Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében"

Átírás

1

2 Reméljük kiadványunk és a benne található térkép hasznos segítségül szolgál majd hétvégi programjaik tervezésében! Évrôl-évre több falusi porta, családias kis panzió, hangulatos étterem, tájházak, múzeumok, lovasiskolák, horgásztavak várják a pihenni vágyókat. Látogassanak el hozzánk a Zsámbéki-medencébe, majd térjenek vissza újra és újra! Örüljenek velünk mindazoknak az értékeknek, amiket mi már felfedeztünk! Bôvebb információ, ingyenes programszervezés: Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében Gyalog, lovon, kerékpáron Szerkesztôk: Farkas Csilla, Fésû József György, Tóth István Térkép: Fésû József György Fotók: Varga László, Bôhm András, Fésû József György és Kalina Józsefné Kiadja: Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Felelôs kiadó: Bucsics Imre elnök Ízelítô a Zsámbéki-medence természeti, táji örökségébôl Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 2005.

3 A térképet szerkesztette: Fésû József György november Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület Békás-patak forrása - Tinnye Garancsi-tó - Tinnye Sôregi kôbánya - Tinnye Homokbánya - Máriahalom Meszes-hegy - Perbál Kis-forrás - Perbál Nyakas-tetô - Tök Rossztó - Tök Anyácsai-tó - Tök Öreg-temetô - Budajenô Poppán-tanya - Telki Nyakas-hegy - Zsámbék Vízimalom-rom - Zsámbék Török-kút - Zsámbék Fôkút-forrás - Páty Sasfészek-tó - Páty Mézes-hegy - Páty Iharos - Biatorbágy Biai-tó - Biatorbágy Homokbánya - Biatorbágy Bolha-hegy - Biatorbágy Nyakaskô - Biatorbágy Kálvária-hegy - Mány Vadgesztenye-liget - Herceghalom Vadgesztenye fasor - Etyek Magyar-kút - Etyek Botpusztai-tó - Etyek Kilátótorony - Etyek Országos gyalogos turista útvonal (sárga jelzés: Nagykovácsi - Zsámbék) Ajánlott gyalogos túraútvonal (javasolt nyomvonal) Országos kerékpár útvonal közúton Ajánlott kerékpár túraútvonal (javasolt nyomvonal) Ajánlott lovas túraútvonal (javasolt nyomvonal)

4 A Zsámbéki-medence táji értékei Ajánlott célpontok a gyalogtúra, a lovaglás és a kerékpározás kedvelôinek Ízelítô a Zsámbéki-medence természeti-táji örökségébôl Gyalog, lovon, kerékpáron A Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület kistáji programajánló sorozatának harmadik darabját tartja kezében az olvasó. A Bortúrák az Etyek-Budai borvidéken és a Mûvészeti barangolások a Zsámbéki-medencében címû kiadvány után ezúttal a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület szakmai támogatásával e vidék természeti értékeit, geológiai, vízföldrajzi, zoológiai és botanikai kincseit vesszük számba és ajánljuk megtekintésüket, mint a beköszöntô tavasz szabadba csábító kirándulásainak elsô célpontjait. A Zsámbéki-medence egykor gazdag volt természeti értékekben, azonban az emberi beavatkozások következtében rohamosan fogynak természetes élôhelyei. Ez a folyamat felgyorsult az utolsó másfélszáz évben, és ebben a fôváros szuburbanizáló hatása meghatározóvá vált. Ezzel a kiadvánnyal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy van még olyan természeti örökségünk, amely tájökológiai és tájesztétikai jelentôségén túl turisztikai értéket is képviselhet. Mindebbôl ízelítôt adunk csupán, mert nem minden természeti érték szerepel a térképen és a felsorolásban a legfontosabbakra igyekszünk felhívni most a figyelmet. A megrajzolt túravonalak javaslatok, lehetôségek, amelyekhez az önkormányzatok és a terület-tulajdonosok egyetértésére is szükség van. Ezek véglegesítése, elfogadása - a természeti értékek megôrzésével és gyarapításával együtt - véleményünk szerint történelmi esély arra, hogy a Zsámbéki-medence természetközeli kistáj maradjon, s ne alakuljon át a fôváros külvárosává, raktárnegyedévé. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület és a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület tagjai Békás-patak forrása - Tinnye Innen ered a Zsámbéki-medence vízgyûjtô területét alakító fô vízfolyás, ex lege védett természeti érték. A patak tinnyei szakaszát a helybeliek Körtvélyes-pataknak nevezik, amely a Biai-tó alatt Benta-patak névvel torkollik a Dunába. A forrás és környezete vízföldtani, növénytani értéknek számít, valamint fontos élôhely-menedék a természetes állatfajok számára. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide Zajnát- és Meszes-hegy - Tinnye - Perbál közötti határban Duna-Ipoly Nemzeti Park Budai Tájegység területéhez tartozik, védett állat- és növényfajok, növénytársulások (pl. sziklagyep növénytársulások, tölgyesek), közelében különleges földfelszíni (fjordos) alakzatok is megfigyelhetôk itt. A Meszes-hegy kiemelkedô értékû kilátás- és rálátásponti értéket nyújt, kitûnô kilátóhely a kistáj északi felének nagy részére (Tinnye nélkül). Garancsi-tó - Tinnye Vízföldtani, botanikai és zoológiai érték. Természetes völgyelzáródásból keletkezett, több fenékforrás táplálja sajnos az egyre kevesebb vízhozam miatt apadóban van. Egykor legelôként használt domboldalak rétje lassan felbokrosodik, a helyi önkormányzat által védett terület sok védett növény- és állatfajnak ad otthont. Horgászatra és szabadtéri rendezvényekre használják. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide. Sôregi bánya - Tinnye Földtani érték. Ma már nem mûködik, innen bányászták a követ a házakhoz és a kerítésekhez. Oldalfalain leolvasható a földtörténeti korok rétegzôdése. Innen származik az a csigafaj, amelynek megkövült változatát Hantken Miksa fedezett fel. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület ezt választotta logójául. Homokbánya - Máriahalom Az Úny és Máriahalom között fekvô felhagyott bánya földtani értékei miatt tereptanulmányi helyszínnek is alkalmas, még cápafogak is kerültek innen elô. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide. Kis-forrás - Perbál Vízföldtani, botanikai érték, ex lege védett természeti érték. Közvetlenül a Perbáli-patakba ömlik, környéke botanikailag jelentôs növénytársulásokkal rendelkezik, védett fajok elôfordulásával. Magántulajdonban van.

5 Poppán-tanya - Telki Vízföldtani és egyedi tájérték. Itt ered a Budajenôi-patak forrása, a lakóépület a török hódoltság után betelepült svábok által épített lakóházak egyik jellegzetes típusát képviseli a 18. századból. Kerítés nélküli, tanyás szerkezetû telekhasználata nemcsak tájépítészeti érték, hanem üdítô látvány az elaprózódó telkeken sûrûsödô kerítés- és házerdôk környezetében (magántulajdon). Öreg-temetô - Budajenô Jelentôs botanikai értékkel rendelkezik a mûemlék kápolnához vezetô kálvária mellett elterülô használaton kívüli temetô. Hozzáértô kezeléssel kettôs értékû (kulturális és természeti örökségi) helyszínné válhat szép, régi sírkövei és a gyepet alkotó ritka és védett növényfajok miatt. Jelentôs kilátás- és rálátásponti értékkel is rendelkezik Perbál és Tök irányában. Nyakas-tetô - Tök Geológiai, botanikai és zoológiai érték, kiemelkedô tájképi értékkel. A Zsámbéktól idáig nyúló mészkôfennsíkon nyílt-és zárt mészkô- és dolomit sziklagyepeket, sziklafüves lejtôket, sztyepplejtôk foltjait találjuk. Szélein még elôfordulnak az egykori nagyobb kiterjedésû tölgyesek és molyhos-tölgyesek, bokorerdôk maradványai ben helyezték helyi védelem alá. Tágas panorámát nyújtó kilátóponttal rendelkezik az egész kistájra, a Gerecse, a Pilis, a Budai-hegység, a Vértes és az Etyeki-dombság felé. Anyácsai-tó - Tök Hidrológiai, botanikai, zoológiai és ökológiai érték. A közelmúltban horgászati célból duzzasztott tavacska ugyan nem pótolja a táj sok lecsapolt vizes élôhelyének hiányát, de oázis az ilyen feltételekhez alkalmazkodott növény- és állatfajok számára, és a térségi ökológiai folyosó fontos részévé vált. Rossz-tó - Tök Egyedi tájérték. Már a római korban duzzasztottak itt halastavat, és még a török hódoltság idején is fizettek utána halászati adót. A patak egyik legnagyobb esése a Békás ezen szakaszán található, vízimalom is mûködött itt a 19. századig. Szép rálátás nyílik innen a Zsámbék - Tök között húzódó Nyakas-hegy vonulatára. Lovas-, kerékpárosés gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide (magántulajdonban van a terület). Nyakas-hegy - Zsámbék Geológiai, botanikai, zoológiai érték nagyon magas kilátás- és rálátásponti étékkel. Mészkôfennsíkján dolomit sziklagyep és karsztbokor-erdô foltok találhatók. Gazdag madár- és rovarvilág jellemzi. Védett növényei közül néhány: ezerjófû, vetôvirág, árvalányhaj, sárga len óta helyileg védett, szép kilátás nyílik innen a Zsámbéki-medence központi területére. Török-kút - Zsámbék Vízföldtani és ökológiai érték, ex lege védett természeti érték. A török korban foglalt forrás mûemlékileg is védett, vize táplálja a történeti kertnek számító Apáca-kertnek nevezett parkot, és innen kezdôdik a Zsámbéki-patak helyi önkormányzat által tervezett revitalizációja. Vízimalom-rom - Zsámbék Egyedi tájérték. A Békás-patak másik legnagyobb esése ezen a szakaszon található, vízimalom mûködött itt a 19. századig. Ebbôl csak egy épületrom és a duzzasztógát maradványa látható már, rendkívül szép az egykori malomtavat szegélyezô réten álló öreg fûzfák hagyásfás jellegû látványa. Szép rálátás nyílik innen Zsámbékra. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása ide is javasolt. Sasfészek-tó - Páty Természetes tó, forrás és csapadékvíz táplálja. Vízföldtani és ökológiai érték, a madár- és halfauna számára fontos vizes élôhely. A Sasfészek-dûlô és a Malom-dûlô között fekszik az M1-es autópályától, Biatorbágytól É-ra. A kistáj ökológiai hálózatának része, és üde színfoltnak tekinthetô az M1-es autópályát övezô ipari park beton- és aszfaltrengetegében. A helyi önkormányzat 1991-ben nyilvánította helyileg védetté, amelyet sajnos 2005-ben megszüntetett. Fôkút-forrás - Páty Hidrológiai, geológiai, botanikai, zoológiai érték igen magas tájképi értékkel. Erre a kistájra egykor jellemzô legeltetô állattartás hozta létre a forrást körülölelô hagyásfás legelôt, amely a forrással és a sziklakibúvásokkal sokféle természettudományi tereptanulmányozásra teszi alkalmassá a helyszínt. Helyi és térségi turisztikai lehetôségként (lakossági-közösségi kirándulóhelyként) használható területként már csak ez maradt meg, kérdés, hogy Páty tud-e, és akar-e ezzel a lehetôséggel élni? Herceghalom irányába szép kilátás nyílik innen. Mézes-hegy - Páty Geológiai és botanikai érték. A kicsiny terület értékes és védelemre érdemes növénytársulásokkal rendelkezik: nyílt és árvalányhajas dolomit-sziklagyep, törpemandulás, csepleszmeggyes cserjés, sajmeggyesmolyhos tölgyes bokorerdô. Értékes kilátópont Pátyra Zsámbék felé. Biai-tó - Biatorbágy Vízföldtani érték, vizes élôhelyre jellemzô növényzet szegélyezi. Legnagyobb tó a medencében, jelenlegi mérete és formája duzzasztásnak köszönhetô. Fontos pihenôhely a vonuló madarak számára, és jelentôs élôhely a fészkelô fajok számára is. A víztestet több kazettára osztották a tavon folytatott halgazdálkodás érdekében. Homokbánya - Biatorbágy Geológiai és madártani érték. A felhagyott homokbánya falában védett madarak (pl. partifecskék, gyurgyalagok) találnak fészkelô helyet. Szép kilátás nyílik a Biai-tóra, remek helyszín madártani megfigyelések számára.

6 Bolha-hegy - Biatorbágy Geológiai, botanikai és egyedi tájérték. Növénytanilag értékes löszpuszta- és sziklagyepes vegetáció található rajta, szép szikla kibúvásokkal. Helyi védettség alatt áll. Nyakaskô és Százlépcsô - Biatorbágy Geológiai érték kimagasló tájképi értékkel. A kiédesedô Pannon-tenger által formált sziklaalakzatok nemcsak a kistáj, hanem a tágabb régió leglátványosabb természeti szépségei közé tartoznak. Kiemelkedô a kilátás- és rálátásponti jelentôsége, szép panoráma nyílik innen a Biai-tóra és Etyek felé. Iharos - Biatorbágy A torbágyi településrészhez tartozó parkerdô botanikai értéke az erdôállomány természetközeli állapotának köszönhetô. A medence azon kevés kirándulóhelyének számít, amelyet a nyilvánosság számára alakítottak ki. Gyalogos és kerékpáros pihenôhely kialakítása javasolt. Vadgesztenye-liget - Herceghalom A vasútállomás mellett, a Kígyós-patak túlsó partján húzódik a vadgesztenyefákból álló emlékliget, amely vasúti szerencsétlenségnek állít emléket. Lovas, kerékpáros és gyalogos pihenôhely kialakítása javasolt. Botpusztai úti vadgesztenye fasor - Etyek Rendkívül szép élményben van része annak, aki az Etyeki-patak völgyében, az öreg vadgesztenyefákkal szegélyezett botpusztai úton tart Herceghalomról Etyek felé. Botpusztai-tó és kápolnadomb - Etyek A duzzasztott halastó vízföldtani, növénytani, állattani és ökológiai érték. A dombon álló mûemlék kápolnával és rendházzal együtt igen magas tájképi értékkel rendelkezik. Lovas, kerékpáros és gyalogos pihenôhely kialakítása javasolt. Magyar-kút - Etyek Hidrológiai és ex lege védett természeti érték, egyedülálló forrásfoglalással. Ilyen mûemléki értékû, egyedülálló karakterû építészeti környezettel kevés forrás rendelkezik Magyarországon. Kerékpáros és gyalogos túra pihenôhelyének ajánlott. Kilátótorony - Etyek A Zsámbéki-medence egyetlen kilátótornya 2005-ig, turisták által is használható mobiltoronyként épült meg. A Zsámbéki-medence déli felére nyílik a panoráma. Kálvária-hegy - Mány Egyedi tájértéknek számít a felhagyott kôbánya, amely geológiai bemutatóhelynek is alkalmas. Szakrális emlékkel is rendelkezik, az egykor megrongált feszületeket helyreállították. Kilátás innen Mányra és a mányi határra nyílik. Lovas, kerékpáros és gyalogos túra pihenôhelyének ajánlott. Horgásztó - Mány A horgászás céljából megduzzasztott Sajgó-patak újabb vizes élôhelyet teremtett a medence nyugati felén, amelynek zoológiai, botanikai és ökológiai értéke térségi szempontból is jelentôs, és tájképi értéke sem elhanyagolható. Zsámbék-medence-Csendes vidék a nagyváros tövében A lüktetô nagyváros, Budapest központjától még 30 km-t sem kell utazni és egy másfajta világba csöppenhetünk. Szinte egy szempillantással átfoghatjuk ezt a csendes, szelíd vidéket, ha a környezô hegyek és dombok bármelyik szegletében választunk egyet a kínálkozó kilátópontok közül, melyek körülölelik a Zsámbéki-medencét. Sétára, lovas-, kerékpárostúrákra csábít e táj. Régi korok levegôjét érezhetjük egy-egy hagyományos képét ôrzô falurész, szôlôkhöz vezetô utak mentén húzodó pincesor, jelentôs középkori települések emlékét idézô romok, 19. századi kisnemesi kúriák, kisvárosias hangulatú épületegyüttesek láttán. Érdemes az egyes településeken elidôzni, megcsodálni a mûemlékeket, látnivalókat, bekukkantani nyitott mûtermekbe, borospincékbe és egy finom ebéddel megszakítani az utat. A nap végén hangulatos szálláshelyek várják a megfáradt vándort. Az útvonal és a program tervezésében reméljük hasznosan forgatják majd kiadványunkat és a benne található térképet! Bôvebb információ és ingyenes programszervezés: Ajánlott kerékpártúra útvonalak A térség kerékpárral kényelmes, rendezett utakon bejárható. 1 napos túra, kb. 30 km Budakeszi Zsámbék Telki Budajenô Perbál Zsámbék 1/2 napos túra, kb. 15 km Zsámbék Felsôörs Szomor Gyermely 1 napos túra, kb. 30 km Zsámbék Herceghalom Etyek Biatorbágy Páty Zsámbék 1/2 napos túra, kb. 15 km Zsámbék Páty Biatorbágy Etyek 1 napos túra, kb. 20 km Zsámbék Páty Telki Budakeszi 1 napos túra, kb. 30 km Zsámbék Tök Perbál Tinnye Piliscsaba Pilisvörösvár Solymár Budakeszi

7 Lovastúrák A Zsámbéki-medence hegyes-dombos lankái nem véletlenül kedvenc kirándulóhelyei a Pest környéki lovasoknak. A fôvárostól alig 30 km-re csendes, romantikus táj várja a kikapcsolódni vágyókat, akik a túra közben kóstolhatnak töki pompost, betérhetnek a vendégváró pincékbe is. Lovastúrák szervezésében forduljon egyesületünk lovas tagjaihoz: Zsámbék Maus Ilona 2072 Zsámbék, Dózsa Gy. U Tóth István 2072 Zsámbék, Józsefvárosi átjáró Herceghalom Vargha Tours Kft Herceghalom, Liget u. 8/a Vargha Imre Tinnye Pilisi Lovaskert 2086 Tinnye, Zrínyi M. u. 52/b Merkelyné Berghammer Krisztina Herceghalom - Nyári lovastáborok az általános iskolás korosztálynak Herceghalmon a Rónay Antal lovasklub szervezésében. Hétfôtôl péntekig választható bentlakásos, vagy napközis forma. Lovaglás, lovasíjászat, készségfejlesztô játékok, kirándulások, strandolás Százhalombattán. Információ: Vargha Imre: Nyári lovastáborok gyerekeknek Gyalogtúrák, botanikai túraajánlat A természet és a növények iránt érdeklôdôk számára ajánljuk 2-5 órás közepes nehézségû gyalogtúráinkat. Nyugdíjas csoportokat is szívesen várunk. Április 16-án vasárnap tavaszköszöntô séta Zsámbék írisz és hérics mezején. Ismerkedés a tavasz hírnôkeivel, a színpompás, védett növényekkel. Június 11-én vasárnap nyárköszöntô túra. Ismerkedés a szárazgyepek koranyári vadvirágaival. Érdekességek közönséges és ritka növényekrôl, fotózási lehetôség. Július 23-án vasárnap nyári séta varázslatos hatású és mitikus növények között. Közismert és kevésbé ismert növények gyógyhatásaival, hozzájuk kapcsolódó misztikus képzetekkel való ismerkedés. A kirándulások keretében igény szerint megtekinthetô: Romtemplom, Rakétabázis és Tájház Indulás minden alkalommal: kor a zsámbéki buszvégállomásról. Bp-rôl Zsámbékig a buszok menetideje perc. A programkezdet az esetleges menetrendváltozáshoz igazodik. Részvételi díj: a túra ingyenes, fakultatív programok esetén a belépôjegy ára Információ: Kárpáti Tímea természetvédelmi szakmérnök-botanikus Tinnye - Lovastáborok gyerekeknek szakképzett lovasoktatók vezetésével, gazdag programmal Tinnyén, a Garancsi-tó szomszédságában, a Pilisi Lovaskertben. Lovaglás, túrák, hagyományôrzô programok, állatfarm, kézmûves foglalkozások, kirándulás. Információ: Merkelyné Berghammer Krisztina:

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

Badacsony Régiós Buszjárat. Élményállomások a Badacsony Régióban

Badacsony Régiós Buszjárat. Élményállomások a Badacsony Régióban Élményállomások a Badacsony Régióban Kialudt vulkánok kúpjai, fügét érlelő klíma, zamatos borokat termő hegyoldalak, hűs erdők, susogó nádasok, hullámzó Balaton. Mindez és még sok élmény várja Vendégeinket

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program Módszertani és gyakorlati szakmai anyag a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség egységes fejlesztési

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 településeink BADACSONYTOMAJ, BADACSONYÖRS, BADACSONY BADACSONYTÖRDEMIC, BADACSONYLÁBDIHEGY

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az

Részletesebben

A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon

A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon Készítette: Stefanics Beáta tájépítész

Részletesebben

Tájékoztatás A Biatorbágy Zöldút koncepciótervről

Tájékoztatás A Biatorbágy Zöldút koncepciótervről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztatás A Biatorbágy Zöldút koncepciótervről

Részletesebben

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki.

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki. Biatorbágy Budajenő Budakeszi Herceghalom Nagykovácsi Páty Bemutatkozik a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014 Perbál Remeteszőlős Telki Tök Budakörnyéki Önkormányzati Társulás A Budakörnyéki Önkormányzati

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U.

ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U. ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U. 3. A REGÉCI VÁR TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK KOMPLEX TANULMÁNY TERVE 2002. És ha már nem lehet útját állni a gazdasági fejlődésnek,

Részletesebben

Semjénháza... 89 Tótszentmárton... 90 Tótszerdahely... 92 Eszteregnye... 95 Fűzvölgy... 97 Homokkomárom... 98 Rigyác... 100 Összefoglalás...

Semjénháza... 89 Tótszentmárton... 90 Tótszerdahely... 92 Eszteregnye... 95 Fűzvölgy... 97 Homokkomárom... 98 Rigyác... 100 Összefoglalás... Tartalom Térkép...4 Csertalakos...5 Dobri... 15 Kerkateskánd... 18 Lovászi... 21 Szécsisziget... 23 Tormafölde... 28 Tornyiszentmiklós... 31 Bánokszentgyörgy... 34 Bucsuta... 37 Oltárc... 39 Pusztamagyaród...

Részletesebben

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N Nemzeti parkok N I A M Â N I N A U K R A J R O O i CRNA GORA S K SRBIJA V E S L O A S K V A T H R H C E I R R T E Ö S I S L O V É N J A 3 Útbaigazító És befejezésül néhány kérés. A látogatás során tartsák

Részletesebben

Gyümölcsöző kapcsolatok az Éltető Balaton-felvidéken

Gyümölcsöző kapcsolatok az Éltető Balaton-felvidéken Gyümölcsöző kapcsolatok az Éltető Balaton-felvidéken Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Dörgicse A község 4 km-re helyezkedik el a Balatontól (Balatonakali)

Részletesebben

PUSZTAI BARANGOLÁSOK

PUSZTAI BARANGOLÁSOK kigyo_layout 1 2010.03.10. 6:08 Page 1 PUSZTAI BARANGOLÁSOK A Pannon régió pusztáinak természeti és kulturális értékei A Kék vércse védelme a Pannon régióban című LIFE Nature projekt területeinek bemutatása

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L III./1. A FELMÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA Az ökoturisztikai értékelést a fenntarthatóság elve, a környezet és természetvédelmi szempontok maximális

Részletesebben

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Dél-Alföld vizei Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Tisztelt Olvasó! A Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyét magába foglaló Dél-alföldi Régióban minden kedves látogató megtalálhatja

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17 I. BEVEZETÉS 3 I.1 A DOKUMENTUM ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 3 I.2 A STRATÉGIA CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 3 I.3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 4 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 II.1 A VILÁGTURIZMUS TRENDJEI 8 II.1.1

Részletesebben

Veszprém megye Európa szívében

Veszprém megye Európa szívében Veszprém megye Európa szívében Megyénk a Bakony hegység és a Balaton ölelésében kiemelt turisztikai fogadó terület, látnivalók sorával, mintegy 1200 mûemlékkel hazánk gyönyörû része. 4493 négyzetkilométernyi

Részletesebben

Buszbérlési árak ISKOLÁK részére, a leglátogatottabb turisztikai helyszínekre

Buszbérlési árak ISKOLÁK részére, a leglátogatottabb turisztikai helyszínekre Buszbérlési árak ISKOLÁK részére, a leglátogatottabb turisztikai helyszínekre Tartalom Erdei utak, természetbarát kirándulóhelyek... 03 Természet adta csodák... 04 Harcos történelem - várak és erődök...

Részletesebben

Zöld utakon Magyarországon

Zöld utakon Magyarországon MInden élménnyel több leszel w w w. n e m z e t i p a r k. g o v. h u itthon.hu Szívedhez legközelebb: irány a természet! Zöld utakon Magyarországon Rendezvényajánló 2013 Mikor? Mit? Hol? január 25. Holdfény

Részletesebben

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva (A2) 37 Alsótelekes (G1) 15 Apaj (E4) 13 Bábolna (C2 3) 36 Balassagyarmat (E2) 14 Balatonszárszó (C4) 50 Ballószög (F4) 22 Balmazújváros (H2 3) 19 Bekölce (G2) 15 Békéscsaba (H4 5) 19,

Részletesebben

dél-balaton TájeGyséG

dél-balaton TájeGyséG dél-balaton TájeGyséG Könyvünkben e kifejezés alatt vontuk össze a tó déli partvidékén fekvő, természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag, részben turistautakkal is érintett helyszíneket. Jobb híján

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Budapest és környéke A Dunakanyar minden évszakban változatos sportolási lehetőségekkel vár minket, vízen és szárazföldön egyaránt! A Duna elbűvölő látványa, a különböző hangulatú

Részletesebben

Minden élménnyel több leszel 2014. MÁRCIUS FÓKUSZBAN NYUGAT-DUNÁNTÚL

Minden élménnyel több leszel 2014. MÁRCIUS FÓKUSZBAN NYUGAT-DUNÁNTÚL Minden élménnyel több leszel 2014. MÁRCIUS Ingyenes turisztikai programajánló magazin FÓKUSZBAN NYUGAT-DUNÁNTÚL Egészségesen 2014. MÁRCIUS Tartalom S x2 HA AKAROM TABLET, HA AKAROM NOTEBOOK. 28 20 NYUGAT-DUNÁNTÚL

Részletesebben