AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA"

Átírás

1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Kelebia Község Önkormányzata Postai cím: Ady E. u. 114 Város/Község: Kelebia Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: Ország: 6423 Magyarország Telefon: 77/ Címzett: Maczkó József polgármester Fax: 77/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb 1

2 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Kelebia Intelligens Iskola program (TIOP / ) II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye Farkas L. Ált. Iskola Kelebia, Ady E. u. 1. A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód HU331 2

3 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés Kelebia Intelligens Iskola program (TIOP / ) II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a ekre vonatkozó letes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy re egy vagy több re valamennyi re II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi t, és opciót beleértve) 1. : Iskolai csomag: - 1 db szerver szoftver - 1 db alkalmazási szerver - 8 db tanulói PC - 1 db WIFI csomag - 1 db SNI V. 2. : Tantermi csomag: - db tantermi csomag és a hozzá kapcsolódó oktatás II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 3

4 Garancia (bírálati szempont) Késedelmi kötbér: nettó ajánlati ár 0, %/nap, de maximum 30 napi tétel. Hibás teljesítési kötbér: nettó ajánlati ár 0,%-a / nap, de maximum 30 napi tétel. Meghiúsulási kötbér: nettó ajánlati ár 20 %-a III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Kbt. 30. (3.) bek. szerint az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján átutalással történik. A beszerzés az Európai Unió támogatásával, szállítói finanszírozással valósul meg, az ajánlatkérő által megkötött támogatói okiratban foglaltak figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget és számlázási lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény ( Art.) 36/A rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: aki a Kbt ) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének % - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet: aki a Kbt ) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: a Kbt a alapján III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a Kbt. 66. ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő és a % feletti alvállalkozó(k) esetében: 1. Ajánlattevő a Kbt ) bekezdés b. ) pontja alapján csatolja be a saját vagy Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő és a % feletti alvállalkozó(k)ja alkalmatlan ha: év üzleti évi beszámolója alapján a mérleg 4

5 jogelődje üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját másolatban kiegészítő mellékletekkel együtt, (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét) Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt fenti 1. és 2. pontban meghatározott teljes időszakban az előírt igazolással és beszámolóval, úgy alkalmazza a Kbt. 66. (2.) bekezdését. Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira is kíván támaszkodni - a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembe vételével - alkalmasságát a Kbt. 6. (3), (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. szerinti eredménye negatív volt. A pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1.) bek. b.) pontja szerinti alvállalkozójának külön-külön kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A Kbt. 67. (1.) bekezdés a.) pontja alapján: az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, melyek teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. (1.) bekezdése szerinti igazolásokat kell benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira is kíván támaszkodni - a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembe vételével - alkalmasságát a Kbt. 6. ( 3 ), ( 4 ) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1.) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója alkalmatlan, ha: 1 vonatkozásában: 3 év (2008, 2009.,20) összességében nem rendelkezik legalább 2 db informatikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, melyek együttes értéke minimum nettó Ft, 2. vonatkozásában: nem rendelkezik az alábbiak szerinti referenciával / referenciákkal: - amely(ek) legalább db interaktív tábla szállításáról szól/ szólnak - amely(ek) együttes értéke legalább nettó Ft - amely(ek) közül legalább 1 olyan magyarországi intézményben történt referencia, amelyben a referencia intézmény olyan a szállító által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi

6 használatban oktatás folyik és ezen tantermek alkalmasak az eszközök használatának bemutatására, közoktatási felhasználás közben, - amely(ek) közül legalább 1 db megvalósult, összesen legalább 0 fő ére tartott akkreditált pedagógus- továbbképzésinteraktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő témájúoktatás megtartásáról szóló referencia. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1.) bek. b.) pontja szerinti alvállalkozója együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem A szerződés a Kbt. 23. szerint fenntartott igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott szempontok szerint (a szempontokat súlyozással kell megadni) 6

7 Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) {1. és Alaplap (iskolai PC csomag) {1. 3. Hálózati csatlakozás (Iskolai PC csomag) {1. vonatkozásában 4. Processzor (Iskolai PC csomag) {1 vonatkozásában). Tápegység (Iskolai PC csomag) {1. 6. Tápegység hatásfoka (Iskolai PC csomag) { Előadásszerkesztő szoftver (Interaktív tábla) { Garancia, cseregarancia (Interaktív tábla) { Processzor (Notebook) { Ram (Notebook) { HDD (Notebook) { Kijelző (Notebook){2. 7. HDD (Iskolai PC csomag) {1. 8. USB csatlakozó (Iskolai PC csomag) {1. 9. Videokártya (Iskolai PC csomag) {1.. Opciós rendszer és irodai alkalmazás (Iskolai PC csomag) { Kijelző (Monitor) { Hálózati csatlakozás (Notebook) {2 36. Videokártya (Notebook) { Csatlakozók (Notebook) { Operációs rendszer, további irodai alkalmazás (Notebook) { Garancia 7

8 12. Garancia (Monitor) {1. (Notebook) { Processzor (Alkalmazási szerver) { Tápegység hatásfoka (Alkalmazás szerver) { Valós vagy natív felbontás 41. Fényerő 1 1. Ram (Alkalmazás szerver) { HDD (Alkalmazás szerver) { Mentőegység (Alkalmazás szerver) { Garancia (Alkalmazási szerver) { IEEE b,g, szabványok párhuzamos támogatása (WIFI csomag {1 20. Processzor (Notebook) {1. SNI V: Vetítési távolság 43. Technológia 44. Bemenet és kimenet 4. Hangrendszer 46. Garancia RAM (Notebook) {1. SNIV. Vonatkozásában} 22. HDD (Notebook) {1. SNI V. 23. Kijelző (Notebook) {1. SNI V. 8

9 24. Hálózati csatlakozás (Notebook) {1. SNI V. 2. Videokártya (Notebook) {1. SNI V. 26. Csatlakozók (Notebook) {1. SNI V. 27. Operációs rendszer, további irodai alkalmazás (Notebook) {1. SNI V. 28. Garancia (Notebook) {1. SNI V. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) TIOP / IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem igen IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: 13:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevőknek átutalással kell megfizetni a Budapest Banknál vezetett számú számlaszámra. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 13:00 9

10 IV.3.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve vételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 13:00 Helyszín: Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvédi irodája 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1. em.4. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1. kódszámú pályázat. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) igen V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való vétel feltétele? (adott esetben) nem

11 V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentumok átvehetők Piegelné Dr. Csényi Magdolna, ügyvéd irodájának székhelyén, 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1 em. 4 ajtó alatt munkanapokon 8.00-tól óráig ( én óráig), a befizetést igazoló átutalási bizonylat ellenében. Ajánlatkérő a dokumentációt megvásárló ajánlattevő számára -en is rendelkezésre bocsátja a dokumentáció anyagát. V.3..1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-3 pont V.3..2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3..1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1 bírálati szempont esetében: fordított arányosítás 2-46 bírálati szempontok esetében: pontozás V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem V.7) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt a alapján biztosítja. 2. Igazolásokat a Kbt. 20. (3.) bekezdésének megfelelően egyszerű másolati példányban is benyújthatók. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. (2.), valamint a Kbt. 71. (1.) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 4. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást.. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben ajánlattevő és/vagy % feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szerveztet esetében amennyiben cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban akkor a vonatkozó változás bejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya is csatolandó.), valamint az aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban (meghatalmazás estén a meghatalmazás, valamint a meghatalmazó és meghatalmazott aláírási címpéldánya szükséges). 6. Ajánlatkérő az ajánlat nyertesével köt szerződést, illetőleg, ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt az összegzésben megjelöli a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 7. Az ajánlat benyújtásával és ajánlattal kapcsolatos egyéb formai és tartalmi 11 igen nem

12 követelmények az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra. 8. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 48. (3)- (4) bekezdését alkalmazza. 9. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet nettó Ft. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlatban a megajánlott nettó ár meghaladja ezt az összeget, akkor az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. c.) pontja szerint eredménytelennek nyilvánítja.. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 11. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény az irányadó V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) 12

13 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1. em 4. Város/Község: Kiskunhalas Postai Ország: Magyarország irányítószám: 6400 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 77/ Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Fax: 77/ Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1. em 4. Város/Község: Kiskunhalas Postai Ország: Magyarország irányítószám: 6400 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 77/ Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Fax: 77/ Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1. em 4. Város/Község: Kiskunhalas Postai Ország: Magyarország irányítószám: 6400 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 77/ Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Fax: 77/ Internetcím (URL): 13

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben