Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében"

Átírás

1

2 Reméljük kiadványunk és a benne található térkép hasznos segítségül szolgál majd hétvégi programjaik tervezésében! Évrôl-évre több falusi porta, családias kis panzió, hangulatos étterem, tájházak, múzeumok, lovasiskolák, horgásztavak várják a pihenni vágyókat. Látogassanak el hozzánk a Zsámbéki-medencébe, majd térjenek vissza újra és újra! Örüljenek velünk mindazoknak az értékeknek, amiket mi már felfedeztünk! Bôvebb információ, ingyenes programszervezés: Hegyen-völgyön a Zsámbéki-medencében Gyalog, lovon, kerékpáron Szerkesztôk: Farkas Csilla, Fésû József György, Tóth István Térkép: Fésû József György Fotók: Varga László, Bôhm András, Fésû József György és Kalina Józsefné Kiadja: Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Felelôs kiadó: Bucsics Imre elnök Ízelítô a Zsámbéki-medence természeti, táji örökségébôl Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 2005.

3 A térképet szerkesztette: Fésû József György november Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület Békás-patak forrása - Tinnye Garancsi-tó - Tinnye Sôregi kôbánya - Tinnye Homokbánya - Máriahalom Meszes-hegy - Perbál Kis-forrás - Perbál Nyakas-tetô - Tök Rossztó - Tök Anyácsai-tó - Tök Öreg-temetô - Budajenô Poppán-tanya - Telki Nyakas-hegy - Zsámbék Vízimalom-rom - Zsámbék Török-kút - Zsámbék Fôkút-forrás - Páty Sasfészek-tó - Páty Mézes-hegy - Páty Iharos - Biatorbágy Biai-tó - Biatorbágy Homokbánya - Biatorbágy Bolha-hegy - Biatorbágy Nyakaskô - Biatorbágy Kálvária-hegy - Mány Vadgesztenye-liget - Herceghalom Vadgesztenye fasor - Etyek Magyar-kút - Etyek Botpusztai-tó - Etyek Kilátótorony - Etyek Országos gyalogos turista útvonal (sárga jelzés: Nagykovácsi - Zsámbék) Ajánlott gyalogos túraútvonal (javasolt nyomvonal) Országos kerékpár útvonal közúton Ajánlott kerékpár túraútvonal (javasolt nyomvonal) Ajánlott lovas túraútvonal (javasolt nyomvonal)

4 A Zsámbéki-medence táji értékei Ajánlott célpontok a gyalogtúra, a lovaglás és a kerékpározás kedvelôinek Ízelítô a Zsámbéki-medence természeti-táji örökségébôl Gyalog, lovon, kerékpáron A Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület kistáji programajánló sorozatának harmadik darabját tartja kezében az olvasó. A Bortúrák az Etyek-Budai borvidéken és a Mûvészeti barangolások a Zsámbéki-medencében címû kiadvány után ezúttal a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület szakmai támogatásával e vidék természeti értékeit, geológiai, vízföldrajzi, zoológiai és botanikai kincseit vesszük számba és ajánljuk megtekintésüket, mint a beköszöntô tavasz szabadba csábító kirándulásainak elsô célpontjait. A Zsámbéki-medence egykor gazdag volt természeti értékekben, azonban az emberi beavatkozások következtében rohamosan fogynak természetes élôhelyei. Ez a folyamat felgyorsult az utolsó másfélszáz évben, és ebben a fôváros szuburbanizáló hatása meghatározóvá vált. Ezzel a kiadvánnyal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy van még olyan természeti örökségünk, amely tájökológiai és tájesztétikai jelentôségén túl turisztikai értéket is képviselhet. Mindebbôl ízelítôt adunk csupán, mert nem minden természeti érték szerepel a térképen és a felsorolásban a legfontosabbakra igyekszünk felhívni most a figyelmet. A megrajzolt túravonalak javaslatok, lehetôségek, amelyekhez az önkormányzatok és a terület-tulajdonosok egyetértésére is szükség van. Ezek véglegesítése, elfogadása - a természeti értékek megôrzésével és gyarapításával együtt - véleményünk szerint történelmi esély arra, hogy a Zsámbéki-medence természetközeli kistáj maradjon, s ne alakuljon át a fôváros külvárosává, raktárnegyedévé. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület és a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület tagjai Békás-patak forrása - Tinnye Innen ered a Zsámbéki-medence vízgyûjtô területét alakító fô vízfolyás, ex lege védett természeti érték. A patak tinnyei szakaszát a helybeliek Körtvélyes-pataknak nevezik, amely a Biai-tó alatt Benta-patak névvel torkollik a Dunába. A forrás és környezete vízföldtani, növénytani értéknek számít, valamint fontos élôhely-menedék a természetes állatfajok számára. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide Zajnát- és Meszes-hegy - Tinnye - Perbál közötti határban Duna-Ipoly Nemzeti Park Budai Tájegység területéhez tartozik, védett állat- és növényfajok, növénytársulások (pl. sziklagyep növénytársulások, tölgyesek), közelében különleges földfelszíni (fjordos) alakzatok is megfigyelhetôk itt. A Meszes-hegy kiemelkedô értékû kilátás- és rálátásponti értéket nyújt, kitûnô kilátóhely a kistáj északi felének nagy részére (Tinnye nélkül). Garancsi-tó - Tinnye Vízföldtani, botanikai és zoológiai érték. Természetes völgyelzáródásból keletkezett, több fenékforrás táplálja sajnos az egyre kevesebb vízhozam miatt apadóban van. Egykor legelôként használt domboldalak rétje lassan felbokrosodik, a helyi önkormányzat által védett terület sok védett növény- és állatfajnak ad otthont. Horgászatra és szabadtéri rendezvényekre használják. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide. Sôregi bánya - Tinnye Földtani érték. Ma már nem mûködik, innen bányászták a követ a házakhoz és a kerítésekhez. Oldalfalain leolvasható a földtörténeti korok rétegzôdése. Innen származik az a csigafaj, amelynek megkövült változatát Hantken Miksa fedezett fel. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület ezt választotta logójául. Homokbánya - Máriahalom Az Úny és Máriahalom között fekvô felhagyott bánya földtani értékei miatt tereptanulmányi helyszínnek is alkalmas, még cápafogak is kerültek innen elô. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide. Kis-forrás - Perbál Vízföldtani, botanikai érték, ex lege védett természeti érték. Közvetlenül a Perbáli-patakba ömlik, környéke botanikailag jelentôs növénytársulásokkal rendelkezik, védett fajok elôfordulásával. Magántulajdonban van.

5 Poppán-tanya - Telki Vízföldtani és egyedi tájérték. Itt ered a Budajenôi-patak forrása, a lakóépület a török hódoltság után betelepült svábok által épített lakóházak egyik jellegzetes típusát képviseli a 18. századból. Kerítés nélküli, tanyás szerkezetû telekhasználata nemcsak tájépítészeti érték, hanem üdítô látvány az elaprózódó telkeken sûrûsödô kerítés- és házerdôk környezetében (magántulajdon). Öreg-temetô - Budajenô Jelentôs botanikai értékkel rendelkezik a mûemlék kápolnához vezetô kálvária mellett elterülô használaton kívüli temetô. Hozzáértô kezeléssel kettôs értékû (kulturális és természeti örökségi) helyszínné válhat szép, régi sírkövei és a gyepet alkotó ritka és védett növényfajok miatt. Jelentôs kilátás- és rálátásponti értékkel is rendelkezik Perbál és Tök irányában. Nyakas-tetô - Tök Geológiai, botanikai és zoológiai érték, kiemelkedô tájképi értékkel. A Zsámbéktól idáig nyúló mészkôfennsíkon nyílt-és zárt mészkô- és dolomit sziklagyepeket, sziklafüves lejtôket, sztyepplejtôk foltjait találjuk. Szélein még elôfordulnak az egykori nagyobb kiterjedésû tölgyesek és molyhos-tölgyesek, bokorerdôk maradványai ben helyezték helyi védelem alá. Tágas panorámát nyújtó kilátóponttal rendelkezik az egész kistájra, a Gerecse, a Pilis, a Budai-hegység, a Vértes és az Etyeki-dombság felé. Anyácsai-tó - Tök Hidrológiai, botanikai, zoológiai és ökológiai érték. A közelmúltban horgászati célból duzzasztott tavacska ugyan nem pótolja a táj sok lecsapolt vizes élôhelyének hiányát, de oázis az ilyen feltételekhez alkalmazkodott növény- és állatfajok számára, és a térségi ökológiai folyosó fontos részévé vált. Rossz-tó - Tök Egyedi tájérték. Már a római korban duzzasztottak itt halastavat, és még a török hódoltság idején is fizettek utána halászati adót. A patak egyik legnagyobb esése a Békás ezen szakaszán található, vízimalom is mûködött itt a 19. századig. Szép rálátás nyílik innen a Zsámbék - Tök között húzódó Nyakas-hegy vonulatára. Lovas-, kerékpárosés gyalogos-túra pihenôhely kialakítása javasolható ide (magántulajdonban van a terület). Nyakas-hegy - Zsámbék Geológiai, botanikai, zoológiai érték nagyon magas kilátás- és rálátásponti étékkel. Mészkôfennsíkján dolomit sziklagyep és karsztbokor-erdô foltok találhatók. Gazdag madár- és rovarvilág jellemzi. Védett növényei közül néhány: ezerjófû, vetôvirág, árvalányhaj, sárga len óta helyileg védett, szép kilátás nyílik innen a Zsámbéki-medence központi területére. Török-kút - Zsámbék Vízföldtani és ökológiai érték, ex lege védett természeti érték. A török korban foglalt forrás mûemlékileg is védett, vize táplálja a történeti kertnek számító Apáca-kertnek nevezett parkot, és innen kezdôdik a Zsámbéki-patak helyi önkormányzat által tervezett revitalizációja. Vízimalom-rom - Zsámbék Egyedi tájérték. A Békás-patak másik legnagyobb esése ezen a szakaszon található, vízimalom mûködött itt a 19. századig. Ebbôl csak egy épületrom és a duzzasztógát maradványa látható már, rendkívül szép az egykori malomtavat szegélyezô réten álló öreg fûzfák hagyásfás jellegû látványa. Szép rálátás nyílik innen Zsámbékra. Lovas-, kerékpáros- és gyalogos-túra pihenôhely kialakítása ide is javasolt. Sasfészek-tó - Páty Természetes tó, forrás és csapadékvíz táplálja. Vízföldtani és ökológiai érték, a madár- és halfauna számára fontos vizes élôhely. A Sasfészek-dûlô és a Malom-dûlô között fekszik az M1-es autópályától, Biatorbágytól É-ra. A kistáj ökológiai hálózatának része, és üde színfoltnak tekinthetô az M1-es autópályát övezô ipari park beton- és aszfaltrengetegében. A helyi önkormányzat 1991-ben nyilvánította helyileg védetté, amelyet sajnos 2005-ben megszüntetett. Fôkút-forrás - Páty Hidrológiai, geológiai, botanikai, zoológiai érték igen magas tájképi értékkel. Erre a kistájra egykor jellemzô legeltetô állattartás hozta létre a forrást körülölelô hagyásfás legelôt, amely a forrással és a sziklakibúvásokkal sokféle természettudományi tereptanulmányozásra teszi alkalmassá a helyszínt. Helyi és térségi turisztikai lehetôségként (lakossági-közösségi kirándulóhelyként) használható területként már csak ez maradt meg, kérdés, hogy Páty tud-e, és akar-e ezzel a lehetôséggel élni? Herceghalom irányába szép kilátás nyílik innen. Mézes-hegy - Páty Geológiai és botanikai érték. A kicsiny terület értékes és védelemre érdemes növénytársulásokkal rendelkezik: nyílt és árvalányhajas dolomit-sziklagyep, törpemandulás, csepleszmeggyes cserjés, sajmeggyesmolyhos tölgyes bokorerdô. Értékes kilátópont Pátyra Zsámbék felé. Biai-tó - Biatorbágy Vízföldtani érték, vizes élôhelyre jellemzô növényzet szegélyezi. Legnagyobb tó a medencében, jelenlegi mérete és formája duzzasztásnak köszönhetô. Fontos pihenôhely a vonuló madarak számára, és jelentôs élôhely a fészkelô fajok számára is. A víztestet több kazettára osztották a tavon folytatott halgazdálkodás érdekében. Homokbánya - Biatorbágy Geológiai és madártani érték. A felhagyott homokbánya falában védett madarak (pl. partifecskék, gyurgyalagok) találnak fészkelô helyet. Szép kilátás nyílik a Biai-tóra, remek helyszín madártani megfigyelések számára.

6 Bolha-hegy - Biatorbágy Geológiai, botanikai és egyedi tájérték. Növénytanilag értékes löszpuszta- és sziklagyepes vegetáció található rajta, szép szikla kibúvásokkal. Helyi védettség alatt áll. Nyakaskô és Százlépcsô - Biatorbágy Geológiai érték kimagasló tájképi értékkel. A kiédesedô Pannon-tenger által formált sziklaalakzatok nemcsak a kistáj, hanem a tágabb régió leglátványosabb természeti szépségei közé tartoznak. Kiemelkedô a kilátás- és rálátásponti jelentôsége, szép panoráma nyílik innen a Biai-tóra és Etyek felé. Iharos - Biatorbágy A torbágyi településrészhez tartozó parkerdô botanikai értéke az erdôállomány természetközeli állapotának köszönhetô. A medence azon kevés kirándulóhelyének számít, amelyet a nyilvánosság számára alakítottak ki. Gyalogos és kerékpáros pihenôhely kialakítása javasolt. Vadgesztenye-liget - Herceghalom A vasútállomás mellett, a Kígyós-patak túlsó partján húzódik a vadgesztenyefákból álló emlékliget, amely vasúti szerencsétlenségnek állít emléket. Lovas, kerékpáros és gyalogos pihenôhely kialakítása javasolt. Botpusztai úti vadgesztenye fasor - Etyek Rendkívül szép élményben van része annak, aki az Etyeki-patak völgyében, az öreg vadgesztenyefákkal szegélyezett botpusztai úton tart Herceghalomról Etyek felé. Botpusztai-tó és kápolnadomb - Etyek A duzzasztott halastó vízföldtani, növénytani, állattani és ökológiai érték. A dombon álló mûemlék kápolnával és rendházzal együtt igen magas tájképi értékkel rendelkezik. Lovas, kerékpáros és gyalogos pihenôhely kialakítása javasolt. Magyar-kút - Etyek Hidrológiai és ex lege védett természeti érték, egyedülálló forrásfoglalással. Ilyen mûemléki értékû, egyedülálló karakterû építészeti környezettel kevés forrás rendelkezik Magyarországon. Kerékpáros és gyalogos túra pihenôhelyének ajánlott. Kilátótorony - Etyek A Zsámbéki-medence egyetlen kilátótornya 2005-ig, turisták által is használható mobiltoronyként épült meg. A Zsámbéki-medence déli felére nyílik a panoráma. Kálvária-hegy - Mány Egyedi tájértéknek számít a felhagyott kôbánya, amely geológiai bemutatóhelynek is alkalmas. Szakrális emlékkel is rendelkezik, az egykor megrongált feszületeket helyreállították. Kilátás innen Mányra és a mányi határra nyílik. Lovas, kerékpáros és gyalogos túra pihenôhelyének ajánlott. Horgásztó - Mány A horgászás céljából megduzzasztott Sajgó-patak újabb vizes élôhelyet teremtett a medence nyugati felén, amelynek zoológiai, botanikai és ökológiai értéke térségi szempontból is jelentôs, és tájképi értéke sem elhanyagolható. Zsámbék-medence-Csendes vidék a nagyváros tövében A lüktetô nagyváros, Budapest központjától még 30 km-t sem kell utazni és egy másfajta világba csöppenhetünk. Szinte egy szempillantással átfoghatjuk ezt a csendes, szelíd vidéket, ha a környezô hegyek és dombok bármelyik szegletében választunk egyet a kínálkozó kilátópontok közül, melyek körülölelik a Zsámbéki-medencét. Sétára, lovas-, kerékpárostúrákra csábít e táj. Régi korok levegôjét érezhetjük egy-egy hagyományos képét ôrzô falurész, szôlôkhöz vezetô utak mentén húzodó pincesor, jelentôs középkori települések emlékét idézô romok, 19. századi kisnemesi kúriák, kisvárosias hangulatú épületegyüttesek láttán. Érdemes az egyes településeken elidôzni, megcsodálni a mûemlékeket, látnivalókat, bekukkantani nyitott mûtermekbe, borospincékbe és egy finom ebéddel megszakítani az utat. A nap végén hangulatos szálláshelyek várják a megfáradt vándort. Az útvonal és a program tervezésében reméljük hasznosan forgatják majd kiadványunkat és a benne található térképet! Bôvebb információ és ingyenes programszervezés: Ajánlott kerékpártúra útvonalak A térség kerékpárral kényelmes, rendezett utakon bejárható. 1 napos túra, kb. 30 km Budakeszi Zsámbék Telki Budajenô Perbál Zsámbék 1/2 napos túra, kb. 15 km Zsámbék Felsôörs Szomor Gyermely 1 napos túra, kb. 30 km Zsámbék Herceghalom Etyek Biatorbágy Páty Zsámbék 1/2 napos túra, kb. 15 km Zsámbék Páty Biatorbágy Etyek 1 napos túra, kb. 20 km Zsámbék Páty Telki Budakeszi 1 napos túra, kb. 30 km Zsámbék Tök Perbál Tinnye Piliscsaba Pilisvörösvár Solymár Budakeszi

7 Lovastúrák A Zsámbéki-medence hegyes-dombos lankái nem véletlenül kedvenc kirándulóhelyei a Pest környéki lovasoknak. A fôvárostól alig 30 km-re csendes, romantikus táj várja a kikapcsolódni vágyókat, akik a túra közben kóstolhatnak töki pompost, betérhetnek a vendégváró pincékbe is. Lovastúrák szervezésében forduljon egyesületünk lovas tagjaihoz: Zsámbék Maus Ilona 2072 Zsámbék, Dózsa Gy. U Tóth István 2072 Zsámbék, Józsefvárosi átjáró Herceghalom Vargha Tours Kft Herceghalom, Liget u. 8/a Vargha Imre Tinnye Pilisi Lovaskert 2086 Tinnye, Zrínyi M. u. 52/b Merkelyné Berghammer Krisztina Herceghalom - Nyári lovastáborok az általános iskolás korosztálynak Herceghalmon a Rónay Antal lovasklub szervezésében. Hétfôtôl péntekig választható bentlakásos, vagy napközis forma. Lovaglás, lovasíjászat, készségfejlesztô játékok, kirándulások, strandolás Százhalombattán. Információ: Vargha Imre: Nyári lovastáborok gyerekeknek Gyalogtúrák, botanikai túraajánlat A természet és a növények iránt érdeklôdôk számára ajánljuk 2-5 órás közepes nehézségû gyalogtúráinkat. Nyugdíjas csoportokat is szívesen várunk. Április 16-án vasárnap tavaszköszöntô séta Zsámbék írisz és hérics mezején. Ismerkedés a tavasz hírnôkeivel, a színpompás, védett növényekkel. Június 11-én vasárnap nyárköszöntô túra. Ismerkedés a szárazgyepek koranyári vadvirágaival. Érdekességek közönséges és ritka növényekrôl, fotózási lehetôség. Július 23-án vasárnap nyári séta varázslatos hatású és mitikus növények között. Közismert és kevésbé ismert növények gyógyhatásaival, hozzájuk kapcsolódó misztikus képzetekkel való ismerkedés. A kirándulások keretében igény szerint megtekinthetô: Romtemplom, Rakétabázis és Tájház Indulás minden alkalommal: kor a zsámbéki buszvégállomásról. Bp-rôl Zsámbékig a buszok menetideje perc. A programkezdet az esetleges menetrendváltozáshoz igazodik. Részvételi díj: a túra ingyenes, fakultatív programok esetén a belépôjegy ára Információ: Kárpáti Tímea természetvédelmi szakmérnök-botanikus Tinnye - Lovastáborok gyerekeknek szakképzett lovasoktatók vezetésével, gazdag programmal Tinnyén, a Garancsi-tó szomszédságában, a Pilisi Lovaskertben. Lovaglás, túrák, hagyományôrzô programok, állatfarm, kézmûves foglalkozások, kirándulás. Információ: Merkelyné Berghammer Krisztina:

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Hármashatár-hegyi kilátópont

Hármashatár-hegyi kilátópont 2016. áprilisától látogatható a Hármashatár-hegy legmagasabb pontján épült új kilátó. A fából készült szerkezet 8 méter magas, és tökéletes panoráma nyílik róla Budapestre. Csatapunk ezúttal a gömb alakot

Részletesebben

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt.

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt. Őrállók kézműves és katonai hagyományőrző táborok és vándortábor az Őrségben és az Őrvidéken Időpontok: 2015. július 1-5. 2015. július 14-19. 2015. július 27-31. 2015. augusztus 10-14. Információ: Őrállók

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu Kedves Vendégeink! Idén nyolc színes túrával várjuk az aktívan kikapcsolódni vágyókat Mórahalmon és környékén. Fedezze fel velünk a Homokhátság

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra 700Ft/fő A túra hossza: 1 km

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A természeti ek helyi

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Tolnai erdők ölelésében

Tolnai erdők ölelésében Tolnai erdők ölelésében Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. ökoturisztikai kínálata Hű nevelőim, dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok, nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek,

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

1. Budaörsi Rendőrkapitányság

1. Budaörsi Rendőrkapitányság 1. Budaörsi Rendőrkapitányság 1.1. Biatorbágy Körzeti megbízott neve, rendfokozata: Cseh István c. r. törzszászlós Mobiltelefonszám: 06-30-998-73-38 E-mail cím: csehistv@pest.police.hu Biatorbágy Cím:

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA 1 2007. április 11. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA 2007 - A ZÖLDTURIZMUS ÉVE A 2006-os Bor és Gasztronómia évének sikerére alapozva 2007-ben a Magyar Turizmus Zrt. folytatja a tematikus évad koncepcióját

Részletesebben

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Erdély Ivó völgye Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Az Aktív Relax Panzió 2008 tavaszán nyitotta meg kapuit a kikapcsolódni vágyó vendégek számára. A létesítmény hárommargarétás (háromcsillagosnak megfelelő)

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Név: Kvaszingerné Prantner Csilla Szak: Informatika Évfolyam: III. Tartalomjegyzék Az Aggteleki Nemzeti Park szövegrésze... 3 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park... 3 Tihany...

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges.

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges. 2. sz. melléklet AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A.) MŰEMLÉKEK, ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK törzsszám azonosító cím név védelem 1852 17433 1851 26961 8150 26962 9852 26963 30474 1851 5333 1852 5334 8150 5335

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 1. 02.08. Téli Túra az Alföldi Kéken Táv: 7km Útvonal: Halászlak Szarvas Kirándulás a Téli Arborétumba 2. 03.15. Petőfi Emléktúra Mezőberény Útv.: Mezőberény - Liget - Laposi

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25) Ör. sz. rendelet módosításáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A természeti ek helyi védelméről

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor Patkós Gábor patkosstudio.hu Mitől látogatóbarát? A megérkezés alapfeltételei (parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) Információs

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

2007. JÚNIUS 18-24. MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE

2007. JÚNIUS 18-24. MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 1 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc út 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116. Ig. közv.: (36) 422-700 Tel.: (36) 411-581 Fax: (36) 412-791 E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu 2007. JÚNIUS 18-24.

Részletesebben

Közép- Dunántúl A természet és a kultúra felfedezése

Közép- Dunántúl A természet és a kultúra felfedezése Közép- Dunántúl A természet és a kultúra felfedezése Királyok nyomában i t t h o n. h u / k o z e p d u n a n t u l Közép-dunántúli régió térképe TOURINFORM Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Vasmû út 10/a

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015.

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Helyi értéktár bizottság (2013-ban alakult) tagság megújítása, új tagok felvétele, hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása- további hivatalos

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

760 763 Budapest Biatorbágy Etyek Bicske

760 763 Budapest Biatorbágy Etyek Bicske 08 760-763 760 763 Budapest tyek Km Km 0,0 0,0 0,0 0,0 2, 2, 2, 2,3 3,8 7,2 7,2 7,2 8,7,9,9 3,8 3,8 0,0 0,2, Premier Outlets Center 3,8 3,8 0,0 4,4 4,4, ALPIN Bp., Kelenföld 8,6 0,0, vá. 0,6, Schachermayer

Részletesebben

4/2009. számú körlevél

4/2009. számú körlevél 4/2009. számú körlevél Szlovénia(2000) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a fogadóóráink

Részletesebben

Választható erdei iskola foglalkozások

Választható erdei iskola foglalkozások Sorsz. Foglalkozás megnevezése Foglalkozás jellege 1 Csillagászat és távcsöves Előadás és terepi égboltvizsgálat 2 Vászoly földrajzi elhelyezkedése, története és építészeti emlékei 3 Pécselyi-medence földtana,

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Települési értékvédelem esettanulmányok

Települési értékvédelem esettanulmányok Települési értékvédelem esettanulmányok I. Budafok-Tétény természeti értékei Mészáros Péter Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület www.zoldjovo.hu zoldjovo@zoldjovo.hu Corvinus Egyetem, MSc képzés 2015.

Részletesebben

KONFERENCIA - TRÉNING

KONFERENCIA - TRÉNING SZÁLLÁS www.abbazia-nemesnep.hu KONFERENCIA - TRÉNING ABBÁZIA COUNTRY CLUB KAPCSOLAT: Fraller Ágnes sales manager www.abbazia-nemesnep.hu konferencia@abbazia-nemesnep.hu Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj,

Részletesebben

Hortobágyi programok 2014. november

Hortobágyi programok 2014. november Hortobágyi programok 2014. november Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. A létesítmény számos lehetőséget kínál a nemzeti parkba érkező turisták számára: teljes körű információt

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola A Velencei-hegység legdélebbi nyúlványának oldalában, a Velencei-tó egyik legszebb táján elterülő arborétum 96 hektáros terültén több mint 250 féle fa-

Részletesebben

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület ivó kút 01 Nyelvstúdió Iskola Nagykovácsi és térsége Nagykovácsi és főutcája Nagykovácsi Pest megye 3001 hektáros területén elterülő, legmagasabban fekvő községe, településszerkezetét tekintve zsáktelepülés.

Részletesebben

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Mit védünk? A szőlőtelepítések által érintett védett természeti

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus augusztus hónap Naplemente szafari Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető

Részletesebben

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT Táv: 7km Útvonal: Halászlak Szarvas Kirándulás a Téli Arborétumba Útv.: Mezőberény - Liget - Laposi kertek - Nagy-Zug - Petőfi Emlékmű - (Koszorúzás) Boldishát Tücsökhalom

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Siófok bemutatása. elnevezés: Siófok a nyár fővárosa.

Siófok bemutatása. elnevezés: Siófok a nyár fővárosa. Siófok bemutatása Siófok az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt 2013-ban. Itt az Ön helye is, közvetlenül az Aranyparton, az ország egyik legnépszerűbb és leglátványosabb helyén. Siófok

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Aktív hétvégére várjuk a sportszerető családokat! Ezt a hétvégét olyan családoknak vagy egyéneknek ajánljuk, akik szeretnének egy sportos

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Varázsfészek vendégház Majs

Jó gyakorlatok. Varázsfészek vendégház Majs Jó gyakorlatok Varázsfészek vendégház Majs Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE 2007. május 2., szerda Pályázati hírek Zöldút stand az Utazás 2007 Kiállításon és más programok További információ Móra Veronika igazgató, Ökotárs Alapítvány 411-3510, move@okotars.hu

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "[Mezőkovácsháza gyalogos és kerékpártúra útvonalai]" [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette:

Részletesebben

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM Az 1984-ben alapított szervezet híres fiataloknak szervezett nyári táborairól, melyeket főleg Berlinben szervez. Az itt tanulók minimum korosztálya 8 év, de a különböző

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság +36-30-664-0404 A Kis-Balaton fokozottan védett területe, annak méltán híres, a Tüskevár hangulatát

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzata az épített és természeti értékek helyi

Részletesebben

A TÉKA projekt eredményei

A TÉKA projekt eredményei A TÉKA projekt eredményei Dr. Kollányi László Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék V. MagyarTájökológiai Konferencia, Sopron 2012. 08.25-27. Mi is az a tájérték Tájértékek

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Tudománytörténet és természeti értékeink

Tudománytörténet és természeti értékeink Kedd 9:10 Kémia Nagyelőadó 1. Csima Péter (DE TTK) 2. Imre Norbert Mészáros Ferenc (PTTT) 3. Juhász Linda (ELTE IK) 4. Kiszel Gergő (ME MFK) 5. Koncsik Zsuzsanna (ME MFK) 6. Majoros Judit (ME MFK) 7. Mitre

Részletesebben

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Megrendelő: Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Tervező: Tsz.: 1413 KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben