AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 Postai cím: Béke utca 65. Város: Budapest Postai irányítószám: 1131 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kormos Tímea Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)

2 I.2) Az ajánlatkérő típusa [ ] Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik [ ] Nemzeti szövetségi iroda/hivatal [ ] Regionális helyi hatóság [ ] Regionális helyi iroda/hivatal I.3) Fő tevékenység [x] Általános közszolgáltatások [ ] Honvédelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egészségügy I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében [ ] Közjogi intézmény [ ] Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet [x] Egyéb (nevezze meg): Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) [ ] Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatásmegrendelés [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően [x] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. székhelye, 1131 Budapest Béke u. 65. és a 1139 Hajdú

3 utca 29. alatti telephelye. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére szerver (hardver - szoftver) és storage beszerzés, üzembe helyezéssel, a szoftverek telepítésével és a mentő rendszer tesztelésével. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [x] igen [ ] nem

4 II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók [ ] egy részre [ ] egy több részre [ ] valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A beszerzendő technikai eszközök és szoftverek: I. HADRVEREK - szerverek 4 db, - storage-ok 2 db, - mentőszerver 1 db, - disk to disk egység 1 db, - KVM switch 2 db, - rack szekrény 1 db. II. SZOFTVEREK - liszenszek (az alábbiak azokkal egyenértékűek): Windows 2012R2 standard 2 proc 14 db, MS SQL Standard szerver Core liszensz 4 db, Windows 2012R2 standad eszközliszensz 170 db, Windows Remote Desktop CAL felhasználó liszensz 100 db, - mentőszoftver 1 db. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

5 II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A késedelmi kötbér mértéke a a teljes szerződéses ellenérték 0,5 %-a, de minimum nettó Ft/ nap a késedelem minden napjára vetítve. El nem fogadott hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljes szerződéses ellenérték 0,5 %-a. Egy hónapon belüli többszöri hibás teljesítés esetén a 0,5 %-os kötbér több alkalommal is érvényesíthető. Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot is előír HUF (de legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő) összegben. A biztosíték a Kbt (6) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel bankgarancia banki készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Jótállás: 60 hónap. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 292/B (1) bekezdésében (2014. március 15. követő szerződéskötés esetén az új Polgári Tövénykönyvről szóló évi V. törvény 6: ban) előírtaknak megfelelően banki átutalással történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának alkalmazására.

6 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. Igazolási mód: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számítva 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozata az alábbi minimális tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P/1. A számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatai szerint bármelyik számlájukon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 évben (12 hónapban) előfordult 30 napot meghaladó sorban állás. P/2. A beszámoló részét képező mérleg és

7 - számlaszámok felsorolása - számlavezetés kezdőidőpontja - a számláin előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven (12 hónapon) belül. P/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját jogelődje utolsó két lezárt üzleti évről szóló (2011., 2012.) beszámolójából a mérleg és az eredmény kimutatás benyújtása. Amennyiben a nevezett dokumentumok a céginformációs szolgálat honlapján (www.kim.gov.hu) megtalálhatóak, benyújtásuk nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor az alkalmassági követelmények való megfelelés a 310/2011. Korm. rendelet 14. (2) bek. szerint a közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított az ajánlattevő árbevételéről szóló nyilatkozatával teljesíthető. az eredmény kimutatás tartalma alapján az utolsó két lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredmény bármelyik évben negatív. P/ , 2012., üzleti években a közbeszerzés tárgyának (szerver (hardver-szoftver) és Storage szállítás) elvégzéséből származó nettó árbevétele, üzleti évente az Ft-ot nem éri el. P/3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja 2. fordulata alapján attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre a közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított az ajánlattevő árbevételéről szóló nyilatkozatával, a 2011., 2012., üzleti évek vonatkozásában. Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet 14. (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó HUF. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben szerver (hardver és szoftver) és Storage szállításra vonatkozó referenciák ismertetése; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db, szerver (hardver-szoftver) és Storage szállításra vonatkozó (komplex) minimum

8 Igazolása: Mellékelni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített referenciák bemutatását, megadva a teljesítés idejét, a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás összegét, az elvégzett tevékenység rövid bemutatását,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint csatolni kell a 310/2011. Korm. Rendelet 16.. (1) bek. szerinti referencia-igazolásokat. M/2. Meg kell nevezni azokat a szakembereket, illetve vezetőket, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Egyben meg kell jelölni és igazolni kell az adott szakember vezető képzettségét és rendelkezésre állását (rendelkezésre állási nyilatkozattal). A bevonni kívánt személy szakmai önéletrajzát az ajánlathoz mellékelni kell. M/3. ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. (2) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvány továbbá az egyenértékű minőségbíztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai bemutatása. nettó Ft értékű referenciával, M/2. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be legalább 1 fő, legalább felsőfokú (villamos- gépész informatikai mérnök) végzettségű, legalább 5 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakembert, aki projektvezetőként részt vett legalább 1 db, legalább nettó Ft értékű informatikai hardver- és szoftver eszközök szállítása és üzembe helyezése tárgyú projekt megvalósításában. 2. A szerződés teljesítésében közvetlenül bevonni kívánt személyek között nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és a megajánlott termékek (szerverek, liszcenszcek, storage, mentőszoftver, mentő szerver, disk to disk mentőegység) gyártójának minősítésével. Egy szakember több gyártói minősítéssel is rendelkezhet, de legalább 3 különböző szakembert be kell mutatni. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. (2) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) [ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem

9 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája [x] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: [ ] Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [ ] nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) [ ] Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: [ ] Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

10 [ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) [ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Hardverek és kapcsolódó szolgáltatások Szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások Teljesítési határidő (naptári nap) 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) [ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/03/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00

11 A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2014/03/27 (nap/hónap/év) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU [ ] Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/03/27 (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt Budapest, Béke u. 65. II. emeleti tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek (Kbt. 62. (2) szerint) lehetnek jelen. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

12 VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. A hiánypótlás a Kbt a szerint biztosított. 2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése és a Kbt. 40. (1) bekezdésre vonatkozóan, a dokumentációban szereplő minta szerint. Az ajánlattevőknek a 40. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3. Mellékletként csatolandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet adatait tartalmazó, a működési forma szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) másolata, valamint az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, banki aláírási kartonjának másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Cégkivonat csatolása nem szükséges, ha a szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrizhető. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (310/2011. Korm.r. 7. ). 4. Mellékletként az ajánlattevő ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termékek (szerverek, licszencszek, storage, mentőszoftver, mentő szerver, disk to disk mentőegység) gyártójától származó gyártói támogató nyilatkozatot, mely rögzíti, hogy az ajánlattevő által megajánlott megoldás mindenben megfelel a műszaki leírás szerinti követelményeknek, és mindenben vonatkoznak rá a gyártói garancia feltételei. Amennyiben a megajánlott megoldás több gyártó termékéből épül fel, úgy a gyártói támogató nyilatkozat minden gyártótól szükséges. 5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 45. (1) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 6. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 7. Ajánlattevő, alvállalkozó(k), és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) nyilatkozata csatolandó arról, hogy a szerződés teljesítése során kizárólag olyan szakembert von be a teljesítésbe, aki munkavédelmi oktatásban részesült.

13 8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Valamennyi alkalmassági követelmény. 9. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 11. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető hétköznapokon óra között (ajánlattételi határidő lejártának napján óráig) az 1131 Budapest, Béke u. 65. II. emelet, 202-es szobában. 12. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: értékarányosítás. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Internetcím (URL): Telefon: Fax: A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): Telefon: Fax: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő

14 szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év) A. MELLÉKLET Fax: TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL):

15 III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről:

16 (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Kategória száma [ 1 ] C1. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BESZERZÉS A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák Tárgy 2004/18/EK irányelv 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

17 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, az ilyen szerződés megkötése előtt után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.)

Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.) Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben