OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését"

Átírás

1 mmm OTTHONUNK Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését október 2.-án ülést tartott a LOSZ Elnöksége, melyen áttekintette a testület a LOSZ évi költségelőirányzatának időarányos teljesítését. A testület megállapította, hogy az előirányzott tárgyévi költségvetés teljesítésében elmaradás tapasztalható a bevételekben és egyes tételeknél az előirányzathoz képest magasabb összegben alakultak a kiadások. Az eltéréseket a bevételi oldalon a befektetési hozamok csökkenésével, illetőleg a korábbi évekhez képest jelentős mértékben lecsökkent pártolói tagok tagdíjbevételével lehet indokolni. A költségek emelkedését a tervezett inflációtól eltérő magasabb közüzemi szolgáltatások, a székház tulajdonosának változásából adódó bérleti díj emelkedésekkel, valamint a LOSZ tervezett saját szolgáltatási tevékenységének elmaradásával lehetett indokolni. Az év hátralévő részében várhatóan a bevételek és költségek különbözete mérséklődik. Az elnökség két előterjesztést is megtárgyalt, melyeket Otthonunk jelen számában teljes terjedelmében közzé tesszük. (Az egyik a lakásszövetkezeti és társasházi szóhasználattal kapcsolatos kérdésekről, a másik a tisztségviselők érdekeltségi rendszerének javításáról és a fiatalítás időszerű kérdéseiről szól.) Az elnökség az egyéb napirendek keretében megvitatta a Fővárosi Törvényszék LOSZ alapszabály-módosításával kapcsolatos hiánypótlási felhívását és a törvényszéki felhívásnak megfelelően október 16-án órára a LÉTÉSZ székház alagsori tanácstermébe, alapszabály-módosítási napirenddel a LOSZ rendkívüli küldöttgyűlését összehívta. A LOSZ májusi küldöttgyűlésén megválasztott jelölőbizottság megkezdte munkáját. Elsőként a LOSZ vezető tisztségviselőit hallgatta meg a LOSZ elnökségi ülésének napirenden kívüli témájaként. A jelölőbizottság munkájának elősegítése érdekében elkészült egy, a következő LOSZ tisztségviselői mandátumidőszakra vonatkozó összefoglaló előterjesztés, melyet az Otthonunk e számában szintén teljes terjedelmében közzé teszünk. LOSZ Elnöksége A lakásszövetkezeti vezető tisztségviselők érdekeltségi rendszerének fejlesztése 2008-tól számítva folyamatosan tapasztalható az a tény, hogy a lakásszövetkezeti vezető tisztségek esetében (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, az igazgatóság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke) a tisztségviselői feladatok vállalása kritikusan alacsony, illetve a vezető tisztségeket betöltő személyek életkora a jogszabályban előírt hivatalos nyugdíjkorhatárt jóval meghaladóan alakul. Ezt a kedvezőtlen folyamatot szükséges megállítani, lassítani, illetve új elvárás rendszerre állítva, mindenképpen országos érdekképviseleti intézkedést/javaslatot szükséges hozni/tenni. Az okokat elemezve az alábbiak állapíthatók meg: Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége XXIII. évfolyam szeptember-október - A lakásszövetkezeti társadalmi tisztség iránti érdeklődés csökkenése. - E tisztségekhez kapcsolódó társadalmi (tagi) elismerés sem erkölcsi, sem anyagi szempontból nem vonzó. - A lakásszövetkezeti jogszabályi környezet, a működés és gazdálkodás ismeretei kellően nem érhetők el, illetve ezek iránt az érdeklődés gyakorlatilag nem mutatható ki. - Hivatalos állami oktatásban, a szövetkezeti, szövetkezetpolitikai oktatás, képzés gyakorlatilag nem működik, posztgraduális vagy egyéb nem OKJ-s nyilvántartású képzési forma nem létezik. - A lakásszövetkezeti vezető tisztségviselők tevékenységének helyi szintű állami, önkormányzati közműszolgáltatói téren való elismerése nem jellemző. Az eddig felsorolt okok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a vezetői tisztségviselői tevékenység ellátására a vállalkozó készség tovább csökkenjen, illetőleg a tevékenységüket - ma is -, lelkiismereten ellátó tisztségviselők életkori elöregedése tovább mélyül. Ebből adódóan a lakásszövetkezetek irányítási színvonalában visszaesés következhet be. Az okokat tovább elemezve mindenképpen kiemeltnek tekinthető a szakmai továbbképzés, az anyagi elismerés és a társadalmi elfogadottság hiányának kérdése. Alapvetően egy adott társadalmi tisztség betöltéséhez megfelelő ismeret, érdeklődés és ezzel egyenes arányban álló anyagi elvárás is szükséges. Annak érdekében, hogy e területen rövid vagy középtávon, akár kismértékű változás is bekövetkezzen mindenképpen a szakmaiság és az anyagi elismerés érdekeltségi viszonyok megváltoztatásának irányába szükséges lépni. A szakmai képesítés A ma hatályos lakásszövetkezeti törvény a vezető tisztségviselő számára előírt képesítési szintet a lakásszövetkezet alapszabályába jelöli meg kötelezően előírni. Ez a jogszabályi elvárás azonban nem az ingatlanfenntartáshoz, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó szakmai ismeretekre utal, hanem általános közép, vagy felsőfokú képesítési szint elvárását célozza meg. Alapvetően a jogszabálynak ez az elvárási hibája nem nevezhető rossz irányvonalnak, hiszen a társadalmi tisztségviselők nem effektív gyakorlati munkát látnak el a lakásszövetkezet keretén belül, hanem testületi operatív irányítási feladatokra kell összpontosítaniuk. Ezen túl, ezért egyrészt a kötelezően előírt szakmai képesítés megkövetelése indokolt annak érdekében, hogy a szakmai és operatív irányításhoz megfelelő felkészültség biztosítható legyen, másrészt megkerülhetetlen az a tény is, hogy igazán szakmai operatív irányítást csak ágazati szakmai képesítés birtokában lehet megkövetelni. A képesítési szint jelenlegi elvárásait emiatt indokolt átértékelni és a szövetkezet igazgatóságának tagjai, illetve a szövetkezet elnöke személyére vonatkozóan szövetkezetpolitikai és ingatlankezelői szakmai jártasság, gyakorlat és e tekintetben szóba jöhető OKJ-s képzési fokozat megszerzése, illetve annak birtoklása lehet minimális elvárási szintként meghatározható. A szakmai képesítés terén indokolt áttekinteni az ingatlankezelő és társasházkezelői szakmai képesítés elvárások jelenlegi rendszerét és azok lakásszövetkezeti szinten történő megszerfolytatás a következő oldalon

2 zésének feltételrendszerét felülvizsgálni. Abban az esetben, ha a szövetkezet nagyságrendje főállású vezető tisztségviselő alkalmazását írja elő, akkor ingatlankezelésben való jártasságot, vagy sajátos szakmai képesítés kötelező megszerzéséhez, vagy meglétéhez lenne célszerű kötni. Ez alapvetően szemléleti és minőségi szint növekedésének elvárását kell, hogy eredményezze és növelje e tisztség betöltésének, illetőleg vállalásának rangját. Anyagi érdekeltség A lakásszövetkezetek tagjainak az épületek fenntartásához való hozzájárulása elemi kötelessége. Ebben ma szinte az utolsó helyen szerepel a lakásszövetkezeti alkalmazottak kiválasztásánál a szakmai elvárás és a megfelelő bérszint kialakítása. Megfontolandó emiatt, egy olyan országos bérbesorolási ajánlás kidolgozása, amely ha nem is egységesíti, de legalábbis irányítottabbá teszi a vezető tisztségviselők, szakmai irányítók fizetési rendszerét. A bérezési szint kidolgozásánál első helyen mindenképpen a szakmai követelmény, és csak második helyen játszhat szerepet a kezelt lakásszám, illetőleg a lakásszövetkezet nagyságrendje. Ez azzal indokolható, hogy a 12 lakásos épületet is ugyanolyan szakmaisággal kell kezelni, fenntartását szervezni, mint a 2000 lakásos lakásszövetkezet esetében. Számolni kell azonban azzal, hogy a bérezés vonalán történő ajánlások a jelenleg is nehezen tartható fenntartási hozzájárulások további emelését nehezíti. Ennek az ajánlásnak a kibocsátása azonban széles körű tagi meggyőzést, tájékoztatást igényel. A tulajdonosokkal, tagokkal el / fel kell ismertetni azt a tényt, hogy jól, széles körűen képzett lakásszövetkezeti vezető által irányított munkaszervezet, jobb minőségű ingatlankezelési tevékenységet tud végezni. Ez hosszú távon meg fog látszani az épületek állagán, a lakhatás minőségén. Ehhez a minőségi javuláshoz viszont anyagilag is hozzá kell járulni, konkrétan a közös költségben. Tagi és társadalmi befogadottság növelése A lakásszövetkezetek tisztújításánál gyakran a legnagyobb gondot tisztségviselői személyek kiválasztása jelenti. Az önként jelentkezés gyakorlatilag nem működik, a tisztség betöltésével együtt járó zaklatás-jellegű véleménynyilvánítások a feladat vállalását szinte ellehetetlenítik. Mindezekre tekintettel szükségessé és indokolttá válik egy tervszerűbb tisztségviselői felkészítő folyamat elindítása, szervezése. A ma tevékenykedő lakásszövetkezeti vezető tisztségviselőknek ajánlás szinten ki kell dolgozni, egy utánpótlás-nevelési tervet, elképzelést. Ennek segítségével fel kell mérniük, keresniük kell a tagi körben, a szóba jöhető személyek képesítését, érdeklődését, személyiségük alkalmasságának lehetőségeit. E felmérésben célszerű lenne beiskolázási ütemezést is készíteni, hogy egy adott tisztújítás időpontjára megfelelő szakképesítésű, tisztségviselőnek alkalmas és választható kör létrejöjjön. E tekintetben megvizsgálható az is, hogy a munkanélküli képzés keretén belül milyen irányban, milyen állami szakpolitikai feladatok jöhetnének még szóba. Fontos szempontként szükséges kezelni a tisztségviselők munkájáról szóló visszajelzéseket, annak eredményességét, hatékonyságát, vagy éppen nehézségét, jelentő tények közzétételét, ezekről, ezzel a tagok ismeretanyagát bővíteni. Ebbe a folyamatba jelentős szerepet játszhat a lakásszövetkezeti belső újság, honlap indítása, illetőleg megvizsgálandó a kábelhálózatokon belüli önálló lakásszövetkezeti csatorna kialakításának lehetősége, mint információ-eljuttatási és terjesztési eszköz. Egyéb feladatok: - Jogalkotási szinten kezdeményezni kell a kötelező szakképesítés megvalósítását - A törvényi szabályozásnál a szakmai képesítés előírásaira vonatkozó jelenlegi feltételrendszer fentiekben foglalt elveknek megfelelő irányba történő módosításának lehetőségét - A szövetkezeti, szövetkezetpolitikai oktatás-képzés jelenlegi rendszerén belül a képzési lehetőségek bővítését - Olyan társadalmi civil pályázati rendszer kialakításának kezdeményezése, mely az utóképzést, a munkanélküliek képzési bekapcsolásának lehetőségeit támogatná, a társadalmi tisztség vállalását elősegítené. Moró Erika sk. elnökségi tag A lakásszövetkezeti és társasházi házkezelő szervezetek eltérő szerepének figyelemfelhívása A LOSZ országos rendezvényein, de a hivatalos állami, önkormányzati, szolgáltatói és pénzintézeti kapcsolatrendszeren belül is gyakran tapasztalható tény, hogy az előadók, az állami és közalkalmazottak, szakmai előadók a lakásszövetkezeti, társasházi témakörben, ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok ellátásához nyújtandó információ közlésekor, a lakásszövetkezetet és társasházakat egyszerűen társasházként jelenítik meg. A kizárólagos társasházi szóhasználat alkalmazása méltatlan e két házkezelő szervezet megjelenítésére és nagyon gyakran félreérthető, valamint működésükre, gazdálkodásukra vonatkozóan is hibás elemeket hoz felszínre. Alapvetően megállapítható, hogy a fentiekben is már hivatkozott előadói feladatra vállalkozók nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a két házkezelő szervezet működését, gazdálkodását két önmagában is különálló, önálló törvény szabályozza és természetükből adódóan a társasházként való megjelenítés jogi hibákat, működési, gazdálkodási, értelmezési gondokat és a hibás szóhasználatból adódóan félreértéseket és nehézségeket is eredményeznek. Célszerű egy olyan felvilágosító és ismeretterjesztő kampányt kezdeni, melyben a két működési forma azonosságát és eltérőségét mutatjuk ki, ezzel megcélozva a megszólalók részéről a különbség felismerését és helyes szóhasználat felelősségének felébresztését. Elsőként széleskörű nyilvánosság előtt tisztázni kell a lakásszövetkezetek és társasházak közötti különbözőséget, illetve sajátos házkezelési szerepük miatt szükségszerűen megjelenő azonosságaikat. Ezeket a következőkben lehet összefoglalni. A lakásszövetkezet és társasház közős és eltérő sajátosságai A lakásszövetkezeti ingatlangazdálkodás ma egy magas szintű és jogszabályi keretekkel jól körülhatárolt házkezelési forma (2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről). Az elmúlt évek alapvetően elhibázott lakásprivatizációs folyamata során azonban nagyszámban jöttek létre társasházak (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról), melyek bár nem konkurens házkezelő szervezetekként jelennek meg, mégis érdemes rövid összehasonlítást tenni a két szervezeti forma között. Mielőtt ezt megtennénk, indokolt utalni arra, célszerű-e feltenni azt a kérdést, hogy melyik forma az előnyösebb. Egyértelműen azt kell mondani, hogy a konkrét alaphelyzet ismerete nélkül erre a kérdésre válaszolni nem lehet. Meg kell vizsgálni, hogy egy vagy több épületről (lépcsőházról) van-e szó, hány lakásegység van, milyen ezek területi elhelyezkedése több épület esetén az épületek egymástól való távolsága, az épület szintszáma, hasznosítható közös helyiségeinek száma, épület(gépészeti) felszereltsége stb., végezetül milyen a közösség szakmai összetétele, elvárása. Ezek együttes vizsgálata, elemzése döntheti el a szervezeti formát. Annyi bizonyos, hogy a társasház a magánszemélyek tulajdonközösségéből adódóan kevésbé szabályozott,

3 így a belső igények, elvárások döntően határozhatják meg az ingatlangazdálkodás helyességét, jogszerűségét, míg a lakásszövetkezet a szabályozásból adódóan külső, hatósági kontroll alatt áll, ami megfontoltabb ingatlangazdálkodással, jogszerűséggel és szélesebb körű társadalmi felügyelettel párosul. Mindezekből következhetnek is a lakásszövetkezet-társasház közös és eltérő sajátossága. Közös sajátosságok: - elkülönült és önálló törvény szabályozza alapvető működésüket - közgyűlés a legmagasabb döntéshozó testület - mindkettő teljes jogú házkezelő szervezet - a Ptk. szerint egyéb gazdálkodó szervezetek, gazdálkodásukat a számviteli törvény szerint, de külön kormányrendelet szabályozza. - A lakásszövetkezetek és társasházak működésével, gazdálkodásával foglalkozó és azok jogszabályi környezetét alakító állami intézmények és szakhatóságok (Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Magyar Energia Hivatal, stb.). - Önkormányzati polgármesteri hivatalok, ideértve a budapesti kerületi polgármesteri hivatalokat is. - Lakásszövetkezetek, társasházak irányába folytatott közüzemi és egyéb szolgáltatás-ellátó társaságok (víz, csatorna, gáz, villamos energia, hulladékelszállítás, kéményseprés, kábeltévé, távfűtés, stb.). - A házkezelési tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetek (önkormányzati szövetség, távhő szövetség, vízközmű szövetség, kábeltévé szövetség, stb.). - Kiválasztott média és sajtó propaganda, ideértve a helyi önkormányzatoknál rendszeresen megjelenő sajtótermékeket is (ennek költségvetési előirányzatáról 2013-ban gondoskodni kell). A felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenységhez egy egységes formátumú levelet szükséges szerkeszteni, melyet csak a célzott tevékenységet ellátó szervezet irányában kell kismértékben módosítani. Ez a levéltervezet külön mellékletben szerepel. Szabó László sk. elnökségi tag Eltérő sajátosságok: LAKÁSSZÖVETKEZET egy tag, egy szavazat küldöttgyűlés lehetséges gazdálkodási beszámolóját kötelező leadni a cégbíróságnak, mint törvényességi felügyeletnek(egyszerűsített mérleg) cégbírósági nyilvántartás és törvényességi felügyelet döntéshozatal legtöbb kérdésben köz, küldöttgyűlés 50 %+1 tagi szavazat, esetleg ritkán 2/3-os elnök van igazgatóság, felügyelő bizottság kötelező működés, gazdálkodás teljes körűen szabályozott jogi személy vállalkozási árbevételnél érték határ (10 millió Ft) alatt adó mentes a tevékenysége Társasági adó hatálya alá tartozik TÁRSASHÁZ tulajdoni arányok szerinti szavazás küldöttgyűlés nem lehetséges gazdálkodásáról csak közgyűlésnek kell számot adni (felmentvény) csak egyszerű alapító okirat földhivatali bemutatása, ingatlan-nyilvántartási eljárásban, nincs törvényességi felügyelet jelentős körben egyhangú szavazat szükséges, tulajdoni arány szerint szavaznak, esetleg 4/5-ös arányban közös képviselő van intéző bizottság, számvizsgáló bizottság választása döntés kérdése(25 lakástól kötelező) működés, gazdálkodás csak részlegesen szabályozott nem jogi személy természetes személy közös költségen kívül minden bevétele SZJA adóköteles SZJA hatálya alá tartozik Másodsorban indokolt állami politikai és szakmai irányítási körtől kezdődően a legszélesebb kör felé egy tájékoztató megkeresést is összeállítani. Az elkészítendő anyagban az adott szakterület vezetőjét arra kérjük, ösztönözzük, hogy a két házkezelő szervezet közötti eltérő jelleget, illetőleg egyidejű említését mi motiválja, mi indokolja és miért szükségszerű kihangsúlyozni a megkülönböztetést. Az itt említett megkeresést az alábbi állami, intézményi, szolgáltatói körben célszerű terjeszteni: Minta-levél tervezet LOSZ fejléces hivatalos megkeresés Címzettek (lásd fent) Tisztelt. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) Elnöksége az elmúlt évek során a saját és más szervezetek által megtartott rendezvényeken olyan tapasztalatokat szerzett, hogy a közösségi rendezvényeken, a sajtóban, a médiában az előadóként, nyilatkozóként megszólaló közszereplők nem tesznek egyértelmű megkülönböztetést akkor, amikor lakásszövetkezetekről és/vagy társasházakról nyilatkoznak. A tapasztalat szerint a szóhasználat során leegyszerűsítik a lakásszövetkezeteket és társasházakat a társasházi kifejezés használatára, ezzel gyakran félreérthető, sokszor nem megalapozott és jogilag is vitatható kijelentésekkel a közvéleményt megtévesztik, vagy félrevezetik. Ezzel együtt a közvélemény alulinformált lesz és a jó szándékú tájékoztató, véleménynyilvánítás vagy eljárásra vonatkozó útmutató nem a valóságot tartalmazó eredményt hozza.

4 Arra kérem a tisztelt., hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egységek körében szíveskedjen elősegíteni a mellékletként megküldött lakásszövetkezeti és társasházi, mint önálló és különböző gazdálkodási házkezelő szervezeti formákat megkülönböztető, illetve azonosságokat tartalmazó tájékoztatónk megismerését tegye közzé és hívja fel az érintett szakmai vonalon dolgozó munkatársai szíves figyelmét a helyes szóhasználat mindenkori alkalmazásának szükségességére. Jelen levelünkkel az a célunk, hogy az érintett lakásszövetkezeti és/vagy társasházi téma iránt érdeklődők, az állami, önkormányzati, intézményi és szolgáltatói részről megszólalóktól, jogi és gyakorlati szempontból is megalapozott információkhoz jussanak. E cél elérése közös feladat, melyben számítunk az ön megértő és segítő közreműködésére. Dátum: Tisztelettel: Aláírás Tisztségviselői választás előtt áll a LOSZ április 29-vel lejár a LOSZ Elnökségének és Felügyelő Biztosának mandátuma, így ezen időpontig sort kell keríteni a LOSZ új tisztségviselőinek jelölésére és az Elnökség által öszszehívott küldöttgyűlésen a jelöltekből meg kell választani a LOSZ vezető tisztségviselőit. A hatályos Alapszabály szerint 5 elnökségi tagot, közülük elnököt és 1 fő felügyelő bizottsági feladatokat ellátó szövetségi felügyelőt kell megválasztani. A tisztségviselői választás előkészítői tevékenysége során a májusában megtartott LOSZ küldöttgyűlés 3 fős Jelölő Bizottságot választott. A Jelölő Bizottság összetétele: dr. Szabó József (Budapest), Plecskóné Kramarics Piroska (dunántúli térség) és Szathmáry Imre (alföldi, tiszántúli térség). A LOSZ tisztújító küldöttgyűlésén 53 küldött lesz jogosult a tisztségviselőket megválasztani (a jelenlegi tagsági létszám 5000 lakásegységként egy küldött - küldöttdelegálási szisztéma szerint). A LOSZ tisztségviselőinek mandátumi időpontjához igazodik a küldöttek mandátum időpontja is, ennek megfelelően a LOSZ küldöttgyűléséig gondoskodni kell a tisztújító küldöttgyűlés küldötteinek meg- vagy újjáválasztásáról. Ezek az előkészítő tevékenységek jelenleg is időarányosan folynak. A jelölési munka sikere és hatékonysága érdekében célszerű megismerni és áttekinteni azokat a szempontokat és körülményeket, melyek a tisztségviselők kiválasztása érdekében fontosnak tekinthetők. Melyek ezek? Először is az Elnökségbe olyan személyek jelölése kívánatos, akik legalább 15 éves lakásszövetkezeti, társasházi vagy érdekképviseleti tevékenységben, házkezelésben, épület fenntartási, működési, gazdálkodási területen jártasságot szereztek. Az Elnökség, mint az Országos Szövetség operatív irányító testülete, ezen alapfeltétel mellett olyan témák, feladatok kezelésére is kötelezett, mint a számvitel, épület karbantartás, felújítás, épületenergetika, jogalkalmazás, hazai és nemzetközi tagi kapcsolattartás, és nem utolsó sorban szövetkezetpolitika. Erre is tekintettel a személyi összetétel kiválasztásánál e szakterületek képviselőiből célszerű meríteni. Másodszor az országos érdekképviseletnek kormányzati, országos főhatósági, önkormányzati kapcsolatrendszert is működtetnie kell, és ennek irányait, a tagi elvárások, tapasztalatok összegzését, azok érvényesítését az Elnökség közvetlen útmutatása és személyi közreműködése útján valósíthatja meg. Így tehát a testület tagjainak érdekérvényesítési és érdekegyeztetési tapasztalatokkal, jártassággal is indokolt rendelkezni. Harmadsorban az Elnökség az Országos Szövetség nemcsak kifelé, hanem befelé is szervezi és működteti, így a végzett munkáról való beszámoló, gazdálkodás, a költségvetés, a kapcsolatrendszer, a hivatali szervezet kialakítása, működtetése is a feladatok sorába tartozik. Végezetül, de nem utolsó sorban a hazai lakásállomány mintegy 7-8 %-át kitevő lakásszövetkezeti, társasházi épületállomány és az ebben lakó szövetkezeti lakók, társasházi tulajdonosok érdekképviseleti rendszerét is az Elnökségnek indokolt meghatározni, fejleszteni. Ez a tevékenység az Országgyűlés és a Kormány jogalkotói munkájához kapcsolódó együttműködésben és a LOSZ nemzetközi érdekképviseleti szervezethez kötődő tagsága révén tapasztalatok beszerzésétben, közreadásában is meg kell, hogy jelenjen. Az új jogszabályi alapokra helyezett civil szervezetek törvényes működési és gazdálkodási tevékenységét szövetségi ellenőrzési tevékenységnek kell vizsgálnia. Az elmúlt időszakban részben szakmai, személyi és költségtakarékossági indokok alapján a szövetségi (tagi) ellenőrzést megvalósító felügyelő bizottság helyett felügyelőbiztos választására került sor. Az ellenőrzés ilyen alapokról kiindulva a Szövetség alapszabályszerű működésének megvalósítására, a testületek által elfogadott határozatok ide értve a költségvetést is teljesítésére, az érdekképviseleti jogok és kötelezettségek megvalósítására, és a tagi kapcsolatrendszer működtetésére terjed ki. A rendkívül összetett feladatok ellátása csak olyan személy jelölésében, megválasztásában teljesülhet, akinek lakásszövetkezeti, társasházi házkezelési, érdekképviseleti, vezetői gyakorlata van, és a munkája során szerzett gyakorlata mögött több irányú szakmai képesítéssel is rendelkezik. A LOSZ tisztújítási feladatainak előkészítése során eddig jórészt a testületi tagsághoz kapcsolódó feladatokról és elvárásokról volt szó. Megkerülhetetlen azonban, hogy mind a jelöltállításban résztvevők, mind a megválasztásra kerülő tisztségviselők már a jelölés során is képet alkothassanak arról, hogy az alkalmassági tényezőkön túl milyen országos szövetségi érdekképviseleti program megvalósítására kell felkészülni. Az elmúlt időszak utolsó évei rendkívül nehéz gazdasági feltételrendszert eredményeztek. A lakásszövetkezetek, társasházak fenntartási munkái nem tudtak a kívánatos mértékben fejlődni, az energiatakarékos és általános felújítási beruházások a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága miatt akadályokkal működött, mindezen túl a tagi tulajdonosi kör jövedelmi helyzete az elvárt ráfordításokkal nem tartott lépést, még a kintlévőség is a várakozáson felüli mértékben növekedett. Az így csak szűk körben érintett akadályozó és gátló tényezők ismeretében érdekképviseleti jövőkép tekintetében mégis az érdekképviseletnek olyan célokat kell kitűznie és megvalósítania, melyek az említett legfontosabb gondokat enyhítik, illetőleg megoldások hatékonyságában előrelépést eredményeznek. Ebből kiindulva mindenekelőtt a lakóépület állomány fenntartásának fejlesztését szolgáló érdekképviseleti javaslatok kialakítása kerülhet a gondolkodás előterében. A dinamikus jövedelmi helyzet alakulásában bízni nem lehet, mégis a lakásszövetkezeti, társasházi épületeknél fontos a jövőbeni felújításokhoz, beruházásokhoz a saját erő állományt növelni és ehhez megfelelő jogszabályi keretet javaslatba hozni. Kiemelkedő cél, hogy az érdekképviselet olyan testületi javaslatokat állítson össze, melyek egy kiszámítható pályázati rendszer megvalósítását segítik elő, és ebben a korszerűsítési munkák kivitelezési összegének meghatározott része előfinanszírozva legyen. A testületi programalkotó tevékenységnek fontos része lehet a közüzemi szolgáltatások terén a méltánytalan szolgáltatói erőfölény fogyasztóbarát szolgáltatói maga-

5 tartássá történő átalakítása. A lakásszövetkezetek (ideértve az üdülő, nyugdíjas, garázs, stb. szövetkezeti formákat is) és a társasházak jövőbeni szabályozásánál az egyenértékű házkezelői forma elismertetése, az azonosságok és különbözőségek kihangsúlyozása, e tekintetben közvéleményt formáló szerep vállalása, és a működés, gazdálkodás körülményeinek ésszerűsítése játszhat kiemelkedő szerepet. Az érdekképviseleti tevékenység során nagy jelentősége van a tagi kapcsolatrendszer alakításának. Átfogó és hatékonyságot eredményező felülvizsgálatra van szükség az országos és helyi érdekképviseletek kapcsolatának mikéntjére, a tagi kötődés erősítésére, ebben a tagságot ösztönző érdekeltségi szempontok érvényre juttatására. Kiemelt fontosságot kell tulajdonítani az információáramlásnak a LOSZ elektronikus és írott sajtó megjelenésének szervezésében. A lakásszövetkezetek, társasházak számítógépes ellátása az internetes terjeszkedés növelése, az információkhoz elektronikusan hozzáférhető feltételek megteremtése olyan jövőbeni programfeladat, amelyik megkerülhetetlenné válik, ha a házkezelő szervezetek az egyre erőteljesebb elektronikus ügyintézés fejlődésével lépést akarnak tartani. E cél érdekében akár pályázati rendszer indítványa sem lehet elvetendő. A megválasztásra kerülő testülettel szemben elvárásként fogalmazható meg, hogy a kapcsolattartás a helyi szinten el nem intézhető ügyek megoldásában javuljon. Annak érdekében, hogy ez sikerre vezessen, gyakori személyes konzultációkra, tapasztalatcserékre, a jó és rossz tapasztalatok megvitatására alkalmas fórumok szervezése nagyobb jelentőséget kell, hogy bírjon. Az Országos Szövetség tagi köréből származó vélemények azonban nemcsak vezető testület jó szándékú megkeresésével szerezhető meg, hanem a múltbélinél erőteljesebb helyi szintű kezdeményezésekre is szükség van. Az Országos Szövetség működését legcsekélyebb mértékben a nemzetközi kapcsolatok alakulása befolyásolja. Magyarország EU tagsága azonban azt követeli meg, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő EU szintű az ágazatunkat érintő - irányelvek kialakításába az előkészületi fázisban is be lehessen kapcsolódni. Ennek megvalósításához az Európai Unión belül működő érdekképviseleti szervezet nyújt kereteket, és itt a tagság fenntartása esetén van lehetőség véleménynyilvánításra és a hazai tapasztalatok, elvárások érvényre juttatására. A lakásszövetkezetek, társasházak és az országos, valamint a helyi érdekképviseleteknél a jövőbeni testületi munkánál határozottan megjelenő jelentősége lesz a vezetői, tisztségviselői utánpótlás biztosításának. Cél és elvárás legyen, hogy utánpótlási tervek, azokhoz megfelelő személyi, tárgyi és anyagi feltételek kialakításra kerüljenek. E tekintetben a szakmaiság legyen az alkalmasság egyik alapvető tényező. A LOSZ tisztújító közgyűlésének előkészítéséhez, a jelölési munka megkönnyítéséhez a jelölt személyekkel szembeni elvárásokhoz és nem utolsó sorban a megfelelő személyek jelöléséhez nyújt nem teljes körű, de mégis valamiféle segítséget jelen összegzés. A LOSZ Elnöksége most azt várja a Jelölő Bizottságtól, hogy az itt megfogalmazott összegzést is figyelembe véve kezdje meg, lássa el jelölési munkáját. Az Elnökség a LOSZ tagjaitól, a jelölésben szerepet vállalóktól pedig azt kéri, hogy segítsék a Jelölő Bizottság munkáját és amennyiben a fenti szempontokon túl további javaslatuk van, azt juttassák érvényre. Professzionális tüzelőberendezések és minőségi fűtéstechnikai rendszerek. Weishaupt sajtóanyag szeptember 20. A Max Weishaupt GmbH ben alapította meg magyarországi leányvállalatát a Weishaupt Hőtechnikai Kft. t, amely így már 20 éve tölt be fontos szerepet a hazai tüzeléstechnikai és energetikai piacon. A leányvállalat előtt is volt Magyarországon gyári jelenlét, melyet misem bizonyít jobban, mint hogy a Magyar Parlament fűtését 1972-óta, valamint a Heim Pál Gyermekkórház fűtését 1974-óta professzionális Weishaupt tüzelőberendezések biztosítják. A cég központja a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Schwendi városában található. A gyár termékei közül a gáz- és olajtüzelő berendezések itt készülnek. A kondenzációs készülékeket pedig a központtól 60 km-re található, de már svájci fennhatóságú Sennwald városban gyártják. Magas színvonalú és minden igényt kielégítő, a saját kutatófejlesztő központjában megalkotott termékeivel évtizedek óta meghatározó innovációs szerepet tölt be Európában és a világ szinte összes országában. Hazánkban elsősorban a nagyteljesítményű gáz- és olajégőkkel szerzett magának hírnevet és elismertséget. Az ezredfordulótól a korszerű energiatakarékos fűtésekhez is kínál minőségi berendezéseket, illetve komplett rendszereket is, mint kondenzációs készülékeket gáz- és olajtüzelésre, mint az alternatív energiafelhasználás területén, nagyteljesítményű napkollektorokat. A vállalat óriási hangsúlyt és összegeket fordít a fejlesztésre, ami számára a piacvezető szerepet eredményezte a tüzeléstechnikában. A világviszonylatban elismert gyártó mindig a legkorszerűbb technológiát alkalmazza, melynek alapjait a saját kutatás-fejlesztés programjai szavatolják. A Weishaupt fejlesztési iránya évtizedek óta a környezetvédelem, az energiatakarékosság és a gazdaságosság. A Weishaupt mindig teljes rendszerben és megoldásban gondolkodik! Célja az energiafelhasználás szempontjából a legjobb berendezés alkalmazása. A Weishaupt szabályozás és vezérlés a teljes rendszert működteti és felügyeli minden egyes összetevő elem pozitív tulajdonságait érvényre juttatva. A Weishaupt berendezések nem csak a saját, hanem külső szabályzó és felügyeleti rendszerekkel képesek és tudnak együtt működni, ami a nagyobb rendszerek kialakításánál nyújt előnyöket a felhasználónak. Mind az Anyavállalat, mind a magyarországi leányvállalat a jövő szakembereire gondolva kialakította és évek óta működteti saját oktatási programját, amelynek keretében folyamatosan szervez előadásokat, továbbképzéseket a saját oktatási központjában és szakági közép- és felsőoktatási intézményekben. A biatorbágyi központban minden igényt kielégítő elméleti és gyakorlati oktatóterem áll rendelkezésre, ahol a szakemberek elsajátíthatják a Weishaupt termékek kezelését, szerelését, üzembe helyezését és karbantartását. Rácz József ügyvezető igazgató LOSZ Elnökség

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete Dióssi Csaba polgármester úr részére Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 239/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 13. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben