telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29."

Átírás

1 Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7860/2015 CPV Kód: ; ; ; ; Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Magyarország, az Intézmények székhelyei, Teljesítés helye: telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: központi beszerző szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: központosított közbeszerzés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357 Postai cím: Andor utca Város: Budapest Postai irányítószám: 1119 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 1119 Budapest, Andor u IV. emelet 430. sz. iroda Címzett: Közbeszerzési Igazgatóság, Központosított Közbeszerzési Főosztály Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság Regionális helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): központi beszerző szervezet I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): központosított közbeszerzés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel x Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. NUTS-kód HU1, HU2, HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) x Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma 110 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: 48 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): A szerződések a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények igénye szerinti értékben, a keretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan kerülnek megkötésre. II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére az alábbi részek szerint: 1. rész: Homogén szerverek és tárolók I. 2. rész: Homogén kliensek I. 3. rész: Heterogén számítógépek I. 4. rész Homogén szerverek és tárolók II. 5. rész Homogén kliensek II. 6. rész Heterogén számítógépek II. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Részenként 1db ellátási csomag (azaz összesen 6*1db ellátási csomag). Az Ajánlatkérő a mennyiséget a keretmegállapodás jellegére tekintettel nem tudja pontosabban megadni. A keretmegállapodások keretösszege nettó HUF az összes rész tekintetében együttesen. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF 4

5 és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 48 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért adatszolgáltatási biztosítékot kér, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatási biztosíték összege ,- Ft (azaz kettőmillió forint)/részenként. Az Ajánlatkérő részére nyújtandó adatszolgáltatási biztosítékot a nyertes Ajánlattevő(k)nek a keretmegállapodás aláírásáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint óvadékként az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára történő átutalással, bank biztosító által vállalt garancia banki készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (eljárás TED-es azonosító száma, SZGR-2015 adatszolgáltatási biztosíték kifejezés megjelölése) A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben a nyertes ajánlattevő (eladó) köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint az Intézmény választása szerint meghiúsulási kötbér teljesítési (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos) biztosíték fizetését vállalni a keretmegállapodás X. 2.1 pontja alapján. A teljesítési biztosíték mértékét a Kbt (2) bekezdése szerint kell megállapítani, melyet a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja. 5

6 Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 % Meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem írható elő. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenérték kiegyenlítése - a Kbt (4)-(5) bekezdéseiben előírtak figyelembe vétele mellett, a Kbt. 130., valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik. Az eladó a keretmegállapodás terhére kötött egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) és a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő eladói előlegfizetés esetét. A Kbt (4) bekezdése szerint támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: Ajánlattevő esetében az igazolásokat és nyilatkozatokat a 310/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) ban foglaltak szerint kell benyújtani. Ajánlattevő - a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Kr. 10. értelmében - ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. 6

7 A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato(ka)t a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa a gazdasági szereplő, ezért a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának(vi.5 pont) időpontja. A kizáró okok igazolása tekintetében Ajánlatkérő a től hatályos Kbt.-t alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. előírásain felül a Közbeszerzési Hatóság május 16-i Útmutatójában (KÉ évi 057. szám) és június 1.-i Útmutatójában (KÉ évi 61. szám) meghatározottak szerint jár el. A Közbeszerzési Hatóság útmutatói a Hatóság oldalán érhetőek el: Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú összkollégiumi állásfoglalást adott ki i dátummal, amelyet Közbeszerzési Hatóság oldalán érhető el: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatát az alábbi tartalommal: pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete bármely számláján volt-e a évi LXXXV. tv pont szerinti 30 napot meghaladó sorbaállás az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő saját nyilatkozatának csatolása a vizsgált időszakban működő (a vizsgált időszakban megszűnt) összes pénzforgalmi számlájáról. Figyelem: A Kbt. 55. (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláján sem volt 30 napot meghaladó a évi LXXXV. tv pont szerinti sorbaállás. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint azoknak a szakembereknek, és vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be kell nyújtani: - a szakember nevét, - az 1. és 4. részek esetén a bemutatott szakember szakmai minősítésének (szakvizsgának) megnevezését és az azt igazoló tanúsítványnak, oklevélnek, értesítésének, stb. egyszerű másolatát magyar nyelven ajánlattevő általi felelős fordításban, - a 2. és 3. és 5. és 6. részek esetében a bemutatott szakember iskolai végzettséget bizonyító okirat egyszerű másolatát magyar nyelven ajánlattevő általi felelős fordításban. 7

8 M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen! Az igazolásoknak ill. nyilatkozatoknak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - a teljesítés ideje, - a szerződést kötő másik fél, - a szállítás tárgya, - az ellenszolgáltatás nettó összege - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) és értékben vett részt. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -,akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. (Kbt (7)bekezdés) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum: - az 1. részben: a megajánlott homogén szerverek és tárolók mindegyikére vonatkozóan nyílt gyártói minősítési rendszerben megszerzett ( azzal egyenértékű) szakvizsgával rendelkező legalább 1 fő szakemberrel, - a 2. részben: közép- felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező legalább 2 fő szakemberrel, - a 3. részben: közép- felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező legalább 2 fő szakemberrel, - a 4. részben: a megajánlott homogén szerverek és tárolók mindegyikére vonatkozóan nyílt gyártói minősítési rendszerben megszerzett ( azzal egyenértékű) szakvizsgával rendelkező legalább 1 fő szakemberrel, - az 5. részben: közép- felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező legalább 2 fő szakemberrel, - a 6. részben: közép- felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező legalább 2 fő szakemberrel, Az 1. és/ 4. rész megajánlása esetén amennyiben egy szakember több megajánlott gyártmányra rendelkezik szakvizsgával, azt ajánlatkérő elfogadja. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlatkérő elfogadja ugyanazon személy megjelölését. A Kbt (4) bekezdés szerinti ajánlattevőnek a teljesítés időszakában végig, részenként (a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt) rendelkezni kell valamennyi, a fent megjelölt szakvizsgával és végzettséggel rendelkező szakemberrel. Ajánlattevőnek a szakemberek rendelkezésre állásáról ajánlatában nyilatkoznia kell! M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum: Mind a hat rész esetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások), összesen legalább 3 különböző végfelhasználó részére teljesített szállítási referenciával; továbbá 8

9 az igazolt teljesítések között legalább 1 referencia értékének el kell érni a nettó HUF-ot, továbbá az összes referencia értéknek el kell érni a nettó HUF-ot. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 9

10 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) ITKK/44/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a keretmegállapodás megkötésének napjáig. A dokumentáció ellenértékének HUF + ÁFA (bruttó HUF) - kiegyenlítése történhet készpénzfizetéssel (munkanapokon óra között) a 1119 Budapest, Andor utca cím alatt a KEF pénztárában (1119 Budapest, Andor utca V. em./541.) - számla kiállítás az V. em sz. irodában -, illetve átutalással, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára. Átutalás esetén a közlemény rovatba a SZGR-2015 szöveget kérjük feltüntetni. A Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé tette a internetes oldalon a Pályázható eljárások menüpont alatt. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie. A dokumentáció letöltéséről a gazdasági szereplőnek regisztrációs lapot kell kitöltenie és 10

11 megküldeni a címre, hogy az ajánlatkérő az eljárás minden ajánlattevője részére haladéktalanul megküldhesse az eljárásban elkészített esetleges kiegészítő tájékoztatásokat. IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/06/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1119 Budapest, Andor u IV. emeleti tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen, valamint az ajánlatok felbontása még a Kbt. 62. (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései figyelembevételével történik. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint. VI.3) További információk (adott esetben) 1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A Kbt. 25. (2) bekezdésében előírtak alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást (hatás- és feladatkörök bemutatásával) és a Kbt. 25. (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot. 11

12 2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 28. (1) bekezdésben és a Kbt (2) bekezdésben foglaltakra. 3. A Kbt. 36. (3) bekezdése értelmében: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását is elfogadja, kivéve az olyan nyilatkozatot, igazolást amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat kezességvállalásról szóló nyilatkozat) ezeket eredeti hiteles másolatban kell benyújtani. 4. Az ajánlatban a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 5. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők részvételre jelentkezők bármely más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Közös ajánlattevők esetén az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell a nyilatkozatot aláírni. 7. A Kbt. 60. (5) bekezdés alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- középvállalkozásnak minősül-e. 8. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, ami tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 9. A Kbt (2)bekezdésében foglaltak alapján az eljárás az 1-3. részek esetében a Kbt (1) bekezdés d) pontja, a 4-6. részek esetében a Kbt (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. 10. A Kbt (3) bekezdésében foglaltak alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma a részek szerint a következő: 1. részben (homogén szerverek és tárolók I): részben (homogén kliensek I): részben (heterogén számítógépek I): részben (homogén szerverek és tárolók II): részben (homogén kliensek II): részben (heterogén számítógépek II): A Kbt (1) bekezdésre tekintettel a keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama, valamint a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát, illetve a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget, azaz kizárólag olyan megrendelést fogadhat el eladó, amely a keretmegállapodás utolsó napján még teljesítésre kerül. 12

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése

Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben