Kézdivásárhely lendületben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézdivásárhely lendületben!"

Átírás

1 - Projektterv Készítette: A Zöld Nap csapat

2 Tartalomjegyzék 1. Projekt megnevezése Projekt kezdeményezője Projekt tárgya Célok SWOT elemzés Partneri kör Projektcsapat

3 Kézdivásárhely lendületben. 1. Projekt megnevezése 2. Projekt kezdeményezője A projekt kezdeményezői a Zöld Nap csapat. 3. Projekt tárgya A Kézdivásárhely lendületben elnevezésű projektben Kézdivásárhely hosszú tavú településfejlesztési koncepcióját készítettük el. Azt mutatjuk, hogy szerintünk mely irányban kell fejlődnie Kézdivásárhelynek. A fejlesztési koncepció értelmezése: A város sokrétű, összetett természeti, társadalmi, műszaki és ökológiai képződmény és bonyolult rendszer. Kialakulását, fejlődését netán hanyatlását spontán folyamatok és tudatos emberi döntések egyaránt meghatározzák. Hosszútávú fennmaradását és kiegyensúlyozott működését a közösség bölcs, felelős és humánus magatartása (politikája) garantálhatja. Minden civilizált társadalom harmonikus működéséhez nélkülözhetetlenek az egyértelműen megfogalmazott és a többség által elfogadott hosszabb-rövidebb távra vonatkozó célok, szabályok meghatározása, továbbá az eszközök biztosítása. Valamint ezek eléréséhez szükséges A települések demokratikus, tervszerű fejlesztési és működési feltételeinek tisztázását, az életkörülmények folyamatos jobbítását célzó egyben a településrendezési tervet 3

4 megalapozó komplex társadalmi gazdasági műszaki ökológiai stratégia a városfejlesztési koncepció. 1 A készülő koncepciók főleg akkor lesznek, jól hasznosíthatok, ha a készítők már a vizsgálati szakaszban is elsősorban a legfontosabb helyi kérdésekre koncentráljak erőforrásaikat; éppen ezért nincs is állandó recept a jó koncepció elkészítésére. 2 Letenyei tanácsait megfogadva a városunkban dolgozó hivatalnokokkal és a jelentősebb virilisekkel 3 (cégvezetőkkel) konzultáltunk. Fontosnak láttuk elkészíteni városunkra a SWOT analízist, amelyben összegeztük a város helyzetére vonatkozó meglátásokat. Kézdivásárhely városfejlesztési stratégiájának kialakítása során figyelembe vettük a város természeti adottságait is. Munkánk szükségszerűen a meghatározott regionális, megyei keretekhez illeszkedve, a bennük rejlő lehetőségeket szem előtt tartva törekszik a város nyújtotta lehetőségek kiaknázására, ugyanakkor a progresszív nemzetközi tendenciákat sem hagyja figyelmen kívül. Több mint három éve Románia is az Európai Unió tagja. Ezért figyelembe kell, vegyük az Unió fejlesztési alapelveit is. Az Európai Unió egységes regionális politikai alapelvei a következők: 1) Szubszidiaritás és decentralizáció: Ezen alapelv szerint a területfejlesztési döntéseket es azok végrehajtását azon a szinten kell elvegezni, amely abban a legilletékesebb, s tőle a leghatékonyabb eredmény várható. 2) Koncentráció és addicionalitás: A koncentráció elve szerint a forrásokat statisztikailag merhető es követhető szempontok alapján azoknak a területeknek az Unióban régióknak kell biztosítani, melyek a mert szempontok szerint a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak. Az addicionalitás elve szerint a központi vagy decentralizált forrásokat a pénzügyi támogatást igénylőnek ki kell egészíteni, vagyis a fejlesztésekhez saját erőre is szükség van, amely a kistérségi fejlesztési programok eseten kölcsönös együttműködést feltételez. 1 Hódmezővásárhely Városfejlesztési Koncepciója 2 Letenyei László Legtöbb adót fizetők 4

5 3) Partnerség: A kistérség szereplőinek kölcsönös együttműködésen túl a fejlesztési programok megvalósítása érdekében szükség van az egyéb fejlesztési szinteken is a szereplők folyamatos egyeztetésére és kapcsolattartására. 4) Programozás: A programozás elve szerint a fejlesztési programok kidolgozásakor a célkitűzéstől a megvalósításig mindent részletesen meg kell határozni. Mindezek miatt szükséges a területfejlesztési koncepció es program elkészítése is. Fontos figyelembe vegyük a Nemzeti Fejlesztési Terv (Planul National de Dezvoltare, PND) ra vonatkozó dokumentumának a Közép- Régióra, ezen belül Kézdivásárhelyre vonatkoztatott főbb irányvonalak prioritásait. Ezek a prioritások a következők: A versenygazdaság erősítése es tudáson alapuló gazdaság fejlesztése A szállítás infrastruktúrájának a fejlesztése es modernizálása Az életszínvonal növelése és biztosítása Humanerőforrás fejlesztése és foglalkoztatási szint növelése A rurális gazdaság fejlesztése és a mezőgazdasági szektor termékenységének növelőse Környezetvédelem Az egységes Fejlesztési tervek célja, hogy kiküszöbölje mindazon gátló tényezőket, amelyek hátráltatják a Középrégió fejlődését. A statisztikai adatokat átnézve jól látszik, hogy a gazdasági szektor nem fejlődik annyira dinamikusan, mint Románia más régióiban. Ezt kiküszöbölni csak akkor lehetséges, ha új cégeket, kereskedelmi egységeket hozunk létre vagy ami a legfontosabb a megújuló energiák adta lehetőségeket bombázzuk ki. 5

6 4. Célok Célunk Kézdivásárhelyt 10 éven belül részben fenntartható várossá fejleszteni. Az elkövetkező sorokban e tervünket írjuk le részletesebben. Manapság eljutottunk arra a szintre, hogy az általános iskolások is tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az éghajlatváltozás napjaink egyik legsürgetőbb problémája. Egyre többen gondoljuk úgy, hogy az utóbbi évek szélsőséges időjárási jelenségei már ma is közvetlen veszélyt jelentenek a Föld népességére. A klímaváltozás leginkább a globális átlaghőmérséklet alakulásán érhető tetten: a 20. században 0,7 C-ot emelkedett bolygónk hőmérsékleti átlaga. A folyamat itt azonban nem áll meg: amennyiben nem változtatunk jelenlegi termelési, energiahasználati, fogyasztási és közlekedési szokásainkon, úgy a legborúlátóbb forgatókönyvek szerint száz év múlva akár 6 C-kal is emelkedhet az átlaghőmérséklet a múlt század végéhez képest. A Föld által nyújtott energiakészletek, főként a földgáz és a kőolaj egyre inkább fogy, melynek általunk látható mutatója az árak rohamos emelkedése. Arról számtalanszor hallunk, hogy a kormányok mit tehetnek a klíma védelme érdekében. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy felelős állampolgárként mi magunk mit tehetünk jövőnk érdekében. Kevesen tudják például, hogy az európai háztartások felelnek a kontinens szén-dioxid kibocsátásának egyötödéért. Éppen ezért fontos, hogy mi is változtassunk mindennapi szokásainkon, és próbáljunk meg hatni környezetünkre és vezetőinkre. Ezeket a tényeket ismervén olyan beruházásokat ajánlunk a mindenkori város vezetés figyelmébe, amelyek elősegítik a fosszilis energiáktól való függetlenséget. Elsősorban szeretnénk Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának az épületével példát statuálva bemutatni, hogyan is néz ki egy intelligens ház (1. ábra). Az intelligens házak úgy vannak kialakítva, hogy a kimerülő energiahordozókból nem fogyasztanak egy fikarcnyit sem. Ez úgy valósulhat meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsa a nap és a Föld energiáját, a körülötte elhelyezett növények létét és egyéb passzív elemeket. Egy ilyen ház építéséhez a következő alapelveket veszik az építők számításba: 6

7 a Nap útja az égbolton, a ház benapozottsága az ablakok a lehető legtöbb Napfényt tudják befogadni az ablakokat a kémény-hatás és a kereszt-huzat kihasználására fel lehessen használni a belső terek elhelyezése a téli maximális hőnyerés céljából az örökzöld és a lombhullató fák elhelyezkedése és ültetése a helyi Napviszonyok alapján dél felé néző, viszonylag alacsony épület 1. ábra Az ilyen házak elterjedésével ösztönözni szeretnénk a lakókat, hogy a lehetőségük függvényében a házuk építésénél ilyen intelligens házban gondolkodjanak. De nem csak ebben az alternatívában gondolkodunk a tíz évre előtervezett stratégiánkban. A Nap egy olyan energiaforrás, mely kiapadhatatlannak tűnik jelenleg. Meleget és fényt biztosít, életek milliárdjai függnek tőle Földünkön. Mindössze be kell gyűjteni jótékony energiáját, és máris megoldásra találtunk. Két másik nézőpont is létezik a fentieken kívül, mely a napenergia hasznosítása mellett szól. Az egyik a 7

8 gazdaságosság, hiszen nincs termék, mely elfogyhatna, mint az egyéb energiahordozók esetében. 4 Szeretnénk régiónkban népszerűsíteni a napelemeket és a napkollektorokat is. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napkollektorokat a napelemmel, amely a napsugárzást elektromos energiává alakítja. A napelem olyan szilárdtest eszköz, amely a fénysugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a fény elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. 5 Ennek segítségével sikerül elérjük, hogy ne függjünk az áramszolgáltatók drágulásaitól. A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtésre való alkalmazása az épület megfelelő hőszigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ősszel, mint átmeneti, illetve télen, mint kisegítő fűtés használatos. 6 Akik számára egy homályos folt a napenergia hasznosításának lehetősége, azoknak ajánljuk honlapot, amelynek segítségével valós információkat tudhat meg a napkollektorokról. Városunk vezetőiben igény látszik, e téren ugyanis a sportcsarnok tetejét napkollektorokkal szeretnék bevonni. Az utóbbi hónapokban adtak le egy uniós pályázatot erre a célra. A napenergia és az intelligens ház mellett szeretnénk felhívni a döntéshozók figyelmét a szélenergiára is. Vidékünkön szinte állandóan érezteti hatását a Nemere szél ennek erejét kell, kihasználjuk. A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és költségelőnyei miatt rohamos ütemben nő a világban, főleg Európában Wikipedia 6 wikipedia 8

9 A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia csak mechanikus szerkezetet működtetett és fizikai munkát végzett, mint a gabonaőrlés, vagy a vízpumpálás. 7 A szélenergia kialakításánál figyelembe vesszük a vándormadarakat is. Ugyanis a szélerőművek madarakra kifejtett pozitív és negatív hatásai egyaránt köztudottak. A pozitív hatások között azt értjük, hogy egy olyan alternatív hosszú távú jövedelemforrást jelent a szélenergia, mely lehetővé teszi azt, hogy a föld tulajdonosa megőrizze a meglévő előfordulási helyét a madárnak és ellenállna az urbanizációs beavatkozások nyomásaival szemben. A negatív jellegű hatások között szerepel a természetes lakóhely elveszítése, áramütés és összeütközés olyan járulékos építményekkel, mint szélmérőtorony. Amerikában a National Wind Coordinating Committee (NWCC) csoport kidolgozta, hogy hogyan lehet csökkenteni ezeket a negatív hatásokat. Ők a következőket állapították meg: Turbinák telepítési helyének óvatos kiválasztása. Az egyik wyomingi telepítés, amely egy fennsíkon található, a turbinákat szándékosan a fennsík szélétől beljebb helyezték el, miután tanulmányok jelezték, hogy a ragadozók hajlamosak arra, hogy a fennsík szélét követve vagy kicsit az felett repüljenek. Ez a megoldás segített abban, hogy az ütközések számát alacsonyan tartsák. Madarak látásának és hallásának tanulmányozása Annak reményében, hogy felismernek olyan figyelmeztető jeleket (festett jelek) vagy hangokat melyek távol tudják tartani a madarakat a turbináktól. 7 wikipedia 9

10 Szél mérésére alkalmas tornyok használatának csökkentése az adott területen. A szélmérő tornyok ugyan vékonyak, de a madarak néha azoknak a drótoknak ütköznek, amelyek támasztékul szolgálnak a mérőtorony számára és jelentős közreműködői lehetnek a madarak elhullásának néhány helyen. Úgy gondoljuk a felsorolt három alternatíva működésével sikerül nemcsak Kézdivásárhelyt gazdaságilag felvirágoztatni és függetlenné tenni, hanem teljes Kovászna megyét is. Mivel az energia fölösleget el lehet adni más közeli településeknek. Meg kell említenünk, hogy reményeink szerint tíz év múlva az eddig leírt projektek közül (webeu online vetélkedő előző fordulói) számos beruházás létre fog jönni. 10

11 5. SWOT elemzés Erősségek Gyengeségek Kiváló környezeti adottságok Egyedülálló városközpont (udvarterek) Turisztikai látványosságok közelsége Mezőgazdasági adottságok Dinamikus fejlődés Sportlétesítmények Javuló infrastruktúra Kiépült közigazgatás Több szintű, fejlett oktatási rendszer Kistérségi központ Gazdag kulturális hagyományok Turisztika (történelmi hagyományok) Lehetőségek A város terjeszkedése Helyi vállalkozások, lokálpatriotizmus erősödése Városközpont vonzerejének növelése Sportélet vérkeringésébe való bekapcsolódás Turizmus: főtér, udvartér, sport (uszoda stb.) Térségi együttműködés Brassó közelsége Idegenforgalomba való bekapcsolódás Adminisztratív szolgáltatások bővítése Varos tulajdonában levő kevés szabadterület Kevés parkírozási lehetőség Alacsony innovatívitás, szakemberhiány Stratégia kidolgozásának hiánya Közlekedés problémai Csatornázás, közművesítés hiánya egyes részeken Veszélyek Alvóváros jelleg Strukturális munkanélküliség Konfekcióipar átalakulása Dráguló élet Anyagi es szellemi erők szétforgácsolódása az adottságok között Ivóvíz problémája Mezőgazdaság átstrukturálódása, birtokkoncentráció Elvándorlás 11

12 A projektet nagyon sok elönyös tényező segíti elő. Városunk elhelyezkedésileg nagyon jó helyen fekszik. A szük értelemben vett környék sokrétű központjául szolgál. Egyedülálló felépítése, mely udvartereket foglal magába ezen kivül rengeteg értékes műemléket. Márcsak ebből a szempontból nézve nagy esélye van a fejlődés sikerességére. A városhoz tartozó területek nagyon jó termőtalajként szolgálnak tehát a mezőgazdaság terén is megállhatja a város a helyét és ez is elősegíti további fejlődésében. Mivel városunk az utobbi években már nagyon dinamikus fejlődésbe fogott ezért a város jövőbeli esélyei nagyon nagyok. A város már rendelkezik fejlett sport intézményekkel melyek folyamatos fejlődésben vannak, de sok más kulturális központtal is. Még az idén elkészül a fedett jégcsarnok. Ezen épület befejezésével a városunkban nem rég alakult hoki csapat tud könnyebben edzeni. Turisztikai szinten is rengeteg előny létezik ehez a jövőkép kialakításhoz, hiszen nem csak, hogy városunk igen gazdag ilyen téren, de a környék is lenyűgöző, mint tájaival, mint turisztikai központjaival. (http://www.youtube.com/watch?v=xcby_ihd3fa ) Tehát az itt felsoroltak mind elősegítik ennek a projektnek a létrejöttét. Nagyon sok lehetőség rejlik ezek mögött az előnyők mögött. Hogy csak példának említsem Brassó közelségét, amely város egy nagy turisztikai, gazdasági központ valamit hamarosan repülőtérrel fog rendelkezni, amely nagy fejlődést hozhat a mi városunk számára is. Viszont mindezek mellet találhatunk hátrányokat, nehézséget okozó tényezőket, amelyekre figyelnünk kell. Hiszen városunk területe egyelőre korlátozott, viszont ezt területvásárlással megoldhatjuk. Egy másik probléma a közlekedésben rejlik, hiszen városunkban a gépkocsik száma az utobbi években rohamosan megnőtt. Az egyik webeu-s fordulóban ezt a fontos problémát oldalakon át taglaltuk és különböző alternatív közlekedési eszközöket javasoltunk. A sok autó következtében nehézkessé vált a közlekedés és nagy a parkolóhely hiány. Csapatunk a megoldást az automatizált parkoló rendszerek életbe léptetésébe látta. Ezen újfajta parkoló rendszerek használatának előnye, hogy biztonságosak (nem tudnak csalni a parkoló őrök) és terület gazdaságosak (két autó helyén 24 darab jármű parkolhat egyszerre) is. 12

13 A város különböző területein, de főleg az udvarterek környékén a kanalizálás és közművesítés elmaradott. Az ivóvíz rendszernek a minőségével az egész városban gondok vannak. Az utóbbi hónapokban egy másik vállalat vette át városunk vízszolgáltatását, így reményeink szerint hamarosan ez a fontos probléma megoldódik. Sajnos ezeket a problémákat mind szakemberek segítségével lehetne orvosolni, de sajnos ebben hiányt, szenved a város. Az alvóváros jelleg voltaképpen azt jelenti, hogy a város lakóinak egy része a környező nagyobb városokba és létesítményekbe jár naponta dolgozni. Ez nem feltétlenül negatívum, számos jól működő példáról tudunk. Az alacsony fizetés hatására fiataljaink külföldön keresik a betevő falatot. Ezek a problémák mind megnehezíthetik a jövőbeli kép kialakítását. 13

14 7. Partneri kör Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt sikeres megvalósításához szükséges partnereket és szerepüket. Partner Szerepe a projektben 1. Zöld Nap Egyesület Projektkoordinálás 2. Polgármesteri Hivatal, A projekt önrészének a biztosítása Megyei Önkormányzat, 8. Projektcsapat Biró Levente Pénzügyi igazgató Márkos Ágnes Kapcsolattartás az érdekeltekkel Ráduly Attila - Projektkoordinálás Szabó Attila, Kész Blanka projekt felügyelők Tóth Katalin Pályázatíró 14

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia

Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia Összegző tanulmány a magyarországi és szerbiai településfejlesztési tapasztalatokról és javaslatcsomag a 2014 2020 as időszak fejlesztéspolitikai irányelveire vonatkozóan Joint Urban and Agglomeration

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A SÁTORALJAÚJHELYI KISTÉRSÉGBEN Készítette:

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

Fertőd Város Pályázati Stratégiája

Fertőd Város Pályázati Stratégiája Fertőd Város Pályázati Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP kódszám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0195 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pestszentimre Jövőképe

Pestszentimre Jövőképe VILÁGPOLGÁR IRODA TANÁCSADÓ Pestszentimre Jövőképe 2010 Összeállította: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. a Világpolgár 2000. Tanácsadói Iroda közreműködésével Megbízó: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÓI ÉS PROJETKTVEZETÉSI ISMERETEK KÉPZÉS

PÁLYÁZATÍRÓI ÉS PROJETKTVEZETÉSI ISMERETEK KÉPZÉS PÁLYÁZATÍRÓI ÉS PROJETKTVEZETÉSI ISMERETEK KÉPZÉS ELŐADÁSI ANYAG EGYÜTT SZEGEDÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA 2009. A képzés indokoltsága: Egyesületünk érzékeli, hogy napjainkban a civil szervezetek előtt álló

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez : Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Szöveg Kiss Veronika Közreműködők

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája

A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája 1 Vezetői összefoglaló 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2 1.2 Főbb célkitűzések 2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben