B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2013/ szám

2 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnárné Batári Ilona adjunktus augusztus 31-én hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben megőrizzük!

3 Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére szeptember 12-én órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú tanácstermében. Napirend: 1. A Köztársasági Ösztöndíjat adományozó levelek átadása 2. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Turmezeyné Dr. Heller Erika, a Kari Oktatási Bizottság elnöke 3. Tájékoztatás aktuális oktatásszervezési kérdésekről Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 4. A Kari Tanács 2013/2014. tanév I. félévi munkaprogramjának jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 5. Egyebek A Vezetői Értekezlet augusztus 29-án órai kezdettel a fszt. 4. számú tanácsteremben tartotta tanévkezdő első ülését. Az ülés napirendje: 1. Tájékoztatás a évi felvételi eljárásról, a felvett hallgatói létszámról Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 2. A évi zárótanítások, zárófoglalkozások tapasztalatai Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 3. A év júniusi záróvizsgák tapasztalatai Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 4. Tájékoztatás a 2013/2014. tanév kezdésének aktuális feladatairól Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 5. A kar Erasmus ösztöndíjainak dinamizálása az utóbbi 10 évben Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 6. Egyebek ***

4 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 19-én "Trefort Ágoston díj" kitüntetésben részesítette Dóczy Emilné gazdasági referenst. Gratulálunk a kitüntetettnek! *** Személyi változások karunkon szeptember 1-jétől szeptember 1-jéig Kari dékáni megbízást kapott Dr. Mikonya György egyetemi docens től ig Tanszékvezetői megbízást kapott Ének-zenei Tanszéken Dr. Döbrössy János főiskolai docens Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Dr. Csíkvári Gábor főiskolai tanár Matematika Tanszéken Szabóné Szitányi Judit adjunktus Neveléstudományi Tanszéken Dr. habil F.Lassú Zsuzsa egyetemi docens Társadalomtudományi Tanszéken Dr. Lehmann Miklós adjunktus Vizuális Nevelési Tanszéken Bakos Tamás főiskolai docens től ig től ig től ig től ig től ig től ig Csoportvezetői megbízást kapott Neveléstudományi Tanszéken a Digitális Pedagógia Csoport vezetésére Lénárd András adjunktus

5 Tudományos fokozatot szerzett oktatók Ének-zenei Tanszék Turmezeyné Heller Erika habilitáció Pszichológiai tudományok Habilitációs előadás témája: A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata 4-8 osztályosok körében Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Márkus Éva tszv. egyetemi docens habilitáció Nyelvtudományok Habilitációs előadás témája: Munkamódszerek a (magyarországi) német nyelvjáráskutatásban: anyaggyűjtés, szöveglejegyzés, nyelvjárásleírás Trentinné Benkő Éva adjunktus PhD Neveléstudomány Disszertáció címe: A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés Neveléstudományi Tanszék Dr. F. Lassú Zsuzsa tszv. egyetemi docens habilitáció Pszichológiai tudományok Habilitációs előadás témája: A nemek kérése az oktatásban Lénárd András adjunktus PhD Neveléstudomány Disszertáció címe: A multimédiás digitális tananyagok alkalmazásának és minősítésének didaktikai szempontrendszere a 6-12 éves korosztály esetében Matematika Tanszék Szabóné Szitányi Judit tszv. adjunktus PhD Matematika tusdomány Disszertáció címe: A valószínűségi gondolkodás sajátosságai Vizuális Nevelési Tanszék Gécziné Laskai Judit tanársegéd PhD Neveléstudomány tudományág Disszertáció címe: Hagyományismereti tankönyvek

6 Könyvtár Bodnár Ilona könyvtárvezető PhD Sporttudományok Disszertáció címe: Az edzői munka mint női foglalkozás életpálya Előlépett oktatók Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Márkus Éva egyetemi docens Matematika Tanszék Dancs Gábor Ernő tanársegéd Neveléstudományi Tanszék Dr. F. Lassú Zsuzsa egyetemi docens Vizuális Nevelési Tanszék Gécziné Laskai Judit adjunktus Távozott kollégák Ének-zenei Tanszéken Gyapai Judit tanszéki ügyintéző munkaviszony megszűnése: Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Dr. Benczik Vilmos főiskolai tanár munkaviszony megszűnése: Dr. Doboss Gyula főiskolai tanár munkaviszony megszűnése: Drávucz Fanni doktorandusz munkaviszony megszűnése: Neveléstudományi Tanszéken Dr. Podráczky Judit tanszékvezető főiskolai docens munkaviszony megszűnése: Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter egyetemi docens munkaviszony megszűnése: Dr. Sanda István Dániel adjunktus munkaviszony megszűnése: Dr. Orczán Zsolt főiskolai docens munkaviszony megszűnése:

7 Társadalomtudományi Tanszéken Prof. Dr. Donáth Péter tanszékvezető egyetemi tanár munkaviszony megszűnése: Ladáné Dauda Györgyi mestertanár munkaviszony megszűnése: Természettudományi Tanszéken Pákozdi Erika főiskolai docens munkaviszony megszűnése: Belépő kollégák Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Finta Gábor adjunktus belépés: Matematika Tanszéken Dr. Bagota Mónika adjunktus belépés: Kulman Katalin tanársegéd belépés: Neveléstudományi Tanszéken Dr. Pirka Veronika adjunktus belépés: Golyán Szilvia tanársegéd belépés: Társadalomtudományi Tanszéken Déri András tanársegéd belépés:

8 Szakmai közélet hírei Ének-Zenei Tanszék: Döbrössy János vezetésével június 8-án a Vox Hungarica Nőikar az egri bazilikában adott nagyszabású jótékonysági hangversenyt, június 9-én a nagymisén énekeltek. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna július 28 augusztus 10-ig a Múzsa Kamarazene Egyesület tatai zenei táborában az operaház zenészeivel tartott zeneóvodai, interaktív zenei és hangszeres foglalkozásokat, zenés esti meséket. Kismartony Katalin vezetésével június 8-án a Wéber István Nőikar a Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében rendezett I. Váci Kórusfesztiválon működött közre, június 9-én a Rómaifürdői Szent Cecília Kórus a nagymisén énekelt a Váci Székesegyházban és közös éneklésben vett részt, július 27- én Küngös falu épülő temploma búcsúján énekelt. Kismartony Katalin július 31-én előadást tartott Walking on not beaten tracks (music listening approaches) címmel a 21st International Kodaly Symposium Music and music education in the 21st century globan challenges rendezvényen. Publikációk Darvay Sarolta (et. al.) (2012): Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi fejlődése. EKF Líceum Kiadó, Budapest Darvay Sarolta (2012): Egészségfejlesztés pedagógusképző intézményünkben. In: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Darvay Sarolta (szerk.) (2012): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Döbrössy János Réti Anna (szerk.) (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Kulin Eszter (2012): Egészségfejlesztés az iskolában. In: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Lásztity Nikola (2012): Szerb civilizáció. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Pataky Gabriella (2012): Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra tanításának területén. ELTE TÓK, Budapest Podráczky Judit (szerk.) (2012): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű tanulásirányítási módszerek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

9 J O G S Z A B Á L Y O K évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 1599/2013. (IX.3.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásról. Magyar Közlöny, szeptember 3., 144. szám Mellékletek: 1. 2/2013. (VII.11.) sz. főtitkári körlevél az oktatói igazolás kiállításáról 2. 7/2013. (VI.26.) számú rektori utasítás az ELTE hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről 3. 8/2013. (VII.22.) számú rektori utasítás az ELTE gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről 4. 9/2013. (VII.22) sz. rektori utasítás az ELTE rektorának helyettesítéséről 5. 10/2013. (VII.25.) sz. rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól (melléklettel) 6. Emlékeztető a Kari Tanács 2013.június 13-i üléséről 7. Az ELTE Szenátusának július 1-i ülésén meghozott határozatai

10 1.sz melléklet Valamennyi Kar, kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási, illetve kutatási egység vezetője részére 2/2013. (VII.11.) sz. főtitkári körlevél az oktatói igazolás kiállításáról Tisztelt Vezetőtársam! A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 19. (4) bekezdése alapján a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben közalkalmazotti vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatnak, kérelemre oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolványt ad ki. A törvény 35. (4) bekezdése szerint az oktatói igazolvány részletesebben ki nem fejtett kedvezmények igénybe vételére jogosít. Az oktatói igazolvány igénylésének szabályait az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet határozza meg. Az Oktatási Hivatal, mint a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv, azonban arról adott tájékoztatást, hogy ilyen igazolványok igénylésére egyelőre nincsen lehetőség. Az igazolványok kibocsátási folyamatának elindulásáig ún. igazolás kiállítására van lehetőség. A Korm. rendelet 12. alapján az igazolás 60 napig érvényes, és az az oktatói igazolványra, valamint a hozzá kapcsoló kedvezményekre való jogosultságot igazolja. Az igazolás igénylésének menete a következő: a Neptunban erre a célra rendelkezésre álló elektronikus kérvény kitöltését és benyújtását követően az adatok ellenőrzését és a szükséges információk (oktatói azonosító) megadását a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság közreműködésével elvégzi, majd amennyiben annak nincsen akadálya az igazolást kiállítja, és azt az oktató választása alapján a megadott tanszékre postázza, vagy lehetőséget biztosít Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában (címe: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., szeptember 1-jétől 1053 Budapest, Szerb utca ) való személyes átvételre. Amennyiben az igazolás kiállítása akadályba ütközik, arról a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság a Neptunon keresztül, üzenetben értesíti az oktatót. Budapest, július 11. Üdvözlettel: dr. Rónay Zoltán főtitkár

11 2.sz melléklet 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 78. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rektor az Egyetem hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről az alábbiak szerint rendelkezik: 1. (1) A jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ideértve részönkormányzatait és a Doktorandusz Önkormányzatot is) tisztségviselőire (a továbbiakban: HÖK tisztségviselők). (2) A jelen utasítás alkalmazásában hivatalos levelezésnek minősül minden olyan elektronikus levél ( ) útján bonyolított kommunikáció, amelynek célja a közalkalmazott munkakörével, illetve a HÖK tisztségviselő tisztségével kapcsolatos feladatok ellátása. (3) A jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni az Egyetemen működő belső levelezési listák esetében is. 2. (1) Hivatalos levelezés csak elte.hu végződésű elektronikus postafiókról indítható, és csak az e postafiókról indított levél tekinthető hivatalosnak (továbbiakban: hivatalos elektronikus levélcím). (2) A hivatalos elektronikus levélcím formátuma a következő lehet: a) a használó keresztneve(i) és vezetékneve ponttal elválasztva, ezt követően karakter, majd a kar, illetve egyéb szervezeti egység rövidített neve/formátuma, pont és az elte.hu végződés, vagy b) az Egyetem magasabb vezetői és helyetteseik esetében a használó tisztsége (helyettes esetében rövidítve), ezt követően karakter, majd a kar, illetve egyéb szervezeti egység rövidített neve/formátuma, pont és az elte.hu végződés, illetve karakter után közvetlenül az elte.hu végződés. (3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában szereplő, karakter előtti név nem alkalmas az egyedi azonosításra, akkor a (2) bekezdés a) pontjában szereplő név mellett, ponttal elválasztva karakter előtt a használó által választott egyedi megkülönböztető jelzés alkalmazandó. (4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplővel azonos vezeték- és keresztnév a vezeték- és keresztneve(i) sorrenddel csak a (2) bekezdés a) pontjában írt címhez rendelve adható ki. (5) A hivatalos levelezés célját szolgáló levelezési szolgáltatásnak meg kell felelnie az ELTE Informatikai Szabályzatában és Információbiztonsági Szabályzatában foglaltaknak. (6) Az Egyetem munkatársai és HÖK tisztségviselői a közalkalmazottak és HÖK tisztségviselők részére hivatalos levelet csak az (1) bekezdés szerinti postafiókra küldhetnek. (7) Amennyiben a hivatalos levelezés során továbbítandó küldemény csatolmányának mérete meghaladja az egy levélben kézbesíthető korlátot, a levelet vagy több részletben, vagy csatolmányát tömörített formátumban kell elküldeni, vagy az Egyetem által üzemeltetett központi szerverre kell feltölteni, szükség esetén jelszóval védve. 3. (1) A jelen utasítás július 15. napján lép hatályba. (2) Azon közalkalmazottak részére, akik jelen utasítás közzétételekor nem rendelkeznek hivatalos elektronikus levélcímmel, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság generál a jelen utasításban

12 meghatározottnak megfelelőt, amelyről a közalkalmazottat a meglévő elektronikus levélcímén, ennek hiányában a munkáltatói jogkört gyakorlón keresztül papír alapú levélben értesíti. (3) Az a HÖK tisztségviselő, aki jelen utasítás közzétételekor nem rendelkezik hivatalos elektronikus levélcímmel, az utasítás hatálybalépése napját megelőző 8 nappal köteles azt igényelni. (4) A jelen szakasz (2) (3) bekezdésében írtakat nem kell alkalmazni akkor, ha a jelenleg használt elektronikus levélcím formátum előtt a) a használó keresztnevét és vezetékneve rövidítését, b) vezetéknevét, c) vezetéknevét és keresztneve rövidítését, d) vezeték- és keresztnevét, illetve kereszt- és vezetéknevét elválasztás nélkül, vagy nem ponttal elválasztva, e) monogramját tartalmazza, feltéve, hogy karaktert követően a 2. (2) bekezdésben meghatározott formátum szerepel. (5) A (4) bekezdésben felsorolt elektronikus levélcímek a jelen utasítás alkalmazásában hivatalos elektronikus levélcímnek minősülnek. (6) A (4) bekezdésben felsorolt elektronikus levélcím használója bármikor igényelheti a 2. (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus levélcímet. Budapest, június 26. Dr. Mezey Barna rektor

13 3.sz melléklet 8/2013. (VII. 22.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 78. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az SzMR 5. sz. mellékletet képező Gazdálkodási Szabályzat 6. -ban foglaltakra tekintettel arra, hogy az Egyetem költségvetését 2012-ről 2013-ra a Széll Kálmán Terv alapján további többmilliárdos elvonás sújtotta, az Egyetem működőképességének megőrzése érdekében figyelemmel a kiemelt, illetve a kutatóegyetemi címmel járó támogatás folyósításának megkezdésére is a rektor az alábbiakat rendeli el: 4. A rektor felhívja a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek vezetőit, hogy a jelentősen lecsökkent állami támogatásra tekintettel továbbra is tegyenek meg a személyi előirányzatot, valamint a dologi kiadásokat érintő minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi az általuk vezetett decentralizált egységek gazdálkodásának egyensúlyban tartását. 5. (1) A jelen utasítás hatályba lépésének napjától a (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve a) a tartósan megüresedő álláshelyek csak egyedi rektori engedéllyel tölthetőek be, b) új álláshelyek csak egyedi rektori engedéllyel igényelhetőek, c) évben a távollévő munkavállalók helyettesítése esetén a helyettesítési díjak mértéke a költséggazda átlagában a helyettesítendő munkavállalók bérének legfeljebb 50%-a lehet. (2) A jelen szakasz (1) bekezdésében meghatározott tilalom nem vonatkozik a) a pályázati forrás terhére a jelen utasítás hatályba lépése előtt megkötött támogatási szerződések alapján kötendő foglalkoztatási (közalkalmazotti, megbízási) szerződésekre, b) a évi maradvány terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, c) az átvett pénzeszközök terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, valamint d) a pályázati forrás, a K+F tevékenység, idegennyelvű képzés, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség már beérkezett forrásai terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, e) azon munkakörökre, amelyekben a foglalkoztatást jogszabály írja elő, valamint f) az ELTE Konfuciusz Intézet saját bevételére, továbbá g) a hallgatói normatíva terhére történő kifizetésekre. (3) Új pályázatokra vonatkozó támogatási szerződés aláírásával egy időben, a pályázatok költségvetésének ütemezésével összehangoltan el kell különíteni az ehhez szükséges kötelezettségvállalás nélküli fedezetet. Ez lehet a pályázatra beérkezett előleg, ennek hiányában vagy nem elégséges volta esetén pedig a kari költségvetésben elkülönített kötelezettségvállalás nélküli összeg.

14 (4) A már folyamatban lévő pályázatok esetén a témafelelős mellett a gazdasági ellenjegyzést ellátó gazdasági vezető köteles a gazdasági esemény pénzügyi nagyságrendjével azonos összegű szabad keretet kari forrásból elkülöníteni. Ezt a zárolást a bevétel beérkezésekor szabadíthatja fel. 6. A jelen utasítás 2. (1) bekezdés a) c) pontjaiban, (2) bekezdésben foglaltakat a hallgatói munkaszerződések (doktorandusz szerződések) esetében is értelemszerűen alkalmazni kell. 7. (1) A jelen utasítás hatályba lépésének napjától áru- és szolgáltatás beszerzésére, beruházásra csak beérkezett pályázati forrás, a K+F tevékenység már beérkezett bevételei vagy a évi maradvány terhére kerülhet sor. (2) Kivételt képeznek e korlátozás alól a PPP szolgáltatások és a közüzemi díjak, valamint az üzemeltetéssel, karbantartással, továbbá a lektori lakásokkal kapcsolatos kiadások és a kollégiumi bérleti díjak, valamint a hallgatói normatíva terhére történő, a jogszabályban lehetővé tett kifizetések. (3) A központosított közbeszerzés keretén belül történő beszerzésekhez kapcsolódó megrendeléseket a továbbiakban a GMF Közbeszerzési Osztályán kell indítani, az online rendszerhez korábban megkért ügyintézői azonosítók használata nem engedélyezett. Amennyiben e rendelkezés és a hatályos Közbeszerzési Szabályzatról szóló rektori utasítás között ellentmondás van, úgy a rendelkezés alkalmazandó. (4) A beruházásra, felújításra, karbantartásra irányuló megrendeléseket előzetesen a GMF Műszaki Igazgatóságának meg kell küldeni, és azok csak a műszaki és üzemeltetési főigazgató-helyettes engedélye után érvényesíthetőek. 8. (1) Jelen utasítás alkalmazásában már beérkezett pályázati forráson az Egyetemmel megkötött támogatási szerződésben szereplő összegből már átutalt részt kell érteni. (2) Pályázati igény benyújtása előtt az Egyetemvezető Értekezletnek be kell mutatni a pályázat meghatározó paramétereit [témavezető neve, kara, pályamű címe, pályázott összeg, pályázat száma, kiírója, futamideje, finanszírozása (elő/utó), önrész, előleg lehetősége, előkészítés költségeinek elszámolhatósága, az adott témavezető folyó pályázati elszámolásával kapcsolatos esetleges problémák], valamint a kari előfinanszírozás konkrét módját, az erre elkülönített szabad forrást, amely a benyújtott cash-flow ütemezésével biztosítja a finanszírozást. E paraméterek bemutatásához szükséges bizonylatok az EPER-ben letölthetőek. Ezek alapján a gazdasági főigazgató javaslatára, az Egyetemvezetői Értekezlet támogató véleménye függvényében a rektor dönt a benyújtásról. (3) A már megkötött támogatási szerződések alapján a költségvonzattal járó szakmai munka csak a pályázati előleg beérkezése után vagy a kar által biztosított elkülönített szabad forrás terhére kezdhető meg.

15 9. A jelen utasítás hatálya nem terjed ki a hallgatói előirányzat, valamint a fogyatékos normatíva terhére vállalt kötelezettségekre. 10. A munkaköri leírásuk szerint elsődlegesen kézbesítési feladatot ellátó ügyviteli alkalmazott, ügyintéző munkaköri besorolású munkatársak BKV-bérlet költségének megtérítés a jelen utasítás alapján továbbra is engedélyezett. 11. (1) Jelen utasítás augusztus 1. napján lép hatályba. (2) Jelen Utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 5/2013. (IV. 22.) számú rektori utasítás, b) valamint az a) pontban írt rektori utasítás kiegészítéséről kiadott 6/2013. (V. 6.) számú rektori utasítás. Budapest, július 22. Dr. Mezey Barna rektor

16 4.sz melléklet 9/2013. (VII. 22.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítás módosításáról Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 79. (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítást a rektor az alábbiak szerint módosítja: 12. (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítás (a továbbiakban Utasítás) 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Amennyiben a jelen utasítás ban meghatározott valamely rektorhelyettesi tisztség nincs beöltve, a rektor az abba a hatáskörbe tartozó feladatok ellátásával valamely hivatalban lévő rektorhelyettest megbízhatja, vagy e feladatokat több rektorhelyettes között szétoszthatja. (2) Az Utasítás 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A jogszabályban, egyetemi szabályzatban a jelen vagy más rektori utasításban más hatáskörébe nem leadott feladatok közül egyesek, vagy egyesek csoportjának ellátására a rektor megbízottat jelölhet ki. 13. (1) A jelen rektori utasítás augusztus 1. napján lép hatályba. (2) A jelen rektori utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Utasítás 7. -t megelőző címe. Budapest, július 22. Dr. Mezey Barna rektor

17 5.sz melléklet 10/2013. (VII. 25.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás módosításáról Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési rend 78. (1) bekezdésében és (2) bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a rektor a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítja. 14. Az Utasítás preambulumában a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 46. (5) bekezdés e) és f) pontjában és (10) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében szövegrész helyébe a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. -ában szöveg, a 2. -ban a Bér- és Munkaügyi osztályának szövegrész helyébe az Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálynak szöveg lép. 15. Az Utasítás 1. sz. melléklete helyébe jelen utasítás melléklete lép. 16. A jelen utasítás július 26. napján lép hatályba. Budapest, július 25. Dr. Mezey Barna rektor

18 5/1.sz melléklet Eötvös Loránd Tudományegyetem Ut.kód: Kar Körzet: Forrás: Munkaszám: HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS/DOKTORANDUSZ SZERZŐDÉS amely létrejött a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. -át figyelembe véve egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem., mint képző intézmény, másrészről.. (szül. hely, idő:., anyja neve:.., szig.szám:., lakcím:..,), (hallgató, doktorandusz, továbbiakban együtt: hallgató) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. Az Egyetem alkalmazza a hallgatót munkakörben (a tevékenységére jellemző elnevezés), 20..-től 20.-ig tartó határozott időtartamra. 2. A munkakör oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató* feladat(ok) megnevezése (kurzuscím heti óraszám / kutatási tevékenység szerinti bontásban**): tevékenység. 3. A munkavállaló hallgatói munkadíja: Ft/hó 4. A munkavállaló hallgató munkahelye:. 5. A munkavállaló hallgató havi munkaideje:.. óra, melynek beosztását a munkáltató, illetve közvetlen munkahelyi vezetője határozza meg. 6. A munkavállaló hallgató felett a munkáltatói jogkört a gyakorolja. 7. A munkavállaló hallgató munkájának közvetlen irányítója:.. 8. A munkavállaló hallgató munkaviszonyának fennállása alatt köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni és egyébként olyan magatartást tanúsítani, mellyel a munkáltató képzőintézmény jogos gazdasági érdekeit nem sérti, jó hírnevét megőrizni. 9. Egy tanulmányi félévnél hosszabb időre szóló szerződéskötés esetén a munkavállaló hallgató köteles a hallgatói jogviszony fennállásának igazolása érdekében a hallgatói munkadíj kifizetéséhez szükséges igazolást az Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálynak a regisztrációs hét végéig megküldeni. 10. A munkaszerződés a munka törvénykönyvében írt okok mellett megszűnik akkor is, ha a munkavállaló hallgató hallgatói (doktorandusz) jogviszonya megszűnik. 11.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyve és egyéb a munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. Budapest, 20. hallgató/doktorandusz dékán PH. ellenjegyző (gazdasági vezető) Kötelező mellékletek: - hallgatói adatlap, hallgatói jogviszony-igazolás - amennyiben van, magánnyugdíj pénztári tagságról igazolás Kapják: - hallgató/doktorandusz - munkáltató - GMF Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztály - Magyar Államkincstár *Doktorandusz-szerződés esetén nem alkalmazható. **Szükség esetén mellékletként is csatolható.

19 6.sz melléklet ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Emlékeztető a Kari Tanács június 13-i üléséről Az ülésen megjelentek a Kari Tanács tagjai és az állandó meghívottak. Távolmaradását előre jelezte: Dr. Márkus Éva, Rádi Orsolya, Dr. Pataky Gabriella, Sipos Ágnes, Sándor Bianka, Hirleman Boldizsár, Dóczy Emilné, Nevigyánszky Éva, Mesterházy Ferenc, Dr. Serfőző Mónika Az ülésen meghívottként részt vett Vastagné Bauer Zita tanársegéd, a kari Oktatási Bizottság elnökhelyettese. A szavazásban résztvevők száma az 1-7. napirendi pontnál 18 fő, 8-9. napirendi pontnál 17 fő. Az ülésről jegyzőkönyvként hangfelvétel készült. Napirend: 1. Egyetemi docensi pályázat véleményezése Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 2. Döntés a 2014/2015. tanév alapképzéseinek költségtérítési díjairól Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 3. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Turmezeyné Dr. Heller Erika OB elnök 4. Tájékoztatás az alapítványi jutalmazásokról Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 5. Tájékoztatás a kar alapítványairól és közérdekű kötelezettségvállalásáról Előterjesztő: Dóczy Emilné gazdasági referens, Dr. Döbrössy János tanszékvezető főiskolai docens 6. A 2013/2014. tanév oktatási programja Előterjesztő Dr. Mikonya György dékán 7. A 2013/2014. tanévi rendezvényterv elfogadása Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 8. Az egyetemi szenátusi előterjesztések kari véleményezése Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 9. Egyebek A Kari Tanács az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta. A Kari Tanács nyílt szavazással jóváhagyta a titkos szavazás időszakára javasolt Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételét. A Bizottság elnöke Szabóné Szitányi Judit tanszékvezető adjunktus, tagok: Dr. Lehmann Miklós adjunktus és Szuchy Gabriella nyelvtanár. Napirend előtt Dr. Mikonya György dékán bejelentette: május 30-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pedagógus nap alkalmából karunkról Apáczai Csere János díjban részesítette Dr. habil Kovács Judit főiskolai docenst és

20 Pákozdi Erika főiskolai docens, valamint Brunszvik Teréz díjban Gergely Ildikó mestertanárt. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet Dr. Farkas Mária főiskolai docens vehette át. A Kari Tanács megvitatta az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi docensi kinevezésére benyújtott pályázatot. Pályázatot nyújtott be Dr. Márkus Éva tanszékvezető főiskolai docens. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak. Véleményt nyilvánított Dr. Mikonya György, Prof. Dr. Donáth Péter. A Kari Tanács 18 fő érvényes titkos szavazatával az alábbiak szerint javasolta az egyetemi docensi kinevezését: Dr. Márkus Évának 18 igen 0 nem (Határozati szám: 2012/ sz.) Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes előterjesztésében a Kari Tanács megvitatta a 2014/2015. tanév alapképzéseinek költségtérítési díjait. Hozzászólt Dr. Mikonya György. A Kari Tanács az előterjesztést (1. sz. melléklet) nyílt szavazással, egyhangúlag határozatban elfogadta. (Határozati száma: 2012/ sz.) 3. Vastagné Bauer Zita tanársegéd, a kari Oktatási Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a Kari Tanácsot kari Oktatási Bizottság május 6-i ülésén elhangzottakról, a Bizottság által elfogadásra javasolt előterjesztések lényegéről. A Kari Tanács az alábbiakról nyilvánított véleményt: - Változtatási javaslat a tanító szak nappali tagozat gyakorlati képzésében 2013 szeptemberétől - A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzésében a tantervi előfeltételek gyengéről erőssé való módosítása Hozzászólt Tihanyiné Dr. Hős Ágnes. A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen, 1 nem szavazattal határozatban elfogadta a két előterjesztést. (Határozati száma: 2012/ sz.) - A Művészeti MA szak létesítési és indítási anyaga Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes tájékoztatta a jelenlévőket a képzési dokumentum konzorciumos munkálatairól. Megköszönte a résztvevők, közöttük is különösen Kolosai Nedda és Pataky Gabriella szakmai munkáját.

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 5. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. február 12-én 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2012/2013. 3. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács 2012. november 8-án 13 30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart a fszt. 4. számú teremben.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2014/2015 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2012/2013. 5. szám Dr. Szendrei Julianna, az ELTE TÓK tanszékvezető főiskolai tanára, életének 65. évében, 2013. január 13-án elhunyt. Kollégái

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2015/2016. 7. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2016. március 31-én 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének jóváhagyása Előterjesztés

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben