Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Postai cím: Kossuth Lajos u. 15. Város/Község: Kőszeg Postai irányítószám: 9730 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rétiné Tóth Anikó Telefon: +36/94/ Fax: +36/94/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Az intelligens iskola infrastrukturális hátterének kialakítása a Kőszegi Kistérségben informatikai eszközbeszerzés a TIOP /1 pályázat keretében II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió

3 A teljesítés helye NUTS-kód b) xárubeszerzés xadásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 9730 Kőszeg, Táncsics M. u. 18; 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6.; 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.; 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4. NUTS-kód HU222 c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Az intelligens iskola infrastrukturális hátterének kialakítása a Kőszegi Kistérségben szállítási szerződés informatikai eszközbeszerzésre a TIOP / pályázat keretében II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7)

4 Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 64 db iskolai munkaállomás, személyi számítógép (multimédia futtatásra alkalmas, 10/100 Ethernet képes, DVD-íróval, minimum 17 LCD TFT kijelzős monitorral), 21 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), 1 db alkalmazás szerver (mentőegységgel ellátott, szünetmentes tápegységgel, alkalmazások kiszolgálására alkalmas), 1 db szerver szoftver, 2 db min. 30 db-os szavazógép szett, 4 db wifi-csomag, 1 db SNI csomag gyengénlátók részére További részletek, specifikáció az ajánlati dokumentációban. Az ajánlattevő a felhasználó pedagógusok és a telepítési helyszínen foglalkoztatottak számára (maximum 15 fő/ helyszín- 4 csoport) 5 x 100 perces képzést biztosít a telepített eszközök használatáról, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2011/03/11 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér: az ajánlattevő késedelmes teljesítése miatt az ajánlatkérő napi 2,0% késedelmi kötbért számít fel, a nettó vállalkozási díj összege alapján. A jótállási időszak alatt vállalt kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a kötbér a meghibásodott eszköz bruttó bekerülési értékének 5 %-a naponta. Ajánlattevőnek nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalnia arra nézve, hogy a vállalt jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi a hiba elhárítását, cserekészülék biztosítása mellett.

5 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A finanszírozás A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP / számú pályázat keretében elnyert forrásból történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlattevő 1-1 számla benyújtására jogosult az eszközbeszerzés, valamint az oktatás vonatkozásában. Az eljárás során a számlák az ajánlati eszközök leszállítása, átadása, valamint üzembe helyezési eljárását követően a Kbt (3) bekezdésben foglaltak szerint, az adózás rendjéről szóló évi XCII tv. 36/A -t figyelembe véve nyújthatóak be. Az eszközbeszerzésre vonatkozó számla ellenértéke közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre a támogató szervezettől a TIOP /07 pályázati felhívásnak megfelelően. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak. III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a Kbt. 65. (4) bekezdés szerint történik. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 66. (1) bekezdés a-b, pontjaiban foglaltak alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni: - Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtania valamennyi számlavezető

6 pénzintézete 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő számláját, az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e és az ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás volt-e. - Előző két évi ( ), az érvényes számviteli jogszabályoknak megfelelő mérleg és eredmény-kimutatás eredeti vagy egyszerű másolati példánya. A pénzügyi, gazdasági feltételeknek az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak önállóan kell megfelelniük. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a 10 % feletti alvállalkozó - Ha valamelyik számlavezető pénzintézetének nyilatkozata szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá ha ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás volt. Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozója a vizsgált időszak során megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása. - Mérleg szerinti eredménye negatív az elmúlt két év ( ) bármelyikében. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.-M4. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónap közbeszerzés tárgya (informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása, interaktív tábla szállítása, akkreditált pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás) szerinti szállításaira vonatkozó referenciáinak igazolását, a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti módon, megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés M5. Az akkreditált pedagógus-továbbképzés szervezésére való jogosultság igazolása az akkreditációról szóló okirat egyszerű másolatának benyújtásával. M6.) A rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség bemutatása a Kbt. 67. (1) bekezdés b) pontja alapján. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója: M1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban teljesített, legalább 1 db, összesen minimum nettó 15 millió forint értékű közbeszerzés tárgyára (informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása) vonatkozó teljesített referenciával M2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban befejezett, összesen legalább 1 legalább 21 db interaktív tábla szállításáról szóló referenciával M3. ha nem rendelkezik legalább egy 1 magyarországi referencia intézménnyel (szállító által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi használatban folyik oktatás és bemutató

7 helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben) M4. ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban megvalósult összesen legalább 50 fő részére lefolytatott akkreditált pedagógus-továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás megtartásáról szóló referenciával M5. nem rendelkezik interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás lefolytatásához szükséges akkreditált pedagógus-továbbképzés szervezésére jogosultsággal M6. Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik olyan, legfeljebb helyi tarifával hívható hibabejelentő (szerviz desk) rendszerrel, amely munkaidőben képes fogadni és rögzíteni a hibabejelentéseket, illetve kéréseket (94-es 80-as, vagy 40-es körzetszám) III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (bruttó forintban meghatározva) 2. A megjelöltnél korábbi teljesítési határidő (napokban meghatározva a szerződés megkötésétől)-max. 20 nap előteljesítésítés 3. Növelt műszaki és szolgáltatási tartalom (funkcionális

8 többletmegajánlások) súlyszám összesen 60 az alábbiak szerinti bontásban: 3.1 Projektorokhoz legalább 1-1 tartalékizzó GB RAM az összes számítógépben 3.3. Legalább 512 MB PCI Express vagy azzal egyenértékű videokártya az asztali számítógépekben 3.4. Legalább 3,0 GHz Intel Core 2 Duo vagy azzal egyenértékű processzorral szerelt asztali számítógépek 3.5. LCD TFT monitorok képernyőmérete legalább Audio rendszer az interaktív táblákhoz 3.7. Az interaktív táblákhoz a szoftverfrissítések a táblagyártó honlapjáról ingyenesen letölthetők és frissíthetők 3.8. Kézzel, magyar nyelven írt karakterek felismerése és gépelt szöveggé konvertálása 4. Az ajánlatkérő székhelyéhez 30 legközelebb lévő szerviz távolsága (km-ben megadva) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:

9 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától az ajánlatkérő alábbi bankszámlára utalhatja át: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/01/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Munkaszervezete 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében december 18-án meghirdetett TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott Az intelligens iskola infrastrukturális hátterének kialakítása a Kőszegi Kistérségben című, TIOP / kódszámú pályázat. V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: január óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: február 8. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1)

10 A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció megvásárlása elegendő. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a Kbt ban foglalt eseteket kivéve nincs lehetőség. A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem tehető közzé. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre az ajánlatkérő a következő módon. Az ajánlattevőnek elektronikus úton kell a dokumentáció árának befizetését igazolni. Az utalásról szóló banki igazolás másolatát kell mellékletként csatolni egy hez, amelyben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri. Az t a következő címre kell küldeni: A dokumentációt ajánlatkérő 2 munkanapon belül elektronikus úton megküldi az ajánlattevő részére. A dokumentáció kiváltása, és az annak részét képező minta szerződés elfogadása nélkül érvényes ajánlat nem tehető. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható pontszám valamennyi résszempont esetében V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az egyes részszempontokat az alábbiak szerint értékeli: 1. Ajánlati ár - legkedvezőbb ajánlat a legalacsonyabb összeg 2. Teljesítési határidő - legkedvezőbb ajánlat a legrövidebb határidő a szerződés megkötésétől számítva 4. Szerviz távolsága - legkedvezőbb ajánlat a legrövidebb út (helyben, Kőszegen lévő szerviz esetén 1 km a minimális távolság) Ajánlatkérő minden részszempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát, 10 pontot adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Az arányosság fordított arányosságot jelent, ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb. A 3. részszempont alszempontjai esetében pedig egy adott funkció/tulajdonság megléte/hiánya kerül értékelésre: az azzal rendelkező eszköz az adott alszempont vonatkozásában a maximális, míg az azzal nem rendelkező eszköz a minimális pontszámot kapja. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A -ban meghatározott formai követelményeket betartva kell benyújtani, 1 eredeti és 2 másolati példányban. Az ajánlat egyes példányai

11 közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció részét képező felolvasólapot! 2.) Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből adódó kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig kerül sor. Az ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek, nem kerülnek felbontásra. 3.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70. (2) bekezdés). 5.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt ban előírtak vonatkozásában. 6.) Ha az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát kell benyújtania. 7.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget, illetve felelősséget. 8.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlat utáni következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül. 9.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szállított termékekre 3 év teljeskörű garanciát vállal, kivéve a digitális táblákat, melyeknél a garancia ideje a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően 5 év. 10.) Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően biztosítja minden ajánlattevő számára a hiánypótlás lehetőségét. 11.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlat tárgyát képező informatikai eszközökre vonatkozó termékleírást, a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, valamint a termék azon műszaki jellemzőit és adatait, amelyekből a Dokumentációban foglalt követelményeknek való megfelelőségük megállapítható. 12.) Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg: bruttó Ft Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az egyes termékekre megajánlott ár meghaladja az alábbi összegeket: PC bruttó Ft Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) Ft Alkalmazás szerver Ft Szerver szoftver Ft Szavazógép szett Ft Wifi csomag Ft

12 SNI gyengénlátó csomag Ft V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/21 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

13 Fő tárgy: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben