3. A Strázsa-hegy és a térség bortermelése 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A Strázsa-hegy és a térség bortermelése 4"

Átírás

1 Borút kialakításának lehetőségei Monoron és térségében Hégely Péter 1 1. Bevezetés 2 A bor egyike civilizációnk azon termékének, mely egyszerre hordozza magában az ősiség, a tradicionalitás jegyeit és a folyamatos társadalmi és gazdasági megújulás eredményeit is. Úgy is mondhatjuk, a boron keresztül megismerhető és megérthető az adott térség egész története, másrészt az hozzájárulhat a helyi identitások és társadalmi, gazdasági innovációk és aktivitások alakulásához is. A bor olyan minőségi és bizalmi termék, melynek fogyasztása során a vendégek számára lehetőség nyílik nemcsak a borral, de annak termelőjével, a termőhellyel, a helyi tradíciókkal való közvetlen ismerkedés is. Ezzel együtt a bortermelők számára a borturizmus elsősorban helybeli értékesítés lehetőségét, helyi piacot jelent. A hazai borturizmus egyik meghatározó szervezeti keretét az ún. borutak adják. Az egyesületi vagy más szervezeti formában jelenleg működő mintegy regisztrált borút általános jellemzője, hogy összetett turisztikai termékként jelennek meg, sajátos, egyedi kínálatokkal rendelkeznek, szervezett egységként működnek, piacra jutásukat közösségi marketing segíti, szolgáltatásaik pedig sztenderdizáltak, egységes minősítési rendszer szerintiek. A Borutak Európai Tanácsa (CERV) alapján az alábbi típusokat különböztethetjük meg: a.) Nyitott borút borkostoló helyek laza hálózata; b.) Tematikus borút borkostoló helyek speciális programokkal és táji értékekkel (kultúra, természet, gasztronómia); c.) Klasszikus borút konkrét bejárható, minősített borkínáló és -eladóhelyekkel, szálláskínálattal és széleskörű programkínálattal. Általában elmondható, hogy a hazai borutak többsége e tipológia szerint leginkább a Nyitott borutak közé sorolható be. Le kell szögezni ugyanakkor, hogy ahány borút annyiféle adottság és fejlesztési lehetőség, a sikerhez pedig leginkább egy dolog szükséges bizonyosan: a minőségű bor. 1 Okleveles szociológus, politológus, terület- és projektfejlesztési szakértő. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola III. éves PhD-hallgató 2 E fejezet egészében nagyban támaszkodtam A Szerencs és a Zempléni-hegység (szerk.: Frisnyák S. Gál A.) Szerencs-Nyíregyháza kötetben megjelent alábbi publikációra: Dr. Szabó Géza: A hazai borútfejlesztés tapasztalatai és példái. 1

2 2. Monor és térsége fejlődésének lehetséges irányai különös tekintettel a turisztikai potenciál hasznosíthatóságra Monor a 4-es sz. út mellett, a fővárostól mintegy 25 km-re fekszik, közvetlen műút köti össze Csévharaszt, Gomba, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Üllő és Vasad településekkel. A jó közúti megközelíthetőség mellé párosul a város kiváló vasúti adottsága is. A Budapest-Cegléd-Záhony vasúti fővonal mentén fekvő településen naponta személyvonat közlekedik. Monor város két nagytáj, az Alföld és az Északi-középhegység találkozása mentén fekszik. A Cserhát déli nyúlványa, a Gödöllői-Monori-dombság lankái fokozatosan olvadnak bele a város belterületét már egyértelműen meghatározó Alföldi tájegységbe. Míg délnyugati külterületi része a Pesti hordalékkúp-síkság végződésének tekinthető, a külterület keleti része, valamint Monorierdő homokkal borított területe már a Pilis-Alpári-homokháthoz tartozik. A felszínt nagyobbrészt olyan lösz, ill. löszös homok, kisebb részben futóhomok fedi, amin zömében jó minőségű talajok alakultak ki. A legkiterjedtebb futóhomokos terület a 186,5 méter magas Strázsa-hegy, amelynek 130 méteres magasságánál húzódott az egykori Ős-Dunavölgy ban a korábban Monor városrészét alkotó Monorierdő lakossága népszavazáson a Monortól történő elszakadás mellett döntött. A kiválás eredményeként a város lakossága mintegy 3400 fővel csökkent, jelenleg pedig fő körülire tehető. Általában elmondható, hogy az elmúlt évek hazai társadalmi és gazdasági folyamatainak a térség egészéhez hasonlóan Monor is nyertese volt, a kedvező térségi folyamatok pedig bizonyosan a jövőben is folytatódnak, tovább erősödnek. A fejlődésnek egyszerre okai és következményei az alábbiak: A budapesti szuburbanizációs folyamatok kedvező hatásai nyilvánvalóak. A város lakossága évtizedek óta folyamatosan nő, a kedvező demográfiai folyamatokat ma már egyértelműen a fővárosból kitelepülő fiatal családok indukálják. Míg az 1990-es népszámlálás szerint fő, addig a 2001-es népszámlálás alapján fő élt Monoron az adatfelvétel napján. A város népsűrűsége 329,4 fő/km 2. (Itt jegyzem meg, hogy jelenleg már folynak az előkészítő munkálatai annak a város szélén megvalósítandó nagyszabású ingatlanfejlesztésnek, melynek keretében egy 400 lakásos kvázi önálló városrész jön majd létre.) Az általános városkép és a városi szolgáltatások színvonala folyamatosan javul, az elmúlt években például sorra nyíltak szupermarketek, bankfiókok, modern piaccsarnok, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas uszoda. A munkanélküliség tartósan és jelentősen alulmúlja az országos és megyei átlagot. A regisztrált munkanélküliek aránya augusztusban 1,99 % volt, míg ugyanez az ország egészében 5,73 %, Pest megyében 2,49 % volt. 3 Bár a helyi munkahelyek száma is nő, a foglalkoztatottak többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. Az elmúlt években minőségi változás következett be a térség és a Főváros közúti kapcsolatában: A 2006-ban átadott M0 keleti szektor és a kapcsolódó Üllőt és Vecsést elkerülő 4-es számú gyorsforgalmi út jelentősen lerövidítette Budapest elérését, a reggeli és délutáni csúcsforgalomban lényegében megszűntek a korábban állandósult dugók. A beruházásoknak köszönhetően a Ferihegyi Repülőtér ma már mindössze negyed órás autózással elérhető. A jelenleg érvényes közlekedésfejlesztési koncepció értelmében az elkerülő út folytatásaként Szolnok irányában továbbépülő M4 autópálya teljes szakasza 2015-ig készülne el. 3 2

3 3. A Strázsa-hegy és a térség bortermelése 4 A szőlőművelés, borászat évszázadok óta hozzátartozik a monoriak mindennapjaihoz. A korabeli írásos dokumentumok szerint az egri káptalan monori birtokán az egri szőlő- és borkultúra hatása alatt a XV. század közepétől kezdték a helybeli lakosok a szőlő telepítését. A török kiűzése után visszatelepült 106 családból kilencvennek volt évi néhány hekto bort adó szőlője. A bor minősége nyilvánvalóan sosem érte el az egri és más észak-magyarországi területeken termő italok színvonalát, az egri káptalan dézsma bevételeként a helybéli jobbágyok és zsellérek vagyonszerzéséhez azonban jelentősen hozzájárult. A XIX.század közepén a Strázsahegyen káptalani dézsmaszedő helyeket jelöltek ki, a szőlősgazdáktól itt szedték be a földesúri dézsmát a termés után. Az agyagos-löszös dombon kézi erővel ásták ki a boroshordók tárolására szolgáló pincéket, és többségük elé présházakat is emeltek. A Monor Strázsahegyi és Szárazhegyi, valamint a Gomba-Bényei hegyközségek a Kunsági Borvidék Cegléd-Monor-Jászsági Körzet Monori Alkörzetéhez tartozik. A szőlőterületek az Északi-középhegység Gödöllői dombságának dél-nyugati lejtőin méter tengerszint feletti magasságban találhatók. A terület talajadottságait főként a Gödöllői-dombság közepesen kötött agyagos-vályog talajfélesége határozza meg, melyet a dunai meszes (bázikus) öntés homok lepelszerűen, termőhelyektől függően különböző vastagságban borít. Így Monor környékén a talajviszonyok igen változatosan alakulnak, jó tápanyag ellátottságú, magas humusztartalmú csernozjom-barna erdőtalajok mellett ugyancsak megtalálható a közepes szervesanyag-tartalmú humuszos homoktalaj is. Klimatikus tényezői az Alföld sok tekintetben szélsőséges viszonyainál mérsékeltebben alakulnak, a téli fagykárok ritkábbak, az évi hőingás mértéke kisebb. A csapadék mennyisége átlagosan 550 mm, melynek eloszlása a borvidék többi részével megegyezően egyenlőtlen. Jelenleg a Strázsa-hegyen mintegy 960 pince található összefüggő pincefaluban, a szőlőterületektől elkülönült pincék ma is a hangulatos családi-baráti borozgatások, összejövetelek legfőbb színterei. Itt jegyezzük meg, hogy 2004-ben az önkormányzat a hegyen parkosított közösségi teret és kilátót létesített. A mintegy 60 méteres vasszerkezetes kilátóról gyönyörű panoráma nyílik a városra és a környék településire, tiszta időben pedig a Budai-hegység vonulatai is jól kivehetőek. Ha alaposabban szemügyre vesszük, láthatjuk, hogy az összhatásában többé-kevésbé egységesnek tűnő pincefalu épületei hat típusba sorolhatóak. A löszös, kötött talajba épült pincetömböket az építéskor általában kiemelték, majd a boltozás elkészítése után visszatemették. Az így létrejött gádorok sora adja a pincesorok egyes részein megfigyelhető sajátságos bakhatást. Egy 1995-ös tanulmány szerint a pincefaluban 98 építészetileg értékes, eredeti állapotát megőrzött, valamint 132, részben már átalakított, ugyanakkor építészetileg értékesnek tekinthető épület található. A tanulmány megállapítja, hogy az összes épület 2/3-a, amennyiben eredeti stílusukban újítják fel, építészetileg értéket hoz létre és helyreállítja a terület harmonikus képét, egységét. A felmérés szerint az épületek 1/5-e ugyanakkor elhanyagolt, rossz állagú vagy romos épület, melyek többsége helyreállítva ugyancsak az értékesebbek közé tartozna. 5 4 E fejezetben nagyban támaszkodtam a Monor Környéki Strázsa Borrend alábbi internetes honlapjára: 5 A.D.U. Építész Iroda Kft.: Monor pincesorok (Megújítás és rendezés) Budapest,

4 1.ábra A pincefalu védett épülettípusai Forrás:ADU Építész Iroda Kft A hatvanas évektől Monoron intenzív, több ütemben megvalósuló szőlőtelepítés is történt, részben a Kossuth Tsz, részben a Monori Állami Gazdaság szervezésében. Először egy 66 Ha területen telepítettek jó minőségű borokat adó csemege (Chassla, Glória-Hungária, Csabagyöngye) és borszőlőt (Kadar, Pozsonyi fehér, Sárfehér, Olaszrizling) között a Kossuth Tsz 186 hektáros területen, évente kb. 40 hektáros ütemezéssel Chassla, Irsai Olivér, Ottonel muskotály, Olaszrizling, Rizlingszilváni, Jubileum 75, Kékfrankos és Zweigelt fajták kerültek telepítésre. Ezeket a szőlőket az akkori szovjet piacokra, tömegtermelésre szánták. A rendszerváltást követően az egykori TSZ területből a 145 ha szőlőterület felét kárpótlásra felosztották, a többit a részarány-tulajdonosok kapták vissza. Az egykori Monori Állami Gazdaság között a Szárazhegyen - mely Monorierdő lakott területétől mintegy 1 km-re található hektár területen modern, ikertőkés, egyes függönyös művelési mód szerint az alábbi szőlőfajtákat telepítette: Cserszegi fűszeres, Rajnai rizling, Kékfrankos, Ottonel muskotály. Az itt termelt szőlőkből nyert borok jó minőségűek, több évjáratukkal értek el a borversenyeken értékes díjakat. Az 1970-es boraikkal 1972-ben az Országos Borversenyen aranyérmet, a nemzetközin pedig bronzérmet is nyertek. A Strázsahegy összterülete mintegy 180 hektár, amely erősen tagolt; szőlő, gyümölcsös, szántó, pincék és présházak találhatók rajta. Az itt lévő szőlőfajták nagyobb része hagyományos, tőkeművelésű, öreg tőke (pl. Kadar, Tótfekete, Mézes, Ezerjó stb. Leggyakoribb borszőlő fajták: Rizling, Rizlingszilváni, Rajnai Rizling, Kékfrankos, Zweigelt. A Száraz-hegyen a KERBOR Kft. művelésében ma kereken 700 hektáron gazdálkodnak, a fajtaválasztékot a Cserszegi fűszeres, Rajnai- és Olaszrizling, Zöldveltelini, Rizlingszilváni, Karát, Chasselas, Ottonel Muskotály, Kékfrankos, Zweigelt, Kadar, Kékoportó, valamint kis mennyiségben csemegeszőlők adják. A 400 hektár szőlőből 45 hektáron Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc és Chardonnay fajtákból bázis törzsállományt alakítottak ki. A szőlőültetvények hektáronkénti átlagtermése az elmúlt 5 évben a fajtától és időjárástól függően mázsa volt. A KERBOR Kft. évről-évre kiváló eredménnyel vesz részt boraival a körzeti, megyei és országos borversenyeken. A vállalkozás mellett ma már számos kisebb pincészet is szép eredményeket ér el térségi és országos versenyeken. E családi gazdaságok a bortermelés és -értékesítés mellett többnyire már tudatosan törekednek a helyi borkultúrára alapozott vendéglátásra, és egyszerre akár nagyobb, fős társaságok kiszolgálására is berendezkedtek Mint az a fentiekből is kitűnik, a Kunsági borvidék egészéhez hasonlóan az ültetvények fajtaszerkezete igen változatos, a fajták száma pedig meghaladja az 50-et. A hegyen lévő pincék sajátos bora a Mézes, Zalagyöngye, Kadarka alapú háziasított Monori vegyes borok. E könnyen fogyasztható, magas alkoholtartalmú borok fontos szerepet töltenek be a szőlőhegy mindennapjaiban. 4. Monor turisztikai adottságainak értékelése Monor gazdasági szerkezetében a turizmus jelenleg nem játszik jelentős szerepet, turisztikai vonzerői inkább csak helyi jelentőségűek. Sem építészeti, kultúrtörténeti, sem természeti értékei önmagukban nem érik el azt az ingerküszöböt, melyre idegenforgalmi kínálatot 4

5 lehetne alapozni. Ezzel együtt egységes kínálatként megjelenítve, egy fő attrakció (Strázsakörnyéki borút) kiegészítéseként már jelentős turisztikai potenciált tudna képviselni a terület. Legutóbb 1998-ban készült olyan átfogó a térség idegenforgalmát is érintő tanulmány, mely a helyzetfeltárás során a térség idegenforgalmi szereplőit is bevonta. 6 A munka részeként a térségi idegenforgalomban érdekelteket többek között arra kérték, hogy értékeljék a térségi turizmus adottságait és legfőbb gátló tényezőit. A válaszok szerint a leginkább gátló tényezők, problématerületek a közúti elérhetőség (80 pont), a szemét (62 pont), a tervek és koncepciók hiánya (28 pont) és a reklám és marketing hiánya (15 pont). Az érintettek szerint a legfőbb erősségek a dombvidék, alföldi területek természeti adottságai, kiemelve a csévharaszti ősborókást (58 pont), a lovaglási lehetőségek (22 pont), a csend és tiszta levegő (17 pont), a bortermelés (15 pont). Legfőbb lehetőségként a kérdőív kitöltői a főváros közelségét (53 pont), valamint az 1-3 napos átutazó forgalom kihasználását emelték ki (30 pont). A felmérés érdekessége, hogy mindössze 2 pontot kapott a Ferihegyi repülőtér közelsége, az akkor pedig még csak tervezés alatt álló M0 keleti szektort senki nem jelölte meg kitörési lehetőségként. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy a rossz közúti elérhetőség éppen ezek akkori hiányát jelezte táblázat A Strázsa-környéki borturizmus SWOT-analízise 8 Tényező Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Természeti, - Sík és dombvidék - Inkább csak - A borkultúra táji - Egységes környezeti adottságok találkozása; - Borkultúra táji és közepes termőtáji adottságok; és épített értékeinek szőlőterületek megbontása, épített öröksége - Jelentős részben összehangolt és funkcióváltása; (elkülönülő szőlőterületek és elöregedett ültetvények; helyi rendeletekben - A táji és épített értékek eltűnése (pl. pincefalu); - Kevés, és inkább szabályozott pincefalu, vasadi - Csévharaszti ősborókás és romtemplom; csak helyi jelentőségű természeti védelme; - Szőlőterületek megújítása; tanyák helyén tájidegen építészet megjelenése) - Vasadi tanyavilág; vonzerő; - Tanösvények, - Lovasturisztikai vállalkozások - elhanyagolt külterületek (elbozótosodás, parlagfű, illegális túraútvonalak kialakítása; - Tájrehabilitáció Infrastruktúr a - Budapest és a Ferihegyi repülőtér gyors közúti és vasúti elérhetősége; - Telekommunikációs rendszerek; - Közszolgáltatási központ; szemétlerakók) - A pincefalu közművekkel részben nem ellátott (vezetékes víz, szennyvíz, gáz); - A városi út- és járdahálózat jelentős részben nem portalanított, elhanyagolt - A tervezett M4 autópálya a Strázsa-hegy mellett fog elhaladni (önálló lehajtó) - Pincefalu közművesítések; - Járda- és útfelújítások, térburkolatok, - Gépjárműforgalom további növekedése, melyet a jelenlegi úthálózati nem fog tudni kezelni; - A betelepülésekkel járó ingatlanfejlesztést nem képes követni a közszolgáltatások fejlesztése (pl. óvodai, bölcsődei férőhelyek 6 Dr. KOVÁCS Dezső (szerk.) 1998: Pest megye déli része turisztikai fogadóképességének és kínálatának fejlesztési lehetőségeiről. (A tanulmány a Pest megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízásából készült) 7 Ugyanott 96. o. 8 Az elemzés során SARKADI E. SZABÓ G. URBÁN A. 2000: Borturizmus szervezők kézikönyve I. által javasolt tényezőket vizsgáltam. Relevancia hiányában nem tértem ki ugyanakkor a törvényi szabályozás értékelésére. 5

6 Technológia, termelési sajátosságok Turisztikai kínálat Finanszírozá s Marketing - Széles körű fajtaválaszték; - Strázsa-környéki Borrend - Egységes és szűk területen koncentrálódó pincefalu 960 pincével, kilátóval; - Lovasturisztikai szolgáltatások kiegészítő kínálattal (termálfürdő, golf); - Rendezvények mennyiségi és minőségi javulása - Igényes és informatív honlapok; - Meglévő Strázsakörnyéki borrend közterületek, parkok - Palackozó üzem hiánya; - Korszerű technológiák hiánya; - Elöregedett, szétaprózódott ültetvények - Kevés turisztikai attrakció, vonzerő; - Külső finanszírozásra alkalmas, előkészített projektek száma - Szakmai és népszerűsítő kiadványok hiánya; - Kooperációs, egységes és igényes településkép kialakítása; - Sétálóutca kialakítása; - Vállalkozások, helyi lakosok bevonása a fejlesztésekbe - Palackozó üzem létesítése (KERBOR Kft); - Új ültetvények telepítése; - Bemutatóhelyek kialakítása; - Egységes kínálatba szerveződés - Zászlósbor kifejlesztése - Strázsa-hegy összehangolt fejlesztése; - Borturizmus és lovasturizmus összekapcsolása kiegészítő kínálati elemekkel (termál, golf, horgászat, vadászat) - Fejlesztési programok összeállítása; - Külső finanszírozást lehetővé tevő projektfejlesztések ; - EU és hazai támogatási rendszerek, banki hitelek - Szakmai és széles közönségnek szóló rendezvényeken száma) - Forráshiány miatt beruházások elmaradása; - Családi pincészetek leépülése, érdektelensége - Strázsa-hegy arculatának elvesztése, tájidegen építkezések; Pincetulajdonosok, helyi borászatok érdektelensége; Rendezetlen kül- és belterületek, tájsebek száma nő - Önerő hiányában projektek finanszírozhatatlanság a; - Összefogás hiányában nem megfelelő forrásallokálás - Egységes megjelenés hiánya, széthúzás; - Alacsony minőségű borelőállítás erősödése 6

7 Szaktudás, képzés Társadalmi tényezők Gazdaság intenzív részvétele a hazai borrendek együttműködésébe n - Releváns felsőfokú képző és kutatóintézetek közelsége (Budapest, Gödöllő) - Kedvező demográfiai folyamatok (fiatalok beköltözése, illetve helyben maradása) - Szolgáltatás által dominált helyi gazdaságszerkezet; - Alacsony helyi és térségi munkanélküliség; - Budapest és koordinációs szervezet hiánya (pl. nincs térségi idegenforgalmi felelős); - Előzetes piaci felmérések, elemzések hiánya; - A városnak nincs testvértelepülési kapcsolatrendszer e - Kevés képzett és hivatásszerűen foglalkozó borász; - Turisztikai és marketing ismeretek hiánya - Hátrányos helyzetűek, ill. romák által sűrűn lakott telepszerű lakótér a Strázsahegy közelében; - A szőlők és pincék ingatlanforgalmi értéke relatíve alacsony, kínálati piac mellett - Önkormányzati fejlesztésekbe bevonható szabad földterületek alacsony aránya; - Ingázás magas aránya; egységes megjelenés; - Új testvértelepülési kapcsolatok kialakítása; - Arculati elemek kidolgozása (logók, szlogenek) - Kiadványok készítése, elektronikus és írott médiában való megjelenés fokozása - Egységes minősítési rendszer bevezetése; - Kapcsolatfelvétel releváns képző és kutatóintézetekkel ; - Képzési projektek indítása - Magas társadalmi státuszú, borkultúra fejlesztése iránt fogékony betelepülők intenzívebb bekapcsolása a fejlesztésekbe; - Kedvezőtlen státuszú területek célirányos fejlesztése, romák társadalmi és gazdasági integrációjának előmozdítása - Összehangolt és tervszerinti településfejlesztés; - Turisztikai szolgáltatásokból és borértékesítésből - Változásra fogékonyabb fiatalok érdektelensége - A családi borászati hagyományok megszakadása, a fiatalabb generációk érdektelensége; - A Strázsa-hegy ingatlanpiaci elértéktelenedése, alacsony státuszú társadalmi rétegek betelepülése lakhatási céllal - Borfelesleg keletkezése; - Közép- és hosszú távon előnytelen gazdasági beruházások 7

8 Ferihegy közelsége, jó közlekedési megközelíthetőség e - Turizmus alacsony jövedelemtermelő képessége származó bevételek növelése Forrás:A szerző saját szerk. 8

9 5. A Monor-környéki borút létrehozásának kiindulópontjai A borászok, és a helyi közélet prominensei körében is általánosan elfogadott, hogy a Strázsa-hegy a város ezidáig legkevésbé kihasznált, ugyanakkor jelentős potenciállal bíró adottsága. Az elmúlt években mind az önkormányzat, mind a helyi civil szervezetek és szőlőtermelők jelentős lépéseket tettek a Strázsa-hegy ismertségének és elismertségének érdekében ben az ország 25. borrendjeként 39 taggal létrejött a Strázsa-hegyi Borrend, az alábbi deklarált célokkal: A helyi borászok ösztönzése a minőségi bor termelésére; Szakmai segítség nyújtása a borral hobbi szinten foglalkozók részére; Monor idegenforgalmi és gasztronómiai jellegének erősítése. A Borrend a város önkormányzatával és civil szervezeteivel összefogva megalakulása óta folyamatosan szervez a borkultúrát és a kapcsolódó gasztronómiát népszerűsítő eseményeket, borversenyeket, kiemelve az alábbiakat: Vince napi vesszővágás és borverseny; Lovagi lakoma és bál; Orbán-napi vigadalom; Szüreti felvonulás és bál; Márton-napi újbor ünnep. Ezek ma még ugyan inkább csak helyi jelentőségű attrakciókként értékelhetőek, ugyanakkor kiváló alapot teremtenek egy összehangolt és helyi igényeken már túlmutató eseménysor megteremtésére is. A Strázsa-hegyhez kötődő rendezvények sorában kiemelhető a 2006-ban már másodszor megrendezésre került Strázsa-hegyi tekerő országos túrakerékpáros verseny. A jó marketing munkának köszönhetően a rendezvényre az ország egész területéről érkeztek versenyzők, a fő attrakció mellett pedig számos egyéb kulturális és szabadidős rendezvényen is részt vehettek a látogatók A borturizmus lehetőségei Monoron és környékén Mint az köztudott, és a fentiekből is kitűnik a város jelentős turisztikai attrakciókkal jelenleg nem rendelkezik és nem egy nagyhírű, széles körben ismert és elismert borvidéknek a része. Bár a Strázsa-hegy önmagában is hordoz potenciális idegenforgalmi értéket, országos összevetésben számos hasonló megjelenésű, de jobb termőhelyi adottságú pincefaluval is találkozhatunk. A Strázsa-hegyi idegenforgalmi fejlesztések elsősorban az alábbiakra építhetőek: A.) A Strázsa-hegyre alapozott turizmusfejlesztés legfőbb lehetőségeit a földrajzi elhelyezkedésében és az ország térszerkezeti fejlődésében találhatjuk meg. A fejlesztések célközönségét alapvetően azok a budapestiek és a Fővárosba látogató külföldi turisták adhatják, akik egy hangulatos borozás, illetve néhány napos kikapcsolódás érdekében nem kívánnak, vagy nem tudnak nagyobb távolságot is megtenni. A Strázsa-hegy Budapest központjából mintegy perc, a Ferihegyi repülőtérről pedig mindössze perc alatt elérhető. E tényből kiindulóan megfelelő szolgáltatások kínálatával részben a budapestiek egyik eddig kevésbé felfedezett rekreációs területévé válhat, részben a külföldi turisták egyik lehetséges és gyorsan elérhető vidéki programhelyszíne lehet. 9 A rendezvényt széles körű vállalkozói támogatás is segítette, a szponzorációból pedig színvonalas honlap is készülhetett (www.strazsahegyitekero.hu). A rendezvény több térségi és országos írott és elektronikus médiában is népszerűsítésre került, így például az MTV Nap-Kelte műsorának turisztikai programajánlója is ismertette az eseményt. 9

10 B.) A borhoz kötődő szolgáltatások nyújtása mellett kiegészítő jelleggel több rekreációs tevékenység adottságai is kiválóak. Monoron és környékén már ma is több lovagoltatást nyújtó vállalkozás működik sikerrel, illetve végez bértartási tevékenységet elsősorban budapesti lótulajdonosok részére. A térség legjelentősebb szállodájában a 33 szobás Hotel Hegyessy Nyergesben a lovaglási lehetőség mellett termálvízre alapozott wellnes-szolgáltatások is várják a vendégeket, míg a Paplaposban exkluzív körülmények között lovaglásra és golfozásra nyílik lehetőség. C.) A Strázsa-hegyi Borrend kiváló szervezeti alapot nyújt a térségi borturizmus fejlődéséhez. A szervezet és céljai ma már mind a város döntéshozói, mind a helyi lakosság körében általánosan ismertek és elismertek, tagjai a helyi közélet meghatározó szereplői. D.) Bár e tanulmány is a Strázsa-hegyre fókuszált, a fejlesztéseket nyilvánvalóan a borkörzet (Cegléd-Monor-Jászság) egészére ki kell terjeszteni, össze kell hangolni A Monor-környéki borút kialakításának lépései A borút létrehozásának legfőbb célja, hogy az eddigi elszigetelt fejlesztések összekapcsolásával és új fejlesztések generálásával a térségi bortermelés ismertsége és elismertsége javuljon, ezzel együtt jövedelemtermelő képessége fokozódjon. A fejlesztések motorja a már évek óta eredményesen működő Borrend lehet, ugyanakkor siker csak akkor várható, ha abba bekapcsolódnak a térségi önkormányzatok, szolgáltató és turisztikai vállalkozások, civil szervezetek is. A borút koncepciójának meghatározása és a fejlesztések folyamatos koordinálása érdekében elsőként egy Egyesület létrehozása szükséges. Az Egyesület legfőbb feladatai az alábbiak 10 : Fejlesztési célok, prioritások meghatározása, programok kidolgozása; Termékfejlesztési, információs, promóciós PR, piackutatási feladatok ellátása; Tagság összefogása, közösségi élet szervezése; Pályázatok és szponzorok segítségével anyagi források biztosítása. A hatékony munka érdekében már a kezdetektől szükséges a megfelelő humán és fizikai infrastruktúra biztosítása. Az Egyesület létrehozását követően meg kell határozni a borúti szolgáltatások minősítésének kritériumait, az eljárási folyamatok kereteit. A borúti minősítés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: Borozó (borkostolás) Borbolt, borértékesítés Szálláshely (szálloda, panzió, falusi vendégfogadás, camping) Étterem, vendéglő Egyéb borúti szolgáltatások 11 Minősítést csak egyesületi tagok kaphatnak. Valamennyi egyesületi tagnak célszerűen részt kell venni egy olyan képzési programon, mely egyszerre ad átfogó képet és napi gyakorlatban használható ismereteket az egyes szolgáltatások nyújtásához. A felkészítő tematikája az alábbi fő blokkokból állhat össze 12 : Borkultúra 10 SARKADI E. SZABÓ G. URBÁN A. 2000: Borturizmus szervezők kézikönyve I. Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs, pp Ugyanott: 64. o. 12 Ugyanott: 72. o. 10

11 Turisztika Viselkedés- és környezetkultúra Vállalkozói ismeretek Marketing Településfejlesztés és kistérségi együttműködés Az Egyesület szervezését Strázsa-hegyi központtal, de a borkörzet egészére kiterjedő módon célszerű megkezdeni. Szervezési nehézségeket okozhat ugyanakkor, hogy a köztudatban jelenleg e terület nem jelenik meg egy körzetként. Részben ebből is kiindulóan az Egyesületnek a kommunikációs és marketing tevékenységét párhuzamosan kell végeznie mind a térségi lakosság, mind a potenciális látogatók irányába. A fentiekre alapozott tudatos és összehangolt turisztikai fejlesztések révén, a Monorkörnyéki borút már középtávon potenciális turisztikai célponttá teheti a térséget. Ahogy a közmondás is tartja, jó bornak is kell a cégér. A borturizmus elindításához és fejlesztéséhez viszont bizonyosan jó bor is kell. Felhasznált irodalom 1) A.D.U. Építész Iroda Kft : Monor pincesorok (Megújítás és rendezés), Kézirat, Budapest, ) FRISNYÁK S. GÁL A. (szerk) 2003.: A Szerencs és a Zempléni-hegység. 3) HÉGELY P. (szerk.) 2000.: A Monori Kistérség. CEBA Kiadó, Budapest, ) KOVÁCS DEZSŐ (szerk.) 1998: Pest megye déli része turisztikai fogadóképességének és kínálatának fejlesztési lehetőségeiről. Pest megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, ) SARKADI E. SZABÓ G. URBÁN A. 2000: Borturizmus szervezők kézikönyve. Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs, ) SARKADI E. SZŰCS J. URBÁN A. 1996: A szőlészet és borászat szerepe a vidékfejlesztésben. A falu, sz. pp ) SZABÓ G. (szerk.): A falusi turizmus mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye, Velem, 196. május FTOSZ MTA RKK Szombathely, pp ) SZABÓ G. 2003: A hazai borútfejlesztés tapasztalatai és példái, Tokaj-hegyaljai alkalmazásuk lehetőségei. In.: Frisnyák S.-Gál A. (szerk.) Szerencs és a Zempléni-hegység. Szerencs-Nyíregyháza. pp ) SZABÓ G.: A Villány-Siklósi Borút minősítési rendszere. A falu, 1997.XII. évf. 2.sz. pp

A Duna Borrégió hungarikumai

A Duna Borrégió hungarikumai A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben című konferencia A Duna Borrégió hungarikumai Készítette: Féja Fruzsina GTK-GVAM II.évfolyam 2014 Főbb pontok: Hungarikum

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Stárazsahegyi Borút Monor

Stárazsahegyi Borút Monor A harmadik évezred elején büszkék lehetünk féltve ırzött hagyatékunkra, Monor ékességére a Laposhegy, a Strázsahegy, a Téglagyári dőlı pincesoraira. A pincefalunkban 1995-ben elkészült felmérés alapján

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési munkaanyag! Megbízó: MONOR KÖRNYÉKI STRÁZSA BORREND Megbízott: HÉGELY PÉTER SZAKÉRTŐ ÉS PROJEKTFEJLESZTŐ IRODÁJA Monor, 2009. február 4. Közreműködő

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

Civil együttműködések erősítése a Zalaszentgróti térségben civil fórum. Zalai Borút Egyesület eredményei

Civil együttműködések erősítése a Zalaszentgróti térségben civil fórum. Zalai Borút Egyesület eredményei Civil együttműködések erősítése a Zalaszentgróti térségben civil fórum Zalai Borút Egyesület eredményei 1 Mások Frankhon boráért hadd rajongjanak csak, Magasztalják spanyol vagy olasz bor ízét, Vagy azt

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

Részletesebben

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle.

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. ARANYTŐKE BORSZEMLE 2015 2015. április 10. Egerszólát 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Kóka. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken. Koka-2010.indd 1 2010.09.14. 12:33:47

Kóka. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken. Koka-2010.indd 1 2010.09.14. 12:33:47 Kóka Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 1 Koka-2010.indd 1 2010.09.14. 12:33:47 Elnöki köszöntõ Polgármesteri köszöntõ A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani.

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani. Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Mórahalom, Röszkei út 47. Tel. Fax.: 62/280-524 Borvidéki terv CSONGRÁDI BORVIDÉK A 2007-2008 BORPIACI ÉVTŐL SZÓLÓ BORVIDÉKI KÖVETELMÉNYRENDSZER A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 18 A kérelem nyelve Magyar Az akta száma: [a Bizottság tölti ki!] 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet

Részletesebben

XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10.

XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10. XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10. BORKATALÓGUS Babits Mihály: Szõlõhegy télen Az egész szõlõhegyet látni most, a hegy húsát most látni meztelen, mint ájult hölgy, mutatja fesztelen?telt formáját,

Részletesebben

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Lović Ivan Gorjani - Općinski načelnik, közösségi polgármester Végh Andor PTE Földrajzi Intézet Szlavónia,

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23.

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Sorszám Termelő Évjárat Bor neve Termőhely Pontszám Minősítés 1. Horváth Pince 2013 Olasz rizling késői szüret Hegymagas 19,56 Nagy arany 2. Horváth

Részletesebben

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A szőlőtermesztés a tanúhegyek lankáin folyik Szent György-hegy Csobánc (Keszi-hegy) Jellegzetes kalap

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá óállomás Európai unió tagállamai Kárpát-medence A világ Magyarország

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20.

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20. termelő termőhely fajta évjárat érem Aranyhegyi Szövetkezet Ceglédberceli Cserszegi fűszeres 2011 ezüst BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Olasz rizling

Részletesebben

Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region

Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region Szabó Péter 1 Faragó Nikolett 2 Hegedűsné Baranyai Nóra 3 Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region szabopeter@georgikon.hu 1 Pannon Egyetem Georgikon

Részletesebben

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék Borvidéki terv Szekszárd Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlő szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994.

Részletesebben

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21.

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt 100 pontos módszer szerint történt. Nyolc bíráló bizottság minősítette a borokat,

Részletesebben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben 1 5. sz. melléklet a Kunsági Borvidék rendtartásához A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék eiben Fehér fajták Bácskai Ceglédi al Monori al Jászsági al Duna menti Izsáki Kecskemét- Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Borutak. Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Borutak. Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Borutak Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Tartalom A tematikus utak fogalma A régió és a tematikus

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre Balatonfelvidéki Hegyközségi Tanács Badacsony, Római u. 2. A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200 2009 borpiaci évre A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK ÉRTÉKEK, POTENCIÁLOK Mezőgazdaság Monor - Gomba - Bénye területen jól lehetőség van a szőlőtermesztésre Vecsés - Üllő - Vasad területen a zöldség és kertészeti termelésre jól lehetőség

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

2. Sió-Bor Kft. Kékfrankos-rozé 2013 17,52 Ezüst. 3. Sió-Bor Kft. Kékfrankos 2013 19,15 Arany. 4. Sió-Bor Kft. Merlot 2013 18,35 Ezüst

2. Sió-Bor Kft. Kékfrankos-rozé 2013 17,52 Ezüst. 3. Sió-Bor Kft. Kékfrankos 2013 19,15 Arany. 4. Sió-Bor Kft. Merlot 2013 18,35 Ezüst Sorszám Termelő neve Fajta Évjárat Pontszám Minősítés 1. Sió-Bor Kft. Olaszrizling 2013 18,57 Arany 2. Sió-Bor Kft. Kékfrankos-rozé 2013 17,52 Ezüst 3. Sió-Bor Kft. Kékfrankos 2013 19,15 Arany 4. Sió-Bor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY Tápió-Vin Borgazdálkodási Kft Gomba Cabernet sauvignon barrique 2009 19,00 arany Frittmann Testvérek Kft. Soltvadkerti Ezerjó 2011 18,90 arany Közép-Magyarországi Pinegazdaság KFT. Keceli Rizlingszilváni

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült: a Monori Borút Egyesület vezetősége és a Monor Környéki Strázsa Borrend jelenlevő nagytanácsi tagjainak megbeszélésén

EMLÉKEZTETŐ. Készült: a Monori Borút Egyesület vezetősége és a Monor Környéki Strázsa Borrend jelenlevő nagytanácsi tagjainak megbeszélésén EMLÉKEZTETŐ Készült: a Monori Borút Egyesület vezetősége és a Monor Környéki Strázsa Borrend jelenlevő nagytanácsi tagjainak megbeszélésén Dátum, időpont: 2010. február 10. 18 óra Helyszín: Czeglédi György

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13.

Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13. Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13. I. A turizmus szerepe a nemzetgazdaságban II. III. A borturizmus fejlesztésében rejlő lehetőségek, magyarországi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret 91,60 Aranyérem Hilltop Neszmély Zrt. Neszmély Neszmélyi Szürkebarát

Részletesebben

A borturizmus és jótékony hatásai 2012. augusztus 27. 12:57

A borturizmus és jótékony hatásai 2012. augusztus 27. 12:57 A borturizmus és jótékony hatásai 2012. augusztus 27. 12:57 A borturizmus a borok kóstolása, fogyasztása, készítésének megismerése által motivált utazás. A pincelátogatások, a borkóstolás, a borral kapcsolatos

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Magyarországi Újborverseny eredménylistája nov. 22.

Magyarországi Újborverseny eredménylistája nov. 22. Bor neve Termelő neve Érem Rozé 2. Günzer Tamás Pincészete Nagy Arany Pécsi Tudományegetem Szőlészeti és Borászati Zenit Kutatóintézete Pécs Sauvignon blanc Feind Borház Irsai Olivér Nagy és Nagy Borászat

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. április 30.-i érzékszervi bírálat Bírálati lista 1./ Borok mintaszáma: BBBB 421/2015. Termékleírás szerinti megnevezése: Zalai

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

IV. Egyházi és Világi Borok Versenye 2009. Mogyoród Bornév Borászat, borász Évjarat különd, Pontszám Érem Különdíjak

IV. Egyházi és Világi Borok Versenye 2009. Mogyoród Bornév Borászat, borász Évjarat különd, Pontszám Érem Különdíjak Bornév Borászat, borász Évjarat különd, Pontszám Érem Különdíjak Du Pont különdíj, Csömör 1972. évi 6 puttonyos aszú Terjék Lajos Családi Gazdaság 1972 Mád - Virginás 94,2 Nagy Aranyérem Önkormányzat különdíja

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

X. Egyházi és Világi Borok Versenye.

X. Egyházi és Világi Borok Versenye. X. Egyházi és Világi Borok Versenye. A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szervezésében évről évre más-más település (Gödöllő, Fót, Pécel, Mogyoród, Nagytarcsa, Tóalmás, Veresegyház, Nyársapát,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

termékleírás TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV

<Duna-Tisza közi OFJ> termékleírás <OFJ> TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV Duna-Tisza közi Oltalom alatt álló földrajzi jelzés TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV 1/16 II. A BOROK LEÍRÁSA II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor. Típusai: fehér fajta és küvé borok, rozé fajta és

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

2010/5. 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

2010/5. 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. 2010/5 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. Tisztelt Klubtagok! Még javában tart az Akadémiai Klub Egyesület ôszi évadja, alig négy hangversenyen és két borkóstolós vacsorán vagyunk túl. Messze még az esztendô

Részletesebben