Ludányhalászi. Testvérvárosok polgárainak találkozói Ludányhalászi június 5-9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludányhalászi. Testvérvárosok polgárainak találkozói 2013. Ludányhalászi. 2013. június 5-9."

Átírás

1 Csalár Ludányhalászi Szécsénykovácsi Béna Csíkszentlélek Darkovice Ludányhalászi Testvérvárosok polgárainak találkozói 2013 Ludányhalászi június 5-9.

2 A pályázó a es költségvetési időszakban önálló költségvetési tételként egy meghatározott összeget különített el a fejlesztési pályázatok finanszírozására, valamint más pályázati forrásokból tervezi a költségek további térítését. Az önkormányzat éves szinten valósít meg helyi, regionális, valamint nemzetközi rendezvényeket a társadalmi aktivitások, a kultúra, a sporttevékenység, az oktatási intézmények együttműködése terén, ezen kívül szakmai szinten együttműködik a regionális fejlesztési intézményekkel, szakemberekkel, egyesületekkel. Az önkományzat megfelelő szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkezik, elősegítve a pályázatok és egyéb tevékenységek megvalósítását. Az előző években fent említett rendezvényhez biztosítottak támogatást, hogy azok megvalósíthatóak legyenek. A pályázat megvalósításával is hozzájárul a térség megfelelő fejlődéséhez, rávilágítva arra, hogy a kisközösségek is versenyképesek a központi községekkel, városokkal.

3 A leghatékonyabb munkamódszerek a workshop, brainstorming, prezentációk szervezése, konferenciák, szakmai bizottságok, kiállítások, tapasztalatcserék voltak a projekt programjainak megvalósítása során. Témáink érintették a partneri országok társadalmi, gazdasági és kulturális életét, melyeket az alábbi munkamódszerek segítségével igyekeztünk közösen feltárni, megvitatni és a szükséges megoldásokat megkeresni: - Az EU döntési hatáskörei és azok hatása a régiókra - A társadalmi alapértékek, mit az EU fejlődésének mérföldkövei - Az aktív időskor éve 2011 hogyan gazdagítja az aktív idős réteg a társadmat helyi és regionális szinten (tapasztalatok, konkrét tevékenységek bemutatása). A kiválasztott települések önkormányzatai és szervezetei aláírtak egy közös nyilatkozatot a tervezett témakörökben való együttműködést elősegítendő. Mindezek az előirányzott tervek, melyek a projekt során eredményekké válltak, egy olyan hatékony projekttevékenységet vetítenek előre, amely példaértékű lehet a projektben dolgozó település vonzáskörzetében, a többi önkormányzatnak, civil szervezetnek és intézménynek is a jövőbeni együttműködés fejlesztése szempontjából. A gyakorlati eredmények alapján a szakmai tapasztalatcsere önkormányzati képviselők, vállalkozók, pedagógusok, helytörténészek, környezetvédők, emberjogi aktivisták, szociális szakemberek, civil szervezetek vezetői között átalakul egy hatékony jövőbeni együttműködéssé.

4 A projekt ideje alatt létrejött számos szakbizottságok hasznos munkát végeztek (önkormányzati, vállalkozói, kulturális és ifjúsági, kisebbségvédelmi és civil szervezeti), amelyekben túlnyomó részben önkéntesek fejtették ki tevékenységüket az érintett országok partnerszervezeteiből. A Program célja a folyamatos hálózatépítés volt az EU országainak települései között a gazdasági és társadalmi fejlődés céljából. Ezt a célt követve elkészítettünk 1 DVD-t, valamint létrehoztunk több közös projektprezentációt többtucat értékes kis- és középvállalkozó tevékenységéből, továbbá elkészítettünk egy közös szakmai kiadványt a települések számára. A partnerek eddigi referenciái garantálják, hogy ez a tevékenységünk egy élő és hatékony kooperáció előmozdítója volt, melyhez a pályázati anyagi támogatáson kívül, úgy a kérvényező, mint a többi partner is hozzájárult saját illetve más anyagi és szellemi forrással is. Az ötnapos program keretein belül megvalósult Ludányhalászi településen 3 szakmai találkozó 3 bemutató 2 workshop 1 konferencia 1 ünnepi esemény A felsorolt kimenetek jelentősen hozzájárultak, h o g y a p á l yá z a t eredményeként elvárt hatások a jövőben a felsorolt célok elérése érdekében létrejöjjenek. A tevékenység megvalósítása alatt számtalan olyan egyéb témát is érintettünk, amelyek mindannyiunk számára kihívást jelentenek - európai identitás, önkéntesség, közös európai értékek, nők a politikában, interkulturális párbeszéd, polgárok bevonása az egyes társadalmi témákba, generációk közötti szolidaritás, nemzetek közötti közelítés. A felsorolt témákat különböző módon közelítettük meg, de igyekeztünk bevonni több olyan intézményt, egyesületet, szakembert, akik példáikkal, szakmai előadásaikkal, tanácsadásukkal segítették a témák feldolgozását, úgy, hogy az a jövőben a hosszútávú együttműködés elősegítője lesz. A projektpartnerek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy hasonló helyzetben lévőkkel alakítsunk ki élő, fejleszthető kapcsolatot. Ezek a hasonlóságok: a multikulturális közeg, a vidéki gazdaságok fejleszthetőségének esélye, már meglévő kapcsolatok a települések egyes szervezetei, vállalkozói között, valamint olyan településekkel, amelyekkel már megkezdődött az érdemi munka a hosszútávú kooperáció terén. Az ilyen szakmai csoportok vagy egyének pl. az eurorégiók, a vidékfejlesztési ügynökségek, pályázati szakmenedzserek, kistérségi egyesületek, egyéni és társas vállalkozók, emberjogi aktivisták és szervezetek, regionális, helyi és európai politikusok, politológusok, de ugyanúgy a civil szervezetek képviselő intézmények az érintett országok partnerszervezetei. Mindezek hatékonyan hozzájárultak a munkájukkal a programunk sikeréhez.

5 A pályázat célja és prioritási programja volt a kisközösségek gazdasági, szociális és társadalmi felzárkóztatásával kacsolatos esélyek és lehetőségek megteremtése a régió, Ludányhalászi és a partnereink számára. Az egyes helyszíneken megvalósított programok hatékony részei voltak az EU által fokozottan támogatott témák megvitatásának, úgymint a felzárkózás, régiófejlesztés, a mezőgazdasági alapokra helyezett vállalkozói infrastruktúra bővítése. Mindezeket a szakmai bizottságok ülésein elemeztük, kutattuk közösen a partnereinkkel. Ilyen céllal készültek el a szakmai programpontok, amelyek a tervezett helyszíneken, a tervezett időpontokban voltak megvalósítva partnereinkkel közösen. Olyan módon állítottuk össze a szakmai tevékenységeinket, hogy azok maximálisan magukba foglalták a lehető legtöbb témát, így hatékonyabbá tettük a projekteredmények elérését is. A felsorolt, konkrét tevékenységek megvitatásához segítséget nyújtottak a régiónkból és a partnereink segítségével meghívott helyi szakemberek, képviselők, fejlesztési menedzserek és szakelőadók. Az elhangzott előadások, a vitaanyagok felkerültek a közös weboldalra és az elkészült DVD-re, hogy ezáltal is folyamatosan tájékoztathassuk és bevonhassuk a nyilvánosságot is az adott témakörökbe. A programcélok, konkrét célok, éves prioritások és azok horizontális vonásai szerves részei az egyes tevékenységeknek a különböző helyszíneken. A rendezvényeinken kiemelt programpontokban foglalkoztunk a találkozó keretein belül az alábbi kiemelt témakörökkel: - Európai politika és annak hatása a polgárok mindennapjaira - Az önkéntesség éve volt 2011 tapasztalatok, javaslatok - Az EU, mint a multikulturális társadalmak szövetsége Mindezek megvitatása, a best participe - legjobb tapasztalatok ismertetése és egymásnak való átadása rendkívül hatékony eszköze volt az együttműködésnek. Az ötletbörze ösztönzőleg hatott a partnerküldöttségre.

6 Program részletes leírása: 05/06/2013 Érkező delegációk fogadása. A település és vonzáskörzete bemutatása. Wokshop és szakmai prezentáció. Testvér delegációk érkezése, fogadás Ludányhalászi Polgármesteri Hivatalában. Közös séta a településen: Ludányhalászi és környéke nevezetességeinek és történelmének bemutatása. Wokrshop és szakmai eszmecsere a partnerdelegációk tagjaival a projekt bemutatása. Vacsora, kötetlen beszélgetés, ismerkedés. Az első napon a vendégek a településsel és a helybéliekkel ismerkedtek meg, az elszállásolás családoknál, illetve az önkormányzat épületeiben történt. 06/06/2013 Szakmai nap. Regionális szakmai konferencia. Hazai és külföldi meghívott szakelőadók prezentációi. Interaktív előadások a nap folyamán. Szakmai nap: Az EU jövője és alapértékei - az EU, szlovák-magyar kapcsolatokat támogató programjairól: meghívott intézmények szakembereinek szakmai előadásai és a partnertelepülések civil szervezeteinek, vállalkozóinak bemutatkozói: A helyi természeti értékek bemutatás. A nők részvétele a politikai és az önkormányzati életben. A szegénység és társadalmi kirekesztettség helyi programok. Vállalkozói tevékenységek a mezőgazdaságban. Faluszépítés, mint az önkéntes munka eredményei.

7 07/06/2013 Fiatal generáció találkozója - vetélkedők, közös programok. Aktív időskorúak tevékenységeinek bemutatása Generációk találkozója workshop a 2 generáció részvételével Európa jövőjéről sport és szellemi vetélkedő a falvak csapatai között Az aktív időskor a helyi és a partnertelepülési gyakorlatok közös prezentálása, véleménycsere szakemberek segítségével. Az esti órákban közös workshop a generációk együttéléséről pozitív példák a gyakorlatban, negatív jelenségek megbeszélése. A workshopot szakemberek előadásai és hozzászólásai színesítették. Fiatalok és idősek tevékenységeinek a prezentációja a nyilvánosság előtt. 08/06/2013 Partnertelepülések ünnepi köszöntője és egész napos rendezvénye - regionális ünnep szervezése. Konferencia a vendégek és a meghívott szakelőadók részvételével. Nyilvános projekt prezentáció A házigazdák, vendégek és a környékbeli települések vendégei jelenlétében zajló esti ünnepi rendezvény célja volt a Citizenship-program bemutatása, az EU víziójának hangsúlyozásával. A testvértelepülések köszöntötték a házigazda Ludányhalászit: regionális társadalmi rendezvény az egész nap folyamán. A testvértelepülések bemutatói. Hagyományőrző és művészeti csoportok, kórusok és énekesek fellépései a régióból. A lezajlott konferencia témája: Az elmúlt időszak együttműködése - eredmények, lehetőségek, kihívások. 09/06/2013 Szakmai előadások, munkajellegű találkozók Párbeszéd és kerekasztal a partnertelepülések polgárainak bevonásával Aktív európai polgárság: részvétel és demokrácia Európában valamint "Kis- és középvállalkozók bemutatkozása, tapasztalatcseréje" Európai Területi Együttműködésről tájékoztató szakemberek előadásai. Együttműködési szerződések ünnepélyes aláírása az összes partner részéről.

8 Résztvevő települések: Ludányhalászi Nógrád megye északi részén, Szécsénytől 5 km-re, az Ipoly mentén terül el a majd 5 km hosszú Ludányhalászi. A község három település egyesülésével jött létre 1947-ben, résztelepülései már a XIII. század közepén lakottak voltak. A falu számos természeti- és kulturális értékkel büszkélkedhet. Az egykori Halászi falurész területén található Öreg-tó, valamint a sóderbánya tavak, a horgászat kedvelőinek nyújtanak kikapcsolódást. A község jelentős műemlékei a XVIII. század közepén épült Szent András plébániatemplom, a szintén e korból származó plébánia épülete valamint az 1700-as évek legelején épült Ráday-kastély. Béna (Belina, Slovakia) Szlovákia Besztercebányai kerületének Losonci járásában, Fülektől 3 km-re a Béna-patak jobb partján fekszik a település. Bénát a XIII. század közepétől jegyzik a történeti források. A török pusztítások következtében a XVII. Században elpusztult, majd később újratelepült. A XIX. Század folyamán lakosai főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Római katolikus temploma 1896-ban épült. Csalár (Čeláre, Slovakia) Szlovákia Nagykürtösi járásának déli részén, az Ipolyfolyó által határolva bújik meg Csalár. A faluhoz tartozik Kürt puszta. Területén már az újkőkorban emberi település állt, a mai község első említése a XIII. századból való. Nevezetességei közé tartozik a XVIII. század végén Szent Mihály katolikus templom, valamint az (mára már sajnos romos) egykori Prónay-féle kastély.

9 Csíkszentlélek (Leliceni, Romania) A település Romániában, Hargita megyében fekszik. Közigazgatásilag 2004-től önálló község, korábban Csíkszentkirályhoz tartozott. Területe már az ősidők óta lakott. Első említése a XIV. század első harmadából való, ekkor már volt temploma ben határában vertek meg a székelyek egy tatár sereget, ennek emlékét őrzi a falu határában a Véreskép emlékmű. Nevezetessége még a XIV. századi eredetű dombon álló temploma. Darkovice (Czech republic) Darkovice Csehország, Morva-Szilézia kerületén fekszik. A község történet a XIII. században kezdődött, mikor is a cseh király birtokot adományozott a ciszterci monostornak, ekkor a település a kolostor birtoka lett. Története folyamán számos megpróbáltatást kellett kiállnia a településnek és 1991 között Hlučín-hoz csatolták, majd 1991-től ismét önálló település. Szécsénykovácsi (Kováčovce, Slovakia) A község Szlovákia, Besztercebányai kerületének, Nagykürtösi járásában található. Területén már a bronzkorban éltek emberek. Első említése a XIII. század végéről való. A községből származnak a híres magyar író, Krúdy Gyula ősei, akinek tiszteletére 2003-ban a falu központjába emléktáblát állítottak. A község római katolikus temploma 2004-ben épült.

10

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK 61 URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Pályázó: Tokod Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) Projektpartnerek: Merke Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Románia, Homoródalmás)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken 497 SZEMLE A LEADER+ program a dél-mátrai településeken SZÉNÁSY ANDREA Kulcsszavak: LEADER+, vidékfejlesztés, életminőség javítása, Dél-Mátra 11, Dél- Mátra akciócsoport. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség 2010. november - II. évf. 11. szám Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány. RomaNet Program Értékelő Tanulmány 2006 MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG ROMÁNIA SZLOVÁKIA UKRAJNA

Kárpátok Alapítvány. RomaNet Program Értékelő Tanulmány 2006 MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG ROMÁNIA SZLOVÁKIA UKRAJNA Kárpátok Alapítvány Értékelő Tanulmány 2006 MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG ROMÁNIA SZLOVÁKIA UKRAJNA Konzultánsok: Radu Florea Ghica Gheorghiu Adrian Sorescu Dušan Ondrušek Andrea Chorvathova Tartalom 1. Bevezető

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

JÖVŐKÉP. Kolozsvár jövőképe a fiatalok tükrében. Támpontok a Kolozsvár 2015 hozzáadott értékének növeléséhez.

JÖVŐKÉP. Kolozsvár jövőképe a fiatalok tükrében. Támpontok a Kolozsvár 2015 hozzáadott értékének növeléséhez. Kolozsvár jövőképe a fiatalok tükrében. Támpontok a Kolozsvár 2015 hozzáadott értékének növeléséhez. 2 KOLOZSVÁR, EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA Gyakran mondják, hogy a fiatalok jelentik a jövőt és az Európai

Részletesebben

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának,

Részletesebben