~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr."

Átírás

1 ~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr. 5.sz. mefléklet: NISZ Zrt évi közbeszerzési terve Támogatott projektek 60V CA kiépítéséhez 60V CA szükséges HW/SW beszerzés Árubeszerzés Nemzeti nyílt II. negvedév II. negyedév 60V CA Gépterem átalakítás Építési beruházás Társasági II. negyedév II. negyedév 60V CA megoldás 60V CA fejlesztése Szolgáltatás Nemzeti nyílt Il. negyedév II. negyedév 60V CA tervezése, kialkítása és üzemeltetése kapcsán tanácsadási és oktatási 60V CA szolgáltatás nyújtása Szolgáltatás Nemzeti nyílt II. negyedév II. negyedév 60V CA MÁVI eszközök átvétele Árubeszerzés Társasági I. negyedév I. negyedév BI Szakértői tanácsadás, KAH tervezési tevékenység Szolgáltatás Társasági I. negyedév I. negyedév BI Szakértői tanácsadás, KAH tervezési tevékenység Szolgáltatás Társasági II. negyedév Ill. negyedév Minősített tanusítványok ipad2 beszerzése Árubeszerzés Társasági II. negyedév Ill. negyedév 12 hónap ipad2 BALE eszközök beszerzése Árubeszerzés Nemzeti nyílt II. negyedév Ill. negyedév ipad2 BALE eszközök support Szolgáltatás Társasági II. negyedév Ill. negyedév 12 hónap Middleware HW és SW ipad2 beszerzés Árubeszerzés Társasági II. negyedév Ill. negyedév ipad2 Middleware support Szolgáltatás Társasági II. negyedév Ill. negyedév 12 hónap E-Levéltár Az Elektronikus levéltár keretében ogszabálytervezet és technikai specifikáció elkészítése Szolgáltatás Nemzeti, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos I. negvedév II. negvedév 3 hónap Nc,r~zcti lnkkommunikációs Szolgáltató Zárdcörűcn Műkődő Rószvényrársaság 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Tel: 36/ Fax: 36/

2 N18 Z ~izi~ ri inrokoml~kácr)s M.r~vrt~R~ Közbeszerzési tárgy megjelelölése (árubeszerzás, Beszerzési téma építési beruházás, Felhívás Eredmény- szerződés projekt megnevezése szolgáltatás) Eljárás típusa közzététele hirdetés időtartama 14 EKEIDR Szkennerek Árubeszerzés verseny újra inclításával.. negyedév II. negyedév Vonalkódolvasók, 15 EKEIOR nyomtatók Árubeszerzés verseny újra indításával I. n~gyedév II. negyeciév Szerver, storage és mentési 16 EKEIDR infrastruktúra Árubeszerzés verseny újra indításával. I. negyedév II. negyedév Adatbázis licenc (Oracle 17 EKEIDR Standard Edition + RAC) Árubeszerzés verseny újra indításával. L negyedév II. negyedév Operációsrendszer licenc 18 EKEIDR (Windows Server 2008 R2) Árubeszerzés verseny újra indításával I. negyedév II. negyedév Egyéb (mentő, vírusvédelmi, 19 EKEIDR felügyeleti) licencek Árubeszerzés verseny újra indításával. L negyedév II. negyedév Minőségellenőrzés/ 2.0 EKEIOR minőségbiztosítás Szolgáltatás Társasági Ill. negyedév IV. negyedév 21 KKIR Gépterem Gépterembérlet Szolgáltatás Társasági I. negyedév II. negyedév 32 hónap 22 KKIR Gépterem Rack Árubeszerzés verseny újra indításával. I. negyedév II. negyedév Ncmzcti Infokoznrnunikációs SzoIg~1tató Zár~kőrűcn Működő Rös~vónyrsaság Budapest, Gsokonai u. 3. Te[; 36/ Fax: 36/

3 IS X I ~ IKOMML~Il~ÁCIOS ~ 7I~t Közbeszerzési tárgy megjelelölése (árubeszerzés, Beszerzési téma építési beruházás, Felhívás Eredmény- szerződés Projekt megnevezése szolgáltatás) Eljárás típusa közzététele hirdetés időtartama 23 KKIR Gépterem Hálózati eszközök Árubeszerzés verseny Újra indításával. I. negyeciév II. negyedév Migráció, eszközök 24 KKIR Gépterem költöztetése Szolgáltatás verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap A és B site hálózati Nemzeti, Hirdetmény összeköttetéseinek közzététele nélküli 25 KKIR Gépterem megvalósítása Szolgáltatás tárgyalásos I. negyedév II. negyedév Multifunkcionális Nyomat- berendezések és 26 menedzsment menedzsment eszközök Árubeszerzés verseny Újra indításával. I. negyedév II. negyedév Nyomat- Teljeskörű üzemeltetési 27 menedzsment szerződések megkötése Szolgáltatás verseny Újra indításával. L negyedév II. negyedév 2 év Nemzeti, Hirdetmény Gépterem (és IT közzététele nélküli várhatóan FAIR szolgáltatások) Szolgáltatás tárgyalásos II. negyedév Ill-IV. negyedév hónap május 1- Külső rendszerintegrációs március 29 ESR112 szakértelem Szolgáltatás Uniós / Nyílt eljárás I. negyedév II. negyedév 31. Mentési rendszer (hardver 30 KKIR és szoftver) Árubeszerzés Uniós / Nyílt eljárás I. negyedév II. negyedév 3 hónap Ozleti alkalmazások és munkaállomások migrációja közös domainbe I. - Alkalmazás felmérés, 31 KKIR tesztelés Szolgáltatás verseny Újra indításával. I. negyedév II. negyedév 4 hónap Ncmzcti lnfokonumiaik~ciós &olg~utató Zárrkörűcn Műk~dő Rzvón~rsa~ág www~nisz.hu uJap~s~, Csokonai u. 3. Tc[: -i-36/ Fax~ 36/t

4 ~ b N ISZ Közbeszerzési tárgy megjelelölóse (árubeszerzés, Beszerzési téma építési beruházás, Felhívás Eredmény- szerződés projekt megnevezése szolgáltatás) Eljárás típusa közzótétele hirdetés időtartama Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció Ill. szerverek 32 KKIR beszerzése Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítása IV KKIR munkaállomás Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítása V KKIR notebook Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítása VI KKIR monitor Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítása VII KKIR bővítések Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév II. negyedév 2 hónap Egységes szoftver 37 KKIR nyilvántartáshoz Árubeszerzés Nemzeti / Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap Infrastruktúra kialakításhoz 38 KKIR szoftverek beszerzése Árubeszerzés Uniós I Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 3 hónap Hálózati és VoIp eszközök tervezés, szállítás és implementáció II. - Intézményen belüli 39 KKIR redundáns hálózat Árubeszerzés verseny Újra indításával. II. negyedév III. negyedév 8 hónap Csoportmunka eszközök Nemzeti / Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap 40 KKIR bevezetése Szolgáltatás Nemzeti Infokonsmunik~ciós Szolgáltató Zártköeűen MÚködő Rőszvónyrársaság 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Tel: 36/ Pax: 36/

5 ISZ I INII IKOMML ~~Ác i~ ~i~)l,áiivv( ~ ZI~T Közbeszerzési tárgy megjelelölése (árubeszerzés, Beszerzési téma építési beruházás, Felhívás Eredmény- szerződés Projekt megnevezése szolgáltatás) Eljárás típusa közzététele hirdetés időtartama IT szabályzatok kialakítása 41 KKIR ITIL alapokon Szolgáltatás Nemzeti / Nyílt eljárás II. negyedév lv. negyedév 9 hónap 42 KKIR IT infrastruktúra kialakítás Árubeszerzés IJniós I Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap IT biztonság rendszer 43 KKIR kiépítése Szolgáltatás Uniós / Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap 44 KKIR Szoftver tesztelési rendszer Árubeszerzés Nemzeti / Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap 45 KKIR Képzés Szolgáltatás Nemzeti I Nyílt eljárás II. negyedév IV. negyedév 9 hónap Üzleti alkalmazások és munkaállomások migrációja közös domainbe II KKIR Intézményi integráció Szolgáltatás verseny újra indításával. III. negyedév III. negyedév G hónap Intézményi redundáns hálózati aktív eszközök 47 KKIR beszerzése Árubeszerzés verseny Újra indításával. III. negyedév IV. negyedév 2 hónap Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció II. - Archiváló 48 KKIR eszköz beszerzése Árubeszerzés verseny újra indításával. III. negyedév IV. negyedév 3 hónap Üzleti alkalmazások és munkaállomások migrációja közös domainbe III KKIR Intézményi integráció Szolgáltatás verseny Újra indításával. IV. negyedév IV. negyedév to hónap Ncmzcri 1rIfokomn uniki~iciós Szotgálrató Z~í~ rlcörűen Múködő Rz rúnyr~rsaság www~nisz.hu 1081 i3udapcst, Csokonai u. 3. Tat; 36/ Fax~ +36/

6 NISZ ~ MI~ fl~ ~LW~ ~íc~ (~ ~i ~[A1 ~) IRr~ Egyéb közbeszerzési eljárások Irányadó Főcsoport Szervezet Beszerzés megnevezése eljárásrend I Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Egységes OSS (SMC, NOC, ES) Uniós 2 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET főgyűjtő gócközpont IP bővítés nemzeti 3 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Távfelügyeleti rendeszer Q2 végéig nemzeti 4 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET távfelügyeleti rendszer bővítése nemzeti 5 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Jelzés analizátorok, nyomvonal nemzeti 6 Áru beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Nemo outdoor drive teszt nemzeti 7 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Nemo outdoor drive teszt nemzeti 8 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET optikai élőszáldetektor nemzet 9 Árubeszerzés ÜZEMELT TÉSI TERÜLET optikai élőszáldetektor nemzet 10 Árubeszerzés ÜZEMELT TÉSI TERÜLET Optikai módus írtó (Mandrel) nemzet 11 Árubeszerzés ÜZEMELT TÉSI TERÜLET Optikai módus írtó (Mandrel) nemzet 12 Áru beszerzés ÜZEM ELT TÉSI TERÜLET kéziműszerek nemzet 13 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET monitoring rendszer kiépítés uniás 14 Áru beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET DDM 50 nemzet 15 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET DTA 50 nemzet 16 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET EDR gateway nemzet 17 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET EDR monitoring szoftver nemzet 18 Árubeszerzés FEJLESZTÉSI TERÜLET Eszköznyilv. Sw. Lic. nemzet 19 Árubeszerzés FEJLESZTÉSI TERÜLET Vállalati alkalmazások nemzet 20 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET KRA SW nemzet 21 Árubeszerzés GAZDASÁGI TERÜLET iscala projekt fejlesztési költsége nemzet 22 Árubeszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET EKG független menedzsment uniós 23 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET gépjármű csere uniós 24 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET gépjármű csere uniós 25 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Közháló végpontok helyszíni hw hiba uniós Nem~c~i 1nf~)k~) UíWF~ ~ S:otg~hotó ~r~k~rűen (~k~j&~ ~ wv~ w~ni~:.hu uW~p~. c~ük~iiai u~ 3~ TeL: 36/ Fax: 36/

7 ő;i;~n NbMZL1& ~cl ~ vrnró zrr~ Irányadó Főcsoport Szervezet Beszerzés megnevezése eljárásrend 26 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET üzemanyag-kártya uniós 27 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET alsókategóriás szgk uniós 28 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET SkocJa Fabia kulcsos autó 2 részére uniós 29 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 30 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 31 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Üzemi célú (gépjármű) uniós 32 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 33 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 34 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 35 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Személyi használatú bérlet uniós 36 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET szervezeti egység működéskülső uniós 37 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜ LET rendező korszerűsítés nemzeti 38 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET 2012.március Ol-től Bosch, Alcatel, uniós 39 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET 2012.március 01 -től szükséges nemzeti 40 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET 2012.március 1-től Siemens nemzeti 41 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Gerinchálózati eszközök support uniós 42 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET NTG és Közháló Internet szolgáltatás nemzeti 43 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET NTG és Közháló Internet szolgáltatás nemzeti 44 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET VoIP eszköz (p1. GW, CM) support uniós 45 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET VOIP, üzemeltetés optikai uniós 46 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET EKG független optikai kapcsolatok uniós 47 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Vezetékes uniós 48 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET 1 fő állandó támogató nemzeti 49 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Általános üzemeltetés támogatási nemzeti 50 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜ LET Alvállalkozó beszerzés üzemeltetésre nemzeti 51 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Az üzemeltetés során előforduló nemzeti 52 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET IC kentaur nemzeti 53 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET Központi rendszerek hálózati eszköz uniós &oigi~i1r~lő Z~tr~kőr~íen Múködő Rv~nyrs~i~~ ww v.nhi2~hu 1081 Bud~p~st~ C~ok<~ai ~ 3. TeL +36j1~459~42OD Fax: ±36/l

8 ~ N I ~ %~ Z \1I~ P~*~OM ~L ~ ~I(~I~ C~A1 ~\T~) IRÍ Irányadó Főcsoport Szervezet Beszerzés megnevezése eljárásrend 54 Szolgáltatás beszerzés ÜZEMELTETÉSI TERÜLET SSW support nemzeti 55 Építési beruházás FEJLESZTÉSI TERÜLET KKIR hálózat nemzeti 56 Építési beruházás FEJLESZTÉSI TERÜLET hálózatépítés (IRUS szerződés) 50+4 nemzeti 57 Építési beruházás FEJLESZTÉSI TERÜLET Optikai kábel hálózat építés, szerelés nemzeti 58 Építési beruházás FEJLESZTÉSI TERÜLET KKIR hálózat nemzeti 59 Építési beruházás FEJLESZTÉSI TERÜLET KKIR hálózat nemzeti 60 Építési beruházás ÜZEMELTETÉSI TERÜLET akadályvilágítás teljes cseréje nemzeti 61 Építési beruházás ÜZEMELTETÉSI TERÜLET elektromos hálózat felújítása nemzeti 1t~koi~ inik~cíő~ S tg~i1~u.3 Z~rrknrű~n ~1~kuJ~ F~v~t~ zr~~ig w%4 V,f4i~Z.hU 1081 Bud~p~t. ~konai u. 3. Tei: 36/1-459~420D Fax: K%~O

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya 1 Mennyiség CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

NAV IGAZGATÁS - KÖZBESZERZÉSI TERV 2013.

NAV IGAZGATÁS - KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. NAV IGAZGATÁS - KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. Ssz. A beszerzés tárgya / építési beruházás Eljárásrend Eljárás fajtája Mennyiségi egység CPV kód Eljárás tervezett kezdő időponjta Teljesítés várható időpontja

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége 1 CPV kód I. Árubeszerzés Audiovizuális eszközök Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E rendelet hatálybalépésének időpontjára a tervezet a kihirdetését követő 3. napot jelöli meg.

E rendelet hatálybalépésének időpontjára a tervezet a kihirdetését követő 3. napot jelöli meg. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló, a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. (4) bekezdésének c) pontjában a Miniszterelnöki

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az /2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 8. Fax: 06 1 336 771; 06 1 336 777 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

"Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás "Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben

A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint)

A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint) A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint) 0100000000 0200000000 Kód Megnevezés 2014.01.01. - 2014.03.31. 2014.04.01. - 2014.06.30. 2014.07.01. - 2014.09.30. 2014.10.01.

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Közbeszerzési terv 2013. Irányadó eljárásrend. Tervezett eljárási típus

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Közbeszerzési terv 2013. Irányadó eljárásrend. Tervezett eljárási típus A közbeszerzés tárgya és mennyisége Becsült érték CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Részletesebben

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet Célcsoport tag foglalkoztatása Szakmai megvalósító foglalkoztatása

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Prisznyák Szabolcs prisznyak.szabolcs@bv.gov.hu A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk bemutatja

Részletesebben

HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100

HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100 HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2011.08.29.

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában

ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában azaz, hogyan vezettük be az ITILT annélkül, hogy bevezettük volna Csajtai Kornél Informatikai igazgató 2006. március 23. Miről is

Részletesebben

Oracle licenckövetés/2012.

Oracle licenckövetés/2012. Oracle licenckövetés/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című,

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című, Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Zöld könyv az infokommunikációs szektor

Részletesebben

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben