B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2013/ szám

2 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnárné Batári Ilona adjunktus augusztus 31-én hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben megőrizzük!

3 Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére szeptember 12-én órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú tanácstermében. Napirend: 1. A Köztársasági Ösztöndíjat adományozó levelek átadása 2. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Turmezeyné Dr. Heller Erika, a Kari Oktatási Bizottság elnöke 3. Tájékoztatás aktuális oktatásszervezési kérdésekről Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 4. A Kari Tanács 2013/2014. tanév I. félévi munkaprogramjának jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 5. Egyebek A Vezetői Értekezlet augusztus 29-án órai kezdettel a fszt. 4. számú tanácsteremben tartotta tanévkezdő első ülését. Az ülés napirendje: 1. Tájékoztatás a évi felvételi eljárásról, a felvett hallgatói létszámról Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 2. A évi zárótanítások, zárófoglalkozások tapasztalatai Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 3. A év júniusi záróvizsgák tapasztalatai Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 4. Tájékoztatás a 2013/2014. tanév kezdésének aktuális feladatairól Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 5. A kar Erasmus ösztöndíjainak dinamizálása az utóbbi 10 évben Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 6. Egyebek ***

4 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 19-én "Trefort Ágoston díj" kitüntetésben részesítette Dóczy Emilné gazdasági referenst. Gratulálunk a kitüntetettnek! *** Személyi változások karunkon szeptember 1-jétől szeptember 1-jéig Kari dékáni megbízást kapott Dr. Mikonya György egyetemi docens től ig Tanszékvezetői megbízást kapott Ének-zenei Tanszéken Dr. Döbrössy János főiskolai docens Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Dr. Csíkvári Gábor főiskolai tanár Matematika Tanszéken Szabóné Szitányi Judit adjunktus Neveléstudományi Tanszéken Dr. habil F.Lassú Zsuzsa egyetemi docens Társadalomtudományi Tanszéken Dr. Lehmann Miklós adjunktus Vizuális Nevelési Tanszéken Bakos Tamás főiskolai docens től ig től ig től ig től ig től ig től ig Csoportvezetői megbízást kapott Neveléstudományi Tanszéken a Digitális Pedagógia Csoport vezetésére Lénárd András adjunktus

5 Tudományos fokozatot szerzett oktatók Ének-zenei Tanszék Turmezeyné Heller Erika habilitáció Pszichológiai tudományok Habilitációs előadás témája: A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata 4-8 osztályosok körében Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Márkus Éva tszv. egyetemi docens habilitáció Nyelvtudományok Habilitációs előadás témája: Munkamódszerek a (magyarországi) német nyelvjáráskutatásban: anyaggyűjtés, szöveglejegyzés, nyelvjárásleírás Trentinné Benkő Éva adjunktus PhD Neveléstudomány Disszertáció címe: A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés Neveléstudományi Tanszék Dr. F. Lassú Zsuzsa tszv. egyetemi docens habilitáció Pszichológiai tudományok Habilitációs előadás témája: A nemek kérése az oktatásban Lénárd András adjunktus PhD Neveléstudomány Disszertáció címe: A multimédiás digitális tananyagok alkalmazásának és minősítésének didaktikai szempontrendszere a 6-12 éves korosztály esetében Matematika Tanszék Szabóné Szitányi Judit tszv. adjunktus PhD Matematika tusdomány Disszertáció címe: A valószínűségi gondolkodás sajátosságai Vizuális Nevelési Tanszék Gécziné Laskai Judit tanársegéd PhD Neveléstudomány tudományág Disszertáció címe: Hagyományismereti tankönyvek

6 Könyvtár Bodnár Ilona könyvtárvezető PhD Sporttudományok Disszertáció címe: Az edzői munka mint női foglalkozás életpálya Előlépett oktatók Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Márkus Éva egyetemi docens Matematika Tanszék Dancs Gábor Ernő tanársegéd Neveléstudományi Tanszék Dr. F. Lassú Zsuzsa egyetemi docens Vizuális Nevelési Tanszék Gécziné Laskai Judit adjunktus Távozott kollégák Ének-zenei Tanszéken Gyapai Judit tanszéki ügyintéző munkaviszony megszűnése: Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Dr. Benczik Vilmos főiskolai tanár munkaviszony megszűnése: Dr. Doboss Gyula főiskolai tanár munkaviszony megszűnése: Drávucz Fanni doktorandusz munkaviszony megszűnése: Neveléstudományi Tanszéken Dr. Podráczky Judit tanszékvezető főiskolai docens munkaviszony megszűnése: Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter egyetemi docens munkaviszony megszűnése: Dr. Sanda István Dániel adjunktus munkaviszony megszűnése: Dr. Orczán Zsolt főiskolai docens munkaviszony megszűnése:

7 Társadalomtudományi Tanszéken Prof. Dr. Donáth Péter tanszékvezető egyetemi tanár munkaviszony megszűnése: Ladáné Dauda Györgyi mestertanár munkaviszony megszűnése: Természettudományi Tanszéken Pákozdi Erika főiskolai docens munkaviszony megszűnése: Belépő kollégák Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken Finta Gábor adjunktus belépés: Matematika Tanszéken Dr. Bagota Mónika adjunktus belépés: Kulman Katalin tanársegéd belépés: Neveléstudományi Tanszéken Dr. Pirka Veronika adjunktus belépés: Golyán Szilvia tanársegéd belépés: Társadalomtudományi Tanszéken Déri András tanársegéd belépés:

8 Szakmai közélet hírei Ének-Zenei Tanszék: Döbrössy János vezetésével június 8-án a Vox Hungarica Nőikar az egri bazilikában adott nagyszabású jótékonysági hangversenyt, június 9-én a nagymisén énekeltek. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna július 28 augusztus 10-ig a Múzsa Kamarazene Egyesület tatai zenei táborában az operaház zenészeivel tartott zeneóvodai, interaktív zenei és hangszeres foglalkozásokat, zenés esti meséket. Kismartony Katalin vezetésével június 8-án a Wéber István Nőikar a Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében rendezett I. Váci Kórusfesztiválon működött közre, június 9-én a Rómaifürdői Szent Cecília Kórus a nagymisén énekelt a Váci Székesegyházban és közös éneklésben vett részt, július 27- én Küngös falu épülő temploma búcsúján énekelt. Kismartony Katalin július 31-én előadást tartott Walking on not beaten tracks (music listening approaches) címmel a 21st International Kodaly Symposium Music and music education in the 21st century globan challenges rendezvényen. Publikációk Darvay Sarolta (et. al.) (2012): Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi fejlődése. EKF Líceum Kiadó, Budapest Darvay Sarolta (2012): Egészségfejlesztés pedagógusképző intézményünkben. In: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Darvay Sarolta (szerk.) (2012): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Döbrössy János Réti Anna (szerk.) (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Kulin Eszter (2012): Egészségfejlesztés az iskolában. In: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Lásztity Nikola (2012): Szerb civilizáció. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Pataky Gabriella (2012): Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra tanításának területén. ELTE TÓK, Budapest Podráczky Judit (szerk.) (2012): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű tanulásirányítási módszerek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

9 J O G S Z A B Á L Y O K évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Magyar Közlöny, augusztus 30., 143. szám 1599/2013. (IX.3.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásról. Magyar Közlöny, szeptember 3., 144. szám Mellékletek: 1. 2/2013. (VII.11.) sz. főtitkári körlevél az oktatói igazolás kiállításáról 2. 7/2013. (VI.26.) számú rektori utasítás az ELTE hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről 3. 8/2013. (VII.22.) számú rektori utasítás az ELTE gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről 4. 9/2013. (VII.22) sz. rektori utasítás az ELTE rektorának helyettesítéséről 5. 10/2013. (VII.25.) sz. rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól (melléklettel) 6. Emlékeztető a Kari Tanács 2013.június 13-i üléséről 7. Az ELTE Szenátusának július 1-i ülésén meghozott határozatai

10 1.sz melléklet Valamennyi Kar, kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási, illetve kutatási egység vezetője részére 2/2013. (VII.11.) sz. főtitkári körlevél az oktatói igazolás kiállításáról Tisztelt Vezetőtársam! A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 19. (4) bekezdése alapján a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben közalkalmazotti vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatnak, kérelemre oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolványt ad ki. A törvény 35. (4) bekezdése szerint az oktatói igazolvány részletesebben ki nem fejtett kedvezmények igénybe vételére jogosít. Az oktatói igazolvány igénylésének szabályait az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet határozza meg. Az Oktatási Hivatal, mint a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv, azonban arról adott tájékoztatást, hogy ilyen igazolványok igénylésére egyelőre nincsen lehetőség. Az igazolványok kibocsátási folyamatának elindulásáig ún. igazolás kiállítására van lehetőség. A Korm. rendelet 12. alapján az igazolás 60 napig érvényes, és az az oktatói igazolványra, valamint a hozzá kapcsoló kedvezményekre való jogosultságot igazolja. Az igazolás igénylésének menete a következő: a Neptunban erre a célra rendelkezésre álló elektronikus kérvény kitöltését és benyújtását követően az adatok ellenőrzését és a szükséges információk (oktatói azonosító) megadását a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság közreműködésével elvégzi, majd amennyiben annak nincsen akadálya az igazolást kiállítja, és azt az oktató választása alapján a megadott tanszékre postázza, vagy lehetőséget biztosít Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában (címe: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., szeptember 1-jétől 1053 Budapest, Szerb utca ) való személyes átvételre. Amennyiben az igazolás kiállítása akadályba ütközik, arról a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság a Neptunon keresztül, üzenetben értesíti az oktatót. Budapest, július 11. Üdvözlettel: dr. Rónay Zoltán főtitkár

11 2.sz melléklet 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 78. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rektor az Egyetem hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről az alábbiak szerint rendelkezik: 1. (1) A jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ideértve részönkormányzatait és a Doktorandusz Önkormányzatot is) tisztségviselőire (a továbbiakban: HÖK tisztségviselők). (2) A jelen utasítás alkalmazásában hivatalos levelezésnek minősül minden olyan elektronikus levél ( ) útján bonyolított kommunikáció, amelynek célja a közalkalmazott munkakörével, illetve a HÖK tisztségviselő tisztségével kapcsolatos feladatok ellátása. (3) A jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni az Egyetemen működő belső levelezési listák esetében is. 2. (1) Hivatalos levelezés csak elte.hu végződésű elektronikus postafiókról indítható, és csak az e postafiókról indított levél tekinthető hivatalosnak (továbbiakban: hivatalos elektronikus levélcím). (2) A hivatalos elektronikus levélcím formátuma a következő lehet: a) a használó keresztneve(i) és vezetékneve ponttal elválasztva, ezt követően karakter, majd a kar, illetve egyéb szervezeti egység rövidített neve/formátuma, pont és az elte.hu végződés, vagy b) az Egyetem magasabb vezetői és helyetteseik esetében a használó tisztsége (helyettes esetében rövidítve), ezt követően karakter, majd a kar, illetve egyéb szervezeti egység rövidített neve/formátuma, pont és az elte.hu végződés, illetve karakter után közvetlenül az elte.hu végződés. (3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában szereplő, karakter előtti név nem alkalmas az egyedi azonosításra, akkor a (2) bekezdés a) pontjában szereplő név mellett, ponttal elválasztva karakter előtt a használó által választott egyedi megkülönböztető jelzés alkalmazandó. (4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplővel azonos vezeték- és keresztnév a vezeték- és keresztneve(i) sorrenddel csak a (2) bekezdés a) pontjában írt címhez rendelve adható ki. (5) A hivatalos levelezés célját szolgáló levelezési szolgáltatásnak meg kell felelnie az ELTE Informatikai Szabályzatában és Információbiztonsági Szabályzatában foglaltaknak. (6) Az Egyetem munkatársai és HÖK tisztségviselői a közalkalmazottak és HÖK tisztségviselők részére hivatalos levelet csak az (1) bekezdés szerinti postafiókra küldhetnek. (7) Amennyiben a hivatalos levelezés során továbbítandó küldemény csatolmányának mérete meghaladja az egy levélben kézbesíthető korlátot, a levelet vagy több részletben, vagy csatolmányát tömörített formátumban kell elküldeni, vagy az Egyetem által üzemeltetett központi szerverre kell feltölteni, szükség esetén jelszóval védve. 3. (1) A jelen utasítás július 15. napján lép hatályba. (2) Azon közalkalmazottak részére, akik jelen utasítás közzétételekor nem rendelkeznek hivatalos elektronikus levélcímmel, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság generál a jelen utasításban

12 meghatározottnak megfelelőt, amelyről a közalkalmazottat a meglévő elektronikus levélcímén, ennek hiányában a munkáltatói jogkört gyakorlón keresztül papír alapú levélben értesíti. (3) Az a HÖK tisztségviselő, aki jelen utasítás közzétételekor nem rendelkezik hivatalos elektronikus levélcímmel, az utasítás hatálybalépése napját megelőző 8 nappal köteles azt igényelni. (4) A jelen szakasz (2) (3) bekezdésében írtakat nem kell alkalmazni akkor, ha a jelenleg használt elektronikus levélcím formátum előtt a) a használó keresztnevét és vezetékneve rövidítését, b) vezetéknevét, c) vezetéknevét és keresztneve rövidítését, d) vezeték- és keresztnevét, illetve kereszt- és vezetéknevét elválasztás nélkül, vagy nem ponttal elválasztva, e) monogramját tartalmazza, feltéve, hogy karaktert követően a 2. (2) bekezdésben meghatározott formátum szerepel. (5) A (4) bekezdésben felsorolt elektronikus levélcímek a jelen utasítás alkalmazásában hivatalos elektronikus levélcímnek minősülnek. (6) A (4) bekezdésben felsorolt elektronikus levélcím használója bármikor igényelheti a 2. (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus levélcímet. Budapest, június 26. Dr. Mezey Barna rektor

13 3.sz melléklet 8/2013. (VII. 22.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 78. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az SzMR 5. sz. mellékletet képező Gazdálkodási Szabályzat 6. -ban foglaltakra tekintettel arra, hogy az Egyetem költségvetését 2012-ről 2013-ra a Széll Kálmán Terv alapján további többmilliárdos elvonás sújtotta, az Egyetem működőképességének megőrzése érdekében figyelemmel a kiemelt, illetve a kutatóegyetemi címmel járó támogatás folyósításának megkezdésére is a rektor az alábbiakat rendeli el: 4. A rektor felhívja a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek vezetőit, hogy a jelentősen lecsökkent állami támogatásra tekintettel továbbra is tegyenek meg a személyi előirányzatot, valamint a dologi kiadásokat érintő minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi az általuk vezetett decentralizált egységek gazdálkodásának egyensúlyban tartását. 5. (1) A jelen utasítás hatályba lépésének napjától a (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve a) a tartósan megüresedő álláshelyek csak egyedi rektori engedéllyel tölthetőek be, b) új álláshelyek csak egyedi rektori engedéllyel igényelhetőek, c) évben a távollévő munkavállalók helyettesítése esetén a helyettesítési díjak mértéke a költséggazda átlagában a helyettesítendő munkavállalók bérének legfeljebb 50%-a lehet. (2) A jelen szakasz (1) bekezdésében meghatározott tilalom nem vonatkozik a) a pályázati forrás terhére a jelen utasítás hatályba lépése előtt megkötött támogatási szerződések alapján kötendő foglalkoztatási (közalkalmazotti, megbízási) szerződésekre, b) a évi maradvány terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, c) az átvett pénzeszközök terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, valamint d) a pályázati forrás, a K+F tevékenység, idegennyelvű képzés, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség már beérkezett forrásai terhére végrehajtott munkáltatói intézkedésekre, e) azon munkakörökre, amelyekben a foglalkoztatást jogszabály írja elő, valamint f) az ELTE Konfuciusz Intézet saját bevételére, továbbá g) a hallgatói normatíva terhére történő kifizetésekre. (3) Új pályázatokra vonatkozó támogatási szerződés aláírásával egy időben, a pályázatok költségvetésének ütemezésével összehangoltan el kell különíteni az ehhez szükséges kötelezettségvállalás nélküli fedezetet. Ez lehet a pályázatra beérkezett előleg, ennek hiányában vagy nem elégséges volta esetén pedig a kari költségvetésben elkülönített kötelezettségvállalás nélküli összeg.

14 (4) A már folyamatban lévő pályázatok esetén a témafelelős mellett a gazdasági ellenjegyzést ellátó gazdasági vezető köteles a gazdasági esemény pénzügyi nagyságrendjével azonos összegű szabad keretet kari forrásból elkülöníteni. Ezt a zárolást a bevétel beérkezésekor szabadíthatja fel. 6. A jelen utasítás 2. (1) bekezdés a) c) pontjaiban, (2) bekezdésben foglaltakat a hallgatói munkaszerződések (doktorandusz szerződések) esetében is értelemszerűen alkalmazni kell. 7. (1) A jelen utasítás hatályba lépésének napjától áru- és szolgáltatás beszerzésére, beruházásra csak beérkezett pályázati forrás, a K+F tevékenység már beérkezett bevételei vagy a évi maradvány terhére kerülhet sor. (2) Kivételt képeznek e korlátozás alól a PPP szolgáltatások és a közüzemi díjak, valamint az üzemeltetéssel, karbantartással, továbbá a lektori lakásokkal kapcsolatos kiadások és a kollégiumi bérleti díjak, valamint a hallgatói normatíva terhére történő, a jogszabályban lehetővé tett kifizetések. (3) A központosított közbeszerzés keretén belül történő beszerzésekhez kapcsolódó megrendeléseket a továbbiakban a GMF Közbeszerzési Osztályán kell indítani, az online rendszerhez korábban megkért ügyintézői azonosítók használata nem engedélyezett. Amennyiben e rendelkezés és a hatályos Közbeszerzési Szabályzatról szóló rektori utasítás között ellentmondás van, úgy a rendelkezés alkalmazandó. (4) A beruházásra, felújításra, karbantartásra irányuló megrendeléseket előzetesen a GMF Műszaki Igazgatóságának meg kell küldeni, és azok csak a műszaki és üzemeltetési főigazgató-helyettes engedélye után érvényesíthetőek. 8. (1) Jelen utasítás alkalmazásában már beérkezett pályázati forráson az Egyetemmel megkötött támogatási szerződésben szereplő összegből már átutalt részt kell érteni. (2) Pályázati igény benyújtása előtt az Egyetemvezető Értekezletnek be kell mutatni a pályázat meghatározó paramétereit [témavezető neve, kara, pályamű címe, pályázott összeg, pályázat száma, kiírója, futamideje, finanszírozása (elő/utó), önrész, előleg lehetősége, előkészítés költségeinek elszámolhatósága, az adott témavezető folyó pályázati elszámolásával kapcsolatos esetleges problémák], valamint a kari előfinanszírozás konkrét módját, az erre elkülönített szabad forrást, amely a benyújtott cash-flow ütemezésével biztosítja a finanszírozást. E paraméterek bemutatásához szükséges bizonylatok az EPER-ben letölthetőek. Ezek alapján a gazdasági főigazgató javaslatára, az Egyetemvezetői Értekezlet támogató véleménye függvényében a rektor dönt a benyújtásról. (3) A már megkötött támogatási szerződések alapján a költségvonzattal járó szakmai munka csak a pályázati előleg beérkezése után vagy a kar által biztosított elkülönített szabad forrás terhére kezdhető meg.

15 9. A jelen utasítás hatálya nem terjed ki a hallgatói előirányzat, valamint a fogyatékos normatíva terhére vállalt kötelezettségekre. 10. A munkaköri leírásuk szerint elsődlegesen kézbesítési feladatot ellátó ügyviteli alkalmazott, ügyintéző munkaköri besorolású munkatársak BKV-bérlet költségének megtérítés a jelen utasítás alapján továbbra is engedélyezett. 11. (1) Jelen utasítás augusztus 1. napján lép hatályba. (2) Jelen Utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 5/2013. (IV. 22.) számú rektori utasítás, b) valamint az a) pontban írt rektori utasítás kiegészítéséről kiadott 6/2013. (V. 6.) számú rektori utasítás. Budapest, július 22. Dr. Mezey Barna rektor

16 4.sz melléklet 9/2013. (VII. 22.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítás módosításáról Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 79. (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítást a rektor az alábbiak szerint módosítja: 12. (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítás (a továbbiakban Utasítás) 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Amennyiben a jelen utasítás ban meghatározott valamely rektorhelyettesi tisztség nincs beöltve, a rektor az abba a hatáskörbe tartozó feladatok ellátásával valamely hivatalban lévő rektorhelyettest megbízhatja, vagy e feladatokat több rektorhelyettes között szétoszthatja. (2) Az Utasítás 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A jogszabályban, egyetemi szabályzatban a jelen vagy más rektori utasításban más hatáskörébe nem leadott feladatok közül egyesek, vagy egyesek csoportjának ellátására a rektor megbízottat jelölhet ki. 13. (1) A jelen rektori utasítás augusztus 1. napján lép hatályba. (2) A jelen rektori utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Utasítás 7. -t megelőző címe. Budapest, július 22. Dr. Mezey Barna rektor

17 5.sz melléklet 10/2013. (VII. 25.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás módosításáról Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési rend 78. (1) bekezdésében és (2) bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a rektor a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítja. 14. Az Utasítás preambulumában a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 46. (5) bekezdés e) és f) pontjában és (10) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében szövegrész helyébe a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. -ában szöveg, a 2. -ban a Bér- és Munkaügyi osztályának szövegrész helyébe az Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálynak szöveg lép. 15. Az Utasítás 1. sz. melléklete helyébe jelen utasítás melléklete lép. 16. A jelen utasítás július 26. napján lép hatályba. Budapest, július 25. Dr. Mezey Barna rektor

18 5/1.sz melléklet Eötvös Loránd Tudományegyetem Ut.kód: Kar Körzet: Forrás: Munkaszám: HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS/DOKTORANDUSZ SZERZŐDÉS amely létrejött a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. -át figyelembe véve egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem., mint képző intézmény, másrészről.. (szül. hely, idő:., anyja neve:.., szig.szám:., lakcím:..,), (hallgató, doktorandusz, továbbiakban együtt: hallgató) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. Az Egyetem alkalmazza a hallgatót munkakörben (a tevékenységére jellemző elnevezés), 20..-től 20.-ig tartó határozott időtartamra. 2. A munkakör oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató* feladat(ok) megnevezése (kurzuscím heti óraszám / kutatási tevékenység szerinti bontásban**): tevékenység. 3. A munkavállaló hallgatói munkadíja: Ft/hó 4. A munkavállaló hallgató munkahelye:. 5. A munkavállaló hallgató havi munkaideje:.. óra, melynek beosztását a munkáltató, illetve közvetlen munkahelyi vezetője határozza meg. 6. A munkavállaló hallgató felett a munkáltatói jogkört a gyakorolja. 7. A munkavállaló hallgató munkájának közvetlen irányítója:.. 8. A munkavállaló hallgató munkaviszonyának fennállása alatt köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni és egyébként olyan magatartást tanúsítani, mellyel a munkáltató képzőintézmény jogos gazdasági érdekeit nem sérti, jó hírnevét megőrizni. 9. Egy tanulmányi félévnél hosszabb időre szóló szerződéskötés esetén a munkavállaló hallgató köteles a hallgatói jogviszony fennállásának igazolása érdekében a hallgatói munkadíj kifizetéséhez szükséges igazolást az Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálynak a regisztrációs hét végéig megküldeni. 10. A munkaszerződés a munka törvénykönyvében írt okok mellett megszűnik akkor is, ha a munkavállaló hallgató hallgatói (doktorandusz) jogviszonya megszűnik. 11.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyve és egyéb a munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. Budapest, 20. hallgató/doktorandusz dékán PH. ellenjegyző (gazdasági vezető) Kötelező mellékletek: - hallgatói adatlap, hallgatói jogviszony-igazolás - amennyiben van, magánnyugdíj pénztári tagságról igazolás Kapják: - hallgató/doktorandusz - munkáltató - GMF Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztály - Magyar Államkincstár *Doktorandusz-szerződés esetén nem alkalmazható. **Szükség esetén mellékletként is csatolható.

19 6.sz melléklet ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Emlékeztető a Kari Tanács június 13-i üléséről Az ülésen megjelentek a Kari Tanács tagjai és az állandó meghívottak. Távolmaradását előre jelezte: Dr. Márkus Éva, Rádi Orsolya, Dr. Pataky Gabriella, Sipos Ágnes, Sándor Bianka, Hirleman Boldizsár, Dóczy Emilné, Nevigyánszky Éva, Mesterházy Ferenc, Dr. Serfőző Mónika Az ülésen meghívottként részt vett Vastagné Bauer Zita tanársegéd, a kari Oktatási Bizottság elnökhelyettese. A szavazásban résztvevők száma az 1-7. napirendi pontnál 18 fő, 8-9. napirendi pontnál 17 fő. Az ülésről jegyzőkönyvként hangfelvétel készült. Napirend: 1. Egyetemi docensi pályázat véleményezése Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 2. Döntés a 2014/2015. tanév alapképzéseinek költségtérítési díjairól Előterjesztő: Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes 3. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Turmezeyné Dr. Heller Erika OB elnök 4. Tájékoztatás az alapítványi jutalmazásokról Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 5. Tájékoztatás a kar alapítványairól és közérdekű kötelezettségvállalásáról Előterjesztő: Dóczy Emilné gazdasági referens, Dr. Döbrössy János tanszékvezető főiskolai docens 6. A 2013/2014. tanév oktatási programja Előterjesztő Dr. Mikonya György dékán 7. A 2013/2014. tanévi rendezvényterv elfogadása Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 8. Az egyetemi szenátusi előterjesztések kari véleményezése Előterjesztő: Dr. Mikonya György dékán 9. Egyebek A Kari Tanács az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta. A Kari Tanács nyílt szavazással jóváhagyta a titkos szavazás időszakára javasolt Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételét. A Bizottság elnöke Szabóné Szitányi Judit tanszékvezető adjunktus, tagok: Dr. Lehmann Miklós adjunktus és Szuchy Gabriella nyelvtanár. Napirend előtt Dr. Mikonya György dékán bejelentette: május 30-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pedagógus nap alkalmából karunkról Apáczai Csere János díjban részesítette Dr. habil Kovács Judit főiskolai docenst és

20 Pákozdi Erika főiskolai docens, valamint Brunszvik Teréz díjban Gergely Ildikó mestertanárt. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet Dr. Farkas Mária főiskolai docens vehette át. A Kari Tanács megvitatta az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi docensi kinevezésére benyújtott pályázatot. Pályázatot nyújtott be Dr. Márkus Éva tanszékvezető főiskolai docens. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak. Véleményt nyilvánított Dr. Mikonya György, Prof. Dr. Donáth Péter. A Kari Tanács 18 fő érvényes titkos szavazatával az alábbiak szerint javasolta az egyetemi docensi kinevezését: Dr. Márkus Évának 18 igen 0 nem (Határozati szám: 2012/ sz.) Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes előterjesztésében a Kari Tanács megvitatta a 2014/2015. tanév alapképzéseinek költségtérítési díjait. Hozzászólt Dr. Mikonya György. A Kari Tanács az előterjesztést (1. sz. melléklet) nyílt szavazással, egyhangúlag határozatban elfogadta. (Határozati száma: 2012/ sz.) 3. Vastagné Bauer Zita tanársegéd, a kari Oktatási Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a Kari Tanácsot kari Oktatási Bizottság május 6-i ülésén elhangzottakról, a Bizottság által elfogadásra javasolt előterjesztések lényegéről. A Kari Tanács az alábbiakról nyilvánított véleményt: - Változtatási javaslat a tanító szak nappali tagozat gyakorlati képzésében 2013 szeptemberétől - A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzésében a tantervi előfeltételek gyengéről erőssé való módosítása Hozzászólt Tihanyiné Dr. Hős Ágnes. A Kari Tanács nyílt szavazással 17 igen, 1 nem szavazattal határozatban elfogadta a két előterjesztést. (Határozati száma: 2012/ sz.) - A Művészeti MA szak létesítési és indítási anyaga Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes tájékoztatta a jelenlévőket a képzési dokumentum konzorciumos munkálatairól. Megköszönte a résztvevők, közöttük is különösen Kolosai Nedda és Pataky Gabriella szakmai munkáját.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály 70. A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya kiterjed a Főiskolával, mint munkáltatóval

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben