SPORT- ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI CENTRUM TATABÁNYA VÁZLATTERV JÚNIUS 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORT- ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI CENTRUM TATABÁNYA VÁZLATTERV 2012. JÚNIUS 27."

Átírás

1 TATABÁNYA VÁZLATTERV 212. JÚNIUS 27.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HELYSZÍN SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT FEJLESZTÉSI TERÜLET TÁVLATI FEJLESZTÉSEK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT TERÜLETLEHATÁROLÁS TERÜLETHASZNÁLAT ZÖLDFELÜLETI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETRENDEZÉS KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Gyermek élménypálya KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Erdei élménypálya KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Trial pályák KERÉKPÁROS PÁLYÁK - BMX-Cross pálya ALAPRAJZ A VÁLTOZAT ALAPRAJZ A VÁLTOZAT - Alternatív kialakítás ALAPRAJZ A VÁLTOZAT - Második építési ütem ALAPRAJZ B VÁLTOZAT ALAPRAJZ B VÁLTOZAT - Térszervezés ALAPRAJZ B VÁLTOZAT - Második építési ütem METSZET A VÁLTOZAT METSZET B VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT ELEKTROMOS KONCEPCIÓ GÉPÉSZETI KONCEPCIÓ VÉRTES-GERECSE KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL-HÁLÓZAT ÖSSZEKÖTŐ/KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI KERÉKPÁROS ÚTVONAL HÁLÓZAT VÉRTES-GERECSE KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL-HÁLÓZAT ÖSSZEKÖTŐ/KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI KERÉKPÁROS ÚTVONAL HÁLÓZAT TATABÁNYA 212. JÚNIUS

3 HELYSZÍN Győr - M1 Tata, Komárom Gerecse Tatabánya Jelmagyarázat: M1-es autópálya 1-es számú főút Vasút Kerékpáros túraútvonal hálózat a Vértesben Vértes Budapest, Bicske Vasút Budapest 3-4

4 Vonalas szabályozási elemek jelmagyarázata: K2 (építési) övezet határa Gyalog- és kerékpárút SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK Tervezett szabályozási vonal Építési hely határa KÖu Jelenlegi telekhatár vonalak GY1 2119/2 Olimpikon utca A területen érvényes és alkalmazandó szabályozás a Ságvári út menti ún. Sportliget-terület helyi építési szabályzata (többször módosított 2/23.(IV. 24.)Kgy. rendelet). A szabályozási tervlap száma SZ-1 (munkaszám: Rp. I.161-2) A 2119/22 telek paraméterei: Építési övezet jele: Ksp Sportcélú különleges terület Telek területe: m2 (kivett sporttelep) Beépítési mód: szabadonálló Legn. beépíthetőség: 4 % Legn. ép.magasság: nincs korlátozva Legk. ép. magasság: 3, m Legk. telekterület: 3. m2 Minimális zöldfelület: 4 % 2119/22 A fejlesztési terület beépítésénél a Sport- és Kerékpáros Turisztikai Centrum tervezése során többek között figyelembe kell venni a meglévő és a tervezett szabályozási vonalak, valamint az építési hely határa vonallakkal jelzett korlátozásokat (egyeztetendő). Biztosítani kell továbbá a gyalogos és kerékpáros kapcsolatot az Olimpikon utca és a külterületen haladó 954 helyrajzi számú út között. A tervezés során a fejlesztési terület megközelíthetősége, feltárása vonatkozásában alkalmazkodni kell a területre készített Rendezési terv koncepcióban ábrázolt körforgalmas kialakításhoz / m 5-6

5 Jelmagyarázat: K2 Gyalog- és kerékpárút Tervezett szabályozási vonal TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT A fejlesztési terület északi oldalán a 2119/21 telek felé eső telekhatár megtartása javasolt. E telekhatár vonalának keleti irányban meghosszabbítása indokolt az SZ-1 szabályozási tervlapon tervezett szabályozási vonalig (sárgával jelölve). A fejlesztési terület keleti oldalán a telekhatár a szabályozási vonalat követi, majd igazodik a rendezési terv koncepcióban ábrázolt körforgalom számára biztosítandó közlekedési területhez. Délen a belterületi határ vonalának módosítása nem indokolt. A nyugati oldalon szaggatott vonallal ábrázolt telekhatár javaslatokat délről észak felé haladva a futópálya saját területének kiszabályozása és a későbbi ütemben létesítendő műfüves pálya épületének önálló telken történő elhelyezhetősége határozza meg, a műfüves pálya épületének biztosítandó oldalés hátsókert, valamint az épület feltárásához és ellátásához szükséges igények figyelembevételével. A jelenlegi határokat követő vastag és az új kijelöléseket mutató szaggatott vonalak által lehatárolt telekméret 3. m2, ez a Helyi Építési Szabályzat által meghatározott legkisebb telekméret. Nagyobb telekméret kialakítható. A területen három épület létesítésével számoltunk: - I. ütemben megvalósítandó Sport- és Kerékpáros Turisztikai Centrum jelen dokumentáció szerint javasolt kialakítással (A és B változat) - II. ütemben megvalósítható épületbővítés jelen dokumentáció szerint javasolt kialakítással (A és B változat) - III. ütemben megvalósítható épület a jelenleg építés alatt álló műfüves pálya déli oldalán, önálló, vagy a sportpálya telkén megvalósítható elhelyezéssel. Az épület a futballisták és a nézőközönség számára biztosíthatja a sport és kiszolgáló funkciókat. Az épület ábrázolt alapterülete 4 m2, melynek tetején lelátók is létesíthetők. A tervezés során figyelembe vettük a három, különböző ütemekben megvalósuló épület közötti gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok kialakíthatóságát, az egyes épületek megfelelő feltárását. Fontos szempont volt a tervezett épületek és kapcsolódó létesítményeit pozícionálásánál, hogy azok használati, fenntartási és üzemeltetési szempontból is szervesen egységet képezhessenek. Építési hely határa Jelenleg meglévő, megtartandó telekhatár vonala Javasolt telekhatár vonalak m GY1 2119/22b Futópálya 2119/2 954 Műfüves pálya épülete III. ütem 2119/22 3 m2 953/1 Kerékpáros Centrum II. ütem Kerékpáros Centum I. ütem KÖu Olimpikon utca 7-8

6 FEJLESZTÉSI TERÜLET JAVASOLT TELEKHATÁR III. ÜTEM MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE I. ÜTEM FEJLESZTÉSI TERÜLET HATÁRA II. ÜTEM KERÉKPÁROS CENTRUM I. ÜTEM KERÉKPÁROS CENTRUM KÖZCÉLÚ FORGALOM BIZTOSÍTÁSA Javaslatunk szerint a I. ütemben fejlesztéssel érintett telekterület nagysága 18.3 m2. A határokat az északi és déli oldalakon jelenleg meglévő és megtartandó telekhatár vonalak, keleten az Olimpikon utca és a körforgalom, nyugaton az erdei futópálya területe és a meglévő földút mint természetes határvonal jelölik ki. A 3. m2 (vagy nagyobb) telek leeső része tartalék területként, vagy más sportfunkciót szolgálhat. A terület észak-keleti sarkában, az Építési hely határa vonalon belül helyezkedik el a két ütemben megvalósítandó Kerékpáros Centrum épülete. Az OTÉK vonatkozó rendelkezései szerint a szükséges parkolószámot telken belül biztosítjuk, a kialakításra kerülő gépkocsi parkolót (19 férőhely) javasolt kerítésen belül elhelyezni, a parkolóhely tervezésénél figyelembe vesszük a hátrányos helyzetűek és a családos, gyermekekkel érkezők igényeit is. Rendezvények esetén a Gyémánt fürdő nyári parkolója is igénybe vehető a megnövekedett számú gépjárművek számára, illetve megvizsgálandó a szomszédos 953/1 telken kialakítandó rendezvényparkoló lehetősége is. A belépésnél a fogadókapu (úszó tolókapu) úgy kerül kialakításra, hogy alkalmas legyen buszáthaladás biztosítására. Ezen a nyitvatartási időben mindig nyitott bejáraton át biztosított a kerékpáros és gépkocsi forgalom az UME-nek is megfelelő koncepcióban. A személyi beléptetés - kerülendő a gépkocsi és kerékpáros konfliktus zónákat - külön személyi kapun át történik. További ki-, illetve bejárat létesítése javasolt a futópálya felé, a későbbi ütemben megvalósuló műfüves pálya fogadóépülete felé, illetve a 953/1 telken megvalósuló rendezvénytér/ rendezvényparkoló felé m 9-1

7 TÁVLATI FEJLESZTÉSEK A centrum és területe tervezésénél, annak jövőbeni közlekedési kapcsolatok biztosítása céljából figyelembe vesszük a rendezési terv koncepció tervlapon ábrázolt körforgalmat. Tatabánya szabályozási terveiben a tervezett Kerékpáros Centrumtól délre, további fejlesztési területek szerepelnek, amelyek kiszolgálásra az Olimpikon utca- Gerelyhajító út csomópontja körforgalomként épül át. A Kerékpáros Centrum csatlakozó útjának és parkolójának kialakítása figyelembe veszi a későbbiekben kiépülő körforgalmat, hogy abba beköthető legyen. Az idevonatkozó útügyi műszaki előírások (ÚT Körforgalmak tervezése szabvány) alapján a körforgalom, belső sugarát 8, m-rel, a körpálya szélességét 6, m-rel lehet kialakítani. Az elválasztó szigetek mellett a belépőág szélessége 3, m, a kilépés használatos szélessége 4, m. A csomóponti ágak lekerekítő ívei belépésnél 1, m, kilépésnél 15, m. Valamennyi belépés és kilépés, valamint a körpálya egy forgalmi sávos kialakítású lehet m 11-12

8 KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT KAPCSOLAT A FUTÓPÁLYA FELÉ KAPCSOLAT A MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE FELÉ (KÉSŐBBI III. ÜTEM) KAPCSOLAT RENDEZVÉNY- TÉR FELÉ (KÉSŐBBI II. ÜTEM) TERVEZETT KERÍTÉS, BELÉPTETÉS TELEKHATÁRON A tervezés során figyelembevételre került a területre vonatkozó szabályozás azon kitétele is, amely szerint a gyalogos és kerékpáros áthaladást a fejlesztési területen biztosítani szükséges a 2119/22 és 953/1 telkek közötti útra. A terület feltárása az Olimpikon utca- Gerelyhajító út kereszteződéstől biztosítható. A bekötés az aszfalt burkolatú sárrázóval kiépített földút irányából történhet. A csomóponttól 6, m széles aszfalt burkolatú út kiépítésével lehet a területet kiszolgáló gépkocsi parkolóhoz eljutni. Az útcsatlakozás 12, méteres lekerekítő ívekkel alakítható ki. A parkoló épület felőli része bekötő útban folytatódik, ahova csak engedéllyel lehet behajtani (javasolt sorompós vagy mobileszközös lezárás feloldása lévén). A parkolóból a beközlekedő úton keresztül oldható meg az épület gazdasági kiszolgálása, valamint az engedélyezett vendég buszok bejutása. A beközlekedő út mechanikailag stabilizált folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolattal készül 6, méteres szélességgel. A sportlétesítmény gyalogos közlekedési kapcsolatait a személygépkocsi parkoló északi oldalán végig vezetett 2m széles járda biztosítja, amely az Olimpikon utcára köt ki. A járdakapcsolatok biztosítása érdekében 3, m széles gyalogos átvezetést alakítottunk ki. A gyalogátkelőhely megfelelő megvilágítottságát az engedélyezési tervezés során be kell méretni. A létesítmény kerékpárral az Olimpikon utca felől és a Báthory utca felől is elérhető Gyalogos forgalom Kerékpáros forgalom Gépkocsi forgalom m 13-14

9 TERÜLETLEHATÁROLÁS KAPCSOLAT A FUTÓPÁLYA FELÉ KAPCSOLAT A MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE FELÉ (III. ÜTEM) TERVEZETT KERÍTÉS TERVEZETT FŐÉPÜLET BELSŐ KERÍTÉS, BELÉPTETÉS (OPCIÓ) GK. PARKOLÓ (19 FÉRŐHELY) KERÍTÉS VONALA BELÉPTETÉS TELEKHATÁRON A terület lehatárolása, kerítéssel történő kijelölése több szempontból is indokolt és javasolt. A főépület területe, illetve a fejlesztési területen belüli környezetrendezéssel érintett terület fizikai és jogi területlehatárolása egyértelművé, átláthatóbbá és kezelhetőbbé tenné a tervezési területet, illetve a későbbi üzemeltetési szempontok is optimálisan kerülhetnek meghatározásra. Költségtakarékossági okokból megfontolandó a kétféle minőségű kerítésrendszer alkalmazása: a bejárati zónákban és az utcafronti felületeken magasabb minőségű, esztétikusabb megjelenésű kerítés létesítése javasolt, a kevésbé frekventált területeken hagyományos (betonoszlop, drótkerítés) megoldás is alkalmazható. A telken belüli gk. parkoló lehatárolására - amennyiben az üzemeltetési szempontok ezt igénylik (pl. jegyszedés) - belső kerítés létesíthető. Ez esetben a külső kapu nyitvatartási időben mindig nyitva van, a területre történő beléptetés - kerékpárosbarát sorompón és személyi kapun át - a parkoló után történik. A lehatárolás műszaki adatai: Szükséges kerítéshossz: 6 fm Javasolt kerítésmagasság: 1,5 m Beléptető elemek az I. ütemben: - úszó tolókapu buszforgalomra méretezve parkoló előtt; - gyalogos bejárat közterületről az Olimpikon utca felől; - kerékpárosbarát sorompó, vagy kiemelhető oszlopok a belső beléptetésnél; - külön gyalogos bejárat a beléptetésnél; - gyalogos és kerékpáros kapu futópálya felé; - úszó tolókapu rendezvénytér felé (opció) m 15-16

10 TERÜLETHASZNÁLAT ÚT, SÉTÁNY BMX-CROSS PÁLYA GYERMEK ÉLMÉNYPÁLYA TRIAL YPÁLYA KÖZÖSSÉGI TERÜLET TRIAL PÁLYA FŐÉPÜLET TRIAL YPÁLYA PARKOLÓ ERDEI ÉLMÉNYPÁLYA A fejlesztési területen a helyi lakók, illetve a városba látogatók igényeit figyelembe véve (közvéleménykutatás), a kerékpáros szervezetek ajánlásait, a pályázati előírásokat, valamint a terület adottságait, lehetőségeit szem előtt tartva az alábbi funkciók, elemek elhelyezését javasoljuk: Főépület az épület bővíthetőségének figyelembevételével Szükséges melléképület(ek) Sportpályák: - Gyermek élménypálya - Erdei élménypálya - Triál pályák - BMX-Cross pálya Közösségi tér: - Játszótér - Tűzrakóhely, piknik - Street-ball palánk - Szabadtéri fitness Kerékpáros kiszolgálos létesítmények: - Zárható kerékpártárolók - Kerékpártámaszok - Kerékpármosó - Szervíz, kölcsönző Versenyeket kiszolgáló elemek: - Mobil lelátok - Épített lelátók m 17-18

11 ZÖLDFELÜLETI KONCEPCIÓ KIVÁGÁSRA JAVASOLT PÓTLANDÓ FAEGYEDEK MEGTARTANDÓ FÁK (KORONAMETSZÉS, ALAKÍTÁS) Funkciók: A kerékpáros központ elsősorban a kerékpáros sportok, ezen belül is a természetes környezetben való kerékpározás lehetőségeit bővíti. Ezen meghatározó funkcióhoz kapcsolódnak egyéb kiegészítő funkciók, amelyek a családok számára a természetszerű környezetben való tartalmas időtöltést teszik lehetővé. A zöldfelületek és a kapcsolódó kerti eszközök, utak kialakításánál törekszünk a természetes, helyben fellelhető anyagok használatára, a honos, a területen már jelen lévő fajok alkalmazására, egyfajta rendezett erdei hangulat megteremtésére. Fenntarthatóság: A központ működtetése jelentős költségekkel jár, amelyen belül a zöldfelületek fenntartása meghatározó tétel. A természetszerű kialakítás lehetőséget teremt a fenntartási költségek alacsony szinten tartására. Meglévő növényzet védelme: A területen jelenleg számos értékes faegyed, helyenként már-már természetszerű élőhelyek fogadják a látogatót. A zöldfelületek kialakításánál maximálisan törekszünk a meglévő növényállomány megtartására, ahol lehetséges és szükséges a fiatal faegyedek helybe történő átültetésére. Az épület és a sportpályák telepítését sikerült úgy megoldani, hogy a 1 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák közül csak a helyszínrajzon világosan kiemelt egyedekre kell fakivágási engedélyt kérnünk m 19-2

12 KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚJ VAGY NAGYRÉSZT ÚJ CSERJE TELEPÍTÉSE ÚJONNAN ÜLTETENDŐ, ALACSONY NÖVÉSŰ FÁK, MEGLÉVŐ NÖVÉNYANYAG HASZNÁLATÁVAL ÚJONNAN ÜLTETENDŐ FÁK, MEGLÉVŐ NÖVÉNYANYAG HASZNÁLATÁVAL MEGTARTANDÓ FÁK (KORONAMETSZÉS, ALAKÍTÁS) Tervezett környezetrendezési feladatok: Sérült területek rehabilitációja: a területen meglévő elhagyott hulladékok felszámolása, rekultiváció. Tereprendezés, növényzet ritkítása: a terep a funkcióknak megfelelő mértékű rendezése, valamint a spontán megjelenő, nem kívánt burjánzó növényzet eltávolítása Meglévő növényzet megújítása: fák koronájának metszése, alakítása, fiatal korú fák átültetése, egyes nagyobb méretű faegyedek átültetése speciális technológiával. A tervezett állapot kialakítása: a meglévő növények, valamint a funkcióknak megfelelő új növények kiültetése, gyepesítés kapcsolódva a családi és sportolási igényekhez, figyelembe véve az épület környezetének intenzívebb használatát Utak, burkolt felületek kialakítása: az intenzív használatot feltételező funkcióknak megfelelő, biztonságos, de természetközeli burkolatok (mulcs, finomszemcsés murva) kialakítása a terület belső feltárása m 21-22

13 KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK SZABADTÉRI FITNESS JÁTSZÓTÉR PIKNIK/TŰZRAKÓ TERÜLET A főépület előtt, azzal szoros kapcsolatban helyezkedik el a pihenés, kikapcsolódást szolgáló felület, a közösségi területek. Virágoskert, magasabb minőségű pázsit és automata öntöző berendezéssel ellátott minőségi gyepfelület jelöli ki a belső határokat. A területhasználati elvek meghatározásánál figyelembe vettük az ide látogatók eltérő motivációját, érdeklődési körét, az igénybe vehető szolgáltatások célcsoportját. Így került kialakításra a családi-gyermek zóna, amely elkülönül az aktív sportolói és szabadidő-rekreációs zónáktól. A közösségi felületek kijelölésekor fontos szempont volt a gyermekek és családosok elválasztása az extrém sportot űzőktől: az utak nem kereszteződnek, ezáltal nincs balesetveszély, azonban a vizuális kapcsolat a pályák többsége között biztosított. A közösségi felületek tervezett elemei a játszótér, piknik célját szolgáló kerti bútorok (asztalok, padok), ezek közelében vízvételi hely, tűzrakó hely, a közelben szabadtéri fitness, street-ball palánk. A mintegy 3 m2-es terület nagyobb látogatói forgalmat is befogadhat, így nagyobb rendezvények esetén családi napok, sporttalálkozók, versenyek központja is lehet m 23-24

14 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Gyermek élménypálya KERTÉSZETILEG TERVEZETT PÁLYATERÜLET TEMATIKUS TRIAL PÁLYA JÁTSZÓTÉR PIKNIK/TŰZRAKÓ TERÜLET A gyermek élménypálya a nagyok világát imitálja. Hegyek és völgyek, éles kanyarok váltják egymást, a gyermekek a cross -ozás élményével találkozhatnak, valójában tökéletesen biztonságban. A lankás pályavezetés, enyhén döntött kanyarok sérülésmentes gyakorlási lehetőséget biztosítanak a legfiatalabb kerékpáros generáció számára, új generáció nevelkedhet a nagy BMX pálya szomszédságában. A családi zóna (piknik, tűzrakóhelyek) közelsége lehetőséget teremt arra, hogy a szülők szemmel tarthasság gyermekeiket. A szomszédos lekerített trial pálya alkalmat adhat arra, hogy a kicsik megcsodálhassák a nagyok ügyességét és technikai tudását. A pálya tervezett hossza 15 m, szélessége 2 m m 25-26

15 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Erdei élménypálya EXTRÉM ZÓNA LEUGRÓK, LIBIKÓKÁK, LETÖRÉSEK, ÉLES KANYAROK RAJT / CÉL KEZDŐK ZÓNÁJA A North Shore pálya kialakításánál az élmény biztosításán túl arra is törekedtünk, hogy a Centrum valamennyi leendő látogatója kortól, nemtől és bringás tudásszintől függetlenül kipróbálhassa a pálya legalább egy-egy adott szakaszát. A pálya átlagosan 2-4 cm-rel a talaj felett, részben pallósorokon, gerendákon vezet, melynek vonalvezetése, dőlése, szélessége a nehézségi foktól függően változik. Leugrók, libikókák, letörések, éles kanyarok színesítik a pályára, ahol a kerékpárosnak kell megválasztania a lendületet, a sebességet, a fékezési erőt. A műfüves pályák felé eső meredek terepesés alkalmat ad akár konzolos, a semmibe vezető, erős kanyarú pályaszakaszokra is. A pálya hossza kb. 5 m, mely körbefut a Centrum területének északi oldalán. Egyes szakaszain magasabbra emelkedik, de itt lehetőség van könnyebb útvonal választására is. A kialakításnál nagy hangsúlyt fektettünk a meglévő természeti környezet megóvására, a pálya a Centrum területének erdősligetes részére került. A biztonság érdekében megfelelő védőfelszerelés viselése kötelező m 27-28

16 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Trial pályák TEMATIKUS TRIAL PÁLYA RÉGI BÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKBŐL CSILLÉK, VASRUDAK TERMÉSZETI KÖRNYEZETET IMITÁLÓ TRIAL PÁLYA SZIKLÁK, FARÖNKÖK, VIZES ELEMEK VÁROSI KÖRNYEZETET IMITÁLÓ TRIAL PÁLYA LÉPCSŐK, RÁMPÁK, MELLVÉDEK, KORLÁTOK A triál egy olyan típusa a kerékpáros versenyeknek, amely adott körökből áll, ezek pedig ellenőrzött zónákból, úgynevezett szekciókból, melyek minimális hibaponttal teljesítendőek. A triál egyéni kerékpáros ügyességi sport, melynek lényege hogy a versenyző végigmanőverez és egyensúlyoz egy speciális kerékpárral egy erre a célra kialakított, több szekcióból álló pályán. A szekciókat a versenyeken megadott idő alatt kell teljesíteni. Természeti A Kerékpáros Centrum területén javaslatunk szerint három triál kerül kialakításra. - Városi környezetet biztosító triál pálya - Természeti környezetet imitáló triál pálya - Tematikus triál pálya. A tematikus pályához a térségre jellemző bányászat adta az ihletet. A pálya különlegességét az adja, hogy a kialakítás során a mesterséges akadályok mind utalnak a bányászatra. Mesterséges akadály így a csille, a sín, az aknaácsolat stb. A triál pálya egyben egy bányatörténeti memento is, melyet időszakonként variálni is lehet, ezzel is biztosítva az újszerűség, a megújulás lehetőségét. A pálya kialakítása lehetővé teszi, hogy mind a négy elit, junior, senior, kezdő kategóriában triál - ozó kerékpárosok megtalálják a számukra megfelelő terepet. A pálya alkalmas a sport első kipróbálására is. Városi m Tematikus 29-3

17 KERÉKPÁROS PÁLYÁK BMX-Cross pálya DÖNTÖTT KANYAROK UGRATÓDOMBOKKAL TAGOLT EGYENES SZAKASZOK MOBIL LELÁTÓ NAGYOBB RENDEZVÉNY ESETÉN ÉPÍTETT VAGY MOBIL LELÁTÓ CÉL IDŐMÉRŐVEL RAJTDOMB INDÍTÓÁLLVÁNNYAL A BMX Cross az egyik legkedveltebb és a fiatalok körében legismertebb kerékpáros ügyességi sportág, amely olimpiai versenyszám is. A hazai bajnokságok négy-öt lehetséges helyszínen zajlanak. Kívánjuk, hogy Tatabányát is mihamarabb a legkedveltebb versenyhelyszínek között emlegessék! A BMX a gyermekek sportja is, hiszen a BMX kerékpár több célra egyidejűleg is használható, könnyen kezelhető. Könnyű megszeretni és megszerettetni, hiszen egyszerre használható gyorsulásra és lehet vele gyakorolni különböző trükköket. A BMX Cross pálya tervezése során a Kerékpáros Centrum területének terepviszonyai kerülendő a költséges tereprendezést - a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vételre kerültek. Természetes rajtdombról (alacsonyabb állványzatról) indítjuk a versenyzőket, a pályát övező terepesések, pedig természetes lelátóként is működnek. Opcióként készülhet épített-szerelt padsor, de nagyobb nézőszám esetén telepíthető mobil lelátórendszer is. A kialakításra kerülő 32 m hosszú pálya egy rajtdombból, négy kanyarból és 1-12 ugratódombból áll. A kanyarok a sebesség jobb kihasználhatósága érdekében döntöttek, az ugratók 5-6 méteresek. A pálya tervezése során - a versenyszabályzatnak történő megfelelőség érdekében - egyeztettünk a Magyar BMX Szövetséggel m 31-32

18 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT RAKTÁR 5 RAKTÁR 4 MÁSZÓFAL FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 IRODA/ELSŐSEGÉLY 3 C B + -, -,2 +,4 -,2 -,2 B A C A NŐI WC 6 FFI WC 7 MS WC 8 TAKSZER 9 FFI ÖLTÖZŐ 1 NŐI ÖLTÖZŐ 11 KÜLSŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ/ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 17 RAKTÁR 12 FEDETT TERASZ T2 NYITOTT TERASZ SPORTTEREM 13 RAKTÁR 14 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ K1 ÜZEMELTETÉS I. K2 ÜZEMELTETÉS II. K3 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 172,6 2 BÜFÉ 2,4 3 IRODA/ELSŐSEGÉLY 9,4 4 RAKTÁR 3,23 5 RAKTÁR 6,97 6 NŐI WC 8,5 7 FFI WC 6,98 8 MS. WC 4,73 9 TAK.SZERT. 1,97 1 FFI ÖLTÖZŐ 15,85 11 NŐI ÖLTÖZŐ 17,29 12 RAKTÁR 1,38 13 SPORTTEREM 49,95 14 RAKTÁR 1,66 15 FŰTÉSI HELYISÉG 18,1 16 TŰZIFA TÁROLÓ 21,9 17 KÜLSŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ/ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 15,4 393,95 m2 K1 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ 27,6 K2 ÜZEMELTETÉS I. 24,66 K3 ÜZEMELTETÉS II. 6,74 59, m2 T1 FEDETT TERASZ (FŐBEJÁRAT) 7,54 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 94,61 165,15 m m 33-34

19 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT Alternatív kialakítás RAKTÁR 5 RAKTÁR 4 MÁSZÓFAL FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 IRODA/ELSŐSEGÉLY 3 NŐI WC 6 FFI WC 7 MS WC 8 TAKSZER 9 FFI ÖLTÖZŐ 1 NŐI ÖLTÖZŐ 11 RAKTÁR 12 FEDETT TERASZ T2 FEDETT TERASZ T3 SPORTTEREM 13 RAKTÁR 14 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ K1 ÜZEMELTETÉS I. K2 ÜZEMELTETÉS II. K3 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 172,6 2 BÜFÉ 2,4 3 IRODA/ELSŐSEGÉLY 9,4 4 RAKTÁR 3,23 5 RAKTÁR 6,97 6 NŐI WC 8,5 7 FFI WC 6,98 8 MS. WC 4,73 9 TAK.SZERT. 1,97 1 FFI ÖLTÖZŐ 23,55 11 NŐI ÖLTÖZŐ 25,19 12 RAKTÁR 1,38 13 SPORTTEREM 49,95 14 RAKTÁR 1,66 15 FŰTÉSI HELYISÉG 18,1 16 TŰZIFA TÁROLÓ 21,9 394,15 m2 C B + -, A -,2 +,4 C K1 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ 27,6 K2 ÜZEMELTETÉS I. 24,66 K3 ÜZEMELTETÉS II. 6,74 59, m2 -,2 -,2 T1 FEDETT TERASZ (FŐBEJÁRAT) 7,54 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 94,61 165,15 m2 B A m 35-36

20 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT Második építési ütem + -, A beruházási programnak megfelelően biztosítjuk a Kerékpáros Centrum épületének későbbi ütemben történő bővítési lehetőségét. A II. ütemben megvalósítható épület javaslatunk szerint mintegy 5 m2-es bruttó szintterülettel rendelkezik. A terepadottságokhoz igazodva az épület két szintes, melynek igény szerint közvetlen kapcsolata lehet az észak felé eső műfüves pályával is. A felső szinten az alábbi helyiségek kialakításával számoltunk: -Rendezvényterem, kb. 7 főt befogadó többfunkciós nagyterem közgyűlésekre, egyesületi rendezvényekre, előadásokra, stb. -Iroda -Teakonyha -Vizesblokk C B + -, A -,2 -,2 +,4 C -,2 -,2 B Alsó szinten: -Klubszobák, 3 db -Raktár -Archív helyiség Az I. és II. ütemben megvalósuló épületrészeket egyeztetés szerint fedett-nyitott közlekedők, vagy zárt nyaktag (folyosó) kötheti össze. A telepítés lehetővé teszi azt is, hogy a II. ütem építése alatt a már működő Kerékpáros Centrum zavartalanul működjön m A 37-38

21 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT MÁSZÓFAL RAKTÁR 5 ELSŐSEGÉLY 3 FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 GYERMEKSZOBA 4 SZERVÍZ KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 6 RAKTÁR 21 MOSÓ/SZÁRÍTÓ HELYISÉG 2 NŐI WC 7 FFI WC 8 MS WC 9 TAKSZER 1 TAKSZER 1 NŐI ÖLTÖZŐ 12 FFI ÖLTÖZŐ 11 SPORTSZERTÁR 14 SPORTTEREM 13 FEDETT TERASZ T2 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ÜZEMELTETÉS I. 17 ÜZEMELTETÉS II. 18 ÜZEMELTETÉS III. 19 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 173,62 2 BÜFÉ 3,44 3 ELSŐSEGÉLY 8,92 4 GYERMEKSZOBA 18, 5 RAKTÁR 1,81 6 KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ/SZERVÍZ 25,54 7 NŐI WC 9,68 8 FFI WC 7,45 9 MS. WC 4,42 1 TAK.SZERT. 1,6 11 FFI ÖLTÖZŐ 22,91 12 NŐI ÖLTÖZŐ 22,81 13 SPORTTEREM 68,96 14 SPORTSZERTÁR 12,95 15 FŰTÉSI HELYISÉG 13,95 16 TÜZIFA TÁROLÓ 13,59 17 ÜZEMELTETÉS I. 3,14 18 ÜZEMELTETÉS II. 6,2 19 ÜZEMELTETÉS III. 6,45 2 MOSÓ/SZÁRÍTÓHELYISÉG 3,54 21 RAKTÁR 6,92 498,9 m2 C B + -, -,2 -,2 A -,2 -,5 + -, +,5 C T1 FEDETT TERASZ (ELŐTETŐ) 12,6 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 41,23 161,29 m2 -,5 B A m 39-4

22 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT Térszervezés MÁSZÓFAL RAKTÁR 5 ELSŐSEGÉLY 3 FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 B -,5 -,2 C + -, + -, +,5 -,2 -,2 B A C A GYERMEKSZOBA 4 SZERVÍZ KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 6 RAKTÁR 21 MOSÓ/SZÁRÍTÓ HELYISÉG 2 NŐI WC 7 FFI WC 8 MS WC 9 TAKSZER 1 TAKSZER 1 NŐI ÖLTÖZŐ 12 FFI ÖLTÖZŐ 11 SPORTSZERTÁR 14 SPORTTEREM 13 FEDETT TERASZ T2 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ÜZEMELTETÉS I. 17 ÜZEMELTETÉS II. 18 ÜZEMELTETÉS III. 19 -, m 41-42

23 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT Második építési ütem + -, -,2 A beruházási programnak megfelelően biztosítjuk a Kerékpáros Centrum épületének későbbi ütemben történő bővítési lehetőségét. A II. ütemben megvalósítható épület javaslatunk szerint mintegy 5 m2-es bruttó szintterülettel rendelkezik. A terepadottságokhoz igazodva az épület két szintes, melynek igény szerint közvetlen kapcsolata lehet az észak felé eső műfüves pályával is. A felső szinten az alábbi helyiségek kialakításával számoltunk: -Rendezvényterem, kb. 7 főt befogadó többfunkciós nagyterem közgyűlésekre, egyesületi rendezvényekre, előadásokra, stb. -Iroda -Teakonyha -Vizesblokk C B + -, A -,2 -,5 + -, C Alsó szinten: -Klubszobák, 3 db -Raktár -Archív helyiség +,5 Az I. és II. ütemben megvalósuló épületrészeket egyeztetés szerint fedett-nyitott közlekedők, vagy zárt nyaktag (folyosó) kötheti össze. A telepítés lehetővé teszi azt is, hogy a II. ütem építése alatt a már működő Kerékpáros Centrum zavartalanul működjön. -,5 B -,2 -,2 A m 43-44

24 METSZET A VÁLTOZAT Tervezett épületszerkezetek: Alapozás: beton sávalapok (talajvizsgálat függvénye) Lábazati falak: zsalukő falazatok Teherhordó falak: PTH 3, PTH 25 Födém: monolit vasbeton födém Előtetők: acélszerkezet, trapézlemez Belső válaszfalak: PTH 1 Belső álmennyezetek: kazettás álmennyezet Padlóburkolatok: műgyanta padló, gres és sportpadló Homlokzatburkolat: Cetris, ill. Eternit szálcement burkolat Beforduló burkolatok: színezett dörzsölt vakolat Kültéri álmennyezet: fa álmennyezet Terasz padlóburkolat: faburkolat Nyílászárók: faszerkezetű nyílászárók Épületgépészeti berendezések leírás szerint Villamos berendezések leírás szerint +/-,= Bf. 181,75 m A - A METSZET B - B METSZET C - C METSZET m 45-46

25 METSZET B VÁLTOZAT Tervezett épületszerkezetek: Alapozás: beton sávalapok (talajvizsgálat függvénye) Lábazati falak: zsalukő falazatok Teherhordó falak: PTH 3, PTH 25 Födém: FF-265 előregyártott panel Előtetők: acélszerkezet, trapézlemez Belső válaszfalak: PTH 1 Belső álmennyezetek: kazettás álmennyezet Padlóburkolatok: műgyanta padló, gres és sportpadló Homlokzatburkolat: Cetris, ill. Eternit szálcement burkolat Beforduló burkolatok: színezett dörzsölt vakolat Kültéri álmennyezet: fa álmennyezet Terasz padlóburkolat: faburkolat Nyílászárók: faszerkezetű nyílászárók Épületgépészeti berendezések leírás szerint Villamos berendezések leírás szerint +/-,= Bf 182, m A - A METSZET B - B METSZET C - C METSZET m 47-48

26 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 49-5

27 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 51-52

28 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 53-54

29 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 55-56

30 LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT 57-58

31 LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT 59-6

32 ELEKTROMOS KONCEPCIÓ JAVASOLT KERTI VILÁGÍTÁS PARKOLÓ VILÁGÍTÁS Energiaellátás Az épület előzetesen számított egyidejű energia igénye: 29,kW (3x5A)*. Az elszámolási mérést az épületben az épület főelosztója mellett kívánjuk elhelyezni. A méretlen betápkábel és az Áramszolgáltatói mérés tervezése és engedélyeztetése a külső közműves tervben fog szerepelni. Az épület feszültség mentesíthető lesz az épület bejáratnál elhelyezett kulcsos feszültség mentesítő kapcsolóval. Az épületen kívüli fogyasztók feszültség mentesítésére az előírások szerint egy külön kapcsolót tervezünk. (pl. külső világítás stb.) Az épület ellátását az épület főelosztójáról biztosítjuk. Kisfeszültségű hálózat, szereléstechnológia Az épületekben csak rézerű kábeleket, kábelszerű vezetékeket kívánunk alkalmazni. Az épületben jellemzően süllyesztett szerelést fogunk alkalmazni, falon kívüli szerelést csak alárendelt helyiségekben irányzunk elő. (pl. fűtő helyiség.) Mindenhol a helyiség jellegének megfelelő védettségű elosztó berendezést, szerelvényeket és szerelvényezést tervezünk. Normál környezetben a védettség min. IP 2, míg a nedves helyiségekben és szabadtéren min. IP 54. A területen lévő kis épületek villamos ellátását az épület főelosztó berendezéséről biztosítjuk. A melléképületekben a szerelés falon kívüli védett kivitelben történik. Erőátvitel, épületgépészet A gépészeti berendezések részére ellátást biztosítunk. Az épület előzetes számítások szerint 3 db helyi split egység kerül kiépítésre. Világítás A létesítmények egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak és egyes helyiségek funkciójának ismeretében került meghatározásra. Általános cél, hogy a világítástechnikai berendezések a helyiségek felhasználhatóságát maximálisan kiszolgálják és funkcionálisan illeszkedjenek az építészeti kialakításhoz. A helyiségekben az érvényben lévő előírás szerinti megvilágítási értéket általános világításokkal biztosítjuk, de egyedi és kiemelő világítások részére is lesz ellátás. Minden fénycsöves lámpatest nagyfrekvenciás elektronikus előtéttel kell szerelni. Az előtétek energiahasznosítási mutatója (EEI) legalább B2-es osztályú lesz. Épületen kívüli világítás Az épületen kívüli területek világítására oszlopra elhelyezett LED-es fényforrású lámpatestet javasolunk kiépíteni. Az oszlopok saját alappal és sorkapcsokkal fognak rendelkezni. A kültéri világítások kapcsolása programozható alkonykapcsolóval fog történni. Tartalékvilágítás Az épületben biztonsági világítást és irányfény világítást fogunk létesíteni. Biztonsági világítás az üzemi világítás bekapcsolásával együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradásakor tovább működik a lámpatestben elhelyezett UPS egységről. Irányfény világítás az üzemi világítással együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradása után is üzemben marad és a menekülő útvonalak irányát mutatja, oly módon, hogy a menekülő út minden pontjáról legalább egy irányfény lámpa minimum 3 cm2-es felülete látható lesz. A hálózati feszültség kimaradása esetén az irányfény lámpákat a lámpatestben elhelyezett UPS egység fogja táplálni. Érintésvédelem Érintésvédelem módja: nullázás /TN-S/, illetve dugaszoló aljzatos csatlakozásokhoz az érvényben lévő előírások szerint áramvédő kapcsolókat tervezünk. Villámvédelem Az épületen a 28/211 számú BM rendelettel kiadott OTSZ előírása alapján norma szerinti villámvédelmi rendszer készül az MSZ EN 6235:26 szabványban foglaltak szerint. Az épület villámvédelmi osztályba sorolását a szabványban előírt (emberi élet elvesztésének) kockázatelemzés eredménye alapján fogjuk elvégezni. Zavarvédelem Elektromágneses környezetvédelem (EMC); Elektromágneses interferenciák (EMI) elleni védelem; elektrosztatikus kisülések elleni védelemként a kisülések elkerülését tekintjük. Az erős és gyengeáramú rendszerek épületből történő kilépési pontjánál a túlfeszültség védelem B+C fokozata lesz elhelyezve. A D fokozatú túlfeszültség levezetőt a Megrendelő fogja elhelyezni az érzékeny készülékek előtt. Gyengeáramú rendszerek Gyengeáramú tűzjelző berendezés. A 28/211 (IX.6)-os előírás szerint az épületbe nem kötelező beépített tűzjelző hálózatot kiépíteni, ennek megfelelően a tűzjelző hálózat kiépítésével nem számolunk. Beruházói döntésre a tűzjelző hálózat kiépíthető. Telefon, számítástechnika Az adatátviteli hálózat részére a tartószerkezetet megtervezzük a helyi szerver egységtől. A tartószerkezetet úgy méretezzük, hogy min 4%-os tartalék hely maradjon a későbbi bővítések részére. A tartószerkezet méretezésénél CAT5e S/FTP kábelezést veszünk figyelembe. Videó kaputelefon Videó kaputelefon berendezést telepítünk a főbejárat és a recepció közé. A berendezésről a főbejárati ajtó nyitható lesz. Központi TV antenna TV végpontot tervezünk egyeztett helyekre. Betörésjelző rendszer Későbbi tervfázisban a Megrendelővel egyeztetett módon betörésjelző hálózat kerül kialakításra. Zártláncú ipari TV rendszer Az épület vagyonvédelmét kamerás megfigyelőrendszerrel is kiegészítjük. A kamerák elsődleges szerepe az épület és a terület külső héj védelme. A videó megfigyelőrendszerben, fix telepítésű kamerákat alkalmazunk az épületben és környékén történő események megfigyelésére. Az egyes kamerák helyének megválasztását kettős szempont szerint határoztuk meg, egyrészt teljes részletességgel legyen biztosítva a megfigyelési tér és környezete, másrészt pedig azok megfelelő információt biztosítsanak a napszakoknak megfelelően. Indukciós hangerősítő rendszerek hallássérültek számára A kommunikációs akadálymentesítés egyik fontos eszköze az indukciós vagy induktív hurok. Az elektromágneses indukció elvén működő rendszer hallókészüléket használó hallássérültek számára nyújthat segítséget. A recepción mobil indukciós hangerősítő kiépítésével számolunk. Akadálymentesítés A személyzeti részek kivételével a villanykapcsolók 11 magasságban kerülnek kiépítésre, vizes helyiségekben áramvédett kivitelben. A mozgássérült mellékhelyiségben az előírás szerinti eszközöket kell betervezni. A vészjelző központot a recepciós pulton kívánjuk elhelyezni m 61-62

GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki leíró tervfejezete

GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki leíró tervfejezete GYŐR ARÉNA multifunkcionális csarnok kialakításának kiírási tender dokumentáció terve 1 GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához MŰSZAKI LEÍRÁS Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola nyílt tervpályázatához 1. Beépítési mód ismertetése 2. Alaprajzi szervezés, ökoiskolai követelmények érvényesítése 3. Metszeti elrendezés 4.

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

20. sz.melléklet TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR. A tervezési feladat leírása 2011. 08.18.

20. sz.melléklet TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR. A tervezési feladat leírása 2011. 08.18. TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR A tervezési feladat leírása 2011. 08.18. Multifunkcionális rendezvényközpont Tervezési program 2011.08.18. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények 1.1

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KORMÁNYZATI ÉPÜLETEGYÜTTES ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSE BUDAPEST-NYUGATI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLATÁNAK EGYIDEJŰ KIALAKÍTÁSÁVAL MŰLEÍRÁSOK

KORMÁNYZATI ÉPÜLETEGYÜTTES ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSE BUDAPEST-NYUGATI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLATÁNAK EGYIDEJŰ KIALAKÍTÁSÁVAL MŰLEÍRÁSOK MŰLEÍRÁSOK - 1 - ÉPÍTÉSZET - TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírások: 1. Építészet 1.1. Városépítészeti koncepció 5. oldal 1.2. Építészeti koncepció 10. oldal 1.3. Beépítés jellemző mutatói 15. oldal 1.4. Akadálymentesítési

Részletesebben

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező:

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező: 8 osztályos Waldorf általános iskola kialakítása Bővítési és funkcióváltozási engedély kérelem (I. és II. ütem) és OTÉK alóli felmentés Gödöllő, Tessedik S. u. 2. Hrsz: 077 Építészeti műszaki leírás Kérelmező:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú Korszerű Gondozói Ház kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Eger, Tárkányi u. 25. (HRSZ: 1161/3) alatti Bentlakásos Szociális Ellátó Intézmény

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 189/2011. (IV. 13.) Kt.

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 1. rész - Változatelemzés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Megvalósíthatósági tanulmány,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Műszaki leírás összefoglaló * Építési engedély száma: 09/89-14/2011

Műszaki leírás összefoglaló * Építési engedély száma: 09/89-14/2011 Műszaki leírás összefoglaló * Építési engedély száma: 09/89-14/2011 A TELEK, TELEPÍTÉS Az építési terület Balatonfűzfő belső területén, a város központi részén található, a BS Fűzfő Kft. tulajdonában áll.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara mintaterve

A Magyar Építész Kamara mintaterve A Magyar Építész Kamara mintaterve II. Átlagos méretű családi ház Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék Bevezetés Szerződés-minta Mintaterv II. (átlagos méretű családi ház) Tervezési program 1. Tanulmányterv

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉPÍTÉSE 1083 BUDAPEST, KÁLVÁRIA TÉR (HRSZ.: 35865/3) a KMOP-5.1.1/B-12 pályázati projekt keretében TULAJDONOS ÉS ÉPÍTTETŐ: BUDAPEST FŐVÁROS VIII.

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320 Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Építési engedélyezési tervdokumentációjához Előzmények: A tervezett csarnok közvetlenül a meglévő csarnok mellé fog épülni, a két csarnokot a hosszanti

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS Tartalomjegyzék Építészeti műszaki leírás 2 Tájépítészet 7 Tartószerkezet 7 Épületgépészet 8 Épületvillamosság 9 Helyiség program 10 Beépítési

Részletesebben