JELENTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő rendszer kivitelezésére pénzeszköz biztosítása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszerének kivitelezése befejeződött. A beruházás összköltsége Ft, melyről készült elszámolást a Képviselő-testület április 30-i ülésén tárgyalta. Képviselő-testület 460/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztatás a Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER május 28-i Képviselő-testületi ülésen összefoglaló jelentés formájában számolunk be a MÁK által lezárt ellenőrzés megállapításairól és a hozott határozatról. Dr. Varga Imre szakjogász a szakmai dokumentációk közül a különböző ellátási formák megállapodásait felülvizsgálta. A szakjogász megállapításainak megfelelően megtörtént a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és kiegészítése a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen május én a Szociális és Gyámhivatal ellenőrzi a Térségi Szociális Gondozási Központot szakmai működés tekintetében, mely az összes dokumentáció szakmai ellenőrzését magába foglalja. Az ellenőrzésről a Képviselő-testület a későbbiekben tájékoztatást kap. Képviselő-testület 465/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Tulipános Óvoda által igénybevett többlettámogatás visszafizetése 6 havi részletekbe Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. a Ft többlettámogatást visszafizette a 465/2008 (XI.27.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően 6 havi részletben. Az utolsó részlet megfizetése május 4-én történt meg. Képviselő-testület 478/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó megszervezésére Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, Önkormányzatunk kedvező elbírálásban részesült. A támogatott programok megrendezésre kerültek, az elszámolás a támogató hatóság felé folyamatban van. Képviselő-testület 481/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kompetencia alapú oktatás bevezetése - TÁMOP pályázat Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtásra került, időközben a támogató szervezet is meghozta döntését, melynek értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 82 millió Ft támogatásban részesül (az összköltség 100%-a) az általa fenntartott oktatási intézmények vonatkozatásában, a következőek szerint: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Százszorszép Óvoda: 7 millió Ft Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda: 25 millió Ft Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola: 25 millió Ft Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola: 25 millió Ft A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Képviselő-testület 482/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Intézményi Társulás pályázata a kompetencia alapú oktatás bevezetése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A közreműködő szervezettől kapott tájékoztatások figyelembe vételével a pályázat benyújtása ezen formában nem történt meg. Kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében a pályázatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtotta be a Százszorszép Óvoda, a Kis Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium vonatkozásában, mely pályázaton önkormányzatunk összesen 82 millió Ft-ot nyert. 1

2 Felelős (2): VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER (Határidő: ) A közreműködő szervezettől kapott tájékoztatások figyelembe vételével a kompetencia alapú oktatás bevezetésére irányuló pályázatot a Százszorszép Óvoda, a Kis Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium vonatkozásában Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtotta be. A pályázat elbírálása már megtörtént, önkormányzatunk 82 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Képviselő-testület 529/2008. (XII. 18.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kompetencia alapú oktatás- TÁMOP pályázat a Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskolára Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, Önkormányzatunk 82 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Képviselő-testület 38/2009. (I. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Szonda István közalkalmazotti jogviszonyának módosítása, vezetői megbízás Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A megbízási szerződés elkészült, az Ft/hó külön díjazás kifizetésre került. A megbízott vezetői feladatok ellátására a kinevezés megtörtént, a munkabér a határozatban foglaltak szerint került megállapításra. Képviselő-testület 87/2009. (III. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Bankszámlavezetés tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárása eredményének kihirdetése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Képviselő-testületi ülésen jelenlévő három pénzintézet képviselője részére az ülést követően megtörtént az ajánlatok érvénytelenségét alátámasztó indoklás átadása. A Kereskedelmi és Hitelbank részére március 27-én faxon került megküldésre az érvénytelenséget alátámasztó indoklás. Képviselő-testület 92/2009. (III. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Városi Zeneiskola SZMSZ--e és házirendje Felelős : ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZMSZ-ét az intézményvezetője kiegészítette az iratkezelési szabályzattal, melyet a Képviselő-testület a április 30.-i ülésén elfogadott. Gyomaendrőd, május 21. Várfi András s. k. polgármester Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző 2

3 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 28.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A évi költségvetési rendelet - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 26.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege, így az eredeti költségvetésben lévő pénzmaradvány E Ft-tal emelkedett. A pénzmaradvány teljes összegének beépítése az intézményeknél E Ft-os, a Polgármesteri Hivatalnál E Ft-os bevétel emelkedést eredményezett. A központosított támogatások között jelentkezik az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásról szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet I. pontja alapján elnyert támogatás második részének előirányzatosítása, és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás, továbbá az első negyedévben igényelt 15 %-os közmű hozzájárulás összege. Jelentős a növekedés a működési célra átvett pénzeszközöknél, E Ft. Itt történt meg a évi kereset kiegészítés éves várható összegének előirányzatosítása ( E Ft), mellyel szemben a kiadási oldalon a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó bérek növekedtek. A működési célra átvett pénzeszközöknél jelentkezik a támogató szolgálatra igényelt támogatás E Ft összegben, a tanyagondnoki szolgálat támogatása, továbbá a Szarvai Kistérségi Társulástól átvett kistérségi normatíva összege, ezen támogatásokat a Térségi Szociális Gondozási Központnak utaljuk át az intézményfinanszírozás keretében. A polgármesteri hivatal saját bevételei között jelen módosítás során került beépítésre a Térségi Kommunális Hulladéklerakó összes bérleti díj bevétele, melyet a tulajdoni részesedés arányában tovább utalunk a társ települések részére. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Felújítási és a fejlesztési kiadásnövekedés főképpen az intézményeknél jelentkezik, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s a költségvetési rendelet alábbi módosítását javasolja fogadásra a T. Képviselő-testület felé. Gyomaendrőd, május 20. Vass Ignác sk. Biz.elnök 3

4 TERVEZET./2009. (.) Gye. KT rendelet a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Bevételek címei, alcímei és előirányzatai a következőképpen módosulnak: 1. cím 2. cím 3. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás 2. alcím Normatív kötött felhasználású tám. 3. alcím Központosított támogatás 4. alcím Címzett- és Céltámogatás 5. alcím TEKI támogatás 6. alcím CÉDA támogatás 7. alcím Vis Maior támogatás 8. alcím Egyéb központi tám. Önk. sajátos műk. bev. 1. alcím Helyi adók 1. előir. sz. 2. előir. sz. 3. előir. sz. 4. előir. sz. 5. előir. sz. 6. előir. sz. 2. alcím Átengedett központi adók 1. előir. sz. 2. előir. sz. 3. előir. sz. 4. előir. sz. 5. előir. sz. 3. alcím Különféle bírságok 4. alcím Egyéb sajátos folyó bev. 1. előir. sz. 2. előir. sz. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. alcím Tárgyi e. értékesítés 2. alcím Önk. lakások, egyéb h. b. 3. alcím Pü-i befekt. bev. 4 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszem. komm. adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság SzJA helyben maradó SZJA jöv. kül. mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önk. lakás. lakbérb. Mezőőri járulék

5 4. cím 5. cím 6. cím 7. cím 8. cím 9. cím 10. cím 11. cím 12. cím 4. alcím Koncesszióból szárm. b. Kis Bálint Ált. Iskola és Óvoda Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Isk. Kner Imre Gimn. Városi Egészségügyi Int. Térségi Szoc. Gond. Központ Polgármesteri Hivatal 1. alcím Térség Humánsegítő Szolgálat 2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár 3. alcím Városi Alapfokú Műv. Oktatási Intézmény 4. alcím Katona J. Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjtemény 5. alcím Cigány Kisebbség 6. alcím Német Kisebbség 7. alcím Polgármesteri Hiv. és egyéb feladatok Kölcsönök visszatérülése 1. alcím Lakáshitel visszafiz. 2. alcím Munkált. kölcsön vfiz. 3. alcím Belvíz kölcsön vf. Egyéb finansz. bev. Rövid lejáratú hitel felvét Tartozás kötvénykibocsátásból 2. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 3. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A KT rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a első félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, május Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 28-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előzmény -- Melléklet -- Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet felülvizsgálatára több okból kerül sor: A költségalapú bérlakások esetében a hatáskör telepítése nem volt egyértelműen rögzítve a rendeletben. Az utolsó módosítás óta eltelt időszak alatt történt jogszabályi változások és az önkormányzati lakásállományban bekövetkezett változások szükségessé tették a rendelet szövegének átvizsgálását és kisebb pontosítások elvégzését. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert a törvényi és jogszabályi változásoknak megfelelően történt a helyi rendelet módosítása. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Bizottságok véleménye: Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet módosítását. Gyomaendrőd, május 20. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke 6

35 T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII törvényben kapott felhatalmazás alapján 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 8/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. A költségalapú bérlakásokat és azok lakbérét az 5. számú melléklet tartalmazza. (2) A bérbeadó köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló illetőleg a megüresedett költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, /szobaszám, alapterület/, b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét, c) a lakás lakbérének összegét, valamint d) a pályázat benyújtásának határidejét. (4) A bérbe adó, a benyújtott pályázatokat, e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni. (5) A pályázat elbírálását Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága végzi. (6) a) A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat: - aki a 35. életévét még nem töltötte be, - aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, - aki legalább 5 (öt) éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését 30 napon belül vállalja, - akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. b) Az a) pontban meghatározott pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázónak a lakás csak akkor adható bérbe, ha nincs más pályázó és megfelel a (8) b-c) pontjában foglaltaknak. c) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 (öt) évre megállapított határozott időre szólhat, melyet indokolt esetben - pl.: folyamatban lévő építkezés - egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani. d) A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a 18. (2) bekezdésében meghatározottakra (7) a) Az Endrődi u szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az aki a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, b) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni. c) A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a 18. (2) bekezdésében meghatározottakra. (8) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő a) az a (6) bekezdésnek megfelelő kérelmező, aki: - vállalja lakás-takarékpénztári szerződés megkötését, vagy azzal már rendelkezik, - az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja - a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövid, határozott idejű (2-4 év) bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerződést köt. - azok a fiatal házasok, akik állandó gyomaendrődi lakcímmel rendelkeznek, és legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban. b) az a (7) bekezdésnek megfelelő pályázó, aki az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül. 2. A R. 24. (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a fizetendő bérleti díj mértékét, 7

36 3. A R. 26. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. 4. A R. 28. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján - gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti. 5. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a) a vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és kamatait, melynek mértéke évi 20 %, a vevők 25 év alatt havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni, b) a megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja. (2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű kiegyenlítését a szerződés aláírásakor. (3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg. (4) Aki a (4) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) c) pontjában körülírt kamattal növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra. (5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt korábban egyenlíti ki, azt a mindenkori vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg. (6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy összegben válik esedékessé. 6. A R. 36. (1) bekezdése hatályát veszti. 7. A R számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg a R. e rendelet számú mellékletével egészül ki. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát vesztő rendelkezések: 10/2002. (VI. 3.) KT. számú rendelet 1. -a, 24/2002. (XI. 29.) KT. számú rendelete, 2/2007. (I. 29.) Gye. Kt. rendelete, 11/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendelete, 31/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelete, 36/2008. (IX. 29.) Gye. Kt. rendelete Gyomaendrőd, május Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez SZOLGÁLATI JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJA S.sz Bérlakás címe Komfort m2 Szoba Lakbér összege Lakbér összege Garázs Rendelő fokozat szám / ig/ / től/ /díj/ /m2/ 1 Álmos u. 11 Összkomfort Hősök u. 39/B Komfortos Fő u. 45/1. Összkomfort Fő u. 45/2. Összkomfort Apponyi u. 24/A Összkomfort Apponyi u. 24/B Összkomfort Apponyi u. 24/C Összkomfort Népliget u. 1/A Összkomfort Népliget u. 1/B Összkomfort Október 6 ltp. A/2 Komfortos 58 1, Október 6ltp A/13 Komfortos 58 2, Október 6 ltp B/8 Komfortos Október 6. ltp B/3 Komfortos 55 2, Vásártéri ltp. ¼ Komfortos 57 2, Katona J. u. 54 Komfortos 63 1, Dózsa Gy. U. 1. I. Összkomfortos Dózsa Gy. U. 1. II. Összkomfortos Fő út 210. Összkomfortos

37 2. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DIJA S.sz. Bérlakás címe Komfort m2 Szoba szám Lakbér összege Lakbér összege fokozat / ig/ / től/ 1 Bacsalaposi u. 6. Komfort nélk Köröshídfő 1/A Komfort nélk Petőfi S. u. 6/B Komfortos Vízmű sor 2/E Komfort nélk Vízmű sor 2/F Komfort nélk Vízmű sor 2/G Komfort nélk Vízmű sor 2/H Komfort nélk Vízmű sor 2/I Komfort nélk. 97 2, Vízmű sor 2/J Komfort nélk Vízmű sor 2/K Komfort nélk Vízmű sor 2/L Komfort nélk Vízmű sor 2/N Komfort nélk Vízmű sor 2/P Komfort nélk Polányi M. u. 43/A Komfort nélk Polányi M. u. 43/B Komfort nélk Polányi M. u. 43/C Komfort nélk Polányi M. u. 43/D Szükséglakás Polányi M. u. 43/E Szükséglakás Október 6. ltp. A/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/2 Komfortos Október 6. ltp. B/5 Komfortos Október 6. ltp. B/6 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/10 Komfortos Október 6. ltp B/11 Komfortos Október 6. ltp B/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/13 Komfortos Kör u. 39. Félkomfortos Losonczi u. 16. Félkomfortos sz. melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSRA BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának /2001(..)KT számú rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott. polgármester/humánpolitikai Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó), másrészről Név: (Leánykori név: ) Szül. helye:, idő: Anyja neve:. mint bérlő, valamint Név: (Leánykori név: ) Szül. helye:, idő: Anyja neve:. mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének / Humánpolitikai Bizottsága határozata alapján az alábbi feltételekkel: 1.) Gyomaendrőd utca.. sz. em. ajtó sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. A lakás helyiségei: szoba,..konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba és egyéb helyiség. A lakás alapterülete:..m2. A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:. 9

38 A közös használatú helyiségek és területek:.. 2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket... időtartamra. 3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint: A lakbér mértéke:..ft/hó Egyéb szolgáltatások még:. Bérlő, bérlőtárs a lakbért és az egyéb szolgáltatások díját az Önkormányzati lakásokat kezelő.számú számlájára minden hó 15 napjáig bérleti díjként. Ft-ot, egyéb szolgáltatásokért.. Ft-ot, összesen:. Ft-ot egy összegben tartozik megfizetni. 4.) Bérbeadó átadta, bérlő, bérlőtárs a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képzik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette év.. hó.. napján. 5.) Bérfizetési kötelezettség kezdete: 20. év..hó napjától áll fenn. 6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult. 7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésben foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben. 8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei: Bérbeadó részéről: - a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakás berendezésekkel) használatra történő birtokbaadás, - megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben, - az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás, - életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés, - azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni, - a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni, - bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése, felmondási jog gyakorlása, - a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése, - jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a használati díj (R ában meghatározott összegű) érvényesítése, - befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása. Bérlő, bérlőtárs - a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi, - az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése, - az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését. 9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyi adatok). 10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy 10

39 - a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka, - a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak, - a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése. 11.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt. 12.) A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül. 13.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók. Gyomaendrőd,... Bérbeadó részéről: Bérlő, bérlőtárs részéről: bérlő bérbeadó bérlőtárs 4. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez HELYISÉGEK 1. Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. 1 bérlemény 2. Gyomaendrőd, Fő u bérlemény 3. Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség 1 bérlemény /tejkimérés/ 4. Gyomaendrőd, Mirhóháti u bérlemény 5. Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló 1 bérlemény /üzlethelyiség/ 5. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez Megnevezés Komfortfokozat m2 Szoba szám Garázs Lakbér Garázs bérleti Díj ÁFÁ-val Magtárlaposi úti 4 db A- Összkomfortos 70,10 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.000,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Magtárlaposi úti 4 db B- Összkomfortos 74,07 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.000,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Endrődi u db C- Összkomfortos 33,93 1 szoba ,- Ft/hó - típusú bérlakás egyenként Endrődi u db D- típusú bérlakás egyenként Összkomfortos 35,70 1 szoba ,- Ft/hó - 6. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez BÉRLETI SZERZŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 12/2001. ( IV. 27. ) KT sz.-ú rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott Humánpolitikai Bizottság elnöke- mint bérbedó, másrészről Név: szh: szi: an: Lakcím: szám alatti lakos, mint bérlő között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 11

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (V. 11.) Ör. sz. Rendelete A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL (egységes szerkezetben) Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére Tárgy: Önkormányzati lakások lakbérének megállapítása - 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Sztrein eáta osztályvezető helyettes Véleményező bizottság: Gazdálkodási Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben