenykedett, ahol kreativitása teret kapott, széles érdeklődési köre megmutatkozott. A sakk-tanfolyamon szívesen, és eredményesen vett részt, az elért eredmények pozitív hatással voltak személyiségére. Azóta a csoporttársaival is rendszeresen sakkozik. A szülők, valamint a fejlesztésben részt vevő kollégák együttműködésének köszönhetően a kitűzött célt sikerült elérni. Regina személyiségfejlődési folyamata jó hatással volt a csoportra, a társas kapcsolatok alakulására. A sok közösen tervezett közös játék segítette a csoportkohézió erősödését, kreativitásának kibontakozása mintául szolgált társainak, inspirálta őket az önkifejezésre, ezáltal a csoport összességében sokkal nyitottabbá, kreatívabbá vált. A fejlesztési folyamat számomra nagyon izgalmas kihívást jelentett, örömmel kerestem a megfelelő utat (alkalmas, egyénre szabott módszereket), ami nem ment mindig zökkenőmentesen. Regina aktivitásán, érdeklődésén minden tervezett tevékenységnél lemérhető volt, hogy az elképzelésem mennyire megfelelő számára. A folyamatos megfigyelés, korrekció és visszacsatolás végül sikerre vezette a tehetséggondozó folyamatot. Ez az időszak számomra sok tanulsággal és megerősítéssel szolgált. Az ÉRTŐ megfigyelés a legalkalmasabb és leghatékonyabb módszer arra, hogy az óvodáskorú gyermekekről tapasztalatokat szerezzünk, valamint munkánk eredményét, eredményességét lemérjük. 7

8 Az eredményes fejlesztés elengedhetetlen feltétele az együttműködés, ami a szülőkkel és a gyermekkel kialakított jó kapcsolat talaján valósulhat meg. Utókövetés Regina azóta megkezdte az általános iskolát. Önbizalmának, magabiztosságának fejlődése tartósnak bizonyult. A visszajelzések alapján sokkal könnyebben illeszkedett be az első osztályba, mint az óvodai csoportba. Szívesen vesz részt előadásokon, rendezvényeken. Tanulmányaiban eredményes, matematikai téren kimagasló, a sakkban egyre sikeresebb. 8

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

KPN 2014. Megújuló köznevelés

KPN 2014. Megújuló köznevelés KPN 2014. Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben