LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk"

Átírás

1 16 SAPINFO.HU/iparági megoldás folytatás a 13. oldalról ért az új káreseményt bejelentô, vagy függô ügyei állása iránt érdeklôdôvel., a beszélgetésbôl eredô, begépelt információ automatikusan eljut az illetékes ügyintézôhöz, kárbecslôhöz. A mysap Insurance-szel egy autóbalesettel kapcsolatos kártérítési igény intézése akár húsz nappal is csökkenthetô azáltal, hogy a bejelentést követôen automatikusan szervezôdhet az autómentés, a bérautó rendelkezésre bocsátása, a költségtérítés, és a káreseménnyel kapcsolatos többi feladat. A káresemény-kezelôvel a rádiótelefonos kezelôi felületén át a biztosító ügyintézôje kihasználva a földrajzi információs rendszert -- gyorsan el tudja látni az ügyfelet, megtalálni a legközelebbi autókölcsönzôt, üvegest vagy épület-karbantartót. A pórul járt biztosított akár az interneten is be tudja jelenteni a káreseményt. Megtakarítást eredményezhet még - ha az eddig használatos rendszer nem átfogóan kezeli a káreseményeket - még, hogy a rendszer kimutatja a hamis vagy többszörös kárbejelentéseket is. A mysap Insurance megoldás fejlesztésére külön részleget állított fel az SAP AG. Biztosítási szakemberek véleményét kérték ki világszerte annak érdekében, hogy az elkészült új iparági megoldás minden területét lefedje a speciális és fontos biztosítási folyamatnak. Az SAP káresemény-kezelô rendszere mindenféle biztosítási terméknél fellépô káreseményt kezel. SAP BANKÜZEM AZ OTP-NÉL Élesedô versenyre készül fel az OTP. Az Európai Unióhoz való csatlakozással rövidesen eljöhet az az idô, amikor már nem szükséges engedély megszerzése, elég lesz a bejelentés Magyarországon a banki tevékenység folytatásához. Sok nemzetközi versenytársához hasonlóan ezért az OTP is kialakítja a maga egységes integrált informatikai rendszerét, és ehhez az SAP megoldásait választotta a pénzügyi területre. A bevezetés a fôkönyvi, treasury, tárgyieszköz-gazdálkodás, általános költséghely-kontrolling, banki eredményszámítás, beszerzés, pénzügyi beszámolók és adattár valamint a stratégiai vállalatvezetés moduljait érinti. Az OTP szerteágazó tevékenységeit sok rendszer támogatja, ezek egy pénzügyi rendszerhez való egységes elvek mentén történô illesztését tûzte ki célul a bankvezetés. De az integráció mellett lépésrôl lépésre bevezetésre kerül számos kibôvített funkció is, ami korábban nem volt az OTP-nél használatban. A fejlesztéssel a korábbi banki fôkönyv bizonyos korszerûtlenségei is eltûnnek. A banki controlling modul mellett az SAP Treasury megoldása is szerepel a bevezetett rendszerek között, megvalósul az általános költséghely kontrolling, az új tárgyi eszközgazdálkodási rendszer és a beszerzési igények gyûjtôrendszere. Ezen felül két modulját vezették be most a SEM (Strategic Enterprise Management) névre hallgató stratégiai vállalatirányítási eszköznek. Az ösztönzôrendszer objektivitását segíti a vállalati teljesítményt mérô SEM eszköz, amely balanced scorecard mérôszámokat rendel az OTP szervezeti egységeihez. A másik SEM modul a tervezést támogatja, bottom up és top bottom típusú tervezési folyamatok támogatásával, mi lesz ha különbözô forgatókönyvek szimulációival. A PriceWaterhouse Coopers (PWC), mint fôvállalkozó vezetésével több mint egy éve folyó elôkészítô munka eredményeképpen május elsejével majdnem mindent folyamatot egyszerre indítottak el SAP-ban. A meglévô rendszerekhez el kellett készíteni az egyedi eljárásként mûködô speciális interface-eket, ami komoly programozási és tesztelési feladatot rótt a PWC és a projektben részt vevô SAP Hungary munkatársaira. A banki controlling két lépcsôben valósul meg, az elsôben az átlagállomány alapú controlling került bevezetésre, ezt követi január 1-tôl az egyedi ügyletkalkuláció. A fiókokban egyenlôre nincs SAP elérés, de az ott üzemelô analitikus rendszerek feladásai már az SAP-ba futnak be. LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE AZ ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓNÁL Nevükhöz, tevékenységükhöz híven a fejlesztésben, az informatikai háttér kiépítésében, üzemeltetésében is a biztonságra törekszenek a biztosítók. A biztonság jegyében fejlesztette folyamatosan informatikai rendszerét az Allianz Hungária Biztosító Rt., ahol az 1994-es SAP R/2 melletti döntéstôl a tavalyi évben végrehajtott R/2 R/3 átállási projekt segítségével mára eljutottak az SAP R/3 4.6C-s verziójáig. Biztosítás = biztonság, vallják a biztosítók, és ezt a filozófiát tükrözi mindaz, amit Zsedényi Zsolt CIO, IT területet felügyelô vezérigazgató-helyettes, Balogné Maretics Magdolna ügyvezetô igazgató, a számviteli- és pénzügyi osztály vezeôje és Bognár Gábor osztályvezetô, SAP projektvezetô elmondott Magyarország legnagyobb, közel harminc százalékos piaci részesedést magáénak mondó biztosítójának SAP rendszerérôl. ZSEDÉNYI ZSLT: Az Allianz Hungária biztosítónál a biztosítási igényeket három rendszer elégíti ki. Ezek közül a legnagyobb az összes kezelt biztosításaink több mint 95 %-át lefedi. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte egyetlen rendszerrel kezeljük biztosításaink túlnyomó részét. A központi számítástechnikai rendszer a megalakuláskor nagygépes környezet volt, és ezt a hagyományt visszük tovább mind a mai napig. A biztosítási informatikában most végezzük a második generációváltást. Az Állami Biztosítóból áthozott programokkal és saját fejlesztésekkel kezdtünk, majd a kilencvenes évek elején bevezettünk egy, az Allianz csoportban akkor már évek óta széles körben használt, kiforrott rendszert. Most pedig egy újabb, szintén Allianz megoldásra térünk át. Az informatika másik nagy feladata az ügyvitel, a pénzügy- és számvitel, a gazdasági vezetés támogatása. Erre viszont SAP-t használunk immár hét éve óta? Az elsôk között vezették be Magyarországon az SAP R/2 rendszert? ZSEDÉNYI ZSOLT: Igen. Amikor 1994-ben megszületett a döntés, hogy január elsejével bevezetjük elôször a fôkönyvi, valamint a tárgyi eszköznyilvántartó és a kontrolling modult, a klasszikus, kiforrott R/2-t, és nem az akkor új, a mi környezetünktôl idegen Unix számítógépet igénylô R/3-at választottuk. A sikeres bevezetés után az R/2-t két leányvállalatunknál, a számítástechnikai és a vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk be. Mivel a humánerôforrás-menedzsment- és a befektetési moduloknak csak R/3-ban készült honosított változata, vegyes SAP rendszer alakult ki az Allianz Hungáriánál. A heterogén rendszert tavaly váltottuk ki az SAP R/3 4.6C verziójával. Teljesen integrált vállalatirányítási rendszerünk 150 felhasználót szolgál ki. A használatban lévô modulok lefedik a fôkönyvi könyvelés, az eszközgazdálkodás, a controlling, készletbeszerzés, humán erôforrás, pénzügyi befektetések kezelése, utazás menedzsment, alaptevékenységen kívüli számlázás, leányvállalatok konszolidációja és a házi pénztár területeket. Jól mûködött együtt az R/2 és az R/3? BOGNÁR GÁBOR: Az R/2-es rendszerben volt a Biztosító fôkönyve, ezért az R/3-as rendszerben lévô modulokból, havonta fôkönyvi interfészen kerültek át az adatok. A két rendszer üzemeltetése nehéz volt, mert például a törzsadatok karbantartását mind a két rendszerben végre kellett hajtanunk. Ezért nemcsak az üzleti folyamatok integrációja és átalakítása, a számlázási, beszerzési, készletnyilvántartási, utazási valamint a befektetési és fôkönyvi modult a pénztár modullal összefogó megoldás bevezetése, hanem a költségek csökkentése is célja volt az átállásnak. Ugrásszerû a javulás az üzemeltetésben és a használatban. Naprakészen és egyszerre kerülnek be az adatok, már nem hó végi feladást kap a fôkönyv, tehát folyamatosan látni lehet az adatok alakulását. BALOGNÉ MARETICS MAGDOLNA: Sok kis szigetmegoldásunk volt, például egy a pénztár kezelésére, egy másik a készletnyilvántartásra. Ezeket most együtt látjuk az SAP R/3-ban. Ki végezte a bevezetést? ZSEDÉNYI ZSOLT: Az SAP Hungary Kft. Három vállalat teljes integrációját kellett elvégezni az R/2 és R3 átállási projekt során, beleértve az új modulokat is. Ez a munka egy évet vett igénybe, de az emberek gyorsan megbarátkoztak az R/3 kezelôi felületével, egyszerûnek érzik a használatát. Az Allianz csoportnál egyetlen integrált SAP rendszer mûködik? BALOGNÉ MARETICS MAGDOLNA: Az Allianz csoport számos tagvállalatánál használnak SAP-t, de mindenhol saját rendszert üzemeltetnek. Az utóbbi években bizonyos megoldásokra megindult egy integráció. Az Allianz jelen van a New-York-i tôzsdén, és a részvénye benne van a DAX-ban, a német tôzsdeindexben. Ez azt jelenti, hogy negyedéves teljes jelentéseket kell kiadnia, amihez nekünk minden negyedévet tíz napon belül, illetve az évet 15 napon belül le kell tudni zárnunk. A cégcsoport szintû jelentések készítése tavaly november óta történik az SAP EC-CS moduljával, ami nekünk nagy könnyebbség, hiszen ugyanabban az integrált rendszerben állítjuk elô a jelentéseket, ha tetszik a részadatokat, mint amiben a cégcsoport szintû beszámolót. Azt reméljük, hogy a jelentéshez szükséges átértékeléseket és átcsoportosításokat rövidesen az SAP-n belül tudjuk elôállítani, így közvetlenül is kapcsolódni tudunk az Allianz németországi rendszeréhez, mert egyre gyorsabban kell végrehajtanunk a havi és az évzárási feladatainkat. Nagyon jó, hogy mindent egyszerre látunk, ellenôrizni tudunk, hiszen az SAP-ban az adatok integráltan, valós idôben is elérhetôek. Hogyan oldották meg az igazgatóságok leképzését az SAP rendszerben? BALOGNÉ MARETICS MAGDOLNA: Számviteli, illetve jogi szempontból egyetlen könyvelési egységünk van. A könyvelési felelôsség szempontjából viszont részletesebb nyilvántartást valósítottunk meg az SAP által nyújtott sztenderd lehetôséget kihasználva. Az igazgatósági végpontokon a könyvelés üzletáganként külön-külön történik. Visszaemlékezve a projekt munkákra, ez volt az egyik kiemelt feladata a projekt munkacsoportoknak, hogy az implementált modulokon végig vezessék az üzletági részletezést. Jelenleg minden üzletág látja a saját adatait, illetve a vezérigazgatóságon együtt látjuk az országos adatokat. Mennyire integrálódnak a biztosítás üzleti rendszerek az SAP-hoz? BALOGNÉ MARETICS MAGDOLNA: Tavaly az R/2 R/3 Átállási projektben arra koncentráltunk, hogy az új modulok bevezetése és a számlakeret-váltás lehetôleg zökkenômentesen lezajlódjon. A projekt befejezése után kezdôdtek el azon fejlesztések, amelyek segítségével a jelenleg bevezetendô biztosításkezelô rendszerhez kiépítésre kerülnek a közvetlen interfész kapcsolatok. Jelenleg még manuálisan kerülnek az SAP FI moduljába a díjbevételek, jutalék adatok, illetve a kárrendezési tételek. Reményeink szerint, az elôbb említett könyvelési feladatok, illetve folyamatok fognak egyszerûsödni a fejlesztési feladatok végrehajtása után. Mennyire fontos, hogy a kontrolling számára naprakész adatokat adjon az SAP? ZSEDÉNYI ZSOLT: Nagyon fontos, ezért is van nagy jelentôsége az SAP CO-OM, Általános költség-kontrolling moduljának, amelyet a leánycégeinknél is implementáltunk. Az SAPban teljes körû költség allokációs folyamat valósul meg, amely folyamat végén a kontrolling terület szolgáltat adatokat a forgalmi költség típusú eredmény-kimutatás elkészítéséhez. Naponta tapasztaljuk az integráltságból és a rugalmasságból származó elônyöket, például egy kis fejlesztéssel meg tudtuk oldani, hogy egy idôben manuális munka nélkül kerüljenek a bérköltségek költségnemi/költséghelyi, illetve biztosítás-ágazati megbontásban a CO modulba. Azt gondolom, hogy külön álló rendszerekkel nem tudnánk a hónap zárás lépéseként a számviteli zárást követôen egy nap múlva a költség allokációt is végrehajtani, illetve a szükséges információkat átadni a vezetôi információs területnek. 17

2 18 SAPINFO.HU/ új gazdaság 19 HAVIDÍJAS R/3 BÉRLET SAP ALKALMAZÁS-SZOLGÁLTATÁS MAGYARORSZÁGON Nagyon komolyan veszi az SAP AG szoftverház az integrált ügyviteli rendszer ASP, vagyis közmûjellegû alkalmazásszolgáltatását, s ezért bevezetésének engedélyezését kemény feltételekhez köti. Magyarországról elsôként egy elismert SAP szakértô cég, a HostLogic Kft. esett át sikerrel a hivatalos kihelyezett üzemeltetési és ASP akkreditációs programon és kapta meg az SAP hivatalos ASP és hosting szolgáltató partneri címet óta, szinte a kezdetektôl van jelen tanácsadóként a HostLogic az SAP R/2 és SAP R/3 piacon. Referenciáik között említik MOL Rt-t és a MATÁV Rt-t is, nemzetközi szinten a német Deutsche Telekomot, az amerikai Philip Morris-t, a mexikói Procter& Gamble-t, a brit BP Amocót, és a svájci Autodesket. Tevékenységükben elsôsorban a komplex projektekben való részvétel a jellemzô, de dolgoznak ügyfélkezelési, információs tárház felállítási, valamint iparági bevezetési feladatokon is. Az így összegyûlt tapasztalat hasznosítására kiváló lehetôséget nyújtott az ún. kihelyezési alkalmazás-szolgáltatási üzlet elindítása. Az SAP AG alkalmazás-szolgáltatói partnerakkreditációjára való jelentkezést kétéves elôkészítô munka és gondos tesztelés elôzte meg. Az auditálás alapos volt. Az SAP walldorfi központjából érkezett szakértôk egy standard módszer szerint nézték át a HostLogic mûködését és szolgáltatási megoldását. Megvizsgálták és megfelelônek találták a HostLogic szervezetét, üzletvitelét, teljesülni látták az ASP és a kihelyezett üzemeltetési szolgáltatáshoz elôírt feltételeket. A vizsgálatnak alapos oka van, hiszen egy nem megfelelôen mûködô SAP R/3 közmû szolgáltatás a walldorfi cégre vetne rossz fényt. Az ASP szolgáltatás keretében az ügyfél nemcsak az SAP R/3 megoldást kapja meg, hanem minden más, az igénybevételhez szükséges üzemeltetési szolgáltatást is. Az alkalmazás-szolgáltatás (ASP) megjelenése az ügyfelek számára azt jelenti, hogy az eddigi üzleti modell, vagyis SAP licencek, hardver vásárlása, saját az üzemeltetéshez saját szakértôk felvétele mellett egy további megoldás is választható: nem kell mást megvenni, csak a bevezetési tanácsadást, a szolgáltató hardverén futó rendszer hálózati eléréssel havi díjért használható. A fix havi díj ellenében a szolgáltatás részeként vehetô igénybe a bevezetés, oktatás, üzemeltetés, felhasználói támogatás, vagyis az informatikai rendszer mûködtetésének minden nyûge-baja lekerül a cég válláról. Az SAP ASP partnereként, Magyarországon elsôként, a HostLogic adhatja bérbe a rendszer használatára lehetôséget biztosító SAP licenceket. A HostLogic Kft. által nyújtott SAP közmûszolgáltatás alkalmazás-szolgáltatás alapja egy erre a célra kialakított elôre konfigurált SAP rendszer, a Smart Enterprise, a teljesen nyílt általános megoldáshoz képest jóval rövidebb bevezetési, betanulási idôvel. A SAP-hoz (az SAP Hungary Kft. saját megoldása, a szerk.) hasonló Smart Enterprise teljes körû üzleti funkcionalitással támogatja a középvállalat mûködését és integrálja a pénzügyi, számviteli, kontrolling, eszközgazdálkodási, projektkezelési, anyaggazdálkodási és más területek informatikai támogatását. SAP ALKALMAZÁS-SZOLGÁLTATÁS SAP SZEMMEL KELEMEN RÓBERT, az SAP Hungary Kft. partnerkapcsolati igazgatója a HostLogic partnerségérôl: A Hostlogic az SAP Channel Partner - Hosted Solutions minôsítést érte el, Közép-Európában elsôként ôk kínálhatnak hivatalosan SAP ASP megoldást. A szolgáltatás keretén belül az ügyfél jóval többet kap, mint a licencet, minden üzemeltetési szinten szükséges egyéb szolgáltatást is. Tehát kiszolgáló- és adattárhasználatot, táv-adatfeldolgozást és hálózati hozzáférést, beleértve a teljes adatbiztonságot és az ügyfélszolgálatot. Az alkalmazás-szolgáltatás (ASP) révén ügyfeleink újabb választási lehetôséghez jutnak az eddig létezô üzleti modellek például SAP licenc, kiszolgáló megvásárlása, implementációs szolgáltatás igénybevétele mellett. Felhasználói engedély, bevezetési tanácsadás, hardver- és tárolási kapacitás, minden ami kellhet havidíjas konstrukcióban vált elérhetôvé. Azonban a beruházási vagy költség vonzaton szerintem túlmutat az üzleti logika különbözôsége. Alkalmazás-szolgáltatáshoz az ügyfélnek nem kell informatikusokat alkalmaznia, hiszen teljes szolgáltatást kap. Másfajta ASP modellt is támogat az SAP? KELEMEN RÓBERT: Igen, kétféle partneri címet lehet elérni. Az SAP Channel Partner - Hosted Solutions mellett létezik SAP Hosting Partner besorolás is. Ennél a konstrukciónál a szolgáltatónak nincs általános megoldása, hanem teljesen testreszabott, egyedi telepítésû SAP megoldás üzemeltetését végzi. Tulajdonképpen 1:1 típusú megfeleltetés áll fenn az ügyfél és a szolgáltató között. Ez a megoldás inkább nagyobb vállalatok kiszolgálását célozza. Az SAP Channel Partner - Hosted Solutions partneri modellben viszont 1:N jellegû szolgáltatás biztosítására van lehetôség. A partnernek rendelkeznie kell ASP template-tel, melynek elôre kialakított funkcionalitását gyakorlatilag változtatás nélkül képes szolgáltatni több ügyfélnek is. Az általánosan beállított funkcionalitás miatt nem az igazán nagy vállalatok megoldása, de nem is nekik ajánljuk. Az SAP Channel Partner Hosted Solutions célközönsége a kis- és középvállalati szektor, a minôsítés is erre a piaci szegmensre szól. A template nem is változtatható? KELEMEN RÓBERT: Természetesen változtatható, hiszen ez is SAP, aminek lényege, hogy képes mindenféle üzleti folyamat leképezésére. A kérdés a szükséges tanácsadás, a szakértôi munka mennyisége. A számított havi díjat a szolgáltató ilyen esetekben a szükséges többletmunkának megfelelôen megemeli. Az SAP Hungary Kft. számára milyen jelentôséggel bír az SAP ASP szolgáltatás megjelenése a magyar kínálatban? KELEMEN RÓBERT: Új értékesítési modell, szélesebb belépési lehetôség a kis- és közepes vállalatok számára az SAP világába. Ez egyértelmûen közvetett eladás, hiszen partner cégünk szolgálja ki az ügyfelet, az SAP Hungary Kft. nem állít fel saját ASP szolgáltatást. Az alkalmazás-szolgáltatás pénzügyi és üzleti különbségei valódi választási lehetôséget teremtenek, ezért elsôsorban olyan ügyfelek megnyerésére számítunk, akik nagyobb beruházást igénylô megvalósítással nem nagyon válnának SAP felhasználóvá.

3 20 21 SAPINFO.HU/ sikertörténet ROLLA INVEST Rt. SAP ALKALMAZÁS-SZOLGÁLTATÁS ROLLA INVEST Rt. KÖNYVELÉS AZ EGY MINDENKIÉRT ELVE SZERINT Az SAP Hungary Kft. havi rendszerességgel tartja KKV Open Day címû szakmai napját (www.sap.hu/rendezvények), melynek sajátossága, hogy a kis- és középvállalatok számára kialakított SAP termék bemutatásán túl minden alkalommal bemutatkozik az SAP egy-egy partner cége is. A március végén tartott szakmai napon például a HostLogic Kft.-tôl hallhattuk milyen megfontolások, üzleti lehetôségek vezethetnek egy céget arra, hogy a cég méretéhez jól illeszkedô alkalmazás-szolgáltatási modellben üzemelô SAP alapú integrált vállalatirányítási rendszert válasszon. A sikertörténetrôl Szántó Lajost, a Rolla Rt. vezérigazgatóját kérdeztük, hogy a SAPINFO.HU olvasói is megismerkedhessenek egy példaértékû SAP alkalmazásszolgáltatási projekttel. SZÁNTÓ LAJOS: A Rolla Rt.-nél a kezdetek óta törekszünk üzleti folyamataink korszerû számítógépes támogatására. Évekkel ezelôtt, 1995-ben bevezettünk egy integrált ügyviteli rendszert, a Scalát. Úgy-ahogy le is fedte az üzleti folyamatainkat, de egy idô után egyre nehezebbé vált a számítógépes rendszer és a valóság összehangolása. Közben a hardverünk is elavult, s egyre többször szembesültünk azzal, hogy akadozik az adatáramlás, egyre kevésbé áttekinthetô a cég aktuális helyzete és nem sikerül a rendszerbôl a megfelelô információt kinyernünk. Hardver vagy szoftver probléma volt? SZÁNTÓ LAJOS: Mindkettô. A gépek is kezdtek elavulni, de a szoftver támogatás terén sem kaptunk megfelelô segítséget az üzleti folyamataink és a modulok egymáshoz illesztésében. Tisztában voltunk vele, hogy egy ügyviteli szoftvernek vannak szigorú követelményei, amik szerint dolgozni kell vele, de kevés tapasztalatunk volt abban, hogy hogyan kell felépíteni egy kontrolling rendszert, az ERP-n belül kialakítani egy profit centert, és így tovább. Az, hogy egy ERP bevezetése ennél jóval összetettebb feladat, hogy a cég mûködését is át kellene világítani a hatékony használathoz, most tanultuk meg a HostLogic Kft-tôl. Azért öt-hat évig tudtak vele dolgozni, hiszen csak most cserélték le korábbi rendszerüket SAP-ra, nem? SZÁNTÓ LAJOS: Így van, de ahogy említettem, egyre nehézkesebb volt az információ kinyerése a rendszerbôl. Most úgy látom, korábban is jól jött volna a szakértôi segítség, sokat lendített volna üzleti folyamataink újratervezése (BPR). A csere igénye kétségtelenül elôször a hardvernél merült fel. A problémák mélyére tekintve rájöttünk, hogy a teljes hardverállományt cserélni kell. Végül úgy oldottuk meg a gondjainkat, hogy a hardver a hálózat, a munkaállomások, hálózati eszközök teljes cseréje után külsô cégre bíztuk a teljes irodai informatikai rendszerünk karbantartását és felügyeletét. Miért cserélték le mûködô ügyviteli rendszerüket? SZÁNTÓ LAJOS: Az integrált ügyviteli rendszer cseréjét is elhatároztuk, miután a jelenlegi szoftver fejlesztési és karbantartási költségei olyan nagyságrendet jelentettek, melynél már érdemes volt megvizsgálnunk, hogy egy szoftverváltás hozhat-e többleteredményeket számunkra. Végül a német partnereink által is használt SAP-t választottuk. Mindenképpen sokat nyomott a latban a választáskor, hogy az SAP-val helyi leányvállalatán keresztül könynyen kommunikálhattunk. Nem beszélve arról, hogy az SAP megoldásairól nagyon jó referenciákat is kaptunk. Miért az ASP megoldás mellett döntöttek? SZÁNTÓ LAJOS: Már a hálózatnál felmerült, hogy egy fôállású rendszergazdát nem biztos, hogy foglalkoztatni tudunk, és az is, hogy nagyon ki lehetünk neki szolgáltatva. Nem tudjuk ellenôrizni, mert nem értünk hozzá, és ha veszi a kalapját, visz magával mindent, amit tud a rendszerünkrôl. Hiába veszünk fel helyette valaki mást, hónapokba telik, míg belerázódik. Nem engedhettünk meg magunknak a kockázatot, azért bíztunk meg külsô céget az irodai informatikai feladatok ellátásával. Mindezt mérlegelve arra a következtetésre jutottunk, hogy ez igaz kell legyen ez az ERP rendszergazdára is. Olyan céget kívántunk tehát megbízni az új ERP bevezetésével, aki feltétlenül képes rá és vállalja a felügyeletet, a biztonságos üzemeltetést. Annak elfogadása, hogy ne házon belül, saját szerveren legyen az adatbázis és fussanak az SAP modulok, már egy következô lépés volt. Ha beszerzésre kerül a sor, az ember hajlamos saját tulajdonban gondolkozni az üzemeltetéssel járó gondok felvállalásával együtt. Rájöttünk azonban, hogy ezzel örök problémát veszünk a nyakunkba, hiszen ha az ügyviteli programmal nehézségeink támadnak, nem biztos, hogy képesek leszünk megoldani a problémát önerôbôl. Az alkalmazás-szolgáltatásról, vagyis a teljes üzleti informatika bérletének lehetôségérôl, az ASP-rôl fogalmunk sem volt. Csak azt tudtuk, hogy olyan beszállítót keresünk, aki garantálja a folyamatos támogatást. A teljes outsourcing lehetôsége a tárgyalások alatt derült ki. Végül egy keveréke mellett döntöttünk a hagyományos és az ASP bevezetésnek. Egy teljes körû BPR készült, melynek eredményeképpen az implementáció testre szabott, s azt nem béreljük, hanem megvásároltuk. Kötöttek Szolgáltatási Szint Szerzôdést a Hostlogic-kal? SZÁNTÓ LAJOS: Igen. A szerzôdésben rengeteg részlet rögzítve lett, melyek a kölcsönös bizalmon kívül komoly jogi kitételeket is tartalmaznak a szolgáltatás minôségére vonatkozóan. A szerzôdésnek része még a termékleírás, az üzemeltetés feladatainak és az ügyfélszolgálat igénybevehetôségének részletes leírása is. Jelen pillanatban túl vagyunk a bevezetésen, és az oktatáson, s már csak a régi adat átvétel fázisa van hátra. Eddigi valóban felhôtlen együttmûködésünk a legjobb reményekre jogosít bennünket a június elsejei éles indulást és az azt követô négyéves ASP szolgáltatást illetôen. PharmaNova Rt. részvénytársaság súlypontja a gyógyszerészet. Wolfgang Wallisch gazdasági igazgatót arról kérdeztük, miért látták szükségesnek egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését, és miért az SAP-t választották. WOLFGANG WALLISCH: Az SAP használatának kézzelfogható elônye, hogy könnyebbé vált a különféle szállítók, szolgáltatók áttekintése, egyszerûbb lett az éves konszolidált jelentés elkészítése. A PharmaNova az SAP rendszer, pontosabban a HostLogic Smart Enterprise megoldásának FI, CO, SD, valamint AA moduljait használja. A kontrolling funkcionalitást a részvénytársaság helyzetének áttekintésére használjuk. Mióta használják az SAP-t? WOLFGANG WALLISCH: 2001 májusától megy élesben. Korábban az üzletek különbözô programokat használtak, ma egységes a rendszer. Milyen konstrukcióban üzemeltetik rendszerüket? WOLFGANG WALLISCH: ASP szerzôdést kötöttünk a HostLogic Kft.-vel, náluk vannak a szerverek, ôk gondoskodnak a rendszer folyamatos üzemeltetésrôl és a felhasználók támogatásáról. Elégedettek vagyunk a HostLogic-kal, kompetensek, jó az együttmûködés. Alkalmaznak-e SAP tanácsadókat? WOLFGANG WALLISCH: Mindenképpen jól jártunk ezzel a megoldással, mert nem kellett felvennünk specialistákat, akiket nem tudnánk folyamatosan foglalkoztatni. Elôny a biztonságos adattárolás és kedvezôbb a bevezetés költsége is, mintha mindenbe magunk ruháztunk volna be. Feltétlenül megnyugtatóbb, mint egy olyan megoldás, ahol a bevezetés után a szállító magunkra hagy bennünket. Hogyan esett a választásuk a HostLogic ajánlotta megoldásra? WOLFGANG WALLISCH: Többlépcsôs folyamat volt. Amikor eldöntöttük, hogy változtatni akarunk a könyvelési szisztémán, és be akarunk vezetni egy központi rendszert, tendert írtunk ki a megoldásra. A beérkezett ajánlatok közül az SAP tetszett leginkább, ezért annak a bevezetése mellett döntöttünk. Eleinte még saját telephelyünkön felállított rendszerben gondolkoztunk, a HostLogic ajánlata azonban megtetszett, és ezért döntöttünk mellettük és az ASP mellett. Az eltelt egy év alatt bizonyságot nyert, hogy jól választottunk. Mik a további terveik? WOLFGANG WALLISCH: A magyarországi ASP szolgáltatás tapasztalatait felhasználva további regionális vállalataink informatikai igényeit is hasonló módon kívánjuk megoldani, s ebben nagy valószínûséggel számítunk a HostLogic közremûködésére.

4 22 SAPINFO.HU/partner mustra 23 Két nagy hagyományokkal bíró német IT tanácsadó cég, az Apcon GmbH és a Schmidt Vogel Consulting GmbH egyesülésével alakult meg 2000-ben az itelligence AG. Az itelligence Európa és Amerika 18 országában tevékenykedik, 48 irodájában több mint 1400 munkatársa szolgálja ügyfeleit. Az itelligence Hungary Kft. megôrizte jogelôdje az Apcon Kft óta folytatott tevékenységét és az SAP Alliance Services Partner cím birtokosaként úgy tartják, SAP tanácsadóként közvetlenül a sok száz tanácsadót foglalkoztató legnagyobbak mögött vannak Magyarországon. Specialisták, kiemelt kompetenciával az információs adattárház (BW) és a SEM (Strategic Enterprise Management) megoldások területén. Emellett a cégcsoport üzleti filozófiájának megfelelôen -az SAP AG által is elismert saját fejlesztésû speciális iparági SAP alkalmazások (it.trade, it.services) implementációjával kívánnak kitûnni a tanácsadó cégek közül. Beszélgetôtársaink Turner Gábor ügyvezetô igazgató és Pótsa István értékesítési és marketing vezetô voltak. Ahol a kihívásokat keresik az SAP tanácsadásban PÓTSA ISTVÁN: Németországban az Apcon inkább a nagy-, a Schmidt Vogel Consulting (SVC) a közepes vállalkozásoknál volt sikeres az SAP piacon. Az egyesülés idején már voltak saját termékeik is, iparág specifikus megoldások, ezek most vannak bevezetés alatt a magyar piacon, it- elônévvel. Az itelligence-el Európában és Amerikában sok lábon álló, nagy tudásbázisú SAP szakértô cég jött létre, komoly bázissal a volt szocialista országokban is. Az Európában üzemeltetett négy nagy adatközpont közül a legmodernebb Poznanban épült, ahol az itelligence teljes körû outsourcing szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Amennyiben a magyar piacon tevékenykedô ügyfelek a jövôben többet áldoznak a biztonságra, úgy a jelenlegi kommunikációs költségek mellett már versenyképes árakon tudjuk kínálni a minôségi ASP szolgáltatásokat. Az outsourcing-ról idehaza sem csak beszélünk, jelenleg is van ügyfelünk, aki nálunk, a mi budapesti számítóközpontunkban üzemelteti IT rendszerei jelentôs részét. Hogyan alakult ki az SAP üzletág? TURNER GÁBOR: A 90-es évek közepén nemzetközi ügyfeleinknél emelkedni kezdett az SAP ázsiója, ezért mi is módszeresen kezdtünk készülni az áttérésre. Az elsô önálló projektünk 1997-ben indult, melyet az akkori viszonyokhoz képest szokatlanul rövid idô alatt kellett befejeznünk. Mindössze hat hónapot kaptunk a teljes rendszer bevezetésére, melyben a pénzügyi és controlling területekhez igen erôs logisztikai és termelési rész csatlakozott. A sikeres projektet már újabb SAP megrendeléssel ünnepeltük. A ZF Hungária Kft.-nél szerzett tapasztalatainkat nagyra értékelték a következô projektjeinkben. Érkeztek tanácsadók Németországból is segíteni? TURNER GÁBOR: Nem jöttek. Mivel alapvetôen Magyarországon dolgozunk, így a szükséges kapacitásokat mindig megpróbáljuk itt felépíteni. Általában csak határokon átnyúló nemzetközi projektek esetén kérünk és adunk személyes segítséget a cégcsoporton belül. A szükséges információ áramlást a kialakult személyes kapcsolatok, az itelligence információs rendszere ill. belsô oktatások biztosítják. Hova sorolható az itelligence a magyarországi SAP tanácsadói hierarchiában? PÓTSA ISTVÁN: Vannak létszámban fölöttünk álló, sok száz tanácsadóval dolgozó cégek, de a közepes méretû tanácsadó cégekkel már felvesszük a versenyt. SAP Alliance Services Partnerként a regionális jelenlétünkbôl fakadó elônyöket is kihasználjuk. Ahogy szélesedik az SAP piac, többféle stratégia kínálkozik. Vannak, akik a több eladás, kisebb hozzáadott érték irányába mozognak, és egy standard template-tel mûködô SAP-t forgalmaznak, mely a teljes KKV piacot igyekszik lefedi. Mi is mozgunk a kisebb vállalatok felé, de a stratégiai elônyt a fogyasztók által érzékelt egyediségben látjuk, a differenciálásban és az összpontosításban. Egyrészt megkerestük azokat az iparágakat melyekre az SAP még nem fejlesztett ki megoldásokat. Az itelligence saját iparági megoldásaiból - it.trade, it.engine, it.services, it.agency, it.wood, it.metal - kiválasztottuk azokat, melyek a magyar piac sajátosságait figyelembe véve sikerrel kecsegtetnek itthon is. Másrészt az iparág független megoldások közül - nomen est omen - az SAP Business Intelligence területére specializálódtunk: az adattárház (BW) és Stratégiai Vállalat Menedzsment (SEM) modulokra összpontosítottunk. Magyarországon mit lehet hasznosítani az itelligence sokszínûségébôl? PÓTSA ISTVÁN: Sok nagyszerû megoldásunk van, ezek egy része azonban nem piacképes Magyarországon, ahol egy-egy iparág specifikus terméket mindössze két-három cégnél lehetne bevezetni. De van, amit ígéretesnek tartunk a magyar piacon is. Például az it.trade iparági megoldást, mely egy elôre beállított rendszer a szakosodott elektronikai alkatrész, mûszaki cikk, építôanyag, szaniter, beruházási javak, fogyasztási cikk nagykereskedôk számára. Ez az ágazati megoldás iparági ismereteket, a legjobb kialakult megoldásokat tartalmazza. Nyugat-Európában nagy sikernek örvend - eddig közel harminc eladása van az SAP tanúsítványt kapott it.trade -nek - és közösen az SAP-val a Közép-Európai régióban is be szeretnénk vezetni. Jelenleg folyik a honosítás, certifikáció és a nyár végétôl az itelligence Magyarországon is forgalmazza a terméket. Mivel kínál többet az itelligence a versenytársainál? TURNER GÁBOR: A közepes vállalatok piacán egyes iparágakat célzunk csak meg, így a funkcionalitás és ár versenyképes kombinációjával léphetünk fel. Kiemelten kezeljük az újdonságok meghonosítását, ügyfeleinknél történô korai alkalmazását. Már az SAP üzletág beindulásakor figyeltünk arra, hogy különleges szolgáltatásokkal vegyük körül az SAP-t. Az autóipari beszállítóknál szerzett tapasztalataink alapján döntöttünk úgy, hogy az archiválás területén is elôre kell lépnünk. A fôszerepet az üzleti folyamatok optimalizálására is alkalmas Optikai archiválás SAP Workflow páros játssza. A Magyarországon általunk képviselt Hyparchive rendszer a gyakorlatban is bizonyított, az adatarchiválás mellett a standard SAP workflow folyamatokat is támogatja. A külsô rendszerek mellett nem feledkeztünk meg az SAP újdonságairól sem. Közel 3 év tapasztalattal rendelkezünk az SAP BW alkalmazása területén, a Reemtsma rendszerét jelenleg is mi üzemeltetjük. Az erre a technológiára épülô SEM bevezetésben is élenjárók vagyunk a magyar piacon. Milyen típusú ügyfelek vásárolják a munkafolyamat vezérlô és archiváló megoldásokat? PÓTSA ISTVÁN: Ezekre a megoldásokra már a közepes vállalatok is igényt tartanak. A standard pénzügyi, logisztikai modulok mellé ajánlott optikai archiválás és workflow az egyedi igényeket is jól kielégíti. Az archiválás nem része az SAP-nak, viszont szükség van rá. Alkalmazásával kiváltható a bejövô szállítólevelek és számlák fénymásolása, ezeket nem küldik szét annyi példányban ahány embernek dolga van vele. A szkennelt dokumentum elôre meghatározott engedélyezési útvonalon halad. Az engedélyezés (elutasítás) során a szükséges megjegyzések rákerülnek a dokumentumokra, és szerves részét képezik a további feldolgozásnak. Rengeteg papírt, idôt, munkát lehet megtakarítani az optikai bizonylatrögzítéssel, a bejövô számlák, szállítólevelek digitalizálásával és gyors elektronikus szétosztásával az érintett munkatársak között. Sok már üzemelô SAP-hoz veszik ezt az archiválást? TURNER GÁBOR: Az elsô lépés minden esetben az SAP megoldás bevezetése. Ezután merülhetnek fel újabb igények mint például az SAP adatbázis méretének csökkentése a HYPARCHIV régi adatok archiválása és reorganizáció révén. A HYPARCHIV egy archiválási gerincet nyújt a vállalat számára, mely segítségével különbözô forrásokból származó adatokat is lehet archiválni: levelezô rendszerek dokumentumait, mûszaki rajzokat, képeket, egyéb régi rendszerekbôl származó adatokat. Mivel nagy a piac, most jön el az ideje a kereslet fellendülésének. Az itelligence által szállított workflowval mennyire könnyû a munkafolyamat kialakítása, változtatása? Könnyen megtanulják a vevôk? PÓTSA ISTVÁN: Május végén fejezünk be egy projektet, ahol szerzôdésben foglalt kötelezettségünk az elkészített workflowk kezelésének, módosításának oktatása is. Nem célunk az információ visszatartása, nyíltak vagyunk, megmutatjuk a lehetôségeket, mert ezzel meg lehet szerezni a vevônél a munkatársak megbecsülését. Ha elterjed rólunk, hogy korrektek vagyunk, annak komoly piaci értéke van. Nem egy projektben gondolkodunk, a hosszú távú együttmûködést keressük az ügyféllel. Saját termékei piaci bevezetése mellett, mely területeken tervez elôrelépést az itelligence? PÓTSA ISTVÁN: Keressük az új kihívásokat. Saját termékeink meghonosítása mellett az SAP által kínált legújabb alkalmazásokat is támogatjuk. A CRM területén jelentôs szervezési és üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk. Munkatársaink az elmúlt évben már az SAP CRM területén is megkapták a szükséges oktatásokat. Ezek alapján alakítottuk ki demo rendszerünket. Az itt felmutatott eredmények alapján kaptuk meg a lehetôséget arra, hogy egy nemzetközi projekt keretében élesben is bizonyíthassunk. Turner Gábor: Összefoglalva az itelligence magyarországi tevékenységét, a jelenlegi és új piaci szegmensekben való növekedésben, az innovációra és a jövôbe mutató technológiák használatára fókuszálunk. Így járulhatunk hozzá cégünk jövôképének megvalósításához, mely szerint nemzetközi viszonylatban vezetô, a stratégiai területeken és iparágakban komplex SAP szolgáltatásokat nyújtó partner legyünk ügyfeleink számára.

5 synergon hird SAPINFO.HU/ tallózó 25 UNILEVER mysap.com Tovább lép az Unilever az SAP megoldások mind széleskörûbb használata terén és üzleti folyamatait mysap.com-mal optimalizálja, melynek megvalósítására idén stratégiai IT együttmûködési megállapodást is kötött az SAP AG-val. Az SAP megoldások segítségével az Unilever hatékonyabbá igyekszik tenni ügyfélkapcsolati szolgáltatásait, gyorsítani a felmerülô igények megválaszolását és optimalizálni a raktárkészletét. A mysap Enterprise Portals modul bevezetése a közeljövôben várható, és az Unilever több, mint alkalmazottjának biztosít majd megfelelô és széleskörû hozzáférést a információkhoz. mysap.com-mal AZ OLIMPIÁÉRT Elismerve az SAP nagyvonalú hozzájárulását a magyar olimpiai mozgalomhoz, a támogatási megállapodás aláírásának napjától, azaz április 1-tôl a MOB az SAP-nak a "Magyar Olimpiai Csapat arany fokozatú támogatója", és a " Magyar Olimpiai Bizottság informatikai partnere (szállítója)" címet adományozta, melynek használatára az SAP március 31-ig jogosult. elôminôsítéses eljárás során négy cég, a Megatrend 2000, a Pentatrend, a Synergon HLC konzorcium valamint az Oracle Hungary tehetett ajánlatot. Az ISM szakértôi a négy pályázó cég anyagai közül, az SAP mysap.com rendszerén alapuló Synergon-HLC ajánlatot találta a legalkamasabbnak. Az SAP megoldás garancia arra, hogy a költségvetési intézmény gazdálkodása, ügyvitele, folyamatai átláthatóbbá válnak. Az informatikai háttér gyors, pontos információkkal segíti a döntés-elôkészítést és az elektronikus ügyvitel folyamatait. Az ötven felhasználós rendszert Windows NT operációs rendszer fölött, Microsoft SQL adatbázissal installálják. VILÁGHÁLÓS SZOLGÁLTATÁS SAP-VAL A következô években a komponensekbôl építkezô, objektumorientált programfejlesztés új szintje terjed el a világban, a világháló-szolgáltatásokból építkezô programoké. Az SAP AG látva ezt a tendenciát, a mysap Technologyra építve kiterjeszti integrációs stratégiáját. Egyesítette több informatikai vállalat infrastruktúra technológiáját, köztük a Microsoft pontnet-et és az IBM WebSphere-t annak érdekében, hogy platformspecifikus környezetben megkönnyítse a világhálós szolgáltatások integrációját. A mysap Technologynak három eleme van, az SAP Web Application Server, az Exhange és a portál infrastruktúra. A három elem gondoskodik a szoftverházak környezetében készült világhálós szolgáltatások összeférhetôségérôl. HAMAROSAN AZ ISM IS SAP ALAPON MÛKÖDIK mysap.com alapú megoldásával a Synergon-HLC konzorcium nyerte az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) által kiírt nyílt informatikai közbeszerzési eljárást. Az ISM a megkötött szerzôdés szerint a pénzügyi, számviteli, költségvetés-kezelô és kontrolling SAP modult vezeti be. Az Ifjúsági és Sportminisztérium az Agrárintervenciós Központ, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság, a Hírközlési Fôfelügyelet és a Magyar Szabadalmi Hivatal után az ötödik állami költségvetési intézmény, amely az SAP bevezetése mellett döntött. A október 17-én megkezdôdött nyílt GARTNER DÍJ: CANADA POST CORPORATION A Canada Post nyerte el a Gartner Ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) díját. A nyolc kategóriában kiosztott díjak közül a Canada Post a hatékony ügyfélközpontú megközelítésért és az eredményes, internethez kapcsolódó üzleti megoldásokért kapta az elismerést. A Canada Post két éve indította el fogott bele üzleti folyamatait racionalizáló, a mysap.com e-business platformra építô üzleti programját. Az SAP megoldások, elsôsorban a mysap CRM megoldás bevezetése után kimutathatóan nôtt az ügyfelek elégedettsége.

6 26 SAPINFO.HU/tallózó ISMÉT JÓ NEGYEDÉVET ZÁRT AZ SAP HUNGARY 2002 elsô negyedévében 36 százalékos árbevétel növekedést ért el az SAP Hungary Kft. A tavalyi év azonos idôszakához képest. Az árbevétele a tavalyi 1,2 milliárd forintról 1,64 milliárd forintra nôtt, ezen belül a szolgáltatási üzletág teljesítménye 60 (ezen belül a tanácsadásé 86), a termékértékesítésé 13 százalékkal növekedett. Az elsô negyedévének legfontosabb projektjei közé tartozott a MOL Rt., a Raiffeisen Bank Rt. és a Fôvárosi Vízmûvek Rt. informatikai rendszerének kialakítása elsô negyedévében jelentette be az SAP Hungary Kft. a KFKI ISYS-el kötött együttmûködési megállapodást, az SAP legújabb mysap CRM 3.0 közös marketing, értékesítési és bevezetési tevékenységére. A HostLogic Kft. mind a Hosting (alkalmazás szolgáltatás), mind az ASP feltételeknek megfelelve az SAP hivatalos ASP és Hosting Szolgáltató Partnerévé vált. A minôsítés alapján auditált és hivatalos ASP szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek az SAP által bevizsgált template szerint. Növekedett a német SAP AG is a 2002-es év elsô negyedévében, az árbevétel kilenc százalékkal haladta meg a tavalyi elsô negyedévben elértet, és meghaladta elérte az 1,66 milliárd eurót. A cég üzemi eredménye ugyanebben az idôszakban a részvényalapú kompenzációs programok levonásai, és a vállalati információs portálépítô TopTier Software Inc. szoftverház tavaly márciusi felvásárlásának költségei nélkül 2 százalékkal nôtt és elérte a 237 millió eurót. A a Commerce One tranzakció és a TopTier felvásárlásának költségeivel konszolidált nettó árbevétel 121 millió euró volt. A termékekbôl származó árbevétel 6 százalékkal nôtt a tavalyi év elsô negyedévéhez képest, a licenceladásból származó bevétel 12 százalékkal csökkent, 402 millió euróra. A tanácsadás bevétele 18 százalékkal 539 millió euróra nôtt, a továbbképzésbôl származó bevételek elérték a 110 millió eurót (2001-ben 109 millió). A mysap CRM árbevétele 74 millió eurót (2001-ben 67 millió), a mysap SCM-é 79 millió euró (2001-ben 103 millió). SAPPHIRE 02 LISSZABON 30 ÉV TAPASZTALATA 3 NAP ALATT KÍVÁNCSI ARRA, HOGY A LEGJOBBAK HOGYAN CSINÁLJÁK? Tartson velünk Ön is az idei SAPPHIRE-re, a világ legátfogóbb e-business és technológiai fórumára! SAPPHIRE 02 LISSZABON, SZEPTEMBER 4-6. MÁR MOST JEGYEZZE BE NAPTÁRÁBA!

7 28 29 BEPILLANTÁS AZ SAP HIRDETÉSEK KULISSZATITKAIBA EGYSÉGES, ÁM EGYEDI Fekete-fehér féloldalas kép, okkersárga aláhúzott cím, fekete szöveg, logó a jobb alsó sarokban Alighanem sokunkkal megesett, hogy egy külföld lapot nézve otthonos érzésünk támadt, mert ismerôs hirdetésre bukkantunk. A megoldás persze egyszerû: a multinacionális cégek ügyelnek arra, hogy ne csak termékeik, hanem megjelenésük is egységes legyen az egész világon. Annak, hogy a SAPINFO.HU-ban most nem(csak) az SAP-megoldások, hanem a hirdetések kulisszatitkaiba avatjuk be olvasóinkat, az adja apropóját, hogy nemrég debütált az SAP két új hirdetése, amelyek nemsokára több lapban is visszaköszönnek majd az olvasókra. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan régóta érvényes irányelv számos multinacionális vállalat marketingstratégiájában, az SAP is ezt alkalmazza. Az SAP rendszerek mint tudjuk a világon mindenütt ugyanazokat a funkciókat, ugyanazt a szemléletet és megbízhatóságot nyújtják. Ilyen értelemben tehát a cég által közvetítendô alapvetô üzenet ugyanaz a világ minden sarkában. Ugyanakkor az SAP-rendszerek fontos jellemzôje a testreszabottság a különbözô piaci szegmensek, iparágak, országok más-más megoldást igényelnek, az egyes modulok pedig az adott felhasználók munkájához illeszkednek ezekrôl tehát speciális, egyedi üzeneteket kell közvetítetni. Az SAP marketingje mind a globális gondolkodásra, mind a helyi akciókra felkészült: egy központilag, gondosan kimunkált vázat tölthetnek fel a leányvállalatok és ügynökségeik a pillanatnyi célok, célcsoportok számára megfelelô mondanivalóval. CÉLOK ÉS CÉLCSOPORTOK A világ nagyobb, fejlettebb piacain elsôsorban az USA-ban minden iparágban cégek tucatjai vagy akár százai tartoznak az SAP potenciális ügyfélkörébe, amelyek szakembereit számos csatornán rendezvényeken, weben, sajtón, hirdetésen, hírlevélen, termékismertetôn, referencialátogatáson, személyes konzultáción, szaklapokon keresztül speciális, az adott iparágra szabott mondanivalóval lehet megszólítani. A felsôvezetôk értelemszerûen kevesebb technikai részletre kíváncsiak elsôsorban nekik szólnak az általánosabb jellegû, úgynevezett image-hirdetések, amelyek mintegy jelzik az SAP jelenlétét, elterjedtségét, elégedett felhasználóinak stabilan növekvô számát. A hazai piac sokkal szûkebb, a nagyvállalati rendszerek vevôköre néhány tucatra, a mysap.com-é is csupán néhány százra tehetô, ezért a hirdetések elsôsorban a cég image-ét kívánják erôsíteni, amit az SAP személyes konzultációk, rendezvények alkalmával ruház fel testreszabott, egyedi mondanivalóval. Mielôtt megnéznénk konkrétan a A REFERENCIA ÉRTÉKE A puding próbája az evés, ha több hozzám hasonló ízlésû ember finomnak találta, akkor én is szívesen kipróbálom ez a gondolatmenet az alapja annak a tavalyi, öt elembôl álló sorozatnak, amelyben nagyvállalatok vezetôi beszélnek a bevezetett SAP rendszerek elônyeirôl. Szûcs Julianna tapasztalatai szerint ezek a referenciát megidézô hirdetések nagyon hitelesek, hiszen itt a cégek ismert vezetôi nyilatkoznak, ami csak úgy valósulhatott meg, ha az SAP rendszerek valóban minden igényüket kielégítették. legújabb hazai hirdetéseket és egy korábbi díjnyertest, vessünk egy pillantást ezek elkészítésének hátországára. KORÁBBI HAZAI SIKER: KIS- KÖZÉPVÁLLALATI MEGOLDÁS A magyar Ogilvy- és SAP-csapat korábban is törekedett az újításokra, a három évvel ezelôtt, az akkor piacra dobott kis- és középvállalalti megoldás, a SAP bevezetô kampányára kialakított Bonsai és Cápa sorozat több más SAP-leányvállalat és a reklámszakma figyelmét is felkeltette, és rangos nemzetközi díjat is nyert. Hosszas keresés után sikerült megtalálni azokat a témákat, amelyek jól megragadják a kis-, középvállalati SAP-megoldások lényegét. EGYSÉGES ALAPOK Az SAP egy nemzetközi szerzôdés keretében az Ogilvy & Mather Reklámügynökségre (O&M) bízta marketing stratégájának kidolgozását, összhangban az Ogilvy 360 fokos folozófiájával, amelynek lényege, hogy a teljes kommunikációs palettát lefedi. A reklámcsapat fôhadiszállása New York, amely nemcsak az O&M nemzetközi központja, de az SAP bár német cég is ide helyezte marketing fôosztályát. Az O&M-nél egy 120 (nem tévedés, százhúsz) fôs csapat dolgozik az SAP marketingfeladatain, ôk dolgozzák ki a világ minden táján megjelenô stratégia és arculat alapjait. Mirôl is van szó konkrétan? Az aktuális, két éve indult One Voice kezdeményezés értelmében bármely országban, bármely megoldásról, bármely célcsoportnak szóló hirdetésnek ugyanazt az arculatot kell hordoznia, és ezt sok-sok központilag kidolgozott design-elem, sablon, kép segíti. Az O&M csapata újsághirdetések, plakátok, meghívók, termékismertetôk, tévé- és rádióreklámok garmadáját dolgozza ki az SAP-ról szóló üzenetekkel, valamint az egyes megoldásokra és a 21 iparági megoldásra vonatkozóan egyaránt. A Magyarországon leggyakrabban alkalmazott egyoldalas újsághirdetés esetén például részletesen meghatározott, hogy egy fekete-fehér féloldalas kép, okkersárga címsor, fekete szövegblokk, a jobb alsó sarokban SAP logó és tagline, azaz jelmondat ( The best run e-businesses run SAP ) képezi a hirdetés vázát. Ebbe a sablonba kell illeszteni az üzenetet, amelyre szintén számos minta áll rendelkezésre. Többszáz darabos képtárból válogathatnak a kreatív munkatársak, hogy kiválasszák az aktuális üzenetnek leginkább megfelelô fotót. Informatikai cégrôl lévén szó nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk mindennek technológiai hátterérôl. Az SAP és az Ogilvy irodái, valamint a marketingkommunikációs munkában közremûködô cégek mindenütt az SAPBrandPlace.com portált használják. Itt megfelelô jogosultságok birtokában rengeteg hasznos segédanyag (a közremûködôk elérhetôségei, prezentációk, help guide-ok, arculati kézikönyvek, esettanulmányok), és gyakorlatilag az összes tervezés alatt levô és elkészült grafikai anyag megtalálható, kereshetô és letölthetô, illetve megrendelhetô. LOKÁLIS TARTALOM Az, hogy a széles választékból egy-egy országban konkrétan mi jelenik meg, a helyi stratégia függvénye. Szûcs Julianna, az SAP Hungary Kft. PR menedzsere szerint a bôség ellenére se könnyû a választás, hiszen a képi világ nem rugaszkodhat el a magyar valóságtól. Idegenül hat, ha a fotón távol-keleti és sötétbôrû emberek dominálnak (ami Amerikában a Political Correctness jegyében szinte kötelezô) és egy alpesi tejgazdaság képe se hat meggyôzô erôvel a magyar termelôkre. Ha a képtár nem tartalmaz megfelelô alapanyagot, még mindig van lehetôség arra, hogy saját fotóval és üzenettel töltsék fel a rendelkezésre álló kereteket. Így jött létre a közelmúltban például a házon belül csak kisautós -ként becézett hirdetés, (az 28. oldalon találkozhatnak vele), amely Magyarországon készült, ám láthatóan tökéletesen illeszkedik a sablonba, illetve a sorozat többi darabjához. MAGYAR ÜZENETEK A magyar piacon az SAP két markánsan elkülönülô célcsoportot céloz meg hirdetéseivel: a nagy-, illetve a kis- közepes vállalatokat. A nagy cégek felé az SAP mint megoldásszállító pozícionálja magát, kommunikációjának alapértéke a mysap.com e-business platform megoldásainak színes palettája. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a mysap CRM megoldás hirdetése, az ún. sorbanállós, melyet a 6. oldalon ismerhetnek meg. A kisebb vállalkozások felé pedig azt kell nyilvánvalóvá tenni, hogy az SAP igenis rendelkezik az ô szûkebb igényeikre szabott, megfizethetô, a mysap.com platformra épülô (gyakorlatilag elôre konfigurált) megoldással. Ennek egy korábbi sikeres megvalósulása a Cápa és Bonsai sorozat, most pedig a magyar Ogilvy csapat által készített kisautós indul.

8 KI MONDTA, HOGY CSAK A NAGYOK VEZETHETNEK? SAP a kicsiknek, hogy felnôjenek. Az integrált vállalatirányítási rendszerek a kis- és középvállalatok számára legalább olyan fontosak, mint a nagyvállalatoknak. Ezért a mysap.com standard rendszert most a legalapvetôbb üzleti folyamatok beállításaival együtt kínáljuk. A kis és közepes magyar vállalatok számviteli és logisztikai folyamatainak támogatására kialakított csomag a kicsik számára is elérhetôvé teszi a gyors és költséghatékony SAP bevezetést. A moduláris felépítésû rendszer kezdetben nem aktivált elemeit a vállalat igényeinek és lehetôségeinek növekedésével párhuzamosan lehet bevonni a felhasználásba. További információért látogasson el a honlapra!

9 SAP Hungary Kft. MOM Park, SAP Irodaház H-1124 Budapest, Csörsz utca 41. T +36/1/ F +36/1/ SAP Hungary Kft., H-1124 Budapest, Csörsz utca 41. Tárgy: Változások az SAP R/3 karbantartási stratégiájában Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy az SAP AG meghosszabbította a standard SAP R/3 jelenleg érvényes verzióinak karbantartási idejét ben már meghosszabbítottuk két évvel az SAP R/3 3.1I, 4.0B, 4.5B és 4.6B, illetve kilenc hónappal a 4.6C verzió karbantartási idejét. Most a 4.6C standard támogatása egy évvel, míg a többié további négy hónappal tart majd tovább. Az áttekintés megkönnyítésére összeállítottunk egy táblázatot az SAP R/3 verzióinak Verzió Karbantartási periódus vége módosított karbantartási periódusairól: korábbi aktuális 3.1I augusztus december 4.0B augusztus december 4.5B augusztus december 4.6B augusztus december 4.6C március március Az SAP Közép- és kelet-európai régióra kialakított stratégiájának megfelelôen a 3.1I, 4.0B, 4.5B és 4.6B verzió országspecifikus megoldásait Magyarországon decemberéig, míg a 4.6C verzió országspecifikus megoldását márciusáig támogatja az alábbi feltételekkel: Az SAP R/3 3.1I esetében magyar HR modul nem készült. A standard modulok, valamint az országspecifikus megoldások törvényi követése a fenti táblázatban található karbantartási periódus végéig tart. Az SAP R/3 4.0B verzió esetében a magyar HR modul támogatása júniusában befejezôdött. A standard modulok valamint az országspecifikus megoldások törvényi követése a fenti táblázatban található karbantartási periódus végéig tart. Az SAP R/3 4.5B, 4.6B és 4.6C verziók esetében valamennyi modul törvényi követése biztosított, beleértve a magyar HR modult is a fenti táblázatban található karbantartási periódus végéig.. Az SAP lehetôvé teszi ügyfelei számára, hogy további 2 % karbantartási díj ellenében még egy évvel, azaz december végéig meghosszabbítsák az R/3 3.1I, 4.0B, 4.5B és 4.6B verziók említett karbantartási idôszakát. Ez az ajánlat része az SAP új stratégiájának, amely szerint a szabványos karbantartási idôszak lejártával megnövelt karbantartási díj ellenében korlátozott idôszakra vállalja a régebbi verziók karbantartását. Ezzel a lehetôséggel elôször december végén élhetnek ügyfeleink, akiknél SAP R/3 3.1I, 4.0B, 4.5B vagy 4.6B verziók vannak. A késôbbiek folyamán természetesen mindez vonatkozni fog az R/3 4.6C valamint a többi, a standard karbantartásban jelenleg még nem szerepelô verziókra is. Célunk, hogy nagyobb biztonságot és rugalmasságot biztosítsunk az ügyfelek számára upgrade stratégiájuk kialakításában, ezáltal is növelve ügyfeleink általános biztonságát, beruházásaik megtérülését. A magyar HR modul karbantartási periódusa a 4.5B és 4.6B verzió esetében speciális feltételekkel, projekt alapon hosszabbítható meg december végéig. Ilyen igény esetén kérjük keresse meg az SAP Hungary Kft. Customer Care részlegét az 1/ es telefonszámon. További információ a számú OSS-jegyzetben, valamint az SAP Service Marketplace-en található: com/maintenancestrategy lapon található. Üdvözlettel: Misnyovszki Zoltán Szolgáltatási Üzletágvezetô SAP Hungary Kft.

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést.

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést. Tartalom Stratégia Regionális kompetenciarendszer 4 Leányvállalatok Synergonnal a háttérben 5 A virágzó leány 6 Felülnézet Intelligens 5. folyosó 7 Kitekintô Globális (tér)erô 8 Esettanulmány Digitális

Részletesebben

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK 2010/1 SZINERGIA FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK A NAGY TESTVÉR IS FIGYEL UNIFIED COMMUNICATION 2. RÉSZ 10 TARTALOM

Részletesebben

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL 2011/1 SZINERGIA BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER A HÓDÍTÓ GOLF HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL TARTALOM HÍREK KONFERENCIÁKTÓL A PARTNERI

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft. (Budapest),

VERSENYTANÁCS. - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft. (Budapest), VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-162/2004/125. Iktatási szám: AM/404/2006/36. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai

Részletesebben

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30 www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja 2014/2 limitált példányszám felhőkép Két éve egységben 8 Sorban állás helyett: jegykiadó automata a BKK-nál 10 Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról

Részletesebben

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM!

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! 2 BEVEZETŐ Van néhány dolog, amihez Magyarországon mindenki ért. Ilyen elsősorban a foci, aztán az autók. Vállalatvezetők körében ezekhez az utóbbi időben csatlakozni látszik

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô Tartalom Stratégia Magyar álomépítôk 4 Jövô a múlt fényében 5 Kitekintô Román-magyar IT-fórum 7 Portfolio.hu Egy nagy falat tízmilliárdokért 8 Kitekintô Szolgáltatásokkal vívott harc 9 Ipari melléklet

Részletesebben

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE,

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE, BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány ÜZLETI FOLYAMAT-KIHELYEZÉS A GENPACT HUNGARY KFT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Készítette: Nagy

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 2. szám - 2014. június abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. abas START ERP Jubiláló partnereink abas

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL. Debreceni Egyetem Informatikai Kar SAP RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor Egyetemi adjunktus Külső konzulens: Kovács

Részletesebben

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám Fókuszban Megújuló társaság megújuló szemlélet Innováció felsőfokon Pezsgőbontás a Törleynél 2008/1 I. évf. 1. szám t a r t a l o m H i r d e t m é n y Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

2012/2 V. évf. 2. szám

2012/2 V. évf. 2. szám 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu Tartalom Stratégia A Synergon stratégiája: növekedés 4 Čech az új cseh vezérigazgató 6 Kitekintô SAKE it! 6 Magyar-orosz IT-együttmûködés 7 A kínai távközlési piac sajátosságai 8 IDM-technológia a bankszektor

Részletesebben

Gazdaságtudományi Közlemények, 3. kötet 1. szám (2004) p. 89-110 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN

Gazdaságtudományi Közlemények, 3. kötet 1. szám (2004) p. 89-110 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Gazdaságtudományi Közlemények, 3. kötet 1. szám (2004) p. 89-110 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Horváth Ágnes PhD hallgató Miskolci Egyetem Gazdálkodásiam

Részletesebben