Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid..."

Átírás

1 1. oldal, összesen: 8 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/100. lapszám 2010/99. lapszám 2010/98. lapszám 2010/97. lapszám 2010/96. lapszám Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 100 Ajánlatkérő: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: ; ; ; Közzététel dátuma: 2010/08/25 Iktatószám: 22075/2010 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési 2010/09/08 határidő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Rövid tartalom: Környezeti monitoring és Portál rendszer üzemeltetése, környezeti, időjárási tartalom, információs és oktatási szolgáltatások folyamatos biztosítása Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Postai cím: Üllői út 400. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1184 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

2 2. oldal, összesen: 8 oldal Címzett: Kirrné Feicht Ágnes Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Környezeti monitoring és Portál rendszer üzemeltetése, környezeti, időjárási tartalom, információs és oktatási szolgáltatások folyamatos biztosítása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel

3 3. oldal, összesen: 8 oldal Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) xszolgáltatás Szolgáltatási kategória 7 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának közigazgatási területe NUTS-kód HU1 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Környezeti monitoring és Portál rendszer üzemeltetése, környezeti, időjárási tartalom, információs és oktatási szolgáltatások folyamatos biztosítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Kerületi komplex több komponensű környezeti monitoring és környezeti portál rendszer operatív üzemeltetése, folyamatos meteorológiai és környezeti mérések végzése és közzététele, időjárási előrejelzések és tájékoztató anyagok folyamatos készítése és szolgáltatása, környezeti oktatási feladatok végzése, virtuális környezeti múzeum üzemeltetése előírt jellemzőkkel. Ennek keretén belül az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania: - Időjárási monitoring on-line rendszer: o Mérés (fix telepítésű mérőműszerekkel) o Központi real-time időjárási adatgyűjtő, feldolgozó és archiváló rendszer 24/365 üzemeltetése o Időjárási jelzőrendszer folyamatos üzemeltetése 24/365 üzemben, 3 perc késleltetési időn belül kontrollált intézményi (SMS) és lakossági (internetes) veszélyjelzés kibocsátás o Komplex, 24 órás lokális időjárás és humánmeteorológiai előrejelzés szolgáltatás - Zaj monitoring (akkreditált mérés) operatív végzése: o Professzionális mobil mérőműszer operatív expedíciós üzemeltetése o Zajmérési témájú oktatási-nevelési programok szervezése és lebonyolítása felnőtt és iskolai oktatási programokkal és szakkörvezetéssel - Levegőminőség monitoring operatív végzése: o Mérés (fix telepítésű mérőműszerek) 19 db o Rendszeres akkreditált levegőminőségi mérések és időjárási adatokkal kombinált kiértékelések végzése lakossági adatszolgáltatással o Mobil mérőműszerek 2 db mobil professzionális expedíciós mérőműszerrel o Levegőminőség monitoring témájú oktatási-nevelési programok szervezése és lebonyolítása, felnőtt és iskolai oktatási programokkal és szakkörvezetéssel - Illegális hulladék és gyomos területi monitoring: o Szennyezett területek azonosításához koordináta meghatározó (GPS) és képrögzítő rendszerek operatív üzemeltetése - Interaktív Környezeti Monitoring (www.zold18.hu) és Virtuális Ökomúzeum (www.zoldmuzeum.hu) (PHP, MySQL alapú) portál rendszer operatív üzemeltetése a megadott tartalommal - Teljes üzemeltetési időszak alatt a komplett adatközpont és portálszolgáltató szerver rendszer elhelyezése nagy üzembiztonságú

4 4. oldal, összesen: 8 oldal szélessávú, minimum 8/8 M internetes végponton - 24/365 meteorológiai és műszaki rendszerfelügyelet, ügyfélszolgálat (hiba felmerülése után munkaidőben 2 órával, munkaidőn kívül 4 órával megkezdődik a helyszíni hibajavítás) A feladat teljes részletezése a műszaki dokumentációban található. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: 24 VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, meghiúsulási kötbér. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kiállított számla befogadását követő tizenöt munkanapon belül banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt (3) bekezdése szerint előírások figyelembevételével. A számlák benyújtására a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően havonta lesz lehetősége a nyertes vállalkozónak. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban, valamint nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban foglalt kizáró okok az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet tekintetében nem állnak fenn. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal: - bankszámla száma; - mióta vezeti az ajánlattevő/a 10% feletti alvállalkozó számláját; - számlájával szemben volt-e a nyilatkozat kibocsátását megelőző egy évben 10 napot meghaladó sorban állás, ha igen, utoljára mikor. 2.) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont alapján ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a évekre vonatkozó - a közbeszerzés tárgya szerinti - forgalmáról. 3.) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont alapján ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának mérlege és eredmény-kimutatása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: - bármely számláján a nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy évben volt 10 napot meghaladó sorban állás. (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek önállóan kell megfelelnie); 2.) a években teljesített a közbeszerzés tárgy szerinti nettó forgalma a három év bármelyikében nem érte el a nettó 20 millió forintot (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie); 3.) mérleg szerinti eredménye a évek bármelyikében negatív volt (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek önállóan kell megfelelnie).

5 5. oldal, összesen: 8 oldal III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése az alábbi tartalommal: szerződést kötő másik fél neve, címe, a szolgáltatás tárgya, teljesítés ideje és helye, ellenszolgáltatás összege, kontaktszemély neve és elérhetősége, melyet a megrendelő által adott referenciával kell igazolni a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően. Az ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. 2.) A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek, illetőleg vezetők megnevezése, képzettségének ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás módja: a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza eredetiben és a képzettséget illetve a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban történő csatolása. 3.) Az Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseit, és csatolja minőségbiztosítási tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát. 4.) Az Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, melynek keretében a csatolja a rendelkezési jogosultságot igazoló okiratot, illetve a rendelkezésre álló eszköz bemutatását tartalmazó leírást. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évből összességében a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával összefüggő tartalmú - legalább 1 db olyan legalább 10 millió Ft értékű referenciával, amely meteorológiai előrejelzések és riasztások szolgáltatásával kapcsolatos, és - legalább 1 db olyan legalább 10 millió Ft értékű referenciával, amely környezetvédelemi vagy meteorológiai mérések végzésével és mérési adatok szolgáltatásával kapcsolatos, és - legalább 1 db olyan legalább 5 millió Ft értékű referenciával, amely környezetvédelemi vagy meteorológiai portálszolgáltatással kapcsolatos, és - legalább 1 db olyan referenciával, amely környezetvédelmi vagy meteorológiai oktatással kapcsolatos feladatokat is tartalmazott. Ajánlattevőnek illetve a közbeszerzés érétkének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a fent meghatározott referenciák mindegyikével rendelkeznie kell. (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételeknek együttesen kell megfelelnie); 2.) nem rendelkezik legalább 6 fő szakemberrel, melyek közül legalább 3 fő informatikai végzettségű szakember melyek közül legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettségű szakember, aki legalább 5 év informatikai területen szerzett gyakorlattal rendelkezik, továbbá legalább 3 fő felsőfokú meteorológus végzettségű szakember melyből 1 fő legalább 5 éves operatív meteorológiai előrejelzés szolgáltatási (szinoptikus) területen szerzett gyakorlattal rendelkezik. (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie). 3.) ha nem rendelkezik meteorológiai szolgáltatási tevékenységre kiterjedő ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy nem tudja bizonyítani az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseit. (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie). 4.) ha nem rendelkezik legalább 1 db, az expedíciós műszerek szállítására alkalmas, 2 m3 térfogatú rakodótérrel és 200 kg teherbírással rendelkező gépjárművel. (Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie). III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

6 6. oldal, összesen: 8 oldal A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Szakmai ajánlat minősége 40 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/09/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. Az átutalási/befizetési megbízáson fel kell tüntetni: üzemeltetés AD. A fent megjelölt ár nettóban értendő. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 45 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, 1184 Budapest, Üllői út 400., Polgármesteri Hivatal, 119. számú tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: szeptember óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: október óra V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés megküldése (postán, telefaxon, vagy ben), személyes átvétel esetén felhatalmazó levél leadása az ajánlatkérő részére. Az igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt, valamint azon személy megnevezését és azonosításra alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt.

7 7. oldal, összesen: 8 oldal Az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérőnél rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 10:00 óráig. Az Ajánlatkérő nevében eljáró az ajánlattételi dokumentációt minden esetben elektronikusan is rendelkezésre bocsátja, mivel a Kbt (2) bekezdésre tekintettel határozta meg az ajánlattéli határidőt. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10-ig V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont esetében az értékarányosítás, a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. Összesítés: Az értékelésekor elért pontszámok valamennyi résznél a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. A legmagasabb súlyozott összpontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. A részszempontok körében értékelt szempontok és a módszer részletes bemutatása a dokumentációban található. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára. Ajánlatkérő az árbevételt a és évek vonatkozásában vizsgálja. 2) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, zárt borítékban/dobozban, magyar nyelven, négy papírpéldányban (egy eredeti és három az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: Környezeti monitoring üzemeltetés és Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! az ajánlaton szerepelni kell az eredeti vagy a másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. 3) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni, illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 4) Az ajánlat az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 5) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 6) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben az kihirdetésre kerül. 7) Az ajánlathoz csatolni kell: - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésre vonatkozóan; - ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b), c) pontjai és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát; - ajánlattevőnek a Kbt ra vonatkozó nyilatkozatát; - az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot; - a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot; - ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát; - az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot az arra jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékeli. 8) Az ajánlat tartalomjegyzéket követő első oldalaként ajánlati felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, az ajánlat főbb számszerűsíthető adatait az ajánlattételi dokumentációban meghatározott formanyomtatványnak megfelelően. 9) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek alapján alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 10) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi ajánlattevőnek azonos feltételekkel biztosítja a Kbt ában foglaltaknak megfelelően. 11) A Kbt. 20. (3) bekezdésben előírtak szerint az igazolások benyújtását egyszerű másolatban kell teljesíteni, kivéve ahol az Ajánlattételi Felhívás vagy az Ajánlattételi Dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. Továbbá az igazolások, nyilatkozatok vonatkozásában alkalmazandóak a Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatójában (2009. szeptember 23., évi 111. szám) foglaltak. 12) Jelen ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló, többször módosított évi CXXIX. tv. (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/17 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország:

8 8. oldal, összesen: 8 oldal Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) Vissza Közbeszerzések Tanácsa Cím: 1024 Budapest Margit krt Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben