JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Hujber Ferenc Kardos Sándor polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ülésünkön Képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, Mozgay Dórát, a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjét és Devecsery Ildikó Anikót a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvodájának vezetőjét. Kardos Sándor képviselő-társunk jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2 2 Az aktuális ügyeken belül kellene beszélnünk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bővítéséről és Litér Község Önkormányzata által küldött levélről, amiben a KEOP pályázattal kapcsolatos határozatunk módosítását kérik. Amennyiben nincs, és a kigészítésekkel együtt a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjével, azok tartalmával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 118/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadó: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető 2.) Javaslat véleménynyilvánításra a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetről Előadó: Fésüs Sándor polgármester. 3.) Tájékoztatás honlap szerkesztési díjra vonatkozó árajánlatról Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékról.

3 3 b.) Tájékoztatás a Litér, Királyszentistván, Sóly és Vilonya szennyvízelvezetési agglomeráció KEOP /11 pályázati lehetőségről szóló 112/2014.(X.27.) Kt. határozat módosítása iránti kérelemről NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadó: Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető /Előterjesztés, tájékoztató, munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Dórát és Ildikót kérdezem, hogy az írásban kiküldött anyagot szeretnétek-e kiegészíteni vagy hozzászólás van-e részetekről? Mozgay Dóra óvodavezető: Kiegészíteni az anyagot nem szeretném. Ez egy három intézményegységből álló intézmény, a székhelyén van egy óvoda és egy különálló bölcsődei egység, itt Vilonyán pedig egy tagóvoda. Én próbálom a három egység intézményvezetői feladatait elvégezni. Úgy gondolom, hogy a vilonyai tagóvodában a napi gondokat, feladatokat a tagóvoda vezetőnek kell elvégezni, illetve el is végzi. Napi kapcsolatban vagyunk en, telefonon, illetve kéthetente-hetente jövök az aktuális problémákat megoldani, helyt állni a szülői kéréseknél. Többen ott voltatok a szülői fórumon. Úgy gondolom, hogy ennek nem így kellett volna véget érni, mert nem ezért jött létre. Bízom abban, hogy a helyi konfliktusok minél hamarabb megoldódnak, mert a gyerekek biztonságos légkörét is befolyásolja, hogy egy dolgozó milyen körülmények között tud dolgozni. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Annyival egészíteném ki, hogy az óvodai létszámunk emelkedett, most 20 fő. Öt iskolába menő gyerekünk van, de várhatóan öt fő érkezni is fog. A szülői fórumon elég sokan próbáltak kritizálni. Akkor említettem, hogy május végén volt nálam a Tobak Márta. Elvégzett egy kutatást, illetve óralátogatást. Annyit szeretnék kérni, hogy az erről készült iratból olvasson fel egy részt valaki, mert ez az én szakmai munkámat minősíti. Ezt egy szakértő mondta a munkámról. Felolvasnám. A címe: Szakmai fejlődési tervhez kapcsolódó szaktanácsadói észrevételek. A pedagógiai folyamat szervezését, tervezését, megvalósítását

4 4 tudatosan végzi. Ismeri a szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. Pedagógiai munkáját e szabályozók, dokumentumok alapján tervezi és valósítja meg. Alkalmazkodik csoportjához, az egyes gyermekekhez, együttműködik a kollégájával. Alapos pedagógiai, pszichológiai tudással rendelkezik, ismeri a hatékony gyermek megfigyelési technikákat. Ezek felhasználásával elősegíti a gyermekek érzelmi, értelmi, szociális, erkölcsi fejlődését, és az egészséges életvitel alakítását. Minden gyermekben meglátja az értéket, a fejlődés lehetőségét. Kollégájával együttműködve megvalósítja az egyéni szükségleteket figyelembe vevő fejlesztőprogramokat. Fontosnak tartja a szülőkkel a folyamatos együttműködést. Elfogadja a pedagógiai nézetek sokszínűségét, a pedagógiai módszerek szélesebb körű megismerésére törekszik. Szeretne ezen a téren még fejlődni. Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerését, fejlesztését támogató jogszabályokat és intézményrendszert. Támogatja és figyelembe veszi ezen gyermekek személyiségének fejlődését, egyéni képességeiket, adottságaikat, szociokulturális helyzetüket. Ismeri a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, differenciált bánásmódban részesíti őket. Együttműködése, kapcsolata a kollégáival szoros, intézményi feladatait maximálisan ellátja. A napirendhez kapcsolódó írásos anyag teljes körű. Az előterjesztésben olvastam olyat, hogy a pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. Ez hol kell megtenni? Mozgay Dóra óvodavezető: Nálunk az intézményben, illetve a vezetői irodában, hogy bármikor megtekinthető legyen. Olvastam, hogy az anyaintézménynél problémát jelent a nem megfelelő adminisztrátori létszám. Ez hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében nem megoldható? Mozgay Dóra óvodavezető: Főleg az élelmezésvezetőnek az élelmezési rész eleve nagy adminisztrációs munka. Mindenhol sok az adminisztráció, és nagy részét ő végzi az élelmezésvezetői munkája mellett. Voltak a közfoglalkoztatási programban olyan személyek, akik 3-4 hónapig voltak nálunk, de nehéz olyan személyt találni, aki gyorsan be tud tanulni és minőségi munkát tud végezni. A Bambi, Micimackó és Süni csoportban ezek a maximális létszámok? Mozgay Dóra óvodavezető: 25 fősek a létszámok és 30-ra lehetne felduzzasztani. Általában a kis csoport szokott növekedni, mert a bölcsődéből folyamatosan visszük át a gyerekeket. A bölcsődébe is folyamatosan érkeznek a gyerekek az év folyamán.

5 5 Szakmai napokkal kapcsolatban olvastam pszichológusi előadást, a családi napnál Galagonya bohóc műsorát. Ezekért fizetni kellett? Mozgay Dóra óvodavezető: Nem, ezeket a tavaly elnyert TÁMOP pályázat keretében valósítottuk meg. Nagyon színes nevelési évet tudtunk tavaly biztosítani a gyerekeknek. A vilonyai óvodánál olvastam, hogy februártól még egy fő várható. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Igen, akkor 21 lesz a létszám. Mozgay Dóra óvodavezető: Ezzel az a gond, hogy ez a normatívában nem jelent semmit, mert az október 1-jei létszámra kapjuk meg a normatívát. Most csak 17 főre kapjuk. Szeretném köszönetemet kifejezni minden dolgozónak, akik nem hárítottak akadályt a csőtörés utáni helyreállítási munkálatok elvégzése elé. Hosszadalmas volt, de sikerült megoldani. Reméljük, a későbbiekben ilyen nem fordul elő. A munkatervet elfogadni vagy véleményezni kell, de a használhatósága igazából Titeket érint. A tagóvoda Szülői Munkaközösségének vezetője még mindig Berkesné Kondics Ilona? Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Nem, a Velegi Hajnalka a szülői szervezet elnöke. Haba Péterné és Kovácsné Somogyi Boglárka a tagok. Teljesen külön van az iskolai és az óvodai szülői szervezet. A két tájékoztatóval kapcsolatban több kérdésem nincs. Nektek kérdésetek, javaslatotok, észrevételetek merült fel? Mióta volt a szülői fórum, volt változás a szülőkkel kapcsolatban? Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Aki felszólalt azon a szülői fórumon, és leginkább támadott bennünket, annak az egyiknek nem is járt ide a gyereke soha, a másiknak meg a kisebbik gyereke három éve járt ide utoljára. Akkor mit keresett ott egyáltalán?

6 6 Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Ezt tőlük kell megkérdezni. A többi szülő a támogatását fejezte ki. A szülői fórumra én is szeretnék reagálni. Egyetértek azzal, hogy nem így kellett volna lebonyolódnia, mert nem azt a célt szolgálta, amiért össze lett hívva. Kisebb fórumon meg lehetett volna beszélni azokkal a szülőkkel, akiknek problémája volt. Ha bármilyen információtok lesz, kérem, osszátok meg velünk. Mozgay Dóra óvodavezető: Engem csak az egyik kisfiú apukája keresett meg, ők most szüneteltetik az óvodát. De ez még a fórum előtt történt. Azóta nem kerestek. A tavalyi nevelési évben sem kerestek meg a problémákkal. Ha nincs hozzászólásotok, kérdezlek benneteket; ha a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 119/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: A 2013/2014. nevelési év munkájáról, a 2014/2015. évi tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda vezetőinek tájékoztatóit és a következő döntést hozta: A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint Vilonyai Tagóvoda vezetőjének a 2013/2014. nevelési év munkájáról, a 2014/2015. évi tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvodájának beszámolójával és munkatervével egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

7 7 A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 120/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, Vilonyai tagóvoda munkatervéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda vezetőinek tájékoztatóit, dokumentumait és a következő döntést hozta: 1. A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvoda nyilvános munkatervét tudomásul veszi. Határidő: folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra óvodavezető Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető Mozgay Dóra óvodavezető és Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető 15 óra 20 perckor távoztak. 2.) Javaslat véleménynyilvánításra a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetről Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, levél, tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezeket a körzethatárokat minden évben megküldik felénk. Az érdekelt települési önkormányzatok véleményét kérik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára évek óta így van kialakítva. Ezzel kapcsolatban kérdésetek van-e? Ennek a jelentősége az, hogy az így kijelölt intézmény köteles felvenni a gyermeket. A szülő viheti, ahova akarja. Ha van kapacitás, akkor általában fölveszik a gyereket, ha nincs, akkor nem. Minden iskola szelektál. De a kötelező beiskolázási körzetből köteles felvenni. Ezért van jelentősége, és nem maradhat gyerek ellátás nélkül. Minden egyes tanköteles gyermek részére kell legyen olyan iskola, ami köteles felvenni. Ez Vilonya esetében a peremartoni Rákóczi iskola, alsó tagozat helyben, felső tagozat Peremartonban. Jelen pillanatban a Várpalotai Kistérségi Társulás által működtetett busz viszi a gyerekeket. Ez a szerződés erre a tanévre szól, és valószínűleg nem lesz megújítva,

8 8 mert lejár a kisbusz felhasználási kötöttsége. Komoly pénzeket kell az önkormányzatoknak beletennie ebbe a szállítási feladatba, és nagy valószínűséggel jövő tanévtől ez a busz értékesítésre kerül a társulás által. Kb. 1 millió Ft hiányzik a busz működtetéséhez. Eddig azért nem volt gond, mert pályázaton nyerték a buszt és 5 éven keresztül iskolabuszként kellett működtetni. Ez az 5 év lejár. Vilonya meg Berhida annyiban segített a társulásnak, hogy iskolabuszként csak ez a járat megy. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek ingyen utaznak? Természetesen. Ezzel a busszal Vilonya Peremarton között a társulás szállítja a gyerekeket. Eddig az önkormányzatok, most az iskola fenntartója finanszírozza, a KLIK. De ez nem köti le a busz teljes kapacitását. Nekem Litérre jár a gyermekem, és havi 3 ezer Ft-ot kell fizetnem. Királyszentistvániak nem fizetnek, Királyszentistván a határ. Azért fizetsz, mert átjön Vilonyára a busz. Királyszentistvántól Vilonyáig a különbözetet az érintett szülőknek kell kifizetnie. Királyszentistván a Kelet-Balatoni Kistérséghez tartozik, teljesen más busszal. Ez a Várpalotai Kistérség és a busza. MI lesz, ha nem lesz busz? Akkor a szülők a normál menetrend szerinti járattal küldik a gyerekeket vagy viszik kocsival. Az iskola megveszi az éves bérletet. Azt a szülőnek kell kifizetni, nem? A bejáró tanulók után van támogatás, és a kötelező felvételt biztosító iskola fenntartója köteles róla gondoskodni. Ezt tájékoztatásul mondtam. Körzethatárral kapcsolatban nincs kérdésetek, hozzászólásotok? Ha a határozati javaslatot a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárára vonatkozó tervezetről elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

9 9 121/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól A Képviselő-testület november 26-i ülésén megtárgyalta a véleménynyilvánítás a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Vilonya községben élő tanulók részére kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetével. Határidő: november 30. Felelős: Dr. Cseh Tamás jegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 3.) Tájékoztatás honlap szerkesztési díjra vonatkozó árajánlatról Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Árajánlat, vállalkozási szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A korábbiakban Takács Béla egyéni vállalkozó végezte a honlapon az anyagok közzétételét. eddig bruttó ,- Ft/hó volt a díja. Ezt az árajánlata szerint ,- Ft/hó összegre szeretné felemelni. December 1-jétől lenne ennyi. Erre van a költségvetésben fedezet? Az inflációnak megfelelő ez az emelés? Ennyiért vállalja. Az előző szerződése lejárt. Ez új szerződés lesz. A 2015-ös inflációt érvényesítheti majd 2016-ban az emelésnél. Ha nem kötünk szerződést senkivel, akkor az önkormányzat nem tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségének. Van egy kötelező lista, hogy mi az, amit a honlapon meg kell jelentetni. Ha nincs saját honlap, akkor társulás honlapján. Akkor nekünk mennyi időnk van? Ha ezt nem fogadjuk el.

10 10 Baranyai Balázs alpolgármester: Miért ne fogadnánk el? Azzal lehetne alátámasztani, hogy bekérünk több ajánlatot. A domain névért külön fizet az önkormányzat a MediaCenternek. Belefér a költségvetésbe? Kötelező feladat. A cím fenn van tartva az önkormányzatnak, de nem önálló. Ha az önkormányzat saját domain szerver szolgáltatást venne igénybe, az lenne jelentős összeg. A szerver szolgáltatást most a biztosítja, a lehetőséget a világhálóra kijutni. Ha más cégtől kérünk ajánlatot, ez külön tétel. Annak idején be lett kérve több ajánlat. Arra jutott akkor a testület, hogy ez a legkedvezőbb. Szerintem most is kedvező. Illetve akkor honlapot kellene csináltatni. Honlap készítésre kértünk 2010-ben ajánlatot. Volt egy másik szerződésünk, amiben ingyen vállalta valaki, de hiába küldtünk bármit, nem tett föl semmit. Javasolom, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. A szerződést megkötjük és a pénzügyet kérjük, hogy a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe ezt a tételt. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

11 11 122/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a közérdekű adatok honlapon történő közzétételéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Takács Béla egyéni vállalkozó közérdekű adatok weboldalra való átvezetésére vonatkozó árajánlatát és a következő döntést hozta: 1 Vilonya Község Önkormányzata közérdekű adatainak közzétételével továbbra is Takács Béla egyéni vállalkozót (8194 Vilonya, Papkeszi u. 1.) bízza meg december 01. napjától november 30. napjáig. 2 A vállalkozó árajánlata alapján a közérdekű adatok átvezetésének díja december 01. napjától bruttó ,- Ft, azaz Tizenkilencezer forint/hó. A vállalkozási díj évente aktualizálásra kerül a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével, minden év január 1-jei hatállyal. 3.) A vállalkozóval a feladatok ellátásáról szerződést kell kötni. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 4.) A döntést a évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni. Határidő: december 01. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati kincstár Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

12 12 Mosolyogtam magamban a közterületek tisztántartása fejezetnél. Az a jelentősége, hogyha van ilyen rendeleti előírás, akkor akár a polgárőr, akár a rendőr számon kérheti. Ahogy olvashattátok az előterjesztésben, a évi Ht január 1-jén lépett hatályba, és a évi törvényt hatályon kívül helyezte. Ezért is kell a rendeletet felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Az általános indokolás és a hatásvizsgálat tartalmazza az ezzel összefüggő dolgokat. Tényleg jó lenne ilyen rendeletet hozni, hogy számon kérhető legyen azon, akit illegális hulladéklerakáson érnek. A rendelet I. fejezete kötelező, hogyan viszik el a hulladékot. A II. rész, hogy a közterületet hogyan lehet használni, kinek milyen kötelezettségei vannak, nem egy kötelező szabályozás. De muszáj, mert közterületre vonatkozó szabályokat magasabb szintű jogszabályok nem tartalmaznak, csak szabálysértési tényállást. Környezetszennyezési cím alatt egy szabálysértési tényállás van. Visszahivatkozik arra, hogy aki a környezetvédelmi előírásokat nem tartja be, az követi el a szabálysértést. Igazából akkor lehet intézkedni, mert egy jogszabályi rendelkezést nem tart be valaki. A hulladékgazdálkodás rendje, módja úgy gondolom egyértelmű. A közterület tisztántartása részt én nem tudnám semmilyen ötlettel kiegészíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban merült fel bennünk pár kérdés. Jelenleg a Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérvárról a szolgáltatónk. Egy szerződés-tervezetet küldtek nekünk, ami egyelőre még nem került aláírásra, mert abban vannak olyan kitételek, amit mi megváltoztatnánk. Pár mondatban összefoglalva: Amikor a Vertikál Zrt. volt a szolgáltató, akkor ők 30 % kedvezményt biztosítottak a hulladékszállítási díjból az egyedül élőknek. Ilyen náluk nincs. Talán el lehetne érni, hogy az egyedül élő ingatlantulajdonosok 80 l-es kukát használhassanak. De ennek több feltétele is van. Azt kellene elérni, hogy ezt megengedje bevezetni a Depónia Kft. Feltételrendszerhez kötött, hogy ezt ki alkalmazhatja. Viszont a szerződés-tervezetben nincs 80 l-es edényzetre díjszabástétel. Azt írták, hogy ők azokat a díjakat tüntették fel, amelyek alkalmazásban voltak a rezsicsökkentésre vonatkozó időszak tekintetében. Mivel már nem az önkormányzat és nem a közszolgáltató határozza meg a díjakat, így nem képezhető. Az a probléma, hogy azoknak a rendeleteknek az előírásait köteles alkalmazni, amik áprilisában voltak hatályban.

13 13 A rendeletben 30 % kedvezmény szerepelt, de nem volt meghatározva kisebb kuka. Egyik szolgáltató sem ad már 30 % kedvezményt. A rezsicsökkentés előtti állapotnak megfelelően szállítanak. Ami májusban volt az önkormányzat rendeletében, aszerint végzik most is a szolgáltatást. Nem volt benne se 60, se 80 l-es kuka, csak 30 %-os díjkedvezmény. Az meg már nincs. Egyeztetni lehet a szolgáltatóval, mert ő kötve van ahhoz, hogy kötött egy közbeszerzési szerződést ezzel a hulladékgazdálkodási társulással, aminek a mellékletét képezték településenként azok a szolgáltatások, amiket neki nyújtani kell az akkor érvényes rendelet szerint. Elvileg jövőre már nem kérdés a díj, mert központi megállapítás lesz. Januárban szoktak kijönni az önkormányzatokhoz? Régen, amikor még az önkormányzat állapította meg a díjat. Az sincs kizárva, hogy akár duplájára nő a szemétszállítás díja. Akkor hogy lehet velük tárgyalni ilyen kérdésekről? El kell menni hozzájuk? Lehet en írni nekik. Az lenne talán a legjobb, ha meghívnánk őket ide. Az én kérdésem az lenne, hogy amennyiben a miniszter állapítja meg január 1-jétől a díjat, és ha megállapít 80 l-es edényzetre díjat, akkor elszállítják-e az önkormányzat igazolása alapján a 80 l-es edényzetet? Az is kérdés, hogy az autójuk alkalmas-e 80 l-es edényzet ürítésére. Biztos, hogy el tudják vinni. De lehet, hogy a 120 l-es díját fizetik. Baranyai Balázs alpolgármester: Ha valaki 80 l után fizet, de 120 l-es kukát rak ki, az kiderül?

14 14 Persze. Az a cél, hogy 80 l-es kukát szállítson el az egyedül élőktől. Azért egyszerű január 1-jétől, mert a miniszter állapítja meg a díjakat. Mintha azt hallottam volna, hogy közepéig nem. Egy szolgáltatóra vonatkozóan fogja meghatározni az árakat, és teljesen mindegy, hogy addig a falvak mennyit mondtak, egységesíteni fogja. A szolgáltatónál lesz egységes tarifa. Azt nem szeretném, hogy a 80 l-es edényzet használata ne szerepeljen. Ha aláírjuk a szerződést úgy, hogy nálunk csak 120 l-es edényzet van, utána nem mondják-e, hogy itt csak 120 l-es lesz. Ha a Depónia Kft. egy központilag meghatározott ár alapján hajlandó lesz elszállítani a 80 l-es kukát, akkor nincs probléma. A rendeletbe ami akkor lép hatályba, ha a megyei önkormányzat és a környezetvédelmi felügyelőség véleményezi beleírtam a 80 l-es kukát. Az ben írt válaszuk nem egyértelmű. Abban igaza van, hogy díjtételt se az önkormányzat, se a szolgáltató nem állapíthat meg, mert nem árhatóság. Azt kellene mondani, hogy a 80 l-es űrmértékű edényzet használata akkor lép hatályba, ha a miniszter állapítja meg a díjakat. Szerintem egyelőre maradjon így a tervezetben közepéig várható a miniszteri ármegállapítás? Én úgy tudtam, hogy január 1-től. Még karácsony meg újév között is sok rendelet jön ki.

15 15 Szerintem jóval magasabb lesz az ár, mint az eddigi. A szolgáltatók rágják a kormány fülét, hogy csődbe mennek. Ha rezsicsökkentést akarnak, nem lehet drágább. A törvény úgy oldotta meg; nem baj, ha csődbe megy a szolgáltató, mert ha nem szállítja el a hulladékot, jön a katasztrófavédelem, bérli ugyanazokat a gépeket, és ő szállítja el. A számlát nyilván benyújtja a felszámolónak. Akkor hagyjuk benne. Amikor megjön a rendelet a központi díjról, akkor kell a Depóniával megbeszélni, hogy innentől az önkormányzat igazolása alapján az arányos díj a 80 l-es edényzet után mennyi. Egy követelményrendszert a Depóniával ki kell dolgozni, nehogy csőstül jöjjenek, hogy jogosult vagyok kedvezményre. Úgy működött, hogy a hivatal adott ki igazolást arról, hogy valaki egyedül él a háztartásban. Nem bemondásra, hanem kell vinni az igazolást. Tudom, hogy akik szelektíven gyűjtik, azoknak nincs annyi szemetük. Csak akkor annyi kukát kell kiraknia, ahányféle hulladékot gyűjt. Azt írta a Depónia, hogy bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, innentől fogva megszünteti a hulladékgyűjtő szigeteket. Mondtuk, hogy nem szeretnénk, ha felszámolnák, mert jól be lett vezetve. Erre azt válaszolták, hogy a hozzájárulásunk nélkül nem szüntetik meg a szigeteket, de a fenntartásuk jelentős többletköltséget jelent. Hogy mi a többletköltség, nem tudom, mert mikor idejártak, elmondták, hogy nekik a szelektív hulladékgyűjtésből plusz bevételük van. Kiadás talán az edényzet kéthetenkénti ürítése Először még volt kiadás, míg megcsinálták a szigeteket. Most a pályázatokon sorban milliárdokat nyernek ezek a cégek a szelektív kukákra. Kihelyezik háztartásokhoz őket.

16 16 Minden szolgáltató arra törekszik, hogy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és házhoz menő lomtalanítást tudjon alkalmazni. Azt írja ő is, hogy a kötelező bevezetés 2015-től várható. Én ilyet se találtam sehol, mert a hulladéktörvény is azt mondja, hogy törekedni kell arra, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtést meg tudja valósítani, de sehol nincs leírva, hogy ez kötelező. Ez mit jelent? Hogy lesz egy sárga kuka, egy kék kuka, egy barna kuka. Azt mondhatja, hogy hétfőn viszi a műanyagot, szerdán a papírt, pénteken meg a vegyes hulladékot. A vége az lesz, hogy minden kukát leellenőriznek, ha más is van benne, otthagyja. Ausztriában például úgy működik, hogy olyan autó van, hogy a trepnin van egy mérleg, számítógép van a fülkében, A gép kiírja, hogy erről az ügyfélkódról ma elvitt ennyi műanyag hulladékot. Így megy a számlázás. Itt mi még nem tartunk, mert ezek az autók többféle edényzet szállítására alkalmasak, de digitális mérésre nem és számítógépes nyilvántartás sincs bennük. Drágább a szelektív gyűjtés, mert a vegyes hulladékból egy kukát elvisz egyszer egy héten, a szelektív gyűjtésnél meg háromszor kell kijönni. Meg kell várni, hogy mit jelent a többletköltség, ha maradnak ezek a hulladékszigetek. Ha lesz egy kialakult házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valószínűleg senki nem fogja igénybe venni a hulladékgyűjtő szigeteket. Van olyan UNIO-s irányelv, hogy adott idő után csak szelektíven gyűjthető a hulladék. Addig a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy ez megvalósuljon. Az új hulladékgazdálkodási törvény azért készült, hogy megfeleljen ennek az irányelvnek. A házhoz menő lomtalanítás sem kötelező, de ők ezt preferálják. Szerintem ez a fajta lomtalanítási megoldás kényelmesebb. Ha az embernél összegyűlik bizonyos mennyiségű lom, felhívja őket, megbeszélnek egy időpontot, kimennek házhoz. Egy kényelmetlenség van; 3-4 órás intervallumot tud megadni, pontosabbat nem.

17 17 Veszprémben régóta így van. Ha korábban kirakod a lomot, őrizni kéne. Elektronikai hulladékot csak kézből kézbe lehet átadni. Mert veszélyes hulladékot nem lehet kirakni. Szerintem ezt az emberek többsége nem tudja. Ami kiment lakossági tájékozató, azon rajta van, hogy milyen telefonszámot lehet hívni, mit lehet lomba beletenni. Egyszer volt elektronikai hulladékgyűjtés szervezve a kultúrház udvarában. Jól meg volt szervezve. A polgárőrök átvették, délután jöttek, fölpakoltak, elvitték. El lehet terjeszteni a településen, hogy aki árul elektronikai terméket, az új vásárlásakor köteles a régit visszavenni. A rendelet maradhat ebben a formában? Szerintem igen, mert nem véglegesítjük még úgysem. Észrevételek még lehetnek. Baranyai Balázs alpolgármester: Le kell tisztázni a 80 l-es edényzet használatát. Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározásával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 123/2014. (XI. 26.) Kt. határozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadásra alkalmasnak tartja.

18 18 2.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 18. (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a környezetvédelmi igazgatási szerv részére véleményezésre, valamint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell küldeni. Határidő: december 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5/a.) Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékról. /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz három település szeretne csatlakozni. A véleményünket, illetve erről a határozatunkat kéri a társulás. A három település: Ócsa város, Taksony nagyközség és Délegyháza község. Ezen a három települése a Vertikál Nonprofit Zrt. végzi a hulladékszolgáltatási feladatokat. Kettő település tekintetében nincs gond a csatlakozással. Megvannak a feltételei, hogy milyen módon lehet a hulladékgazdálkodási társuláshoz csatlakozni. Minimum hat hónappal előbb jelezni kell a társulás felé a csatlakozási szándékot. Ezt Délegyháza község sajnos nem időben tette meg, ezért a január 1-jével történő csatlakozási szándékát nem tudja a társulás elfogadni. Lehetett olvasni az előterjesztésben, hogy ilyenkor megfizettetik a csatlakozni kívánó településekkel azokat az összegeket, amit a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bővítése során felmerültek. Mivel a belépő két település más hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, ettől a társulás eltekint. Most nem követel ezektől az önkormányzatoktól a társulás pénzt. Ez a csatlakozás részünkre semmi pluszt nem jelent, sem a szolgáltatásban, sem a területi lefedésben. Jogszabályi előírás miatt az ő csatlakozásukhoz viszont kell. Egy napon múlott Délegyháza csatlakozása, mert július 2-án döntöttek.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16/2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. november 17-én 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben