Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói"

Átírás

1 Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei módra, artistákkal, bûvésszel és minden ehhez tartozó látványossággal. Rajnai László és tanítványai hozták el ezt az eseményt Nagykovácsiba. Bemutató produkciójukhoz az új fôterünket ideális helyszínnek találták, és mint az esemény bebizonyította, tényleg az is volt. Ezzel a látványossággal elbúcsúztattuk a telet miközben farsangi fánkot, forralt bort és más finomságokat fogyaszthattunk. Néhányan a helyi lakosok közül is beöltöztek vagy maszkot vettek magukra és a legjobbak még díjat is kaptak az önkormányzat szervezésében. Jó lenne minden évben a tél végén megismételni ezt az eseményt, amely így egy újabb helyi hagyományt teremthetne nálunk. Bárdos Iván képviselô A húsvéti ünnepek idején számtalan népszokásnak lehetünk részesei. Miért változik húsvét dátuma? Az ünnep minden évben más-más idôpontra esik, ún. mozgó ünnep. Korábban többféle módszer is létezett húsvét idôpontjának kiszámítására, a niceai zsinat óta azonban egyetlen, egységes módszerrel kerül kiszámításra: a tavaszi napéjegyenlôséget követô elsô telihold utáni vasárnap lesz húsvét vasárnapja. Húsvéti hagyományok között a lányok húsvét vasárnapján festették meg a tojásokat, melyet másnap a locsolók kaptak. A tojásokat elôször megtisztították, majd csalánnal, diólevéllel, vagy meggy levével színezték. Ma már kihalóban lévô szokás a szódásüveggel, vagy vödörrel történô locsolás, korábban azonban kölni hiányában így locsolták a fiatal lányokat. Ez a szokás a termékenységhez is kötôdik: a tojás az új életet szimbolizálta. Több helyen szokás volt a komatál küldése. Ha valaki ilyen tálat kapott, biztosan tudhatta, hogy az ajándékozóval örökké barátok lesznek. A tál tartalma változó volt, de általában tojás, kalács és ital. A megajándékozott is viszonozta a kedvességet: ô is küldött egy tálat az ajándékozónak. Húsvét hagyományos étele, a már jól ismert sonka és tojás mellett a kalács és a bárány. A bárány a zsidóság Egyiptomból történô menekülésének emléke, a tojás pedig az újjászületés, a termékenység szimbóluma. Hazánkban a fôtt sonka, fôtt tojás és burgonya a leggyakoribb húsvéti étel, de sokan készítenek báránypörköltet is. Csibe és nyúl is az ünnep szimbólumai. A csibe érthetôen a születés, feltámadás szimbóluma, hiszen régen nagy esemény volt, ha egy csibe született elôbújt a tojásból. De miért is a nyúl hozza az ajándékot? Németországban húsvét idején gyöngytyúkot (Haselhuhn) ajándékoztak, azonban a nevét sokszor rövidítették, és csak Hasl-ként emlegették. Egy félreértés nyomán nyulat kezdtek ajándékozni egymásnak (németül Hase, melyet könnyen összekevertek a Hasl rövidítéssel). Nem sokkal késôbb már hazánkban is a nyúl tojta a húsvéti tojást. Az áldozati bárányokról már mindannyian hallhattunk. A bárány húsvét idején Krisztus áldozatát szimbolizálja. Korábban jellegzetes húsvéti étel volt, ma már a legtöbb helyen sonkát készítenek helyette. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

2 Tájékoztató a Képviselô-testület márciusi munkájáról Március 1-jén rendkívüli testületi ülésen a képviselôk a évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását tárgyalták és egyhangúlag elfogadták. Ennek megfelelôen a bevételi illetve kiadási fôösszeg ezer Ft-ra változott mûködési céltartalék összege 0 Ft-ra fejlesztési céltartalék összege ezer Ft-ra csökkent. Döntés alapján március 4-tôl pszichiátriai szakrendelés kezdi meg mûködését magánrendelés keretében a Száva utca 4. szám alatti önkormányzati ingatlan 4-es számú rendelô helyiségében. Március 24-én munkaterv szerinti rendes ülésén 20 elôterjesztést tárgyalt a testület. Elfogadásra került a rendôrségi, védônôi, köztemetôt mûködtetô vállalkozói, valamint az Öregiskola és Közösségi Ház évre vonatkozó beszámolója. Meghívott vendégként részt vett az ülésen Budaörs és Budakeszi rendôrkapitánya, akik szóban is kiegészítették az elmúlt évre vonatkozó rendôrségi beszámolót. Nagykovácsiban 2010-ben az elôzô évekhez képest csökkent a bûncselekmények száma. Köszönhetô a helyi körzeti megbízott, a Készenléti Szolgálat, a polgárôrök és tûzoltók összehangolt munkájának, valamint, hogy az önkormányzat anyagi támogatással is segíti tevékenységüket. A közbiztonság további javítása érdekében a Közbiztonsági Koncepciónk aktualizálásával is foglalkozni fog a Képviselô-testület. A védônôk részletes, szép beszámolóban mutatták be az elmúlt évben végzett munkájukat. A megnövekedett adminisztrációs munka segítése érdekében a költségvetésben elôirányzásra került 3 laptop megvásárlása védônôi programmal, és a gyermekek szûrését segítô hallásvizsgáló készülék beszerzése. Az Öregiskola és Közösségi Ház tevékenységét a lakosság is ismerheti, hiszen gazdag programokat kínálnak a különbözô klub foglalkozásokra, elôadásokra, kiállításokra, könyvtárba látogatók számára évtôl a helyi köztemetô fenntartását és üzemeltetését a Rex Salus Kft. látja el. Elmúlt évre vonatkozó beszámolójuk összhangban van a lakossági visszajelzésekkel. A temetô és a parkoló rendezett, korszerû halottszállító gépjármûvet vásároltak, internet elérhetôséget biztosítanak, a temetô gondnok munkáját elhivatottan végzi. Feladatukat a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdésben leírtaknak és a törvényi kereteknek megfelelôen teljesítették. Törvényi kötelezettség és önkormányzati alapjog az önkormányzatok Szervezeti és Mûködési Szabályzata (SZMSZ) megalkotása. A Képviselô-testület megalkotta, megvitatta és egyhangúlag elfogadta az új SZMSZ-t (terjedelmére való tekintettel a lakosok honlapunkon olvashatják) január 1-vel változott a szociális törvény. Ennek alapján a helyi szociális rendeletünket módosítani kellett, amit a testület elfogadott. Jóváhagyták a képviselôk a felnôtt háziorvosokkal kötendô új feladat ellátási szerzôdést. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás ellátására elfogadta a testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata által kiválasztott legjobb ajánlattevô Body Guard Kft.-t, mint szolgáltatót. Elfogadásra került a 2011 évre vonatkozó Közbeszerzési Terv, valamint a évi belsô ellenôrzési jelentés. A Budakörnyéki Bíróságra ülnöknek Mensáros Péterné és Karlik Pál lakosokat jelölte a Képviselôtestület. A Nagykovácsi Általános iskola takarítására kiírt pályázatot a korábbi szolgáltató Budaber Zrt. nyerte el, aki a négy pályázó közül a legkedvezôbb ajánlatot tette. (Ami azért is szerencsés, mert az iskola a vállalkozó munkájával teljes mértékben elégedett.) Egyhangú határozatot hozott a testület három önkormányzati tulajdonú ingatlan ügyében. A Kálvária dombon telekrendezés vonatkozásában, továbbá ipari terület kivett beépítetlen terület elnevezésének módosítására a Rozmaring utcában, valamint egy forgalomképes, eladásra szánt ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Bánya utcában. Zárt ülésen szintén egyhangú szavazással döntöttek a képviselôk arról, hogy a Bükk u. 9. sz alatti (jelenleg óvodaként mûködô) ingatlant nem kívánja megvásárolni. A Nagykovácsi Víziközmû Kft. átvilágítására a beérkezett pályázatok közül a Stratis Kft. ajánlattevôt javasolta a testület. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a Taggyûlésen a fentiek szerint szavazzon. Felhatalmazta a Képviselô-testület a Közbeszerzési Bizottságot, hogy KMOP pályázathoz kapcsolódó tenderterv elkészítése, a tervezôi mûvezetés és mûszaki szakértés tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásánál a legkedvezôbb ajánlatadóval történô szerzôdés aláírására. (Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése pályázat, Forrás utca szilárd burkolattal történô megépítése, valamint az új Református Templom körüli csapadékvíz elvezetés.) Döntött a Képviselô-testület arról, az Általános Iskola külsô sportpálya mûfüves megépítéséhez pályázaton indul. A Képviselô-testület döntéseinek elôsegítése érdekében a testületi ülést megelôzôen a napirendeket március 21-én megvitatta és javaslattétellel ellátta az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottság. Munkaterv szerinti Képviselô-testületi ülés április 28-án lesz az Öregiskolában. Szíves tájékoztatásul: Dékány Angella alpolgármester Önkormányzat és a Civil szervezetek A képviselô-testület egyik kiemelt feladatának tekinti a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttmûködés erôsítését. Ennek érdekében minden képviselô felvállalta, hogy egy vagy több civil szervezetettel rendszeresen kapcsolatot tart. Elmúlt év decemberében közös találkozót tartottak a képviselôk és a civil szervezetek képviselôi. Jó alkalom volt ez a közös ismerkedésre. Itt fogalmazódott meg, hogy a jövôben az egyes rendezvényeket, programokat közösen fogjuk megszervezni. Éves eseménynaptárt készítettük, amelyben összehangoltuk a fontosabb eseményeket. Az önkormányzat a kapcsolattartáson túl a költségvetésbôl is támogatja a civil szervezetek mûködését március 21-én az Öregiskolába azokat a civil szervezeti vezetôket hívtuk meg, akik az idei évre anyagi támogatást kértek az önkormányzattól. A megbeszélésen megegyezés született a támogatásról és annak feltételeirôl is. A támogatásban részesülô civil szervezetekkel szemben elvárás a határidôre történô pontos elszámolás. Ez az általuk megjelölt célon túl az együttmûködési megállapodás mellett a támogatás alapfeltétele. Sajnos elôfordult, hogy az elmúlt idôszakban voltak hiányosságok ezen a téren. A Képviselô-testület március 24-én elfogadta az új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Alpolgármesteri javaslatra külön fejezetben döntött arról, hogy a civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttmûködés a képviselôk feladata. A képviselôk jelezték,hogy csatlakoznak a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület tavaszi nagytakarításra való felhívására, amely április 16-án szombaton lesz. Várunk mindenkit a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport április 9-i programjára, amelynek bevételét az Arany János utcai játszótér felújítására ajánlanak fel. További jó együttmûködést kívánok a Képviselôtestület nevében! Dékány Angella Kedves Szülôk! Nagykovácsi Lakosok! Az erdô, nemzet, természetvédelem országos sikerré vált a gyermekekért indított faültetési akció. A Gemenc Zrt. Minden születendô gyermeknek ültessünk egy fát! mozgalma tovább folytatódik ben Nagykovácsi Nagyközség 37. településként csatlakozott az akcióhoz. Tavaly a szeptember 30-ig született 59 gyermeknek ültettünk fát. Idén tavasszal a október 1. után és márciusában született (és a központi nyilvántartásban már szereplô) nagykovácsi lakóhellyel rendelkezô gyermeknek ültethetünk fát, ünnepélyes keretek között, április 15-én pénteken órakor a Rákóczi u. 1. alatt. Erre az eseményre szeretettel várunk minden érdeklôdôt, a szülôk, és gyermekeik részvételére számítunk. Az ültetéshez szükséges kerti szerszámokat szíveskedjenek magukkal hozni. Kecskés Anna 132 mellék ÁPRILIS

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy befejezôdött az adóhatározatok kiküldése. Az I. félévi adó befizetési határideje: március 16. volt. A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzési adó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Kérjük, hogy banki átutalás esetén is az adózó neve és a befizetési azonosító, azaz a határozaton szereplô évszám utáni elsô szám (2011/mutatószám) kerüljön feltüntetésre, hogy elkerülhetô legyen a hibás könyvelés. Ezt abban az esetben is jelenítsék meg az átutalási megbízáson, ha nem az adózó számlájáról történt az átutalás. Honlapunkról valamennyi adóbevallás érintô nyomtatványunk letölthetô. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keressenek fel bennünket, vagy hívjanak telefonon. Képes Imréné a 123 melléken; építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtási-, Dervalics Lászlóné a 108 melléken; gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtási-, Nagy László a 115 melléken; iparûzési adó ügyekben hívható. Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett; Kovács Györgyné 128 mellék; Dávidné Tóth Edit 104 mellék Hoksári-Czirbusz Katalin 120 mellék; Ferencz Andrásné 121 mellék; Kis-Tóth Annamária 103 mellék; Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.) önkormányzati rendelet szerint október 01-tôl április 30-ig ismét lehet a kertben komposztálással nem hasznosítható hulladékokat égetni órától óráig terjedô idôben, a következô kikötések figyelembevételével. Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, felügyelet mellett, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon lehet. A kerti hulladékkal nem égethetô el mûanyag, gumi, vegyi anyagokat tartalmazó egyéb hulladék. Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a fôút szélétôl 100 méteren belül avart és kerti hulladék égetése tilos. Ugyancsak tilos a közterületen az ilyen hulladékok, vagy bármilyen más anyag elégetése. Az ilyen jellegû kerti munkák befejezés után azonnal gondoskodni kell az ott maradt és el nem égett anyag oltásáról. Több esetben még mindig tapasztalható, hogy lakóingatlanokról a szennyvizet az utcára vagy a szomszéd kertjébe szivattyúzzák át. Akik ilyen jellegû éjjeli tevékenységet végeznek, számíthatnak rá, hogy ezután is nagyobb összegû pénzbüntetést kapnak. Javasolnám megoldásként, szennyvízszállítással foglalkozó vállalkozás megkeresését hogy szakszerûen és a környezetet kímélve legyen megoldva ez a probléma. Végül, de nem utolsó sorban kérem a kutyatartókat, hogy a kedvenceikre fokozottan figyeljenek tavasszal (is), mivel ilyenkor a kutyák inkább hajlamosak a szökésre-csavargásra. A gyepmester heti rendszerességgel gyûjti be a közterületrôl a gazdátlan ebeket. Erôs Kálmán közterület-felügyelô Közterület szennyezés A közelmúltban igen jelentôsen elszaporodtak Nagykovácsi Nagyközség közterületein azok a szennyezôdések, amelyek a tisztelt helyi lakosok által tartott ebek okoznak. A szennyezôdések jelentôs számára figyelemmel, nyomatékosan szeretnénk felhívni a helyi lakosok figyelmét arra, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének az állattartásról szóló 21/2004.( VII.20.) önkormányzati rendeletének 7.. (8) bekezdése értelmében: Az eb által okozott szennyezôdéseket az eb tulajdonosa vagy az ebre felügyelô személy köteles a közterületrôl azonnal eltávolítani. A rendelet elôírásának megszegôje szabálysértést követ el, amely ,- Ft-ig, azaz Harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal illetve ,- Ft-ig, azaz Tízezer forintig terjedô helyszíni bírsággal sújtható. Az ebek által okozott szennyezôdések nagy számára tekintettel, a közterület-felügyelô e tárgykörben kiemelt ellenôrzést fog tartani. Ismét a kérelmek benyújtásáról a szociális és gyámügyi igazgatás ügykörökben Egy megelôzô Böngészô újságban már írtunk arról, hogy a közigazgatási eljárás kérelemre indul. A kérelmet az állampolgár az ügykörre rendszeresített nyomtatványon adja be, mely nyomtatványon taxatíve felsorolásra kerül az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolás és egyéb melléklet. A kérelem benyújtásakor általános hiba, hogy a kérelem nyomtatványon felsorolt kötelezô mellékleteket a kérelmezô a kérelem nyomtatvánnyal együtt nem nyújtja be. E figyelmetlenség okán az ügyintézési határidô meghosszabbodik. A kérelem, a nyomtatványon felsorolt adat, igazolás és egyéb melléklet nélkül érdemben nem bírálható el. Kérjük, hogy az önök által kérelmezett eljárás megindításához, a nyomtatványt figyelmesen olvassák el és az ott megjelölt mellékleteket ügyük zökkenômentes ügyintézéséhez csatolják. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függô pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló 14/2010. (VI. 01.) önkormányzati rendelete március 24-én módosításra került (terjedelmére való tekintettel a honlapunkon megtekinthet). A módosítás alapvetôen a törvény által elôírt változások miatt vált szükségessé. A rendelet mellékleteként, az egyes támogatások jogosultsági feltételének jövedelemhatárai meghatározásra kerültek, melyet ez úton tesszük közzé. Egyes támogatások jogosultsági feltételének jövedelemhatárai évben Támogatás Jövedelem Öregségi neme határ nyugdíjminimum százaléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,- 200% Gyermekétkeztetés támogatása ,- 150% Ápolási díj méltányossági alapon Egyedül álló: ,- 150% Családban élô: ,- 100% Temetési segély ,- 300% Helyi lakásfenntartási támogatás ,- 200% Méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás Egyedül álló: ,- 270% Családban élô: ,- 200% Átmeneti segély Egyedül álló: ,- 200% Családban élô: ,- 170% Méltányossági alapon megállapított átmeneti segély Egyedül álló: ,- 300% Családban élô: ,- 250% Ügyintézô: Ferencz Andrásné 121 mellék ÁPRILIS 3

4 NAGYKOVÁCSI állandó lakosság jén Állandó Bevándorolt Letelepedett lakosság FÉRFI Nô ÖSSZESEN: 6861 fô Önkormányzati Osztály Vezeti: Tóthné Pataki Csilla aljegyzô; Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék; Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék; Kecskés Anna kertész technikus 132 mellék; Bemutatkozik Kecskés Anna (kertésztechnikus) 6 éve költöztem Nagykovácsiba a családommal. Gyermekkorom óta a természetben érzem igazán jól magam, ezért választottam a kertészetet a hivatásomnak. Kertészeti tanulmányaimat a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskolában kezdtem, ahol 2002-ben kertésztechnikusi oklevelet kaptam. Ez idô alatt szakmai gyakorlatokon vettem részt Törökországban egy arborétumban, Franciaországban egy gyümölcsfa ültetvényben, illetve Magyarországon egy virágüzletben, illetve fûszer- és gyógynövényekkel foglalkoztam. A technikusi oklevél megszerzése után 1 évig egy Németországi faiskolában vállaltam munkát ban folytattam tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán, ahol 2010-ben végeztem a Dísznövénytermesztés és dendrológia szakirányon. Egyetemi tanulmányaim alatt lehetôségem nyílt Angliában is dolgozni, így fél évet egy angol díszfaiskolában töltöttem ban megbízással a Flóra Hungária Kft.-nek virágpiaci felmérést végeztem. A gasztronómia iránti érdeklôdésem végett az egyetem egy másik karán elkezdtem egy 1 éves képzést és 2009-ben Érzékszervi Minôsítô oklevelet kaptam. Diplomamunkám is a gasztronómiával összefüggésben íródott, az Ehetô virágok témában. A Polgármesteri Hivatalban januárjában kezdtem a munkát. A környezetvédelmi, fakivágási és növényültetési feladatok ellátásával, illetve a falu felvirágoztatásával bíztak meg. Minden tudásommal azon leszek, hogy Nagykovácsi egy virágzó község legyen. Ebben az Önök segítségével tudnánk elôre lépni. Szeretném, ha a Kossuth Lajos utcánk egy virágos utca lenne, és minél többen helyeznének el az ablakokban virággal teli ládákat, ültetnének a közterületen. Ehhez partner a Latin kert, ahol május végéig 20% kedvezménnyel vásárolhatnak virágokat, virágzó cserjéket, fákat, amennyiben azt a közterületre ültetik ki. Köszönettel: Kecskés Anna KOSSUTH LAJOS UTCA KÁTYÚZÁSA Mindenki szembesülhetett már a Kossuth Lajos utca útburkolatának állapotával. A jelû közút Nagykovácsi belterületén a Kossuth utca egészen a Tisza István térig a Magyar Állam tulajdonában van és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az üzembentartója. A Közút januárban kátyúzási munkákat végzett településünk fôutcáján, mely során elmondásuk szerint a nagyobb ütôkátyúk megszüntetése volt a cél. Ezek a javítások az idôjárásra való tekintettel nem lettek tartósak, néhány hét leforgása alatt a betöltött anyag kipergett, ezzel a betömött kátyú ismételten megjelent. Ezek után Hivatalunk megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, jeleztük felé, hogy a végzett munkák minôsége kifogásolható, illetve végezzék el a Kossuth utca szakszerû, tartós kátyúzását. A Magyar Közút levelében jelezte, hogy a tavasszal induló kátyúzási munkák során a jelû közúton is elvégzik a szükséges javítási munkálatokat. A munkavégzés idejérôl Hivatalunkat még nem tájékoztatták, amint a munkavégzés idôpontja ismertté válik, tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy elkerülhetôek legyenek az esteleges forgalmi fennakadások. Rövid hírek: A tavasz beköszöntével Nagykovácsiban elkezdôdtek a földútjavítási munkák, a lakossági támogatással készülô útjavítások elônyt élveznek. Csatorna- és vízhálózat felújítási munkák várhatóak a következô utcákban: Antónia utca, Séta utca, Petôfi utca, Forrás utca. Felszíni vízelvezetô rendszer kiépítése kezdôdik meg a Bánya utca Nagyszénás utca keresztezôdésénél lévô Református templom körül. Nagykovácsi Önkormányzata pályázatot nyújtott be sport-infrastruktúra fejlesztés tárgyában. Sikeres elbírálás esetén az Általános Iskolai tornaterem sportpadlója és az udvari aszfaltos pálya korszerûsítése valósul meg. ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS Az önkormányzat által fizetett, lakók számára ingyenes szállítás idôpontja: március 28. és november 07. Rendszeres zöldhulladék szállítás április 11. október 24. között kéthetente, hétfôként történik. Ekkor már csak a zöldhulladék szállítására rendszeresített átlátszó zöld feliratos zsákokat szedjük össze. Az érvényes szolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô lakosok 4 db ingyenes, zöldhulladékos zsákot kapnak, ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetôsége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a késôbbiekben a Víziközmû irodában teheti meg nyitva tartási idôben: Víziközmû Kft. Iroda (Hétfô óra, Szerda 9-11 óra között), Kolozsvár tér 17. A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ ELMÛ TAVASZI MUNKÁI Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy egy nagyszabású beruházás kezdôdött meg településünkön még az elmúlt év ôszén, melynek során a Kossuth Lajos utcai elektromos nagyfeszültségû 20 kw-os hálózat (légvezeték) földkábeles kiváltására kerül sor és ezzel egyidejûleg a rendszer szakaszolására. Cél egy korszerû, európai színvonalú villamos hálózat kiépítése, mely garantálja a biztonságos villamos-energia ellátást. A kivitelezés folytatódik és elsôsorban a Kossuth Lajos utca 2. és 86- os szám között az utca páros oldalán lakókat fogja érinteni. A beruházás során a járda, illetve bizonyos szakaszokon a járda melletti füves terület felbontásra kerül, így a gyalogos közlekedésben lehet számítani kisebb fennakadásokra. A Hivatalban megtörténtek az egyeztetések annak érdekében, hogy az ôsszel felvetôdött problémák ne forduljanak újra elô és ne okozzanak a Tisztelt Lakosoknak a kelleténél több gondot a kivitelezéssel, illetve ne veszélyeztessék a közlekedést. Erre vonatkozóan a szakemberek ígéretet tettek! A Kossuth Lajos utca településképileg védett fôutca, így különösen fontos, hogy a régi elöregedett légvezetékes hálózatot földben futó kábelre cseréljük ki. Ennek érdekében a kisfeszültségû vezetékhálózat földkábeles kiváltására vonatkozóan az önkormányzat megrendelte a tervezést. Az érintett üzlettulajdonosokat és lakókat az Észak Budai Zrt. - tervezô cég, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársa egy elôre egyeztetett idôpontban fel fogja keresni, a házi bekötések munkálatainak megbeszélése ügyében. Ezek az egyeztetések csak a tervezésre vonatkoznak! Az önkormányzat tervei között szerepel a teljes fôutca rekonstrukció, DE mivel a fôutcánk állami tulajdonú, így szeretnénk a közút kezelôjével közösen megvalósítani a fejlesztési elképzeléseket. Ennek érdekében megkezdôdtek az elôkészületek, amint konkrétumokról tudunk beszámolni, azt megtesszük! Szabó Mátyás 117 mellék Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék; Tóthné Halász Hedvig 116 mellék; ÁPRILIS

5 Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. A hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés, ítélet, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék; Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla aljegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: KORMÁNYABLAK A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsô lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. A Kormányablak széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elôterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenôrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérôl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrôl, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdekében folyamatosan bôvítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhetô ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is. Kormányablakok Pest megyében munkanapokon ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják ügyfeleiket: Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben) 2030 Budai út 7/b II. emelet 217. Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének földszintjén) 2600 Dr. Csányi László krt. 16. Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban) 2700 Kossuth tér 7. A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható kék" szám) a nap 24 órájában érdeklôdhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok mûködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát a címre várjuk. Az ügyfélszolgálatok mûködésérôl, helyszíneirôl, ügyköreirôl részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Pest Megyei Kormányhivatal Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai Tájékoztató a talajterhelési díjakról Adókötelezettség: Azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Az adókötelezettség keletkezése, megszûnése: Ivóvízellátó rendszerrel már rendelkezô kibocsátók díjfizetési kötelezettsége január 1-jén napján keletkezik. Új belépô esetén a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérôóra üzembe helyezés) napján keletkezik. A kibocsátó személyében történô évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérô tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszûnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). A változást a kibocsátó a változás napjától számított 15 munkanapon belül köteles Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjához, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség megszûnik: a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján, a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. A bejelentési kötelezettség mind az eladót, mind pedig a vevôt terheli. Aki bejelentési kötelezettségének a megadott határidôn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti ki, mulasztási bírsággal sújtható. Az adó mértéke: A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a méréssel igazolt locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint csökkentve a szennyvíztározóból, elszállított számlákkal igazolt szennyvíz mennyiségével. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja szorozva 120 Ft-tal szorozva a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzóval 1,5-tel. Fizetendô talajterhelési díj: A talajterhelési díj számításának menete: TTD=E x A x T x V TTD= a fizetendô éves talajterhelési díj E= (egységdíj) 120 Ft/m 3 A= díjfizetési alap, egyéni lakossági vízfelhasználás (m 3 ) T= (területérzékenységi szorzó) 3 V= (veszélyeztetési szorzó) 1 TTD = 120 (Ft/m 3 ) x A (m 3 ) x 3x 1 TTD = 360 x víz m 3 Az adó bevallásának, megfizetésének határideje: 1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követô év március 31-ig. 2. A bevallásokat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 3. A befizetéseket Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal számú talajterhelési díj beszedési számlára kell teljesíteni. 4. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idôpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az ügyintézéshez szükséges díjak: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes. Alkalmazott jogszabályok: Környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény Az adózás rendjérôl szóló évi XCII. Törvény Nagykovácsi nagyközség Önkormányzatának 25/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjakról. Nagykovácsi, március 8. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: Az Önök biztonsága érdekében várjuk adójuk 1%-t. A.sz: ÁPRILIS 5

6 ÁPRILIS

7 Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselôtestülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium elnöke a Kuratórium titkára Ha úgy gondolja, hogy folytassuk... Az én pódiumom Havonta az ÖREGISKOLÁBAN Önmagában az ember nagyon kicsi, de mégis nagyobb, mint a tágas ég, mert valami egyedülálló van benne: a keresés OSHO Civilek gondolatai az életrôl, irodalomról, zenérôl, közös éneklésrôl, keleti gondolkodókról, humorról, emberekrôl és állatoktól, a marosvásárhelyi fekete márciusról Mások tisztelete - Méltóság mezeje Évente kétszer a Sebestyén kápolnánál Ne szóval szeressünk, és ne ígéretekkel, hanem cselekedettel és valósággal. János evangéliuma Találkozások, amikor a szeretetrôl, születésrôl és halálról, a mások tiszteletérôl, megsegítésérôl beszélgetünk a nárciszok virágzásakor tavasszal, illetve a nárciszok ültetésekor ôsszel. Kodály Országa Mozgalom /Támogatja az NCA/ Az ember zene nélkül nem teljes egész, csupán töredék. Kodály Zoltán Országos mozgalom az alapfokú zeneoktatás megmentéséért, fenntartásáért iskolák, civilek, közéleti emberek együttmûködésével. Megszállottak /Támogatja a Nemzetközi Visegrádi Alap - IVF/ Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. Szent Ágoston Kiadványt készítünk az IVF által támogatott legsikeresebb projektek vezetôirôl V4-es országok egyetemistáinak együttmûködésével, amit 2011 júniusában Visegrádon kívánunk bemutatni.... akkor kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-val. Adószám: Köszönjük ÁPRILIS 7

8 A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY MEGYEI EREDMÉNYEI TÉMAHÓNAP: GYALOGOLNI JÓ Házi rajzverseny Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Angol háziverseny 3. fordulója Területi Vers- és Prózamondó verseny Páty (április 16. szombat) Daléneklési verseny alsó, felsô tagozat Felmérés milyen közlekedési eszközzel érkezünk az iskolába? Tantestületi kommunikációs tréning, belsô továbbképzés (április 21. csütörtök) Föld Napja akadályverseny, erdei túra (április 20. szerda) Tavaszi kertészkedés: április Napközi otthon nyuszibuli Tavaszi szünet április ig. A 2009/10-ES TANÉV KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI A közoktatási törvény 99. (4), (5) bekezdése által elrendelt országos kompetenciamérés az Oktatási és Kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) rendeletének 8. (3) bekezdésében meghatározott napon május 26-én megtörtént. A fenti rendelet értelmében az oktatási hivatal a mérésekrôl fenntartói, intézményi és tanulói szintû elemzéseket készített. A felmérés eredményérôl, a tanév rendjérôl szóló rendeletben meghatározott módon és idôpontig minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükrôl, megismerjék erôsségüket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken. A közoktatás minôségbiztosításáról és fejlesztésérôl szóló 3/2002.(II.15.) OM rendelet 7. -ban foglaltak szerint a hivatal köteles felhívni az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskolába járó tanulók nem érték el az elôírt minimumot. Az elôírt minimum e rendelet alkalmazásában az jelenti, hogy a központilag feldolgozott eredmények alapján a felmért évfolyamokra meghatározott 1. képességszintet a tanulók legalább fele nem érte el szövegértésbôl és legalább 25%-a nem érte el matematikából. Szerencsére ilyen intézkedésekre a Nagykovácsi Általános Iskolában nem került és nem kerül sor, hiszen tanulóink a korábbi évekhez hasonlóan igen jól teljesítettek. A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya: Matematika tantárgyból 6. évfolyamon: Nagykovácsi Általános Iskola 1540 pont Országos általános isk pont Községi általános isk pont Város általános isk pont Budapesti ált. isk pont Szövegértés 6. évfolyamon: Nagykovácsi Általános Iskola Országos általános isk. Községi általános isk. Városi általános isk. Budapesti ált. isk pont 1483 pont 1422 pont 1467 pont 1544 pont Matematika tantárgyból 8. évfolyamon: Nagykovácsi Általános Iskola 1571 pont Országos általános isk pont Községi általános isk pont Város általános isk pont Budapesti ált. isk pont Szövegértés 8. évfolyamon: Nagykovácsi Általános Iskola 1578 pont Országos általános isk pont Községi általános isk pont Város általános isk pont Budapesti ált. isk pont A fent kiemelt számok az iskolának megküldött statisztikai értékelésbôl kerültek kiemelésre. Köszönet Iskolánk diákjai nevében köszönetemet fejezem ki Bertalan Ákos szülônek, hogy az iskola udvarán elvégezte azt a munkát, mely után lehetôvé vált, hogy a gyermekeink kultúráltabb környezetben használhassák az udvart. Dér Zsuzsanna igazgató Kérjük, hogy adója 1%-ával is támogassa a Környezet a Gyermekekért Alapítványt: Borbélyné Csiszér Andrea az alapítvány elnöke Már néhány héttel ezelôtt örömmel értesültünk arról, hogy iskolánk öt tanulója és egy tanára meghívást kapott a Zrínyi Ilona matematika verseny Észak-Pest megyei eredményhirdetésére és az ünnepélyes díjátadásra. Izgalommal vártuk március 17-ét, hogy Vácott megtudjuk pontosan a helyezéseket. Ide azok a diákok érkeztek, akik iskolájuk legjobbjaiként a területi versenyen kiemelkedô eredményt értek el. Az Észak-Pest megyei összesítés rangsorolása alapján így az évfolyamukból induló több száz versenyzô között az elsô húsz helyen végeztek. Íme, akikre mi büszkék vagyunk: Földesi András 3. a egyéni 3. helyezett Gyôrffy Emese 3. a egyéni 6. helyezett Kovács Bendegúz 4. b egyéni 16. helyezett Budai Brigitta 8. a egyéni 20. helyezett Kovács Márta, Földesi András, Gyôrffy Emese 3. a csapat 2. helyezett Bedô Gyöngyike díjazott felkészítô tanár. Gratulálunk a díjazottaknak, akik a Nagykovácsi Általános Iskola hírét öregbítették! Köszönetet mondunk a szülôknek és az iskola vezetésének az anyagi és erkölcsi támogatásért! DIÁKÖNKORMÁNYZAT NAPJA Február 25-én, rendhagyó DÖK napot, vagy más néven témanapot tartottunk iskolánkban. Az idei annyiban különbözött az elôzô évektôl, hogy a tanárok helyett most fôként a diákok feladata volt érdekes állomásokkal készülni Világjáró elnevezéssel. Az 5.a osztály például az USA-t dolgozta fel, míg évfolyamtársaik Franciaországot. Malajziába utazhattunk a 6.a osztály segítségével, betekintést nyerhettünk Olaszország és Nagy-Britannia kultúrájába a 6.b és 6.c. diákjaival. A 7. osztályosok Spanyolország különlegességeit tárták elénk, míg a két 8. osztály Kubába és Jamaicába kalauzolt minket. A két 4. osztály is segédkezett. Ôk Magyarországról és Ausztráliáról állítottak össze érdekes feladatokat. Az állomáshelyeken a 8.a ért el a legtöbb pontot, de az 5.b olyan kreatív feladatokkal nyûgözte le az odaérkezô utasokat, hogy az összesített versenyen ôk nyerték el az elsô helyezést és ezzel együtt a májusi hajókirándulást ÁPRILIS

9 részem. Ez egy nagyon-nagyon kedves ünnep volt. Teljes mértékben lehetett érezni, hogy a gyerekekért van. Az, hogy nem volt verseny, különösen kedvemre való volt. Így mindenki felhôtlen jókedvvel vonulhatott fel a jelmezében, és élvezhette a vicces öltözékeket. Néhány ötlet igazán frappáns volt, például a kis Mozart, a szelektív szemét, vagy a Lego emberke. A tanítók-tanárok jelmezei is nagy tetszést arattak a gyerekek körében (is). Czene Zsuzsa néptánc-fináléján pedig egész elképedtem. Valahogy érezhetô volt, hogy mennyire élvezik a gyerekek a táncot, pedig senki egy szóval nem erôltette, hogy vegyenek benne részt. Nagyon nagy volt az összhang, ami engem teljesen meglepett és nagyon nagy boldogsággal töltött el. Aki pedig nehezebben állt be, azt is finoman bevonták, így senki nem árult petrezselymet a legkisebbek közül sem. Az sem kerülte el a figyelmemet, hogy az Igazgatónô is jelen volt, és még a táncolók között is láthattam ôt. Az ilyen gesztusok sokat jelentenek gyereknek, szülônek egyaránt. Köszönjük ezt a kellemes emléket mindenkinek, aki lehetôvé tette számunkra, hogy élvezhessük! Miskolczy Zsuzsanna szülô ALSÓ TAGOZATOS VERSMONDÓ VERSENY Igazi ünnep volt az iskolai alsó tagozatos versmondó verseny! Ismét nagy létszámban, 52-en jelentkeztek a gyerekek, hogy megörvendeztessék a hallgatóságot az irodalom kincseivel. Köszönjük a felkészítô pedagógusok és szülôk gondos munkáját! Helyezések: 1. osztály: I. Bertalan Tamás 1.a II. Láng Borbála 1.b Tory Anna 1.b III. Szalontai Tímea 1.b Viszkei Emese 1.b 2. osztály: I. Géró Csenge 2.c Várkonyi Barnabás 2.c II. Horgas Johanna 2.c III. Tóth Melinda 2.b Várai Zita 2.a 3. osztály I. Szabó Bence 3.a II. Kácsik Júlia 3.b III. Baranyi Ádám 3.a Sipos Márton 3.a 4. osztály I. Metz Rebeka 4.b II. Várai Tünde 4.a III. Kontor Kármen 4.b Gratulálunk minden résztvevônek! Kôrösi Éva, Veres Ildikó a verseny szervezôi SPORT-FOCI - Ürömi edzômeccsek A nap méltó lezárásául a minden évben megrendezett farsangi mulatság szolgált, mely egy új eseménnyel bôvült. Az eddig megszokott suli-diszkó és jelmezfelvonulás mellett bemutatták a gyerekek az év eleje óta formálódó osztálytáncokat. Így került terítékre az 5.b fergeteges rokcy-ja, a 6.a humoros kán-kán tánca, a 6.b szintén sokakat megnevettetô tiroli tánca, a 6.c stílusos westerncountry-ja, a 7-esek görög eredetû szirtaki tánca és a 8.b hip-hop-hoz hasonló mûsora. Ez a nap remek szórakozást nyújtott az egész felsô tagozatnak és a hozzánk ellátogató családtagoknak! Budai Brigitta 8.a Farsang február 25. Nagykovácsi Általános Iskola Én csak egy anyuka vagyok a sok közül, akinek a legnagyobbik gyereke idejár elsôbe, a helyi iskolába. Neki az elsô farsangja volt életében, mivel óvodába nem járt. Nagy lelkesedéssel készült a farsangra, és hajtotta anyukáját, hogy ô is nagy lelkesedéssel készítse az uszkár-jelmezt: neki. Aztán eljött a nagy nap és végre magára is ölthette. Benn az iskolában fel is öltöztettem, aztán gondoltam, megyek a dolgomra (ami egy kisbaba mellett nem olyan kevés). Na de azért még bekukkantunk, elég peckesen vonul-e fel a gyerek... aztán ott ragadtunk. Igazából, azért is ragadtam tollat, hogy leírjam, mennyire kellemes csalódásban volt Ebben a hónapban kétszer kaptunk meghívást az U13-as korosztállyal Ürömre. A számunkra szokatlan körülményekhez hamar tudtunk alkalmazkodni; bár nagy mûfüves pályával, 7x2-es kapuval a fiaink elôször találkoztak. Nehéz helyzetben voltak kapusaink (Kriskó Tamás, Gulyás Bence) hiszen elôször védtek ilyen méretû kapuban. Hálával tartozunk a lehetôségért, hiszen hamarosan kezdôdik a tavaszi forduló, s úgy kéne pályára lépnünk, hogy szabadtéri edzésünk még nem is volt. A pálya nagysága (11 fôt igényel), és a betegséghullám miatt, na meg persze, hogy cserénk is legyen, bevetésre kerültek az U11-es csapat tagjai is. Volt olyan is, aki most elôször öltött magára Nagykovácsi mezt. Ennek ellenére a mutatott játékkal kifejezetten elégedettek lehettünk. Elsô alkalommal 3x25 percet, másodszor már 3x30 percet játszottunk. Az edzômérkôzéseknél nem az eredmény a fontos, hanem hogy próbálgathassuk a taktikai elemeket. Barátságos mérkôzéseket vívhattunk, jó hangulatban, szép környezetben, kedves vendéglátókkal. Ezúton is köszönjük a lehetôséget, az Üröm SC-nek és Egervári Zsoltnak. Az elsô edzômérkôzésen a csapat tagjai: Kriskó Tamás, Gulyás Bence, Becze Dániel, Lukátsy Máté, Lukátsy Péter, Lukátsy Benedek, Forgács Bendegúz, Ladányi Bendegúz, Czenner Zoltán, Czenner Richárd, Koncz László, Pintér Dániel, Gyôrffi Attila, Telek Balázs A második edzômeccsen a csapat tagjai: Golda András, Kriskó Tamás, Gulyás Bence, Becze Dániel, Lukátsy Máté, Lukátsy Péter, Lukátsy Benedek, Forgács Zsombor, Ladányi Bendegúz, Czenner Zoltán, Czenner Richárd, Pintér Dániel, Gyôrffi Attila, Tarnóczi Tas Lukátsy Zoltán edzô LEÁNYFALU (U9) március 04. Egy fantasztikus hangulatú gyerek kupán (2002- es korosztály) (U9) vettünk részt március 04-én, péntek délután, Leányfalun a Móricz Zsigmond Általános Iskola nagyon szép tornatermében. A kupa a 2002-es korosztálynak volt kiírva, mi egy as vegyes csapattal vettünk részt, hogy lássuk, mire vagyunk képesek egy fiatalabb csapattal. A tornán 5 csapat versengett. Dunakanyar SE Leányfalu SE UTE Káposztásmegyer SK Nagykovácsi Utánpótlás SE Az elsô mérkôzést az Újpest csapatával játszottuk, a magyar NB1 meghatározó csapatának utánpótlás gárdájával. A fiúk fantasztikusan küzdöttek és játszottak, az utolsó pillanatig volt esélyünk arra, hogy döntetlenre hozzuk a mérkôzést, ami fantasztikus eredmény lett volna, egy ilyen nagy klub ellen. UTE Nagykovácsi USE 1:0 A második mérkôzésen a kupát szervezô Dunakanyar SE csapatával fociztunk. A nagyon jól összeszokott, 1-2 éve együtt edzô csapattal szemben harcosan játszottak a fiaink. A házigazdák szereztek vezetést, majd egyenlített a csapatunk. Ezután a nagy nyomás alatt kaptunk egy újabb gólt. A fiúk minden erejüket összeszedve az egyenlítésért hajtottak, de a végén a kitámadó csapatunk sajnos kapott még egy gólt. Dunakanyar SE Nagykovácsi USE 3:1 Nagykovácsi gólszerzôje: Becze Krisztián A harmadik mérkôzésünkön a Káposztásmegyer SK csapatával találkoztunk. Ezzel a csapattal most játszottunk elôször. Megtudtuk ÁPRILIS 9

10 róluk, hogy a csapat gerincét 3-4 éve együtt játszó gyerekek alkotják, s bár önálló egyesületként mûködnek, nagyon szoros kapcsolatot ápolnak az Újpesttel, hiszen Káposztásmegyer szintén a IV. kerületben található. Ezen a mérkôzésen fáradtan mozgott a csapat, ami már rendszeresen visszatérô probléma a csapatnál. Láthatóan a harmadik mérkôzések környékén jön ki a fiúkon a fáradtság, ami a sokkal több futásból és a hosszabb sprintekbôl adódik a számunkra nem megszokott, nagyobb méretû pályán, azaz mindabból, amit mi a nagykovácsi tornateremben nem tudunk gyakorolni. Káposztásmegyer SK Nagykovácsi USE 5:1 Nagykovácsi gólszerzôje: Becze Krisztián A negyedik mérkôzésen a Leányfalu SE csapata ellen léptünk pályára. A fiúk oroszlánként vetették be magukat a küzdelembe, a pálya méretét is megszokva, és az elôzô mérkôzésen elszenvedett nagyarányú vereség után, szerették volna megmutatni, hogy többre is képesek. A focipalántáink ezen a mérkôzésen nagyon jól fociztak. A küzdelmes és változatos mérkôzésen döntetlent játszottak, de akár a gyôzelmet is megszerezhették volna, amennyiben a helyzeteinket berúgjuk, de így csak az ötödik helyen zártuk a kupát. Leányfalu SE Nagykovácsi USE 1:1 Nagykovácsi gólszerzôje: Márta Zsombor A kupát röviden értékelve, úgy gondolom ismét érdemes volt elfogadni a meghívást, mert zömében idôsebb és 2-3 éve együtt játszó csapatokkal találkoztunk. A fiúk egy fantasztikus élménnyel gazdagodtak. Láthattuk, mire vagyunk képesek egy nagyobb pályán és idôsebb csapatokkal szemben is, és hogy hogyan kovácsolódik folyamatosan össze ez a kis társaság, mely októbertôl készül csak együtt, és akik meglehetôsen szerény körülmények között készülve, mindössze heti 1 edzéssel a hátuk mögött próbálják meg felvenni a versenyt és öregbíteni Nagykovácsi jó hírét. Bár a torna végén voltak még helyosztó mérkôzések, az eredetileg kialakult sorrend már nem változott. VÉGEREDMÉNY: 1. Dunakanyar SE 8 pont 2. UTE 7 pont 3. Káposztásmegyer SK 6 pont 4. Leányfalu SE 5 pont 5. Nagykovácsi USE 1 pont A csapat tagjai: Fodor Csanád, Ormay Soma 1.b, Becze Krisztián, Bihari Dávid, Gulyás Tamás, Molnár Gellért 2.a, Dinnyés Máté, Márta Zsombor 2.b, Láng Ferenc, Bencsics Máté, 2.c Aki segített a gyerekek utaztatásában, annak ismét köszönöm a segítségét! Fodor Attila U8-U9 csapat fociedzôje Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ MEGHÍVÓ Hölgyek és Urak! Május 7-én ismét mindent megteszünk azért, hogy Önök újra érezhessék Nagykovácsi legnagyobb és legsikeresebb báljának hamisítatlan, mással össze nem hasonlítható szédítô hangulatát. Hagyományainktól eltérôen idén a Tavaszt köszönti báli forgatagunk, ahonnan Önök sem hiányozhatnak. Egy légies selyemruha, egy finom nyakék a gardróbja polcán már lehet, hogy régóta erre a napra várt A tavasz csak egy szó, ameddig illatát nem érzi, és nem szédül bele a világ TAVASZI ZSONGÁS A KISPATAK ÓVODA JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA május 7. szombat 20 óra A bál fôvédnöke: Bencsik Mónika polgármester asszony Helyszíne: Nagykovácsi Általános Iskola Bálterme Belépti jegy: Ft mely tartalmazza a dúsan terített vacsora asztalok kínálatát. Báli belépô mely egyben asztalfoglalást is jelent a várható nagy érdeklôdésre tekintettel kizárólag elôvételben vásárolható. A bál helyszínén jegyzett belépô asztal és ülôhely garanciát nem jelent. Tartson velünk a hetedik Kispatak Bál forgatagába és támogassa gyermekeinket megjelenésével, felajánlásával. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket! Tisztelettel és köszönettel Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány nevében Kiszelné Mohos Katalin és Mészáros Ágnes Báli belépôk igényelhetôk a Kispatak Óvoda valamennyi tagintézményében (Nagykovácsi, Kaszáló u , Dózsa Gy. u. 39. Száva u. 7, Bükk u. 9.) és az Ingatlanközpontban (Kossuth L. u. 69.) ÁPRILIS

11 ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2011/2012. NEVELÉSI ÉVRE május 2 5. (hétfô csütörtök) 8 16 óra között, Kaszáló u sz. alatt. Kérjük a kedves szülôket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a GYERMEK: születési anyakönyvi kivonatát, egészségügyi könyvét, TAJ-kártyáját, lakcímbejelentô kártyáját; a SZÜLÔ: személyi igazolványát, lakcímbejelentô kártyáját. BEIRATHATÓ AZ A GYERMEK, AKI MÁJUS 31-IG BETÖLTI HARMADIK ÉLETÉVÉT. KISPATAK ÓVODA Nagykovácsi, Kaszáló u cím: honlap: Tel: Egy forradalmi nap a Kispatak óvodában! Március 15.-e egyik elô napján, ellátogattunk a Kispatak óvoda Almafa csoportjával a Hadtörténeti múzeumba. Már az elôtte lévô napokban nagy volt az izgalom az idô miatt, ugyanis az elmúlt években nem volt jó, és így a külsô ágyúkon való játék is elmaradt a gyerekeknek. Szerencsére ez a nap bár kissé borongósnak, de ezt leszámítva jónak ígérkezett. Két kisbusszal mentünk a múzeumba és a gyerekek egész úton izgalomba voltak, szinte végig kérdezôsködték az utat. A délelôtti forgalom nem volt nagy, így hamar megérkeztünk a várba és mivel még az esô sem esett rögtön a kiszállást követôen elfoglalhattuk a múzeum mögötti ágyúkat. A játék hevében nem csak a fiúkból, de némely lányból is elôbújt a tüzér, így hangos csatakiáltások zavarták meg a vár addig nyugodt csendjét. A múzeumba belépve sem várt kisebb meglepetés minket. Az ünnep tiszteletére a múzeumi dolgozók korhû ruhákba öltözve fogadtak, az egész épületet átjárta a forradalmi hangulat. A tárlatvezetô szinte rögtön megtalálta a közös hangot a gyerekekkel és mire odaértünk az életnagyságú huszárhoz, aki teljes fegyverzetben egy lovon ült, a gyerekek már nagy érdeklôdéssel hallgatták az elbeszélését a huszárokról, gyalogosokról és tüzérekrôl. A bemutatás végén következett a fegyverek ismertetése, és azonnal megtudtuk, mi a különbség a pisztoly, a karabély és a puska között, valamint azt is megnézhettük, hogyan töltötték meg és lôttek a gyalogos katonák a puskával. És mivel minden jó elméletet a gyakorlat is kiegészít, természetesen ki is próbálhattuk valamennyi fegyverfajtát. Ekkor derült ki, ki is az igazi katona, mivel a puska kb. 5 kg súlyú és 80 cm hosszú, de a mi kis katonáink így is hôsiesen helytálltak és ezért még egy meglepetésben részesültünk. A múzeum azon részére is bebocsátást nyertünk, ami a nagyközönség számára egy átlagos napon zárva van. A díszteremben, amely terem méltán viseli ezt a nevet, már dudaszóval és táncházzal vártak minket. A mulatozás közben úgy elrepült az idô, hogy az otthonról hozott rágcsálnivalót csak rövid idônk maradt elfogyasztani. utána már indultunk is haza. Volt, aki már útközben kicsit elaludt. Egy igazán szép élményekkel teli napot töltöttünk el és ezért köszönetet kell mondanunk nem csak a múzeum dolgozóinak, de Viki néninek, Szilvi néninek és Marcsi néninek is. Köszönjük ezt a szép napot az Almafa csoport gyermekei és szüleik nevében. Kígyósi Nóra szülô Óvodások felfedezôúton Március 22-re a Kispatak Óvoda Füles mackó és Süni csoportja különleges kirándulást tervezett. Elhatároztuk, hogy a Víz Világnapja alkalmából ellátogatunk a Zsíros-hegyen púposodó víztározóhoz. Mivel a tározóhoz amúgy nincs szabad bejárás, izgalommal készültünk a gyerekekkel a kis felfedezô utunkra, hogy megtudhassuk, milyen világot rejt a víztározó mindig bezárt kapuja. Az út hosszan kanyargott fölfelé, de ezt a gyerekek észre sem vették, inkább a kertekben nyíló hóvirágokkal és kókuszokkal (gyerekszáj, értsd: krókusz), a rakományukat szállító teherautókkal és az égen érdekes csíkokat hagyó repülôkkel voltak elfoglalva. Jókedvünket a kellemes márciusi napsütés és a madárcsicsergés is fokozta. A víztározóknál két kedves úr várt bennünket a Vízmûvektôl, és bevezettek minket a kerítésen belülre. Sok-sok érdekes dolgot meséltek a víztározóval kapcsolatban, és megmutatták, hogy mi van a nagy földkupac gyomrában: Víz, víz tiszta víz. Aki nem hitte, utána járhatott, illetve kapaszkodhatott a magasra vezetô lépcsôn, és beletekinthetett és kiálthatott a mély kútba, ami a nevét visszavisszhangozta. A legjobb mókának mégis talán a dombról való legurulás, hempergôzés bizonyult. Végül a gépházat nézhettük meg, ahová a zúgó szivattyúk mágnesként vonzották a gyerekeket. A Vízmûvek munkatárasaitól nemcsak egy óriási élményt, hanem még búcsúajándékot is kaptunk, mindenki egy kis földgömb szivacslabdával és egy vízrôl szóló füzetecskével indult útnak. A gyönyörû idôjárás még tovább csábított minket a csavargásra. A Süni csoporttal felmentünk a Tájvédelmi Körzetet jelzô tábláig, ahol a fenyôk lombjai alatt megpihenve megbeszéltük, hogy mit is jelent a védett terület, majd egy kis erdei futóversenyt rendeztünk az ösvényen. A cél Erzsike néninél volt, egymást követték a gyorsabbnál gyorsabb versenyzôk. Innen a Zsíros-hegyi játszótérre gyalogoltunk el, ahol a Füles mackó csoporttal találkoztunk, itt a gyerekek rögtön kipróbálhatták földgömb labdáikat, a nagy labdadobálós játékban. Lassan elindultunk hazafele, a hosszú utat mindenki hôsiesen teljesítette, az óvodában a fáradt vándorokat finom ebéd és a megérdemelt pihenés várta. Az étkezés elôtti kézmosásnál persze már mindenki tudta, hogy honnan kerül a víz az óvodacsapba. Köszönjük a Vízmûvek munkatársainak a felejthetetlen élményt! Radványi Rita (Süni csoportos óvónô) Támogassa adója 1%-val a helyi célokat. Alapítvány Nagykovácsiért Az alapítvány részére 2010-ben a község lakosai adójuk 1 százalékából összesen ,- forintot ajánlottak fel. Az elmúlt évben céljainkkal megegyezôen, tudtuk támogatni elsôsorban a fiatalokat és a helyi megmozdulásokat. Ilyenek voltak... Általános Iskola berendezésének fejlesztése Isadora tánccsoport elôadásának támogatása Általános Iskola kézmûves tábor Nagykovácsi kórus Salzburgi fellépése Waldorf Óvoda támogatása Mûvészeti oktatás Napjának támogatása Iskolai kirándulás és újságíró szakkör támogatása. Igyekszünk valódi alapítványként mûködni, és valamennyi vagyont gyûjteni, amelynek kamataiból is lehetôségünk van támogatásokat adni. Az alapítvány vagyona már 2,5 millió forint, mely összeget folyamatosan lekötve kamatoztatunk és a kamatokat is támogatásra fordítjuk. Ha céljainkkal egyetért, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át alapítványunknak. Bárdos Iván az Alapítvány Nagykovácsiért elnöke ADÓSZÁMUNK: ÁPRILIS 11

12 Autópálya díj II. Írásom elsô része óta egy tanulságot már le tudtam vonni, mégpedig: aki az autópálya díjhoz nyúl, az darázsfészekbe nyúl. A sajtó, a rádió, a televízió nap-mint-nap ettôl hangos. Például: - A mai kormány magáévá tette elôdje terveit. Magam nem hallottam ilyen tervekrôl, és nem az a jellemzô a mostani kormányra, hogy ha az elôdje a Dunába ugrik, akkor utána vetné magát. - ki legyen a gazdája a többtízmilliárdos beruházásnak Rövidre zárom, nem kell beruházás, és egy gazda is elég, ez pedig az adóhivatal. Túl nagy pénzrôl van szó, ezért lobbizik több tárca is az ügy elnyerésének érdekében. - az autós társadalom kétharmada támogatja Ez egy nagy blöff. Idáig nem is hallott ilyenrôl az autós társadalom. Illô volna az ilyen sokakat érintô ügyben közvéleménykutatást végezni. Minden elhangzik, és annak az ellenkezôje is, pedig az emberek nem gyengeelméjûek úgy általában. És ha már többféle módszerrel akarunk kísérletezni, akkor a józan ész azt diktálná, hogy az egyszerûtôl menjünk a bonyolult és drága megoldás felé, és nem fordítva. Belátom, hogy az ügy sokrétû, olyan mint egy sokváltozós függvény. Nem többtízmilliárdokban kell gondolkodni, hanem elô kell venni papírt, ceruzát, és számolni kell. Amire nem tértem ki, az a tranzit áruforgalom, valamint a külföldiek turistaforgalma. Úgy gondolom, hogy az elôzôekben említett mindenki fizet elvet kellene alkalmazni. Megkülönböztetés csak a jármûkategóriák alapján történne. Az volna mérlegelendô, hogy egyszeri belépéskor fizet alkalmanként, vagy éves díjat fizet. Árufuvarozásnál a tengelynyomásnak megfelelô kategóriákat kell megkülönböztetni. A vidék Magyarországát kímélendô, a nehézgépjármûvek csak engedélyezett útvonalon közlekedhetnek. Reményeim szerint megélem azt az idôt, mikor kamiont nem látok saját tengelyén, csak vasúton. Ezzel a megoldással nem mi lennénk az elsôk Európában. Végezetül kitartó munkát kívánok az illetékeseknek és döntéshozóknak, úgy, hogy az állampolgár véleménye is érvényesüljön. És még valami: Nem utolsó szempont, hogy minden év januárjában volna egy nagyobb bevétele az államkasszának, amikor a kereskedelmi forgalom minimálisra esik vissza. Czöndör László kertész Januárban hideg volt Vertreibung Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit Nagykovácsi német ajkú lakossága kitelepítésének 65. évfordulója alkalmából május 1. napján 11:00 órakor a katolikus templomban az ünnepi szentmisén 11:30 órakor a kitelepítési emlékmûnél tartandó megemlékezésre. Az emléknapon közremûködik a Solymári Hagyományôrzô Asszonykórus német énekekkel. Mindenkit szeretettel várunk! Dr. Klein Ferenc elnök Emlékeznek, hogy a Böngészô elôzô számában az 1971-es falukrónika eseménytárából idéztem a krónikás szubjektív hangulatfestését január 1-rôl? Nos, január elsejérôl én valami olyasmit írtam volna, hogy: A karácsonyvárás alkalmából felszerelt fényfüzérek redônyön is átszûrôdô idegesítô villogását már rég elnyomta a felkelô nap fénye. Szikrázó hótakaró alatt még alszik szinte az egész falu. Az egyik fele azért, mert hajnalig durrogtatta a házi tûzijátékokat, a másik fele pedig éppen ezért. Lassan elcsendesedtek a megrémült kutyák is, remélhetôleg az elmenekültek legtöbbje is hazatalál majd. (Vajon hány havi víz és csatorna készenléti díj durrogott-sistergett el a levegôben?) Emlékeznek az augusztus huszadikát megelôzô monstre kampányra, hogy ne legyen tûzijáték hivatalos nemzeti ünnepünkön, mert rászoruló, katasztrófa-sújtotta emberek vannak? Mit gondolnak, ha minden tûzijátékozó (netán petárdázó) csak az egyik doboz rakéta árát a Fejér György Alapítványnak adta volna, vajon szenvedett volna januárban itt, Nagykovácsiban, saját otthonában egy polgártársunk olyan súlyos fagysérülést, hogy lábát amputálni kellett? Ne feledkezzenek mag adójuk egy százalékáról intézkedni! Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma Maier Jenô A január 27-én hivatalosan is megalakult Budavidék Zöldút Szövetség szeretettel várja 5. közös túrájára a Zsámbéki-medence gyalogolni, kerékpározni szeretô lakosságát! A túra idôpontja: május 7. szombat Helyszín: Biatorbágy, Iharos A Zsámbéki medence településeirôl óra között érkezünk a Biatorbágyi Iharosba. A túrát Biatorbágy Önkormányzatának támogatásával, a Biatorbágyi Sportnaphoz kapcsolódóan szervezzük. Túraútvonal: Nagykovácsi- Páty-Biatorbágy (Iharos) Nagykovácsi Tisza István tér 9.00 óra. 15,7 km-es túra biciklivel Az utak minôsége: túlnyomórészt földút, kisebb-nagyobb emelkedôkkel. Hozz magaddal: bukósisakot, láthatósági mellényt, innivalót és némi költôpénzt. A biciklis túrát Nagykovácsiból oda-vissza Bedô István vezeti. A túrán mindenki saját felelôsségére vesz részt. Mindenkit szeretettel várunk! Programok: Az Iharosban: kisebb túra a Szily kápolnához ismertetô Biatorbágy értékeirôl Levéd Ôrségének íjászbemutatója gyerekjátékok (trampolin, kötél-labirintus, dobálós vár stb.) ételek, italok: Biatorbágyi fándlis, egytálétel, bodzaszörp, limonádé helyitermék-kóstoló Kapcsolat: Mobil: Nagykovácsi Zöldút képviselôje: Bedô István Honlapunk létrehozása és a túra támogatása céljából adományokat köszönettel fogadunk. Számlaszám: * * A KoKukk Egyesület Budavidék Zöldút részére elkülönített számlája Részletesebb információt a helyi szervezôktôl és a címen lehet kapni. Felhívás A pilisi szénbányászat történelmét bemutató honlap (http://sites.google.com/site/pilisibanyaszat/) létrehozója, és az oldalt szabadidôben fejlesztô, üzemeltetô lelkes pártolói az anyaguk és gyûjteményük bôvítésére, annak közzétételére várják mindazok megkeresését, akiknek bárminemû anyaga, emléke van a pilisszentiváni, pilisvörösvári, solymári és nagykovácsi bányákkal, az itteni bányászkodással kapcsolatban. A megkereséseket a honlapon szereplô kapcsolattartási címen, vagy a -címen várják ÁPRILIS

13 A MENTÔSÖK KÉRIK AZ ALÁBBIAKAT!!! Mentôsök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérültnek akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietôk nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek. Mentôápolók és mentôorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendô személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (= In Case of Emergency = vész esetén ) Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben (szükség esetén a rendôrségnek, mentôknek, tûzoltóknak) fel kell hívni. Ha több ilyen személy szeretne megadni, a következôképp lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb. Könnyû megcsinálni, nem kerül semmibe és vész, baleset esetén nagy segítség lehet! Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerôsökkel is! Forrás: Országos Mentôszolgálat, CG HU Kommunikáció A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) A pénteki rendelési idô páros és páratlan hónapban fordul. Április napokon dr. Cesko Izabella, április ig Jakab Erika szabadságon lesz. Szabadság idején az aktuálisan rendelô orvos a saját rendelési idejében fogadja a betegeket. Április 22-én 9-12 óráig dr. Jakab Erika Április 29-én 9-12 óráig dr. Cesko Izabella Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától - másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Április óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Április óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Április óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Április óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Április óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Május óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától - másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS Szemétszedés Nagykovácsiban Nagykovácsiban minden évben tavasszal megszervezésre kerül egy közösségi szemétgyûjtési akció. Idén a Polgármesteri Hivatal és a Nagykovácsi civil szervezetek összefogásával április 16-án, szombaton 9:00-tól lesz szemétszedés. Az akcióhoz szerencsére sok civil szervezet csatlakozott, így Nagykovácsin belül az alábbi találkozási pontok kerültek kijelölésre, ahol zsákosztás és eligazítás zajlik 9:00-tôl 12:00-ig. Kolozsvár tér Kossuth Lajos u. Ady Endre u. sarok Csillagfürt park (játszótér a Erdôsétány utcánál) Arany János utcai játszótér Zsíroshegyi Kálvária kápolna Virágos sétány Kazal utca sarok Kôkereszt (Kossuth L. u.) A gyûjtéshez szükséges szemetes zsákok rendelkezésre állnak a találkozási pontokon, a Pilisi Parkerdô Zrt. és a Magyar Közút Zrt. jóvoltából. Kesztyût lehetôleg mindenki hozzon magával, mert azt csak korlátozott számban tudunk biztosítani. Az összegyûjtött hulladék elszállítása: Kérünk mindenkit, hogy a nap folyamán összegyûjtött, bezsákolt szemetet a találkozási pontokhoz vigye vissza, ahonnan a helyi vállalkozók felajánlásból összeszedik. Az ily módon összegyûlt szemetet Nagykovácsiból a Saubermacher-Bicske Kft. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. térítésmentesen szállítja el. Tegyünk együtt környezetünkért! Szabó Mátyás településmérnök Anyakönyvi hírek Újszülöttek Bálint, Márk, Liza, Laura, Gergely, Endre Legyetek üdvözölve! Halottunk Kucsera János (83) ( ) Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága férjem és édesapám Kucsera János temetésén részt vettek, gondolatukban fájdalmunkban velünk éreztek. Felesége, fia, menye, unokái, valamint testvérei és családjuk Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy aki támogatni kívánja a református templom orgona építését, azok részére az Ügyfélszolgálaton elhelyeztünk csekket, azon a befizetést megtehetik ÁPRILIS 13

14 PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT Minden ember életének elsôdleges színtere a család: az otthon légköre meghatározza, hogyan indulunk el reggel, milyen lesz a napunk, hogyan szólunk a munkatársunkhoz vagy mit csinálunk délután, sôt, még azt is, hogy hogyan vezetünk! Az is nyilvánvaló, hogy a családi otthon, a nevelés döntôen befolyásolja a személyiségfejlôdést, a lelki egyensúlyt, az iskolai teljesítményt, ezen keresztül a pályaválasztást, párválasztást, sôt az egészségi állapotot is. Gyermekpszichológiai kutatások sora igazolta, hogy kiegyensúlyozott családokból származó gyermekek jobban tanulnak, nagyobb a teherbíró képességük és könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat és jobban boldogulnak az életben, mint azok a gyerekek, akik problémás családokból származnak. Az otthoni rendezetlenség és folyamatos feszültség befolyásolja a gyermekek figyelmi teljesítményét, sôt, magatartási problémákhoz vezethet. Az utóbbi húsz évben a lélektani kutatások arra irányultak, hogy mitôl érzik az emberek boldogabbnak magukat és hogyan lehet megküzdeni az életben természetes módon felmerülô nehézségekkel? Úgy tûnik, hogy a megoldás kulcsa az egyénben van. A modern kognitív pszichológia szerint a harmonikus emberi, családi kapcsolatok fenntartásában nem az a döntô, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz: megértéssel vagy sem, türelemmel vagy türelmetlenül? Mivel a 2011-et a család évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Kar, ezért ennek jegyében meghirdetjük a Rk. Plébánián Nagykovácsiban a PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT programot, amelynek keretében három elôadást, egy kommunikációs tréninget, és kéthetente bárki számára igénybe vehetô, ingyenes családpszichológiai tanácsadást tartunk. A tanácsadás személyes, bizalmas körülmények között történik és célja egymás szempontjainak pontosabb megértése révén a továbblépés és kölcsönösen elfogadható megoldási lehetôségek felderítése május 20. péntek 18h, Öregiskola Kereszténység, az ôsi kognitív pszichoterápia (Mit mutatnak a modern pszichoterápiás kutatások és az evangélium tanításai a lelki problémák, pszichés szenvedés enyhítésében? A Magyar Pszichológiai Társaság "Pszichológiáról Mindenkinek" sorozatban elhangzott elôadás ismétlése.) szeptember 24. szombat 9-14h, Öregiskola A pozitív kommunikáció alapjai (Tréning, elôzetes jelentkezés szükséges, maximális létszám: 20 fô.) november 25. péntek 18h, Öregiskola Pályaválasztás: hogyan válasszak, minek alapján döntsek? Az elôadások kb. 40 percesek, utána kötetlen beszélgetésre van lehetôség. A részvétel mindegyik programra ingyenes. TANKÖTELEZETTSÉG Tisztelt Szülôk! A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv.91. (7) bekezdés b) pontja értelmében a tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése és az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele jegyzôi hatáskörbe tartozik. Fôszabály szerint a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét betölti. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerülô problémákat az iskola igazgatójának kellene jelezni a jegyzô felé, ugyanakkor ez a jelzés nem minden esetben történik meg. Annak érdekében, hogy a gyermekek tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatban felmerülô problémákról a jegyzô kellô idôben tudomást szerezzen, és az eset összes körülményeire figyelemmel, megalapozott intézkedést tudjon foganatosítani, szükséges, hogy a tisztelt szülôk is jelezzék felénk azokat a lényeges tényeket és körülményeket, amelyek a gyermek iskolalátogatásával kapcsolatban felmerülnek. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Nagykovácsi Sport Egyesület: CSALÁDPSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS egyének, párok és családok számára bármilyen, a családi élettel kapcsolatos probléma megbeszélésére: a várandósságtól kezdve a dackorszakon, a tanulási nehézségeken vagy a pályaválasztáson keresztül egészen a felnôttkor, az élet középi válság, kapcsolati konfliktusok vagy az idôskor témájáig. A tanácsadás személyes, bizalmas körülmények között történik és célja egymás szempontjainak pontosabb megértése révén a továbblépés és kölcsönösen elfogadható megoldási lehetôségek felderítése. MINDEN HÓNAP 1. és 3. PÉNTEK, h március 4, 18, április 1,15, május 6, június 3, 17. Helyszíne: Nagykovácsi, Rk. Plébánia Idôpont egyeztetés telefonon: vagy ben: Dr. Perczel Forintos Dóra Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék MINDEN NAGYKOVÁCSI LAKOST SZERETETTEL VÁRUNK! EURÓPA: A CSALÁD AZ ELSÔ! 9 európai állam (Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország) nagycsaládosai a Családok Hetének nyitányaként március 26-án délután 154 helyszínen (ebbôl 92 magyar) azonos idôpontban szerveztek kétórás minikonferenciákat a családról. A konferenciák célja: - megmutatni, hogy a családokat az élet legtöbb területe a korai fejlesztéstôl az iskolán át a turizmusig közelrôl érinti, ezért a családok tevôlegesen részt kívánnak venni sorsuk alakításában. - felhívni a figyelmet, hogy csak a családok megerôsítésével kerülhetô el az európai demográfiai katasztrófa és a mindenkori politika és a közélet gyermekeink jövôjét közvetlenül befolyásolja. Községünkben a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport szervezésében A család és a kamaszkor kihívásai címmel Dr. Perczel Forintos Dóra pszichológus professzorasszony tartott elôadást és válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Az elôadás anyaga megtalálható a honlapunkon. Vajayné H. Orsolya Egy vélemény az estérôl: Az elôadó remekül összefoglalta a kamaszkor jellegzetességeit a korai kamaszkortól a felnôttkor kezdetéig, ilyen jó elôadást a témáról még sosem hallottam. Bemutatta a tipikus viselkedésmódokat, nehézségeket, problémákat és betegségeket. Feltárta azok tipikus okait. Rávilágított a gyakori szülôi hibákra és javaslatokat adott a nehézségek helyes megoldására. Az egész elôadásból sugárzott az igazán magas szintû szakértelem, az anyai szeretet, a mélyen szántó filozófia és a humoros magas szintû intelligencia. Az elôadás végén a felmerülô ôszinte kérdésekre olyan válaszokat kaptunk, hogy a végén az jutott az ember eszébe: milyen jó Nagykovácsinak, hogy egy ilyen lakosa lehet, mint Perczelné Forintos Dóra. Örüljünk, hogy a Semmelweis Egyetem egy tanszékvezetôje nemcsak a szakmáját tudja nagyon, hanem az emberi lelket is úgy ismeri, hogy azzal sokaknak tehet és mint tapasztaltuk tesz is igazán hasznosat és jót. Az elôadóból nem csak a tudás áradt, hanem az emberért aggódni képes szeretet is. Úgy láttam minden jelenlevô jól érezte magát, mert még a gyakorlott szülôk is sok hasznosat tanultak. Érzôdött, hogy a szép számú hallgatóság igazán örült az alkalomnak. Balásházy Imre, két kamaszlány apja fizikus Tudomány a Családért Egyesület elnöke A Családsegítô szolgálat segíteni szeretne az arra igényt tartóknak, ezért a Faluházban álláskeresô klub mûködik! Minden második hétfôn óra között április 4., április 18., május 2., május 16., május 30. Részletekrôl érdeklôdni lehet: Kolozsi Mónika (családsegítô szolgálat) ÁPRILIS

15 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Nyitva tartás Hétfô Kedd Szerda szünnap Csütörtök Péntek Szombat 9 13 Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, GEO, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. Zsiráf Ú j d o n s á g a i n k b ó l Szépirodalom: Akunyin Borsiz: Halál szeretôje Bradford, Barbara Taylor: Szabályszegôk Dezsô Andrea: Mamuska Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar Kepler, Lars: A hipnotizôr Ismeretterjesztô irodalom: Jappán Megyeri Szabolcs: Fûszerkert Müller Péter: Isten bohócai Popper Péter: Lélekrágcsálók Szitó Imre: Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában A 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos Mesevetélkedô utolsó, negyedik fordulója március 24-én volt. Ezzel véget értek a területi fordulók. A továbbjutó két legjobb csapat a megyei döntôn méri össze mesebeli ismereteit, Pilisborosjenô, Pilisvörösvár és Solymár csapataival. A megyei döntô helyszíne ebben az évben Nagykovácsi Öregiskola, idôpontja április 15-én 14 óra. Sok sikert a gyôztes csapatoknak! HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából május 9-én megnyitottuk a helytörténeti gyûjteményt. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN (http://konyvtar.nagykovacsi.hu/) a könyvtár - katalógus fül alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. Rövid használati útmutató az online katalógus használatához: Pl. a Bárány Boldizsár címû mûre vagyok kíváncsi, hogy van-e a könyvtárban belôle? Így keressünk! A honlapon vagyunk: Könyvtár katalógus belépés KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés címre: Fôcím Bárány Boldizsár keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja az összes példányt (könyv, hangoskönyv(hk)) a bent lévô példányt és a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés szerzôre: Elsôdleges szerzô Szabó Magda keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja Szabó Magda mûveit, összes példányt és a bent lévô példányt is és a kikölcsönzötteket, valamint a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatás személyesen, ben és telefonon is. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon: és ben: címen is meghosszabbítunk. "Azt szeretném tudni mormolta maga elé, mi is van egy ilyen könyvben, amíg csukva van. Természetesen betûk vannak benne, melyeket papírra nyomtattak, de mégis valaminek kell még lennie benne, mert ha kinyitom, egyszerre elôttem áll egy egész történet Michael Ende: A végtelen történet Frankné Mocsári Enikô Gyarmati Hilda könyvtárosok Közösségi Ház hírei Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden óráig Kiss Juliánnával Korongozó-kerámia tanfolyam felnôtteknek hétfôn és kedden óráig Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna ( ) vezetésével Fafaragás csütörtökön órától, a foglalkozásokat vezeti: Virág Jácint ( ) Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyam szerdánként óráig és óráig, péntekenként óráig. Szakoktató: Lisztovszki Borbála ( ) A Tiszta Forrás nyugdíjas klub Április 8-án pénteken és 18-án hétfôn és május 9-én hétfôn órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) Az Anyukák klubja Kékharisnya klub minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! Április 18-án: James Redfield: Mennyei próféciák (könyv) Május 2-án: Ízek, imák, szerelmek (film) Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! Klubvezetô: Tóth Luca ( ) Egészségklub minden hónap utolsó hétfôjén órától, melyen különbözô egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témában jártas elôadó meghívásával. Mindenkit várunk szeretettel! Klubvezetô: Cesko Izabella ( ) és Bielcsik Petra ( ) Május 2-án: Autogén Tréning a lazítás mûvészete, elôadó: Dallos Ágnes és Tudatos lélegzet Kulcs az egészséghez és a teljes élethez, elôadó: Szénási Kata Május 30-án: Új medicina a rák és azzal egyenértékû betegségek kialakulása, mûködése, lefolyása, elôadó: Gyurik Katalin Szülôk klubja Minden hónap második keddjén órától szeretettel várjuk azokat a szülôket, akik szívesen hallgatnak elôadást egy-egy szakképzett elôadótól a gyermeknevelésben felmerülô nehézségekrôl, képességfejlesztésrôl, serdülôkori problémákkal kapcsolatosan. Az elôadások végén lehetôség van kötetlen beszélgetésre is. Április 12-én: A lovasterápiáról, elôadó: Kiss Regina fejlesztôpedagógus, közoktatási szakértô Május 10-én: A zeneterápiáról, elôadó: Hamza Lilla Krisztina zeneterapeuta. Klubvezetô: Pálné Szondy Krisztina ( ) Helytörténeti klub Április 18-án hétfôn órától ÖN FELIS- MERI? régi fényképeket vetítünk. Nézzük meg együtt milyen volt Nagykovácsi! Várjuk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük történetét. Klubvezetô: Maier Jenô Babahordozó klub május 2-án hétfôn óráig. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi ( ) Akrobatikus rock and roll tanfolyam kicsiknek keddenként óráig Steiner Szandra várja az érdeklôdôket. ( ) ÁPRILIS 15

16 Rajzolás és festés felnôtteknek keddenként ÖREGISKOLÁBAN óráig Virág Jácint rajztanár vezetésével ( ) MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN óráig Balázsovits Zsuzsanna festômûvész, restaurátor vezetésével ( ) Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! Részvételi díj: 1500, Ft/alkalom A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Vegyeskar próbái A 6 éve mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit kedden és csütörtökön óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin ( ) Kosárlabda keddenként órától az általános iskolában. Felnôtteknek 600, Ft/alkalom, diákoknak 300, Ft/alkalom. P R O G RA M O K Bázis Ifjúsági filmklub Április 1-én pénteken órától: Dalok a második emeletrôl, színes, magyarul beszélô, svéd-norvég-dán filmdráma megtekintése. Következô klub május 13-án pénteken órától. Tudatos vásárló fenntartható életmód április 2-án szombaton órától Horváth Gergô (Tudatos Vásárlók Egyesülete) elôadása. A Tudatos Vásárlók Egyesületének célja, hogy a magyar társadalom fenntarthatóvá és etikusabbá váljon, a társadalom tagjai elkötelezetté váljanak e célok elérése iránt, célja továbbá, hogy tudatosítsa az egyéni felelôsséget a fenntartható fogyasztás megvalósulásában. A belépés díjtalan. Szeretettel várunk mindenkit! Nyitott ZENEmûhely április 8-án pénteken órától közös örömzenélésre, improvizálásra várunk minden hangszerest, nemre-korra-mûfajrastílusra való tekintet nélkül. Szeretettel várjuk az érdeklôdô közönséget is, nem csak motivációnak! Az est házigazdája: Görgényi Gábor Húsvétváró játszóház április 9-én szombaton órától a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport szervezésében jótékonysági családi napot tartunk az Arany János utcai játszótér-felújítás javára. Belépô: 1000/1500/2500, Ft Költészet napja április 11-én hétfôn órától a költészet napja alkalmából: Mondd el kedvenc versed! Várjuk a verskedvelô Nagykovácsi lakosokat (gyerekeket és felnôtteket egyaránt) akik szívesen elmondják vagy felolvassák kedvenc versüket órától: Magyarország messzire van József Attila megzenésített versei, Joós Tamás énekmondó elôadásában. Az én pódiumom Április 11-én hétfôn órától A mások tisztelete Az Önkéntesség Európai Éve A pódiumon: Oberrecht Gabriella (Gyógyító Jószándék Alapítvány), Tornóczi Zsófia (Önkéntes Központ Alapítvány), Thuránszky Adrienn (Magyar Hospice Alapítvány) és Bátki Márton (Máltai Szeretet Szolgálat). A belépés díjtalan. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket! Gubacstinta készítés Kézmûves foglalkozás az írás, a könyv és a mûvelôdés jegyében április 13-án pénteken 17 órakor az Öregiskolában. A foglalkozásra Kemendi Ágnes várja az érdeklôdô felnôtteket és iskolás gyerekeket Belépô: 500, Ft/fô Mi az, hogy könnyûzene? Vedres Csaba elôadása április 19-én kedden a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola szervezésében. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! Aprók tánca-húsvéti készülôdés április 20- án szerdán órától élôzenével egybekötött tánctanítás és kézmûves foglalkozás. A foglalkozást vezeti: Czene Zsuzsa Belépô: 500, Ft/fô Gyászfeldolgozó nap Segítség a gyászban szeretettel várjuk mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat, a gyászolók sorstárs csoportjába. Idôpont április 26-án kedden órakor. Az együttléteket Bodnár Katalin Zita a Napfogyatkozás Egyesület önkéntes segítôje vezeti. Jelentkezni: , Kiállításmegnyitó május 6-án pénteken órakor Jose Rizo és Mary Domart mexikói mûvészek festményeinek kiállítása, megnyitja Karlsen Csonka Viktória. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. Bábelôadás május 13-án pénteken órakor a Világszép kecskebéka Mészáros Gyöngyvér elôadásában Belépô 500 Ft/fô. Kodály Országa Mozgalom Május 14-én Nagykovácsi Római katolikus templomban órától, Ifjúsági koncert partnereink közremûködésével óra, Felnôttek koncertje partnereink közremûködésével. Május 15-én óráig Budapest Mûvészetek Palotájában Cifra Palota keretében tarka programok tanulni vágyó gyermekeknek és felnôtteknek sok sok zenével és énekléssel partnereink közremûködésével. Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó Kedves Nagykovácsiak! Ezúton is köszönjük az elôzô években nekünk adott 1%-os felajánlásokat! A tavalyi évben egyesületünk fôbb célkitûzései között szerepelt, hogy elômozdítsuk a bicikliút megvalósulását, elsô lépésben Nagykovácsi és Remeteszôlôs között. Ehhez készíttettünk egy filmet a helyi kerékpározási szokásokrôl. Folytattuk a HUMUSZ által mûködtetett nulla hulladék hálózatban a munkát, szándékunk, hogy javítsuk az Arany János utcai játszótér használhatóságát, amire pályázaton pénzt nyertünk. Olyan közösségi eseményekhez járultunk hozzá, mint a családi nap, és az Öregiskolával közösen megszerveztük a civil napot. Fórumot szerveztünk az M0 autópályáról, és a polgármester és képviselôjelölteket kérdeztük meg a környezetvédelmi programjukról. Idén szeretnénk folytatni a már megkezdett programokat. Kérjük Önöket, ha egyetértenek terveinkkel, idén is támogassanak adójuk 1 százalékával. Köszönjük! Adószámunk: Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 Az elsô beat zenekar Nagykovácsiban KNIGHTS ( években). Balról jobbra: Koszec Gyula (Kocerák) szólógitár; Kerekes János (Guriga) ének, szájharmonika; Petrik János (Dömös) akkordgitár; Szász György (Gyuri) dob; Baranyai János (Kohány) basszusgitár; Antal László mûszakis. A kép a volt helyi Mûvelôdési Házban készült ÁPRILIS

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 48/2004.(VI.18.) rendelete a talajterhelési díjról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére.

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról Baja Város Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére 14. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói í''0 v)~xxxxjl \ t o A U ^ Á A l Á v Ói \ ' ' a....:.a a -A á..x í j " í o í L Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes

Részletesebben

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról Tenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 38/2015. (XII. 18.)' módosító rendelettel) Budakeszi Város

Részletesebben

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ a 20/2009. (IX.25.) és a 28/2013. (VI.24.) rendelet által módosított 38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a módosításáról szóló 16/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben