Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató"

Átírás

1 Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 1/2004/ROP február

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK INTÉZKEDÉS HÁTTERE INTÉZKEDÉS CÉLKITŰZÉSEI INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK INTÉZMÉNYI KERET PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak Támogatható tevékenységek Jogosultsági kritériumok Projekt megvalósulásának földrajzi helyei Mely projektek élveznek előnyt? Nem támogatható tevékenységek A projektek pénzügyi keretei Célcsoportok Projekt megvalósítási időszaka Kik, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot? Kik lehetnek partnerek? A pályázati feltételek módosulása KÖLTSÉGVETÉSRE VONATOZÓ ELŐÍRÁSOK Elszámolható költségek ÁFA, valamint más adók és közterhek Nem elszámolható költségek Árfolyam kérdése Egyéb előírások PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK PÁLYÁZATI ŰRLAP ÉS A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL VALÓTLAN ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA Pályázatok befogadása Pályázatok értékelése ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Formai értékelés Jogosultsági értékelés Értékelés megvalósíthatósági szempontból...36

3 Értékelés szakmai szempontból MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI MEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI FELTÉTELEI Jelentési kötelezettség Tájékoztatás és nyilvánosság Közbeszerzésekkel kapcsolatos tudnivalók, kötelezettségek Monitoring, ellenőrzés, értékelés MEGVALÓSÍTÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI Elszámolások bizonylatolása, dokumentálása Könyvvizsgálat kérdései Szerződés módosítása Kifizetések igénylése, ütemezése és folyósítása Szerződésszegés Biztosítékok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÁLYÁZÓ ÉS PARTNEREI ADATAI A PÁLYÁZÓ ÉSA TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA Célkitűzések Indoklás Illeszkedés más stratégiákhoz A Tevékenységek ismertetése és a projekt megvalósításának módja A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei Fenntarthatóság Horizontális szempontok KÖLTSÉGVETÉS TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG SZINERGIA ELLENŐRZŐ LISTA HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

4 Bevezető Jelen pályázati útmutató célja kettős: egyrészről segítséget nyújt a pályázónak a teljes pályázati dokumentáció elkészítéshez, valamint útmutatást ad a nyertes projektek megvalósításhoz kapcsolódó feltételrendszer megértéshez. A pályázati dokumentáció elkészítésében eligazítást ad: a pályázati formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban, a kötelezően csatolandó egyéb mellékletek, dokumentumok tekintetében. A megvalósítás feltételrendszerét a költségvetésre vonatkozó részletes szabályok, valamint a Támogatási Szerződés ismertetésén keresztül mutatja be. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az Európai Unió az elmaradott régiók, illetve országok gazdasági-társadalmi célú felzárkóztatása érdekében fejlesztési támogatást nyújt. Magyarország az Uniós csatlakozás következményeként jogosult lesz a fejlesztési támogatások lehívására. A támogatások felhasználásának első lépéseként az ország a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében öt operatív programot készített. - Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, mely a következő területeken nyújt támogatást: befektetés-ösztönzés, kis-és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és informatika. - Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére, valamint a vidékfejlesztésre. - Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a foglalkoztatáspolitika, az oktatás, a szociálpolitika és az egészségügy területén. - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, mely támogatja a nagytérségi közlekedésfejlesztést, a környezetvédelmet és az energetikát. - Regionális Fejlesztés Operatív Program, mely támogatást nyújt a turizmus, a kistérségek elérhetősége, a városi területek és az oktatási intézmények fejlesztésére, valamint a helyi szereplők alkalmazkodó és együttműködési képességeinek javítására. Jelen pályázati felhívás a Regionális Fejlesztés Operatív Program által 2004-től három éven keresztül támogatandó célok megvalósítása érdekében készült. A Regionális Fejlesztés Operatív Program átfogó célja a régiók kiegyensúlyozott területi fejlődésének segítése és az egyenlőtlenségek csökkentése. Az átfogó cél elérése érdekében a program támogatja: - a természeti, kulturális értékekben gazdag térségek turisztikai célú fejlesztését, különösen az elmaradott területeken; - a vonzó települési környezet kialakítását a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészeken, valamint a hátrányos helyzetű kistérségek elérhetőségi viszonyainak 4

5 javítását, a tömegközlekedést, illetve az alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését; - a helyi szereplők alkalmazkodóképességének és együttműködésének erősítését, ezen belül a közigazgatásban, területfejlesztésben dolgozók képzését, a többségében kis-és középvállalkozások alkalmazottainak átképzését, a tartós munkanélküliek foglalkoztatását és a felsőoktatási intézményeknek a vállalkozásokkal való együttműködését. A program nem fedi le egy-egy régió teljes fejlesztési szükségletét, hanem olyan fejlesztésekre koncentrál, melyek végrehajtása elsősorban a régió területi sajátosságaihoz illeszkedve az eltérő földrajzi, gazdasági, kulturális adottságokból kiindulva szolgálják a helyi és regionális érdekeket. A Regionális Fejlesztés Operatív Program megvalósítására az Európai Unió előreláthatólag mintegy 91,65 milliárd HUF támogatást nyújt, mely kiegészülve a hazai társfinanszírozással összesen közel 140,8 milliárd HUF fejlesztést indukálhat között. 2. INTÉZKEDÉS HÁTTERE 2.1. INTÉZKEDÉS CÉLKITŰZÉSEI Az intézkedés célja, hogy az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma lakosság aránya. Az infrastrukturális fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kell szolgálniuk: Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban; Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése; Az óvodai férőhelyek bővítése. 2.2 INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA Az oktatási rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, erőteljes különbségeket mutat régiónként, illetve településmérettől függően. A megfelelő óvodai és alapfokú neveléshezoktatáshoz való hozzáférés hiánya miatt tovább nő a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztődésének veszélye, ami növeli a különbséget a fejlettebb és a kevésbé fejlett térségek között. Az intézmények közötti eredménykülönbségek rendkívül magasak és szoros összefüggésben vannak a települések típusával és a tanulók szociális helyzetével. További problémát jelent, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben és főleg azokon a településeken, ahol magas a roma népesség aránya nagyon kevés helyen működik óvoda. Az óvodai neveléshez való hozzáférés hiánya pedig növeli a későbbi iskolai kudarcok esélyeit, amit tükröz a hátrányos helyzetű gyerekek, különösen a romák magas lemorzsolódási aránya is. A fentiek miatt az intézkedés célja az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése a hátrányos helyzetű kistérségekben és más olyan területeken (főleg bizonyos, egyértelműen behatárolható városrészekben)- ahol magas a roma származású lakosság aránya. Az intézkedés támogatja továbbá meglévő óvodák felújítását vagy újak létrehozását is (önkormányzatok tulajdonában lévő épületek átalakításával) a hátrányos helyzetű kistérségek azon településein, ahol még nem működnek hasonló intézmények. 5

6 Az intézkedés segítséget nyújt az óvodai és általános iskolai nevelés-oktatás minőségét és hatékonyságát javító átfogó infrastrukturális fejlesztésekhez. Fontos, hogy mindenki számára biztosítva legyen az informatikai eszközökhöz való hozzáférés és a használatukhoz kapcsolódó kompetenciák elsajátításának lehetősége. Az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében ezért az intézmények épületeinek és udvarainak általános felújítása mellett szükség van az informatikai és kommunikációs infrastruktúra kiépítésére is. A fejlesztéseknek törekedniük kell az esélyegyenlőség biztosítására egyrészről az eszközök használatához való hozzáférés terén, megteremtve ezzel az integrált oktatás feltételeit. Az általános iskolák meghatározó fontosságúak a helyi közösség számára is, hiszen különösen a kisebb településeken fontos szerepet játszanak a közösségi élet megszervezésében. Az általános iskolák infrastruktúrája többcélú hasznosításra is alkalmas, ezért szükséges olyan létesítmények megteremtése, amelyek helyet tudnak biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez, sport és kulturális programok lebonyolításához. A felújított és kiépített létesítményeket hozzáférhetővé kell tenni a helyi közösség számára, különös tekintettel az informatikai eszközök használatára, melyek a tanítási időn kívüli, szélesebb körű teleház funkciókat is betölthetnek. Mivel a programok célcsoportjai hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik, akik többsége kisebb településeken él, a költséghatékonyságot és az intézményi fenntarthatóságot is szem előtt kell tartani. Ezért a fejlesztések szükségességét kistérségi, több települést érintő viszonylatban érdemes vizsgálni, és a leginkább költség-hatékony megoldást kell kiválasztani. Ezért az intézkedés ösztönzi az olyan projektek megvalósítását, ahol az intézmények tevékenységük során együttműködést alakítanak ki, vagy több településnek biztosítják a nevelési-oktatási ellátást. Ilyen együttműködési formák lehetnek, amikor egy tanár több iskola pedagógiai munkájában vesz részt, egy intézmény több településen működik, vagy egy fenntartó több épület fenntartásáért felel. Ahhoz, hogy az intézkedés elérje céljait, az infrastrukturális fejlesztések mellett az egyes intézményekben fontos a nevelési-oktatási tevékenység megújítása is, új oktatási programok bevezetése, illetve a pedagógusok továbbképzése által. Ezen intézkedések a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programból (2.1 és 3.1-es intézkedés) lesznek finanszírozva 2.3 PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK (Millió (ezer HUF) EUR) Európai Regionális Fejlesztési , ,8 Alap Központi költségvetési forrás 1 933, ,7 Összesen , ,5 A Regionális Fejlesztés Operatív Programra (ROP) allokált Strukturális Alapok és nemzeti fejlesztési források 75%-ának a négy fejletlenebb régióba (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) kell irányulnia annak érdekében, hogy az ROP alapvető célja az országon belüli területi különbségek mérséklése teljesülhessen. 6

7 2.4 INTÉZMÉNYI KERET A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) megvalósítása Magyarországon a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatalban felállított ROP Irányító Hatóság (ROP IH) felelősségi körébe tartozik. A ROP IH felelős a ROP által lebonyolítandó projektek megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányításáért, a pályáztatási és szerződéskötési eljárások betartatásáért, a hazai és uniós források szabályszerű felhasználásáért. A 1218/2002. Kormányhatározat jelölte ki Magyarországon a os programozási időszakban az egyes Operatív Programok Közreműködő Szervezeteit (KSZ). A Regionális Fejlesztés Operatív Program esetében ezen Közreműködő Szervezetek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek valamint a VÁTI Kht., amelyek között a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokban az alábbi munkamegosztás él, a pályázók a pályáztatás különböző szakaszaiban az alábbi rend szerint kerülnek kapcsolatba az egyes intézményekkel: Pályázati csomag átadása a pályázó részére illetve a honlapon a pályázati csomag elhelyezése, a pályázók számára tájékoztató napok szervezése, a pályázati kiírással kapcsolatos írásos kérdések megválaszolása, a pályázatok formai, jogosultsági, megalapozottsági/megvalósíthatósági és szakmai értékelése: Regionális Fejlesztési Ügynökségek. Döntés a támogatás odaítéléséről, a pályázó értesítése a döntésről, a projekt megvalósítása során felmerült szabálytalanság esetén döntés a támogatás visszavonásáról: Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Az értékelési folyamat szakmai minőségbiztosítása, a támogatási szerződés megkötése, a támogatási szerződés módosítása, a kedvezményezettel történő folyamatos kapcsolattartás a projekt megvalósítása során, a kifizetések rendezése, a beszerzések ellenőrzése, a kedvezményezett által elkészítendő projekt előrehaladási jelentések, a zárójelentés és az utánkövetési jelentések elfogadása: VÁTI Kht. 3. PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI 3.1. TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak Támogatható tevékenységek A támogatott tevékenységeknek az alábbi célokat kell szolgálniuk: Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban; Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése; Az óvodai férőhelyek bővítése. A támogatott tevékenység típusok két csoportba oszthatók: 1. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében támogathatók az épületek 7

8 átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése. pl.: az épületek fizikai állagának javítása, műszaki színvonalának emelése; többfunkciós épületek, terek kialakítása; IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása; 2. Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: a) szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása / pl.: tornaterem, uszoda, klubhelyiség, színházterem,/ b) az intézmények udvarának felújítása /pl.: játszótér, sportpálya, kerítés, biciklitároló, zöldterület,/ c) a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése / pl.: bútorok, készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök/ d) a sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése / pl.: terápiás eszközök, olvasótelevízió, pontírógép, pontozó, hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés,/ e) informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) beszerzése, csak iskoláknak /pl.: PC, projektor, nyomtató, scanner,/ f) az intézmények akadálymentesítése annak érdekében, hogy a létesítményekhez a sajátos nevelési igényű tanulók is hozzáférjenek, azaz: az épület bejárata / rámpák építése belső közlekedés / kapuk, ajtók, liftek felújítása, liftek építése, folyosók szélesítése mosdók, öltözők telekommunikációs rendszer / Braille írásos információs táblák elhelyezése, speciális fény-és hangberendezés létesítése/. Az 1. pontban és a 2.f. pontban támogatott tevékenységeknek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 50%-át. Felújítás, bővítés és rekonstrukció alatt a következő értendő: Felújítás Alaprajz, helyiségkiosztás nem módosul, csak az egyes épületelemek javítása történik. Az állapotjavító, értékvédő, üzemeltetést segítő, megjelenést javító tevékenység (építési engedélyt nem igényel), pl.: külső víz és hőszigetelés (pl. tetőfedés, külső falszigetelés, külső nyílászárók stb.); talajvíz- és nedvesség elleni szigetelés javítása, pótlása; külső-belső nyílászárók felújítása (pl. javítás, felületkezelés stb.); burkolatok felújítása; festés, mázolás; felszerelések felújítása; bútorok felújítása; fűtés- és melegvíz szolgáltatás felújítása; 8

9 elektromos felújítás (pl. belső hálózatcsere, korszerű világító testek, érintésvédelem stb.); víz, szennyvíz kiépítettség, illetve a rendszer felújítása. Rekonstrukció Az épület kontúrján belül alaprajzi és funkciómódosítások belső átépítéssel. A felújítási tevékenységekhez képest az alábbiakkal bővül: tartószerkezetek építése, átalakítása (pl. főfal, új főfal, födém stb.); válaszfalak bontásával, építésével új helyiségek létrehozása; hiányzó funkciók létrehozása (pl. vizesblokk stb.); közművek kiépítése (pl. villany, víz, gáz, csatorna stb.); belső épületgépészet korszerűsítése; nyílászáró cserék; közvetlen külső környezet alakítása és akadálymentesítése. Bővítés Meglévő alapterület olyan növelése, amely a célfunkciót szolgálja. Ez a csatlakozó épületrészek, terek részbeni vagy teljes mértékű felújításával, rekonstrukciójával is történhet. Mind a rekonstrukció, mind a bővítés olyan építési beavatkozás, amely az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről) értelmében engedélyköteles. Az engedélyezési tervet a helyi építési szabályzat, az OTÉK illetve a 19/2002 (V.8.) OM rendeletben (a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetiműszaki követelményeiről) előírtak figyelembevételével, betartásával kell elkészíteni. A pályázatban különös figyelmet kell fordítani a törvényben előírt akadálymentességre vonatkozó, valamint a magas szintű energetikai és környezetbarát építészeti megoldásokra Jogosultsági kritériumok Az alábbi kritériumoknak megfelelő projektek jogosultak támogatásra: Új óvoda létrehozatala csak akkor támogatható, ha az a fenntartó tulajdonában lévő épület átalakításával történik. Az óvodai férőhelybővítést elősegítő beruházásokat olyan településeken kell kivitelezni, ahol azt a demográfiai mutatók indokolttá teszik, és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.2.) A támogatott intézményeknek magas kapacitáskihasználtsággal 1 kell működniük, és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.2.) (Amennyiben nem éri el a 70%-os kihasználtságot az adott intézmény, a pályázat kizárásra kerül) A támogatott intézményeknek költség-hatékonyan kell működniük és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.5.) A támogatott intézményeknek meg kell teremteniük az integrált nevelés-oktatás feltételeit (a kizárólag sajátos nevelési igényű tanulók oktatását felvállaló intézmények jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosultak) Bővítésre csak az intézményhez tartozó telekhatáron belül kerülhet sor. 1 Magas kapacitás: az intézmény férőhelyeinek minimum 70%-ának kihasználását jelenti. A kapacitásra vonatkozó adatoknak a pályázat benyújtásának időpontjára kell vonatkozni. 9

10 Projekt megvalósulásának földrajzi helyei Az intézkedés keretében kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek: területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségben valósulnak 2 valósulnak meg, vagy olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, amelyekben a gyerekek több mint 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban Mely projektek élveznek előnyt? Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósulnak meg területfejlesztési szempontból kedvezményezett valósulnak meg, és az intézmény által ellátott, oktatott gyermekek több mint 50%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.-es és 3.1.-es intézkedések által támogatott fejlesztésekhez vagy más ROP keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódnak több intézmény együttműködésével valósulnak meg integrált nevelést, oktatást valósítanak meg vállalják, hogy a jövőben integrált nevelést, oktatást fognak megvalósítani és erről nyilatkozatot állítanak ki keretében informatikai fejlesztések valósulnak meg Nem támogatható tevékenységek Új iskola építése Kollégium építése, felújítása, átalakítása IKT eszközök beszerzése óvodákban A pedagógiai munkát nem közvetlenül segítő, az oktatásba nem bevont eszközök beszerzése Gépjárművek beszerzése Komplex terület előkészítési munkálatok Oktató-nevelő munkához kapcsolódó szolgáltatások A projektek pénzügyi keretei A pályázatnak meg kell felelni az alábbi pénzügyi feltételeknek: 2 A társadalmi gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló, az Országgyűlés által elfogadott 24/2001 (IV.20) határozat alapján kerültek kijelölésre. A társadalmi, gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek felsorolását a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001 (VI. 15) Korm. Rendelet tartalmazza. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról, és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003 (XII.18) Kormányrendelet 6 (7) bekezdése értelmében a kedvezményezett kistérségek besorolásának feltételrendszeréről szóló új országgyűlési határozat hatálybalépéséig átsorolt települések esetén a régi kistérségi rendszer az irányadó. A hátrányos illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségek listája letölthető a Regionális Fejlesztési Ügynökségek, valamint a ROP IH honlapjáról. 10

11 A fejezet 1. és 2.f. pontjaiban megjelölt támogatható tevékenységeknek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 50%-át Nem profitorientált (non-profit) szervezetek Minimális támogatási összeg 20 millió HUF Maximális támogatási összeg 230 millió HUF Maximális támogatás aránya (Összes támogatás/összes elszámolható költség aránya) 95% 5% Minimális saját forrás arány (Saját forrás/összes elszámolható költség aránya) A saját forrás részei lehetnek: pénzbeli saját erő egyéb saját forrás (pl. hitel, BM sajátforrás kiegészítésre vonatkozó előirányzat) A saját forrásnak nem lehet része egyéb állami támogatás, vagyis nem támogatható olyan pályázat, amely más forrásból támogatott program megvalósításával jelen pályázati kiírással azonos célok elérésére irányul. A pályázónak a pályázati formanyomtatvány F_17. számú mellékletében nyilatkoznia kell, hogy csak olyan tevékenységekre és/vagy a kapcsolódó beruházásokra pályázik, amelyekre más forrásból nem kap támogatást. Ha a pályázó az igényelt támogatásnál nem veszi figyelembe a rögzített minimum és maximum értékeket, valamint a saját forrásra vonatkozó minimális arányt, a pályázat elutasításra kerül. A Belügyminisztérium Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatás előirányzatból igényelt támogatás, hozzájárulás esetén a kiegészítő forrásra vonatkozó pályázatot, a vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. A saját forrás összetételére vonatkozóan nincs speciális előírás, az részben, vagy teljes egészében biztosítható a fent említett két kategória bármelyikéből. Felhívjuk azonban a pályázók figyelmét arra, hogy a pont 1. és a 2f. alpontjában megjelölt támogatható tevékenységek tervezett összköltségének együttesen el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át Célcsoportok Hátrányos helyzetű kistérségekben élő gyermekek, főleg romák Sajátos nevelési igényű gyermekek Projekt megvalósítási időszaka Azon időszak, amely a kedvezményezett rendelkezésére áll, hogy a projektjét megvalósítsa. A támogatott projektek megvalósításának maximális időtartama 2 év, melynek kezdete a Támogatási szerződés aláírását követő nap. A nyertes pályázó csak a szerződés megkötése után kezdheti meg a fejlesztés kivitelezését. Ugyanakkor a pályázó saját kockázatára a pályázat befogadását követően - vagyis miután a Regionális Fejlesztési Ügynökség a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta és erről a pályázót írásban értesítette- elindíthatja a közbeszerzési eljárást, annak érdekében, hogy a projekt 11

12 megvalósítása minél előbb megkezdődhessen. A pályázónak a záró jelentést és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára. A projekt megvalósítás kezdeti időpontjának meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a pályázat elbírálása maximum 120 napot, a támogatási szerződés megkötése pedig legalább további 30 napot vesz igénybe. A projekt megvalósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő nap. A megvalósítási időszak végén elkészült zárójelentés elfogadását követő naptól számított 5 év időtartam az utánkövetési időszak. Az utánkövetési időszak alatt nem változhat meg a projekt természete, célja, megvalósításának feltételei, valamint a beszerzett eszközök, ingatlanok illetve a felújított vagy felépített ingatlanok tulajdonjoga. A projekttel kapcsolatos dokumentációt december 31-ig meg kell őrizni Kik, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot? A pályázó szervezetek lehetnek: Óvodák Alapfokú nevelési-oktatási intézmények 3 A fenti intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok, intézményi társulások, társult képviselő-testületek, kisebbségi önkormányzatok, 4 területfejlesztési önkormányzati társulások 5, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) A fenti intézmények partneri együttműködései, melyek partnerségi megállapodás keretében szabályozzák a projekt végrehajtásában vállalt feladataikat (lásd. Pályázati formanyomtatvány F_02 melléklete). Kérjük vegye figyelembe, hogy az intézkedésre egy intézmény csak 1, vagy fenntartója intézményenként 1 pályázatot adhat be. Mindez nem érvényes azokra az esetekre, amikor a pályázót az Irányító Hatóság elutasítja, és a pályázatát újra beadja. A fenntartóra vonatkozó előírások: A fenntartó székhelye Magyarországon van bejegyezve A fenntartó jogerős cégbírósági bejegyzése a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 évvel megtörtént 3 A közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott intézmények 4 Az évi LXV. Tv. alapján 5 Az évi XXI. Törvény alapján. Amennyiben az önkormányzati társulás jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be. Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik, a pályázatot a társulás egyik tagja nyújtja be, a többi tag pedig a pályázó partnere lesz. 12

13 1. Pályázó: Az a szervezet, amely benyújtja a pályázatot. A partnerségi együttműködés kereteiben benyújtott pályázatok esetében a partnerségben vezető szerepet betöltő szervezet nyújtja be a pályázatot, és vállal teljes körű felelősséget a projekt megvalósításáért, a pályázatban foglaltak maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Minden partnerségi együttműködésben csak egy pályázó van. A partnerségi együttműködésben részt vevő partnerek számát a pályázó a pályázati programmal összhangban önmaga határozhatja meg. A partnerekkel közösen kialakított és a partnerségi megállapodásban rögzített feladat-és felelősség-megosztás alapján vesznek részt az egyes partnerek a projekt megvalósításában. A nyertes pályázót a szerződéskötéstől számítva Főkedvezményezettnek nevezzük. Amennyiben a támogatást nem csak a pályázó kapja, úgy a támogatásból közvetlenül részesülő további partner/partnerek is kedvezményezett(ek). A pályázó és a támogatásban részesülő partnerek mindegyike aláírja a támogatási szerződést, és annak aláírásával részfelelősséget vállal a projekt megvalósításáért. A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezeteknek tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a célok eléréséhez, és ezt a felelősségüket partnerségi megállapodás (lásd a pályázati formanyomtatvány F_02 mellékletét) aláírásával is meg kell erősíteniük. Emiatt a pályázat költségvetési táblázatát úgy kell elkészíteni, hogy minden egyes költségtétel mellett az arra kijelölt, külön oszlopban fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, aki lehet maga a pályázó, vagy annak egy támogatásban részesülő partnere. Amekkora és amilyen típusú költség, illetve támogatás van egy támogatásban részesülő partnerre vonatkozóan beállítva a költségvetési táblában, akkora és olyan típusú költségekkel kapcsolatban, és olyan mértékben, illetve összegben jogosult támogatás lehívására a támogatásban részesülő partner, az ő nevére kiállított számlák ellenében. Nem vehetnek részt a pályázatban, illetve nem részesülhetnek támogatásban sem főpályázóként, sem partnerként azok a potenciális pályázó szervezetek, a) amelyek csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt állnak, amelyek üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, amelyek tárgyalásban állnak hitelezőikkel törlesztéseik átütemezése ügyében, amelyek felfüggesztették működésüket, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanyai, valamint ha a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak; b) amelyeket a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítélték (amely ellen fellebbezésnek lehetősége nincs); c) amelyek olyan bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követtek el, amit a Szerződő Hatóság igazoltnak lát; d) amelyeknek a bejegyzésük helyén, vagy a Szerződő Hatóság, esetleg a projekt megvalósításának területén adótartozásuk vagy adók módjára behajtható köztartozásuk (pl. egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék) van az állam vagy az önkormányzatok felé; 13

14 e) amelyek jogerős bírósági ítéletek alanyai voltak csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenység vádjával; f) amelyekről megállapították a súlyos szerződésszegés tényét, mert nem tettek eleget valamely más, a Közösség által finanszírozott tevékenységük szerződésben foglalt kötelezettségeinek. g) amelyek a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítették, kivéve a vis maior esetét; h) amelyeket a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett, A pályázó a korábbi szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól 5 év után mentesül Kik lehetnek partnerek? A partnerek tekintetében 2 kategóriát különböztetünk meg: 1. Támogatásban részesülő partner: Olyan partner, aki aláírja a támogatási szerződést, valamint a partnerségi megállapodást és közvetlenül részesül a támogatásból. A projekt megvalósulásáért saját feladata, és a kapott támogatás mértékéig felel. A pályázat kiírója ösztönözni kívánja azon szereplők összefogását, akik közösen hatékonyabban tudnak cselekedni a pályázati célok elérése érdekében. 2. Egyéb partner: A projekt megvalósítását kívülről támogató szervezet vagy egyén, amely a kitűzött célok eléréséhez nem konkrét tevékenységgel járul hozzá, és közvetlen módon nem részesül a támogatásból, nem írja alá a támogatási szerződést, sem a partnerségi megállapodást. Partnerek lehetnek: Támogatásban részesülő partnerek a pontban felsorolt szervezetek lehetnek. A támogatásban részesülő partnerekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a pályázókra A pályázati feltételek módosulása A pályázat kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított pályázati kiírás megjelentetésétől számított 60 napig van lehetőség a régi feltételek szerint pályázatokat benyújtani, 60 nap elteltével automatikusan az új szempontok alapján kerül elbírálásra a pályázat. A pályázati kiírás módosítását a pályázat kiírója ugyanazokban a médiumokban jelenti meg, mint ahol az eredeti kiírás megjelent. 14

15 3.2. KÖLTSÉGVETÉSRE VONATOZÓ ELŐÍRÁSOK Elszámolható költségek Általános feltételek: Az Intézkedés keretében támogatott tevékenységekhez kapcsolódó projektek esetében csak olyan költségek számolhatóak el, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: A kedvezményezettnél valóban felmerült költségek és teljesülésük az eredeti, nyugtázott számlákkal, számlaösszesítőkkel, számviteli bizonylatokkal, eszközbeszerzés esetén eredetigazolással és egyéb szükséges dokumentumokkal igazolhatóak és alátámaszthatóak és ellenőrizhetőek. A Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve: Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak A január 1-je után felmerülő projekt előkészítési a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint A pályázat befogadását vagyis miután a Regionális Fejlesztési Ügynökség a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta és erről a pályázót értesítette követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek. Közvetlenül kapcsolódnak a jelen intézkedésben támogatott tevékenységekhez kötődő projektek megvalósításához, nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez, elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt az elfogadott költségvetésben betervezésre került. Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető. Magyarországon megvalósuló projekthez kapcsolódnak, tekintettel a pontban foglaltakra. Projektmenedzsment költségei, bérek, bérjellegű költségek és járulékaik Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum 1 fő projektmenedzser, 1 fő mérnök vagy felelős műszaki vezető, 1 fő pénzügyes munkatárs foglalkoztatásának költségeit el lehet számolni, az elszámolható menedzsment költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű és dologi költségek együttesen) a projekt tényleges összköltségének legfeljebb 2 %-a lehet. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szaktudással, tapasztalattal rendelkező szakembere, akkor a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a 15

16 közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával szakmai szolgáltatást is igénybe vehet a menedzsment feladatok ellátásához, a projektmenedzsment költségei terhére. A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatók el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó és járulékköteles. A bérek számításául szolgáló rendszert, módszert (időbér, teljesítménybér, vetítési alap stb.), valamint azt, hogy a piaci viszonyoknak megfelelőek-e a bérek (ehhez bér- és foglalkoztatási statisztikák használhatóak) minden esetben dokumentálni kell. A közigazgatási dolgozók (önkormányzatok köztisztviselői és intézményeinek óvoda, általános iskola - közalkalmazottai) bére akkor számolható el, ha az a projekt végrehajtásához kapcsolódik. A projekt keretében folytatott tevékenységre fordított tényleges munkaidőt munkaidő nyilvántartással kell igazolni, melyet az elszámoláshoz mellékelni kell. Ha a bért nem csak kizárólag az intézkedés keretében megvalósítandó projektekkel kapcsolatos tevékenységekre fizették ki, akkor a kifizetett bérből a projekt munkaidő-nyilvántartás alapján kell a projekthez kapcsolódó, elszámolható bérköltséget megállapítani, azaz ennek megfelelően kell a kifizetett bért arányosan csökkenteni. Útiköltség és ellátmány/napidíj, valamint szállásköltség A projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projektek megvalósításához közvetlenül köthető, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállás költségei elszámolhatóak. Az utazásokkal kapcsolatos költségek az utánuk a magyar jogszabályok szerint fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el. Az utazási és napidíj költségeket lehetőség szerint alkalmazottakként és időtartamra, alkalomra vonatkozóan kell meghatározni. Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozók élelmezési költségtérítéséről szóló 23/1989. (III.12.) MT rendelet, valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezései alapján lehet elszámolni. Útiköltséget bérlet alapján csak a foglalkoztatás idejére lehet elszámolni, azaz a bérlet ára a foglalkoztatás időtartamától függően arányosítva, részben vagy egészben számolható el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszer) utaztatás ill. a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el a projekt költségvetése terhére, számla alapján. Amennyiben ellátási költségeket is érvényesíteni kívánnak, ezeket a költségeket is számlával kell igazolni, és az elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a 2000 HUF/fő/nap keretösszeget. 16

17 BERUHÁZÁSOK/BESZERZÉSEK Építési jellegű munkálatok: felújítás, bővítés, rekonstrukció, átalakítás Az intézkedés keretében nem támogatható és nem számolható el költségként új iskola épület létrehozása! Az intézkedés keretében a támogatott projektek megvalósítása során az építési jellegű munkálatok (generál) kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési törvény évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről betartásával kell kiválasztani. A kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere! Közbeszerzési értékhatár alatti építési jellegű munkálatok során a kivitelező kiválasztásához legalább három írásos ajánlatot kell bekérni! Jelen intézkedés keretén belül, a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan a projekt keretében a megvalósítandó elsődleges célokhoz szorosan kapcsolódó épületek felújítása, bővítése, rekonstrukciója és átalakítása/átépítése különös figyelemmel az akadálymentesítésre -, valamint az intézménye(ke)n belül az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) infrastruktúra megteremtésének előkészítési munkálatainak költségei, másodlagos célként a szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek kialakítási, megújítási, az intézmény telekhatáron belüli udvar felújítási, átalakítási munkálatai és azok kivitelezéséhez kapcsolódó költségek, kiadások számolhatóak el. A pont 1 és a 2.f. alpontjában megjelölt támogatható tevékenységek (óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése keretében az épületek átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése és az intézmények akadálymentesítése) tervezett összköltségének együttesen el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át. Beszerzések A támogatott projektek megvalósítása során beszerzésre kerülő kizárólag új eszközök, berendezések, felszerelések beszállítóit a vonatkozó a fentebb hivatkozott közbeszerzési törvény betartásával kell kiválasztani. A beszállító nem lehet a kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a kiválasztáshoz legalább három írásos ajánlatot kell bekérni! Beszerzések keretében kizárólag a támogatott tevékenységhez kapcsolódóan elengedhetetlenül szükséges új eszközök, berendezések, felszerelések beszerzési értéke számolható el. Ezek a következők lehetnek: A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések. A sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések. Csak általános iskolák esetében informatikai berendezések, eszközök hardver és az ehhez kapcsolódó szoftverek beszerzése. Az intézmények udvarának felújításához, a szabadidős foglalkozások térfejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök, felszerelések. 17

18 Járművek beszerzése és, ezen belül iskolabusz beszerzése sem támogatható. Kizárólag a projektmenedzsment költségek terhére számolható el kis értékű irodaszerek, felszerelések, valamint egyéb eszközök beszerzése. Szolgáltatások igénybevétele A projektek költségvetése keretében az alábbi, külső féltől megrendelt a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatóak el: Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatások A projektmenedzsmentet segítő szakértői (pl. monitoringgal, értékeléssel, hatékonyságvizsgálattal, pénzügyi-számviteli nyilvántartásokkal, elszámolásokkal kapcsolatos) tanácsadás költsége elszámolható a projekt menedzsment legfeljebb 2%-os kerete terhére, amennyiben a pályázónak és partnereinek nincs kellő tapasztalattal és képesítéssel rendelkező munkatársa a feladat ellátására. A szakmai szolgáltatások között a tervezett építési munkálatokhoz (beleértve az IKT komplex eszközrendszerének intézményi befogadásához alkalmas környezet létrehozását is) kapcsolódóan szükséges, a pályázathoz csatolandó megalapozó tanulmányok (figyelembe véve a hatályos 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásait), tételes költség becslés készítésének költségei elszámolhatóak, amennyiben a tanulmányok elkészítésének költségei január 1. után merültek fel. Egyéb szolgáltatások között elszámolhatók a következők Nyilvánosság biztosításának (pl. kiadványok, információs füzetek stb. készítése), tájékoztatás (kommunikációs kampányok stb.) költségei Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek A 250 millió HUF-ot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében a független szakterületi szabályoknak megfelelő ellenőri igazolások költségei, ezen értékhatár alatt, pedig független műszaki ellenőr költsége, Egyéb, 250 millió HUF-ot meghaladó, nem építési jellegű kivitelezési szerződések esetén a számviteli törvény szerinti nyilvántartásokban szereplő független könyvvizsgáló hitelesítési szolgáltatásának ellenértéke, díja. 50 millió HUF-ot meghaladó összegű támogatás esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásához szükséges független könyvvizsgálói nyilatkozat díja. Fordítás, tolmácsolás költségei. Adminisztratív költségek Jogi szolgáltatás, tanácsadás költségei A jogi tanácsadás díja, esetleges jegyzői illetékek, amelyek szükségesek a projekt előkészítéséhez, indításához és megvalósításához, elszámolhatóak, ha közvetlen a projekthez kapcsolódnak. 18

19 A jogi szolgáltatás harmadik féltől való igénybevételének költsége csak akkor számolható el, ha a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel a feladat ellátásához. Jogi biztosítékok A pályázati kiírás a kedvezményezett számára jogi biztosíték (kézfizető kezességvállalás, vagy bankgarancia és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtását írja elő, és az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható költségek elszámolhatók. Önkormányzatok esetében jogi biztosítékként csak a törzsvagyon részét nem képező ingatlant lehet felajánlani! ÁFA, valamint más adók és közterhek Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza. A visszaigényelhető ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, és nem számolható el, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. A helyi adók, amennyiben azok kizárólag a támogatott projekt megvalósítása miatt, és a projekt időtartamán belül merültek fel (pl. idegenforgalmi adó) elszámolhatóak. Egyéb adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik, nem számolhatóak el Nem elszámolható költségek A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre: Természetbeni hozzájárulás Új épületek építése Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése Lakóépületek felújítása, átalakítása, funkció megváltoztatása nélkül A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj) Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket Jutalékok és osztalék, profit kifizetése Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók Bírságok, kötbérek és perköltségek A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától Dologi (közvetett rezsi) kiadások Gépjárművek beszerzése Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök, jármű beszerzésének költségei 19

20 Kis értékű egyéb fogyó eszközök (irodai szerek és felszerelések), ha azok nem a projektmenedzsment költségkeretet terhelik Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben az óvodák vagy a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre Komplex terület előkészítési munkálatok Oktató-nevelő munkához kapcsolódó szolgáltatások Üzletrész-, részvényvásárlás A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek Árfolyam kérdése A jelen pályázat keretében elnyert támogatás folyósítása HUF-ban történik. A támogatási szerződések is HUF-tban kerülnek megkötésre, és ehhez kapcsolódva a beszállítói szerződések devizaneme is célszerűen a HUF, és ezáltal a kifizetéseket is HUF-ban kell kezdeményezni, a számlákat HUF-ban kell kitölteni. Amennyiben a közvetlenül szállítói számlára történő támogatás folyósítás esetén a beszállító nem HUF-ban kéri a számla ellenértékét, hanem devizában, a számla ellenértékét az IH/KSZ a megkötött támogatási szerződés szerint HUF-ban folyósítja, az átváltási árfolyam az átutalás napján a Kincstár által alkalmazott árfolyam lesz. Az emiatt felmerülő árfolyamkockázat a kedvezményezettet terheli. (Közvetlenül a szállítónak történő fizetés esetén a kedvezményezettnek a szállítójával történő elszámolást követően az árfolyam differenciát a projekten kívüli forrásai terhére kell megfizetnie a szállítójának.) Egyéb előírások A költségvetés belső arányaira vonatkozó előírások: A személyi jellegű költségek csak a projekt menedzsment költségek között számolhatók el, a projekt menedzsment aránya a projekt összes költségén belül maximum 2% lehet, A pont 1 és a 2.f. alpontjában megjelölt támogatható tevékenységek (óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése keretében az épületek átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése és az intézmények akadálymentesítése) tervezett összköltségének együttesen el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át. Nem lehet közvetett költségeket elszámolni. A projekt keretében megvalósuló építési jellegű munkálatok kivitelezésének kezdési napja az építési napló megnyitásának időpontja. A kifizetések a projekt támogatása terhére folyamatosan történnek, közvetlenül a szállító számlájára való átutalással vagy a kedvezményezettnek, ha megelőlegezte a támogatás összegét, 6 Amennyiben a projekt megvalósítása során nagy összegű, devizában fizetendő szerződések megkötésére kerül sor, megfontolandónak tartjuk, hogy a kedvezményezett kössön árfolyam-kockázati biztosítást, azonban ennek költsége a projekt terhére nem számolható el 20

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során:

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során: ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ - A DRÁVA PROJEKTEK KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ - 1. AZ ÚTMUTATÓ TÁRGYA Jelen dokumentum A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.-II.-III. című ROP-1.1.1-2004-11-0006/33,

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: és partnereinek városközpont rehabilitációs programja című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Útmutató 1.2 Intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása 1/2004/ROP 1.2 2004. Február Tartalomjegyzék

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben