Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1"

Átírás

1 1 / :41 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub 3 Tagsági azonosítószám 0000 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Ebergényi út (házszám) hrsz Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Ebergényi út (házszám) hrsz A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Balatoni Beáta Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: Balatoni Beáta cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 / :41 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 00 MFt 00 0 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 00 MFt 0 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi)

3 3 / :41 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Landorhegyi Lakótelepi Sport Club (LLSC) 1989-ben jött létre a Landorhegyi lakótelep sportolni vágyó közösségéből. Az első sorban a helyi közösség hölgy tagjainak kínált sportszolgáltatások (női kosár és labdarúgás) mellé 2008-ban alakították meg a labdarúgó utánpótlás-nevelő szakosztályukat. Minden magyar NB I-es klub számára kötelező a 11 évnél idősebb játékosait nagypályás bajnokságon indítani, így úgy láttuk jónak, hogy ha két részre osztjuk a korosztályokat, a 11 éven felüliekre, és a 11 éven aluliakra. Az U5-U11-es korosztály a Landorhegyi LSC utánpótlás csapatának a része, az ottani edzők készítik fel őket, de a ZTE által meghatározott, az MLSZ által gondozott edzésterveken alapuló képzési rendszer szerint. Azok a játékosok, akik elmúltak már 14 évesek, és a ZTE FC utánpótlás részlegéhez tartoznak, csatlakozhatnak a ZTE Akadémiához. A ZTE és a Landorhegyi LSC kapcsolata 2008-ra dátumozható. Ekkor született meg a két klub között a megállapodás, hogy au5-u11-es korosztályok futballal való megfertőzése, majd egyre tudatosabban a képzés megkezdése az LLSC keretei között történik. A toborzás a ZTE és az LLSC közös feladata és közös szervezése Az előkészítő korosztályok (U5-U11) létszámának jelentős bővítésének reményében óvodás, kisiskolás, iskolás korosztályoknak toborzó, nyílt napot rendez a klub, amolyan foci fesztivált. A ZTE Arénában megrendezett eseményen az NB I-es csapat játékosai is részt vesznek. Az eseményeken kívül folyamatosan plakátokat helyezünk ki az óvodákban és az iskolákban, toborzókat is szervezünk. (Résztvevők: Zalaegerszeg városának, és annak 10 km-es körzetében megtalálható óvodák és általános iskolák.) 11 éves korban minden csapat részt vesz a helyi bajnokságokban, itt a kiskörzeti és az alközponti vezetők a ZTE-nél dolgoznak, és ezen kívül is napi kapcsolatban vannak a többi csapat edzőivel, így ha ők vesznek észre egy tehetséges játékost, akkor őt a ZTE-hez irányítják. Fontos ezeket a fiatalokat a klubba integrálni, ugyanis a többi akadémiai megfigyelő is jelen van ezeken a tornákon, így szeretnénk, ha a gyerekek a ZTE-t választanák. A Landorhegyi Általános és Sportiskola sportosztályainak futballistái teszik ki a jelentkezők közel felét. Az elmúlt időszak eredményei és a ZTE-vel kötött szerződés jelentősen megnövelte az LLSC presztízsét és ismertségét, így sok család keresi fel a klubot a szájról-szájra terjedő referencia okán is, önkéntesen. A ZTE Akadémia egységes labdarúgó utánpótlás képzési modelljének alapja a piramis-rendszer. A Landorhegyi LSC feladata ebben a munkában a piramis alapjának, a bázisnak a szélesítése, az előkészítő korosztályok (U5-től az U11-ig) létszámának jelentős bővítése. A cél az alapok lerakása, amikre a következő szintnél szükségük lesz (rombusz játék megismertetése, alaptechnika kitanítása más közegben végzett edzések, vízi foglalkozások, mentális bázis a játékszeretet kialakítása, versenyrendszer támogatása - tornák rendezése, utazás tornákra). Létesítmény feltételek A 9 versenyző, és 6 előkészítő, vagyis 15 utánpótlás korosztály képzésére 1 szabványméretű füves, 1 szabványméretű műfüves valamint a Városi Ifjúsági Centrumnál 2 szabványméretű füves, egy ¾-es méretű műfüves, valamint egy télen használhatatlan salakpálya áll rendelkezésre. A csapat számára készen állnak gyakorló pályák, de ezek sokszor használhatatlanok téli időszakban, ha felolvad a jég, elönti a pályákat a víz. Az Ifjúsági Centrumnál nem lehet használni télen a két füves pályát, valamint a salakot sem, a pályák körüli futófolyosóra meg nem merik az edzők felengedni a fiatalokat, nehogy olyan sérüléseket szerezzenek, melyek később hátrányosan befolyásolják teljesítményüket. Mivel az összes sportcentrum városi tulajdonban van, így 6 óra után tilos használni a ZTE FC játékosainak az Ifjúsági Centrum pályáit onnantól már csak a civileké. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Az MLSZ által kitűzött 20%-os létszámemelkedéssel kapcsolatos célkitűzést mi szeretnénk 50%-ra módosítani. Úgy gondoljuk, hogy az előkészítő korosztályoknak pont az a célja, hogy minél több fiatal kerüljön kapcsolatba a futballal, mert akkor nagyobb a merítési arány, a nagy számok törvénye alapján sokkal több gyereket tudunk felkarolni, követni, tovább képezni. Ahhoz hogy másfélszeresére növeljük a létszámot, tovább kell mennünk azon az úton amin eddig is jártunk: népszerűsítenünk kell a gyerekek körében a képzésünket, a csapatot. A felszerelés vásárlással például nagyon népszerűek lettek a csapataink, nagyon jól néz ki, amikor egyen kabátban, cipőben, mezben mozognak gyerekeink a pályán, és azon kívül is. Szeretnénk, ha néhány közösségi eseményen együtt jelennének meg akár a vásárolt szerelésekben. A gyerekek a ZTE FC néhány hazai NB I-es mérkőzés szünetében már pályára léptek, fociztak kicsit. Emellett tervezzük, hogy az önkormányzat által szervezett eseményeken is megjelennénk, például a futás az autistákért, vagy a zalaegerszegi fesztiválon. Továbbra is szervezünk mini tornákat az óvodásoknak, illetve szórólapokat fogunk osztani nekik. A képzésünkön nem szeretnénk változtatni, úgy gondoljuk, jól csináljuk, azt amit csinálunk. Ha növeljük a létszámot és a szakember gárdát, akkor ugyanazt a minőségi képzést tudjuk folytatni csak nagyobb méretben. Ehhez szükségünk van további támogatásra a bérleti díj és az utaztatás tekintetében. Ugyanezen téli edzőtáborokat jövőre is meg kívánjuk tartani. Hasznosnak tartjuk, ha a gyerekek egy rövid időre megszabadulnak a szülői hatás alól, mert ilyenkor csak az edzőkre és egymásra figyelnek. Az edzőtáborok komoly közösségépítő alkalmak, jól összehozzák a csapatokat. A tornák fontos részét képezik a képzési rendszerünknek, így jövőre is számos tornán való részvételt tervezünk. Fontos, hogy a külföldi tornákon is szerepelhessünk, sokat segít, ha a gyerekek más típusú futballt játszó csapatokkal is találkoznak. Ha a létszámot sikeresen tudjuk növelni, akkor valószínűleg 2 újabb edzőre van szükségünk. Újabb fiatalok érkezésével további mezek, felszerelések beszerzésére lesz szükség. Úgy gondoljuk, ebben a korban nagyon fontos ez a gyerekeknek, részben ez lehet egy megtartó erő a számukra. Ha valakinek nem jut ugyanabból a mezből vagy kabátból, mint a csapattársnak, ez elég indok lehet ilyen idős gyerekeknél, hogy abbahagyja a játékot. A gyermekeknél nagyon fontos a vizuális oktatás, szeretnénk beszerezni egy interaktív táblát, jelenleg kölcsön kérünk az iskolától. Fontos, hogy a kicsik lássák magukat kívülről, jelenleg is kölcsönkéregettünk számítógépet, kivetőt, de fontos lenne, hogy a klubnak legyen egy saját médialejátszója, felvevőkészüléke, laptopja. Olyan eszközökre van tehát szükségünk,ami segít, hogy a játékosaink lássák a mérkőzésekről készült felvételeket. Amikor a fiataljaink edzésre jönnek, a kocsiban kell átöltözniük, mert a klubnak nincsen rendes öltözője. Ez nem tartható állapot, még ha nem is érzékelnek a kicsik sokat ebből, számunkra és a szülők számára is elszomorító az öltöző hiánya, ami amúgy nem is illik a képzésünk minőségéhez.

4 4 / :41 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Stratégiai célok és prioritások Célunk, hogy Zala megye legtehetségesebb futballpalántája megtalálja az utat először a Landorhegyi LSC-be, majd onnan a ZTE-be. A következő öt évben szeretnénk a toborzó munkánkat kiszélesíteni, tovább erősíteni a környező települések iskoláival és egyesületeivel a kapcsolatainkat. Célunk, hogy lehetőség szerint minden zalaegerszegi és a város vonzáskörzetében élő gyerek fiú és lány sportolási adottságait megismerjük, felmérjük, a tehetségeket egyesületi képzési rendszerébe tereljük. A következő öt évben tovább erősítjük a térségben a Bozsik Program egyik alközpontjaként elfoglalt központi szerepünket, és rendszeres körzeti korosztályos tornákat szervezünk. Ezen túlmenően aktívan kívánunk jelen lenni az iskolákban, a városi közéletben, hogy népszerűsítsük a klubot, azon keresztül a labdarúgást. Rendszeresen szervezünk tornákat, népszerű játékosaink rendszeresen járnak az iskolákba, hogy felhasználva népszerűségüket minél több gyereket csábítsanak a labdarúgásra. A klub hagyományaira támaszkodó, fokozatosan megújuló képzési rendszer kialakítása a célunk, valamint, hogy négy év alatt fokozatosan emeljük az igazolt labdarúgók számát, így az időszak végére a bázist jelentő 2010/2011 időszakhoz képest, mintegy 25-30%-kal. Célunk az utánpótlás rendszerben használt létesítmények és infrastruktúra megújítása. Már a következő évben jelentős felújításokat tervezünk, a tervezési időszak végére pedig a pályázati források bevonásával egy korszerű, a hatékony játékos utánpótlás-képzés igényeinek mindenben megfelelő komplexum együttest kívánunk kialakítani. Eltökélt célunk, az edzőink tudásának folyamatos megújítása. A klub operatív vezetőitől szintén elvárás a továbbképzés, amihez elsősorban az MLSZ Felnőttoktatási Intézetének sportmenedzseri továbbképzéseit és konferenciáit kívánjuk igénybe venni. Célok elérése, megvalósítás A következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten, a környező települések bevonásával szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a környékbeli településeket, iskolákat is bevonva. Egy olyan egységes informatikai rendszer kiépítését kezdtük meg, aminek központja egy nagy teljesítményű szerver, amit össze kívánunk kötni egy teljesítménymérő rendszerrel. Az edzők töltik fel majd az adatokat saját csapatuk mérési eredményeit. A tehetségesebb gyerekek már most is élettani vizsgálatokon esnek át, de szeretnénk elérni, hogy folyamatosan legalább éves szinten terheléses teszteknek, és egyéb fizikai teszteknek vethessük alá fiatal labdarúgóinkat. Mindezek mellett, amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, új tehetséges, motivált edzők alkalmazása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. Hosszú távú céljaink között szerepel az edzői létszám megemelése, szeretnénk, ha 2 edző foglalkozna egy csapattal. A Landorhegyi LSC-nél fontosnak tartjuk egy U5-U7 korcsoportra fókuszáló program kidolgozását. Ebben az életszakaszban kell rászoktatni a gyerekeket a futballra, mert az általános iskolába bekerülve az alternatív szabadidő eltöltési formák már könnyen elvonják a futballról a gyerekek figyelmét (számítógépes játékok, Internet). Az a gyerek, viszont aki óvodásként megszerette a labdarúgást, már ellenállóbb lesz a kísértésekkel szemben. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a magyar labdarúgás bázisát Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetségek kiválasztását, nyomon követését, és kinevelését. A megfelelő szakemberek megtartásával, valamint új, motivált és képzett edzők bevonásával, anyagi megbecsülésük fokozásával és továbbképzésével javítjuk a minőségi képzést. Javítjuk a képzés minőségét a szükséges eszközök, felszerelések biztosításával, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék-kiegészítőkkel és orvosságokkal, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátásával. A labdarúgók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása, aminek megkezdhetjük az előkészületeit. Azért érdemes ezt a programot támogatni, mert nagyon ritka az olyan utánpótlás nevelési rendszer, ahol A és B licences edzők foglalkoznak már óvodás korú gyerekekkel. Képzési körülményeink a nyugat-európai csapatokhoz viszonyítva is jóknak számítanak. A fiatalokkal pedagógusok, volt futballisták és nagyon magas képzettségű edzők foglalkoznak. Földrajzilag is jó helyzetben vagyunk, nagyon közel van Horvátország, Ausztria, az ottani megmérettetések nagyon fontosak a képzés szempontjából. Az önkormányzati támogatás, az alacsony bérleti díjak, a megnövelt létszámú tagdíj, mind azt vetíti előre, hogy a klub meg tudja tartani a most alkalmazott képzési rendszerét, ha a mostani TAO pályázattal lefektetjük az alapokat, akkor a támogatók és a szülők is valószínűleg szívesebben tesznek több pénzt a rendszerünkbe. A cél az, hogy a as évekhez hasonlóan meghatározó mértékben saját nevelésű játékosokkal töltsük fel a felnőtt csapat keretét, olyan játékosokkal, akik kötődnek a városhoz, a csapathoz. A helyi hősökkel a nézők szívesen azonosulnak, szívesebben járnak mérkőzésre, ha nekik szurkolhatnak. Ennek megteremtésében pedig rendkívüli szerepe van az előkészítő korosztályok nevelésének és így a Landorhegyi LSC munkájának. Utánpótlás rendszerünknek komoly vidékfejlesztési, közösségépítési és helyi megtartó erejű hatása van. Széles körben építünk ki kölcsönös alapokon nyugvó kapcsolatokat a vonzáskörzet települési iskoláival, egyesületeivel. Célunk, hogy a gyerekek kiskorukban családi környezetben nevelkedjenek, de kapjanak megfelelő futballképzést, amit szakmailag és erőforrásokkal is támogatunk. A legtehetségesebbeket csak nagyobb korban iskolázzuk be az akadémiánkra, ami egyben fejlődési lehetőséget és perspektívát is nyújt a vidéki fiatalok számára is. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgás megindult felemelkedésének. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 / :41 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 6 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Ifi centrum öltöző 7 0 Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 7 / :41 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

8 8 / :41 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Álló rudak talppal Ft Ft Aquagymstick Ft 0 Ft Bóják 40 db készlet Ft Ft Erősítő gumiszalag Ft Ft Fit-ball Ft 0 Ft Gát alacsony Ft 0 Ft Gát közepes Ft 0 Ft Gát magas Ft 0 Ft Gumilabda Ft Ft Hordozható kapu Ft Ft Hordozható aluminium kapu 5X Ft 0 Ft Kapu háló 2X Ft 0 Ft Kapu háló 5X Ft 0 Ft Kompresszor Ft Ft Labdarugó sorfal III flexibilis készlet Ft Ft Sorfalbábu Ft Ft Kupok lyukas közepes Ft 0 Ft Kupok lyukas magas Ft 0 Ft Labda Ft Ft Ladbatartó háló Ft 0 Ft Leszurható rudak készlet Ft Ft Gyorsaság fejelsztő szánkó Ft Ft Müanyag karikák Ft 0 Ft Összekötő rudak Ft Ft Mágneses taktikai tábla Ft Ft Taktikai tábla hordozható Ft Ft Laptop és projektor Ft Ft Teniszlabda Ft 0 Ft Ugrókötél Ft Ft Anorák Ft 0 Ft Edző 3/4-es melegitő Ft 0 Ft Edzőmelegitő Ft Ft Futball cipő Ft Ft Hosszú ujjú mez Ft 0 Ft Jelző trikó neon-narancs-citrom Ft 0 Ft Kapus kesztyű Ft 0 Ft Kapus mez Ft 0 Ft Kapus nadrág hosszú Ft 0 Ft Nadrág Ft Ft Rövid ujjú mez Ft Ft Sapka Ft 0 Ft Sípcsontvédő Ft 0 Ft Sportszár Ft 0 Ft Szerelés táska Ft 0 Ft Táska Ft 0 Ft Téli kabát Ft 0 Ft

9 9 / :41 Terem cipő Ft Ft Edzőpoló Ft Ft Elsősegély táska Ft 0 Ft Gyógyászati segédeszközök Ft 0 Ft Vitaminok táplálék kiegészítők Ft Ft

10 10 / :41 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Sportpálya Ft Ft Terem Ft Ft Uszoda bérlet Ft 10 0 Ft Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

11 11 / :41 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 12 / :41 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Ft 0 Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

13 13 / :41 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő Egyéb indikátor:

14 14 / :41 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 10 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

15 Alulírott Balatoni Beáta, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 10 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. 15 / :41

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság. ZTE FC Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság. ZTE FC Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1 Ügyiratszám : be/sfphp08-3257/2013 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kérelmező szervezet rövidített neve: ZTE

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3960 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportkör Tököl 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 1568 Áfa

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

PATAK SE 2 6 4 8 PATAK

PATAK SE 2 6 4 8 PATAK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: PATAKI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: PATAK SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1143 A kérelmező

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

9 1 7 7 Ásványráró. Szemeti Károly elnök. Szemeti Károly

9 1 7 7 Ásványráró. Szemeti Károly elnök. Szemeti Károly 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 701 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Részletesebben

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0.

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulaháza Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulaháza KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SZKSE. Adószám: 1 9 9 1 5 2 5 6-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 7 2 6-5 0 5 2 6 6 7 7-8 1 8 2 1 0 0 0 3 8 6 3 SZALASZEND MOLNÁR ISTVÁN ELNÖK

SZKSE. Adószám: 1 9 9 1 5 2 5 6-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 7 2 6-5 0 5 2 6 6 7 7-8 1 8 2 1 0 0 0 3 8 6 3 SZALASZEND MOLNÁR ISTVÁN ELNÖK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZALASZEND KSE A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tiszakóród SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1617

Részletesebben

Gyáli BKSE. Adószám: 1 8 6 7 2 5 3 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 3 0 0-2 0 0 0 7 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 1 8 2 Budapest.

Gyáli BKSE. Adószám: 1 8 6 7 2 5 3 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 3 0 0-2 0 0 0 7 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 1 8 2 Budapest. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyáli Barátikör Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyáli BKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-7322/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-7322/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Garai Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: GARAI SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 2180

Részletesebben

4 0 3 2 Debrecen. Makray Balázs

4 0 3 2 Debrecen. Makray Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Sportcentrum

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

TIAC VSE. Adószám: 1 9 2 5 4 6 4 7-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 5 2-2 0 5 0 1 5 5 8 - 8 3 0 0 Tapolca. Frang László elnök.

TIAC VSE. Adószám: 1 9 2 5 4 6 4 7-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 5 2-2 0 5 0 1 5 5 8 - 8 3 0 0 Tapolca. Frang László elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: TIAC VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

6 0 7 8 Jakabszállás. Szabó Mihály elnök. Cziráki Tamás

6 0 7 8 Jakabszállás. Szabó Mihály elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jakabszállás Községi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben