JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Hujber Ferenc Kardos Sándor polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ülésünkön Képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, Mozgay Dórát, a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjét és Devecsery Ildikó Anikót a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvodájának vezetőjét. Kardos Sándor képviselő-társunk jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2 2 Az aktuális ügyeken belül kellene beszélnünk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bővítéséről és Litér Község Önkormányzata által küldött levélről, amiben a KEOP pályázattal kapcsolatos határozatunk módosítását kérik. Amennyiben nincs, és a kigészítésekkel együtt a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjével, azok tartalmával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 118/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadó: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető 2.) Javaslat véleménynyilvánításra a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetről Előadó: Fésüs Sándor polgármester. 3.) Tájékoztatás honlap szerkesztési díjra vonatkozó árajánlatról Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékról.

3 3 b.) Tájékoztatás a Litér, Királyszentistván, Sóly és Vilonya szennyvízelvezetési agglomeráció KEOP /11 pályázati lehetőségről szóló 112/2014.(X.27.) Kt. határozat módosítása iránti kérelemről NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadó: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető /Előterjesztés, tájékoztató, munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Dórát és Ildikót kérdezem, hogy az írásban kiküldött anyagot szeretnétek-e kiegészíteni vagy hozzászólás van-e részetekről? Mozgay Dóra óvodavezető: Kiegészíteni az anyagot nem szeretném. Ez egy három intézményegységből álló intézmény, a székhelyén van egy óvoda és egy különálló bölcsődei egység, itt Vilonyán pedig egy tagóvoda. Én próbálom a három egység intézményvezetői feladatait elvégezni. Úgy gondolom, hogy a vilonyai tagóvodában a napi gondokat, feladatokat a tagóvoda vezetőnek kell elvégezni, illetve el is végzi. Napi kapcsolatban vagyunk en, telefonon, illetve kéthetente-hetente jövök az aktuális problémákat megoldani, helyt állni a szülői kéréseknél. Többen ott voltatok a szülői fórumon. Úgy gondolom, hogy ennek nem így kellett volna véget érni, mert nem ezért jött létre. Bízom abban, hogy a helyi konfliktusok minél hamarabb megoldódnak, mert a gyerekek biztonságos légkörét is befolyásolja, hogy egy dolgozó milyen körülmények között tud dolgozni. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Annyival egészíteném ki, hogy az óvodai létszámunk emelkedett, most 20 fő. Öt iskolába menő gyerekünk van, de várhatóan öt fő érkezni is fog. A szülői fórumon elég sokan próbáltak kritizálni. Akkor említettem, hogy május végén volt nálam a Tobak Márta. Elvégzett egy kutatást, illetve óralátogatást. Annyit szeretnék kérni, hogy az erről készült iratból olvasson fel egy részt valaki, mert ez az én szakmai munkámat minősíti. Ezt egy szakértő mondta a munkámról. Felolvasnám. A címe: Szakmai fejlődési tervhez kapcsolódó szaktanácsadói észrevételek. A pedagógiai folyamat szervezését, tervezését, megvalósítását

4 4 tudatosan végzi. Ismeri a szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. Pedagógiai munkáját e szabályozók, dokumentumok alapján tervezi és valósítja meg. Alkalmazkodik csoportjához, az egyes gyermekekhez, együttműködik a kollégájával. Alapos pedagógiai, pszichológiai tudással rendelkezik, ismeri a hatékony gyermek megfigyelési technikákat. Ezek felhasználásával elősegíti a gyermekek érzelmi, értelmi, szociális, erkölcsi fejlődését, és az egészséges életvitel alakítását. Minden gyermekben meglátja az értéket, a fejlődés lehetőségét. Kollégájával együttműködve megvalósítja az egyéni szükségleteket figyelembe vevő fejlesztőprogramokat. Fontosnak tartja a szülőkkel a folyamatos együttműködést. Elfogadja a pedagógiai nézetek sokszínűségét, a pedagógiai módszerek szélesebb körű megismerésére törekszik. Szeretne ezen a téren még fejlődni. Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerését, fejlesztését támogató jogszabályokat és intézményrendszert. Támogatja és figyelembe veszi ezen gyermekek személyiségének fejlődését, egyéni képességeiket, adottságaikat, szociokulturális helyzetüket. Ismeri a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, differenciált bánásmódban részesíti őket. Együttműködése, kapcsolata a kollégáival szoros, intézményi feladatait maximálisan ellátja. A napirendhez kapcsolódó írásos anyag teljes körű. Az előterjesztésben olvastam olyat, hogy a pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. Ez hol kell megtenni? Mozgay Dóra óvodavezető: Nálunk az intézményben, illetve a vezetői irodában, hogy bármikor megtekinthető legyen. Olvastam, hogy az anyaintézménynél problémát jelent a nem megfelelő adminisztrátori létszám. Ez hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében nem megoldható? Mozgay Dóra óvodavezető: Főleg az élelmezésvezetőnek az élelmezési rész eleve nagy adminisztrációs munka. Mindenhol sok az adminisztráció, és nagy részét ő végzi az élelmezésvezetői munkája mellett. Voltak a közfoglalkoztatási programban olyan személyek, akik 3-4 hónapig voltak nálunk, de nehéz olyan személyt találni, aki gyorsan be tud tanulni és minőségi munkát tud végezni. A Bambi, Micimackó és Süni csoportban ezek a maximális létszámok? Mozgay Dóra óvodavezető: 25 fősek a létszámok és 30-ra lehetne felduzzasztani. Általában a kis csoport szokott növekedni, mert a bölcsődéből folyamatosan visszük át a gyerekeket. A bölcsődébe is folyamatosan érkeznek a gyerekek az év folyamán.

5 5 Szakmai napokkal kapcsolatban olvastam pszichológusi előadást, a családi napnál Galagonya bohóc műsorát. Ezekért fizetni kellett? Mozgay Dóra óvodavezető: Nem, ezeket a tavaly elnyert TÁMOP pályázat keretében valósítottuk meg. Nagyon színes nevelési évet tudtunk tavaly biztosítani a gyerekeknek. A vilonyai óvodánál olvastam, hogy februártól még egy fő várható. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Igen, akkor 21 lesz a létszám. Mozgay Dóra óvodavezető: Ezzel az a gond, hogy ez a normatívában nem jelent semmit, mert az október 1-jei létszámra kapjuk meg a normatívát. Most csak 17 főre kapjuk. Szeretném köszönetemet kifejezni minden dolgozónak, akik nem hárítottak akadályt a csőtörés utáni helyreállítási munkálatok elvégzése elé. Hosszadalmas volt, de sikerült megoldani. Reméljük, a későbbiekben ilyen nem fordul elő. A munkatervet elfogadni vagy véleményezni kell, de a használhatósága igazából Titeket érint. A tagóvoda Szülői Munkaközösségének vezetője még mindig Berkesné Kondics Ilona? Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Nem, a Velegi Hajnalka a szülői szervezet elnöke. Haba Péterné és Kovácsné Somogyi Boglárka a tagok. Teljesen külön van az iskolai és az óvodai szülői szervezet. A két tájékoztatóval kapcsolatban több kérdésem nincs. Nektek kérdésetek, javaslatotok, észrevételetek merült fel? Mióta volt a szülői fórum, volt változás a szülőkkel kapcsolatban? Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Aki felszólalt azon a szülői fórumon, és leginkább támadott bennünket, annak az egyiknek nem is járt ide a gyereke soha, a másiknak meg a kisebbik gyereke három éve járt ide utoljára. Akkor mit keresett ott egyáltalán?

6 6 Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Ezt tőlük kell megkérdezni. A többi szülő a támogatását fejezte ki. A szülői fórumra én is szeretnék reagálni. Egyetértek azzal, hogy nem így kellett volna lebonyolódnia, mert nem azt a célt szolgálta, amiért össze lett hívva. Kisebb fórumon meg lehetett volna beszélni azokkal a szülőkkel, akiknek problémája volt. Ha bármilyen információtok lesz, kérem, osszátok meg velünk. Mozgay Dóra óvodavezető: Engem csak az egyik kisfiú apukája keresett meg, ők most szüneteltetik az óvodát. De ez még a fórum előtt történt. Azóta nem kerestek. A tavalyi nevelési évben sem kerestek meg a problémákkal. Ha nincs hozzászólásotok, kérdezlek benneteket; ha a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 119/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: A 2013/2014. nevelési év munkájáról, a 2014/2015. évi tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda vezetőinek tájékoztatóit és a következő döntést hozta: A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint Vilonyai Tagóvoda vezetőjének a 2013/2014. nevelési év munkájáról, a 2014/2015. évi tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvodájának beszámolójával és munkatervével egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

7 7 A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 120/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, Vilonyai tagóvoda munkatervéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda vezetőinek tájékoztatóit, dokumentumait és a következő döntést hozta: 1. A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvoda nyilvános munkatervét tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Mozgay Dóra óvodavezető és Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető 15 óra 20 perckor távoztak. 2.) Javaslat véleménynyilvánításra a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetről Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, levél, tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezeket a körzethatárokat minden évben megküldik felénk. Az érdekelt települési önkormányzatok véleményét kérik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára évek óta így van kialakítva. Ezzel kapcsolatban kérdésetek van-e? Ennek a jelentősége az, hogy az így kijelölt intézmény köteles felvenni a gyermeket. A szülő viheti, ahova akarja. Ha van kapacitás, akkor általában fölveszik a gyereket, ha nincs, akkor nem. Minden iskola szelektál. De a kötelező beiskolázási körzetből köteles felvenni. Ezért van jelentősége, és nem maradhat gyerek ellátás nélkül. Minden egyes tanköteles gyermek részére kell legyen olyan iskola, ami köteles felvenni. Ez Vilonya esetében a peremartoni Rákóczi iskola, alsó tagozat helyben, felső tagozat Peremartonban. Jelen pillanatban a Várpalotai Kistérségi Társulás által működtetett busz viszi a gyerekeket. Ez a szerződés erre a tanévre szól, és valószínűleg nem lesz megújítva,

8 8 mert lejár a kisbusz felhasználási kötöttsége. Komoly pénzeket kell az önkormányzatoknak beletennie ebbe a szállítási feladatba, és nagy valószínűséggel jövő tanévtől ez a busz értékesítésre kerül a társulás által. Kb. 1 millió Ft hiányzik a busz működtetéséhez. Eddig azért nem volt gond, mert pályázaton nyerték a buszt és 5 éven keresztül iskolabuszként kellett működtetni. Ez az 5 év lejár. Vilonya meg Berhida annyiban segített a társulásnak, hogy iskolabuszként csak ez a járat megy. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek ingyen utaznak? Természetesen. Ezzel a busszal Vilonya Peremarton között a társulás szállítja a gyerekeket. Eddig az önkormányzatok, most az iskola fenntartója finanszírozza, a KLIK. De ez nem köti le a busz teljes kapacitását. Nekem Litérre jár a gyermekem, és havi 3 ezer Ft-ot kell fizetnem. Királyszentistvániak nem fizetnek, Királyszentistván a határ. Azért fizetsz, mert átjön Vilonyára a busz. Királyszentistvántól Vilonyáig a különbözetet az érintett szülőknek kell kifizetnie. Királyszentistván a Kelet-Balatoni Kistérséghez tartozik, teljesen más busszal. Ez a Várpalotai Kistérség és a busza. MI lesz, ha nem lesz busz? Akkor a szülők a normál menetrend szerinti járattal küldik a gyerekeket vagy viszik kocsival. Az iskola megveszi az éves bérletet. Azt a szülőnek kell kifizetni, nem? A bejáró tanulók után van támogatás, és a kötelező felvételt biztosító iskola fenntartója köteles róla gondoskodni. Ezt tájékoztatásul mondtam. Körzethatárral kapcsolatban nincs kérdésetek, hozzászólásotok? Ha a határozati javaslatot a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárára vonatkozó tervezetről elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

9 9 121/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól A Képviselő-testület november 26-i ülésén megtárgyalta a véleménynyilvánítás a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Vilonya községben élő tanulók részére kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetével. Határidő: november 30. Felelős: Dr. Cseh Tamás jegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 3.) Tájékoztatás honlap szerkesztési díjra vonatkozó árajánlatról Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Árajánlat, vállalkozási szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A korábbiakban Takács Béla egyéni vállalkozó végezte a honlapon az anyagok közzétételét. eddig bruttó ,- Ft/hó volt a díja. Ezt az árajánlata szerint ,- Ft/hó összegre szeretné felemelni. December 1-jétől lenne ennyi. Erre van a költségvetésben fedezet? Az inflációnak megfelelő ez az emelés? Ennyiért vállalja. Az előző szerződése lejárt. Ez új szerződés lesz. A 2015-ös inflációt érvényesítheti majd 2016-ban az emelésnél. Ha nem kötünk szerződést senkivel, akkor az önkormányzat nem tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségének. Van egy kötelező lista, hogy mi az, amit a honlapon meg kell jelentetni. Ha nincs saját honlap, akkor társulás honlapján. Akkor nekünk mennyi időnk van? Ha ezt nem fogadjuk el.

10 10 Baranyai Balázs alpolgármester: Miért ne fogadnánk el? Azzal lehetne alátámasztani, hogy bekérünk több ajánlatot. A domain névért külön fizet az önkormányzat a MediaCenternek. Belefér a költségvetésbe? Kötelező feladat. A cím fenn van tartva az önkormányzatnak, de nem önálló. Ha az önkormányzat saját domain szerver szolgáltatást venne igénybe, az lenne jelentős összeg. A szerver szolgáltatást most a biztosítja, a lehetőséget a világhálóra kijutni. Ha más cégtől kérünk ajánlatot, ez külön tétel. Annak idején be lett kérve több ajánlat. Arra jutott akkor a testület, hogy ez a legkedvezőbb. Szerintem most is kedvező. Illetve akkor honlapot kellene csináltatni. Honlap készítésre kértünk 2010-ben ajánlatot. Volt egy másik szerződésünk, amiben ingyen vállalta valaki, de hiába küldtünk bármit, nem tett föl semmit. Javasolom, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. A szerződést megkötjük és a pénzügyet kérjük, hogy a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe ezt a tételt. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

11 11 122/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a közérdekű adatok honlapon történő közzétételéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Takács Béla egyéni vállalkozó közérdekű adatok weboldalra való átvezetésére vonatkozó árajánlatát és a következő döntést hozta: 1 Vilonya Község Önkormányzata közérdekű adatainak közzétételével továbbra is Takács Béla egyéni vállalkozót (8194 Vilonya, Papkeszi u. 1.) bízza meg december 01. napjától november 30. napjáig. 2 A vállalkozó árajánlata alapján a közérdekű adatok átvezetésének díja december 01. napjától bruttó ,- Ft, azaz Tizenkilencezer forint/hó. A vállalkozási díj évente aktualizálásra kerül a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével, minden év január 1-jei hatállyal. 3.) A vállalkozóval a feladatok ellátásáról szerződést kell kötni. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 4.) A döntést a évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni. Határidő: december 01. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati kincstár Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

12 12 Mosolyogtam magamban a közterületek tisztántartása fejezetnél. Az a jelentősége, hogyha van ilyen rendeleti előírás, akkor akár a polgárőr, akár a rendőr számon kérheti. Ahogy olvashattátok az előterjesztésben, a évi Ht január 1-jén lépett hatályba, és a évi törvényt hatályon kívül helyezte. Ezért is kell a rendeletet felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Az általános indokolás és a hatásvizsgálat tartalmazza az ezzel összefüggő dolgokat. Tényleg jó lenne ilyen rendeletet hozni, hogy számon kérhető legyen azon, akit illegális hulladéklerakáson érnek. A rendelet I. fejezete kötelező, hogyan viszik el a hulladékot. A II. rész, hogy a közterületet hogyan lehet használni, kinek milyen kötelezettségei vannak, nem egy kötelező szabályozás. De muszáj, mert közterületre vonatkozó szabályokat magasabb szintű jogszabályok nem tartalmaznak, csak szabálysértési tényállást. Környezetszennyezési cím alatt egy szabálysértési tényállás van. Visszahivatkozik arra, hogy aki a környezetvédelmi előírásokat nem tartja be, az követi el a szabálysértést. Igazából akkor lehet intézkedni, mert egy jogszabályi rendelkezést nem tart be valaki. A hulladékgazdálkodás rendje, módja úgy gondolom egyértelmű. A közterület tisztántartása részt én nem tudnám semmilyen ötlettel kiegészíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban merült fel bennünk pár kérdés. Jelenleg a Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérvárról a szolgáltatónk. Egy szerződés-tervezetet küldtek nekünk, ami egyelőre még nem került aláírásra, mert abban vannak olyan kitételek, amit mi megváltoztatnánk. Pár mondatban összefoglalva: Amikor a Vertikál Zrt. volt a szolgáltató, akkor ők 30 % kedvezményt biztosítottak a hulladékszállítási díjból az egyedül élőknek. Ilyen náluk nincs. Talán el lehetne érni, hogy az egyedül élő ingatlantulajdonosok 80 l-es kukát használhassanak. De ennek több feltétele is van. Azt kellene elérni, hogy ezt megengedje bevezetni a Depónia Kft. Feltételrendszerhez kötött, hogy ezt ki alkalmazhatja. Viszont a szerződés-tervezetben nincs 80 l-es edényzetre díjszabástétel. Azt írták, hogy ők azokat a díjakat tüntették fel, amelyek alkalmazásban voltak a rezsicsökkentésre vonatkozó időszak tekintetében. Mivel már nem az önkormányzat és nem a közszolgáltató határozza meg a díjakat, így nem képezhető. Az a probléma, hogy azoknak a rendeleteknek az előírásait köteles alkalmazni, amik áprilisában voltak hatályban.

13 13 A rendeletben 30 % kedvezmény szerepelt, de nem volt meghatározva kisebb kuka. Egyik szolgáltató sem ad már 30 % kedvezményt. A rezsicsökkentés előtti állapotnak megfelelően szállítanak. Ami májusban volt az önkormányzat rendeletében, aszerint végzik most is a szolgáltatást. Nem volt benne se 60, se 80 l-es kuka, csak 30 %-os díjkedvezmény. Az meg már nincs. Egyeztetni lehet a szolgáltatóval, mert ő kötve van ahhoz, hogy kötött egy közbeszerzési szerződést ezzel a hulladékgazdálkodási társulással, aminek a mellékletét képezték településenként azok a szolgáltatások, amiket neki nyújtani kell az akkor érvényes rendelet szerint. Elvileg jövőre már nem kérdés a díj, mert központi megállapítás lesz. Januárban szoktak kijönni az önkormányzatokhoz? Régen, amikor még az önkormányzat állapította meg a díjat. Az sincs kizárva, hogy akár duplájára nő a szemétszállítás díja. Akkor hogy lehet velük tárgyalni ilyen kérdésekről? El kell menni hozzájuk? Lehet en írni nekik. Az lenne talán a legjobb, ha meghívnánk őket ide. Az én kérdésem az lenne, hogy amennyiben a miniszter állapítja meg január 1-jétől a díjat, és ha megállapít 80 l-es edényzetre díjat, akkor elszállítják-e az önkormányzat igazolása alapján a 80 l-es edényzetet? Az is kérdés, hogy az autójuk alkalmas-e 80 l-es edényzet ürítésére. Biztos, hogy el tudják vinni. De lehet, hogy a 120 l-es díját fizetik. Baranyai Balázs alpolgármester: Ha valaki 80 l után fizet, de 120 l-es kukát rak ki, az kiderül?

14 14 Persze. Az a cél, hogy 80 l-es kukát szállítson el az egyedül élőktől. Azért egyszerű január 1-jétől, mert a miniszter állapítja meg a díjakat. Mintha azt hallottam volna, hogy közepéig nem. Egy szolgáltatóra vonatkozóan fogja meghatározni az árakat, és teljesen mindegy, hogy addig a falvak mennyit mondtak, egységesíteni fogja. A szolgáltatónál lesz egységes tarifa. Azt nem szeretném, hogy a 80 l-es edényzet használata ne szerepeljen. Ha aláírjuk a szerződést úgy, hogy nálunk csak 120 l-es edényzet van, utána nem mondják-e, hogy itt csak 120 l-es lesz. Ha a Depónia Kft. egy központilag meghatározott ár alapján hajlandó lesz elszállítani a 80 l-es kukát, akkor nincs probléma. A rendeletbe ami akkor lép hatályba, ha a megyei önkormányzat és a környezetvédelmi felügyelőség véleményezi beleírtam a 80 l-es kukát. Az ben írt válaszuk nem egyértelmű. Abban igaza van, hogy díjtételt se az önkormányzat, se a szolgáltató nem állapíthat meg, mert nem árhatóság. Azt kellene mondani, hogy a 80 l-es űrmértékű edényzet használata akkor lép hatályba, ha a miniszter állapítja meg a díjakat. Szerintem egyelőre maradjon így a tervezetben közepéig várható a miniszteri ármegállapítás? Én úgy tudtam, hogy január 1-től. Még karácsony meg újév között is sok rendelet jön ki.

15 15 Szerintem jóval magasabb lesz az ár, mint az eddigi. A szolgáltatók rágják a kormány fülét, hogy csődbe mennek. Ha rezsicsökkentést akarnak, nem lehet drágább. A törvény úgy oldotta meg; nem baj, ha csődbe megy a szolgáltató, mert ha nem szállítja el a hulladékot, jön a katasztrófavédelem, bérli ugyanazokat a gépeket, és ő szállítja el. A számlát nyilván benyújtja a felszámolónak. Akkor hagyjuk benne. Amikor megjön a rendelet a központi díjról, akkor kell a Depóniával megbeszélni, hogy innentől az önkormányzat igazolása alapján az arányos díj a 80 l-es edényzet után mennyi. Egy követelményrendszert a Depóniával ki kell dolgozni, nehogy csőstül jöjjenek, hogy jogosult vagyok kedvezményre. Úgy működött, hogy a hivatal adott ki igazolást arról, hogy valaki egyedül él a háztartásban. Nem bemondásra, hanem kell vinni az igazolást. Tudom, hogy akik szelektíven gyűjtik, azoknak nincs annyi szemetük. Csak akkor annyi kukát kell kiraknia, ahányféle hulladékot gyűjt. Azt írta a Depónia, hogy bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, innentől fogva megszünteti a hulladékgyűjtő szigeteket. Mondtuk, hogy nem szeretnénk, ha felszámolnák, mert jól be lett vezetve. Erre azt válaszolták, hogy a hozzájárulásunk nélkül nem szüntetik meg a szigeteket, de a fenntartásuk jelentős többletköltséget jelent. Hogy mi a többletköltség, nem tudom, mert mikor idejártak, elmondták, hogy nekik a szelektív hulladékgyűjtésből plusz bevételük van. Kiadás talán az edényzet kéthetenkénti ürítése Először még volt kiadás, míg megcsinálták a szigeteket. Most a pályázatokon sorban milliárdokat nyernek ezek a cégek a szelektív kukákra. Kihelyezik háztartásokhoz őket.

16 16 Minden szolgáltató arra törekszik, hogy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és házhoz menő lomtalanítást tudjon alkalmazni. Azt írja ő is, hogy a kötelező bevezetés 2015-től várható. Én ilyet se találtam sehol, mert a hulladéktörvény is azt mondja, hogy törekedni kell arra, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtést meg tudja valósítani, de sehol nincs leírva, hogy ez kötelező. Ez mit jelent? Hogy lesz egy sárga kuka, egy kék kuka, egy barna kuka. Azt mondhatja, hogy hétfőn viszi a műanyagot, szerdán a papírt, pénteken meg a vegyes hulladékot. A vége az lesz, hogy minden kukát leellenőriznek, ha más is van benne, otthagyja. Ausztriában például úgy működik, hogy olyan autó van, hogy a trepnin van egy mérleg, számítógép van a fülkében, A gép kiírja, hogy erről az ügyfélkódról ma elvitt ennyi műanyag hulladékot. Így megy a számlázás. Itt mi még nem tartunk, mert ezek az autók többféle edényzet szállítására alkalmasak, de digitális mérésre nem és számítógépes nyilvántartás sincs bennük. Drágább a szelektív gyűjtés, mert a vegyes hulladékból egy kukát elvisz egyszer egy héten, a szelektív gyűjtésnél meg háromszor kell kijönni. Meg kell várni, hogy mit jelent a többletköltség, ha maradnak ezek a hulladékszigetek. Ha lesz egy kialakult házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valószínűleg senki nem fogja igénybe venni a hulladékgyűjtő szigeteket. Van olyan UNIO-s irányelv, hogy adott idő után csak szelektíven gyűjthető a hulladék. Addig a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy ez megvalósuljon. Az új hulladékgazdálkodási törvény azért készült, hogy megfeleljen ennek az irányelvnek. A házhoz menő lomtalanítás sem kötelező, de ők ezt preferálják. Szerintem ez a fajta lomtalanítási megoldás kényelmesebb. Ha az embernél összegyűlik bizonyos mennyiségű lom, felhívja őket, megbeszélnek egy időpontot, kimennek házhoz. Egy kényelmetlenség van; 3-4 órás intervallumot tud megadni, pontosabbat nem.

17 17 Veszprémben régóta így van. Ha korábban kirakod a lomot, őrizni kéne. Elektronikai hulladékot csak kézből kézbe lehet átadni. Mert veszélyes hulladékot nem lehet kirakni. Szerintem ezt az emberek többsége nem tudja. Ami kiment lakossági tájékozató, azon rajta van, hogy milyen telefonszámot lehet hívni, mit lehet lomba beletenni. Egyszer volt elektronikai hulladékgyűjtés szervezve a kultúrház udvarában. Jól meg volt szervezve. A polgárőrök átvették, délután jöttek, fölpakoltak, elvitték. El lehet terjeszteni a településen, hogy aki árul elektronikai terméket, az új vásárlásakor köteles a régit visszavenni. A rendelet maradhat ebben a formában? Szerintem igen, mert nem véglegesítjük még úgysem. Észrevételek még lehetnek. Baranyai Balázs alpolgármester: Le kell tisztázni a 80 l-es edényzet használatát. Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározásával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 123/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadásra alkalmasnak tartja.

18 18 2.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 18. (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a környezetvédelmi igazgatási szerv részére véleményezésre, valamint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell küldeni. Határidő: december 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5/a.) Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékról. /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz három település szeretne csatlakozni. A véleményünket, illetve erről a határozatunkat kéri a társulás. A három település: Ócsa város, Taksony nagyközség és Délegyháza község. Ezen a három települése a Vertikál Nonprofit Zrt. végzi a hulladékszolgáltatási feladatokat. Kettő település tekintetében nincs gond a csatlakozással. Megvannak a feltételei, hogy milyen módon lehet a hulladékgazdálkodási társuláshoz csatlakozni. Minimum hat hónappal előbb jelezni kell a társulás felé a csatlakozási szándékot. Ezt Délegyháza község sajnos nem időben tette meg, ezért a január 1-jével történő csatlakozási szándékát nem tudja a társulás elfogadni. Lehetett olvasni az előterjesztésben, hogy ilyenkor megfizettetik a csatlakozni kívánó településekkel azokat az összegeket, amit a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bővítése során felmerültek. Mivel a belépő két település más hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, ettől a társulás eltekint. Most nem követel ezektől az önkormányzatoktól a társulás pénzt. Ez a csatlakozás részünkre semmi pluszt nem jelent, sem a szolgáltatásban, sem a területi lefedésben. Jogszabályi előírás miatt az ő csatlakozásukhoz viszont kell. Egy napon múlott Délegyháza csatlakozása, mert július 2-án döntöttek.

19 19 Ha nincs hozzászólásotok, azt javasolnám, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 124/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: Ócsa város, Taksony nagyközség és Délegyháza község Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselőtestület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását. 2./ Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Délegyháza Község Önkormányzatának január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselőtestülete pedig erről július 2-án döntött. Határidő: december 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5/b.) Tájékoztatás a Litér, Királyszentistván, Sóly és Vilonya szennyvízelvezetési agglomeráció KEOP /11 pályázati lehetőségről szóló 112/2014.(X.27.) Kt. határozat módosítása iránti kérelemről /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

20 20 Kellene beszélnünk Litér ismételt felhívásáról. Elfogadható a Litér által küldött határozati javaslat? Én azt javasolnám, hogy halassza el a döntéshozatalt a Képviselő-testület. Kérjen indokolást Litér Község Önkormányzatától, hogy miért nem fogadható el a vilonyai határozat. Mi is volt ez? Több százmilliós szennyvíz derogációs kötelezettség van ebben az agglomerációban, és erre UNIO-s pályázatot írnak ki. Ez két szakaszos pályázat. Az előkészítési projekt 100 %-ban államilag támogatott, és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. van megbízva ennek a projektnek a levezénylésével, illetve ő a pályázó. Tehát a Programiroda pályázza meg azt a pénzt, ami a kivitelezésig felmerülő költségeket fedezi. Beleértve a menedzsment díjakat, a közbeszerzési költségeket, a pályázat megírását, tehát minden olyan költséget, ami megalapozza azt, hogy egy kivitelezésre irányuló tendert meg tud indítani az önkormányzat. Ennek a költsége nem terheli az önkormányzatokat. A probléma, hogy ezt a pályázatot akkor tudja benyújtani a Programiroda, hogyha valamennyi érintett önkormányzat aláírja ezt az együttműködési nyilatkozatot. Mert önmaga nevében nem léphet fel pályázóként, hanem az önkormányzatok megbízásából vezényli le ezt a pályázati eljárást. Ennek az együttműködési megállapodásnak van egy olyan pontja, hogy ennek aláírásával vállalja az önkormányzat, hogy amennyiben a kivitelezésre irányuló pályázatot kiírják, akkor arra a pályázatot benyújtja. A pályázat feltételei jelen pillanatban nem ismertek. A múltkor tájékoztatásul mondtam, hogy a korábbinál 15 % önerő kellett, és szóban azt a tájékoztatást adták, hogy továbbra is UNIO-s forrásból 85 %-ban támogatható, a magyar költségvetés hozzátesz még 6-8 %-ot. Így 7-9 % maradna önerőnek. De ez szóban hangzott el, semmilyen alátámasztó dokumentum erre nincs. Amit megküldtek pályázati kiírást, az előző programozási ciklusra szólt. Most még nem írtak ki újat. Ezért én azt gondolom, hogy innen jön az a 15 % önerő, ami a levélben szerepel. Hogy mennyi lesz az önerő szükséglet, azt nem tudjuk. Az önerő forrása lehetne elvileg a 7 Ft/m3 vagyonkezelői díj, amit a Bakonykarszt fizet. De egyelőre nem fizet semmit. Törvény szerint fel kell értékeltetni azt a vagyont, amit átadott az önkormányzatnak. Ez a vagyonértékelés árajánlat alapján a Bakonykarszt szintjén millió Ft. Az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a Bakonykarszt egyben megcsináltatja a vagyonértékelést, és nem az önkormányzatok egyenként próbálják felértékeltetni. Viszont ennek a fedezete az önkormányzatoknak fizetendő díj. Ebből a levélből úgy tűnik, hogy a határozat Litér szerint nem felel meg, ő mondja, hogy ellentétes az együttműködési megállapodásnak ezzel a pontjával. Mi ezzel a kiegészítéssel küldtük vissza Berhidáról ennek a Nonprofit Kft-nek a szerződést. Nem reagáltak rá, hogy nem fogadják el.

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 09-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült Pálmajor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Ignácz József

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3200/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. december 11. napján 15.00 órakor, az Ászári Közösségi Házban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/79-11/201. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben