SPORT- ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI CENTRUM TATABÁNYA VÁZLATTERV JÚNIUS 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORT- ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI CENTRUM TATABÁNYA VÁZLATTERV 2012. JÚNIUS 27."

Átírás

1 TATABÁNYA VÁZLATTERV 212. JÚNIUS 27.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HELYSZÍN SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT FEJLESZTÉSI TERÜLET TÁVLATI FEJLESZTÉSEK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT TERÜLETLEHATÁROLÁS TERÜLETHASZNÁLAT ZÖLDFELÜLETI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETRENDEZÉS KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Gyermek élménypálya KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Erdei élménypálya KERÉKPÁROS PÁLYÁK - Trial pályák KERÉKPÁROS PÁLYÁK - BMX-Cross pálya ALAPRAJZ A VÁLTOZAT ALAPRAJZ A VÁLTOZAT - Alternatív kialakítás ALAPRAJZ A VÁLTOZAT - Második építési ütem ALAPRAJZ B VÁLTOZAT ALAPRAJZ B VÁLTOZAT - Térszervezés ALAPRAJZ B VÁLTOZAT - Második építési ütem METSZET A VÁLTOZAT METSZET B VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT ELEKTROMOS KONCEPCIÓ GÉPÉSZETI KONCEPCIÓ VÉRTES-GERECSE KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL-HÁLÓZAT ÖSSZEKÖTŐ/KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI KERÉKPÁROS ÚTVONAL HÁLÓZAT VÉRTES-GERECSE KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL-HÁLÓZAT ÖSSZEKÖTŐ/KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI KERÉKPÁROS ÚTVONAL HÁLÓZAT TATABÁNYA 212. JÚNIUS

3 HELYSZÍN Győr - M1 Tata, Komárom Gerecse Tatabánya Jelmagyarázat: M1-es autópálya 1-es számú főút Vasút Kerékpáros túraútvonal hálózat a Vértesben Vértes Budapest, Bicske Vasút Budapest 3-4

4 Vonalas szabályozási elemek jelmagyarázata: K2 (építési) övezet határa Gyalog- és kerékpárút SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK Tervezett szabályozási vonal Építési hely határa KÖu Jelenlegi telekhatár vonalak GY1 2119/2 Olimpikon utca A területen érvényes és alkalmazandó szabályozás a Ságvári út menti ún. Sportliget-terület helyi építési szabályzata (többször módosított 2/23.(IV. 24.)Kgy. rendelet). A szabályozási tervlap száma SZ-1 (munkaszám: Rp. I.161-2) A 2119/22 telek paraméterei: Építési övezet jele: Ksp Sportcélú különleges terület Telek területe: m2 (kivett sporttelep) Beépítési mód: szabadonálló Legn. beépíthetőség: 4 % Legn. ép.magasság: nincs korlátozva Legk. ép. magasság: 3, m Legk. telekterület: 3. m2 Minimális zöldfelület: 4 % 2119/22 A fejlesztési terület beépítésénél a Sport- és Kerékpáros Turisztikai Centrum tervezése során többek között figyelembe kell venni a meglévő és a tervezett szabályozási vonalak, valamint az építési hely határa vonallakkal jelzett korlátozásokat (egyeztetendő). Biztosítani kell továbbá a gyalogos és kerékpáros kapcsolatot az Olimpikon utca és a külterületen haladó 954 helyrajzi számú út között. A tervezés során a fejlesztési terület megközelíthetősége, feltárása vonatkozásában alkalmazkodni kell a területre készített Rendezési terv koncepcióban ábrázolt körforgalmas kialakításhoz / m 5-6

5 Jelmagyarázat: K2 Gyalog- és kerékpárút Tervezett szabályozási vonal TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT A fejlesztési terület északi oldalán a 2119/21 telek felé eső telekhatár megtartása javasolt. E telekhatár vonalának keleti irányban meghosszabbítása indokolt az SZ-1 szabályozási tervlapon tervezett szabályozási vonalig (sárgával jelölve). A fejlesztési terület keleti oldalán a telekhatár a szabályozási vonalat követi, majd igazodik a rendezési terv koncepcióban ábrázolt körforgalom számára biztosítandó közlekedési területhez. Délen a belterületi határ vonalának módosítása nem indokolt. A nyugati oldalon szaggatott vonallal ábrázolt telekhatár javaslatokat délről észak felé haladva a futópálya saját területének kiszabályozása és a későbbi ütemben létesítendő műfüves pálya épületének önálló telken történő elhelyezhetősége határozza meg, a műfüves pálya épületének biztosítandó oldalés hátsókert, valamint az épület feltárásához és ellátásához szükséges igények figyelembevételével. A jelenlegi határokat követő vastag és az új kijelöléseket mutató szaggatott vonalak által lehatárolt telekméret 3. m2, ez a Helyi Építési Szabályzat által meghatározott legkisebb telekméret. Nagyobb telekméret kialakítható. A területen három épület létesítésével számoltunk: - I. ütemben megvalósítandó Sport- és Kerékpáros Turisztikai Centrum jelen dokumentáció szerint javasolt kialakítással (A és B változat) - II. ütemben megvalósítható épületbővítés jelen dokumentáció szerint javasolt kialakítással (A és B változat) - III. ütemben megvalósítható épület a jelenleg építés alatt álló műfüves pálya déli oldalán, önálló, vagy a sportpálya telkén megvalósítható elhelyezéssel. Az épület a futballisták és a nézőközönség számára biztosíthatja a sport és kiszolgáló funkciókat. Az épület ábrázolt alapterülete 4 m2, melynek tetején lelátók is létesíthetők. A tervezés során figyelembe vettük a három, különböző ütemekben megvalósuló épület közötti gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok kialakíthatóságát, az egyes épületek megfelelő feltárását. Fontos szempont volt a tervezett épületek és kapcsolódó létesítményeit pozícionálásánál, hogy azok használati, fenntartási és üzemeltetési szempontból is szervesen egységet képezhessenek. Építési hely határa Jelenleg meglévő, megtartandó telekhatár vonala Javasolt telekhatár vonalak m GY1 2119/22b Futópálya 2119/2 954 Műfüves pálya épülete III. ütem 2119/22 3 m2 953/1 Kerékpáros Centrum II. ütem Kerékpáros Centum I. ütem KÖu Olimpikon utca 7-8

6 FEJLESZTÉSI TERÜLET JAVASOLT TELEKHATÁR III. ÜTEM MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE I. ÜTEM FEJLESZTÉSI TERÜLET HATÁRA II. ÜTEM KERÉKPÁROS CENTRUM I. ÜTEM KERÉKPÁROS CENTRUM KÖZCÉLÚ FORGALOM BIZTOSÍTÁSA Javaslatunk szerint a I. ütemben fejlesztéssel érintett telekterület nagysága 18.3 m2. A határokat az északi és déli oldalakon jelenleg meglévő és megtartandó telekhatár vonalak, keleten az Olimpikon utca és a körforgalom, nyugaton az erdei futópálya területe és a meglévő földút mint természetes határvonal jelölik ki. A 3. m2 (vagy nagyobb) telek leeső része tartalék területként, vagy más sportfunkciót szolgálhat. A terület észak-keleti sarkában, az Építési hely határa vonalon belül helyezkedik el a két ütemben megvalósítandó Kerékpáros Centrum épülete. Az OTÉK vonatkozó rendelkezései szerint a szükséges parkolószámot telken belül biztosítjuk, a kialakításra kerülő gépkocsi parkolót (19 férőhely) javasolt kerítésen belül elhelyezni, a parkolóhely tervezésénél figyelembe vesszük a hátrányos helyzetűek és a családos, gyermekekkel érkezők igényeit is. Rendezvények esetén a Gyémánt fürdő nyári parkolója is igénybe vehető a megnövekedett számú gépjárművek számára, illetve megvizsgálandó a szomszédos 953/1 telken kialakítandó rendezvényparkoló lehetősége is. A belépésnél a fogadókapu (úszó tolókapu) úgy kerül kialakításra, hogy alkalmas legyen buszáthaladás biztosítására. Ezen a nyitvatartási időben mindig nyitott bejáraton át biztosított a kerékpáros és gépkocsi forgalom az UME-nek is megfelelő koncepcióban. A személyi beléptetés - kerülendő a gépkocsi és kerékpáros konfliktus zónákat - külön személyi kapun át történik. További ki-, illetve bejárat létesítése javasolt a futópálya felé, a későbbi ütemben megvalósuló műfüves pálya fogadóépülete felé, illetve a 953/1 telken megvalósuló rendezvénytér/ rendezvényparkoló felé m 9-1

7 TÁVLATI FEJLESZTÉSEK A centrum és területe tervezésénél, annak jövőbeni közlekedési kapcsolatok biztosítása céljából figyelembe vesszük a rendezési terv koncepció tervlapon ábrázolt körforgalmat. Tatabánya szabályozási terveiben a tervezett Kerékpáros Centrumtól délre, további fejlesztési területek szerepelnek, amelyek kiszolgálásra az Olimpikon utca- Gerelyhajító út csomópontja körforgalomként épül át. A Kerékpáros Centrum csatlakozó útjának és parkolójának kialakítása figyelembe veszi a későbbiekben kiépülő körforgalmat, hogy abba beköthető legyen. Az idevonatkozó útügyi műszaki előírások (ÚT Körforgalmak tervezése szabvány) alapján a körforgalom, belső sugarát 8, m-rel, a körpálya szélességét 6, m-rel lehet kialakítani. Az elválasztó szigetek mellett a belépőág szélessége 3, m, a kilépés használatos szélessége 4, m. A csomóponti ágak lekerekítő ívei belépésnél 1, m, kilépésnél 15, m. Valamennyi belépés és kilépés, valamint a körpálya egy forgalmi sávos kialakítású lehet m 11-12

8 KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT KAPCSOLAT A FUTÓPÁLYA FELÉ KAPCSOLAT A MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE FELÉ (KÉSŐBBI III. ÜTEM) KAPCSOLAT RENDEZVÉNY- TÉR FELÉ (KÉSŐBBI II. ÜTEM) TERVEZETT KERÍTÉS, BELÉPTETÉS TELEKHATÁRON A tervezés során figyelembevételre került a területre vonatkozó szabályozás azon kitétele is, amely szerint a gyalogos és kerékpáros áthaladást a fejlesztési területen biztosítani szükséges a 2119/22 és 953/1 telkek közötti útra. A terület feltárása az Olimpikon utca- Gerelyhajító út kereszteződéstől biztosítható. A bekötés az aszfalt burkolatú sárrázóval kiépített földút irányából történhet. A csomóponttól 6, m széles aszfalt burkolatú út kiépítésével lehet a területet kiszolgáló gépkocsi parkolóhoz eljutni. Az útcsatlakozás 12, méteres lekerekítő ívekkel alakítható ki. A parkoló épület felőli része bekötő útban folytatódik, ahova csak engedéllyel lehet behajtani (javasolt sorompós vagy mobileszközös lezárás feloldása lévén). A parkolóból a beközlekedő úton keresztül oldható meg az épület gazdasági kiszolgálása, valamint az engedélyezett vendég buszok bejutása. A beközlekedő út mechanikailag stabilizált folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolattal készül 6, méteres szélességgel. A sportlétesítmény gyalogos közlekedési kapcsolatait a személygépkocsi parkoló északi oldalán végig vezetett 2m széles járda biztosítja, amely az Olimpikon utcára köt ki. A járdakapcsolatok biztosítása érdekében 3, m széles gyalogos átvezetést alakítottunk ki. A gyalogátkelőhely megfelelő megvilágítottságát az engedélyezési tervezés során be kell méretni. A létesítmény kerékpárral az Olimpikon utca felől és a Báthory utca felől is elérhető Gyalogos forgalom Kerékpáros forgalom Gépkocsi forgalom m 13-14

9 TERÜLETLEHATÁROLÁS KAPCSOLAT A FUTÓPÁLYA FELÉ KAPCSOLAT A MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLETE FELÉ (III. ÜTEM) TERVEZETT KERÍTÉS TERVEZETT FŐÉPÜLET BELSŐ KERÍTÉS, BELÉPTETÉS (OPCIÓ) GK. PARKOLÓ (19 FÉRŐHELY) KERÍTÉS VONALA BELÉPTETÉS TELEKHATÁRON A terület lehatárolása, kerítéssel történő kijelölése több szempontból is indokolt és javasolt. A főépület területe, illetve a fejlesztési területen belüli környezetrendezéssel érintett terület fizikai és jogi területlehatárolása egyértelművé, átláthatóbbá és kezelhetőbbé tenné a tervezési területet, illetve a későbbi üzemeltetési szempontok is optimálisan kerülhetnek meghatározásra. Költségtakarékossági okokból megfontolandó a kétféle minőségű kerítésrendszer alkalmazása: a bejárati zónákban és az utcafronti felületeken magasabb minőségű, esztétikusabb megjelenésű kerítés létesítése javasolt, a kevésbé frekventált területeken hagyományos (betonoszlop, drótkerítés) megoldás is alkalmazható. A telken belüli gk. parkoló lehatárolására - amennyiben az üzemeltetési szempontok ezt igénylik (pl. jegyszedés) - belső kerítés létesíthető. Ez esetben a külső kapu nyitvatartási időben mindig nyitva van, a területre történő beléptetés - kerékpárosbarát sorompón és személyi kapun át - a parkoló után történik. A lehatárolás műszaki adatai: Szükséges kerítéshossz: 6 fm Javasolt kerítésmagasság: 1,5 m Beléptető elemek az I. ütemben: - úszó tolókapu buszforgalomra méretezve parkoló előtt; - gyalogos bejárat közterületről az Olimpikon utca felől; - kerékpárosbarát sorompó, vagy kiemelhető oszlopok a belső beléptetésnél; - külön gyalogos bejárat a beléptetésnél; - gyalogos és kerékpáros kapu futópálya felé; - úszó tolókapu rendezvénytér felé (opció) m 15-16

10 TERÜLETHASZNÁLAT ÚT, SÉTÁNY BMX-CROSS PÁLYA GYERMEK ÉLMÉNYPÁLYA TRIAL YPÁLYA KÖZÖSSÉGI TERÜLET TRIAL PÁLYA FŐÉPÜLET TRIAL YPÁLYA PARKOLÓ ERDEI ÉLMÉNYPÁLYA A fejlesztési területen a helyi lakók, illetve a városba látogatók igényeit figyelembe véve (közvéleménykutatás), a kerékpáros szervezetek ajánlásait, a pályázati előírásokat, valamint a terület adottságait, lehetőségeit szem előtt tartva az alábbi funkciók, elemek elhelyezését javasoljuk: Főépület az épület bővíthetőségének figyelembevételével Szükséges melléképület(ek) Sportpályák: - Gyermek élménypálya - Erdei élménypálya - Triál pályák - BMX-Cross pálya Közösségi tér: - Játszótér - Tűzrakóhely, piknik - Street-ball palánk - Szabadtéri fitness Kerékpáros kiszolgálos létesítmények: - Zárható kerékpártárolók - Kerékpártámaszok - Kerékpármosó - Szervíz, kölcsönző Versenyeket kiszolgáló elemek: - Mobil lelátok - Épített lelátók m 17-18

11 ZÖLDFELÜLETI KONCEPCIÓ KIVÁGÁSRA JAVASOLT PÓTLANDÓ FAEGYEDEK MEGTARTANDÓ FÁK (KORONAMETSZÉS, ALAKÍTÁS) Funkciók: A kerékpáros központ elsősorban a kerékpáros sportok, ezen belül is a természetes környezetben való kerékpározás lehetőségeit bővíti. Ezen meghatározó funkcióhoz kapcsolódnak egyéb kiegészítő funkciók, amelyek a családok számára a természetszerű környezetben való tartalmas időtöltést teszik lehetővé. A zöldfelületek és a kapcsolódó kerti eszközök, utak kialakításánál törekszünk a természetes, helyben fellelhető anyagok használatára, a honos, a területen már jelen lévő fajok alkalmazására, egyfajta rendezett erdei hangulat megteremtésére. Fenntarthatóság: A központ működtetése jelentős költségekkel jár, amelyen belül a zöldfelületek fenntartása meghatározó tétel. A természetszerű kialakítás lehetőséget teremt a fenntartási költségek alacsony szinten tartására. Meglévő növényzet védelme: A területen jelenleg számos értékes faegyed, helyenként már-már természetszerű élőhelyek fogadják a látogatót. A zöldfelületek kialakításánál maximálisan törekszünk a meglévő növényállomány megtartására, ahol lehetséges és szükséges a fiatal faegyedek helybe történő átültetésére. Az épület és a sportpályák telepítését sikerült úgy megoldani, hogy a 1 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák közül csak a helyszínrajzon világosan kiemelt egyedekre kell fakivágási engedélyt kérnünk m 19-2

12 KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚJ VAGY NAGYRÉSZT ÚJ CSERJE TELEPÍTÉSE ÚJONNAN ÜLTETENDŐ, ALACSONY NÖVÉSŰ FÁK, MEGLÉVŐ NÖVÉNYANYAG HASZNÁLATÁVAL ÚJONNAN ÜLTETENDŐ FÁK, MEGLÉVŐ NÖVÉNYANYAG HASZNÁLATÁVAL MEGTARTANDÓ FÁK (KORONAMETSZÉS, ALAKÍTÁS) Tervezett környezetrendezési feladatok: Sérült területek rehabilitációja: a területen meglévő elhagyott hulladékok felszámolása, rekultiváció. Tereprendezés, növényzet ritkítása: a terep a funkcióknak megfelelő mértékű rendezése, valamint a spontán megjelenő, nem kívánt burjánzó növényzet eltávolítása Meglévő növényzet megújítása: fák koronájának metszése, alakítása, fiatal korú fák átültetése, egyes nagyobb méretű faegyedek átültetése speciális technológiával. A tervezett állapot kialakítása: a meglévő növények, valamint a funkcióknak megfelelő új növények kiültetése, gyepesítés kapcsolódva a családi és sportolási igényekhez, figyelembe véve az épület környezetének intenzívebb használatát Utak, burkolt felületek kialakítása: az intenzív használatot feltételező funkcióknak megfelelő, biztonságos, de természetközeli burkolatok (mulcs, finomszemcsés murva) kialakítása a terület belső feltárása m 21-22

13 KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK SZABADTÉRI FITNESS JÁTSZÓTÉR PIKNIK/TŰZRAKÓ TERÜLET A főépület előtt, azzal szoros kapcsolatban helyezkedik el a pihenés, kikapcsolódást szolgáló felület, a közösségi területek. Virágoskert, magasabb minőségű pázsit és automata öntöző berendezéssel ellátott minőségi gyepfelület jelöli ki a belső határokat. A területhasználati elvek meghatározásánál figyelembe vettük az ide látogatók eltérő motivációját, érdeklődési körét, az igénybe vehető szolgáltatások célcsoportját. Így került kialakításra a családi-gyermek zóna, amely elkülönül az aktív sportolói és szabadidő-rekreációs zónáktól. A közösségi felületek kijelölésekor fontos szempont volt a gyermekek és családosok elválasztása az extrém sportot űzőktől: az utak nem kereszteződnek, ezáltal nincs balesetveszély, azonban a vizuális kapcsolat a pályák többsége között biztosított. A közösségi felületek tervezett elemei a játszótér, piknik célját szolgáló kerti bútorok (asztalok, padok), ezek közelében vízvételi hely, tűzrakó hely, a közelben szabadtéri fitness, street-ball palánk. A mintegy 3 m2-es terület nagyobb látogatói forgalmat is befogadhat, így nagyobb rendezvények esetén családi napok, sporttalálkozók, versenyek központja is lehet m 23-24

14 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Gyermek élménypálya KERTÉSZETILEG TERVEZETT PÁLYATERÜLET TEMATIKUS TRIAL PÁLYA JÁTSZÓTÉR PIKNIK/TŰZRAKÓ TERÜLET A gyermek élménypálya a nagyok világát imitálja. Hegyek és völgyek, éles kanyarok váltják egymást, a gyermekek a cross -ozás élményével találkozhatnak, valójában tökéletesen biztonságban. A lankás pályavezetés, enyhén döntött kanyarok sérülésmentes gyakorlási lehetőséget biztosítanak a legfiatalabb kerékpáros generáció számára, új generáció nevelkedhet a nagy BMX pálya szomszédságában. A családi zóna (piknik, tűzrakóhelyek) közelsége lehetőséget teremt arra, hogy a szülők szemmel tarthasság gyermekeiket. A szomszédos lekerített trial pálya alkalmat adhat arra, hogy a kicsik megcsodálhassák a nagyok ügyességét és technikai tudását. A pálya tervezett hossza 15 m, szélessége 2 m m 25-26

15 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Erdei élménypálya EXTRÉM ZÓNA LEUGRÓK, LIBIKÓKÁK, LETÖRÉSEK, ÉLES KANYAROK RAJT / CÉL KEZDŐK ZÓNÁJA A North Shore pálya kialakításánál az élmény biztosításán túl arra is törekedtünk, hogy a Centrum valamennyi leendő látogatója kortól, nemtől és bringás tudásszintől függetlenül kipróbálhassa a pálya legalább egy-egy adott szakaszát. A pálya átlagosan 2-4 cm-rel a talaj felett, részben pallósorokon, gerendákon vezet, melynek vonalvezetése, dőlése, szélessége a nehézségi foktól függően változik. Leugrók, libikókák, letörések, éles kanyarok színesítik a pályára, ahol a kerékpárosnak kell megválasztania a lendületet, a sebességet, a fékezési erőt. A műfüves pályák felé eső meredek terepesés alkalmat ad akár konzolos, a semmibe vezető, erős kanyarú pályaszakaszokra is. A pálya hossza kb. 5 m, mely körbefut a Centrum területének északi oldalán. Egyes szakaszain magasabbra emelkedik, de itt lehetőség van könnyebb útvonal választására is. A kialakításnál nagy hangsúlyt fektettünk a meglévő természeti környezet megóvására, a pálya a Centrum területének erdősligetes részére került. A biztonság érdekében megfelelő védőfelszerelés viselése kötelező m 27-28

16 KERÉKPÁROS PÁLYÁK Trial pályák TEMATIKUS TRIAL PÁLYA RÉGI BÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKBŐL CSILLÉK, VASRUDAK TERMÉSZETI KÖRNYEZETET IMITÁLÓ TRIAL PÁLYA SZIKLÁK, FARÖNKÖK, VIZES ELEMEK VÁROSI KÖRNYEZETET IMITÁLÓ TRIAL PÁLYA LÉPCSŐK, RÁMPÁK, MELLVÉDEK, KORLÁTOK A triál egy olyan típusa a kerékpáros versenyeknek, amely adott körökből áll, ezek pedig ellenőrzött zónákból, úgynevezett szekciókból, melyek minimális hibaponttal teljesítendőek. A triál egyéni kerékpáros ügyességi sport, melynek lényege hogy a versenyző végigmanőverez és egyensúlyoz egy speciális kerékpárral egy erre a célra kialakított, több szekcióból álló pályán. A szekciókat a versenyeken megadott idő alatt kell teljesíteni. Természeti A Kerékpáros Centrum területén javaslatunk szerint három triál kerül kialakításra. - Városi környezetet biztosító triál pálya - Természeti környezetet imitáló triál pálya - Tematikus triál pálya. A tematikus pályához a térségre jellemző bányászat adta az ihletet. A pálya különlegességét az adja, hogy a kialakítás során a mesterséges akadályok mind utalnak a bányászatra. Mesterséges akadály így a csille, a sín, az aknaácsolat stb. A triál pálya egyben egy bányatörténeti memento is, melyet időszakonként variálni is lehet, ezzel is biztosítva az újszerűség, a megújulás lehetőségét. A pálya kialakítása lehetővé teszi, hogy mind a négy elit, junior, senior, kezdő kategóriában triál - ozó kerékpárosok megtalálják a számukra megfelelő terepet. A pálya alkalmas a sport első kipróbálására is. Városi m Tematikus 29-3

17 KERÉKPÁROS PÁLYÁK BMX-Cross pálya DÖNTÖTT KANYAROK UGRATÓDOMBOKKAL TAGOLT EGYENES SZAKASZOK MOBIL LELÁTÓ NAGYOBB RENDEZVÉNY ESETÉN ÉPÍTETT VAGY MOBIL LELÁTÓ CÉL IDŐMÉRŐVEL RAJTDOMB INDÍTÓÁLLVÁNNYAL A BMX Cross az egyik legkedveltebb és a fiatalok körében legismertebb kerékpáros ügyességi sportág, amely olimpiai versenyszám is. A hazai bajnokságok négy-öt lehetséges helyszínen zajlanak. Kívánjuk, hogy Tatabányát is mihamarabb a legkedveltebb versenyhelyszínek között emlegessék! A BMX a gyermekek sportja is, hiszen a BMX kerékpár több célra egyidejűleg is használható, könnyen kezelhető. Könnyű megszeretni és megszerettetni, hiszen egyszerre használható gyorsulásra és lehet vele gyakorolni különböző trükköket. A BMX Cross pálya tervezése során a Kerékpáros Centrum területének terepviszonyai kerülendő a költséges tereprendezést - a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vételre kerültek. Természetes rajtdombról (alacsonyabb állványzatról) indítjuk a versenyzőket, a pályát övező terepesések, pedig természetes lelátóként is működnek. Opcióként készülhet épített-szerelt padsor, de nagyobb nézőszám esetén telepíthető mobil lelátórendszer is. A kialakításra kerülő 32 m hosszú pálya egy rajtdombból, négy kanyarból és 1-12 ugratódombból áll. A kanyarok a sebesség jobb kihasználhatósága érdekében döntöttek, az ugratók 5-6 méteresek. A pálya tervezése során - a versenyszabályzatnak történő megfelelőség érdekében - egyeztettünk a Magyar BMX Szövetséggel m 31-32

18 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT RAKTÁR 5 RAKTÁR 4 MÁSZÓFAL FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 IRODA/ELSŐSEGÉLY 3 C B + -, -,2 +,4 -,2 -,2 B A C A NŐI WC 6 FFI WC 7 MS WC 8 TAKSZER 9 FFI ÖLTÖZŐ 1 NŐI ÖLTÖZŐ 11 KÜLSŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ/ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 17 RAKTÁR 12 FEDETT TERASZ T2 NYITOTT TERASZ SPORTTEREM 13 RAKTÁR 14 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ K1 ÜZEMELTETÉS I. K2 ÜZEMELTETÉS II. K3 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 172,6 2 BÜFÉ 2,4 3 IRODA/ELSŐSEGÉLY 9,4 4 RAKTÁR 3,23 5 RAKTÁR 6,97 6 NŐI WC 8,5 7 FFI WC 6,98 8 MS. WC 4,73 9 TAK.SZERT. 1,97 1 FFI ÖLTÖZŐ 15,85 11 NŐI ÖLTÖZŐ 17,29 12 RAKTÁR 1,38 13 SPORTTEREM 49,95 14 RAKTÁR 1,66 15 FŰTÉSI HELYISÉG 18,1 16 TŰZIFA TÁROLÓ 21,9 17 KÜLSŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ/ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 15,4 393,95 m2 K1 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ 27,6 K2 ÜZEMELTETÉS I. 24,66 K3 ÜZEMELTETÉS II. 6,74 59, m2 T1 FEDETT TERASZ (FŐBEJÁRAT) 7,54 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 94,61 165,15 m m 33-34

19 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT Alternatív kialakítás RAKTÁR 5 RAKTÁR 4 MÁSZÓFAL FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 IRODA/ELSŐSEGÉLY 3 NŐI WC 6 FFI WC 7 MS WC 8 TAKSZER 9 FFI ÖLTÖZŐ 1 NŐI ÖLTÖZŐ 11 RAKTÁR 12 FEDETT TERASZ T2 FEDETT TERASZ T3 SPORTTEREM 13 RAKTÁR 14 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ K1 ÜZEMELTETÉS I. K2 ÜZEMELTETÉS II. K3 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 172,6 2 BÜFÉ 2,4 3 IRODA/ELSŐSEGÉLY 9,4 4 RAKTÁR 3,23 5 RAKTÁR 6,97 6 NŐI WC 8,5 7 FFI WC 6,98 8 MS. WC 4,73 9 TAK.SZERT. 1,97 1 FFI ÖLTÖZŐ 23,55 11 NŐI ÖLTÖZŐ 25,19 12 RAKTÁR 1,38 13 SPORTTEREM 49,95 14 RAKTÁR 1,66 15 FŰTÉSI HELYISÉG 18,1 16 TŰZIFA TÁROLÓ 21,9 394,15 m2 C B + -, A -,2 +,4 C K1 ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ 27,6 K2 ÜZEMELTETÉS I. 24,66 K3 ÜZEMELTETÉS II. 6,74 59, m2 -,2 -,2 T1 FEDETT TERASZ (FŐBEJÁRAT) 7,54 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 94,61 165,15 m2 B A m 35-36

20 ALAPRAJZ A VÁLTOZAT Második építési ütem + -, A beruházási programnak megfelelően biztosítjuk a Kerékpáros Centrum épületének későbbi ütemben történő bővítési lehetőségét. A II. ütemben megvalósítható épület javaslatunk szerint mintegy 5 m2-es bruttó szintterülettel rendelkezik. A terepadottságokhoz igazodva az épület két szintes, melynek igény szerint közvetlen kapcsolata lehet az észak felé eső műfüves pályával is. A felső szinten az alábbi helyiségek kialakításával számoltunk: -Rendezvényterem, kb. 7 főt befogadó többfunkciós nagyterem közgyűlésekre, egyesületi rendezvényekre, előadásokra, stb. -Iroda -Teakonyha -Vizesblokk C B + -, A -,2 -,2 +,4 C -,2 -,2 B Alsó szinten: -Klubszobák, 3 db -Raktár -Archív helyiség Az I. és II. ütemben megvalósuló épületrészeket egyeztetés szerint fedett-nyitott közlekedők, vagy zárt nyaktag (folyosó) kötheti össze. A telepítés lehetővé teszi azt is, hogy a II. ütem építése alatt a már működő Kerékpáros Centrum zavartalanul működjön m A 37-38

21 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT MÁSZÓFAL RAKTÁR 5 ELSŐSEGÉLY 3 FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 GYERMEKSZOBA 4 SZERVÍZ KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 6 RAKTÁR 21 MOSÓ/SZÁRÍTÓ HELYISÉG 2 NŐI WC 7 FFI WC 8 MS WC 9 TAKSZER 1 TAKSZER 1 NŐI ÖLTÖZŐ 12 FFI ÖLTÖZŐ 11 SPORTSZERTÁR 14 SPORTTEREM 13 FEDETT TERASZ T2 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ÜZEMELTETÉS I. 17 ÜZEMELTETÉS II. 18 ÜZEMELTETÉS III. 19 HELYISÉGLISTA 1 KÖZÖSSÉGI TÉR 173,62 2 BÜFÉ 3,44 3 ELSŐSEGÉLY 8,92 4 GYERMEKSZOBA 18, 5 RAKTÁR 1,81 6 KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ/SZERVÍZ 25,54 7 NŐI WC 9,68 8 FFI WC 7,45 9 MS. WC 4,42 1 TAK.SZERT. 1,6 11 FFI ÖLTÖZŐ 22,91 12 NŐI ÖLTÖZŐ 22,81 13 SPORTTEREM 68,96 14 SPORTSZERTÁR 12,95 15 FŰTÉSI HELYISÉG 13,95 16 TÜZIFA TÁROLÓ 13,59 17 ÜZEMELTETÉS I. 3,14 18 ÜZEMELTETÉS II. 6,2 19 ÜZEMELTETÉS III. 6,45 2 MOSÓ/SZÁRÍTÓHELYISÉG 3,54 21 RAKTÁR 6,92 498,9 m2 C B + -, -,2 -,2 A -,2 -,5 + -, +,5 C T1 FEDETT TERASZ (ELŐTETŐ) 12,6 T2 FEDETT TERASZ (HÁTSÓKERT) 41,23 161,29 m2 -,5 B A m 39-4

22 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT Térszervezés MÁSZÓFAL RAKTÁR 5 ELSŐSEGÉLY 3 FEDETT TERASZ T1 KÖZÖSSÉGI TÉR 1 BÜFÉ 2 B -,5 -,2 C + -, + -, +,5 -,2 -,2 B A C A GYERMEKSZOBA 4 SZERVÍZ KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 6 RAKTÁR 21 MOSÓ/SZÁRÍTÓ HELYISÉG 2 NŐI WC 7 FFI WC 8 MS WC 9 TAKSZER 1 TAKSZER 1 NŐI ÖLTÖZŐ 12 FFI ÖLTÖZŐ 11 SPORTSZERTÁR 14 SPORTTEREM 13 FEDETT TERASZ T2 FŰTÉSI HELYISÉG 15 TŰZIFATÁROLÓ 16 ÜZEMELTETÉS I. 17 ÜZEMELTETÉS II. 18 ÜZEMELTETÉS III. 19 -, m 41-42

23 ALAPRAJZ B VÁLTOZAT Második építési ütem + -, -,2 A beruházási programnak megfelelően biztosítjuk a Kerékpáros Centrum épületének későbbi ütemben történő bővítési lehetőségét. A II. ütemben megvalósítható épület javaslatunk szerint mintegy 5 m2-es bruttó szintterülettel rendelkezik. A terepadottságokhoz igazodva az épület két szintes, melynek igény szerint közvetlen kapcsolata lehet az észak felé eső műfüves pályával is. A felső szinten az alábbi helyiségek kialakításával számoltunk: -Rendezvényterem, kb. 7 főt befogadó többfunkciós nagyterem közgyűlésekre, egyesületi rendezvényekre, előadásokra, stb. -Iroda -Teakonyha -Vizesblokk C B + -, A -,2 -,5 + -, C Alsó szinten: -Klubszobák, 3 db -Raktár -Archív helyiség +,5 Az I. és II. ütemben megvalósuló épületrészeket egyeztetés szerint fedett-nyitott közlekedők, vagy zárt nyaktag (folyosó) kötheti össze. A telepítés lehetővé teszi azt is, hogy a II. ütem építése alatt a már működő Kerékpáros Centrum zavartalanul működjön. -,5 B -,2 -,2 A m 43-44

24 METSZET A VÁLTOZAT Tervezett épületszerkezetek: Alapozás: beton sávalapok (talajvizsgálat függvénye) Lábazati falak: zsalukő falazatok Teherhordó falak: PTH 3, PTH 25 Födém: monolit vasbeton födém Előtetők: acélszerkezet, trapézlemez Belső válaszfalak: PTH 1 Belső álmennyezetek: kazettás álmennyezet Padlóburkolatok: műgyanta padló, gres és sportpadló Homlokzatburkolat: Cetris, ill. Eternit szálcement burkolat Beforduló burkolatok: színezett dörzsölt vakolat Kültéri álmennyezet: fa álmennyezet Terasz padlóburkolat: faburkolat Nyílászárók: faszerkezetű nyílászárók Épületgépészeti berendezések leírás szerint Villamos berendezések leírás szerint +/-,= Bf. 181,75 m A - A METSZET B - B METSZET C - C METSZET m 45-46

25 METSZET B VÁLTOZAT Tervezett épületszerkezetek: Alapozás: beton sávalapok (talajvizsgálat függvénye) Lábazati falak: zsalukő falazatok Teherhordó falak: PTH 3, PTH 25 Födém: FF-265 előregyártott panel Előtetők: acélszerkezet, trapézlemez Belső válaszfalak: PTH 1 Belső álmennyezetek: kazettás álmennyezet Padlóburkolatok: műgyanta padló, gres és sportpadló Homlokzatburkolat: Cetris, ill. Eternit szálcement burkolat Beforduló burkolatok: színezett dörzsölt vakolat Kültéri álmennyezet: fa álmennyezet Terasz padlóburkolat: faburkolat Nyílászárók: faszerkezetű nyílászárók Épületgépészeti berendezések leírás szerint Villamos berendezések leírás szerint +/-,= Bf 182, m A - A METSZET B - B METSZET C - C METSZET m 47-48

26 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 49-5

27 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 51-52

28 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 53-54

29 LÁTVÁNYTERV A VÁLTOZAT 55-56

30 LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT 57-58

31 LÁTVÁNYTERV B VÁLTOZAT 59-6

32 ELEKTROMOS KONCEPCIÓ JAVASOLT KERTI VILÁGÍTÁS PARKOLÓ VILÁGÍTÁS Energiaellátás Az épület előzetesen számított egyidejű energia igénye: 29,kW (3x5A)*. Az elszámolási mérést az épületben az épület főelosztója mellett kívánjuk elhelyezni. A méretlen betápkábel és az Áramszolgáltatói mérés tervezése és engedélyeztetése a külső közműves tervben fog szerepelni. Az épület feszültség mentesíthető lesz az épület bejáratnál elhelyezett kulcsos feszültség mentesítő kapcsolóval. Az épületen kívüli fogyasztók feszültség mentesítésére az előírások szerint egy külön kapcsolót tervezünk. (pl. külső világítás stb.) Az épület ellátását az épület főelosztójáról biztosítjuk. Kisfeszültségű hálózat, szereléstechnológia Az épületekben csak rézerű kábeleket, kábelszerű vezetékeket kívánunk alkalmazni. Az épületben jellemzően süllyesztett szerelést fogunk alkalmazni, falon kívüli szerelést csak alárendelt helyiségekben irányzunk elő. (pl. fűtő helyiség.) Mindenhol a helyiség jellegének megfelelő védettségű elosztó berendezést, szerelvényeket és szerelvényezést tervezünk. Normál környezetben a védettség min. IP 2, míg a nedves helyiségekben és szabadtéren min. IP 54. A területen lévő kis épületek villamos ellátását az épület főelosztó berendezéséről biztosítjuk. A melléképületekben a szerelés falon kívüli védett kivitelben történik. Erőátvitel, épületgépészet A gépészeti berendezések részére ellátást biztosítunk. Az épület előzetes számítások szerint 3 db helyi split egység kerül kiépítésre. Világítás A létesítmények egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak és egyes helyiségek funkciójának ismeretében került meghatározásra. Általános cél, hogy a világítástechnikai berendezések a helyiségek felhasználhatóságát maximálisan kiszolgálják és funkcionálisan illeszkedjenek az építészeti kialakításhoz. A helyiségekben az érvényben lévő előírás szerinti megvilágítási értéket általános világításokkal biztosítjuk, de egyedi és kiemelő világítások részére is lesz ellátás. Minden fénycsöves lámpatest nagyfrekvenciás elektronikus előtéttel kell szerelni. Az előtétek energiahasznosítási mutatója (EEI) legalább B2-es osztályú lesz. Épületen kívüli világítás Az épületen kívüli területek világítására oszlopra elhelyezett LED-es fényforrású lámpatestet javasolunk kiépíteni. Az oszlopok saját alappal és sorkapcsokkal fognak rendelkezni. A kültéri világítások kapcsolása programozható alkonykapcsolóval fog történni. Tartalékvilágítás Az épületben biztonsági világítást és irányfény világítást fogunk létesíteni. Biztonsági világítás az üzemi világítás bekapcsolásával együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradásakor tovább működik a lámpatestben elhelyezett UPS egységről. Irányfény világítás az üzemi világítással együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradása után is üzemben marad és a menekülő útvonalak irányát mutatja, oly módon, hogy a menekülő út minden pontjáról legalább egy irányfény lámpa minimum 3 cm2-es felülete látható lesz. A hálózati feszültség kimaradása esetén az irányfény lámpákat a lámpatestben elhelyezett UPS egység fogja táplálni. Érintésvédelem Érintésvédelem módja: nullázás /TN-S/, illetve dugaszoló aljzatos csatlakozásokhoz az érvényben lévő előírások szerint áramvédő kapcsolókat tervezünk. Villámvédelem Az épületen a 28/211 számú BM rendelettel kiadott OTSZ előírása alapján norma szerinti villámvédelmi rendszer készül az MSZ EN 6235:26 szabványban foglaltak szerint. Az épület villámvédelmi osztályba sorolását a szabványban előírt (emberi élet elvesztésének) kockázatelemzés eredménye alapján fogjuk elvégezni. Zavarvédelem Elektromágneses környezetvédelem (EMC); Elektromágneses interferenciák (EMI) elleni védelem; elektrosztatikus kisülések elleni védelemként a kisülések elkerülését tekintjük. Az erős és gyengeáramú rendszerek épületből történő kilépési pontjánál a túlfeszültség védelem B+C fokozata lesz elhelyezve. A D fokozatú túlfeszültség levezetőt a Megrendelő fogja elhelyezni az érzékeny készülékek előtt. Gyengeáramú rendszerek Gyengeáramú tűzjelző berendezés. A 28/211 (IX.6)-os előírás szerint az épületbe nem kötelező beépített tűzjelző hálózatot kiépíteni, ennek megfelelően a tűzjelző hálózat kiépítésével nem számolunk. Beruházói döntésre a tűzjelző hálózat kiépíthető. Telefon, számítástechnika Az adatátviteli hálózat részére a tartószerkezetet megtervezzük a helyi szerver egységtől. A tartószerkezetet úgy méretezzük, hogy min 4%-os tartalék hely maradjon a későbbi bővítések részére. A tartószerkezet méretezésénél CAT5e S/FTP kábelezést veszünk figyelembe. Videó kaputelefon Videó kaputelefon berendezést telepítünk a főbejárat és a recepció közé. A berendezésről a főbejárati ajtó nyitható lesz. Központi TV antenna TV végpontot tervezünk egyeztett helyekre. Betörésjelző rendszer Későbbi tervfázisban a Megrendelővel egyeztetett módon betörésjelző hálózat kerül kialakításra. Zártláncú ipari TV rendszer Az épület vagyonvédelmét kamerás megfigyelőrendszerrel is kiegészítjük. A kamerák elsődleges szerepe az épület és a terület külső héj védelme. A videó megfigyelőrendszerben, fix telepítésű kamerákat alkalmazunk az épületben és környékén történő események megfigyelésére. Az egyes kamerák helyének megválasztását kettős szempont szerint határoztuk meg, egyrészt teljes részletességgel legyen biztosítva a megfigyelési tér és környezete, másrészt pedig azok megfelelő információt biztosítsanak a napszakoknak megfelelően. Indukciós hangerősítő rendszerek hallássérültek számára A kommunikációs akadálymentesítés egyik fontos eszköze az indukciós vagy induktív hurok. Az elektromágneses indukció elvén működő rendszer hallókészüléket használó hallássérültek számára nyújthat segítséget. A recepción mobil indukciós hangerősítő kiépítésével számolunk. Akadálymentesítés A személyzeti részek kivételével a villanykapcsolók 11 magasságban kerülnek kiépítésre, vizes helyiségekben áramvédett kivitelben. A mozgássérült mellékhelyiségben az előírás szerinti eszközöket kell betervezni. A vészjelző központot a recepciós pulton kívánjuk elhelyezni m 61-62

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához Műszaki leírás az 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő 1021 helyrajzi számú ingatlan felmérési dokumentációjához Elhelyezkedés, megközelítés Mezőberény délkelet Magyarországon található, Békés

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2060 BICSKE MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 031 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Fejér Lakosság száma 11.579 Autópálya csatlakozás M1 Országút 1 Repülőtér Közép-Dunántúl

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4400 NYÍREGYHÁZA MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 018 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió NYÍREGYHÁZA LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Szabolcs-Szatmár- Bereg Lakosság száma

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

Bp,2013. május. Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv

Bp,2013. május. Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv Bp,213. május Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv 2 MŰSZAKI LEÍRÁS 1 Tervezési feladat, tervezési határ 2 Energiaigény, hálózati csatlakozás, fogyasztásmérés

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése Autópályák szolgáltató létesítményei 1 Autópályák szolgáltató létesítményei Az európai gyakorlattal összhangban a magyar autópályák és autóutak mellé telepítendő

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Híd utca 1. 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 003 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

500 FŐS MOBIL LELÁTÓRENDSZER KÉZILABDA JÁTÉKTÉR VIP HELYEK / SAJTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TEREM KÉZILABDA JÁTÉKTÉR

500 FŐS MOBIL LELÁTÓRENDSZER KÉZILABDA JÁTÉKTÉR VIP HELYEK / SAJTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TEREM KÉZILABDA JÁTÉKTÉR HELYSZÍNRAJZ 792 ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 841/1 7 RÉT 787 1. Építészeti alapadatok SPORTCSARNOK A tervezett létesítmény egy szabályos kézilabdapályát magába foglaló, 500 fős mobil lelátórendszerrel rendelkező

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG Változások az új IIHF szabálykönyvben A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

É-0 m3. 17 Lakásos Épület Terve ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV Veresegyház Hrsz: 9045/48 VÁRKÖRNYÉKE KFT. MÓDOSÍTOTT HELYSZÍNRAJZ M=1:500 MEGBÍZÓ:

É-0 m3. 17 Lakásos Épület Terve ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV Veresegyház Hrsz: 9045/48 VÁRKÖRNYÉKE KFT. MÓDOSÍTOTT HELYSZÍNRAJZ M=1:500 MEGBÍZÓ: Az épület földszintjének padlószintje = 76, Bmf., hrsz.: /8-7 os társasház engedélyezési tervéhez./ Alapadatok A terület Vt-3 besorolású Az épület helye:, hrsz: /8 Minimálisan kialakítható telek: 0 m Beépítési

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00 Hrsz.:176/6 Hrsz.:176/7 Hrsz.:176/8 Hrsz.:176/9 lakó F+3+TT +1,75 +1,75 +16,85 Hrsz.:115/7 lakó F+3+TT Rákóczi utca +16,85 +3,5 3,65 Hrsz.:115/3 garázsor 8,7 17,45 3,38 1,1 8,7 +,15 - drótháló kerítéssel

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debrecen, Híd utca 1. HRSZ.: 13559/2 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 12 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak Kelet - Magyarország Lakosság

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet Falnézet lámpatestek, berendezési tárgyak, ill. textúrák ábrázolásával (Hertel Anna

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 1309/2 hrsz. 3246 MÁTRADERECSKE MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 035 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Heves Lakosság száma Kb. 2.000 Autópálya csatlakozás M3 (40km) Országút

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház Cím: Helyrajzi szám: 4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 46. 382 Az értékelés kelte: 2012.04.23 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 3 861 m 2 Épületek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 5000 SZOLNOK MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 022 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Szolnok LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Jász-Nagykun-Szolnok Közép-Magyarország Lakosság

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2370 DABAS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 032 2011. július Rev.01 Page 1 of 18 Megye Régió Pest Dabas LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Közép-Magyarország Lakosság száma Kb. 17.000

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv MART BEMUTATÓTEREM -KONCEPCIÓTERV A Mart épületgépészeti cég sokrétű piaci megjelenése /szanitertechnika, légtechnika, ipari technológia/ többfunkciós bemutatási felületeket

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2628 SZOB MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 21 2011. július Rev.01 Page 1 of 13 Megye Régió Pest Lakosság száma Kb. 2,971 Autópálya csatlakozás - Országút 12 Repülőtér Közép-Magyarország

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Diószegi út 22. 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 02 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 2014. május 21. 1 A VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 2 Kamarai szabályzatok 2014. május 21. Kamarai szabályzatok 3 www.mmk.hu 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2015. november 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban KKÁT BOIÉ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítése TERVPÁLYÁZAT 2010 Műszaki leírás Koncepció - Több, mint irodaház Kézenfekvő gondolat, hiszen a kiírás kettős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

- Nyílászárók: Hószigeteló üvegezésu, muanyag vagy fa ablakok és erkélyajtók, tipus belsó faajtók.

- Nyílászárók: Hószigeteló üvegezésu, muanyag vagy fa ablakok és erkélyajtók, tipus belsó faajtók. 2. Általános ismertetés. környezeti adottsáqok A tervezési terület Budapest XVIII. kerületének belterületén helyezkedik el,az Alacskai úti lakónegyed területén. A terület teljesen sík. Észak nyugati oldalon

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház és udvar Az értékelés kelte: 2012.05.15 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 576 m 2 Épületek száma: 1 db Építmények száma: db Beépített alapterület:

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY ELFOGADOTT 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben