OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését"

Átírás

1 mmm OTTHONUNK Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését október 2.-án ülést tartott a LOSZ Elnöksége, melyen áttekintette a testület a LOSZ évi költségelőirányzatának időarányos teljesítését. A testület megállapította, hogy az előirányzott tárgyévi költségvetés teljesítésében elmaradás tapasztalható a bevételekben és egyes tételeknél az előirányzathoz képest magasabb összegben alakultak a kiadások. Az eltéréseket a bevételi oldalon a befektetési hozamok csökkenésével, illetőleg a korábbi évekhez képest jelentős mértékben lecsökkent pártolói tagok tagdíjbevételével lehet indokolni. A költségek emelkedését a tervezett inflációtól eltérő magasabb közüzemi szolgáltatások, a székház tulajdonosának változásából adódó bérleti díj emelkedésekkel, valamint a LOSZ tervezett saját szolgáltatási tevékenységének elmaradásával lehetett indokolni. Az év hátralévő részében várhatóan a bevételek és költségek különbözete mérséklődik. Az elnökség két előterjesztést is megtárgyalt, melyeket Otthonunk jelen számában teljes terjedelmében közzé tesszük. (Az egyik a lakásszövetkezeti és társasházi szóhasználattal kapcsolatos kérdésekről, a másik a tisztségviselők érdekeltségi rendszerének javításáról és a fiatalítás időszerű kérdéseiről szól.) Az elnökség az egyéb napirendek keretében megvitatta a Fővárosi Törvényszék LOSZ alapszabály-módosításával kapcsolatos hiánypótlási felhívását és a törvényszéki felhívásnak megfelelően október 16-án órára a LÉTÉSZ székház alagsori tanácstermébe, alapszabály-módosítási napirenddel a LOSZ rendkívüli küldöttgyűlését összehívta. A LOSZ májusi küldöttgyűlésén megválasztott jelölőbizottság megkezdte munkáját. Elsőként a LOSZ vezető tisztségviselőit hallgatta meg a LOSZ elnökségi ülésének napirenden kívüli témájaként. A jelölőbizottság munkájának elősegítése érdekében elkészült egy, a következő LOSZ tisztségviselői mandátumidőszakra vonatkozó összefoglaló előterjesztés, melyet az Otthonunk e számában szintén teljes terjedelmében közzé teszünk. LOSZ Elnöksége A lakásszövetkezeti vezető tisztségviselők érdekeltségi rendszerének fejlesztése 2008-tól számítva folyamatosan tapasztalható az a tény, hogy a lakásszövetkezeti vezető tisztségek esetében (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, az igazgatóság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke) a tisztségviselői feladatok vállalása kritikusan alacsony, illetve a vezető tisztségeket betöltő személyek életkora a jogszabályban előírt hivatalos nyugdíjkorhatárt jóval meghaladóan alakul. Ezt a kedvezőtlen folyamatot szükséges megállítani, lassítani, illetve új elvárás rendszerre állítva, mindenképpen országos érdekképviseleti intézkedést/javaslatot szükséges hozni/tenni. Az okokat elemezve az alábbiak állapíthatók meg: Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége XXIII. évfolyam szeptember-október - A lakásszövetkezeti társadalmi tisztség iránti érdeklődés csökkenése. - E tisztségekhez kapcsolódó társadalmi (tagi) elismerés sem erkölcsi, sem anyagi szempontból nem vonzó. - A lakásszövetkezeti jogszabályi környezet, a működés és gazdálkodás ismeretei kellően nem érhetők el, illetve ezek iránt az érdeklődés gyakorlatilag nem mutatható ki. - Hivatalos állami oktatásban, a szövetkezeti, szövetkezetpolitikai oktatás, képzés gyakorlatilag nem működik, posztgraduális vagy egyéb nem OKJ-s nyilvántartású képzési forma nem létezik. - A lakásszövetkezeti vezető tisztségviselők tevékenységének helyi szintű állami, önkormányzati közműszolgáltatói téren való elismerése nem jellemző. Az eddig felsorolt okok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a vezetői tisztségviselői tevékenység ellátására a vállalkozó készség tovább csökkenjen, illetőleg a tevékenységüket - ma is -, lelkiismereten ellátó tisztségviselők életkori elöregedése tovább mélyül. Ebből adódóan a lakásszövetkezetek irányítási színvonalában visszaesés következhet be. Az okokat tovább elemezve mindenképpen kiemeltnek tekinthető a szakmai továbbképzés, az anyagi elismerés és a társadalmi elfogadottság hiányának kérdése. Alapvetően egy adott társadalmi tisztség betöltéséhez megfelelő ismeret, érdeklődés és ezzel egyenes arányban álló anyagi elvárás is szükséges. Annak érdekében, hogy e területen rövid vagy középtávon, akár kismértékű változás is bekövetkezzen mindenképpen a szakmaiság és az anyagi elismerés érdekeltségi viszonyok megváltoztatásának irányába szükséges lépni. A szakmai képesítés A ma hatályos lakásszövetkezeti törvény a vezető tisztségviselő számára előírt képesítési szintet a lakásszövetkezet alapszabályába jelöli meg kötelezően előírni. Ez a jogszabályi elvárás azonban nem az ingatlanfenntartáshoz, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó szakmai ismeretekre utal, hanem általános közép, vagy felsőfokú képesítési szint elvárását célozza meg. Alapvetően a jogszabálynak ez az elvárási hibája nem nevezhető rossz irányvonalnak, hiszen a társadalmi tisztségviselők nem effektív gyakorlati munkát látnak el a lakásszövetkezet keretén belül, hanem testületi operatív irányítási feladatokra kell összpontosítaniuk. Ezen túl, ezért egyrészt a kötelezően előírt szakmai képesítés megkövetelése indokolt annak érdekében, hogy a szakmai és operatív irányításhoz megfelelő felkészültség biztosítható legyen, másrészt megkerülhetetlen az a tény is, hogy igazán szakmai operatív irányítást csak ágazati szakmai képesítés birtokában lehet megkövetelni. A képesítési szint jelenlegi elvárásait emiatt indokolt átértékelni és a szövetkezet igazgatóságának tagjai, illetve a szövetkezet elnöke személyére vonatkozóan szövetkezetpolitikai és ingatlankezelői szakmai jártasság, gyakorlat és e tekintetben szóba jöhető OKJ-s képzési fokozat megszerzése, illetve annak birtoklása lehet minimális elvárási szintként meghatározható. A szakmai képesítés terén indokolt áttekinteni az ingatlankezelő és társasházkezelői szakmai képesítés elvárások jelenlegi rendszerét és azok lakásszövetkezeti szinten történő megszerfolytatás a következő oldalon

2 zésének feltételrendszerét felülvizsgálni. Abban az esetben, ha a szövetkezet nagyságrendje főállású vezető tisztségviselő alkalmazását írja elő, akkor ingatlankezelésben való jártasságot, vagy sajátos szakmai képesítés kötelező megszerzéséhez, vagy meglétéhez lenne célszerű kötni. Ez alapvetően szemléleti és minőségi szint növekedésének elvárását kell, hogy eredményezze és növelje e tisztség betöltésének, illetőleg vállalásának rangját. Anyagi érdekeltség A lakásszövetkezetek tagjainak az épületek fenntartásához való hozzájárulása elemi kötelessége. Ebben ma szinte az utolsó helyen szerepel a lakásszövetkezeti alkalmazottak kiválasztásánál a szakmai elvárás és a megfelelő bérszint kialakítása. Megfontolandó emiatt, egy olyan országos bérbesorolási ajánlás kidolgozása, amely ha nem is egységesíti, de legalábbis irányítottabbá teszi a vezető tisztségviselők, szakmai irányítók fizetési rendszerét. A bérezési szint kidolgozásánál első helyen mindenképpen a szakmai követelmény, és csak második helyen játszhat szerepet a kezelt lakásszám, illetőleg a lakásszövetkezet nagyságrendje. Ez azzal indokolható, hogy a 12 lakásos épületet is ugyanolyan szakmaisággal kell kezelni, fenntartását szervezni, mint a 2000 lakásos lakásszövetkezet esetében. Számolni kell azonban azzal, hogy a bérezés vonalán történő ajánlások a jelenleg is nehezen tartható fenntartási hozzájárulások további emelését nehezíti. Ennek az ajánlásnak a kibocsátása azonban széles körű tagi meggyőzést, tájékoztatást igényel. A tulajdonosokkal, tagokkal el / fel kell ismertetni azt a tényt, hogy jól, széles körűen képzett lakásszövetkezeti vezető által irányított munkaszervezet, jobb minőségű ingatlankezelési tevékenységet tud végezni. Ez hosszú távon meg fog látszani az épületek állagán, a lakhatás minőségén. Ehhez a minőségi javuláshoz viszont anyagilag is hozzá kell járulni, konkrétan a közös költségben. Tagi és társadalmi befogadottság növelése A lakásszövetkezetek tisztújításánál gyakran a legnagyobb gondot tisztségviselői személyek kiválasztása jelenti. Az önként jelentkezés gyakorlatilag nem működik, a tisztség betöltésével együtt járó zaklatás-jellegű véleménynyilvánítások a feladat vállalását szinte ellehetetlenítik. Mindezekre tekintettel szükségessé és indokolttá válik egy tervszerűbb tisztségviselői felkészítő folyamat elindítása, szervezése. A ma tevékenykedő lakásszövetkezeti vezető tisztségviselőknek ajánlás szinten ki kell dolgozni, egy utánpótlás-nevelési tervet, elképzelést. Ennek segítségével fel kell mérniük, keresniük kell a tagi körben, a szóba jöhető személyek képesítését, érdeklődését, személyiségük alkalmasságának lehetőségeit. E felmérésben célszerű lenne beiskolázási ütemezést is készíteni, hogy egy adott tisztújítás időpontjára megfelelő szakképesítésű, tisztségviselőnek alkalmas és választható kör létrejöjjön. E tekintetben megvizsgálható az is, hogy a munkanélküli képzés keretén belül milyen irányban, milyen állami szakpolitikai feladatok jöhetnének még szóba. Fontos szempontként szükséges kezelni a tisztségviselők munkájáról szóló visszajelzéseket, annak eredményességét, hatékonyságát, vagy éppen nehézségét, jelentő tények közzétételét, ezekről, ezzel a tagok ismeretanyagát bővíteni. Ebbe a folyamatba jelentős szerepet játszhat a lakásszövetkezeti belső újság, honlap indítása, illetőleg megvizsgálandó a kábelhálózatokon belüli önálló lakásszövetkezeti csatorna kialakításának lehetősége, mint információ-eljuttatási és terjesztési eszköz. Egyéb feladatok: - Jogalkotási szinten kezdeményezni kell a kötelező szakképesítés megvalósítását - A törvényi szabályozásnál a szakmai képesítés előírásaira vonatkozó jelenlegi feltételrendszer fentiekben foglalt elveknek megfelelő irányba történő módosításának lehetőségét - A szövetkezeti, szövetkezetpolitikai oktatás-képzés jelenlegi rendszerén belül a képzési lehetőségek bővítését - Olyan társadalmi civil pályázati rendszer kialakításának kezdeményezése, mely az utóképzést, a munkanélküliek képzési bekapcsolásának lehetőségeit támogatná, a társadalmi tisztség vállalását elősegítené. Moró Erika sk. elnökségi tag A lakásszövetkezeti és társasházi házkezelő szervezetek eltérő szerepének figyelemfelhívása A LOSZ országos rendezvényein, de a hivatalos állami, önkormányzati, szolgáltatói és pénzintézeti kapcsolatrendszeren belül is gyakran tapasztalható tény, hogy az előadók, az állami és közalkalmazottak, szakmai előadók a lakásszövetkezeti, társasházi témakörben, ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok ellátásához nyújtandó információ közlésekor, a lakásszövetkezetet és társasházakat egyszerűen társasházként jelenítik meg. A kizárólagos társasházi szóhasználat alkalmazása méltatlan e két házkezelő szervezet megjelenítésére és nagyon gyakran félreérthető, valamint működésükre, gazdálkodásukra vonatkozóan is hibás elemeket hoz felszínre. Alapvetően megállapítható, hogy a fentiekben is már hivatkozott előadói feladatra vállalkozók nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a két házkezelő szervezet működését, gazdálkodását két önmagában is különálló, önálló törvény szabályozza és természetükből adódóan a társasházként való megjelenítés jogi hibákat, működési, gazdálkodási, értelmezési gondokat és a hibás szóhasználatból adódóan félreértéseket és nehézségeket is eredményeznek. Célszerű egy olyan felvilágosító és ismeretterjesztő kampányt kezdeni, melyben a két működési forma azonosságát és eltérőségét mutatjuk ki, ezzel megcélozva a megszólalók részéről a különbség felismerését és helyes szóhasználat felelősségének felébresztését. Elsőként széleskörű nyilvánosság előtt tisztázni kell a lakásszövetkezetek és társasházak közötti különbözőséget, illetve sajátos házkezelési szerepük miatt szükségszerűen megjelenő azonosságaikat. Ezeket a következőkben lehet összefoglalni. A lakásszövetkezet és társasház közős és eltérő sajátosságai A lakásszövetkezeti ingatlangazdálkodás ma egy magas szintű és jogszabályi keretekkel jól körülhatárolt házkezelési forma (2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről). Az elmúlt évek alapvetően elhibázott lakásprivatizációs folyamata során azonban nagyszámban jöttek létre társasházak (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról), melyek bár nem konkurens házkezelő szervezetekként jelennek meg, mégis érdemes rövid összehasonlítást tenni a két szervezeti forma között. Mielőtt ezt megtennénk, indokolt utalni arra, célszerű-e feltenni azt a kérdést, hogy melyik forma az előnyösebb. Egyértelműen azt kell mondani, hogy a konkrét alaphelyzet ismerete nélkül erre a kérdésre válaszolni nem lehet. Meg kell vizsgálni, hogy egy vagy több épületről (lépcsőházról) van-e szó, hány lakásegység van, milyen ezek területi elhelyezkedése több épület esetén az épületek egymástól való távolsága, az épület szintszáma, hasznosítható közös helyiségeinek száma, épület(gépészeti) felszereltsége stb., végezetül milyen a közösség szakmai összetétele, elvárása. Ezek együttes vizsgálata, elemzése döntheti el a szervezeti formát. Annyi bizonyos, hogy a társasház a magánszemélyek tulajdonközösségéből adódóan kevésbé szabályozott,

3 így a belső igények, elvárások döntően határozhatják meg az ingatlangazdálkodás helyességét, jogszerűségét, míg a lakásszövetkezet a szabályozásból adódóan külső, hatósági kontroll alatt áll, ami megfontoltabb ingatlangazdálkodással, jogszerűséggel és szélesebb körű társadalmi felügyelettel párosul. Mindezekből következhetnek is a lakásszövetkezet-társasház közös és eltérő sajátossága. Közös sajátosságok: - elkülönült és önálló törvény szabályozza alapvető működésüket - közgyűlés a legmagasabb döntéshozó testület - mindkettő teljes jogú házkezelő szervezet - a Ptk. szerint egyéb gazdálkodó szervezetek, gazdálkodásukat a számviteli törvény szerint, de külön kormányrendelet szabályozza. - A lakásszövetkezetek és társasházak működésével, gazdálkodásával foglalkozó és azok jogszabályi környezetét alakító állami intézmények és szakhatóságok (Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Magyar Energia Hivatal, stb.). - Önkormányzati polgármesteri hivatalok, ideértve a budapesti kerületi polgármesteri hivatalokat is. - Lakásszövetkezetek, társasházak irányába folytatott közüzemi és egyéb szolgáltatás-ellátó társaságok (víz, csatorna, gáz, villamos energia, hulladékelszállítás, kéményseprés, kábeltévé, távfűtés, stb.). - A házkezelési tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetek (önkormányzati szövetség, távhő szövetség, vízközmű szövetség, kábeltévé szövetség, stb.). - Kiválasztott média és sajtó propaganda, ideértve a helyi önkormányzatoknál rendszeresen megjelenő sajtótermékeket is (ennek költségvetési előirányzatáról 2013-ban gondoskodni kell). A felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenységhez egy egységes formátumú levelet szükséges szerkeszteni, melyet csak a célzott tevékenységet ellátó szervezet irányában kell kismértékben módosítani. Ez a levéltervezet külön mellékletben szerepel. Szabó László sk. elnökségi tag Eltérő sajátosságok: LAKÁSSZÖVETKEZET egy tag, egy szavazat küldöttgyűlés lehetséges gazdálkodási beszámolóját kötelező leadni a cégbíróságnak, mint törvényességi felügyeletnek(egyszerűsített mérleg) cégbírósági nyilvántartás és törvényességi felügyelet döntéshozatal legtöbb kérdésben köz, küldöttgyűlés 50 %+1 tagi szavazat, esetleg ritkán 2/3-os elnök van igazgatóság, felügyelő bizottság kötelező működés, gazdálkodás teljes körűen szabályozott jogi személy vállalkozási árbevételnél érték határ (10 millió Ft) alatt adó mentes a tevékenysége Társasági adó hatálya alá tartozik TÁRSASHÁZ tulajdoni arányok szerinti szavazás küldöttgyűlés nem lehetséges gazdálkodásáról csak közgyűlésnek kell számot adni (felmentvény) csak egyszerű alapító okirat földhivatali bemutatása, ingatlan-nyilvántartási eljárásban, nincs törvényességi felügyelet jelentős körben egyhangú szavazat szükséges, tulajdoni arány szerint szavaznak, esetleg 4/5-ös arányban közös képviselő van intéző bizottság, számvizsgáló bizottság választása döntés kérdése(25 lakástól kötelező) működés, gazdálkodás csak részlegesen szabályozott nem jogi személy természetes személy közös költségen kívül minden bevétele SZJA adóköteles SZJA hatálya alá tartozik Másodsorban indokolt állami politikai és szakmai irányítási körtől kezdődően a legszélesebb kör felé egy tájékoztató megkeresést is összeállítani. Az elkészítendő anyagban az adott szakterület vezetőjét arra kérjük, ösztönözzük, hogy a két házkezelő szervezet közötti eltérő jelleget, illetőleg egyidejű említését mi motiválja, mi indokolja és miért szükségszerű kihangsúlyozni a megkülönböztetést. Az itt említett megkeresést az alábbi állami, intézményi, szolgáltatói körben célszerű terjeszteni: Minta-levél tervezet LOSZ fejléces hivatalos megkeresés Címzettek (lásd fent) Tisztelt. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) Elnöksége az elmúlt évek során a saját és más szervezetek által megtartott rendezvényeken olyan tapasztalatokat szerzett, hogy a közösségi rendezvényeken, a sajtóban, a médiában az előadóként, nyilatkozóként megszólaló közszereplők nem tesznek egyértelmű megkülönböztetést akkor, amikor lakásszövetkezetekről és/vagy társasházakról nyilatkoznak. A tapasztalat szerint a szóhasználat során leegyszerűsítik a lakásszövetkezeteket és társasházakat a társasházi kifejezés használatára, ezzel gyakran félreérthető, sokszor nem megalapozott és jogilag is vitatható kijelentésekkel a közvéleményt megtévesztik, vagy félrevezetik. Ezzel együtt a közvélemény alulinformált lesz és a jó szándékú tájékoztató, véleménynyilvánítás vagy eljárásra vonatkozó útmutató nem a valóságot tartalmazó eredményt hozza.

4 Arra kérem a tisztelt., hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egységek körében szíveskedjen elősegíteni a mellékletként megküldött lakásszövetkezeti és társasházi, mint önálló és különböző gazdálkodási házkezelő szervezeti formákat megkülönböztető, illetve azonosságokat tartalmazó tájékoztatónk megismerését tegye közzé és hívja fel az érintett szakmai vonalon dolgozó munkatársai szíves figyelmét a helyes szóhasználat mindenkori alkalmazásának szükségességére. Jelen levelünkkel az a célunk, hogy az érintett lakásszövetkezeti és/vagy társasházi téma iránt érdeklődők, az állami, önkormányzati, intézményi és szolgáltatói részről megszólalóktól, jogi és gyakorlati szempontból is megalapozott információkhoz jussanak. E cél elérése közös feladat, melyben számítunk az ön megértő és segítő közreműködésére. Dátum: Tisztelettel: Aláírás Tisztségviselői választás előtt áll a LOSZ április 29-vel lejár a LOSZ Elnökségének és Felügyelő Biztosának mandátuma, így ezen időpontig sort kell keríteni a LOSZ új tisztségviselőinek jelölésére és az Elnökség által öszszehívott küldöttgyűlésen a jelöltekből meg kell választani a LOSZ vezető tisztségviselőit. A hatályos Alapszabály szerint 5 elnökségi tagot, közülük elnököt és 1 fő felügyelő bizottsági feladatokat ellátó szövetségi felügyelőt kell megválasztani. A tisztségviselői választás előkészítői tevékenysége során a májusában megtartott LOSZ küldöttgyűlés 3 fős Jelölő Bizottságot választott. A Jelölő Bizottság összetétele: dr. Szabó József (Budapest), Plecskóné Kramarics Piroska (dunántúli térség) és Szathmáry Imre (alföldi, tiszántúli térség). A LOSZ tisztújító küldöttgyűlésén 53 küldött lesz jogosult a tisztségviselőket megválasztani (a jelenlegi tagsági létszám 5000 lakásegységként egy küldött - küldöttdelegálási szisztéma szerint). A LOSZ tisztségviselőinek mandátumi időpontjához igazodik a küldöttek mandátum időpontja is, ennek megfelelően a LOSZ küldöttgyűléséig gondoskodni kell a tisztújító küldöttgyűlés küldötteinek meg- vagy újjáválasztásáról. Ezek az előkészítő tevékenységek jelenleg is időarányosan folynak. A jelölési munka sikere és hatékonysága érdekében célszerű megismerni és áttekinteni azokat a szempontokat és körülményeket, melyek a tisztségviselők kiválasztása érdekében fontosnak tekinthetők. Melyek ezek? Először is az Elnökségbe olyan személyek jelölése kívánatos, akik legalább 15 éves lakásszövetkezeti, társasházi vagy érdekképviseleti tevékenységben, házkezelésben, épület fenntartási, működési, gazdálkodási területen jártasságot szereztek. Az Elnökség, mint az Országos Szövetség operatív irányító testülete, ezen alapfeltétel mellett olyan témák, feladatok kezelésére is kötelezett, mint a számvitel, épület karbantartás, felújítás, épületenergetika, jogalkalmazás, hazai és nemzetközi tagi kapcsolattartás, és nem utolsó sorban szövetkezetpolitika. Erre is tekintettel a személyi összetétel kiválasztásánál e szakterületek képviselőiből célszerű meríteni. Másodszor az országos érdekképviseletnek kormányzati, országos főhatósági, önkormányzati kapcsolatrendszert is működtetnie kell, és ennek irányait, a tagi elvárások, tapasztalatok összegzését, azok érvényesítését az Elnökség közvetlen útmutatása és személyi közreműködése útján valósíthatja meg. Így tehát a testület tagjainak érdekérvényesítési és érdekegyeztetési tapasztalatokkal, jártassággal is indokolt rendelkezni. Harmadsorban az Elnökség az Országos Szövetség nemcsak kifelé, hanem befelé is szervezi és működteti, így a végzett munkáról való beszámoló, gazdálkodás, a költségvetés, a kapcsolatrendszer, a hivatali szervezet kialakítása, működtetése is a feladatok sorába tartozik. Végezetül, de nem utolsó sorban a hazai lakásállomány mintegy 7-8 %-át kitevő lakásszövetkezeti, társasházi épületállomány és az ebben lakó szövetkezeti lakók, társasházi tulajdonosok érdekképviseleti rendszerét is az Elnökségnek indokolt meghatározni, fejleszteni. Ez a tevékenység az Országgyűlés és a Kormány jogalkotói munkájához kapcsolódó együttműködésben és a LOSZ nemzetközi érdekképviseleti szervezethez kötődő tagsága révén tapasztalatok beszerzésétben, közreadásában is meg kell, hogy jelenjen. Az új jogszabályi alapokra helyezett civil szervezetek törvényes működési és gazdálkodási tevékenységét szövetségi ellenőrzési tevékenységnek kell vizsgálnia. Az elmúlt időszakban részben szakmai, személyi és költségtakarékossági indokok alapján a szövetségi (tagi) ellenőrzést megvalósító felügyelő bizottság helyett felügyelőbiztos választására került sor. Az ellenőrzés ilyen alapokról kiindulva a Szövetség alapszabályszerű működésének megvalósítására, a testületek által elfogadott határozatok ide értve a költségvetést is teljesítésére, az érdekképviseleti jogok és kötelezettségek megvalósítására, és a tagi kapcsolatrendszer működtetésére terjed ki. A rendkívül összetett feladatok ellátása csak olyan személy jelölésében, megválasztásában teljesülhet, akinek lakásszövetkezeti, társasházi házkezelési, érdekképviseleti, vezetői gyakorlata van, és a munkája során szerzett gyakorlata mögött több irányú szakmai képesítéssel is rendelkezik. A LOSZ tisztújítási feladatainak előkészítése során eddig jórészt a testületi tagsághoz kapcsolódó feladatokról és elvárásokról volt szó. Megkerülhetetlen azonban, hogy mind a jelöltállításban résztvevők, mind a megválasztásra kerülő tisztségviselők már a jelölés során is képet alkothassanak arról, hogy az alkalmassági tényezőkön túl milyen országos szövetségi érdekképviseleti program megvalósítására kell felkészülni. Az elmúlt időszak utolsó évei rendkívül nehéz gazdasági feltételrendszert eredményeztek. A lakásszövetkezetek, társasházak fenntartási munkái nem tudtak a kívánatos mértékben fejlődni, az energiatakarékos és általános felújítási beruházások a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága miatt akadályokkal működött, mindezen túl a tagi tulajdonosi kör jövedelmi helyzete az elvárt ráfordításokkal nem tartott lépést, még a kintlévőség is a várakozáson felüli mértékben növekedett. Az így csak szűk körben érintett akadályozó és gátló tényezők ismeretében érdekképviseleti jövőkép tekintetében mégis az érdekképviseletnek olyan célokat kell kitűznie és megvalósítania, melyek az említett legfontosabb gondokat enyhítik, illetőleg megoldások hatékonyságában előrelépést eredményeznek. Ebből kiindulva mindenekelőtt a lakóépület állomány fenntartásának fejlesztését szolgáló érdekképviseleti javaslatok kialakítása kerülhet a gondolkodás előterében. A dinamikus jövedelmi helyzet alakulásában bízni nem lehet, mégis a lakásszövetkezeti, társasházi épületeknél fontos a jövőbeni felújításokhoz, beruházásokhoz a saját erő állományt növelni és ehhez megfelelő jogszabályi keretet javaslatba hozni. Kiemelkedő cél, hogy az érdekképviselet olyan testületi javaslatokat állítson össze, melyek egy kiszámítható pályázati rendszer megvalósítását segítik elő, és ebben a korszerűsítési munkák kivitelezési összegének meghatározott része előfinanszírozva legyen. A testületi programalkotó tevékenységnek fontos része lehet a közüzemi szolgáltatások terén a méltánytalan szolgáltatói erőfölény fogyasztóbarát szolgáltatói maga-

5 tartássá történő átalakítása. A lakásszövetkezetek (ideértve az üdülő, nyugdíjas, garázs, stb. szövetkezeti formákat is) és a társasházak jövőbeni szabályozásánál az egyenértékű házkezelői forma elismertetése, az azonosságok és különbözőségek kihangsúlyozása, e tekintetben közvéleményt formáló szerep vállalása, és a működés, gazdálkodás körülményeinek ésszerűsítése játszhat kiemelkedő szerepet. Az érdekképviseleti tevékenység során nagy jelentősége van a tagi kapcsolatrendszer alakításának. Átfogó és hatékonyságot eredményező felülvizsgálatra van szükség az országos és helyi érdekképviseletek kapcsolatának mikéntjére, a tagi kötődés erősítésére, ebben a tagságot ösztönző érdekeltségi szempontok érvényre juttatására. Kiemelt fontosságot kell tulajdonítani az információáramlásnak a LOSZ elektronikus és írott sajtó megjelenésének szervezésében. A lakásszövetkezetek, társasházak számítógépes ellátása az internetes terjeszkedés növelése, az információkhoz elektronikusan hozzáférhető feltételek megteremtése olyan jövőbeni programfeladat, amelyik megkerülhetetlenné válik, ha a házkezelő szervezetek az egyre erőteljesebb elektronikus ügyintézés fejlődésével lépést akarnak tartani. E cél érdekében akár pályázati rendszer indítványa sem lehet elvetendő. A megválasztásra kerülő testülettel szemben elvárásként fogalmazható meg, hogy a kapcsolattartás a helyi szinten el nem intézhető ügyek megoldásában javuljon. Annak érdekében, hogy ez sikerre vezessen, gyakori személyes konzultációkra, tapasztalatcserékre, a jó és rossz tapasztalatok megvitatására alkalmas fórumok szervezése nagyobb jelentőséget kell, hogy bírjon. Az Országos Szövetség tagi köréből származó vélemények azonban nemcsak vezető testület jó szándékú megkeresésével szerezhető meg, hanem a múltbélinél erőteljesebb helyi szintű kezdeményezésekre is szükség van. Az Országos Szövetség működését legcsekélyebb mértékben a nemzetközi kapcsolatok alakulása befolyásolja. Magyarország EU tagsága azonban azt követeli meg, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő EU szintű az ágazatunkat érintő - irányelvek kialakításába az előkészületi fázisban is be lehessen kapcsolódni. Ennek megvalósításához az Európai Unión belül működő érdekképviseleti szervezet nyújt kereteket, és itt a tagság fenntartása esetén van lehetőség véleménynyilvánításra és a hazai tapasztalatok, elvárások érvényre juttatására. A lakásszövetkezetek, társasházak és az országos, valamint a helyi érdekképviseleteknél a jövőbeni testületi munkánál határozottan megjelenő jelentősége lesz a vezetői, tisztségviselői utánpótlás biztosításának. Cél és elvárás legyen, hogy utánpótlási tervek, azokhoz megfelelő személyi, tárgyi és anyagi feltételek kialakításra kerüljenek. E tekintetben a szakmaiság legyen az alkalmasság egyik alapvető tényező. A LOSZ tisztújító közgyűlésének előkészítéséhez, a jelölési munka megkönnyítéséhez a jelölt személyekkel szembeni elvárásokhoz és nem utolsó sorban a megfelelő személyek jelöléséhez nyújt nem teljes körű, de mégis valamiféle segítséget jelen összegzés. A LOSZ Elnöksége most azt várja a Jelölő Bizottságtól, hogy az itt megfogalmazott összegzést is figyelembe véve kezdje meg, lássa el jelölési munkáját. Az Elnökség a LOSZ tagjaitól, a jelölésben szerepet vállalóktól pedig azt kéri, hogy segítsék a Jelölő Bizottság munkáját és amennyiben a fenti szempontokon túl további javaslatuk van, azt juttassák érvényre. Professzionális tüzelőberendezések és minőségi fűtéstechnikai rendszerek. Weishaupt sajtóanyag szeptember 20. A Max Weishaupt GmbH ben alapította meg magyarországi leányvállalatát a Weishaupt Hőtechnikai Kft. t, amely így már 20 éve tölt be fontos szerepet a hazai tüzeléstechnikai és energetikai piacon. A leányvállalat előtt is volt Magyarországon gyári jelenlét, melyet misem bizonyít jobban, mint hogy a Magyar Parlament fűtését 1972-óta, valamint a Heim Pál Gyermekkórház fűtését 1974-óta professzionális Weishaupt tüzelőberendezések biztosítják. A cég központja a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Schwendi városában található. A gyár termékei közül a gáz- és olajtüzelő berendezések itt készülnek. A kondenzációs készülékeket pedig a központtól 60 km-re található, de már svájci fennhatóságú Sennwald városban gyártják. Magas színvonalú és minden igényt kielégítő, a saját kutatófejlesztő központjában megalkotott termékeivel évtizedek óta meghatározó innovációs szerepet tölt be Európában és a világ szinte összes országában. Hazánkban elsősorban a nagyteljesítményű gáz- és olajégőkkel szerzett magának hírnevet és elismertséget. Az ezredfordulótól a korszerű energiatakarékos fűtésekhez is kínál minőségi berendezéseket, illetve komplett rendszereket is, mint kondenzációs készülékeket gáz- és olajtüzelésre, mint az alternatív energiafelhasználás területén, nagyteljesítményű napkollektorokat. A vállalat óriási hangsúlyt és összegeket fordít a fejlesztésre, ami számára a piacvezető szerepet eredményezte a tüzeléstechnikában. A világviszonylatban elismert gyártó mindig a legkorszerűbb technológiát alkalmazza, melynek alapjait a saját kutatás-fejlesztés programjai szavatolják. A Weishaupt fejlesztési iránya évtizedek óta a környezetvédelem, az energiatakarékosság és a gazdaságosság. A Weishaupt mindig teljes rendszerben és megoldásban gondolkodik! Célja az energiafelhasználás szempontjából a legjobb berendezés alkalmazása. A Weishaupt szabályozás és vezérlés a teljes rendszert működteti és felügyeli minden egyes összetevő elem pozitív tulajdonságait érvényre juttatva. A Weishaupt berendezések nem csak a saját, hanem külső szabályzó és felügyeleti rendszerekkel képesek és tudnak együtt működni, ami a nagyobb rendszerek kialakításánál nyújt előnyöket a felhasználónak. Mind az Anyavállalat, mind a magyarországi leányvállalat a jövő szakembereire gondolva kialakította és évek óta működteti saját oktatási programját, amelynek keretében folyamatosan szervez előadásokat, továbbképzéseket a saját oktatási központjában és szakági közép- és felsőoktatási intézményekben. A biatorbágyi központban minden igényt kielégítő elméleti és gyakorlati oktatóterem áll rendelkezésre, ahol a szakemberek elsajátíthatják a Weishaupt termékek kezelését, szerelését, üzembe helyezését és karbantartását. Rácz József ügyvezető igazgató LOSZ Elnökség

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet)

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) A LOSZ-nak egyik alapvető érdekképviseleti feladata, hogy a kormányzati lakáspolitika aktuális kérdéseihez kialakítsa

Részletesebben

Állásfoglalások, tájékoztatók

Állásfoglalások, tájékoztatók Állásfoglalások, tájékoztatók Házipénztárban tartható maximális pénzkészlet A házipénztárban tartható maximális pénzkészletnél a szabály úgy szól, hogy az előző évi árbevétel 2 százaléka, de nem írja le,

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

Megalakult a társadalmi civil szervezetekkel foglalkozó LOSZ munkabizottság

Megalakult a társadalmi civil szervezetekkel foglalkozó LOSZ munkabizottság Boldog Új Évet! Hagyománynak tekinthető, hogy az Otthonunk tárgyévi első számában néhány gondolat kíséretében köszöntjük a olvasóinkat. Az elmúlt években egyre nehezebb volt olyan gondolatokat idézni,

Részletesebben

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások A lakásszövetkezetek gazdálkodásában 2004. január elsejétől számot tevő változás következik be. A változások alapvetően az Áfa-törvény és az egyéb

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i küldöttgyűlésének előterjesztése

A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i küldöttgyűlésének előterjesztése 2007. április 1 XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. ÁPRILIS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i

Részletesebben

Újesztendő küszöbére

Újesztendő küszöbére Újesztendő küszöbére Az ó esztendő utolsó napján, az új esztendő küszöbén köszöntőt írni meglehetősen nehéz feladat, mivel biztosan csak arra emlékezünk és hagyatkozunk, ami megtörtént és csak remélni

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/11 XIX. évfolyam 11. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat Tisztelt Olvasóink!.......................................................... 2 Jogszabályváltozások

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

Tájékoztató a tisztségviselôi választás elôkészületérôl és lebonyolításáról

Tájékoztató a tisztségviselôi választás elôkészületérôl és lebonyolításáról 2007. március 1 XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Tájékoztató a tisztségviselôi választás elôkészületérôl és lebonyolításáról 2007. tavaszán

Részletesebben

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről A LOSZ Elnöksége a 2008. évi mandátum időszakot értékelő és 2008. áprilisától kezdődő új választási ciklus

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

Tájékoztató. lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás szociális támogatásához kapcsolódó feladatokról

Tájékoztató. lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás szociális támogatásához kapcsolódó feladatokról 2007. február XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Tájékoztató lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

A területi szakmai szövetségek. vezetõ testületeit, hogy tekintsék át a szaktanfolyami képzés LOSZ és FÜTI-OMEGA Kft. által meghirdetett kezdeményezés

A területi szakmai szövetségek. vezetõ testületeit, hogy tekintsék át a szaktanfolyami képzés LOSZ és FÜTI-OMEGA Kft. által meghirdetett kezdeményezés XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Tájékoztató a társasházkezelõi szaktanfolyam szervezésének elõkészületeirõl A LOSZ és a FÜTI- OMEGA

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY... 7 1. A polgármesteri tisztség

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE 2008 Kézikönyv civileknek Harmadik, átdolgozott és bővített digitális kiadás. ISBN 978-963-06-5163-9 Kiadta a Nemállami Felsőoktatási Intézmények

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Küldöttgyűlésének Ajánlásai a 2010. májusában megalakuló kormány építés és lakásügyi programjának kialakításához A (LOSZ) az ágazati szakmai érdekképviseletekkel

Részletesebben

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I. XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott alosz Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ Küldöttgyûlését A LOSZ Elnöksége 2005. május

Részletesebben

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk:

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk: Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 4. szám OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan

Részletesebben

A bérlakásépítés jelene és jövõje

A bérlakásépítés jelene és jövõje 2006. július-augusztus XVIII. ÉVFOLYAM 07-08. SZÁM 2006. július-augusztus Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A Polgári törvénykönyv szerzõdési szabályainak módosulásáról I.

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi XVII. évfolyam 5. szám Fotó: Szilágyi Alapítás éve: 1892 2007. május 2 2007. május Viharfelhõk a mozdonyvezetõk foglakoztatási-biztonsága körül Látogatás a SEMAF-nál Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk

Részletesebben

2003. december. Figyelmébe ajánljuk. Lakásszövetkezeti tapasztalatcsere Hévízen

2003. december. Figyelmébe ajánljuk. Lakásszövetkezeti tapasztalatcsere Hévízen 2003. december A bérlakásépítés az NLP kiemelt eleme Várhatóan novemberben tárgyalja a parlament az Otthon Európában címet viselő nemzeti lakásprogramot (NLP), amely 15 éves távlatban rajzolja meg a lakáspolitika

Részletesebben