Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3"

Átírás

1 Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3 A TÉRSÉG JELLEMZŐI FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TELEPÜLÉSHÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK A TÉRSÉG GAZDASÁGA A MIKRO-TÉRSÉGEK BEMUTATÁSA A 4-ES FŐÚT TELEPÜLÉSEI Monor főbb vonzerői Pilis főbb vonzerői A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG DÉL-NYUGATI PEREME Természeti vonzerők Kulturális vonzerők Fejlesztési elképzelések ALFÖLDIES TELEPÜLÉSSÁV Természeti vonzerők Kulturális vonzerők Turisztikai érdeklődésre számot tartó egyéb vonzerők A TÉRSÉGI KÍNÁLAT FEJLESZTÉSÉBEN HASZNOSÍTHATÓ TOVÁBBI VONZERŐK Tanyák Erdei utak, túraútvonalak Településszépítés Lovas turizmus és kerékpáros turizmus Vendéglátás Éttermek INTERJÚLEÍRÁSOK VASAD - CSÉVHARASZT MONOR - PÉTERI GOMBA - BÉNYE - KÁVA PILIS - NYÁREGYHÁZA A TÉRSÉG JELENLEGI IDEGENFORGALMI KÍNÁLATA MONOR ÉS TÉRSÉGE VONZERŐLELTÁRA A TÉRSÉG JÖVŐKÉPE A TÉRSÉG IDEGENFORGALMI LEHETŐSÉGEI A TÉRSÉG ADOTTSÁGAIHOZ LEGJOBBAN ILLESZKEDŐ FEJLESZTÉSI PONTOK LOVASTURIZMUS BORÁSZAT ÉS GASZTRONÓMIA VADÁSZAT ÉS HORGÁSZAT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÉRSÉG EGYES STRATÉGIAI CÉLJAINAK SWOT ELEMZÉSE KÖVETKEZTETÉSEK A TÉRSÉGI IDEGENFORGALOM-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TEENDŐK Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1

2 Bevezetés Együttműködési megállapodásában a Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt bízta meg a térség idegenforgalmi koncepciójának elkészítésével. A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ez alkalommal már nem először dolgozik a térségben, hiszen 1998-ban hasonló igaz felmérő jellegű tanulmányt már készítettünk itt. Az akkor elkészített tanulmány megállapításait beépítettük ebbe a munkába, gondolatait tovább fűztük, igyekeztünk az akkor megtartott ötletroham eredményein továbbhaladni. Ennek megfelelően az a koncepció nemcsak az adottságok felmérését tűzi ki célul, hanem azt is, hogy a hazai turizmus fejlődésének tendenciáit felvázolva utat mutasson a térség idegenforgalmi kínálatának fejlesztéséhez, a lehetőségek kihasználásához, és elősegítse ezzel a térség vállalkozóinak, önkormányzatainak és civil szervezeteinek együttműködését, az idegenforgalom fejlesztésében. Monor térsége Budapest közvetlen vonzáskörzetében helyezkedik el, földrajzi potenciálja tehát kitűnő. Tény, hogy a Magyarországra érkező külföldiek több, mint harmada tölti el szabadidejét Budapesten, ezen kívül a főváros lakossága a vidéki turizmus fő vásárlója. A térség, ennek ellenére, csupán a megyébe látogató turisták 3,1%-át fogadja. E megdöbbentően alacsony arány okainak feltárásán, a jelenlegi helyzet feltérképezésén, a kínálatbővítés és fogadóképesség növelésének lehetőségein dolgozik e koncepció, kiemelve azokat a fő fejlesztési irányokat, melyek a térség által elképzelt turisztikai célcsoport igényein alapulnak. Ez az útmutatás azonban haszontalan, ha nem épül be a térség hosszú távú fejlesztési elképzeléseibe és rövid távú cselekvési programjaiba. A turizmus nemcsak a gazdaság egyik fejlesztendő ágazata, mögötte a fogadókészség, emberi magatartás és mentalitás húzódik meg. Az idegenforgalom keresletének kialakításában nagyon nagy szerepe van a szubjektív elemeknek, a személyes ajánlásnak, a jó tapasztalatoknak. A vendég számára a látnivalók és a nevezetességek ugyanolyan fontossággal bírnak, mint az, hogyan bánnak vele az emberek, hogy viszonyul hozzá a befogadó környezet. A turisztikai szolgáltatás szinte mindig a térségen kívülre történik, a térség arculatának kialakulásában a helyiek vendégszeretete, viselkedése nagy fontossággal bír, melyhez gyakran a mentalitásának, attitűdjének megváltoztatása is szükséges. Ezért a turizmus fejlesztése csak hosszú távú folyamat lehet, mely kihat a térség vállalkozóinak, lakosságának és önkormányzatainak életére. Olyan dolog, amihez hozzá kell szokni, ami követelményeinek - a jó hírnév megőrzése érdekében - meg kell felelni. Végezetül, ez a koncepció mindenkihez szól. Nem csak az önkormányzatok számára készült, mint ahogy nem csak az önkormányzatokat kérdeztük meg elkészítése során. Komplex fejlesztési program megvalósítása elengedhetetlen a térség lakosságának, vállalkozóinak, civil szférájának egyetértése nélkül. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2

3 A kutatás módszertana Munkánk során a térséget négy mikrotérségben, a települések közötti kapcsolat szorosságára alapozva, vizsgáltuk, melyek a következők: Vasad - Csévharaszt Gomba - Bénye - Káva Monor - Péteri Pilis - Nyáregyháza Az egyes térségi megbeszélésekre meghívtuk a települések önkormányzatainak képviselőit és az idegenforgalomban érintett vállalkozóit. Ezen kívül három témakörben gasztronómiai- és borturizmus lovasturizmus horgász és vadászturizmus tartottunk külön egyeztetést. Ezek nemcsak a Magyar Turisztikai Rt. és ezen keresztül a magyar országmarketing fő alapjai, melyek segítségével a kistérség az ország határain kívül is kiajánlható, hanem a térség erős pontjaivá is fejleszthető lehetőségek. A megbeszéléseken feltérképeztük a települések és a vállalkozások jelenlegi helyzetét és fejlesztési elképzeléseit, melyeket e koncepció készítése során értékeltünk, beillesztettünk az anyagba. A megbeszélések folyamán felmerült, ugyan nem önállóan, de az összes kiemelt idegenforgalmi ágazathoz jól kapcsolhatóan a kulturális attrakciók lehetősége, melyek alapvetően jól illeszkednek valamennyi turisztikai termékág szolgáltatásai közé. A térség helyzetét feltáró részek és az információs térképek készítéséhez a KSH T-STAR adatbázisát vettük alapul. Ennek segítségével készítettük el a turizmus térségi helyzetét ismertető fejezetet is. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3

4 A magyar turizmus helyzete és főbb tendenciái A monori kistérség, turizmusfejlesztési szempontjából elsődleges fontosságú, hogy alalkul Magyarország látogatottsága, a magyar idegenforgalom. Ismerni kell, hogy kik lehetnek a kialakítandó turisztikai kínálat elsődleges résztvevői és milyen fogyasztói szokásokkal rendelkeznek. Az elemzés alapjául a Magyar Turizmus Rt. Kutatási és Termékfejlesztési Igazgatóságának anyagát vettük alapul, melyet év folyamán a határainkat átlépő külföldiek válaszai alapján készítettek. Az anyag az idegenforgalom évi változásait 1997, mint bázisévhez viszonyítva mutatja be. A magyarországi turizmus összefoglaló adatai 1998-ban 33,624 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra, tíz százalékkal kevesebb, mint 1997 folyamán. Ugyanebben az évben 12,317 millió magyar határátlépést regisztráltak (+1,2%). A kereskedelmi szálláshelyeket összesen millió vendég vette igénybe (+2,6%). A kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 1%-kal nőtt és 16,857 millió éjszakát tett ki, itt 3,3 nap volt az átlagos tartózkodási idő. A szállodák 3,521 millió vendéget (+3,3%) és 10,343 vendégéjszakát (+2,9%) regisztráltak. Az átlagos tartózkodási idő 2,9 nap volt a szállodákban. A turizmus devizaforgalma A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 1998-ban a turizmusból származó, hivatalosan regisztrált devizabevétel millió USD (-3,1%) volt, a devizakiadások millió USD-re (+4,5%) rúgtak. Az idegenforgalmi egyenleg millió USD volt, tavalyhoz képest 9,3%-kal csökkent. A határátkelőhelyek forgalma A legtöbb külföldi látogató Ausztriából (5,936 millió fő), Szlovákiából (5,497 millió fő), Romániából (4,197 millió fő), Németországból (3,852 millió fő) és Jugoszláviából (3,766 millió fo) érkezett Magyarországra. Bár a külföldi látogatók száma összességében csökkent, az Európai Unióból (+1,7%) és az Európán kívüli országokból (+0,5%) érkező látogatók száma egyaránt emelkedett. AZ EU-ból 11,598 millió látogató érkezett Magyarországra, vagyis az összes külföldi látogató több mint egyharmada. A legnagyobb növekedést az Egyesült Államokból (+13,1%), az Izraelből (+12,8%), a Finnországból (+11,3%), az Egyesült Királyságból (+7,6%), a Kanadából (+7,4%) és a Romániából (+7,2%) érkező látogatók számában tapasztalhattuk. Nőtt ezen kívül az osztrák, a német, az olasz, a spanyol és a szlovák látogatók száma is. Az összességében mért csökkenés elsősorban az egyébként jelentős forgalmat képviselő orosz (-68,2%) és ukrán (-35,6%), valamint a horvát (-30,9%), a jugoszláv (-28%) és cseh (-28%) látogatók számának visszaeséséből adódik, melyben az orosz gazdasági válság, Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4

5 az Ukrajnában és Oroszországban szigorodó vámelőírások, a bevásárlóturizmus visszaszorulása és a cseh átutazók számának csökkenése főszerepet játszott. A külföldre látogató magyarok száma 1998-ban az osztrák határszakaszon volt a legmagasabb (több mint 5 millió fő), ezt a szlovák (2,99 millió fő), majd a jugoszláv (1,256 millió fő) határszakasz követte. Nőtt a budapesti (reptér), az osztrák, a jugoszláv és a román határszakaszok, valamint az ideiglenes repterek magyar forgalma. Jelentősen visszaesett ugyanakkor a szlovén és az ukrán szakaszon átkelők száma. A látogatás célja A megkérdezett külföldiek magyarországi tartózkodásuk céljaként leggyakrabban az üdülést illetve gyógyüdülést (24%),a bevásárlást (27%), a rokonlátogatást (18%), és a hivatalos vagy üzleti utat (10%) említették. Ezen átlagértékek mögött a legnagyobb különbségeket a válaszadók nemzetisége szerint találjuk. A legélesebb választóvonal a szomszédos és a távolabbi országok lakói között húzódik. A szomszédos országok lakói legnagyobb részben bevásárlási céllal keresik fel hazánkat, semmilyen más időtöltés nem képes konkurálni ezen céllal. A vásárlási motívum egységesen olyan erős környezetünkben, hogy még aszerint sem tehetünk különbséget szomszédaink között, hogy gazdagabb vagy szegényebb országról van-e szó: a jólétben élő osztrákok és szlovének éppolyan gyakran keresik fel Magyarországot bevásárlási céllal (33 illetve 49%), mint a fogyasztói társadalomtól igen messze álló Románia és Ukrajna magyarországi árubőségre kiéhezett lakosai (31 illetve 43%). A szomszédos országok lakói között csak akkor tudunk megkülönböztetést tenni, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen uticélok játszották a második vagy harmadik legfontosabb szerepet. Míg az osztrákok negyede és a horvátok 30%-a üdülési céllal keresi fel hazánkat, addig szegényebb szomszédaink lakosai közül igen kevesen mondták azt, hogy üdülni jöttek volna Magyarországra. Ezen utóbbi országok lakói közül a legtöbben a rokonlátogatást jelölték meg útjuk céljaként, a románok, jugoszlávok és ukránok egyaránt 35-35%-a mondta azt, hogy magyarországi rokonait keresi fel útja során. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a Magyarországhoz közelebb lakók szívesen keresik fel hazánkat, hogy itt vásároljanak, s nem számít, hogy jövedelmük mennyi áru vásárlását teszi lehetővé. Más szóval Magyarország egyaránt képes profitálni az ország relatív olcsósága miatt itt bevásárló osztrákok, horvátok, szlovének keresletéből, és a hazájuk gyengébben fejlett kereskedelme miatt vásárlásaikat külföldre terelő románok, ukránok, szerbek költéseiből. Ezt leszámítva azonban azt tapasztaljuk, hogy a szegényebb országok polgárainak fontosabbak az esetleges Magyarországon élő rokonok, mint a jólétben élőknek: miközben a Szlovákiában élő magyar kisebbségről nincs okunk feltételezni, hogy kevesebb rokoni kapcsolattal rendelkezik az anyaország felé, mint mondjuk az Ukrajnában vagy Szerbiában élő magyarok, előbbiek mégis csak harmad olyan gyakorisággal jöttek rokonlátogatóba Magyarországra (a Szlovákiából érkezettek 13,6%-a), mint utóbbiak. Alighanem arról lehet tehát szó, hogy a relatíve nagy életszínvonalbeli különbségek felértékelik a rokoni kapcsolatokat: szívesebben időznek a határon túli magyarok magyarországi rokonaiknál, ha a vendégség ideje alatt az otthoninál jobb körülmények között élhetnek, ugyanakkor rövidebb a tartózkodás, illetve az az egyéb magyarországi programok, elfoglaltságok sorába illeszkedik be akkor, ha a meglátogatott rokonoknál nem kedvezőbbek az életkörülmények az otthoniaknál. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5

6 Érdekes ténynek tarthatjuk, hogy akkor, amikor az üdülni érkezetteket két csoportra osztjuk aszerint, hogy szokásos üdülésre vagy gyógyüdülésre érkeztek Magyarországra, azt tapasztaljuk, hogy csak három ország esetében jelentős azoknak az aránya, akik gyógyulást keresnek hazánkban, mégpedig az osztrákok (az összes ausztriai illetőségű megkérdezett 15%-a), a németek (15%) és a horvátok (14%) esetében. Az a jól ismert tétel, mely szerint a gyógy-idegenforgalom lehet a magyar turisztikai ágazat leginkább perspektivikus szegmense, adatainkból ismét megerősítést nyert. Egyrészt a gyógyüdülések nem mutatnak olyan erős szezonalítást, mint az egyéb üdülések, s ezzel jótékonyan csillapítják az idegenforgalmi holtszezonban tapasztalható hullámvölgyeket. Másrészt a gyógyüdülésre érkezettek jellemzően a magasabb jövedelmű személyek közül kerülnek ki, így nem meglepő, hogy a Magyarországot felkereső megkérdezettek átlagánál mintegy 80%-kal több pénzt költöttek el itt. Harmadrészt ők a legrendszeresebben visszatérő vendégek közé tartoznak (közel 80%-uk legalább évente felkeresi Magyarországot, de felük évente akár kétszer vagy többször is ellátogat hozzánk, s náluk sűrűbben csak azok jönnek, akiknek rokonai vannak hazánkban illetve akit a hivatása, munkája köt ide), s amikor itt tartózkodnak, akkor a leghosszabb időt ők töltik nálunk (átlagosan 7 napot, aminél hosszabb időre csak a munkavégzési céllal érkező külföldiek jönnek). A másik sokat ígérő idegenforgalmi ágként emlegetett konferencia-turizmus résztvevőinek jellemzői is igazolták azokat a várakozásokat, amelyek igen sokat ígérőnek tartják a turizmusnak ezt a formáját. A konferenciák, tanácskozások résztvevői között vannak szinte a legtöbben, akik még soha nem jártak Magyarországon, így a hazánkban tartott konferenciák éppen olyan sokat tehetnek az ország megismertetéséért, mint az idegenforgalmi propaganda. Másrészről a konferenciákra sem jellemző a szezonalítás, egész évben egyenletesen lehet számolni az ezekre érkező vendégekkel. Negatívumként esetleg csak annyi vethető fel a konferencia-turizmussal kapcsolatban, hogy javarészben csak a főváros tud belőle profitálni: miközben az összes megkérdezett 18%-a mondta azt, hogy magyarországi útja során Budapesten töltötte a legtöbb időt, addig a konferenciák résztvevőinek 42%-a. A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK ADATAI A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása A kereskedelmi szálláshelyek összesen férőhellyel rendelkeztek ban (- 0,4%). A KSH összesen (nyitva tartó) kereskedelmi szálláshely egységet tartott nyilván 1998-ban. Ebből 629 volt szálloda, panzió, 225 turistaszállás, 314 nyaralóház, 298 kemping és fizetővendéglátás. Ötcsillagos szállodából 5, négycsillagosból 40, háromcsillagosból 262, kétcsillagosból 204 és egycsillagosból 118 volt. A szállodák férőhely-kapacitása 1,5%-kal emelkedett 1998-ban, ami a négy- és háromcsillagos férőhelyek számának növekedéséből adódott. A többi kereskedelmi szálláshely-típus közül egyedül a turistaszállások kapacitása emelkedett. A budapesti szállodakapacitás (férőhelyek szerint) összességében 3%-kal nőtt, az egy- és a kétcsillagos kategóriában csökkent, a három- és a négycsillagos kategóriában nőtt, az ötcsillagosban pedig nem változott. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 6

7 A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégforgalma A kereskedelmi szálláshelyeken 2,784 millió külföldi szállt meg (-0,1%), akik 10,022 millió vendégéjszakát töltöttek el (-3,2). A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 3,6 nap volt a kereskedelmi szálláshelyeken. A szállodák külföldi vendégforgalma ugyanakkor kissé emelkedett: 2,213 millió külföldi vendéget (+1%) és 6,909 millió külföldi vendégéjszakát (+0,4%) regisztráltak. A külföldiek átlagos tartózkodási ideje a szállodákban 3,1 nap volt. Legfontosabb küldo piacunk továbbra is Németország volt: az összes külföldi vendégnek 30%-át (828 ezer vendég) és az összes külföldi vendégéjszakának 43%-át (4.310 ezer vendégéjszaka) adta. A németek tartózkodási ideje jóval meghaladta az átlagosat: 5,2 nap volt 1998-ban. Ami a változásokat illeti, a vendégéjszakák száma Törökország (+43%), Bulgária (24,4%), Izrael (+21,3), Finnország (+17,6%) és Csehország (+16,4%) esetében nott meg a legjobban és Belgium (-22,3%), Szlovénia (-14,8%), Oroszország (- 13,3%) és Dánia (-11,6%) esetében csökkent a leginkább. A külföldi vendégéjszakák száma országosan augusztusban volt messze a legmagasabb, majd júliusban, szeptemberben, júniusban és májusban. Januárban volt a legkevesebb a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák száma, annak ellenére, hogy az előző évhez képest 7,5%-kal emelkedett. Április, november, február és - némileg - augusztus forgalma is nőtt, a többi hónapé viszont csökkent 1997-hez viszonyítva. A legtöbb külföldi vendégéjszakát augusztusban, illetve júliusban regisztrálták. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi vendégforgalma A kereskedelmi szálláshelyek forgalmának emelkedése elsősorban a belföldi forgalom javulásából származott. A belföldi vendégek száma 1998-ban 2,401 millió főt tett ki (+6,1%). A belföldi vendégéjszakák száma 7,8%-kal, 6,835 vendégéjszakára emelkedett. A belföldiek átlagosan 2,8 napig tartózkodtak a kereskedelmi szálláshelyeken. A szállodákban ennél is nagyobb mértékben emelkedett a belföldi forgalom. A belföldi vendégek száma 1,307 millió fo volt (+6,4%), a belföldi vendégéjszakák száma pedig 3,434 millió, ami több mint 8%-os emelkedést jelent. A belföldiek átlagos tartózkodási ideje a szállodákban 2,6 nap volt. A többi szállástípusban szintén nőtt a belföldi forgalom. A megyék vendégforgalma A külföldi vendégforgalom Budapestre koncentrálódott. A vendégéjszakák száma a Balaton-parti megyékben, Somogy, Veszprém és Zala megyében volt még kiugró. Természetesen az átlagos tartózkodási idő is itt volt a leghosszabb, 6-7 nap. Győr-Moson-Sopron megyében mindössze átlagosan 1,9 napot töltöttek a külföldiek. Jelentősebb külföldi forgalmat regisztráltak még Hajdú-Bihar és Vas megyében. A belföldi forgalom megoszlása kevésbé szélsőséges, habár itt is Budapest vezet. A vendégek számában Veszprém, Heves, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye emelkedik még ki. A vendégéjszakák számában a Balaton-part vezet a főváros után. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 7

8 A szállodák szobakihasználtsága és a szállásdíj-bevételek Országosan némileg csökkent a szállodák szobakihasználtsága 1998-ban és 47,4%-ot tett ki. Az ötcsillagos szállodák szobakihasználtsága 67,1%, a négycsillagosaké 62,5%, a háromcsillagosaké 46,2%, a kétcsillagosaké 38,0%, az egycsillagosaké 33,2% volt. A kiemelt üdülőkörzetek közül a Mátra-Bükk területén és Sopron-Kőszeghegyalján nőtt a szobakihasználtság, a Dunakanyarban viszont majdnem 15%-kal csökkent. Budapesten az átlagos szobakihasználtság 56,6% volt, és az egyes kategóriák kihasználtsága nagyjából megfelelt az országos átlagnak, csupán az egycsillagos szállodák kihasználtsága haladta meg azt lényegesen. Budapesten augusztusban és szeptemberben 75%-os átlagos foglaltságot regisztráltak a szállodák. A Balaton-parton a legnépszerűbb időszakban, augusztusban is alig haladta meg a 70%-ot az átlagos kihasználtság, ez azonban 1997-hez képest tíz százalékos növekedést takar. A kereskedelmi szálláshelyek éves szállásdíj-bevétele 1998-ban 64 milliárd forintot tett ki, mely 23%-kal több, mint egy évvel korábban volt. A forintban számított szállásdíj-bevétel 82%-a, 52,5 milliárd forint külföldiektől származott. A külföldiektől eredő szállásdíj-bevétel 22%-kal emelkedett. A szállásdíj-bevétel növekedése jelzi, hogy javult a turizmus valódi teljesítménye, annak ellenére, hogy a külföldi látogatók száma csökkent. A magyarországi látogatás gyakorisága A hazánkba látogató külföldiek nagy többsége rendszeres és visszatérő vendégnek tekinthető: a megkérdezettek közel 1/3-a legalább havi gyakorisággal felkeresi Magyarországot, két-három havonta érkezik 22%, félévente jön hazánkba 15%, míg évente 14%. Ezzel szemben mindössze 11%-ra rúg azoknak az aránya, akik az éves gyakoriságnál ritkábban vendégeskednek Magyarországon és 6%-ra azoké, akik a megkérdezés alkalmával voltak először nálunk. A magyarországi utazás hossza Abból a tényből, hogy a vendégeink egyik legnagyobb csoportja bevásárlási céllal érkezik Magyarországra, már sejthető, hogy igen magas az egynapos látogatások aránya, azonban még így is megdöbbentő a 47%-os érték. Igen alacsony ezzel szemben azoknak az aránya, akik 1 hétnél hosszabb időt tartózkodnak Magyarországon (12%), ezért szükségképpen viszonylag alacsony az átlagos tartózkodási idő is (körülbelül 4 nap). A látogatás hosszát több tényező határozza meg. Legfontosabb az út célja: leghosszabb ideig az üdülésre vagy gyógyüdülésre érkezettek maradnak (nem számítva itt azokat, akik tanulnak vagy dolgoznak Magyarországon) átlagosan 7 nappal, majd a rokonokhoz érkezettek következnek négy és fél nappal. A hivatalos vagy üzleti utasok csak 3 napot töltenek el hazánkban, csakúgy, mint a konferencia-résztvevők. Legkevesebbet, átlagosan 1 napot a bevásárló-turisták időznek. Ezek az eredmények nem térnek el attól, amelyet várni lehet, hiszen az üdülések hossza általában 1 hét, az üzleti illetve konferencia-utasok ritkán töltenek 3 napnál többet egy országban, a bevásárlók pedig hagyományosan 1 nap alatt Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8

9 igyekeznek megjárni az utat. A Magyarországon töltött idő hosszát ezért csak a turizmus szerkezetének változtatásával lehet elképzelni, azaz növelni volna szükséges az üdülni érkezők arányát. Ez különösen a szomszédos országok lakosaira érvényes, hiszen elsősorban ők azok, akik csupán egyetlen napra maradnak Magyarországon (az osztrákok 59, a szlovákok 70, a horvátok 52, a szlovének 57%-a jön csupán egy napra), s itt most szándékosan nem beszélünk az ukrajnai, szerbiai vagy romániai lakosokról, hiszen ezekből az országokból csak egy maroknyi kisebbség engedheti meg magának a külföldi nyaralás luxusát. Az előbb említett országok polgárai közül viszont tömegesen járnak az emberek külföldre üdülni, csak éppen -amint az adatokból kitűnik- ritkán választják a pihenés helyszínéül Magyarországot. Legfontosabb küldőpiacaink Legfontosabb küldőpiacunk 1998-ban is Németország volt, mely az összes külföldi vendégnek 30%-át (828 ezer vendég) és az összes külföldi vendégéjszakának 43%-át (4.310 ezer vendégéjszaka) adta.. Az Európai Unióból származó vendégéjszakáknak több mint 60%-a volt német. A németek tartózkodási ideje jóval meghaladta az átlagosat: 5,2 nap volt 1998-ban. A német látogatók száma 0,2%-kal emelkedett, a vendégek és a vendégéjszakák száma viszont 7-7%-kal visszaesett. A látogatók számának növekedése jelzi a Magyar Turizmus Rt. erőteljes marketingkommunikációs tevékenységének és német nyelvterületi kampányának sikerét az erős nemzetközi versenyben, az egyre takarékosabb német piacon. A kereskedelmi szálláshelyek forgalmának csökkenésében oroszlánrésze van a terjedő német ingatlanvásárlásoknak (hivatalos németországi források szerint a németek mintegy ingatlannal rendelkeznek Magyarországon), valamint a kis panziók és a nem regisztrált magánszállások népszerűségének. Az előzetes KSH-adatok viszont nem tartalmazzák a 20 vagy annál kevesebb férőhellyel rendelkező szállásokat, kempingek estében pedig az 50 férőhelyesnél kisebbeket. A vendégek és a vendégéjszakák tekintetében is Ausztria követi Németországot. A kereskedelmi szálláshelyek 1998-ban 198 ezer osztrák vendéget (-1,5%) és 634 ezer (-1,8%) osztrák vendégéjszakát regisztráltak. Ausztriából majdnem 6 millió látogató (+3,2%) érkezett ugyanekkor. Hasonló tehát a helyzet, mint a német turistáknál, Ausztriában is egyre terjed a magyarországi ingatlanvásárlás (osztrák források szerint több mint magyarországi ingatlannal rendelkeznek osztrák természetes és jogi személyek), és népszerűek a kisebb szállások. A látogatószám növekedése és a kereskedelmi szálláshelyek forgalmának elenyésző csökkenése viszont azt a pozitív fordulatot jelzi, amely 1998-ban végbement a Schengeni Egyezmény bevezetését követő erős visszaesés után. Hollandia áll a harmadik helyen a vendégéjszakák tekintetében ban 247 ezer holland látogató (-4%) érkezett hazánkba. A kereskedelmi szálláshelyek 109 ezer holland vendéget (+1,8%) és 478 ezer vendégéjszakát (-3,8%) regisztráltak. A vendégéjszakák csökkenése megfelel annak a nyugat-európai tendenciának, hogy az utazások gyakoribbá válnak, ugyanakkor csökken az átlagos tartózkodási ido. Lengyelországból 540 ezer látogató érkezett (-14,4%). A kereskedelmi szálláshelyek a tavalyinál több lengyel vendéget (108 ezer, +3,2%) és a a tavalyinál valamivel kevesebb lengyel vendégéjszakát (472 ezer, -0,5%) Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 9

10 regisztráltak. A lengyelek körében is igen népszerűek a kis panziók és a nem regisztrált magánszállások. Szilárdan fejlődő piac az ötödik helyen álló Egyesült Államok. Az USA-ból ban 358 ezer látogató érkezett, 13%-kal több, mint egy évvel korábban. A kereskedelmi szálláshelyeken 165 ezren szálltak meg (+6%) és 452 ezer vendégéjszakát (+4%) töltöttek el ott. A hatodik a sorrendben Olaszország, ahonnan kb. ugyanannyian, 443 ezren érkeztek, mint egy évvel korábban. Az olasz vendégek száma 146 ezret, a vendégéjszakák száma 373 ezret tett ki, ez 4, illetve 4,7%-os csökkenést takar. Az átlagos tartózkodási idő a rövidülő olasz kiutazásokkal esik egybe. Ami a szállásfajtákat illeti, az olaszok egyre jobban kedvelik a kisebb panziókat, magánszállásokat, melyek nem mindig jelennek meg a statisztikában. Végezetül érdemes az Egyesült Királyság egyre jobban fejlődő piacát is megemlíteni. Az innen érkezők száma jelentősen, majdnem 8%-kal emelkedett, a kereskedelmi szálláshelyeket igénybevevők száma pedig 12%-kal nőtt ban 119 ezer brit szállt meg kereskedelmi szálláshelyeken és 322 ezer vendégéjszakát töltött el ott (+9,9%). A magyarországi utazásról hozott döntés tényezői A legtöbben a korábbi látogatások alkalmával szerzett élményeiket említették, mint Magyarországra csábító tényezőt (33%), azaz újólag megerősítést nyert, hogy idegenforgalmunkban milyen jelentős szerepe van a visszatérő vendégeknek. Ezután a rokonok, barátok meghívása következett (32% említette ezt), míg 16% ismerősei ajánlására kereste fel az országot. Az üdülni, gyógyüdülni vagy sportolni jött vendégeink 43%-a választotta Magyarországot a korábbi élmények alapján, 23%-a ismerősök ajánlására. Az ország elsőrendű érdeke ezek szerint, hogy a Magyarországot felkeresett vendégeink elégedetten távozzanak, hiszen az országot felkereső turisták több mint 40%-a korábbi látogatóink közül kerül ki, további közel negyedük pedig ezek elbeszélése alapján kap kedvet hazánkhoz, azaz a turisták majdnem 2/3-a valamilyen módon egy korábbi út eredményeként érkezik hozzánk. Vendégeinknek mindössze 10%-a választotta hazánkat utazási iroda ajánlására, és 5%-a hirdetés hatására. A kép akkor sem nagyon módosul, ha ezúttal is eltekintünk a rokonlátogatóba érkezettektől. Az országpropaganda e két formájának elsősorban ott lehet nagy szerepe, ahol még kevesen ismerik Magyarországot (praktikusan a hazánktól távolabb fekvő országokban): a francia, belga angol vagy izraeli turisták jelentős arányban (40%-ot megközelítő vagy meghaladó mértékben mondták azt, hogy irodák vagy hirdetések keltették fel érdeklődésüket). Azokban az országokban viszont, ahonnét különösen élénk a Magyarországra irányuló beutazás, a korábbi tapasztalatok és az ismerősök ajánlásának szerepe még az egyébként tekintélyt parancsoló átlagosnál is erősebb: az osztrákok, németek, olaszok 60%-ot meghaladó mértékben érkeztek a fenti két motívum hatására. Külföldiek magyarországi költése A válaszadók a magyarországi pénzkiadásaikra vonatkozó kérdéseknél érthető módon szemérmesebbnek bizonyultak, mint az utazásukra vonatkozó más kérdések esetében, és nagyon sokan megtagadták az információszolgáltatást. Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 10

11 Ennek ellenére több mint tízezren adtak értékelhető választ, azaz elég nagy minta áll így is rendelkezésre ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni vendégeink költekezési szokásairól. Szállásköltségeikről csak azokat kérdeztük, akik legalább egy éjszakát Magyarországon töltöttek. A válaszadók átlagosan forintot jelöltek meg szálláscélú kiadásként és az egyes országokból érkezett vendégek kiadásai nagy vonalakban tükrözték az adott országra jellemző vásárlóerő színvonalát. Így például a Romániából jövők forintos átlaga jóval alacsonyabb volt, mint mondjuk a hollandok vagy amerikaiak forintot is elérő átlaga. A kiadásokban azonban nem csak az egyes országokra jellemző jövedelemarányok tükröződtek, hiszen például az osztrákok forintos vagy a németek forintos költését meghaladta a spanyolok vagy a görögök kiadása is. Ebben annak hatását fedezhetjük fel, hogy a hozzánk viszonylag közelebb lakó németek és osztrákok rövidebb időre is érdemesnek tartják felkeresni Magyarországot, s így sokszor kisebb szállásköltséget kell állniuk. Erős összefüggést fedezhetünk fel a szállásra fordított kiadások és az uticél között is. Amint az a táblázat adataiból kiviláglik, az üdülni illetve gyógyüdülni érkezett külföldiek közel azonos összeget költöttek szállásra, viszonylag magas kiadásról számoltak be az üzleti úton járók illetve a konferencia-résztvevők is, ugyanakkor a rokonlátogatóba és bevásárolni érkezők takarékosabban költöttek szállásra. átlagos szálláskiadás (Ft) átlagos szállásköltség (Ft) üdülés gyógyüdülés hobbi/sport rokonlátogatás hivatalos/ üzleti út konferencia részvétel bevásárlás összesen Ettől azonban némiképp eltérő eredményekhez jutunk, ha azt vizsgáljuk, hogy mennyit költöttek az utasok szállásra a magyarországi tartózkodásuk egy napjára vetítve. Ebben az esetben a hivatalos és üzleti úton járók illetve a konferenciarésztvevők bizonyultak a legtöbbet költőnek, és csak utánuk következtek az üdülők illetve a gyógyüdülésen tartózkodók. Az összes szálláscélú kiadás és az egy napra jutó költés közötti különbség okát abban kereshetjük, hogy a konferencia-utasok és az üzleti céllal hazánkba látogatók uticélja túlnyomó részben Budapestre koncentrálódik, ahol a szállások árszínvonala jócskán meghaladja a Magyarországon máshol szokásosat egyrészt, másrészt a hosszabb időt egy helyütt töltő vendégek, azaz az üdülők általában különféle kedvezményeket tudnak igénybe venni (például egyhetes csomagban szállás és ellátás nagyon gyakran olcsóbban kerül értékesítésre, mint ha az egy éjszakára fizetendő szállásköltségből és a tartózkodási időből számolnánk ki a végösszeget). Az egyes költési tételek között többnyire erős összefüggést található, azaz például azok a megkérdezettek, akik nagyobb összeget adtak ki szállásra, az étkezésre fordított kiadásoknál is magasabb összeget adtak meg (a fenti két változó közötti korreláció 0,75-et ért el, ami igen szoros kapcsolatot jelent). A képzeletbeli költési Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 11

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dél-Kapuja AQUAPROFIT RT. Budapest 2004. AUGUSZTUS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 4 2. A FEJLESZTÉS PIACI ÉS FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE... 6 2.1. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS LEHETŐSÉGEI...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatásstatisztikai fõosztályának Turizmus- és szállításstatisztikai osztályán

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2010. július Statisztikai Hivatal ISSN 2060-4106 A KSH turizmusstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének első lépéseként a Jelentés a turizmus teljesítményéről

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

Marketingterv 2011-2013

Marketingterv 2011-2013 Marketingterv 2011-2013 Készítette: Dátum: By Line Kft. 2010. november Készült az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretei között a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület fejlesztésére elnyert pályázati

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve

Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve Készítette: Horváth Péter alpolgármester Balatonberény, 2012 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 3 1.2. Településtörténet... 3

Részletesebben

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve 2005-2007 közötti időszakra Készítette: A NYUGAT-BALATONI TÉRSÉGMARKETING KHT. megbízásából Cservenka Dóra Veronika Konzulens: Tar László, ügyvezető

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon

A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2013. augusztus Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...3 Gyógyvizek, gyógyhelyek Magyarországon...4 A gyógyturizmus

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015 Dunaújváros Megyei Jogú Város Turisztikai koncepciója 2010-2015 Készítette: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából Dunaújvárosi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7.

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. MARKETING TERV 2004. MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. Tartalom Tartalom... 2 1 A Magyar Turizmus Rt. küldetése... 4 1.1 VÍZIÓ... 4 1.2 MISSZIÓ... 4 2 Vezetői összefoglaló... 5 3 Helyzetkép... 10 3.1

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ Készítette a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. augusztus 14. VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ 2014 Egészség-Minőség-Egyediség»

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága Központi Statisztikai Hivatal 2011. január Tartalom Bevezető...2 Balaton üdülőkörzet az ország kiemelt üdülőkörzetei között...4 A Balaton üdülőkörzet

Részletesebben