KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A1.1. Részcélok... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 5 A3. Támogatható projektek várható száma... 5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 5 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 6 C1. Támogatható tevékenységek köre... 6 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. Projekt területi korlátozása C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C6.3. Egyéb speciális feltételek C7. Speciális kizáró okok C7.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok E2. Csatolandó mellékletek E3. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A projektek benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek

3 A Kiemelt Projekt Felhívás (a továbbiakban: felhívás) elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy a Kiemelt Projekt Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektdokumentációt a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a projekt elutasításra kerülhet. Jelen Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott projektjavaslat kiválasztása a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelt eljárásrendben, egyszakaszos értékelés keretében történik. Egyszakaszos értékelés során a projektgazda részletesen kidolgozott projektjavaslatot nyújt be akciótervi nevesítés céljából. A projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (továbbiakban: Kormánybizottság) dönt. Jelen Kiemelt Projekt Felhívás esetében pályázat kifejezés alatt kiemelt projektjavaslat, míg a pályázó kifejezés alatt a projektgazda értendő! 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A fejlesztések célja, olyan attrakciók működtetése a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. Ezáltal hozzájárulhatnak a régióba érkező látogatók és a vendégéjszakák számának növekedéséhez, valamint a szektor bevételeinek emelkedéséhez. Kiemelt attrakciók létrehozása során szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de amelyek önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz. A1. Alapvető cél A kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára. A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projekteknek ezzel együtt hozzá kell járulniuk a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is: A hazai turizmus versenyképességének növelése; Innováción alapuló kínálatfejlesztés; Regionális szintű desztináció-fejlesztés; Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaságok teljesítményének, versenyképességének javítása. A1.1. Részcélok A látogatószám növelése érdekében önállóan is jelentős számú látogatót vonzó turisztikai attrakciók fejlesztése és az attrakciók minőségének javítása; A turizmus szezonalitásának mérséklése, az egész évben, de legalább az év 300 napján elérhető, nyitva tartó turisztikai attrakciók fejlesztése, létrehozása; Hosszú távon fenntartható, egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása; A régió kiemelt turisztikai helyszínein, nemzetközi vonzerővel rendelkező adottságokhoz kapcsolódó desztinációs szintű, komplex fejlesztések megvalósítása; A fejlesztések magas fokú integrációja az adott turisztikai desztináció kínálatába, valamint a lokális és térségi gazdaságba; Közkincsek társadalmi hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának biztosítása; Világörökségi helyszínek kiemelkedő turisztikai vonzerőinek fejlesztése; Az attrakciófejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó üzleti szolgáltatások fejlesztése esetén az előállított bruttó hozzáadott érték növelése; Az attrakciók környezetének fejlesztése a minőségi és vonzó kép elérése érdekében; A foglalkoztatottság növelése, közvetlen munkahelyteremtés és azok fenntartása legalább a projekt fenntartási időszakának végéig; Turisztikai együttműködések erősítése, turisztikai programcsomagok kialakítása. 4

5 A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben 800 millió Ft. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektek várható száma A támogatott projektek várható száma 1 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE A 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozatban rögzítettek alapján kizárólag a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztése céljából, az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot: I. Költségvetési szervek és intézményeik GFO 3 közül: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek GFO 31, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek GFO 32 II. III. Non-profit szervezetek és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül kizárólag a következők: Egyesületek GFO 52, Alapítványok GFO 56, Egyházak és intézményeik GFO 55, Nonprofit gazdasági társaságok GFO 57 Közszféra többségi irányítása alatt álló gazdasági társaságok: Gazdálkodási formától függetlenül minden olyan gazdasági társaság, amelyben a tőke vagy a szavazati jogok több mint 75%-ával rendelkezik közvetlenül, egyénileg vagy közösen, egy vagy több önkormányzat, költségvetési szerv vagy intézménye, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaság, vagy az állam, és ez a többségi irányítás a fenntartási időszakban nem változik. A konzorciumokra vonatkozó speciális szabályokat a Pályázati Útmutató B1. pontja tartalmazza. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be projektjavaslatot az alábbi szervezetek: Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult projektjavaslat benyújtására. Figyelem, amennyiben a projektjavaslat állami tulajdonú vagy kezelésű országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal. 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 5

6 Állami tulajdonú közút, vagy országos közúthálózatba tartozó és 1, 2, 3, 4 vagy 5 számjeggyel jelölt út területén a projektgazda kizárólag a közúti közlekedésről szóló I. törvény 29. (11) bekezdésében számukra építtetőként engedélyezett tevékenységekre pályázhatnak, az országos közút területén kizárólag ezen tevékenységeikre igényelhetnek támogatást. Amennyiben szükséges, a Magyar Közút NZrt. vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. konzorciumba történő bevonása, akkor a projektgazda a Pályázati Útmutató 19. mellékletében foglaltak szerint köteles eljárni. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Jelen felhívás keretében a felhívás C.4 pontja szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók. C.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a jelen felhívás C6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában meghatározottak betartása szükséges! Egy projekt keretében többféle önállóan támogatható tevékenység is megvalósítható az érintett tevékenységre vonatkozó támogatási mérték betartásával. Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi pontban felsorolt regionális beruházási támogatás jogcímen támogatható tevékenységeket közszféra kedvezményezettek kizárólag csekély összegű támogatás jogcímén, a Pályázati Útmutató D VIII. pontjában meghatározott erejéig valósíthatnak meg. Közszféra kedvezményezettnek minősülnek a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet) a) pontja szerinti szervezetek. Az erről szóló nyilatkozat jelen felhívás mellékletét képezi. 1. Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Muzeális intézmények és egyéb kulturális tematikájú kiállító és bemutató helyek, örökség helyszínek (pl. kastélyok, várak, világörökségi helyszínek, tentatív listán szereplő helyszínek, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek stb.) turisztikai célú fejlesztése pl. látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítás, gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, modern bemutatási formák, interaktív elemek stb.). A világörökségi helyszínek arculatának, építészeti és kulturális értékeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális beavatkozások. Meglévő épület helyreállítása funkcióváltással, kiállító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából. 6

7 Nemzetközi vagy országos vonzerővel rendelkező, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti stb. rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévők felújítása, korszerűsítése stb.). Többfunkciós szolgáltató egységek kialakítása, új kulturális funkciók megjelenése a kulturális helyszíneken a szezonalitás meghosszabbítása érdekében. Kulturális emlékekhez kötődő emlékhelyek kialakítása, kiállítások megrendezésére, kulturális értékek örökségek és hagyományok bemutatására alkalmas interaktív terek kialakítása. 2. Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Ökoturisztikai fejlesztések: Ezen fejlesztések esetén biztosítani kell az attrakciók sikeres működéshez kapcsolódó komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatásokat (pl. információs pontok vagy látogatóközpontok biztosítása, környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, hulladékgyűjtés, főzőhelyek stb.). A szolgáltatások működéséhez szükséges eszközök beszerzése, építések megvalósítása lehetséges a támogatás terhére. (Ld. Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 2 I. és II. prioritásában foglalt intézkedéseknél leírtakat. Természetvédelem szempontjából nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti értékekre alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók (pl. kiemelt országos vagy nemzetközi túraútvonalak, egyedi koncepción alapuló tanösvények, látogatóközpontok, aktív természetjáró infrastruktúra, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadasparkok, natúrparkok, stb.) létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések. A beruházás az - Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia meghatározása szerint az alkalmi zöldturista, aktív zöldturista vendégkör igényeinek megfelelő kínálat kialakítását szolgálja. Kerékpárosturisztikai fejlesztések Turisztikai célú kerékpáros útvonalak, kerékpárosturisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. Amennyiben a projekt ilyen tevékenységet tartalmaz, a fejlesztett kerékpáros útvonalnak (önálló kerékpárútnak vagy kijelölt kerékpárforgalmi létesítménynek, vagy további ÚT fejezet szerinti létesítménynek) hálózathoz és turisztikai attrakcióhoz is csatlakoznia kell. Kerékpárosturisztikai fejlesztések esetén kérjük fokozottan ügyeljenek jelen felhívás C.6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában megfogalmazott feltételek teljesülésére. Aktívturisztikai fejlesztések: A sport, téli és az extrém turizmust szolgáló kiemelt, innovatív és egyedi koncepción alapuló komplex fejlesztések megvalósítása, (pl. nordic-walking park, komplex sportturisztikai szolgáltató központok, sziklamászás, barlangászat, vasalt utak, sífelvonók, sípályák és kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések); Kaland és extrémparkok fejlesztése. A lovas turizmus feltételrendszerének javítása, lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2 Az Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia megtalálható a mellékletek között 7

8 C.1.2. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a jelen felhívás C1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: Az attrakciók környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, parkolók, kerékpártárolók, kerékpár parkolók és támaszok, zajmentes környezet biztosítása, kulturált és vonzó városkép, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 40%-a. A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 10%-a. A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 8 %-a. Kerékpárosturisztikai fejlesztés esetén közforgalmú gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros útvonal kiépítése és/vagy felújítása C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a jelen felhívás C1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Üzleti marketing-tevékenység A vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding) megvalósítása. A marketing tevékenységet, amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 2%-a, legfeljebb 40 millió forint. Amennyiben a projektgazda még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig igényelhet de minimis támogatást, amennyiben a keretét már kimerítette, úgy ezen tevékenységeket saját forrásból, nem elszámolható költségként köteles megvalósítani. Nyilvánosság biztosítása A Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Könyvvizsgálat Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően, 50 millió Ft-nál magasabb támogatási igény esetén. Akadálymentesítés A Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően. 8

9 Azbesztmentesítés A fejlesztéssel érintett épület(ek) teljes körű azbesztmentesítése (amennyiben releváns). C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Üzleti célú szálláshelyek létesítése, fejlesztése Új termál- vagy gyógyfürdő létesítése (zöldmezős beruházás) Gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak létesítése, fejlesztése C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A projektek tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Jelen felhívás keretében a felhívás C.4 pontja szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az arányos hozzáadott érték elve alapján a harmadik féltől történő beszerzések során az adott szállítói szerződés keretében közreműködő szakemberek, vagy alvállalkozók a szerződött tevékenységhez 50%-nál nagyobb mértékben nem járulhatnak hozzá. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató C2.3 pontjában foglaltaknak megfelelően: I Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (például tanulmányok, tervek, engedélyek, eljárások, közbeszerzések, kulturális örökséget érintő kutatási-feltárási munkák, régészeti ásatás, épületkutatás) 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 3. Építési (új építés, továbbá meglevő esetében, átalakítási, bővítési) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése III Egyéb elszámolható költségek 9

10 1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a kedvezményezett esetén nem levonhatóak), hatósági díjak 2. Tartalék A tartalék a Pályázati Útmutató vonatkozó rendelkezései szerint a projektmegvalósítás során csak a Közreműködő Szervezet előzetes írásbeli engedélyével használható fel. C3.2. Nem elszámolható költségek A Pályázati Útmutató c. dokumentum C.2.4 Nem elszámolható költségek pontjában meghatározott költségen túl jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a felhívás C3.1 pontjában fel nem sorolt költségtípus. C3.3. A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %- os korlát 1. Projekt-előkészítés költsége 10 % Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Közbeszerzés költsége 1 % 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II. Megvalósítási költségek 10 % 1. Projekt menedzsment költségek 2 % 2. Szolgáltatások igénybevételének költségei: Építési műszaki ellenőr költsége Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Építési költségek legfeljebb 1,5 %-a 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége 1 % Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Maximális elszámolható összeg (bruttó) 6,5 millió Ft Üzleti marketing tevékenységek 2% 50 millió Ft 3. Építési költségek: A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása. Az attrakciók környezetének jelen felhívás C.1.2. pontjában 8 % 40% 10

11 meghatározott fejlesztése A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása Kerékpárosturisztikai fejlesztés esetén közforgalmú gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros útvonal kiépítése és/vagy felújítása 4. Eszközbeszerzések költségei: Gépjármű beszerzése III. Egyéb költségek 10% 20 % Tartalék 10% 9 millió forint A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a projekt elszámolható összköltségét. A projektgazda tehát tervezheti a projektjét oly módon, hogy bizonyos tevékenységeket eleve nem kíván elszámolni. Konzorciumi pályázók esetében a meghatározott belső korlátokat projekt szinten szükséges vizsgálni. A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerülhet, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket: műemléki épület esetén Ft/m 2 + ÁFA (mind építés, mind átalakítás esetén) nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + ÁFA (építés esetén) nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + ÁFA (átalakítás esetén) Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m 2 ) kell vetíteni. (Bruttó területbe az épület belső alapterülete, belső falai és a külső falak is beleértendők. Többszintes épület fejlesztése esetén az egyes szintek bruttó alapterületeinek összege értendő. Amennyiben a fejlesztés az épületnek csak egyes helyiségeit érinti, fejlesztéssel érintett bruttó m 2 alatt az érintett helyiségek bruttó alapterületeinek összege értendő, szintenként összeadva.) A fajlagos költség számításakor az építési költségekbe a projekt szakmai tartalmát szolgáló speciális gépészet nem számítandó bele, így tehát például (nem kizárólagos felsorolás!) vízforgató és egyéb speciális fürdőgépészet, wellness részlegek gépei, energiatakarékos és megújuló energia használatát szolgáló gépészet (napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb.), akadálymentesítés céljából beépített felvonó nem számít bele a bruttó m 2 -re vetítendő építési költségekbe. A felhívás kiírója ennél magasabb fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés előre láthatóan ennél magasabb fajlagos költségszinten valósítható meg, úgy a fenti értékeket meghaladó költségeket célszerű a nem elszámolható költségek közé tervezni. A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik, továbbá a Pályázati Útmutató C2.2 pontja alapján a tervezőnek ki kell mutatnia az egyes épületekre/létesítményekre/vonalas infrastruktúrára/projektelemre stb. vonatkozóan a költségbecslés alapján számított fajlagos költségeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a projektgazda tartalék felhasználását is tervezi és erre a megvalósítás folyamatában sor kerül, akkor a tartalékból az építésre fordított összeggel együtt sem léphetők túl a fenti fajlagos költségek és a táblázatban meghatározott belső arányok sem. 11

12 Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a projektjavaslat részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a projekt tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a projektgazda meg kíván valósítani a projekttel együtt azonban a projekten kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen elkülönített költségbecsléssel a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni. A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének. Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet (a továbbiakban: 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet) alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy közszféra szervezet nem igényelhet támogatást a regionális beruházási támogatás jogcím kategóriájában. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók. Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése (nem vállalkozási tevékenység) Ökoturisztikai fejlesztések Kerékpárosturisztikai fejlesztések Aktívturisztikai fejlesztések Üzleti marketing tevékenység Megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 1), 2), 3), 13), pontja n.r. n.r. 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 16) pontja 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 22) pontja 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 23) pontja Kulturális célú támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Regionális támogatás beruházási *De minimis támogatás *De minimis támogatás 12

13 Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória (amennyiben nem aktiválható a fejlesztésre) Attrakciók környezetének fejlesztése Attrakció környezetének közterületen történő fejlesztése amennyiben nem kizárólag az attrakció céljára, az attrakciót igénybe vevők számára elérhető Attrakció környezetének nem közterületen történő fejlesztése Parkoló fejlesztés amennyiben az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódik, annak előírás szerinti kiszolgálását szolgálja Parkoló fejlesztés, amennyiben bizonyíthatóan közszolgáltatás, az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó, annak előírás szerinti kiszolgálását szolgáló kapacitáson felüli parkoló kialakítás n.r. 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 1), 2), 3), 13) 16) pontja 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 1), 2), 3), 13) 16) pontja 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. 36) pontja Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához (kulturális célú támogatás, regionális beruházási támogatás, állami támogatásnak nem minősülő támogatás) Igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához (kulturális célú támogatás, regionális beruházási támogatás, állami támogatásnak nem minősülő támogatás) Közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére nyújtható támogatás Minden a felhívásban felsorolt támogatható gazdasági típusú tevékenység esetében de minimis támogatás is igénybe vehető. *Amennyiben a projektgazda még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig ( eurónak megfelelő forintösszeg bruttó támogatás esetén bruttó forintösszeg) igényelhet de minimis támogatást. Amennyiben a keretét már kimerítette, úgy ezen tevékenységek vonatkozásában regionális beruházási támogatásra jogosult, feltéve, hogy a kapcsolódó költségei a beruházás bekerülési értékének részét képezik. Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a projektjavaslat benyújtását követően felmerült, és a beruházás számviteli törvény szerinti bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat, a de minimis támogatás árfolyamának kiszámításához szükséges instrukciókat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza. C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások Jelen felhívás keretében a Pályázati Útmutató C4 pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 18 hónap áll a rendelkezésére. A 13

14 projekt fizikai megvalósítására és befejezésére vonatkozó további szabályokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C4 fejezete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott megvalósítási határidők mellett a projektnek fizikailag legkésőbb június 30-ig meg kell valósulnia. C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. Projekt területi korlátozása Jelen felhívás keretében olyan projektjavaslatok támogathatóak, melyek teljes egészében a Nyugat-Dunántúli Régió területén valósulnak meg. C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak. C6.3. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek Az eljárásrend rövid bemutatását és a bírálat menetét az E. Kiválasztási kritériumok pont tartalmazza. A projektek csak szöveges, pontozás nélküli értékelésen esnek át, így előnyt jelentő feltételek sem kerültek az értékelési kritériumrendszerbe beépítésre. b) Egyéb kötelező feltételek A projektjavaslat rendelkezik javaslattevői támogató nyilatkozattal, melyet a hatályos 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet szerint arra jogosult javaslattevő állított ki. A projektnek reális piaci igényre vagy lehetőségre kell megoldást, javaslatot nyújtania, reális tervezésen kell alapulnia, reális, megvalósítható célokat és terveket kell tartalmaznia, amelyek a piac és a projektgazda lehetőségeivel összhangban vannak. Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány (reális, piackutatáson alapuló kereslet-kínálatelemzés, reális üzleti modell, valós együttműködések bemutatása) készítése szükséges minden projekt esetén. A megvalósíthatósági tanulmányt részletes projektjavaslat benyújtása esetén az Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretében megvalósítandó kiemelt turisztikai projektjavaslatok kidolgozása esetén című dokumentum iránymutatásainak megfelelően kell elkészíteni. Részletes marketingstratégia készítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány részeként. A marketing tevékenységet, amennyiben létezik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A TDM szervezettel a marketingtervről egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM szervezet vezetője által kiállított, a marketingstratégiára vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el, a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található meg. (Amennyiben az adott desztinációban regisztrált TDM szervezet még nem működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!) 14

15 A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy legalább a projektek kötelező fenntartási időszakában megfelelő tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz. A teremtett munkahelyek száma éves átlagos statisztikai létszám alapján, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozásaként értendő, amely megvalósítható teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással is. o o o Gépjármű beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben a beszerzendő gépjármű nem személygépkocsi, a projektgazda a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kifejti a beszerzendő gépjármű, felhasználási jellegét és közvetlen kapcsolatát a felhívás céljaival az a turisták igényeit szolgálja, az igényeknek megfelelő gépjármű kerül beszerzésre és ez részletesen kifejtésre kerül a megvalósíthatósági tanulmányban, o továbbá a projektgazda a projekt fenntartási időszakban a monitoring jelentésekben dokumentálható módon bemutatja a projekt keretén belül beszerzett gépjármű használatát (menetlevél, illetve szükség esetén további dokumentumok benyújtásával). Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a projektgazdának jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. Kerékpárosturisztikai szolgáltatásokra vonatkozó feltételek o Amennyiben a projekt kerékpárosturisztikai tevékenységet tartalmaz, a fejlesztett kerékpáros nyomvonalnak (önálló kerékpárútnak, kijelölt kerékpárforgalmi létesítménynek, vagy egyéb ÚT műszaki előírás 7. fejezetében felsorolt létesítménytípusnak) meglevő hálózathoz és meglévő turisztikai attrakcióhoz kell csatlakoznia. o A kerékpárosturisztikai útvonalhálózat minimálisan 80 km összefüggő úttal kell rendelkezzen, amely az UME létesítménytípusaiból épülhet fel. Az útvonalhálózat elágazásokat, kisebb köröket tartalmazhat. A minimális kerékpárútvonal hosszúságot a projekt végéig szükséges elérni. Az egész útvonalat a célcsoportnak megfelelő útminőség, valamint jól követhető, többnyelvű információs és orientációs kitáblázás kell, hogy jellemezze, továbbá legalább 10 km-ként pihenőhelyeknek kell rendelkezésre állnia. Projektek területi kapcsolódása esetén, ha a kerékpáros útvonalak hossza átfedésbe kerül, és azok, vagy azok egy része több projektben is bemutatásra kerül, a 80 km hálózat teljesülése valamennyi kapcsolódó projektet jogosulttá teszi. o Kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása, kijelölése és a kijelölt útvonalak rendezése a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nélkül önállóan nem támogatható. o Közforgalmú gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros útvonal kiépítése és vagy felújítása legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének a 20%-nak a mértékéig támogatható (pl.: kisforgalmú utca, egyirányú utca, széles forgalmi sáv, stb.). Meglévő burkolt út szélesítése a felújítás során nem támogatható. o Közforgalom elől elzárt nyomvonalon kijelölt kerékpáros útvonal például: sorompóval zárt mezőgazdasági üzemi vagy mezőgazdasági magánút kiépítése, felújítása vagy környezetének a rendezése korlátozás nélkül támogatható. o Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása abban az esetben támogatható, ha annak jelenlegi burkolatszélessége elmarad az UME-ban rögzített értékektől, vagy a burkolatminősége fényképekkel és kerékpáros civil szervezet nyilatkozatával igazolhatóan a kerékpáros közlekedés számára nem megfelelő minőségű. 15

16 o o o Létesítmény építése vagy kijelölése esetében az ÚT :2010 Útügyi műszaki előírásban rögzített műszaki feltételek betartása kötelező, kizárólag a műszaki előírásnak megfelelő tevékenységek támogathatók. Turisztikai fejlesztéseknél az ÚT :2010 Útügyi műszaki előírás 6. A létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai fejezetének Vegyes forgalom tartománya és Átmeneti tartomány eseteiben egyaránt létesíthető önálló, gépjármű- és közúti-forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény, azonban ha a közút forgalma a vegyes forgalom tartományába esik, indoklást szükséges benyújtani az elválasztott létesítmény választásának az alátámasztásához. Az indoklást kerékpáros civil szervezet nyilatkozatával is alá kell támasztani. A kerékpárforgalmi létesítmény típusának és szélességének a meghatározásakor figyelemmel kell lenni a gyalogos forgalom nagyságára, ezért az Útügyi Műszaki Előírás 6.3 Elválasztás a gyalogosforgalomtól pontjának szükséges megfelelni. A feltétel teljesítéséhez előzetesen a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságának a felmérése szükséges a gyalogos- és kerékpáros forgalom elválasztott vagy elválasztás nélküli vezetési módjának a kiválasztásához. o A kijelölt turisztikai célú kerékpáros útvonal mentén támogatandó szolgáltatásokat (például: (automata) kerékpártárolók- és kölcsönzők, pihenők, információs pontok, szervizpontok, stb.) a Segédlet kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakításához c. mellékletben szereplő elveknek megfelelően lehet megvalósítani. o Az OTRT elsőrendű hálózati elemekre 20 km/h óra feletti forgalomra szükséges a létesítménytípust és annak burkolatszélességét tervezni. o Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók kialakítása esetén az ÚT :2010 o o o o ÚME 11. fejezetének a betartása kötelező. A kerékpárosturisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra, kerékpáros barát vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós, marketingelemeket és amennyiben jelenleg nem megoldott, és a fejlesztés kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazza a kerékpárutak kitáblázását tartalmaznia. (Kitáblázás: kerékpárút kialakítása, fejlesztése esetén közlekedési és turisztikai jelzések, kisléptékű fejlesztés esetén turisztikai jelzések kihelyezése szükséges.) A projektgazda a projekt fenntartási időszakában köteles az adott térségben is működő kerékpárosturisztikai szervezetekkel együttműködni, amelyet a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet felé dokumentálni szükséges. A projektek előkészítése során javasolt nemzetközi példák megismerése, honosítása, erre példák találhatóak a következő linkeken: EUROVELO: EUROVELO VI.: Svájc: Németország, ADCF: Sustrans, kerékpáros turizmus értékelés: Létesítmény építésekor, vagy felújításakor a beruházással érintett területek tulajdonviszonyai rendezendőek és igazolásuk a Pályázati Útmutató C7. pontja szerint szükséges, a forgalomtechnikai eszközzel kijelölt létesítmények tulajdonviszonyai nem kerülnek ellenőrzésre, mindössze a közútkezelői hozzájárulás bemutatása szükséges a kijelölés megvalósításához, fenntartásához. 16

17 o o o Építéssel nem járó kerékpárosturisztikai vagy kerékpárbarát fejlesztés esetén, amikor eszközök (pl.: szervizcsomag, vagy wi-fi pont) kerülnek elhelyezésre a kerékpárosok részére, az elhelyezést biztosító helyszín tulajdonviszonya nem kerül ellenőrzésre, az eszközök elhelyezéshez és fenntartásához tulajdonosi vagy üzemeltetői hozzájárulás szükséges. Amennyiben a projektgazda a szervizeszközök és információs szolgáltatások biztosítását de minimis támogatásból valósítja meg, akkor valamennyi kerékpáros részére szabad hozzáférést kell biztosítani, a pótalkatrészeket (pl.: kerékbelső) pótlási áron, nyereség nélkül kell minden kerékpáros részére biztosítani. Kerékpárforgalmi létesítmény építését, felújítását vagy kijelölését tartalmazó, támogatást elnyert projekt záró projekt beszámolójához csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatás megtörténtének az igazolását. Az adatszolgáltatás összeállításához és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a valamint Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlapokról tölthetőek le. Az adatszolgáltatás költsége az igénybe vett szolgáltatások költségei között tervezhető. Amennyiben a projekt kerékpárosturisztikai szolgáltatás fejlesztését, kialakítását tartalmazza, a fenti feltételek teljesülését a megvalósíthatósági tanulmány 6.1. fejezetében kell részletesen bemutatni. c) Speciális nyilatkozatok Az alábbi feltételek elfogadásáról a projektgazda a papír alapon a projekt adatlappal együtt benyújtandó Nyilatkozat megfelelő módon történő aláírásával nyilatkozik. A projektgazda kijelenti, hogy a projektjavaslat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általa képviselt szervezet nem kötelezett. A projektgazda tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében igénybe vehető maximális támogatás nem haladhatja meg az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rend.) 25. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. A maximális támogatás igénybe vételekor figyelembe kell venni, hogy a jelen felhívás valamint más pályázat keretében, ugyanazon költségekre igényelt támogatást, továbbá hitelfelvételkor a kamat esetlegesen meglevő támogatástartalmát, valamint közszféra tulajdonos által nem piaci feltételek mellett nyújtott tőke vagy tagi kölcsön támogatástartalmát egybe kell számítani. Az egybeszámítás csökkentheti a maximális támogatás nagyságát. A projektgazda kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. A projektgazda kijelenti, hogy sem ő maga, sem a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában (ideértve a D4.1. pontban foglaltakat is), valamint a jelen felhívás C7. Speciális kizáró okok pontjában meghatározott kizáró okok alá. A projektgazda vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános feltételeket. 17

18 C7. Speciális kizáró okok C7.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok A projektgazda személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltak érvényesek. C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő: regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: a 37/2011. (III. 22) Korm. rend. 25. szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 30%, 30%+20% kisvállalkozás vagy 30%+10% középvállalkozás esetén; kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%. közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás esetén: 100% a következők betartása mellett: - A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. - Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. - A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. Közszféra szervezet pályázók kizárólag az adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) 18

19 igényelhetnek támogatást, azaz az igényelt támogatásnak meg kell egyeznie a lehetséges maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel). D3. Támogatás összege A jelen felhívás keretében igényelhető támogatás összege: minimum maximum NYDOP-2.1.1/A millió Ft 800 millió Ft D4. Az önerő mértéke Az önrész összetételével és mértékével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1 pontja tartalmazza. D5. Előleg mértéke Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza. 19

20 E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok Ha az elektronikus alkalmazással készített projektadatlap sérült vagy a befogadási kritériumok vizsgálata egyéb okból nem lehetséges, a projektadatlap beérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet a pályázót a projektadatlap ismételt benyújtására hívja fel. A projektjavaslat ismételt benyújtásának időtartama a befogadásról szóló döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem számít bele. Az ismételt benyújtásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázatot elutasításra kerül és erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. A projekt-kiválasztás folyamata a Pályázati Útmutató c. dokumentum H.4 pontjában meghatározottak szerint zajlik. A kiválasztás a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelt eljárásrend szerint, egyszakaszos bírálat keretében történik. A benyújtott kiemelt projekt javaslatnak rendelkeznie kell javaslattevői támogató nyilatkozattal, melyet a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint arra jogosult javaslattevő állított ki. Ha a projektgazda nem vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a projektjavaslat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a projektjavaslat további elbírálására nem kerül sor, erről a projektgazdát a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. A részletes projektjavaslat benyújtását követően az alábbi szempontok ellenőrzése történik meg: befogadási, tartalmi értékelési kritériumoknak való megfelelés vizsgálata. Az alábbi kiválasztási kritériumok ellenőrzése mellett minden esetben ellenőrzésre kerül, hogy a projektjavaslat, illetve a projektgazda megfelel-e a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek. E1.1. Egyszakaszos bírálat esetén E A projektjavaslat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: 1. Szempont A projektjavaslat a meghatározott benyújtási határidőn belül került benyújtásra 2. Az igényelt támogatás összege nem A projektgazda megfelel a kritériumnak A projektgazda nem felel meg a kritériumnak 20

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése: Program neve:

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése: Program neve: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése: Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése c.

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése c. KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉMOP-2.1.1/F-14 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c.

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. komponenséhez Kódszám: KMOP-3.1.1/E-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Alapvető cél A konstrukció versenyképes turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja. A létrehozandó szolgáltatások

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése és szolgáltatásbővítése c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/B-14 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Dél-alföldi Operatív Program

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Dél-alföldi Operatív Program Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12 Dél-alföldi Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: NYDOP-2.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: NYDOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/I-11 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI GINOP- 7 TURISZTIKAI HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE C. KIEMELT TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI (TERVEZET) Prioritási tengely: GINOP7. Versenyképes turisztikai kínálat Egyedi célkitűzés: Turisztikai

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben