DIPLOMAMUNKA BOROS JÁNOS SOPRON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMAMUNKA BOROS JÁNOS SOPRON 2008 - 1 -"

Átírás

1 DIPLOMAMUNKA BOROS JÁNOS SOPRON

2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR Informatikai és Gazdasági Intézet DIPLOMAFELADAT 1. A diplomadolgozat készítőjének neve: Boros János Gazdasági informatika (nappali tagozat) 2. A dolgozat címe: Faipari adatbázis, mint online szolgáltatás beindítása 3. A konzulens neve: Szalai László munkahelye: NYME FMK Informatikai és Gazdasági Intézet beosztása: intézeti mérnök 4. A diploma feladatai: 1. Az internetes fizetési lehetőségek moduljainak feltérképezése, az ingyenes internetes fizetési lehetőségek kiaknázása (pl.: Paypal). A felhasználók virtuális számlával történő nyomon követésének kiépítése, alkalmazása. 2. Marketing tevékenység egyetemi intézetek, kutatóhelyek, partnerek, oktatási intézmények, cégek felkeresése, szakmai adataik rendszerbe integrálása. Felhasználói igények és vélemények felmérése és kiértékelése űrlapok segítségével, továbbá statisztikai elemzés készítése a rendszer használatáról. 3. Az informatikai infrastruktúra véglegesítése, szerver- és szoftverháttér installálása a biztonsági megfontolások figyelembevételével, saját domén bejegyeztetése és használata. 5. Beadási határidő: május

3 Sopron, február 1. Jóváhagyom: Prof. Dr. Jereb László intézetigazgató Prof. Dr. Molnár Sándor DSc. dékán. konzulens - 3 -

4 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar H-9401 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. Pf.: 132. Tel: +36 (99) Fax: +36 (99) NYILATKOZAT Alulírott (név)..(neptun kód:. ) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a...) című (megfelelő rész aláhúzandó) házi dolgozat; diplomadolgozat; szakdolgozat/diplomamunka (a továbbiakban: dolgozat) önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. szabályait, különösen a hivatkozások és idézések tekintetében. Hivatkozások és idézések szabályai: Az évi LXXVI. tv. a szerzői jogról 34. (1) és 36. (1) első két mondata.) Kijelentem továbbá, hogy a dolgozat készítése során az önálló munka kitétel tekintetében a konzulenst illetve a feladatot kiadó oktatót nem tévesztettem meg. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem, vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Nyugat-Magyarországi Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását és ellenem fegyelmi eljárást indíthat. A dolgozat befogadásának megtagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti a szerzői jogsértés miatti egyéb (polgári jogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi) jogkövetkezményeket. Sopron, április hallgató - 4 -

5 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet Gazdaságinformatika szak Faipari adatbázis, mint online szolgáltatás beindítása Témavezető: Szalai László intézeti mérnök A diplomadolgozat készítője: Boros János V. évf. okl. gazd. informatikus hallgató - 5 -

6 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Bevezetés Abstract Korábbi munkák ismertetése Internetes fizetési lehetőségek Bemutatkozó oldal Virtuális számla Űrlapok Marketing tevékenység Statisztika Infrastruktúra Felhasználói útmutató Konklúzió Továbblépési lehetőségek Köszönetnyilvánítás Publikációs lista Irodalomjegyzék CD melléklet

7 2. Bevezetés Egyetemünk a magyarországi régió legfontosabb erdészeti és faipari kutatóhelye. Két évvel ezelőtt elkezdődött egy projekt, egy adatbázis tervezése, ami magában szeretné foglalni a faipari kutatások által létrehozott tudásanyag digitális tárolását és online elérését. Készült egy adatbázis, és ennek illetve a hozzá tartozó felület célja alapvetően a faipari szakemberek munkájának megkönnyítése, segítségével egy olyan rendezett adathalmazhoz juthatnak, amelyet bármikor felhasználhatnak a munkájuk során. Lehetőségük van a faipari szakembereknek a kutatási eredményeinek eltárolására, későbbi visszakeresésére, esetleg azok közzé tételére. A tervezés során és az adatgyűjtés fázisában felmértük a Faipari Mérnöki Karon dolgozó szakemberek elvárásait, mondhatjuk, hogy az elkészült munka az ő igényeikhez igazodik. A projekt megalkotása mellett szólt, hogy jelenleg nem létezik Interneten keresztül elérhető átfogó faipari adatbázis

8 3. Abstract In our everyday life, we are surrounded by tools that aid us in our work or improve our comfort. A significant proportion of these products are made of wood or some wood based composite. In the past 10 years, the wood products industry was significantly restructured in Hungary. The number of small plants and joineries where domestic and tropical species are used is on the rise. Superior quality and durability became important factors. To achieve this, being able to access the newest research results and innovations in this area, as well as trade information (both as consumers and suppliers), is in the interest of woodworking companies. Some professional journals do publish scientific findings, but there is a lack of comprehensive, widely accessible sources. Not to mention that industry professionals and tradespeople are often too busy to browse the literature, and find that searching for and processing relevant information is too time-consuming. Wood industry is a strategic trade in our region. Establishing a service to store and, later, publish the professional knowledge accumulated at the Faculty of Wood Sciences, University of West Hungary, as well as the practical experience generated in various plants, could be very helpful in achieving the goals. The creation of a professional database, the goal of which was the assessment of parameters belonging to various specialties, has started. The goal of the project is creating a database encompassing a wide range of information for the industry, which allows authorized industry professionals to access and extend the content of the database. The extension of the database is aided by special tools as well. The present structure of the database was established based on the advice of many of the experts at the Faculty of Wood Sciences. Since the onset of the project, the configuration of the physical database needed for storing data in the area of wood materials, wood mechanics and wood based panels has been created. This contains parameters defined by the experts. The structure was shaped through multiple consultations, and it may also be extended and modified, according to needs arising later. The connections necessary for use have been defined in the database. This database may be used as a prototype. The web-based user interface for the management of the wood material database is also ready. Our further goals include finalizing the structure of the further databases besides that of the wood materials, and extending the functionality of the web interface

9 4. Korábbi munkák ismertetése Az alábbiakban röviden ismertetem a diplomamunka félévét megelőző időszak alatt elvégzett munkáimat, továbbá az eredményeket. Adatbázis Az adatbázis elkészítéséhez adott volt a korábban a projekten dolgozó Bausz Ákos által választott struktúra: az adatok tárolásához a kezdetekben Microsoft Access alapú adatbázis létezett, majd később Microsoft SQL 2003 szervert használtunk, végül követve a frissítéseket Microsoft SQL 2005 szervert alkalmaztunk. Nagy előnye, hogy megbízható, robosztus, folyamatosan fejlesztik (amint ez olvasható is) és oktatási és kutatási célokra ingyenesen használható. Az adatbázis tervezéséhez kiindulópontként az Informatikai és Gazdasági Intézet munkatársai által, a Lemezipari tanszéktől kapott, a tárolandó tulajdonságokat tartalmazó vázlatot használtam fel. A faipari szakemberekkel tartott megbeszélések pedig segítették az adatbázis megtervezéséhez szükséges faipari tudás megszerzését, valamint elképzeléseikkel folyamatosan kiegészítették és javították a meglévő szerkezetet. A tervezés során Szitás Zoltán (2004) és Kovács Ferenc (2005) tananyagaiban leírt elveket követtem [3]. Az adatbázis-szerkezet esetében kiindulási alapom a Bausz Ákos által elkészített faanyag-tudományi szakterület volt (további információ az [5]-ben). Azon szakterület esetében a központi tábla a Fafaj, és ehhez kapcsolódnak a különböző tulajdonságok táblái. Emellett sok olyan adatbázis tábla, részegység van, amely nem szakmai adatokat szolgáltat, de elengedhetetlen a használatuk és létezésük. Ilyen például a felhasználók adatait tartalmazó tábla, vagy a felület nyelvesítése során használt egyéb táblák. Az én munkám legnagyobb részét a falemez adatbázis-szerkezet kiépítése tette ki. Így készült el a 1. ábrán látható struktúra

10 1. ábra Szerkezeti vázlat a Falemez szakterületről A szakterület 49 darab táblát és a köztük lévő kapcsolatokat tartalmazza. Természetesen elengedhetetlen volt a fentebb említett egyéb táblák beépítése is, melyek nem mindegyikét tartalmazza a fenti ábra. (Tartalmazza például a Mertekegysegek táblát, de a nyelvi táblákat nem.) Az így elkészített struktúra az alábbi tulajdonságok tárolására alkalmas: Kompozit termékek: - Kompozit termék alaptulajdonságai - Tipikus méretei - Sűrűsége - Dagadása - Szilárdsága - Kötőelem kihúzásával szembeni ellenállása - Vízfelvétele - Vízállósága - Tűzbiztonsági tulajdonsága

11 - Felhasználási területe - Gyártástechnológiája - Gyártástechnológia paraméterei Az alábbi ábrán a Kompozit szakterület egy részlete látható. A középső, fő tábla a KompozitTermek tábla, ebben tároljuk a szakterület alapadatait, és ehhez kapcsolódnak egy-egy, egy több vagy több több kapcsolattal a különböző tulajdonságok (2. ábra). 2. ábra Kompozit szakterület egy részlete Ragasztóanyagok: - Ragasztóanyag alaptulajdonságai

12 - Gélesedése - Származása - Szárazanyag tartalma - Oldhatósága - Sűrűsége - Szabad formaldehid tartalma - Viszkozitása - Vízállósága - Színe - Toxicitása - Károsanyag kibocsátása - Toxicitása - Kikeményedése - Katalizátorai Az alábbi képen a ragasztóanyag szakterület felépítésének egy részlete látható. Hasonlóan a kompozit szakterülethez, itt is egy központi tábla található (3. ábra)

13 3. ábra Ragasztóanyag szakterület központi táblája Webes felület A webes felület kialakításának tervezésekor a szempontok között szerepelt, hogy az oldal dinamikus működésre legyen képes, vagyis a paraméterek kiolvasásával a feltöltő felület mindig az adatbázisban található aktuális képet jelenítse meg. Fontos szempont volt még, hogy az oldal gyors működésre legyen képes, valamint, hogy könnyen összekapcsolható legyen valamilyen adatbázissal (jelen esetben ez az MS SQL volt). Ezen szempontoknak a PHP programozási nyelv alkalmazása tökéletesen megfelelt, erről a nyelvről elmondható, hogy gyorsaság tekintetében az egyik legjobb szkript nyelv. Moduljai között több adatbázis-kezelő használatát segítő kiterjesztés is megtalálható, köztük az MS SQL szerveré is, így a nyelv alkalmazásával eleget tudtam tenni annak követelménynek, hogy az oldal dinamikusan működjön. A PHP egy széles körben használt, általános célú szkript nyelv, amelyet általában webes alkalmazások fejlesztésére alkalmaznak. (A nyelv felhasználható asztali alkalmazások készítésére is, de ereje leginkább a webes programozás területén

14 mérhető.) A nyelv gyorsassága mellett az egyszerű programozhatósága miatt terjedt el, hiszen már kevés programkód írásával is lehet megfelelő HTML kimenetet produkálni. A nyelv egy szerver oldali programozási eszköz, tehát a kódot a kiszolgáló értelmezi és futtatja, így a kliens számára csak a megjelenítendő HTML kódot juttatja el. A gyorsaságon kívül előnye még ennek a tulajdonságnak, hogy ezáltal egy esetleges támadó számára nem elérhető a program forráskódja. A PHP megoldást ad a HTML űrlapok feldolgozásra, valamint a felhasználók beléptetésére és követésére, a session-, vagy más néven munkamenet kezelés segítségével. Mindkét tulajdonság nagyon fontos az elkészült webes felület szempontjából. A PHP nyelv alapjait Peter Moulding (2002) könyve ([4.]), valamint a PHP online kézikönyv alapján sajátítottam el. A szerver oldali programozás mellett kliens oldali eszközöket is alkalmaztam a felület elkészítésénél. A könnyebb kezelhetőség érdekében JavaScript nyelven megvalósított DHTML elemeket, a megjelenítés és a funkcionalitás elkülönítése érdekében pedig CSS stíluslapokat használtam fel. Webszerverként az Apache HTTP szerverét alkalmaztam, előnyei között tudhatjuk, hogy ingyenesen elérhető, széles körben elterjedt, ezáltal rengeteg dokumentáció és támogatás található hozzá. A szerver továbbá támogatja az SSL protokollon keresztül történő biztonságos kommunikációt. A felsorolt technológiák és eszközök felhasználásával egy kétrétegű rendszert valósítottam meg. Működése leegyszerűsítve a következő: a webszerver fogadja a kéréseket az Interneten keresztül kapcsolódó számítógépektől, ezután a webszerver a PHP segítségével kommunikál az adatbázissal. Majd a PHP értelmező HTML kódot generál a forráskódból a kliens számítógépek számára, amelyet azok böngészője értelmez és megjelenít. Így a felhasználóknak az adatbázis eléréséhez nincsen szükségük semmilyen program telepítésére, egy Internetre kapcsolódó számítógép segítségével kérdezhetnek és tölthetnek fel adatokat. A rendszer architektúráját a 4. ábra szemlélteti

15 4. ábra A rendszer struktúrája, felépítése Az Önálló labor tárgy keretében a webes felület koncepciójának kialakításával, az egyes funkciók megtervezésével, valamint a Faanyag szakterülethez tartozó modulok megvalósításával foglalkoztam. Ebben a szakaszban bemutatom a webes felület szerkezetét és funkcionalitását, a szakasz nem tartalmaz részletekbe menő ismertetést, csupán az eredményeket és azok megvalósítási alapelveit mutatja be

16 A rendszer funkciói A rendszer alapvetően három funkcionalitásra épít: adatfeltöltésre, adatmódosításra és adatlekérdezésre. Ezen kívül működik egy jogosultsági- és egy regisztrációs rendszer a felhasználók biztonságos és átlátható kezelése miatt. Emellett a struktúra és a webes felület is támogatja a többnyelvű megjelenítést. Adatfeltöltés A feltöltő felület a weboldal szerves részét képezi, a felhasználók ezeken az űrlapokon keresztül tudják az adatokat az adatbázisba feltölteni. Ezen űrlapok alapvetően három részre oszthatóak: az adatok bevitele képernyő, a bevitt adatok ellenőrzése, valamint a feltöltés részekből állnak. Azon űrlapok esetében, amelyeknél szükséges az adatok feltöltéséhez valamilyen paraméter megadása, a felhasználónak lehetősége van új feltöltésére is, a paraméter megadásához szükséges űrlapot is ugyanazon a lapon jelenítjük meg, miközben a többi adatot elrejtjük. Természetesen azokat a függvényeket, amely az adatbázis szerkezetéről információkat tartalmaznak (pl.: SQL utasítások), külön fájlokban, a web szerver által elérhető tartományon kívül helyezzük el, így biztonságosabbá téve a felületet. Azonban nem csak darabonkénti, egyéni feltöltésekre van lehetőség a felületen. Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű, ugyanolyan struktúrájú adatok állnak rendelkezésünkre, feltölthetjük őket egy Word vagy Excel fájl segítségével. Adatmódosítás A feltöltött adatok módosítása szintén űrlapok segítségével történik. Ha az adott felhasználónak megvan a jogosultsága az adat módosításához (lásd Jogosultsági rendszer), akkor az adatbázisból egy lekérdezés után megjelenített adatokat lehet módosítani. A lekérdezett adatokat egy táblázatban jelenítjük meg, mint a lekérdezéseknél. Azonban van egy plusz oszlop is, amiben egy Módosítás nyomógomb található. Ezt megnyomva a feltöltő űrlaphoz hasonló felület jelenik meg. A módosítás funkció alatt érthető természetesen a korábban feltöltött adatok törlését is

17 Adatlekérdezés Az adatokat kétféleképp tudjuk lekérdezni. Egyfelől a hagyományos, tulajdonságonkénti lekérdezéssel. Ebben az esetben egy listából kell kiválasztani, hogy mely adatokat szeretnénk lekérdezni, majd ezek megjelennek táblázatos formában. Az így lekérdezett adatokat ki lehet menteni Excel formátumba is. A megjelenített adatok lapozhatóak is, amennyiben erre szükség van. (5. ábra) 5. ábra Angol nyelven megjelenített lekérdezés Másrészről lekérdezhetünk adatokat a hierarchikus felületen keresztül. Az adatok fastruktúrát alkotnak a felületen, így lehet kibontani az egyes tulajdonságokat. Általános lekérdező felület Az általános lekérdező felület ötletét a napjainkban gyakori, honlapokon megjelenő gyors keresők adták. Eddig ugyanis nem volt lehetőség arra, hogy bármely

18 szövegre, részletre keressünk. Csak szakmai adatok között tudtunk keresni, de azt például már nem tudtuk megnézni, hogy például szerepel e a források az adott könyv. Továbbá ha olyan lekérdezést szeretnénk, hogy az Afrika szó alapján hány adat van feltöltve a rendszerbe bármilyen tulajdonság szerint, akkor ez is megtehető. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezzel a lekérdező felülettel nem lehet olyan adatokra keresni, amelyek az adatbázisban található konkrét numerikus adatokra vonatkoznak (például mérési eredmények). Ezt a döntést nem programozástechnológiai nehézségek miatt hoztam. A megvalósítás során ugyanis nem akartam összekeverni a normál lekérdező felületekkel az általános lekérdezést. Ha valaki tudja, hogy mit akar keresni (például konkrét tulajdonságot, vagy adatot) akkor használhatja a tulajdonságonkénti vagy a hierarchikus lekérdező felületet. Az adatbázis-szerkezeten nem kellett a felület miatt módosításokat eszközölni. Külön csoportként, területként jelennek meg a paraméterek. Szakterülettől függetlenül, az összes paraméterként használt tulajdonságot és egyéb adatot értjük bele (például mértékegységek, különböző típusok). Azt, hogy mely tulajdonságokra lehet keresni az egyes területeken, az alábbi listában olvasható: Felhasználók között Források között Paraméterek között Faanyag adatok között Kompozit adatok között Ragasztó adatok között A fenti listából is szembetűnhet egy ellentmondás. Míg a fejezet bevezető részében arról írtam, hogy nem lehet numerikus adatokat lekérdezni, addig most sok olyan tulajdonságot láthatunk, amely pontosan ilyen. Ennek az oka, hogy minden ilyen tulajdonságnál van lehetőség megjegyzés, rövid leírás megadására. Ebben is lehet olyan plusz információ, amire eddig nem lehetett keresést végrehajtani. A felület lényege összegezve, hogy a szöveget tároló adatmezőkben keressünk

19 Többnyelvű felület A felület támogatja a többnyelvűség funkcióját, tehát a magyar nyelv mellett megjeleníthetjük a weblapokat angol, illetve német nyelven is. A rendszer felkészített további nyelvek beépítésére is, azonban ehhez már az adatbázis-szerkezetet is módosítani kell. A nyelvek között a menüsávban szereplő zászlók segítségével tudunk váltani. Ha angol nyelvűre állítjuk az oldalunkat, akkor a felületen megjelenített minden szövegelem angol nyelven fog kiíródni, azonban az adatbázisból lekérdezett adatok nyelvezete ettől még nem fog változni. Néhány adat tekintetében lehetséges az adatok idegen nyelvű tárolása és megjelenítése (fafajok, paraméterek)

20 5. Internetes fizetési lehetőségek Bankkártyás fizetési modul Év elején az elsődleges cél a szolgáltatás beindítása, illetve az ahhoz kapcsolódó eszközök elkészítése volt. Ennek első lépéseként elkészült 2007-ben a regisztrációs és jogosultsági rendszer. Erről bővebben Bausz Ákos diplomadolgozatában olvashatnak ([5.]). Mivel az internetes szolgáltatást nem ingyenes programként terveztük működtetni, ezért elsődleges célom erre a félévre a számunkra és az intézet számára a legjobb piaci megoldást kellett kiválasztása volt. Ennek kapcsán sok időt emésztett fel, hogy megtaláljam a következő cégeket illetve megoldásaikat: D. C. Lax - NetPay szolgáltatás A NetPay kártya egyrészről egy internetes fizetési megoldás, kisebb-nagyobb összegek biztonságos, anonim internetes kifizetésére. A regisztráció után ingyenesen használhatóvá válik. A kártya lényege, hogy a tulajdonos a cég oldalán SMS-sel, bankkártyával, postai átutalással vagy egyéb más módon feltölti a kártyáját, így egy virtuális számlát kap. Ezek után egyszerűen vásárolhat minden olyan internetes oldalon, ahol a NetPay elfogadott fizetési eszköz. A vásárlás menete hasonló, mintha bankkártyával vásárolna, megadja kártyaszámát és PIN kódját és ezután az adott összeggel megterhelik a virtuális számlát. Ennek a megoldásnak több előnye is van: anonim és a felhasználó illetve bankkártyája is biztonságban marad. A minimális fizetési korlát 10 Ft

21 OTP Bank Az OTP Bank által kínált megoldás mind az elfogadó, mind a kártyabirtokos számára biztonságos, hiszen a fizetési tranzakció során a kártya adatait csak a bank biztonságos felületén kell megadni; a kereskedőnél nem jelennek meg a kártyaadatok. Az Internetes bankkártyás fizetőfelület célja WebShop-ok vagy WebShopszerűen működő, más szolgáltatások számára a banki tranzakció-végrehajtáshoz szükséges kommunikációs, tranzakció-vezérlő, visszajelző felület biztosítása. Ugyanakkor itt már több feltételnek kell megfelelnie a rendszernek vagy a szolgáltatásnak: - Működő, magyar nyelven is elérhető honlap. - A felületen elfogadható bankkártyák kártyatársasági szabványainak megfelelő emblémáinak feltüntetése az oldalon. - Kapcsolatcímet, telefonszámot és es elérhetőséget kell biztosítani a vevők részére a reklamációk és esetlegesen felmerülő kérdések kezelése érdekében. A fizetőfelület háromszereplős (shop-, bank- és vevő oldal) fizetési módot támogat. A háromszereplős fizetés a vevő-interakció a bank által biztosított internetes (böngészős) felületen megy végbe, azaz a shop és a vevő által megadott adatokból együttesen állnak elő a tranzakció adatai. Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya adatok biztonságos továbbításáért (a fizetőfelület vevő oldala és a bank között) a bank felel. Tehát a szolgáltató feladata, hogy biztonságos SSL kapcsolaton keresztül az esetleges felhasználói adatokat továbbítsa a bank oldalára, mindamellett, hogy a felhasználót is az oldalra irányítja. A fizetőfelület vevő oldala bizonyos határok közt testre szabható. Tehát lehetőségünk van a fizetőfelületet is olyan arculatúvá tenni, mint a szolgáltatásunk többi oldala. A háromszereplős fizetés folyamata 1. A vevő kiválasztja a megvásárolandó árut a shop-ban (amely egy Web-es alkalmazás) és eldönti, hogy bankkártyával fizet. Esetünkben ez a regisztrációs igényt jelenti. 2. A shop alkalmazás az OTP Bank fizetőfelületével áll kapcsolatban. Biztonságos csatornán azonosítja magát a bank felé és átküldi a vásárlás összegét

22 3. Ezzel egy időben a shop alkalmazás átirányítja a vevőt a fizetőfelület vevőoldalára. A vevő-oldal megjeleníti a shop nevét és a vásárlás összegét. 4. A vevő a vevő-felületen megadja a vásárláshoz szükséges adatokat (bankkártya adatai) és elküldi a bank felé. 5. A banki oldalnak így már minden adat a rendelkezésére áll. Végrehajtatja a fizetési tranzakciót, amelynek eredményét közli a shop-oldal és opcionálisan a vevő-oldal felé. 6. A vevő-oldalról - opcionálisan - a vevő vissza lesz irányítva a shop-alkalmazás valamely (shop által megadott) lapjára

23 CIB Bank Zrt. ecommerce szolgáltatás Ez a banki megoldás tűnt a legkedvezőbbnek és testre szabhatóbbnak. Rendelkeznek többnyelvű fizetőoldallal, amely illeszkedhet a webes felület éppen aktuális nyelvéhez. Emellett gazdasági oldalról is sok lehetőségünk van: sztornózás, részvisszafizetés, foglalásban tartás stb. A bank kapcsolatban áll a legnagyobb kártyatársaságokkal, úgymint: MasterCard, Visa, American Express stb. A bank a szolgáltatásért Ft belépési díjat számol fel. A tényszerű használat során 3%-ot von le tranzakciónként, de minimum 50 Ft-ot. Tehát ha egy átutalás Ft-os értéket jelent, akkor a bank nem 30 Ft-ot, hanem 50 Ft-ot fog levonni. A bank az egyszeri belépési díjat visszatéríti, amennyiben az első évben a webszolgáltatás éves díja eléri az Ft-ot. A megoldás segítségével a vásárlónak csupán a bank szigorú biztonsági feltételekkel ellátott fizető oldalán kell megadnia személyes adatait, így azokról más nem szerezhet tudomást. A szolgáltatás elindításához szükség van Kártyaelfogadói, valamint Üzemeltetői szerződés megkötésére. Kártyaelfogadói szerződést annak az ügyfélnek kell kötnie, aki a terméket, vagy a szolgáltatást az Interneten szeretné kínálni, míg az Üzemeltetői szerződés megkötésére a technikai hátteret biztosító ügyfélnek van szüksége. Mindkét szerződést meg kell kötni abban az esetben, ha az ügyfél egy személyben szeretné az értékesítést és technikai háttér biztosítását is végezni. A szerződéskötéshez egy formanyomtatvány segítségével igénylést kell benyújtani. Minden igénylés egyéni elbírálás alá esik, azonban a Kártyaelfogadói szerződés megkötésének feltétele a legalább egy éves cégmúlt, vagy a Banknál legalább fél éve megkötött vállalati számla; magánszemélyekkel történő szerződéskötés nem lehetséges. Továbbá az Internetes oldalon kínált termék vagy szolgáltatás nem ütközhet törvényi szabályozásba. Azt, hogy a kártyabirtokost terheli-e valamilyen külön díj a vásárlás esetén, a kártyabirtokos bankja határozza meg. A szerződés megkötése után a bank rendelkezésre bocsátja a technikai megvalósításhoz szükséges dokumentációkat és példaprogramokat, valamint a titkosító programot. A bank lehetőséget biztosít a tesztelésre; ebben az időszakban nincsen szükség valós bankkártya használatára, a rendszer ilyenkor minden kártyát elfogad. A tesztelést minden esetben kötelező kérni,

24 mivel az éles rendszer beindításának alapfeltétele a Bank áltál elvégzett, sikeres tesztvásárlás. Amennyiben egy szolgáltatást üzemeltető szeretné használni e banki szolgáltatást, úgy a keretszerződés megírása után a következő a teendője: A szolgáltatás webes felületén el kell helyezni egy nyomógombot, amely átirányítja a vevőt a bank oldalára. A korábban a felhasználótól bekért egyéb adatokat (pl.: felhasználónév), amennyiben jelentőséggel bírnak a regisztrációs folyamat és fizetés során, titkosított kapcsolaton keresztül kell átadni a banknak. A fizetés a bank oldalán történik, tehát azzal nem kell foglalkoznia az üzemeltetőnek, hogy bankszámlaszámot, jelszót egyéb biztonsági szempontból kérdéses adatokat elrejtsen, titkosítson. Miután megtörtént a fizetés, a bank visszairányítja (opcionális) a felhasználót a szolgáltatás oldalára. Egyúttal értesítést küld a szolgáltatónak, illetve a felhasználónak a tranzakcióról. Az alábbi ábrán (6. ábra) ennek sematikus rajzát, menetét láthatjuk. 6. ábra A banki fizetés modellje

25 Paypal szolgáltatás Mi is az a PayPal? A PayPal egy interneten, böngésző segítségével elérhető rendszer, melynek segítségével a felhasználó különböző e-shopokban vásárolt termékek, illetve internetes szolgáltatások árát tudja kiegyenlíteni. Ilyen rendszer nagyon sokféle létezik, mi ebben a különös? gondolhatja az olvasó. A nagy előnye a rendszernek, hogy nem kell kiadni semmilyen személyes információnkat. A rendszerbe történő regisztráció során egy címet kell megadnunk, ez fog minket azonosítani. Így ha valamely harmadik fél feltörné a biztonságos kapcsolatot, akkor is csak az címhez férhet hozzá. A PayPal rendszerén belül tartozik számlaszám az címhez, azonban ezt már nem kell kiadnunk a használat során. A szolgáltató oldaláról egy PayPal-os virtuális számlára van szükség, e mögé helyezhetünk el egy vagy több valós számlát. Ez a lépcsőfok a szolgáltatót biztosítja: egy fiktív számláról (virtuális számla) van szó. A szolgáltatás az Amerikai Egyesült Államokban nagyon népszerű, de kezd teret nyerni Európában és a világon máshol is. 7. ábra PayPal logo Mi a Donate funkció? A Donate funkció tulajdonképpen nem is tartozik szűk értelemben az internetes fizetési módok közé. Segítségével a felhasználó, ha úgy gondolja, pénzösszeget ajánlhat fel a szolgáltatás üzemeltetőjének. Ez által a szolgáltatás még nincs regisztrációhoz és fizetéshez kötve. Hasonló az adó 1%-ának nyilatkozatához. Emellett nem kell kötelezően fizetnie a felhasználónak a szolgáltatásért. Mivel a faipari adatbázis is egy ilyen non-payment szolgáltatás, számunkra ezen lehetőség beépítése mindenképpen járható út: a felhasználóinknak nem kell fizetni a használatért, de ha úgy gondolják, akkor lehetőségük van kisebb-nagyobb összeget felajánlani

26 Megvalósítás A megvalósítás folyamata során a paypal.com-ról a Donate funkciót választva letölthető egy kódrészlet, amelyet alább láthatunk: <form name="_xclick" action="https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden" name="business" value="valós CÍM"> <input type="hidden" name="item_name" value="online Wood Industries Database"> <input type="hidden" name="currency_code" value="huf"> <input type="hidden" name="amount" value="1000"> <input type="image" src="http://www.paypal.com/en_us/i/btn/x-clickbutcc-donate.gif" border="0" name="submit" alt="make payments with PayPal - it's fast, free and secure!"> </form> Mint látható, egy form-ot (különálló felületet) kell elhelyeznünk az oldalon. Ez tulajdonképpen maga a nyomógomb lesz, mely a paypal.com-on belüli tartományra mutat. Minden megadott, beállított adat rejtett adat. A nyomógomb kinézete egy, a elérhető mintájú felület. Ezen kódrészletet a hozzá kapcsolódó dokumentációk alapján módosítani lehet, illetve kell. Ezek a módosított adatok, paraméterek: cím: a rendszergazda elektronikus levelezési címe A szolgáltatás címe, neve: Online Wood Industries Database Pénznem: HUF, azaz magyar forint Érték: Ft Az így elkészített kódot az oldal tetszőleges pontjára beillesztjük, majd a 8. ábrán látható nyomógombot kapjuk. Ez a gomb a felhasználót a paypal.com-on a felajánlás oldalára viszi, ahol a felhasználónak két lehetőség közül kell választani, mielőtt fizetne

27 8. ábra PayPal fizetési lehetőség Ha már korábban regisztrált, így a meglévő felhasználónevével és jelszavával beléphet. Amennyiben még nem rendelkezik PayPal account-tal, vagy létrehozhat egyet. 1. Szolgáltatás oldalán a felhasználó a Donate gombra kattint. 2. A felhasználó a paypal.com-on belül, a fizetés oldalára kerül. 3. Vagy új felhasználóként létrehoz egy account-ot, vagy belép a már meglévő adatai segítségével. 4. Végül megtörténik a konkrét fizetés, átutalás. Miért más ez a megoldás? A felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy meghatározza a felajánlás értékét. A szolgáltatónak viszont meg kell határoznia egy elfogadható, ésszerű értéket, amelyet a felhasználók felajánlás esetén még elfogadnak, de a szolgáltatónak is van haszna belőle. PayPal account létrehozása Ahhoz, hogy működjön a tranzakciós rendszer, tehát hogy utalni lehessen a számlára, létre kellett hozni egy felhasználói fiókot a paypal.com rendszerén belül. Ennek menetét mutatom be alább. Első lépésként ki kel választani, hogy melyik típusú fiókot szeretnénk használni. Három lehetőség közül tudunk választani: personal, premier, business. A personal esetén nem kell konkrét számlát és számlaszámot elhelyezni a paypal szolgáltatás mögött. Ennek lényege, hogy így ugyan nem tudjuk felvenni, és valós fizetőeszközre váltani az egyenleget, azonban interneten keresztül, virtuális pénzként rendelkezhetünk

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

Web-alapú kereskedelmi rendszer fejlesztése

Web-alapú kereskedelmi rendszer fejlesztése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Online kereskedelem... 3 3. Feladat specifikáció, elemzés... 7 3.1. Webáruház... 7 3.2. Az alkalmazással szembeni elvárások... 8 4. Tervezés, részfeladatokra bontás...9

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter SZAKDOLGOZAT Mészáros Péter Debrecen 2011 Debreceni Egyetem Informatika Kar WEBES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS A MAGYAR IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG SZÁMÁRA Témavezető: Dr. Végh János DSc, egyetemi tanár Külső konzulens:

Részletesebben

Pentaschool Oktatási Központ Számítástechnikai programozó Z S Í R O S T I B O R E L E K T R O N I K U S K E R E S K E D E L M I P O R T Á L F E J L E S Z T É S E Kolman Nándor Szaktanár konzulens T A R

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek 2012 A műnek erre a változatára a Nevezd meg! Így add tovább! 3.0 licenc feltételei1 érvényesek. A következőket teheted a művel:

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

Szakdolgozat. Széll Kornél. Műszaki informatikai szak, hálózati technológiák szakirány, levelező tagozat

Szakdolgozat. Széll Kornél. Műszaki informatikai szak, hálózati technológiák szakirány, levelező tagozat Szakdolgozat Széll Kornél Műszaki informatikai szak, hálózati technológiák szakirány, levelező tagozat Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kecskemét 2007 1. Bevezetés Az

Részletesebben

E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig

E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig Szerkesztőség, könyv: A kézikönyv az e107 Magyarország kiadásában készült. A kézikönyv engedély nélküli terjesztése, felhasználása nem megengedett. Az első kézikönyvet

Részletesebben

Java Enterprise Computing

Java Enterprise Computing Debreceni Egyetem Informatika Kar Java Enterprise Computing Témavezető: Készítette: Dr. Fazekas Gábor Szunai János egyetemi docens programtervező informatikus BSc. Debrecen 2009 Tartalom 1 Bevezetés...

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2010 Szerző: Nagy Gusztáv 2010. július CC Néhány jog fenntartva A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

I NTERNET ALAPÚ SEGÉDANYAG A BIOLÓGIA

I NTERNET ALAPÚ SEGÉDANYAG A BIOLÓGIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR T UDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT I NTERNET ALAPÚ SEGÉDANYAG A BIOLÓGIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSÁHOZ Készítette: Mátyás Blanka IV/2. Informatikus agrármérnök

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN Ravasz Csaba mérnök informatikus jelölt 2009 Összefoglalás Ma már természetes dolognak

Részletesebben

Internet-szolgáltatások

Internet-szolgáltatások Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Informatikai alkalmazások TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Internet-szolgáltatások Informatikai alkalmazások I/13. évfolyam tanulói jegyzet A kiadvány

Részletesebben

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Kontír FB (SQL verzió) I Infotéka Kontír FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása 23 Fejezet

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Kétszemélyes pókerjáték

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Kétszemélyes pókerjáték Debreceni Egyetem Informatika Kar Kétszemélyes pókerjáték Témavezető: Dr. Horváth Géza Egyetemi adjunktus Debrecen 2011 Készítette: Kocsi Zoltán Programtervező informatikus Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Készítette: Hunyady Márton Konzulensek: Dr. Oláh András, Tornai Kálmán Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK K R E A T Í V K O M M U N I K Á C I Ó S Ü G Y N Ö K S É G WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK Fingerprint Reklámügynökség» Webfejlesztési Irányelvek 2011» Áttekintés Áttekintés Jelen dokumentum ahhoz kíván segítséget

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Főiskolai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes Figyelem! A jegyzet nyers verzióját tartja kezében, amely még számos hibát tartalmazhat és további szerkesztést igényel! A frissített változatok az ILIAS-ban lesznek

Részletesebben

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL Belső Konzulens:

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014.

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014. SZAKDOLGOZAT Mezősi Richárd 2014. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Az Alexandra és a Bookline online könyvesboltok összehasonlítása, és online marketing

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ Tartalomjegyzék Bevezető. A szoftver felépítése és működési elve...2 Beállítások...4 Csoportok beállításai...6 Új csoport létrehozása...7 Feliratkozási mezők...10 HTML kód generálás...11

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

JEGYRENDELÉS AZ INTERNETEN

JEGYRENDELÉS AZ INTERNETEN JEGYRENDELÉS AZ INTERNETEN NAGY GERGELY 2001, BUDAPEST DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT NAGY GERGELY szigorló muszaki informatikus hallgató részére Jegyrendelés az interneten Napjainkban egyre több új szolgáltatás

Részletesebben