Faóriások a Normafán. A WWF Magyarország felmérése a Normafa környékén található jelentős méretű fákról. Örökerdők a Budai-hegységben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faóriások a Normafán. A WWF Magyarország felmérése a Normafa környékén található jelentős méretű fákról. Örökerdők a Budai-hegységben"

Átírás

1 Örökerdők a Budai-hegységben Faóriások a Normafán A WWF Magyarország felmérése a Normafa környékén található jelentős méretű fákról

2 Tartalomjegyzék Hétvégi piknik a Normafán A Normafa erdeiről... 3 Az öreg erdők dicsérete... 3 A Normafa madarai... 5 Bükkök, tölgyek, hársak... 6 A WWF Magyarország felmérése... 7 Veszélyek... 9 Parkot és sícentrumot az erdő helyén? Impresszum: Szerkesztő: Gálhidy László Szöveg: Gálhidy László, Bajor Zoltán (madárvilág) A terepi felmérés tervezése, koordinálása: Gálhidy László és Bombay Bálint Térképi adatfeldolgozás: Benkő Dániel Kiadó: WWF Magyarország, Budapest További információ: wwf.hu, facebook.com/wwfhungary A 477 MÉTER magas normafa A széchenyi-hegy ÉS a jános-hegy TALÁLKOZÁSÁnÁL TALÁLHATÓ. A Normafa erdeiről A Széchenyi-hegyet a János-heggyel összekötő gerinc 477 m magas kilátópontja a Normafa. Az alatta elterülő meredek, város felé néző hegyoldalon (Normafa-lejtő) csodálatos természetességben fennmaradt öreg erdők díszlenek napjainkban is. A völgyekkel, árkokkal szabdalt lejtőkön kivételes termetű, mesebeli formájú idős fákkal találkozhatunk. Az erdőket itt-ott korábban legelőnek használt rétek szakítják meg, amelyeket ugyancsak terebélyes fák tarkítanak. Paradicsomi környezet ez a Budai-hegységre jellemző élővilágnak: számos növény és állatfaj csak itt fordul elő Budapest területén belül. A Normafa méltán része az 1978-ban létrehozott Budai Tájvédelmi Körzetnek, amely 2004 óta a Natura 2000 hálózathoz is tartozik. Hogy az ország más részeihez képest miért éppen itt maradtak meg látványos idős erdők, annak több oka is van. Egy részük egészen a második világháború utánig magánterületen állt. A terep meglehetősen nehéz, ahol a fakitermelés csak jelentősebb költséggel, nagy nehézségek árán valósítható meg. Nem elhanyagolható a Normafa kirándulóhely-jellege sem: az ide látogató természetkedvelők érdekeit régóta igyekszik figyelembe venni a Pilisi Parkerdő erdőgazdaság. Az élővilágnak és a turizmusnak egyaránt előnyére vált, hogy a Normafa környéke különleges elbánásban részesült ennek élő tanúi azok az esetenként 200 évnél is idősebb fák, amelyekről e tájékoztatónk szól. Az öreg erdők dicsérete A természetvédelmi szempontból legértékesebb erdők öregek. A kirándulónak azonnal feltűnnek benne a vaskos törzsű, vénséges-vén fák, a növények összetett, változatos formavilága, amitől úgy tűnik, hogy az erdő minden pillanatban más arcát mutatja. A tájtörténész pedig esetenként igazolni tudja, hogy az ilyen tulajdonságokkal jellemezhető erdő hosszú ideje fennáll, favágás is régen volt benne egyes részein talán soha. Meg 3

3 kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy az öregnek nevezett erdők sok szempontból inkább kortalanok hiszen nem csak idős fa él bennük, hanem valamennyi korosztályba tartozó fa és cserje, beleértve a néhány éves fiatal csemetéket is. Az öreg erdőkben kidőlt, vagy még lábon álló halott fák szintén akadnak melyre sokan sajnos hulladékként tekintenek. Fontos szerepük, hogy rovarok, virágos Kora tavaszi virágok az idős tölgyek alatt növények, mohák, gombák bölcsőjéül szolgálnak. Az erdő halott fa nélkül nem igazán él Természetesen a legtöbb öreg erdő nem tekinthető ún. őserdőnek mivel területük nem elég nagy, és az emberi hatások is gyakorta érik őket ám ettől még az eredeti értékeik jó részét megőrizhették. A Normafa erdei is természeti értékeket bőséggel megőrző, öreg erdők pár percnyi sétára a város szélétől. A Normafa madarai Hazánk 8 harkálya közül 6 jelenleg is megtalálja életfeltételeit a Normafa környezetének idős erdejében. Ez azért lehetséges, mert a számukra alapvetően fontos vegyes korosztályú faállomány, az idős élő- és holtfák jelenléte egyaránt jellemző a területre. Az ilyen harkályos élőhelyek nemcsak hazánkban, hanem egész Európában fogyatkozóban vannak; sok faj elterjedési területe ezért Nagy fakopáncs (hím) fokozatosan visszaszorul. Az odúácsoló harkályok úgynevezett elsődleges odúlakók, amelyekre jellemző, hogy az utódneveléshez szükséges, fába vájt üregeiket csak egy adott évben használják, a következő esztendőben a közelben új lakást készítenek maguknak. Ez a viselkedés kapóra jön a másodlagos odúlakó madárfajoknak, amelyek haszonélvezői a harkályok munkálkodásának. Hazánk bükkerdeinek jellegzetes odúlakó faja a kék galamb, mely a Normafa csendesebb részein előfordul. Énekesmadaraink közül pedig jellemző itt a kék-, szén- és barátcinege, a csuszka, a rövidkarmú fakusz, valamint az örvös légykapó. Fotó: Bajor Zoltán, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A sűrű normafai cserjések is gazdag madárvilágot vonzanak: az erdőszegélyekben rendszeres költőfaj a vörösbegy, a fülemüle, a csilpcsalpfüzike, a barát- és kisposzáta. A sűrűbb, kevésbé látogatott erdőrészletek lombkoronájában találja meg életfeltételeit a sisegőfüzike, az erdei pinty és a meggyvágó, a letört koronájú fák csonkjaiban, odvaiban pedig macskabaglyok ütnek tanyát. A felsorolásból rögtön kitűnik a Normafa környéki erdők madárvilágának hihetetlen gazdagsága. Jelentőségét tovább emeli, hogy a felsorolt fajokból a kék galamb, a közép fakopáncs és a hamvas küllő, az énekesek közül pedig az örvös légykapó csak a Normafa környékén költ Budapesten belül. E fajok az erdő legkisebb átalakítására is igen érzékenyen reagálnak és gyorsan elhagyják azt. Ezért a Normafa erdeinek hosszú távú fenntartása és jelenlegi állapotának megtartása a védett madárfajok érdekében kiemelkedően fontos feladat. Annál is inkább, mivel az előbb felsorolt madárfajok hazánkban kivétel nélkül törvényes oltalmat élveznek. Leánykökörcsin 4 5 Az idős erdők legfontosabb erénye (az őserdőknek különösképpen), hogy valamennyi erdőhöz kötődő élőlény számára otthont nyújtanak nem csak azoknak, amelyek elviselik az erdőgazdálkodással járó bolygatást, élőhelyi változásokat. Öreg erdőkben változatosabb madárvilággal találkozhatunk, mint a gazdasági erdőkben (l. keretes írás), de igaz ez a denevérekre, vagy éppen a színpompás rovarvilágra is. A Normafa környékének rétjein, erdőszélein különösen sokféle lepke él a csíkos boglárka az egész Kárpát-medencében csak itt fordul elő. A ritkább erdei virágok közül megtalálható a Normafán a farkasölő sisakvirág, a turbánliliom, a gyepekben pedig a leánykökörcsin és több orchidea faj. A kidőlt fákon sokféle mohafaj, gomba él. Bár hiúzokat, farkasokat és medvéket a Normafán hiába keresünk, a kisebb emlősök mint a nyest, vagy a pelék még mindig megtalálhatók. A holtfa sok növény és állatfaj számára táplálék, menedék, élőhely 4 5

4 Az erdő természetes játszótér a legkisebbeknek A természetes erdők kiváló helyszínei a kihelyezett tanóráknak, szakvezetett túráknak. A budapesti gyerekek és az idősebb, érdeklődő korosztályok itt valóban megismerhetik a tájra jellemző élővilágot. A Normafa és környéke olyan bemutatóhelynek tekinthető, amely mással nem helyettesíthető, és amely meghatározó lehet a világképünk kialakításában. Bár a Budai-hegyvidék sok területe Bükkök, tölgyek, hársak alkalmas természetismereti kirándulásokra, a Normafa és környéke az egyik legjobban megközelíthető helyszín. Ráadásul az öreg erdők és rétek olyan mozaikja található meg itt, amelyet máshol hiába keresnénk. Egyes szakmai vélemények szerint például az erdőkkel szegélyezett, különleges lepkékkel, vadvirágokkal ékes Harang-völgy Erdély tájait idézi miniatűr változatban. A WWF Magyarország felmérése A WWF Magyarország 2014 februármárciusában felmérte a Normafa környékének idős fáit. Munkánk célja az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet e terület különleges természeti értékeire, amelyek bár sok budai természetjáró ismeri őket mégis ritkán kerülnek szóba. Egy hasonlattal élve, kicsit olyan a helyzet, mintha nem lennénk tudatában a Budai Vár vagy az Andrássy-út építészeti értékeinek. Munkamódszerünk igen egyszerű volt. Mérőszalaggal megmértük a megfelelő nagyságúnak ítélt fák körméretét (1,3 m magasságban), meghatároztuk, hogy melyik fafajról van szó, és GPS segítségével bemértük a földrajzi helyzetüket. Összesen négy napot töltöttünk a Normafa környékén adatgyűjtéssel, melynek során kisebb munkacsoportokban dolgoztunk. A fák mérésével és az adatok jegyzőkönyvezésével párhuzamosan előőrsök keresték az újabb megmérendő fákat, a helyenként meredek, nehéz terepen. Öszszesen 45 hektárnyi 90 focipályányi területet jártunk be. Munkánkat a felhívásunkra érkező önkéntesek, sőt az arra járó kirándulók is segítették. Egy-két jó szót pedig minden nap kaptunk a Normafa látogatóitól. Eredményeinket a következőkben foglalnánk össze. Összesen 404 db 70 cm-nél nagyobb átmérőjű fát mértünk fel. 235 ezek közül elérte a 80 cm-t, 113 db a 90-et, míg a szupernehézsúlyba 1 m felett 52 db fa tartozott. A legnagyobb példányt, egy másfél méternél is vastagabb bükkfát a Harang-völgy egyik oldalvölgyében, az egykori Cső elnevezésű sípálya mellett találtuk meg. Ahogyan az a természetes erdőkben törvényszerű: az egyre nagyobb méretű fákból egyre kevesebb akadt. Fafajok tekintetében a megoszlás egyenetlen volt. A fák több mint fele bükk, közel harmada kocsánytalan tölgy, így az összes többi fafajba csak a megmért fák hatoda tartozott Magányos juharfa a Harang-völgyben A Normafa környékén pompázó természetes erdőkben sokféle fafaj megtalálható. Iskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy a tölgyesek és a bükkösök különböznek. Itt azonban meglehetősen vegyesen fordulnak elő ezek a fafajok. Hatalmas kocsánytalan tölgyek nőnek a lejtők zavartalanabb részein, míg a bükkök inkább a szélfútta gerincek közelében, vagy éppen a völgyek hűvös aljában találhatók. A völgyekben magasra nőnek, koronájuk terebélyes, a szélben állók alacsonyak, csavarodottak, tépett koronájúak. A sziklásabb részeken hozzájuk társulnak a szintén jókorára megnövő hársfák, kőrisek, itt-ott a vadcseresznyék. Az Anna-réttől a Mátyás király útig kanyargósan haladó sétaút mellett a zugligeti Angolkisasszonyok diákjai vadgesztenyéket ültettek, melyek ma is színesítik a hegyvidék erdeit. A klímaváltozás a hűvösebb nyarakat, több esőt kedvelő bükknek nem kedvez, de ha továbbra is a Pilisi Parkerdő által bevezetett kíméletes, szálaló jellegű erdőgazdálkodás valósul meg, akkor nem valószínű, hogy végleg búcsút kell mondani nekik. A legidősebb bükkök életkora elérheti a évet is; a tölgyek, hársak ennél tovább élnek: a korelnökök 400 évesek is lehetnek. A korhadás, koronatörés nem feltétlenül jelenti, hogy pusztulásra lenne ítélve az öreg fa lehet, hogy csonkán is évtizedei vannak hátra. A Normafa kilátóhely névadója szintén egy széltől tépett idős bükk volt amelynek lombjai alatt a híres operaénekesnő, Schodelné Klein Rozália 1840-ben elénekelte Bellini Norma c. nagyáriáját. Az eredetileg Viharbükk (Wetterbaum) névvel illetett, innentől Normafának elkeresztelt fát több alkalommal is villámcsapás, széltörés érte ig dacolt az elemekkel a lejtő tetején, mígnem egy nyári reggelen az ismét feltámadó szél végleg kidöntötte. A Normafa lejtőjén található 70-cm-nél vastagabb fák elhelyezkedése fajok szerint. (zöld: bükk, piros: kocsánytalan tölgy, kék: magas kőris, sárga: kislevelű hárs, fehér: egyéb fafaj 7 Google earth:

5 Leginkább a kislevelű hárs és a magas kőris tudja elérni az általunk önkényesen meghatározott 70 cm-es átmérőt az elegyfajok közül, de voltak közöttük hegyi juharok, gyertyánok, vadgesztenyék, sőt még egy vadcseresznye is felkerült a listára. Némi meglepetésre nem csak a csertölgyek között mértünk egyméteresnél vastagabb törzseket, de még a kistermetű fának számító barkócaberkenyék között is akadt olyan, amelynek átmérője meghaladta a 100 cm-t. Mit mondanak nekünk ezek a száraz adatok? Azt, hogy milyen fafajok találhatók meg a Normafán, részben az éghajlat és más termőhelyi tényezők határozzák meg. Hazánk hegyvidékein a felsorolt bükkel, tölgyekkel, hársakkal stb. gyakran találkozunk. Az erdők vegyes fafaj-összetétele ugyanakkor a hely kiemelkedő természetességére utal. A bükkök elterjedtsége pedig azért érdekes, mert ilyen alacsonyan a Budai-hegység inkább dombvidéknek tekinthető alig fordulnak elő ligetei. Megőrizte őket a hely szelleme, itt a város zöld szívében, ahol régóta nem a fakitermelés a legfontosabb cél. Miközben az országban máshol kivágták a bükkösöket, és a helyükre tölgyet telepítettek, itt megmaradhattak. Ahogy korábban említettük, jelenleg a klímaváltozás veszélyezteti fennmaradásukat, de megfelelő erdőgazdálkodás és természetvédelmi kezelés mellett még hosszú ideig itt a helyük. Veszélyek Vágásterület a Budai-hegyvidéken WWF: Térkép ábra Érdekes szempont a fák mérete. A Magyarországon egyedüli helyszínként valóban őserdő-maradványnak tekintett Kékes-Észak Erdőrezervátumban egy hektáron 13 db 80 cm-nél vastagabb fát mért fel ban az ELTE kutatócsoportja. Európa legnagyobb megmaradt őserdejében a kárpátaljai Uholkában mintegy 21 fordul elő ugyanebből a méretosztályból hektáronként. Utóbbi helyszínen a svájci kutatók által megmért legnagyobb fa átmérője 132 cm volt. 8 9 Google earth: A Normafa lejtőjén található 70-cm-nél vastagabb fák elhelyezkedése faátmérő-osztályok szerint. (fehér: cm, sárga: cm, narancs: , piros: 140 cm felett (mindkét példány 150 cm felett) A Normafán egy hektárra csak 5-6 db 80 cm feletti faóriás jut, ám közülük kettő hatalmasabb volt, mint a kárpátaljai őserdőben bármelyik példány. A jelenség okai bizonyára az éghajlati és más termőhelyi különbségekben keresendők. A terebélyes fák kifejlődéséhez az is hozzájárulhatott, hogy több közülük a legelők kialakítása miatt szabad állásban növekedhetett, ezért jelentősebb dimenziókat érhetett el. Mindenesetre jelenlétük olyan természetvédelmi és turisztikai érték, amelyet bármilyen, a területet érintő fejlesztés során figyelembe kell venni. Erdeink fennmaradása érdekében sokat tehetünk. A rossz döntések nyomán ugyanakkor eltűnhetnek azok az értékek, amelyek újbóli létrejöttéhez évszázadokra van szükség. Az erdőterület megszüntetése, legelővé, szőlőkké, kertekké alakítása, vagy beépítése a városok környékén hosszú időn át tartó folyamat volt. A Normafát is magába foglaló erdőterület mára meglehetősen keskenyre összezsugorodott Budapest és Budakeszi szorításában. További csökkentése azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az erdő elveszíti levegőszűrő, klímavédő, élővilág-fenntartó funkcióját, és természetjáró helyként is elvész a varázsa. A máig megmaradt erdők megőrzése ezért különösen fontos kötelezettség. A hagyományos, ún. vágásos erdőgazdálkodásnak is következményei vannak, amelyek jól látszanak az erdőkön, még ha friss vágásterület nem is kerül a szemünk elé. Az erdők egykorúakká válnak, bennük az idős fák megőrzésére alig van lehetősség. A természetvédelmi vagy turisztikai szempontból kiemelt területeken ezért a hagyományos erdőgazdálkodás nem alkalmazható helyette speciális erdőkezelésre van (lenne) szükség, összhangban a turisztikai fejlesztésekkel. A Normafa környékén éppen ebbe az irányba tett lépést a Pilisi Parkerdő, amikor a hagyományos, ún. fokozatos felújító vágásról áttért a szálaló erdőgazdálkodásra. Ennek köszönhetően nem kell attól tartanunk, hogy a fakitermelés egész hegyoldalakat érinthet mint az ország sok más táján. Az utak kialakítása, használata szintén jelentős veszélyforrás. A sűrű úthálózat megváltoztatja az erdőterület éghajlatát, a talajok vízháztartását. Az utakon a károkozásra képes növényfajok könnyebben be tudnak jutni a területre pl. járművek kerékabroncsaira tapadó magok formájában. Kárt okoznak az utakon haladó járművek is, amelyek hang és szennyezőanyag-kibocsájtása zavarja az élővilágot. A burkolatlan gyalogos ösvényeken erózió léphet fel. Különösen akkor, ha meredek, és nem gyalogosok, hanem hegyi kerékpárosok vagy motorosok használják. Az utakat lerövidítő letérők az aljnövényzetet is rendszeresen károsítják. Mindezek miatt a sűrű úthálózat nem kívánatos a védett területeken. A Normafa környéke burkolt és burkolatlan utakkal keresztül-kasul behálózott, amelyen jelenleg szinte teljesen ellenőrizetlen forgalom halad, balesetveszélyt és természetvédelmi problémákat okozva. 8 9

6 Parkot és sícentrumot az erdő helyén? A Normafa környékén az elmúlt évtizedekben több fejlesztési elképzelés látott napvilágot, amelyek egy része veszélyeztetheti az itt található erdők és rétek élővilágát. Legnagyobb veszélyt az erdőterület csökkentése vagy az erdők parkká alakítása jelentené. A felmérők egy csoportja (balról jobbra): Bombay Bálint, Hollender Orsolya, Király Attila, Gergics István, Gálhidy László, Bokor Jácint A felmérésben részt vettek: Google earth: A Normafára tervezett beruházás előzetes tervei, az ott található idős fákkal (színmagyarázat: l. fentebbi ábra) A fák kivágása, vagy a parkká alakítás - különösen az ezzel járó cserjeirtás - a táj arculatának megváltozása mellett komoly élőhely veszteséget jelentene, amely feltétlenül elkerülendő. Az ún. vonalas létesítmények így utak, felvonók, sí- és nyári bobpályák kialakítása bár nem feltétlenül jár együtt jelentős fakivágással, mindenképpen az erdőterület felszabdalását, ezáltal a klíma megváltozását jelenti. Az utak egy részének különösen a spontán módon kialakított ösvényeknek és kerékpáros (ún. downhill) pályáknak a felszámolása rendkívül időszerű és indokolt lenne. A Normafa és környéke elsősorban gyalogos természetjáró-központ, ahonnan túraútvonalak sokasága indul a szélrózsa minden irányába. Ezért a megfelelően kialakított, régóta használt, népszerű utak karbantartása, biztonságosabbá tétele elsődleges feladat, és fontos a terület bejárhatóságának 10 biztosítása szempontjából. A Normafa zsúfoltságát ugyanakkor nem lenne szerencsés tovább fokozni. Ezért nem támogatjuk azokat a fejlesztéseket sem, amelyek jelentős forgalomnövekedést okoznak a a Budai-hegyvidék jelenleg is leglátogatottabb pontján. Az ezzel járó zaj- és légszennyezés senkinek nem hiányzik, sem a helyben élőknek, sem a rendszeresen ide pihenni, sportolni járóknak, sem az élővilágnak. Talán még a sok évszázadot megélt fáknak sem Reméljük, hogy a jövőben kizárólag olyan fejlesztések valósulnak meg a Normafán, amelyek összhangban vannak a terület védettségével, és elsősorban azoknak az érdekeit szolgálják, akik a természeti értékek miatt látogatják a Normafát, Budapest európai mércével mérve is páratlan panorámateraszát. 10 Antal Péter Békefi Eszter Bokor Jácint Bombay Bálint Bóna Eszter Csatlós Tamás Csákvári Lili Csorba Lili Fehérvári Bence Gálhidy László Gergics István Grosz László Gyalus Adrienn Gyetvai Zsófia Halmai Ádám Hollender Orsolya Király Attila Lőczi Attila További résztvevők: arra járó lelkes turisták, alkalmi önkéntesek A WWF Magyarország ezúton is szeretne köszönetet mondani minden résztvevőnek! További információk, olvasnivalók: Dobó I., Zétényi Z. (2007) Erdők a közjóért. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest Frank T. (szerk.) (2000) Természet Erdő Gazdálkodás. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria, Eger Gadó Gy. P. (szerk.) (2004) Így is lehet fát vágni! Budai-hegység füzetek 2. WWF Magyarország, Budapest Gálhidy L. (szerk.) (2008) Örökerdők Magyarországon. WWF füzetek 29. Budapest Normafa természetesen (Facebook oldal) Pósfai Gy. (2005) Magyarország legnagyobb fái - Dendrománia (honlap: Prommer M. (szerk) (2013) A tervezett sí- és szabadidőközpont természetvédelmi hatása a Normafa természeti értékeire. CEEWeb for Biodiversity, Budapest 11 Nagy Petra Júlia Páncél Gábor és családja Pozsonyi Zsombor Szabó Nikolett Száva Sára Török Regina Vancsa Boglárka Wittmann Eszter 11

7 +100 A világ több mint 100 országában vagyunk jelen. 1. Mi vagyunk a leghitelesebb zöld civil szervezet a világon Több mint természetvédelmi projektet tudhatunk magunk mögött ben ünnepeltük fennállásunk 50. évfordulóját.

Az öreg erdők dicsérete

Az öreg erdők dicsérete 2014 Normafa Faóriások a Normafán A WWF Magyarország felmérése a Normafa környékén található jelentős méretű fákról 2014 tavaszán A 477 MÉTER MAGAS NORMAFA A SZÉCHENYI-HEGY ÉS A JÁNOS-HEGY TALÁLKOZÁSÁNÁL

Részletesebben

Pusztai tölgyesek MAGAZIN MAGAZIN 2011/1. Az Alföld utolsó mohikánja. Erdőssztyeppek múltja és jövője. Összefogás az alföldi oázisért

Pusztai tölgyesek MAGAZIN MAGAZIN 2011/1. Az Alföld utolsó mohikánja. Erdőssztyeppek múltja és jövője. Összefogás az alföldi oázisért MAGAZIN MAGAZIN 2011/1 Pusztai tölgyesek Az Alföld utolsó mohikánja Erdőssztyeppek múltja és jövője Összefogás az alföldi oázisért HUNGARY 2011 Tartalomjegyzék Hírek...4 Jelfák Nagykőrösön...5 A Kárpátok

Részletesebben

Húsz éve a hazai élőhelyekért. Élővilágunk kulcsa: Egészséges vizek és erdők 2014/1 MAGAZIN MAGAZIN

Húsz éve a hazai élőhelyekért. Élővilágunk kulcsa: Egészséges vizek és erdők 2014/1 MAGAZIN MAGAZIN MAGAZIN MAGAZIN 2014/1 A kiadvány a Földmûvelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával készült. Élővilágunk kulcsa: Egészséges vizek és erdők Húsz éve a hazai élőhelyekért Miért van szükség

Részletesebben

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet Bevezetés A természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű kezelése és fenntartása céltudatos társadalmi tevékenység, amelynek körébe tartozik az élővilág védelme és a tájvédelem. A Zempléni

Részletesebben

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE 2013. szeptember Fotó: Prommer Mátyás Természetvédelmi háttér A Normafa a Budai-hegység talán egyik legszebb pontja,

Részletesebben

Békében a farkasokkal

Békében a farkasokkal A kiadvány a Földmûvelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával készült. MAGAZIN MAGAZIN 2014/2 Békében a farkasokkal Hazai fajok nyomában az egészséges tájakért Tudtad, hogy a Kárpátokban

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei

Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei SZERKESZTETTE Demeter Zoltán Hudák Katalin Papp László KIADTA Zöld Akció Egyesület Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

Holtfa. Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe

Holtfa. Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe Holtfa az élô erdôkért Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe A holtfa az egészséges erdôk leggazdagabb élôhelye nyilatkozta Keith Kirby, az English Nature nevû angol kormányzati

Részletesebben

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi

Részletesebben

Október 30-án kora délután komoly viharkár

Október 30-án kora délután komoly viharkár 3. évfolyam 3. szám (11.) 2008. december Természetvédelem Észak-Magyarországon Tájtörténet tájvédelem Magyarország 2005 szeptemberében csatlakozott a 2000-ben Firenzében elfogadott Európai Táj Egyezményhez

Részletesebben

Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb életközössége, ökológiai rendszere,

Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb életközössége, ökológiai rendszere, 4. évfolyam 2. szám (13.) 2009. szeptember Természetvédelem Észak-Magyarországon Természetközeli, folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelések a Bükkben Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Meddig élnek a fák?. A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Ha meghalok legyetek segítőim Mintha felfognátok kidőlt társatokat Támogassatok borítsatok élő lombbal Csak még egy utolsó önámításra. (J.R.:

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK 1. oldal 2005/6. szám ZÖLD HÍRADÓ 2005 december AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK (Autópályák építésének és üzemeltetésének hatása a madárfaunára) Az elmúlt időszakban egyre hosszabb autópálya szakaszok készülnek

Részletesebben

Kezünkben. jövô. Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért

Kezünkben. jövô. Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért Kezünkben jövô a Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért 2 Kiadványunkat Zvekanovics László, a DDC cégcsoport biztonságtechnikai vezetôje emlékének ajánljuk. Kedves Olvasó! Az emberiség sokat köszönhet

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

CINCÉR. Leégett az Ócsai Madárvárta épülete. Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen. 2007 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE

CINCÉR. Leégett az Ócsai Madárvárta épülete. Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen. 2007 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE Leégett az Ócsai Madárvárta épülete Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen 3. évfolyam 1. szám 110 éve ismerjük a pilisi lent 2007 Tavasz TARTALOM

Részletesebben

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon Erdők a Világban, Európában és Magyarországon Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok különszám 2012 Beköszöntő Kedves Olvasó! Az elmúlt időszak világméretű kihívásai kiemelt figyelmet irányítanak

Részletesebben

Muto Kazuyuki elnök Toyota Motor Hungary Kft.

Muto Kazuyuki elnök Toyota Motor Hungary Kft. A Toyota Motor Hungary nevében nagy örömmel nyújtom át Önnek az Ökotárs Alapítvány gondozásában megjelent Zöldutak Magyarországon Iránytû útkeresõknek címû kiadványt, amely egy nagyszerû elképzelést, kezdeményezést

Részletesebben

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK III. (PELYHES FIÓKÁK) A hazai guvatfélék pelyhes fiókái első ránézésre nagyon hasonlóak: fekete tollcsomók, aránytalanul nagy lábbal, hosszú lábujjakkal. A guvatfélékre jellemző ősi tulajdonság,

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

CINCÉR. 2006 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE

CINCÉR. 2006 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 2. évfolyam 1. szám MIÉRT fontos a holt fa az erdõben? Habsburg-Lotharingiai Mihály az Alcsúti Arborétumról Hód a Táti-szigeteken Békamentés a Tápió-vidéken

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben