Településfejlesztési koncepció Csolnok. Településfejlesztési koncepció június hó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Településfejlesztési koncepció 2005. Csolnok. Településfejlesztési koncepció. 2005. június hó"

Átírás

1 Csolnok Településfejlesztési koncepció június hó Készült a Község Településrendezési Terve megalapozása céljából ELFOGADVA: 70/2005.(07.08.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL PRO TERRA URBANISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG KFT Budapest, Esztergomi út 18. Tel: ; ; Tel/Fax: Volksbank Rt ; Cégjegyzékszám: PRO TERRA KFT 1

2 KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2005 Készült Csolnok Önkormányzat Képviselõ-testületének elhatározásából a Településrendezési terv megalapozása céljából Közremûködõ szakértõcég. PRO TERRA Kft. Budapest, 1138 Esztergomi út 18. T:06/ ; 06/ Fax:06/ ; A koncepció kidolgozásában résztvevõk, valamint azt elfogadó képviselõk Bérces József polgármester Bogár Zoltán Boris Gyula Dr. Csorba Erika jegyzõ Dr. Kalocsai Zoltán Dunai János Hangya Gáborné építési fõelõadó Hárs Gyuláné alpolgármester Izing Gábor Janosek Istvánné Kárpát Éva Mayer István Pénzes Béla Priegl Jánosné Reményi László Tafferner József Közremûködõ szakértõk S.Vasi Ildikó Felelõs településtervezõ, építész Pocsok Katalin Tájépítész Puck Melinda Településmérnök, tájépítész Petõ Zoltán Közlekedéstervezõ Németh Gyula Településmérnök Földesné Thurn Judit Vízi közmûtervezõ, Hanczár Zsoltné Energia közmûtervezõ PRO TERRA KFT 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. 1. BEVEZETÕ 2. ELÕZMÉNYEK, A FELADAT MEGHATÁROZÁSA II. III. IV. 1 A KÖZSÉG JÖVÕJÉT MEGHATÁROZÓ KÜLSÕ FELTÉTELEK BELSÕ FELTÉTELEK, HELYZETÉRTÉKELÉS Földrajzi és társadalmi adottságok, Természeti erõforrások, Gazdasági erõforrások SWOT ANALIZIS: Elõnyök - Hátrányok Kihasználásuk - Veszélyük KÖZSÉG JÖVÕKÉPE V. A KÖZSÉGFEJLESZTÉS LEGFÕBB ELEMEI, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK VI. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 1. Intézményfejlesztési programok 2. A közlekedés- és közmû fejlesztés programjai 3. A településrendezés programja 4. A táj és a természetvédelem programja 5. A környezetvédelem feladatai, programja 6. Zöldfelületi rendszer programja 7. Térségi együttmûködést igénylõ programok 1 A keretben foglalt szövegrész az elfogadó határozat mellékletét képezõ szöveg. A többi tájékoztató, alátámasztó jellegû. PRO TERRA KFT 3

4 KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. 1. BEVEZETÕ Valamennyi település fejlesztésének, jövõje alakításának felelõssége a mindenkori települési vezetõké. Nemcsak az önkormányzati törvényben foglaltak okán (1990. évi LXV T.8. ), hanem a választópolgároknak tett ígéreteik beteljesítése érdekében is. Tehát politikai felelõsség a község jövõképének meghatározása. A településfejlesztési koncepció Étv.;2. 28.): a településszerkezeti tervet megalapozó, a település teljes közigazgatási területére kiterjedõ, önkormányzati határozattal elfogadott településpolitikai dokumentum a település társadalmi-gazdasági jövõképének kialakításáról, amelyben a természeti-mûvi adottságok mellett a gazdasági, a szociális, és a pénzügyi szempontoknak meghatározó szerepe van. A településfejlesztési koncepció egyrészt egy rövid-közép távra szóló komplex társadalmi-gazdasági program megfogalmazását jelenti, másrészt a Képviselõ-testület hosszú- és nagytávra szóló elhatározásait fogalmazza meg. A fejlesztési koncepció irányítja a település társadalmi-, gazdasági környezete alakulását, arra közvetlen és közvetett eszközökkel hat, továbbá meghatározza a település természeti és mûvi környezetének alakítását/védelmét. A fejlesztési koncepció alapján kell elkészíteni a szerkezeti terv tervezési programját. A településfejlesztési koncepció sohasem tekinthetõ elkészültnek, befejezettnek. Annak végrehajtása során gyakran szorul korrekcióra. Bizonyos értelemben vett komplex újragondolása indokolt 4 évente, de teljes körû felülvizsgálata 10 évente szükséges. A településfejlesztési koncepciót a településen belül jelenlévõ érdekközösségek közös akarataként kell megfogalmazni, valamint a számos települési léptékû ágazati koncepció összefoglalójaként. Az önkormányzati településfejlesztési döntés (az Étv.-módosítás tervezete szerint): a településrendezési tervek részleges módosítását megalapozó a településfejlesztési koncepció egyes elhatározásait érintõ, azokat megváltoztató vagy kiegészítõ településfejlesztési határozat. (Az önkormányzati törvény ezt a mûfajt nem sorolja a képviselõtestület át nem ruházható hatáskörei közé, ezért az ilyen határozat (szak)bizottsági szinten is meghozható.) A településszerkezeti terv: településrendezési rajzi és szöveges dokumentumok közül az egyik eszköz, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetõségeit és fejlesztési irányait. Ennek megfelelõen meghatározza az egyes területrészek felhasználási módját, a település mûködéséhez szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos, vagy a más módon érdekelt többi település alapvetõ jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével, a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartása mellett. PRO TERRA KFT 4

5 2. ELÕZMÉNYEK, A FELADAT MEGHATÁROZÁSA Csolnok Község településfejlesztési koncepciójának megfogalmazását és kidolgozását a településrendezési terv készítése indukálta. Így a koncepció elsõdleges célja a településrendezési terv programjának megfogalmazása. A község 1997-ben készült és jóváhagyott rendezési terve óta eltelt idõszakban számos jogszabályi elõírás megváltozott. Hatályba lépett az új építési törvény. A jogszabályi változások, valamint a település fejlesztési és rendezési elvárásainak módosulása szükségessé tette a Község településfejlesztési és rendezési lehetõségeinek újragondolását, annak szabályozási elõírásainak és építési feltételeinek újrafogalmazását. Csolnok Képviselõ-testülete elhatározta, hogy új településrendezési tervet dolgoz ki, melynek elõkészítését képezi a község településfejlesztési koncepciójának megalkotása. A Képviselõ-testület elhatározását tette egyrészt az évi LXXVIII. Törvény (mely az épített környezet alakításáról és védelmérõl szól) és a 253/1997.(XII.20) Kormány rendelet (OTÉK) elõírásainak való megfelelés okán, másrészt számos olyan kérdésre kereste a választ, melyek a Község lakosságának életkörülményeit javítóan közvetlenül befolyásolják. Egy településfejlesztési koncepció meg kell, hogy határozza a község fejlesztési céljait, a fejlesztések fõ irányait, a fejlesztések legfõbb elemeit. A Község átfogó fejlesztését megalapozó dokumentum, melyben a Képviselõ-testület elkötelezi magát a település jövõjének alakítására. A fejlesztési koncepció a konkrét fejlesztési programok kidolgozásával válik teljessé, megvalósíthatóvá. A fejlesztési koncepció egyben meghatározza a település szerkezeti tervének programját is. A lakosság, a terület tulajdonosai ezen keresztül tájékozódhatnak a tulajdonukban lévõ területek hasznosításának lehetõségeirõl, illetve községük jövõbeli alakításának szándékairól. A fejlesztési koncepció és a reá alapozott rendezési terv tehát a Község jövõképét, arculatának formálását kívánja meghatározni rövid, illetve hosszú távra kihatóan. A koncepció elfogadását követõ feladatok: o kidolgozni a fejlesztési programokat a fejlesztés fõ irányai mentén, o elkészíteni a megfogalmazott prioritásoknak megfelelõ cselekvési programot, legalább 4 évre szólóan. o meghatározni a programok végrehajtásához szükséges ütemtervet. (Az ütemtervben megjelölve a rendelkezésre álló és a bevonni kívánt pénzügyi forrásokat, a végrehajtásért felelõs személyeket és a kitûzött határidõket.) ben elkészült Komárom-Esztergom megye és a Dorogi Kistérség fejlesztési koncepciója, melyek forrásul szolgáltak a jelen koncepció készítéséhez. A Község fejlesztési koncepcióját a fentiek tudatában, a Községet érintõ elvárásainak felvállalásában, valamint az alább felsorolt és már elkészült dokumentumok ismeretében, azok figyelembe vételével fogadja el a Község Képviselõ-testülete. Felhasznált dokumentumok: Komárom-Esztergom megye Komplex Fejlesztési Stratégiája. Budapest, URB Kft Komárom-Esztergom megye Komplex Idegenforgalmi Stratégiája (RÖM Kft. l995.) A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója (MTA RKK. NYUTI ) Komárom-Esztergom megye Fejlesztési koncepciója és programja (URB Kft. 1999) Dorogi kistérség területfejlesztési koncepciója (Tatabánya, Alfadat; MTESZ 1999.) PRO TERRA KFT 5

6 II. A KÖZSÉG JÖVÕJÉT MEGHATÁROZÓ KÜLSÕ FELTÉTELEK A Közép-dunántúli Régió területfejlesztési koncepciójának általános célja, hogy a régió az INNOVÁCIÓ RÉGIÓJÁVÁ ** váljon. A fejlesztés ezen általános célja három fõ célcsoportot jelent: 1. a régió innovációs környezetének fejlesztését, 2. a humán erõforrások fejlesztését, 3. a régió építését. Csolnok a régió fõ céljai közül az alábbiakkal tud azonosulni, illetve saját fejlesztési koncepciójában is követni azt: ad 1. A gazdaság erõsítése, a gazdasági infrastruktúra és telephely kínálat fejlesztése, a régión belüli gazdasági kooperáció fejlesztése, tájrehabilitáció, környezetvédelem, történelmi és kulturális, természeti és táji értékekre épülõ turizmus fejlesztése. ad 2. Speciális oktatási célok megvalósítása, egészségügyi és szociális helyzet javítása, a népesség elöregedése területi hatásainak mérséklése, erõforrás koordináció a régió K+F tevékenységében. A Község lakosainak egészségügyi és a szociális helyzete javításával, szem elõtt tartva a lakóhelyi értékek megõrzését. ad 3. A kommunikációs és közlekedési hálózat fejlesztése, közútfejlesztés, kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel, a civil szféra megújítása. Komárom-Esztergom megye kívánatos távlati jövõképe, OTK * megalapozottság: Az EU regionális politikájával, valamint az OTK alapelveivel, irányelveivel, célkitûzéseivel összhangban a megye kívánatos jövõképe egy versenyképes, szolidáris, a fenntartható fejlõdés lehetõségét biztosító életképes térség kialakulása. Olyan versenyképes gazdasági térség létrehozása, mely képes az európai csatlakozás révén elõállt lehetõségek, elõnyök kihasználására. A területfejlesztés fõ célja ebben a régióban állapítja meg az OTK- az, hogy a térségben megindult gazdasági növekedés feltételei állandósuljanak, területi terjedésük akadályai mérséklõdjenek. Idegenforgalmi szempontból a Kistérség a Közép-Dunavidéki RIB része. A Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Stratégia megfogalmazása: A települési szintû épített környezet minõsége és változatossága a fejlesztési lehetõségek egyik legmeghatározóbb eleme. Az épített környezet minõsége nagy mértékben kihat az emberi egészségre, de ezen túlmenõen az ingatlanok használati és piaci értékében komoly tényezõként szerepel. Az épített környezet kialakításánál a legalapvetõbb szempont az ott élõ közösségek megfelelõ minõségi életterének biztosítása. Minden más fejlesztési elképzelés, legyen a közlekedési, ipari vagy üdülés-idegenforgalmi csak ezzel összefüggésben, ennek figyelembe vételével alakítható ki. *OTK = Országos Területfejlesztési Koncepció ** Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Koncepciója URB Kft Innováción értve: a gazdaságépítést: a területi gazdasági miliõ sokszínû megújítását, bõvítését, a lokális és regionális erõforrások minél teljesebb hasznosítását, a versenyképesség fokozását, a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezõbb életkörülményeket és megélhetési (fogyasztási viszonyokat biztosítani, a humánerõforrások bõvülõ hasznosítását ösztönözni, a fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti (természeti és települési) adottságainak megóvását, a keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológia-orientált gondolkodás megteremtését, a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz- és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szélesebb körben történõ érvényesítését, mindezekhez jó minõségû közlekedéshálózat megteremtését. PRO TERRA KFT 6

7 Csolnok a Dorogi kistérség tagja. A Dorogi kistérség az ipari szerkezetváltás által érintett térségek egyike. A kistérség a Közép-Dunántúli régió része, és a Közép Magyarországi régió határa közelében helyezkedik el. A Dorogi kistérség gazdaságának természetföldrajzi alapjait a Pilis és Gerecse hegység ásványkincsei, erdõmûvelésre alkalmas erdõségei, gyepterületei, s a köztük meghúzódó völgyek, medencék mezõgazdasági mûvelésû területei jelentik. A térségben az ásványkincsek bányászatára, s a feldolgozására épülõ ipar a bányák többségének kimerülésével átstrukturálódott, ez a községekben a helyi kisipar bõvülése mellett az ingázás felerõsödését, Dorogon pedig új, dinamikusan fejlõdõ iparágak megtelepedését eredményezte. Néhány nagyközségben részben a még mûködõ bányászatra (kvarc-homok, mészgyártásra alkalmas mészkõ, kaolinos homokkõ, kaolin,) alapozott ipar mûködik, mûködött napjainkig, részben egyéb a volt bányamûvelés épületeit, infrastruktúráját felhasználó jelentõsebb ipari tevékenység folyik. Számos egyéni vállalkozás folytat mezõgazdasági tevékenységet (szõlõ, gyümölcs ültetvények létesítésében, illetve állattenyésztésben látják a boldogulást). A dorogi kistérség Komárom-Esztergom megye területének 10,3%-át, lakosságának 13%-át képviseli. A kistérség belsõ szervezettsége a szénbányászat és a közigazgatási hagyományok miatt Dorog központtal fejlett. A 300ezres lakosú megyében a kistérség népességszáma meghaladja a fõt, melynek 67%-a a kistérség falvaiban él. A Dorogi kistérség (mint Csolnok község is) gazdag táji, kultúrtörténeti és természeti, esztétikai értékei miatt a turizmus számára jelent fejlesztési potenciált. A község jövõjeként a megyei fejlesztési koncepció a dorogi kistérségen belül az alábbiakat jelöli meg: a kereskedelmi, a szolgáltatói funkció fejlesztése. A Dorogi Kistérség Területfejlesztési Koncepciójában a térség hosszú távú területfejlesztési céljainak meghatározásaként, elvárásaként az alábbiak fogalmazódtak meg, melyeket Csolnok község is magáévá tesz: 1. Fenntartható fejlõdés, környezetgazdálkodás, a természeti környezet védelme. 2. Vonzó lakókörnyezet teremtése, a térség/község népesség-megtartó erejének fejlesztése. 3. A nyitott társadalom elveit elfogadó, de sajátos hagyományaikra építkezõ helyi közösségek erõsítése. 4. Az agrárszektor helyi adottságokra épülõ fejlesztése; ipartelepítés helyett környezetbarát akár hagyományos, akár a legmodernebb technológiájú. vállalkozói területek létesítése. 5. Az idegenforgalom fellendítése, a tercier szektor fejlesztése. 6. Az épített környezet védelme. A kistérség fejlesztési koncepciójában megfogalmazottak fenntartása mellett Csolnok 1998-as elgondolásai szerint kiemelten kívánja kezelni a természeti környezet, a természeti értékek védelmét is, továbbá fontosnak tartja a községen belüli kereskedelmi hálózat javítását, bõvítését, a mezõgazdaság, s ezen belül a szõlészet/borászat újraélesztését, a víz- és elektromos hálózat korszerûsítését, a meglévõ környezetvédelmi probléma felszámolását. PRO TERRA KFT 7

8 III. BELSÕ FELTÉTELEK Földrajzi és társadalmi adottságok: A Gerecse lábánál elterülõ Csolnok község kõ-, és szénbányászati múlttal rendelkezik. A Község közigazgatási területének méretét vizsgálva megállapítható, hogy -a dorogi kistérség nagyobb települései közé tartozik- lakosainak száma meghaladja a 3400-at, területe közel 1900 hektár. Belterülete nagy, több mint 200 hektár, a kiskertes területek (a volt zártkertek) is jelentõs méretûek. A kiskertek több területi egységben találhatók, számos közülük közvetlenül a belterülethez kapcsolódik, s rekreációs célokat szolgál. Csolnok a 15db települést felölelõ dorogi kistérség tagja, mely kistérség a megye területének 10,3%-át (2250,5 km 2 ) teszi ki. A kistérségben a megye lakosságának közel 13%-a él. Lakónépesség száma szerint Csolnokot a népes települések közé kell sorolni. Sûrûn lakott településnek számít (1820fõ/km2), lélekszáma a megyei tendenciával ellentétben nem csökken. Iskolai végzettség, korösszetétel, foglalkoztatottság tekintetében a megyei átlagtól nem tér el. Természeti erõforrások: Táji értékei erõforrásul szolgál. Kiterjedt erdõséggel rendelkezik a község (583 ha, a külterület közel 30%-a). Hasonló nagyságrendû szántó terület található a közigazgatási területen (665ha). Mûködõ anyag-nyerõhely nincsen a községben. Korábban közvetlenül a belterület határában kõbánya mûködött, melynek tevékenysége a kilencvenes évek derekán megszûnt. A bányaudvar biztosítása megtörtént. A Magos hegy alji kertek belterület közeli részének megfelelõen intenzív hasznosítása számottevõ erõforrásul szolgálhat. A hasznosítás lehetõsége bor-, szõlõ-, gyümölcstermesztés. Gazdasági erõforrások: Ipar-vállalkozások: A községben mûködõ termelõ vállalkozás a Sincron Electric Kft valamint a Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. A községben a környezetet terhelõ, potenciálisan veszélyeztetõ a Metalmont a korábban termelõ, jelenleg elsõsorban veszélyes hulladékot, galván-iszapot raktározó volt galvanizáló üzem. Egyéb jelentõs méretû ipari jellegû (alkatrész összeszerelés) tevékenység a Sincron Electric, mely tevékenység nem jelent környezetterhelést, hacsak nem a dolgozókat alkalmazottakat szolgáló gépkocsi-tárolás/parkolás megoldatlansága miatt.? Kereskedelem, szolgáltatás: Dorog képezi a település középszintû kereskedelmi és szolgáltatói bázisát, a községben kialakult kereskedelmi-szolgáltató tevékenységek közül hiányzik a lakossági szolgáltatás. Dorog mellett Esztergom közelsége is jelentõs kulturális, városi szintû intézményi ellátást biztosít. Mezõgazdaság: A termõterület mûvelési ágak szerinti megoszlását vizsgálva Csolnokon a jelentõs méretû erdõsültség mellett hasonló kiterjedésû a szántó, s valamivel kevesebb a gyepterület. Megoldatlan a mintegy kétszáz hektáros kiskertes területek megfelelõ hasznosítása. PRO TERRA KFT 8

9 SWOT ANALIZIS ELÕNYÖK Szép fekvésû, rendkívüli természeti adottságú település. Csendes lakókörnyezet. Nyugodt élet, kevés stressz. Szorgalmas emberek élnek a faluban. Jó a lakosság szakképzettsége, van szaktudás. Közmûvekkel jól ellátott község. Városi szolgáltatások közelsége. Német nemzetiségét megtartó lakosság. Erõs kohéziójú helyi közösség. Nincs szervezett bûnözés a faluban. Munkahelyet ígérõ jelentõs üzemek közelsége. Jó hegyi túrázási lehetõségek. Nagy kiterjedésû erdõsültség. A helyi általános iskolai képzés magas színvonala. Jó szociális-, oktatási ellátás. A túrázókat, a látogatókat szívesen fogadó lakosság. Esztergom város közelsége HÁTRÁNYOK Kevés a helybeli munkalehetõségek száma. A községen belüli mûvelõdési, szabadidõ töltési lehetõségek bõvítésre szorulnak. Községen belüli közlekedés körülményes volta. Illegális területhasználat, környezetet védett természeti értéket terhelõ motorsport. Vannak rendezetlen, nem megfelelõen hasznosított bányász múltú területek. Rekultiválatlan a volt hulladéklerakó környezete. A környezetesztétika fejlesztésre szorul. Rekreációs, szabadidõs tevékenységhez kevés a színvonalasan kialakított terület. Hiányos lakossági szolgáltatás, az idegenforgalmi vendéglátás. Korábbi mûködésû környezetszennyezõ ipari üzem, potenciális veszélyforrás. PRO TERRA KFT 9

10 KIHASZNÁLÁSUK Lakófunkció további védelme, kiemelkedõ lakóértékû területek kinálata A meglévõ lakófunkció és a hagyományos falukép védelmét biztosítandóan új gazdasági területek kijelölése. A városi munkalehetõségek, szolgáltatások fokozott igénybevétele, Helyi oktatási-, egészségügyi intézmények mûködésének felülvizsgálata, az intézményrendszerek szerkezetének újragondolása, Idegenforgalmi vonzerõk jobb kihasználása, bemutatása, reklámozása A turisztikai fejlesztések szorgalmazása, A jó közbiztonság fenntartása, Közösségi rendezvények számának szaporítása. Közterületek rendezése Helyi civilszervezõdés erõsítése... VESZÉLYÜK Dráguló telekárak, a helyi lakosság kevésbé vagyonos rétegei nehezen tud lakótelekhez jutni. Munkaerõ elszívás, Nem fokozódik a turizmus, Környezeti károk elõfordulásának gyakorisága, a vízrendezés egyre költségesebbé válik, Nincs a lakosságnak jövedelem kiegészítésre lehetõsége, Szakképzettséggel ellentétes munkaerõpiaci elvárások, A környezet minõségének romlása, A szociális ellátás háttérbe szorulása. A közbiztonság romlása. Az életkörülmények romlása, az aktív lakosság elmenekülése..... PRO TERRA KFT 10

11 IV. KÖZSÉG JÖVÕKÉPE A Község fejlesztésének lehetõségeit az adottságok, a mûszaki, társadalmi és gazdasági viszonyok alapvetõen determinálják. A Község jövõképe az alábbiakban fogalmazható meg: 1. A Község hosszútávon is fenntartható fejlõdésû község legyen, olyan módon, hogy térségével, táji-, természeti-, települési- és társadalmi környezetével harmóniában fejlõdjön, mai fejlesztése ne veszélyeztesse a község hosszú távú érdekeit. 2. A Község olyan település legyen, mely mintegy 3500 ember otthonaként, az új évezred követelményeinek megfelelõ életminõséget biztosítja minden polgára számára. Azaz biztosítja: Az egészséges élet- és lakáskörülményeket, nyugodt, kiegyensúlyozott, kényelmes részben falusias beépítési jellegû, részben kertvárosias jellegû életformát. A megélhetést biztosító minél több helyi munkaalkalmat, illetve elérhetõ munkahelyet. A mind magasabb színvonalú alapellátás intézményi feltételeit. Az egészség megõrzésének és helyreállításának, a folyamatos regenerálódás feltételeit. Az oktatás, a nevelés és a mûvelõdés lehetõségét. A szabadidõ eltöltés, a pihenés a rekreáció feltételeit és lehetõségét. 3. A Község az újnak befogadója legyen, tradícióinak megtartása mellett. 4. A Község a fejlõdésre a megújulásra nyitott legyen, minõségi szolgáltatással és lakóhellyel fogadja a turistavendégeket, az idelátogatókat. 5. Legyen a Községben sokirányú és magas színvonalú az alapellátás, a szolgáltatás, melyhez a hozzáférés esélyegyenlõsége megvalósul. 6. Legyen biztosítva az erõs és fejlõdõképes helyi gazdaság megtartása és továbbépítése, a szûkebb és tágabb térséggel együttmûködõen, a kölcsönös elõnyök figyelembevételével. A fejlesztések irányelvei: A település és térsége olyan természeti és nemzeti értéket reprezentáló terület, melynek területfel-használása a tágabb térség összefüggéseit is figyelembe véve meg kell, hogy feleljen az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt biztosító "fenntartható fejlõdés" elvének. A községben a kialakított vállalkozói területek olyan környezetbarát gazdaságfejlesztést szolgáljanak, melyek a meglévõ és a kialakulni szándékozó helyi vállalkozók lehetõségeit is segítik. A település turisztikai igénybevételét az adottságok figyelembe vételével kell meghatározni. A lakóhely alapfunkciói nem sérülhetnek a turizmus és a gazdaság fejlesztése folytán. Feltétlenül törekedni kell a sajátos települési és tájkarakter megõrzésére. Kistérségben tervezõ, de lokálisan cselekvõ fejlesztési programok kidolgozása szükséges. Elsõsorban a lakosságot szolgáló, de az idegenforgalmat is szem elõtt tartó fejlesztések támogatandók. A községben a gyógy-idegenforgalmi fejlesztések kiemelten való kezelése. PRO TERRA KFT 11

12 V. A KÖZSÉGFEJLESZTÉS LEGFÕBB ELEMEI, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK: 1. Általános követelmény az életminõséget meghatározó települési környezet megfelelõ alakítása. 2. Elsõbbséget élveznek a munkahely-teremtõ, valamint a környezet- és tájvédelem feltételeit javító beruházások. 3. A község aktív lakosságát megtartó fejlesztési program keretében laktóterületi fejlesztések serkentése, az elõkészítésben való községi támogató részvétel. 4. Új minõségi lakóterületek kijelölése. /A jelenlegi lakásszám legalább 10%-os növelését biztosító lakótér kijelölése/ 5. Kiemelten kezelendõ a Janza-patak mentének községi érdekû és környezetvédelmi megfontolású használata, hasznosítása, rendezése. 6. A tágabb térség fejlesztési céljával összehangoltan megvalósuló turizmusfejlesztés, a fejlesztések feltételeinek megteremtése. 7. Fentieket is szolgáló feladat a belterületet elkerülõ, átmenõ forgalmat levezetõ havária út megépítése, a község felszíni vízelvezetése és a belsõ közlekedési feltételek javítása mellett. 8. Az önkormányzati ingatlanok, használaton kívüli telkek hasznosítási programjának kidolgozása. PRO TERRA KFT 12

13 VI RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ PROGRAMOK A koncepció idõintervalluma A településfejlesztési koncepció a hosszú távú (6-20 év) jövõkép felvázolása mellett rövid (1-5 év) távra határozza meg a fejlõdési folyamatok kívánatos irányát. 1. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAMOK Rövid távon (1-5 év) 1. A község oktatási létesítményeinek (iskolák, óvodák) elhelyezkedésének és mûködésének felülvizsgálata. 2. A lakóterületi fejlesztések során elõálló esetleges lakosság szám növekedéssel együtt járó igények kielégítéséhez rendelkezésre álló tartalékok számbavétele, a községi alapellátást biztosító intézményhálózat stratégiai tervének elkészítése. 3. Az egészségügyi ellátás (házi és szakorvosi rendelõk, a gondozási hálózat, a mûködõ idõsek napközi otthona) emelt szintû biztosításának lehetõségeit számba vevõ program megfogalmazása, különös tekintettel a községben letelepedni szándékozó idõsek gondozását biztosító egészségügyi létesítmény beruházásának elõkészítésével összehangolt fejlesztési program kidolgozása. 4. A helyi kulturális létesítmények bõvítési-, fejlesztési programjának kidolgozása. 5. A kultúra háza és a község háza rekonstrukciós tervének átgondolása, újrafogalmazása. Faluház létesítésének elõkészítése, útkeresése. 6. A község alapellátását biztosító, esetleg a turisztikai forgalmat is kiszolgálni képes kereskedelmi és a szolgáltatói ágazatok község szintû fejlesztési programja, illetve azok fejlesztését segítõ programok kidolgozása. 7. Temetõ-terület, temetkezési helyek hosszú távon való fejlesztésének koncepcionális lehetõségei. Az urnás temetés kedvezõbb feltételeinek megteremtése. 8. A betelepülõ vállalkozók fogadására Község-fejlesztõ gazdasági stratégia kidolgozása. Vállalkozói-park szellemû szervezõdés segítése a déli gazdasági területeken. Hosszú távon (6-20év) 1. Oktatási központ kiteljesülése, a szabadtéri sport-, játszó-, és zsibongó területek kialakításával. 2. Faluház-program kidolgozása és megvalósítása. PRO TERRA KFT 13

14 2. A KÖZLEKEDÉS- ÉS KÖZMÛ FEJLESZTÉS-PROGRAMJA Rövid távon (1-5 év) 1. A településen belüli és a térségi kapcsolatok javítását szolgáló közúthálózat fejlesztést kell kidolgozni, mely a belterületet és az új beépítésre szánt területeket feltárja, a meglévõ úthálózat, magassági és vízszintes nyomvonalvezetésének felülvizsgálatát, szükség szerint korrekciós megoldásainak javaslati szintû kidolgozását megadja. 2. A havária út, a központot elkerülõ út szakaszos kiépítése. 3. A pormentesített belterületi utak kiépítésének folytatása. 4. A község belsõ úthálózatának felülvizsgálata a jármûforgalmi-, a gyalogos-, a kerékpáros úthálózatok szükség szerinti szétválasztása és a szükséges kapcsolati rendszerek kiépítésének elõsegítése. 5. A község vízrendezési feladatainak feltérképezése, megoldási javaslatokkal. 6. A belterülethez közvetlenül kapcsolódó kiskertek használat-módosulásának vizsgálata, a belterülettõl távolabbi kertek használatának meghatározása. 7. A kiskertes mezõgazdasági területek (szõlõs-területek) és a rekreációs területek közmûkiszolgálás feltételeinek meghatározása. 8. A védelemre érdemes pincesor építési, fejlesztési lehetõségeinek kidolgozása, a mûködés feltételeinek meghatározása. 9. Közterületalakítási-, közterület használati rendelet, valamint parkolási rendelet elkészítése. A lakótelkeken történõ gépjármûvek, munkagépek tárolásának korlátozása. A lakófunkció érdekeinek érvényesülése okán. 10. A felhagyott közmûvek, elektromos vezeték-tartó oszlopok visszabontása, a területek megtisztítása. Hosszú távon (6-20év) 1. A községközpont-alakítással együtt a gépjármû és gyalogos forgalom, a központot érintõ belsõ közlekedési rendszer újragondolása. 2. A teljes közmû úthálózat kiépülése a beépítésre szánt területeken. 3. Az elõzõek szerinti közmû-hálózatok fejlesztésének megvalósítása. PRO TERRA KFT 14

15 3. A TELEPÜLÉSRENDEZÉS PROGRAMJA Rövid távon (1-5 év) 1. A Ligethegyi tervezett Rehabilitációs központ /idõsek otthonának/ fejlesztését elõsegítõ területhasználatot és építési szabályozást meghatározó tervek kidolgozása. A volt robbanószer-raktár és környezetének építési feltételeinek elõkészítése. 2. Gazdasági területek létesítését elõkészítõ településrendezési eszközök kidolgozása: - a nyugati, illetve a déli belterületi határhoz kapcsolódó területeken, - a Magos hegy menti volt zártkertek alatt, valamint - a Pollus-hof panzió környezetében. 3. A lakásépítésre alkalmas területek építési feltételeinek meghatározása. 4. A fejlesztésekkel összefüggõ út és közmûépítési terhek meghatározása, ezzel összefüggésben az ingatlan értékesítõk általi közteher vállalások szempontrendszerének javaslati szintû kidolgozása. 5. A lakóterületi fejlesztések ütemezése. 6. Közterületek szabályozási tervének elkészítése, valamint a község építési szabályzatának kidolgozása. 7. A községközpont arculatformálása, a központrendezés lépéseinek meghatározása, a végrehajtása feltételeinek elõkészítése. 8. Az utcakép, a településkép javítását eredményezõ rendelkezések, feladatok sorba vétele a lakossági és az önkormányzati feladatok kijelölése, ütemezése. 9. A meglévõ vállalkozói-, kereskedelmi-, szolgáltatói, ipari-gazdasági területek felülvizsgálata. 10. Az új és a meglévõ vállalkozási területek funkcionális karakterének meghatározása, olyan módon való szabályozása, hogy elsõsorban szolgáltatói háttéripar, környezetkímélõ termelõ-szolgáltató ipar létesüljön, valamint a közlekedési feltételek javulása esetén kereskedelmi raktár-bázis. Hosszú távon (6-20év) 1. A vállalkozói-, gazdasági területek beépülésének serkentése. 2. Közterület-alakítások fokozatos végrehajtása. Közterületek átalakításának kiviteli terveit elõkészítõ részletes közterület-alakítási tervek kidolgozása, komplex tervek formájában: vízrendezési, kertészeti, utcabútorozási, közterületi parkoló kialakítási tervek együtteseként. 3. A volt kõbánya, a bányaudvar utóhasznosításának keresése, tájképi megjelenésének javítása. 4. Idegenforgalmi fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a a Ligethegyi és a Pollus hegyi fejlesztési lehetõségekre. (Fogadóhelyek-parkosítása, parkolás, információs hely, vendéglátás, kiránduló központ, kaland-játszótér kialakítása, stb.) 5. Az új lakóterületek ütemezett kialakítása. 6. Régi házak, helyi értékek felmérése, értékvédelmi rendelet elõkészítése és elfogadása. PRO TERRA KFT 15

16 4. A TÁJ- ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM PROGRAMJAI Rövid távon (1 5 év): 1. Természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokból kívánatos az extenzív természetszerû gazdálkodás elõnyben részesítése a nagyüzemi mezõgazdasági tevékenységgel szemben, melynek feltételei a következõk: az extenzív/külterjes gyepgazdálkodás (kaszálók, legelõk) megvalósítása, környezetkímélõ, racionális kemikália-használat (mûtrágya, növényvédõszer) a szántóföldi növénytermesztésben, hagyományos vagy a tájba jól illeszkedõ és gazdaságosan termeszthetõ gyógy- és fûszernövények kiskertgazdálkodás típusú termesztésének bevezetése, a biogazdálkodás terjesztése, a viszonylag nagy számú állat juh, kecske- külterjes tartására alkalmas területek kijelölése. a szõlõ- és bortermelés újraélesztése a szõlõsterületek újratelepítésével, a szõlõtermesztés és borászat felfejlesztésével, a talaj- és a környezeti levegõ tisztaságának védelme, valamint az élõhelyek gazdagítása érdekében a szántók nagyobb tábláinak szélein, a földutak mentén fasorok, mezõvédõ erdõsávok létesítése, tájfásítás szükséges. 2. Adottságokra és hagyományokra épülõ terület- és tájfejlesztési program beindítása az értékét vesztett területeken tájrehabilitáció. 3. A község egyedi táji értékeinek kataszterezése, helyi természetvédelmi rendelet kidolgozása és annak elfogadása. Hosszú távon (6 20 év): 1. A csolnoki magasabb minõségû borkultúra, kiskert használat életképes kialakítása a kistermelõk szõlõskertjeit összefogó hegyközségi rendszer mûködésének beindításával, a volt zártkertekben az üdülési funkciók háttérbeszorításával, a hagyományos szõlõskerti mûvelés elõnybe helyezésével, új típusú idegenforgalmi szolgáltatások, szüreti rendezvények szervezésével foglalkozó egység(ek) megalapításával. 2. A térségi élõhelyrehabilitációs programokhoz való kapcsolódás társadalmi és szakmai feltételeinek megteremtése. 3. A természetközeli gazdálkodás, az ökoturizmus, az oktatás-nevelés és a kutatás céljaira egyaránt jól hasznosítható területek lehatárolása. 4. Az Janza-patak menti és a hegy-völgy irányú helyi ökológiai folyosók a tudatosan és tervszerûen szabadon hagyott természeti zónák megõrzése, illetve ezen területeken n a megfelelõ természetvédelmi kezelés biztosítása. 5. A horgász tavakon és közvetlen környezetükben a rekreációs célú területek mûködési feltételeinek meghatározása, a területek környezetterhelést csökkentõ fejlesztése. 6. A természetvédelem és az idegenforgalom egységes információs rendszerének kiépítése, eszközrendszereinek szélesítése a védelmi rendszer személyi feltételeinek biztosítása. 7. Talaj-, víz- és élõhelyvédelmi megfigyelõ és mérõhelyek kiépítése, a térségi rendszerbe való bekapcsolódás technikai és társadalmi fejlesztése PRO TERRA KFT 16

17 5. A KÖRNYEZETVÉDELEM FELADATAI, PROGRAMJA Rövid távon (1 5 év): 1. A volt hulladéklerakó telep rekultivációja. 2. A községben jelentkezõ különbözõ eredetû (lakossági és vállalkozói) építési törmelékek, régi és újonnan keletkezõ elrejtett hulladékok felszámolása érdekében hulladékmentesítõ akcióprogram meghirdetése, a végrehajtás megindítása. 3. A XII-es akna rom-maradványainak felszámolása, a terület hasznosításának útkeresése, intézményi, lakó-, vagy idegenforgalmi hasznosítás lehetõségeivel számolva. 4. A mûködõ gazdasági területek (Sincron Electric, Szerelvény gyár, XII/A akna, stb.) mûködési feltételeinek, gépkocsi-tárolásának ellenõrzõ vizsgálata a talajszennyezések kizárásának szándékával. 5. Új üzemi területek telken belüli gépjármû-tárolásának ellenõrzése, az engedély nélküli közterület-használat megszüntetése, a közterületen és a lakóterületen belüli kisvállalkozások telkein belül történõ parkolás lakókörnyezeti normákat kielégítõ feltételeinek a meghatározása. 6. A Janza-patak menti motor-cross pálya felszámolása, a terület eredeti állapotának visszaállítási kötelezésével. 7. A Janza-patakra települt volt galvanizáló üzem telephelyének környezetterhelés veszélyével járó állapotának megnyugtató felszámolása. 8. A Janza patakba és mellékágába, továbbá a meglevõ csapadékvízcsatornákba történt korábbi szennyvízcsatorna bekötések felszámolásának ellenõrzése. 9. A Janza-patak elsõsorban belterületi szakaszának vízrendezését biztosító tervezés és kivitelezés megkezdése, a patakot övezõ területek területhasználati és településszerkezeti összefüggéseinek megfelelõ formában. 10. Patak-meder korrekciója a Janza egy mellékágán. 11. A településen belül a csapadékvíz-elevezetési rendszerek fejlesztéséhez, a meglévõk korszerûsítéséhez az anyagi és a tervi technikai feltételek biztosítása. A központi kiemelt területeken a megvalósítás megkezdése. 12. A volt lõszerraktár területén tervezett beruházás támogatása a rekultivációs-rehabilitációs környezetrendezés megvalósulása érdekében. 13. A teljes közmûvesítés körében megvalósítandó szennyvízhálózat-kiépítéssel a szennyvízszikkasztás, illetve a szabálytalan mûszaki kialakítású közmûpótló szennyvíztárolók folyamatos felszámolása, a csatornahálózati bekötések mind teljesebbé tétele.) 14. Az állattartási rendelet megalkotása, különös tekintettel az ebtartás lehetõségeire. Hosszú távon (6 20 év): 1. Az idegenforgalmi infrastruktúra alapját képezõ tiszta, élõvíz megteremtése a Janza-patak mentén, valamint a horgász-tavaknál. 2. A tájsebek eltûntetésére megindított rekultivációs programok folytatása, környezetkímélõ idegenforgalmi célú rekultivációs rendezés támogatása. (a volt kõbánya, a IX-es akna, az V-ös akna hasznosítása, a XII-es aknai romok és annak szennyvíztelepének felszámolása, Auguszta telepi anyagnyerõhely rekultivációja) PRO TERRA KFT 17

18 3. Az inert-hulladékok (építési törmelék) elhelyezésének községen belüli számbavétele, 4. A felszíni csapadékelvezetés korszerûsítésének folytatása, vízmosáskötések, átereszek rendszerének kiépítése, eróziómentes vízelvezetés zárt és nyitott árokrendszerben az egész település területén. A település egyes részein, elsõsorban a központi részeken a zárt csapadékcsatorna kiépítése, míg egyéb helyeken megfelelõen széles közterületeken - gyepes vízelvezetõk kialakítása. 5. Az átmenõ forgalom csökkentése érdekében a havária út, a központot elkerülõ út teljes hosszban való megépítése, környezetminõség-javítási célok érvényesítésével (levegõminõség javulása por, ólom és CH vegyületek, zaj- és rezgésterhelés csökkentése a lakóterületek és pihenõzónák közelében). 6. A szõlõskerti dombságokon övárkok építése, a feltáró úthálózat burkolása. 7. A talaj- és talajvíz, valamint az élõvilág védelme érdekében az üzemi méretû és a kis léptékû kertgazdálkodás területén egyaránt a kemikáliák (mûtrágya, növényvédõszerek) használatát fokozatosan vissza kell szorítani. 8. A temetõ elõterének korszerûsítõ felújítása, a temetõ és környezete rendezése, távlati területbõvítési igények területbiztosítása. 9. Különleges rekrációs, idegenforgalmi területek hasznosításának elõkészítése. PRO TERRA KFT 18

19 6. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER PROGRAMJA Rövid távon (1 5 év): 1. Közparkok, közkertek rendszerének kialakítása, a létesítés feltételeinek megteremtése. 2. A tiszta és szép falukép érdekében a fõközlekedési és a lakó utcák mentén létrehozott zöldsávok terv szerinti felújításának megkezdése, utcafásítások megvalósítása. 3. Az utcakép-fejlesztési programok keretében a közterületek komplex rendezése. Ezen belül elsõdlegesen a község fõterének, a Rákóczi térnek közösségi térként való kialakítása. 4. Intézménykertek (iskola, templom, községháza) rendezése, a szomszédos kertekkel együtt történõ fejlesztése. 5. Temetõkert felújításának beindítása, a fõbejárat, az elõtte kialakítható parkoló és fogadótér együttes rendezése és a kolumbárium megterveztetése, a temetõ keleti határa menti közterület rendezésével együtt. 6. Sport- és szabadidõ fejlesztési program folytatása, aminek részei a következõk lehetnek: további sportolást segítõ kispályák, pl. teniszpályák építésére alkalmas területek elõkészítése igény szerint, szánkó- és a téli és nyári bobpálya építési lehetõségének keresése, a volt kõbánya területén extrém-sportok céljára az erdei rendezvény-park továbbfejlesztése, majálisok, szüreti mulatságok, nyári és tavaszi fesztiválok, egyéb idegenforgalmi események számára. 7. A fák védelme érdekében fakataszter készítése a védelemre érdemes fasorok és faegyedek kijelölése, a helyi természetvédelem szempontjainak kidolgozása. Hosszú távon (6 20 év): 1. A tervezés szintjén megkezdett közterület alakítások (pl. zöldsávok, fásítások, pihenõhelyek, játszófelületek) befejezése, kiépítésének folytatása. 2. Erdõszélek, vízfolyások menti (sétányok, allék), pihenõhelyek erdei és térségi túraútvonalak meghatározása, a turisztikai erdõk kiránduló turizmust és a helyi lakosságot szolgáló rendezése. 3. A község táji adottságaira épülõ kiránduló célpontok/központok megfelelõ kiépítése. 4. A lovagolás és kerékpározás lehetõségének kijelölése, a használatok jogi rendezése, ezen belül kiemelten az erdei és terep-lovaglás nyomvonalának felkutatása, a természetvédelmi szempontoknak is megfelelõ meghatározása, térképi kijelölése. PRO TERRA KFT 19

20 7. TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉST IGÉNYLÕ PROGRAMOK Rövid illetve hosszú távon (1 15 év): 1. A térségi együttmûködés tématerületeinek meghatározása és azt szolgáló közös programok elõkészítése. 2. Közlekedésfejlesztés, közúthálózat kiépítése Sárisáp, Kiscsév-puszta, Leányvár felé. 3. Kerékpáros, lovas túraútvonalak, tájfeltáró utak kijelölése, engedélyezése, errõl szóló információs anyag megjelentetése. 4. Kistérségi- szomszédsági kapcsolatok fokozása, az internetes információs sztrádán való megjelenésben, kistérségi információk honlapokra szerkesztésében, esetleg a községi honlapokon keresztüli kapcsolatok kiépítése, (egymásra linkelések lehetõségével). 5. Közös pályázati lehetõségek figyelése, elõkészítése. 6. Gyalogos tájfeltáró túra-útvonalak kijelölése, jelzése, térségi kiadványok szorgalmazása. PRO TERRA KFT 20

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1.

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1. Településfejlesztési Program - felülvizsgálat és módosítás a 337/2012. (XI. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott elválaszthatatlan része 2012. október Készítette: 2. oldal Bevezető Ez a dokumentum településrendezési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben